MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties"

Transkript

1 MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

2 FORORD Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning er optaget på sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet pr. 01. april For at imødekomme behovet hos såvel danske som udenlandske læsere er der medtaget 2 indholds- fortegnelser, der adskiller sig ved, at fortegnelsen over arterne er opstillet alfabetisk efter henholdsvis latinsk og dansk navn. Sorterne er anført i alfabetisk rækkefølge efter sortsnavn. For hver enkelt sort er angivet forkortelsen på sortsejeren og evt. dennes repræsentant, idet der ved sortsejer her ligeledes forstås vedligeholder og/eller indehaver af plantenyhedsbeskyttelsen. De fuldstændige adresser for de respektive personer og firmaer er anført i den tilhørende adresseliste. For sorter, der er Plantenyhedsbeskyttet, er angivet dato for registrering samt dato for registreringens ophør. Der gøres dog opmærksom på, at ophørsdatoen for sorter, som er registreret inden den 1. januar 1988, ikke i alle tilfælde behøver at være den endelige ophørsdato, da der er mulighed for ansøgning om forlængelse af registreringen indtil i alt 25 år. (For sorter af kartoffel er registrering maximalt 30 år) Bemærk venligst: Ved ophør af dansk beskyttelse kan sorten fortsat være omfattet af den europæiske plantenyhedsbeskyttelse. (Se For sorter, der er optaget på sortsliste, er angivet dato for optagelse samt udløbsdato for sortslistegodkendelsen. Forkortelse: H = Hybrid GM = Genetically modified variety For sorter, der efter godkendelsesperiodens udløb kan markedsføres og kontrolleres i henhold til bestemmelserne i de respektive EU-direktiver, er dette angivet ved et + efter den anførte periode for sortslisteoptagelse. Samtidig er den angivne udløbsdato ændret således, at datoen for disse sorters vedkommende er sidste frist for kontrol, certificering og markedsføring. Oplysninger om optagelse på og slettelse af sortslisten samt godkendelse til og ophør af plantenyhedsbeskyttelse gives løbende i de ordinære numre af "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", der udkommer månedsvis. Heri gives ligeledes oplysninger om anmeldelser, afmeldinger, navneforslag m.v. samt informationer omkring sortsafprøvningen. Aktuelle opdateringer af sorter på sortslisten og af sorter, der er plantenyhedsbeskyttet kan ses på

3 Preface The official List of Varieties comprises the varieties which after testing are added to the Variety List and/or granted Plant Breeders' Rights as at 01. April In order to comply with the needs of Danish as well as of foreign readers there are 2 tables of content differing by the record of species being grouped alphabetically by their Latin and Danish names respectively. The varieties are stated alphabetically after their variety names. The abbreviation of the holder of the variety and his agent, if any, is indicated for each variety. By holder is meant maintainer and/or holder of Plant Breeders' Rights. The complete addresses of the respective persons or firms are in the address list. The date of grants of Plant Breeders' Rights and the date of termination are stated for varieties being protected. However, please note that the date of termination for varieties protected before January 1, 1988 will not necessarily be the final date, the holder having the possibility of applying for prolongation up to 25 years in all. (For varieties of Potato the maximum period of protection is 30 years) Please note: On termination of Danish Plant Variety Protection the variety can still be procted according to the European Plant Variety Protection regulation. (See For varieties added to The Official List of Varieties are stated the date of addition and the date of expiry of the approval. Abbreviation H = Hybrid GM = Genetically modified variety Varieties are marked with + after the period stated for addition when they may be marketed and controlled after the expiry of the period of approval according to the decisions in the respective EU directives. At the same time the expiry date stated is modified so that the date, as these varieties are concerned, is the final date for control, certification and marketing. Information about addition to and deletion from the Variety List and grants and expiry of grants of Plant Breeders' Rights is brought currently in the ordinary numbers of "Meddelelser fra Sortsafprøvningen", which are published monthly. Information concerning applications, withdrawals, proposed denominations ect. is also brought there together with information on the official variety testing. A frequent update of the National List and of varieties granted Plant Varieties Protection can be seen on

4 Indholdsfortegnelse - Contents Arterne er opstillet efter de latinske navne Species arranged by the botanical names Landbrugsplanter - Agricultural Species... 1 Agrostis stolonifera L. - Krybhvene - Creeping Bent... 1 Avena sativa L.- Havre - Oats... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. - Foderbede - Fodder Beets... 1 Beta vulgaris L.- Roer til energi Beets for energy production... 1 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. - Sukkerroe - Sugar Beet... 2 Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. - Sukkerroe - Sugar Beet - Eksportsorter Export Varieties... 3 Brassica napus var napus - Raps - Rape... 3 Carum carvi L.- Kommen - Caraway... 6 Chenopodium quinoa Willd.- Quinoa - Chenopodium quinoa... 7 Festuca trachyphylla (hack) Krajina - Bakkesvingel - Hard Fescue... 7 Festuca rubra L.- Rød svingel - Red Fescue... 7 Hordeum vulgare L. - Byg - Barley... 8 Lolium multiflorum Lam.- Italiensk rajgræs - Italian Ryegrass Lolium perenne L. - Almindelig rajgræs - Perennial Ryegrass Lolium xboucheanum - Kunth Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass Lupinus angustifolius L. - Smalbladet Lupin - Blue Lupin Medicago lupulina L. - Humlesneglebælg - Black Medick Medicago sativa L. - Lucerne - Lucerne Phleum bertolonii DC.- Knoldrottehale - Timothy Phleum pratense L. - Timothe - Timothy Pisum sativum L. - Ært - Pea Poa pratensis L. - Engrapgræs - Kentucky Bluegrass Poa trivialis L. - Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass Secale cereale L. - Rug - Rye Sinapis alba L. - Gul sennep - White Mustard Solanum tuberosum L. - Kartoffel - Potato Trifolium hybridum L. - Alsikekløver - Alsike Clover Trifolium pratense L. - Rødkløver - Red Clover Trifolium repens L. - Hvidkløver - White Clover Triticum aestivum L.- Hvede - Wheat Vicia faba L. - Hestebønne - Field Bean X Festulolium Aschers. et Graebn. - Rajsvingel - Festulolium X Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Triticale - Triticale Zea mays L - Majs - Maize

5 Grønsager -Vegetable Species Allium porrum L. - Porre - Leek Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. - Rødbede - Beetroot Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. Botrytis - Blomkål - Cauliflower Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. - Hvidkål - White Cabbage Cucumis sativus L.- Agurk - Cucumber Cucurbita pepo L. - Mandelgræskar - Marrow Daucus carota L.- Gulerod - Carrot Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. Crispum - Persille - Parsley Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill var tuberosum - Persille - Parsley Pisum sativum L. - Ært - Pea Spinacia oleracea L. - Spinat - Spinach Frugttræer og -buske - Fruit Species Humulus lupulus L. - Humle - Hop Malus domestica Borkh. - Æble - Apple Prunus domestica L - Blomme - Plum Pyrus communis L. - Pære - Pear Ribes nigrum L. - Solbær - Black Currant Ribes rubrum L. - Have-Ribs - Red Currant Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus Jack - Aeschynanthus - Aeschynanthus Begonia L. - Begonie - Begonia Crassula schmidtii Regel - Crassula - Crassula Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch - Julestjerne - Poinsettia Kalanchoë Adans. - Kalanchoë - Kalanchoë Pelargonium Zonale Group - Rundbladet pelargonie - Zonal Pelargonium Petunia Juss. - Petunie - Petunia Rosa L. - Rose - Rose Solanum diflorum Vell. - Koralkirsebær - Solanum diflorum Streptocarpus x hybridus Voss - Streptocarpus - Streptocarpus Adresser - Adress... 25

6 Indholdsfortegnelse contents Arterne er opstillet efter de danske navne Species arranged by the danish names Landbrugsplanter - Agricultural Species... 1 Almindelig rajgræs - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L Alsikekløver - Alsike Clover - Trifolium hybridum L Bakkesvingel - Hard Fescue - Festuca trachyphylla (hack) Krajina... 7 Byg - Barley - Hordeum vulgare L Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC... 1 Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L Havre - Oats - Avena sativa L Hestebønne - Field Bean - Vicia faba L Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L Hvede - Wheat - Triticum aestivum L Hvidkløver - White Clover - Trifolium repens L Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium xboucheanum Kunth Italiensk rajgræs - Italian Ryegrass - Lolium multiflorum Lam Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC Kommen - Caraway - Carum carvi L Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L Majs - Maize - Zea mays L Quinoa - Chenopodium quinoa - Chenopodium quinoa Willd Rajsvingel - Festulolium - X Festulolium Aschers. et Graebn Raps - Rape - Brassica napus var napus... 3 Roer til energi Beets for energy production Beta vulgaris L Rug - Rye - Secale cereale L Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L Rødkløver - Red Clover - Trifolium pratense L Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. - Eksportsorter Export Varieties... 3 Timothe - Timothy - Phleum pratense L Triticale - Triticale - X Triticosecale Wittm. ex A. Camus Ært - Pea - Pisum sativum L

7 Grønsager -Vegetable Species Agurk - Cucumber - Cucumis sativus L Blomkål - Cauliflower - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis Gulerod - Carrot - Daucus carota L Hvidkål - White Cabbage - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Mandelgræskar - Marrow - Cucurbita pepo L Persille - Parsley - Petroselinum crisp. (Mill.) Nym. ex A.W. Hill var tuberosum Persille - Parsley - Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp. crispum Porre - Leek - Allium porrum L Rødbede - Beetroot - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef Spinat - Spinach - Spinacia oleracea L Ært - Pea - Pisum sativum L Frugttræer og -buske - Fruit Species Blomme - Plum - Prunus domestica L Have-Ribs - Red Currant - Ribes rubrum L Humle - Hop - Humulus lupulus L Pære - Pear - Pyrus communis L Solbær - Black Currant - Ribes nigrum L Æble - Apple - Malus domestica Borkh Prydplanter - Ornamental Species Aeschynanthus - Aeschynanthus - Aeschynanthus Jack Begonie - Begonia - Begonia L Crassula - Crassula - Crassula schmidtii Regel Julestjerne - Poinsettia - Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Kalanchoë - Kalanchoë - Kalanchoë Adans Koralkirsebær - Solanum diflorum - Solanum diflorum Vell Petunie - Petunia - Petunia Juss Rose - Rose - Rosa L Rundbladet pelargonie - Zonal Pelargonium - Pelargonium Zonale Group Streptocarpus - Streptocarpus - Streptocarpus x hybridus Voss Adresser - Adress... 25

8 - 1 - Landbrugsplanter - Agricultural Species Krybhvene - Creeping Bent - Agrostis stolonifera L. Kromi f V:Prodana/R:Prodana Havre - Oats - Avena sativa L. Canyon f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Gry f V:Firlbeck/R:N&S Gunhild f E:SW/V:SW/R:Sejet Hamar f V:Wiersum/R:Nordic Seed Pergamon f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Scorpion f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Symphony f V:NS-Böhnshausen/R:Nordic Seed Foderbede - Fodder Beets - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. alba DC. Bangor H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Blaze H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Blizzard H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Colosse H f V:Agri Obt./R:Danbeck Energarci H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Korsroe H f V:DLF-Trifolium/V:Graminex/R:DLF-Trifolium Kyros H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Magnum H f V:Maribo/R:Maribo Marshal H f V:Maribo/R:Maribo Nestor H f E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifol Robbos H f V:Limagrain GB/R:Limagrain DK Simplex H GM f E:DLF/Maribo/R:DLF-Trifolium Solid H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Troya H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Roer til energi Beets for energy production Beta vulgaris L. Becky KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Cindy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Danny KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Debby KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Enermax H f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Gerty KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Lissy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Romy KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi

9 - 2 - Sukkerroe - Sugar Beet - Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. Adler H f V:Strube saat/r:strube saat Alexina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Angus H f V:Maribo/R:Maribo Annemaria KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Ballero H f V:Maribo/R:Maribo Bandera KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Barents H f V:Strube saat/r:strube saat Belize H f V:Maribo/R:Maribo Belvista H f V:Maribo/R:Maribo Bollywood H f V:Maribo/R:Maribo Boogie H f V:Maribo/R:Maribo Cactus H f V:SESvdH/R:Maribo Charleston H f V:Maribo/R:Maribo Chopin H f V:Maribo/R:Maribo Comanche H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Cornelia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Corvinia H f V:KWS/R:KWS Scandi Cosmic H f V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Criollo H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Cyberta H f V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Doblo H f V:Maribo/R:Maribo Fortissima KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Foxtrot H f V:Maribo/R:Maribo Frazze H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Frieda KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Garrano H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Gondola KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Gustav H f V:Syngenta CH/R:Syngenta DK Hereford H f V:Maribo/R:Maribo Highland H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Hollandia KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Isabella KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Jaquelina H f V:KWS/R:KWS Scandi Jenny H f V:Maribo/R:Maribo Jollina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Julietta H f V:KWS/R:KWS Scandi Kopernikus H f V:Strube saat/r:strube saat Limousine H f V:Maribo/R:Maribo Lipizzan H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Lombok H f V:SES/R:Sesvdh DK Marcella KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Marita H f V:Maribo/R:Maribo

10 - 3 - Minta H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Molly H f V:Maribo/R:Maribo Newton H f V:Maribo/R:Maribo Palace H f V:Maribo/R:Maribo Pasteur H f V:Strube saat/r:nordic Seed Rosalinda KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi SY Cata H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK SY Harpoon H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK SY Loud H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Sabrina KWS H f V:KWS/R:KWS Scandi Sherwood H f V:Maribo/R:Maribo Smash H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Stine H f V:SESvdH/R:Sesvdh DK Stinger H f V:Maribo/R:Syngenta DK Topper H f V:Maribo/R:Maribo Tuxedo H f V:Syngenta SE/R:Syngenta DK Watson H f V:Strube saat/r:strube saat Winston H f V:Maribo/R:Maribo Eksportsorter Export Varieties Maribo Auta Poly H f V:Maribo/R:Maribo Raps - Rape - Brassica napus var napus Vinterraps Winter Rape Aiko H f V:NPZ/R:Holmgaard Alabaster H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Anastasia f V:LG Europe/R:Limagrain DK Anterra H f V:LG Europe/R:Limagrain DK Arazzo H f V:NPZ/R:Holmgaard Avatar H f V:NPZ/R:Holmgaard Azur f V:SW/R:Sejet Balance H f V:NPZ/R:Holmgaard Bonzzaï H f V:Serasem/R:Nordic Seed Brutus H f V:KWS/R:KWS Scandi Cash f V:Momont, A./R:KWS Scandi Charger f V:Momont, A./R:KWS Scandi Cigal f V:Momont, A./R:KWS Scandi Cindi CS f V:Caussade/R:DLF-Trifolium Compass H f V:DSV/R:Hunsballe Cult f V:SW/R:Sejet DK Exalis H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exclusiv H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK DK Exe H f V:Monsanto US/R:Monsanto DK Dot f V:FD/R:N&S

11 - 4 - Dual f V:Hadmersleben/R:Sejet ES Astrid f V:Euralis FR/R:Nordic Seed Ecco H f V:NPZ/R:Holmgaard Epure f V:Momont, A./R:KWS Scandi Eraton H f V:NPZ/R:Holmgaard Fashion f V:SW/R:Sejet Flora f V:Momont, A./R:KWS Scandi Genie H f V:DSV/R:Hunsballe Habile H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Harris H f V:DSV/R:Hunsballe Hybristil H f V:Momont, A./R:KWS Scandi Ideal H f V:SW/R:Sejet Kadore f V:Momont, A./R:KWS Scandi Komando f V:Momont, A./R:KWS Scandi Lenny f V:Linz/R:Nordic Seed Letitia f V:Bayer DE2/R:Nordic Seed Lohana f V:LG Europe/R:Limagrain DK Mantis f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Mascara H f V:Hadmersleben/R:DLF-Rosk Mendelson H f V:NPZ/R:Holmgaard Midas H f V:NPZ/R:Holmgaard NEX2022 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NK Festivo f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Rapster f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Speed H f V:Syngenta FR/R:Sejet NK Technic H f V:Syngenta FR/R:Sejet NX2213 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2214 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2217 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2218 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NX2219 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK Oracle f V:Momont, A./R:KWS Scandi PR45W33 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W14 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W15 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W21 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PR46W24 H c V:Pioneer DE/R:Nordic Seed PT204 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT205 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT207 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT211 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT215 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT220 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT223 H c V:Pioneer DE/R:Sejet

12 - 5 - PT225 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PT226 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX103 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX104 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX105 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX106 H c V:Pioneer DE/R:Sejet PX108 H c V:Pioneer DE/R:Sejet Primus H f V:DSV/R:Hunsballe Rafale H f V:NPZ/R:Holmgaard Record H f V:DSV/R:Hunsballe Rihana f V:LG Europe/R:Limagrain DK Ryder H f V:SW/R:Sejet SW Calypso H f V:SW/R:Sejet SW Gospel f V:SW/R:Sejet SY Carlo H f V:Syngenta FR/R:Nordic Seed SY Cassidy H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Kolumb H f V:Syngenta FR/R:Sejet SY Regis H f V:Syngenta FR/R:FM Majs SY Saveo H f V:Syngenta FR/R:Sejet Sansibar f V:SW/R:Sejet Sensation H f V:Serasem/R:Nordic Seed Sesame f V:Serasem/R:Nordic Seed Sheriff H f V:NPZ/R:Holmgaard Sherpa H f V:NPZ/R:Holmgaard Sunday f V:SW/R:Sejet Tassilo H f V:KWS/R:KWS Scandi Thorin H f V:NPZ/R:Holmgaard Tores H f V:Syngenta FR/R:Sejet Traviata H f V:KWS/R:KWS Scandi Troubadour H f V:NPZ/R:Holmgaard V 140 OL c V:DSV/R:Hunsballe V 262 OL H c V:DSV/R:Hunsballe V275OL H c V:DSV/V:Monsanto US/R:Monsanto DK V280OL H c V:DSV/R:Hunsballe V295OL H c V:Monsanto US/R:Monsanto DK V298OL H c V:DSV/R:Hunsballe Vision f V:Hadmersleben/R:DLF-Rosk Vitara f V:Syngenta FR/R:Sejet Witt f V:Knold&Top/R:Nordic Seed

13 - 6 - Vinterraps komponent Winter Rape comp. AR c E:NPZ/R:Holmgaard MSL023C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL026C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL027C c E:NPZ/R:Holmgaard Vårraps Spring Rape Achat H f E:NPZ/R:Holmgaard Bella f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard Doktrin H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Erucola f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Fenja f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard Holliday f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Kaldera H f E:NPZ/R:Holmgaard Klaster H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Lyside f V:Knold&Top/R:DLF-Rosk Makro H f E:NPZ/R:Holmgaard Millenium H f E:NPZ/R:Holmgaard Mirakel H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Mobil CL H f E:NPZ/R:Holmgaard NEX160 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NEX170 c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH213CLS H c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH214CLS c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK NXH215CLS c V:Dow Agro DK/R:Dow Agro DK Osorno H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Register H f E:NPZ/R:Holmgaard Rosa f E:v.Be/V:v.Be/R:Holmgaard SW Svinto f V:SW/R:Sejet Salsa CL H f E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard SilverShadow f V:Knold&Top/R:Nordic Seed Solar CL H f E:NPZ/R:Holmgaard Stella f E:v.Be/R:Holmgaard Vårraps komponent Spring Rape comp. DK c E:NPZ/R:Holmgaard DK879B07 c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard MSL545C c E:NPZ/R:Holmgaard MSL571C c E:NPZ/V:NPZ/R:Holmgaard Kommen - Caraway - Carum carvi L. Sylvia f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

14 - 7 - Quinoa - Chenopodium quinoa - Chenopodium quinoa Willd. Puno f E:Quinoa/R:Quinoa Titicaca f E:Quinoa/R:Quinoa Bakkesvingel - Hard Fescue - Festuca trachyphylla (hack) Krajina Ridu f V:Prodana/R:Prodana Triana f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Rød svingel - Red Fescue - Festuca rubra L. Rød svingel Foder - Fodder Gondolin f E:DLF-Trifolium/V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifol Rød svingel, Plæne - Turf Amarone f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Barcrown f V:Barenbrug/R:DLF-Trifolium Calliope f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Capriccio f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cezanne f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Charme f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Excellence f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Finesto f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Greensleeves f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Helena f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Legende f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Libano f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liroyal f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Lucinda f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Maritza f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maxima 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Raisa f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Rosetti 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Rossinante f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Ryder f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Smirna f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Valdora f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Wagner 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium

15 - 8 - Byg - Barley - Hordeum vulgare L. Vinterbyg Winter Barley Ajour f V:Sejet/R:Sejet Anisette f V:Sejet/R:Sejet Anne f V:Secobra DE/R:N&S Apropos f V:Sejet/R:Sejet Ballerina f V:Sejet/R:Sejet California f V:Limagrain GB/R:Sejet Dolly f E:Firlbeck/V:Firlbeck/R:N&S Finlissa f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Gospel f V:Sejet/R:Sejet Himalaya f E:Baywa/V:Baywa/R:DLF-Trifolium KWS Meridian f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Marcorel f V:Secobra FR/R:N&S Matros f V:Sejet/R:Sejet Nika f V:NS-Böhnshausen/R:Nordic Seed Padura f V:Sejet/R:Sejet Sandra f V:Bauer/R:Nordic Seed Talisman f V:Sejet/R:Sejet Tasmanien f V:Sejet/R:Sejet Xenon f V:Strengs/R:N&S Yatzy f V:Sejet/R:Sejet Zephyr f V:Sejet/R:Sejet Vårbyg Spring Barley Anakin f V:Sejet/R:Sejet Barke f V:Breun/R:DLF-Trifolium Blanik f V:Lim-Advanta NL/R:DLF-Trifolium Calcule f V:Strengs/R:Nordic Seed Carambole f V:Sejet/R:Sejet Cha Cha f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chagal f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chain f V:Ackermann/R:Ackermann Chameleon f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chamonix f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chandler f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chanell f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chapeau f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chaplin f V:Sejet/R:Sejet Charles f V:Carlsberg/R:Carlsberg Charmay f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cheerio f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cheers f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Cherokee f V:Ackermann/R:Ackermann

16 - 9 - Chicago f V:Sejet/R:Sejet Chief f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chill f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg China f V:Carlsberg/R:Carlsberg Chiraz f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chloe f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Chogun f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Christopher f V:Sejet/R:Sejet Claude f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Collage f V:Sejet/R:Sejet Columbus f V:Sejet/R:Sejet Conchita f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Dacapo f V:Sejet/R:Sejet Delphi f V:Sejet/R:Sejet Evergreen f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Fairytale f V:Sejet/R:Sejet Frontier f V:Sejet/R:Sejet Gizmo f E:Carlsberg/V:Carlsberg/R:Carlsberg Global f E:Secobra FR/V:Secobra FR/R:N&S Invictus f V:Sejet/R:Sejet Iron f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Jacobi f V:Sejet/R:Sejet KWS Asta f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Atrika f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Olof f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Katy f V:Ackermann/R:Nordic Seed Keops f V:Sejet/R:Sejet Kontiki f V:Sejet/R:Sejet Laurikka f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Malika f V:Nordic Seed/R:Nordic Seed Marigold f V:SES/V:Unisigma/R:DLF-Trifolium Nairobi f V:Sejet/R:Sejet Narnia f V:N&S/R:N&S Natasia f V:Sejet/R:Sejet Olympic f V:Serasem/R:RAGT Nordic Paustian f V:Sejet/R:Sejet Pinocchio f V:Sejet/R:Sejet Posada f V:Ackermann/R:Nordic Seed Power f V:Sejet/R:Sejet Publican f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Quench f V:Syngenta GB/R:Sejet RhyncoStar f V:Secobra FR/R:N&S Rosalina f V:Sejet/R:Sejet

17 SJ Afrodite f V:Sejet/R:Sejet Salome f V:NS-Böhnshausen/R:Sejet Sanette f V:Syngenta GB/R:Nordic Seed Saxo f V:Sejet/R:Sejet Sebastian f E:Sejet/V:Sejet/R:Sejet Siesta f V:Ackermann/R:Ackermann Simba f V:Sejet/R:Sejet Tangent f E:Carlsberg/R:Carlsberg Umbrella f V:Breun/R:N&S Italiensk rajgræs - Italian Ryegrass - Lolium multiflorum Lam. Danergo f E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium EF 486 Dasas f V:Hunsballe/R:DLF-Trifolium Sikem f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Trocadero f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Turgo f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Almindelig rajgræs - Perennial Ryegrass - Lolium perenne L. Almindelig rajgræs, Plæne - Turf Bizet 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cassiopeia f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dickens 1 f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Esquire f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Gallius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Greenfair f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenglide f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greensky f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Greenway f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Jessica f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Libero f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Liromeo f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Promotor f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Taya f E:Prodana/V:Prodana/R:Prodana Vesuvius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe

18 Almindelig rajgræs, Foderafprøvning - Fodder Belida f V:Prodana/R:Prodana Betty f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Boyne f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Calibra f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Foresto f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Gerrison f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Licarta f E:EuroGrass DE/V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Ligenius f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Masai f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Mathilde f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Maurice f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Polim f V:Innoseeds NL/R:Innoseeds DK Stefani f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Tivoli f E:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Hybrid rajgræs - Hybrid Ryegrass - Lolium xboucheanum Kunth Lampard f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Storm f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Smalbladet Lupin - Blue Lupin - Lupinus angustifolius L. Boruta f V:Steinach/R:Hunsballe Galant f E:ILC/V:ILC/R:ILC Iris f E:ILC/V:ILC/R:ILC Viol f E:ILC/V:ILC/R:ILC Humlesneglebælg - Black Medick - Medicago lupulina L. Virgo f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lucerne - Lucerne - Medicago sativa L. Daisy f V:Prodana/R:Prodana Knoldrottehale - Timothy - Phleum bertolonii DC. Teno f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Timothe - Timothy - Phleum pratense L. Dolina f V:RvP/R:DLF-Trifolium

19 Ært - Pea - Pisum sativum L. Markært - Field peas Bohatýr f E:Oseva/V:Oseva/R:DLF-Trifolium Canis f E:SW/V:SW/R:N&S Exclusive f V:TPF/R:TPF Faust f E:Maribo/V:Maribo/R:Maribo Hector f E:TPF/V:TPF/R:TPF Jackpot f E:TPF/V:TPF/R:TPF Kabuki f E:TPF/V:TPF/R:TPF Pinochio f V:LG Europe/R:DLF-Trifolium Ragtime f V:Maribo/R:Maribo Tinker f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Venture f E:Salling/V:TPF/R:TPF Engrapgræs - Kentucky Bluegrass - Poa pratensis L. Engrapgræs, Foder - Fodder Balin f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Lato f V:Steinach/R:Hunsballe Limagie f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Engrapgræs, Plæne - Turf Broadway f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Cocktail f V:DLF-Rosk./R:DLF-Trifolium Conni f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Dolfine f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Kaitos f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium Limerick f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Limousine f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Mozart 1 f V:Innoseeds NL/R:DLF-Trifolium Opal f E:SW/V:SW/R:SW Parsifal f V:EuroGrass DE/R:Hunsballe Almindelig rapgræs - Rough stalked Meadow Grass - Poa trivialis L. Almindelig rapgræs, Foder - Fodder Dasas f V:DLF-Trifolium/R:DLF-Trifolium

20 Rug - Rye - Secale cereale L. Brasetto H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Dankowskie Agat f V:Danko/R:N&S Evolo H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Gonello H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Guttino H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi KWS Magnifico H f V:KWS LOCHOW/R:KWS Scandi Marcelo f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Palazzo H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Rotari f E:Hybro/V:Hybro/R:Nordic Seed SU Santini f V:Hybro/R:Nordic Seed SU Satellit f V:Hybro/R:Nordic Seed Visello H f V:KWS LOCHOW/R:Sejet Gul sennep - White Mustard - Sinapis alba L. Gul sennep, Efterafgrøde Catch crop Esprit f V:SW/R:Sejet Litember f V:DSV/R:Hunsballe Nitron f V:SW/R:Sejet Sunshine f V:SW/R:Sejet Kartoffel - Potato - Solanum tuberosum L. Spisekartoffel - Human Consumption Adora f E:Hettema/R:Danespo Agata f E:Agrico/R:Zacco DK Agria f E:Agrico/R:Zacco DK Aida f E:Germicopa/R:Germicopa Alwara f E:Lange, W./R:Danespo Amadeus f E:HZPC/R:Unipatatas Asparges f V:SFK/R:SFK Asterix f E:HZPC/R:Unipatatas Atlas f E:Germicopa/R:Germicopa BUY 1 c V:LKF/R:LKF Ballerina f V:LKF/R:LKF Bartina f E:HZPC/R:Unipatatas Berber f E:HZPC/R:Unipatatas Caesar f E:HZPC/R:Unipatatas Carlita f E:Hettema/R:Danespo Cimega f V:LKF/R:LKF Cronos f V:LKF/R:LKF Fakse f V:LKF/R:LKF Felsina f E:Hettema/R:Danespo Folva f V:LKF/R:LKF Frieslander f E:Kooi/R:Zacco DK Frisia f E:HZPC/R:Unipatatas

BESKRIVENDE SORTSLISTE

BESKRIVENDE SORTSLISTE BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter Maj 2010 Årgang 4, nr. 10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Afdeling for Sortsafprøvning Kolofon BESKRIVENDE SORTSLISTE Landbrugsplanter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER

BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport fra DMU nr. 832 2011 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] BESTØVNINGSFORHOLD OG BEHOV I DYRKEDE AFGRØDER Faglig rapport

Læs mere

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro

DANSKE & LATINSKE NAVNE. Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr. Hovedkontor: Hunsballe Frø A/S Energivej 3 7500 Holstebro DANSKE & LATINSKE NAVNE Afgrødearter Ukrudtsarter Træer og buske Plantesygdomme Skadedyr Hovedkontor: Korn- og Foderstof Kompagniet A/S Grøndalsvej 1 8260 Viby J. Tlf. 8947 7000 Fax 8614 1085 e-mail: info@kfk.dk

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013

Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 , Nyhedsbrev nr. 53 August 2013 Den landbrugsskeptiske presse kom på banen lige før sommerferien I sidste nummer omtalte vi den megen og positive presseomtale, som danske landbrugsselskaber i udlandet

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast

June 2012. Medlemsblad. Den Danske Forening Heimdal. Newsletter for the Danish Association Heimdal Established 1872. Post office on the NSW N Coast Den Danske Forening Heimdal June 2012 Post office on the NSW N Coast Strangler Fig Tree in N NSW Birds at Beach in Ocean shores Hansen Girls in San Jose backyard Medlemsblad Newsletter for the Danish Association

Læs mere

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future

Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future March 2006 Bærekraftig økologisk veksthusproduksjon for fremtiden Sustainable ecological greenhouse production for the future økologisk dyrking i veksthus vedvarende energi til veksthus markedsundersøkelse

Læs mere

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. B2B 4 Energy. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 02 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings B2B 4 Energy Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Sustainable Packaging Trays for Fresh or Frozen Meat Products Harvesting

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark FULDKORN Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Fuldkorn Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Redigeret af Heddie Mejborn Anja Biltoft-Jensen

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER

YOUR EXHIBITION FREIGHT FORWARDER DANISH KEY SUPPLIERS AT DANFISH 2011 MEET ALL 69 IN HALL D 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 The Gateway to Europe 22. fiskerimesse i Danmark 22 ND fishing Exhibition in Denmark ADVODAN

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Fiskeristatistisk Årbog 2006

Fiskeristatistisk Årbog 2006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Yearbook of Fishery Statistics 006 Fiskeristatistisk Årbog 006 Udgivet af Fiskeridirektoratet September 007. årgang ISBN 87-89--6 ISSN 0907-98 Pris: 95,00 kr. inkl. 5 % moms

Læs mere

geert lodberg karl dyhre erik PederSeN JAN iversen Weibulls horto danmark A/S

geert lodberg karl dyhre erik PederSeN JAN iversen Weibulls horto danmark A/S Katalog 2011 2012 Bagest fra venstre: Håkan Lindstedt, Håkan Rebert, Elisabeth Johansson, Johan Hortevall, Annette Hägnefelt, Bengt Nordin, Magnus Andersson, Silke Schlüter, Lennart Jeppsson. Forrest fra

Læs mere

Ølfestival 2008. ale.dk. European Beer Festival 6. [Contents] [Indhold] Velkommen til. Årets mest velsmagende oplevelse

Ølfestival 2008. ale.dk. European Beer Festival 6. [Contents] [Indhold] Velkommen til. Årets mest velsmagende oplevelse European Beer Festival 6 10 12 16 275 314 316 324 P R A K T I S K E O P L Y S N I N G E R F O R O R D U D S T I L L E R R E G I S T E R U D S T I L L E R E P R O G R A M M A D O G Ø L [Indhold] [Contents]

Læs mere

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015

Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Kålbrok resistens i raps og efterafgrøder FRDK Temadag om efterafgrøder, Centrovice 24.2, 2015 Finn Holmgaard Jensen Norddeutsche Pflanzenzucht (NPZ) (Elke Diederichsen, F.U.Berlin, Becke Strehlow, Uni

Læs mere

Auktions Katalog. Viegård Sport Horses ApS. For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri. Charmonix V katalog nr.

Auktions Katalog. Viegård Sport Horses ApS. For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri. Charmonix V katalog nr. Auktions Katalog For auktionen lørdag d. 3. maj 2008 kl. 14.00 på Viegård Stutteri Charmonix V katalog nr. 24 Akeem, Helene Melsen Complete, Cian O Connor Languster Prydsholm, Nona Garson Viegård Sport

Læs mere

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE

DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN THE

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011

Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r O K T O B E R - N O V E M B E R I 2 0 1 1 I N r. 2 I 1 0 0. å r g a n g Stor vækst på det kinesiske marked Bell får udbyttet op at ringe Høsten 2011 2 Indhold 3 Lederen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. september 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tyske ZEW konjunkturbarometer offentliggøres i dag. Forventningsindekset er faldet tilbage de seneste otte måner, herunder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 12. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne ender dagen i rødt i Europa, mens stemningen i USA er mere blandet. Obligationsrenterne falder i Tyskland

Læs mere