Plantedirektoratet. Statistik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plantedirektoratet. Statistik 2004. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri"

Transkript

1 Plantedirektoratet Statistik 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1

2 Indhold 1. FRØ OG SÆDEKORN FODER- OG GØDNINGSSTOFFER PLANTER OG PLANTESUNDHED MILJØ EU-LANDBRUGSORDNINGER ØKOLOGI PLANTEDIREKTORATETS BEKENDTGØRELSER I PLANTEDIREKTORATETS PERSONALEOVERSIGT Tabeloversigt 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni Tabel 1.2. Certificerede mængder af sædekorn i perioden 1. juli juni Tabel 1.3. Erstatningspligtige partier af sædekorn certificeret i perioden 1. juli juni Tabel 1.4. Besigtigede og godkendte sædekornsarealer i Tabel 1.5. Besigtigede markfrøarealer i Tabel 1.6. Gennemsnitstal for besigtigede markfrøarealer Tabel 1.7. Antal kontroldyrkninger af indsendte prøver afsluttet i Tabel 1.8. Angreb af nøgen brand i F-materiale og præ-basissæd i byg Tabel 1.9. Angreb af nøgen brand i bygsorter Tabel Indhold af anden sort i prøver af byg, havre og hvede undersøgt i kontrolmarkerne Tabel antal prøver modtaget Tabel Antal undersøgte prøver grupperet efter art Tabel Antal enkeltundersøgelser udført i laboratorier og kontrolmark Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af grønsagsfrø 1. juli juni Tabel Gennemsnitstal for arter af grønsagsfrø 1. juli juni Tabel Forekomst af flyvehavre (Avena fatua) i korn- og frøprøver Tabel Prøveantal og resultatfordeling for sortsrenhedsanalyser af maltbyg efter Københavns FODER- OG GØDNINGSSTOFFER Tabel 2.1 Antal prøver udtaget på virksomhederne til kemisk analyse af foder Tabel 2.2 Antal udførte kemiske laboratorieanalyser ved kontrollen af foderstoffer på virksomhederne Tabel 2.3a Undersøgelser for indhold af animalsk protein (kød- og benmel og fiskemel) Tabel 2.3b Prøver af foderskrab m.m. for indhold af animalsk protein (kød- og benmel og fiskemel) Tabel 2.4 Kontrol med deklarerede tilsætningsstoffer på prøver udtaget på virksomhederne Tabel 2.5 Pesticider i foder Tabel 2.6 Toksiner i foder Tabel 2.7 Aflatoxin B1 i tilskudsfoder til mælpeproducerende dyr, Tabel 2.8. Mikroskopisk-botaniske undersøgelser i 2004, samt % prøver med bemærkninger for Tabel 2.9 Antal prøver, der er analyseret fuldstændigt, dvs. for råprotein, råfedt, træstof, råaske, vandindhold og energi, og prøver med afvigelse Tabel 2.10 Foderblandinger analyseret for næringsstoffer samt antallet af prøver med afvigelse Tabel 2.11 Fordeling af prøver af foder til hunde og katte med afvigelser fra deklarationen, Tabel 2.12 Fuldfoder: Prøver hvor det største tilladte indhold af mineraler er overskredet Tabel 2.13Hunde-, katte- og pelsdyrfoder, undersøgt for indhold af mineraler og tungmetaller Tabel 2.14 Gennemsnitligt analyseret og deklareret indhold af lysin og methionin i g/kg i 219 prøver af foderstoffer til svin og fjerkræ, Tabel 2.15a Prøver udtaget på foderstofvirksomheder og analyseret for indhold af coccidiostatika og mikroorganismer, der er godkendt som fodertilsætningsstoffer. Samlet antal prøver analyseret og antal prøver, der ikke overholdt deklarationen eller lovgivningens minimum- og maksimumgrænser Tabel 2.15b Fund af stoffer med antibiotisk virkning i 9 prøver af foderblandinger udtaget på landbrug Tabel 2.16 Mærkningskontrol af foderstoffer udtaget hos virksomheder

3 Tabel 2.17 Udvikling i laboratoriets øvrige opgaver Tabel 2.18 Nikkel i foderfedt, Tabel 2.19 Kontrolprøver for dioxin og PCB i Tabel 2.20 Overvågningsprøver i Tabel 2.21 Salmonellakontrol i prøver af foderblandinger, fodermidler samt proceskontrol PLANTER OG PLANTESUNDHED Tabel 3.1 Import af planter og planteprodukter fra lande uden for EU, Tabel 3.2 Eksport af planter og planteprodukter til ikke-eu-medlemslande, Tabel 3.3 Reeksport af planter og planteprodukter til ikke-eu-medlemslande, Tabel 3.4 Afvisninger af planter og planteprodukter ved importkontrol fra ikke EU-medlemslande Tabel 3.5 Lokaliteter med kartoffelcystenematoder Tabel 3.6 Jordprøveundersøgelser for kartoffelcystenematoder Tabel 3.7. Oversigt over antal avlere samt antal ha med læggekartofler til avlskontrol 1) Tabel 3.8. Resultat af vinterafprøvning af prøver af læggekartofler 2004/ Tabel 3.9. Årsager til kassation af anmeldte arealer til læggekartofler Tabel Oversigt over årsagerne til nedklassificering af læggekartoffelarealer Tabel 3.11 Registrering af virksomheder til omsætningskontrollen af frisk frugt og grøntsager Tabel 3.12 Høst af skovfrø i danske kårede frøavlsbevoksninger og frøplantager, 2003/ Tabel 3.13 Anmeldt indførsel af kontrolleret skovfrø, 2003/2004, kg 1) Tabel 3.14 Anmeldt indførsel af kontrollerede skovplanter, 2003/2004, stk. 1) Tabel 3.15 Avlskontrol i gartnerier og planteskoler Tabel 3.16 Antal plantepatologiske analyser i Laboratorium for diagnostik i planter, frø og foder MILJØ Tabel 4.1 Udvikling på bedriftsniveau Tabel 4.2a Kvælstoftildeling og kvælstofkvote 2002/ Tabel 4.2b Kvælstoftildeling og kvælstofkvote 2002/2003 (fortsat) Tabel 4.3 Husdyrtæthed, bedrifter med dyr 2002/ EU-LANDBRUGSORDNINGER Tabel 5.1 Antal ansøgninger og kontroleftersyn under hektarstøtteordningen Tabel 5.2 Økologisk arealtilskud, miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologi Tabel 5.3 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger Tabel 5.4 Grønne regnskaber Tabel 5.5 Antal ansøgninger og kontrolbesøg vedrørende støtte til ammekøer Tabel 5.6 Antal tilmeldte producenter og kontrolbesøg hos oksekødsproducenter Tabel 5.7 Antal tilmeldte producenter og kontrolbesøg vedrørende støtte til slagtepræmie Tabel 5.8 Antal ansøgninger og kontrolbesøg vedrørende støtte til moderfår Tabel 5.9 Fødevaredirektoratets mærkning og registrering af får og geder Tabel 5.10 Fødevaredirektoratets mærkning og registrering af kvæg Tabel 5.11 Antal udførte kontroller og analyserede prøver af restitutionsberettigede kødvarer Tabel 5.12 Kvælstofkontrakter Tabel 5.13 Ø-støtte Tabel 5.14 Støtte til kunsttørret foder A. Mejeriordninger: Tabel 5.15 Støtte til skummetmælk forarbejdet til kasein og kaseinater Tabel 5.16 Støtte til fløde, smør og smørkoncentrat bestemt til fremstilling af konditorvarer, konsumis Tabel 5.17 Støtte til salg af mælk og mejeriprodukter til elever i skoler Tabel 5.18 Salg af smør til nedsat pris til institutioner Tabel 5.19 Restitutionskontrol med visse mejeriprodukter Tabel 5.20 Privatoplagring af smør Tabel 5.21 Kontrol med anvendelse af kasein/kaseinater på osteproducerende mejerivirksomheder Tabel 5.22 Tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (kvoteringsordningen) Tabel 5.23 Antal kontrolbesøg på mejerier ØKOLOGI Tabel 6.1 Antal autoriserede økologiske bedrifter og økologiske arealer opgjort pr. 31. december Tabel 6.2 Udvikling i økologiske bedrifter Tabel 6.3 Uddybende beskrivelse af konstaterede overtrædelser på økologiske bedrifter I Tabel 6.4 Antal økologiske forsyningsvirksomheder Tabel 6.5 Uddybende beskrivelse af konstaterede overtrædelser på økologiske forsyningsvirksomheder I

4 Tabel 6.6 Sanktioner for overtrædelser på økologiske forsyningsvirksomheder I Tabel 6.7 Kontrol af økologiske foderstoffer for indehold af GMO Tabel 6.8 Fordeling i procent PLANTEDIREKTORATETS BEKENDTGØRELSER I PLANTEDIREKTORATETS PERSONALEOVERSIGT Tabel 8.1 Antal ansatte i Plantedirektoratet

5 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2004 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July June (1) Prebasic and basic seed; (2) Certified seed; (3) Total Certificeringskategori Præ-basisfrø og basisfrø tons Certificeret frø tons I alt tons Art (1) (2) (3) Græsmarksbælgplanter Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Alsikekløver, Trifolium hybridum Lucerne, Medicago sativa Humlesneglebælg, Medicago lupulina Græsmarksbælgplanter i alt Græsser Alm. rajgræs, Lolium perenne Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Knoldrottehale, Phleum bertolonii Hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca lemanii Strandsvingel, Festuca arundinacea Rajsvingel, X Festulolium Fåresvingel, Festuca ovina Alaskahejre, Bromus sitchensis Alm. rapgræs, Poa trivialis Engrapgræs, Poa pratensis Krybhvene, Agrostis stolonifera Græsser i alt Bælgsæd Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Fodervikke, Vicia sativa Smalbladet lupin Lupinus angustifolius Bælgsæd i alt Rodfrugter Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Rodfrugter i alt Olie- og spindplanter Vårraps, Brassica napus Vinterraps, Brassica napus

6 Kommen, Carum carvi Oliehør, Linum usitatissimum Gul sennep, Sinapis alba Olie- og spindplanter i alt Forseglet i alt, total Tabel 1.2. Certificerede mængder af sædekorn i perioden 1. juli juni 2004 Cereal seeds certified during the period 1 July June (1) Pre-basic seed; (2) Basic seed; (3) Certified seed 1. generation; (4) Certified seed 2. generation; (5) Total Certificeret sædekorn Præbasissæd tons Basissæd tons 1. gen. tons 2. gen. tons I alt tons Art/sort (1) (2) (3) (4) (5) Vinterhvede Deben Grommit Hattrick Bill Ritmo Solist Galicia Abed Biscay Senat Symbol Skater Kris Robigus Baltimor Boston Wasmo Stakado Abed Hereward Veronica Asketis Pentium Cardos Smuggler Vip Ina Opus Abba Elvis Travix Complet Skalmeje Flair Tommi Gefion Blixen Perfector Globus Terra Agrestis Ure Lexus Patrel

7 Tulsa Shamrock Abika Samyl Penta Sorter under afprøvning Ikke indgået i sortblanding Vinterhvede i alt Vinterbyg Ludo Vanessa Clara Carola Mombasa Rafiki Cleopatra Nobilia Passion Parasol Louise Chess Menhir Siberia Jessica Platine Reni Diskant Antonia Escape Effect Dolly Naomie Abrusso Franzi Himalaya Hekla Sorter under afprøvning Ikke indgået i sortsblanding Carola Cleopatra Ludo Indgået i sortsblanding Vinterbyg i alt Rug Matador Hacada Picasso Caroass Carotop Recrut Avanti Ikke indgået i sortsblanding Picasso Hacada

8 Indgået i sortsblanding Rug i alt Triticale Lamberto Kortego Tricolor Algalo SW Valentino Cyclus California Triticale i alt Spelt Oberkulmer rotkorn Spelt i alt Vintersæd i alt Vårbyg Prestige Barke Simba Cicero Hydrogen Helium Landora Sebastian Alliot Otira Power Astoria Brazil Class Annabell Justina Smilla Neruda Orthega Fabel Scarlett Lux Cabaret Braemar Cruiser Troon Dialog Meltan Global Beryllium Tangent Cork Cellar Christina Frontier Barabas Sorter under afprøvning Ikke indgået i sortsblanding Cicero

9 Landora Helium Neruda Alexandra Power Simba Hydrogen Fabel Prestige Cellar Alliot Philadelphia Cruiser Barke Class Otira Punto Indgået i sortsblanding Vårbyg i alt Havre Revisor Markant Freddy Corrado Rasputin Gunhild Ranch Havre i alt Vårhvede Vinjett Amaretto Eminent Vårhvede i alt Vårsæd i alt Vinter- og vårsæd i alt

10 Tabel 1.3. Erstatningspligtige partier af sædekorn certificeret i perioden 1. juli juni 2004 Cereal seed lots entitling to compensation certified during the period 1 July June 2004 Kategori/firma Partier i alt I alt Rh. Sp. Erstatningspligtige partier Andre frø Andre arter Kornarter Flyvehavre Meldrøjer Anden sort Præ-basissæd Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh. V DLF-Trifolium A/S, Roskilde DLG A.m.b.A., Odense C Gdr. Peer Hummeluhr, Skals 1 0 Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, Kolding Nielsen & Smith A/S, Glostrup 1 0 Pajbjerg A/S, Odder 5 0 Sejet Planteforædling I/S, Horsens 1 0 Sydvestjysk Andel, Gørding Toft Planteforædling, Roslev 1 0 Partier i alt Basissæd Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh. V DLF-Trifolium A/S, Roskilde DLG A.m.b.A., Odense C Foderstofforeningen S.A.B., Skamby Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, Kolding Nielsen & Smith A/S, Glostrup Pajbjerg A/S, Odder Sydvestjysk Andel, Gørding Sydvestsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.A., Dalmose 3 0 Toft Planteforædling, Roslev 1 0 ØA Fyn A/S, Karise Aarhusegnens Andel, Galten 16 0 Partier i alt Certificeret sædekorn 1. generation Advanta A/S, Hedensted 2 0 Bornholms Andels Foderstofforretning, Rønne 2 0 Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh.V DLF-Trifolium A/S, Roskilde DLG A.m.b.A., Odense C Brødr. Ewers A/S, Sønderborg 2 0 Foderstofforeningen S.A.B., Skamby Frøsalget, Brørup 5 0 HEDEGAARD agro, Nørresundby Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld 5 0 Gdr. Per Hummeluhr, Skals 1 0 Hunsballe Frø A/S, Holstebro 1 0 Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, Kolding 86 0 Landsforeningen den lokale andel, Fredericia

11 Nielsen & Smith A/S, Glostrup 51 0 Næsbjerg Foderstofforening, Varde 3 0 Pajbjerg A/S, Odder Roskilde Andel amba, Gadstrup 1 0 Sydvestjysk Andel, Gørding 54 0 Sydvestsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.A., Dalmose 13 0 Hans Tobiasen, Jedsted Maskinstation, Ribe 1 0 Toft Planteforædling, Roslev 5 0 Vestjyllands Andel, Ringkøbing 5 0 ØA Fyn A/S, Karise 14 0 Østsjællands Andel, Karise Aarhusegnens Andel, Galten Partier i alt Certificeret sædekorn 2. generation Aller Mølle A/S, Christiansfeld Bornholms Andels Foderstofforretning, Rønne Dansk Landbrugs Grovvareselskab, Kbh.V DLG A.m.b.A., Odense C Brødr. Ewers A/S, Sønderborg Foderstofforeningen S.A.B., Skamby H.C. Handelscenter Venslev A/S, Skibby HEDEGAARD agro, Nørresundby Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, Kolding Midtjysk Såsæd ApS, Herning 7 0 Mollerup Mølle A/S, Nykøbing Mors J.B. Møller ApS, Løgumkloster Nielsen & Smith A/S, Glostrup Nordjysk Andel, Vrå Pajbjerg A/S, Odder 1 0 Holger Rasmussen I/S, Haderslev Roskilde Andel amba, Gadstrup Sydvestjysk Andel, Gørding Sydvestsjællands Andels Grovvareforening A.m.b.A., Dalmose A/S Harald Thomsen, Tårs Toft Planteforædling, Roslev 1 0 Vildbjerg Mølle A/S, Vildbjerg ØA Fyn A/S, Karise Østsjællands Andel, Karise Aarhusegnens Andel, Galten Partier i alt

12 Tabel 1.4. Besigtigede og godkendte sædekornsarealer i 2004 Areas of cereal seeds inspected and approved in (1) Total areas inspected; Areas approved of (2) pre-basic seed; (3) basic seed; (4) certified seed 1st generation ; (5) certified seed 2nd generation and (6) total Besigtiget Certificeret sædekorn areal ha Præbasissæd Basissæd 1. gen. 2. gen I alt Art/sort (1) (2) (3) (4) (5) (6) Vinterhvede Deben Hattrick Grommit Biscay Robigus Smuggler Solist Bill Ritmo Symbol Opus Skater Skalmeje Kris Senat Galicia-abed Blixen Globus Asketis Perfector Tommi Vip Tulsa Patrel Baltimor Hereward Cubus Tritex Cardos Complet Terra Lexus Abika Elvis Samyl Flair Ina Ure Heroldo Clarus Penta Oekostar Gefion Agrestis Travix Katart Samurai Paroli Watson Soter under afprøvning Vinterhvede i alt

13 Vinterbyg Chess Ludo Vanessa Carola Rafiki Escape Dolly Nobilia Lomerit Cleopatra Mombasa Himalaya Clara Franzi Diskant Hekla Soter under afprøvning Vinterbyg i alt Vinterrug Picasso Matador Hacada Recrut Caroto Humbolt Avanti Vinterrug i alt Triticale Lamberto Algalo Cyclus California Tritikon Kortego Sw-valentino Nilex Versus Legalo Sorter under afprøvning Triticale i alt Vintersæd i alt Vårbyg Prestige Simba Barke Hydrogen Class Sebastian Helium Power Cicero Smilla Alliot Otira Brazil Troon

14 Cabaret Landora Braemar Native Justina Cruiser Scarlett Astoria Global Cebeco Doyen Carafe Neruda Josefin Hairoon Modena Texter Nfc-tipple Margret Felicitas Beryllium Tangent Frontier Proces Saga Christina Sorter under afprøvning Vårbyg i alt Havre Freddy Revisor Markant Rasputin Corrado Gunhild Dominik Flamingskurz Ranch Havre i alt Vårhvede Vinjett Amaretto Burgos Vårhvede i alt Vårsæd i alt I alt vinter- og vårsæd

15 Tabel 1.5. Besigtigede markfrøarealer i 2004 Areas of agricultural seeds (other than cereal seeds) inspected in (1) Areas for harvest of pre-basic and basic seed; (2) Certified seed; (3) Total Certificeringskategori Præ-basisfrø og basisfrø Certificeret frø I alt ha Art (1) (2) (3) Græsmarksbælgplanter Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Humlesneglebælg, Medicago lupulina Græsmarksbælgplanter i alt Græsser Almindelig rajgræs, Lolium perenne Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Knoldrottehale, Phleum bertolonii Hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca lemanii Strandsvingel, Festuca arundinacea Rajsvingel, X Festulolium Almindelig rapgræs, Poa trivialis Engrapgræs, Poa pratensis Almindelig hvene, Agrostis capillaris Krybhvene, Agrostis stolonifera Græsser i alt Bælgsæd Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Fodervikke, Vicia sativa Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Bælgsæd i alt Rodfrugter Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Rodfrugter i alt Olie- og industriplanter Vårraps, Brassica napus Vinterraps, Brassica napus Oliehør, Linum usitatissimum Gul sennep, Sinapis alba Olie- og industriplanter i alt Kontrollerede arealer i alt, total

16 Tabel 1.6. Gennemsnitstal for besigtigede markfrøarealer Areas of inspected agricultural seeds (other than cereal seeds) averaged over (1) Areas for harvest of prebasic and basic seed; (2) Certified seed; (3) Total Certificeringskategori Præ-basisfrø og basisfrø Certificeret frø I alt ha Art (1) (2) (3) Græsmarksbælgplanter Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Humlesneglebælg, Medicago lupulina Lucerne, Medicago sativa Græsmarksbælgplanter i alt Græsser Almindelig rajgræs, Lolium perenne Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Knoldrottehale, Phleum bertolonii Hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca lemanii Fåresvingel, Festuca ovina Strandsvingel, Festuca arundinacea Rajsvingel, X Festulolium Almindelig rapgræs, Poa trivialis Engrapgræs, Poa pratensis Almindelig hvene, Agrostis capillaris Krybhvene, Agrostis stolonifera Græsser i alt Bælgsæd Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius Bælgsæd i alt Rodfrugter Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Rodfrugter i alt Olie- og industriplanter Vårraps, Brassica napus Vinterraps, Brassica napus Oliehør, Linum usitatissimum Gul sennep, Sinapis alba Kommen, Carum carvi Olie- og industriplanter i alt Kontrollerede arealer i alt, total

17 Tabel 1.7. Antal kontroldyrkninger af indsendte prøver afsluttet i samt de tilsvarende gennemsnitstal Number of field plot tests performed during 2004, and the average number for the period Art Antal 2003/2004 Gns Korn Cereals Vinterrug, Secale cereale Vinterhvede, Triticum aestivum Vårhvede, Triticum aestivum Vinterbyg, Hordeum vulgare Vårbyg, Hordeum vulgare Alm. havre, Avena sativa Triticale, Triticosecale Rodfrugter og industriplanter Root crops and fibre seeds Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea 0 11 Hestebønne, Vicia faba Vinterraps, Brassica napus Vårraps, Brassica napus 8 83 Markært, Pisum sativum convar. speciosum Oliehør, Linum usitatissimum Andre arter, Other root crops and fibre seeds Græs og kløver Grasses and clover seeds Hundegræs, Dactylis glomerata Engsvingel, Festuca pratensis Strandsvingel, Festuca arundinacea Rød svingel, Festuca rubra Stivbladet svingel, Festuca ovina var. duriuscula Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum Alm. rajgræs, Lolium perenne Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Timoté, Phleum pratense Engrapgræs, Poa pratensis Alm. rapgræs, Poa trivialis 7 15 Rødkløver, Trifolium pratense 5 11 Hvidkløver, Trifolium repens Andre arter Other grasses and clover seeds I alt

18 Tabel 1.8. Angreb af nøgen brand i F-materiale og præ-basissæd i byg Undersøgelsen omfatter planter pr. prøve Loose smut in breeders' seed and pre-basic seed of barley Samples contained 20,000 plants Antal planter med nøgen brand pr. prøve Antal prøver over 20 Gns. angreb pct. Antal prøver i alt Vinterbyg Winter barley Antal ,00 37 Procent 97 3 Vårbyg Spring barley Antal ,03 90 Procent

19 Tabel 1.9. Angreb af nøgen brand i bygsorter 2004 Undersøgelsen omfatter planter pr. prøve Loose smut in barley varieties Samples contained 1,200 plants Art og sort 0 0,01-0,10 Procent angreb af nøgen brand 0,11-0,21-0,31-0,41-0,51-0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 Procent prøver 1,01-2,00 over 2,00 Gns. angreb pct. Antal prøver i alt Vårbyg Spring barley Troon Prestige , Simba ,00 80 Helium ,00 46 Alexandra ,00 21 Landora , Sebastian ,01 45 Power ,01 38 Class ,01 29 Neruda ,01 28 Annabell ,01 20 Brazil ,01 11 Astoria ,01 10 Fabel ,02 16 Hydrogen ,03 71 Alliot ,03 43 Barke ,04 99 Orthega ,07 11 Otira ,12 22 Cicero ,20 81 Cellar ,27 10 Andre sorter ,02 56 Antal , Procent Vinterbyg Winter barley Vanessa ,00 26 Ludo ,01 58 Mombassa ,01 33 Passion ,01 15 Clara ,02 21 Carola ,19 23 Andre sorter 100 0,00 60 Antal , Procent "-" Betyder, at tallet ligger under 0,5 19

20 Tabel Indhold af anden sort i prøver af byg, havre og hvede undersøgt i kontrolmarkerne 2004 Contents of other varieties in field plot samples of barley, oat, and wheat 2004 Art og sort 0 1,6-2,0 2,1-5,0 Procent indhold af anden sort 0,01-0,6-1,1-0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 Antal prøver 5,1-14,9 Anden sort Antal prøver i alt Vårbyg Spring barley Prestige Landora Barke Cicero Simba Hydrogen Sebastian Helium Alliot Power Class Neruda Otira Alexandra Annabell Fabel Smila Astoria Brazil Troon Cellar Cruiser Orthega Andre sorter Antal Procent Vinterbyg Winter barley Ludo Mombasa Vanessa Carola Clara Passion Chess Cleopatra Andre sorter Antal Procent Alm. havre Oat Revisor Markant Freddy Andre sorter Antal Procent Vinterhvede Winter wheat Bill Biscay Deben

21 Grommit Hattrick Solist Ritmo Skater Wasmo Galicia Senat Robicus Boston Symbol Kris Smuggler Andre sorter Antal Procent Vårhvede Spring wheat Amaretto Vinjett Andre sorter Antal Procent Triticale Triticale Lamberto Andre sorter Antal Procent "-" Betyder, at tallet ligger under 0,5 Tabel antal prøver modtaget Number of samples recieved Antal prøver Number of samples 1999/ / / / /04 Gns. Average Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni I alt

22 Tabel Antal undersøgte prøver grupperet efter art Samples grouped according to species Antal prøver Number of samples Gns. Average 2003/ a. Korn Cereals Alm. havre, Avena sativa Vinterbyg, Hordeum vulgare Vårbyg, Hordeum vulgare Vinterrug, Secale cereale Triticale, X Triticosecale 214 Vinterhvede, Triticum aestivum Vårhvede, Triticum aestivum Majs, Zea mays 115 Andre kornarter, Other cereals 10 b. Frø af græsser Seeds of grasses Alm. hundegræs, Dactylis glomerata Strandsvingel, Festuca arundinacea 63 Stivbladet svingel, Festuca lemanii Engsvingel, Festuca pratensis Rød svingel, Festuca rubra Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum Westerwoldisk rajgræs, Lolium multiflorum var. westerwoldicum 12 Alm. rajgræs, Lolium perenne Timoté, Phleum pratense Engrapgræs, Poa pratensis Alm. rapgræs, Poa trivialis Andre græsser, Other grasses 23 c. Frø af bælgsæd Pulses Lupin, Lupinus 30 Smalbladet lupin, Lupinus angustifolius 125 Markært, Pisum sativum convar. speciosum Hestebønne, Vicia faba Andre frø af bælgsæd, Other pulses 18 d. Frø af græsmarksbælgplanter Small seeded legumes 101 Humlesneglebælg, Medicago lupulina 3 16 Lucerne, Medicago sativa 5 10 Alsikekløver, Trifolium hybridum 2 5 Rødkløver, Trifolium pratense Hvidkløver, Trifolium repens Andre frø af græsmarksbælgplanter, Other small seeded legumes 5 e. Frø af rodfrugter Seeds of root crops 559 Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea Kålroe, Brassica napus var. napobrassica 1 7 f. Frø af olie- og industriplanter Oil and fibre seeds 704 Raps og rybs, Brassica napus and Brassica rapa subsp. oleifera Kommen, Carum carvi 1 4 Gul sennep, Sinapis alba Oliehør, Linum usitatissimum Andre olie- og industrifrø, Other oil and fibre seeds 42 22

23 g. Frøblandinger Seed mixtures 0 10 h. Frø af grønsagsplanter Vegetable seeds 954 Kepaløg, Allium cepa Porre, Allium porrum Purløg, Allium schoenoprasum Rødbede, Beta vulgaris var. vulgaris 6 23 Hvidkål, Brassica oleracea var. alba Blomkål, Brassica oleracea var. botrytis Kinakål, Brassica rapa subsp. pekinensis 2 27 Majroe, Brassica rapa subsp. rapa Spansk peber, Capsicum annuum Vandmelon, Citrullus lanatus Melon, Cucumis melo 29 Alm. agurk, Cucumis sativus Mandelgræskar, Curcubita pepo 2 17 Havegulerod, Daucus carota subsp. sativus Havesalat, Lactuca sativa Tomat, Lycopersicon esculentum Alm. persille, Petroselinum crispum Alm. ært, Pisum sativum Radise, Raphanus sativus Haveskorzoner, Scorzonera hispanica Spinat, Spinacia oleracea Andre grønsagsfrø, Other vegetable seeds 155 i. Frø af blomsterplanter Flower seeds

24 Tabel Antal enkeltundersøgelser udført i laboratorier og kontrolmark i perioden 1. juli juni 2004 Tests carried out in laboratories and field plots during the period 1 July June 2004 Antal prøver Number of samples Gns. Average 2003/ Renhed, Purity Renhed, industriraps, Rape seed for industrial purposes 1 39 Renhed, industribælgsæd, Leguminous seeds for industrial purposes Kvik, vægtprocent, Agropyron repens, percentage by weight Skræppe, vægtprocent, Rumex spp., percentage by weight Ukrudtsfrø, enkeltarter, vægtprocent, Weed seeds, single species, percentage by weight Kulturfrø, enkeltarter, vægtprocent, Other crop seeds, single species, percentage by weight Andre specifikationer, vægtprocent, Other specifications, percentage by weight Ukrudts- og kulturfrø, antal, Weed seeds and other crop seeds, number Ukrudtsfrø, antal, Weed seeds, number 5 76 Kulturfrø, antal, Other crop seeds, number Kvik, antal, Agropyron repens, number Skræppe, antal, Rumex spp., number Silke, antal, Cuscuta spp., number Flyvehavre, antal, Avena fatua, number Ukrudtsfrø, enkeltarter, antal, Weed seeds, single species, number Kulturfrø, enkeltarter, antal, Other crop seeds, single species, number Andre specifikationer, antal, Other specifications, number Størrelsessortering af bederoefrø, Size grading tests of Beta seeds Prøverensning, Cleaning of seed samples Spiring, Germination Vitalundersøgelse (tetrazoliummetoden), Vitality test Vandindhold, Moisture content Olieindhold, Oil content Kornvægt, Weight of 1000 seeds Hektolitervægt af korn, Volumen weight of cereals Zéleny-tal, Zéleny Protein, Protein Faldtal, Falling number Stivelse, Starch Glucosinolat, Glucosinolate Erucasyre, Erucic acid 0 89 Bejdsekvalitet, Quality of seed treatment Sygdomsundersøgelser, Diseases Sortsrenhed, laboratorium, Varietal purity, laboratory tests Sortsrenhed, kontrolmark, Field plot tests Nøgen brand i vårbyg (F-materiale og præ-basis) i kontrolmarken, Loose smut in spring barley (breeder's material and pre-basic) in control plots Skadedyrsundersøgelser, Pest examinations Andre undersøgelser, Other determinations

25 Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni 2004 Average results for species of cereal seeds and other agricultural seed tested in (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Per cent weed seeds; (6) Per cent germination capacity final count; (7) Vitality test; (8) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Vitalitet (7) Alm. havre, Avena sativa ,04 s s 97,0 Vinterbyg, Hordeum vulgare ,9 0,08 s s 96,8 Vårbyg, Hordeum vulgare ,9 0,08 s s 97,2 Vinterrug, Secale cereale ,9 0,08 s s 87,7 Vinterhvede, Triticum aestivum ,9 0,11 s s 95,5 Vårhvede, Triticum aestivum ,9 0,09 s s 94,6 Triticale, X Triticosecale ,9 0,14 s s 89,6 Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Hårde frø (8) Alm. hundegræs, Dactylis glomerata ,0 3,59 0,33 0,05 94,3 Stivbladet svingel, Festuca lemanii ,6 6,04 0,17 0,12 88,7 Engsvingel, Festuca pratensis ,5 1,08 0,34 0,14 89,3 Rød svingel, Festuca rubra ,2 3,69 0,07 0,04 90,5 Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum ,5 0,41 0,03 0,09 89,2 Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum ,5 0,45 0,02 0,04 91,0 Alm. rajgræs, Lolium perenne ,0 0,84 0,12 0,08 93,6 Timoté, Phleum pratense ,1 0,49 0,32 0,13 92,4 Engrapgræs, Poa pratensis ,1 5,28 0,57 0,09 89,0 Alm. rapgræs, Poa trivialis ,7 5,73 0,26 0,35 91,2 Markært, Pisum sativum var. speciosum ,7 0,35 s s 88,9 Hestebønne, Vicia faba ,8 0,18 s s 89,3 Humlesneglebælg, Medicago lupulina ,5 0,24 0,15 0,10 82,4 7,5 Rødkløver, Trifolium pratense ,2 0,61 0,08 0,15 85,1 6,7 Hvidkløver, Trifolium repens ,0 0,73 0,12 0,13 83,5 7,9 Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima ,8 0,17 s 0,01 93,3 Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea ,9 0,09 s s 93,0 Vårraps, Brassica napus ,8 0,18 s 0,06 94,3 Vinterraps, Brassica napus ,9 0,11 s 0,02 95,0 Oliehør, Linum usitatissimum ,8 0,25 0,01 s 87,9 I tabellen indgår for 2003/04 gennemsnitsresultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. Average results for 2003/04 from authorised Danish laboratories are included in the table. 25

26 Tabel Gennemsnitstal for arter af korn og markfrø 1. juli juni 2004 Average results for species of cereal seeds and other agricultural seed tested in 1 July June (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Per cent weed seeds; (6) Per cent germination capacity final count; (7) Vitality test; (8) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Vitalitet* (7) Alm. havre, Avena sativa s s s 97,9 Vinterbyg, Hordeum vulgare ,9 0,09 s s 96,5 93,4 Vårbyg, Hordeum vulgare ,9 0,09 s s 97,2 93,8 Vinterrug, Secale cereale ,9 0,08 s s 83,3 90,3 Vinterhvede, Triticum aestivum ,9 0,09 s s 92,8 93,9 Vårhvede, Triticum aestivum ,9 0,10 s s 90,1 92,8 Triticale, X Triticosecale ,9 0,09 s s 90,9 81,6 *Der er foretaget vitalitet på 450 prøver. Vitality test has been made on 450 samples Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Spireevne (6) Spiring pct. Hårde frø (8) Alm. hundegræs, Dactylis glomerata ,7 3,92 0,31 0,08 93,0 Stivbladet svingel, Festuca lemanii ,4 5,33 0,09 0,16 85,1 Engsvingel, Festuca pratensis ,8 0,73 0,27 0,23 87,3 Rød svingel, Festuca rubra ,9 3,94 0,06 0,08 89,6 Hybridrajgræs, Lolium x boucheanum ,5 0,25 s 0,25 88,9 Italiensk rajgræs, Lolium multiflorum ,6 0,30 s 0,09 88,2 Alm. rajgræs, Lolium perenne ,7 0,97 0,12 0,18 93,4 Timoté, Phleum pratense ,2 0,45 0,27 0,12 92,0 Engrapgræs, Poa pratensis ,5 5,86 0,57 0,09 86,9 Alm. rapgræs, Poa trivialis 52 93,0 6,42 0,17 0,39 89,0 Markært, Pisum sativum var. speciosum ,7 0,30 s s 85,5 Hestebønne, Vicia faba 12 99,9 0,19 s s 88,8 Humlesneglebælg, Medicago lupulina 22 99,8 0,14 0,08 s 72,8 Rødkløver, Trifolium pratense 73 98,6 0,93 0,11 0,35 81,1 7,1 Hvidkløver, Trifolium repens ,7 0,96 0,13 0,18 75,6 12,5 Sukkerroe, Beta vulgaris var. altissima ,8 0,16 s 0,07 94,4 Foderbede, Beta vulgaris var. rapacea 61 99,9 0,09 s s 93,0 Vårraps, Brassica napus 6 99,9 0,14 0 s 95,7 Vinterraps, Brassica napus ,9 0,10 s s 95,0 Oliehør, Linum usitatissimum 8 99,7 0,29 s s 96,5 I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. Results from authorised Danish laboratories are included in the table. 26

27 Tabel Gennemsnitstal for arter af grønsagsfrø 1. juli juni 2004 Average results for species of vegetable seeds tested in (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Number of samples; (6) Per cent germination capacity final count; (7) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Antal prøver (6) Spiring pct. Spireevne (7) Kepaløg, Allium cepa ,05 s s ,9 Porre, Allium porrum ,04 s 0, ,7 Purløg, Allium schoenoprasum ,7 0,21 0,01 0, ,7 Dild, Anethum graveolens 55 99,2 0,56 0,01 0, ,9 Havekørvel, Anthriscus cerefolium 53 99,6 0,34 s 0, ,6 Blad-/knoldselleri, Apium graveolens var. dulce/rapaceum 33 99,5 0,47 0,01 0, ,4 Rødbede, Beta vulgaris var. vulgaris ,7 0,31 0,01 0, ,2 Bladbede, Beta vulgaris var. cicla 51 99,8 0,17 s 0, ,4 Hvidkål, Brassica oleracea var. alba ,9 0,06 s 0, ,4 Blomkål, Brassica oleracea var. botrytis ,9 0,06 s s ,4 Broccoli, Brassica oleracea var. italica 17 99,9 0,12 0,01 0, ,0 Rødkål, Brassica oleracea var. rubra ,03 s s 82 92,3 Grønkål, Brassica oleracea var. sabellica 37 99,9 0,08 0 0, ,7 Kinakål, Brassica rapa var. pekinensis ,9 0,05 s 0, ,2 Majroe, Brassica rapa subsp. rapa ,9 0,10 s s ,1 Spansk peber, Capsicum annuum ,9 0,06 s ) 92,2 Krysantemum, Chrysanthemum sp ,5 0,40 0,02 0, ) 72,2 Vandmelon, Citrullus lanatus s s s 204 1) 97,3 Melon, Cucumis melo ,02 s ) 96,6 Alm. agurk, Cucumis sativus ,03 s s ,7 Mandelgræskar, Cucurbita pepo ,05 s ) 96,6 Havegulerod, Daucus carota subsp. sativus ,3 0,60 s 0, ,7 Salat, Lactuca sativa ,9 0,12 s 0, ,0 Tomat, Lycopersicon esculentum ,9 0,13 s s ,4 Alm. persille, Petroselinum crispum ,7 0,18 0,01 0, ,0 Havebønne, Phaseolus vulgaris 37 99,9 0,07 s s 49 88,4 Alm. ært, Pisum sativum ,9 0,15 s s ,8 Radise, Raphanus sativus ,8 0,20 0,01 0, ,3 Haveskorzoner, Scorzonera hispanica ,8 0,19 s s ,0 Aubergine, Solanum melongena ,01 s ) 95,6 Spinat, Spinacia oleracea ,02 s s ,1 Havetimian, Thymus vulgaris 42 99,1 0,47 0,01 0, ,3 1) I spireevnen er medregnet mindst 0,5% friske uspirede frø. Including at least 0.5 per cent fresh, ungerminated seeds. I tabellen indgår for 2003/04 gennemsnitsresultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. Average results for 2003/04 from authorised Danish laboratories are included in the table. 27

28 Tabel Gennemsnitstal for arter af grønsagsfrø 1. juli juni 2004 Average results for species of vegetable seeds tested in 1 July June (1) Number of samples; (2) Per cent pure seed; (3) Per cent inert matter; (4) Per cent other crop seeds; (5) Number of samples; (6) Per cent germination capacity final count; (7) Per cent hard seeds; s = Trace Art Antal prøver (1) Rent frø (2) Renhed pct. Affald (3) Andre kulturfrø (4) Ukrudt (5) Antal prøver (6) Spiring pct. Spireevne (7) Kepaløg, Allium cepa s ,8 Porre, Allium porrum , ,6 Purløg, Allium schoenoprasum 16 99,9 0,08 0 s 25 81,1 Dild, Anethum graveolens 8 99,4 0,59 0 0, ,1 Havekørvel, Anthriscus cerefolium 3 99,9 0,10 0 s 3 92,3 Blad-/knoldselleri, Apium graveolens var. dulce/rapaceum ,06 0 s 2 95,0 Rødbede, Beta vulgaris var. vulgaris 5 99,8 0,22 s s 5 95,0 Bladbede, Beta vulgaris var. cicla 5 99,8 0,180 s s 5 81,4 Hvidkål, Brassica oleracea var. alba ,06 0 s 32 95,0 Blomkål, Brassica oleracea var. botrytis s s s 30 89,8 Broccoli, Brassica oleracea var. italica s ,0 Rødkål, Brassica oleracea var. rubra , ,4 Grønkål, Brassica oleracea var. sabellica 4 99,9 0,08 0 s 5 91,8 Kinakål, Brassica rapa var. pekinensis s 1 97,0 Majroe, Brassica rapa subsp. rapa 9 99,9 0,07 0 s 9 97,2 Spansk peber, Capsicum annuum s ,0 Krysantemum, Chrysanthemum sp. 3 99,8 0,13 s 0, ,3 Vandmelon, Citrullus lanatus s s ,0 Melon, Cucumis melo s s ,0 Alm. agurk, Cucumis sativus s s ,4 Mandelgræskar, Cucurbita pepo s s ,6 Havegulerod, Daucus carota subsp. sativus 13 99,6 0,33 0 s 14 86,3 Salat, Lactuca sativa 10 99,9 0,10 s s 12 95,3 Tomat, Lycopersicon esculentum 72 99,9 0,07 s s 74 94,7 Alm. persille, Petroselinum crispum 10 99,3 0,34 0,06 0, ,7 Havebønne, Phaseolus vulgaris 1 99,9 0, ,0 Alm. ært, Pisum sativum s s ,6 Radise, Raphanus sativus 9 99,7 0,17 s 0, ,4 Haveskorzoner, Scorzonera hispanica s s s 20 1) 84,7 Aubergine, Solanum melongena s s ,8 Spinat, Spinacia oleracea s s s ,9 Havetimian, Thymus vulgaris 7 99,5 0,23 s 0, ,8 1) I spireevnen er medregnet mindst 0,5% friske uspirede frø. Including at least 0.5 per cent fresh, ungerminated seeds. I tabellen indgår resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. Results from authorised Danish laboratories are included in the table. 28

29 Tabel Forekomst af flyvehavre (Avena fatua) i korn- og frøprøver i perioden 1. juli juni 2004 Avena fatua found during the period 1 July June 2004 in: (A) Cereal seed samples from Danish certified lots; (B) Other cereal seed samples; (C) Seed samples of other species 1999/ / / / /04 A. Antal prøver af dansk certificeret sædekorn undersøgt for flyvehavre Antal prøver med indhold af flyvehavre B. Antal andre kornprøver undersøgt for flyvehavre Antal prøver med indhold af flyvehavre C. Antal frøprøver undersøgt for flyvehavre Antal prøver med indhold af flyvehavre I tabellen indgår for 2003/04 resultater fra prøver analyseret på autoriserede danske laboratorier. Results for 2003/04 from authorised Danish laboratories are included in the table. Tabel Prøveantal og resultatfordeling for sortsrenhedsanalyser af maltbyg efter Københavns Slutseddel i perioden 1. januar til 31. december 2004 Number of samples and distribution of results of analyses of varietal purity of malting barley seeds according to Copenhagen Contract during the period 1 January - 31 December 2004 Antal prøver Procent indhold af Anden sort Vinterbyg iblanding 1) 1. analyse 2. analyse Faq 1. analyse Faq 2. analyse I alt prøver ) Ved 1. henholdsvis 2. analyse bestemmes indhold af anden sort i maltbyg af en given sort, mens der ved faq 1. analyse henholdsvis faq 2. analyse bestemmes indhold af vinterbyg i maltbyg af "fair average quality". 1. analyse har en statistisk sikkerhed på mindst 80%, mens 2. analyse har en statistisk sikkerhed på mindst 98% for at en ukontraktlig prøve ikke angives som kontraktlig. Content of other varieties in barley seeds for malt is determined by 1st and 2nd analysis and content of winter varieties is determined in faq 1st analysis and faq 2nd analysis. The significance level for 1st analysis is 80 per cent and for 2nd analysis it is 98 per cent. 29

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER...

1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... Statistik 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FRØ OG SÆDEKORN... 5 2. FODER- OG GØDNINGSSTOFFER... 28 3. PLANTER OG PLANTESUNDHED... 39 4. MILJØ... 54 5. EU-LANDBRUGSORDNINGER... 58 6. ØKOLOGI... 64 7. KONTROLAKTIVITET

Læs mere

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet. Statistik. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratets Statistik 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Frø og sædekorn 2. Foder- og gødningsstoffer 3. Planter og plantesundhed

Læs mere

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2006. Plantedirektoratets statistik for 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2006 Plantedirektoratets statistik for 2006 Denne vejledning er

Læs mere

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Statistik 2007. Plantedirektoratets statistik for 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Statistik 2007 Plantedirektoratets statistik for 2007 Denne publikation er

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli juni 2000 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 1999-30. juni 2000 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 1999-30 June

Læs mere

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter

Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter Vejledning om kurser og eksamen for frølaboranter 1. Regelgrundlag Kravene til kurser og eksamen for frølaboranter er anført i følgende bekendtgørelser: Sædekornsbekendtgørelsen Markfrøbekendtgørelsen

Læs mere

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003

1. Frø og sædekorn. Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 1. Frø og sædekorn Tabel 1.1. Certificerede mængder af markfrø i perioden 1. juli 2002-30. juni 2003 Amounts of certified agricultural seeds (other than cereal seeds) during the period 1 July 2002-30 June

Læs mere

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet

Kolofon: Titel: Statistik 2002. Udgiver: Plantedirektoratet. Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Kolofon: Titel: Statistik 2002 Udgiver: Plantedirektoratet Ansvarlig institution: Plantedirektoratet Copyright Plantedirektoratet: Plantedirektoratet Emneord: Statistik til beretningen 2002. Resumé: Plantedirektoratets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46

Indholdsfortegnelse. 1. Frø og sædekorn side 3. 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35. 3. Planter og plantesundhed.. side 46 Statistik 2001 1 Indholdsfortegnelse 1. Frø og sædekorn side 3 2. Foder-og gødningsstoffer.. side 35 3. Planter og plantesundhed.. side 46 4. Miljøregulering.. side 60 5. EU-landbrugsordninger.. side 63

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 16.7.2015 L 188/39 DIREKTIVER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESDIREKTIV (EU) 2015/1168 af 15. juli 2015 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80

Læs mere

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver

5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver Side 1 af 15 5. Prøvestørrelser og neddeling af prøver 5.1 Prøvestørrelser og antal Krav til prøvestørrelse er angivet i bilag 5-1 og 5-2 og gælder både for original- og duplikatprøver. De prøvestørrelser,

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 27 April 2008 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Bekendtgørelse om markfrø 1)

Bekendtgørelse om markfrø 1) BEK nr 1511 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000015 Senere

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø

Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Planter Den 19. oktober 2017 Sagsnr.: 17-1231-000001 KRBA (Ændring af BEK nr. 1709/2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om markfrø Henvisning til eventuel EU-retsakt, der ændrer

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp

AARHUS UNIVERSITET. 4 oktober, SEED - High Quality Seed. Maintaining Integrity in Organic Farming. seedp - High Quality Seed Maintaining Integrity in Organic Farming seedp Problemstilling Utilstrækkelig forsyning af økologisk udsæd Kvantitet (triticale, ærter, roer, majs, hvidkløver) Kvalitet (bælgsæd, hvede

Læs mere

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler

Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Frø og sædekorn 1 Vejledning til virksomheder der forarbejder, producerer, mærker, forsegler og handler Januar 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN. Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Årgang 35 April

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug

Så let kan det gøres To midler til alt korn. HVEDE: Septoria DTR Gulrust Brunrust Hvedemeldug. BYG: Bygbladplet Bygrust Skoldplet Bygmeldug HVEDE: Septoria DTR Hvedemeldug BYG: Bygmeldug Så let kan det gøres To midler til alt korn Agricultural Products The Chemical Company pera og pus Team dækker samtlige behov for svampebekæmpelse i korn!

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, som ændret ved 3 i lov nr. 279 af 25. april

Læs mere

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER

DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER November 2005 Tryk: Herrmann & Fischer DET NYE STÆRKE GRÆSHERBICID MED NYE MULIGHEDER Virker på et meget bredt spektrum af græsser og nogle vigtige tokimbladede arter Kan bruges efterår eller forår i vinterhvede,

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn

Bestemmelser for fremavl af korn Bestemmelser for fremavl af korn 5. udgave, juni 2013 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn. NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Fordeling af kernevægt, protein- og ß-glucanindhold i to rækker af et Prisma vårbyg aks

Fordeling af kernevægt, protein- og ß-glucanindhold i to rækker af et Prisma vårbyg aks Archived at http://orgprints.org/0000144 Variation i indholdsstoffer i korn kvalitet? Variation i indholdsstoffer i korn Den almene betydning af vendingen kvalitet er anvendelighed til specifikke formål.

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2002 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg... 2 Forord... 3 Summary...

Læs mere

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA

KONTRAKTBETINGELSER. for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Januar 2010 KONTRAKTBETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø til DLF AmbA Alle bestemmelser vedrørende basisfrø samt gennemførelse og certificering af avlen er godkendt af Plantedirektoratet. DLF AmbA

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om grønsagsfrø 1) I medfør af 1, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1-2 og 13, stk. 3, i lov om

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug?

Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Potentialet for samproduktion af bioenegi og protein i græsser Kan vi fastholde fødevareforsyningen og mindske miljøpåvirkningen fra dansk landbrug? Uffe Jørgensen Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

Økologimøde. 25. januar 2017

Økologimøde. 25. januar 2017 Økologimøde 25. januar 2017 Velkomst v/ Leif Hagelskjær Afdelingschef Planteavl Få nok ud af gødningen v/ Diana Boysen Poulsen Økologikonsulent Program Kort om gødningsreglerne Sædskifte Efterafgrøder

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser. Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser 62576)256 * Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4 Afprøvningens

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014)

Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Sammenhæng mellem lovafgrøder og grønne krav (opdat. 3.12.2014) Tolkning mellem grønne krav sker løbenede Væsentligste ændringer Der er fra Naturerhverv videregivet en liste til erhvervet der viser sammenhæng

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning?

BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? BioValue SPIR Aktiviteter i WP1 råvaregrundlaget Kan vi fordoble biomasseproduktionen og halvere markernes miljøpåvirkning? Uffe Jørgensen Eksperimentel verificering i BioValue af forudsætninger for +10

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget

TRIBENURON-METHYL. Express ST. Midler. Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget TRIBEURO-METHYL Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Express ST, reg.nr. 3-164, 1x10 tabletter á 7,5 g, Du Pont Express SX, reg.nr. 3-177, 100 g, Du Pont Danmark ApS uance WG, reg.nr.

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Juli 2017 Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2000R0930 DA 22.08.2007 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 930/2000 af 4. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012

DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 DEN LEVENDE KULTURARV PÅ MUSEUMSMARKEN 2012 Vestfyns Hjemstavnsgård Tekst og fotos: Iris og Børge Jensen Museerne på Vestfyn og forfatteren. Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum bestående af en

Læs mere

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion

Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Hvordan og hvornår reagerer afgrøderne på vandoverskud? Specialkonsulent Janne Aalborg Nielsen Planteproduktion Fotos: Erik Skov Nielsen, Dansk Landbrug Sydhavsøerne 2... Vi vil gerne give svar Hvor mange

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Regler for jordbearbejdning

Regler for jordbearbejdning Regler for jordbearbejdning Juli 2012 vfl.dk Indhold Forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder... 2 Stubbearbejdning og pløjetidspunkt... 2 Ukrudtsbekæmpelse... 2 Økologiske bedrifter...

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014

Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Økologisk dyrkning af efterafgrøder og grøngødning Foulum, 1. juli 2014 Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Margrethe Askegaard VFL Økologi mga@vfl.dk Program: 1. Fordele og ulemper 2. Regler

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn. 7. udgave, April 2015

Bestemmelser for fremavl af korn. 7. udgave, April 2015 Bestemmelser for fremavl af korn 7. udgave, April 2015 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn, herunder NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2016 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle Alle vognmænd der leverer afgrøder til Mollerup Mølle skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

10. Vegetabilske produkter Crop products

10. Vegetabilske produkter Crop products 90 10. Vegetabilske produkter Crop products Indledning og afgrænsning Dette afsnit om vegetabilske produkter omfatter principielt samtlige vegetabilske produkter, herunder også grønsager, frugt og bær

Læs mere

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed DK græs- og kløverfrø totalt 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HØSTET AREAL,

Læs mere

Afgrødernes næringsstofforsyning

Afgrødernes næringsstofforsyning Afgrødernes næringsstofforsyning Temadag om jordfrugtbarhed 12. okt. 2016 Jørgen Eriksen Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Minimumsloven (Liebig s lov): Udbyttet bestemmes af den vækstfaktor

Læs mere

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen

140 års udvikling med frølaboratoriet. Hans Arne Jensen 140 års udvikling med frølaboratoriet Hans Arne Jensen Indledning Tak for indbydelsen Præsentation Baggrund for artikler og foredrag Disponering af foredraget Frøkontrollen grundlægges gges E. Møller-Holst:

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning 1 Definitioner og generel introduktion 2 Partiets størrelse 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter 4 Prøvestørrelser og neddeling

Læs mere

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN

OFFICIEL SORTSLISTE. The Official List of Varieties. The Danish Gazette for Plant Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Ministeriet for

Læs mere

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber

B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber B1: Fantastiske efterafgrøder og kåring af årets efterafgrødefrontløber Projektets formål: At få økologiske landmænd til at udnytte efterafgrøders potentiale maksimalt for at få: * en bedre økonomi i økologisk

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007

Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Sorter af korn, bælgsæd og olieplanter 2007 Forord Resultaterne fra den lovbestemte værdiafprøvning af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i den Beskrivende Sortsliste : Sorter

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Side 1 af 28 Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Oversigten rummer: Prøvemærkesedler side 2 Mærkesedler til partier, indledning side 3 Mærkesedler til partier side 4 Dæk- og forseglingsetiketter

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2009 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder

HØSTEN 2015. Afregningsbetingelser for afgrøder HØSTEN 2015 Afregningsbetingelser for afgrøder EKSPORTHVEDE Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Fradrag: 0,00 Fradrag: 0,75

Læs mere

Skadetærskler for bygbladplet, stribesyge og spiringsfusariose

Skadetærskler for bygbladplet, stribesyge og spiringsfusariose Skadetærskler for bygbladplet, stribesyge og spiringsfusariose ans O. Pinnschmidt, DF, Flakkebjerg ans.pinnschmidt@agrsci.dk inficeret såsæd reduceret fremspiring Fusarium spp. M. nivale reduceret plantevækst

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015

REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING Juli 2015 REGLER FOR JORDBEARBEJDNING er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Kontakt Susi Lyngholm, sil@seges.dk D +45 8740 5427 Forsidefoto

Læs mere

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter

Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG Korn, bælgsæd og olieplanter Forsøg, undersøgelser og analyser SORTSFORSØG 2005 Korn, bælgsæd og olieplanter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Placering af observationsparceller og sortsforsøg...2 Forord...3 Summary...4

Læs mere

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg

Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Udvaskning af kvælstof: Betydning af jordbearbejdning, såtidspunkt og sortsvalg Elly Møller Hansen 1, Bo Melander 2 & Lars J. Munkholm 1 1 Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Foulum 2 Institut for

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder B F Høsten 2009 Afregningsbetingelser for afgrøder B F Eksporthvede Eksporthvede Råvarekvalitet Målt værdi Kvalitetsregulering Knækkede kerner Basis 3,0% 3,0 og derunder 3,1 og derover Vand Basis 14,5% max.

Læs mere

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen

Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Øget planteproduktion og bedre miljø samtidigt! Uffe Jørgensen Myter om biomasseproduktion Den samlede mængde biomasse er en fast størrelse Øget produktivitet på marken vil øge miljøbelastningen Dansk

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i

Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i Kan vi med hjälp av bättre rotutveckling, en varierad växtföljd och användning av fånggrödor bevara mullhalt och ekosystemtjänster i spannmålsdominerade odlingssystem Organisk stof i kornsædskifter Lange

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2013 Afregningsbetingelser for afgrøder Generelle betingelser Transportkrav i Mollerup Mølle I forbindelse med BSE handlingsplanen har Mollerup Mølle gennemført mange tiltag for at minimere risikoen

Læs mere

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties

MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties. OFFICIEL SORTSLISTE The Official List of Varieties MEDDELELSER FRA SORTSAFPRØVNINGEN The Danish Gazette for Plant Varieties Information om plantenyhedsbeskyttelse og sortslisteoptagelse Årgang 32 April 2013 Særnummer OFFICIEL SORTSLISTE The Official List

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn.

I denne vejledning kan du læse om de regler og praksis, der gælder ved handel og udveksling af frø og sædekorn. Frø og sædekorn 2 Vejledning til hobbyavlere, frøsamlere og virksomheder om regler og praksis for handel og overdragelse af frø til ikke-kommerciel brug og bevaring Forord I denne vejledning kan du læse

Læs mere

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER

INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER INDHOLD AF ENERGI I FÆRDIGFODER ERFARING NR. 1202 Kontrol af 59 færdigfoderblandinger har vist, at indholdet af energi ved den officielt anvendte metode i gennemsnit lå tæt på det deklarerede indhold.

Læs mere

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK

Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK Agrinord 17/3 2015 Darran Andrew Thomsen cand. agro Økologi i SEGES ØKO- EFTERAFGRØDER FORSØG OG PRAKTISK PROGRAM Det arbejder jeg/vi med i SEGES? Hvad kan efterafgrøder? Såtidsforsøg efterafgrøder Eftervirkning

Læs mere