Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2013/14 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf

2 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Bestemmelser vedrørende erstatning Oversigt over de enkelte virksomheders produktion af partier af vintersæd efter de danske kvalitetsnormer Oversigt over de enkelte virksomheders produktion af partier af vårsæd efter de danske kvalitetsnormer Oversigt over partier med erstatningspligtige mangler Oversigt over vandindhold i prøver udtaget stikprøvevis af sædekornspartierne Side

3 1. Indledning 3 Kontrollen er gennemført efter NaturErhvervstyrelsens gældende bekendtgørelse om sædekorn 1, bilag 5, hvor normerne for kvalitetskontrollen er fastsat. Produktion af partier af vintersæd I sæsonen 2013/14 (perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014) har 10 sædekornsvirksomheder fremstillet partier af vintersæd i henhold til de danske kvalitetsnormer. Af disse var (74,1 %) hvede, 605 (17,0 %) byg, 234 (6,6 %) rug, og 81 (2,3 %) triticale. I de tre foregående sæsoner /11, 2011/12 og 2012/13 - blev der produceret henholdsvis 3.942, og partier af vintersæd. Produktion af partier af vårsæd I sæsonen 2013/14 (perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014) har 9 sædekornsvirksomheder fremstillet partier af vårsæd i henhold til de danske kvalitetsnormer. Af disse var (86,3 %) byg, 225 (7,8 %) havre, 145 (5,0 %) hvede og 25 (0,9 %) triticale. I de tre foregående sæsoner 2010/11, 2011/12 og 2012/13 - blev der produceret henholdsvis 2.776, og partier af vårsæd. Erstatningsordningen Erstatningsordningen indebærer, at sædekornsvirksomheden skal udbetale erstatning til køber i de tilfælde, hvor analysen af prøven i forbindelse med certificering har vist, at de gældende højere danske kvalitetsnormer ikke er opfyldt. Bestemmelserne vedrørende udbetaling af erstatning for erstatningspligtige partier fremgår af afsnit 2 i denne oversigt. Erstatning for partier af vintersæd med erstatningspligtige mangler I sæsonen 2013/14 havde 61 partier (1,7 % af de producerede vintersædspartier) erstatningspligtige mangler. Til sammenligning kan nævnes, at henholdsvis 3,3, 7,3 og 2,7 % af de i sæsonerne 2010/11, 2011/12 og 2012/13 producerede partier havde erstatningspligtige mangler. Af de 61 erstatningspligtige partier var 4,9 % erstatningspligtige for mangler ved renhed, 4,9 % for mangler ved spireevne, 70,5 % for for stort indhold af anden kornart, 16,4 % for for stort indhold af andre plantearter end korn, 1,6 % for for stort indhold af gold hejre, 3,3 % for for stort indhold af anden sort og 1,6 % for indhold af flyvehavre. Af de 61 erstatningspligtige partier var 47,6 % hvede, 37,7 % byg, 9,8 % rug og 4,9 % triticale. Af de producerede hvedepartier havde 1,1 % erstatningspligtige mangler. Tilsvarende havde 3,8 %, 2,6 %, og 3,7 % af de producerede byg-, rug- og triticalepartier erstatningspligtige mangler. 1 I sæson 2013/14 er kontrollen udført efter NaturErhvervstyrelsens gældende bekendtgørelse om sædekorn. Link til bekendtgørelse.

4 4 Erstatning for partier af vårsæd med erstatningspligtige mangler I sæsonen 2013/14 havde 53 partier (1,8 % af de producerede vårsædspartier) erstatningspligtige mangler. Til sammenligning kan nævnes, at henholdsvis 2,0, 4,5 og 2,0 % af de i sæsonerne 2010/11, 2011/12 og 2012/13 producerede partier havde erstatningspligtige mangler. Af de 53 erstatningspligtige partier var 1,9 % for mangler ved renhed, 49,1 % for mangler ved spireevne, 37,7 % for for stort indhold af anden kornart, 13,2 % for for stort indhold af andre plantearter end korn, 1,9 % for indhold af flyvehavre og 1,9 % for for stort indhold af anden sort. Af de 53 erstatningspligtige partier var 71,8 % byg, 13,2 % havre, 7,5 % hvede og 7,5 % triticale. Af de producerede bygpartier havde 1,5 % erstatningspligtige mangler. Tilsvarende havde 3,1 %, 2,8 % og 16,0 % af de producerede havre-, hvede- og triticalepartier erstatningspligtige mangler. Produktion af sortsblandinger af vinterhvede I sæsonen 2013/14 blev 56 partier vinterhvede solgt som sortsblandinger. Dette svarer til 2,1 % af de producerede partier af vinterhvede. Produktion af sortsblandinger af vinterbyg I sæsonen 2013/14 blev 1 parti vinterbyg solgt som sortsblandinger. Dette svarer til 0,2 % af de producerede partier af vinterbyg. Produktion af sortsblandinger af rug I sæsonen 2013/14 blev 43 partier rug solgt som sortsblandinger. Dette svarer til 18,4 % af de producerede partier af rug. Produktion af sortsblandinger af vårbyg og vårbyg iblandet italiensk rajgræs I sæsonen 2013/14 blev 71 partier vårbyg solgt som sortsblandinger. Dette svarer til 2,9 % af de producerede partier af vårbyg. Der er ikke solgt sortsblandinger med vårbyg iblandet italiensk rajgræs. Vandindhold I sæsonen 2013/14 blev 375 partier af sædekorn stikprøvevis undersøgt for vandindhold. Ud af disse opfyldte 6 partier (1,6 %) ikke normen på maksimalt 16,0 % vand. (Se afsnit 6).

5 Forkortelser 5 I oversigten er anvendt følgende forkortelser: PB = præ-basissæd BA = basissæd C1 = certificeret sædekorn 1. generation C2 = certificeret sædekorn 2. generation RH = renhed, % SP = spireevne, % AK = anden kornart BY = anden kornart i 1 kg, byg HA = anden kornart i 1 kg, havre HV = anden kornart i 1 kg, hvede RU = anden kornart i 1 kg, rug TR = anden kornart i 1 kg, triticale AP = frø af andre plantearter end korn i 1 kg KI = frø af andre plantearter end korn i 1 kg, heraf kiddike FL = frø af andre plantearter end korn i 1 kg (i havre 2 kg), heraf flyvehavre GH = indhold af gold hejre i 1 kg ME = indhold af meldrøjer i 1 kg AS = anden sort, % Partistr. = partistørrelse i kg. 2. Bestemmelser vedrørende erstatning Erstatningsordningen indebærer, at tilmeldte sædekornsvirksomheder har pligt til at betale erstatning efter erstatningsreglerne for sædekorn i de tilfælde, hvor resultatet af analyse af prøve i forbindelse med certificering har vist, at gældende danske kvalitetsnormer ikke er opfyldt. Det vil sige, at enhver køber af et parti sædekorn med erstatningspligtige mangler har ret til erstatning. Erstatningen i procent for de enkelte erstatningspligtige partier, der er solgt i sæsonen 2013/14, fremgår af afsnit 5. Erstatningerne er beregnet i henhold til Erstatningsregler for Sædekorn, I tilfælde hvor erstatninger ikke umiddelbart kunne fastsættes efter reglerne, er erstatningsprocenter fastsat af Bedømmelsesudvalget for Sædekorn. Producentvirksomheden skal betale erstatning enten direkte til de endelige købere eller til Erstatningsfonden for Sædekorn. Dette gælder, uanset om salget sker direkte til forbruger eller gennem mellemhandler. Hvis en køber ønsker at fremsætte krav om erstatning, skal anmeldelse af mangler og krav om erstatning fremsættes over for sidste sælger i handelsleddet. Det gælder uanset om sidste sælger er den producerende virksomhed eller en mellemhandler. Erstatningskrav sammen med faktura, mærkesedler, sækketryk eller tilsvarende dokumentation til godtgørelse af købet og den købte mængde, skal være fremsendt til sælgeren inden 1. december efter udløbet af den sæson (1. juli juni), hvori sædekornet er købt.

6 6 Endelige købere, der er berettiget til erstatning, men som ikke inden 31. december 2014 har modtaget erstatning, kan mod dokumentation af købet få erstatning udbetalt fra Erstatningsfonden for Sædekorn, DAKOFO, Børsen, 1217 København K. Erstatningskrav kan fremsættes over for Erstatningsfonden indtil den 1. maj efter udløbet af den sæson, hvori sædekornet er købt. Tvistigheder vedrørende erstatning afgøres af Bedømmelsesudvalget for Sædekorn. Hvis en erstatningssag ønskes afgjort af bedømmelsesudvalget, rettes henvendelse herom til udvalget, hvis adresse er: Nyropsgade 30, 1780 København V. Tvistigheder vedrørende erstatning kan indbringes for bedømmelsesudvalget indtil den 1. maj i den sæson, der følger efter den sæson, hvori sædekornet er solgt. 3. Oversigt over de enkelte virksomheders produktion af partier af vintersæd efter de danske kvalitetsnormer. Virksomhed Antal partier produceret Partier med erstatningspligtige mangler PB BA C1 C2 I alt Antal Pct. Brødr. Ewers A/S, Sønderborg ,7 Danish Agro, Karise ,1 Dansk Landbrugs Grovvareselskab, København V ,0 HEDEGAARD agro, Nørresundby Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld ,8 Konny Hummeluhr, Skals 1 1 Mollerup Mølle A/S, Nykøbing Mors ,9 Nielsen & Smith A/S, Glostrup ,0 Nordic Seed A/S, Fredericia ,0 Sejet Planteforædling I/S, Horsens Partier i alt ,7 Certificeret sædekorn af rug herunder sortsblandinger er af praktiske grunde opført under C1. Sortsblandinger er opført under C2. De ovennævnte partier er produceret og kontrolleret i henhold til de danske kvalitetsnormer. Ud over disse partier er der produceret og kontrolleret 261 eksportpartier efter EU-minimumsnormerne og 0 partier i henhold til OECD-reglerne.

7 7 4. Oversigt over de enkelte virksomheders produktion af partier af vårsæd efter de danske kvalitetsnormer. Virksomhed Antal partier produceret Partier med erstatningspligtige mangler PB BA C1 C2 I alt Antal Pct. Brødr. Ewers A/S, Sønderborg ,6 Danish Agro, Karise ,4 Dansk Landbrugs Grovvareselskab, København V ,6 HEDEGAARD agro, Nørresundby ,9 Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld ,2 Mollerup Mølle A/S, Nykøbing Mors ,8 Nielsen & Smith A/S, Glostrup ,9 Nordic Seed A/S, Fredericia ,7 Sejet Planteforædling I/S, Horsens 8 8 Partier i alt ,8 Sortsblandinger af vårbyg er opført under C2. De ovennævnte partier er produceret og kontrolleret i henhold til de danske kvalitetsnormer. Ud over disse partier er der produceret og kontrolleret 66 eksportpartier efter EU-minimumsnormerne og 0 partier i henhold til OECD-reglerne..

8 5. Oversigt over partier med erstatningspligtige mangler 8 Brdr. Ewers A/S, Toftlund Vinterbyg KWS Meridian C2 14PV ,0 12, Vinterbyg KWS Meridian C2 14PV ,0 6, Vinterbyg Matros C2 14PV ,0 2, Vinterbyg Matros C2 14PV ,0 3, Vårbyg Quench C2 14PV ,0 3, Vårbyg Quench C2 14PV153 88,0 8 7,0 0,5 7, Vårbyg Quench C2 14PV155 70,0 75,0 75, Vårbyg Quench C2 14PV ,0 2, Danish Agro A.M.B.A., Galten Vinterbyg Apropos C2 14KA ,5 4, Vinterbyg Apropos BA 14PB ,0 2, Vinterhvede Jensen C2 14TA509 99,5 2,0 2, Vinterhvede Jensen C2 14TA ,5 0, Vinterhvede Jensen C2 14TA ,0 2, Vinterhvede KWS Cleveland C2 14KA628 99,5 2,0 2, Vinterhvede KWS Cleveland C2 14TB ,0 1, Vinterbyg KWS Meridian C2 14PB ,0 3, Vinterhvede Nakskov C1 14TA ,5 1, Vinterhvede Mariboss C2 14KA ,00 1, Vinterhvede Mariboss C2 14KA ,5 13, Vinterhvede Mariboss C2 14KA ,00 4, Vinterhvede Mariboss C2 14KA ,50 7, Vinterrug Kapitän C1 14KA ,5 1, Vårbyg Evergreen C2 14KA ,25 1, Vårbyg Evergreen C2 14KA ,5 3, Vårbyg Laurikka C1 14PB269 4,5 24,0 24,

9 Danish Agro A.M.B.A., Galten (fortsat) 9 Vårbyg Propino C2 14KA ,0 1, Vårbyg Propino C2 14KA583 99,4 2,5 2, Dansk Landbrugs Grovvareselskab, København V. Havre Dominik C2 14LA5317M 11 1,25 1, Havre Dominik C2 14LA5321L 9 8 4,5 4, Vinterbyg Matros C2 14LA5054K 8 7 3,5 3, Vinterbyg Matros C2 14LA5054L 6 2,0 2, Vinterbyg Padura PB 14US1019 0,4 3,0 3, Vinterbyg Padura PB 14US1021 0,5 4,0 4, Vinterhvede Frument C2 14LA ,5 0, Vinterhvede Hereford C2 14LA , ,0 50,0 53, Vinterhvede KWS Dacanto C2 14RA5017J 2 0,5 0, Vinterhvede KWS Dacanto C2 14US ,25 0, Vinterhvede Mariboss C2 14YH ,5 3, Vinterhvede Mariboss C2 14YH ,5 4, Vinterhvede Mariboss C2 14YH ,5 1, Vinterrug KWS Magnifico C1 14MA ,0 2, Vinterrug Palazzo C1 14MA ,0 11,0 11, Vinterrug Palazzo C1 14MA ,0 6,0 6, Vinterrug Palazzo C1 14VP5019M 1 100,0 100, Vintertriticale Ragtac C2 14LA ,5 0, Vintertriticale Ragtac C2 14LA ,0 3, Vårbyg Pinocchio C2 14MA ,0 2, Vårbyg Quench C2 14LA ,0 88,0 88, Vårbyg Quench C2 14LA5402J 64,0 100,0 100, Vårbyg Quench C2 14LA5402K 57,0 100,0 100, Vårbyg Quench C2 14LA5402L 60,0 100,0 100, Vårbyg Quench C2 14LA5402M 74,0 59,0 59,

10 Dansk Landbrugs Grovvareselskab, København V. (fortsat) 10 Vårbyg Quench C2 14US ,75 1, Vårbyg Quench C2 14US5096J 88,0 7,0 7, Vårbyg Quench C2 14US5096K 85,0 21,0 21, Vårbyg Quench C2 14US5096L 86,0 14,0 14, Vårbyg Quench C2 14US5096M 88,0 7,0 7, Vårbyg Quench C2 14US5098K 86,0 14,0 14, Vårbyg Quench C2 14US5098M 88,0 7,0 7, Vårbyg Quench C2 14VP ,0 7,0 7, Vårhvede Katoda C2 14MA ,5 13,0 13, Vårhvede Taifun C2 14MA5034J 11 1,25 1, Vårhvede Taifun C2 14MA5034K 7 0,25 0, Hedegaard A/S, Nørresundby Vårbyg Propino C2 14HN ,0 100, Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld Vinterbyg Matros C2 14BB ,5 4, Vinterbyg Matros C2 14BB ,0 9, Vinterbyg Matros C2 14BB ,0 6, Vinterbyg Matros C2 14BB ,0 3, Vinterhvede Hereford C2 15BB012 83,0 4,0 4, Vinterhvede Mariboss C2 14BB ,50 0, Vinterhvede Mariboss C2 14BB ,25 0, Vinterhvede Mariboss C2 14BB ,5 0,50 6,

11 Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld (forsat) 11 Vinterhvede Mariboss C2 14BB ,5 1, Vinterhvede Mariboss C2 14BB ,0 2, Vårbyg Quench C2 14BB140 88,0 7,0 7, Vårbyg Quench C2 14BB142 85,0 21,0 21, Vårbyg Quench C2 14BB143 82,0 31,0 31, Vårbyg Quench C2 14BB144 84,0 24,0 24, Vårbyg Quench C2 14BB145 86,0 14,0 14, Vårbyg Quench C2 14BB146 88,0 7,0 7, Vårbyg Quench C2 14BB ,0 1, Mollerup Mølle A/S, Nykøbing M. Havre Dominik C2 14HV ,0 6, Havre Dominik C2 14HV ,0 14, Havre Dominik C2 14HV ,5 10, Vinterbyg KWS Meridian C2 14HV ,0 2, Vinterbyg KWS Meridian C2 14HV ,0 3, Vinterbyg KWS Meridian C2 14HV ,0 12, Vinterbyg KWS Meridian C2 14HV ,0 2, Vinterbyg Matros C2 14HV ,0 24, Vinterbyg Matros C2 14HV ,0 33, Vinterbyg Matros C2 14HV ,0 15, Vinterbyg Sandra C2 14HV ,0 18, Vinterhvede Mariboss C2 14HV ,5 0, Vinterhvede Mariboss C2 14HV ,0 3, Vinterhvede Mariboss C2 14HV ,5 1, Vårbyg Elmeri C2 14HV ,0 12, Vårbyg Propino C2 13HV ,5 1, Vårbyg Propino C2 13HV ,0 3, Vårbyg Propino C2 14HV ,0 15,

12 Mollerup Mølle A/S, Nykøbing M. (fortsat) 12 Vårbyg Propino C2 14HV ,0 2, Vårbyg Propino C2 14HV ,5 11, Nielsen & Smith A/S, Glostrup Havre Dominik C2 14TS ,50 2, Havre Dominik C2 14TS421 86, ,0 5,5 13, Vinterhvede Bussard C2 14TS ,0 2, Vinterhvede Bussard C2 14TS ,00 1, Vinterhvede Ellvis C2 14TS ,00 1, Vintertriticale Tulus C2 14TS ,5 2, Vårhvede Dacke C2 14TS ,5 0, Vårtriticale Amarillo-105 C2 14TS374 76,0 24,0 24, Vårtriticale Amarillo-105 C2 14TS375 77,0 21,0 21, Vårtriticale Dublet C2 14TS381 79,0 8,0 8, Vårtriticale Dublet C2 14TS383 77,0 21,0 21, Nordic Seed A/S, Galten Vinterrug Dukato C1 14PF ,0 2, Vårbyg Sanette BA 14PF766 86,0 14,0 14,

13 13 6. Oversigt over vandindhold i prøver udtaget stikprøvevis af sædekornspartierne Der er i sæsonen 2013/14 stikprøvevis udtaget 375 prøver, til analyse for vandindhold. Oversigten viser det samlede antal undersøgte prøver samt antal af prøver, der for den enkelte virksomhed har vist et vandindhold på over 16,0 %. Antal prøver Virksomhed Undersøgt i alt Med et vandindhold på over 16,0 % Danish Agro, Karise Dansk Landbrugs Grovvareselskab, København V Brødr. Ewers A/S, Sønderborg 3 HEDEGAARD agro, Nørresundby 13 Hornsyld Købmandsgaard A/S, Hornsyld 7 Nielsen og Smith A/S, Glostrup 19 Nordic Seed A/S, Galten 11 2 Sejet Planteforædling I/S, Horsens 2 Antal prøver i alt Prøver med over 16 % i vandindhold 1,6

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2015/16 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15

Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 Oversigt over sædekornspartier kontrolleret i sæsonen 2014/15 NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V., Tlf. 33 95 80 00 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bestemmelser vedrørende

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997

ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN. København, den 1. juli 1997 ERSTATNINGSREGLER FOR SÆDEKORN København, den 1. juli 1997 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Erstatningsreglernesområde... 3 2. Anmeldelse af erstatningskrav (anmeldelsesfrist)... 4 3. Garanterede

Læs mere

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme

Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Bekæmpelsestærskler for svampesygdomme Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for sygdomme i korn. Tærsklerne er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. Tærsklerne

Læs mere

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter

Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Side 1 af 28 Bilag 27 Mærkesedler og forseglingsetiketter Oversigten rummer: Prøvemærkesedler side 2 Mærkesedler til partier, indledning side 3 Mærkesedler til partier side 4 Dæk- og forseglingsetiketter

Læs mere

Mærkesedler til prøver

Mærkesedler til prøver Side 1 af 26 Mærkesedler til prøver Formular 44 Grøn Mærkning af prøver af partier, hvoraf der skal udtages efterkontrolprøver (kapitel 6.2) Efterkontrolprøve udtaget af et parti, der tidligere har været

Læs mere

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser

2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser Side 1 af 9 2. Definitioner og introduktion til certificering og analysebeviser 2.1 Definitioner For at lette brugen af instruksen er ord og begreber, der bruges i forbindelse med prøvetagning, beskrevet.

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier

Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter Februar 2014 Vejledning i produktion af sædekorn på baggrund af store partier 1 Indledning Det muligt at producere partier af

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2013 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2013 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

10. Prøvetagning af sædekorn

10. Prøvetagning af sædekorn Side 1 af 11 10. Prøvetagning af sædekorn Punkterne nedenfor omhandler prøvetagning, mærkning og forsegling i situationer der kun gælder for sædekorn. Specielt for sædekorn gælder: danske normer og hermed

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier)

Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion af store partier) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Planter August 2012 Vejledning i produktion af sædekornspartier, hvor der ikke foretages analyse på prøve fra alle partier (Produktion

Læs mere

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S

Vintersæd 2016/17. Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vintersæd 216/17 Vælg den rigtige sort til DIN bedrift HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S Vinterhvede Du skal gå efter den sort der passer til DIN bedrift! I Hornsyld Købmandsgaard A/S kender vi den enkelte sorts

Læs mere

16. Fornyet prøvetagning

16. Fornyet prøvetagning Side 1 af 6 16. Fornyet prøvetagning Fornyet prøvetagning af partier produceret her i landet er beskrevet i følgende punkter, mens fornyet prøvetagning af partier fra udlandet er beskrevet i kapitel 18.

Læs mere

Observationsparceller 2015

Observationsparceller 2015 VP OVERSIGTER_15 / OBS-steder Observationsparceller 2015 Parcelstørrelse i m 2 Vinterhve Vinterbyg Vinterrug Triticale Vårbyg Havre Vårhvede 295 Abildgård MS MS MS MS MS MS MS 1 Askov 20 20 20 20 20 20

Læs mere

Ændringsskema Bekendtgørelse om sædekorn

Ændringsskema Bekendtgørelse om sædekorn NaturErhvervstyrelsen Planter Den 20. oktober 2016 Sagsnr.: 16-0114-000005 Sagsbehandler: KRBA (Ændring af gældende BEK om sædekorn nr. 453 af 24. maj 2016) Ændringsskema Bekendtgørelse om sædekorn EU-retsakt,

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning, pr. 31-01-16 1 Definitioner og generel introduktion, pr. 31-01-16 2 Partiets størrelse, pr. 31-01-16 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter,

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen

Ukrudtsbekæmpelse. Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Indlæg ved konsulent Carsten Mouritsen Ukrudtsbekæmpelse Udfordringer Tidlig såning Meget græsukrudt Megen vintersæd Resistens Alm. rapgræs i vinterhvede Alm. rapgræs Ital. rajgræs i

Læs mere

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær

Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen. Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Sådan hæver du udbyttet og bundlinjen Bent H. Hedegaard, Henning Frostholm & Kristian Elkjær Indledning Fremstillingspris og fraktilanalyse (Bent Hedegaard) Udbyttefremgang (Henning Frostholm) Optimal

Læs mere

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen

9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Side 1 af 28 9. Indberetning til NaturErhvervstyrelsen Virksomhedens og prøvetagers opgaver ved indberetning Et parti skal anmeldes til certificering af den virksomhed, der producerer eller importerer

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN FORELØBIGE RESULTATER NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN - FORELØBIGE RESULTATER NOTAT NR. 17XX Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen.

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2016 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VALG AF VÅRBYG Sortsvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om sædekorn i

Bekendtgørelse om sædekorn i Bekendtgørelse om sædekorn i I medfør af 1, stk. 1, 2 og 4, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og tekstanmærkning nr. 167 ad 24.21.01

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om sædekorn 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om sædekorn 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om sædekorn 1) I medfør af 1, stk. 1, 2 og 4, 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, fastsættes efter

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Sortsafprøvning - status og nye tiltag TystofteFonden. Gerhard Deneken

Sortsafprøvning - status og nye tiltag TystofteFonden. Gerhard Deneken Sortsafprøvning - status og nye tiltag TystofteFonden Gerhard Deneken +45 5080 8451 gde@tystofte.dk Antal 2016-17 anmeldelser afprøvninger Anm-17 Anm-16 Afpr 17 Afpr 16 Vårhvede 3 0 3 1 Vårbyg 35 34 53

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn

Bestemmelser for fremavl af korn Bestemmelser for fremavl af korn 5. udgave, juni 2013 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn. NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder produktinformation 2015 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014 Evergreen Unik sundhed

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD OBSERVATIONSPARCELLER 2014 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 2 Observationsparceller 2014 Brønderslev Aakirkeby Hobro Abildgård Foulum Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Askov

Læs mere

Bekendtgørelse om sædekorn 1)

Bekendtgørelse om sædekorn 1) BEK nr 1549 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000014 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sædekorn 1)

Bekendtgørelse om sædekorn 1) BEK nr 1710 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0114-000005 Senere

Læs mere

Hjemmeavlet såsæd,- JA - NEJ - OG DOG

Hjemmeavlet såsæd,- JA - NEJ - OG DOG Hjemmeavlet såsæd,- Er det en god ide? JA - NEJ - OG DOG v / Ole Schou Er det en god ide? JA: Hvis man husker at medregne prisen for fremtidens sorter. NEJ: Hvis man gør det for at spare forædlerafgiften.

Læs mere

Bestemmelser for fremavl af korn. 7. udgave, April 2015

Bestemmelser for fremavl af korn. 7. udgave, April 2015 Bestemmelser for fremavl af korn 7. udgave, April 2015 FORORD DLG ønsker med denne folder at sætte fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på som fremavler af sædekorn, herunder NaturErhvervstyrelsens

Læs mere

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter

Værdiafprøvningen udbytteforsøg af landbrugsplanter J:\Admin\TystofteFonden\IT\Hjemmeside\Afprøvning\VP-oversigter\VP OVERSIGTER_13 VP-steder Værdiafprøvningen 2013 - udbytteforsøg af landbrugsplanter Vinterhvede Bagehvede- kvalitet Bagehvede - Udbytte

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2017 NOTAT NR. 1732 Resultaterne fra vinterbyg, vårbyg, hvede, rug og havre viser i forhold til høsten 2016 et fald i fosfor- og råproteinkoncentrationen. Energikoncentrationen

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

Instruks i prøvetagning af frø

Instruks i prøvetagning af frø 1 Instruks i prøvetagning af frø Indledning Side 1 af 7 Del 1 Indledning 1 Definitioner og generel introduktion 2 Partiets størrelse 3 Prøvetagning og prøvetagningsinstrumenter 4 Prøvestørrelser og neddeling

Læs mere

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder

Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder Forbedr din produktionsøkonomi med hybridrug - hybridrugen producere mange og billige foderenheder I det moderne, europæiske landbrug kan hybridrug komme til at spille en afgørende rolle. På mildere og

Læs mere

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017

PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 PRODUKTINFORMATION VÅRSÆD OG EFTERAFGRØDER 2017 Stærkt sortiment af vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber DANISH VÅRBYG AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 VÅRBYG VALG AF VÅRBYG

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed

VÅRSÆD 2015. Jacob Hansen, Nordic Seed VÅRSÆD 2015 Jacob Hansen, Nordic Seed EVERGREEN Unik sundhed Stabilt højt udbytte Middel stråstyrke Mlo-resistent All-round sort, foder og økologi Middel til højt proteinindhold Egnet til økologi Høj sortering

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 22 Det går stærkt med væksten i alle afgrøder. Det er rigtig bladsvampe og skadedyrs vejr, så der skal holdes øje i alle afgrøder. I vinterrug er

Læs mere

vintersæd 2014 produktinformation

vintersæd 2014 produktinformation vintersæd 2014 produktinformation Stærke vintersædssorter til sæson 2014/2015. Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber. Danish valg af agros rapssort kvægfoderprogram 2014 Vinterraps - kort og

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden. Gerhard Deneken

Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden. Gerhard Deneken Den sikre vej for nye sorter og udsæd TystofteFonden Gerhard Deneken +45 5080 8451 gde@tystofte.dk Snitflade mellem NaturErhvervstyrelsen og TystofteFonden per 1. jan 2017 Offentlige myndigheder Ikke-offentlig

Læs mere

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder

Hvede. Ingen regulering Fradrag: kr. 0,45 pr. 0,1% under 11,5% Afregnes som foderhvede Faldtal 250 225 250 og derover 249 225: 224 og derunder HØSTINFO 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav til kvalitet og er derfor ikke omfattet af nærværende afregningsaftale. Eksporthvede Protein,

Læs mere

6. Håndtering af prøver

6. Håndtering af prøver Side 1 af 7 6. Håndtering af prøver Umiddelbart efter neddeling af den sammensatte prøve til originalprøve og duplikatprøver, skal poserne med original- og duplikatprøverne mærkes og forsegles. Såfremt

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst

Aktuelt i marken. NUMMER 24 1. juli 2014. LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst NUMMER 24 1. juli 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Etablering af efterafgrøder Regler for jordbearbejdning efter høst Aktuelt i marken Det er nu tid at gøre i status i marken, hvad er lykkedes og hvad

Læs mere

Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance

Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance HØST INFO Infratec Korn NIT NIT-Service og Back-up instrumenter Kontakt FOSS A/S, hvis I har spørgsmål eller behov for teknisk assistance Telefon: 70 20 33 85 FOSS A/S placerer back-up Korn NIT instrumenter

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Foto: Morten Haastrup 2013 vfl.dk Sortsforsøg_2013_17_24.indd 1 16-12-2013 12:04:58 Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering

Læs mere

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug

Sedimentation, ml FEsv pr. hkg. FEso pr. hkg EFOSsvin EFOSi. Faldtal, sek. Meldug , skala: 0-10 1 9001 Blanding 91,2 87,9 83,1 87,4 100 42,8 729 10,8 70,0 20,4 191 32 121 119 91 87 1,2 0 3 9 6 5 1 6 6 7 3 73 6/8 2,8 2 13801 Hereward AS 74,8 75,1 71,7 73,9 85 41,4 768 12,1 70,1 23,2

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen OBSERVATIONSPARCELLER 2015 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning NaturErhvervstyrelsen 1 Observationsparceller 2015 Brønderslev Aakirkeby Abildgård Foulum Hobro Holstebro Koldkærgård Dyngby Sejet Skibby

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust

Procent (%) Karakter: 1-9. Septoria, blad Lejesæd. Septoria, blad. Gulrust, aks. Meldug. Gulrust , aks 1 9001 Blanding 106,3 101,2 95,6 121,1 114,4 107,7 100 3,3 0,02 0,02 10 6 2 5 86 13/8 50.6 78 9.2 71.0 16.6 114,7 112,9 90,4 86,0 2 9001 Blanding 105,3 102,7 96,0 119,3 112,4 107,1 99 7 0,04 2,4

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 -

AfgrødeNyt nr august Indhold. Aktuelt i marken. Skal vi holde øje med din vinterraps? -1 - AfgrødeNyt nr. 18 13. august 2014 Indhold Aktuelt i marken De første rapsmarker er sået i ugen, der er gået. I AfgrødeNyt nr. 16 kan du læse om såning, ukrudtsbekæmpelse og gødskning af vinterraps. I sidste

Læs mere

Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren

Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren Optimer den Økologiske foderforsyning Alternative afgræsningsafgrøder tæt på stalddøren Kvægkongres, 26. februar 2013 v/ Hans Lund Jysk Økologi Flere køer Arrondering Øko regler AMS Sædskifte Vores mål

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet

OBSERVATIONSPARCELLER VINTERSÆD. Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet OBSERVATIONSPARCELLER 2010 VINTERSÆD Afdeling for Sortsafprøvning Plantedirektoratet INDHOLD OBS 2010 Oversigt 2 Vintersæd 4 Abed 7 Abildgård 9 Billund 11 Boelshøj 13 Brønderslev 15 Dyngby 17 Flakkebjerg

Læs mere

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION

Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION Helsinge, tlf. 4879 5000 Dønnevælde, tlf. 4839 1461 Borup, tlf. 4828 9058 www.nag.dk HØSTINFORMATION 2015 Hvede Brødhvede/vårhvede Handles individuelt mellem køber og sælger og på individuelle kontraktkrav

Læs mere

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter

Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Anvendelsesorienteret Planteværn 213 III Bekæmpelsesstrategier i forskellige kornsorter Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou Dahlgaard Bekæmpelsesstrategier

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012

Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi. Askov Forsøgsstation. Markplan 2012 AU Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Askov Forsøgsstation Markplan 2012 2 3 Askov Forsøgsstation Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885 og hører under Aarhus Universitet. Til forsøgsstationen

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

7. Mærkning af partier

7. Mærkning af partier side 1 af 18 7. Mærkning af partier Alle enheder i et parti skal under prøvetagerens kontrol forsynes med en officiel partimærkeseddel senest i forbindelse med prøvetagning og forsegling af partiet. Ved

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter

Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter Sortsforsøg Korn, bælgsæd og olieplanter 2012 Foto: Morten Haastrup vfl.dk Foto: Morten Haastrup, Videncentret for landbrug. Indholdsfortegnelse Placering af observationsparceller og sortsforsøg...4 Forord...5

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie

Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie B R Ø D K O R N Møllernes anbefalinger og kvalitetskrav 2016 Foreningen af Danske Handelsmøller Association of Danish Millers - Association Danoise de Meunerie Brødkornskvalitet De vigtigste arter af korn

Læs mere

Produktinformation 2013

Produktinformation 2013 Produktinformation 2013 Vårsæd og efterafgrøder Valg af vårbyg Vårbyg Sortsvalg i vårbyg skal foretages med hensyntagen til anvendelses- og afsætningsmulighed. Når der vælges maltbygsort er det vigtigt

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013

NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development NÆRINGSINDHOLD I KORN FRA HØSTEN 2013 NOTAT NR. 1334 Væsentlige ændringer i forhold til 2012 er: Mere råprotein i vinterbyg, vårbyg og hvede

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Markplan Komosevej 15 Høstår: 2016

Markplan Komosevej 15 Høstår: 2016 Markplan Komosevej 15 Udskriften omfatter udvalgte marker. Mark Navn Forfrugt Ha Afgrøde Sort 49-0 Vinterhvede 20,03 Vårbyg Evergreen GLM sø 0,08 ha 50-0 Vinterhvede 12,65 Vårbyg Evergreen 51-0 Vinterhvede

Læs mere

Økologiske Markfrø 2016

Økologiske Markfrø 2016 Økologiske Markfrø 2016 Køb dine økologiske frø hos specialisterne! Park Allé 14 6600 Vejen Telefon: 75 38 17 44 post@froesalget.dk www.froesalget.dk Malkekvæg blandinger Varenr. 8010-402EF0001E1(10kg.)

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 29. april 2015

Læs mere

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger

- 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 1 - Kornets vej fra mark til forbruger - 2 - Kornets vej fra mark til forbruger - Ofte skal kornet passere 3-5 led, før det havner i indkøbskurven som en mere eller mindre forarbejdet fødevare - Vi kan

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder

Høsten Afregningsbetingelser for afgrøder Høsten 2011 Afregningsbetingelser for afgrøder Indhold Aftaleparter... 2 og kvalitetsregulering... 2 Afregningskategorier... 3 1. Hvede... 3 Eksporthvede... 3 Foderhvede... 4 2. Byg... 5 Maltbyg... 5 Foderbyg...

Læs mere

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016

KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø. Januar 2016 KONTRAKT- BETINGELSER for avl af kløver- og græsfrø Januar 2016 2 Kontraktbetingelser Disse kontraktbetingelser finder anvendelse ved kontrakter tegnet med DLF AmbA samt DLF Seeds A/S (samlet kaldet DLF

Læs mere

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet

Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet Økologisk udsæd med fokus på udsædsbårne sygdomme Bent J. Nielsen DJF, Århus Universitet DanSeed Symposium Kobæk Strand 8 marts 2010 Økologisk udsæd Større udviklings- og forskningsindsats i forbindelse

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Asger Overgaard Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Møde i arbejdsgruppen for certificering 26. januar 2016 hos NaturErhvervstyrelsen

Møde i arbejdsgruppen for certificering 26. januar 2016 hos NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Den 27. januar 2016 Sagsnr.: 16-31011-000001 Møde i arbejdsgruppen for certificering 26. januar 2016 hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere: Holger Lunden Nielsen og Smith, Lars Jørgen

Læs mere