EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS"

Transkript

1 EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER

2 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov Den håndholdte vejledning i grundskolen er først og fremmest en forebyggende indsats, der skal hjælpe eleverne med at blive afklaret i forhold til deres uddannelsesmuligheder og for sidenhen at forhindre frafald fra ungdomsuddannelsen. På holdbasis og ud fra en gennemarbejdet og velafprøvet vejledningsmetode, WATCH (se bilag 3), arbejder den enkelte elev med at opstille overskuelige personlige mål; det vil sige at blive i stand til at overveje sine valgmuligheder i arbejdet mod et ønsket mål. Det kan være meget håndgribeligt som at få skoledagen til at fungere: at møde til tiden, få tasken pakket, at deltage aktivt i timerne, men også i forhold til et mere langsigtet ønske om for eksempel at kunne starte på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. Der arbejdes med personlige, faglige eller sociale aspekter for at nå det ønskede mål. Hver holdgang indledes og afsluttes derfor med den enkeltes mål fra sidste gang og det nye mål, der opstilles. Desuden er der hver gang et nyt emne: stærke og svage sider, venner, studievaner, fremtiden, udsættelse af arbejdsopgaver osv. Ideen er, at eleverne selv skal kunne bidrage til debatten med kommentarer og forslag til hinanden. Udover holdgange har den enkelte elev samtaler med UU-vejlederen og har desuden mulighed for at komme i praktik en eller flere uger. Der er også besøg på forskellige uddannelsessteder og en lokal virksomhed. Vores erfaring er, at mange af eleverne får styrket deres sociale netværk ved at deltage i en gruppe; at de får positive joberfaringer i praktikkerne og desuden får en bredere horisont i forbindelse med deres uddannelsesvalg efter grundskolen. Det er en proces, der stiller den enkelte bedre i forhold til at forholde sig til sine muligheder, og som giver en tættere relation til vejlederen og en kortere vej til at spørge om hjælp, når det er nødvendigt også efter grundskolen. Hvis en indsats fortsat er nødvendig, laves der i foråret en overlevering mellem grundskolevejlederen og ungevejlederen for de elever, der går i 9. klasse. Der overleveres også andre unge, som på det tidspunkt skønnes at have behov for en håndholdt indsats. Arbejdet med håndholdte/fokusunge i ungevejledningen i Halsnæs ved UUH, nov Vi registrerer en ung som håndholdt/fokusung enten via samtaler, hvor vi fornemmer/det kommer frem, at den unge har brug for ekstra støtte og vejledning eller de unge overgives til os fra grundskolevejledningen, hvor de fx har deltaget i WATCH-forløb og/eller i ekstra samtaler med grundskolevejleder. Arbejdet med vores fokusunge foregår forskelligt fra ung til ung, da det netop er muligheden for at gøre noget for præcis DEN enkelte unge, det handler om. Det er altid flere samtaler, der tilbydes. Det er praktik via ungevejledningen og formidling af praktikken til praktikvært, det er samarbejde med JUP, det er samarbejde med familieafdelingen og voksen-handikap, samarbejde med beskæftigelsesrådgivere, hvis den unge søger ind i Jobcentret, det er telefonopringninger og sms er med opbakning, det er forældresamarbejde, det kan være besøg på praktikstedet, det kan være besøg på et kommende uddannelsessted fx erhvervsskolen, det er samarbejde med produktionsskolerne i området. Det er generelt opfølgning på start på nyt uddannelsessted, det kan være henvisning/hjælp til at kontakte Misbrugs- og Stofrådgivningen, det kan være undersøgelse af og forslag til alternative undervisningsforløb ofte i samarbejde med sagsbehandler. 2

3 Den tætte kontakt og de personlige samtaler med den unge gør for mange af de skrøbelige unges vedkommende, at de bliver mere afklarede og dermed uddannelsesparate, fordi vi udfordrer dem i forhold til deres uddannelsesvalg, nogle gange mangel på samme, og de unge har ofte nemmere ved at klare en ungdomsuddannelse med os i baghånden. Vi arbejder hen imod en realistisk uddannelsesplan med de unge, og vi taler med dem om, at det kan være en længere proces at nå sit uddannelsesmål. Vi forsøger at få de unge i vores håndholdte regi til at se muligheder og ikke begrænsninger. Ledelsesmæssig vurdering af den håndholdte indsats Elever i klasse i grundskolen: Elever der i grundskolen har særlige udfordringer og som skønnes at få vanskeligheder i forbindelse med deres videre uddannelse. Unge der har behov for særlig støtte i starten på deres ungdomsuddannelse: Unge, der vurderes at få det særligt vanskeligt i forhold til at kunne fastholdes i og gennemføre en påbegyndt ungdomsuddannelse. Unge der ikke er i uddannelse og unge der dropper ud af deres ungdomsuddannelse: Unge, der efter grundskolen ikke er uddannelsesparate og derfor skal tilbydes særlige aktiviteter der kan gøre dem uddannelsesparate samt unge der dropper ud af deres ungdomsuddannelse og derfor skal hjælpes tilbage i uddannelsessystemet. I sagsfremstillingen til den håndholdte indsats var der beskrevet ovenstående tre målgrupper for indsatsen og som det fremgår af den efterfølgende kvantitative evaluering, har det også været disse målgrupper der har været målgruppevurderet til den håndholdte indsats. Det er klart, at man altid kan stille spørgsmålet, hvordan var det gået disse unge, hvis vi ikke havde lavet denne særlige indsats?. Der er ingen tvivl om, at det, at der er en voksen, som i en periode støtter/vejleder den enkelte unge og giver sig tid til at hjælpe, også gør en forskel. Mange unge har på den ene eller anden måde ondt i livet, de er i teenagealderen og i gang med en ombygning, de skal finde deres identitet. Forældrene er ikke altid de rette voksne til at støtte den unge i denne proces. Det, at der er afsat ekstra ressourcer til den håndholdte vejledning betyder, at der er tid til andet end den egentlige uddannelsesvejledning, som er UU s kærneydelse. UU-vejlederen har med den håndholdte indsats 3

4 ressourcer til at indgå i en mentorlignende rolle, der betyder, at der bliver taget hånd om de af den unges udfordringer, der ligger udover den uddannelsesafklarende indsats. Som det fremgår af den kvantitative evaluering, så er der i forsøgsperioden, indtil nu 225 unge der er eller har været målgruppevurderet til den håndholdte indsats. Af disse 225 unge er der pt. 67 unge der dags dato modtager en håndholdt indsats. Der har således været en stor del af de visiterede unge, der har haft et relativt kort forløb, hvorefter den unge, enten ikke ønskede at fortsætte, eller det har ikke været nødvendigt med en fortsat håndholdt indsats. Da der er en meget høj andel af de håndholdte unge, som fortsat er i job eller uddannelse, så vurderer jeg, at der er tale om et positivt frafald og de enkelte unge har således, en periode af deres liv, fået den nødvendige støtte via den håndholdte vejledning. Som det også fremgår af den kvantitative evaluering, så har der i forsøgsperiodens start været en meget stor del af de håndholdte fokusunge, der har været målgruppevurderet fra folkeskolerne ( klasse). Skolerne har taget rigtig godt imod indsatsen og der har været en fastlagt procedure for at finde målgruppen. Det har været et bevidst valg fra UU s side, at vægte eleverne i udskolingen, da indsatsen meget gerne skulle have den forebyggende betydning, der sikre, at den unge kan klare sig i overgangen til ungdomsuddannelserne. 130 fokusunge har deltaget i et Watch-forløb og som det også fremgik af den kvalitative evaluering fra juni 2013, hvor de unge gav udtryk for at de var rigtig glade for disse forløb, så er der stadig meget positive tilbagemeldinger. Det er mit indtryk at Watch, der foregår på hold, gør den forskel, at den unge oplever, at han/hun ikke er de eneste der har udfordringer og netop arbejdet med at sætte små mål betyder, at den enkelte unge får en række af små succesoplevelser ved deres deltagelse. I forhold til de unge der har afsluttet folkeskolen, så var det i starten af forsøgsperioden en noget anden opgave, at foretage målgruppevurderingen af unge til den håndholdte indsats. Det var således unge, som vejlederne i forvejen havde et kendskab til, der er blevet tilbudt den håndholdt vejledning. Indsatsen i forhold til disse unge har været meget anderledes end i folkeskolen, da der ofte er tale om unge, der har en række af tidligere udfordringer i deres uddannelsesforløb. Senere i forsøgsperioden er unge, hvor der fortsat har været behov for en håndholdt indsats, blevet overleveret fra grundskolevejlederne til ungevejlederne og der har således været en forudgående indsats, som den håndholdte ungevejleder har bygget videre på. En meget stor hjælp for ungevejlederne, i forhold til de unge, har været etableringen af De tværfaglige konferencemøder, hvor mange af de håndholdte unge er blevet drøftet. Unge der har personlige og sociale udfordringer og som har forladt folkeskolen, har ikke den samme adgang til kommunale støttemuligheder, som unge der går på folkeskolerne. I forhold til disse unge, så har den håndholdte vejledning betydet, at der har været en vejleder, der kunne bringe den unges sag op på De tværfaglige konferencer og her i det tværfaglige samarbejde drøfte løsninger. Stort set alle disse unge har andre udfordringer en det uddannelsesmæssige. Min samlede vurdering af den håndholdte indsats indtil dags dato er, at den gør en forskel. Jeg har mulighed for at sammenligne den ressource det er muligt at tilbyde den enkelte unge i Hillerød, med den ressource det er muligt at tilbyde i Halsnæs og der er ingen tvivl om, at det at kunne håndholde et ungt menneske også er en investering i at fastholdelse den unge i uddannelsessystemet. 4

5 UU s vejledning før og efter august 2014 og ydelser i håndholdt vejledning UU s vejledningsopgaver før 1. august 2014 UU s vejledningsopgaver efter 1. august 2014 Den håndholdte vejledning Grundskolen Individuel uddannelsesvejledning af alle elever med behov for vejledning, fra 7. klasse. Bistand med udarbejdelse af uddannelsesplaner til samtlige elever. Bistand i forbindelse med ansøgning om ungdomsuddannelse. Kollektive vejledningsaktiviteter for alle elever. Individuel vejledning af ikke uddannelsesparate elever (ca. 20 %) efter 15. januar i 8. klasse. Parathedsvurdering sker i perioden 1. december til 15. januar i 8. klasse. Der gives udelukkende bistand fra UU-vejlederen med udarbejdelse af uddannelsesplan til ikke uddannelsesparate elever. Udelukkende bistand i forbindelse med ansøgning om ungdomsuddannelse til ikke uddannelsesparate elever. Kollektive vejledningsaktiviteter for alle elever. Den håndholdte elev kan få individuelle samtaler fra 7. klasse. Tilbud om deltagelse i Watch-gruppevejledning. Kontinuerlig kontakt med elev, forældre, lærere og skoleledelse samt andre myndigheder om den unge. Mentorlignende bistand. Besøg på ungdomsuddannelser. Bistand med eventuelle praktikpladser. Overdrager af den unge til ungevejledningen, såfremt der er behov for fortsat bistand i den håndholdte vejledning. Ungevejledningen Vejledningssamtaler med unge, der efter grundskolen ikke er i job eller uddannelse. Bistand til udarbejdelse af uddannelsesplaner og bistand i forbindelse med ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser. Ungevejledningen modtager informationer fra ungdomsuddannelserne i forbindelse med frafald og kontakter efterfølgen unge. Vejledningssamtaler med unge, der efter grundskolen ikke er i job eller uddannelse. Bistand til udarbejdelse af uddannelsesplaner og bistand i forbindelse med ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser. Ungevejledningen modtager informationer fra ungdomsuddannelserne i forbindelse med frafald og kontakter efterfølgen unge. Unge overdrages til håndholdt vejledning fra grundskolens 9. klasse. Tilbyder håndholdt vejledning til unge der har behov for dette. Den håndholdte vejledning i ungevejledningen har en mentorlignende kontinuerlig kontakt med den unge. Samarbejder med familieafdelingen, misbrugsog Stofrådgivningen m.v. hvor der er behov for dette. Besøger ungdomsuddannelser med den unge. Hjælper med praktik m.v. Samarbejder med forældre. 5

6 Målgruppevurdering til den håndholdte vejledning UU s målgruppevurdering til håndholdt vejledning før 1. august 2014 UU s målgruppevurdering til håndholdt vejledning efter 1. august 2014 Grundskolen Klassekonferencer i overgangen fra 7. til 8. klasse. Der udarbejdes handleplan. Individuelle indstillinger fra lærere og skoleledelse. Lære og skoleledelse kan før parathedsvurderingen indstille elever til den håndholdte vejledning. Efterfølgende udarbejdes handleplan. Elever der bliver vurderet ikke uddannelsesparate i 8. klasse, kan i forbindelse med udarbejdelse af handleplan blive tilbudt håndholdt vejledning. Ungevejledningen Overdragelse af håndholdte unge fra grundskolens 9. klasse. Tilbud om håndholdt vejledning fra ungevejlederen til unge der er i en uholdbar job eller uddannelsessituation. Overdragelse af håndholdte unge fra grundskolens 9. klasse. Tilbud om håndholdt vejledning fra ungevejlederen til unge der er i en uholdbar job eller uddannelsessituation. Ressourcer til vejledning i UU Halsnæs Før 1. januar 2015 Efter 1. januar 2015 Ressourcer med håndholdt vejledning Ressourcer uden håndholdt Grundskolen: 2,5 Ungevejledningen: 2,0 Specialvejledning: 0,5 I alt: 5,0 stilling Grundskolen: 1,8 Ungevejledningen: 1,3 Specialvejledning 0,5 I alt: 3,6 stilling Grundskolen: 2,0 Ungevejledningen: 1,8 Specialvejledningen: 0,5 I alt: 4,3 stilling Grundskolen: 1,4 Ungevejledningen: 1,0 Specialvejledning 0,5 I alt: 2,9 stilling 6

7 Kvantitativ evaluering frem til oktober 2014 Der er i opgørelserne anvendt følgende forkortelser: ESNORD: KNORD: SOPU: HHX: HTX: STX: HF: VUC: EGU: JUP: Multiklasse: Watch: Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen København Nord Social, Omsorg og Pædagoguddannelserne Handelsgymnasiet Teknisk Gymnasium Alment Gymnasium Højere Forberedelseseksamen Voksenuddannelsescenter ErhvervsGrundUddannelsen Jobs med uddannelsesperspektiv Et særligt tilrettelagt forløb på teknisk skole for elever der ikke er parat til grundforløbet Et forløb hvor UU-vejlederen i en periode mødes med fokusunge i nogle timer om ugen. Begrebet håndholdt er omdøbt til fokusunge. Statistik over de 126 unge der blev opgjort i forbindelse med evalueringen i juni 2014 Bilag 1 I forbindelse med evalueringen i juni 2013 blev der lavet opgørelse over de 126 unge der var målgruppevurderet til den håndholdte vejledning før del af denne kvantitative evaluering omhandler disse 126 unge. Af de 126 unge er ved opgørelsestidspunktet 3. november stadig registreret i UU s vejledningssystem. Opgørelse over den uddannelsesmæssige placering ved målgruppevurderingen til den håndholdte vejledning: Deltaget i Watch: 65 ud af de 109 unge har deltaget i et Watch-forløb. 7. klasse klasse klasse klasse 12 ESNORD 5 KNORD 1 SOPU 1 HF 2 Multiklassen 2 Produktionsskole 9 Hvor mange er 3. november 2014 afsluttet i deres forløb med håndholdt vejledning: Kun 2 af de 109 unge der startede i den håndholdte før er fortsat fokusunge. 7

8 Ved afslutning som fokusung, var de 109 unge placeret på følgende måde: 7. klasse 4 8. klasse klasse klasse 8 Efterskole 2 Arbejde 1 EGU 1 ESNORD 10 KNORD 2 SOPU 2 HF 5 VUC 1 Multiklasse 1 JUP 2 Produktionsskole 5 Offentlig forsørgelse 5 Sygemeldt 1 Ukendt 1 3. november 2014 var de 109 fokusunge der var målgruppevurderet frem til 1. juni 2013 placeret på følgende måde:: 9. klasse klasse** 19 Arbejde 2 EGU 1 ESNORD 15 KNORD 1 SOPU 3 Handelsfagskole 1 Praktikpladssøgende 6 HF 10 HHX 2 STX 4 Produktionsskole 7 Offentlig forsørgelse 6 Vejledning og opkval. 1 Ukendt* 16 * 16 af de unge har ingen registrering i UU s vejledningssystem, hvilket kan skyldes, at de er fraflyttet. De 19 der går i 10. klasse går på følgende 10. klassetilbud: 10. klasse Halsnæs klasse ESNORD klasse KNORD klasse SOPU klasseskolen 2 Hillerød Anden 10. klasse 4 8

9 Hvor mange af de 109 er fortsat i job/uddannelse: 9. klasse klasse og i job eller 71 ungdomsuddannelse Ikke i job/uddannelse 7 Ukendt 16 Ses der bort fra de ukendte og unge der fortsat går i grundskolen (9. klasse), så er 91 % af de unge, der var i den håndholdte vejledning , fortsat i job/uddannelse. Statistik over de 225 fokusunge der har været målgruppevurderet til den håndholdte indsats fra projektstart i januar 2012 til udgangen af oktober 2014 Bilag 2 I alt har 225 unge være målgruppevurderet til den håndholdte vejledning fra forsøget startede i begyndelsen af 2012 frem til oktober I denne periode er der unge som efter eget ønske ikke ønskede den håndholdte indsats længere, unge der er fraflyttet kommunen og unge hvor det er blevet vurderet, at den håndholdte indsats ikke var nødvendig længere. Opgørelse over den uddannelsesmæssige placering ved målgruppevurderingen til den håndholdte vejledning: Deltaget i Watch: 130 ud af de 225 unge har deltaget i et Watch-forløb. 6. klasse 1 7. klasse klasse klasse klasse 45 ESNORD 11 KNORD 2 HTX 1 STX 2 HF 2 Multiklassen 3 Produktionsskole 16 Afbrudt uddannelse 4 Ingen aktivitet 1 Praktik i ungevejl. 1 Syg 2 Anden aktivitet 2 Hvor mange er 3. november 2014 afsluttet i deres forløb med håndholdt vejledning: 67 af de 225 er fortsat fokusunge i den håndholdte vejledning. 9

10 3. november 2014 var de 225 fokusunge, der har været målgruppevurderet til den håndholdte vejledning i hele forsøgsperiode, placeret på følgende måde: 8. klasse klasse klasse** 38 Arbejde 4 EGU 1 ESNORD 25 KNORD 3 SOPU 8 Handelsfagskole 1 Praktikpladssøgende 6 HF 18 HTX 1 HHX 2 STX 7 Produktionsskole 17 Specialskole 1 Anden uddannelse 1 Offentlig forsørgelse 6 Orlov 1 Syg 1 Vejledning og 3 opkvalificering Ukendt* 29 * 29 af de unge har ingen registrering i UU s vejledningssystem, hvilket kan skyldes, at de er fraflyttet. ** De 38 der går i 10. klasse går på følgende 10. klassetilbud: Hvor mange af de 225 er fortsat i job/uddannelse: 10. klasse Halsnæs klasse ESNORD klasse KNORD klasse SOPU klasseskolen 5 Hillerød Anden 10. klasse klasse klasse og i job eller 133 ungdomsuddannelse Ikke i job/uddannelse 11 Ukendt 29 Ses der bort fra de ukendte og de unge der fortsat går i grundskolen (8. og 9. klasse), så er 92 % af de håndholdte fokusunge fortsat i job/uddannelse. 10

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats

Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats Notat Sagsnr.: 013/0004165 Dato: 3. april 013 Titel: Kvalitativ evaluering af den håndholdte indsats Sagsbehandler: Maja Roesen Projektkoordinator Den kvalitative evaluering af den håndholdte indsats Jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010

FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2010 FTU statistik tilmelding til ungdomsuddannelse m.m. i 2 fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2 Den 5. marts 2 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og. klasser

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering

Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Unge på offentlig forsørgelse 4. Tema Uddannelsesparathedsvurdering 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 4. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Fastholdelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for unge

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 UU Rebild udarbejder hvert kvartal en rapport over den aktuelle vejledningsindsats, der ydes. Rapporterne vil kredse om de samme aspekter af vejledningen, men der vil

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017

HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 INDHOLD HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2017 Udarbejdet af UU Sydfyn - Ungdommens Uddannelsesvejledning i Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner. På baggrund af data fra UVVej og optagelse.dk Overblik

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016

VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 VEJLEDNING VIRKER Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelse Optagelse.dk 2016 Indledning Hvad vælger de unge efter skolen, og er de vurderet uddannelsesparate til deres valg? Primo marts 2016 afleverede

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 3. KVARTAL 1 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune

Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune November 2009 Politisk handleplan for det tværsektorielle samarbejde om Ungdomsuddannelse til alle i Holstebro Kommune Holstebro Kommune har i perioden 2007-2009 deltaget i modelkommuneprojektet Ungdomsuddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland

UU råd. 24. marts 2011 UU Nordvestjylland UU råd 24. marts 2011 UU Nordvestjylland Ungepakken indeholder - på Undervisningsministeriets område (1 af 2) Tredobling af præmie og bonus til praktikvirksomheder (1.650 ekstra pladser) 1.500 ekstra skolepraktikpladser

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet.

INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet. 1 INDLEDNING Reformer af uddannelsesområdet har sat sit store aftryk de seneste par år og gør det stadig. En folkeskolereform, en erhvervsuddannelsesreform, en fremdriftsreform, en kontanthjælpsreform

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med.

HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. HALVÅRSSTATISTIK DECEMBER 2014 På de kommende sider kan man se, hvilke aktiviteter unge i UU-Center Sydfyns område er i gang med. Tallene er opgjort samlet for UU-Center Sydfyn samt enkeltvis for de 4

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu!

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! UU Vestsjælland og ungdomsuddannelserne i Kommune inviterer til Forældrekursus om uddannelsesvalget Til alle forældre

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Besvarelser 766 ud af 1288. Besvarelsesprocent 2014: 59,5 % (Besvarelsesprocenten var 35 % i 2012 og 9 % i 2013) BESVARELSER FORDELT PÅ SKOLER OG KØN 10.

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016]

[HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] 2016 [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2016] Kilde: UU Sydfyn database UV-Vej pr. 01-06-2016 Side 1 Indhold Forord til halvårsstatistik juni 2016... 3 Aktuel placering på unge ml. 15-17 år (inkl.)... 4 UU Sydfyn

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer

Brugerundersøgelse. 9.-10. klasser april 2015. UU Nordvestjylland. på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer Brugerundersøgelse 9.-10. klasser april 2015 på skoleniveau (udvalgte temaer) Lemvig Holstebro Struer UU Nordvestjylland Antal besvarelser fordelt på skoler og klasser Skolenavn 10. klasse 9. klasse Specialklasse

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik December 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17 årige: Sammenlignet med december 2011 kan vi konstatere en positiv tendens af unge, som er i

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014

UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 UNGESTATUS VESTHIMMERLAND - JULI 2014 Dato: 2. juli 2014 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2014 Hvert kvartal udarbejder UU Vesthimmerland en rapport med fokus på forskellige aspekter af den vejledningsindsats

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne

Kvartalsstatistik for 2. kvartal Kvartalsstatistik. 1. Baggrund 2. Status årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne Kvartalsstatistik 1. Baggrund 2. Status 15-24 årige 3. Tema Gennemførelse på ungdomsuddannelserne 1 Baggrund: Som et led i opfølgningen på ungepakkerne og Rebild Kommunes tidlige og intensive indsats for

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet kort efter uddannelsesstart...

Læs mere

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde

Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Unges vej mod ungdomsuddannelserne - om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Mette Pless og Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning LLD, Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte

VEJLEDNING VIRKER. Uddannelsesparathedsvurdering. Kriterier - Barrierer - Støtte VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesparathedsvurdering Kriterier - Barrierer - Støtte Indledning Hensigten med at arbejde med uddannelsesparathed er at tydeliggøre og styrke processen frem mod elevens valg af

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik

Kvartalsrapport 3. kvartal erhvervsuddannelse. ung. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 efterskole engagement erhvervsuddannelse ung lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan Kvartalsrapport 3. kvartal 2018 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING...3

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapporten for 4. Kvartal 2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns målgruppe. Gruppen omfatter

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

AFBRUDSRAPPORTEN 2013

AFBRUDSRAPPORTEN 2013 AFBRUDSRAPPORTEN 2013 Afbrud fra ungdomsuddannelserne i Aarhus i perioden 01.08. 2012 31.07. 2013 UU Aarhus-Samsø / Job&Uddannelse JOBCENTER AARHUS Forord Afbrudsrapporten er udarbejdet af Job&Uddannelse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild

Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild Rapport over vejledningsindsatsen for UU Rebild 1. kvartal 2018 Rapporten fortæller om, hvordan uddannelsesvejledningen for unge i UU Rebild tilrettelægges, og hvilke målgrupper der er for vejledningen

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

ÅRET DER GIK Status på uddannelse og vejledning

ÅRET DER GIK Status på uddannelse og vejledning ÅRET DER GIK Status på uddannelse og vejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Øresund Fredensborg og Helsingør Kommuner 2012-2013 2 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 Lidt data om UU-Øresund... 3 Data

Læs mere

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009

Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2009 Statistik fra Ungdommens uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 009 Resume:. Status for afgangseleverne fra grundskolen i Horsens og Hedensted kommuner i november 009 9, % i uddannelse i Horsens

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

[HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] UU-Center Sydfyn. Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK NOVEMBER 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner Kilde: UU-Center Sydfyn (amh) - Database: UV-Vej pr. 01-11-2015

Læs mere

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven.

1400 af disse unge har deres daglige skolegang på én af de skoler hvor UU Vejle forestår Vejledningsopgaven. Notat vedr. Vejles 9. og 10. kl. elevers tilmelding til optagelse.dk Det skal i første omgang bemærkes, at UU Vejle har oplevet en del vanskeligheder i forbindelse med indhentning af data til dette notat.

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019

Kvartalsrapport. Odder Kommune. 2. kvartal 2019 Indledning Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Odder Kommune 2. kvartal 2019 UUs målgruppe dækker unge til det 25. år, eller indtil de har en gennemført ungdomsuddannelse. Nærværende rapport er således

Læs mere