Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Året i korte træk"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed Holistisk risikostyring ÅRSREGNSKAB Den finansielle udvikling Finansielle hoved- og nøgletal Koncernresultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Noter koncernen Ledelsens påtegning Uafhængig revisionspåtegning God selskabsledelse Bestyrelsen Koncernledelsen NNE Pharmaplan kontorer CD-ROM 2009 regnskab for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S Film Kalomega-projektet for Pronova BioPharma

3 4 ÅRSRAPPORT 2009 Året i korte træk NNE Pharmaplan opnåede et tilfredsstillende resultat med en omsætning på DKK mio. og et overskud af primær drift på DKK 50 mio. på trods af den vanskelige markedssituation En optimeret styring af projekter og ordrer bidrog væsentligt til det gode resultat Vi flyttede tættere på kunderne og åbnede nye kontorer i Kina, Indien, Sverige og Tyskland i områder med stor koncentration af farma- og biotekvirksomheder Vi udnyttede de øgede investeringer i Asien og positionerede NNE Pharmaplan til yderligere vækst i Kina To anlæg designet af NNE Pharmaplan modtog ISPE s pris for Facility of the Year Forventninger til 2010 Forventet omsætning på DKK millioner Forventet overskudsgrad på 3-5%

4 ÅRSRAPPORT Nøgletal RESULTATOPGØRELSE (DKK 1.000) Omsætning Resultat af primær drift (26.871) (20.032) Resultat efter skat (32.091) (1.812) AKTIVER OG EGENKAPITAL (DKK 1.000) Aktiver i alt Egenkapital i alt NØGLETAL Overskudsgrad (EBIT margin) 3,3% (1,6%) (1,4%) 3,5% 4,2% Justeret overskudsgrad - 1,8% 1,9% - - Forrentning af egenkapital 14,2% (20,2%) (0,9%) 15,6% 22,2% Soliditetsgrad 23,9% 18,9% 22,1% 42,4% 36,6% MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ultimo (fuldtids) til 2006 omfatter NNE i 12 måneder omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder og 2009 omfatter NNE Pharmaplan koncernen. OMSÆTNING PR. REGION I 2009 OVERSKUD AF PRIMÆR DRIFT / ,5% 14,7% Millioner DKK Europa Nordamerika Asien 78,8% til 2006 omfatter NNE i 12 måneder omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder. De stiplede linjer for 2007 og 2008 angiver resultat af primær drift justeret for engangsudgifter, primært forbundet med købet af Pharmaplan og 2009 omfatter NNE Pharmaplan koncernen.

5

6 ÅRSRAPPORT Årets resultater I 2009 nåede NNE Pharmaplan et resultat af den primære drift på DKK 50 mio. et positivt resultat i en vanskelig markedssituation, der markerede et tiltrængt vendepunkt efter to år med utilfredsstillende resultater. Det gode driftsresultat skyldes hovedsageligt, at vi i hele året har haft stort fokus på alle aspekter af vores projekteksekvering. Året igennem fastholdt vi en stram projektstyring, hvilket havde en gavnlig indvirkning på resultaterne i vores projektportefølje. Vores fokus på Asien gav bonus, og det lykkedes os at udvide vores forretning og øge vores tilstedeværelse i regionen. Vores kontorer i Kina viste sig at være NNE Pharmaplans dynamiske vækstmotor, og vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Det lykkedes NNE Pharmaplan at udvide vores kundebase betragteligt på trods af en meget udfordrende markedssituation præget af hård konkurrence. ÅRETS HØJDEPUNKTER Vellykket finale på et mega-projekt Hen over sommeren afsluttede NNE Pharmaplan et helt nyt produktionsanlæg for Pronova BioPharma i Kalundborg. Projektet blev afsluttet inden for budget og på kun 20 måneder otte uger før tid. Læs mere om projektet under Markedsudvikling. Endvidere vandt Pronova BioPharma og NNE Pharmaplan i fællesskab PlantWeb Excellence prisen for innovativ anvendelse af Emersons digitale PlantWeb arkitektværktøj. Prisen for Facility of the Year To anlæg designet af NNE Pharmaplan modtog denne prestigefyldte, internationale pris i 2009 i kategorierne Facility Integration og Operational Excellence. Prisen uddeles af ISPE (the International Society of Pharmaceutical Engineering) til førende, innovative farmaceutiske anlæg. Tættere på kunderne I NNE Pharmaplan oplevede vi den stadigt stigende betydning af at være fleksible, og vi slog vores position fast som leverandør til en global kundegruppe. I 2009 tilpassede vi os markedet ved at åbne nye kontorer i Kina, Indien, Sverige og Tyskland alle i områder med stor koncentration af farma- og biotekvirksomheder. Det største kontor i USA flyttede til et område, der ligger nærmere ved vores kunder. På grund af ændringer i markedet valgte vi at lukke kontoret i Tjekkiet og at erstatte vores repræsentation i Irland med en forretningspartner. Medarbejderudvikling med internationalisering som drivkraft Internationalisering var vores vigtigste fokusområde i hele Især voksede den kinesiske del af virksomheden, og målet er at komme op på 1000 ansatte ved udgangen af For at understøtte den kraftige vækst iværksatte vi et talentudviklingsprogram i Kina i løbet af 2009.

7 8 ÅRSRAPPORT 2009 Finansielle resultater NNE Pharmaplans samlede omsætning i 2009 var på DKK mio., hvilket er et fald på 11% eller DKK 180 mio. i forhold til Omsætningen til kunder uden for Novo Nordiskkoncernen faldt fra 67% til 58%. Omsætningen fra arbejde uden for Danmark steg fra 37% til 42%, primært på grund af en øget omsætning i Kina. Til trods for faldet i omsætning, steg indtjeningen betragteligt. Resultatet af den primære drift i 2009 blev på DKK 50 mio. (2008: DKK -27 mio.), hvilket svarer til en overskudsgrad på 3,3% og er et skridt på vejen mod de 8%, der er vores langsigtede mål. Dette er et til fredsstillende resultat, specielt set i lyset af de vanskelige markedsbetingelser i Europa og USA. Det gode resultat skyldtes dels den betragtelige vækst i omsætningen i Asien, dels den bonus som færdiggørelsen af Pronova BioPharma-projektet i Danmark udløste. En anden medvirkende årsag var den succes, som vi havde med at opspore små og mellemstore projekter ved at aktivere hele organisationens tætte og personlige kundekontakter. MARKEDSRESULTATER Nordamerika USA er fortsat verdens største farmaceutiske marked, men det er også det marked, hvor NNE Pharmaplan er hårdest ramt af lavkonjunkturerne. Der investeres kun lidt i farma og biotek, og konkurrencen mellem rådgivende ingeniørvirksomheder er hård. USA vil forsat være et vigtigt marked for NNE Pharmaplan, og vi vil udnytte den afgørende forskel, som vores internationale tilstedeværelse og fokus på farma/biotek udgør, til at opnå højere markedsandele. Generelt var resultatet i USA skuffende. Specielt var første kvartal dårligere end forventet, men det blev efterfulgt af tre kvartaler med stabile forbedringer i ordreindgang og indtjening. Antallet af igangværende projekter for 2010 er tilfredsstillende, og der forventes yderligere vækst. Europa Udviklingen på det europæiske marked lignede den i USA, men med knapt så drastiske følgevirkninger. Generelt kom det europæiske marked for ingeniør- og konsulentydelser under pres, og konkurrencen om projekterne var hård. Det europæiske marked udgjorde 78,8% af NNE Pharmaplans samlede omsætning i Danmark var fortsat virksomhedens største marked. Den danske del af virksomheden oplevede en faldende omsætning, men havde et godt år på grund af færdiggørelsen af Pronova BioPharma-projektet. I Sverige havde NNE Pharmaplan store vanskeligheder med at fastholde en tilstrækkelig stor ordreindgang, og resultatet var utilfredsstillende. Det forventes imidlertid, at det nye kontor i Malmø vil åbne nye muligheder for at betjene kunderne i det sydlige Sverige, og at det kan bidrage omkostningseffektivt til danske projekter i Mulighederne på det tyske marked synes at blive bedre, men i 2009 var ordreindgangen i Tyskland stadig utilstrækkelig, og resultaterne levede ikke op til forventningerne.

8 ÅRSRAPPORT I Schweiz fortsatte virksomheden den gode udvikling, og det lykkedes at øge antallet af igangværende projekter for 2010 med næsten 15% sammenlignet med sidste år. Resultatet blev dårligere end forventet på grund af et indgået forlig. NNE Pharmaplan i Frankrig levede ikke op til forventningerne i Antallet af igangværende projekter for 2010 steg dog med 13% i forhold til sidste år, og vi forventer en betydelig fremgang i Rusland viste skuffende resultater, men i løbet af årets sidste måneder vandt vi nogle store ordrer, der gav et godt udgangspunkt for Vi er stadig overbevist om, at der er et godt potentiale i det russiske marked. Internationale, farmaceutiske virksomheder forventes at investere i dette marked, og lokale virksomheder vil sandsynligvis indføre internationale kvalitetsstandarder i de kommende år. Asien Vi oplevede en meget positiv udvikling i Asien, hvor det lykkedes at forøge omsætningen betydeligt. Asien byder på store fordele for det farmaceutiske marked, og det resulterede i betydelige investeringer. For at sikre at vi udnytter de muligheder, som væksten i internationale såvel som lokale investeringer giver, vil NNE Pharmaplan fortsat fokusere på at styrke vores tilstedeværelse på det asiatiske marked med nye kunder og projekter. I 2009 vandt vores kontorer i Kina et stort antal nye projekter og leverede et meget imponerende resultat. Baseret på en stor ordrebeholdning for 2010 er fremtidsudsigterne lovende. Vores virksomheder i Indien og Malaysia opfyldte vores forventninger med fortsat vækst og positive resultater. Forventninger til 2010 Konkurrencen vil forsat være hård, og salgspriserne vil stadig være under betydeligt pres i hele På trods af et vigende marked i Danmark, stiler vi efter at fastholde det nuværende omsætningsniveau. I Asien forventer vi en kraftig vækst i markedet, hvilket giver gode betingelser for at fortsætte den stærke udvikling i Kina. Det er nødvendigt, at udviklingen vendes i Tyskland og Sverige, og den nuværende fremdrift i USA og Frankrig skal fastholdes for at konsolidere den positive udvikling, der startede i I 2009 udviklede vi vores forretningsstrategi for Vi fastsatte ambitiøse og veldefinerede mål for omsætning, kundetilfredshed, medarbejderudvikling og overskudsgrad. Læs mere herom under Forretningsstrategi. NNE Pharmaplan forventer en omsætning i 2010 på DKK mio. og en overskudsgrad på 3-5%. Vi har en langsigtet ambition om at nå en overskudsgrad på 8%. I 2010 og i årene derefter vil vi fastholde og udvide NNE Pharmaplans forretningsgrundlag. Også fremover vil vores fokus være at understøtte kundernes behov i vores stræben efter at gøre en forskel. Vi kalder vores nye koncept Engineering for a healthier world. Hans Ole Voigt Koncernchef Jesper Brandgaard Bestyrelsesformand

9

10 ÅRSRAPPORT ENGINEERING FOR A HEALTHIER WORLD Markedsudvikling 2009 bød på store udfordringer for den farmaceutiske industri og vil sandsynligvis blive husket som et overgangsår. De globale finansielle lavkonjunkturer og en ny bølge af megafusioner blandt de største farmaceutiske virksomheder ændrede vores kundesituation. USA og Europa oplevede et drastisk fald i investeringer i store anlæg, som de fleste store farmaceutiske virksomheder enten satte på hold eller udskød. Samtidig oplevede Indien og Kina en væsentlig stigning i anlægsinvesteringer. Antallet af projekter fra små og mellemstore kunder blev fastholdt og steg endda. Sammenfald af faktorer udløste et paradigmeskift Den farmaceutiske industri gennemgik sin første større omstrukturering for år siden. Den første bølge af farmaceutiske megafusioner startede omkring 1995 og resulterede i såkaldte Big Pharma-virksomheder, der satsede massivt på nogle få blockbusters, dvs. masseproducerede produkter med en årlig omsætning på over USD 1 mia. Big Pharma står nu over for den udfordring, at deres patenter udløber i de nærmeste år. Ligeledes har de fleste af de nye produkter i deres udviklingsportefølje et lavere markedspotentiale end de gamle. Den nye bølge af megafusioner, der startede i 2009, skabte Big Pharma-virksomheder med aktiviteter inden for både farma og biotek. Tidligere havde kun få af disse virksomheder biotekaktiviteter af betydning. Faktisk har næsten alle ledende farmaceutiske virksomheder skaffet sig betydelige andele inden for biotek og vacciner to af NNE Pharmaplans kernekompetencer. Denne sammenlægning af farma og biotek åbner nye muligheder for at tilbyde vores hjælp til firmaer med begrænset erfaring og kompetence inden for biotek. Endvidere synes specialiserede anlæg beregnet til et enkelt produkt at være på vej ud til fordel for mere fleksible multiproduktanlæg eller endog anlæg til individuel medicin. Levetiden kan muligvis forlænges for produkter, der står over for patentudløb, ved at anvende alternative doseringssystemer et andet af NNE Pharmaplans kerneområder. Der er også en stigende interesse for bæredygtige, grønne løsninger, der tager hensyn til tidens klima- og miljøproblemer. Udover udviklingen inden for biotek er vores forretning også under indflydelse af de andre måder, som industrielle enzymer anvendes på, f.eks. i form af biobrændsel eller kopier af bioteknologiske lægemidler. Dette giver nye muligheder for at tilbyde serviceydelser, der ligger tæt på NNE Pharmaplans kernekompetenceområder. GMP bliver globale og vi følger med På kort sigt har den igangværende konsolidering af den farmaceutiske industri medført et overskud af kapacitet i Europa og USA, og der er derfor behov for færre produktionssteder og anlæg. Samtidig er der en tendens til, at produktion flyttes til Asien. Der ses således betydelige investeringer i Indien, Kina, Malaysia, Indonesien og andre asiatiske lande. Det er i stigende grad nødvendigt for disse lande at leve op til vestlige standarder for god produktionspraksis (GMP Good Manufactcuring Practice) og kvalitetsstyringsprincipper. Til eksempel er Kina i gang med at implementere nye GMP-regler, der i høj grad er inspireret

11 12 ÅRSRAPPORT 2009 af EU s. De kinesiske myndigheder (SFDA) forventer, at omkring eksisterende farmaceutiske virksomheder vil blive slået sammen til moderne virksomheder i takt med, at de nye GMP-regler bliver indført. NNE Pharmaplan udvidede sin tilstedeværelse i Indien og Kina betragteligt som reaktion på internationale såvel som indenlandske investeringer. En lignende om end mindre udpræget tendens gjorde sig gældende i andre nye økonomier, f.eks. i Rusland. På forkant med de nye regler De seneste 15 år har den farmaceutiske industri brugt flere og flere penge på dokumentation af produktvalidering efter den traditionelle metode. Dette skyldes især en intensiveret indsats inden for kvalificering af installation og drift og andre lignende fremgangsmåder, der ofte er både dyre og tidskrævende. Reglerne for international myndighedsgodkendelse er under forandring, og nye principper baseret på kvalitets- og risikostyring samt videnskabelig produkt- og procesforståelse er under indførelse. Det nye koncept benævnes ofte Quality by Design (QbD), der omdefinerer god produktionspraksis (GMP) i retning af integrerede farmaceutiske kvalitetssystemer (Pharmaceutical Quality Systems PQS) med en videnskabelig, risikobaseret tilgang til kvalitetsstyring. Det øgede fokus på produkt- og procesforståelse er baseret på den komplette livscyklus for produktet, fra forskning og udvikling til produktion og kvalitetsstyring. QbD giver farmaceutiske virksomheder nye muligheder for at opfylde kravene til kvalitetssikring på en mere omkostningseffektiv måde, baseret på nye teknologier og metoder såsom Process Analytical Technology (PAT), Design of Experiments (DoE) og Real-Time Release (RTR), der udnytter nogle af NNE Pharmaplans traditionelle kernekompetencer inden for proces, automation og kvalitetsstyring. Endvidere gør Quality Risk Management det muligt for farmaceutiske producenter at effek-tivisere deres aktiviteter inden for kvalificering, validering og vedligeholdelse efter nye, internationale retningslinjer såsom den nye ASTM E2500 verifikationsstandard og de nye retningslinjer for procesvalidering fra FDA (the Food and Drug Administration). Indgående kendskab giver forspring som konsulent NNE Pharmaplan har et godt omdømme i internationale brancheorganisationer som en foregangsvirksomhed. Vi bidrager aktivt til faglige organisationer, blandt andet International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE), the Parenteral Drug Association (PDA), ASTM International og Instrument Society of America (ISA), og vi samarbejder med brancheorganisationer og myndigheder verden over. Vi har forstærket denne indsats i de senere år og også udviklet stærke relationer til lokale organisationer i de lande, hvor NNE Pharmaplan er repræsenteret. For eksempel var vi stærkt involveret i etableringen af lokale grupper som ISPE India, ISPE China, ISPE Nordic og ISPE France. Vi tror på, at vores engagement i faglige organisationer og netværk, udover at bidrage til udviklingen i branchen, også gør os til en bedre sparringspartner for vores kunder.

12 ÅRSRAPPORT Og udviklingen fortsætter 2010 forventes at blive meget anderledes end Fremtrædende farmaceutiske virksomheder har varslet ændringer både af forretningsmæssig art og i deres globale aktiviteter. Selv om megafusioner er en del af svaret, vil der sandsynligvis også ske andre ændringer. Antallet af store projekter, der etableres helt fra bunden, vil gå ned, og det vil øge presset på konkurrencen om traditionelle ingeniøropgaver. Og der vil også opstå nye muligheder baseret på kundernes ønske om at udskifte deres traditionelle serviceleverandører med et mindre antal partnere i et langsigtet samarbejde, som også kan stimulere innovation. De regionale forskelle i kundernes behov forventes at blive større, og vi bestræber os på at tilpasse vores datterselskaber til behovene i de pågældende lande. I erkendelse af de nye tendenser i branchen er NNE Pharmaplan i færd med at ændre sin forretningstilgang fra kontorer og afdelinger til en global, kundecentreret model med veldefinerede ydelser, der forener vores globale viden med vores lokale tilstedeværelse. Med kunderne i fokus, er vores overordnede forretningsmål at bidrage til en sundere verden, eller Engineering for a healthier world, som vi udtrykker det.

13

14 ÅRSRAPPORT Fra kosttilskud til receptpligtig medicin Hjertekarsygdomme koster ca. 17 mio. liv hvert år på verdensplan flere end nogen anden sygdom. Mange af disse liv kunne reddes med en sundere kost og behandling med receptpligtig omega-3 fedtsyre. NNE Pharmaplan hjalp Pronova BioPharma til at fordoble deres produktion en vellykket og storslået afslutning på en epoke med megaprojekter. Eneste producent af receptpligtig omega-3 Norske Pronova BioPharma er den eneste producent af fiskebaseret omega-3, som har opnået EU og FDA-godkendelse som receptpligtig medicin til behandling af forhøjet koncentration af triglycerid hos mennesker og til forebyggelse efter hjerteanfald. Produktet markedsføres som Omacor i Europa og Asien og som Lovaza i USA. Klassificeringen af Omacor/Lovaza som receptpligtig medicin stillede Pronova BioPharma over for en række udfordringer. For det første er reglerne for god produktionspraksis (GMP) meget strengere for medicin. For det andet udløste den øgede efterspørgsel et stort og presserende behov for en udvidelse af produktionskapaciteten. NNE Pharmaplan havde den fornødne ekspertise til at hjælpe virksomheden med begge udfordringer. Med kunden i fokus Samarbejdet begyndte i 2006, hvor NNE Pharmaplan hjalp Pronova BioPharma med at udvide og opgradere deres eksisterende anlæg i Sandefjord, Norge. Da Pronova BioPharmas salgsprognoser krævede en omgående fordobling af produktionen, var NNE Pharmaplan den oplagte partner til at hjælpe. Og en dansk havneby blev valgt som hjemsted for virksomhedens første produktionsanlæg uden for Norge. Produktionsanlægget i Kalundborg er bygget helt fra bunden og er kronen på værket i dette langsigtede samarbejde mellem kunde og leverandør. NNE Pharmaplan stod for hele projekteksekveringen, fra udvælgelse af byggegrund over koncept, detaildesign og konstruktion til igangsætning og kvalificering, procesvalidering og automatik. NNE Pharmaplan havde den nødvendige ekspertise i alle fagdiscipliner inden for farmaceutisk produktion, hvilket sikrede en fleksibel projektorganisation og hurtig beslutningsproces. NNE Pharmaplans projektleder delte kontor med Pronovas projektteam, og en Pronova BioPharma brugergruppe gav input under hele design- og konstruktionsforløbet. En anden væsentlig opgave for projektlederen var at holde de over femhundrede ansatte fra NNE Pharmaplans kontorer i Danmark, Tyskland, Kina, Irland, Sverige og USA konstant opdateret på udviklingen i projektet og deres egne roller. En fælles succes I oktober 2009 vandt Pronova BioPharma og NNE Pharmaplan i fællesskab PlantWeb Excellence prisen for innovativ anvendelse af Emersons digitale PlantWeb arkitektværktøj. Det nye, avancerede anlæg fordobler Pronovas eksisterende produktion med en nominel kapacitet på tons om året. Projektet blev afsluttet inden for budget og på kun 20 måneder otte uger før tid!

15

16 ÅRSRAPPORT NNE Pharmaplan bistod Pfizer med at etablere fremtidens validering Da Pfizer besluttede sig for at ændre sin traditionelle tilgang til validering, var det oplagt at bede NNE Pharmaplan om hjælp på grund af vores indgående kendskab til det nye ASTM E2500 regelsæt, Standard Guide for Specification, Design, and Verification of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing Systems and Equipment. Når den nye verifikationsstandard er blevet lanceret, vil denne farmaceutiske virksomhed fokusere på kritiske aspekter i produktionsforløbet ud fra en videnskabelig, risikobaseret synsvinkel for at nedbringe omkostningerne ved traditionel igangsætning og kvalificering. Fokus på hvad der er kritisk for patienten Generelt har den farmaceutiske industri øget sine udgifter til dokumentation af valideringsprocedurer gennem de seneste 15 år. Jo mere detaljeret dokumentationen var, jo mere følte virksomhederne, at de levede op til kravene. Men det kan der nu ændres på, takket være ASTM E2500 verifikationsstandarden fra ASTM E2500 standarden fokuserer på de kritiske aspekter i den farmaceutiske produktion, set fra patientens synsvinkel. Og da NNE Pharmaplan er en virksomhed, der har forpligtet sig til internationalt samarbejde og internationale standarder, har vi været dybt involveret i udviklingen af ASTM E2500. Global lancering NNE Pharmaplans indgående kendskab til den nye standard kombineret med vores globale rækkevidde sikrede os opgaven med at effektivisere den amerikanske kundes verifikationssystem. Vi forstår betydningen af, at et anlæg fungerer perfekt fra starten. Projektet, som var et af verdens største for implementering af ASTM-standarder, blev gennemført af NNE Pharmaplan i Boston og København i fællesskab. I andet halvår af 2008 arbejdede et NNE Pharmaplan team sammen med Pfizer Global Engineering og Global Quality på at indføre nye verifikationsprocedurer, skabeloner og retnings linjer i virksomhedens globale organisation for projektering og kvalitet. Med ASTM E2500 vil Pfizers fremtidige tilgang til verificering sikre, at kritiske aspekter i produktionsprocessen bringer slutbrugeren patienten tilbage i fokus. Målet var at opnå en meget mere omkostningseffektiv verifikationsproces end ved traditionel igangsætning og indkøring. Samarbejdet blev en stor succes og vil hjælpe kunden med at implementere det nye verifikationssystem i alle deres produktionsanlæg verden over.

17 18 ÅRSRAPPORT 2009 ENGINEERING FOR A HEALTHIER WORLD Forretningsstrategi I 2009 udviklede NNE Pharmaplan sin forretningsstrategi for perioden Vi igangsatte tre strategiske initiativer i andet halvår for at vende udviklingen efter to år med utilfredsstillende resultater: Improve Promise to Customers, Execute Smarter og Become One Organisation. Vi havde nogle problemer men også en plan Efter to år med underskud i 2007 og 2008 var der brug for en radikal ændring i vores strategi for at genvinde lønsomheden. Der var mange og gode forklaringer på den manglende indtjening, men den simple og udfordrende kendsgerning var, at siden fusionen mellem NNE og Pharmaplan i 2007 havde vi ikke været i stand til at drive en lønsom forretning. Indgående branchekendskab I 2007 blev det nye NNE Pharmaplan den største og mest internationale leverandør af ingeniørog serviceydelser til den farmaceutiske industri. Men i vores bestræbelser på at blive de bedste var vi ved at glemme vores oprindelse. I 2009 indså vi, at vi havde behov for at vende tilbage til vores rødder. Vi kender vores branche, og vi forstår, hvilke faktorer der især driver farma- og biotekkunder: den tid det tager at få et nyt produkt på markedet, de samlede ejerskabsomkostninger og overholdelse af GMP. NNE Pharmaplan positionerer sig ikke længere som en rådgivende ingeniørvirksomhed med særligt kendskab til farmaceutiske produkter. I stedet ønsker vi at være kendt som en farmaceutisk virksomhed, der har specialiseret sig inden for ingeniør- og rådgivningsydelser frem for farmaceutiske produkter. Engineering for a healthier world det er, hvad vi beskæftiger os med, og hvem vi er. Tre initiativer for at få NNE Pharmaplan tilbage på sporet Som et led i forandringsprocessen implementerede vi tre store initiativer for at forbedre vores forpligtelse over for kunderne, blive bedre til at gennemføre vores projekter og fungere som én samlet virksomhed. Alle tre initiativer kom godt fra start i 2009 og vil fortsat være drivkraften i vores strategiske forandring i Improve Promise to Customers I 2009 arbejdede vi på at opbygge nye relationer og udvikle en ny holdning til vores kunder. Vi gik i gang med at ændre vores tilgang til at få nye produkter på markedet. Vi indførte en ny segmentering af vores kunder. Og endelig implementerede vi en ny sammensætning af produkter og serviceydelser, der tydeligt afspejler vores engagement i farma- og biotekindustrien. Vi ønsker, at vores kunder skal opleve, at vi forstår deres behov. Vi ønsker, at de skal blive inspireret af os, og at de skal opfatte os som en samarbejdspartner og ikke blot som en leverandør. Læs mere om de forskellige initiativer under Markeder og kunder. Execute Smarter En række initiativer blev iværksat på tværs af organisationen for at forbedre vores evne til at sam arbejde internt og for at sikre, at vores processer og løsninger er omkostningseffektive. Det overordnede formål er at gøre vores projekteksekvering og forretningsprocesser hurtigere og mere effektive ved at udføre tingene rigtigt første gang. I 2010 vil vi forsætte med at udvikle

18 ÅRSRAPPORT og træne vores medarbejdere i Lean-metoder og andre værktøjer for at sikre os, at vores projekter udføres på en omkostningseffektiv måde. Vi lancerede en ny, forbedret Global Engineering Model, der sikrer harmonisk og ensrettet projekteksekvering på tværs af kontorer, afdelinger og projekter. Den nye model vil understøtte offshoring af specifikke projektopgaver til NNE Pharmaplan-kontorer med lavt omkostningsniveau. Og kunderne vil opleve et gnidningsløst og internationalt samarbejde, når de vælger os som forretningspartnere. Vi vil fortsat arbejde på at videreudvikle vores internationale projekteksekvering til understøtning af NNE Pharmaplans globale tilstedeværelse. Vores forretningsmodel vil sikre global dækning og konkurrencedygtige løsninger, idet vi bygger på den samlede ekspertise, som vores virksomhed har i Asien, Europa og Nordamerika. Ved også at bruge Kina som center for offshoring af ingeniørydelser og modulbyggeri kan vi tilbyde vores kunder en lavere pris. Og med den nuværende forskel i omkostnings- og prisniveau mellem Kina og den vestlige verden, vil dette være til gavn for NNE Pharmaplan, også selv om vi lader en del af den lavere omkostning komme kunderne til gode. Baseret på den forventede markedsvolumen i de lande, der har udsigt til at drage fordel af vores offshoringstrategi, har vi ambitioner om at beskæftige ca. 300 kinesiske ingeniører med offshoringaktiviteter i Become One Organisation En væsentlig styrke ved NNE Pharmaplan er kombinationen af global viden og lokal tilstedeværelse. Alle NNE Pharmaplans kontorer har adgang til support fra hele den globale organisation. Og vi er stærkt repræsenteret verden over. I 2009 investerede vi mange kræfter i at nedbryde geografiske, kulturelle og faglige siloer, for at kunne yde den kundeservice, som vi ønsker at være kendt for. Vi implementerede en fælles, online samarbejdsplatform i virksomheden med forskellige kommunikationsfaciliteter såsom blogs, interessegrupper, diskussionsfora og en wiki. Dette giver os en god infrastruktur for globalt samarbejde og videndeling mellem kontorer og projekter i hele verden. Vores målsætning for 2014 NNE Pharmaplans forretningsstrategi for udstikker den fremtidige kurs for virksomheden. Selv om vi nåede et overskud i 2009, er forbedringer stadig påkrævet for at nå vores finansielle målsætning om en overskudsgrad på 8%. Vores strategi baserer sig på fire strategiske mål for 2014: At forbedre vores forpligtelser over for kunderne, således at omsætningen fra fokuskunder øges med 10% om året At forbedre vores projekteksekvering og derved sikre, at mindst 95% af vores projekter gennemføres på indeks 100 eller bedre med hensyn til indtjening og tid At fungere som én samlet virksomhed, hvor over 30% af vores medarbejdere virker som ambassadører for os, målt på et defineret niveau for loyalitet og engagement i medarbejderundersøgelsen. At levere konkurrencedygtige forretningsresultater med en overskudsgrad på mindst 8%. De strategiske initiativer for 2010 vil fokusere på fælles metoder og procedurer på tværs af kontorer og projekter for at sikre, at vi implementer en Lean tankegang i alle vores projekter.

19

20

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2011-12 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. I indeværende regnskabsår har et særlig fokus

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

årsrapport nne pharmaplan årsrapport 2008 3

årsrapport nne pharmaplan årsrapport 2008 3 årsrapport 2 nne pharmaplan årsrapport 2008 08 årsrapport nne pharmaplan årsrapport 2008 3 4 nne pharmaplan årsrapport 2008 indholdsfortegnelse 7 Året i korte træk 9 10 14 16 18 20 24 26 28 Ledelsens beretning

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com

Maj 2012. Fiberpartner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Hvordan E-Intelligence Optimerede PPC Kampagnen og Salg For Fiberpartner.com Maj 2012 Fiberpartner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com

Maj 2012. Jaipurrealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Højere Online Synlighed og Drev Trafik til Jaipurrealty.com Maj 2012 Jaipurrealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Pressemeddelelse. God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat

Pressemeddelelse. God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat Pressemeddelelse God start på det nye regnskabsår Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009 Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat April 2010 PI 7004 Asien-Stillehavsområdet sætter skub

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.

Maj 2012. Barodarealty.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty. Hvordan E-Intelligence etablerede en Solid og Lukrativ Online Tilstedeværelse for Barodarealty.com Maj 2012 Barodarealty.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion

PR122013 8. april 2013 Øknomi Seite 1 von 5. Konsekvent national og international ekspansion Øknomi Seite 1 von 5 Konsekvent national og international ekspansion Beckhoff Automation indtjener i 2012 en global omsætning på 408 mio. euro I året 2012 har Beckhoff Automation opnået en omsætning på

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere