LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan vælge mellem afbestillingsforsikring, forsikringsdækning i Europa eller forsikringsdækning i hele verden. Europæiske Rejseforsikring A/S Forsikringsselskabet er Europæiske Rejseforsikring A/S, Frederiksberg Allé 3, 1790 København V. Spørgsmål vedrørende forsikringen kan rettes til Europæiske på tlf Skadesanmeldelse foretages til Europæiskes AlarmCentral på tlf Hvem er dækket af rejseforsikringen? Den eller de personer, som er anført i forsikringspolicen og/eller under bestillingen/på billetten. Dækningsperiode Rejseforsikringen dækker ferierejser og studieture af en varighed på op til 31 dage. Ved rejser af en varighed på mere end 31 dage bør man tegne tillægsforsikring. Kontakt os venligst. Dækningen begynder fra det tidspunkt, du forlader din bopæl/dit opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen, og ophører, når du kommer hjem til din bopæl/dit opholdssted i Danmark (dog senest 31 dage efter afrejse). Hvis du har rejst i 31 dage, og din hjemkomst forsinkes, uden det er din egen skyld, udvider Europæiske dækningsperioden med op til 48 timer uden tillægspris. Hvor dækker rejseforsikringen? Det fremgår af policen for hvilket geografisk område, der er tegnet dækning. Der kan tegnes dækning for følgende områder: Europa Forsikringen dækker ferierejser og studieture i Europa uden for Danmark. Hele verden Forsikringen dækker ferierejser og studieture i hele verden uden for Danmark. Hvornår skal rejseforsikringen købes? Rejseforsikringen skal tegnes, og præmien betales i forbindelse med bestilling af rejsen. Senest når depositum betales til flyselskabet. Hvornår dækker rejseforsikringen? Forsikringsperioden fremgår af policen og/eller bestillingen/billetten. Kronisk/bestående sygdom Såfremt du lider af kronisk eller bestående sygdomme, bedes du kontakte Europæiske inden tegning af forsikringen. 2 Rejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring 1. AFBESTILLING 1.0 Dækning se kapitel 4 2 AKUT SYGDOM OG HJEMTRANSPORT 2.0 Forsikringssum ubegrænset 2.1 Hvem er dækket? Dine udgifter er dækket. 2.2 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Rejseforsikringen dækker endvidere fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Se pkt. 2.3.e. 2.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter i forbindelse med a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge), b) indlæggelse på tosengsstue på hospital ( semi private ), medmindre andet er ordineret af Europæiskes læge eller aftalt mellem behandlende og Europæiskes læge, c) levering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at du opholder dig i et risikoområde, c1) overvågning på stedet af, at du modtager det screenede blod, d) telefonsamtaler til Europæiske, herunder Europæiskes AlarmCentral og ServiceKontorer i hele verden, e) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et for tidligt født barn, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens forsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning, f) medicin, som den behandlende læge eller Europæiskes læge ordinerer, g) en forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over dækningsperioden, h) lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende eller Europæiskes læge, i) sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at Europæiskes læge efter kontakt med behandlende læge vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig, j) hjemtransport til din bopæl/et hospital i Danmark. Det er en betingelse for dækning, at Europæiskes læge efter kontakt med behandlende læge vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør efter en lægelig vurdering af din tilstand om du skal hjemtransporteres med ambulance, ordinært trafikmiddel, ambulancefly el.lign., j1) hjemsendelse af kufferter, beklædningsgenstande, toiletartikler, fotoudstyr el.lign., som du må efterlade i udlandet som følge af hjemtransport, k) enten hjemtransport til bedemand/krematorium ved dødsfald inklusive udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller k1) udgifter til kremering og/eller begravelse på opholdsstedet, såfremt dette ønskes af nærmeste pårørende. Rejseforsikringen dækker højst et beløb svarende til udgiften til hjemtransport af liget. Har du, som følge af et dækningsberettiget skadestilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er du ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til l) enten indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig eller l1) hjemrejse til Danmark, maksimalt på økonomiklasse. Ved hjemrejse til bopæl i Danmark er du ikke berettiget til evt. returrejse. Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til m) indkvartering på et af Europæiske godkendt hotel samt kost med op til dkk pr. døgn, dog maksimalt kost med op til 150 dkk pr. døgn, når den behandlende læge eller Europæiskes læge vurderer, at du kan behandles ambulant frem for at skulle indlægges, n) ophold på et af Europæiske godkendt hotel samt kost med op til dkk pr. døgn, dog maksimalt op til 150 dkk pr. døgn efter endt behandling, og indtil du kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente din fastlagte rejserute. o) Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemtransport. 2.4 Undtagelser udgifter a) til behandling af kroniske eller bestående sygdomme, der inden for de seneste 6 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, ændret medicinering, b) til behandling af kroniske eller bestående sygdomme, hvis du ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de seneste 6 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller bestående sygdom stabil og velreguleret,

2 d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark g) til rekreations- eller kurophold, h) til behandling og hospitalsindlæggelse, når Europæiskes læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til Danmark, i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt du nægter at lade dig hjemtransportere, når Europæiskes læge har besluttet hjemtransporten, j) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Europæiske ikke ville have anbefalet, hvis Europæiske selv havde formidlet transporten, k) til transport som følge af din frygt for smittefare, l) der påløber som følge af, at du ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger og m) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 2.5 Selvrisiko Der betales en selvrisiko på 750 dkk pr. skade, der anmeldes under denne dækning. 2.6 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, a) at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at du på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, b) at du, såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadesanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet, samt at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. WORLDRESCUE 3 EFTERSØGNING OG REDNING 3.0 Forsikringssum dkk pr. savnet person, dog maksimalt dkk pr. skade. Ved en skade forstås et krav, der udspringer af samme oprindelige skadesårsag og omfatter en eller flere skadelidte. 3.1 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) skadelidte hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn), b) skadelidte inden for 120 timer (fem døgn) er blevet set, c) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes. Samtlige kriterier nævnt under a til og med c skal være opfyldt. Redning Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at d) skadelidtes opholdssted er fastlagt, og e) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden redningsaktion iværksættes. Samtlige kriterier nævnt under d og e skal være opfyldt. 3.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af skadelidte i op til 14 dage, og inden for en radius af 50 km fra det sted, hvor skadelidte sidst er blevet set. Redning Rejseforsikringen dækker alle nødvendige udgifter til redning/afhentning af skadelidte. 3.3 Undtagelser udgifter til eftersøgning eller redning a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet en eftersøgning eller redning, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for uforsikrede personer. 3.4 I tilfælde af skade Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet Ønskes en eftersøgnings- eller redningsaktion iværksat, skal Europæiske kontaktes. Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk, når det vurderes hensigtsmæssigt for indsatsen. 3.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der indsendes dokumentation for alle de udgifter, der ønskes refunderet, og at Europæiske får adgang til alle informationer, der kan belyse sagen. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 4 SIKKERHEDSSTILLELSE 4.0 Forsikringssum dkk 4.1 Hvem er dækket? Dækning erstatter dine udgifter samt transportudgifter for én tilkaldt person i tilfælde af, at du tilbageholdes. Se pkt. 4.2 c. 4.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker: a) sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Europæiske ved frigivelse eller efter anmodning, b) en forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, c) transportudgifter for én person efter dit valg, der maksimalt kan rejse på økonomiklasse, ud til dig og retur til bopælen i tilfælde af, at du tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. 4.3 Undtagelser egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 4.4 I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og du er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder en skriftlig sagsfremstilling m.v. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 5 GLOBAL JURIDISK ASSISTANCE 5.0 Forsikringssum dkk 5.1 Hvem er dækket? Dækningen erstatter dine a) egne sagsomkostninger. b) omkostninger til modpart. c) udgifter til syn og skøn. d) udgifter til ensidigt indhentede eksperterklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af Europæiske. 5.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige a) advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole og som ikke er forbundet med sikredes erhvervsudøvelse, b) advokatomkostninger i forbindelse med straffesager til og med sagens afgørelse ved 1. instans. Bliver du ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes dine advokatomkostninger som et lån, der skal tilbagebetales til Europæiske efter påkrav med tillæg af renter. Lånet forrentes med Nationalbankens diskonto + 4 %, c) rejseudgifter som følge af, at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet. 5.3 Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske 5.4 Undtagelser ved private retstvister a) mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) mellem dig og Europæiske. 5.5 I tilfælde af skade krav til dokumentation Du eller din advokat skal indgive anmeldelse til Europæiske, så snart advokaten har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til Europæiske skal ske snarest. Anmeldelse til Europæiske skal så vidt muligt indeholde: 1. Angivelse af modparten. 2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). 3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden kan støttes. 4. Oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt.

3 Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 6 BAGAGE 6.0 Forsikringssum dkk 6.1 Hvem er dækket? Dækningen erstatter dine udgifter. 6.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter de genstande, du medbringer på rejsen eller køber på opholdsstedet. Dækning for rede penge, værdipapirer og rejsechecks er begrænset. Se pkt Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen? a) billetter, pas og kredit-/hævekort. b) genstande, der bruges i erhvervsmæssigt øjemed, c) kontaktlinser eller proteser, d) motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere, samt tilbehør til disse. 6.4 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker a) alle former for tyveri og beskadigelse, b) bortkomst af indskreven bagage, idet bagage først anses for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgningen er stoppet, og bagagen ikke er fundet. 6.5 Begrænsninger a) Rede penge, værdipapirer og rejsechecks dækkes med op til dkk, dog kun i tilfælde af tyveri, og kun hvor genstandene bæres på/af dig eller opbevares i sikkerhedsboks på værelset eller i receptionen. b) Under flytransport er fotoudstyr, videoudstyr, PC-udstyr og smykker alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage. 6.6 Undtagelser a) glemte, tabte eller forlagte genstande, b) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden bagage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, c) genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før du afhenter dem. Bagage, der sendes med tog op til 48 timer før din afrejse, betragtes ikke som bagage, der sendes særskilt, og er derfor dækket af rejseforsikringen, d) tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke forlade genstandene, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., e) beskadigelse af sportsudstyr i forbindelse med anvendelse, f) tyveri af sportsudstyr, medmindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., g) hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab, h) beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden original P.I.R. (Property Irregularity Report), i) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort eller rejsechecks, j) software og tillægsforsikringer, til elektroniske genstande, k) skade som følge af normal brug, slitage, gradvis forringelse, dårlig vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektroniske forstyrrelser, fabrikations- eller materialefejl, skade opstået under reparation samt kosmetiske skader. 6.7 Hvordan beregnes erstatningen? a) Genstande, indkøbt som nye, der er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse. d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes, vil du modtage en erstatning svarende til Europæiskes udgift ved genlevering. e) Film-, video-, båndoptagelser, andre digitale optagelser, manuskripter, tegninger el.lign. dækkes med værdien af råmaterialet. 6.8 Særlig bestemmelse I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen. 6.9 Selvrisiko Der betales en selvrisiko på 750 dkk pr. skade, der anmeldes under denne dækning I tilfælde af skade krav til dokumentation a) I tilfælde af tyveri af bagage skal du anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til Europæiske. b) Såfremt du undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til Europæiske. c) Ved bortkomst af indskreven bagage skal du foretage anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til Europæiske i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren. d) I tilfælde af beskadigelse af effekter må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet af Europæiske, eller skaden er opgjort. Du skal på forlangende sende de beskadigede effekter til Europæiske. e) Du skal som dokumentation for effekternes alder og værdi sende originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation til Europæiske. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter du kræver erstatning for. Du skal angive art, mærke, type, alder og købspris umiddelbart før skaden. f) Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 7 FORSINKET FREMMØDE PÅ REJSEN 7.0 Forsikringssum ubegrænset 7.1 Hvem er dækket? 7.2 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent op til en forudbestilt rejse med et offentligt transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente din rejserute. 7.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige a) ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maksimalt transport på samme klasse som den oprindelige udrejse, b) ekstraudgifter til ophold på et af Europæiske godkendt hotel, maksimalt dkk pr. dag pr. person, c) udgifter til kost samt lokal transport op til dkk pr. dag. 7.4 Særlig bestemmelse Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang. 7.5 Undtagelser a) på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt på afrejsedagen, b) i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle minimum transfertid, dvs. den tid luftfartselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift (Minimum Connecting Time). Er du ikke checket igennem til slutdestinationen, skal der lægges 1 time til den officielle transfertid. 7.6 Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning er der en selvrisiko på 20 %, dog minimum 190 dkk. 7.7 I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og du er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og levere relevante dokumenter i original, f.eks. originale ubenyttede flybilletter, originalregninger samt rejseplan. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 8 HJEMKALDELSE 8.0 Forsikringssum ubegrænset 8.1 Hvem dækkes udgifter for? 8.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du må afbryde rejsen før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår a) akut sygdom eller tilskadekomst blandt din ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som dig ), børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende eller plejesøskende i

4 Danmark, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn, b) livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som dig ), børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark eller c) væsentlige ændringer i dine private eller erhvervsmæssige forhold, der - af økonomiske årsager - kræver din øjeblikkelige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, oversvømmelse indbrud eller konkurs). 8.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? a) Rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter - maksimalt økonomiklasse - til hjemrejse til din bopæl i Danmark. b) Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/papbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse. 8.4 Særlige bestemmelser a) Det er en forudsætning, at sikrede opfylder pkt. 8.2 på hjemrejsetidspunktet, samt at skadetilfældet kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse i bopælslandet. b) Det er ligeledes en forudsætning, at skadetilfældet ikke kunne forudses/ forventes ved din afrejse fra bopælslandet. 8.5 Undtagelser hjemkaldelse, hvis du kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. 8.6 I tilfælde af skade - krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse, livstruende akut opstået/ forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt personer nævnt i pkt. 8.2 a eller b, skal du fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset din pårørende i Danmark. b) I tilfælde af indbrud, brand el.lign., skal du fremskaffe politirapport samt oplyse, hvorfor din tilstedeværelse er påkrævet. c) Har du selv afholdt udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, skal du indsende en skadeanmeldelse i udfyldt stand, med originalbilag for de udgifter du ønsker refunderet, herunder original flybillet, d) du skal indsende den oprindelige, ubenyttede hjemrejsebillet, e) du skal oplyse, hvorvidt du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 3 Rejseforsikring excl. afbestillingsforsikring 9 AKUT SYGDOM OG HJEMTRANSPORT 9.0 Forsikringssum ubegrænset 9.1 Hvem er dækket? Dine udgifter er dækket. 9.2 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker skadestilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Rejseforsikringen dækker endvidere fødsel indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Se pkt. 9.3.e. 9.3 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter i forbindelse med a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge), b) indlæggelse på tosengsstue på hospital ( semi private ), medmindre andet er ordineret af Europæiskes læge eller aftalt mellem behandlende og Europæiskes læge, c) l evering af screenet blod, såfremt Europæiskes læge skønner, at du opholder dig i et risikoområde, c1) overvågning på stedet af, at du modtager det screenede blod, d) telefonsamtaler til Europæiske, herunder Europæiskes AlarmCentral og ServiceKontorer i hele verden, e) fødsel, behandling af et ufødt barn eller et for tidligt født barn, indtil 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Udgifterne er dækket under moderens forsikring. Udgifterne til behandling af ufødt eller for tidligt født barn skal være omfattet af indeværende sygdomsdækning, f) medicin, som den behandlende læge eller Europæiskes læge ordinerer, g) en forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over dækningsperioden, h) lokaltransport med taxa eller ambulance til og fra hospital, behandlende læge, apotek eller lufthavn. Både transporten og transportmidlet skal være ordineret af behandlende eller Europæiskes læge, i) sygetransport, som følge af behandlingssvigt, til nærmest egnede behandlingssted. Det er en betingelse for dækning, at Europæiskes læge efter kontakt med behandlende læge vurderer, at en sådan sygetransport er nødvendig og forsvarlig, j) hjemtransport til din bopæl/et hospital i Danmark. Det er en betingelse for dækning, at Europæiskes læge efter kontakt med behandlende læge vurderer, at en sådan hjemtransport er nødvendig og forsvarlig. Europæiske afgør efter en lægelig vurdering af din tilstand om du skal hjemtransporteres med ambulance, ordinært trafikmiddel, ambulancefly el.lign., j1) hjemsendelse af kufferter, beklædningsgenstande, toiletartikler, fotoudstyr el.lign., som du må efterlade i udlandet som følge af hjemtransport, k) enten hjemtransport til bedemand/krematorium ved dødsfald inklusive udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller k1) udgifter til kremering og/eller begravelse på opholdsstedet, såfremt dette ønskes af nærmeste pårørende. Rejseforsikringen dækker højst et beløb svarende til udgiften til hjemtransport af liget. Har du, som følge af et dækningsberettiget skadestilfælde, ikke været i stand til at følge den fastlagte rejserute eller hjemrejse som planlagt, og er du ikke blevet hjemtransporteret, dækker rejseforsikringen ekstraudgifter til l) enten indhentning af fastlagt rejserute maksimalt på økonomiklasse til det sted, du i henhold til den fastlagte rejserute skulle befinde dig eller l1) hjemrejse til Danmark, maksimalt på økonomiklasse. Ved hjemrejse til bopæl i Danmark er du ikke berettiget til evt. returrejse. Rejseforsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til m) indkvartering på et af Europæiske godkendt hotel samt kost med op til dkk pr. døgn, dog maksimalt kost med op til 150 dkk pr. døgn, når den behandlende læge eller Europæiskes læge vurderer, at du kan behandles ambulant frem for at skulle indlægges, n) ophold på et af Europæiske godkendt hotel samt kost med op til dkk pr. døgn, dog maksimalt op til 150 dkk pr. døgn efter endt behandling, og indtil du kan hjemtransporteres, rejse hjem eller indhente din fastlagte rejserute. o) Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/stedbørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/ eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemtransport. 9.4 Undtagelser udgifter a) til behandling af kroniske eller bestående sygdomme, der inden for de seneste 6 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, ændret medicinering, b) til behandling af kroniske eller bestående sygdomme, hvis du ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de seneste 6 måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller bestående sygdom stabil og velreguleret, d) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, e) til behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, f) til behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark g) til rekreations- eller kurophold, h) til behandling og hospitalsindlæggelse, når Europæiskes læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til du er kommet hjem til Danmark, i) til fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt du nægter at lade dig hjemtransportere, når Europæiskes læge har besluttet hjemtransporten, j) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Europæiske ikke ville have anbefalet, hvis Europæiske selv havde formidlet transporten, k) til transport som følge af din frygt for smittefare, l) der påløber som følge af, at du ikke følger behandlende læges og/eller Europæiskes læges anvisninger og m) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler. 9.5 Selvrisiko Der betales en selvrisiko på 750 dkk pr. skade, der anmeldes under denne dækning. 9.6 I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, a) at du fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring med diagnose, samt at du på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb,

5 b) at du, såfremt du selv har afholdt udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, indsender skadesanmeldelse i udfyldt stand med originalbilag for de udgifter, du ønsker refunderet, samt at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver WORLDRESCUE 10 EFTERSØGNING OG REDNING 10.0 Forsikringssum dkk pr. savnet person, dog maksimalt dkk pr. skade. Ved en skade forstås et krav, der udspringer af samme oprindelige skadesårsag og omfatter en eller flere skadelidte Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) skadelidte hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer (et døgn), b) skadelidte inden for 120 timer (fem døgn) er blevet set, c) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden en eftersøgning iværksættes. Samtlige kriterier nævnt under a til og med c skal være opfyldt. Redning Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at d) skadelidtes opholdssted er fastlagt, og e) de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, inden redningsaktion iværksættes. Samtlige kriterier nævnt under d og e skal være opfyldt Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Eftersøgning Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning af skadelidte i op til 14 dage, og inden for en radius af 50 km fra det sted, hvor skadelidte sidst er blevet set. Redning Rejseforsikringen dækker alle nødvendige udgifter til redning/afhentning af skadelidte Undtagelser udgifter til eftersøgning eller redning a) i forbindelse med kidnapning eller kapring, b) som Europæiske ikke ville have haft, hvis Europæiske havde formidlet en eftersøgning eller redning, c) i tilfælde af, at offentlige myndigheder dækker sådanne udgifter for uforsikrede personer I tilfælde af skade Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet Ønskes en eftersøgnings- eller redningsaktion iværksat, skal Europæiske kontaktes. Europæiske samarbejder med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk, når det vurderes hensigtsmæssigt for indsatsen I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for Europæiskes erstatningspligt, at der indsendes dokumentation for alle de udgifter, der ønskes refunderet, og at Europæiske får adgang til alle informationer, der kan belyse sagen. Samtidig er det et krav, at du oplyser, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 11 SIKKERHEDSSTILLELSE 11.0 Forsikringssum dkk 11.1 Hvem er dækket? Dækning erstatter dine udgifter samt transportudgifter for én tilkaldt person i tilfælde af, at du tilbageholdes. Se pkt c Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker: a) sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidigt kan frigive dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse foretaget af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Europæiske ved frigivelse eller efter anmodning, b) en forlængelse af din rejseforsikring i tilfælde, hvor din hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, c) transportudgifter for én person efter dit valg, der maksimalt kan rejse på økonomiklasse, ud til dig og retur til bopælen i tilfælde af, at du tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer Undtagelser egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og du er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder en skriftlig sagsfremstilling m.v. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 12 GLOBAL JURIDISK ASSISTANCE 12.0 Forsikringssum dkk Europæiskes erstatningspligt er pr. forsikringsbegivenhed begrænset til dkk. Hvis sagen appelleres, gælder ovennævnte maksimumbeløb for den samlede behandling Hvem er dækket? Dækningen erstatter dine a) egne sagsomkostninger. b) omkostninger til modpart. c) udgifter til syn og skøn. d) udgifter til ensidigt indhentede eksperterklæringer, såfremt disse på forhånd er blevet godkendt af Europæiske Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige a) advokatomkostninger i forbindelse med konkrete og aktuelle retstvister opstået under rejsen, der kan indbringes for domstole og som ikke er forbundet med sikredes erhvervsudøvelse, b) advokatomkostninger i forbindelse med straffesager til og med sagens afgørelse ved 1. instans. Bliver du ved 1. instans dømt for det strafbare forhold, betragtes dine advokatomkostninger som et lån, der skal tilbagebetales til Europæiske efter påkrav med tillæg af renter. Lånet forrentes med Nationalbankens diskonto + 4 %, c) rejseudgifter som følge af, at du indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet Et eventuelt valg af udenlandsk advokat skal godkendes af Europæiske 12.4 Undtagelser ved private retstvister a) mellem dig og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren, b) i forbindelse med erhvervsudøvelse eller praktikophold, c) i forbindelse med familie- og arveretlige spørgsmål, d) mellem dig og Europæiske I tilfælde af skade krav til dokumentation Du eller din advokat skal indgive anmeldelse til Europæiske, så snart advokaten har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. Anmeldelse til Europæiske skal ske snarest. Anmeldelse til Europæiske skal så vidt muligt indeholde: 1. Angivelse af modparten. 2. Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). 3. Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden kan støttes. 4. Oplysninger om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 13 BAGAGE 13.0 Forsikringssum dkk 13.1 Hvem er dækket? Dækningen erstatter dine udgifter Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter de genstande, du medbringer på rejsen eller køber på opholdsstedet. Dækning for rede penge, værdipapirer og rejsechecks er begrænset. Se pkt Hvilke genstande er ikke omfattet af rejseforsikringen? a) billetter, pas og kredit-/hævekort. b) genstande, der bruges i erhvervsmæssigt øjemed, c) kontaktlinser eller proteser, d) motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere, samt tilbehør til disse.

6 13.4 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker a) alle former for tyveri og beskadigelse, b) bortkomst af indskreven bagage, idet bagage først anses for bortkommet, når transportøren oplyser, at eftersøgningen er stoppet, og bagagen ikke er fundet Begrænsninger a) Rede penge, værdipapirer og rejsechecks dækkes med op til dkk, dog kun i tilfælde af tyveri, og kun hvor genstandene bæres på/af dig eller opbevares i sikkerhedsboks på værelset eller i receptionen. b) Under flytransport er fotoudstyr, videoudstyr, PC-udstyr og smykker alene dækket, såfremt disse medtages som håndbagage Undtagelser a) glemte, tabte eller forlagte genstande, b) slitage eller gradvis forringelse, ridser, skrammer, samt ramponering af kufferter eller anden bagage, hvis brugsværdien i væsentlig grad er uforandret, c) genstande, der sendes særskilt, idet disse ikke er dækket under transport, eller før du afhenter dem. Bagage, der sendes med tog op til 48 timer før din afrejse, betragtes ikke som bagage, der sendes særskilt, og er derfor dækket af rejseforsikringen, d) tyveri af genstande, der er uden effektivt opsyn. Du må ikke forlade genstandene, heller ikke for kortere tid, såfremt de ikke er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., e) beskadigelse af sportsudstyr i forbindelse med anvendelse, f) tyveri af sportsudstyr, medmindre sportsudstyret er låst inde i feriebolig, motorkøretøj, campingvogn el.lign., g) hvis dokumentation ikke fremskaffes i de tilfælde, hvor det er sædvanligt og normalt, at man kan dokumentere sit tab, h) beskadigelse eller bortkomst af bagage under transport, der anmeldes uden original P.I.R. (Property Irregularity Report), i) indirekte tab, herunder tab i forbindelse med misbrug af kredit-/hævekort eller rejsechecks, j) software og tillægsforsikringer, til elektroniske genstande, k) skade som følge af normal brug, slitage, gradvis forringelse, dårlig vedligeholdelse, fejlbetjening, forkert strømtilslutning, mekaniske eller elektroniske forstyrrelser, fabrikationseller materialefejl, skade opstået under reparation samt kosmetiske skader Hvordan beregnes erstatningen? a) Genstande, indkøbt som nye, der er maksimalt 2 år gamle og i øvrigt ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. b) For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande, med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. c) Europæiske kan vælge at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb, der svarer til reparationsudgiften eller genstandens værdiforringelse. d) Europæiske er berettiget, men ikke forpligtet, til at genlevere. Hvis genlevering ikke ønskes, vil du modtage en erstatning svarende til Europæiskes udgift ved genlevering. e) Film-, video-, båndoptagelser, andre digitale optagelser, manuskripter, tegninger el.lign. dækkes med værdien af råmaterialet Særlig bestemmelse I tilfælde af manglende dokumentation for pris og anskaffelsestidspunkt er Europæiske berettiget til at reducere erstatningsudbetalingen Selvrisiko Der betales en selvrisiko på 750 dkk pr. skade, der anmeldes under denne dækning I tilfælde af skade krav til dokumentation a) I tilfælde af tyveri af bagage skal du anmelde skaden til nærmeste politimyndighed, og originalkvittering herfor sendes til Europæiske. b) Såfremt du undtagelsesvis ikke kan foretage anmeldelse på stedet, f.eks. på grund af umiddelbart forestående afrejse, skal dette ske så hurtigt som muligt efter hjemkomsten, og den originale kvittering skal sendes til Europæiske. c) Ved bortkomst af indskreven bagage skal du foretage anmeldelse til luftfartsselskabet eller anden transportør. Kvittering herfor skal sendes til Europæiske i form af en original P.I.R. (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation fra transportøren. d) I tilfælde af beskadigelse af effekter må disse ikke smides ud, før tilladelse er givet af Europæiske, eller skaden er opgjort. Du skal på forlangende sende de beskadigede effekter til Europæiske. e) Du skal som dokumentation for effekternes alder og værdi sende originale kvitteringer, garantibeviser eller lignende original dokumentation til Europæiske. Endvidere skal det specificeres, hvilke effekter du kræver erstatning for. Du skal angive art, mærke, type, alder og købspris umiddelbart før skaden. f) Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 14 FORSINKET FREMMØDE PÅ REJSEN 14.0 Forsikringssum ubegrænset 14.1 Hvem er dækket? 14.2 Hvilke skadestilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent op til en forudbestilt rejse med et offentligt transportmiddel og af den grund efterfølgende skal indhente din rejserute Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker nødvendige a) ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maksimalt transport på samme klasse som den oprindelige udrejse, b) ekstraudgifter til ophold på et af Europæiske godkendt hotel, maksimalt dkk pr. dag pr. person, c) udgifter til kost samt lokal transport op til dkk pr. dag Særlig bestemmelse Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang Undtagelser a) på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt på afrejsedagen, b) i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle minimum transfertid, dvs. den tid luftfartselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift (Minimum Connecting Time). Er du ikke checket igennem til slutdestinationen, skal der lægges 1 time til den officielle transfertid Selvrisiko Ved enhver skade under denne dækning er der en selvrisiko på 20 %, dog minimum 190 dkk I tilfælde af skade krav til dokumentation Du har pligt til at give Europæiske alle informationer, der kan belyse sagen, og du er forpligtet til at udfylde en skadesanmeldelse og levere relevante dokumenter i original, f.eks. originale ubenyttede flybilletter, originalregninger samt rejseplan. Du skal endvidere oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 15 HJEMKALDELSE 15.0 Forsikringssum ubegrænset 15.1 Hvem dækkes udgifter for? 15.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du må afbryde rejsen før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår a) akut sygdom eller tilskadekomst blandt din ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som dig ), børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende eller plejesøskende i Danmark, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn, b) livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som dig ), børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark eller c) væsentlige ændringer i dine private eller erhvervsmæssige forhold, der - af økonomiske årsager - kræver din øjeblikkelige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, oversvømmelse indbrud eller konkurs) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? a) Rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter - maksimalt økonomiklasse - til hjemrejse til din bopæl i Danmark. b) Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/papbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse.

7 15.4 Særlige bestemmelser a) Det er en forudsætning, at sikrede opfylder pkt på hjemrejsetidspunktet, samt at skadetilfældet kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse i bopælslandet. b) Det er ligeledes en forudsætning, at skadetilfældet ikke kunne forudses/ forventes ved din afrejse fra bopælslandet Undtagelser hjemkaldelse, hvis du kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt I tilfælde af skade - krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse, livstruende akut opstået/ forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt personer nævnt i pkt a eller b, skal du fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset din pårørende i Danmark. b) I tilfælde af indbrud, brand el.lign., skal du fremskaffe politirapport samt oplyse, hvorfor din tilstedeværelse er påkrævet. c) Har du selv afholdt udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, skal du indsende en skadeanmeldelse i udfyldt stand, med originalbilag for de udgifter du ønsker refunderet, herunder original flybillet, d) du skal indsende den oprindelige, ubenyttede hjemrejsebillet, e) du skal oplyse, hvorvidt du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 4 Hjemkaldelses- og afbestillingsforsikring 16 HJEMKALDELSE 16.0 Forsikringssum ubegrænset 16.1 Hvem dækkes udgifter for? 16.2 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at du må afbryde rejsen før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår a) akut sygdom eller tilskadekomst blandt din ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som dig ), børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende eller plejesøskende i Danmark, der af behandlende læge og Europæiskes læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn, b) livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt din ægtefælle, samlever (skal være registreret på samme adresse som dig ), børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, søskende, papsøskende, plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark eller c) væsentlige ændringer i dine private eller erhvervsmæssige forhold, der - af økonomiske årsager - kræver din øjeblikkelige tilstedeværelse (f.eks. omfattende brand, oversvømmelse indbrud eller konkurs) Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? a) Rejseforsikringen dækker ekstra rejseudgifter - maksimalt økonomiklasse - til hjemrejse til din bopæl i Danmark. b) Rejseforsikringen dækker endvidere ekstraudgifter til hjemrejse for dine egne medrejsende børn/papbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse Særlige bestemmelser a) Det er en forudsætning, at sikrede opfylder pkt på hjemrejsetidspunktet, samt at skadetilfældet kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse i bopælslandet. b) Det er ligeledes en forudsætning, at skadetilfældet ikke kunne forudses/ forventes ved din afrejse fra bopælslandet Undtagelser hjemkaldelse, hvis du kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt I tilfælde af skade - krav til dokumentation a) I tilfælde af hospitalsindlæggelse, livstruende akut opstået/ forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt personer nævnt i pkt a eller b, skal du fremskaffe lægeerklæring eller dødsattest fra den læge eller det hospital, der har tilset din pårørende i Danmark. b) I tilfælde af indbrud, brand el.lign., skal du fremskaffe politirapport samt oplyse, hvorfor din tilstedeværelse er påkrævet. c) Har du selv afholdt udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, skal du indsende en skadeanmeldelse i udfyldt stand, med originalbilag for de udgifter du ønsker refunderet, herunder original flybillet, d) du skal indsende den oprindelige, ubenyttede hjemrejsebillet, e) du skal oplyse, hvorvidt du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 17 AFBESTILLING 17.0 Forsikringssum op til den forsikrede sum 17.1 Hvem er dækket? Forsikringen dækker personer, som har tegnet afbestillingsforsikring hos Europæiske, og som er anført i policen og/eller på bestillingen/billetten. Hver enkelt person er således forsikret Hvornår skal policen købes? Forsikringen skal tegnes, og præmien betales i forbindelse med bestilling af rejsen. Senest ved betaling af depositum til flyselskabet, hvorefter policen dækker frem til afrejse fra Danmark, medmindre der i policen er anført et andet afrejsested Kronisk/bestående sygdom Der gælder særlige regler for kronisk/bestående sygdom. Se pkt Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din kroniske/bestående sygdom er dækket, kan du anmode Europæiske om en skriftlig forhåndsgodkendelse. Dette sker ved at fremsende din journal til Europæiske, att. vores lægelige konsulent Hvilke udgifter dækker policen? Forsikringen dækker den del af sikredes betaling, som flyselskabet er berettiget til i henhold til de almindelige rejsebetingelser, såfremt rejsen aflyses inden for forsikringsperioden, men kun op til den forsikringssum, som er anført i policen, billetten eller i betingelserne. Eventuelle gebyrer til rejsebureauet dækkes ligeledes Hvilke forsikringsbegivenheder er dækket af policen? Policen dækker i situationer, hvor sikrede ikke er i stand til at påbegynde rejsen eller er ude af stand til at gennemføre ferien som følge af 1) sikredes død eller akut sygdom/tilskadekomst eller død eller akut sygdom/ tilskadekomst hos familiemedlemmer/medrejsende 2) brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade på sikredes private bopæl eller i dennes virksomhed umiddelbart forud for afrejsen Op til 3 sikrede personer kan afbestille deres rejse som følge af en forsikringsbegivenhed, der påvirker en rejseledsager. I afsnit ) dækker policen ligeledes medrejsende familiemedlemmer Undtagelser/begrænsninger Forsikringen dækker ikke i situationer, hvor den sygdom eller tilskadekomst, som giver anledning til afbestillingen, allerede bestod ved tegning af forsikringen. Det er en betingelse, at der ikke var symptomer på sygdom, før policen trådte i kraft Afbestilling af rejse I tilfælde af tab eller skade skal sikrede advisere Europæiske og flyselskabet straks og senest på det planlagte afrejsetidspunkt. Policen dækker ikke afbestilling, som foretages efter afrejsetidspunktet Selvrisiko Der betales en selvrisiko på 20 % pr. skade, dog minimum 190 dkk, der anmeldes under denne dækning Procedure ved anmeldelse Du kan anmelde en skade direkte på eller rekvirere en skadesanmeldelse fra Europæiskes KundeCenter på tlf Ubenyttede flybilletter, busbilletter osv. skal sammen med fakturaer fra rejsebureauet fremsendes til Europæiske. Sygdom/tilskadekomst/død Det er en betingelse for Europæiskes erstatningsansvar, at sikrede senest på afrejsedagen fremskaffer en lægeerklæring, hvoraf den behandlende læges diagnose fremgår, samt at sikrede på anmodning giver Europæiskes læge adgang til alle relevante medicinske rapporter, herunder oplysninger om tidligere sygdom. I tilfælde af død vedlægges dødsattest. Brand eller indbrud I tilfælde af brand eller indbrud vedlægges politiets rapport. 5 Almindelige betingelser 18 GENERELLE UNDTAGELSER udgifter der vedrører, skyldes eller er opstået som følge af a) forsæt eller grov uagtsomhed, b) alkohol-, narkotika- og/eller medicinmisbrug, c) deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, d) professionel sportsudøvelse.

8 Rejseforsikringen dækker endvidere ikke skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af e) krig, krigslignende aktioner, oprør, civile uroligheder i lande, der er opført på Europæiskes krigsrisikoliste under krigszone. Europæiskes krigsrisikoliste kan findes på Rejseforsikringen dækker dog op til 24 timer efter starten på begivenhederne nævnt i dette punkt. f) aktiv deltagelse i krig, oprør el.lign., g) strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre foranstaltninger, der iværksættes af offentlige myndigheder, h) udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, i) Ved skader inden for EU/EØS-området, som er dækket af den offentlige rejsesygesikring i Danmark, dækker denne forsikring ikke. j) Ved skader inden for EU/EØS-området, som er dækket af den offentlige rejsesygesikring, dækker denne forsikring ikke. 19 FORSIKRINGSSUM De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, udgør grænsen for Europæiskes erstatningspligt for alle forsikringsbegivenheder, der indtræder i rejseperioden. Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for de enkelte dækninger. 20 URIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt, at oplysninger, herunder helbredsoplysninger, afgivet til Europæiske, er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have betydning for Europæiskes bedømmelse af sagen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 21 DOBBELTFORSIKRING Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver 22 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Du kan ikke uden Europæiskes samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder i henhold til rejseforsikringen. 23 INDTRÆDEN I RETTIGHEDER I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Europæiske i alle dine rettigheder desangående. Forsikringsgiver indtræder fuldt og helt i sikredes rettigheder i forhold til parter, som måtte være forpligtede til at yde erstatning eller yde et bidrag i forbindelse med sager, som er genstand for skadesanmeldelse under denne police. Forsikringsgiver kan for egen regning overtage sikredes rettigheder i forhold til tredjemand i det omfang udbetaling er sket. Sikrede skal samarbejde med forsikringsgiver og udlevere alle sådanne oplysninger og al sådan dokumentation, som forsikringsgiver med rimelighed måtte forlange med henblik på at kunne inddrive og gennemtvinge overdragelsen af rettigheder. Forsikringsgiver kan for egen regning rejse sager mod sådanne tredjemænd i sikredes navn. 24 FORTRYDELSESRET For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: a) Ifølge lov om visse forbrugeraftaler har du fortrydelsesret. b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. i måneden. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, udsættes fortrydelsesfristen til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Europæiske, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du afsende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Der er ikke fortrydelsesret for rejseforsikringer, der dækker i op til 1 måned. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V. 25 ANKENÆVN Er du uenig i Europæiskes afgørelse, og fører fornyet henvendelse til Europæiske ikke til noget resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Din klage skal sendes til ankenævnet på et særligt klageskema, og du skal betale et mindre gebyr. Klageskema og girokort til gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Europæiske b) Ankenævnet for Forsikring c) Forbrugerrådet 26 VÆRNETING Søgsmål mod Europæiske kan anlægges ved dit eget hjemting eller ved Byretten i København eller ved Østre Landsret i København. 27 DEFINITIONER Til brug for denne rejseforsikring defineres nedennævnte ord som følger: Akut sygdom. Ved akut dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en estående eller kronisk sygdom. Den offentlige rejsesygesikring dækker ud over EU, EØS og Schweiz følgende lande: Andorra, Færøerne, Grønland, Isle of Man, Kanaløerne, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. Destination. Ved destination forstås rejsens bestemmelsessted, hvor sikrede overnatter. Epidemi. Ved epidemi forstås en situation, hvor mange mennesker smittes med den samme sygdom i løbet af kort tid. Ekstraudgifter er udgifter, som sikrede udelukkende afholder som følge af et skadestilfælde, der er dækningsberettiget. Skulle udgifterne have været afholdt uanset skadestilfældets indtræden, er der ikke tale om ekstraudgifter. EU-landene er Belgien, Bulgarien, Cypern, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. EØS-landene er ud over EU-landene Island, Liechtenstein og Norge. Europa. Med Europa menes Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, De Kanariske Øer, Cypern, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar, Grækenland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Kasakhstan (både den europæiske og asiatiske del), Kroatien, Letland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (både den europæiske og asiatiske del), San Marino, Schweiz, Serbien & Montenegro, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Spitzbergen, Sverige, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet (både den europæiske og asiatiske del), Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten, Ægypten og Østrig. Fastlagt rejserute. Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. Hjemrejse. Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til Danmark, hvor du kan rejse som rask person på maksimalt samme klasse, som den oprindelige hjemrejse. Hjemtransport. Ved hjemtransport forstås lægeordineret transport fra skadeslandet til Danmark. Hjemtransport foregår enten med ambulancefly eller med almindeligt rute- eller charterfly efter Europæiskes læges vurdering. Husstand. Ved husstand forstås en person, der er gift med eller lever i et fast parforhold med dig, samt hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på din helårsadresse. Plejebørn samt stedbørn, der bor hos dig, er ligeledes omfattet. Familie. Med familie menes forældre, stedforældre, plejeforældre, børn, stedbørn og plejebørn. Kanaløerne er Alderney, Guernsey, Jersey og Sark. Overfald. Påviselig personskade tilføjet ved en forsætlig strafbar handling. Stedbørn. Børn, som ikke er dine biologiske børn, men hvor du er gift med eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en biologisk forælder. Stedforældre. Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift med eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) i et ægteskabslignende forhold med en af de biologiske forældre. Stedsøskende. Personer, som ikke er dine biologiske søskende, men som du bor eller har boet sammen med i et søskendelignende familieforhold af minimum et års varighed. Plejebørn. Et plejebarn har altid folkeregisteradresse hos dig, og du er godkendt af kommunen som barnets forsørger. Plejeforældre. Personer, som ikke er dine biologiske forældre eller stedforældre, men som er godkendte af kommunen som dine forsørgere. Plejesøskende. Personer, som ikke er dine biologiske søskende eller stedsøskende, men som du bor eller har boet sammen med hos dine forældre, sted- eller plejeforældre. Policeperiode er de 12 efterfølgende måneder gældende fra ikrafttrædelsesdatoen for den seneste betalte police for Årsrejseforsikring. Professionel sportsudøvelse er sportsudøvelse, der ikke falder ind under den efterfølgende definition af amatørsportsudøvelse: Amatørsportsudøvelse dyrkes i egen interesse uden kontraktlige forpligtelser til en klub, personlig sponsor eller klubsponsor m.v., og uden at sportsudøveren modtager andet vederlag end rejse og ophold betalt. Sportsbeklædning, rekvisitter m.v., som sportsudøveren modtager/får

9 stillet til rådighed, samt mindre præmier, herunder pengepræmier, som sportsudøveren har mulighed for at vinde i forbindelse med udøvelsen af sin idræt, betragtes ikke som vederlag. Proteser er kunstige lemmer, herunder kunstige tandsæt og tænder. Rejsens pris pr. dag. Rejseudgifter, der kan kræves betalt, eller betalte og ikke refunderbare rejseudgifter til transport, ophold og andre turistmæssige ydelser divideret med rejsens varighed (såvel afrejse- som hjemkomstdagen regnes som en dag). Ved kørsel i eget motorkøretøj erstattes med EUR 33 pr. dag pr. person, dog maksimalt EUR 134 pr. dag pr. køretøj. Rejseperiode. Ved rejseperiode forstås det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. En rejseperiode starter på det tidspunkt, hvor du forlader Danmark, og den varer til det tidspunkt, hvor du planmæssigt vender tilbage til Danmark. Smykker er genstande, hvori indgår guld, sølv, platin, perler og ædelstene. Sportsudstyr. Ved sportsudstyr forstås golfudstyr, dykkerudstyr, surfboards, skiudstyr, cykler, jagtudstyr m.v. Terroraktion. Ved terroraktion forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele heraf. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Tyggeskade. Tandskade, herunder skader på proteser, der opstår ved spisning eller tygning. Ulykkestilfælde er en pludselig udefrakommende indvirkning på legemet, som medfører en umiddelbar påviselig legemsbeskadigelse. Ved beskadigelse af arme og ben kræves der ikke, at der er tale om en udefrakommende indvirkning. Videnskabelige ekspeditioner er ekspeditioner til områder, hvor de lokale offentlige myndigheder kræver speciel tilladelse til at opholde sig. P

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST

ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST ÅRSREJSEFORSIKRING I EUROPA INKL. AFBESTILLING FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING MV.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort...

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 200 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5

SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5 SKOLE- OG UNGDOMS- REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Rejseråd og vejledning Før rejsen side 3 Under rejsen side 5 Hvis du får brug for hjælp Under rejsen side 7 Efter rejsen side 9 Betingelser side

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Europæiske Udvekslingsforsikring

Europæiske Udvekslingsforsikring Europæiske Udvekslingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9000 Gældende fra 1. januar 2012 Dækning Beskrivelse Forsikringssum i DKK Hjemkaldelse Dækker dine udgifter til transport hjem til Danmark, Grønland

Læs mere

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie

Feriedækning Verden. Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie Feriedækning Verden Forsikringsbetingelser nr. 810 Ferie FERIEDÆKNING VERDEN Årsaftale for virksomheder FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 810-FERIE I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1.

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser ERHVERVS-REJSEFORSIKRING Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Forsikringsbetingelser nr. 59 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 01.04.07 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE

Læs mere

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET

REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET REJSEFORSIKRING UNDER STATSLIGE TJENESTEREJSER MV. I UDLANDET Forsikringsbetingelser nr. 205 I tilslutning til den gældende forsikringsaftalelov i Danmark Gældende fra 1. januar 2011 REJSEFORSIKRING UNDER

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Rejseforsikring Grønland og Færøerne l være gyldigt. for finansielle virksomheder, kan Rejseforsikring Grønland og Færøerne Rejseråd og forsikringsbetingelser ninger vet til Europæiske er præcise og inger. afgives forkerte svar, som kan edømmelse,

Læs mere

Skole- og ungdoms rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser

Skole- og ungdoms rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser Skole- og ungdoms rejseforsikring Rejseråd og forsikringsbetingelser MÅSKE DEN KORTESTE MEN HELT SIKKERT DEN VIGTIGSTE BOG TIL REJSEN 27 sider. Ikke engang nok læsestof til en tur fra den ene ende af landet

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901

Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 Erhvervsrejseforsikring kort tid Forsikringsbetingelser nr. 05901 I henhold til dansk forsikringslovgivning Gyldig fra den 1. januar 2013

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC

AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING. Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Din sikkerhed på rejsen A MEMBER OF AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC AIG AKTIV FERIEREJSEFORSIKRING Kære AIG-kunde På de efterfølgende sider finder du en samlet oversigt

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 116 4.udgave DIS Danish Institute For Study Abroad. I henhold til dansk forsikringslovgivning Fælles bestemmelser Sådan læser du forsikringsbetingelserne Definitioner Hvem er

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231

Udstationering. Forsikringsbetingelser nr. 231 Udstationering Forsikringsbetingelser nr. 231 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor man får brug

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2010 Cirkulære af 21. december 2010 Perst. nr. 050-10 J.nr. 10-5414-49 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring

Visa Electron Ungdomsrejseforsikring Visa Electron Ungdomsrejseforsikring november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Ungdomsrejseforsikring Tilknyttet Sydbank Visa Electron Forsikringsaftalen er indgået med If (Filial af If

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om sundhedskort og udrejsested...

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden)

Tillæg (HIB0900200DKSPL) 12. Hjemtransport (hele verden) Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne omfatter produkterne plus, total og tillæg for hjemtransport. På din billet/faktura

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere