Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Året i korte træk"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed Holistisk risikostyring ÅRSREGNSKAB Den finansielle udvikling Finansielle hoved- og nøgletal Koncernresultatopgørelse og totalindkomstopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for koncernen Noter koncernen Ledelsens påtegning Uafhængig revisionspåtegning God selskabsledelse Bestyrelsen Koncernledelsen NNE Pharmaplan kontorer CD-ROM 2009 regnskab for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S Film Kalomega-projektet for Pronova BioPharma

3 4 ÅRSRAPPORT 2009 Året i korte træk NNE Pharmaplan opnåede et tilfredsstillende resultat med en omsætning på DKK mio. og et overskud af primær drift på DKK 50 mio. på trods af den vanskelige markedssituation En optimeret styring af projekter og ordrer bidrog væsentligt til det gode resultat Vi flyttede tættere på kunderne og åbnede nye kontorer i Kina, Indien, Sverige og Tyskland i områder med stor koncentration af farma- og biotekvirksomheder Vi udnyttede de øgede investeringer i Asien og positionerede NNE Pharmaplan til yderligere vækst i Kina To anlæg designet af NNE Pharmaplan modtog ISPE s pris for Facility of the Year Forventninger til 2010 Forventet omsætning på DKK millioner Forventet overskudsgrad på 3-5%

4 ÅRSRAPPORT Nøgletal RESULTATOPGØRELSE (DKK 1.000) Omsætning Resultat af primær drift (26.871) (20.032) Resultat efter skat (32.091) (1.812) AKTIVER OG EGENKAPITAL (DKK 1.000) Aktiver i alt Egenkapital i alt NØGLETAL Overskudsgrad (EBIT margin) 3,3% (1,6%) (1,4%) 3,5% 4,2% Justeret overskudsgrad - 1,8% 1,9% - - Forrentning af egenkapital 14,2% (20,2%) (0,9%) 15,6% 22,2% Soliditetsgrad 23,9% 18,9% 22,1% 42,4% 36,6% MEDARBEJDERE Antal medarbejdere ultimo (fuldtids) til 2006 omfatter NNE i 12 måneder omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder og 2009 omfatter NNE Pharmaplan koncernen. OMSÆTNING PR. REGION I 2009 OVERSKUD AF PRIMÆR DRIFT / ,5% 14,7% Millioner DKK Europa Nordamerika Asien 78,8% til 2006 omfatter NNE i 12 måneder omfatter NNE i 12 måneder + Pharmaplan i 9 måneder. De stiplede linjer for 2007 og 2008 angiver resultat af primær drift justeret for engangsudgifter, primært forbundet med købet af Pharmaplan og 2009 omfatter NNE Pharmaplan koncernen.

5

6 ÅRSRAPPORT Årets resultater I 2009 nåede NNE Pharmaplan et resultat af den primære drift på DKK 50 mio. et positivt resultat i en vanskelig markedssituation, der markerede et tiltrængt vendepunkt efter to år med utilfredsstillende resultater. Det gode driftsresultat skyldes hovedsageligt, at vi i hele året har haft stort fokus på alle aspekter af vores projekteksekvering. Året igennem fastholdt vi en stram projektstyring, hvilket havde en gavnlig indvirkning på resultaterne i vores projektportefølje. Vores fokus på Asien gav bonus, og det lykkedes os at udvide vores forretning og øge vores tilstedeværelse i regionen. Vores kontorer i Kina viste sig at være NNE Pharmaplans dynamiske vækstmotor, og vi forventer, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år. Det lykkedes NNE Pharmaplan at udvide vores kundebase betragteligt på trods af en meget udfordrende markedssituation præget af hård konkurrence. ÅRETS HØJDEPUNKTER Vellykket finale på et mega-projekt Hen over sommeren afsluttede NNE Pharmaplan et helt nyt produktionsanlæg for Pronova BioPharma i Kalundborg. Projektet blev afsluttet inden for budget og på kun 20 måneder otte uger før tid. Læs mere om projektet under Markedsudvikling. Endvidere vandt Pronova BioPharma og NNE Pharmaplan i fællesskab PlantWeb Excellence prisen for innovativ anvendelse af Emersons digitale PlantWeb arkitektværktøj. Prisen for Facility of the Year To anlæg designet af NNE Pharmaplan modtog denne prestigefyldte, internationale pris i 2009 i kategorierne Facility Integration og Operational Excellence. Prisen uddeles af ISPE (the International Society of Pharmaceutical Engineering) til førende, innovative farmaceutiske anlæg. Tættere på kunderne I NNE Pharmaplan oplevede vi den stadigt stigende betydning af at være fleksible, og vi slog vores position fast som leverandør til en global kundegruppe. I 2009 tilpassede vi os markedet ved at åbne nye kontorer i Kina, Indien, Sverige og Tyskland alle i områder med stor koncentration af farma- og biotekvirksomheder. Det største kontor i USA flyttede til et område, der ligger nærmere ved vores kunder. På grund af ændringer i markedet valgte vi at lukke kontoret i Tjekkiet og at erstatte vores repræsentation i Irland med en forretningspartner. Medarbejderudvikling med internationalisering som drivkraft Internationalisering var vores vigtigste fokusområde i hele Især voksede den kinesiske del af virksomheden, og målet er at komme op på 1000 ansatte ved udgangen af For at understøtte den kraftige vækst iværksatte vi et talentudviklingsprogram i Kina i løbet af 2009.

7 8 ÅRSRAPPORT 2009 Finansielle resultater NNE Pharmaplans samlede omsætning i 2009 var på DKK mio., hvilket er et fald på 11% eller DKK 180 mio. i forhold til Omsætningen til kunder uden for Novo Nordiskkoncernen faldt fra 67% til 58%. Omsætningen fra arbejde uden for Danmark steg fra 37% til 42%, primært på grund af en øget omsætning i Kina. Til trods for faldet i omsætning, steg indtjeningen betragteligt. Resultatet af den primære drift i 2009 blev på DKK 50 mio. (2008: DKK -27 mio.), hvilket svarer til en overskudsgrad på 3,3% og er et skridt på vejen mod de 8%, der er vores langsigtede mål. Dette er et til fredsstillende resultat, specielt set i lyset af de vanskelige markedsbetingelser i Europa og USA. Det gode resultat skyldtes dels den betragtelige vækst i omsætningen i Asien, dels den bonus som færdiggørelsen af Pronova BioPharma-projektet i Danmark udløste. En anden medvirkende årsag var den succes, som vi havde med at opspore små og mellemstore projekter ved at aktivere hele organisationens tætte og personlige kundekontakter. MARKEDSRESULTATER Nordamerika USA er fortsat verdens største farmaceutiske marked, men det er også det marked, hvor NNE Pharmaplan er hårdest ramt af lavkonjunkturerne. Der investeres kun lidt i farma og biotek, og konkurrencen mellem rådgivende ingeniørvirksomheder er hård. USA vil forsat være et vigtigt marked for NNE Pharmaplan, og vi vil udnytte den afgørende forskel, som vores internationale tilstedeværelse og fokus på farma/biotek udgør, til at opnå højere markedsandele. Generelt var resultatet i USA skuffende. Specielt var første kvartal dårligere end forventet, men det blev efterfulgt af tre kvartaler med stabile forbedringer i ordreindgang og indtjening. Antallet af igangværende projekter for 2010 er tilfredsstillende, og der forventes yderligere vækst. Europa Udviklingen på det europæiske marked lignede den i USA, men med knapt så drastiske følgevirkninger. Generelt kom det europæiske marked for ingeniør- og konsulentydelser under pres, og konkurrencen om projekterne var hård. Det europæiske marked udgjorde 78,8% af NNE Pharmaplans samlede omsætning i Danmark var fortsat virksomhedens største marked. Den danske del af virksomheden oplevede en faldende omsætning, men havde et godt år på grund af færdiggørelsen af Pronova BioPharma-projektet. I Sverige havde NNE Pharmaplan store vanskeligheder med at fastholde en tilstrækkelig stor ordreindgang, og resultatet var utilfredsstillende. Det forventes imidlertid, at det nye kontor i Malmø vil åbne nye muligheder for at betjene kunderne i det sydlige Sverige, og at det kan bidrage omkostningseffektivt til danske projekter i Mulighederne på det tyske marked synes at blive bedre, men i 2009 var ordreindgangen i Tyskland stadig utilstrækkelig, og resultaterne levede ikke op til forventningerne.

8 ÅRSRAPPORT I Schweiz fortsatte virksomheden den gode udvikling, og det lykkedes at øge antallet af igangværende projekter for 2010 med næsten 15% sammenlignet med sidste år. Resultatet blev dårligere end forventet på grund af et indgået forlig. NNE Pharmaplan i Frankrig levede ikke op til forventningerne i Antallet af igangværende projekter for 2010 steg dog med 13% i forhold til sidste år, og vi forventer en betydelig fremgang i Rusland viste skuffende resultater, men i løbet af årets sidste måneder vandt vi nogle store ordrer, der gav et godt udgangspunkt for Vi er stadig overbevist om, at der er et godt potentiale i det russiske marked. Internationale, farmaceutiske virksomheder forventes at investere i dette marked, og lokale virksomheder vil sandsynligvis indføre internationale kvalitetsstandarder i de kommende år. Asien Vi oplevede en meget positiv udvikling i Asien, hvor det lykkedes at forøge omsætningen betydeligt. Asien byder på store fordele for det farmaceutiske marked, og det resulterede i betydelige investeringer. For at sikre at vi udnytter de muligheder, som væksten i internationale såvel som lokale investeringer giver, vil NNE Pharmaplan fortsat fokusere på at styrke vores tilstedeværelse på det asiatiske marked med nye kunder og projekter. I 2009 vandt vores kontorer i Kina et stort antal nye projekter og leverede et meget imponerende resultat. Baseret på en stor ordrebeholdning for 2010 er fremtidsudsigterne lovende. Vores virksomheder i Indien og Malaysia opfyldte vores forventninger med fortsat vækst og positive resultater. Forventninger til 2010 Konkurrencen vil forsat være hård, og salgspriserne vil stadig være under betydeligt pres i hele På trods af et vigende marked i Danmark, stiler vi efter at fastholde det nuværende omsætningsniveau. I Asien forventer vi en kraftig vækst i markedet, hvilket giver gode betingelser for at fortsætte den stærke udvikling i Kina. Det er nødvendigt, at udviklingen vendes i Tyskland og Sverige, og den nuværende fremdrift i USA og Frankrig skal fastholdes for at konsolidere den positive udvikling, der startede i I 2009 udviklede vi vores forretningsstrategi for Vi fastsatte ambitiøse og veldefinerede mål for omsætning, kundetilfredshed, medarbejderudvikling og overskudsgrad. Læs mere herom under Forretningsstrategi. NNE Pharmaplan forventer en omsætning i 2010 på DKK mio. og en overskudsgrad på 3-5%. Vi har en langsigtet ambition om at nå en overskudsgrad på 8%. I 2010 og i årene derefter vil vi fastholde og udvide NNE Pharmaplans forretningsgrundlag. Også fremover vil vores fokus være at understøtte kundernes behov i vores stræben efter at gøre en forskel. Vi kalder vores nye koncept Engineering for a healthier world. Hans Ole Voigt Koncernchef Jesper Brandgaard Bestyrelsesformand

9

10 ÅRSRAPPORT ENGINEERING FOR A HEALTHIER WORLD Markedsudvikling 2009 bød på store udfordringer for den farmaceutiske industri og vil sandsynligvis blive husket som et overgangsår. De globale finansielle lavkonjunkturer og en ny bølge af megafusioner blandt de største farmaceutiske virksomheder ændrede vores kundesituation. USA og Europa oplevede et drastisk fald i investeringer i store anlæg, som de fleste store farmaceutiske virksomheder enten satte på hold eller udskød. Samtidig oplevede Indien og Kina en væsentlig stigning i anlægsinvesteringer. Antallet af projekter fra små og mellemstore kunder blev fastholdt og steg endda. Sammenfald af faktorer udløste et paradigmeskift Den farmaceutiske industri gennemgik sin første større omstrukturering for år siden. Den første bølge af farmaceutiske megafusioner startede omkring 1995 og resulterede i såkaldte Big Pharma-virksomheder, der satsede massivt på nogle få blockbusters, dvs. masseproducerede produkter med en årlig omsætning på over USD 1 mia. Big Pharma står nu over for den udfordring, at deres patenter udløber i de nærmeste år. Ligeledes har de fleste af de nye produkter i deres udviklingsportefølje et lavere markedspotentiale end de gamle. Den nye bølge af megafusioner, der startede i 2009, skabte Big Pharma-virksomheder med aktiviteter inden for både farma og biotek. Tidligere havde kun få af disse virksomheder biotekaktiviteter af betydning. Faktisk har næsten alle ledende farmaceutiske virksomheder skaffet sig betydelige andele inden for biotek og vacciner to af NNE Pharmaplans kernekompetencer. Denne sammenlægning af farma og biotek åbner nye muligheder for at tilbyde vores hjælp til firmaer med begrænset erfaring og kompetence inden for biotek. Endvidere synes specialiserede anlæg beregnet til et enkelt produkt at være på vej ud til fordel for mere fleksible multiproduktanlæg eller endog anlæg til individuel medicin. Levetiden kan muligvis forlænges for produkter, der står over for patentudløb, ved at anvende alternative doseringssystemer et andet af NNE Pharmaplans kerneområder. Der er også en stigende interesse for bæredygtige, grønne løsninger, der tager hensyn til tidens klima- og miljøproblemer. Udover udviklingen inden for biotek er vores forretning også under indflydelse af de andre måder, som industrielle enzymer anvendes på, f.eks. i form af biobrændsel eller kopier af bioteknologiske lægemidler. Dette giver nye muligheder for at tilbyde serviceydelser, der ligger tæt på NNE Pharmaplans kernekompetenceområder. GMP bliver globale og vi følger med På kort sigt har den igangværende konsolidering af den farmaceutiske industri medført et overskud af kapacitet i Europa og USA, og der er derfor behov for færre produktionssteder og anlæg. Samtidig er der en tendens til, at produktion flyttes til Asien. Der ses således betydelige investeringer i Indien, Kina, Malaysia, Indonesien og andre asiatiske lande. Det er i stigende grad nødvendigt for disse lande at leve op til vestlige standarder for god produktionspraksis (GMP Good Manufactcuring Practice) og kvalitetsstyringsprincipper. Til eksempel er Kina i gang med at implementere nye GMP-regler, der i høj grad er inspireret

11 12 ÅRSRAPPORT 2009 af EU s. De kinesiske myndigheder (SFDA) forventer, at omkring eksisterende farmaceutiske virksomheder vil blive slået sammen til moderne virksomheder i takt med, at de nye GMP-regler bliver indført. NNE Pharmaplan udvidede sin tilstedeværelse i Indien og Kina betragteligt som reaktion på internationale såvel som indenlandske investeringer. En lignende om end mindre udpræget tendens gjorde sig gældende i andre nye økonomier, f.eks. i Rusland. På forkant med de nye regler De seneste 15 år har den farmaceutiske industri brugt flere og flere penge på dokumentation af produktvalidering efter den traditionelle metode. Dette skyldes især en intensiveret indsats inden for kvalificering af installation og drift og andre lignende fremgangsmåder, der ofte er både dyre og tidskrævende. Reglerne for international myndighedsgodkendelse er under forandring, og nye principper baseret på kvalitets- og risikostyring samt videnskabelig produkt- og procesforståelse er under indførelse. Det nye koncept benævnes ofte Quality by Design (QbD), der omdefinerer god produktionspraksis (GMP) i retning af integrerede farmaceutiske kvalitetssystemer (Pharmaceutical Quality Systems PQS) med en videnskabelig, risikobaseret tilgang til kvalitetsstyring. Det øgede fokus på produkt- og procesforståelse er baseret på den komplette livscyklus for produktet, fra forskning og udvikling til produktion og kvalitetsstyring. QbD giver farmaceutiske virksomheder nye muligheder for at opfylde kravene til kvalitetssikring på en mere omkostningseffektiv måde, baseret på nye teknologier og metoder såsom Process Analytical Technology (PAT), Design of Experiments (DoE) og Real-Time Release (RTR), der udnytter nogle af NNE Pharmaplans traditionelle kernekompetencer inden for proces, automation og kvalitetsstyring. Endvidere gør Quality Risk Management det muligt for farmaceutiske producenter at effek-tivisere deres aktiviteter inden for kvalificering, validering og vedligeholdelse efter nye, internationale retningslinjer såsom den nye ASTM E2500 verifikationsstandard og de nye retningslinjer for procesvalidering fra FDA (the Food and Drug Administration). Indgående kendskab giver forspring som konsulent NNE Pharmaplan har et godt omdømme i internationale brancheorganisationer som en foregangsvirksomhed. Vi bidrager aktivt til faglige organisationer, blandt andet International Society of Pharmaceutical Engineering (ISPE), the Parenteral Drug Association (PDA), ASTM International og Instrument Society of America (ISA), og vi samarbejder med brancheorganisationer og myndigheder verden over. Vi har forstærket denne indsats i de senere år og også udviklet stærke relationer til lokale organisationer i de lande, hvor NNE Pharmaplan er repræsenteret. For eksempel var vi stærkt involveret i etableringen af lokale grupper som ISPE India, ISPE China, ISPE Nordic og ISPE France. Vi tror på, at vores engagement i faglige organisationer og netværk, udover at bidrage til udviklingen i branchen, også gør os til en bedre sparringspartner for vores kunder.

12 ÅRSRAPPORT Og udviklingen fortsætter 2010 forventes at blive meget anderledes end Fremtrædende farmaceutiske virksomheder har varslet ændringer både af forretningsmæssig art og i deres globale aktiviteter. Selv om megafusioner er en del af svaret, vil der sandsynligvis også ske andre ændringer. Antallet af store projekter, der etableres helt fra bunden, vil gå ned, og det vil øge presset på konkurrencen om traditionelle ingeniøropgaver. Og der vil også opstå nye muligheder baseret på kundernes ønske om at udskifte deres traditionelle serviceleverandører med et mindre antal partnere i et langsigtet samarbejde, som også kan stimulere innovation. De regionale forskelle i kundernes behov forventes at blive større, og vi bestræber os på at tilpasse vores datterselskaber til behovene i de pågældende lande. I erkendelse af de nye tendenser i branchen er NNE Pharmaplan i færd med at ændre sin forretningstilgang fra kontorer og afdelinger til en global, kundecentreret model med veldefinerede ydelser, der forener vores globale viden med vores lokale tilstedeværelse. Med kunderne i fokus, er vores overordnede forretningsmål at bidrage til en sundere verden, eller Engineering for a healthier world, som vi udtrykker det.

13

14 ÅRSRAPPORT Fra kosttilskud til receptpligtig medicin Hjertekarsygdomme koster ca. 17 mio. liv hvert år på verdensplan flere end nogen anden sygdom. Mange af disse liv kunne reddes med en sundere kost og behandling med receptpligtig omega-3 fedtsyre. NNE Pharmaplan hjalp Pronova BioPharma til at fordoble deres produktion en vellykket og storslået afslutning på en epoke med megaprojekter. Eneste producent af receptpligtig omega-3 Norske Pronova BioPharma er den eneste producent af fiskebaseret omega-3, som har opnået EU og FDA-godkendelse som receptpligtig medicin til behandling af forhøjet koncentration af triglycerid hos mennesker og til forebyggelse efter hjerteanfald. Produktet markedsføres som Omacor i Europa og Asien og som Lovaza i USA. Klassificeringen af Omacor/Lovaza som receptpligtig medicin stillede Pronova BioPharma over for en række udfordringer. For det første er reglerne for god produktionspraksis (GMP) meget strengere for medicin. For det andet udløste den øgede efterspørgsel et stort og presserende behov for en udvidelse af produktionskapaciteten. NNE Pharmaplan havde den fornødne ekspertise til at hjælpe virksomheden med begge udfordringer. Med kunden i fokus Samarbejdet begyndte i 2006, hvor NNE Pharmaplan hjalp Pronova BioPharma med at udvide og opgradere deres eksisterende anlæg i Sandefjord, Norge. Da Pronova BioPharmas salgsprognoser krævede en omgående fordobling af produktionen, var NNE Pharmaplan den oplagte partner til at hjælpe. Og en dansk havneby blev valgt som hjemsted for virksomhedens første produktionsanlæg uden for Norge. Produktionsanlægget i Kalundborg er bygget helt fra bunden og er kronen på værket i dette langsigtede samarbejde mellem kunde og leverandør. NNE Pharmaplan stod for hele projekteksekveringen, fra udvælgelse af byggegrund over koncept, detaildesign og konstruktion til igangsætning og kvalificering, procesvalidering og automatik. NNE Pharmaplan havde den nødvendige ekspertise i alle fagdiscipliner inden for farmaceutisk produktion, hvilket sikrede en fleksibel projektorganisation og hurtig beslutningsproces. NNE Pharmaplans projektleder delte kontor med Pronovas projektteam, og en Pronova BioPharma brugergruppe gav input under hele design- og konstruktionsforløbet. En anden væsentlig opgave for projektlederen var at holde de over femhundrede ansatte fra NNE Pharmaplans kontorer i Danmark, Tyskland, Kina, Irland, Sverige og USA konstant opdateret på udviklingen i projektet og deres egne roller. En fælles succes I oktober 2009 vandt Pronova BioPharma og NNE Pharmaplan i fællesskab PlantWeb Excellence prisen for innovativ anvendelse af Emersons digitale PlantWeb arkitektværktøj. Det nye, avancerede anlæg fordobler Pronovas eksisterende produktion med en nominel kapacitet på tons om året. Projektet blev afsluttet inden for budget og på kun 20 måneder otte uger før tid!

15

16 ÅRSRAPPORT NNE Pharmaplan bistod Pfizer med at etablere fremtidens validering Da Pfizer besluttede sig for at ændre sin traditionelle tilgang til validering, var det oplagt at bede NNE Pharmaplan om hjælp på grund af vores indgående kendskab til det nye ASTM E2500 regelsæt, Standard Guide for Specification, Design, and Verification of Pharmaceutical and Biopharmaceutical Manufacturing Systems and Equipment. Når den nye verifikationsstandard er blevet lanceret, vil denne farmaceutiske virksomhed fokusere på kritiske aspekter i produktionsforløbet ud fra en videnskabelig, risikobaseret synsvinkel for at nedbringe omkostningerne ved traditionel igangsætning og kvalificering. Fokus på hvad der er kritisk for patienten Generelt har den farmaceutiske industri øget sine udgifter til dokumentation af valideringsprocedurer gennem de seneste 15 år. Jo mere detaljeret dokumentationen var, jo mere følte virksomhederne, at de levede op til kravene. Men det kan der nu ændres på, takket være ASTM E2500 verifikationsstandarden fra ASTM E2500 standarden fokuserer på de kritiske aspekter i den farmaceutiske produktion, set fra patientens synsvinkel. Og da NNE Pharmaplan er en virksomhed, der har forpligtet sig til internationalt samarbejde og internationale standarder, har vi været dybt involveret i udviklingen af ASTM E2500. Global lancering NNE Pharmaplans indgående kendskab til den nye standard kombineret med vores globale rækkevidde sikrede os opgaven med at effektivisere den amerikanske kundes verifikationssystem. Vi forstår betydningen af, at et anlæg fungerer perfekt fra starten. Projektet, som var et af verdens største for implementering af ASTM-standarder, blev gennemført af NNE Pharmaplan i Boston og København i fællesskab. I andet halvår af 2008 arbejdede et NNE Pharmaplan team sammen med Pfizer Global Engineering og Global Quality på at indføre nye verifikationsprocedurer, skabeloner og retnings linjer i virksomhedens globale organisation for projektering og kvalitet. Med ASTM E2500 vil Pfizers fremtidige tilgang til verificering sikre, at kritiske aspekter i produktionsprocessen bringer slutbrugeren patienten tilbage i fokus. Målet var at opnå en meget mere omkostningseffektiv verifikationsproces end ved traditionel igangsætning og indkøring. Samarbejdet blev en stor succes og vil hjælpe kunden med at implementere det nye verifikationssystem i alle deres produktionsanlæg verden over.

17 18 ÅRSRAPPORT 2009 ENGINEERING FOR A HEALTHIER WORLD Forretningsstrategi I 2009 udviklede NNE Pharmaplan sin forretningsstrategi for perioden Vi igangsatte tre strategiske initiativer i andet halvår for at vende udviklingen efter to år med utilfredsstillende resultater: Improve Promise to Customers, Execute Smarter og Become One Organisation. Vi havde nogle problemer men også en plan Efter to år med underskud i 2007 og 2008 var der brug for en radikal ændring i vores strategi for at genvinde lønsomheden. Der var mange og gode forklaringer på den manglende indtjening, men den simple og udfordrende kendsgerning var, at siden fusionen mellem NNE og Pharmaplan i 2007 havde vi ikke været i stand til at drive en lønsom forretning. Indgående branchekendskab I 2007 blev det nye NNE Pharmaplan den største og mest internationale leverandør af ingeniørog serviceydelser til den farmaceutiske industri. Men i vores bestræbelser på at blive de bedste var vi ved at glemme vores oprindelse. I 2009 indså vi, at vi havde behov for at vende tilbage til vores rødder. Vi kender vores branche, og vi forstår, hvilke faktorer der især driver farma- og biotekkunder: den tid det tager at få et nyt produkt på markedet, de samlede ejerskabsomkostninger og overholdelse af GMP. NNE Pharmaplan positionerer sig ikke længere som en rådgivende ingeniørvirksomhed med særligt kendskab til farmaceutiske produkter. I stedet ønsker vi at være kendt som en farmaceutisk virksomhed, der har specialiseret sig inden for ingeniør- og rådgivningsydelser frem for farmaceutiske produkter. Engineering for a healthier world det er, hvad vi beskæftiger os med, og hvem vi er. Tre initiativer for at få NNE Pharmaplan tilbage på sporet Som et led i forandringsprocessen implementerede vi tre store initiativer for at forbedre vores forpligtelse over for kunderne, blive bedre til at gennemføre vores projekter og fungere som én samlet virksomhed. Alle tre initiativer kom godt fra start i 2009 og vil fortsat være drivkraften i vores strategiske forandring i Improve Promise to Customers I 2009 arbejdede vi på at opbygge nye relationer og udvikle en ny holdning til vores kunder. Vi gik i gang med at ændre vores tilgang til at få nye produkter på markedet. Vi indførte en ny segmentering af vores kunder. Og endelig implementerede vi en ny sammensætning af produkter og serviceydelser, der tydeligt afspejler vores engagement i farma- og biotekindustrien. Vi ønsker, at vores kunder skal opleve, at vi forstår deres behov. Vi ønsker, at de skal blive inspireret af os, og at de skal opfatte os som en samarbejdspartner og ikke blot som en leverandør. Læs mere om de forskellige initiativer under Markeder og kunder. Execute Smarter En række initiativer blev iværksat på tværs af organisationen for at forbedre vores evne til at sam arbejde internt og for at sikre, at vores processer og løsninger er omkostningseffektive. Det overordnede formål er at gøre vores projekteksekvering og forretningsprocesser hurtigere og mere effektive ved at udføre tingene rigtigt første gang. I 2010 vil vi forsætte med at udvikle

18 ÅRSRAPPORT og træne vores medarbejdere i Lean-metoder og andre værktøjer for at sikre os, at vores projekter udføres på en omkostningseffektiv måde. Vi lancerede en ny, forbedret Global Engineering Model, der sikrer harmonisk og ensrettet projekteksekvering på tværs af kontorer, afdelinger og projekter. Den nye model vil understøtte offshoring af specifikke projektopgaver til NNE Pharmaplan-kontorer med lavt omkostningsniveau. Og kunderne vil opleve et gnidningsløst og internationalt samarbejde, når de vælger os som forretningspartnere. Vi vil fortsat arbejde på at videreudvikle vores internationale projekteksekvering til understøtning af NNE Pharmaplans globale tilstedeværelse. Vores forretningsmodel vil sikre global dækning og konkurrencedygtige løsninger, idet vi bygger på den samlede ekspertise, som vores virksomhed har i Asien, Europa og Nordamerika. Ved også at bruge Kina som center for offshoring af ingeniørydelser og modulbyggeri kan vi tilbyde vores kunder en lavere pris. Og med den nuværende forskel i omkostnings- og prisniveau mellem Kina og den vestlige verden, vil dette være til gavn for NNE Pharmaplan, også selv om vi lader en del af den lavere omkostning komme kunderne til gode. Baseret på den forventede markedsvolumen i de lande, der har udsigt til at drage fordel af vores offshoringstrategi, har vi ambitioner om at beskæftige ca. 300 kinesiske ingeniører med offshoringaktiviteter i Become One Organisation En væsentlig styrke ved NNE Pharmaplan er kombinationen af global viden og lokal tilstedeværelse. Alle NNE Pharmaplans kontorer har adgang til support fra hele den globale organisation. Og vi er stærkt repræsenteret verden over. I 2009 investerede vi mange kræfter i at nedbryde geografiske, kulturelle og faglige siloer, for at kunne yde den kundeservice, som vi ønsker at være kendt for. Vi implementerede en fælles, online samarbejdsplatform i virksomheden med forskellige kommunikationsfaciliteter såsom blogs, interessegrupper, diskussionsfora og en wiki. Dette giver os en god infrastruktur for globalt samarbejde og videndeling mellem kontorer og projekter i hele verden. Vores målsætning for 2014 NNE Pharmaplans forretningsstrategi for udstikker den fremtidige kurs for virksomheden. Selv om vi nåede et overskud i 2009, er forbedringer stadig påkrævet for at nå vores finansielle målsætning om en overskudsgrad på 8%. Vores strategi baserer sig på fire strategiske mål for 2014: At forbedre vores forpligtelser over for kunderne, således at omsætningen fra fokuskunder øges med 10% om året At forbedre vores projekteksekvering og derved sikre, at mindst 95% af vores projekter gennemføres på indeks 100 eller bedre med hensyn til indtjening og tid At fungere som én samlet virksomhed, hvor over 30% af vores medarbejdere virker som ambassadører for os, målt på et defineret niveau for loyalitet og engagement i medarbejderundersøgelsen. At levere konkurrencedygtige forretningsresultater med en overskudsgrad på mindst 8%. De strategiske initiativer for 2010 vil fokusere på fælles metoder og procedurer på tværs af kontorer og projekter for at sikre, at vi implementer en Lean tankegang i alle vores projekter.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind

Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind årsrapport 2012 12 Forsiden: Medarbejdere i kantinen i NNIT s nye hovedkvarter. I februar og marts 2012 flyttede langt hovedparten af NNIT s medarbejdere i Danmark ind i den nyopførte bygning i Søborg.

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com

Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.com Årsrapport 2009 vestas.com Vestas årsrapport 2009 Vestas årsrapport 2009 004 Stærkt afsæt for Triple15 006 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen 007 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010

NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2010 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden

Årsrapport Danfoss klar til fremtiden Årsrapport Danfoss klar til fremtiden www.danfoss.com www.danfoss.com Danfoss kort fortalt Danfoss er en verdensførende leverandør af teknologier, der imødekommer det stigende behov for fødevareforsyning,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Columbus Turnaround i et krævende marked 3 Columbus forretning og strategi 4 Ledelsens beretning 2012 i hovedtræk 8 Hoved- og nøgletal 9 2012: Vækst, innovation og global

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere