Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation"

Transkript

1

2 12. februar 2015 Boliganvisningen/ Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund 6. Lovgrundlaget 7. Anvisningsaftalen 8. Boliganvisningen Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

3 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 3 I Boligrapporten 2014 er den gennemsnitlige husstandsindkomst for både tilflyttere og fraflyttere beregnet på samme grundlag - ud fra den forventede årlige bruttoindkomst på anvisningstidspunktet og ikke som tidligere år beregnet efter årsopgørelsen. Der er derfor tale om et øjebliksbillede baseret på den forventede årsindtægt beregnet fra anvisningstidspunktet. Det skal nævnes, at den beregnede gennemsnitlige husstandsindkomst på både tilflyttere og fraflyttere - som tidligere rapporter - er beregnet for familieboligerne alene (altså ekskl. ungdomsboliger, supplementsrum og hybler). Ved sammenligning af husstandsindkomst mellem tilflyttere og fraflyttere skal man være opmærksom på, at beløbene også er påvirket af, at der i nogle tilfælde fraflytter 2 personer og kun 1 flytter ind, hvorved den samlede husstandsindkomst falder. Ligeledes kan der fraflytte 1 person og 2 flytter ind. Herved stiger husstandsindkomsten forholdsvis meget. Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) - Vejleåparken: Bebyggelsen består af 1309 boliger samt 42 ældreboliger (i tagetagen) og 359 ungdomsboliger (heraf 48 ungdomsboliger langs Ishøj Boulevard). Kommunen har anvist lejere til 210 boliger (109 familieboliger ungdomsboliger) i Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 var på kr. og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr. svarende til en stigning på kr. pr. husstand eller 6,1 %. 5 interne flytninger er sendt til godkendelse i kommunen, fordi lejeren er flyttet til en større/dyrere bolig. Der blev givet 3 afslag. 7 familieboliger og 7 ungdomsboliger i alt 14 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Det Sociale Boligselskab - Vildtbanegård: Bebyggelsen består af 4 afdelinger med i alt 1892 boliger. Vildtbanegård afd. I: Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 i afd. I var på kr. og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr. svarende til er fald på kr. pr. husstand eller 5,9 %. 6 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Vildtbanegård afd. II: Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 i afd. II var på kr. og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr. svarende til en stigning på kr. pr. husstand eller 4,1 %. 2 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere).

4 4 Vildtbanegård afd. III: Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 i afd. III var på kr. og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr. svarende til et fald på kr. pr. husstand eller 15,8 %. 1 bolig er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Vildtbanegård afd. IV: Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 i afd. IV var på kr. og gennemsnitsindkomsten for fraflytterne var på kr. svarende til en stigning på kr. pr. husstand eller 14,9 %. 0 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Hele bebyggelsen: I 2014 anviste kommunen 132 boliger (heraf 36 i afd. I, 47 i afd. II, 21 i afd. III og 28 i afd. IV). 52 interne flytninger er sendt til godkendelse i kommunen, fordi lejeren er flyttet til en større/dyrere bolig. Der blev givet 10 afslag. 9 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). Bo-Vest - Gadekæret: Bebyggelsen består af 580 boliger og 70 supplementsrum. I 2014 anviste kommunen 51 boliger (40 familieboliger og 11 supplementsrum). Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 var på kr. og gennemsnitsindkomsten på fraflytterne var på kr. svarende til et fald på kr. pr. husstand eller 1,0 %. 2 interne flytninger er sendt til godkendelse hos kommunen, fordi lejeren ønskede at flytte til en større/dyrere bolig. Der blev givet 1 afslag. 0 familieboliger og 4 supplementsrum - i alt 4 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borger). Domea, Ishøj Boligselskab - Stenbjerggård Boligselskab og Søvej Huse: Stenbjerggård Boligselskab (Østergården 1-31 og 2-26) består af 248 boliger og 87 hybler. Søvej Huse består af 42 boliger. I 2014 anviste kommunen 43 boliger (heraf 21 familieboliger og 22 hybler). Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 var på kr. og gennemsnitlig husstandsindkomst på fraflyttere var på kr. svarende til en stigning på kr. pr. husstand eller 25,3 %. 1 intern flytning i Ishøj Boligselskab er sendt til godkendelse i kommunen, fordi lejeren ønskede at flytte til en større/dyrere bolig. Ansøgningen blev godkendt.

