I<lik ind pa Faelles Medlemsblad for DUI Leg og virke & senior og st.tte foreningen SENIORNYT & UNGE NYT OKTOBER - NOVEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I<lik ind pa www.duimors.dk. Faelles Medlemsblad for DUI Leg og virke & senior og st.tte foreningen SENIORNYT & UNGE NYT OKTOBER - NOVEMBER 2014"

Transkript

1 SENIORNYT & UNGE NYT OKTOBER - NOVEMBER 2014 Faelles Medlemsblad for DUI Leg og virke & senior og st.tte foreningen L2s i bladet: Tysklandstur Famillesvtlmning Julemarked Julebanko B4trnenes juletril!sfest I<lik ind pa

2 Afdelingens f<ontaktopfysninger Formand Poul Olsen, Alcacievej 14 rtf , Kasserer & Senlornyt Erik Mourltsen, Magnolievej 6 Tlf , Kontfngent Ruth Fr, slev, Skolegade 21 Tit Iniklubben Lone Pedersen, Stenholten 5 Tit , Senlorafdelingen A~Jo ha nsen. Enghlvevej12 Tlf Mandagschancen Hanne N''i' rd Tlf.~2~ ps, E E LEDER Oktober - November mined Dette blad 01 fremover vii Indeholde alle nyheder 01 Oplysnlng om arrangementer til btlm og voksne Tidligere har det vceret sldan at der blev udgivet 2 medlemsblade seniomyt og Lappen, $Om nu fremover er s/let sammen til et medlemsblad og udsendes til samtllge medlemmer i DUI Leg og virke og seniorafdelingen og senlorsttttte foreningen. I alt 400 eksemplarer De arrangementer $Om tilbydes kan alle deltage I uanset hvortil man betaler sin kontingent Kursus I madlavning Hver onsdag kl. 17,30-20,30 Kan du deltage i madlavnlng for voksne mcend med proffesslonellcerer. Det forellr I Skolekttkkenet pi M. C. Holmsskole. Der er blevet et par ledlge pladser. Rlnl og forhttr ncermere ved PVVJensen tff L

3 DUI Leg og Virke og St(l)tteforeningen afholder udflugt : Onsdag den 12. november 2014 Afgang fra Falkereden kl Program: KI. ca Kaffe og Rundstykke + "en Iille en" KI. ca Grcensen hvor der handles og spises KI. ca Turen gar hjemad KI. ca Forventet hjemkomst Pris for turen med bus kun kr. 100,00 Der spilles banko og kinesisk lotteri pa turen nedover Der buyer pause pa hjemturen TIlmelding efterfttrsttil mllllle til: Erik Mouritsen tlf /

4 SA starter de manedlige hyggeaftner. I Falkereden Og fortsartter: 3.november 014.december. Der er faellessplsnlnl 01 underholdnlnl. Prls SO, kr + medbrlnl tallerken & bestlk. Husk tllmeldinl fra d.1s., maneefen fltr, tu: Hanne N.,prd K'rsten Splkset TIt. taps f.rst fra kl 09.00, 01 der er Inlen personll, fremmhe.l! 085: Der er 'nlen arranlementer i september. Vi mttdes flt1sende datoer I Bankohallen: kl. 19.., 30. oktober, 13.november, 27. november. Vi mttdes tu hygellbt samvcer, med forskelllp aktlviteter f.eks. teppecurlln& dart, bordtennis 01 bob. Hver aften afslutter vi med kaffe. Alle-ossA nye er velkommen.

5

6 Miniklubben i Skomagerhuset Miniklubben for alle drenge og piger 8-13 ar. Starter igen: onsdag 15. september Id og mandag 20. september Id Vi har mange indendors- og udendorsaktiviter og udflugter, f.eks. til et vandland. Haber i vii tage nogle venner med, sa vi bliver mange til at have det sjovt, - og der er gratis popcorn og slushice til alle nar vi starter Kom og vrer med. Evt. oplysninger hos Lone Pedersen Julie tlf

7 IT/Computer Skolen - Velkommen til ITIComputer Skolen! Skolen er placeret i DUI's Falkereden's ''Iwide" bygning som lige er blevet total renoveret og frems~r som en fuldstcendig ny bygning, perfekt tu fonnalet. Computer cafe' Stille og roligt kommer du og stiller os a"e de spjzlrgsmal du gar og pusler med - alt vedll!jrende din Computer og Internettet - der er Abent for alle og der er altid kaffe pa kanden...og sa tage det kun 5 minutter. Der er Abent: Tirsdage I tidsrummet NYT-mede os ogsa pi Blblioteket pi tirsdage fra og det er GRATIS! Arr. DUI Falkereden Langebceksgade Nyk0bing M.

8 ITIComputer Skolen - Trin 1. IT/Computer KravlegArd for Absolut begyndere, Hold nr. 5 Dette tjlbud henvender sig til dig som er absolut nybegynder pa en Computer. Det indeholder grundlaeggende kendskab tll Com puteren og de mullgheder den har, kurset er til dig som knap nok har tcendt Computeren. Specifikt vii vi k1kke pa Computeren, ski:ermen, tastaturet og i sidste lektjon bestjller vi Nem-Id ~ du er klar til trin 2. NB. -> GRATIS GRATIS dette kursus er GRATIS! Starter mandag den 3. november 2014 ki Trin IT/Computer IIdt flvede Hold nr. 6 Dette tilbud er for dem som har va!ret lidt i gang men ikke rigtjg er fortrolig med den. Vi udbygger kendskabet tjl Computeren med hovedva!gten pa Intemettet og dets muligheder samt aktjvering af Nem-ID. Vi kommer ind pa meget nyttige funktjoner som E-Boks, Netbank, Borger.dk Skat.dk Sundhed.dk - bestilling af medicin og tiel ved Ic:egen. Holdet starter onsdag den 5. november 2014 kl Arr. DUI Mors, Falkereden

9 IT/Computer Skolen - NYT- NYTI SMS - MMS - internet - Apps Skype, mobil Bank - spil - kalender - optage billeder og videol Dette nye LYN kursus giver dig en masse redskaber som du kan bruge i det daglige. Vi introducerer dig tll en masse meget nyttige funktioner som mange bruger 0, som er meget anvendellge. Undervlser: Fotograf, Palle Graft' Mouritsen." Holdet starter onsdag den s. november 2014 kl. 18,30 KI.20,30 Langeb~ksgade 28, 7900 Nyk0bing Mors

10 IT/Computer Skolen - UGEPROGRAM: Mendag KI IT/Computer THn 1. NB. Dette kursus er gratlsl KI Computer Cafe Aben for aiie mjkatfe NB. Dette tllbud er ogsa gratlsl KI IT/Computer Trin 2 a 3 0pret/bnJg at NemID Opret/send/modtage emalls SIIckerhed pa computeren (mange spurgte Ind tll dette sldst) SIkkerhed palntemettetlemall (mange spurgte IncI tu dette sldst) Evt. InStallatIon af Antivirus Gennemgang at Borger.dk (herunder digital postkasse), E-boks.dk, Skat.dk, Knlk.dk. Ekursus.dk, Mln.medlcfn.dk, Brug at skriye program (hvls vi kan na det) OMeg KI ~.30 lpad, for begyndere Insl3lIatfon at programmer via appstofe, muslk, ~, sodale medjer, nyheder via onilne meder og aviser, del fbto pa nettet ag fotdstream, beskeder, chat og videgteiefon, og mange fiere ~ Apps. Steel: Falkereden, LangebcEksgade 28, 7900 Nyk0bing Mors start: Se under de enkelte hold. Medbring din Laptop/Bcerbar. Deltager pris: kr. 250,- for 5 lektioner af 2 timer. Der vii altid maksimum vcere otte deltagere pr. hold. Prisen er den samme for alle hold. Tilmeldlng: Poul/Christian 11f / eller mail til Arr. DUI Falkereden Langeb~ksgade Nyk0bing M.

11 At gil ii DOl Leg og virke abysvemning med en baby er ikke bare et SPCiJrgsm" om at vcenne barnet til ophold i og un er vand. Babysvemning er f fijrs og fremmest en dejlig anled ing til teet samvcer med det lute barn. Hud mod hud i det varme vand give en stcerk ffijletse af amhcijrighed og neerhed. Det arme vand iver babyen den samme f"lelse af velveere, som en har opleve gennem gravidi e en. I vandat s imu eres barne s sanser: synet, (ugtesanse, hfjrelsen, balanf:en Ct koordinationsevnen. Babyen far r-f/frt sis 09 bru!1t sine mu'skfer. Andedreettet og fordcajefsen fiver f mwjere 09 si sover man ekstra godt oven pa strabad rne. ed: Flade varmtvandsbassin, algerh" jvej 3 6, Flade Mandag Ar (Marianne, ) Mandag i r (Marianne, ) T rsdag ir (Mia, ) Torsdag Ar ( ja, ) Pris: SO kr. pr. gang. Opkrceves manedsv js forud.

12 JUBIWEUM Frode Hansen har Va!ret medlem af DUI leg os vlrke 160 Ar og va!ret opraber ved bankospill 50 Ar Det er noget af en przsentatlon OS der er kun fa der kan opna en sa fin pra!statlon Frode Hansen blev medlem at forenlngen $Om 6 Arlg OS har igennem alle Arene va!ret aktiv $Om leder, trzner GC nu sldst bestyrelsesmedlem 1 DUI senlorafdellng og Sttlltteforening OS fortsat opraber ved bank05pll $om 17 Ar startede Frode Hansen med at rabe op ved bankospll pa dengang Centralhotellet OS har sldenhen vzret med bade i den tidllgere mtllbelfabrlk OS nu igennem de sldste 30 Ar 1 den nuvzrende bankohal. Frode Hansen har altld vzret med pa fomyelse selvom det holdt hardt da man skulle ga fra posen OS tll computer Samlet set bliver det til mindst 2500 bankospll hvor Frode Hansen har vendt brlkker ftiirst fra posen GC nu elektronlsk PA StIIndag den 12. oktober 2014 fejres Frode Hansen GC der gives gratis kaffe OS smakager samtid" med, at afholdes et ekstra stort bankospll DUI Lee OS virke vilgerne herigennem rette en stor tak for den store Indsats Igennem.lIe Arene OS haber at det vii fortsa!tte mange Ar endnu TAK OG TILLYKKE TIL FRODE

13 rorsdag de 11. december d~ i Bankohallen ;evinster: 10 stk. julecender stk. Juleknas 2 x kr. 100,. ngen skal dele, vi trcekker i posen. 2 x 1/8 julegris (5kal deles) nkelt rcekke: 1 pose kaffe. ris pr. spilleplade kr. 8, stk. for kr. 45,- (serie) er vii vcere kbh. spit - superbanko, Imt kinesisk.otteri. pausen hygger vi os med cebleskiver,. IfJgg, samt kaffe. Iog vand kan kf/fbes. eel op til en hyggelig njuleafslutningn DUI Senior Afd. Stfltteforeningen samt Mandaas

14 Juletrcesfest ajfzolifes i (j3an~fza{ren L(l)RDAG 20. DECEMBER 2014 kl. 13,30-16,00 Uddeling af sodavand og godteposer til bornene Kaffe og brod til de voksne ~.-t'''a1rrl lokaler Pris pr. person Medlemmer kr. 40,00 Ikke medlemmer kr. 60,00 Billetsalg i Bankohallen sendag og tirsdag kl eller afhentning ved Erik ouritsen, Magnolievej 6

15 L0RDAG DEN 29. NOVEMBER 2014 kl S0NDAG DEN 30. NOVEMBER 2014 kl stande med kreative hobbyfolk, selvfremstillede juleting, klip, nisser, blomsterbinding o.. Julecafeen holder dben med kaffe og brfjd. Julemarked et er et bes0g vrerd...

16 KJE Eindendgr LEGE AND Tarsdag den 16. aiddber d1! &00 og fredag den 11~ aiddber 2014 Id NYKSBING HALLEN IIfW8pIIIB dlsllllliillclll1&llm ag IIAI..UIIIBt "'_ kr. 3O.oD...'tI , :12 Sponsorer: DIIIIIft_ PIa IfuIIr, VIIs ~...1IigdaIIc N. A. ~_ ~ Mo otlf la Poul Bak Pedereen MU,.rrnutar Aut. Idoakmuter... ftyg GAIWmOItDNINU... JHH R JOIIAN SE N I'Aorss.,. Center

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Seniorholdet.dk

Nyhedsbrev fra Seniorholdet.dk Nyhedsbrev fra Seniorholdet.dk Juli 2014 Alt i mens sommeren står for døren og mange nyder deres ferie, arbejder Seniorholdet.dk på højtryk for, at foreningens medlemmer skal forkæles med både Skagenturen,

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Venskaber der gør en forskel for livet

Venskaber der gør en forskel for livet Venskaber der gør en forskel for livet 1 Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

Sports- og Sponsor Nyt

Sports- og Sponsor Nyt www.themgf.dk For første gang fik Petanque 2 klubmestre: Helene Knudsen og Bodil Bryndum med fuldstændigt ens resultat. Kai Lund Jensen blev nr. 3 Sports- og Sponsor Nyt November 2013 Sports- og Sponsor

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang

Sønderriset. Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang Oktober 2013 nr. 5, 25. årgang SØNDERRISET Nummer 5, oktober 2013, 25. årgang Ansvarshavende Redaktør: Peter Hundebøll peter.hundeboell@skolekom.dk Redaktion: P. Hundebøll, B. Eskildsen Abonnement: 50

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af byggerbladet.. Formand Christian Christensen (forældre) 3672 4700 cc@ivjac.dk Næstformand Anne Willer (forældre) 3670 2331 anne.willer@rk.dk Sekretær

Læs mere

TOUR de TAXA MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015. Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ

TOUR de TAXA MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015. Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ TOUR de TAXA Rejser 2015. på BIKE CAMP PÅ MALLORCA FRA DEN 24 APRIL TIL DEN 1 MAJ I 2015 Kære deltager. Her er vores rejse pris for deltagelse i Tour de Taxa's BIKE CAMP på Mallorca. 5.397,- kr. Det er

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj.

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128 SUNDMAIL Nr. 4 Maj. 2014 Indhold Forside 1 Bestyrelsen Datoer i 2014 2 Nye medlemmer 2 Ny Redaktør søges 3 Handicaphjælpere søges 3 Kajak SUP

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Program 2014. Til medlem: Sponsorer for Ældre Sagen i Gråsten

Program 2014. Til medlem: Sponsorer for Ældre Sagen i Gråsten Sponsorer for Ældre Sagen i Gråsten APOS, Andr. Petersen & Søn, Planetvej 2, 6300 Gråsten BHJ, Ulsnæs 33, 6300 Gråsten Det Nye Hebru, Sundsnæs 4, 6300 Gråsten Euro Spar, Nygade 10, 6300 Gråsten Gråsten

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Forældre og Åben Hus er fundamentet

Forældre og Åben Hus er fundamentet Forældre og Åben Hus er fundamentet I Sorø BMX Klub er medlemstallet steget markant de sidste par år. Det skyldes blandt andet en strategi fra bestyrelsens side, som indebærer aktive forældre, en Facebook-profil

Læs mere

Venskaber der. gør en forskel. for livet

Venskaber der. gør en forskel. for livet 1 Venskaber der gør en forskel for livet Til alle der vil gøre en livsafgørende positiv forskel for et barn Alt for mange børn har alt for lidt voksenkontakt og dermed mangel på rollemodeller og fortrolige.

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug

Et vigtigt valg! Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start. FONDEN TAGKÆRGAARD Et behandlingstilbud til unge i misbrug Velkommen til Fonden Tagkærgaard Vi tror på en ny start Et vigtigt valg! I dagligdagen kan det være svært. Sådan er det! Der venter en hård kamp men det hjælper! Jeg vil klart sige; GØR DET! Lige når man

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere