Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Året i korte træk"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed Holistisk risikostyring ÅRSREGNSKAB Den finansielle udvikling Finansielle hoved- og nøgletal Koncernresultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Noter koncernen Ledelsens påtegning Uafhængig revisionspåtegning God selskabsledelse Bestyrelsen Koncernledelsen NNE Pharmaplan kontorer CD-ROM 2009 regnskab for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S Film Kalomega-projektet for Pronova BioPharma

3 4 ÅRSRAPPORT 2009 Året i korte træk NNE Pharmaplan opnåede et tilfredsstillende resultat med en omsætning på DKK mio. og et overskud af primær drift på DKK 50 mio. på trods af den vanskelige markedssituation En optimeret styring af projekter og ordrer bidrog væsentligt til det gode resultat Vi flyttede tættere på kunderne og åbnede nye kontorer i Kina, Indien, Sverige og Tyskland i områder med stor koncentration af farma- og biotekvirksomheder Vi udnyttede de øgede investeringer i Asien og positionerede NNE Pharmaplan til yderligere vækst i Kina To anlæg designet af NNE Pharmaplan modtog ISPE s pris for Facility of the Year Forventninger til 2010 Forventet omsætning på DKK millioner Forventet overskudsgrad på 3-5%

4 ÅRSRAPPORT Nøgletal RESULTATOPGØRELSE (DKK 1.000) Omsætning Resultat af primær drift (26.871) (20.032) Resultat efter skat (32.091) (1.812) AKTIVER OG EGENKAPITAL (DKK 1.000) Aktiver i alt Egenkapital i alt NØGLETAL Overskudsgrad (EBIT margin) 3,3% (1,6%) (1,4%) 3,5% 4,2% Justeret overskudsgrad - 1,8% 1,9% - - Forrentning af egenkapital 14,2% (20,2%) (0,9%) 15,6% 22,2% Soliditetsgrad 23,9% 18,9% 22,1% 42,4% 36,6% MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ultimo (fuldtids) til 2006 omfatter NNE i 12 måneder omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder og 2009 omfatter NNE Pharmaplan koncernen. OMSÆTNING PR. REGION I 2009 OVERSKUD AF PRIMÆR DRIFT / ,5% 14,7% Millioner DKK Europa Nordamerika Asien 78,8% til 2006 omfatter NNE i 12 måneder omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder. De stiplede linjer for 2007 og 2008 angiver resultat af primær drift justeret for engangsudgifter, primært forbundet med købet af Pharmaplan og 2009 omfatter NNE Pharmaplan koncernen.

5

6 ÅRSRAPPORT Årets resultater I 2009 nåede NNE Pharmaplan et resultat af den primære drift på DKK 50 mio. et positivt resultat i en vanskelig markedssituation, der markerede et tiltrængt vendepunkt efter to år med utilfredsstillende resultater. Det gode driftsresultat skyldes hovedsageligt, at vi i hele året har haft stort fokus på alle aspekter af vores projekteksekvering. Året igennem fastholdt vi en stram projektstyring, hvilket havde en gavnlig indvirkning på resultaterne i vores projektportefølje. Vores fokus på Asien gav bonus, og det lykkedes os at udvide vores forretning og øge vores tilstedeværelse i regionen. Vores kontorer i Kina viste sig at være NNE Pharmaplans dynamiske vækstmotor, og vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Det lykkedes NNE Pharmaplan at udvide vores kundebase betragteligt på trods af en meget udfordrende markedssituation præget af hård konkurrence. ÅRETS HØJDEPUNKTER Vellykket finale på et mega-projekt Hen over sommeren afsluttede NNE Pharmaplan et helt nyt produktionsanlæg for Pronova BioPharma i Kalundborg. Projektet blev afsluttet inden for budget og på kun 20 måneder otte uger før tid. Læs mere om projektet under Markedsudvikling. Endvidere vandt Pronova BioPharma og NNE Pharmaplan i fællesskab PlantWeb Excellence prisen for innovativ anvendelse af Emersons digitale PlantWeb arkitektværktøj. Prisen for Facility of the Year To anlæg designet af NNE Pharmaplan modtog denne prestigefyldte, internationale pris i 2009 i kategorierne Facility Integration og Operational Excellence. Prisen uddeles af ISPE (the International Society of Pharmaceutical Engineering) til førende, innovative farmaceutiske anlæg. Tættere på kunderne I NNE Pharmaplan oplevede vi den stadigt stigende betydning af at være fleksible, og vi slog vores position fast som leverandør til en global kundegruppe. I 2009 tilpassede vi os markedet ved at åbne nye kontorer i Kina, Indien, Sverige og Tyskland alle i områder med stor koncentration af farma- og biotekvirksomheder. Det største kontor i USA flyttede til et område, der ligger nærmere ved vores kunder. På grund af ændringer i markedet valgte vi at lukke kontoret i Tjekkiet og at erstatte vores repræsentation i Irland med en forretningspartner. Medarbejderudvikling med internationalisering som drivkraft Internationalisering var vores vigtigste fokusområde i hele Især voksede den kinesiske del af virksomheden, og målet er at komme op på 1000 ansatte ved udgangen af For at understøtte den kraftige vækst iværksatte vi et talentudviklingsprogram i Kina i løbet af 2009.

7 8 ÅRSRAPPORT 2009 Finansielle resultater NNE Pharmaplans samlede omsætning i 2009 var på DKK mio., hvilket er et fald på 11% eller DKK 180 mio. i forhold til Omsætningen til kunder uden for Novo Nordiskkoncernen faldt fra 67% til 58%. Omsætningen fra arbejde uden for Danmark steg fra 37% til 42%, primært på grund af en øget omsætning i Kina. Til trods for faldet i omsætning, steg indtjeningen betragteligt. Resultatet af den primære drift i 2009 blev på DKK 50 mio. (2008: DKK -27 mio.), hvilket svarer til en overskudsgrad på 3,3% og er et skridt på vejen mod de 8%, der er vores langsigtede mål. Dette er et til fredsstillende resultat, specielt set i lyset af de vanskelige markedsbetingelser i Europa og USA. Det gode resultat skyldtes dels den betragtelige vækst i omsætningen i Asien, dels den bonus som færdiggørelsen af Pronova BioPharma-projektet i Danmark udløste. En anden medvirkende årsag var den succes, som vi havde med at opspore små og mellemstore projekter ved at aktivere hele organisationens tætte og personlige kundekontakter. MARKEDSRESULTATER Nordamerika USA er fortsat verdens største farmaceutiske marked, men det er også det marked, hvor NNE Pharmaplan er hårdest ramt af lavkonjunkturerne. Der investeres kun lidt i farma og biotek, og konkurrencen mellem rådgivende ingeniørvirksomheder er hård. USA vil forsat være et vigtigt marked for NNE Pharmaplan, og vi vil udnytte den afgørende forskel, som vores internationale tilstedeværelse og fokus på farma/biotek udgør, til at opnå højere markedsandele. Generelt var resultatet i USA skuffende. Specielt var første kvartal dårligere end forventet, men det blev efterfulgt af tre kvartaler med stabile forbedringer i ordreindgang og indtjening. Antallet af igangværende projekter for 2010 er tilfredsstillende, og der forventes yderligere vækst. Europa Udviklingen på det europæiske marked lignede den i USA, men med knapt så drastiske følgevirkninger. Generelt kom det europæiske marked for ingeniør- og konsulentydelser under pres, og konkurrencen om projekterne var hård. Det europæiske marked udgjorde 78,8% af NNE Pharmaplans samlede omsætning i Danmark var fortsat virksomhedens største marked. Den danske del af virksomheden oplevede en faldende omsætning, men havde et godt år på grund af færdiggørelsen af Pronova BioPharma-projektet. I Sverige havde NNE Pharmaplan store vanskeligheder med at fastholde en tilstrækkelig stor ordreindgang, og resultatet var utilfredsstillende. Det forventes imidlertid, at det nye kontor i Malmø vil åbne nye muligheder for at betjene kunderne i det sydlige Sverige, og at det kan bidrage omkostningseffektivt til danske projekter i Mulighederne på det tyske marked synes at blive bedre, men i 2009 var ordreindgangen i Tyskland stadig utilstrækkelig, og resultaterne levede ikke op til forventningerne.

8 ÅRSRAPPORT I Schweiz fortsatte virksomheden den gode udvikling, og det lykkedes at øge antallet af igangværende projekter for 2010 med næsten 15% sammenlignet med sidste år. Resultatet blev dårligere end forventet på grund af et indgået forlig. NNE Pharmaplan i Frankrig levede ikke op til forventningerne i Antallet af igangværende projekter for 2010 steg dog med 13% i forhold til sidste år, og vi forventer en betydelig fremgang i Rusland viste skuffende resultater, men i løbet af årets sidste måneder vandt vi nogle store ordrer, der gav et godt udgangspunkt for Vi er stadig overbevist om, at der er et godt potentiale i det russiske marked. Internationale, farmaceutiske virksomheder forventes at investere i dette marked, og lokale virksomheder vil sandsynligvis indføre internationale kvalitetsstandarder i de kommende år. Asien Vi oplevede en meget positiv udvikling i Asien, hvor det lykkedes at forøge omsætningen betydeligt. Asien byder på store fordele for det farmaceutiske marked, og det resulterede i betydelige investeringer. For at sikre at vi udnytter de muligheder, som væksten i internationale såvel som lokale investeringer giver, vil NNE Pharmaplan fortsat fokusere på at styrke vores tilstedeværelse på det asiatiske marked med nye kunder og projekter. I 2009 vandt vores kontorer i Kina et stort antal nye projekter og leverede et meget imponerende resultat. Baseret på en stor ordrebeholdning for 2010 er fremtidsudsigterne lovende. Vores virksomheder i Indien og Malaysia opfyldte vores forventninger med fortsat vækst og positive resultater. Forventninger til 2010 Konkurrencen vil forsat være hård, og salgspriserne vil stadig være under betydeligt pres i hele På trods af et vigende marked i Danmark, stiler vi efter at fastholde det nuværende omsætningsniveau. I Asien forventer vi en kraftig vækst i markedet, hvilket giver gode betingelser for at fortsætte den stærke udvikling i Kina. Det er nødvendigt, at udviklingen vendes i Tyskland og Sverige, og den nuværende fremdrift i USA og Frankrig skal fastholdes for at konsolidere den positive udvikling, der startede i I 2009 udviklede vi vores forretningsstrategi for Vi fastsatte ambitiøse og veldefinerede mål for omsætning, kundetilfredshed, medarbejderudvikling og overskudsgrad. Læs mere herom under Forretningsstrategi. NNE Pharmaplan forventer en omsætning i 2010 på DKK mio. og en overskudsgrad på 3-5%. Vi har en langsigtet ambition om at nå en overskudsgrad på 8%. I 2010 og i årene derefter vil vi fastholde og udvide NNE Pharmaplans forretningsgrundlag. Også fremover vil vores fokus være at understøtte kundernes behov i vores stræben efter at gøre en forskel. Vi kalder vores nye koncept Engineering for a healthier world. Hans Ole Voigt Koncernchef Jesper Brandgaard Bestyrelsesformand

9

10 ÅRSRAPPORT ENGINEERING FOR A HEALTHIER WORLD Markedsudvikling 2009 bød på store udfordringer for den farmaceutiske industri og vil sandsynligvis blive husket som et overgangsår. De globale finansielle lavkonjunkturer og en ny bølge af megafusioner blandt de største farmaceutiske virksomheder ændrede vores kundesituation. USA og Europa oplevede et drastisk fald i investeringer i store anlæg, som de fleste store farmaceutiske virksomheder enten satte på hold eller udskød. Samtidig oplevede Indien og Kina en væsentlig stigning i anlægsinvesteringer. Antallet af projekter fra små og mellemstore kunder blev fastholdt og steg endda. Sammenfald af faktorer udløste et paradigmeskift Den farmaceutiske industri gennemgik sin første større omstrukturering for år siden. Den første bølge af farmaceutiske megafusioner startede omkring 1995 og resulterede i såkaldte Big Pharma-virksomheder, der satsede massivt på nogle få blockbusters, dvs. masseproducerede produkter med en årlig omsætning på over USD 1 mia. Big Pharma står nu over for den udfordring, at deres patenter udløber i de nærmeste år. Ligeledes har de fleste af de nye produkter i deres udviklingsportefølje et lavere markedspotentiale end de gamle. Den nye bølge af megafusioner, der startede i 2009, skabte Big Pharma-virksomheder med aktiviteter inden for både farma og biotek. Tidligere havde kun få af disse virksomheder biotekaktiviteter af betydning. Faktisk har næsten alle ledende farmaceutiske virksomheder skaffet sig betydelige andele inden for biotek og vacciner to af NNE Pharmaplans kernekompetencer. Denne sammenlægning af farma og biotek åbner nye muligheder for at tilbyde vores hjælp til firmaer med begrænset erfaring og kompetence inden for biotek. Endvidere synes specialiserede anlæg beregnet til et enkelt produkt at være på vej ud til fordel for mere fleksible multiproduktanlæg eller endog anlæg til individuel medicin. Levetiden kan muligvis forlænges for produkter, der står over for patentudløb, ved at anvende alternative doseringssystemer et andet af NNE Pharmaplans kerneområder. Der er også en stigende interesse for bæredygtige, grønne løsninger, der tager hensyn til tidens klima- og miljøproblemer. Udover udviklingen inden for biotek er vores forretning også under indflydelse af de andre måder, som industrielle enzymer anvendes på, f.eks. i form af biobrændsel eller kopier af bioteknologiske lægemidler. Dette giver nye muligheder for at tilbyde serviceydelser, der ligger tæt på NNE Pharmaplans kernekompetenceområder. GMP bliver globale og vi følger med På kort sigt har den igangværende konsolidering af den farmaceutiske industri medført et overskud af kapacitet i Europa og USA, og der er derfor behov for færre produktionssteder og anlæg. Samtidig er der en tendens til, at produktion flyttes til Asien. Der ses således betydelige investeringer i Indien, Kina, Malaysia, Indonesien og andre asiatiske lande. Det er i stigende grad nødvendigt for disse lande at leve op til vestlige standarder for god produktionspraksis (GMP Good Manufactcuring Practice) og kvalitetsstyringsprincipper. Til eksempel er Kina i gang med at implementere nye GMP-regler, der i høj grad er inspireret

11 12 ÅRSRAPPORT 2009 af EU s. De kinesiske myndigheder (SFDA) forventer, at omkring eksisterende farmaceutiske virksomheder vil blive slået sammen til moderne virksomheder i takt med, at de nye GMP-regler bliver indført. NNE Pharmaplan udvidede sin tilstedeværelse i Indien og Kina betragteligt som reaktion på internationale såvel som indenlandske investeringer. En lignende om end mindre udpræget tendens gjorde sig gældende i andre nye økonomier, f.eks. i Rusland. På forkant med de nye regler De seneste 15 år har den farmaceutiske industri brugt flere og flere penge på dokumentation af produktvalidering efter den traditionelle metode. Dette skyldes især en intensiveret indsats inden for kvalificering af installation og drift og andre lignende fremgangsmåder, der ofte er både dyre og tidskrævende. Reglerne for international myndighedsgodkendelse er under forandring, og nye principper baseret på kvalitets- og risikostyring samt videnskabelig produkt- og procesforståelse er under indførelse. Det nye koncept benævnes ofte Quality by Design (QbD), der omdefinerer god produktionspraksis (GMP) i retning af integrerede farmaceutiske kvalitetssystemer (Pharmaceutical Quality Systems PQS) med en videnskabelig, risikobaseret tilgang til kvalitetsstyring. Det øgede fokus på produkt- og procesforståelse er baseret på den komplette livscyklus for produktet, fra forskning og udvikling til produktion og kvalitetsstyring. QbD giver farmaceutiske virksomheder nye muligheder for at opfylde kravene til kvalitetssikring på en mere omkostningseffektiv måde, baseret på nye teknologier og metoder såsom Process Analytical Technology (PAT), Design of Experiments (DoE) og Real-Time Release (RTR), der udnytter nogle af NNE Pharmaplans traditionelle kernekompetencer inden for proces, automation og kvalitetsstyring. Endvidere gør Quality Risk Management det muligt for farmaceutiske producenter at effek-tivisere deres aktiviteter inden for kvalificering, validering og vedligeholdelse efter nye, internationale retningslinjer såsom den nye ASTM E2500 verifikationsstandard og de nye retningslinjer for procesvalidering fra FDA (the Food and Drug Administration). Indgående kendskab giver forspring som konsulent NNE Pharmaplan har et godt omdømme i internationale brancheorganisationer som en foregangsvirksomhed. Vi bidrager aktivt til faglige organisationer, blandt andet International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE), the Parenteral Drug Association (PDA), ASTM International og Instrument Society of America (ISA), og vi samarbejder med brancheorganisationer og myndigheder verden over. Vi har forstærket denne indsats i de senere år og også udviklet stærke relationer til lokale organisationer i de lande, hvor NNE Pharmaplan er repræsenteret. For eksempel var vi stærkt involveret i etableringen af lokale grupper som ISPE India, ISPE China, ISPE Nordic og ISPE France. Vi tror på, at vores engagement i faglige organisationer og netværk, udover at bidrage til udviklingen i branchen, også gør os til en bedre sparringspartner for vores kunder.

12 ÅRSRAPPORT Og udviklingen fortsætter 2010 forventes at blive meget anderledes end Fremtrædende farmaceutiske virksomheder har varslet ændringer både af forretningsmæssig art og i deres globale aktiviteter. Selv om megafusioner er en del af svaret, vil der sandsynligvis også ske andre ændringer. Antallet af store projekter, der etableres helt fra bunden, vil gå ned, og det vil øge presset på konkurrencen om traditionelle ingeniøropgaver. Og der vil også opstå nye muligheder baseret på kundernes ønske om at udskifte deres traditionelle serviceleverandører med et mindre antal partnere i et langsigtet samarbejde, som også kan stimulere innovation. De regionale forskelle i kundernes behov forventes at blive større, og vi bestræber os på at tilpasse vores datterselskaber til behovene i de pågældende lande. I erkendelse af de nye tendenser i branchen er NNE Pharmaplan i færd med at ændre sin forretningstilgang fra kontorer og afdelinger til en global, kundecentreret model med veldefinerede ydelser, der forener vores globale viden med vores lokale tilstedeværelse. Med kunderne i fokus, er vores overordnede forretningsmål at bidrage til en sundere verden, eller Engineering for a healthier world, som vi udtrykker det.

13

14 ÅRSRAPPORT Fra kosttilskud til receptpligtig medicin Hjertekarsygdomme koster ca. 17 mio. liv hvert år på verdensplan flere end nogen anden sygdom. Mange af disse liv kunne reddes med en sundere kost og behandling med receptpligtig omega-3 fedtsyre. NNE Pharmaplan hjalp Pronova BioPharma til at fordoble deres produktion en vellykket og storslået afslutning på en epoke med megaprojekter. Eneste producent af receptpligtig omega-3 Norske Pronova BioPharma er den eneste producent af fiskebaseret omega-3, som har opnået EU og FDA-godkendelse som receptpligtig medicin til behandling af forhøjet koncentration af triglycerid hos mennesker og til forebyggelse efter hjerteanfald. Produktet markedsføres som Omacor i Europa og Asien og som Lovaza i USA. Klassificeringen af Omacor/Lovaza som receptpligtig medicin stillede Pronova BioPharma over for en række udfordringer. For det første er reglerne for god produktionspraksis (GMP) meget strengere for medicin. For det andet udløste den øgede efterspørgsel et stort og presserende behov for en udvidelse af produktionskapaciteten. NNE Pharmaplan havde den fornødne ekspertise til at hjælpe virksomheden med begge udfordringer. Med kunden i fokus Samarbejdet begyndte i 2006, hvor NNE Pharmaplan hjalp Pronova BioPharma med at udvide og opgradere deres eksisterende anlæg i Sandefjord, Norge. Da Pronova BioPharmas salgsprognoser krævede en omgående fordobling af produktionen, var NNE Pharmaplan den oplagte partner til at hjælpe. Og en dansk havneby blev valgt som hjemsted for virksomhedens første produktionsanlæg uden for Norge. Produktionsanlægget i Kalundborg er bygget helt fra bunden og er kronen på værket i dette langsigtede samarbejde mellem kunde og leverandør. NNE Pharmaplan stod for hele projekteksekveringen, fra udvælgelse af byggegrund over koncept, detaildesign og konstruktion til igangsætning og kvalificering, procesvalidering og automatik. NNE Pharmaplan havde den nødvendige ekspertise i alle fagdiscipliner inden for farmaceutisk produktion, hvilket sikrede en fleksibel projektorganisation og hurtig beslutningsproces. NNE Pharmaplans projektleder delte kontor med Pronovas projektteam, og en Pronova BioPharma brugergruppe gav input under hele design- og konstruktionsforløbet. En anden væsentlig opgave for projektlederen var at holde de over femhundrede ansatte fra NNE Pharmaplans kontorer i Danmark, Tyskland, Kina, Irland, Sverige og USA konstant opdateret på udviklingen i projektet og deres egne roller. En fælles succes I oktober 2009 vandt Pronova BioPharma og NNE Pharmaplan i fællesskab PlantWeb Excellence prisen for innovativ anvendelse af Emersons digitale PlantWeb arkitektværktøj. Det nye, avancerede anlæg fordobler Pronovas eksisterende produktion med en nominel kapacitet på tons om året. Projektet blev afsluttet inden for budget og på kun 20 måneder otte uger før tid!

15

16 ÅRSRAPPORT NNE Pharmaplan bistod Pfizer med at etablere fremtidens validering Da Pfizer besluttede sig for at ændre sin traditionelle tilgang til validering, var det oplagt at bede NNE Pharmaplan om hjælp på grund af vores indgående kendskab til det nye ASTM E2500 regelsæt, Standard Guide for Specification, Design, and Verification of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing Systems and Equipment. Når den nye verifikationsstandard er blevet lanceret, vil denne farmaceutiske virksomhed fokusere på kritiske aspekter i produktionsforløbet ud fra en videnskabelig, risikobaseret synsvinkel for at nedbringe omkostningerne ved traditionel igangsætning og kvalificering. Fokus på hvad der er kritisk for patienten Generelt har den farmaceutiske industri øget sine udgifter til dokumentation af valideringsprocedurer gennem de seneste 15 år. Jo mere detaljeret dokumentationen var, jo mere følte virksomhederne, at de levede op til kravene. Men det kan der nu ændres på, takket være ASTM E2500 verifikationsstandarden fra ASTM E2500 standarden fokuserer på de kritiske aspekter i den farmaceutiske produktion, set fra patientens synsvinkel. Og da NNE Pharmaplan er en virksomhed, der har forpligtet sig til internationalt samarbejde og internationale standarder, har vi været dybt involveret i udviklingen af ASTM E2500. Global lancering NNE Pharmaplans indgående kendskab til den nye standard kombineret med vores globale rækkevidde sikrede os opgaven med at effektivisere den amerikanske kundes verifikationssystem. Vi forstår betydningen af, at et anlæg fungerer perfekt fra starten. Projektet, som var et af verdens største for implementering af ASTM-standarder, blev gennemført af NNE Pharmaplan i Boston og København i fællesskab. I andet halvår af 2008 arbejdede et NNE Pharmaplan team sammen med Pfizer Global Engineering og Global Quality på at indføre nye verifikationsprocedurer, skabeloner og retnings linjer i virksomhedens globale organisation for projektering og kvalitet. Med ASTM E2500 vil Pfizers fremtidige tilgang til verificering sikre, at kritiske aspekter i produktionsprocessen bringer slutbrugeren patienten tilbage i fokus. Målet var at opnå en meget mere omkostningseffektiv verifikationsproces end ved traditionel igangsætning og indkøring. Samarbejdet blev en stor succes og vil hjælpe kunden med at implementere det nye verifikationssystem i alle deres produktionsanlæg verden over.

17 18 ÅRSRAPPORT 2009 ENGINEERING FOR A HEALTHIER WORLD Forretningsstrategi I 2009 udviklede NNE Pharmaplan sin forretningsstrategi for perioden Vi igangsatte tre strategiske initiativer i andet halvår for at vende udviklingen efter to år med utilfredsstillende resultater: Improve Promise to Customers, Execute Smarter og Become One Organisation. Vi havde nogle problemer men også en plan Efter to år med underskud i 2007 og 2008 var der brug for en radikal ændring i vores strategi for at genvinde lønsomheden. Der var mange og gode forklaringer på den manglende indtjening, men den simple og udfordrende kendsgerning var, at siden fusionen mellem NNE og Pharmaplan i 2007 havde vi ikke været i stand til at drive en lønsom forretning. Indgående branchekendskab I 2007 blev det nye NNE Pharmaplan den største og mest internationale leverandør af ingeniørog serviceydelser til den farmaceutiske industri. Men i vores bestræbelser på at blive de bedste var vi ved at glemme vores oprindelse. I 2009 indså vi, at vi havde behov for at vende tilbage til vores rødder. Vi kender vores branche, og vi forstår, hvilke faktorer der især driver farma- og biotekkunder: den tid det tager at få et nyt produkt på markedet, de samlede ejerskabsomkostninger og overholdelse af GMP. NNE Pharmaplan positionerer sig ikke længere som en rådgivende ingeniørvirksomhed med særligt kendskab til farmaceutiske produkter. I stedet ønsker vi at være kendt som en farmaceutisk virksomhed, der har specialiseret sig inden for ingeniør- og rådgivningsydelser frem for farmaceutiske produkter. Engineering for a healthier world det er, hvad vi beskæftiger os med, og hvem vi er. Tre initiativer for at få NNE Pharmaplan tilbage på sporet Som et led i forandringsprocessen implementerede vi tre store initiativer for at forbedre vores forpligtelse over for kunderne, blive bedre til at gennemføre vores projekter og fungere som én samlet virksomhed. Alle tre initiativer kom godt fra start i 2009 og vil fortsat være drivkraften i vores strategiske forandring i Improve Promise to Customers I 2009 arbejdede vi på at opbygge nye relationer og udvikle en ny holdning til vores kunder. Vi gik i gang med at ændre vores tilgang til at få nye produkter på markedet. Vi indførte en ny segmentering af vores kunder. Og endelig implementerede vi en ny sammensætning af produkter og serviceydelser, der tydeligt afspejler vores engagement i farma- og biotekindustrien. Vi ønsker, at vores kunder skal opleve, at vi forstår deres behov. Vi ønsker, at de skal blive inspireret af os, og at de skal opfatte os som en samarbejdspartner og ikke blot som en leverandør. Læs mere om de forskellige initiativer under Markeder og kunder. Execute Smarter En række initiativer blev iværksat på tværs af organisationen for at forbedre vores evne til at sam arbejde internt og for at sikre, at vores processer og løsninger er omkostningseffektive. Det overordnede formål er at gøre vores projekteksekvering og forretningsprocesser hurtigere og mere effektive ved at udføre tingene rigtigt første gang. I 2010 vil vi forsætte med at udvikle

18 ÅRSRAPPORT og træne vores medarbejdere i Lean-metoder og andre værktøjer for at sikre os, at vores projekter udføres på en omkostningseffektiv måde. Vi lancerede en ny, forbedret Global Engineering Model, der sikrer harmonisk og ensrettet projekteksekvering på tværs af kontorer, afdelinger og projekter. Den nye model vil understøtte offshoring af specifikke projektopgaver til NNE Pharmaplan-kontorer med lavt omkostningsniveau. Og kunderne vil opleve et gnidningsløst og internationalt samarbejde, når de vælger os som forretningspartnere. Vi vil fortsat arbejde på at videreudvikle vores internationale projekteksekvering til understøtning af NNE Pharmaplans globale tilstedeværelse. Vores forretningsmodel vil sikre global dækning og konkurrencedygtige løsninger, idet vi bygger på den samlede ekspertise, som vores virksomhed har i Asien, Europa og Nordamerika. Ved også at bruge Kina som center for offshoring af ingeniørydelser og modulbyggeri kan vi tilbyde vores kunder en lavere pris. Og med den nuværende forskel i omkostnings- og prisniveau mellem Kina og den vestlige verden, vil dette være til gavn for NNE Pharmaplan, også selv om vi lader en del af den lavere omkostning komme kunderne til gode. Baseret på den forventede markedsvolumen i de lande, der har udsigt til at drage fordel af vores offshoringstrategi, har vi ambitioner om at beskæftige ca. 300 kinesiske ingeniører med offshoringaktiviteter i Become One Organisation En væsentlig styrke ved NNE Pharmaplan er kombinationen af global viden og lokal tilstedeværelse. Alle NNE Pharmaplans kontorer har adgang til support fra hele den globale organisation. Og vi er stærkt repræsenteret verden over. I 2009 investerede vi mange kræfter i at nedbryde geografiske, kulturelle og faglige siloer, for at kunne yde den kundeservice, som vi ønsker at være kendt for. Vi implementerede en fælles, online samarbejdsplatform i virksomheden med forskellige kommunikationsfaciliteter såsom blogs, interessegrupper, diskussionsfora og en wiki. Dette giver os en god infrastruktur for globalt samarbejde og videndeling mellem kontorer og projekter i hele verden. Vores målsætning for 2014 NNE Pharmaplans forretningsstrategi for udstikker den fremtidige kurs for virksomheden. Selv om vi nåede et overskud i 2009, er forbedringer stadig påkrævet for at nå vores finansielle målsætning om en overskudsgrad på 8%. Vores strategi baserer sig på fire strategiske mål for 2014: At forbedre vores forpligtelser over for kunderne, således at omsætningen fra fokuskunder øges med 10% om året At forbedre vores projekteksekvering og derved sikre, at mindst 95% af vores projekter gennemføres på indeks 100 eller bedre med hensyn til indtjening og tid At fungere som én samlet virksomhed, hvor over 30% af vores medarbejdere virker som ambassadører for os, målt på et defineret niveau for loyalitet og engagement i medarbejderundersøgelsen. At levere konkurrencedygtige forretningsresultater med en overskudsgrad på mindst 8%. De strategiske initiativer for 2010 vil fokusere på fælles metoder og procedurer på tværs af kontorer og projekter for at sikre, at vi implementer en Lean tankegang i alle vores projekter.

19

20

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Årsrapport 2011. annual report 2011 1

Årsrapport 2011. annual report 2011 1 Årsrapport 2011 annual report 2011 1 2 annual report 2011 annual report 2011 3 Indholdsfortegnelse 4 6 10 14 16 20 24 26 30 34 36 38 40 42 45 46 48 49 50 52 53 54 87 98 99 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Det er et spørgsmål om holdning

Det er et spørgsmål om holdning Det er et spørgsmål om holdning QUALITY MANAGEMENT I AGA REGION EUROPA NORD HR-047-1103-250 Et århundrede præget af engagement AGA har været førende leverandør af gasser igennem et århundrede, og tilbyder

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi

Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi Skriftlig eksamen i Afsætningsstrategi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Per Asmussen November 2011 1. Baggrund kort introduktion til Kamstrup s verden 2. Situationen 2010 3. En alternativ lønregulering 2010 4. Resultater

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe

ARBEJDSMILJØ MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas Netværksgruppe Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØ Et sundt arbejdsmiljø har mange ansigter: tryghed, trivsel, glæde, engagement og overskud - både mentalt og forretningsmæssigt. Bureau Veritas netværksgruppe

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv

STRATEGISK CSR. Til gavn for virksomheden og samfundet. CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv STRATEGISK CSR Til gavn for virksomheden og samfundet CSR Link Temadag i Vejle 02.06.2014 Louise Koch * CSR Chef * Dansk Erhverv Hvem er Dansk Erhverv? Erhvervsorganisation med 17.000 medlemsvirksomheder

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere