Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi"

Transkript

1 Oplevelse og udfoldelse i det fri Outdoorstrategi

2 Rammer Outdoorstrategi Både små og store oplevelser Oplevelserne i Kolding Kommune er mange og varierede. Nogle er store og nogle er små. Alle med deres fortrin og attraktioner. Nogle skal opleves i bevægelse, andre i fordybelse. Der er oplevelser af lokal interesse. Andre er interessante for hele kommunen, hele regionen, landet og i nogle tilfælde også udlandet. Udpegning af særlige steder og ruter I Outdoorstrategien udpeges en række større geografiske oplevelsesområder og særlige oplevelsesrige ruter. Ud over disse særlige udpegninger findes der et væld af smukke ruter og enkeltoplevelser, der ligger som små perler i landskabet. Disse bliver ikke glemt, men gøres synlige på anden vis. En strategi for de udendørs oplevelser Outdoorstrategien omfatter geografisk hele Kolding Kommune. Strategien udstikker rammer og peger på optimeringsmuligheder for de udendørs oplevelser af natur, kultur og kulturmiljø; samt som ramme for motion og sundhed. Outdoorstrategien udvikles hele tiden, så hvad der mangler i dag, er måske med i morgen. Gennem partnerskaber inviterer vi aktører til at være med til at etablere og udvikle oplevelserne.

3 Bærende principper Outdoorstrategien Strategien er blevet til med udgangspunkt i en række bærende principper. Principperne danner yderligere ramme og retning for strategien. Et bærende princip for Kolding Kommunes outdoorstrategi: Den skal anvise hotspots og ruter med oplevelsespotentiale samt differentiere de enkelte områder. Den skal skabe rammer for fællesskaber og oplevelser i hverdagen samt i fritiden. På tværs af generationer samt sociale og kulturelle barrierer. Den skal være en social løftestang for sårbare grupper. Den skal skabe tilgængelighed for alle befolkningsgrupper til oplevelser i naturen. Udmøntningen af outdoorstrategien skal ske ved en mangfoldighed af samarbejdsformer, partnerskaber og finansieringer.

4 Indhold Vision.DetvilKoldingKommune 5 Indsatsområde 1. steder Identificeredehotspots....8 Hotspotspåkort.9 Måloghandleplaner.10 Indsatsområde 2. ruter Rekreative hovedfærdselsårer...12 Hovedfærdselsårer på kort 13 Oplevelsesruter Måloghandleplaner. 15 Indsatområde 3. synlighed Medguideellerpåegenhånd...17 Oplevelsesbånd.18 Findoplevelserpånettet 20 Måloghandleplaner.22 Indsatområde4.partnerskaber...23 Måloghandleplaner.24

5 Vision Vi sætter oplevelser på spil i en virkelig verden medrumtilrefleksion,erkendelse,højpulsogsugimaven Derfor vil Kolding Kommune Sætteoplevelserneispil,dérhvordeerogirespektfordeomgivelser,deliggeri. Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen. Øgesynligheden,sådetbliverletatopleveogatværemedtilatudvikleoplevelserne. Skabe stærke partnerskaber med organisationer, private aktører og lokale borgere om udvikling og varetagelse af områder og oplevelser.

6 Indsatsområde 1. Steder Sætte oplevelserne i spil, dér hvor de er og i respekt for de omgivelser de ligger i Outdoorstrategien sætter spot på områder, der indeholder et særligt potentiale for udeliv. Vi kalder dem hotspots. Hotspots danner rammer for udeliv Hotspots er steder med et særligt potentiale, der til sammen skal tilbyde forskellige livsglade rammer for udeliv. Et udeliv, der kan udleves alene eller i fællesskaber, med høj eller lav puls. Gennem en målsætning af områdernes særlige potentiale, vil vi skabe oplevelser af høj kvalitet, som når ud over kommunegrænsen. Hotspots har sjæl og ekstraordinære oplevelser Et hotspot er et sted, hvor landskab, natur, kulturhistorie og stedets sjæl giver rum for ekstraordinære oplevelser og muligheder for udfoldelse under åben himmel. Et sted, hvor der er gjort særlig meget ud af at udnytte natur og landskab som ramme for aktiviteter, fællesskaber og sociale mødesteder.

7 Hotspots Med respekt for stedets sjæl Hotspotsene er udvalgt med udgangspunkt i de enkelte områders unikke kvaliteter og stedets sjæl. Ikke alle hotspots kan det samme. Med respekt for stedets sjæl vil vi differentiere, så der er rum til både ræs og vilde aktiviteter, søndagsture og hverdagsløb, ro og fordybelse til autentiske oplevelser. Rammer og indhold Vi udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser inden for natur, kultur og kulturmiljøer samt motion og sundhed. Nogle steder er rammerne allerede tilstede, men indholdet mangler. Andre steder er der masser af indhold, men her mangler den røde tråd, der gør oplevelsen tre-stjernet. Færdig bliver et område aldrig, da muligheder og ønsker til oplevelse og udfoldelse til stadighed udvikler sig. Ligeledes kan nye hotspots opstå. Hotspots udvikles og etableres i fællesskab Et hotspot er et naturligt mødested, der er værd at køre efter. Det danner rammerne for udeliv og taler til flere målgrupper. Det er offentligt tilgængeligt, synligt og let at opleve. Målet er, at de forskellige hotspots er bredt kendt af brugerne, så de kan opleve dem, men også være med til at udvikle og etablere dem.

8 Identificerede Hotspots Christiansfeld.. Donssøerne. DrabæksMølle Dybvadbro Station/ Troldhedebanen. FerupSø.. Fjordenogkystlandskabet. HarteværketogKoldingÅdal Hylkedalen Landbomuseet Kolding/ Harte Skov. Marielund Pladserogparker KoldingC.. SeestFritidslandskab Skamlingsbanken.. Skærsø. Svanemosen...

9 Spot områderne her Kort med udpegede hotspots - områder med et særligt stort oplevelsespotentiale _ Hotspot Fjord og kyst hotspot _Fjord og kyst områdeudpegning Skærsø Ferup Sø Donssøerne Dybvadbro Station /Troldhedebanen Drabæks Mølle Landbomuseet / Harte Skov Seest Fritidslandskab Harteværket / Kolding Ådal Hylkedalen Marielund Pladser og parker - Kolding C _ Houens Odde / Drejens _ Løverodde / Stenderup skovene Fjorden og kystlandskabet Svanemosen med skovområder Skamlingsbanken _ Skibelund / Solkær Enge Christiansfeld _ Hejls Nor

10 Mål og handleplaner Sætte oplevelserne i spil, dér hvor de er og i respekt for de omgivelser de ligger i Vi vil arbejde ud fra idéen om et steds sjæl og gennem bevidste tiltag understøtte og styrke oplevelsen af denne. Vi vil samtidig have respekt for de rammer det sætter. Vi vil i arbejdet med de enkelte hotspots inddrage relevante interessenter i idégenerering, realisering, rammesætning og drift. Vi vil gøre en særlig indsats for at synliggøre oplevelser og muligheder for videreudvikling af de enkelte hotspots, for at inspirere til at bruge stederne samtværemedtilatudvikledem. Vi vil så vidt det er muligt og giver mening sikre, at der er mindst en oplevelse, der er tilgængelig for alle inden for et hotspot. Se handleplan 1. Steder

11 Indsatsområde 2. Ruter Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Net af stier og ruter skal øge tilgængelighed En forudsætning for at komme ud i landskabet og opleve er at kende vejen dertil. Borgerne mangler i dag paratviden om de oplevelsesmuligheder, der ligger og venter på dem, og hvordan man kan komme ud til besøgsstederne i landskabet. For at fremme tilgængeligheden udpeger Outdoorstrategien de væsentligste strækninger i det rekreative rutenet, dem kalder vi rekreative hovedfærdselsårer og særlige oplevelsesruter. Turen skal være en oplevelse Det rekreative rutenet skal bringe borgere og turister fra Kolding, centerbyerne eller landsbyerne ud til oplevelserne. Men formålet kan også være at opleve undervejs eller transporten i sig selv. For eksempel med MTB, til hest eller løbende. Her er det strækningens faciliteter og tilbud om oplevelser, der er væsentligst. Kom sikkert frem til oplevelserne Ønsker til transporten kan også være at komme hurtigt og sikkert frem. Med udpegningen af de rekreative hovedfærdselsårer og særlige oplevelsesruter skal strategien fremme sikker transport til oplevelserne, men også synliggøre særlige oplevelsesrige ruter og områder.

12 Rekreative hovedfærdselsårer Outdoorstrategiens rekreative hovedfærdselsårer er de stier, der skal bringe brugeren ud i oplevelseslandskabet. Stierne skal være farbare på cykel og gerne så brede, at 2 cyklister kan køre ved siden af hinanden. Hovedfærdselsårerne består af de nationale cykelruter, de regionale cykelruter samt lokale cykelruter. Ruterne anvender så vidt muligt rekreative mindre småveje og separate stier. eller Troldhedebanen. Stimarkering, vejvisning og kortborde m.v. benytter Naturstyrelsens skilteprogram i umalede egepæle samt cykelruternes blå skilteprogram. Afmærkning og piktogrammer er ligeledes standardafmærkning evt. suppleret med et særligt logo. Stierne navngives efter stednavne, rutenavne eller tidligere funktion, fx Hylkedalen, Middelalderruten

13 Rekreative hovedfærdselsårer Kort med eksisterende cykelruter National Regional Lokal

14 Oplevelsesruter Der er i dag allerede mange ruter og småstier næsten så mange, at det går ud over brugernes overblik og orienteringsevne. Særlige ruter skal fremhæves Ved at fremhæve særlige oplevelsesruter gennem tematisering vil vi guide brugerne ud i landskabet. En oplevelsesrute kan være en rundtur med start fra et hotspot, eller en rute mellem forskellige hotspots. En oplevelsesrute kan også tage udgangspunkt i transportformen, så ruten er et mountainbikespor, et ridespor eller en trampesti. Ruterne anvender så vidt muligt separate stier eller cykelstier, men fredelige bivejsstrækninger kan også indgå. Navngivning fremmer synlighed Ruterne skal have navne, som folk kan huske. Og gerne navne, der stimulerer fantasien eller refererer til den historiske eller temamæssige reference. Stimarkering, vejvisning og kortborde m.v. benytter Naturstyrelsens skilteprogram i umalede egepæle. Afmærkning og piktogrammer er ligeledes standard afmærkning evt. suppleret med et særligt logo.

15 Mål og handleplaner Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Vi vil øge trafiksikkerhed og oplevelsesværdi på de nationale og regionale cykelruter, samt øvrige rekreative hovedfærdselsårer. Vi vil arbejde for at cykelnettet til hverdag og fritid bliver en rekreativ oplevelse, og der bør i højere grad være opmærksomhed på at flytte cyklerne væk fra vejnettet. Vi vil gøre det rekreative rutenet attraktiv til hverdag og fritid. Vi vil ved udvikling og vedligehold af det rekreative rutenet understøtte størst mulig tilgængelighed for alle inden for den økonomiske ramme. Se handleplan 2. Ruter

16 Indsatsområde 3. Synlighed Øge synligheden så det bliver let at opleve og at være med til at udvikle oplevelserne Synliggøre oplevelser Outdoorstrategien vil vise vej til de udendørs oplevelser, folde dem ud og give lysten til at udforske videre på egen hånd. Ikke alle oplevelser kan, som Skamlingsbanken, ses på lang afstand, og selv da er det en god fornemmelse at kunne følge en opmærket rute, som leder på rette vej. Få noget mere information ometmindesmærkefraenqrkode,fådenlevende fortælling fra en lokal guide eller mærke historiens vingesus i en folkemængde til en event i bakkerne. Enforudsætningforatfåoplevelserneudtilenbred målgruppe er at information om områderne og dets muligheder er let tilgængeligt. Fåvistvejellerblivtagetihånden En udeoplevelse kan have flere lag og et uderum flere funktioner. Den umiddelbare naturoplevelse opleves stærkest på egen hånd, mens den dybere erkendelse kræver en kyndig vejledning. Ikke alle har modet til eller forudsætningerne for at indtage oplevelserne på egen hånd. Her kan en naturvejleder, skilte eller en folder, der viser vej og understøtter, åbne en verden af nye muligheder.

17 Outdoorstegi Steder Ruter Synlighed Partnerskaber Med guide eller på egen hånd Skiltning og information Diskret genkendelig vejvisning og relevant information langs ruter og på oplevelsessteder skal skabe tryghed, vise kvalitet og styrke oplevelserne. Der vil stadig være mange uafmærkede stier og fine steder til dem, der er mere til det upolerede eventyr. Pitstops med faciliteter Det skal være nemt at komme ud. Det må også gerne være bekvemt. Pitstops på udvalgte steder skal tilbyde toilet og vand, faciliteter til leg og bevægelse eller luft til cyklen. Faciliteter skal gøre det attraktivt at komme ud og indbyde til leg og bevægelse. Undervisning og læringsforløb Udvalgte hotspots skal tilbyde faciliteter for undervisning og konkrete læringsforløb med udgangspunkt i stedernes fortællinger. Lærerne skal støttes i at udforske de uformelle læringsmiljøer både med og uden naturvejleder eller anden form for guide. Udeskole-forløb skal være et attraktivt og nemt alternativ til den traditionelle undervisning. Læring gennem oplevelse Den traditionelle guidede tur giver en særlig kontakt mellem formidler og deltager og går aldrig af mode. Meget populær er også større events, der sætter fokuspåetbestemtemne.gennemguidedetureog events med professionelle og frivillige formidlere vil vi lade oplevelser være afsæt for læring til både unge og gamle.

18 Outdoorstegi Steder Ruter Synlighed Partnerskaber Oplevelsesbånd Detskalværenemtatopleve Hvad begrebet en god oplevelse dækker oover, findes der lige så mange svar på, som der er brugere. De udpegede hotspots indeholder en koncentration af oplevelser, men der findes også oplevelsesperler uden for disse områder. Oplevelser grupperes Gruppering af oplevelser i en række oplevelsesbånd skalgøredetnemtforbrugerenatfindedeønskede oplevelser. Oplevelsesbåndenes funktion er at gøre opmærksom på de oplevelsesperler, der bare ligger og venter på én. Endelig skal de give lysten til at gå ud at opleve Kolding.

19 Oplevelser i øjenhøjde Her rulles oplevelsesbåndene ud Oplevelserne skal serveres i øjenhøjde. En række af de bedste oplevelser inden for et bånd beskrives på små aktivitetskort, der beskriver oplevelsen, og hvor den findes. Kortene kan efterfølgende hænges på en oplevelsestavle der står ved Visit Kolding, på bibliotekerne og andre knudepunkter. Her kan borgere og turister indsamle forslag til netop de oplevelser,somdeharlysttilatsenærmerepå. En oplevelse- flere målgrupper Oplevelser kan grupperes på et utal af måder og tiltale mange forskellige målgrupper. Nogle målgrupper vil gerne tages ved hånden og have gode faciliteter, der gør det nemt at komme ud. Andreertildetmereråogupolerede. Gruppering af oplevelser i særlige bånd møder manogsåiformaftemaerpådetnyeoplevelsessite

20 Outdoorstrategi Steder Ruter Synlighed Partnerskaber Find oplevelser på nettet Vi kan i forskellige situationer være på jagt efter udendørs oplevelser. Det kan være som planlægger af en lørdagsudflugt, eller som turist i området. Jagten kan også skyldes et ønske om motion og bevægelse, en særlig naturoplevelse eller at blive godt underholdt. Måske er der særlige krav tiloplevelsen, at den skal foregå på hesteryg eller mountainbike, at der skal være adgang til toilet, eller at der skal være mulighedforatbliveklogerepåetemne. Udbyderen af oplevelserne har modsat behov for at udstille oplevelserne og måske finde de rette brugere og øvrige samarbejdspartnere, der kan være med til at udvikle oplevelsen. Med oplevelsesportalen skabes en central platform for en bred vifte af oplevelser i Kolding Kommune. Oplevelsesportalen er en hovedaktør i synliggørelse og realisering af de udendørs oplevelser i Kolding Kommune.

21 Mobilsite skal understøtte oplevelser Der findes i dag mange måder at formidle direkte til borgerne på. Kunsten i dag er at give den ønskede information til modtageren i en passende mængde. Strategien peger her på at udnytte, at mobilvenlig frem for at udvikle en app. Alle oplysningerne på oplevelsesportalen er let og overskueligt tilgængelig via mobil og tablets. En app er en dyr løsning og er mere egnet til at udvikle i forhold til det enkelte oplevelsessted eller oplevelsesform.

22 Mål og handleplaner Øge synligheden så det bliver let at opleve og at være med til at udvikle oplevelserne Vi vil sætte spot på oplevelse, sundhedsfremme og læring med guide eller på egen hånd. Vi vil udnytte potentialet i læring gennem oplevelse og bevægelse. Vi vil vise vej til oplevelserne og sætte faciliteter i spil. Vi vil videreudvikle oplevelsesrum for alle hvad enten de er bevægelseshæmmede, svagtseende, psykisk sårbare eller social udsatte. Vi vil udvikle et sæt af oplevelsesbånd, der skal gøre det nemt for brugeren at finde de ønskede oplevelser, gøre opmærksom på oplevelsesperler og givelysttilatkommeudatopleve. Vi vil gøre oplevelsesportalen til en hovedaktør i synliggørelse og realisering af udendørsoplevelser i Kolding Kommune. Portalen skal være det primære site, hvor der eftersøges og udbydes oplevelser inden for dens virkefelt. Se handleplan 3. Synlighed

23 Indsatsområde 4. Partnerskaber Skabe stærke partnerskaber med organisationer, private aktører og lokale borgere om udvikling og varetagelse af områder og oplevelser Høj kvalitet, værtskab og udvikling af oplevelser Outdoorstrategien indbyder til samarbejde omkring udvikling og varetagelse af de udendørs oplevelser. Sådanne forpligtende samarbejder skal være med til at sikre høj kvalitet, værtskab og udvikling af oplevelserne. vedligehold af et ruteforløb, samarbejde med rideklubben og etablering af ny ridesti, etablering af venne-foreninger og frivillige guidekorps, udbud af events og indgåelse af ressourcemæssige forpligtende partnerfællesskaber omkring udvikling af et hotspot. I spændet mellem samarbejdet og det stærke partnerskab er eksempler på sådanne fx en aftale med en lodsejer om at lægge jord til en opholdsplads, en aftale med en lokal gruppe om

24 Mål og handleplaner Skabe stærke partnerskaber med organisationer, private aktører og lokale borgere om udvikling og varetagelse af områder og oplevelser Vi vil inddrage eksisterende netværk som fx Bæredygtighedsrådet, landsbysamarbejdet samt centerby-samarbejdet i realisering, vedligehold og udvikling af oplevelser. Vi vil skabe medejerskab ved gennemførelse af målrettede borger- og interessentprocesser. Vi vil indgå forpligtende partnerskaber med relevante aktører. Se handleplan 4. Partnerskaber

25 Naturen giver os en mangfoldighed af positive oplevelser. Disse fletter sig ind i hinanden til en syntese eller en totaloplevelse. Vi fyldes af glæde, overskud, livsvilje, inspiration og indre ro. Fra Naturoplevelsens mentalhygiejniske værdi af Sigmund Hägvar, norsk professor ved institut for Biologi og Naturforvaltning

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

INDHOLD INDHOLD AFSÆT 3 VISION 4 RÅSTOF 6 FOKUSOMRÅDER: IDENTITET 8 OPLEVELSER 10 FÆLLESSKAB 12 SYNLIGHED 14 BÆREDYGTIGHED 16

INDHOLD INDHOLD AFSÆT 3 VISION 4 RÅSTOF 6 FOKUSOMRÅDER: IDENTITET 8 OPLEVELSER 10 FÆLLESSKAB 12 SYNLIGHED 14 BÆREDYGTIGHED 16 VISION HEDELAND 1 INDHOLD INDHOLD AFSÆT 3 VISION 4 RÅSTOF 6 FOKUSOMRÅDER: IDENTITET 8 OPLEVELSER 10 FÆLLESSKAB 12 SYNLIGHED 14 BÆREDYGTIGHED 16 Kolofon: Vision Hedeland er udarbejdet i et samarbjede mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012

Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1 Referat fra interessentmøderne om Ny Vestamager d. 26. september, 2. og 10. oktober 2012 1. Velkomst og introduktion ved arbejdsgruppen. 2. Indledende kommentarer inden gruppearbejdet 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Det Transformative Møde

Det Transformative Møde Konceptbeskrivelse Version 2 Titel Baggrund Det Transformative Møde Fra foråret 2011 og foreløbig tre år fremover er der nu ressourcer til at gøre en ekstra indsats for at udvikle Nordsjælland som rejsemål.

Læs mere

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK

UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK UDVIKLINGSSPOR Projekt Folkets Bibliotek har lavet fem udviklingsspor til folkebibliotekerne, som er lavet på baggrund af indsigter, læringer og erfaringer fra

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen

RudersdalRutens Univers. Aktiviteter og inspiration til motion i naturen RudersdalRutens Univers Aktiviteter og inspiration til motion i naturen Naturen som platform for aktivitet og oplevelser for alle Friluftsliv er mange ting for mange forskellige brugere: Naturoplevelser

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange

Referat Efter velkomsten begyndte cafedebatten, som hurtigt kom i gang efterfølgende er der under hvert cafebord opsamlet fokuspunkter, mange Referat fra tema2 Byudvikling og Bosætning Pilegårdsskolen, Langeskov 14.05 2007 Program 19.00 Musik og velkomst ved udvalgsformanden 19.15 Niras informerer om cafebordsmetode 19.20 Hanne fortæller om

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Evaluering af KidSmart

Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart Evaluering af KidSmart En KidSmart-computer er en computer, der henvender sig særligt til de 3-6årige. På computeren findes flere forskellige læringsprogrammer, der styrker bl.a.

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Frivilligstrategi 2015

Frivilligstrategi 2015 Frivilligstrategi 2015 Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre, unge, børn, på kulturområdet,

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE!

DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! DET SKAL VÆRE HELT NATURLIGT AT SAMARBEJDE! 8 VISION 2: NATUREN TILBAGE I ALLES LIV Livskvalitet, oplevelser og sundhed Hjørring Kommune vil gerne inspirere den enkelte borger til at invitere naturen ind

Læs mere

Sætte oplevelserne i spil, dér hvor de er og i respekt for de omgivelser de ligger i

Sætte oplevelserne i spil, dér hvor de er og i respekt for de omgivelser de ligger i Indsatsområde 1. Steder Sætte oplevelserne i spil, dér hvor de er og i respekt for de omgivelser de ligger i Outdoorstrategien sætter spot på områder, der indeholder et særligt potentiale for udeliv. Vi

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30

Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Borgermøde i Bagenkop 28. oktober, kl. 18.30 20.30 Charlotte Hvid Program Tidspunkt Program 18.30 Velkomst og baggrund for borgermødet v/ Steffen Nielsen, Bagenkop Bylaug 18.40 Trends og tendenser på idræts-,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse 2014/2015 Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 Rejsebehov hos loyale, tidligere og nye turister Fokus pårejsebehov og oplevelsesønsker hos tyske turister både blandt de som kommer til Danmark,

Læs mere

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling

5 Naturvejledning Vision: Naturvejledning Målet med naturvejledning er Direkte formidling 5 Naturvejledning Vision: Skov-og Naturstyrelsens vision for naturvejledning er: Gennem et landsdækkende netværk af naturvejledere at give borgerne direkte oplevelser i naturen med det formål at øge deres

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

KOM I GANG MED AT MALE

KOM I GANG MED AT MALE KOM I GANG MED AT MALE Maleguide af Emelia Regitse Edelsøe Ind hol d Introduktion til maleri Forord...4-5 Sådan kommer du i gang Trin 1: Procesbog...6-7 Trin 2: Hvilke materialer kan jeg bruge?... 8-9

Læs mere

Vi udvælger de forskellige aktiviteter efter udviklingspunkter og sammensætter gruppen efter relationer.

Vi udvælger de forskellige aktiviteter efter udviklingspunkter og sammensætter gruppen efter relationer. Pædagogik i Peter Fabers Vejs specialafdeling I afdelingen arbejder vi intensivt og specialpædagogisk med personlig og social udvikling og med fokus på den generelle trivsel og mestring af livet. Vi udarbejder

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Kitesurfing begynderkursus. Windsurfing

Kitesurfing begynderkursus. Windsurfing Windsurfing Kitesurfing begynderkursus Eastwind Surf School. Intro eller begynderkursus Intro 3 timer/ Begynder 3 timer pr. dag, 3 dage. Balka Strand v. livreddertårnet. Alle dage kl. 10.00-13.00 og 14.00

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere