Fra 2012 Til Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice Hospice Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40."

Transkript

1 ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet behandlingssted Hjemtransport i tilfælde af død, sygdom og tilskadekomst Fysioterapi, kiropraktor, ergoterapeut, osteopati og akupunktur Lægeordineret behandling af psykiske lidelser hos psykolog Hospital, skadestuebehandling, ambulant behandling, læge og speciallæge Sygetransport til egnet behandlingssted ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst eller behandlingssvigt på opholdsstedet Hjemtransport i tilfælde af død Hospice Hospice Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, ergoterapi, osteopati og akupunktur Lægeordineret behandling af psykiske lidelser hos psykolog (Se definition af psykiske lidelser i Ordliste) Ny Lægeordineret hjemmepleje Ny Sygeledsagelse/tilkaldelse op til tre personer Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, tandregulering, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese Terminalpleje på hospital Ubegrænset Sygeledsagelse/tilkaldelse op til to personer Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese Tandregulering indtil det fyldte 18. år Evakuering Graviditet (Tiilvalg) Dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold 750 pr. forsikrede pr. døgn Privatansvar (Tilvalg) Sikkerhedsstillelse (Tilvalg) Ulykke Død (Tilvalg) Ulykke Invaliditet/tandskade (Tilvalg) Ulykke Overfald (Tilvalg) Ulykke Tyggeskade (Tilvalg) Denne dækning er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under dækningen for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet. Graviditet og fødsel (Tilvalg) Dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport pr. forsikrede pr. døgn Privatansvar Tingskade (Tilvalg) Privatansvar Personskade (Tilvalg) Sikkerhedsstillelse/Kaution (Tilvalg) Heltidsulykke Død (Tilvalg) Heltidsulykke Invaliditet/tandskade (Tilvalg) Heltidsulykke Overfald (Tilvalg) Heltidsulykke Tyggeskade (Tilvalg) Dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under dækningerne for Livsforsikring og sygdomsinvaliditet. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

2 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2012 Til Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere og eventuel familie, som rejser ud i virksomhedens interesse, og som er anført i forsikringspolicen. For at forsikringen kan antages af Selskabet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider af eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller legemssvaghed, og at ansøger ikke er fyldt 60 år på optagelsestidspunktet. Forsikringen dækker virksomhedens medarbejdere og eventuel medrejsende familie, herunder også udeboende børn samt medrejsende fastboende medhjælp som rejser ud i virksomhedens interesse, og som er anført i forsikringspolicen. For at tegne forsikringen skal ansøger, herunder også eventuel medrejsende familie, udfylde helbredserklæring, som vil blive vurderet af Selskabets lægekonsulenter. Ansøger er forpligtet til at oplyse Selskabet om tidligere og nuværende sygdom, skade eller legemssvaghed. For at forsikringen kan antages af Selskabet på standardvilkår, er det en betingelse, at ansøger er fuldstændig rask i optagelsesøjeblikket og ikke lider af eller har lidt af nogen tilbagevendende sygdom, skade eller legemssvaghed, og at ansøger ikke er fyldt 60 år på optagelsestidspunktet. Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før forsikringens ikrafttræden, er ikke dækket. 1.3 Indtil Selskabet har modtaget og godkendt helbreds erklæring dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. For at opnå dækning for andet end akut sygdom og tilskadekomst, er det en forudsætning, at helbredserklæringen er skriftlig godkendt af Selskabet. 3.1 Ændres ansøgerens helbredstilstand efter optagelsesbegæringen er underskrevet og før Selskabets godkendelse, er forsikringstager og/ eller ansøger forpligtet til uden ophold at oplyse Selskabet herom. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede barn ønskes medforsikret skal der indsendes en optagelsesbegæring. Indtil Selskabet har modtaget optagelsesbegæring dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Europa omfatter Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Kanariske Øer, Kroatien, Letland, Libanon, Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Montenegro, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, Skandinavien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Indtil Selskabet har modtaget og godkendt helbredserklæring dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. For at opnå dækning for andet end akut sygdom og tilskadekomst, er det en forudsætning, at helbredserklæringen er skriftlig godkendt af Selskabet. Forsikrede er herefter dækket i henhold til forsikringspolicens ordlyd i tilfælde af kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før forsikringens ikrafttræden. Ændres ansøgerens helbredstilstand efter helbredserklæringen er underskrevet og før Selskabets godkendelse, er forsikringstager og/ eller ansøger forpligtet til uden ophold at oplyse Selskabet herom. Hvis forsikredes nyfødte og/eller adopterede barn ønskes medforsikret skal der indsendes en helbredserklæring. Indtil Selskabet har modtaget helbredserklæring dækker forsikringen kun akut opstået sygdom og tilskadekomst. Europa omfatter Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien- Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Egypten, Estland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Kanariske Øer, Kosovo, Kroatien, Letland, Libanon, Libyen, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Montenegro, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Serbien, Skandinavien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

3 4.3 Eksisterende lidelser Kroniske lidelser eller lidelser, der var til stede før forsikringens ikrafttræden, er ikke dækket. Slettet Ny 4.1 (Gammel 3.2) De efterfølgende paragraffer justeres i henhold hertil Når forsikrede har gennemgået Selskabets normale optagelse med udfyldelse af Helbredserklæring, dækkes i henhold til policens ordlyd i tilfælde af præeksisterende lidelser. For forretnings- og ferierejser gælder, at kroniske lidelser eller lidelser der var til stede før afrejsen fra bopælslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under forretningsrejsen og/eller ferierejsen. Såfremt der er valgt dækningsområde Skandinavien eller dækningsområde Europa omfatter forsikringen forretningsrejser og ferierejser i hele verden. Maksimalt 90 dages varighed pr. rejse, gældende fra det tidspunkt forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Forsikringen giver ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under forretnings-/ ferierejsen. Eksisterende lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra det valgte dækningsområde, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under forretnings-/ferierejsen. Såfremt der er valgt dækningsområde Verden er forsikrede til enhver tid omfattet af samtlige valgte dækninger, dog på nær dækningsberettiget indbo jf. 16.1, i hele verden i forbindelse med alle typer rejser. Forretningsrejser og ferierejser Forsikringen omfatter forretningsrejser og ferierejser (i hele verden) af maksimalt 90 dages varighed pr. rejse, gældende fra det tidspunkt forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at påbegynde rejsen. Dækningen ophører ved hjemkomst til bopælen eller arbejdspladsen, eller når forsikringsperioden udløber, hvis dette sker før hjemkomsten. Forsikringen giver ubegrænset dækning til forsikredes sygeudgifter i tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst under forretnings-/ ferierejsen. Ny 4.2 Ny 4.3 Eksisterende lidelser: Eksisterende lidelser eller lidelser, der var til stede før afrejsen fra udstationeringslandet, er omfattet af forsikringen i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behandlingsbehov under forretnings-/ferierejsen. Graviditet Under forretnings-og ferierejser ydes der dækning til forsikredes udgifter i forbindelse med uventede akut opståede komplikationer under graviditet indtil svangerskabets 36. uge, se dog 27.1 d). 4.4 (Gammel 4.2) Midlertidig smertestillende tandbehandling på rejse Der ydes dækning til midlertidig smertestillende tandbehandling, når forsikrede er på rejse uden for udstationeringsslandet. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede sender en original erklæring fra den lokalt autoriserede tandlæge, der specificerer, hvilken del af tandbehandlingen, der har været midlertidig og smertestillende. Forsikringen dækker ikke tandlidelser, der ikke er opstået på rejsen, og hvor tandbehandlingen ikke er midlertidig, smertestillende og kan afvente hjemkomsten. Tandproteser samt behandling som følge af tyggeskade eller tandskade er ikke omfattet af denne dækning. 3/16 ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste 2013

4 5.1 (Gammel 4.1) Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Forsikringen omfatter følgende ydelser: l) medicinsk betinget fysioterapi, ergoterapi, kiropraktik, akupunktur eller osteopatisk behandling, n) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med ambulant operation, i op til fire måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse af operationens resultat, q) ophold på hospice op til maks. DKK Opholdet skal ske på baggrund af en lægehenvisning og være forhåndsgodkendt af Selskabets lægekonsulenter. Se Undtagelser fra erstatning under 24. Selskabet bedømmer og afgør om udgifterne er rimelige og relevante for at få klarhed over om forsikrede lider af en sygdom, er i behov for behandling eller for at kontrollere en udført behandling. Forsikringen omfatter følgende ydelser: l) medicinsk betinget fysioterapi, ergoterapi, zoneterapi, kiropraktik, akupunktur eller osteopatisk behandling, n) leje af udvendige ortopædiske hjælpemidler, proteser eller andre medicinske hjælpemidler i forbindelse med operation, i op til fire måneder efter afsluttet behandling, ved tilfælde hvor hjælpemidlerne er lægeordinerede nødvendige for yderligere forbedring af operationens resultat eller for at hindre forværrelse af operationens resultat, q) ophold på hospice op til maks. DKK i ét sygdomsforløb. Opholdet skal ske på baggrund af en lægehenvisning og være forhåndsgodkendt af Selskabets lægekonsulenter, r) rimelige og nødvendige udgifter til lægeordineret hjemmepleje foretaget af en sygeplejerske i forsikrede eget hjem op til maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Behandlingen skal være forhåndsgodkendt af Selskabets lægekonsulenter, s) terminalpleje på hospital. For hospice se 5.1 q). Se Undtagelser fra erstatning under (Gammel 5.1) Dækningsberettiget syge- eller hjemtransport Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes syge- og/eller hjemtransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af: a) alvorlig sygdom eller b) alvorlig tilskadekomst eller c) død. Forsikringen dækker kun for én hjemtransport i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. Dækningsberettiget sygetransport Selskabet yder erstatning til rimelige og nødvendige udgifter til forsikredes sygetransport, inkl. ambulancetransport, i tilfælde af: a) alvorlig sygdom eller b) alvorlig tilskadekomst eller c) behandlingssvigt på opholdsstedet. Forsikringen dækker kun for én transport i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst/ behandlingssvigt. Transportudgifter dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. Kører forsikrede i egen bil i forbindelse med sygetransport, dækkes transportudgifter til og fra behandlingsstedet ad nærmeste vej med maks. DKK 1,50 pr. km. 6.2 (Gammel 5.2) Selskabets rettigheder ved transport til behandling Selskabet har ret til at kræve forsikrede hjemtransporteret til behandling i bopælslandet eller hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten. Selskabets rettigheder ved transport til behandling Selskabet har ret til at kræve forsikrede transporteret til behandling i bopælslandet eller hjemlandet og lade behandling afvente hjemkomsten. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

5 6.3 (Gammel 5.3) Hjemtransport og lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald Ved død refunderes udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde eller c) begravelse i bopælslandet. 7.1 (Gammel 6.1) Betingelser for sygeledsagelse og tilkaldelse Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst fem døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. Udgifter til sygeledsagelse eller tilkaldelse dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede udskrives fra hospitalet. 7.2 (Gammel 6.2) Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til tre personer. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopæls- og/eller hjemland. 8.1 (Gammel 7.1) Det er en betingelse at behandlingen er omfattet af dækningen Sygeudgifter, og er forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet (Gammel 9.1) Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for tandpleje, yder Selskabet erstatning for følgende behandlinger med 80% af regningens pålydende indenfor forsikringssummen: a) Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, tandregulering, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese. Hjemtransport og lovbefalede foranstaltninger ved dødsfald Ved død refunderes rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af afdøde samt lovbefalede foranstaltninger såsom balsamering og zinkkiste. Forsikredes pårørende kan vælge mellem: a) kremering af afdøde og hjemtransport af urne eller b) hjemtransport af afdøde eller c) begravelse i bopælslandet. Betingelser for sygeledsagelse og tilkaldelse Selskabet yder erstatning til sygeledsagelse og/eller tilkaldelse, hvis forsikrede dør, bliver hospitalsindlagt eller syge-/hjemtransporteret som følge af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst. Udgifter til sygeledsagelse eller tilkaldelse dækkes kun hvis sygdomstilfældet eller tilskadekomsten dækkes af forsikringen. Tilkaldelse Ved tilkaldelse skal såvel behandlende læge som Selskabets lægekonsulent vurdere, at hospitalsopholdet vil vare mindst tre døgn, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Forsikringen dækker kun tilkaldelse én gang i forbindelse med ét sygdomstilfælde/tilskadekomst. Dækning for tilkaldelse ophører, når forsikrede udskrives fra hospitalet. Sygeledsagelse Ved sygeledsagelse er der ikke noget krav om varighed af hospitalsophold, eller at forsikredes tilstand er livstruende. Antal sygeledsagere og/eller tilkaldte Ved sygeledsagelse og/eller tilkaldelse kan der i alt vælges op til to personer. Tilkaldelse skal ske fra forsikredes bopæls- og/eller hjemland. Det er en betingelse at behandlingen er omfattet af dækningen Syge- og hospitalsudgifter, og er forhåndsgodkendt af Selskabet samt at behandlingen er foregået på behandlingssted anvist af Selskabet. Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for tandpleje, yder Selskabet erstatning for følgende behandlinger med 80% af regningens pålydende indenfor forsikringssummen: a) Tandundersøgelse, tandrensning, fyldning, rodbehandling, tandudtrækning, stifter, broer, guldarbejde, kroner, bideskinne, paradontalbehandling og tandprotese. b) Tandregulering indtil det fyldte 18. år (Gammel 9.2) Retten til erstatning indtræder først tre måneder efter dækningens ikrafttræden, dog fire uger for tandundersøgelse og -rensning og straks ved forsikringens ikrafttræden for midlertidig smertestillende tandbehandling i bopælslandet. Retten til erstatning indtræder først tre måneder efter dækningens ikrafttræden, dog fire uger for tandundersøgelse og -rensning og straks ved forsikringens ikrafttræden for midlertidig smertestillende tandbehandling i bopælslandet. Behandlingsbehov opstået før karensperiodens udløb er ikke dækket af forsikringen. 5/16 ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste 2013

6 11.1 (Gammel 10.1) Betingelser for hjemkaldelse Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis et udstationeringsophold eller en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem i hjemlandet eller i bopælslandet efter forsikredes afrejse afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud forforsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. Betingelser for hjemkaldelse Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for hjemkaldelse, yder Selskabet efter forhåndsgodkendelse erstatning, hvis et udstationeringsophold eller en rejse må afbrydes før planlagt som følge af: a) at et nært familiemedlem i hjemlandet eller i bopælslandet efter forsikredes afrejse afgår ved døden, bliver ramt af alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse, eller bliver ramt af en livstruende akut forværring af en eksisterende lidelse, Forsikringen dækker kun for én hjemkaldelse i forbindelse med én hændelse, herunder ét sygdomsforløb. Hjemkaldelse vil kun blive dækket, hvis hjemkomsttidspunktet herfor ligger mere end 12 timer forud forforsikredes planlagte hjemkomsttidspunkt. Der udbetales ikke erstatning, hvis det nære familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen er en medrejsende, som tidligere på rejsen er blevet hjemtransporteret. Hvis den forsikrede ikke har fast bopæl i samme land som det nære familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, dækker forsikringen rimelige og nødvendige transportudgifter i forbindelse med hjemkaldelse svarende til transportudgifter til forsikredes udstationeringsland (Gammel 10.4) Der ydes endvidere refusion til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst en måned tilbage af den oprindelige rejses eller udstationerings planlagte varighed samt forsikringsperiode. Returrejsen skal ske senest 14 dage efter hjemkaldelsen (Gammel 12.2) Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet samt maks. DKK 750 pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold. Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres til nærmeste sikre destination eller til hjemlandet/ bopælslandet. Såfremt forsikrede er evakueret til nærmeste sikre destination, ydes erstatning til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til returrejse til bopælslandet eller hjemlandet (Gammel 14.1) Dækningsberettigede erstatningskøb Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end tre timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for bopælslandet. Der ydes endvidere refusion til returrejse til udgangspunktet for hjemkaldelsen, såfremt der på tidspunktet for hjemrejsen er mindst en måned tilbage af den oprindelige rejses eller udstationerings planlagte varighed samt forsikringsperiode. Returrejsen skal ske senest fire uger efter hjemkaldelsen. Dækningsberettigede ekstraudgifter Der ydes refusion til transport til nærmeste sikre destination, hjemlandet eller udstationeringslandet samt maks. DKK pr. døgn til dokumenterede ekstraudgifter til hotelophold, fortæring og lokal transport. Selskabet afgør om forsikrede skal evakueres til nærmeste sikre destination, hjemlandet eller udstationeringslandet. Såfremt forsikrede er evakueret til nærmeste sikre destination, ydes erstatning til dokumenterede nødvendige ekstraudgifter til returrejse til hjemlandet eller udstationeringslandet. Dækningsberettigede erstatningskøb Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for forsinket bagage, dækker forsikringen rimelige erstatningskøb af beklædningsgenstande, toiletartikler samt livsnødvendig medicin i tilfælde, hvor dokumenteret indskrevet bagage er forsinket i mere end tre timer i forhold til forventet ankomst til bestemmelsesstedet uden for udstationeringslandet, på første udrejse til udstationeringslandet samt på hjemrejsen til hjemlandet efter endt udstationering. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

7 16.1 (Gammel 15.1) Dækningsberettiget bagage Hvis der er tegnet tillægsdækning for bagage, er følgende genstande, tilhørende forsikrede eller forsikringstager, omfattet af dækningen på rejser uden for bopælslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner, dækkes ikke. Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil dækkes ikke. Den samlede erstatning for fotoudstyr og smykker kan maksimalt udgøre DKK PC-udstyr dækkes maksimalt med 50 % af forsikringssummen, dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. familie. Dækningsberettiget bagage Hvis der er tegnet tillægsdækning for bagage, er følgende genstande, tilhørende forsikrede eller forsikringstager, omfattet af dækningen på rejser uden for udstationeringslandet: Bagage, elektronisk udstyr, rede penge, rejsebilletter, rejsechecks, kreditkort, værdipapirer og pas. Fotoudstyr, videoudstyr, computerudstyr, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr samt smykker er kun dækket, såfremt disse medtages som håndbagage. Den samlede erstatning for fotoudstyr kan maksimalt udgøre DKK og for smykker maksimalt DKK PC-udstyr dækkes maksimalt med 50 % af forsikringssummen, dog maks. DKK Forsikringssummen udgør den maksimale erstatning pr. skade pr. familie. Følgende dækkes ikke: a) Bagage og elektronisk udstyr af enhver art til kommercielt brug, herunder vareprøver, handelsvarer og kollektioner. b) Cykler, sportsudstyr og tilbehør hertil. c) Genstande som ikke kan dokumenteres, og hvor det er almindeligt, at forsikrede kan dokumentere sit tab (Gammel 16.3) Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Som beskrevet i nedenstående dækningsskema, gælder følgende begrænsninger: Årsag / Genstand 15 Indbrudstyveri og hærværk Almindelig privat indbo Op til forsikringssum, rede penge maks Årsag / Genstand 15 Indbrudstyveri og hærværk Almindelig privat indbo Op til forsikringssum, rede penge maks Udskiftning af nøgler og låse på forsikredes bopæl, maks Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i bopælslandet Maks. 10 % af forsikringssum. Rede penge maks Røveri og tyveri bemærket i gerningsøjeblikket af genstande, der bæres på eller af forsikrede i bopælslandet Maks. 10 % af forsikringssum. Rede penge maks Udskiftning af nøgler og låse på forsikredes bopæl, maks Forsvarligt aflåste cykler Maks. 10 % af forsikringssum 23 Tyveri af forsvarligt aflåste cykler Maks. 10 % af forsikringssum 18.2 (Gammel 17.2) Undtagelser Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: Undtagelser Forsikringen dækker ikke forsikredes erstatningsansvar: h) for skade som følge af hændelige uheld. 7/16 ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste 2013

8 20.1 (Gammel 19.1 og 19.2) Sikkerhedsstillelse og advokatbistand Dækningsberettigede udgifter Hvis der er tegnet dækning for sikkerhedsstillelse og advokatbistand, dækker forsikringen betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Tilbagebetalingspligt Sikkerhedsstillelse ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen. Sikkerhedsstillelse/Kaution og advokatbistand Sikkerhedsstillelse/Kaution Hvis der er tegnet dækning for sikkerhedsstillelse/ kaution, dækker forsikringen betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive forsikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Dette ydes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Selskabet straks efter frigivelse eller efter påkrav. Bliver sikkerhedsstillelsen/ kautionen beslaglagt som følge af forsikredes manglende betaling af idømt bøde eller erstatning, eller fordi forsikrede ikke møder op til retsmøder, eller forsikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen, betragtes sikkerhedsstillelsen/ kautionen som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Selskabet straks efter beslaglæggelsen (Gammel 19.3) Advokatbistand Bliver forsikrede i udstationeringsperioden tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold opstået i udstationeringsperioden, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved retten i 1. instans. Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet (Gammel 19.6) Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning, undtagen for sikkerhedsstillelse jf. 19.1, betaler forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK (Gammel 19.7) Undtagelser Forsikringen dækker ikke: e) Sager der ikke er opstået på rejsen, Advokatbistand Hvis der er tegnet dækning for advokatbistand, dækkes nødvendige og rimelige advokatomkostninger til og med sagens afgørelse ved retten i 1. instans, hvis forsikrede i udstationeringsperioden bliver tiltalt eller sigtet for et strafbart forhold opstået i udstationeringsperioden. Bliver forsikrede ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes forsikredes advokatomkostninger som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Selskabet efter påkrav. Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Selskabet. Selvrisiko Ved enhver skade under dækningen Advokatbistand, betaler forsikrede en selvrisiko på 10 % af de samlede omkostninger, dog mindst DKK Undtagelser for dækning under Sikkerhedsstillelse/ Kaution og Advokatbistand Forsikringen dækker ikke: e) Sager der ikke er opstået på under udstationeringsopholdet, h) Inkassosager (Gammel 20.1) Ulykke og overfald Dækning ved ulykkestilfælde Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for ulykke, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. Heltidsulykke, Invaliditet, Nedsat erhvervsevne samt behandling af tandskade som følge af ulykke Dækning ved ulykkestilfælde Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for heltidsulykke og invaliditet, yder forsikringen erstatning ved ulykkestilfælde, som direkte og uden indvirken af sygdom forårsager den forsikredes død eller bevirker en vedvarende invaliditet. Ulykkestilfælde defineres som: En pludselig hændelse der forårsager personskade (Gammel ) Basis Ulykkesdækning Har forsikringstager valgt Basis Ulykkesdækning, udgør erstatningen den til méngraden svarende procent af forsikringssummen (Gammel ) Udvidet Ulykkesdækning Har forsikringstager valgt Udvidet Ulykkesdækning, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. Basis Heltidsulykkesdækning Har forsikringstager valgt Basis Heltidsulykkesdækning, udgør erstatningen den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Udvidet Heltidsulykkesdækning Har forsikringstager valgt Udvidet Heltidsulykkesdækning, udgør erstatningen det dobbelte af den til méngraden svarede procent af forsikringssummen. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

9 Ny 21.5 (Gammel 20.8 h) De efterfølgende paragraffer justeres i henhold hertil 21.7 (Gammel 20.6) Tandbehandling Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækkes tandbehandling således: a) ved en tandskade, der er en følge af en ulykke, dækkes rimelige og nødvendige udgifter (inden for forsikringssummen) til tandbehandling, der kan bringe tænderne tilbage til den tilstand de var i før ulykken. Ændring af syn Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. Tandskade som følge af ulykke Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækkes tandbehandling af tandskade, der er en følge af en ulykke således: Rimelige og nødvendige udgifter (inden for forsikringssummen) til tandbehandling, der kan bringe tænderne tilbage til den tilstand de var i før ulykken. b) ved en tyggeskade, uanset årsagen hertil, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for fem år efter skadens indtræden. Såfremt skaden er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes fyldte 25 år. Det er en forudsætning for dækning, at tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for fem år efter skadens indtræden. Såfremt skaden er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes fyldte 25 år. Det er en forudsætning for dækning, at tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i bopælslandet. Udgifter der vedrører tandproteser dækkes ikke (Gammel 20.8) 20.8: Undtagelser Undtagelser og særlige bestemmelser: a) Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde h) Såfremt et ulykkestilfælde ændrer synet, således at forsikrede skal bruge briller eller have skiftet briller, dækkes rimelige og dokumenterede udgifter hertil. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i hjemlandet eller udstationeringslandet. Udgifter der vedrører tandproteser dækkes ikke. 20.8: Undtagelser Undtagelser og særlige bestemmelser: a) Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde h) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen. Ny 22 Ny 22.1 (Gammel 20.7) De efterfølgende paragraffer justeres i henhold hertil i) Tingskader er ikke omfattet af forsikringen. j) Overfald begået af forsikredes rejseledsager, medforsikredes rejseledsager eller et vilkårligt overfald begået af en af forsikrede bekendt person er ikke omfattet af forsikringen. Overfald Forsikringen yder endvidere erstatning for overfald, som resulterer i en påviselig personskade eller dødsfald. Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Heltidsulykke Overfald Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for overfald yder forsikringen endvidere erstatning for overfald, som resulterer i en påviselig personskade eller dødsfald. Hvis forsikrede i forsikringsperioden bliver overfaldet af en person med påviselig personskade til følge, dækker forsikringen erstatning for det beløb, som en skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende forhold i Danmark. Herunder: Helbredelsesudgifter Tabt arbejdsfortjeneste Godtgørelse for svie og smerte Godtgørelse for varigt mén 9/16 ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste 2013

10 22.2 Undtagelser Undtagelser og særlige bestemmelser: a) Er forsikrede under 18 år, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK b) Er forsikrede over 75 år, dækker forsikringen med halvdelen af de gældende forsikringssummer. c) Overfald begået af forsikredes rejseledsager, medforsikredes rejseledsager eller et vilkårligt overfald begået af en af forsikrede bekendt person er ikke omfattet af forsikringen (Gammel 20.6 b) Såfremt forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, dækkes tandbehandling således: b) ved en tyggeskade, uanset årsagen hertil, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Heltidsulykke Tyggeskade Såfremt forsikringstager har tegnet dækning for tyggeskade dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling med maks. DKK pr. forsikrede pr. forsikringsår. Tandbehandlingen skal være foretaget inden for fem år efter skadens indtræden. Såfremt skaden er indtrådt inden forsikredes fyldte 18. år, skal tandbehandlingen være foretaget inden forsikredes fyldte 25 år. Det er en forudsætning for dækning, at tandbehandlingen er forhåndsgodkendt af Selskabet. Behandlingen skal være påbegyndt i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt ske i udstationeringslandet (Gammel 21.1) Dødsfald og invaliditet Hvis der er tegnet dækning for livsforsikring og sygdomsinvaliditet og forsikrede har afgivet tilfredsstillende helbredsoplysninger, yder forsikringen erstatning, hvis den forsikrede pådrager sig varigt mén som følge af en sygdom opstået under udstationeringsopholdet, samt yder efterladte økonomisk kompensation, såfremt forsikrede afgår ved døden under udstationeringsopholdet i forsikringstiden. Livsforsikring og sygdomsinvaliditet Hvis der er tegnet dækning for livsforsikring og sygdomsinvaliditet, yder forsikringen erstatning, hvis den forsikrede pådrager sig varigt mén eller dør som følge af en sygdom opstået i forsikringsperioden for henholdsvis sygdomsinvaliditet og livsforsikring. Erstatning i ulykkestilfælde ydes i henhold til 20. Dækningen er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under 21. Dækningen er etableret i Topdanmark Livsforsikring A/S III, CVR Topdanmark Livsforsikring A/S III som forsikringsgiver hæfter for ethvert krav under 24. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

11 24.2 (Gammel 21.3) Varigt mén Såfremt en sygdom, opstået under udstationeringsopholdet, har medført et varigt mén på 5 % eller derover, er den forsikrede berettiget til invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales til forsikrede, der skal være i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres udbetalt. Forsikringssummen er den sum, som er fastsat af forsikringstager, og som var gældende, da sygdommen opstod, og som udgør erstatningen ved 100 % mén pr. forsikret person. Det er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5 % og maksimalt 100 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stabil, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig længere, dog senest tre år efter sygdommens opståen. Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der lægges til grund. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen. Invaliditetsgraden udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100 %. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Forsikringen dækker invaliditet som følge af en tropesygdom opstået under opholdet. Invaliditeten fastsættes efter samme retningslinjer som ved sygdomsinvaliditet. Hvis sygdommen forværres løbende, fastsættes den endelige erstatning i henhold til den invaliditet, der konkret var til stede på 3-årsdagen for sygdommens opståen. Sygdomsinvaliditet Varigt mén Såfremt en sygdom, opstået under forsikringsperioden for sygdomsinvaliditet, har medført et varigt mén på 5 % eller derover, er den forsikrede berettiget til invaliditetserstatning. Forsikringen dækker endvidere invaliditet som følge af en tropesygdom opstået under opholdet. Invaliditeten fastsættes efter samme retningslinjer som ved sygdomsinvaliditet. Det er en forudsætning for erstatning, at méngraden lægeligt kan fastsættes til mindst 5 % og maksimalt 100 %. Méngraden fastsættes, når forsikredes helbredstilstand er blevet stabil, hvilket vil sige, når helbredstilstanden ikke forventes at ville ændre sig længere, dog senest tre år efter sygdommens opståen. Méngraden fastsættes efter den medicinske invaliditetsgrad uden hensyn til forsikredes erhverv. Det er Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der lægges til grund. Der tages således ikke hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen. Invaliditetsgraden udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. Uanset at flere legemsdele rammes af varigt mén, kan méngraden ikke sammenlagt overstige 100 %. Et bestående mén kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Forsikrede skal være under stadig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse herunder medicinsk malaria profylakse ved rejse til det pågældende område. Erstatningen udbetales til forsikrede, der skal være i live på det tidspunkt, hvor erstatningen fordres udbetalt. Forsikringssummen er den sum, som er fastsat af forsikringstager, og som var gældende, da sygdommen opstod, og som udgør erstatningen ved 100 % mén pr. forsikret person. Det er en betingelse for Selskabets erstatningspligt, at forsikrede har fulgt WHO s og/eller Statens Seruminstituts anbefalinger vedrørende vaccinationer og profylakse herunder medicinsk malaria profylakse ved rejse til det pågældende område. 11/16 ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste 2013

12 24.3 (Gammel 21.2 Dødsfald Afgår forsikrede ved døden under udstationeringsopholdet, som følge af en sygdom opstået under udstationeringsopholdet, udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum til afdødes nærmeste pårørende, medmindre der er indsat begunstiget, og dette er nævnt i forsikringspolicen. Dødsfaldserstatningen udgør den sum, som forsikringstager har fastsat og som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet. Livsforsikring Dødsfald Afgår forsikrede ved døden under udstationeringsopholdet, som følge af en sygdom opstået i forsikringsperioden for dækningen Livsforsikring udbetales den for dødsfaldet fastsatte forsikringssum til afdødes nærmeste pårørende, medmindre der er indsat begunstiget, og dette er nævnt i forsikringspolicen. Dødsfaldserstatningen udgør den forsikringssum, som forsikringstager har fastsat og som var gældende på tidspunktet for dødsfaldet. Er forsikrede på en udlandsrejse og transporteres hjem, udbetales dødsfaldserstatningen, såfremt forsikrede afgår ved døden, som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer til den sygdom, som resulterede i hjemtransporten i indtil 14 dage efter hjemkomsten. Bliver forsikrede akut hospitalsindlagt under rejse i bopælslandet, giver forsikringen ret til dødsfaldserstatning, hvis forsikrede afgår ved døden som en direkte følge af den sygdom eller komplikationer af den sygdom, som forårsagede indlæggelsen i indtil 14 dage efter det tidspunkt, hvor forsikrede blev indlagt. Krav på dødsfaldserstatning forældes tre år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod Selskabet. Forældelse indtræder dog senest 10 år fra forsikringsbegivenhedens indtræden (Gammel 21.4) Samme sygdom Der kan ikke ved samme sygdom ydes erstatning for både mén og død. Erstatningen for mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødserstatningen er større end ménerstatningen, og hvis dødsfaldet skyldes samme sygdom som udbetalingen af invaliditetserstatningen (Gammel 21.5) De efterfølgende paragraffer justeres i henhold hertil Undtagelser Forsikringen dækker ikke: a) dødsfaldssum for personer, som ikke er fyldt 18 år b) personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år c) skader, som følge af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende hændelse, der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægges blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden (Gammel 22.1) Såfremt forsikringstager har tegnet afbestillingsdækning og en af betingelserne i 22.3 er opfyldt, yder forsikringen erstatning for det beløb, dog maksimalt DKK pr. forsikrede, som forsikringstager skal betale eller allerede har betalt, og som ifølge rejsearrangørens eller luftfartsselskabets betingelser ikke refunderes i tilfælde af afbestilling og/eller ændring af rejsen (Gammel 22.2) Dækningen ophører på det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en erhvervsrejse til udlandet. Krav på dødsfaldserstatning forældes tre år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod Selskabet. Forældelse indtræder dog senest 10 år fra forsikringsbegivenhedens indtræden. Samme sygdom Der kan ikke ved samme sygdom ydes erstatning for både varigt mén og død. Erstatningen for varigt mén fradrages derfor ved en eventuel erstatning ved død, hvis dødsfaldserstatningen er større end invaliditetserstatningen, og hvis dødsfaldet skyldes samme sygdom som udbetalingen af invaliditetserstatningen. Undtagelser for erstatning Forsikringen dækker ikke: a) sygdomme/lidelser, der er opstået/har vist symptomer før forsikringsperiodens start for henholdsvis sygdomsinvaliditet og livsforsikring. b) dødsfaldssum for personer, som ikke er fyldt 18 år. c) personer, som på skadetidspunktet er fyldt 65 år. d) skader, som følge af et ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende hændelse, der forårsager personskade. Såfremt forsikringstager har tegnet afbestillingsdækning og en af betingelserne i 24.3 er opfyldt, yder forsikringen erstatning op til det maksimale dækningsbeløb i henhold til forsikringspolicen, som forsikringstager skal betale eller allerede har betalt, og som ifølge rejsearrangørens eller luftfartsselskabets betingelser ikke refunderes i tilfælde af afbestilling og/eller ændring af rejsen. Dækningen ophører på det tidspunkt, forsikrede forlader sin bopæl eller arbejdsplads for at foretage en rejse til udlandet. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

13 25.3 (Gammel 22.3) Dækkede hændelser Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold af forsikrede eller et nært familiemedlem, Dækkede hændelser Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af: a) død eller akut alvorlig sygdom/tilskadekomst opstået efter bestilling af rejsen, som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret indendørs ophold af forsikrede eller et nært familiemedlem, Ny g) 28.1 (Gammel 25.1) Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal uden ugrundet ophold anmeldes til Selskabet. g) at forsikrede på grund af graviditet, opstået efter køb af rejsen, ikke kan vaccineres af helbredshensyn til fostret. Hospitalsophold, hjemkaldelse, syge- og hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, evakuering, dødsfald samt ulykkestilfælde skal uden ugrundet ophold anmeldes til Selskabet. Anmeldelse bør ske pr. telefon, telefax eller , og Selskabet afholder alle omkostninger forbundet hermed. Ny 30.5 Der kan blive opkrævet betaling af andre afgifter, bl.a. en forsikringspræmieafgift (IPT) eller andre skatter og afgifter i henhold til gældende lovbestemmelser herom i forsikringstagerens bopælsland. Hvis de gælder for forsikringstagerens forsikringspræmie, vil udgifterne blive indregnet i det samlede beløb, der opkræves via præmieopkrævningen. Udgifterne vil være gældende fra forsikringens ikrafttrædelsesdato eller ved forsikringens hovedforfald. Forsikringstageren skal betale disse udgifter til os samtidig med præmiebetalingen, medmindre andet er fastsat i de gældende lovbestemmelser. 13/16 ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste 2013

14 Ændringerne til Ordlisten definition Fra 2012 Til 2013 Bagage Behandlingssvigt Ny Elektronisk udstyr Hændeligt uheld Ny Krisehjælp/ Krisepsykolog (Gammel Akut krisehjælp) Nært familiemedlem Professionel sport Ny Ulykke Bagage er defineret som kuffert/rygsæk, beklædningsgenstande, smykker, toiletartikler, bøger, fotoudstyr, barne- eller klapvogn, mobiltelefon, bærbar musikafspiller, gameboy, maks. fem cd er eller spil hertil. Elektronisk udstyr er defineret som fotoudstyr, PC, Palm Pilot, mobiltelefon og tilbehør hertil. Akut krisehjælp Ved krisehjælp forstås behandling af kriser, der er udløst af udefra kommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfald, røverier etc. Udviklingskriser, f.eks. arbejdsløshed, jobskifte og lignende samt livskriser, f.eks. skilsmisse, sygdom og dødsfald og lignende, vil ikke blive dækket af forsikringen. Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede, samt børn, stedbørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre. En pludselig hændelse der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen lægges blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. Bagage er defineret som kuffert/rygsæk, beklædningsgenstande, smykker, toiletartikler, bøger, fotoudstyr, barne- eller klapvogn, mobiltelefon/ smartphone, bærbar musikafspiller inkl. maks. fem cd er, bærbar spillekonsol inkl. maks. fem spil hertil. Når Selskabets lægekonsulenter vurderer, at forsikrede ikke kan modtage den nødvendige medicinske behandling på opholdsstedet. Elektronisk udstyr er defineret som fotoudstyr, computer, mobiltelefon/smartphone, bærbar musikafspiller og tilbehør hertil. Ved et hændeligt uheld forstås et uheld, som ingen med nogen rimelighed kan gøres ansvarlig for. Krisehjælp/Krisepsykolog Ved krisehjælp/krisepsykolog forstås behandling af kriser, der er udløst af udefra kommende traumatiske begivenheder, f.eks. større ulykker, katastrofer, terrorhandlinger, overfald, røverier etc. Udviklingskriser, f.eks. arbejdsløshed, jobskifte og lignende samt livskriser, f.eks. skilsmisse, sygdom og dødsfald og lignende, vil ikke blive dækket af forsikringen. Et nært familiemedlem defineres som ægtefælle eller samlever, som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikrede, samt børn, stedbørn, plejebørn, svigerbørn, børnebørn, forældre, plejeforældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre. Plejebørn og plejeforældre betragtes kun som nære familiemedlemmer, såfremt de har boet sammen med forsikrede i minimum to år. Sport, der udøves mod betaling. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af en sportsklub eller sponsorer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence samt opvisninger udenfor konkurrence. En pludselig hændelse der forårsager personskade. ihi Bupa Udstationering - Ændringsliste /16

15

16 Kontakt ihi Bupa s Customer service for spørgsmål vedr. din police, betaling, dækning, m.m. Åben alle hverdage 09:00 17:00 Tel: Fax: Palægade København K Danmark Kontakt ihi Bupa s 24-timers alarmservice ved hospitalsindlæggelse, forhåndsgodkendelse af behandling og medicinske råd og vejledning Tel: Alle opkald optages og kan blive aflyttet. Adresser i Europa: Bupa International Russell House Russell Mews Brighton BN1 2NR England Bupa Cyprus 3 Ioannis Polemis Street PO Box Limassol Cypern Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England Palægade København K Danmark Bupa France Le Consul Boulevard Dubouchage Nice Frankrig Bupa Malta 120 The Strand Gzira, Malta Bupa Spain Edif. Santa Rosa 1-D C/. Santa Rosa 20 Los Boliches E Fuengirola (Málaga) Spanien ihi Bupa is the trading identity of Bupa Denmark, filial af Bupa Insurance Limited, England (Bupa Denmark, branch of Bupa Insurance Limited, England) CVR Bupa Insurance Limited is registered in England No The British United Provident Association Limited, Registered in England and Wales No Registered office: Bupa House, Bloomsbury Way, London WC1A 2BA Bupa and the heartbeat symbol are registered trademarks Bupa All rights reserved 391D3-25v1.1_ihi Bupa Udstationering_DAN_LOC

Vi er med dig. Forretningsrejse

Vi er med dig. Forretningsrejse Vi er med dig overalt Forretningsrejse Ændringsliste 2014 Ændringer til Betingelserne Artikel Fra 2013 Til 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes af virksomheder, organisationer og foreninger (forsikringstager),

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering ÆNDRINGSLISTE 2014 ÆNDRINGER TIL BETINGELSERNE ARTIKEL FRA 2013 TIL 2014 1.1 Forsikringen kan tegnes og fornyes af selskaber (forsikringstager), der er registreret

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Forretningsrejse Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 34 Ordliste 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2015 Forretningsrejse Alle dækninger

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2015 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

ihi Bupa udstationering Vi er med dig

ihi Bupa udstationering Vi er med dig ihi Bupa udstationering Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 24-timers intern alarmservice 9 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK STUDENTERFORSIKRING Din uddannelsesinstitution tilbyder sammen med Willis en særlig fordelagtig rejseforsikring til dig, der skal

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011

ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 ihi Bupa Forretningsrejse Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser 775 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Fællesbetingelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 5 Afsnit C Generelle forsikringsbetingelser 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

ihi Bupa Udstationering

ihi Bupa Udstationering ihi Bupa Udstationering Gældende fra 2011 1 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at få behandlingen godkendt og

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2016 DGI og DIF c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2016 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald: 1. januar.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse EuropaPlus Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Udstationering Forsikringsbetingelser Gældende fra 2009 DKK 2 Sådan bruger du forsikringen Hospitalsindlæggelse Du skal altid straks kontakte ihi Bupa i tilfælde af hospitalsindlæggelse for at

Læs mere

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017

Police Idrætsrejseforsikring Police nr.: Dato: 1. januar 2017 DIF og DGI Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar 2017. Policen er ændret og afløser samtidig tidligere policer med samme policenr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar. Dækningsomfang:

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Udstationering Gældende fra 2014 INDHOLD 4 Dækningsoversigt 8 Forsikringsbetingelser 39 Ordliste 24-timers intern alarmservice 2 3 DÆKNINGSOVERSIGT Udstationering Alle beløb er i

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed,

De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, Opel Assistance Opel Assistance De har valgt rigtigt med Deres nye Opel. De ejer nu en bil, der står for køreglæde, pålidelighed, komfort og sikkerhed. I den generelle sikkerhed indgår der individuel service,

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig

ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig ihi Bupa Forretningsrejse Vi er med dig overalt Gældende fra 2013 1 Indhold 4 Hvorfor vælge ihi Bupa 6 Dine fordele 7 ihi Bupa mycard 8 ihi Bupa 24-timers alarmservice 10 Dine dækningsmuligheder 12 Dækninger

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2018 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017

Forsikringsbetingelser til Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2017 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2014 Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail: emergency@ihi-bupa.com

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK

ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK ihi bupa Studenterforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2012 DKK Dækningsoversigt Gældende fra 1. januar 2012 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER

IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER IHI STUDENTERFORSIKRING STIPENDIATER FORSIKRINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2006 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE DÆKNINGSOVERSIGT SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1

ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 ihi Bupa Årsrejse Gældende fra 2011 1 VIGTIGT! Hvis du rejser uden for Europa eller rejser mere end 1 måned i Europa eller lande som ikke er omfattede af Sundhedskortet. Hvis du har en kronisk sygdom En

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere