S_ST428MNW_UM_EU_V02_H EQE000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S_ST428MNW_UM_EU_V02_H 1506-0EQE000"

Transkript

1 S_ST428MNW_UM_EU_V02_H EQE ,7 cm (42.02 ) Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de Cristais Líquidos ЖКД ТВ LCD-tv Telewizor ciekłokrystaliczny LCD TV LCD TV LCD TV LCD TV Folyadékkristályos TV РК-телевізор Televizoru LDC LCD телевизор TV cu LCD LCD TV Televizora s ekranom od tekućih kristala

2 Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... 3 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Sikkerhedsbemærkninger... 4 Indledning... 6 Garanti og service Kom i gang Pakkeindhold Introduktion til tv'et Funktioner Kontrolpanel Ind- og udgangsstik Fjernbetjening Anbringelse af batterier i fjernbetjeningen Installation af tv et Basale forbindelser Strømforbindelse Tilslutning af antenne eller kabel-tv Tilslutning af eksterne enheder Tilslutning af eksterne øretelefoner Tilslutning til AV-enheder Tilslutning af VCR/ STB/ dvd afpiller ved hjælp af komponent video/lyd, komposit video/lyd eller S-video/lyd Tilslutning af pc med VGA Tilslutning af pc med DVI Tilslutning af HDMI Tilslutning af USB Tilslutning af videobåndoptager/stb-/dvd-afspiller med SCART Sådan bruges tv et Tænd/sluk for tv'et Skift af kildesignaler Sådan foretages en automatisk kanalsøgning Valg af kanaler

3 Indholdsfortegnelse Justering af lydstyrken Redigering af Foretrukne listen Redigering af Foretrukne listen Justering af indstillingerne for OSD (On-Screen Display) Indstillingsmenuer for OSD Justering af billedets indstillinger Justering af lydindstillinger Justering af ur- og timer-indstillinger Justering af kanalindstillinger Justering af Pc-indstilling Justering af indstillingerne for konfiguration Fejlfinding Understøtter timing Specifikationer Anbringelse af tv et på en væg Sådan bruges kabelholderen

4 Lovmæssig information CE-erklæring om overensstemmelse Denne enhed overholder kravene i EU Rådets direktiv 2004/108/EF vedrørende harmonisering af retsregler for medlemslandene angående elektromagnetisk kompatibilitet, samt direktiv 2006/95/EF vedrørende harmonisering af love i medlemsstaterne angående elektrisk udstyr til brug indenfor visse spændingsområder. Hannspree påtager sig ikke ansvar for nogen form for manglende overholdelse af kravene, hvis enheden udsættes for ændringer, der ikke anbefales. Beskrivelse af advarselssymboler FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL FORSIGTIG Dette symbol advarer brugere om at være opmærksomme på vigtige beskrivelser angående brug, vedligeholdelse (reparation) samt om yderligere vigtige oplysninger relateret til dette tv. Dette symbol advarer brugere om risikoen for elektrisk stød fra farlige og uisolerede dele. 3

5 Sikkerhedsbemærkninger Sikkerhedsmeddelelse i forbindelse med installation Placering Udsæt ikke tv et for sollys eller andre kraftige varmekilder i længere tid. Der skal være tilstrækkelig afstand mellem tv'et og væggen for at give tilstrækkelig plads til at afgivelse af varme. ADVARSEL For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande med væsker, f. eks. en vase, ovenpå apparatet. FORSIGTIG Disse servicevejledninger er kun til brug af en fagmand. For at mindske risikoen for elektrisk stød, må du ikke selv udføre nogen form for service ud over, hvad der nævnes i brugervejledningen, medmindre du er en fagmand. ADVARSEL For at forhindre brand, bedes du altid holde lys og andre åbne flammer væk fra dette produkt. 4

6 Bemærk: LCD-tv'et er kun beregnet til underholdningsbrug. Visuelle udstillinges-opgaver er ikke tilladt. Denne enhed bruger en VGA-konnektor ved tilslutning til pc. For at reducere hovedfrekvensens indvirkning på kildesignalet, skal der bruges et VGA skærmkabel med ferritafskærmning. Personlig sikkerhed 1. For at undgå overbelastning af strømforsyningen, må der aldrig tilsluttes for mange elektriske enheder til en stikkontakt, en stikdåse eller en forlængerledning. 2. Der findes farlige, elektriske dele med højspænding inden i tv'et. For at undgå elektrisk stød, skil ikke kabinettet ad. 3. Anbring og tab ikke, metal, små genstande eller brandbare materialer i tv'ets ventilationsåbninger. 4. Hvis tv'et tabes, falder ned eller på anden måde beskadiges, skal tv'ets netledning straks trækkes ud af stikkontakten, og en fagmand kontaktes. 5. Hvis der sprøjtes eller tabes væske ned i tv'et, skal en fagmand kontaktes. 6. Tv'ets skærm er lavet af glas. Undgå at ramme eller ridse den. Hvis skærmen ødelægges, må du ikke røre ved glasset. 7. Lad ikke børn bruge tv'et uden opsyn. 8. Vær forsigtig, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Hold i stikket. Forsøg ikke at trække stikket ud af stikkontakten ved at trække i netledningen. Installation 1. Anbring ikke tv'et på steder med megen damp eller støv. 2. Undgå blokering af tv'ets ventilation, og anbring ikke tv'et på en seng, sofa, et tæppe eller i et indelukket kabinet. 3. For at undgå fare, monter den udendørs antenne væk fra elledninger. 5

7 Indledning Mange tak for dit køb af et Hannspree LCD TV (Liquid Crystal Display Television). Med dit nye tv kan du nyde lyd og video i høj kvalitet, mens du samtidig forbedrer din livsstil med avanceret teknologi. Læs hele denne vejledning grundigt, inden du installerer og betjener tv et. For at sikre sikker og korrekt installation og betjening af tv et, er det vigtigt, at sikkerheds- og betjeningsanvisningerne i denne vejledning efterfølges. Denne vejledning er ment som en hjælp til installation og brug af dit tv. Oplysningerne i vejledningen er omhyggeligt kontrolleret for nøjagtighed. Der gives dog ingen garanti for, at indholdet er korrekt. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel. I den grad, det er tilladt af gældende lov, er Hannspree, Inc. ( Hannspree ) ikke ansvarlig for direkte, indirekte, speciel, eksemplarisk, tilfældig eller efterfølgende beskadigelse, der måtte opstå fra nogen defekt eller udeladelse i denne vejledning, også selv om der på forhånd er blevet underrettet om muligheden for sådanne beskadigelser. Garanti og service Se Garantikort, der fulgte med dit tv, for fuldstændige oplysninger om garanti og service. 6

8 Copyright Copyright 2010 Hannspree, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er beskyttet med ophavsrettigheder og distribueres under licens, der begrænser dens brug, kopiering og distribuering. Ingen del af denne brugervejledning må reproduceres på nogen måde og med nogen midler uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree. Tv'et, der er beskrevet i denne brugervejledning, kan indeholde ophavsbeskyttet software fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree (eller anden tredjepart) forbeholder sig de eksklusive rettigheder til det ophavsbeskyttede software, som f. eks. rettigheden til at distribuere eller reproducere det ophavsbeskyttede software. Deraf følger, og i den grad der er tilladt ifølge lovgivningen, at ethvert ophavsbeskyttet software indeholdt i produktet beskrevet heri ikke må distribueres, modificeres, reverse engineer eller reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hannspree (eller anden tredjepart). Hannspree-logoerne, der vises heri, tilhører Hansspree. Alle andre produktnavne, varemærker eller logoer, der er nævnt heri, bruges kun til identifikationsformål, og kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Købet af produktet beskrevet heri betyder ikke, at der dermed, hverken direkte eller impliceret, ved hændelse eller på anden måde, gives nogen form for licens eller ophavsrettighed, patent, patentanmeldelse eller varemærker tilhørende Hansspree, undtagen til den normale, ikke-eksklusive brug, der efter lovgivningen opstår ved salget af et produkt. Bemærkning om varemærke Hannspree produkter har indbygget HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-teknologi. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. Licensbemærkning og varemærkeanerkendelse Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker for Dolby Laboratories. 7

9 1 Kom i gang 1.1 Pakkeindhold Kontrollér, at følgende dele findes i pakken. Kontakt straks kundeservice hos Hannspree, hvis der mangler noget, eller hvis nogle af delene er beskadigede. Tv Brugervejledning Kvikstartguide Garantibevis Netledning Fjernbetjening og batterier Klud til rengøring af tv Gummidæksel I henhold til WEEE bestemmelsen kan dette tv ikke håndteres som almindeligt affald i Europa, når dets levetid er endt. Gå til vores websted for oplysninger om, hvordan det skal håndteres. 8

10 1.2 Introduktion til tv'et Du kan se SECAM/ PAL/ DVB-T-udsendelser, kabel og digitale tv-kanaler, og det er nemt at tilslutte en videobåndoptager, STB- eller dvd-afspiller til SCART-, HDTV (komposit) og HDMI-indgangsstikkene (placeringen af disse stik afhænger af model). Du kan også bruge tv'et som skærm til din pc ved at tilslutte den til VGAstikket. Med de brugervenlige kontrolknapper på tv'et og fjernbetjeningen er det nemt at skifte kanal, justere lydstyrken og ændre skærmindstillingerne via et enkelt menusystem på skærmen. De indbyggede stereohøjtalere giver en fyldig lyd, og de brugervenlige lydudgangsstik gør det nemt at tilslutte et eksternt lydsystem eller øretelefoner. 1.3 Funktioner Kanalvælger: Indbygget kanalvælger Lyd/video support: SCART-indgange VGA (pc)-indgang HDMI-indgange HDTV (komponent) indgang R/L (højre/venstre) lydindgange Pc-indgang for lyd 3,5 mm stereoudgang til øretelefon AV (komposit) indgang S-video OSD (On-Screen Display) menusystem Tekst-tv (TV RF+SCART) 1,5 v. med 1000 siders hukommelse Indbyggede højtalere Billedforbedrings-teknologi 3:2/2:2 rullemenu 3D Comb-filter HD-forberedt tv Støjreduktion Avanceret 3D deinterlacing Kantforbedring Bemærk: De understøttende enheder, der nævnes i vejledningen, kan variere fra model til model. Se producentens brugervejledning eller kvikstartguiden til din tv-model for yderligere oplysninger. 9

11 1.4 Kontrolpanel Beskrivelse Knap Funktion Strøm Tryk for at tænde/slukke for tv'et. Indgangskilde INPUT Tryk for at vælge den korrekte indgangskilde. Menu MENU Tryk for at åbne OSD menuen. Programvalg Programvalg P P Tryk for at skifte til et højere programnummer, eller for at gå op til det forrige punkt i OSD menuen. Tryk for at skifte til et lavere programnummer, eller for at gå ned til det næste punkt i OSD menuen. Justering af lydstyrke VOL + Tryk for at hæve lydstyrken eller for at gå til højre i OSD-menuen. Justering af lydstyrke VOL - Tryk for at sænke lydstyrken eller for at gå til venstre i OSD-menuen. IR-sensor til fjernkontrol Modtager indkommende kommandoer fra fjernbetjeningen. Indikator for tændt/standby Angiver status for tændt- (grøn) eller standby- (rød) tilstand. Højttalere Giver højkvalitetslyd. 1.5 Ind- og udgangsstik Beskrivelse Muffe Funktion CI CI Forbind til en CI enhed. 10

12 Beskrivelse Muffe Funktion Service SERVICE Kun til service. Er ikke beregnet til brugere. S-video indgang S-VIDEO Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Sammensat indgang (video) Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Kompositindgange (lyd) VIDEO R-AUDIO-L Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Øretelefon-udgang Tilslut øretelefoner eller eksterne højtalere med en indbygget forstærker. HDMI 4-indgang HDMI 4 Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. Kabel/Antenne Tilslut til antenne eller kabel-tv. Komponentindgange (video) PR PB Y Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. Komponentindgange (lyd) R L Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en videobåndoptager, STB- eller dvdafspiller. 11

13 Beskrivelse Muffe Funktion SCART1 IND/UD SCART 2 IN VGA (pc)-indgang VGA SCART 1 SCART 2 Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en veidobåndoptager, STB- eller en dvdafspiller med AV, S-Video, RGB, L/R (venstre/højre)-indgang, Analog tvudgang og L/R (venstre/højre)-udgang. Tilslut til en ekstern enhed som f. eks. en VCR, STB eller en dvd-afspiller med AV, S-video og L/R (venstre/højre) indgang. Tilslut til en pc's VGA-stik. Pc-lydindgang AUDIO IN Tilslut til en pc's linje/lyd-port. HDMI 1-indgang HDMI IN 1 Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. HDMI 2-indgang HDMI IN 2 Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. HDMI 3-indgang HDMI IN 3 Tilslut HDMI-udstyr eller et HDMI-DVIadapterkabel til enheder som f. eks. en dvd-afspiller eller en set-top boks. Strømstik Tilslut til den medfølgende netledning. 1.6 Fjernbetjening Beskrivelse Ikon Funktion Strøm Tryk for at tænde/slukke for tv'et. 12

14 Beskrivelse Ikon Funktion Type indgangssignal Tastatur INPUT Tryk for at vælge mellem typer indgangssignal: TV, SCART1, SCART2, komposit, S-video, komponent, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 og computer. Bruges til direkte programvalg. Tryk på for at indtaste programnumrene (tryk 1 og 0 for program 10). Programliste Pro.LIST Tryk for at se listen med programmer. Sidste LAST Tryk for at vende tilbage til den sidst valgte kanal. Oplysninger Menu INFO MENU 1. Tryk for at se oplysninger om nuværende kanal/program. 2. Under valg af DTV menu, tryk for at se hjælp vedrørende Kanalorganisator, Kanalsortering, Kanalgruppering og Forældrerating. Tryk for at tænde / slukke for OSD (on-screen display) menuen. OK OK Tryk for at bekræfte et valg. Pile Elektronisk programguide EPG Tryk op, ned, venstre eller højre for at rulle gennem de viste menuer på skærmen. Tryk for at vise detaljerede programoplysninger for kanalerne (kun DTV). Tekst-tv-tilstand TEXT Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstanden. Justering af lydstyrke VOL / VOL Tryk på VOL + for at øge lydstyrken. Tryk på VOL - for at lydstyrken. 13

15 Beskrivelse Ikon Funktion Slå lyd fra MUTE Tryk for at slå lyden fra. Tryk igen eller tryk på knapperne til justering af lyden for at slå lyden til igen. Dobbelt lyd Tryk for at ændre valg af multilyd for tv-kanalen. Vælg program Rød, grøn, gul, blå P / P Tryk på P for at gå op i programnumer. Tryk på P for at gå ned i programnumrene. Tryk på de farvede knapper for at udføre særlige funktioner i OSD menuen eller tekst-tv tilstand. Indeks Bland Justering af størrelse Undertekst Hold Vis INDEX MIX SIZE SUBTITLE HOLD REVEAL Tryk for at se en oversigt med tekst-tv emner til rådighed (kun programmerbar i tekst-tv tilstand). Tryk for at se tekst-tv over programmet på skærmen (kun programmerbar i tekst-tv tilstand). Tryk for at justere skærmstørrelse (kun programmerbar i tekst-tv tilstand). Hvis tekst-tv er aktiveret med en ATV kilde, og tekst-tv har en undertekstside, skal du trykke for at se siden. Hvis DTV er aktiveret, tryk for at se undertekst OSD og vælg sproget. Tryk for at deaktivere automatisk sideskift, hvilket kun sker når der findes mere end én tekst-tv-side (kan kun programmeres i tekst-tv-tilstand). Tryk for at se skjulte oplysninger som f. eks. løsninger til gåder (kan kun programmeres i tekst-tv-tilstand). 14

16 Beskrivelse Ikon Funktion Lydtilstand SOUND Tryk vedholdende for at bevæge dig igennem alle lydindstillingerne: Dynamisk, Standard, Blød eller Bruger. Billedtilstand PIC Tryk vedholdende for at bevæge dig igennem alle billedindstillingerne: Dynamisk, Standard, Blød eller Bruger. Foretrukken kanal FAV. Tryk for at åbne menuen Favorite Liste (Foretrukken liste) / for at vælge kanaler. Tryk på OK for at gå til den valgte kanal. Frys FREEZE Tryk for at pausere skærmens videobillede. Slumrefunktion SLEEP Tryk vedholdende for at indstille slumrefunktionen (15, 30, 45, 60, 90 eller 120 minutter). Annuller timeren ved at vælge indstillingen Slumrefunktion Fra. Aspektforhold ASPECT Tryk for at justere bredde-til-højde-forholdet af billedet med aspektforhold: AUTO (AUTOM.), Full (Fuld), 4:3, Zoom, og Subtitle (Undertekst). Bemærk: For at opnå de bedste resultater, skal fjernbetjeningen bruges i en passende afstand fra tv'et s forside. Overskrid ikke en vinkel på 30 grader, når du retter fjernbetjeningen mod tv et. Den funktionelle afstand kan være kortere, hvis signalsensoren er udsat for direkte, kraftigt lys. Ret fjernbetjeningens sender mod signalsensoren og kontroller, at der ikke er forhindringer mellem dem. 15

17 1.7 Anbringelse af batterier i fjernbetjeningen 1 Åbn batterirummets dæksel bag på fjernbetjeningen (A). 2 Anbring batterierne og vær opmærksom på polafmærkningen i batterirummet (B). (A) (B) 3 Sæt batterirummets låg på plads igen (C). (C) 16

18 FORSIGTIG Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne fjernes og opbevares på forsvarlig vis. Håndter ødelagte eller lækkende batterier forsigtigt og vask hænderne med sæbe, hvis de kommer i kontakt med lækkende, kemiske væsker. Hvis din fjernbetjening har to batterier, må du ikke blande gamle og nye batterier. I modsat fald forkortes levetiden for det nye batteri. Der kan lække kemiske væsker fra de gamle batterier. Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type som anbefalet af udstyrets producent. Bortskaf brugte batterier i henhold til producentens anvisninger. Der henvises til reglerne fra de lokale myndigheder. Du kan også kontakte den lokale losseplads angående bortskaffelse af batterier. Fjernbetjeningen låg har muligvis en magnet, så du bør undgå at anbringe magnetisk følsomme ting såsom et ur, kreditkort eller flashmedie tæt ved dækslet. Tving ikke låget op på fjernbetjeningen. Det kan beskadige hængslet. 17

19 2 Installation af tv et 2.1 Basale forbindelser Strømforbindelse 1 Tilslut netledningen til AC IN-stikket bag på tv'et. 2 Anbring stikket i den anden ende af netledningen i en stikkontakt Tilslutning af antenne eller kabel-tv Tilslut den ene ende af VHF/UHF (antenne)- eller CATV-kablet til TV/DTV-stikket bag på tv'et. Antenne Jordklemme Koaksialkabel Jord Bemærk: Billederne er kun til illustration. Det faktiske udseende kan variere fra model til model eller fra region til region. Hvis du ikke kan modtage kanaler eller tilslutte en antenne eller en kabel-tvledning, kan du prøve at skanne for kanaler. 18

20 2.2 Tilslutning af eksterne enheder Tilslut eksterne enheder som f. eks. videobåndoptagere, STB- og dvd-afspillere, videospilkonsoller, øretelefoner eller en pc til tv'et med de tilsvarende stik bag på tv'et Tilslutning af eksterne øretelefoner Hovedtelefoner Højttalere (Indbyggede forstærkere) Bemærk: Der følger ikke eksterne højtalere eller hovedtelefoner med tv'et. De interne tv-højtalere udsender ikke lyd, når der er tilsluttet hovedtelefoner. Brug kun eksterne højtalere med indbygget forstærker. Der kan kun tilsluttes én ekstern lydenhed ad gangen. 19

21 2.2.2 Tilslutning til AV-enheder Følgende diagram viser, hvordan du tilslutter AV-enhederne til tv et via HDMI (A), YPbPr/AUDIO (B), SCART (C) og AV/SV (D) porte. A B C D HDMI IN AUDIO VIDEO eller eller eller HDMI PR PB R L Y SCART adapter SCART 1 SCART 2 R-AUDIO-L VIDEO S-VIDEO HDMI kabel Lydkabel Videokabel R-AUDIO-L/MONO VIDEO S.VIDEO SCART kabel Lyd/ videokabel Lyd/videokabel HDMI R L PR PB Y L R VIDEO S-VIDEO SCART R L VIDEO S-VIDEO Videospilkonsol eller Videobåndoptager STB Dvd Bemærk: Forbind lydportene, der er vist i YPbPr/AUDIO (B), til AV-enhedens komponent/ypbpr gruppens lydporte. AV/SV (D) portene forbinder AV/SV er. Kun ét sæt af lydportene kan vælges, når der tilsluttes AV enheder. Video og S-video portene i gruppe (D) deler samme H/V lydporte i den samme gruppe. 20

22 2.2.3 Tilslutning af VCR/ STB/ dvd afpiller ved hjælp af komponent video/lyd, komposit video/lyd eller S- video/lyd Forbind tv et til VCR/ STB/ dvd afspiller ved hjælp af tre forskellige typer video/lyd indgange. Videokabel VIDEO Y Videobåndoptager STB Dvd Lydkabel PB PR AUDIO L R R-AUDIO-L VIDEO Videobåndoptager STB Dvd Lydkabel Videokabel R-AUDIO-L S-VIDEO Videobåndoptager STB Dvd Lydkabel S-video kabel 21

23 2.2.4 Tilslutning af pc med VGA Tilslut tv'et til din pc, så du kan bruge tv'et som skærm, vha. VGA-stikket, som vist. 1 Tilslut tv'ets VGA-stik til pc'ens VGA-stik. 2 For at kunne høre lyd fra Pc en, forbind Pc ens linje ud port til tv ets Pc Lyd In port. AUDIO IN VGA VGA kabel Pc Lydkabel Tilslutning af pc med DVI Tilslut tv'et til din pc, så du kan bruge tv'et som skærm, vha. DVI-stikket, som vist. 1 Tilslut tv'ets HDMI-stik til pc'ens DVI-stik. 2 For at kunne høre lyd fra Pc en, forbind Pc ens linje ud port til tv ets Pc Lyd In port. HDMI IN HDMI 4 AUDIO IN Lydkabel Pc HDMI til DVI kabel HDMI 22

24 2.2.6 Tilslutning af HDMI HDMI (High Definition Multimedia Interface) sikrer, at det bedste videosignal sendes fra kilden til tv'et. Se følgende illustration for at tilslutte en HDMI-enhed til tv'et. HDMI IN HDMI 4 HDMI kabel Dvd-afspiller Bemærk: Når HDMI-kablet er tilsluttet, er det ikke nødvendigt at tilslutte lydkablet. Det er imidlertidnødvendigt, hvis der er tilsluttet et HDMI-til-DVI-kabel Tilslutning af USB Serviceport er kun til TV F/W opdatering. SERVICE USB drev 23

25 2.2.8 Tilslutning af videobåndoptager/stb-/dvd-afspiller med SCART Brug SCART portene til at forbinde en TV, VCR, VCD, DVD afspiller eller videospillekonsol. Du kan vælge at bruge et SCART-kabel eller en adapter til tilslutningen, afhængigt af de tilgængelige stik på afspilleren. SCART 1 SCART 2 SCART adapter R-AUDIO-L/MONO VIDEO S.VIDEO SCART kabel Forbind til AV forbindelsesstik Forbind til S-video forbindelsesstik Bemærk: S-video-stikket og AV-konnektorerne kan ikke tilsluttes på samme tid - ellers genereres det forkerte signal. Kablerne er farvekodede (sort, rødt, hvidt og gult). Tilslut hvert farvekodet kabel til det tilsvarende stik på enheden. 24

26 2.3 Sådan bruges tv et Tænd/sluk for tv'et 1 Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Tv ets strøm LED indikator skifter fra rødt til grønt for at indikere, at tv et er tændt. 2 Tryk på igen. Strøm LED skifter fra grønt til rødt for at indikere, at tv et er slukket Skift af kildesignaler Tryk på INPUT (INDGANG) på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at vælge det indkommende kildesignal Sådan foretages en automatisk kanalsøgning Inden du bruger tv'et til at se programmer, skal du først aktivere kanalsøgningen. 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen og vælg derefter at åbne menuen Channel (Kanal). 2 Vælg Auto Scan (Autom. søgning). 3 Tryk på på fjernbetjeningen for at vælge Start og tryk på OK for at udføre kanalsøgningen Valg af kanaler Tryk på P på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at gå til et højere kanalnummer. Tryk på P på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at gå til et lavere kanalnummer. Indtast det specifikke kanalnummer ved at trykke på fjernbetjeningens taltaster Justering af lydstyrken 1 Tryk på VOL+ på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at øge lydstyrken. 2 Tryk på VOL- på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen for at reducere lydstyrken. 25

27 3 Tryk på MUTE (TAVS) for at slå lyden fra, og tryk på MUTE igen eller på lydknapperne for at slå lyden til igen på standlydniveauet Redigering af Foretrukne listen 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen og vælg derefter at åbne menuen Channel (Kanal). 2 Vælg Favorite Lists (Foretrukne lister) og tryk på OK for at åbne Foretrukne liste 3 Vælg den ønskede kanal og tryk på OK for at afmærke eller fjerne afmærkningen fra kanalen. 4 Tryk på MENU for at afslutte Redigering af Foretrukne listen 1 Tryk på MENU på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen og vælg derefter at åbne menuen Channel (Kanal). 2 Vælg Channel Edit (Rediger kanal) og tryk på OK for at gå til undermenuen. 3 Vælg Name (Navn), Skip (Spring over) eller Reorder (Ændr rækkefølge) og tryk på OK for at bekræfte. Ændr kanalnavnet ved at vælge den ønskede kanal og tryk på OK for at begynde ændringen af navnet. For at ændre den oversprungne liste, vælg den ønskede kanal og tryk på OK for at afmærke eller fjerne afmærkningen fra kanalen. For at ændre rækkefølgen på kanallisten, vælg den ønskede første kanal og den anden kanal og tryk på OK for at bekræfte. 4 Tryk på MENU for at afslutte. 26

28 3 Justering af indstillingerne for OSD (On-Screen Display) OSD (On-Screen Display) menusystemet er en hurtig og enkel metode til at justere tv'ets indstillinger. OSD menuen kan åbnes med Enter knapperne på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. Inden du går videre til de detaljerede oplysninger om hvert OSD emne, skal du gøre dig bekendt med placeringen af OSD systemet. JUSTERBARE EMNER: Her vises indstillingen/værdien for de justerbare indstillinger. HOVEDMENU: Viser en liste over menupunkter. Det valgte punkt er angivet med en anden farve. Picture Audio Clock / Timer Picture Mode Brightness Contrast Sharpness Color Channel Tint Digital NR Setup X-Contrast Backlight Aspect ratio VEJLEDNINGER: Move OK Select Menu Return Nemme vejledninger til justering af indstillingerne. Funktion Tv'ets kontrolpanel Fjernbetjening OSD menu MENU MENU Op P Pil Ned P Pil Øg VOL + Pil Reducer VOL - Pil Vælg INPUT / VOL + OK Returnér MENU / VOL - MENU 27

29 3.1 Indstillingsmenuer for OSD Følg vejledningerne nederst i OSD funktionsmenuen. Tryk på P / P på kontrolpanelet eller på / fjernbetjeningen for at bevæge dig igennem menuerne. Tryk på INPUT / VOL + på kontrolpanelet eller på OK på fjernbetjeningen for at vælge et punkt. Tryk derefter på MENU/ VOL - for at lukke OSD menuen. Følgende menuer kan indstilles på forskellige måder. 3.2 Justering af billedets indstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge menuen Picture (Billede). 3 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at vælge menuen Picture (Billede). 4 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge et punkt. 5 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til punktet. 6 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at ændre værdierne, eller tryk på OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at afmærke et punkt. 7 Tryk på MENU for at afslutte. 8 Menuen Picture (Billede) kan bruges til at indstille Picture Mode (Billedtilstand), Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Sharpness (Skarphed), Color (Farve), Tint (Farvetone), Digital NR (Digital NR), X-Contrast (X-kontrast), Backlight (Baggrundslys), Aspect Ratio (Størrelsesforhold), Color Temp (Farvetemperatur) og Recall (Genkaldelse). Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast), Sharpness (Skarphed), Color (Farve) og Tint (Farvetone) kan kun indstilles, hvis der vælges User (Bruger) i billedtilstand. Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at justere disse indstillinger. Picture Mode (Billed-tilstand) kan indstilles på Vivid (Livlig), Standard (Standard), Movie (Film) eller User (Bruger). Digital NR kan stilles på Off (Slukket), Weak (Svag), Medium (Mellem) eller Strong (Stærk). X-Contrast (X-kontrast) kan stilles på Off (Slukket) eller On (Tændt). Baggrundslyset kan indstilles ved at trykke på / for at ændre værdien fra 0 til 14. Størrelsesforholdet kan indstilles på Auto (Autom.), Full (Fuld), 4:3, Zoom eller Subtitle (Undertekst). Colour Temp (Farvetemperatur) kan indstilles på Warm (Varm), Standard (Standard) eller Cool (Kølig). Genkaldelse kan bruges til tilbagestilling af undermenuens oprindelige fabriksindstillinger. Bemærk: Punkterne tilgængelige på OSD varierer, afhængigt af indgangssignalkilden. Picture Audio Clock / Timer Channel Setup Picture Mode Brightness Contrast Sharpness Color Tint Digital NR X-Contrast Backlight Aspect ratio Move OK Select Menu Return 28

30 3.3 Justering af lydindstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge menuen Audio (Lyd). 3 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til menuen Audio (Lyd). Picture Audio Mode Equalizer Audio Clock / Timer Channel Setup Balance Audio Effect Auto Volume Preferred Language Digital MTS Audio Description Recall Move OK Select Menu Return 4 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge et punkt. 5 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til punktet. 6 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at ændre værdierne, eller tryk på OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at afmærke et punkt. 7 Tryk på MENU for at afslutte. 8 Menuen Audio (Lyd) kan bruges til justering af Audio Mode (Lydtilstand), Equalizer, Balance, Audio Effect (Lydeffekt), Auto Volume (Autom. lydstyrke) (kun ATV), Preferred Language (Foretrukkent sprog) (kun DTV), Digital MTS (kun DTV), Audio Description (Lydbeskrivelse) (kun DTV) og Recall (Genkaldelse). Equalizer kan kun justeres, hvis der vælges User (Bruger) i Audio Mode (Lydtilstand). Audio Mode (Lydtilstand) kan indstilles på Dynamic (Dynamisk), Standard (Standard), Soft (Blød) eller User (Bruger). Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at justere Equalizer og Balance. Audio Effect (Lydeffekt) kan stilles på On (Tændt) eller Off (Slukket). Auto Volume (Autom. lydstyrke) kan stilles på On (Tændt) eller Off (Slukket). Preferred Language (Foretrukkent sprog) kan indstilles på English (Engelsk), German (Tysk), French (Fransk), Italian (Italiensk), Spanish (Spansk), Dutch (Hollandsk), Hungarian (Ungarsk), Portugese (Portugisisk) eller Polish (Polsk). Digital MTS kan indstilles på Auto (Autom.), Stereo, Dual 1 eller Dual 2. Audio Description (Lydbeskrivelse) kan bruges til justering af Mode (Tilstand) og Volume (Lydstyrke). Genkaldelse kan bruges til tilbagestilling af undermenuens oprindelige fabriksindstillinger. Bemærk: Punkterne tilgængelige på OSD varierer, afhængigt af indgangssignalkilden. 29

31 3.4 Justering af ur- og timer-indstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge menuen Clock (Ur) og Timer (Timer). 3 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til menuen Clock (Ur) og Timer (Timer). Picture Sleep Timer Time Mode Audio Clock / Timer Channel Setup Date Local Offset Move OK Select Menu Return 4 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge et punkt. 5 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til punktet. 6 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at ændre værdierne, eller tryk på OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at afmærke et punkt. 7 Tryk på MENU for at afslutte. 8 Menuen Clock (Ur) og Timer (Timer) kan bruges til indstille Sleep Timer (Hvile-timer), Time Mode (Tidstilstand), Date (Dato) og Local Offset (Lokal forskydning). Date (Dato) og Local Offset (Lokal forskydning) kan kun justeres, hvis der vælges Manual (Manuel) i Time Mode (Tidstilstand). Sleep Timer (Hvile-timer) kan indstilles på Off (Slukket), 15 mins (minutter), 30 mins (minutter), 45 mins (minutter), 60 mins (minutter), 90 mins (minutter) og 120 mins (minutter). Time Mode (Tidstilstand) kan indstilles til Auto (Autom.) eller Manual (Manuel). Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at justere Dato. Local Offset (Lokal forskydning) kan indstilles på Current Time (Nuværende tid), CT +1t, CT +2t, CT +3t, CT -1t, CT -2t, eller CT -3t. Bemærk: Punkterne tilgængelige på OSD varierer, afhængigt af indgangssignalkilden. 30

32 3.5 Justering af kanalindstillinger 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge menuen Channel (Kanal). 3 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at vælge menuen Channel (Kanal). Picture Country Subtitle Audio Clock / Timer Channel Setup Teletext Language Auto Scan Manual Scan Channel Edit Favorite Lists Parental Control Move OK Select Menu Return 4 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge et punkt. 5 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til punktet. 6 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at ændre værdierne, eller tryk på OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at afmærke et punkt. 7 Tryk på MENU for at afslutte. 8 Menuen Channel (Kanal) kan bruges til at indstille eller udføre Country (Land), Subtitle (Undertekst), Teletext Language (Tekst-tv sprog), Auto Scan (Autom. søgning), Manual Scan (Manuel søgning), Channel Edit (Redigering af kanal), Favorite Lists (Foretrukne lister) og Parental Control (Forældrekontrol) (se Sådan foretages en automatisk kanalsøgning på side 25, Redigering af Foretrukne listen på side 26 og Redigering af Foretrukne listen på side 26). Country (Land) kan indstilles på UK (England UK), Germany (Tyskland), France (Frankrig), Italy (Italien), Spain (Spanien), Netherlands (Holland), Hungary (Ungarn), Portugal (Portugal), Poland (Polen) og Other (Andre). Subtitle (Undertekst) kan indstilles på Preferred Language (Foretrukkent sprog), Mode (Tilstand) og Hearing Impaired (Hørehæmmet). Teletext Language (Tekst-tv sprog) bruges til at vælge det foretrukne tekst-tv sprog. Manual Scan (Manuel søgning) bruges til udføresle af Digital Scan (Digital søgning), Analog Scan (Analog søgning) og Fine tune (Fintuning). Parental Control (Forældrekontrol) bruges til Enter Password (Indlæsning af password), Enable (Aktiver), Channel Locks (Kanallås), Parental Rating (Kategorisering), Front Panel Lock (Låsning af forpanel) og Password indstillinger. Standard password er Bemærk: Indstilling Channel (Kanal) er tilgængelig når signalet er indstillet på tv-kilde. 31

33 3.6 Justering af Pc-indstilling 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. Picture H Position V Position 2 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge menuen PC Setting (Pc-indstilling). 3 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til menuen PC Setting (Pc-indstilling). Audio Clock / Timer PC Setting Setup Phase Clock Auto Adjust Move OK Select Menu Return 4 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge et punkt. 5 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at gå til punktet. 6 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at ændre værdierne, eller tryk på OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL + på kontrolpanelet for at afmærke et punkt. 7 Tryk på MENU for at afslutte menuen PC Setting (Pc-indstilling). 8 Menuen PC Setting (Pc-indstilling) kan bruges til at justere indstillingerne for H Position (Vandret position), V Position (Lodret position), Phase (Fase), Clock (Klokke) og Auto Adjust (Autom. justering). 9 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på VOL + / VOL - på kontrolpanelet for at justere H Position (Vandret position), V Position (Lodret position), Phase (Fase) og Clock (Klokke). 10 Med Auto Adjust (Autom. justering) kan indstillingerne justeres automatisk. Bemærk: Menuen PC Setting (Pc-indstilling) er kun til rådighed, når indput-kilden er Computer. 32

34 3.7 Justering af indstillingerne for konfiguration 1 Tryk på MENU for at åbne skærmen med OSD hovedmenuen. 2 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge menuen Setup (Opsætning). 3 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL+på kontrolpanelet for at gå til menuen Setup (Opsætning). Picture Audio Clock / Timer Channel Setup OSD Language OSD Time Common Interface SCART1 SCART2 Mode Setting Vivid Motion First Time Setup Recall Move OK Select Menu Return 4 Tryk på / på fjernbetjeningen eller på P / P på kontrolpanelet for at vælge et punkt. 5 Tryk på / OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL+ på kontrolpanelet for at gå til punktet. 6 Tryk på OK på fjernbetjeningen eller på INPUT / VOL+ på kontrolpanelet for at markere et punkt eller udføre en funktion. 7 Tryk på MENU for at afslutte. 8 Menuen Setup (Opsætning) bruges til at indstille OSD Language (OSD sprog), OSD Time (OSD tid), Common Interface (Fælles grænseflade), SCART1, SCART2, Mode Setting (Tilstandsindstilling), Vivid Motion (Levende bevægelse), First Time Setup (Førstegang-opsætning) og Recall (Genkaldelse). Common Interface er kun til rådighed, når CI enhed er tilsluttet. Hvis du ønsker at afslutte CI hovedmenuen, skal du trykke på den røde knap på fjernbetjeningen. SCART1 og SCART2 kan kun justeres, når indgangskilden står på SCART1 eller SCART2. OSD sprogene til rådighed er: English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Nederlands, Magyar, Português og Polski. OSD Time Out (OSD tidsudløb) kan stilles på 10 seconds (sekunder), 20 seconds (sekunder), 30 seconds (sekunder) og 60 seconds (sekunder). Common Interface kan bruges til at tilgå den tilsluttede CI enhed. SCART1 kan indstilles på Auto (Autom.), RGB, CVBS og S-video. SCART2 kan indstilles på Auto (Autom.), CVBS og S-video. Mode Setting (Tilstand-indstilling) kan indstilles på Home Mode (Hjemmetilstand) og Store Mode (Forretning-tilstand). Vivid Motion (Levende bevægelse) kan indstilles på Off (Slukket), Low (Lav), Medium (Mellem) eller High (Høj). First Time Setup (Førstegang-opsætning) kan bruges til at at justere OSD Language (OSD sprog), Mode Setting (Tilstand-indstilling) og Country (Land). Recall (Genkaldelse) bruges til genoprettelse af fabriksindstillingerne. Bemærk: Punkterne tilgængelige på OSD varierer, afhængigt af indgangssignalkilden. 33

35 4 Fejlfinding Situation Intet billede og ingen lyd Intet billede eller dårligt billede. Lyden OK. Opløsning Tilslut netledningen korrekt. Kontrollér, om LED-indikatoren for strøm er tændt eller ikke. Tryk på på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. Tryk på Input for at gennemgå de forskellige, tilsluttede videokilder. Tryk på P eller P for at skifte til andre tvprogrammer. Kontrollér at alle ledninger er korrekt tilsluttet. Kontroller antennen og kabeltilslutningerne. Juster indstillingen Brightness (Lysstyrke) i Picture (Billede) OSD menuen. Billedet er ikke i farve. Juster Color (Farve) i Picture (Billede) OSD menuen. Kontroller, at kildeenheden fungerer korrekt. Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet. Billedet er OK. Ingen lyd. Slå lyd til. Tryk på VOL (LYDSTYRKE) + på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen. En af højtalerne har ingen Juster indstillingen Balance i OSD menuen Audio (Lyd). lyd. Kan ikke modtage nogle tvkanaler med kabel-tv. skanning) i Channel (Kanal) OSD menuen. Forsøg med funktionen Auto SCAN (Automatisk Hvis du vil nulstille tvindstillingerne. OSD menuen. Brug funktionen Recall (Genkald) i Setup (Opsætning) Hvis OSD punkterne er gråtonede, er systemet i en Kan ikke bruge menuerne. tilstand, hvor disse indstillinger ikke kan bruges. Skærmbilledet vendes rundt. Kontroller, at videosignalets kabel er korrekt tilsluttet. Juster antennens position og anbring den væk fra veje eller forstyrrende kilder. Der er sne på skærmen. Kontroller antennens og videosignalets ledningstilslutninger. Juster Sharpness (Skarphed). Uskarpe eller overlappende Vælg programmer med høj signalkvalitet. billeder. Juster antennens retning eller udskift videosignalkablet. Kontroller, at batteriet er korrekt anbragt. Udskift batteriet med et nyt. Kontroller, at tv'ets netledning er anbragt i stikkontakten. Fjernbetjeningen virker ikke. Kontroller, at rummet mellem fjernbetjeningen og sensoren er uden forhindringer. Forsøg at betjene fjernbetjeningen tættere på tv'et. 34

36 5 Understøtter timing Understøttet timing i pc-tilstand tilstand Opløsning (aktive prikker) Vandret frekvens (KHz) Lodret frekvens (Hz) Nominel pixelklokke (MHz) Pc (VGA) DVI til HDMI VGA 31,469 59,941 25,175 V V SVGA 37,879 60, V V XGA 48,363 60, V V VESA 44,955 59,94 74,25 V V VESA V V SXGA 63,981 60, V V WXGA+ 55,935 59, ,5 V V VESA 67,500 60,00 148,5 V V Understøttet timing i video-tilstand Opløsning (aktive prikker) HDMI HDTV (komponent) V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 35

37 6 Specifikationer Skærmstørrelse 106,7 cm / LCD panel 1920x1080 Indgangsfunktion RF Ind x 1 SCART x 2 AV x 1 Komponent video RCA ind x 1 Komponent lyd ind x 1 HDMI x 4 VGA x 1 VGA lyd ind x 1 CI x 1 (understøtter 5V) S-video x 1 Udgangsfunktion Øretelefon ud Højtaler 10W+10W SCART ud Egenskab Fuld HD HD forberedt 3D komb-filter 3D De Interlacer Støjreduktion 3:2/2:2 rullemenu X-kontrast (10000:1) 24p indgang 36

38 7 Anbringelse af tv et på en væg Adskillelse af foden: 1 Frakobl alle kabler og ledninger fra tv'et for at undgå brud. 2 Placer forsigtigt tv'et med skærmen nedad på en blød, flad overflade (tæppe, skum, klud osv) for at undgå, at tv'et beskadiges. 3 Klem på siderne for at udløse plastikholderne og trække fodens dæksel af. 4 Fjern de seks (6) skruer, således at foden kan aftages. 5 Tilføj et gummidække, når tv et monteres på en væg. VIDEO 2 S-VIDEO 2 USB (kun til reference) Montering af tv på væg: 1 Køb en VESA-kompatibel vægholder: VESA 200 X 200, 4 huller, M5, 15mm, 20 kg. 2 Bestem, hvor tv et skal sidde på væggen. 3 Sæt vægholderen fast på væggen. 4 Fastgør tv'et til vægholderen med de 4 monteringshuller bagpå og midt på tv'et. Bemærk: Læs vejledningen for din specifikke vægholder for at sikre, at tv'et monteres korrekt. Monteringshullernes hældning er 200mm vandret og 200mm lodret. De nødvendige skruer er metriske: M5, 15 mm lange. 42 tv'ets fod kan skrues på et bord eller en hård overflade ved hjælp af hullet bag på foden. *Installation af LCD-tv'et kræver faglig kunnen og bør kun udføres af kvalificerede servicefolk. Kunder bør ikke selv forsøge at udføre installationen. Hannspree påtager sig intet ansvar for forkert montering eller for montering, der resulterer i ulykke eller personskade. Spørg en kvalificeret servicemand, hvorvidt der kan bruges en anden vægholder til montering af tv'et på væggen. 37

39 8 Sådan bruges kabelholderen Før kablerne gennem kabelklemmen som vist: f 38

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000

S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 S_ST19B_UM_EU_V02_H PN : 1506-0EDB000 48,3cm(19") Liquid Crystal Display Television Flüssigkristallbildschirm Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides TV de Pantalla de Cristal Líquido TV LCD TV Ecrã de

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk

Indholdsfortegnelse. Dansk Indholdsfortegnelse Lovmæssig information... 3 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Sikkerhedsbemærkninger... 4 Indledning... 6 Garanti og service... 6 1. Kom i gang...8 1.1 Pakkeindhold...8 1.2 Samling

Læs mere

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal.

Forbindelse til S-VIDEO-indgangssignal. Produktoplysninger Tilslutninger Tilslutning VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Kontrolpanel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC FINE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C.

8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 10. STRØM-indikator 11. PAL-indikator 12. Kanalvælgerknap 13. VIDEO IND. A. Menu B. Zoom C. Produktoplysninger MODTAGER. Antenne 2. VGA UD 3. VGA IND 4. AUDIO IND 5. S-VIDEO 6. Strømforsyning 7. Kontrolknapper 8. VIDEO UD 9. Betjeningsknapper 0. STRØM-indikator. PAL-indikator 2. Kanalvælgerknap

Læs mere

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING

19 LED TV. Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING 19 LED TV Model nr.: LED-1953 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold 1. Oversigt over TV'et 1 2. Medfølgende tilbehør 1 3. Frontpanelet 2 4. Bagpanelet 3 5. Fjernbetjeningen 4 6. Kom godt i gang 5 7. OSD menuen

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52

Acer LCD TV AT3201W. Brugervejledning. 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning 09-AT3201W_DA_eu.indd 1 2005/5/9 U È 01:30:52 Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdt. Acer LCD TV AT3201W Brugervejledning Original udgave:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land.

Vær opmærksom på, at funktioner og specifikationer kan være forskellige fra land til land. Denmark KDL-32V4500 http://www.sony.dk Dette dokument blev oprettet den 2008-05-23 32" (81 cm) BRAVIA HD Ready V4500 LCD-TV i "draw the LINE"- designkonceptet og elegant Piano Black. Det har en MPEG-4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING

24 LED TV med DVB. Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING 24 LED TV med DVB Model NO.: LED-24100 BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indhold OBS 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Apparatet og medfølgende tilbehør 4 Oversigt over TV'et 4 Introduktion 5-8 1. Frontpanelet 5 2.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager

DFT-709. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV Modtager DFT-709 Betjeningsvejledning LCD Farve TV Modtager Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger 2. Medfølgende tilbehør 3. Oversigt over TV modtageren 4. Fjernbetjeningen 5. Grundlæggende betjening 6.

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515

Din brugermanual ASUS VK222H http://da.yourpdfguides.com/dref/2359515 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference.

Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. 28 HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Læs denne vejledning grundigt før brug af skærmen. Denne vejledning bør gemmes til senere reference. Denne enhed overholder kravene i EMC-direktivet 2004/108/EF i forbindelse

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort

Dansk version. Introduktion. Pakkens indhold. Tilslutninger. SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort SC016 Sweex 7.1 eksternt USB lydkort Introduktion Udsæt ikke Sweex 7.1 eksternt USB lydkort for ekstreme temperaturer. Anbring ikke apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang...

Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... Indhold Lovmæssig information... 2 Beskrivelse af advarselssymboler... 3 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 5 Indledning... 7 Kom godt i gang... 8 Pakkens indhold... 8 Hovedmenu... 9 Valg af kilde... 9 Billede...10

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Dell W2600 26-tommers LCD-fjernsyn Brugerhåndbog

Dell W2600 26-tommers LCD-fjernsyn Brugerhåndbog Dell W2600 26-tommers LCD-fjernsyn Brugerhåndbog Model W2600 www.dell.com support.dell.com Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst PRECAUTIONS (SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER), denne svejledning og Brugervejledningen på cd-rom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Brugermanual. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Brugermanual Version 1.0 Copyright Uden skriftlig tilladelse fra producenten er det forbudt at reproducere eller overføre nogen del af denne manual i noget format, enten elektronisk

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

BeoVision 8. Ny software Tillæg

BeoVision 8. Ny software Tillæg BeoVision 8 Ny software Tillæg Skærmmenuer Dit fjernsyn har fået ny software og muligvis også ny hardware. Dette medfører nye funktioner, som er beskrevet i dette tillæg. Tillægget beskriver kun de væsentligste

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning

Walkie Talkie APMP500. Brugsanvisning Walkie Talkie APMP500 Brugsanvisning 1. Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1.1 Anvendelsesområde 1. Mærker i denne håndbog 1.3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 5. Klargøring til brug 5.1 Udpakning 5. Pakkens

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Silver Night. Forstærkere. Brugervejledning. For modellerne Silver Night Forstærkere Brugervejledning For modellerne Stereo 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo Integrated 300B - 7 Watt Mk1 & 2 Stereo PX25 Mk2 8 Watt Stereo Integrated PX25-8 Watt Mk2 Parallel Single Ended

Læs mere

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV.

Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. Tak fordi du valgte at købe dette farve TV. Sæt dig venligst ind i betjeningen ved at læse denne vejledning, inden du betjener dit nye TV. INDHOLD SPECIFIKATIONER 1 SIKKERHEDSOPLYSNINGER 2 KNAPPER OG KONTROLLER

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere