Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil takke Retsudvalget for, at jeg må fremlægge vores synspunkter. Det jeg siger i dag, det er ikke fortroligt. Jeg fremsender også mit talepapir til REU. Selskabets advokater kunne ikke deltage på dette tidspunkt. Flere af jer har allerede talt med dem. Advokaterne er bemyndiget til frit at svare på henvendelser fra Folketingets Retsudvalg. Divine er en IT-virksomhed, som de sidste 12 måneder forud for de forhold, der er politianmeldt i denne sag, havde en omsætning på ca. 20 mill. kr. og et overskud på ca. 10 mill. kr. Virksomheden udviklede kundetilpassede systemer til virksomhedsstyring baseret på Microsofts Navision med fokus på elektronisk handel mellem virksomheder inden for solenergibranchen. Selskabets omsætning gik fra og med den 1. december 2006 i nul som følge af de forhold, der er politianmeldt. Den 4. januar 2012 opgav Rigsadvokaten overraskende påtale af den sigtede, og beordrede efterforskningen indstillet. På 1

2 baggrund af nye oplysninger har selskabets advokat den 15. marts 2013 krævet, at Rigsadvokaten genoptager sagen. Begrundelsen er, at Rigsadvokatens afgørelse var baseret på falske forklaringer. Den politianmeldte hovedperson nægtede alt ved politiets første afhøring i Derefter ændrede han forklaring ved senere afhøringer. Her indrømmede han flere og flere forhold i takt med, at han blev bekendt med, at politiet havde bevis herfor. Det er derfor besynderligt, hvorfor Rigsadvokaten udelukkende baserede de afgørende forhold på den sigtedes forklaring. Specielt fordi forurettedes advokat havde opfordret anklagemyndigheden (både Rigsadvokat og SØK) til at sikre objektive beviser, der kunne bevise disse forhold. I forbindelse med en civil sag ved Sø- og Handelsretten er der fra advokaten for den politianmeldte VKR-Koncern fremkommet nye oplysninger. Disse nye oplysninger er dele af de objektive beviser, der ikke var blevet sikret af anklagemyndigheden. Det nye i sagen er (REU Alm. Del bilag 223): A. Det fremgår af kendelsen i en Voldgiftssag, at JMH (Jesper Mo Hansen) har afgivet vidneforklaring om, at der var Navision databaser på den harddisk, som han betalte et professionelt IT-firma (DCC) for at totalslette. 2

3 Rigsadvokaten har i sin endelige afgørelse tillagt det modsatte afgørende betydning. B. Der foreligger nu oplysninger om, at VKR-Koncernen alene i perioden 1. december 2006 til 30. september 2007 har betalt videreudvikling af Divine s software svarende til ca konsulenttimer. Rigsadvokaten tillagde i sin endelige afgørelse JMH s forklaring om, at projektet var færdigudviklet per 1. december 2006 afgørende betydning. C. Der foreligger nu nye oplysninger om, at ca. 74 % af de timer der er angivet i JMH s timesedler til VKR-Koncernen (GSS), de omfattede programmeringsopgaver. Det er også opgaver, som var omfattet af Divine s kontrakt med VKR- Koncernen (GSS). Rigsadvokaten tillagde i sin endelige afgørelse det afgørende betydning, at JMH havde forklaret, at han slet ikke havde foretaget programmering. D. Der foreligger nye oplysninger om, at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder i SolarCAP A/S i perioden fra den 5. marts 2008 til den 1. oktober Der skulle have været foretaget ransagning i forbindelse med bestyrelsesmødet den 11. juni 2008 i SolarCAP A/S i VKR- Koncernen. Dette bestyrelsesmøde blev aflyst kort tid inden ransagningen skulle være foretaget. Derefter blev der i mere end 3 måneder ikke afholdt bestyrelsesmøder i dette selskab. Det er uden fortilfælde (kilde: Lars Bugge tidligere koncerndirektør i VKR-Koncernen). Johan 3

4 Reimann var dengang politidirektør for Nordsjællands Politi, der skulle have medvirket til denne ransagning. E. Den politianmeldte adm. direktør Leif Jensen rettede søndag den 8. februar 2009 henvendelse til 6-7 højtplacerede polititjenestemænd hos hhv. Sydøstjyllands Politi og Nordsjællands Politi. Han var i stand til at komme i kontakt med dem under deres vinterferie. En af dem var politidirektør Johan Reimann. Leif Jensen havde haft arbejdsrelationer til ham, mens han var ansat i Statsministeriet. Efterfølgende blev de planlagte ransagninger af VKR-Koncernen ikke gennemført. F. Der foreligger vidneforklaring hos Rigsadvokaten om, at VKR-Koncernens adm. direktør Leif Jensen er blevet bortvist fra Statsministeriet. Ifølge vidneforklaringen var begrundelsen, at han var medlem af et hemmeligt netværk, der varetog egne fremfor statens interesser (REU Alm. Del bilag 423, Folketingsåret ). Jeg finder ikke, at man kan have en Retsstat uden også at have et effektivt politi og en effektiv anklagemyndighed. Det er også min vurdering, at politiet og anklagemyndigheden i dag ikke har tilstrækkelige ressourcer til at løse de opgaver, som de er pålagt. Dette er imidlertid ikke årsagen til problemerne i denne sag. Her er der snarere anvendt flere ressourcer på at forhale og forkludre den, end det ville have krævet at efterforske og retsforfølge objektivt korrekt. Der er dokumentation for dette 4

5 p.gr.a. lækage fra retskafne polititjenestemænd, som har været så frustreret over det, at de har lækket dokumenter herom. De principielle forhold af betydning for Retsudvalget, som denne skandale består i, det er (REU Alm. Del bilag 223): A. At Rigsadvokatens endelige afgørelse er forkert. Den tillagde forklaringer fra den politianmeldte JMH (Jesper Mo Hansen) afgørende betydning, hvor nye oplysninger beviser, at disse forklaringer var falske. B. At Rigsadvokaten trods utallige opfordringer fra forurettedes advokat ikke sørgede for, at sikre objektive beviser. Planlagte ransagninger, afhøringer af de politianmeldte og af navngivne vidner blev ikke gennemført. Hvis det var sket, så ville de falske forklaringer være blevet opdaget. C. Dermed har Rigsadvokaten (anklagemyndigheden) ikke sørget for, at forhold der er åbenlyst ulovlige, de er blevet retsforfulgt. D. Der er stærke indicer for, at de planlagte ransagninger i juni 2008 af VKR-Koncernen de blev lækket til VKR. De bestyrelsesmøder som disse ransagninger skulle være foretaget i forbindelse med, de blev antageligt derfor aflyst. E. Hvis de planlagte ransagninger af VKR-Koncernen eller de planlagte afhøringer af de politianmeldte og af de navngivne vidner, de var blevet gennemført, så ville 5

6 lækagen til VKR-Koncernen antageligt være blevet opdaget. F. Den uforståelige manglende efterforskning antages at være udtryk for, at der er sket en positiv særbehandling af VKR-Koncernen, som både er ulovlig, og i strid med de grundlæggende forudsætninger for en Retsstat. G. Sagen vedrører forhold af stor betydning for alle virksomheder i Danmark. Det offentlige skal foretage ensartet sagsbehandling af ensartede sager. Derfor er ovenstående forhold alvorlige for alle virksomheder (også offentlige). Konsekvenserne hvis disse afgørelser danner præcedens, de vil være af en sådan art, at der stort set ikke vil være nogen virksomheder, der kan leve med det. Hvis der ikke gribes ind i en sådan sag, så vil det i praksis betyde, at der i Danmark hersker anarki på retsområdet. H. For at være en Retsstat skal der være retssikkerhed både for borgere og virksomheder. Dette skal også gælde for forurettede i straffesager. Ellers er det også en krænkelse af menneskerettigheder. I. For at Danmark kan være en Retsstat, så skal befolkningen kunne have fuld tillid til politiet og anklagemyndigheden. Hvis den hidtidige sagsbehandling får lov til at finde sted, så dokumenterer den, at man ikke kan have tillid til politiet og anklagemyndigheden, i sager som omfatter politianmeldelse af indflydelsesrige personer. 6

7 J. Betingelsen for at være en Retsstat er, at der lighed for loven for borgere og virksomheder. Det principielle i denne sag er, hvorvidt den danske statsadministration har medvirket til, at der ikke er lighed for loven i Danmark. Hvis Folketinget forholder sig passivt i denne sag, så vil det være en stiltiende accept af, at Danmark ikke skal være en Retsstat og en trussel mod demokratiet. Jeg skal fremhæve, at i artiklen fra Berlingske Tidende dateret den 9. marts 2010 fremgår det, at der er indicer for, at den utilbørlige påvirkning omfatter 2 departementschefer (REU Alm. Del bilag 194, Folketingsåret ). Advokat Kim Håkonsson har den 18. marts 2013 rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg om, at der nedsættes en kommission til undersøgelse af politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS og forhold relateret hertil (REU Alm. Del bilag 225). Jeg håber, at Folketinget vil fremsætte et beslutningsforslag, så der gennemføres en sådan uvildig undersøgelse, ikke af hensyn til Divine, men for at Danmark kan være en Retsstat. 7

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. juni 2014 Sag 147/2012 (2. afdeling) Montana Møbler A/S (advokat Hans Henrik Skjødt) mod Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere