NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE"

Transkript

1 Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder SÆSONUDJÆVNING TOLERANCEHÅND- BØGERNE kan bestilles i Servicebutikken. Pris: 90 kr. Medlem: 45 kr. Eller de kan downloades gratis fra bygviden.dk Fra maj 2007 findes tolerancehåndbøgernes indhold desuden i en web-version på bygviden.dk servicebutikken I serien indgår disse faghåndbøger Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader. Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder. Tømrer/Træelementer/Snedker /Gulv/Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer. Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder. Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer. af MICHAEL H. NIELSEN, foto JOHN RICKY MOLLOY nyt projekt NU BLIVER DER KLARHED OM TOLERANCERNE 12 faglige sektioner i Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem. Projektet er et vigtigt bud på, hvordan byggeerhvervet kan levere både bedre kvalitet og højere produktivitet. Entreprenør- og håndværksvirksomheder har ofte peget på, at det tit er i grænsefladerne mellem de mange forskellige fag, der opstår problemer med kvaliteten i byggeriet. Det, som ét fag opfatter som et acceptabelt udfaldskrav, kan give problemer for næste faggruppe, der skal bruge forgængerens udfaldskrav som indfaldskrav. Dansk Byggeris toleranceprojekt præsenterer et sammenhængende system af indfalds- og udfaldskrav for en række byggematerialer og fagområder. Tolerancekravene er suppleret med måleregler, der giver anvisninger på, hvordan tolerancekravene skal bestemmes. Projektet skal være med til at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet ved at øge fokus på de problemer, der typisk opstår i grænsefladerne mellem konstruktionsdele og fag. De fem faghåndbøger fastlægger indfaldsog udfaldskrav, der kan anvendes som beskrivelsesgrundlag for rådgivere og bygherre. En håndsrækning Utallige eksempler fra byggeriets hverdag viser, at der i alt for ringe grad tages højde for tolerancer i de projektmaterialer, som byggeriets udførende virksomheder får som grundlag for deres produktion. Toleranceprojektet er derfor en håndsrækning til de projekterende, der tydeliggør kravene til de fag, der er involveret i et byggeri. Ved at tage afsæt i de opstillede indfalds- og udfaldskrav har såvel de projekterende som de udførende et godt grundlag for at tilrettelægge en sammenhængende og værdiskabende byggeproces. Hvis rådgiverne erkender og tager højde for tolerancerne i udformningen af deres projektmateriale, og de udførende efterfølgende anvender toleranceprojektets informationer som grundlag for projektgranskning og planlægning af byggeprocessen, vil mange problemer undgås. Flere initiativer på vej Dette er kun første skridt. Dansk Byggeri lægger op til en videre udvikling af toleranceprojektet. Det er nemlig tanken, at toleranceprojektet skal suppleres med yderligere faghåndbøger - fx for nye materialer og arbejdsområder. Der er nedsat et redaktionsudvalg, som løbende skal udvikle indholdet i de fem håndbøger og afklare de uoverensstemmelser, der er mellem indfalds- og udfaldskrav for forskellige fag. Dansk Byggeri vil gerne i dialog med byggeriets professionelle bygherrer og rådgivere med henblik på at videreudvikle et sammenhængende tolerancesystem. 2 6

2 Eksempler på manglende opfyldelse af udfaldskrav fra andre entreprenører: 2 Manglende skruer i gipsplader 2 For stor afstand mellem gipspladerne 2 For dårlig trækvalitet (kutterslag og lignende) 2 Dårlige samlinger i geringer 2 Fodlister, indfatninger monteret med sømpistol, uden hensyntagen til skader 2 Spartelmasse fra gulvmanden, op ad færdigmalede vægge 2 Skabe og bordplader stillet op ad malerens færdigmalede vægge 2 Fugemasse fra murerens fugning på badeværelser på malerens færdigmalede vægge 2 Murerens skæve vægge, som han ikke selv kan rette, men det bør en maler kunne klare Kendskab til hinanden er vejen til gensidig respekt mellem fagene Der er brug for gensidig respekt fagene imellem, hvis toleranceproblemerne skal ud af verden. Det kræver, at man får et større kendskab til hinandens arbejdsvilkår, og at der er enighed om tolerancer og målemetoder, mener malersektionens formand, Jørn Johansen. Toleranceprojektet er et stort skridt på vejen af RIKKE MØLLER, og MARTIN K.I. CHRISTENSEN, foto JOHN RICKY MOLLOY. "Som malere kommer vi ofte ud for, at vores arbejde bliver gjort besværligt, fordi de foregående håndværkere ikke har overholdt tidsplanen. Eller også har de ikke sørget for den nødvendige lukning af bygningen i perioder med dårligt vejr, eller der har været for lidt varme og dårlige udtørringsforhold i den første fase. Også manglende finish fra de foregående faggrupper og manglende klargøring - fx drænhuller i betondæk - er med til at gøre vores liv surt, "siger malermester Jørn Johansen, der er formand for Malersektionen. Det indebærer, efter Jørn Johansens erfaring, at det ofte er maleren, der kommer til at udføre slutkontrol for de andre fag. Enten fordi de andre ikke sikrer, at deres udfaldskrav er opfyldt, eller fordi de har en opfattelse af kravene, som ikke lever op til gængs standard. Gensidig respekt og mere viden "Der er brug for at ændre tingenes tilstand. Vi skal begynde med at sikre, at de unge på erhvervsuddannelserne lærer respekt for de andre fag. Samtidig skal byggelederne uddannes til at sætte den rigtige tid af til udførelsen af arbejdet - inklusiv tørretider, som ellers aldrig er med i tidsplaner, "siger Jørn Johansen. Han mener, at alle i branchen skal have kendskab til og acceptere, at deres egne udfaldskrav udgør den efterfølgende entreprenørs indfaldskrav og derfor skal der være overensstemmelse mellem kravene, og de skal opfyldes. Fokus på grænseflader Samarbejdet i toleranceprojektet viste, at der har været forskel i udfaldskravene fra øvrige fag og indfaldskravene for malerfaget. "Projektet har sat fokus på problemerne i tolerancegrundlaget, og nogle af problemerne er også blevet løst. I andre tilfælde er der i det mindste kastet lys over differencerne, og der er sat løsningsforslag op, "siger Jørn Johansen. Tolerancehåndbøgerne kan bidrage til at udbrede kendskabet til grænsefladerne mellem fagene. "Arbejder fagene efter de vedtagne tolerancer og målemetoder, så kan vi sikre, at udfaldskravene for et fag fremover også stemmer overens med indfaldskravene for det næste fag." Dårligt forarbejde Som det sidste fag i byggeprocessen står malerne med nogle særlige udfordringer. "Inden malerarbejdet starter er der næsten altid skåret af den tid, der er afsat til malerarbejdet. Og selv om andre har brugt tiden i en tidligere fase, så fastholdes sluttidspunktet, og det tvinger maleren til at arbejde på overtid og forcere arbejdet," siger Jørn Johansen. Det er der, efter hans opfattelse, to årsager til: Manglende respekt fra de andre faggruppers side og manglende værktøjer til at opfange malerentreprisen i planlægningsfasen. "Malerentreprisen udgør typisk kun 3-6% af den samlede entreprise, og de it-programmer, der bruges til at udarbejde tidsplaner, kan 'næsten' ikke registrere så små beløb." Efter Jørn Johansens erfaring har andre entreprenører store forventninger til malerne. "Det tages fx for givet, at vi fjerner de materialer, der er stillet op ad de vægge, som skal males. Det forventes også, at vi rydder op efter de andre, inden vi kan komme i gang og samtidig fjerner alle de sorte fingre, der er sat på vægge, døre m.v. Og i det hele taget udbedrer de skader, som andre har lavet. Uden beregning, naturligvis, "pointerer Jørn Johansen

3 SÆSONUDJÆVNING EKSEMPLER på typiske problemer for fagene Beton: 2 Vindueshuller i element placering/flugt over hinanden 2 Vægelementers krumning Mur: 2 Planhed af murværk 2 Overflader på puds Tømrer: 2 Spærkonstruktioner manglende målbare krav 2 Bjælkelag og gulve Maler: 2 Forventninger til underlag fra andre fag 2 Behandlinger på beton, mur og træoverflader Ikke under normer og standarder I håndbøgerne er der fastlagt udførelsesog montagetolerancer, materiale- og produkttolerancer, og visuelle overflade- og afslutningstolerancer. TOLERANCE- HÅNDBØGER- NE opererer med tre toleranceklasser: Lempet, normal og skærpet. 80% af tolerancerne ligger inden for normal klasse, 10% inden for lempet og 10% inden for skærpet klasse. Måleregler Der findes måleregler inden for to områder: 1 Afsætningsmål som længde, højde, vinkelrethed samt i 3D. 2 Flademål som jævnhed og vandrethed Tolerancerne skal tænkes ind Byggerier skal ses som en helhed. Ikke som enkeltelementer, der må tilpasses efterhånden som arbejdet skrider frem. Derfor har Dansk Byggeri udgivet fem håndbøger, som anviser tolerancer og målemetoder inden for og mellem fagene af NIELS STRANGE, og RIKKE MØLLER, Murværk i plan og lod Murværk skal være plant og i lod, både for at fremstå visuelt tilfredsstillende og for at sikre den fornødne styrke samt den bedst mulige overgang til det efterfølgende fag. Det kan fx være overgangen til tømrerfaget og tømreren, der skal bygge tagkonstruktionen i forlængelse af murværket. Tolerancen for planhed og lod på murværk er sat af branchen på baggrund af kravene i DS 414. Lodtolerance i normal toleranceklasse er sat til max. 7 mm ved en etage-højde på 2,6 m. Krumningstolerancen på murens krumning fra fod til top er på max. 10 mm. Som kontrolmetoder anvendes mål med snor eller retskede på bygningsdelens længde eller højde. i forhold til centerplacering ved skærpet kontrolklasse Lodtolerance i lempet toleranceklasse (LT): retliniet i forhold til fod og toppunkt ved etagehøjde på 3,4 m Lodtolerance i normal toleranceklasse (NT): ±7 mm retliniet i forhold til fod og toppunkt ved etagehøjde på 2,6 m Lodtolerancen ved større etagehøjder må ikke overskride centerplaceringstolerancen på ±15 mm ved normal kontrolklasse og ved skærpet kontrolklasse. Entreprenører og håndværksmestre har aldrig haft særlig stor indflydelse på udformningen af normer og standarder. Måske er det derfor, at de normer og standarder, som gælder i dag, mere sikrer kvaliteten i de enkelte bygningsdele end helheden. Det har Dansk Byggeri sat sig for at gøre noget ved. Og de fem nye tolerancehåndbøger skal ses som de udførendes bidrag til at sikre en højere kvalitet og produktivitet. Håndbøgerne er derfor udarbejdet med øje for den enkelte detalje, den færdige konstruktion og selve byggeprocessen. Det er en fejl, når man projekterer og udfører et byggeri som enkeltelementer, der må tilpasses, efterhånden som byggeriet skrider frem. Tænk på tværs af fag De tværgående tolerancer bør afklares allerede i projekteringsfasen, så byggeriet kan udføres som et sammenhængende forløb. Når tolerancerne fastlægges på tværs af fag, produkter og bygningsdele, skal der aftales fælles og helt entydige retningslinjer for, hvordan der skal måles og fortolkes. På den måde kan entreprenøren undgå de uenigheder, som nemt kan opstå, når man måler og vurderer et udfalds- eller indfaldskrav efter forskellige metoder. Tolerancehåndbøgerne er blevet til på baggrund af praktiske forsøg, og det vil sige, at de fælles retningslinjer, som er blevet fastlagt i et sæt måleregler og kontrolmetoder, ikke er resultater af beregninger ved skrivebordet. Anvisningerne gælder for både det store og det mindre byggeri. Hvis man vælger andre tolerancer end dem, der fremgår af håndbøgerne, kræver det en større analyse af konsekvenserne. Og det kræver, at man er særlig opmærksom på områder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem indfalds- og udfaldskrav i projekterings- og planlægningsfasen

4 INDFALDSKRAV er de krav, et fag stiller til fx den bygningsdel, faget skal arbejde videre på, og som det overtager fra et andet fag. Samlinger mellem flader. Der er i flere tilfælde uoverensstemmelser mellem udfaldskrav fra andre fag og indfaldskrav fra malerfaget. Det skaber en række problemer ikke så meget hvad angår selve overfladen, men mere samlingerne mellem fladerne. Der kan fx være tale om forskydninger imellem planerne pga. montagen, vindskævhed i element eller underliggende UDFALDSKRAV er de krav, et fag stiller til eget arbejde enten det færdige arbejde eller det arbejde på en given bygningsdel, som det næste fag i byggeprocessen skal arbejde videre på. konstruktion eller om konvekse eller konkave elementer. Hvis et konveks og et konkav element sættes sammen, opstår der et spring, der er så stort, at underlaget ikke lever op til malerfagets indfaldskrav. Elementerne kan altså være i overensstemmelse med tolerancerne for selve produktet og det fag, der monterer, men ikke med malerfagets indfaldskrav. Tolerancehåndbøgerne peger på en løsning, hvor opretningsmetode, omfang af ydelse samt hvem, der skal udføre ydelsen, skal fremgå af projektbeskrivelsen. allerede i projekteringsfasen? Problem (±33 mm) Vinduer over hinanden. Toleranceforskel på mellem mm. i lodline Udsparingsmål: +Hulmål i udsparinger Der er flere eksempler på, at der ikke er overensstemmende tolerancer mellem bygningsdelene i de gældende normer og standarder. I de tilfælde har Tolerancehåndbøgerne koordineret tolerancerne og sat en række løsningsmodeller op. ±20 mm ekskl. lodtolerance og vinkelskævhed Det gælder fx udsparinger til vinduer i betonelementer. Hvor betonelementet har en udsparingstolerance på +/- 10 mm, er der en risiko for, at et vindue, med en tolerance på +/- 2 mm, ikke kan være i udsparingen, eller at fugerne omkring vinduet bliver reduceret til under det acceptable. (±18 mm) (±51 mm) (±33 mm) I løsningsmodellen fra tolerancehåndbogen er de gældende tolerancer fastholdt, og som løsning på problemet foreslås en udvidelse af selve udsparingens mål med 10 mm. % Når et byggeri vokser i højden og bredden, vokser udfordringerne med vinduesudsparingerne i facadeelementerne også. Problemet er, at højder og flugter kan variere både lodret og vandret og altså medføre en betydelig forskydning af vinduerne i konstruktionen. Det på trods af, at elementerne og montagen overholder de gældende tolerancekrav. Fx kan der være forskydninger imellem vinduesåbninger på 30 til 40 mm, alt efter hvilket materiale elementerne er udført i. For at sikre den bedste flugt vandret og lodret foreslår tolerancehåndbøgerne, at udsparingerne til vinduerne udføres med et overmål i bredde og højde på fx 30 mm. Efterfølgende vil opsætning af udligningsplader regulere falsene, og resultatet bliver, at vinduerne flugter både vandret og lodret. Montage, vandret: Elementudsparing: Udsparingsmål: Elementudsparing: (±18 mm) Elementbredden: ±8 mm 9

5 SÆSONUDJÆVNING EPINION A/S har for Dansk Byggeri undersøgt private kunder og håndværkeres egen vurdering af danske håndværkere. Interviewpersonerne er blandt andet blevet spurgt om kvalitet, pris, troværdighed, service, tilfredshed og tillid. Undersøgelsen er gennemført i perioden 10. juli 1. august repræsentativt udvalgte privatkunder og 201 håndværkere har deltaget i undersøgelsen. I 2002 blev den sidste undersøgelse af danskernes holdning til håndværkerne gennemført. Siden har der været en markant stigning i tilliden til danske håndværkere. Dette gælder alle typer af håndværkere. De forskellige typer af håndværkere oplever, at mellem 60% - 80% har tillid til dem. Tilliden til håndværkerne er dog uafhængig af, hvorvidt man har haft håndværkere eller ej de sidste to år. Dem, der har haft kontakt med håndværkere, bedømmer kvaliteten af deres arbejde langt højere end dem, som ikke har haft håndværkere inden for dørene. Tolerancehåndbøgernes grundlag har været normer og standarder fra Dansk Standard, suppleret med fagenes egne vurderinger dér, hvor der enten ikke har været fastlagt tolerancer, eller hvor disse ikke lever op til normal kvalitet. De fastsatte tolerancer følger altså gældende standarder, og i nogle tilfælde er standarden løftet. Håndværkere dømmer hinanden hårdt Problemer med udfaldskrav og indfaldskrav fagene imellem afspejler sig i det faktum, at håndværkerne vurderer hinanden langt hårdere end befolkningen gør af MARTIN K.I. CHRISTENSEN, og ANDERS FUGLSANG, Håndværkerne vurderer hinanden hårdere end selv de utilfredse kunder Andel i procent Har IKKE haft håndværkere i sit hjem 14% 40% 5% Har haft håndværkere i sit hjem 17% 48% 6% Håndværkernes egen vurdering 20% 31% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Lidt positivt Positivt Meget positivt. Det viser en undersøgelse af danskernes syn på håndværkerne, som blev offentliggjort i Dansk Byggeris analysebrev 'Barometer' i slutningen af I undersøgelsen er 'danskerne' delt op i to grupper: Kunder og håndværkere. De to grupper er enige, når det handler om kvalitet og service. 12% af kunderne mener ikke, at der bliver leveret en god service. Det er på linje med håndværkernes egen vurdering, hvor 10% oplever uoverensstemmelser med kunden om servicen på det udførte arbejde. Også med hensyn til kvaliteten er der enighed. 7% af kunderne er ikke tilfredse med kvaliteten, og 7% af håndværkerne mener, at der er uoverensstemmelse med kunden om kvaliteten på det udførte arbejde. Alligevel vurderer håndværkere hinanden hårdere, end befolkningen gør. Håndværkerne vurderer hinanden hårdere, end selv de utilfredse kunder. 87% af befolkningen er tilfreds med det arbejde, som håndværkerne udfører. Og 66% af befolkningen som helhed har et overordnet positivt indtryk af danske håndværkere. Samtidig viser tallene, at tilfredsheden er størst hos dem, der har haft en håndværker inden for døren. Her svarer 71%, at de vurderer håndværkere positivt, mens tallet er 59% for kunder, der ikke har haft besøg af en håndværker. Håndværkerne er altså bedre end deres rygte. Men når håndværkerne skal vurdere andre håndværkere er kun 54% positive, når de bliver bedt om at vurdere hinanden. Undersøgelsen viser, at murerne er de mest utilfredse med deres kolleger. 38% af murerne har et positivt syn på håndværkere generelt, mens 63% af tømrere og snedkere ser positivt på kollegerne. Pisker sig selv Christian Koch, der er lektor ved BYG-DTU ved Danmarks Tekniske Universitet, kender branchen og genkender selvkritikken i byggebranchen. "Vi ser nogle gange, at byggeriets professionelle pisker sig selv. Der er nogle gange en tendens til, at man er meget selvkritisk man synes, at byggebranchen som helhed har et problem, og det giver man udtryk for på den her måde. En anden tolkning er, at når man støder på arbejde, der ikke lever op til ens egen standard, vurderer man, at der er nogle i branchen, der ikke leverer god byggeskik," siger han. 2 barometer 10

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 2 marts 2007 22 20 6 LEDER 5 Hæderlighed i byggeriet Mogens Hansen TEMA: TOLERANCEPROJEKTET Dansk Byggeri har udviklet et sammenhængende tolerancesystem, der er et vigtigt bud på en bedre

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren

Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Høring om modernisering af autorisationsordningerne Produktivitet og konkurrence delautorisationer, nye muligheder for sektoren Landstingssalen,

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk Håndværkerpjece Træsektionen i Dansk Byggeri 4. udgave 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 1. UDVENDIGE BEKLÆDNINGER... 4 2. ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE.... 6 3.

Læs mere

Tagbeklædning med Harmoni:

Tagbeklædning med Harmoni: Tagbeklædning med : Tagbeklædning med bølgeplader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Murersektionens generalforsamling 12. april 2007 Hotel Munkebjerg Vejle

Murersektionens generalforsamling 12. april 2007 Hotel Munkebjerg Vejle Murersektionens generalforsamling 12. april 2007 Hotel Munkebjerg Vejle Velkommen til generalforsamling i Murersektionen Dansk Byggeri. Vi kan vist godt sige, at vi stadig har en god og stabil beskæftigelse

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020 Lufttæthed 2020 Undervisningsministeriet. Januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet

Læs mere

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE Sådan gør vi alle til medspillere i byggeprocessen Hvorfor involvere beboerne? Velinformerede beboere er nøglen til en smidig byggeproces Et renoveringsprojekt er altid en

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER

Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Jesper Nielsen, Gunnar Fuglsang, Peter Orby, Evald Zacho Byggeriets Arbejdsmiljøbus ERFARINGER MED PROJEKTERENDES OG RÅDGIVERES PLIGTER Byggeriets arbejdsmiljøbus Et fælles partsprojekt i Danmark Mobil

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER

12 TOLERANCER 1 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 12 TOLERANCER 1 12.1 Tolerancer 2 12.1.1 Betonelementers mål 2 12.1.2 Byggepladsmål 2 12.1.3 Grundlæggende tolerancebegreber 3 12.1.4 Vejledende beregning til valg af toleranceangivelser

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016 Beboerinfo vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling 115 - dec. 2016 Renoveringsprocessen i afdelingen er allerede godt i gang, og I mærker hvordan det er at bo på en byggeplads, der kræver samarbejde

Læs mere

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Checkliste Bygbarhed

Checkliste Bygbarhed Side 1 1 Er der givet rimelig information om udformning og forudsætninger, der er kritisk for udførelsen? 1.1 Er fælles foranstaltninger i byggefasen beskrevet? F.eks. fælles stillads. 1.2 Er midlertidige

Læs mere

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder!

Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Eksempel på montering af et vindue fortalt i ord og billeder! Kontroller målet på det nye vindue, og udtag herefter det gamle vindue og rens hullet for snavs og gammel fugemasse. I dette tilfælde er der

Læs mere

Den værdiskabende byggeproces

Den værdiskabende byggeproces Den værdiskabende byggeproces Bygherreforeningen 14. november 2012 Værdibyg Værdibyg Der er udfordringer i byggeprocessen som den enkelte part ikke kan løse alene Byggeriets parter løfter i flok En ny

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Projektering af synlige betonoverflader

Projektering af synlige betonoverflader Projektering af synlige betonoverflader Tjekliste til anvendelse i projekteringen af betonkonstruktioner med synlige betonoverflader Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, Søren F. Johansen, Dalton

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget byggeværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget byggeværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Byggepladsen 4 Håndværk 5 Sikkerhed og arbejdsmiljø 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget byggeværksted

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Byggefejl - en uløst opgave

Byggefejl - en uløst opgave Byggefejl - en pestilens for alle, en pestilens der koster blod, sved, tårer og kolde kontanter Byggefejl - en uløst opgave I 2005 blev indgået aftale mellem Byggebranchen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DAFA Airstop System når tæt er tæt

DAFA Airstop System når tæt er tæt Airstop System når tæt er tæt Komplet dampspærreprogram med fem nye folier tætner alle opgaver NYHED! DiFoil UniFoil EcoFoil ProFoil AluFoil Nr. 3 Marts 200 for det bæredygtige byggeri 2 universal rørkrave

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Problemer med vinduer og termoruder

Problemer med vinduer og termoruder Problemer med vinduer og termoruder Vinduer Kravet om totaløkonomi i det støttede byggeri medfører ønske om lave vedligeholdelsesudgifter Hvordan håndterer rådgivere og entreprenører opgaven?? Træ/alu,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Rosenvej 12, 2950 Vedbæk 9. november 2014 H-14-01393-0167 230-5472 Rune Andersen Som sælger eller

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen Dato : 16.05.2011 Østergade 51 Udbudskontrolplaner INDHOLD SIDE Kvalitetssikringsgrundlag...3 A - Byggemodningsentreprisen

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

we do the hard work DK

we do the hard work DK we do the hard work DK Medarbejderne kan mærke en klar forskel fra før til nu, hvor de anvender Mountits maskiner. De er ikke lige så trætte, når de kommer hjem, fordi de ikke længere overbelaster deres

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig.

Forståelse. Bliv hørt Fremadrettet. Fælles aftale Billigere. Behov Løsning. Interesser. Mediation Hensyntagen win-win. Uafhængig. Bliv hørt Fremadrettet Mediation Hensyntagen win-win Uafhængig Forståelse Fælles aftale Billigere Ingen dommer Interesser Frivillig Hurtigere Ligeværdig Muligheder Gensidig respekt Behov Løsning Ingen

Læs mere