5 5 0 familieboliger og 4 hybler - i alt 4 boliger er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borger). Lejerbo, Køge Bugt afdeling - Fasanparken: Fasanparken (Fasanskellet 12-32) består af 62 boliger. I 2014 anviste kommunen 64 boliger (der har været 2 fraflytninger). Gennemsnitlig husstandsindkomst på anviste tilflyttere 2014 var på kr. Da indflytningen først er sket fra den 1. marts 2014 og der kun har været 2 fraflytninger, vil gennemsnitlig husstandsindkomst på fraflyttere først blive medtaget i boligrapporten for 2015, da det ellers vil give et misvisende billede. 0 interne flytninger er sendt til godkendelse hos kommunen, fordi lejeren ønskede at flytte til en større/dyrere bolig. 1 bolig er anvist via social støtteskrivelse (Ishøj borgere). 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) Vejleåparken: Lejetab i AAB-Vejleåparken i 2014 er opgjort til kr. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i 2014 er opgjort til kr. Krav på ,37 kr. (for 3 år) er fremsendt i juni 2011 og umiddelbart afvist af kommunen. Der er indgået forlig i sagen. Det Sociale Boligselskab (DSB) - Vildtbanegård: Lejetab i Vildtbanegård i 2014 er opgjort til kr. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i 2014 er opgjort til kr. Bo-Vest - Gadekæret: Lejetab i Gadekæret i 2014 er opgjort til kr. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i 2014 er opgjort til kr. Domea, Ishøj Boligselskab - Stenbjerggård Boligselskab og Søvej Huse: Lejetab i Stenbjerggård Boligselskab i 2014 er opgjort til 619 kr. Lejetab i Søvej Huse i 2014 er opgjort til kr. (Beløbet udgør tilbagebetaling af for meget udbetalt lejetab i 2012 og 2013) Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i Stenbjerggård Boligselskab i 2014 er opgjort til kr.

6 Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i Søvej Huse i 2014 er opgjort til kr. Lejerbo, Køge Bugt afdeling - Fasanparken: Lejetab i Fasanparken i 2014 er opgjort til 0 kr. 6 Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i Fasanparken i 2014 er opgjort til 0 kr. Alle 5 boligområder: Det samlede lejetab har i 2014 udgjort kr. og de samlede udgifter til tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) har i 2014 udgjort kr. Boliganvisningen har i 2014 anvist 436 boliger (herudover 64 boliger i Fasanparken og 11 boliger i Baldershus). Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) i de almene boligselskaber 2014: Det er i 2014 lykkedes Boliganvisningen at få udlejet de store og dyre 4- og 5- rums boliger i Vejleåparken - og boligerne i Vildtbanegård afd. IV. Boligerne i Vildtbanegård afd. IV har været svære at leje ud blandt andet på grund af, at indskuddet ligger på ca kr., og huslejen er meget høj i forhold til de antal m2 man reelt har i boligen. Alle betaler husleje for 24 m2 mere brutto end boligens netto m2 svarer til. Da en tilsvarende bolig i et af de andre boligselskaber netto pr. m2 er større og huslejen tilsvarende med Vildtbanegård afd. IV, ønsker de ansøgere der har råd til huslejen i Vildtbanegård afd. IV ofte, at søge en bolig i et af de andre boligselskaber, fordi de oplever at få mere for deres penge. Boliganvisningens lister med ressourcestærke ansøgere til boligerne i Vildtbanegård afd. IV og de store og dyre boliger i Vejleåparken er ved at være udtømt; men der annonceres fortsat på Boligportalen med stor succes. 3. Nybyggeri og helhedsplaner Det Sociale Boligselskab (DSB) - Vildtbanegård: Ishøj Byråd har den 6. maj 2014 godkendt skema A-ansøgning vedrørende helhedsplan og renovering af Vildtbanegård afd. III. Renoveringen forventes at gå i gang efter sommerferien 2015 med en byggeperiode på ca. 1½ år. Bo-Vest - Gadekæret: Renoveringssagen i Gadekæret med opstart i juni 2011 har været en lang og udfordrende proces for særligt beboerne i Gadekæret. Kommunen har deltaget i følgegruppe møder med Bo-Vest administrationen, afdelingsbestyrelsen og rådgivergruppen AI. Renoveringssagen er afsluttet og byggeregnskab forventes fremsendt ultimo Der har i foråret 2014, som led i 1 års gennemgangen, været gennemført et eftersyn af boligerne i Gadekæret v/ AI-Gruppen. Hovedparten af de konstaterede fejl og mangler er udbedret i løbet af 2014.

7 7 Domea, Ishøj Boligselskab: Kirkehaven: Domea ønsker at opføre 46 seniorboliger og et fælleshus ved Vejleå Kirke, hvor målgruppen er +55 årige. Boligerne opføres som 2 og 3 rums boliger med forventet afleveringsdato den 1. januar Ishøj Byråd har den 1. oktober 2013 godkendt skema B-ansøgningen. Der er en udfordring med økonomien, så rammebeløbet ikke overstiges, hvorfor byggeriet er udsat til foråret Lejerbo, Køge Bugt afdeling - Fasanvangen: Fasanvangen:18 rækkehuse beliggende Fasanvangen De opføres som 4 rums rækkehuse på mellem 106 m2 og 112 m2. Ishøj Byråd har den 1. april 2014 godkendt skema B-ansøgningen. Forventet indflytning var oprindelig den 15. marts 2015; men på grund af forsinkelser er indflytningen ændret til den 15. juli Rækkehusene er meget efterspurgte, og boliganvisningen har mange henvendelser omkring opskrivning til boligerne. Der er indgået samme anvisningsaftale med Lejerbo på Fasanparken og Fasanvangen som med de øvrige boligselskaber. KAB, Sydkystens Boligselskab (Syd-Bo) Baldershus (tidl. Fasanskellet) og AlmenBolig+: Baldershus: 31 familieboliger på Fasanskellet Boligerne opføres som 2, 3 og 4 rums boliger på mellem 87,2 m2 og 115 m2 og koster ekskl. forbrug kr. pr. m2 pr. år. Alle hårde hvidevarer hører til boligerne også opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler. Boligerne var til indflytning den 1. februar I forbindelse med 1. gangs udlejningen blev det aftalt, at KAB skulle anvise 15 boliger og Ishøj Kommune skulle anvise 16 boliger. Ved 2. gangs udlejningen har Ishøj Kommune 100 % anvisningsret i henhold til den indgåede samarbejdsaftale. En 2 rums bolig er fra 87,2 m2 til 90,7 m2. Pr. måned ekskl. forbrug er lejen fra kr. til kr.. Inklusiv a/c vand (5 kr. pr. m2 pr. mdr.), el (6,25 kr. pr. m2 pr. mdr.) og varme (8,34 kr. pr. m2 pr. mdr.) er udgiften i alt fra kr. til kr. pr. måned. Da boligerne er store i m2, bliver huslejen også højere end en almindelig størrelse bolig hvilket har været medårsag til, at det i forbindelse med udlejningen har været vanskeligt at finde ansøgere der opfylder kriterierne. AlmenBolig+: Syd-Bo v/ KAB ønsker at opføre 34 boliger efter AlmenBolig+ konceptet ved Fasanskellet 3. Grundtanken i AlmenBolig+ konceptet er, at etablere gode, energivenlige boliger til en fornuftig husleje. Målgruppen er boligsøgende der kan og vil deltage i færdiggørelse af egen bolig - og vedligeholdelse af egen bolig og boligafdeling. Beboerne får delvis selv lov

8 8 til at indrette med valg af placering af skillevægge og dermed antal rum, ligesom visse elementer, bl.a. køkkener, skabe m.v. etableres af beboerne. I vedligeholdelsen og driften af boligerne, deltager beboerne også aktivt. Dette betyder et lavere huslejeniveau, og at der skabes et sammenhold og engagement omkring bebyggelsen som medvirker til, at fraflytningsprocenten er meget lavere end i andre almene bebyggelser. På den måde kan man tiltrække ressourcestærke familier, som selv er med til at drive afdelingen. Ishøj Byråd har den 3. februar 2015 godkendt skema B-ansøgningen. Forventet indflytning er 1. april Der er indgået samme anvisningsaftale med Syd-Bo v/ KAB, som med de øvrige boligselskaber; men ved 1. gangs udlejningen har KAB 100 % anvisningsret. Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB): Jægerbuen: 14 rækkehuse beliggende Jægerbuen 37. De opføres som 4 rums rækkehuse på 90,5 m2 i 2 etager. Ishøj Byråd har den 6. januar 2015 godkendt skema A-ansøgningen. Forventet indflytning juli Konklusion. Det kan konkluderes, at anvisningsordningen fortsat virker efter hensigten, og at Boliganvisningen ligeledes i 2014 har udført den pålagte opgave fuldt ud tilfredsstillende. Det skal specielt pointeres, at: det er lykkedes at udleje alle ledige boliger inden udgangen af 2014 alle nye lejere opfylder udlejningskriterierne kommunen har via støtteskrivelser løst sine boligsociale forpligtelser alle anvisningsaftaler er forlænget og løber frem til udgangen af år 2017/20 5. Baggrund Ishøj Kommune har siden d. 1. februar 2005 haft 100 % anvisning til ledige boliger i de almene boligorganisationer i kommunen. Aftalerne er blevet genforhandlet og løber indtil videre frem til udgangen af 2017 og gælder for nedenstående boligorganisationer i Ishøj: AAB (Arbejdernes Andels Boligforening), Vejleåparken (del af Vejleåparken) DSB (Det Sociale Boligselskab) (Vildtbanegård I, II, III og IV) Bo-Vest - Vridsløselille Andelsboligforening (Gadekæret) Domea, Ishøj Boligselskab, Stenbjerggård Boligselskab (del af Vejleåparken) Domea, Ishøj Boligselskab, Søvej Huse, Ishøj Søvej Nye aftaler der er indgået og gælder frem til udgangen af 2017: Lejerbo, Køge Bugt afdeling, Fasanparken (Fasanskellet 12-32) Lejerbo, Køge Bugt afdeling, Fasanvangen (Fasanvangen 1-18) KAB, Syd-Bo (Sydkystens Boligselskab), Baldershus (Fasanskellet 2-10)

9 Nye aftaler der er indgået og gælder frem til udgangen af februar 2020: KAB, Syd-Bo (Sydkystens Boligselskab), AlmenBolig+ (Fasanskellet 3) 9 Formålet med ordningen er, at beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger styrkes, og at få flere ressourcestærke familier til kommunen. 6. Lovgrundlaget Aftalerne om 100 % anvisning til kommunen følger almenlovens 59, stk. 2, hvor kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at ledige familieboliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne er aftalt og fastsat mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, og er offentliggjort af kommunalbestyrelsen. Kriterierne findes på kommunens hjemmeside under ansøgningsskema til bolig i Ishøj Kommune Styringsreformen for den almene sektor pr. 1. januar 2010: Styringsreformen er trådt i kraft den 1. januar 2010 og skal sikre, at boligorganisationerne lever op til styringsmålsætningerne, og årligt indsender en dokumentationspakke til kommunen. Disse møder er afholdt hvert år siden Styringsdialogmøde vedrørende 2014 er afholdt med boligorganisationerne i august til oktober Referaterne ligger tilgængelig på kommunens hjemmeside Styringsdialogmøde med boligorganisationerne for 2015 vil blive afholdt i august/september Der er indbudt til fællesmøde for alle boligorganisationerne onsdag den 29. april 2015 kl Eventuelle lovændringer i almenloven, som kan have betydning for aftalerne om 100 % anvisning i aftalernes løbetid: Såfremt der sker ændringer i det ved aftalens indgåelse gældende lovgrundlag, og lovændringen vil betyde, at en af parterne bliver stillet ringere end forudsat ved aftalens indgåelse, drøftes aftalens indhold mellem parterne. Såfremt lovændringen vil medføre dokumenterbare økonomiske forandringer for den ene part, kan denne part forlange, at blive stillet som forventet ved aftalens indgåelse eller forlange, at aftalen bringes til ophør snarest muligt. Ved andre forandringer i lovgrundlaget ændres aftalens indhold, således at aftalen til enhver tid overholder det gældende lovgrundlag. Kommunens hæftelser: Kommunens hæftelser følger de bestemmelser der fremgår af lov om almene boliger m.v. med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Såfremt disse bestemmelser ændres, genforhandles aftalen om 100 % anvisning. 7. Anvisningsaftalen Anvisningsaftalen fortsætter med stor succes. Alle boligorganisationerne har underskrevet den samarbejdsaftale der indtil videre fortsætter frem til 31. december 2017.

10 I den eksisterende samarbejdsaftale dækker Ishøj Kommune følgende: 10 Husleje for en ledig lejlighed, dog først efter at lejligheden er fraflyttet og klar til indflytning. Det er en forudsætning for kommunens betaling af huslejetab, at Ishøj Kommune har haft mindst en måned til at udleje lejligheden. Både boligorganisationen og kommunen skal fremme genudlejningen mest muligt, således at fraflytter ikke belastes unødigt med leje i opsigelsesperioden og boligorganisationen risikerer tab ved fraflytning. Istandsættelsesudgift (tab ved fraflytning) for beboere anvist af Ishøj Kommune, såfremt dette ikke bliver betalt af fraflytter. Boligorganisationerne skal forfølge krav mod fraflyttere effektivt. Kommunen skal honorere boligorganisationens istandsættelsesudgift, når der foreligger insolvenserklæring i fogedretten eller kravet ved fraflytters død eller gældssanering er konstateret uerholdeligt. Kommunen kontaktes inden kravet sendes til advokat for en drøftelse af, om kravet skal forfølges, eller om kommunen ønsker af afregne uden yderligere forfølgelse af kravet. Boligorganisationen kontakter Ishøj Kommune umiddelbart efter synet af en fraflyttet lejlighed, såfremt beløbet vurderes at overstige indskuddet med kr. Lejetab for uudlejede boliger afregnes månedsvis bagud. 8. Boliganvisningen Boliganvisningens bemanding er på 3 fuldtidsstillinger samt 1 projektansat. En fuldtidsstilling anvendes til anvisning af boliger, en fuldtidsstilling (projektansat for ét år) anvendes til anvisning af boliger ved nybyggeri, en fuldtidsstilling (medarbejder i Borgerservice) er ansat til oprettelse af ansøgere og en fuldtidsstilling anvendes til det kommunale tilsyn med boligselskaberne. I boliganvisningens opnoteringssystem BOLA (KMD boliganvisningssystem) er der pr. 31. december 2014 registreret 1090 aktive ansøgere og 560 ansøgere i bero. Anders Hvid Jensen Kommunaldirektør Bettina Mailind Specialist

11 Gennemsnitlig husstandsindkomst pr. boligorganisation ABB Vejleåparken DSB Vildtbanegård Bo-Vest Gadekæret Domea Ishøj Boligselskab Tilflyttere Fraflyttere Tilflyttere Fraflyttere AAB - Vejleåparken DSB - Vildtbanegård Bo-Vest - Gadekæret Domea - Ishøj Boligselskab Gennemsnit for alle boligorganisationer

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge

Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Lovbestemmelser og overvejelser med relevans for kommunens boligplacering af flygtninge Pligt til at anvise permanent bolig: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold, har i en

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere