Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hydrogeologiske forhold. Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen"

Transkript

1 Jan Stæhr Svend Erik Lauritzen COWI ARUP SYSTRA JV Foto: Roy William Gabrielsen 1

2 Magasin og lækageforhold Primære magasin inkl. sandlag, sekundære magasiner Sammenhænge lodret/vandret (prøvepumpninger, 3d-billde, potentialeforhold mv) Lækage til øvre lag (indre by, ofte %) Kalkens lagdeling, betydning -vandret/lodret, tættere lag -knust zone peakflowzoner, -ØKK/MKK, -sprækkezoner/forkastninger Artesiske/frie forhold

3 Sandlags betydning for grundvandsstrømning Stedvist udgør sandet væsentlige dele af det primære magasin Sand kan udgøre en betydelig del af T-værdien Adskillende lerlag Frie forhold stedvist mod N og NV, samt lokalt omkring Frederiksberg VF, betydning heraf

4 Transmissivitet i kalkmagasinet Prøvepumpninger kombineret med øvrige data Store variationer lokalt i T og k værdier Særlige forhold i kalkmagasinet -sprækkestrømning -dobbeltporøsitet -trykafhængig permeabilitet Alle data, geologisk model - grundvandsmodel, iterativ proces

5 Flowlogs, udtolkning af (peak) flowzoner og fordeling Strømning i kalk: Øvre knust zone Vandrette sprækker Større sprækker og små forkastninger hydraulisk effekt Størrelser (%) Fordeling ØKK/MKK Øverste peakflowzone i kalken. Sandlag Fordeling ØKK/MKK, afvigelser

6 Logstratigrafi og grundvandsstrømning Flowzoner følger ofte stratigrafi Vandrette sprækker mellem hårde og bløde lag

7 Potentialeforhold Dataserier, vandstande og vandstandsvariationer, sammenhænge, giver et godt grundlag Potentialekort, generelt Oppumpning på Frederiksberg, effekt herunder af stop NV, indre by mv Påvirkning fra havnen, analyser og erfaringer. Dataserier, hydrogeologisk evaluering og statistik, reference-værdier

8 Prøvepumpninger Forundersøgelserne omfatter forskellige slags pumpeforsøg: Korte test (typisk 1 time) Trinvise test (typisk 3 trin) Længere test (2 til 5 døgn) m. mange pejleboringer i flere niveauer Ved de længere tests ses typisk: Påvirkning i alle pejleboringer i det pumpede magasin (ud til 300 til 500 m) Dæmpet reaktion i andre lag Reaktion i terrænnære lag Begrænset lækage fra havnen 8

9 Forskellige slags grundvandsmagasiner Vi arbejder i kalk og sand; der er mindst to slags magasiner: Porøst sandmagasin Sprækket kalkmagasin Porøst magasin Vi har også set: Sprækkestrømning (og forhold, der kan variere regelløst) Anisotrope forhold i sandet Dobbelt porøsitet i kalken Trykafhængig permeabilitet Hydrologiske grænser (og/eller varierende T værdi) Lækage mellem magasiner Sprækket magasin Dobbelt-porøst magasin 9

10 Drawdown (m) Drawdown (m) Betydningen af magasintype - reaktion på prøvepumpning Når vi måler sænkning af grundvandsstand i flere pejleboringer i forskellige afstande, får vi kurver som disse (syntetiske data) I et ideelt magasin er det smart at plotte sænkninger mod t/r 2 (de samme syntetiske data) I den virkelige verden er tingene ikke så enkle eksempel fra Øster Søgade Long duration Drawdown test in in C , observation drawdown wells, synthetic in observation data wells Obs. Wells 2 C m 10 C m C m C Aquifer Model C Confined C Solution C Theis C C Parameters C T C = m 2 /sec S C = Kz/Kr C = 1. b = 20. m Aquifer Model Confined Solution Theis Parameters T = m 2 /sec S = Kz/Kr = 1. b = 20. m E E E+4 1.0E+6 Time, Time t/r 2 (sec) (sec/m 2 ) 10

11 Drawdown (m) Drawdown (m) Forskellige måder at se på data Enkelt pejleboring, tid sænkning Her: T m 2 /s for den viste tolkning Alle pejleboringer, sænkning vs. t/r Test of C , drawdown in C Obs. Wells C Aquifer Model Confined Solution Theis Parameters T = m 2 /sec S = Kz/Kr = 1. b = 20. m Long duration test in C , drawdown in observation wells Obs. Wells C C C C C C C C C C C C C E+4 1.0E+5 1.0E+6 Time (sec) E E+4 1.0E+6 Time, t/r 2 (sec/m 2 ) 11

12 Drawdown (m) Forskellige måder at se på data (2) C : ca. 1 m fra pumpeboringen filtersat 2 m højere end denne C : ca. 11 m fra pumpeboringen filtersat 4 m højere end denne For resten af pejleboringerne: T m 2 /s uanset hvilket tidspunkt, man betragter (fra 1000 s til 5 døgn efter start af pumpning) Alle pejleboringer, sænkning vs. afstand til pumpeboring (her for t = s = ca. 5½ time) Long duration test in C , drawdown in observation wells 1.25 Obs. Wells Radial Distance (m) C C C C C C C C C C C C C Aquifer Model Confined Solution Theis Parameters T = m 2 /sec S = Kz/Kr = 1. b = 20. m 12

13 Drawdown (m) Og så er der alle de sære forhold Sænkningsdata, Østerport St., længerevarende pumpeforsøg. Der er: pumpet fra C (filter i kalken fra m u.t.) pejlet i C0603 i to niveauer i kalken (37-43 og m u.t.) ca. 85 m afstand fra pumpeboringen Long duration test in C , drawdown in C and C Obs. Wells C C E+4 1.0E+5 1.0E+6 Time (sec) 13

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL

TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL TEST AF DK-MODELLENS RODZONEMODUL Britt S.B. Christensen og Hans Jørgen Henriksen, Hydrologisk afdeling, GEUS Indledning Med henblik på at validere DK-modellens rodzonemodul sammenlignes data fra rodzonemodulet

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør

2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør 2. Undersøgelse af de geologiske forhold ved Gjorslev, Højstrup, Mammen og Grundfør Knud Erik S. Klint (GEUS) 2.1 Indledning Den geologiske variabilitet inden for undersøgelsesområderne er af afgørende

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København 2012-03-29 KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING

BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING BETONS TIDLIGE EGENSKABSUDVIKLING Som funktion af temperaturen EMCON A/S OG VIA UNIVERSITY COLLEGE Udarbejdet af: Gitte Normann Munch-Petersen & Christian Munch-Petersen 10. januar 2013 Indhold 1 Forord...

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne.

nyuddannede står i forhold til arbejdsmarkedet, samt i hvilket omfang de starter egne virksomheder, og hvor de bosætter sig henne. Hvor bliver de studerende af når de går ud? Universiteterne får i stadig højere grad øjnene op for de mange muligheder, der ligger i Danmarks Statistiks registre. Universiteterne er blandt andet meget

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere