VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE"

Transkript

1 VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen. Det er meningen, at det skal give et hurtigt overblik over SKAT og politiets beføjelser overfor din virksomhed samt over dine rettigheder og pligter ved besøg fra disse myndigheder. 3

2 Dette hæfte er udarbejdet i et samarbejde mellem advokaterne Foldschack og Forchhammer, SIO og Gadejuristen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til advokatkontoret: Advokaterne Foldschack og Forchhammer Skindergade 23, 4.sal 1019 Københavns K Tlf Hvis du ønsker yderligere information om skatte-, moms- og afgiftsreglerne ved salg af seksuelle ydelser, kan du få mere information på SIOs hjemmeside. Du kan også printe dette hæfte fra hjemmesiden. SIO og Gadejuristen anbefaler, at du bruger et af disse hæfter, hver gang du får besøg af SKAT, politi eller andre myndigheder. At du umiddelbart efter besøget noterer navne mv. på den sidste side i hæftet under BESØGSRAPPORT. Du bør notere alt, du kan huske fra besøget, herunder hvad de forskellige sagde om, hvad du havde pligt til og hvad du ikke havde ret til. Husk at notere, hvem der sagde hvad. Vi opfordrer dig til at indsende din BESØGSRAPPORT til Du er velkommen til at oprette en særlig adresse til formålet og derved indsende din besøgsrapport anonymt. Blot vil vi gerne kunne skrive tilbage til dig, hvis vi har flere spørgsmål, brug for mere viden eller gerne vil give dig ekstra råd og vejledning. Selv hvis vi kun får anonyme besøgsrapporter, kan vi hvis vi får mange følge med i, hvor meget branchen bliver tjekket, ligesom vi på et tidspunkt vil kunne se, hvis der er generelle og tilbagevendende problemstillinger, som vi må tage op fra SIOs side med ledelserne i SKAT eller politiet og evt. også med Kommunernes Landsforening, KL. Vi opfordrer dig også til at fortælle os om dine erfaringer med at bruge hæftet, hvilke temaer du gerne vil have uddybet mv. - dette materiale må kopieres frit. Sæt også gerne link til hæftet eller selve hæftet som pdf-fil på din hjemmeside. Link til hæftet i pdf-format findes på 4

3 Det kan være en voldsom oplevelse at få besøg af myndighederne, også selv om man har orden i sine ting og ikke har noget at skjule. Mange fortæller, at de reagerer nok så kraftigt, også langt mere, end de selv havde regnet med, at de ville gøre. At de føler sig mistænkeliggjorte eller bliver kede af det. Reagerer du også sådan, er der således ikke noget galt i det. Til gengæld kan det være vanskeligt at holde hovedet koldt og kræve sin ret. Vi håber, at dette hæfte kan bidrage til at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt, at dine grænser respekteres og at du af disse grunde oplever at komme bedre igennem et virksomhedstjek. Hæftet kan ikke erstatte en revisor, og SIO opfordrer enhver, der ønsker at starte som sexarbejder, til at rette henvendelse til en revisor. Hvis du har juridiske eller andre spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til SIO. Udgivet af: SIO Sexarbejdernes InteresseOrganisation Mobil/Sms:

4 KONTROLBESØG SKAT har ret til at udføre virksomhedstjek. Momslovens 74 og skattekontrollovens 6 Hvem er medarbejderne fra skat? Medarbejderne fra SKAT skal straks præsentere sig som værende fra SKAT og skal kunne dokumentere dette. Hvis dette ikke sker, kan du klage til SKAT. Du kan evt. bruge klageteksten, Vedr.: Klage over medarbejder(e) fra SKATs manglende præsentation og legitimation, s. 19. Momslovens 74, stk. 2 Er politiet med? I forbindelse med virksomhedstjek kan SKAT tage politiet med som beskyttelse. Skattekontrollovens 6, stk. 7 Hvem er medarbejderne fra politiet? Når politiet er med SKAT på kontrolbesøg, skal de identificere sig som politibetjente og dokumentere dette. Politiet skal identificere sig ved navn og tjenestested. Hvis dette ikke sker, kan du klage til SKAT og politiet. Brug evt. forslag til klagetekster på s. 19. Politi og SKATs vejledningsforpligtelse SIO anbefaler, at man straks lader SKAT og politi (samt eventuelle øvrige deltagende myndighedspersoner) vide, at man ønsker at blive vejledt om alle de rettigheder, muligheder og pligter man har i henhold til lovgivningen ved et kontrolbesøg. Du kan fortælle, at du ved, at både SKAT og politi, ligesom alle andre offentlige myndigheder, 6

5 har en vejledningspligt. Når SKAT og politi vejleder dig om en rettighed eller en pligt, bør du hver gang spørge efter hjemmel, dvs. spørge præcist hvor i lovgivningen dette står, hvilken lov og hvilken paragraf. Du kan løbende notere det oplyste i dette hæfte på s Det er vigtigt at notere det oplyste løbende, fordi det kan være svært at huske det hele bagefter. Vejledningspligten jfr. forvaltningslovens 7, stk. 1 Pligten til at samarbejde Når skat er på kontrolbesøg i din virksomhed eller i den virksomhed du er i, har du pligt til at samarbejde. Det vil sige, at det vil kunne bruges imod dig, hvis du ikke udleverer det regnskabsmateriale der er på stedet, eller hvis du ikke vil svare på de spørgsmål, som bliver stillet af SKAT og som SKAT har krav på at få svar på. Kontrollen skal foregå skånsomt Både SKAT og politiet har pligt til at foretage kontrollen så skånsomt som muligt. Det betyder blandt andet, at medarbejderne fra SKAT og politi skal gå diskret, høfligt, venligt og hensynsfuldt frem, jfr. bl.a. reglerne om god forvaltningsskik og det generelle skånsomhedsprincip. Du bør have mulighed for at aflyse aftaler med kunder og afvise kunder i døren uden at politi og SKAT blander sig i dette. Under et kontrolbesøg skal kunder og besøgende have mulighed for at forlade lokalerne. Hvad undersøger SKAT? Når SKAT kommer på besøg i din virksomhed er det typisk for at undersøge om der er illegal arbejdskraft, sorte lønninger, om der er ansatte på sociale ydelser, indtægtsregistrering/regnskab, korrekt registrering for moms/lønsum, a-skat mv. SIO opfordrer til, at du spørger, hvad formålet med besøget er. 7

6 KONTROLBESØG fortsat Ikke dansk statsborger? Hvis du ikke er dansk statsborger, er det en god ide altid at have en kopi af din arbejdstilladelse og opholdstilladelse, når du arbejder. Hvilke spørgsmål skal du besvare? SKAT og politiet må kun stille dig de spørgsmål der er relevante for dagens aktion. Politiet er kun med for at sikre adgang til lokalerne og for at beskytte SKATs medarbejdere. De har som udgangspunkt ikke krav på svar på spørgsmål om din virksomhed eller om klinikken. Hvis du bliver stillet et spørgsmål af SKAT, der ikke er relevant for din virksomheds skatte- og momsforhold, behøver du som udgangspunkt ikke at svare. Hvis du føler dig tvunget til at svare på spørgsmål, du finder irrelevante, har du mulighed for at klage. Du kan bruge klageteksten, Vedr.: Klage over uvedkommende spørgsmål ved virksomhedstjek på s. 20. Hvor må du opholde dig under kontrolbesøg? En virksomhedskontrol er ikke en tilbageholdelse, og politi og SKAT kan ikke bestemme, hvor i lokalerne du skal opholde dig, så længe du ikke går i vejen for deres arbejde. Hvis politiet eller SKAT ønsker at adskille dig fra andre arbejdende i lokalerne, har I ret til at sige nej til dette. Hvis politiet eller SKAT fastholder, kan I klage over uberettiget tilbageholdelse. Brug evt. klageteksterne på s Når SKAT har politiet med Når politiet er på kontrolbesøg med SKAT, er deres opgave at sikre SKATs medarbejderes 8

7 sikkerhed. Politiet har ikke tilladelse til at ransage dine lokaler og må derfor ikke undersøge fx rum, skuffer eller skabe. Politiet må dog undersøge virksomheden, hvis du siger ja. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre det, hvis du ikke ønsker, at de undersøger virksomheden i forbindelse med et kontrolbesøg. Du kan evt. vise dem denne tekst der også findes på s. 25 i dette hæfte: Kære betjent Jeg er opmærksom på, at du deltager i dette virksomhedstjek for at sikre medarbejderne fra SKATs sikkerhed. Jeg skal bede dig respektere, at dette er din eneste opgave. Jeg ønsker at blive vejledt om mine rettigheder og pligter. Jeg er bekendt med, at jeg kan være forpligtet til at oplyse mit navn, min adresse og fødselsdato, jfr. retsplejelovens 750, men derudover ønsker jeg ikke at udtale mig til dig. Jeg samtykker ikke til en ransagning af lokalerne. Jeg skal bede dig oplyse dit navn og tjenestested, hvilket du er forpligtet til at oplyse efter kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære nr af 17. november 1993). Navn og tjenestested: 9

8 NÅR POLITIET KOMMER ALENE Hvad skal politiet vide? Overfor politiet har du kun pligt til at oplyse dit navn, din adresse og din fødselsdato, intet andet. SIO råder dig til ikke at udtale dig til politiet, før du har snakket med en advokat. Retsplejelovens 750 Du må godt tale med andre Politiet har ikke ret til at nægte dig at tale med kollegaer, kunder eller andre, medmindre dette kan være til skade for en igangværende efterforskning. Hvis politiet nægter dig at tale med kollegaer, kunder eller andre, bør du klage over dette. Brug evt. klageteksten på s. 21 i dette hæfte. Ransagningskendelse Hvis politiet kommer for at ransage din virksomhed, skal politiet have en ransagningskendelse. Du har ret til at se ransagningskendelsen. Hvis politiet har mistanke om, at der foregår noget kriminelt i din virksomhed og hvis de mener, at de ikke kan nå at fremskaffe en ransagningskendelse, kan de ransage din virksomhed uden kendelse. Hvis det sker, har du ret til at få prøvet om ransagningen var lovlig ved en domstol. Du kan enten selv bede om dette eller kontakte en advokat der kan hjælpe dig. Du skal være opmærksom på, at hvis ransagningen kendes lovlig (og det sker ofte), skal du selv betale for advokaten. Du kan også vælge blot selv at møde frem i retten. Politiet må dog undersøge virksomheden, hvis du accepterer det. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre det, hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at de undersøger virksomheden i forbindelse med et virksomhedstjek. Du kan evt. blot vise dem Kære-betjent-teksten på s. 25 i dette hæfte. 10

9 SÆRLIGT OM BESØG AF ANDRE MYNDIGHEDSPERSONER - fx kommune eller stat Myndighedspersoner fra kommune eller stat Kommunen og øvrige statslige organer udover SKAT og politi, har som udgangspunkt ikke ret til at tiltvinge sig adgang til din virksomhed. Ved et virksomhedstjek skal alle identificere sig selv. Du har ret til at bede alle andre end SKAT og politiet om at vente udenfor virksomhedens lokaler. Hvis fx medarbejdere fra en kommunal myndighed mener at have adgang til dine lokaler, er de forpligtet til at dokumentere dette. Du kan bede dem om at forklare dig, hvem de er, på hvilket juridisk grundlag de er der og hvad der er formålet med deres tilstedeværelse. Du kan sige til dem, at du ønsker at blive vejledt om alle dine rettigheder og pligter. Du kan evt. blot vise dem Kære-myndighedsperson-teksten på s. 25 i dette hæfte. Hvis du eller andre i virksomhedslokalerne modtager sociale ydelser (fx supplerende dagpenge), har kommunen dog ret til at undersøge virksomheden for at kontrollere, at de oplysninger der ligger til grund for udbetalingerne af de sociale ydelser er rigtige. Hvis der ikke er personer i din virksomhed der modtager sociale ydelser, kan du afvise en kontrol fra kommunen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 12a 11

10 ANDRE RELEVANTE RETTIGHEDER Aktindsigt Du har altid mulighed for at søge aktindsigt i et virksomhedstjek mod din virksomhed. Du kan bruge tekstforslaget til brug for anmodning om aktindsigt på s 22. Hvis du får afslag, kan du kontakte SIO, der vil hjælpe dig med at klage over afslaget. Bisidder Du har ret til en bisidder under et virksomhedstjek. En bisidder kan være din revisor eller en ven eller bekendt du stoler på. Du må selv vælge din bisidder, men det skal være en, der har mulighed for at komme til lokalerne. Hvis du ønsker en bisidder over telefonen, kan du også bede om dette. Hvis SKAT afviser den bisidder du ønsker, kan du klage over dette. Brug evt. forslag til klagetekst, Klage over afslag på bisidder, s

11 BOGFØRING OG REGNSKAB Bogføring og regnskab Ved SKATs kontrolbesøg, kan SKAT også undersøge om moms og kasseregnskabet er i orden. Det er derfor vigtigt at få udarbejdet et nemt og klart system, sådan at det kan dokumenteres, at alle indtægter og udgifter bogføres. Mange sexarbejdere arbejder flere forskellige steder, og du behøver ikke medbringe dit regnskabsmateriale over alt. Det er dog en god idé altid at have en bog eller en kalender på sig, hvor indtægter og udgifter pr. arbejdsdag skrives ned, sådan at man kan vise overfor SKAT, at dette senere vil blive skrevet ind i regnskabet. Efterfølgende kontrol Hvis en medarbejder fra SKAT mener, der er sandsynlighed for, at du ikke har styr på skatte- og momsregnskabet, må de gerne efterfølgende kontrollere dette. Det kan evt. ske ved at du indsender dit regnskabsmateriale eller laver en aftale med SKAT om hvornår og hvor materialet kan gennemgås. Tag evt. selv initiativ og lav en aftale med SKAT. SIO kan evt. hjælpe dig med at forberede et sådant møde. Hvornår skal man momsregistreres? Man skal betale skat af alle indtægter i Danmark, også selv om sexarbejdere ikke har de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet. Men det er først når du har tjent kr. indenfor et år, at du også skal CVR-/momsregistreres. Har du ikke været i branchen så længe, har du måske endnu ikke indtjent dette beløb. Du kan evt. notere dine indtægter i skemaet på s. 15 i dette hæfte, så du nemt kan holde dit eget regnskab med, hvornår du også skal CVR-/momsregistreres. Dette skema kan du også vise til SKATs medarbejdere under et virksomhedstjek som dokumentation for bogføring af indtægterne og som støtte for, at du endnu ikke er CVR-/momsregistreret, men holder øje med, hvornår du skal dette. 13

12 REGNSKABSNOTERINGER SIO opfordrer dig til at kontakte en revisor, når du starter med at drive virksomhed. I skemaet på næste side kan du, som fx ny i branchen, notere dine indtægter, så du husker kroners grænsen. Du kan evt. vise SKATs medarbejdere skemaet, hvis de vil se dokumentation for, at du registrerer dine indtægter. Husk også at registrere dine udgifter i forbindelse med arbejdet, og husk at gemme kvitteringer. 14

13 REGISTRERING AF INDTÆGTER & UDGIFTER Dato Indtægter Dato Udgifter Skemaet kan printes fra SIOs hjemmeside: 15

14 MINE OPLYSTE RETTIGHEDER, PLIGTER MV. Her kan du løbende notere, hvilke rettigheder og pligter SKAT og politi mv. informerer dig om. Husk at spørge hvor det står i loven (dvs. hvad lovhjemlen er, navne på love der henvises til og hvilke specifikke paragraffer): Her kan du notere navne på medarbejderne fra SKAT og eventuelle politibetjente samt øvrige myndighedspersoner: 16

15 Øvrige notater: 17

16 KLAGE - en væsentlig retssikkerhedsgaranti i et retssamfund Det er generelt vigtigt at bruge sin ret til at klage over urimelige og evt. ulovlige forhold. Når man klager, giver det også myndighederne indblik i den faktiske måde et virksomhedstjek bliver udført på og det kan i sig selv føre til ændringer i denne praksis. Klage-retten er en af de væsentligste retssikkerhedsgarantier du har. Hvis du ikke oplever, at disse tekstforslag dækker dit behov i forhold til din sag, er du velkommen til at kontakte SIO, som gerne vil hjælpe dig videre. Alle henvendelser til SIO behandles under fuld fortrolighed og diskretion. Du er også velkommen til at henvende dig uden at oplyse dit navn og du kan sende en mail til SIO fra en mail-adresse, som du opretter alene til det formål. Følgende forslag kan printes fra SIOs hjemmeside: 18

17 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER Vedr.: Klage over medarbejder(e) fra SKATs manglende præsentation og legitimation: SKAT foretog d....et virksomhedstjek på adressen:..., hvor jeg var til stede. Det følger af momslovens 74, stk. 2, at en medarbejder straks skal præsentere sig som værende fra SKAT og dokumentere dette. Det gjorde medarbejderne ikke, hvilket jeg hermed klager over. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over betjents manglende præsentation og legitimation:... politi deltog d.... i et virksomhedstjek på adressen:..., hvor jeg var til stede. Det følger af kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære af 17. november 1993), at en betjent skal identificere sig med navn og tjenested. Dette gjorde betjenten(e) ikke, hvilket jeg hermed klager over. Jeg mener ikke, at der den pågældende dag var forhold der berettiger, at ovenstående kunne fraviges. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra. Hvis betjentene ikke ønskede at oplyse dette, sendes klagen til nærmeste politistation. 19

18 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER - fortsat Vedr.: Klage over uvedkommende spørgsmål ved virksomhedstjek SKAT foretog d.... virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Under virksomhedstjekket stillede medarbejderne en lang række spørgsmål, som ikke relaterer sig til virksomheden, herunder blev der spurgt om følgende: Jeg skal venligst anmode SKAT om en redegørelse for SKATs interesse i svar på sådanne spørgsmål, ligesom jeg skal bede om en redegørelse for, hvor og hvordan svar på sådanne spørgsmål registreres, klagemuligheder mv. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over tilbageholdelse SKAT foretog d.... virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. I forbindelse med virksomhedstjekket, blev vi, der var til stede i lokalerne, spredt i forskellige lokaler og/eller forbudt at tale med hinanden. Under et virksomhedsbesøg er politiet alene tilstede for at sikre SKATs medarbejderes sikkerhed. Politiet har dermed ikke hjemmel til en tilbageholdelse og jeg klager hermed over det. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra samt til dit lokale skattecenter 20

19 Vedr.: Klage over politiet SKAT og politiet foretog d...., virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Under virksomhedstjekket blev jeg forbudt at tale med andre tilstedeværende i lokalerne, samt folk der kom til lokalerne. Idet der ikke var tale om en lovlig tilbageholdelse, var det et uhjemlet indgreb i min frihed. Dette klager jeg hermed over. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra samt til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over ransagning SKAT og politiet foretog d.... ransagning på adressen:... Som ejer/lejer af lokalerne ønsker jeg hermed at klage over ransagningen. OBS: Du har også mulighed for at indbringe ransagningen for byretten. Ønsker du dette, kan du kontakte SIO hurtigst muligt for nærmere vejledning. Ønsker du ransagningen indbragt for retten, vil det kræve, at du enten selv møder op i retten eller at du betaler en advokat for at møde frem. 21

20 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER - fortsat Vedr.: Ansøgning om aktindsigt Der blev d...., foretaget virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Jeg skal anmode om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende virksomhedstjekket, der vedrører mig, samt en redegørelse for, hvor disse oplysninger i fremtiden opbevares og hvem der har adgang til dem. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over afslag på bisidder SKAT foretog d...., virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Jeg bad under virksomhedstjekket om at få lov til at kontakte en bisidder, dette blev afslået. Efter forvaltningslovens regler har jeg ret til en bisidder. Jeg klager hermed over afslaget. Klagen sendes til dit lokale skattecenter 22

21 DIN BESØGSRAPPORT- send den også gerne til Her kan du notere alle de informationer, du ikke har nået at notere under virksomhedstjekket. Disse oplysninger kan du få brug for i forbindelse med en efterfølgende sag, klagesag mv., ligesom informationerne kan blive afgørende for kvaliteten af SIOs fortsatte mere principielle og retspolitiske arbejde i forhold til myndighederne, såfremt du også er din besøgsrapport til SIO gerne anonymt). 23

22 Only Rights can stop the Wrongs 24

23 Kære medarbejder fra SKAT Jeg ved, at det er dit arbejde at tjekke denne virksomhed og at der i den forbindelse følger rettigheder og pligter med for både dig og mig. Jeg kender nogle af dem, men ikke alle. Jeg skal derfor bede dig om at oplyse mig om mine rettigheder og pligter igennem besøget, sådan som jeg er berettiget til efter forvaltningslovens regler. Jeg vil gerne samarbejde i det omfang, jeg er forpligtet til det, men beder dig respektere, at jeg er interesseret i, at besøget overstås så hurtigt som muligt. Jeg skal derfor bede dig huske på skånsomhedsprincippet i forvaltningsretten og bede dig sikre at besøget overstås hurtigst muligt og så diskret som muligt. Jeg ønsker ikke at udtale mig om forhold, der ikke relaterer sig til virksomheden og jeg ønsker at have en bisidder ved min side under hele besøget. Kære betjent Jeg er opmærksom på, at du deltager i dette virksomhedstjek for at sikre medarbejderne fra SKATs sikkerhed. Jeg skal bede dig respektere, at dette er din eneste opgave. Jeg ønsker at blive vejledt om mine rettigheder og pligter. Jeg er bekendt med, at jeg kan være forpligtet til at oplyse mit navn, min adresse og fødselsdato, jfr. retsplejelovens 750, men derudover ønsker jeg ikke at udtale mig til dig. Jeg samtykker ikke til en ransagning af lokalerne. Jeg skal bede dig oplyse dit navn og tjenestested, hvilket du er forpligtet til at oplyse efter kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære nr af 17. november 1993). Navn og tjenestested: Kære myndighedsperson Jeg ønsker, at du følger din vejledningspligt og at du derfor vejleder mig om alle mine rettigheder mv. Som ansat i kommunen og/eller staten er jeg klar over, at du som udgangspunkt ikke har adgang til private lokaler og jeg samtykker ikke til, at du er i lokalerne. Hvis du mener, at du er berettiget hertil, skal jeg bede dig oplyse, hvad lovhjemlen og anledningen er. Jeg skal endvidere bede dig oplyse dit navn, stilling og arbejdssted. Hjemmel og anledning: Navn og stilling: Arbejdssted: 25

24 LOVTEKSTER Anvendte lovtekster i dette hæfte (pr. 17. august 2011). Vær opmærksom på, at lovtekster ændres jævnligt. SIO vil bestræbe sig på at have de til enhver tid gældende lovtekster tilgængelige på hjemmesiden, Forvaltningslovens 7 En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Stk.2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Momslovens 74 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier. Told- og skatteforvaltningens adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Stk.2. Virksomhedernes indehavere og ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersyn som nævnt i stk. 1. Stk.3. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til efter tilsvarende regler som fastsat i stk. 1 at foretage eftersyn i forbindelse med afgiftspligtige erhvervelser. 26

25 Stk.4. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Retsplejelovens 750 Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) 12a Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Stk.2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen. Stk.3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder. 27

26 LOVTEKSTER Stk.4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet. Stk.5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk.6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Stk.7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Stk.8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Stk.9. Politiet yder bistand til kommunen. Velfærdsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. Skattekontrollovens 6 Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af told- og skatteforvaltningen til denne at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale mv. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. 28

27 Stk.2. Samme pligt som nævnt i stk. 1 påhviler enhver juridisk person, hvad enten den er erhvervsdrivende eller ej. Stk.3. Beror regnskabsmaterialet mv. hos tredjemand, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til told- og skatteforvaltningen, som i så fald drager omsorg for, at materialet afleveres til den pågældende tredjemand efter benyttelsen. Stk.4. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de i stk. 1 og 2 nævnte på stedet samt på arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt at gennemgå deres regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har told- og skatteforvaltningen adgang til hos erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Kontrol som nævnt i 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Stk.5. I det omfang de nævnte regnskabsoplysninger mv. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Stk.6. Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1 eller 2, jf. stk. 5, finder 5, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk.7. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom. 29

28 ØVRIGE NOTATER 30

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO)

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Pressemeddelelse Juridisk område Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 24 41 Telefax 89 89 19 99 E-mail: psh@jyskebank.dk 26.02.2010 Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (JIHMO) Jyske

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager

Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Danish Model til en EU-rettighedserklæring for mistænkte og tiltalte i straffesager Du har ret til at have denne rettighedserklæring i din besiddelse under din tilbageholdelse. Hvis du er blevet tilbageholdt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

ved møder under det danske EU-formandskab 2002

ved møder under det danske EU-formandskab 2002 særligt DJberedskab ved møder under det danske EU-formandskab 2002 I forbindelse med EU-møder skal journalister, pressefotografer m.fl. være tilstede for at kunne udfylde deres rolle. Alligevel kan der

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen

Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Københavns politi Udlændingekontrolgruppen Historie 2009 Skotske asfalts arbejdere i København 2010 Østeuropæere hærger København 2 Roma-aktioner på Amager Den varme seng 2010 Arbejdsgruppe nedsætte mhp.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 9. marts 2011 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 9. marts 2011 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 10. oktober 2012 (J.nr. 2011-0024366).

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere