MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Brugermanual. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Brugermanual Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Introduktion Definition af driftstilstande 2 2 Display Display Visning Visning Status Produktionslog Opsætning 8 3 Web Server Quick Guide Introduktion Understøttede tegn Adgang og indledende opsætning Opsætningsguide Drift Struktur for web interface Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter Yderligere information 15 4 Fejlfinding Fejlfinding 16 5 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Rengøring af kabinettet Rengøring af køleprofilen 17 6 Bilag A - Hændelsesliste Sådan læses hændelseslisten Nethændelser PV-hændelser Interne hændelser Kommunikationshændelser 31 L _01 1

3 Introduktion 1 1 Introduktion 1.1 Introduktion Denne manual indeholder information om TLX Seriessolinverterens funktioner og vedligeholdelse af denne. Tilslutter (grøn LED blinker) Inverteren starter op, når PV-indgangsspændingen når 250 V. Inverteren udfører en række interne selvtest, herunder PV-autodetektion og måling af modstanden mellem solcellepanelerne og jorden. Samtidig overvåger den også netparametrene. Når netparametrene har ligget inden for specifikationerne i det påkrævede tidsrum (afhænger af netindstilling), begynder inverteren at levere strøm til nettet. På net (grøn LED lyser) Inverteren er sluttet til nettet og leverer strøm til nettet. Inverteren afbryder, hvis: den detekterer unormale netforhold (afhænger af netindstilling), hvis der opstår en intern hændelse, eller hvis PV-effekt ikke er tilgængelig (hvis der ikke leveres strøm til nettet i 10 minutter). Den går herefter i tilslutningstilstand eller nettilstanden Ej på net. Illustration 1.1 Solinverter Fejlsikker tilstand (rød lysdiode blinker) Hvis inverteren detekterer en fejl i sine kredsløb under selvtesten (i tilslutningstilstand) eller under drift, går inverteren i fejlsikker tilstand og afbryder forbindelsen til PV. Inverteren forbliver i fejlsikker tilstand, indtil PVeffekten har været forsvundet i mindst 10 minutter, eller hvis inverteren har været helt slukket (AC og PV). CE-mærkning Dette certificerer udstyrets overensstemmelse med de gældende regler i henhold til direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF. Se 4 Fejlfinding for yderligere information. Tabel Definition af driftstilstande Ej på net (lysdioder slukket) Hvis der ikke har været leveret strøm til AC-nettet i mere end 10 minutter, afbryder inverteren forbindelsen til nettet og lukker ned. Dette er den normale nattilstand. Brugerog kommunikationsgrænsefladerne har stadig strømforsyning af hensyn til kommunikationsformål. 2 L _01

4 Display 2 Display 2.1 Display BEMÆRK! Displayet aktiveres op til 10 sekunder efter opstart. Det integrerede display på inverterens front giver brugeren adgang til samtlige oplysninger om PV-systemet og inverteren. Displayet har to tilstande: 1. Normal: Displayet er i brug. 2. Strømbesparende: Efter 10 minutters inaktivitet på displayet, slukkes displayets baggrundslys for at spare strøm. Genaktiver displayet ved at trykke på en tast F1 F2 F3 Visning 1/Visning 2 - Skærm Statusmenu Produktionslogmenu F4 Opsætningsmenu BEMÆRK! Når en F-tast vælges, lyser LED'en over den. Home (Startside) OK Pil op Pil ned Pil til højre Pil til venstre Tilbage On - grøn LED Alarm - rød lysdiode Vend tilbage til skærmen med visninger Enter/vælg Et trin op/øg værdien Et trin ned/mindsk værdien Flytter markøren til højre Flytter markøren til venstre Vend tilbage/fravælg On/blinker = På net/tilslutter Blinker = Fejlsikker tilstand Tabel 2.1 Forklaring til Illustration 2.1 * kun TLX Pro og TLX Pro+. Inverteren er konfigureret som master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* Inverteren er tilsluttet en master. Ikonerne kan ses i øverste højre hjørne.* BEMÆRK! Displayets kontrastniveau kan ændres ved at trykke på pil op/pil ned, samtidig med at F1-knappen holdes nede. 2 2 Menustrukturen er inddelt i fire hovedsektioner 1. Visning - viser en kort liste over information, skrivebeskyttet. 2. Status - viser aflæsninger af inverterparametre, skrivebeskyttet. 3. Produktionslog - viser registrerede data. 4. Opsætning - viser konfigurerbare parametre, læse/skrive. Se følgende afsnit for mere detaljerede oplysninger. Illustration 2.1 Oversigt over displayknapper og -funktioner L _01 3

5 Display Visning 2 Parameter Beskrivelse Tilstand: På nettet Viser inverterens aktuelle tilstand. Se definitionerne af driftstilstand Prod. i dag: kwh Energiproduktion i dag i kwh. Værdi fra inverteren eller S0-energimåler Udgangseffekt: W Aktuel udgangseffekt i Watt [ --- anvendelsesbar --- ] Viser niveauet for inverteranvendelse i % af maks. anvendelse Tabel 2.2 Menustruktur - Visning Visning 2 Trykkes der igen på F1, vises følgende skærmbillede (se afsnit om knapper for mere information): Parameter Netstyring: Forholdsmæssig ydelse: 87 % * Samlet CO2-besparelse: 123 T * Samlet afkast: 234,5 Euro * Beskrivelse Angiver, hvorvidt foranstaltninger til netstyring er i kraft. Skjult, hvis foranstaltninger til netstyring ikke er i kraft. Forholdsmæssig ydelse vises, hvis indstrålingssensor er tilgængelig (lokal eller master). Besparelse af CO2-emissioner i levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Afkast for levetiden, beregnet ved brug af konfigureret værdi. Tabel 2.3 Menustruktur - Visning 2 * Kun for TLX Pro Status Displayfunktioner Beskrivelse [-] Omkringliggende miljø Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet Indstråling: 1400W/m 2 Indstråling. "NC", hvis den ikke er tilsluttet PV-modultemp.: 100 o C PV-modultemperatur. NC, hvis den ikke er tilsluttet Omgivelsestemp.: 20 o C Omgivelsestemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet Indstrålingssensortemp.: 20 o C Indstrålingssensortemperatur. "NC", hvis den ikke er tilsluttet [-] Solcelledreven [-] Aktuelle værdier [-] PV-input 1 Spænding: 1000V Spænding detekteret ved PV-input 1 Strømstyrke: 15,0 A Strømstyrke detekteret ved PV-input 1 Effekt W Effekt detekteret ved PV-input 1 [+] PV-input 2 [+] PV-input 3 Ikke synlig, hvis invertertypen er 10 kw [-] Isolationsmodstand Modstand: 45 MΩ PV-isolationsmodstand ved idriftsættelse [-] PV-input Energi I alt: kwh Daglig produktion af alle PV-input PV1: kwh Daglig produktion af PV-input 1 PV2: kwh Daglig produktion af PV-input 2 PV3: kwh Daglig produktion af PV-input 3. Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input. [-] PV-konfiguration PV-input 1: Individuel Konfiguration af PV-input 1. Konfigurationen vises kun, når inverteren er i tilslutningstilstand eller nettilsluttet tilstand. PV-input 2: Individuel PV-input 3: Individuel Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input. [-] AC-net 4 L _01

6 Display Displayfunktioner Beskrivelse [-] Aktuelle værdier [-] Fase 1 Spænding: 250 V Spænding på fase 1 Strømstyrke: 11,5 A Strømstyrke på fase 1 Frekvens: 50 Hz Frekvens på fase 1 Effekt: 4997 W Effekt på fase 1 [+] Fase 2 [+] Fase 3 [-] Overvågning af lækstrøm Strømstyrke: 350 ma Lækstrøm i ma [-] Netstyring [-] Tilsyneladende effekt (S) Hvis den inverter, der konfigureres, er master, vil den indtastede grænseværdi blive behandlet som anlæggets grænseværdi. Anlæg maks. (S): 15 kva Hvis den ikke er konfigureret, vises værdien ikke [-] Aktiv effekt (P) Hvis den inverter, der konfigureres, er master, vil den indtastede grænseværdi blive behandlet som anlæggets grænseværdi. Begrænsningstype: Off Maks. effekt (P): 15 kw PLA: 100 % Vises kun, hvis begrænsningstypen er "Off" [-] Reaktiv effekt (Q) Hvis inverteren, der konfigureres, er master, distribueres sætpunktet til alle invertere. Sætpunkt: Off Hvis der anvendes en tilstand med dynamisk reaktiv effekt (Q(U) eller PF(P)), vises inverterstatus som henholdsvis Konstant Q eller Konstant PF. Værdi: - [-] Inverter Land: Div Net: VDE 126_1_1_A1 Skrivebeskyttet. Gå til opsætningsmenuen for at foretage ændringer [-] Interne betingelser Effektmodul 1: 100 o C Temperatur detekteret ved effektmodulet PCB1 (AUX): 100 o C Temperatur detekteret internt Blæser 1: 6000 RPM Blæserens hastighed [-] Serienummer og softwarever. [-] Inverter Prod.- og serienummer: 123A4567 Inverterens produktnummer A789 Inverterens serienummer Softwareversion: Inverterens softwareversion MAC-adresse: MAC-adressen på kommunikationskortet... [-] Kontrolprint Artikel- og serienummer: 123A4567 Kontrolprintets artikelnummer A789 Kontrolprintets serienummer Softwareversion: Kontrolprintets softwareversion. Versionsnr.: 3. [-] Effektkort Artikel- og serienummer: 123A4567 Effektkortets artikelnummer A789 Effektkortets serienummer [-] AUX board Artikel- og serienummer: 123A4567 Aux boardets artikelnummer A789 Aux boardets serienummer [-] Kommunikationskort Artikel- og serienummer: 2 2 L _01 5

7 Display 2 Displayfunktioner Beskrivelse 123A4567 Kommunikationskortets artikelnummer A789 Kommunikationskortets serienummer Softwareversion: Kommunikationskortets softwareversion. Versionsnr.: 1. [-] Funk. sikkerhedsprocessor Softwareversion: Softwareversion for funktionel sikkerhedsprocessor [-] Display Softwareversion: Displayets softwareversion [-] Uploadstatus Uploadstatus: Off Nuværende uploadstatus * Signalstyrke: Signalstyrke. Skal helst ligge mellem "-" angiver intet signal. * GSM-status: Ingen Aktuel status for GSM-netværk Netværk: Netværket, som modemmet er tilsluttet Fejlede uploads: 0 Antal på hinanden følgende mislykkede uploads Seneste fejl: 0 Seneste fejl-id, se GSM-manualen for yderligere hjælp - Tidspunkt og data for seneste fejl Seneste upload: - Tidspunkt og dato for seneste upload uden fejl Tabel 2.4 Menustruktur - Status * Synlig, når kommunikationskanalen er sat til GSM Produktionslog Displayfunktioner Beskrivelse Samlet produktion: Samlet produktion siden installation af inverter kwh Samlet driftstid: Samlet driftstid siden installation af inverter 20 timer [-] Produktionslog [-] Denne uge Produktion fra denne uge Mandag: 37 kwh Produktion fra en dag vist i kwh Tirsdag: 67 kwh Onsdag: 47 kwh Torsdag: 21 kwh Fredag: 32 kwh Lørdag: 38 kwh Søndag: 34 kwh [-] Seneste 4 uger Denne uge: 250 kwh Produktion fra denne uge angivet i kwh Sidste uge: 251 KWh For 2 uger siden: 254 kwh For 3 uger siden: 458 kwh For 4 uger siden: 254 kwh [-] I år Jan: 1000 kwh Produktion for en måned angivet i kwh Feb: 1252 kwh Mar: 1254 kwh Apr: 1654 kwh Maj: 1584 kwh Jun: 1587 kwh Jul: 1687 kwh Aug: 1685 kwh Sep: 1587 kwh 6 L _01

8 Display Displayfunktioner Beskrivelse Okt: 1698 kwh Nov: 1247 KWh Dec: 1247 KWh [-] Tidligere år Årlig produktion, op til 20 år tilbage I år: kwh Produktion fra dette år angivet i kwh Sidste år: kwh/m 2 For 2 år siden: kwh/m 2 For 3 år siden: kwh/m 2... For 20 år siden: kwh/m 2 [-] Indstrålingslog Kun synlig, hvis den indeholder ikke-nul værdier [-] Denne uge Indstråling fra denne uge Mandag: 37 kwh/m 2 Indstråling fra en dag angivet i kwh/m 2 Tirsdag: 45 kwh/m 2 Onsdag: 79 kwh/m 2 Torsdag: 65 kwh/m 2 Fredag: 88 kwh/m 2 Lørdag: 76 kwh/m 2 Søndag: 77 kwh/m 2 [-] Seneste 4 uger Indstråling fra denne uge angivet i kwh/m 2 Denne uge: 250 kwh/m 2 Sidste uge: 320 kwh/m 2 For 2 uger siden: 450 kwh/m 2 For 3 uger siden: 421 kwh/m 2 For 4 uger siden: 483 kwh/m 2 [-] I år Jan: 1000 kwh/m 2 Indstråling fra en måned angivet i kwh/m 2 Feb: 1000 kwh/m 2 Mar: 1000 kwh/m 2 Apr: 1000 kwh/m 2 Maj: 1000 kwh/m 2 Jun: 1000 kwh/m 2 Jul: 1000 kwh/m 2 Aug: 1000 kwh/m 2 Sep: 1000 kwh/m 2 Okt: 1000 kwh/m 2 Nov: 1000 kwh/m 2 Dec: 1000 kwh/m 2 [-]Tidligere år Årlig indstråling for op til 20 år tilbage vises I år: kwh/m 2 Sidste år: kwh/m 2 For 2 år siden: kwh/m 2 For 3 år siden: kwh/m 2... For 20 år siden: kwh/m 2 [-] Tidsstempler Installeret: Dato for første nettilslutning Nedlukning: 21:00:00 Hvornår inverteren sidst var tilsluttet nettet Prod. påbegyndt: 06:00:00 Hvornår inverteren første gang blev tilsluttet nettet i dag [-] Derating Samlet derating: 0 t Samlet tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion, angivet i timer. 2 2 L _01 7

9 Display 2 Displayfunktioner Beskrivelse Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge af frekvensstøtte. Kun Frekvensstabilisering: 0 t synlig, hvis den er aktiveret af den nuværende netindstilling. Tidsrum, hvor inverteren har begrænset strømproduktion som følge af justering af effektniveau. Kun synlig, hvis den er aktiveret af den nuværende netindstilling. Tilpasning af effektniveau: 0 t Reaktiv effekt: 0 t Som følge af støtte til reaktiv energi. [-] Reaktiv effekt Kun synlig, hvis den nuværende netindstilling er et MV-land eller brugerdefineret og inden for varianterne TLX+ og TLX Pro+. [-] Reaktiv energi (induktiv): VArh [-] Reaktiv energi (overspændt): VArh [-] Hændelseslog Seneste hændelse: Den seneste hændelse vises. Tallet anvendes i forbindelse med service. 0 Nul angiver ingen fejl. [-] Seneste 20 hændelser De seneste 20 hændelser vises 1 : :33:28 Dato og tidspunkt for hændelsen Net 29 slukket Gruppe - ID - Status for hændelsen 2 : :33:27 Net 29 tændt - 20: Tabel 2.5 Menustruktur - Produktionslog Opsætning Displayfunktioner Beskrivelse [-] Relæ Sæt relæfunktionen til enten Alarm eller Selvforbrug Funktion: Alarm Standardindstilling for funktion Stop alarm Stop alarm Omfatter test af rød lysdiode på forsiden Test alarm Alarmstatus: Deaktiveret Alarm timeout: 60 s Tidsgrænse for alarm. Hvis 0, er alarmen aktiv, indtil den fastsættes Funktion: Egetforbrug Effektniveau Minimumsniveau for aktivering af egetforbrug Varighed Varighed af effektniveau til aktivering af egetforbrug Udløsningstid Timer om dagen til aktivering af egetforbrug [-] Indstillinger Sproget i displayet: Ændring af displaysproget påvirker ikke landeindstillingerne Sprog: Dansk [-] Inverteroplysninger Inverterens navn: Danfoss Inverterens navn. Maks. 15 tegn og ikke kun tal. Gruppenavn: * Navnet på den gruppe, som inverteren er en del af Gruppenavn Maks. 15 tegn [-] Master mode * Master mode: Aktiveret * [-] Netværk * Kun synlig, hvis Master mode er aktiveret. [-] Påbegynd netværksscanning * [-] Scanningsstatus: 0 % * [-] Fundne invertere: 0 Anlæggets navn: * Navnet på anlægget. 8 L _01

10 Display Displayfunktioner Beskrivelse Anlæggets navn * Maks. 15 tegn [-] Indstil dato og tid Dato: dd.mm.åååå ( ) Indstil den aktuelle dato Tid: tt.mm.ss ( ) Indstil den aktuelle tid [-] Kalibrering Anvendes kun, hvis sensorerne er tilsluttet [-] Solcellepanel PV-input 1: 6000 W PV 1-område: 123 m 2 PV-input 2: 6000 W PV 2-område: 123 m 2 PV-input 3: 6000 W Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input PV 3-område: 123 m 2 Ikke synlig, hvis inverteren kun har 2 PV-input [-] Indstrålingssensor Skala (mv/1000 W/m 2 ): 75 Sensorkalibrering Temp.koeff.: 0,06 %/ o C Sensorkalibrering [-] Temperatursensor offset PV-modultemp.: 2 o C Sensorkalibrering (offset) Omgivelsestemp.: 2 o C Sensorkalibrering (offset) [-] S0-sensorinput Skala (puls/kwh): 1000 Sensorkalibrering. Se note [-] Miljø * CO2-emissionsfaktor: * Værdi, der anvendes til beregning af den samlede mængde sparet CO2 0,5 kg/kwh * Godtgørelse pr. kwh: * Værdi, der skal anvendes til udregning af samlet afkast 44,42 ct/kwh En værdi, der anvendes som en offset fra den nuværende produktionsværdi Produktionsberegning ved start: 1000 kwh * ved beregning af udbytte. [-] Kommunikationsopsætning Anvendes kun, hvis kommunikationstilbehør er tilsluttet [-] Opsætning af RS485 Netværk: 15 Subnet:15 Adresse: 255 [-] IP-opsætning IP-konfig.: Automatisk IP-adresse: Subnet mask: Default gateway: DNS server: Opsætning af GPRS-forbindelse SIM-pinkode: tegn Access point-navn: navn Maks. 24 tegn Brugernavn: bruger Maks. 24 tegn Password: password Maks. 24 tegn Roaming: Deaktiveret [-] Data warehouse service 2 2 L _01 9

11 Display 2 Displayfunktioner Beskrivelse Start upload af log Kræver data for mindst 10 minutters energiproduktion Intern upload: Aldrig Hver time Daglig Ugentligt Monthly D.W FTP serveradresse: D.W serverport: D.W.-serverbrugernavn: Standardserienummer for inverter Bruger Brugernavn for Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. D.W serveradgangskode Password Adgangskode til Data warehouse-konto, maks. 20 tegn. Kommunikationskanal: Kommunikationskanal: GSM [-] Autotest Autotest startes automatisk efter åbning af menuen. Status: Off Unet: 234 V Vises kun under spændingstest Utest: 234 V Vises kun under spændingstest Fnet 50,03 Hz Kun synlig under frekvenstest Ftest: 50,03 Hz Kun synlig under frekvenstest Afbrydelsestid: 53 ms Ikke synlig i tilstandene Off og Afsluttet korrekt [-] Registrering Interval: 10 min * Intervallet mellem hver registrering Logging-kapacitet: 10 dage [-] Web Server Nulstil password Nulstiller passwordet for Web Server til standardværdien [-] Service Genstart komm. Genstarter kommunikationskortet i tilfælde af eksempelvis FTP-fejl Genstart kontrolprint Genstarter kontrolprint [-] Sikkerhed Password: 0000 Adgangsniveau til inverterens parametre og indstillinger Sikkerhedsniveau: 0 Nuværende sikkerhedsniveau Log ud Log ud til sikkerhedsniveau 0 [-] Log på service Må kun anvendes af autoriseret servicepersonale Brugernavn: brugernavn Password: password Tabel 2.6 Menustruktur - Opsætning * Kun for TLX Pro. BEMÆRK! Når en værdi indstilles i menuen til kalibrering af S0- elmåleren, deaktiverer inverteren sin egen energimåler for at vise værdien fra S0-elmåleren. Energiforbruget vil derfor ikke blive vist, hvis der er indstillet en værdi, selv om der ikke er tilsluttet en S0-måler. 10 L _01

12 Web Server Quick Guide 3 Web Server Quick Guide FORSIGTIG Alle invertere, der er tilsluttet internettet via Ethernet, skal være beskyttet af en firewall. 3.1 Introduktion Disse retningslinjer beskriver web interfacen for TLX Pro, der muliggør fjerntilgang af inverteren. Web Server er kun tilgængelig i inverternetlx Pro og TLX Pro+. Se downloadområdet under for de nyeste retningslinjer. 5. Indtast i adressefeltet: Find serienummeret på produktetiketten placeret på siden af kabinettet. "inverternavn" er de sidste 10 cifre i serienummeret (1). *) Gælder kun for Windows 95 og XP. For MAC og Windows 7 (og nyere) skal opsætningsguiden i displayet anvendes til den første idriftsættelse af inverteren Understøttede tegn For alle sprogversioner understøtter softwaren til web interfacen tegn, der er kompatible med Unicode. For anlægs-, gruppe- og inverternavn understøttes kun følgende tegn: Bogstaver Versaler Tal Specialtegn abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - _. Tabel 3.1 Understøttede tegn BEMÆRK! Mellemrum er ikke tilladt i et inverternavn. Illustration 3.1 Produktetiket 6. Ved første idriftsættelse kører inverteren en opsætningsguide. 3.3 Adgang og indledende opsætning Adgang via PC-ethernetgrænseflade Opsætningssekvens: 1. Vælg, hvilken inverter der skal sættes op som master (normalt den inverter, der er tilsluttet PC'en eller nærmest routeren (i daisy chain) + tilsluttede sensorer). 2. Åbn coveret på denne inverter. Se installationsmanualen til TLX Series for retningslinjer. 3. Tilslut inverterens RJ-45-grænseflade til PC'ens ethernetgrænseflade ved brug af et patch-kabel (netværkskabel cat5e, krydset eller lige igennem). 4. På PC'en ventes, indtil Windows *) rapporterer begrænset tilslutning (hvis der ikke er en DHCP tilgængelig). Åbn internetbrowseren og kontrollér, at pop-ups er aktiveret. L _01 11

13 Web Server Quick Guide Opsætningsguide Opsætningsguiden består af 8 trin, der hjælper brugeren gennem den grundlæggende opsætning af inverteren. BEMÆRK! Hvis opsætningsguiden er afsluttet via displayet, tages brugeren til logonskærmen. BEMÆRK! Indledende opsætning udføres kun én gang. FORSIGTIG For at garantere optimal sikkerhed ændres logon og password til web interfacen. For at ændre passwordet, gå til [Anlægsniveau: Opsætning Web Server Admin]. 3.4 Drift Struktur for web interface Web interface-oversigten er struktureret som følger. Illustration 3.2 Oversigt 12 L _01

14 Web Server Quick Guide 1. Anlæggets navn: Viser det nuværende anlægsnavn: Klik på anlæggets navn for at få vist anlægsvisningen. Anlæggets navn kan ændres i [Opsætning Anlægsoplysninger]. 2. Gruppemenu: Viser grupper af invertere: Invertere bliver som standard en del af gruppe 1 Klik på et gruppenavn for at få vist gruppevisningen samt en liste over invertere i denne gruppe. Gruppenavnet kan ændres via [Opsætning Inverteroplysninger] i invertervisningen. 3. Gruppemedlemmer: Viser inverternavnene i den aktuelt valgte gruppe. Standardinverternavnet er baseret på serienummeret (se 3.3 Adgang og indledende opsætning): Klik på et inverternavn for at få vist invertervisningen. Navnet på inverteren kan ændres via [Opsætning Inverteroplysninger] i invertervisningen. 4. Hovedmenu: Denne menu svarer til inverterdisplayets hovedmenu. 5. Undermenu: Undermenuen svarer til det aktuelt valgte emne i hovedmenuen. Alle undermenuemner, der hører under det pågældende hovedmenuemne, vises her. 6. Indholdsområde: Hovedmenuen og undermenuerne for web interfacen er identisk med menuerne i inverterens display. Indholdet af undermenuen, der vises her, svarer til den valgte undermenu: [Oversigt]. På visse sider ses en vandret menu for bedre læsbarhed. 7. Sidefod: Valgmuligheder på sidefodens bjælke: Sprog: Åbner et pop up-vindue. Klik på landets flag for at ændre sproget i web interfacen til det ønskede sprog for den aktive session. Kontakt: Åbner et pop up-vindue, der viser kontaktoplysningerne for Danfoss. Log ud: Åbner diaglogboksen log ind/ log ud. Sikkerhedsniveau: Viser det aktuelle sikkerhedsniveau, som forklaret i. BEMÆRK! Indholdet af hovedmenuen ændres afhængigt af, hvilken visning der aktuelt er valgt: anlægget, en gruppe af invertere eller en individuel inverter. Det aktive vindues angives med rød tekst. 3 3 L _01 13

15 Web Server Quick Guide Visningerne Anlæg, Gruppe og Inverter 3 Oversigtsskærmene for anlægsvisning, gruppevisning og invertervisning viser den samme overordnede statusinformation. Illustration 3.3 Anlægsvisning 14 L _01

16 Web Server Quick Guide Emne Enhed Visning Beskrivelse Anlæg og Inverter gruppe Overordnet status på anlæg - x Rød: Anlægs PR <50 %, eller: Enhver inverter i netværket - i fejlsikker tilstand, eller - mangler fra scanningslisten, ingen kontakt med master Gul: Enhver inverter i netværket - med PR <70 %, eller - tilstanden Tilslutning eller Ej på net Grøn: Anlægs PR 70 %, og - alle invertere med PR 70 %, og - alle invertere i tilstanden På net x Rød: Inverters PR <50 %, eller inverteren har en fejl Gul: Inverter PR mellem 51 % og 70 %, eller inverter i Tilslutningstilstand Grøn: Ingen fejl, og - inverters PR 70 %, og - inverter i tilstanden På nettet Nuværende produktion kw x x Energiproduktionsniveau i realtid Produktion i dag kwh x x Kumulativ produktion for dagen Samlet afkast Euro x x Kumulativt afkast indtjent siden første ibrugtagning Samlet CO2-besparelse kg x x Kumulativ CO2-besparelse siden første ibrugtagning Forholdsmæssig ydelse % x x Forholdsmæssig ydelse i realtid Samlet produktion kwh x x Kumulativ produktion siden første ibrugtagning Justering af effektbegrænsning % x Strømbegrænsning i % af nominel AC-udgangseffekt for inverter 3 3 Tabel 3.2 Anlægsoversigt BEMÆRK! Til beregning af forholdsmæssig ydelse (PR) kræves en indstrålingssensor, se [Opsætning Kalibrering]. 3.5 Yderligere information Se brugermanualen til TLX Series Web Server for at få mere at vide om: Idriftsættelse af inverter og kontrol af indstillinger Meddelelser Grafer Fjerntilgang Upload til webportal Logging-kapacitet og ændring af registreringsinterval Backup og gendannelse af indstillinger L _01 15

17 Fejlfinding 4 Fejlfinding Fejlfinding ADVARSEL Kun uddannet og autoriseret personale, som har kendskab til elektriske systemer og sikkerhedsrelaterede emner, må arbejde på invertere og elektriske installationer. Hvis inverteren ikke leverer energi som forventet, gennemgås tjeklisten, før serviceafdelingen kontaktes. 1. Kontrollér, at nettet er forbundet korrekt med inverteren, og at hovedafbryderen ikke er slukket. 2. Kontrollér, om der foreligger tilstrækkelig solindstråling til at generere strøm (UPV >250 V). 3. Se efter skygge og løse kabler/tilslutninger i PVsystemet. 4. Kontrollér, hvorvidt spændingen i PV-modulerne ligger inden for de forventede værdier. Hvis dette ikke er tilfældet, gå til punkt Kontrollér, hvorvidt nettets spændingsværdier ligger inden for grænseværdierne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte energiselskabet for at få teknisk assistance. 6. Hvis ovenstående punkter er i orden, skal du vente 15 minutter for at finde ud af, om der er tale om en permanent fejl. 7. Hvis PV-systemet stadig ikke leverer strøm til nettet, kontrolleres displayet for: - PV-modulets spænding, strømstyrke og strøm - netspænding, strømstyrke og effekt - hændelsestekst, se logområdet Hvis der ikke findes en løsning, kontaktes service. I tilfælde af fejl blinker den røde lysdiode, og displayet viser en hændelse. Se Tabel 4.1 for hændelsesbeskrivelser og anbefalede foranstaltninger. Hænde lsestek st Net PV Intern hændel se Fejlsikk er tilstand Beskrivelse Netværdierne ligger uden for området latøren/energiselskabet. PV-isolationsmodstanden er for lav Der er opstået en intern hændelse Intern fejl eller fejl ved AC-installation Tabel 4.1 Hændelser Udbedring Kontrollér spænding og frekvensværdier i displayet. Hvis værdierne er nul, kontrolleres kredsløbsafbryderen (sikringer) og kabler. Hvis værdierne ligger uden for de anvendte grænseværdier, anmodes om teknisk bistand fra instal- Foretag en visuel inspektion af alle PV-kabler og moduler. Hvis hændelsen forekommer hyppigt, anmodes om teknisk bistand. Kontrollér, at luftstrømningen over køleprofilen ikke er hindret. Vent 5 minutter. Hvis inverteren ikke genopretter forbindelsen (selv om der er tilstrækkelig indstråling), eller hvis hændelsen opstår hyppigt, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. Sluk både AC- og DC (PV)- strømmen til inverteren. Foretag en visuel inspektion af PV-installationen, og, hvis alt er korrekt, vent 5 minutter, inden AC- og DC (PV)- strømmen tilsluttes igen. Hvis inverteren genoptager drift i fejlsikker tilstand, skal der træffes passende foranstaltninger. Foretag service af inverteren. BEMÆRK! For flere hændelsesbeskrivelser, se 6 Bilag A - Hændelsesliste. 16 L _01

18 Vedligeholdelse 5 Vedligeholdelse 5.1 Vedligeholdelse Normalt kræver inverteren ingen vedligeholdelse eller kalibrering. Kontrollér, at køleprofilen på bagsiden af inverteren ikke er dækket til. Kontakterne på PV-effektafbryderen rengøres en gang om året. Udfør rengøring ved at flytte afbryderen mellem ON- og OFF-positionerne ti gange. PV-effektafbryderen findes på inverterens base Rengøring af kabinettet 5 5 Rengør inverterens kabinet ved brug af trykluft, en blød klud eller en børste Rengøring af køleprofilen Rengør køleprofilen ved hjælp af trykluft, en blød klud eller en børste. For korrekt drift og lang levetid skal der sikres fri luftcirkulation - omkring køleprofilen på bagsiden af inverteren - til blæseren på inverterens base ADVARSEL Køleprofilen må ikke berøres under drift. Temperaturen kan overstige 70 C. BEMÆRK! Inverteren må ikke dækkes til. Benyt aldrig vandslanger, aggressive kemikalier, opløsningsmidler til rengøring eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inverteren. L _01 17

19 6 Bilag A - Hændelsesliste 6.1 Bilag A - Hændelsesliste Sådan læses hændelseslisten 6 Hændelseslisten indeholder et aktionsfelt for hver hændelse eller den kategoriserede gruppe af hændelser. "Aktionsfeltet" skal opfattes som progressive trin og anbefalinger som følger: Trin 1: Slutbruger Trin 2: Installatør Trin 3: Service Nethændelser Event ID 1-6 Displaytekst Handling Netspænding for lav Tabel 6.1 UgridRmsLowS2L1 UgridRmsLowS2L2 UgridRmsLowS2L3 UgridRmsLowS1L1 UgridRmsLowS1L2 UgridRmsLowS1L3 *) S1 = TRIN 1 S2 = TRIN 2 L1 = FASE 1 L2 = FASE 2 L3 = FASE 3 Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen. Spænding på tilhørende fase er OK: - Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om inverteren genopretter forbindelse til nettet - Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service Kontrollér AC-installation Kontrollér alle sikringer og RCD/RCMU - Alt OK - kontakt service 18 L _01

20 Event ID 7-9 Displaytekst Handling Netspændingsgennemsnit over 10 min. for højt UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L1 UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L2 UGRID_RMS_10MINAVG_HIGH_L3 Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen. Spænding på tilhørende fase er OK: - Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om inverteren genopretter forbindelse til nettet - Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service Afhjælpningsmuligheder: Monter et kabel med stor diameter (for at reducere spændingsfaldet) mellem inverter og måler Program PF(P) kun TLX+ og TLX Pro+ Kontakt DNO for at få tilladelse til at øge grænsen (bemærk: Ugrid_RMS_high) Brug installationstesten til at kontrollere modstanden i anlægget (faseneutral) 6 6 Tabel 6.2 Event ID Displaytekst Handling Netspænding for høj Tabel 6.3 UGRID_RMS_HIGH_S1_L1 UGRID_RMS_HIGH_S1_L2 UGRID_RMS_HIGH_S1_L3 UGRID_RMS_HIGH_S2_L1 UGRID_RMS_HIGH_S2_L2 UGRID_RMS_HIGH_S2_L3 *) S1 = TRIN 1 S2 = TRIN 2 L1 = FASE 1 L2 = FASE 2 L3 = FASE 3 Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen. Spænding på fase 1 er OK: - Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om inverteren genopretter forbindelse til nettet - Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service Mål netspændingen: OK - kontakt service Ikke OK - kontakt DNO for at finde en løsning Event ID Displaytekst Handling Inverteren har detekteret en spændingsstigning på nettet. Tabel 6.4 UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L1 UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L2 UGRID_INSTANTANIOUS_HIGH_L3 Kontakt installatøren, og oplys netfasespændingen. Spænding på fase 1 er OK: - Vent 10 minutter på fase L1, L2 og/eller L3 for at se, om inverteren genopretter forbindelse til nettet - Hvis hændelsen gentages on site, er der behov for service Kontrollér AC-installationen (alle sikringer og RCD): OK - kontakt service L _01 19

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installationsmanual SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installationsmanual SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Sikkerhedsvejledning 2 Produktoversigt 3 Leveringsomfang 4 2.

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict250eg

Installationsvejledning til Countertop ict250eg Installationsvejledning til Countertop ict250eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0126 1. Indledning

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Quick Guide. CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Series. Quick Guide. CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Series Quick Guide CLX Home GM CLX Standard GM CLX Standard SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Vigtige instruktioner 3 Introduktion 3 Symboler

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL

GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL GSM/GPRS/GPS TRACKER BRUGER MANUAL Forord Tak for at du købte din GPS Tracker hos Alarmgruppen ApS. Læs bruger manualen igennem, inden du bruger din GPS Tracker. Enhver ændring vil blive integreret i den

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Referencemanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Referencemanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og overensstemmelse 5 Vigtige sikkerhedsinformationer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere