INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING. Årsrapport UU-Lillebælt 2015 Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet."

Transkript

1 1

2 INDLEDNING Reformer af uddannelsesområdet har sat sit store aftryk de seneste par år og gør det stadig. En folkeskolereform, en erhvervsuddannelsesreform, en fremdriftsreform, en kontanthjælpsreform er blevet vedtaget og en gymnasiereform er på trapperne. Reformerne har blandt andet til formål, at mindst 95 % af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse, at flere vælger en erhvervsuddannelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, at flere vælger rigtigt første gang, at gennemførslen øges og at de unge bliver så dygtige som de kan. I overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse har vi en opgave i at udfordre alle elever og deres forældre i uddannelsesvalget. Ligeledes har vi en opgave i, at alle 18-30årige, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse får den rette hjælp og vejledning til dels at blive uddannelsesparate og dels at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. I det perspektiv har vi i centerrådet været bekymrede for den store besparelse på vejledningsområdet, som var en del af erhvervsuddannelsesreformen. Derfor har vi tilpasset de kommunale mål for UU-Lillebælts arbejde, sådan at der nu er en målsætning om, at de kompetencer og det store netværk UU-Lillebælt har, skal sættes i spil alle de steder det giver mening og hvor der kan findes økonomisk råderum til det. Den proces er allerede godt i gang. Formålet med denne årsrapport er at give samarbejdspartnere og interessenter et indblik i, hvordan UU-Lillebælt bidrager til de overordnede målsætninger, sådan at der er en fælles viden at arbejde videre fra. Der er tradition for et godt og konstruktivt samarbejde mellem grundskolerne, ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og UU- Lillebælt. Dette samarbejde skal intensiveres i de kommende år, hvis vi skal lykkes med de mange nye målsætninger. Samarbejde kræver klare mål, koordinering og styring. Det er centerrådets ambition, at UU-Lillebælt er den fremskudte kommunale enhed, som i et tæt samarbejde med de centrale aktører, kan varetage koordineringen og styringen af de mål vi i fællesskab sætter os. Første skridt sker d. 16. december 2015, hvor centerrådet mødes med lederne af ungdomsuddannelserne i Fredericia og Middelfart. Rigtig god læselyst! Johannes Lundsfryd Jensen Formand for Centerrådet. Johannes Lundsfryd Jensen 2 Formand for Centerrådet.

3 NØGLETAL FOR VEJLEDNINGSAKTIVITETER I 2015 Herunder følger nogle nøgletal for de aktiviteter vi fast registrerer og laver statistik på. Det dækker langt fra alt, fx registrerer vi ikke vejledningssamtaler i grundskolen, tværfaglige møder, forældremøder, løbende samtaler, gruppeforløb, kollektive forløb, UJ undervisning etc. Alligevel kan nedenstående give et indblik i omfanget af nogle centrale aktiviteter UDDANNELSESAFKLARENDE SAMTALEFORLØB I samarbejde med Jobcenter Fredericia og Jobcenter Middelfart har vi gennemført 453 uddannelsesafklarende samtaleforløb for unge i aldersgruppen år. INTROKURSER OG BROBYGNING introkurser for 8. klasser 167 brobygningsforløb for 9. klasser (ikke uddannelsesparate) brobygningsforløb for 10. klasser ERHVERVSPRAKTIK 841 almindelige erhvervspraktikforløb for elever i klasse 48 særlige og længerevarende praktikforløb for elever i klasse INTENSIVE VEJLEDNINGSFORLØB 84 unge fra Fredericia Jobcenter har gennemført et intensivt vejledningsforløb (varighed 8 dage) MENTORFORLØB UU-Lillebælt har Laila Josefsen som fastansat mentor på 20 timer pr. uge. Hun benyttes som overgangsmentor i forlængelse af de uddannelsesafklarende samtaleforløb og i forlængelse af de intensive vejledningsforløb + det løse. Laila har været en gave for 87 unge i Til Unge mødre i Fredericia Kommune og i overgangen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelse har der været anvendt 27 mentorforløb. OBS-ELEVER Kategorien dækker over unge fra 9. eller 10. klasse, som vi personligt overleverer til fastholdelsesmedarbejderne på ungdomsuddannelserne efter en fast procedure. Formålet er at ungdomsuddannelserne på forhånd ved, hvilke unge de skal målrette deres fastholdelsesindsats imod. I 2015 overleverede vi 64 unge. 3

4 TEAM SKOLE OPGAVEBESKRIVELSE FOR TEAM SKOLE Har ansvaret for de årige Hver vejleder er tilknyttet op til 4 skoler, hvor de har ansvaret for at koordinere indsatsen for de ikke parate sammen med skolen, koordinere alt vedr. tilmeldinger, deadlines, information til skole, elever og forældre, det tværfaglige samarbejde etc. Teamet løser i fællesskab alle de kollektive indsatser og arbejdet med Uddannelses og Job. Her hjælper teamet hinanden på tværs af skoler og kommunegrænse. Teamet udvikler løbende og i fællesskab nye indsatser, både til den kollektive vejledning og til de ikke uddannelsesparate elever Teamet har ansvaret for aktivpligten for de 15-16årige. Teamet har en koordinator, Rasmus Ørnberg, som også koordinerer introduktionskurser og brobygningskurser. 3 af vejlederne i Team Skole arbejder desuden med STU-opgaven, 1 er koordinator for Uddannelse og Job og 1 er tovholder for Mobication. 4 af vejlederne arbejder med elever i 10. klasse. På de følgende sider har vi valgt nogle af Team Skoles mange indsatser ud i en lidt nærmere beskrivelse. Medarbejder i Team skole: Rasmus Ørnberg, Ruth Axø, Nina Risberg, Lisbeth Galtung-Melchior, Lasse Bærentsen, Gurli Mogensen, Charlotte Kristiansen, Bettina Dichmann og Tommy Nielsen 4

5 INTENSIV VEJLEDNING I uge 44 kørte 3 vejledere et forløb for 12 ikke uddannelsesparate elever fra 9. klasse på Kirstinebjergskolen. Eleverne var taget ud af deres normale skemaerne og var sammen med vejlederne hele ugen. Forløbet foregik i ét af UU-Lillebælts lokaler på EUC Lillebælt. FORMÅL flere unge er blevet mere målrettede og modne Formålet med ugen var, at de unge skulle opnå et øget selvkendskab, en bedre skoleadfærd samt øget motivation for uddannelse. INDHOLD I løbet af ugen blev der arbejdet med de unges kendskab til egne styrker, hvad der motiverer dem og hvor de henter energi, indblik i hvornår de lærer og hvordan de lærer, identifikation og styrkelse af de unges netværk samt grænseoverskridende aktiviteter. EFFEKT I ugerne efter forløbet, har de implicerede vejledere haft samtaler med både de unge og deres lærere. Her er det blevet konstateret, at flere unge har ændret deres adfærd, er blevet mere målrettede og modne og 3 af dem er også blevet uddannelsesparate. Evalueringsfirmaet EVA har fulgt forløbet og har interviewet nogle af de unge og vejlederne. Resultatet vil blive offentliggjort i en national rapport senere på året. 5

6 UNG-UNG UNG-UNG ARRANGEMENTER I november og december afholder vi 10 ung til ung arrangementer. Det foregår om aftenen på en lokal ungdomsuddannelse, eleverne i 8. klasse har mødepligt og deres forældre deltager også. I løbet af aftenen besøger elever og forældre 6 uddannelsescafeer: STX, HHX, HTX, SOSU, Merkantil og tekniske erhvervsuddannelser. Til hver uddannelsescafé fortæller 1-2 unge, som går på den pågældende ungdomsuddannelse om, hvorfor de valgte den uddannelse, hvad de vil bruge den til, hvordan det er at gå der og hvad det vil sige at være uddannelsesparat til uddannelsen. Til stede er også en studievejleder fra ungdomsuddannelsen, som kan svare på spørgsmål fra elever og forældre. EFFEKT Vi har evalueret forløbet og det viser, at langt over halvdelen af eleverne kom hjem med ny viden og over halvdelen af dem svarer, at aftenen fik dem til at overveje nye uddannelsesmuligheder. Dermed kan vi konkludere, at ung til ung arrangementerne er et vigtigt bidrag til at udfordre de unge, og deres forældre, på deres uddannelsesvalg EFTER UNG TIL UNG AFTENEN ER DU SÅ BLEVET MERE SIKKER PÅ HVILKEN UDDANNELSES, DU VIL PÅ EFTER 9. KLASSE? (301 SVAR) KOM DU HJEM MED NY VIDEN OM DE MULIGHEDER, DU HAR EFTER 9. KLASSE? (301 SVAR)

7 INTROKURSER/BROBYGNING INTROKURSUS I foråret har samtlige elever i 8. klasse været på introkursus. Eleverne har været ude at besøge to forskellige ungdomsuddannelser efter eget ønske. De var på én ungdomsuddannelse mandag-tirsdag og på en anden onsdag-torsdag. Fredagen i introugen brugte eleverne på deres grundskoler. Her fulgte UU op på deres oplevelser på ungdomsuddannelserne og gennemførte en work shop om uddannelsessystemet. Eleverne arbejdede med uddannelsessystemet ud fra deres egne drømme. INTRO 8KL BROBYGNING For første gang afholdte vi i år obligatorisk brobygning for de ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse. De var af sted i uge 37. Eleverne valgte ét forløb på én ungdomsuddannelse, som de fulgte i 5 dage BROBYGNINIG 9KL Tekniske EUD SOSU Merkantil Tekniske EUD SOSU Merkantil HHX HTX STX Inden ugen løb af stablen havde vi nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne. Arbejdsgruppen skulle arbejde med, at kvalificere brobygningen for eleverne i 9. klasse. Det var et rigtig godt samarbejde, der mundede ud i, at erhvervsuddannelserne i fællesskab planlagde en uge med projektbaseret undervisning. Gymnasierne planlagde et tværgymnasialt forløb, så de elever, der havde valgt brobygning på gymnasial uddannelse i løbet af ugen fik kendskab til både HTX, HHX og STX. I evalueringerne af brobygningsugen er det tydeligt, at gruppen af ikke uddannelsesparate er en kompleks gruppe. Nogle har været meget motiverede for at deltage i brobygningen og har fået et stort udbytte i form af indsigt og afklaring. Nogle andre har taget deres skoletræthed og modstand mod skole med sig over i brobygningsforløbet og har derfor ikke fået samme udbytte. Det sidste har også givet udfordringer på de enkelte brobygningshold. Arbejdsgruppen vil bruge erfaringerne og evalueringerne i planlægningen af næste års forløb og forsøge at tage bedre højde for kompleksiteten i ungegruppen. 7

8 KOLLEKTIV VEJLEDNING KL. KOLLEKTIV VEJLEDNING 9. KLASSE I begyndelsen af året deltog samtlige 9. klasser i en workshop om, hvordan de udfylder og afsender deres uddannelsesplaner, når de skal videre fra grundskolen til ungdomsuddannelse, efterskole, 10. klasse eller andet. Da vi ikke længere skal lave uddannelsesplaner og sørge for afsendelse af disse for de uddannelsesparate elever, var det nødvendigt at møde eleverne i klasserne, så vi kunne klæde dem på, så de var i stand til, i samarbejde med deres forældre, at løse den opgave. KOLLEKTIV VEJLEDNING 8. KLASSE Da alle de uddannelsesparate elever siden august 2014 ikke længere har haft muligheden for individuel vejledning og gruppevejledning, har vi i team skole arbejdet med at sikre kvaliteten af den kollektive vejledning. Det har resulteret i, at vi har revideret både vores aktiviteter og de slides, som vi benytter i den kollektive vejledning. I august og september var vi ude i alle 8. klasserne og lære dem om uddannelsessystemet. Eleverne arbejdede desuden aktivt med at forstå processen og indholdet i uddannelsesparathedsvurderingen ud fra forskellige aktiviteter. Til sidst i de 90 minutter arbejdede eleverne med deres egen karriereplan ved hjælp af nogle af de værktøjer, der ligger på hjemmesiden UU-Lillebælt deltager i øvrigt i et projekt om udviklingen af den kollektive vejledning i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Projektet handler om at sætte kollektivet i spil i vejledningen ved at udnytte det som en ressource og om at gå fra information til refleksion og fra orientering til læring. 8

9 INDSATS IKKE PARATE IKKE UDDANNELSES PARATE I samarbejde med skolerne udarbejdede vi i januar handleplaner for alle de ikke uddannelsesparate elever i 8. klasse. I disse handleplaner blev det beskrevet, hvilke indsatser skolen skulle igangsætte og hvilke indsatser UU skulle igangsætte, for at eleven blev uddannelsesparat inden udgangen af 9. klasse. Det arbejde har været i gang siden januar. Herunder er uddybet, hvordan vi har arbejdet med de ikke uddannelsesparate. Ud over de vitaliserende samtaler har vi afholdt forskellige gruppebaserede workshops, som har arbejdet med elevernes motivation og deres forestående valg af ungdomsuddannelse. Nogle af de ikke uddannelsesparate elever tager vi med på besøg på fx en produktionsskole eller en ungdomsuddannelse. Ligeledes anvender vi udvidede praktikordninger for nogle af eleverne. Alle vejledere i UU-Lillebælt har været på uddannelse i at benytte nye samtalemodeller, som vi i team skole har kunnet bruge i den udvidede vejledning for de ikke parate elever. Vi har haft de fleste af de ikke uddannelsesparate elever i gennem et forløb i kognitiv livsvejledning, hvor vi blandt andet har anvendt vitaliseringsmodellen, som det styrende redskab. Vitaliseringsmodellen afdækker dels status og dels ønskede fremtid for elevens selvbillede, socialitet, mestring og retning og mening. Vi har endnu ikke en systematisk evaluering af effekten ved at anvende denne tilgang, men det er tydeligt at eleverne føler sig styrket ved at få et overblik over deres udfordringer, styrker og muligheder og nogle forældre får en aha-oplevelse og ser deres barn i et helt nyt lys. For nogle af de ikke uddannelsesparate elever ligger der et stort arbejde i at deltage i og koordinere den tværfaglige indsats om den unge. I januar 2015 havde vi 276 ikke uddannelsesparate elever fra 8. klasserne fra samtlige skoler i UU- Lillebælt, inkl. elever i specialklasser og på specialskoler. Først d. 1. februar i 2016 kan vi lave en endelig opgørelse over, hvor mange af de 276 elever, det er lykkes at hjælpe til at blive uddannelsesparate. 9

10 VALGFAG/CAMPS VALGFAG UU-Lillebælt har afholdt et valgfag for udskolingselever i Middelfart Kommune. Valgfaget hedder Uddannelse, karriere og iværksætteri, 32 elever har valgt det. CAMP FOR 9. KLASSE I MIDDELFART I uge 41 afholdt vi en campuge for 9. klasseseleverne i Middelfart. Temaet for ugen var: En uge med uddannelse, job og karriere. 15 elever fra 4 forskellige skoler, havde valgt vores campuge. FORMÅL Formålet er, at de unge gennem praktiske øvelser med at opbygge egen virksomhed og virksomhedsbesøg får et indblik i, hvordan en virksomhed er bygget op, og hvordan man går fra idé til virkelighed, når man arbejder med innovation. Vi arbejdede hele ugen frem mod, at eleverne om fredagen skulle præsentere deres egen karriereplan for resten af holdet. I løbet af ugen arbejdede vi med fokus på elevernes drømme, deres styrker samt deres kendskab til uddannelsessystemet. Ugen bestod af undervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde. Derudover havde vi besøg af repræsentanter fra fagbevægelsen samt var på virksomhedsbesøg på Severin kursuscenter, hvor vi mødte forskellige typer af jobs. Om fredagen præsenterede eleverne deres karriereplan for hinanden. Efter jul skal vi arbejde mere målrettet med elevernes egne karriereplaner, og her vil vi blandt andet tage på besøg på uddannelsesinstitutioner, og vi har netop lavet en aftale om at besøge ingeniøruddannelsen på Syddansk Universitet i Odense. Efter forløbet gav samtlige elever udtryk for, at de var blevet meget mere afklarede i deres uddannelsesvalg og havde opdaget nye veje gennem uddannelsessystemet. 10

11 MOBICATION MÅLSÆTNING FOR MOBICATION Bygge bro mellem Folkeskolen og EUD om muligt med inddragelse af virksomheder. Synliggøre EUD som attraktiv karrierevej. Vise mulighederne i EUD incl. EUX-muligheden. DELTAGENDE 8. KLASSER I MOBICATION (Fredericia og Middelfart kommuner) 2012/13 og 13/14 er projektår 2014/15 og 15/16 er normal drift : HVAD ER MOBICATION: Mobication er et tværfagligt læringsforløb på tværs mellem grundskole og EUD. Det konkrete indhold (teoretisk og praktisk) planlægges i samarbejde mellem EUD og grundskolen. EUD anvender deres netværk til virksomhederne ifbm. virksomhedsbesøg i forløbene. Mobication indgår som en del af det obligatoriske emne Uddannelse og Job på 7-9. klassetrin. Der er indgået samarbejdsaftaler mellem grundskolerne, EUD og UU-Lillebælt. UDGANGSPUNKT FOR STRUKTUR FOR MOBICATION: Mandag: Planlægning, faglig- og indholdsmæssig forberedelse på grundskolen med eleverne. Tirsdag-torsdag: Teoretisk og praktisk arbejde på EUD inden for de faglige områder og discipliner, som de involverede lærere fra EUD og grundskolen på forhånd har aftalt og planlagt. Om muligt indgår virksomhedsbesøg i løbet af disse 3 dage. UU-LILLEBÆLTS ROLLE I MOBICATION UU-Lillebælt står for hele den overordnede planlægning af Mobication alle erhvervsskoler og alle grundskoler i Fredericia og Middelfart Kommuner med pt klasser: / / / /16 Indledende planlægning af forløbene i en tidsstruktur og udarbejdelse af valgskemaer til brug for grundskolernes indledende planlægning. Holder møder med alle EUD og grundskoler om plan og muligheder. Koordinerer alle ønsker fra grundskolerne om Mobicationforløb til en samlet plan MOBICATIONVIDEO ANTAL 8. KLASSER I %: Fredag: Afslutning, rapporter, opgaver, video/lydfiler, fremlæggelser osv. som det nu er planlagt i forløbet. Foregår på grundskolen. 11

12 UDDANNELSE OG JOB (U&J) FORMÅLET MED U&J: Formålet med det obligatoriske timeløse emne i grundskolen er at forberede eleverne på valg af uddannelse. Sikre at eleverne opnår viden og bliver i stand til at vurdere, hvilke karrieremuligheder og job de forskellige uddannelsesforløb kan føre til. U&J skal udfordre eleverne på deres valg af ungdomsuddannelse og styrke deres uddannelsesparathed. Der arbejdes med systematiske læringsmål under tre hovedområder, der går igen på hvert trin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Det er Personlige valg, Fra uddannelse til job og Arbejdsliv Gennemgående fokus for kl. er at kunne beskrive - egne drømme og forventning, forskellige uddannelser og job og forskellig typer arbejde og former. I Fredericia og Middelfart er en del af opgaven med det timeløse emne lagt ud til UU-Lillebælt. Vi faciliterer lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet med kurser og undervisningsforløb og i udskolingen står vejledere fra UU-Lillebælt for undervisningen og aktiviteterne. Gennemgående fokus for kl. er at redegøre for forskellige uddannelser og karrierevalg. Gennemgående fokus for kl. er at få viden og kan vurdere i forhold til uddannelse og job, arbejdsliv og karriere. AKTIVITETER: I indskolingen og mellemtrinnet faciliterer UU-Lillbælt I år gjort via kurser til lærerne i Fredericia og Middelfart Kommuner 2 kurser for henholdsvis lærer i indskolingen og mellemtrinnet. På kurserne har UU-Lillebælt gennemgået færdige forløb for lærerne. Forløbene er udleveret og ligger på UUs hjemmeside til fri download og benyttelse. UU vil løbende udarbejde færdige forløb og give inspiration, der ligges på UUs hjemmeside, lærerne informeres hver gang herom. I Udskolingen er det UU- Lillebælt der står for udførelsen af U&J. Det sker bl.a. via Kollektiv vejledning Introduktionskurser Work Shops Mobicationforløb Din uddannelsesrejse Skills spil, et spil om erhvervsuddannelser og job Ung til Ung aften Deltagelse i DM i Skill 12

13 TEAM UNG OPGAVEBESKRIVELSE FOR TEAM UNG Har ansvaret for de 17-30årige Teamet arbejder ud fra princippet om vores unge. Det vil sige at alle i teamet dækker alle 17-30årige i begge kommuner. I forlængelse af samtaler eller vejledningsforløb holder den enkelte vejleder fast i udvalgte unge i en kort periode frem til den unge er kommet godt videre. Teamet deltager i de uddannelsesafklarende samtaler (fælles modtagelse) sammen med sagsbehandlere fra de 2 Jobcentre. Teamet planlægger og gennemfører intensive vejledningsforløb for grupper af unge (pt. er varigheden af forløbene på 8 dage) Teamet udvikler og tilpasser løbende deres indsatser og arbejder med at finde nye metoder og tilgange til de unge i målgruppen Teamet er opsøgende på de 18-24årige, som ikke har gennemført en uddannelse og som ikke vejledes i andet regi. Teamet har aktivpligten for de 17årige. Teamet har en koordinator, Anne-Mette Andersen, som også udarbejder vagtplaner for samarbejdet med jobcentrene. 1 vejleder arbejder med STU og 2 af vejlederne arbejder med elever i 10. klasse. Laila Josefsen arbejder som mentor. På de følgende sider har vi valgt nogle af Team Ungs mange indsatser ud i en lidt nærmere beskrivelse. Medarbejdere i Team Ung: Anne-Mette Andersen, Bjarne Jeppesen, Dorien Hansen, Line Pihl Rasmussen, Martin Bruun, Pernille Gajhede Pedersen, Stine Pilsmark Kaldahl og Laila Hahn Josefsen (Mentor) 13

14 INTENSIVE VEJLEDNINGSFORLØB De intensive vejledningsforløb er etableret i samarbejde med Jobcentret i Fredericia og tilbydes unge, som af Jobcentret er vurderet uddannelsesparate i løbet af et år. Vejlederne har været positive de har virkelig haft gejst på, at vi nok skal FINDE noget, så har jeg også fået mod på, at der ER måske noget. Jeg ville ikke selv være kommet frem til noget HVAD FÅR DE UNGE UD AF FORLØBET MÅLET MED INTENSIV VEJLEDNING Målet med de intensive vejledningsforløb er, at de unge bliver parate til at påbegynde en uddannelse eller et uddannelsesforberedende forløb. De unge har ofte flere personlige og faglige problematikker, som er medvirkende til, at de ikke føler, at de er i stand til at have en hverdag, hvor de bliver udfordret yderligere. HVORDAN ARBEJDES DER MED DE UNGE Der arbejdes i forløbet primært med personlige styrker og udfordringer. UU-vejlederne møder de unge med åbenhed og har en stor interesse i, at det skal lykkedes for de unge. Der er fokus på både fællesskabet og den enkelte. Det er af stor betydning, at de unge føler sig trygge samtidig med, at de er i en udforskende og udviklende situation. Når de unge har gennemført et intensivt vejledningsforløb, er de oftest blevet styrket i forhold til deres bevidsthed omkring egne muligheder. De er blevet opmærksomme på, hvordan de håndterer hverdagens udfordringer og de har opdaget glæden ved at være en del af et fællesskab. Vi oplever usikre unge, som får flyttet deres fokus fra deres mangler til deres styrker. STATUS PÅ UNGE FRA INTENSIV VEJLEDNINGSFORLØB I % 15% 24% 61% UDDANNELSE/JOB PR. 1/ UDDANNELSE/JOB PR. 18/ UDDANNELSESHJÆLP PR. 1/

15 OPSØGENDE INDSATS KONTAKT TIL UNGE I Unge Teamet tages kontakt til unge i alderen år, som er frafaldet en uddannelse, er tilflyttet distriktet eller hvor vi ikke har en aktuel viden omkring deres uddannelsessituation. Vi kontakter de unge via brev, SMS eller telefon. De unge, som er interesserede i vejledning bliver tilbudt en samtale. I forhold til 17-årige unge inddrager vi i høj grad forældre og samarbejder om, at få den unge videre til et nyt relevant tilbud. Vi oplever, at mange unge selv kontakter os, når de kommer i en situation, hvor de ikke længere kan fastholdes i deres uddannelse, eller når de ønsker at foretage et omvalg. Det er vores fornemmelse, at vores unge borgere er meget bevidste om, at de kan henvende sig til os, når de ønsker vejledning. Unge Teamet tager kontakt til unge i alderen år, som er frafaldet en uddannelse, er tilflyttet distriktet eller hvor vi ikke har en aktuel viden omkring deres uddannelsessituation Mange unge har andre og større personlige problematikker end det, ikke at være i en hensigtsmæssig uddannelsessituation. Disse unge hjælper vi ofte brug med råd og vejledning i forhold til, hvor de kan søge den hjælp, som de har brug for. Hovedparten af vores unge vejledes i forhold til et kommende valg af uddannelse. En del af de unge har brug for yderligere faglige kundskaber, for at blive i stand til at kunne optages på en ungdomsuddannelsesinstitution eller for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi vejleder derfor mange unge videre til et uddannelsesforberedende forløb. 15

16 FÆLLES MODTAGELSE I begge kommuner har UU-Lillebælt et tæt samarbejde med de to Jobcentre. Kernen i samarbejdet består i, at vi har en fælles målsætning om at prioritere, at de unge i alderen år kommer i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse. FÆLLES MODTAGELSE / UDDANNELSESAFKLARENDE SAMTALER - FREDERICIA 4% 20% I fællesskab med den unge udarbejdes den bedst mulige uddannelsesplan for den unge, og planen iværksættes hurtigst muligt Når en ung henvender sig i Jobcentret for at søge om uddannelseshjælp, henvises denne til en samtale med en sagsbehandler fra Jobcentret og en UUvejleder. Ved samtalen tales der om uddannelsesmuligheder og forskellige uddannelsesforberedende tilbud. I fællesskab med den unge udarbejdes den bedst mulige uddannelsesplan for den unge, og planen iværksættes hurtigst muligt. Der laves så vidt muligt aftaler med uddannelsesinstitutioner, inden den unge forlader mødet, så den unge ikke kun har en plan, men også ved hvad 1. træk skal være, for at få opfyldt sit mål i forhold til uddannelse og en fremtid med selvforsørgelse. 52% 6% 17% 1% UDDANNELSE UDDANNELSESFORBEREDENDE FORLØB ORLOV/SYGDOM ARBEJDE OFFENTLIG FORSØRGELSE/ LEDIG PRODUKTIONSSKOLE 51% FÆLLES MODTAGELSE / UDDANNELSESAFKLARENDE SAMTALER - MIDDELFART 7% 24% 16% 0% UDDANNELSE 2% UDDANNELSESFORBEREDENDE FORLØB ORLOV/SYGDOM ARBEJDE OFFENTLIG FORSØRGELSE/ LEDIG PRODUKTIONSSKOLE STATUS FOR PERIODEN I FREDERICIA OG MIDDELFART 16

17 10 ENDE KLASSE INDIVIDUELLE SAMTALER UNG FREDERICIA I begyndelsen af skoleåret, snakkes der individuelt med alle elever i 10. klasse om deres drømme og ønsker for fremtiden. Desuden tages der udgangspunkt i, hvorfor de har valgt et 10ende klasses skoleår. Ud fra deres ønsker for fremtiden tilmeldes de et brobygningsforløb i løbet af efteråret, hvor de besøger forskellige uddannelsessteder i en uge UNGE PÅ SPORET EUD 10 ERHVERVS IDRÆT INTERNATIONAL KREATIV ANTAL ELEVER UDDANNELSESPARATHED KOLLEKTIV VEJLEDNING Der gennemføres et kollektivt vejledningsforløb for alle elever, hvor de informeres om de forskellige ungdomsuddannelser, og igen når de skal tilmeldes en ungdomsuddannelse igennem optagelse.dk. Dette skal gøres grundigt, da det er UUs ansvar at tilmelde eleverne. Der lægges en speciel indsats for de ikkeuddannelsesparate og de måske uddannelsesparate, hvor der arbejdes individuelt med elevens styrker/svagheder, ønsker og muligheder. Der arbejdes i workshops, hvor betydningen af ordet uddannelsesparathed, bliver synliggjort for eleverne. Og der arbejdes helt praktisk med at besøge ungdomsuddannelser, produktionsskoler og andre uddannelsesmuligheder for disse elever. 10 ENDE MIDDELFART ENDE MIDDELFART ANTAL ELEVER

18 STU FAKTA OM DEN SÆRLIGT TILRETTELAGTE UNGDOMSUDDANNELSE (STU) Ungdomsuddannelsen gives til unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Dermed ligestilles disse unge med andre unge, således at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb, og der skal sigtes mod progression i den enkeltes udvikling. Der skal fokuseres på den unges potentialer i forhold til eventuel videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner. UU-Lillebælt har ansvaret for at vurdere om unge er i målgruppen til STU. Unge som er i målgruppen bliver indstillet til visitation til de kommunale visitationsudvalg og der bliver udarbejdet en uddannelsesplan. Når STU en er i gang, laver UU- Lillebælt årlige opfølgningsmøder, hvor uddannelsesplanen evalueres og evt. justeres for det kommende år. ALLE UNGE HAR MULIGHED FOR AT GENNEMFØRE EN UNGDOMS- UDDANNELSE Forud for målgruppevurderingerne laver vi et omfattende arbejde i samarbejde med de kommunale afdelinger og specialskolerne for at afklare om de unge kan gennemføre andre forløb end en STU. Det kan fx være en EGU med specialpædagogisk støtte. Her har vi et tæt samarbejde med blandt andet produktionsskolerne når vi skal afklare de unge. UU-Lillebælt igangsætter ca STU-forløb pr. år for unge i Fredericia og Middelfart Kommuner. Samlet betyder det, at der er omkring 120 STU-forløb i gang, som der løbende skal følges op på. STUarbejdet er en stor opgave, som UU-Lillebælt anvender lidt mere end 1 ½ årsværk på. UU-LILLEBÆLTS DELTAGELSE I REHABILITERENDE TEAMS UU-Lillebælt deltager ligeledes i møder med de rehabiliterende teams i jobcentrene. Dette er en del af førtidspensionsreformen Alle kan gøre nytte og der er overlap i målgruppen i forhold til STU-arbejdet. Det er et krav, at der deltager en UU vejleder i de rehabiliterende teams når den unge er under

19 ET PAR SMÅ NEDSLAG Som beskrevet i forordet til årsrapporten, så forsøger vi at sætte UU-Lillebælts kompetencer og netværk i spil alle de steder det giver mening. Ofte starter det ud som små pilotprojekter, som så senere bliver en del af driften. Herunder følger et par små nedslag over indsatser som er i drift og indsatser som er i et udviklingsstadium. SLIP LEDIGHEDEN FRI 2.0 UU-Lillebælt skal i de kommende år deltage i den bolig-sociale indsats i Sønder- Korskærparken. Vores primære leverance bliver i form af intensive vejledningsforløb og kollektive vejledningsaktiviteter for målgruppen. UDVIDET BROBYGNINSFORLØB ULLERUP BÆK SKOLE I samarbejde med helhedsplanen i Sønder- Korskær, erhvervsuddannelserne og Ullerup Bæk Skole kører vi hvert år et særligt brobygningsforløb, som er inspireret af mobication. Det er en læringsuge, hvor udvalgte elever bliver undervist både på SOSU Fredericia, IBC og EUC-Lillebælt. Formålet er, at synliggøre erhvervsuddannelserne i et område, hvor kendskabet er meget lille. DM I SKILLS 2016 OG HANDS ON DM i Skills afholdes i februar 2016 i Messe C i Fredericia. Det er Trekantområdet som er vært og tovholder og UU-Lillebælt er repræsenteret i forretningsudvalget, 3 styregrupper og adskillelige arbejdsgrupper. Alle 8. klasser i Fredericia og Middelfart har deltaget i Skills stafetten og de skal alle med til selve Skills i februar. Vi deltager desuden i det lokale projekt Hands On, støttet af Region Syddanmark, som skal udvikle lokale, permanente Skills aktiviteter. UU-centrene i Trekantområdet har en stor stand til Skills og vi stiller med vejledere alle 3 dage. FORLØB FOR KUU ELEVER Hver fredag morgen møder 2 vejledere fra UU- Lillebælt op på Middelfart Produktionsskole og arbejder med grupper af unge, primært fra KUU, i forløb a 7 gange. Metoderne i gruppeforløbet er primært taget fra de intensive vejledningsforløb, hvor vi kobler de unges styrker til uddannelsesmuligheder der giver mening for den enkelte unge. VEJLEDNING AF FLYGTNINGE UU-Lillebælt har udbudt et vejledningsforløb målrettet flygtninge i Fredericia Kommune. Formålet er at få afdækket flygtningenes uddannelsesmæssige kompetencer og derefter matche dem med relevante uddannelsesforløb, så de kan kvalificere sig til det danske arbejdsmarked. I skrivende stund er der ikke taget endelig stilling til om indsatsen realiseres. 19

20 20

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Favntag med kollektiv vejledning Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Hvorfor et kollektivt og gruppebaseret fokus Vigtige beslutninger tager man ikke i ensomhed. Et opgør med individuelle vejledere

Læs mere

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Overskrift Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Fredericia Kommune Kompetencemålene 9. klasse Kompetenceområde Det personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Job og uddannelse Kompetencemål

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune

TAL PÅ VEJEN. Ungdoms- og uddannelsesvejledning. UU Esbjerg. Esbjerg Kommune 2013 TAL PÅ VEJEN Ungdoms- og uddannelsesvejledning UU Esbjerg Esbjerg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.side 3 UU anno 2013..side 4 Fællesskabsvejledningsdage i 8. og 10. klasse Introugen-5. dagen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015

Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens. Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Reformer på ungdoms- og uddannelsesområdet og deres betydning for unge i Horsens Børne- og Skoleudvalget d. 2. marts 2015 Uddannelse og Arbejdsmarked den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Dagtilbud

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 54.00.00-P05-3-14 Dato:11.8.2014 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i Horsens Kommune Formålet med UPV Undersøgelser viser, at personer

Læs mere

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16

Uddannelse og Job. Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og Job Skovvangskolen 2015-16 Uddannelse og job I skoleåret 2015-16 er det timeløse fag Uddannelse og job blevet opgraderet kommunalt og nationalt. Skovvangskolen deltager i den kommunale proces

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 839 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 032.42S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1173 af

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014

Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Evaluering af samarbejdet mellem UU-center Kolding og ungdomsuddannelserne efterår 2014 Skriv gerne uddybende kommentarer til dine svar: (7 Svar) Nogle elever fra folkeskolen virker slet ikke motiverede,

Læs mere

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013

Notat. Status - ungeindsatsen 2. kvartal 2013 Notat Status - ungeindsatsen 2. kvartal 213 I budget 213-16 blev der afsat en innovationsblok på 1,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats over for unge. Dette forventes, at medføre en besparelse på 1

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår?

Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Brugerundersøgelse 2015 UU-Lillebælt Er du: Dreng Pige 423 47,8% 457 51,6% Hvilken klasse går du i? 9. klasse 702 79,3% 10. klasse 183 20,7% Specialklasse 0 Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet.

UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. UU s rolle i Uddannelse og Job perspektiver på samarbejdet. Anders Ladegaard Næstformand i UU Danmark Vesterbrogade 6D. 4, 1780 København V. uudanmark.dk uudk@uudanmark.dk CVR: 32 91 78 01 Danmarks bedst

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

Uddannelsesafklarende samtaler. Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Uddannelsesafklarende samtaler Mogens Bak Hansen, Arbejdsmarkedschef Fredericia Kommune Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt Viden og hypoteser om unge i jobcentret Starter du et liv på kontanthjælp

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN

UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN UUO Tolderlundsvej 3, 3. sal Tlf. 65 51 51 20 Mail: uuo@odense.dk www.uuo.dk RESULTATKONTRAT 2015 UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING ODENSE OG OMEGN INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Overordnet rammer og mål

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Vejledning som kollektivt arrangement

Vejledning som kollektivt arrangement Vejledning som kollektivt arrangement -besparelse eller nye muligheder - nyt fra UVM Jørgen Brock Undervisningsministeriet, Kontor for vejledning og Overgange jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Dagsorden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 19.10.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Mødedeltagere: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Rasmus Felt (A) udvalgsmedlem

Læs mere

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS

KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS KLASSE SKOLEÅRET 2016/2017 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE, ERHVERVSSKOLERNE & PRIVATSKOLERNE I AARHUS 10. klassehæftet for skoleåret 2016/2017 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune,

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Onsdag den 04-11-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Jan Ole Jakobsen, Inger-Marie Albertsen,

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP

GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP GUIDE TIL UNGE MED ET SJÆLDENT HANDICAP Dit samarbejde med offentlige myndigheder på vejen til uddannelse og arbejde 18 Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri 1 JOB Denne guide informerer om nogle

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 07 juli 08 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 7 juli 8 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby august 7 juli 8 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mål 1 side 4 Mål 2 side 5 Mål

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen...

ErhvervsGrundUddannelsen - EGU... 3. Placering i uddannelsesbilledet... 3. Målgruppe... 4. Uddannelsesbeviset... 4. Opbygning... 5. Praktikdelen... VORDINGBORG KOMMUNE INDHOLD Denne folder skal informere om EGU. Informationen er henvendt til vejledere i Vordingborg Kommune og andre der ønsker grundlæggende viden om EGU og uddannelsens muligheder.

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse

De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Aftalebeskrivelse Til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Fra EVA De gymnasiale uddannelsers arbejde med overgangen til videregående uddannelse Et grundlæggende formål med de gymnasiale

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Forældremøde i 8.klasse 2015-16

Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Forældremøde i 8.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse Optagelse.dk ( * 15. januar 2016) Almen information

Læs mere

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune

Ungestrategi 2015-17. Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune Ungestrategi 2015-17 Uddannelse og beskæftigelse til alle unge i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 5 2 Strategiens opbygning vejen i arbejdet 6 3 Fælles værdigrundlag for og i arbejdet med

Læs mere