VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE"

Transkript

1 VEJLEDNINGSHÆFTE FOR SEXARBEJDERE VEDRØRENDE KONTROLBESØG OG VIRKSOMHEDSTJEK Dette hæfte er udarbejdet af Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) i et samarbejde med et advokatfirma og Gadejuristen. Det er meningen, at det skal give et hurtigt overblik over SKAT og politiets beføjelser overfor din virksomhed samt over dine rettigheder og pligter ved besøg fra disse myndigheder. 3

2 Dette hæfte er udarbejdet i et samarbejde mellem advokaterne Foldschack og Forchhammer, SIO og Gadejuristen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til advokatkontoret: Advokaterne Foldschack og Forchhammer Skindergade 23, 4.sal 1019 Københavns K Tlf Hvis du ønsker yderligere information om skatte-, moms- og afgiftsreglerne ved salg af seksuelle ydelser, kan du få mere information på SIOs hjemmeside. Du kan også printe dette hæfte fra hjemmesiden. SIO og Gadejuristen anbefaler, at du bruger et af disse hæfter, hver gang du får besøg af SKAT, politi eller andre myndigheder. At du umiddelbart efter besøget noterer navne mv. på den sidste side i hæftet under BESØGSRAPPORT. Du bør notere alt, du kan huske fra besøget, herunder hvad de forskellige sagde om, hvad du havde pligt til og hvad du ikke havde ret til. Husk at notere, hvem der sagde hvad. Vi opfordrer dig til at indsende din BESØGSRAPPORT til Du er velkommen til at oprette en særlig adresse til formålet og derved indsende din besøgsrapport anonymt. Blot vil vi gerne kunne skrive tilbage til dig, hvis vi har flere spørgsmål, brug for mere viden eller gerne vil give dig ekstra råd og vejledning. Selv hvis vi kun får anonyme besøgsrapporter, kan vi hvis vi får mange følge med i, hvor meget branchen bliver tjekket, ligesom vi på et tidspunkt vil kunne se, hvis der er generelle og tilbagevendende problemstillinger, som vi må tage op fra SIOs side med ledelserne i SKAT eller politiet og evt. også med Kommunernes Landsforening, KL. Vi opfordrer dig også til at fortælle os om dine erfaringer med at bruge hæftet, hvilke temaer du gerne vil have uddybet mv. - dette materiale må kopieres frit. Sæt også gerne link til hæftet eller selve hæftet som pdf-fil på din hjemmeside. Link til hæftet i pdf-format findes på 4

3 Det kan være en voldsom oplevelse at få besøg af myndighederne, også selv om man har orden i sine ting og ikke har noget at skjule. Mange fortæller, at de reagerer nok så kraftigt, også langt mere, end de selv havde regnet med, at de ville gøre. At de føler sig mistænkeliggjorte eller bliver kede af det. Reagerer du også sådan, er der således ikke noget galt i det. Til gengæld kan det være vanskeligt at holde hovedet koldt og kræve sin ret. Vi håber, at dette hæfte kan bidrage til at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt, at dine grænser respekteres og at du af disse grunde oplever at komme bedre igennem et virksomhedstjek. Hæftet kan ikke erstatte en revisor, og SIO opfordrer enhver, der ønsker at starte som sexarbejder, til at rette henvendelse til en revisor. Hvis du har juridiske eller andre spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til SIO. Udgivet af: SIO Sexarbejdernes InteresseOrganisation Mobil/Sms:

4 KONTROLBESØG SKAT har ret til at udføre virksomhedstjek. Momslovens 74 og skattekontrollovens 6 Hvem er medarbejderne fra skat? Medarbejderne fra SKAT skal straks præsentere sig som værende fra SKAT og skal kunne dokumentere dette. Hvis dette ikke sker, kan du klage til SKAT. Du kan evt. bruge klageteksten, Vedr.: Klage over medarbejder(e) fra SKATs manglende præsentation og legitimation, s. 19. Momslovens 74, stk. 2 Er politiet med? I forbindelse med virksomhedstjek kan SKAT tage politiet med som beskyttelse. Skattekontrollovens 6, stk. 7 Hvem er medarbejderne fra politiet? Når politiet er med SKAT på kontrolbesøg, skal de identificere sig som politibetjente og dokumentere dette. Politiet skal identificere sig ved navn og tjenestested. Hvis dette ikke sker, kan du klage til SKAT og politiet. Brug evt. forslag til klagetekster på s. 19. Politi og SKATs vejledningsforpligtelse SIO anbefaler, at man straks lader SKAT og politi (samt eventuelle øvrige deltagende myndighedspersoner) vide, at man ønsker at blive vejledt om alle de rettigheder, muligheder og pligter man har i henhold til lovgivningen ved et kontrolbesøg. Du kan fortælle, at du ved, at både SKAT og politi, ligesom alle andre offentlige myndigheder, 6

5 har en vejledningspligt. Når SKAT og politi vejleder dig om en rettighed eller en pligt, bør du hver gang spørge efter hjemmel, dvs. spørge præcist hvor i lovgivningen dette står, hvilken lov og hvilken paragraf. Du kan løbende notere det oplyste i dette hæfte på s Det er vigtigt at notere det oplyste løbende, fordi det kan være svært at huske det hele bagefter. Vejledningspligten jfr. forvaltningslovens 7, stk. 1 Pligten til at samarbejde Når skat er på kontrolbesøg i din virksomhed eller i den virksomhed du er i, har du pligt til at samarbejde. Det vil sige, at det vil kunne bruges imod dig, hvis du ikke udleverer det regnskabsmateriale der er på stedet, eller hvis du ikke vil svare på de spørgsmål, som bliver stillet af SKAT og som SKAT har krav på at få svar på. Kontrollen skal foregå skånsomt Både SKAT og politiet har pligt til at foretage kontrollen så skånsomt som muligt. Det betyder blandt andet, at medarbejderne fra SKAT og politi skal gå diskret, høfligt, venligt og hensynsfuldt frem, jfr. bl.a. reglerne om god forvaltningsskik og det generelle skånsomhedsprincip. Du bør have mulighed for at aflyse aftaler med kunder og afvise kunder i døren uden at politi og SKAT blander sig i dette. Under et kontrolbesøg skal kunder og besøgende have mulighed for at forlade lokalerne. Hvad undersøger SKAT? Når SKAT kommer på besøg i din virksomhed er det typisk for at undersøge om der er illegal arbejdskraft, sorte lønninger, om der er ansatte på sociale ydelser, indtægtsregistrering/regnskab, korrekt registrering for moms/lønsum, a-skat mv. SIO opfordrer til, at du spørger, hvad formålet med besøget er. 7

6 KONTROLBESØG fortsat Ikke dansk statsborger? Hvis du ikke er dansk statsborger, er det en god ide altid at have en kopi af din arbejdstilladelse og opholdstilladelse, når du arbejder. Hvilke spørgsmål skal du besvare? SKAT og politiet må kun stille dig de spørgsmål der er relevante for dagens aktion. Politiet er kun med for at sikre adgang til lokalerne og for at beskytte SKATs medarbejdere. De har som udgangspunkt ikke krav på svar på spørgsmål om din virksomhed eller om klinikken. Hvis du bliver stillet et spørgsmål af SKAT, der ikke er relevant for din virksomheds skatte- og momsforhold, behøver du som udgangspunkt ikke at svare. Hvis du føler dig tvunget til at svare på spørgsmål, du finder irrelevante, har du mulighed for at klage. Du kan bruge klageteksten, Vedr.: Klage over uvedkommende spørgsmål ved virksomhedstjek på s. 20. Hvor må du opholde dig under kontrolbesøg? En virksomhedskontrol er ikke en tilbageholdelse, og politi og SKAT kan ikke bestemme, hvor i lokalerne du skal opholde dig, så længe du ikke går i vejen for deres arbejde. Hvis politiet eller SKAT ønsker at adskille dig fra andre arbejdende i lokalerne, har I ret til at sige nej til dette. Hvis politiet eller SKAT fastholder, kan I klage over uberettiget tilbageholdelse. Brug evt. klageteksterne på s Når SKAT har politiet med Når politiet er på kontrolbesøg med SKAT, er deres opgave at sikre SKATs medarbejderes 8

7 sikkerhed. Politiet har ikke tilladelse til at ransage dine lokaler og må derfor ikke undersøge fx rum, skuffer eller skabe. Politiet må dog undersøge virksomheden, hvis du siger ja. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre det, hvis du ikke ønsker, at de undersøger virksomheden i forbindelse med et kontrolbesøg. Du kan evt. vise dem denne tekst der også findes på s. 25 i dette hæfte: Kære betjent Jeg er opmærksom på, at du deltager i dette virksomhedstjek for at sikre medarbejderne fra SKATs sikkerhed. Jeg skal bede dig respektere, at dette er din eneste opgave. Jeg ønsker at blive vejledt om mine rettigheder og pligter. Jeg er bekendt med, at jeg kan være forpligtet til at oplyse mit navn, min adresse og fødselsdato, jfr. retsplejelovens 750, men derudover ønsker jeg ikke at udtale mig til dig. Jeg samtykker ikke til en ransagning af lokalerne. Jeg skal bede dig oplyse dit navn og tjenestested, hvilket du er forpligtet til at oplyse efter kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære nr af 17. november 1993). Navn og tjenestested: 9

8 NÅR POLITIET KOMMER ALENE Hvad skal politiet vide? Overfor politiet har du kun pligt til at oplyse dit navn, din adresse og din fødselsdato, intet andet. SIO råder dig til ikke at udtale dig til politiet, før du har snakket med en advokat. Retsplejelovens 750 Du må godt tale med andre Politiet har ikke ret til at nægte dig at tale med kollegaer, kunder eller andre, medmindre dette kan være til skade for en igangværende efterforskning. Hvis politiet nægter dig at tale med kollegaer, kunder eller andre, bør du klage over dette. Brug evt. klageteksten på s. 21 i dette hæfte. Ransagningskendelse Hvis politiet kommer for at ransage din virksomhed, skal politiet have en ransagningskendelse. Du har ret til at se ransagningskendelsen. Hvis politiet har mistanke om, at der foregår noget kriminelt i din virksomhed og hvis de mener, at de ikke kan nå at fremskaffe en ransagningskendelse, kan de ransage din virksomhed uden kendelse. Hvis det sker, har du ret til at få prøvet om ransagningen var lovlig ved en domstol. Du kan enten selv bede om dette eller kontakte en advokat der kan hjælpe dig. Du skal være opmærksom på, at hvis ransagningen kendes lovlig (og det sker ofte), skal du selv betale for advokaten. Du kan også vælge blot selv at møde frem i retten. Politiet må dog undersøge virksomheden, hvis du accepterer det. Det er derfor vigtigt at tydeliggøre det, hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til, at de undersøger virksomheden i forbindelse med et virksomhedstjek. Du kan evt. blot vise dem Kære-betjent-teksten på s. 25 i dette hæfte. 10

9 SÆRLIGT OM BESØG AF ANDRE MYNDIGHEDSPERSONER - fx kommune eller stat Myndighedspersoner fra kommune eller stat Kommunen og øvrige statslige organer udover SKAT og politi, har som udgangspunkt ikke ret til at tiltvinge sig adgang til din virksomhed. Ved et virksomhedstjek skal alle identificere sig selv. Du har ret til at bede alle andre end SKAT og politiet om at vente udenfor virksomhedens lokaler. Hvis fx medarbejdere fra en kommunal myndighed mener at have adgang til dine lokaler, er de forpligtet til at dokumentere dette. Du kan bede dem om at forklare dig, hvem de er, på hvilket juridisk grundlag de er der og hvad der er formålet med deres tilstedeværelse. Du kan sige til dem, at du ønsker at blive vejledt om alle dine rettigheder og pligter. Du kan evt. blot vise dem Kære-myndighedsperson-teksten på s. 25 i dette hæfte. Hvis du eller andre i virksomhedslokalerne modtager sociale ydelser (fx supplerende dagpenge), har kommunen dog ret til at undersøge virksomheden for at kontrollere, at de oplysninger der ligger til grund for udbetalingerne af de sociale ydelser er rigtige. Hvis der ikke er personer i din virksomhed der modtager sociale ydelser, kan du afvise en kontrol fra kommunen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 12a 11

10 ANDRE RELEVANTE RETTIGHEDER Aktindsigt Du har altid mulighed for at søge aktindsigt i et virksomhedstjek mod din virksomhed. Du kan bruge tekstforslaget til brug for anmodning om aktindsigt på s 22. Hvis du får afslag, kan du kontakte SIO, der vil hjælpe dig med at klage over afslaget. Bisidder Du har ret til en bisidder under et virksomhedstjek. En bisidder kan være din revisor eller en ven eller bekendt du stoler på. Du må selv vælge din bisidder, men det skal være en, der har mulighed for at komme til lokalerne. Hvis du ønsker en bisidder over telefonen, kan du også bede om dette. Hvis SKAT afviser den bisidder du ønsker, kan du klage over dette. Brug evt. forslag til klagetekst, Klage over afslag på bisidder, s

11 BOGFØRING OG REGNSKAB Bogføring og regnskab Ved SKATs kontrolbesøg, kan SKAT også undersøge om moms og kasseregnskabet er i orden. Det er derfor vigtigt at få udarbejdet et nemt og klart system, sådan at det kan dokumenteres, at alle indtægter og udgifter bogføres. Mange sexarbejdere arbejder flere forskellige steder, og du behøver ikke medbringe dit regnskabsmateriale over alt. Det er dog en god idé altid at have en bog eller en kalender på sig, hvor indtægter og udgifter pr. arbejdsdag skrives ned, sådan at man kan vise overfor SKAT, at dette senere vil blive skrevet ind i regnskabet. Efterfølgende kontrol Hvis en medarbejder fra SKAT mener, der er sandsynlighed for, at du ikke har styr på skatte- og momsregnskabet, må de gerne efterfølgende kontrollere dette. Det kan evt. ske ved at du indsender dit regnskabsmateriale eller laver en aftale med SKAT om hvornår og hvor materialet kan gennemgås. Tag evt. selv initiativ og lav en aftale med SKAT. SIO kan evt. hjælpe dig med at forberede et sådant møde. Hvornår skal man momsregistreres? Man skal betale skat af alle indtægter i Danmark, også selv om sexarbejdere ikke har de samme rettigheder som alle andre på arbejdsmarkedet. Men det er først når du har tjent kr. indenfor et år, at du også skal CVR-/momsregistreres. Har du ikke været i branchen så længe, har du måske endnu ikke indtjent dette beløb. Du kan evt. notere dine indtægter i skemaet på s. 15 i dette hæfte, så du nemt kan holde dit eget regnskab med, hvornår du også skal CVR-/momsregistreres. Dette skema kan du også vise til SKATs medarbejdere under et virksomhedstjek som dokumentation for bogføring af indtægterne og som støtte for, at du endnu ikke er CVR-/momsregistreret, men holder øje med, hvornår du skal dette. 13

12 REGNSKABSNOTERINGER SIO opfordrer dig til at kontakte en revisor, når du starter med at drive virksomhed. I skemaet på næste side kan du, som fx ny i branchen, notere dine indtægter, så du husker kroners grænsen. Du kan evt. vise SKATs medarbejdere skemaet, hvis de vil se dokumentation for, at du registrerer dine indtægter. Husk også at registrere dine udgifter i forbindelse med arbejdet, og husk at gemme kvitteringer. 14

13 REGISTRERING AF INDTÆGTER & UDGIFTER Dato Indtægter Dato Udgifter Skemaet kan printes fra SIOs hjemmeside: 15

14 MINE OPLYSTE RETTIGHEDER, PLIGTER MV. Her kan du løbende notere, hvilke rettigheder og pligter SKAT og politi mv. informerer dig om. Husk at spørge hvor det står i loven (dvs. hvad lovhjemlen er, navne på love der henvises til og hvilke specifikke paragraffer): Her kan du notere navne på medarbejderne fra SKAT og eventuelle politibetjente samt øvrige myndighedspersoner: 16

15 Øvrige notater: 17

16 KLAGE - en væsentlig retssikkerhedsgaranti i et retssamfund Det er generelt vigtigt at bruge sin ret til at klage over urimelige og evt. ulovlige forhold. Når man klager, giver det også myndighederne indblik i den faktiske måde et virksomhedstjek bliver udført på og det kan i sig selv føre til ændringer i denne praksis. Klage-retten er en af de væsentligste retssikkerhedsgarantier du har. Hvis du ikke oplever, at disse tekstforslag dækker dit behov i forhold til din sag, er du velkommen til at kontakte SIO, som gerne vil hjælpe dig videre. Alle henvendelser til SIO behandles under fuld fortrolighed og diskretion. Du er også velkommen til at henvende dig uden at oplyse dit navn og du kan sende en mail til SIO fra en mail-adresse, som du opretter alene til det formål. Følgende forslag kan printes fra SIOs hjemmeside: 18

17 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER Vedr.: Klage over medarbejder(e) fra SKATs manglende præsentation og legitimation: SKAT foretog d....et virksomhedstjek på adressen:..., hvor jeg var til stede. Det følger af momslovens 74, stk. 2, at en medarbejder straks skal præsentere sig som værende fra SKAT og dokumentere dette. Det gjorde medarbejderne ikke, hvilket jeg hermed klager over. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over betjents manglende præsentation og legitimation:... politi deltog d.... i et virksomhedstjek på adressen:..., hvor jeg var til stede. Det følger af kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære af 17. november 1993), at en betjent skal identificere sig med navn og tjenested. Dette gjorde betjenten(e) ikke, hvilket jeg hermed klager over. Jeg mener ikke, at der den pågældende dag var forhold der berettiger, at ovenstående kunne fraviges. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra. Hvis betjentene ikke ønskede at oplyse dette, sendes klagen til nærmeste politistation. 19

18 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER - fortsat Vedr.: Klage over uvedkommende spørgsmål ved virksomhedstjek SKAT foretog d.... virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Under virksomhedstjekket stillede medarbejderne en lang række spørgsmål, som ikke relaterer sig til virksomheden, herunder blev der spurgt om følgende: Jeg skal venligst anmode SKAT om en redegørelse for SKATs interesse i svar på sådanne spørgsmål, ligesom jeg skal bede om en redegørelse for, hvor og hvordan svar på sådanne spørgsmål registreres, klagemuligheder mv. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over tilbageholdelse SKAT foretog d.... virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. I forbindelse med virksomhedstjekket, blev vi, der var til stede i lokalerne, spredt i forskellige lokaler og/eller forbudt at tale med hinanden. Under et virksomhedsbesøg er politiet alene tilstede for at sikre SKATs medarbejderes sikkerhed. Politiet har dermed ikke hjemmel til en tilbageholdelse og jeg klager hermed over det. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra samt til dit lokale skattecenter 20

19 Vedr.: Klage over politiet SKAT og politiet foretog d...., virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Under virksomhedstjekket blev jeg forbudt at tale med andre tilstedeværende i lokalerne, samt folk der kom til lokalerne. Idet der ikke var tale om en lovlig tilbageholdelse, var det et uhjemlet indgreb i min frihed. Dette klager jeg hermed over. Klagen sendes til ledelsen i den politikreds, betjentene har angivet at komme fra samt til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over ransagning SKAT og politiet foretog d.... ransagning på adressen:... Som ejer/lejer af lokalerne ønsker jeg hermed at klage over ransagningen. OBS: Du har også mulighed for at indbringe ransagningen for byretten. Ønsker du dette, kan du kontakte SIO hurtigst muligt for nærmere vejledning. Ønsker du ransagningen indbragt for retten, vil det kræve, at du enten selv møder op i retten eller at du betaler en advokat for at møde frem. 21

20 FORSLAG TIL KLAGESKRIVELSER - fortsat Vedr.: Ansøgning om aktindsigt Der blev d...., foretaget virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Jeg skal anmode om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende virksomhedstjekket, der vedrører mig, samt en redegørelse for, hvor disse oplysninger i fremtiden opbevares og hvem der har adgang til dem. Klagen sendes til dit lokale skattecenter Vedr.: Klage over afslag på bisidder SKAT foretog d...., virksomhedstjek på adressen:... Jeg var til stede i lokalerne. Jeg bad under virksomhedstjekket om at få lov til at kontakte en bisidder, dette blev afslået. Efter forvaltningslovens regler har jeg ret til en bisidder. Jeg klager hermed over afslaget. Klagen sendes til dit lokale skattecenter 22

21 DIN BESØGSRAPPORT- send den også gerne til Her kan du notere alle de informationer, du ikke har nået at notere under virksomhedstjekket. Disse oplysninger kan du få brug for i forbindelse med en efterfølgende sag, klagesag mv., ligesom informationerne kan blive afgørende for kvaliteten af SIOs fortsatte mere principielle og retspolitiske arbejde i forhold til myndighederne, såfremt du også er din besøgsrapport til SIO gerne anonymt). 23

22 Only Rights can stop the Wrongs 24

23 Kære medarbejder fra SKAT Jeg ved, at det er dit arbejde at tjekke denne virksomhed og at der i den forbindelse følger rettigheder og pligter med for både dig og mig. Jeg kender nogle af dem, men ikke alle. Jeg skal derfor bede dig om at oplyse mig om mine rettigheder og pligter igennem besøget, sådan som jeg er berettiget til efter forvaltningslovens regler. Jeg vil gerne samarbejde i det omfang, jeg er forpligtet til det, men beder dig respektere, at jeg er interesseret i, at besøget overstås så hurtigt som muligt. Jeg skal derfor bede dig huske på skånsomhedsprincippet i forvaltningsretten og bede dig sikre at besøget overstås hurtigst muligt og så diskret som muligt. Jeg ønsker ikke at udtale mig om forhold, der ikke relaterer sig til virksomheden og jeg ønsker at have en bisidder ved min side under hele besøget. Kære betjent Jeg er opmærksom på, at du deltager i dette virksomhedstjek for at sikre medarbejderne fra SKATs sikkerhed. Jeg skal bede dig respektere, at dette er din eneste opgave. Jeg ønsker at blive vejledt om mine rettigheder og pligter. Jeg er bekendt med, at jeg kan være forpligtet til at oplyse mit navn, min adresse og fødselsdato, jfr. retsplejelovens 750, men derudover ønsker jeg ikke at udtale mig til dig. Jeg samtykker ikke til en ransagning af lokalerne. Jeg skal bede dig oplyse dit navn og tjenestested, hvilket du er forpligtet til at oplyse efter kundgørelse om politiets legitimation (cirkulære nr af 17. november 1993). Navn og tjenestested: Kære myndighedsperson Jeg ønsker, at du følger din vejledningspligt og at du derfor vejleder mig om alle mine rettigheder mv. Som ansat i kommunen og/eller staten er jeg klar over, at du som udgangspunkt ikke har adgang til private lokaler og jeg samtykker ikke til, at du er i lokalerne. Hvis du mener, at du er berettiget hertil, skal jeg bede dig oplyse, hvad lovhjemlen og anledningen er. Jeg skal endvidere bede dig oplyse dit navn, stilling og arbejdssted. Hjemmel og anledning: Navn og stilling: Arbejdssted: 25

24 LOVTEKSTER Anvendte lovtekster i dette hæfte (pr. 17. august 2011). Vær opmærksom på, at lovtekster ændres jævnligt. SIO vil bestræbe sig på at have de til enhver tid gældende lovtekster tilgængelige på hjemmesiden, Forvaltningslovens 7 En forvaltningsmyndighed skal i fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Stk.2. Modtager en forvaltningsmyndighed en skriftlig henvendelse, som ikke vedrører dens sagsområde, videresendes henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Momslovens 74 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier. Told- og skatteforvaltningens adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Stk.2. Virksomhedernes indehavere og ansatte skal være told- og skatteforvaltningen behjælpelige ved eftersyn som nævnt i stk. 1. Stk.3. Told- og skatteforvaltningen er berettiget til efter tilsvarende regler som fastsat i stk. 1 at foretage eftersyn i forbindelse med afgiftspligtige erhvervelser. 26

25 Stk.4. Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen. Retsplejelovens 750 Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) 12a Kommunen har til enhver tid uden retskendelse adgang til en virksomheds lokaler m.v. samt på arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler med henblik på at kontrollere de oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af ydelser i sager, der er omfattet af denne lov. Kontrollen kan foregå som generel kontrol eller til brug for en enkelt sag. Kommunen kan foretage kontrolbesøg på virksomheder, som er beliggende i kommunen. Kommunen kan endvidere gennemføre kontrolbesøg på virksomheder i andre kommuner efter aftale med den kommune, hvor virksomheden er beliggende. Kommunen har ikke uden retskendelse adgang til at foretage kontrollen i private hjem. Stk.2. Kommunen kan efterse virksomhedens registreringer om borgerens løn- og arbejdsforhold, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Materiale, der skønnes at være af betydning for videre kontrol, skal efter anmodning udleveres eller indsendes til kommunen. Stk.3. Kommunen skal forevise legitimation, inden eftersynet begynder. 27

26 LOVTEKSTER Stk.4. Virksomhedens indehavere og ansatte skal være kommunen behjælpelige ved eftersynet. Stk.5. Kommunalbestyrelsen kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Stk.6. Kommunalbestyrelsen kan kun pålægge arbejdsgiveren at foretage registreringer, jf. stk. 5, hvis kommunen ved et kontrolbesøg, jf. stk. 1, vurderer, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Stk.7. Registreringer efter stk. 5 skal til enhver tid på begæring forevises kommunen. Stk.8. Personer, der er beskæftiget i virksomheden ved eftersynet, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår, samt om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Stk.9. Politiet yder bistand til kommunen. Velfærdsministeren kan efter forhandling med justitsministeren og beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler herom. Skattekontrollovens 6 Enhver erhvervsdrivende, der fører regnskab, har, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, pligt til på begæring af told- og skatteforvaltningen til denne at indsende sit regnskabsmateriale med bilag for såvel tidligere som for det løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, herunder for afgørelsen af skattepligt her til landet. Indsendelsespligten omfatter også regnskabsmateriale mv. vedrørende den skattepligtiges virksomhed i udlandet, på Færøerne eller i Grønland. 28

27 Stk.2. Samme pligt som nævnt i stk. 1 påhviler enhver juridisk person, hvad enten den er erhvervsdrivende eller ej. Stk.3. Beror regnskabsmaterialet mv. hos tredjemand, skal denne, selv om den pågældende har tilbageholdsret herover, efter anmodning udlevere materialet til told- og skatteforvaltningen, som i så fald drager omsorg for, at materialet afleveres til den pågældende tredjemand efter benyttelsen. Stk.4. Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de i stk. 1 og 2 nævnte på stedet samt på arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt at gennemgå deres regnskabsmateriale med bilag og andre dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen, og foretage opgørelse af kassebeholdning og lignende. Efter samme regler har told- og skatteforvaltningen adgang til hos erhvervsdrivende at foretage opgørelse og vurdering af lagerbeholdninger, besætning, inventar, maskiner og andet driftsmateriel. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Kontrol som nævnt i 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig. Stk.5. I det omfang de nævnte regnskabsoplysninger mv. er registreret elektronisk, omfatter forvaltningens adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Stk.6. Vægrer nogen sig ved at efterkomme en begæring efter stk. 1 eller 2, jf. stk. 5, finder 5, stk. 3, tilsvarende anvendelse. Stk.7. Politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelsen af kontrollen efter stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom. 29

28 ØVRIGE NOTATER 30

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere