ÅRSBUDGET Karlebo. Karlebo Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBUDGET 2015. Karlebo. Karlebo Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Fredensborg Kommune"

Transkript

1 ÅRSBUDGET 215 for Karlebo under Karlebo Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode: 7452 CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Karlebo den 22 / Ellen Rosenstand Ladhøj menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Susanne Askirk menighedsrådets valgte kasserer den / Hans Henrik Nissen provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215

2 Målsætninger for hele valgperioden, der indg i dette s budget Fælles vision for kirkerne i Fredensborg Provsti Nord. En åben, opsøgende og engagerende kirke, som er ressourcested og samlingspunkt med kristendommen i centrum, hvor mennesker i alle aldre finder fællesskab, lys og glæde, trøst og håb NOTAT Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) HENSÆTTELSER TIL HOVEDISTANDSÆTTELSE Bygningsudvalget har drøftet en metode til at sikre at vi altid har midler til hovedistandsættelse. Den metode med syn er i og for sig ok men manglen kommer n budgettet bliver besket hvorefter Menighedsrådene skubber anlæg foran sig hvorved vi pludselig ser store påkrævede anlæg som skal iværksættes urgent.vi har derfor drøftet en model som alt andet lige vil betyde at der altid er penge til at gennemføre en planlagt hovedistandsættelse. f.eks maling hvert 5. afslibning af gulve Det forudsætter naturligvis at der bliver udarbejdet en langsigtet plan for hver enkelt af Menighedsrådets ejendomme. Modellen bygger på erfaringer fra det pulveriserende liv hvor man afsætter et ligt beløb på 1 % af bygningsejendomsværdien - kirker skønnet har ikke off. vurdering Sted mio kr 1 % kr Karlebo Kirke incl længen 21,5 215 Hesselrødvej 2 2,2 22 Egedal Kirke 25,5 255 Nivå Kirke/gd 21,5 215 Sognegaard 3,1 Solager 2 1,9 19 Bygvænget 73 1,7 17 Ialt Supplerende forklaringer til budgettet Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 1

3 Regnskab 213 Regnskab overslag Ligningsbeløb til drift , , Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegd Kirkelige aktiviteter Kirkegd Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Finansielle poster 22. A Resultat af drift af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , , , , , , , , , , , , , ,52, , , , , , , , , , , 5.47, , , , , , , , ,64-375, , ,2-2, , , , , , ,57 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegd ((8)+(81)+(82)) Kirkegd ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) ,, , , , ,5 -,12, , , , ,64 B Resultat af anlæg , ,7 C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremg af de efterfølgende sider. Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 2

4 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne , 39.8, ,, I alt , , Driftsudgifter Kirkebygning og sognegd Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegd Kirkekontor (uden for kirke og sognegd) Tjenstlige lokaler i præstegd , , , ,7, , , , , ,55, -14.4, I alt , , Kirkelige aktiviteter Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , , , , , , , ,96-1.5, 6.912, , , , , , , ,28-1.5, I alt , , Kirkegd Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Kirkegden Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegd , ,96, 153, , ,9, , I alt , , Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 3

5 Formål 5 Præstebolig mv Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , ,49, , , , ,11, ,41, -.933,98, , ,8, 5.47,82, , I alt , , Administration og fællesudgifter Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , , , , , , , ,2,,, -.996, , , , , , , , ,8,, I alt , , Finansielle poster Regnskab 213 Regnskab heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering , ,37,, ,32, , , ,65, 335, ,6, , I alt , , Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 4

6 Formål 8 Anlægsramme I alt Kirkebygning Sognegd Kirkekontor (udenfor kirke og sognegd) Kirkegd Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg Regnskab ,17-7.,, ,58, ,5,,,,, ,, Regnskab , , , , , -33.6,5, , ,79,, -,12, ,, heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 5

7 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegden og kirkegden, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som best af likvider, der ikke st på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. Artskonto Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Artskonto Primo Planlagt forbrug til drift* (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetet 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Præstegdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Præstegdens frie midler Forventet disponering af præstegdens frie midler i budgetet 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Artskonto Artskonto Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 Saldo ultimo 214 Kirkegdens frie midler Primo Planlagt forbrug til drift* Kirkegdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** Saldo ultimo 215 Forventet disponering af kirkegdens frie midler i budgetet 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 6

8 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* Saldo ultimo Artskonto Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetet 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Artskonto Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Artskonto Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* Saldo ultimo Likviditet stillet til rådighed af provstiet Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 7

9 BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering Salg i alt Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 8

10 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegd Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegd Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: opsparing inkl. renter, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til ets anlægsudgifter Ligning til ets anlægsopsparing 1.1. Ligning til ets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til ets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån I alt Resthovedstol primo overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån I alt Resthovedstol primo overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Karlebo kirke, nye varmeledninger Karlebo kirke,hvidtning Nivå Kirkegd, nedlægning chausses Sognegden: VVS Nivå til maskiner Egedal kirke - Udvendig vedligeholdel Nivå kirkegd - renovering af mure, væ Funktionærbolig- renovering af murvæ Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Side 9

11 Egedal kirkens 25 s jubilæum 215 Karlebo kirke, Udskiftning af fyr Egedal kirke, hvidtning og maling Længen - renovering af forsamlingslok Egedal Kirke, Afrensning tag/mursten Egedal Kirke, glaserede sten I alt overføres til renteindt. af anlægsopsparing Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 1

12 Nivå til maskiner 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 11

13 Karlebo kirke, nye varmeledninger 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 212 Færdiggørelse (stal) 214 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 12

14 Karlebo kirke,hvidtning 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 22 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 13

15 Karlebo kirke, Udskiftning af fyr 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 212 Færdiggørelse (stal) 214 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 14

16 Funktionærbolig- renovering af murværk 86 Funktionærboliger Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 15

17 Karlebo kirkegd - reetablering 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift 3. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 16

18 Egedal Kirke, Afrensning tag/mursten 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 17

19 Egedal Kirke, glaserede sten 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 21 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 18

20 Nivå Kirkegd, nedlægning chaussesten 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 19

21 Egedal kirke - Udvendig vedligeholdelse af bygning 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 216 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 2

22 Egedal kirkens 25 s jubilæum Kirkebygning Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 21

23 Længen - renovering af forsamlingslokale samt toilet 81 Sognegd Igangsættelse (stal) 214 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 22

24 Egedalskirken Udskiftning af stålvinduer og døre 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 1.5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 23

25 Nivå Kirke - Renovering af våbenhus og sidelokaler 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 3. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 24

26 Nivå Kirke - Renovering af præsteværelse 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 25

27 Længen: indvendig instandsættelse 81 Sognegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 2. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 26

28 Egedal kirkes sognefløj: Indvendig istandsættelse 81 Sognegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 27

29 Karlebo kapel: Tegltag 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 2. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 28

30 Karlebo kirkegd: Maling af graverkontor 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 29

31 Helhedsplan for Karlebo- og Nivå kirkegde inkl. afd. N. 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 8. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 3

32 Solager 2: afhøvling af gulve i præstebolig 85 Præsteboliger Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side

33 Karlebo præstegd: Istandsættelse af kælder 85 Præsteboliger Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 5. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 32

34 Funktionærboli. Maling af indv. træværk, nyt Velux-vindue 86 Funktionærboliger Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift 95. opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 33

35 Sognegden: VVS 81 Sognegd Igangsættelse (stal) Færdiggørelse (stal) 22 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 34

36 Egedal kirke, hvidtning og maling 8 Kirkebygning Igangsættelse (stal) 215 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 35

37 Nivå kirkegd - renovering af mure, værkstedsbygning 83 Kirkegd Igangsættelse (stal) 211 Færdiggørelse (stal) 215 Totaludgift opsparing inkl. renter, jf. b -- overslag Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 36

38 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Kirkeværge PO - organister OK Gartneri Arb Kordegn OK Rengøringshjælp Præstekontor Gartner Gartner Honorar formål Honorar formål Honorar formål Ikke angivet Foredrag- honorar formål Ikke angivet Kordegn - Vikar Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 37

39 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Ikke angivet Babysamlesang Gartner Gartnerielev, EFG Gartnerielev, EFG Kirkegdsleder TJM Kordegn OK Kirketjener OK Kirketjener OK DOKS - organister OK Kirketjener TJM Ikke angivet 139 Organistvikar Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 38

40 Side 39 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Bilag 4 BILAG 4. Personaleoplysninger Kontaktperson Kirkekasserer Menighedsrådsformand Korsanger Korsanger Kirkemusiker Korsanger Rengøringshjælp Præstekontor Korsanger Korsanger Vikar for kirketjener Kirkeværge Kirkeværge Gartneri Arb. Gartneri Arb

41 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag Ikke angivet Kirkesanger - Vikar Korsanger Honorar formål Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegd 21 Kirkebygning Sognegd Tjenstlige lokaler i præstegd I alt Kirkelige aktiviteter 3 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed 16.7 I alt Kirkegd 4 Kirkegden Kapel/begravelse, urnenedsættelser Arbejde uden for egen kirkegd I alt Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering I alt Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , Side 4

42 BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål Total Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 41

43 BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegd Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkelige aktiviteter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Kirkegd Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift -- overslag Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 42

44 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegd Kirkekontor (udenfor kirke og sognegd Kirkegd Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt overslag Finansieret ved: Finansiering i alt Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 43

45 Bilag 6 Karlebo Sogns Menighedsråd, CVR-nr , 215 Side 44

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hornbæk. Hornbæk Sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hornbæk under Hornbæk Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode: 7441 CVR nummer: 22827928 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 28 / 5

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ballerup Sogns Kirkekasse. Ballerup Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ballerup Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup kommune Myndighedskode: 7187 CVR nummer: 9498819 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Gurli Lytzen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse. Rødovre-Hvidovre provstiudvalg. Rødovre-Hvidovre provsti. Rødovre og Hvidovre kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre provsti i Rødovre og Hvidovre kommune Myndighedskode: CVR nummer: 2132188 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Staby. Staby Sogns Menighedsråd. Ringkøbing Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Staby under Staby Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8741 CVR nummer: 1636213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Staby den 2 / 5 214 Birgitte

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Faxe Kirkekasse. Faxe Menighedsråd. Tryggevaelde Prrovsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Faxe Menighedsråd i Tryggevaelde Prrovsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 7522 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 7 / 11 213 Morten Vive menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 215 for Ansgars menighedsråd under Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7775 CVR nummer: 148914 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Nørreland. Nørrelands Sogns Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Nørreland under Nørrelands Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8815 CVR nummer: 1881 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Holstebro den / Christian

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Frederikshavn kirkekasse. Frederikshavn Sogns Menighedsråd. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 21 for Frederikshavn kirkekasse under Frederikshavn Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere