VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE"

Transkript

1 VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen. Det er meningen, at det skal give et hurtigt overblik over SKAT og politiets beføjelser overfor din virksomhed samt over dine rettigheder og pligter ved besøg fra disse myndigheder. 3

2 Dette hæfte er udarbejdet i et samarbejde mellem advokaterne Foldschack og Forchhammer, SIO og Gadejuristen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til advokatkontoret: Advokaterne Foldschack og Forchhammer Skindergade 23, 4.sal 1019 Københavns K Tlf Hvis du ønsker yderligere information om skatte-, moms- og afgiftsreglerne ved salg af seksuelle ydelser, kan du få mere information på SIOs hjemmeside. Du kan også printe dette hæfte fra hjemmesiden. SIO og Gadejuristen anbefaler, at du bruger et af disse hæfter, hver gang du får besøg af SKAT, politi eller andre myndigheder. At du umiddelbart efter besøget noterer navne mv. på den sidste side i hæftet under BESØGSRAPPORT. Du bør notere alt, du kan huske fra besøget, herunder hvad de forskellige sagde om, hvad du havde pligt til og hvad du ikke havde ret til. Husk at notere, hvem der sagde hvad. Vi opfordrer dig til at indsende din BESØGSRAPPORT til Du er velkommen til at oprette en særlig adresse til formålet og derved indsende din besøgsrapport anonymt. Blot vil vi gerne kunne skrive tilbage til dig, hvis vi har flere spørgsmål, brug for mere viden eller gerne vil give dig ekstra råd og vejledning. Selv hvis vi kun får anonyme besøgsrapporter, kan vi hvis vi får mange følge med i, hvor meget branchen bliver tjekket, ligesom vi på et tidspunkt vil kunne se, hvis der er generelle og tilbagevendende problemstillinger, som vi må tage op fra SIOs side med ledelserne i SKAT eller politiet og evt. også med Kommunernes Landsforening, KL. Vi opfordrer dig også til at fortælle os om dine erfaringer med at bruge hæftet, hvilke temaer du gerne vil have uddybet mv. - dette materiale må kopieres frit. Sæt også gerne link til hæftet eller selve hæftet som pdf-fil på din hjemmeside. Link til hæftet i pdf-format findes på 4

3 Det kan være en voldsom oplevelse at få besøg af myndighederne, også selv om man har orden i sine ting og ikke har noget at skjule. Mange fortæller, at de reagerer nok så kraftigt, også langt mere, end de selv havde regnet med, at de ville gøre. At de føler sig mistænkeliggjorte eller bliver kede af det. Reagerer du også sådan, er der således ikke noget galt i det. Til gengæld kan det være vanskeligt at holde hovedet koldt og kræve sin ret. Vi håber, at dette hæfte kan bidrage til at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt, at dine grænser respekteres og at du af disse grunde oplever at komme bedre igennem et virksomhedstjek. Hæftet kan ikke erstatte en revisor, og SIO opfordrer enhver, der ønsker at starte som sexarbejder, til at rette henvendelse til en revisor. Hvis du har juridiske eller andre spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til SIO. Udgivet af: SIO Sexarbejdernes InteresseOrganisation Mobil/Sms:

4 KONTROLBESØG SKAT har ret til at udføre virksomhedstjek. Momslovens 74 og skattekontrollovens 6 Hvem er medarbejderne fra skat? Medarbejderne fra SKAT skal straks præsentere sig som værende fra SKAT og skal kunne dokumentere dette. Hvis dette ikke sker, kan du klage til SKAT. Du kan evt. bruge klageteksten, Vedr.: Klage over medarbejder(e) fra SKATs manglende præsentation og legitimation, s. 19. Momslovens 74, stk. 2 Er politiet med? I forbindelse med virksomhedstjek kan SKAT tage politiet med som beskyttelse. Skattekontrollovens 6, stk. 7 Hvem er medarbejderne fra politiet? Når politiet er med SKAT på kontrolbesøg, skal de identificere sig som politibetjente og dokumentere dette. Politiet skal identificere sig ved navn og tjenestested. Hvis dette ikke sker, kan du klage til SKAT og politiet. Brug evt. forslag til klagetekster på s. 19. Politi og SKATs vejledningsforpligtelse SIO anbefaler, at man straks lader SKAT og politi (samt eventuelle øvrige deltagende myndighedspersoner) vide, at man ønsker at blive vejledt om alle de rettigheder, muligheder og pligter man har i henhold til lovgivningen ved et kontrolbesøg. Du kan fortælle, at du ved, at både SKAT og politi, ligesom alle andre offentlige myndigheder, 6

5 har en vejledningspligt. Når SKAT og politi vejleder dig om en rettighed eller en pligt, bør du hver gang spørge efter hjemmel, dvs. spørge præcist hvor i lovgivningen dette står, hvilken lov og hvilken paragraf. Du kan løbende notere det oplyste i dette hæfte på s Det er vigtigt at notere det oplyste løbende, fordi det kan være svært at huske det hele bagefter. Vejledningspligten jfr. forvaltningslovens 7, stk. 1 Pligten til at samarbejde Når skat er på kontrolbesøg i din virksomhed eller i den virksomhed du er i, har du pligt til at samarbejde. Det vil sige, at det vil kunne bruges imod dig, hvis du ikke udleverer det regnskabsmateriale der er på stedet, eller hvis du ikke vil svare på de spørgsmål, som bliver stillet af SKAT og som SKAT har krav på at få svar på. Kontrollen skal foregå skånsomt Både SKAT og politiet har pligt til at foretage kontrollen så skånsomt som muligt. Det betyder blandt andet, at medarbejderne fra SKAT og politi skal gå diskret, høfligt, venligt og hensynsfuldt frem, jfr. bl.a. reglerne om god forvaltningsskik og det generelle skånsomhedsprincip. Du bør have mulighed for at aflyse aftaler med kunder og afvise kunder i døren uden at politi og SKAT blander sig i dette. Under et kontrolbesøg skal kunder og besøgende have mulighed for at forlade lokalerne. Hvad undersøger SKAT? Når SKAT kommer på besøg i din virksomhed er det typisk for at undersøge om der er illegal arbejdskraft, sorte lønninger, om der er ansatte på sociale ydelser, indtægtsregistrering/regnskab, korrekt registrering for moms/lønsum, a-skat mv. SIO opfordrer til, at du spørger, hvad formålet med besøget er. 7

6 KONTROLBESØG fortsat Ikke dansk statsborger? Hvis du ikke er dansk statsborger, er det en god ide altid at have en kopi af din arbejdstilladelse og opholdstilladelse, når du arbejder. Hvilke spørgsmål skal du besvare? SKAT og politiet må kun stille dig de spørgsmål der er relevante for dagens aktion. Politiet er kun med for at sikre adgang til lokalerne og for at beskytte SKATs medarbejdere. De har som udgangspunkt ikke krav på svar på spørgsmål om din virksomhed eller om klinikken. Hvis du bliver stillet et spørgsmål af SKAT, der ikke er relevant for din virksomheds skatte- og momsforhold, behøver du som udgangspunkt ikke at svare. Hvis du føler dig tvunget til at svare på spørgsmål, du finder irrelevante, har du mulighed for at klage. Du kan bruge klageteksten, Vedr.: Klage over uvedkommende spørgsmål ved virksomhedstjek på s. 20. Hvor må du opholde dig under kontrolbesøg? En virksomhedskontrol er ikke en tilbageholdelse, og politi og SKAT kan ikke bestemme, hvor i lokalerne du skal opholde dig, så længe du ikke går i vejen for deres arbejde. Hvis politiet eller SKAT ønsker at adskille dig fra andre arbejdende i lokalerne, har I ret til at sige nej til dette. Hvis politiet eller SKAT fastholder, kan I klage over uberettiget tilbageholdelse. Brug evt. klageteksterne på s Når SKAT har politiet med Når politiet er på kontrolbesøg med SKAT, er deres opgave at sikre SKATs medarbejderes 8

7 sikkerhed. Politiet har ikke tilladelse til at ransage dine lokaler og må derfor ikke undersøge fx rum, skuffer eller skabe. Politiet må dog undersøge virksomheden, hvis du siger ja. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre det, hvis du ikke ønsker, at de undersøger virksomheden i forbindelse med et kontrolbesøg. Du kan evt. vise dem denne tekst der også findes på s. 25 i dette hæfte: Kære betjent Jeg er opmærksom på, at du deltager i dette virksomhedstjek for at sikre medarbejderne fra SKATs sikkerhed. Jeg skal bede dig respektere, at dette er din eneste opgave. Jeg ønsker at blive vejledt om mine rettigheder og pligter. Jeg er bekendt med, at jeg kan være forpligtet til at oplyse mit navn, min adresse og fødselsdato, jfr. retsplejelovens 750, men derudover ønsker jeg ikke at udtale mig til dig. Jeg samtykker ikke til en ransagning af lokalerne. Jeg skal bede dig oplyse dit navn og tjenestested, hvilket du er forpligtet til at oplyse efter kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære nr af 17. november 1993). Navn og tjenestested: 9

8 NÅR POLITIET KOMMER ALENE Hvad skal politiet vide? Overfor politiet har du kun pligt til at oplyse dit navn, din adresse og din fødselsdato, intet andet. SIO råder dig til ikke at udtale dig til politiet, før du har snakket med en advokat. Retsplejelovens 750 Du må godt tale med andre Politiet har ikke ret til at nægte dig at tale med kollegaer, kunder eller andre, medmindre dette kan være til skade for en igangværende efterforskning. Hvis politiet nægter dig at tale med kollegaer, kunder eller andre, bør du klage over dette. Brug evt. klageteksten på s. 21 i dette hæfte. Ransagningskendelse Hvis politiet kommer for at ransage din virksomhed, skal politiet have en ransagningskendelse. Du har ret til at se ransagningskendelsen. Hvis politiet har mistanke om, at der foregår noget kriminelt i din virksomhed og hvis de mener, at de ikke kan nå at fremskaffe en ransagningskendelse, kan de ransage din virksomhed uden kendelse. Hvis det sker, har du ret til at få prøvet om ransagningen var lovlig ved en domstol. Du kan enten selv bede om dette eller kontakte en advokat der kan hjælpe dig. Du skal være opmærksom på, at hvis ransagningen kendes lovlig (og det sker ofte), skal du selv betale for advokaten. Du kan også vælge blot selv at møde frem i retten. Politiet må dog undersøge virksomheden, hvis du accepterer det. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre det, hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at de undersøger virksomheden i forbindelse med et virksomhedstjek. Du kan evt. blot vise dem Kære-betjent-teksten på s. 25 i dette hæfte. 10

9 SÆRLIGT OM BESØG AF ANDRE MYNDIGHEDSPERSONER - fx kommune eller stat Myndighedspersoner fra kommune eller stat Kommunen og øvrige statslige organer udover SKAT og politi, har som udgangspunkt ikke ret til at tiltvinge sig adgang til din virksomhed. Ved et virksomhedstjek skal alle identificere sig selv. Du har ret til at bede alle andre end SKAT og politiet om at vente udenfor virksomhedens lokaler. Hvis fx medarbejdere fra en kommunal myndighed mener at have adgang til dine lokaler, er de forpligtet til at dokumentere dette. Du kan bede dem om at forklare dig, hvem de er, på hvilket juridisk grundlag de er der og hvad der er formålet med deres tilstedeværelse. Du kan sige til dem, at du ønsker at blive vejledt om alle dine rettigheder og pligter. Du kan evt. blot vise dem Kære-myndighedsperson-teksten på s. 25 i dette hæfte. Hvis du eller andre i virksomhedslokalerne modtager sociale ydelser (fx supplerende dagpenge), har kommunen dog ret til at undersøge virksomheden for at kontrollere, at de oplysninger der ligger til grund for udbetalingerne af de sociale ydelser er rigtige. Hvis der ikke er personer i din virksomhed der modtager sociale ydelser, kan du afvise en kontrol fra kommunen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 12a 11

10 ANDRE RELEVANTE RETTIGHEDER Aktindsigt Du har altid mulighed for at søge aktindsigt i et virksomhedstjek mod din virksomhed. Du kan bruge tekstforslaget til brug for anmodning om aktindsigt på s 22. Hvis du får afslag, kan du kontakte SIO, der vil hjælpe dig med at klage over afslaget. Bisidder Du har ret til en bisidder under et virksomhedstjek. En bisidder kan være din revisor eller en ven eller bekendt du stoler på. Du må selv vælge din bisidder, men det skal være en, der har mulighed for at komme til lokalerne. Hvis du ønsker en bisidder over telefonen, kan du også bede om dette. Hvis SKAT afviser den bisidder du ønsker, kan du klage over dette. Brug evt. forslag til klagetekst, Klage over afslag på bisidder, s

11 BOGFØRING OG REGNSKAB Bogføring og regnskab Ved SKATs kontrolbesøg, kan SKAT også undersøge om moms og kasseregnskabet er i orden. Det er derfor vigtigt at få udarbejdet et nemt og klart system, sådan at det kan dokumenteres, at alle indtægter og udgifter bogføres. Mange sexarbejdere arbejder flere forskellige steder, og du behøver ikke medbringe dit regnskabsmateriale over alt. Det er dog en god idé altid at have en bog eller en kalender på sig, hvor indtægter og udgifter pr. arbejdsdag skrives ned, sådan at man kan vise overfor SKAT, at dette senere vil blive skrevet ind i regnskabet. Efterfølgende kontrol Hvis en medarbejder fra SKAT mener, der er sandsynlighed for, at du ikke har styr på skatte- og momsregnskabet, må de gerne efterfølgende kontrollere dette. Det kan evt. ske ved at du indsender dit regnskabsmateriale eller laver en aftale med SKAT om hvornår og hvor materialet kan gennemgås. Tag evt. selv initiativ og lav en aftale med SKAT. SIO kan evt. hjælpe dig med at forberede et sådant møde. Hvornår skal man momsregistreres? Man skal betale skat af alle indtægter i Danmark, også selv om sexarbejdere ikke har de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet. Men det er først når du har tjent kr. indenfor et år, at du også skal CVR-/momsregistreres. Har du ikke været i branchen så længe, har du måske endnu ikke indtjent dette beløb. Du kan evt. notere dine indtægter i skemaet på s. 15 i dette hæfte, så du nemt kan holde dit eget regnskab med, hvornår du også skal CVR-/momsregistreres. Dette skema kan du også vise til SKATs medarbejdere under et virksomhedstjek som dokumentation for bogføring af indtægterne og som støtte for, at du endnu ikke er CVR-/momsregistreret, men holder øje med, hvornår du skal dette. 13

12 REGNSKABSNOTERINGER SIO opfordrer dig til at kontakte en revisor, når du starter med at drive virksomhed. I skemaet på næste side kan du, som fx ny i branchen, notere dine indtægter, så du husker kroners grænsen. Du kan evt. vise SKATs medarbejdere skemaet, hvis de vil se dokumentation for, at du registrerer dine indtægter. Husk også at registrere dine udgifter i forbindelse med arbejdet, og husk at gemme kvitteringer. 14

13 REGISTRERING AF INDTÆGTER & UDGIFTER Dato Indtægter Dato Udgifter Skemaet kan printes fra SIOs hjemmeside: 15

14 MINE OPLYSTE RETTIGHEDER, PLIGTER MV. Her kan du løbende notere, hvilke rettigheder og pligter SKAT og politi mv. informerer dig om. Husk at spørge hvor det står i loven (dvs. hvad lovhjemlen er, navne på love der henvises til og hvilke specifikke paragraffer): Her kan du notere navne på medarbejderne fra SKAT og eventuelle politibetjente samt øvrige myndighedspersoner: 16

15 Øvrige notater: 17

16 KLAGE - en væsentlig retssikkerhedsgaranti i et retssamfund Det er generelt vigtigt at bruge sin ret til at klage over urimelige og evt. ulovlige forhold. Når man klager, giver det også myndighederne indblik i den faktiske måde et virksomhedstjek bliver udført på og det kan i sig selv føre til ændringer i denne praksis. Klage-retten er en af de væsentligste retssikkerhedsgarantier du har. Hvis du ikke oplever, at disse tekstforslag dækker dit behov i forhold til din sag, er du velkommen til at kontakte SIO, som gerne vil hjælpe dig videre. Alle henvendelser til SIO behandles under fuld fortrolighed og diskretion. Du er også velkommen til at henvende dig uden at oplyse dit navn og du kan sende en mail til SIO fra en mail-adresse, som du opretter alene til det formål. Følgende forslag kan printes fra SIOs hjemmeside: 18

17 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER Vedr.: Klage over medarbejder(e) fra SKATs manglende præsentation og legitimation: SKAT foretog d....et virksomhedstjek på adressen:..., hvor jeg var til stede. Det følger af momslovens 74, stk. 2, at en medarbejder straks skal præsentere sig som værende fra SKAT og dokumentere dette. Det gjorde medarbejderne ikke, hvilket jeg hermed klager over. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over betjents manglende præsentation og legitimation:... politi deltog d.... i et virksomhedstjek på adressen:..., hvor jeg var til stede. Det følger af kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære af 17. november 1993), at en betjent skal identificere sig med navn og tjenested. Dette gjorde betjenten(e) ikke, hvilket jeg hermed klager over. Jeg mener ikke, at der den pågældende dag var forhold der berettiger, at ovenstående kunne fraviges. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra. Hvis betjentene ikke ønskede at oplyse dette, sendes klagen til nærmeste politistation. 19

18 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER - fortsat Vedr.: Klage over uvedkommende spørgsmål ved virksomhedstjek SKAT foretog d.... virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Under virksomhedstjekket stillede medarbejderne en lang række spørgsmål, som ikke relaterer sig til virksomheden, herunder blev der spurgt om følgende: Jeg skal venligst anmode SKAT om en redegørelse for SKATs interesse i svar på sådanne spørgsmål, ligesom jeg skal bede om en redegørelse for, hvor og hvordan svar på sådanne spørgsmål registreres, klagemuligheder mv. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over tilbageholdelse SKAT foretog d.... virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. I forbindelse med virksomhedstjekket, blev vi, der var til stede i lokalerne, spredt i forskellige lokaler og/eller forbudt at tale med hinanden. Under et virksomhedsbesøg er politiet alene tilstede for at sikre SKATs medarbejderes sikkerhed. Politiet har dermed ikke hjemmel til en tilbageholdelse og jeg klager hermed over det. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra samt til dit lokale skattecenter 20

19 Vedr.: Klage over politiet SKAT og politiet foretog d...., virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Under virksomhedstjekket blev jeg forbudt at tale med andre tilstedeværende i lokalerne, samt folk der kom til lokalerne. Idet der ikke var tale om en lovlig tilbageholdelse, var det et uhjemlet indgreb i min frihed. Dette klager jeg hermed over. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra samt til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over ransagning SKAT og politiet foretog d.... ransagning på adressen:... Som ejer/lejer af lokalerne ønsker jeg hermed at klage over ransagningen. OBS: Du har også mulighed for at indbringe ransagningen for byretten. Ønsker du dette, kan du kontakte SIO hurtigst muligt for nærmere vejledning. Ønsker du ransagningen indbragt for retten, vil det kræve, at du enten selv møder op i retten eller at du betaler en advokat for at møde frem. 21

20 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER - fortsat Vedr.: Ansøgning om aktindsigt Der blev d...., foretaget virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Jeg skal anmode om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende virksomhedstjekket, der vedrører mig, samt en redegørelse for, hvor disse oplysninger i fremtiden opbevares og hvem der har adgang til dem. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over afslag på bisidder SKAT foretog d...., virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Jeg bad under virksomhedstjekket om at få lov til at kontakte en bisidder, dette blev afslået. Efter forvaltningslovens regler har jeg ret til en bisidder. Jeg klager hermed over afslaget. Klagen sendes til dit lokale skattecenter 22

21 DIN BESØGSRAPPORT- send den også gerne til Her kan du notere alle de informationer, du ikke har nået at notere under virksomhedstjekket. Disse oplysninger kan du få brug for i forbindelse med en efterfølgende sag, klagesag mv., ligesom informationerne kan blive afgørende for kvaliteten af SIOs fortsatte mere principielle og retspolitiske arbejde i forhold til myndighederne, såfremt du også er din besøgsrapport til SIO gerne anonymt). 23

22 Only Rights can stop the Wrongs 24

23 Kære medarbejder fra SKAT Jeg ved, at det er dit arbejde at tjekke denne virksomhed og at der i den forbindelse følger rettigheder og pligter med for både dig og mig. Jeg kender nogle af dem, men ikke alle. Jeg skal derfor bede dig om at oplyse mig om mine rettigheder og pligter igennem besøget, sådan som jeg er berettiget til efter forvaltningslovens regler. Jeg vil gerne samarbejde i det omfang, jeg er forpligtet til det, men beder dig respektere, at jeg er interesseret i, at besøget overstås så hurtigt som muligt. Jeg skal derfor bede dig huske på skånsomhedsprincippet i forvaltningsretten og bede dig sikre at besøget overstås hurtigst muligt og så diskret som muligt. Jeg ønsker ikke at udtale mig om forhold, der ikke relaterer sig til virksomheden og jeg ønsker at have en bisidder ved min side under hele besøget. Kære betjent Jeg er opmærksom på, at du deltager i dette virksomhedstjek for at sikre medarbejderne fra SKATs sikkerhed. Jeg skal bede dig respektere, at dette er din eneste opgave. Jeg ønsker at blive vejledt om mine rettigheder og pligter. Jeg er bekendt med, at jeg kan være forpligtet til at oplyse mit navn, min adresse og fødselsdato, jfr. retsplejelovens 750, men derudover ønsker jeg ikke at udtale mig til dig. Jeg samtykker ikke til en ransagning af lokalerne. Jeg skal bede dig oplyse dit navn og tjenestested, hvilket du er forpligtet til at oplyse efter kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære nr af 17. november 1993). Navn og tjenestested: Kære myndighedsperson Jeg ønsker, at du følger din vejledningspligt og at du derfor vejleder mig om alle mine rettigheder mv. Som ansat i kommunen og/eller staten er jeg klar over, at du som udgangspunkt ikke har adgang til private lokaler og jeg samtykker ikke til, at du er i lokalerne. Hvis du mener, at du er berettiget hertil, skal jeg bede dig oplyse, hvad lovhjemlen og anledningen er. Jeg skal endvidere bede dig oplyse dit navn, stilling og arbejdssted. Hjemmel og anledning: Navn og stilling: Arbejdssted: 25

24 LOVTEKSTER Anvendte lovtekster i dette hæfte (pr. 17. august 2011). Vær opmærksom på, at lovtekster ændres jævnligt. SIO vil bestræbe sig på at have de til enhver tid gældende lovtekster tilgængelige på hjemmesiden, Forvaltningslovens 7 En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Stk.2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Momslovens 74 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier. Told- og skatteforvaltningens adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Stk.2. Virksomhedernes indehavere og ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersyn som nævnt i stk. 1. Stk.3. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til efter tilsvarende regler som fastsat i stk. 1 at foretage eftersyn i forbindelse med afgiftspligtige erhvervelser. 26

25 Stk.4. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Retsplejelovens 750 Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) 12a Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Stk.2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen. Stk.3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder. 27

26 LOVTEKSTER Stk.4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet. Stk.5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk.6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Stk.7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Stk.8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Stk.9. Politiet yder bistand til kommunen. Velfærdsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. Skattekontrollovens 6 Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af told- og skatteforvaltningen til denne at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale mv. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. 28

27 Stk.2. Samme pligt som nævnt i stk. 1 påhviler enhver juridisk person, hvad enten den er erhvervsdrivende eller ej. Stk.3. Beror regnskabsmaterialet mv. hos tredjemand, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til told- og skatteforvaltningen, som i så fald drager omsorg for, at materialet afleveres til den pågældende tredjemand efter benyttelsen. Stk.4. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de i stk. 1 og 2 nævnte på stedet samt på arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt at gennemgå deres regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har told- og skatteforvaltningen adgang til hos erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Kontrol som nævnt i 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Stk.5. I det omfang de nævnte regnskabsoplysninger mv. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Stk.6. Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1 eller 2, jf. stk. 5, finder 5, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk.7. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom. 29

28 ØVRIGE NOTATER 30

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks København K - e-post: Tlf Tlf. tid: Fax

Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks København K - e-post: Tlf Tlf. tid: Fax Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 - Postboks 1103-1009 København K - e-post: adir@adir.dk Tlf. 38 10 60 11 - Tlf. tid: 11.00-15.00 - Fax 38 19 38 90 - CVR 1007 8784 1. Indledning Ved planlægning og gennemførelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Inspiration til Kommunernes udgående virksomhedskontrol efter Retssikkerhedslovens 12a. Indholdsfortegnelse NOTAT

Inspiration til Kommunernes udgående virksomhedskontrol efter Retssikkerhedslovens 12a. Indholdsfortegnelse NOTAT Inspiration til Kommunernes udgående virksomhedskontrol efter Retssikkerhedslovens 12a. Indholdsfortegnelse Inspiration til Kommunernes udgående virksomhedskontrol efter Retssikkerhedslovens 12a.... 1

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 15-2004709 Udkast (5)

Skatteministeriet J. nr. 15-2004709 Udkast (5) Skatteministeriet J. nr. 15-2004709 Udkast (5) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer)

Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) 16. september 2004 EM 2004/25 Rettelsesblade (erstatter tidligere forslag dateret 29. juli 2004) (Der er alene tale om mindre tekniske ændringer) Forslag til landstingslov nr. xx af xx. xxxxxxxx 2004 om

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1)

Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven) 1) LOV nr 1228 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0212891 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1891 af 29/12/2015 Lov

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand Side 1 af 6 LBK nr 639 af 21/08/1998 Gældende (Vandafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 04-09-1998 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 02/06/1999 27 LOV nr 951 af 20/12/1999

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25.

Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. - 1 Afgørelsesbegrebet banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere