DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEBATOPLÆG. Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015"

Transkript

1 DEBATOPLÆG Debatfase for tematillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan VINDMØLLEPLANLÆGNING 2015

2 Indhold Indledning Nye krav til opstilling af vindmøller Hvad bliver ændret Faktaark Miljøpåvirkninger Hvad skal der ske nu? Byrådet i Ikast-Brande Kommune ønsker at revidere den gældende vindmølleplanlægning. Revisionen kræver udarbejdelse af et tematillæg til Ikast-Brande Kommuneplan Derfor indkalder Byrådet nu ideer, forslag og bemærkninger til det videre arbejde med at udarbejde et forslag til Tematillæg nr. 24 og til miljøvurderingen af planforslaget. Ideer og forslag skal være modtaget af Ikast- Brande Kommune senest den 21. oktober VE-Loven Deltag i debatten Debatoplægget er godkendt af Byrådet den 14. september 2015 Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Henvendelse Alternativt pr. brev: Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Ansvarlige medarbejdere Kommuneplanlægger Lilian Ebbesen Direkte tlf.: Kommuneplanlægger Marie Lyster Nielsen Direkte tlf.:

3 Indledning Hvorfor ny vindmølleplanlægning Danmark har brug for mere vindkraft Regeringen indgik i 2012 en ny energipolitisk aftale, som indebærer, at der frem mod 2020 forventes opført nye landmøller med en samlet kapacitet på MW. Aftalen understøtter fælles EU målsætninger. I 2020 er der målet, at ca. halvdelen af det traditionelle elforbrug skal være dækket af vind. I 2050 skal hele energiforsyningen være 100 % baseret på vedvarende energi. Det er der gode grunde til. Fossile brændsler kommer fra få og ofte ustabile regioner i verden, hvilket giver stor usikkerhed i energiforsyningen og i prisen for energi. Brugen af fossile brændsler er ikke CO2 neutral, og det kan medføre klimaændringer og menneskelige og økonomiske omkostninger. For at nå målet om at være helt uafhængig af fossile brændsler i 2050, er der brug for at udnytte alle fornuftige muligheder for at stille vindmøller op, både til lands og til vands. Den grønne omstilling kan kun lade sig gøre, hvis alle bidrager. Byrådet i Ikast-Brande Kommune vil gerne bidrage til at realisere den nationale vision. Der er en fælles interesse i at finde og udnytte de steder i kommunen, hvor der kan blive opstillet nye vindmøller uden at påvirke vores landskaber og de omkringboende mere end højst nødvendigt. Derfor ønsker byrådet at samle vindmøllerne i kommunen i færre, men større områder. I 2011 vedtog byrådet den første vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune. I den forbindelse blev der udlagt fire nye vindmølleområder i kommuneplanen: et område ved Fløvej, et ved Ulkær Mose, et ved Tykskovvej og et område syd for Krondal. Desuden blev et eksisterende område ved Københavnerhede udvidet til at rumme flere og større møller. Der er nu rejst møller i området ved Fløvej. Vindmølleområdet ved Tykskovvej er lokalplanlagt og klar til at få rejst møller. Vindmølleområderne ved Ulkær Mose og Københavnerhede er under planlægning. Begge projekter har været ude i en foroffentlighedsfase med idéoplæg. Vindmølleområdet syd for Krondal er det eneste område, hvor planlægningen endnu ikke er påbegyndt. Der har ikke været henvendelser fra projektudviklere. Ikast-Brande Kommune har mange arbejdspladser inden for vindmølleindustrien og dens følgeerhverv. Virksomheder inden for vindmøllebranchen står for en stor beskæftigelsesandel med ca ansatte i Ikast-Brande Kommune. Det er i byrådets interesse at understøtte vindmøllebranchen og dens behov bedst muligt. Byrådet vil derfor give vindmølleproducenter mulighed for at afprøve, optimere og demonstrere møller tæt på virksomhedernes udviklingsenheder. Lokale behov De vindmølleområder, som er udlagt i Ikast- Brande Kommuneplan , er ved at være udnyttede, derfor ønsker byrådet at revidere den gældende vindmølleplanlægning og udlægge tre nye vindmølleområder. Byrådet har vedtaget en ny model for vindmølleplanlægningen. Den nye model fastsætter bl.a. nye kriterier for, hvor mange møller, der kan blive rejst i et vindmølleområde, og hvor høje de må være. Vindmøller ved Flø nord for Brande 3

4 Nye vindmølleområder Byrådet vil revidere de vindmølleområder, der allerede er udlagt i Ikast-Brande Kommuneplan , efter den nye model og de nye kriterier for vindmølleplanlægningen. Ni af de udlagte vindmølleområder kan ikke leve op til byrådets nye kriterier. De bliver derfor taget ud af kommuneplanen. Byrådet har besluttet at pege på tre steder i kommunen, hvor der kan blive udlagt nye vindmølleområder ifølge de nye kriterier. Der er tale om et område nordvest for Gludsted, et område langs den Midtjyske Motorvej øst for Brande og et område øst for Blåhøj. Debatfase For at kunne realisere den nye vindmølleplanlægning, skal byrådet vedtage et tillæg til kommuneplanen - Tematillæg nr. 24. Inden byrådet begynder på tematillægget, vil de gerne have en debat om den nye model for planlægningen og om de arealudlæg, byrådet påtænker at foretage. Derfor er første led i planlægningsprocessen en debatfase på 4 uger. Når debatfasen er slut, bliver der udarbejdet et forslag til Tematillæg nr. 24 til kommuneplanen og en miljøvurdering af planforslaget. Formålet med debatfasen er at give naboer til vindmølleområder og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag og ideer til hvilke emner, der skal have særligt fokus i den videre planlægning og i miljøvurderingen. Når debatfasen er afsluttet, vil Ikast-Brande Kommune bl.a. fastlægge, hvilke emner, der skal undersøges og beskrives i miljøvurderingen, og hvilke arealudlæg, der skal arbejdes videre med i tematillægget. Når Byrådet har godkendt forslaget til tematillæg nr. 24 og miljøvurderingen, bliver de sendt i offentlig høring i mindst 8 uger. Her får borgerne igen mulighed for at komme med bemærkninger. Derefter tager Byrådet stilling til, om tematillæg nr. 24 kan blive vedtaget endeligt. Vindmøller ved Flø nord for Brande 4

5 Nye krav til opstilling af vindmøller Byrådets nye model for vindmølleplanlægningen betyder: at der i forslag til tematillæg nr. 24 til kommuneplanen som udgangspunkt kun bliver udlagt vindmølleområder, som kan rumme mindst 5 produktionsmøller med en totalhøjde på 150 m eller derover det skal fremgå af bestemmelserne for alle vindmølleområder, at såfremt et vindmølleområde bliver anvendt til test af møller over 150 m, så er mulighed for at rejse færre end 5 møller, men med en større effekt pr. mølle. at de små vindmølleområder i Ikast-Brande Kommuneplan , der har færre end 5 produktionsmøller, kun bliver fastholdt i den nye planlægning, hvis områderne bliver anvendt til test af møller. at der kan blive udlagt nye vindmølleområder på tværs af kommunegrænsen, hvis nabokommunen også ønsker at planlægge for området. at der i forslag til tematillæg nr. 24 skal være et kort, der viser kommunen delt op i neutralzoner og negativzoner. Formålet med zoneinddelingen er, at give kommende projektudviklere et hurtigt overblik over, hvor i kommunen man kan eller ikke kan forvente, at byrådet vil fremme vindmølleprojekter. Den nye model vil blive indarbejdet i kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for de områder, der bliver udlagt til vindmøller. Der kan dog ske en ad hoc revision, hvis der er tale om at udlægge et nyt område udelukkende til testmøller. Hvad er områder til testmøller Et område til testmøller er et vindmølleområde, hvor mølleleverandøren indgår en testaftale med projektudviklerne om at udføre forsøg eller test på møllen/møllerne. Testaftalen kan være koblet til både prototypemøller, 0-serie møller og seriemøller. Testaftalen vil som udgangspunkt være mest omfattende for en prototypemølle og mindst omfattende for en seriemølle. I forbindelse med udarbejdelse af de nødvendige planer for et vindmølleprojekt skal det være klarlagt, hvilke tiltag (test, forsøg, ændringer af mølle, etc.), der skal foregå i det pågældende vindmølleområde, så planerne kan tage højde herfor. Det skal fremgå af den efterfølgende VVM-tilladelse, hvor lang tid der bliver testet på møllen/ møllerne. Projektudviklere skal fremsende dokumentation på, at der er indgået en testaftale med mølleleverandøren, inden Byrådet igangsætter planlægningen for nye vindmølleområder. Se en beskrivelse af forskellige møllekategorier inden for testmøller på næste side. Revision hvert 4. år Når byrådet har vedtaget tematillæg nr. 24 endeligt, vil der som udgangspunkt kun blive udlagt nye vindmølleområder hvert 4. år i forbindelse med revision af kommuneplanen. 5

6 Møllekategorier Definition Certificering Prototype møller: Den første mølle af en ny mølletype. Testes i en nærmere bestemt periode, f.eks mdr., inden yderligere møller af den nye type opstilles.møllens ydeevne og virkemåde afprøves. Prototype certifikat 0-serie møller: De første 4-6 møller, der produceres efter prototypen. I henhold til den læring, man har fået fra prototype-møllen, testes/ændres på 0-serie møllerne, og man får tilrettet produktionsapparatet, inden man går i gang med serieproduktion af møllerne. Møllerne opstilles på kommercielle vilkår. Serie-certifikat. B- eller A-typegodkendelse. Seriemøller Endelig serieproduktion af møllerne på basis af læring fra 0-seriemøllerne. Serie-certifikat. B- eller A-typegodkendelse. Oversigt over møllekategorier inden for testmøller Hvad bliver ændret Byrådets nye model for vindmølleplanlægningen kan kun rumme få af de områder i kommunen, hvor der står vindmøller i dag. Derfor bliver mange eksisterende vindmølleområder som udgangspunkt ikke bevaret som vindmølleområder i tematillæg nr. 24. De eksisterende møller kan blive stående, indtil de er udtjente, med mindre de bliver nedlagt i forbindelse med realiseringen af andre nye vindmølleprojekter. Man kan ikke få tilladelse til at opstille nye møller i de eksisterende mølleområder, der ikke kan leve op til de nye kriterier for opstilling af møller. På kortet på side 8 kan du få et overblik over hvilke vindmølleområder byrådet tager ud af kommuneplanen, og hvilke områder byrådet fastholder. Desuden kan du se de nye områder, byrådet påtænker at udlægge i tematillæg nr. 24. Hvilke områder bliver taget ud Byrådet ønsker at tage ni vindmølleområder ud af kommuneplanen, fordi der ikke er plads til mindst 5 produktionsmøller, og fordi det ikke er områder til testmøller. Det drejer sig om områderne: Hestlund Hede Tulstrup Hede Møllebjergvej Hvillumvej Hampen Tykskovvej Krondal Uhre Blåhøj vest De vindmøller, er står i de ovennævnte områder, kan som udgangspunkt blive stående til de er udtjente, men der kan ikke gives tilladelse til 6

7 opstilling af nye møller. I forbindelse med planlægningen for vindmølleprojekter i de nye områder kan der blive stillet krav om nedtagning af møller i de ovennævnte områder. Hvilke områder fastholdes Af de vindmølleområder, som er udlagt i Ikast- Brande Kommuneplan , fastholder byrådet fire vindmølleområder, da lever op til de nye kriterier for vindmølleplanlægningen. Der drejer som om følgende fire områder: Ulkær Mose Københavnerhede Flø Drantum Området ved Drantum bliver dog flyttet lidt mod vest, og der bliver givet mulighed for at rejse en mølle over 150 meter. Planlægningen for etableringen af den nye mølle er påbegyndt. Naturstyrelsen er VVM myndighed. Hvor udlægges der nye områder På baggrund af konkrete ansøgninger har byrådet besluttet at pege på tre steder i kommunen, hvor de ønsker at udlægge nye vindmølleområder: Nordvest for Gludsted Øst for Blåhøj Langs den Midtjyske Motorvej øst for Brande Det nye vindmølleområde langs den Midtjyske Motorvej strækker sig ind i Vejle kommune, og er derfor et tværkommunalt projekt med en tværkommunal planlægningsproces. Derfor er det nødvendigt at udarbejde et selvstændigt ideoplæg for projektet, som er fælles for de to kommuner. Du kan se det selvstændige idéoplæg for projektet langs Midtjyske Motorvej på: Det fælles idéoplæg bliver offentliggjort samtidig med debatoplægget for Ikast-Brande Kommunes Tematillæg nr. 24. Når man udlægger nye vindmølleområder er der en række hensyn som man i videst muligt omfang vil inddrage i planlægningen. Der er en række lovmæssige krav om bl.a. støjpåvirkninger og minimumsafstande til nabobeboelser, der skal overholdes ved opstilling af vindmøller. Desuden er der hensynet til internationale naturbeskyttelsesområder, uforstyrrede landskaber (landskaber uden større tekniske anlæg) og kirkeomgivelser. Du kan se, hvad Ikast-Brande Kommune vil have særligt fokus på i planlægningen for de tre nye vindmølleområder i faktaarkene på side Zoneinddeling af kommunen Byrådet vil supplere de allerede udpegede rammeområder til vindmøller med en analyse, der vil inddele kommunen i zoner. Zonerne skal give projektudviklere et hurtigt overblik over, hvor i kommunen de kan eller ikke kan forvente, at byrådet vil fremme vindmølleprojekter. Resultatet af analysen vil fremgå af forslaget til tematillæg nr. 24. Analysen vil udpege negativzoner, der indikerer, hvor i kommunen man ikke kan forvente at rejse møller. Negativzonerne vil blive udpeget på baggrund af beskyttelseshensyn i lovgivningen, f.eks. Natura 2000 områder, byzoner og værdifulde ådale. De resterende arealer i kommunen vil blive udpeget som neutralzone. I denne zone kan byrådet vurdere, om nye projekter kan fremmes. Vurderingen vil tage udgangspunkt i: en specifik planmæssig begrundelse, overholdelse af alle lovkrav og byrådets nye kriterier for vindmølleplanlægningen. I det fælles idéoplæg bliver projektet beskrevet grundigt, derfor bliver projektet kun beskrevet kort her i debatoplægget til tematillæg nr

8 Viborg Kommune Overskrift Hestlund Hede xxx Tulstrup Hede Møllebjergvej Ulkær Mose Silkeborg Kommune Herning Kommune Københavnerhede Gludsted Mose Hvillumvej Hampen Flø Borupvej Tykskovvej Skanderborg Kommune Uhre Langs den Midtjyske Motorvej Krondal Drantum Blåhøj Vest Blåhøj Øst Vejle Kommune Vejle Kommune Billund Kommune Målestok 1: ved print i A4 Oversigtskort over nye vindmølleområder, de vindmølleområder der ønskes fastholdt samt de vindmølleområder, der tages ud af kommuneplanen. Nye vindmølleområder Eksisterende vindmølleområder i kommuneplanen Vindmølleområder der tages ud af i kommuneplanen Nyt vindmølleområde med selvstændig planproces i

9 Faktaark Nyt vindmølleområde nordvest for Gludsted Ikast Bording Brande Engesvang Ejstrupholm Nr. Snede Området ligger nordvest for Gludsted på den brede smeltevandsslette mellem Nørlund Plantage (mod vest) og Gludsted plantage (mod øst). Anmeldt projekt: Maks. antal møller: 6 Maks. totalhøjde: 150 m. Afstand til nærmeste samlede bebyggelse: ca. 1 km til Gludsted Andre tekniske anlæg i nærområdet: Enkeltstående mølle ved Brejl ca. 3,7 km mod syd Enkeltstående mølle ved Hampen ca. 4,3 km. mod sydøst Om nærstående møller forudsættes fjernet afhænger af vurderinger i VVM-redegørelsen. Særligt planlægningsmæssigt fokus: Påvirkning af nabobeboelser Påvirkning af landsbyen Gludsted Påvirkning af landskabelige værdier ved Isenbjerg bakkeø og Nørlund Plantage Påvirkning af Natura 2000 habitatområdet ved Harrild Hede Påvirkning af 3-beskyttet natur Påvirkning af områdets dyreliv, herunder fugle og flagermus, i etableringsfasen såvel som driftsfasen Betydning for fremtidig spredningsvej for dyr og planter Påvirkning af hydrologiske forhold, da området er lavbundsareal. Den visuelle påvirkning af kirken i Gludsted samt dens omgivelser Samspillet med andre vindmølleområder inden for 28 x møllernes totalhøjde Meter Geodatastyrelsen Målestok 1: ved print i A4 9

10 Faktaark Nyt vindmølleområde øst for Blåhøj Ikast Bording Brande Engesvang Ejstrupholm Nr. Snede Området ligger øst for Blåhøj i det flade landskab nord for Hallundbæk Mose og syd for Karstoft ådal ved kommunegrænsen til Vejle Kommune. Anmeldt projekt: Maks. antal møller: 5 Maks. totalhøjde: 150 m. Afstand til nærmeste samlede bebyggelse: ca. 2,0 km til Blåhøj ca. 4,5 km til Gl. Blåhøj min. 2,3 km til Store Vorslunde Andre tekniske anlæg i nærområdet: Tre møller ved Ravlundvej ca. 4,2 km mod syd Enkeltstående mølle ved Omvrå ca. 4,2 km. mod vest Enkeltstående mølle ved Ringive ca. 4,7 km. mod sydøst Enkeltstående mølle ved Drantum ca. 4,3 km. mod nordøst Tre møller ved Uhre ca. 6,2 km. mod nord Enkeltstående mølle ved Sdr. Karstoft ca 6,7 km. med nordvest. Om nærstående møller forudsættes fjernet afhænger af vurderinger i VVM-redegørelsen. Særligt planlægningsmæssigt fokus: Påvirkning af nabobeboelser Påvirkning af byerne Blåhøj og Store Vorslunde Påvirkning af uforstyrret landskab mod syd og øst Påvirkning af værdifulde landskaber i Vejle Kommune Påvirkning af Natura 2000 habitatområdet ved Karstoft Å Påvirkning af 3-beskyttet natur Påvirkning af områdets dyreliv, herunder ynglende traner, i etableringsfasen såvel som driftsfasen Betydning for fremtidig spredningsvej for dyr og planter Påvirkning af hydrologiske forhold, da området er lavbundsareal Beskyttelse af grundvandsinteresser Samspillet med andre vindmølleområder inden for 28 x møllernes totalhøjde. Ikast-Brande Kommune Vejle Kommune Meter Geodatastyrelsen Målestok 1: ved print i A4 10

11 Ikast Bording Engesvang Faktaark Nyt vindmølleområde langs den Midtjyske Motorvej i samarbejde med Vejle Kommune Brande Ejstrupholm Nr. Snede Området ligger øst for Brande og nord for motorvejen. Området går på tværs af kommunegrænsen til Vejle Kommune og ligger langs med motorvejen. Anmeldt projekt: Maks. antal møller: 10 Heraf 6 møller i Ikast-Brande Kommune Maks. totalhøjde: 130 m. Afstand til nærmeste samlede bebyggelse: ca. 1 km. til Brande ca. 2,6 km. til Thyregod by Andre tekniske anlæg i nærområdet: Højspændingsledning i området Naturgasledning i området Tre møller mod øst ved Svindbæk To enkeltståede møller ved erhvervsområde mod syd To enkeltstående møller ved Thyregod Mark ca. 3,4 km. mod øst Om nærstående møller forudsættes fjernet afhænger af vurderinger i VVM-redegørelsen. Særligt planlægningsmæssigt fokus: Påvirkning af nabobeboelser Påvirkning af byerne Brande, Thyregod og bebyggelsen på Store Langkær Påvirkning af langsigtede byudviklingsområder syd for Brande Påvirkning af landskabelige værdier ved Brande Å samt Hastrup Plantage i Vejle Kommune Påvirkning af 3-beskyttet natur Påvirkning af områdets dyreliv, herunder fugle og flagermus, i etableringsfasen såvel som driftsfasen Betydning for spredningsveje for dyr og planter Den visuelle påvirkning af kirkerne i Brande og Thyregod samt dens omgivelser Beskyttelse af grundvandsinteresser Samspillet med andre teknisk anlæg i området Samspillet med andre vindmølleområder inden for 28 x møllernes totalhøjde. Vejle Kommune Ikast-Brande Kommune Meter Målestok 1: ved print i A4 11 Geodatastyrelsen

12 Miljøpåvirkninger Vindmøller kan påvirke miljøet i større eller mindre grad. Miljøpåvirkninger fra vindmøller kan foregå i såvel anlægs- som drifts- og nedtagningsfasen. I debatfasen er der mulighed for at komme med forslag, ideer og bemærkninger til den miljøvurdering, som Ikast-Brande kommune skal foretage af forslaget til Tematillæg nr. 24 for vindmølleplanlægningen. De nye vindmølleområder som byrådet påtænker at udlægge i tematillægget er screenet, for at se hvad Ikast-Brande Kommune vil have særligt fokus på i den videre planlægning. Vurderingerne er opsummeret i faktaark på side Ifølge miljøvurderingsloven skal Kommunen kun miljøvurdere de ændringer, der er foretaget i forhold til Ikast-Brande Kommuneplan Og miljøvurderingen skal ske på grundlag af den viden, der foreligger i dag. Den planlægning, der finder sted i tematillæg nr. 24, er en overordnet planlægning, derfor bliver miljøvurderingen af planforslaget også holdt på samme strategiske og overordnede niveau. I forbindelse med planlægningen for konkrete vindmølleprojekter i udlagte vindmølleområder vil der bliver lavet en mere omfattende miljøvurdering og en VVM-redegørelse. Påvirkninger ved nabobeboelser I anlægsfasen for vindmøller kan der forekomme støjgener fra byggepladsen. Støjen stammer fra gravemaskiner og transport af mølledele, vejmaterialer og fundamentsdele samt beton. Endvidere kan der kortvarigt forekomme støv, som primært vil lægge sig på vejene og de omgivende marker. Støv kan dæmpes ved vanding, hvis der bliver behov for det. Når vindmøllerne er opstillet, vil de primære påvirkninger ved nabobeboelser være visuelle påvirkninger samt støj og skyggekast. Vindmøllernes motordele og vingernes bevægelse gennem luften giver en svag, men karakteristisk støj, og vingerne kan kaste skygger på omgivelserne. Det kan være et krav, at projektudviklere skal nedlægge boliger i forbindelse med realisering af et vindmølleprojekt. Det sker for at kunne overholde støj- og afstandskravet. Hvis der et sådan krav vil det blive skrevet ind i tematillæg nr. 24 i bestemmelserne for det konkrete vindmølleområde. Visuel påvirkning Ud over støj og skyggekast kan der være visuel påvirkning ved nabobeboelserne. Vindmøllerne skal ifølge lovgivningen stå mindst fire gange totalhøjden fra nabobeboelserne. Men nogle naboer kan trods dette få en stor visuel påvirkning fra vindmøllerne, enten fordi der er frit syn i retning mod vindmøllerne eller fordi de bor tæt på dem. Støj I Danmark er der fastsat grænser for støjen fra vindmøller ved vindhastighederne 6 meter pr. sekund og 8 meter pr. sekund. Vindmøllerne vil støje mest i forhold til støjen fra omgivelserne (baggrundsstøjen) ved disse to vindhastigheder. Grænseværdierne i lovgivningen er: Maksimalt 44 db(a) ved vindhastigheden 8 meter pr. sekund og 42 db(a) ved 6 meter pr. sekund ved enkeltboliger i det åbne land. Maksimalt 39 db(a) ved vindhastigheden 8 meter pr. sekund og 37 db(a) ved 6 meter pr. sekund ved støjfølsom arealanvendelse, hvilket er sommerhusområder, boligområder, institutioner med videre, hvor der er overnatning. Endvidere er der en grænse for lavfrekvent støj på 20 db indendørs ved både enkeltboliger og støjfølsom arealanvendelse. Grænsen svarer til grænsen for industristøj om natten. Skyggekast Skyggekast kan være meget generende indendørs og på udendørs opholdsarealer. Gener kan 12

13 evt. afværges ved installation af skyggestop, hvilket vil sige, at enkelte vindmøller kan stoppes i nogle af de korte tidsrum, hvor en nabobolig modtager et særligt højt skyggekast. Påvirkning af landskabsoplevelsen Vindmøller på 150 meter eller derover vil kunne ses på lang afstand, og vil påvirke oplevelsen af landskabet. Både som enkeltanlæg og i samspil med eksisterende vindmøller i nærområdet. Påvirkning af klima Vindmøller producerer vedvarende energi, og der vil være en direkte positiv påvirkning af klimaet, idet elektricitet produceret på konventionelle kraftværker erstattes af vedvarende energi. Vindmøllerne i de tre nye vindmølleområder er beregnet til at producere ca. 136,7 mio. kwh om året. Vindmøllernes produktion vil dermed kunne dække ca husstandes årlige elforbrug (ved et gennemsnitlig årligt elforbrug på knap kwh). I miljøvurderingen vil der blive redegjort nærmere for dette forhold samt for, hvor stor en reduktion i udledningen af CO2 projekterne vil kunne medføre. Påvirkning af natur og dyreliv Vindmøller kan påvirke et områdes natur og dyreliv. Særligt fugle og flagermus kan være sårbare for vindmøllevingernes rotation. Det er desuden væsentligt at overveje, hvor man placerer vindmøller i et område, da de ikke må blive placeret på 3 beskyttede naturarealer. Lavbundsarealer er særligt sårbare over for ændringer i områdernes hydrologiske forhold. Vindmølleprojekters vejanlæg og fundamenter kan f.eks. påvirke de hydrologiske forhold både i anlægs- og driftsfasen. Hvad skal der ske nu? Debatoplægget til tematillæg nr. 24 er i offentlig høring i 4 uger. Høringsperioden udløber 21. oktober Derefter bliver der en politisk behandling i byrådet, hvor alle indkomne bemærkninger og kommentarer bliver forelagt byrådet. Byrådet træffer herefter beslutning om, hvilke områder man vil arbejde videre med i forslag til tematillægget. Den videre planlægningsproces indebærer bl.a.: Byrådets godkendelse af et forslag til tematillæg nr. 24 til kommuneplanen og en miljøvurdering af tematillægget. I tillægget bliver der lavet en afgrænsning af mølleområderne, men der bliver ikke taget stilling til møllernes placering inden for de enkelte mølleområder. tematillægget og miljøvurderingen sendes i offentlig høring i mindst 8 uger Byrådets endelige vedtagelse af tematillæg nr. 24 til kommuneplanen og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Når byrådet har vedtaget tematillæg nr. 24 endeligt, mangler der stadig en del planlægning, før der kan blive rejst vindmøller i de nye vindmølleområder. For hvert vindmølleprojekt skal der udarbejdes en lokalplan med tilhørende Miljørapport (VVMredegørelse og miljøvurdering), og der skal efterfølgende gives en VVM-tilladelse og en byggetilladelse. Der kan være behov for at udarbejde et nyt tillæg til kommuneplanen, hvis et mølleprojekt undervejs ændrer sig så meget, at det 13

14 ikke længere kan rummes inden for de rammer og retningslinjer, der er udstukket i tematillæg nr. 24. Miljøvurdering af forslag til tematillæg nr. 24 Der bliver udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til tematillæg nr. 24 i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurderingen skal vurdere miljøkonsekvenserne ved vindmølleplanlægningen. Miljøvurderingen indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet ved vindmølleplanlægningens gennemførelse. Derudover redegør miljøvurderingen for 0-alternativet, hvor den eksisterende vindmølleplanlægning bliver fastholdt. På baggrund af en undersøgelse, en såkaldt scoping, er miljøvurderingen afgrænset til primært at have fokus på: støj og skyggekast landskab natur menneskers sundhed klimatiske faktorer grundvandsinteresser VVM-pligten indebærer, at et vindmølleprojekt ikke kan blive realiseret, før der er udarbejdet en VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og før der er meddelt VVM-tilladelse til projektet. Lokalplanlægning og miljørapport For hvert vindmølleprojekt skal man udarbejde en lokalplan med tilhørende miljørapport. Miljørapporten sammenfatter VVM-redegørelsen og miljøvurderingen af lokalplanforslaget. Miljørapporten skal, udover at indeholde en samlet beskrivelse af hele projektet også påvise, beskrive og vurdere direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, landskab, materielle goder, afledte socioøkonomiske effekter, kulturarv med videre, og samspillet mellem disse faktorer. I miljørapporten vil de eksisterende miljø- og planforhold blive beskrevet, og konsekvenserne ved projektet i både anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen vil blive vurderet. Desuden vil der være forslag til afværgeforanstaltninger, der kan foretages for at mindske eller afværge negative konsekvenser for miljøet. Det kan for eksempel være afværgning af skyggekast. Miljørapporten vil også vurdere eventuelle alternativer. Det vil som minimum dreje sig om 0-alternativet. Det vil sige den situation, at projektet ikke bliver realiseret, og at de nuværende forhold fastholdes. Derudover vurderes der også på en række mindre temaer, herunder kulturarv. Herudover vil det blive vurderet, om der vil være kumulative effekter i forhold til andre vindmølleområder, såfremt der bliver rejst møller i de udlagte nye områder. Projekterne er VVM pligtige Ikast-Brande Kommune skal på baggrund af anmeldelser fra projektudviklerne vurdere, om de konkrete vindmølleprojekter er VVM pligtige. Anlæg der er opført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1 under punkt 38 Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller, er VVM-pligtige. 14

15 VE-Loven For at forbedre vilkårene for opstillingen af vindmøller på land, har regeringen vedtaget VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi, Lov nr af 27. december 2008), der udover tekniske og sikkerhedsmæssige krav samt pristillæg, indeholder i alt fire ordninger, der har til hensigt at højne lokalbefolkningens accept og engagement i opstillingen af vindmøller. I VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi) findes fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygning med vindmøller på land. Værditabsordning Opstilles nye vindmøller med en totalhøjde på 25 meter eller derover, som forårsager et værditab på fast ejendom, skal mølleopstilleren betale herfor, hvis tabet takseres til at udgøre mindst 1 procent af ejendomsværdien. Ejere, der mener at opstillingen af vindmøller vil påføre deres ejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til Energinet.dk. Ejere, hvis ejendom ligger helt eller delvis inden for 6 gange totalhøjden af nærmeste vindmølle betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav for værditab på ejendommen, mens alle andre skal betale et gebyr på kroner pr. ejendom til Energinet.dk. Køberetsordning Køberetsordningen betyder, at mindst 20 pct. af et vindmølleprojekt skal udbydes som ejerandele til myndige borgere med folkeregisteradresse i kommunen. Borgere med folkeregisteradresse højst 4,5 km fra vindmøllen har forrang. Borgerne kan søge om køb af ejerandele ved at henvende sig til udbyderen. Opstilleren af vindmøllen er forpligtet til at informere om købemuligheder for ejerandele gennem den lokale avis. Grøn ordning Grøn ordning er en kommunal pulje, hvor kommunerne kan søge om tilskud på kr. for hver opstillet megawatt til kulturelle initiativer og grønne projekter. Det betyder, at eksempelvis opstillingen af en enkel 3 MW vindmølle udløser et samlet tilskudsbeløb på kroner. De vindmøller, man kan rejse i de tre nye vindmølleområder, der bliver udlagt, har en samlet minimumskapacitet på 47 MW. Det udløser et samlet beløb på minimum kroner. Hertil skal vi lægge midlerne fra de andre vindmølleområder, som allerede er udnyttet eller er under planlægning. Midlerne vil være til rådighed for Ikast-Brande Kommune, som kan anvende pengene til at styrke lokale landskabelige, kulturelle og rekreative værdier. Midlerne kan på den måde være med til at styrke accepten af vindmøller og vedvarende energi generelt. Midlerne fordeles efter Ikast-Brande Kommunes grønne ordning. Du kan læse mere om grøn ordning i Ikast-Brande Kommune på kommunes hjemmeside Garantifond Energinet.dk stiller en garantiordning til rådighed for lokale vindmøllelaug og vindmølleinitiativer, hvor op til kroner kan stilles i garanti i forbindelse med lån til finansiering af forundersøgelser til nye vindmølleprojekter. Du kan læse mere om VE-Loven og de fire ordninger på Energinets hjemmeside: Der kan være undtagelse fra udbudspligten når der er tale om møller til testformål. 15

16 Deltag i debatten Måned xx Debatperiode Debatoplægget er i offentlig høring i 4 uger fra onsdag den 23. september til onsdag den 21. oktober Idéer og forslag skal være modtaget senest den 21. oktober Indsendelse af bemærkninger Enhver har ret til at komme med bemærkninger, ideer og forslag til det videre planlægningsarbejde og miljøvurderingen. Dine bemærkninger skal være skriftlige, og du skal sende dem pr. til: hvis det ikke er muligt kan det sendes pr. brev til: Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande. Bemærk, at det ikke er muligt at gøre indsigelse mod vindmølleplanlægningen eller konkrete vindmølleprojekter på nuværende tidspunkt, da planlægningen kun er i en indledende debatfase. Du kan først indsende eventuelle indsigelser, når der senere bliver afholdt en 8 ugers offentlig høring for forslaget til tematillæg nr. 24. Derudover vil der være mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser i forbindelse med høringer for lokalplanlægningen for de konkrete vindmølleprojekter. Borgermøde Ikast-Brande Kommune inviterer til borgermøde om Byrådets model og de nye kriterier for revisionen af den gældende vindmølleplanlægning. Mødet afholdes tirsdag den 29. september 2015 kl på Hotel Dalgas, Storegade 2, 7330 Brande. Alle er velkomne. Har du spørgsmål Hvis du har spørgsmål er du er velkommen til at kontakte kommuneplanlægger: Lilian Ebbesen på eller telefon: eller Marie Lyster Nielsen på eller telefon:

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1

Odder Kommune Dok. 727-2010-66393 Plan 13.7.2010/CT Sag. 727-209-90049. Vindmølleplanlægning. Debatoplæg. August 2010. side 1 Vindmølleplanlægning Debatoplæg August 2010 side 1 Figur 1 Potentielle vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå streg) Figur 2 Prioriterede vindmølleområder (kystnærhedszonen markeret med blå

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune

Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00. Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune Temamøde for kommunalbestyrelsen 20. januar 2015 Kl. 12.30 15.00 Revision af vindmølleplan i Norddjurs Kommune 1 Dagsorden 1. Hvad er de overordnede statslige energipolitiske mål? 2. Hvad er vi som kommune

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Vindmølleplan. for Ikast-Brande Kommune. Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Tillæg nr 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Titel Vindmølleplan for Ikast-Brande Kommune Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Vindmølleplanen

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1

Værditabsordningen. Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune. Dato - Dok.nr. 1 Værditabsordningen Vindmølleprojekt Køge Havn, Køge Kommune Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved Klima-, energiog bygningsministeriet Ejer og driver

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Tiltag til at fremme vedvarende energi

Tiltag til at fremme vedvarende energi Tiltag til at fremme vedvarende energi Lov om fremme af vedvarende energi (også kaldet VE-loven) indeholder 4 ordninger, som administreres af Energinet.dk: Garantiordning som garanterer lån til finansiering

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx

Debatoplæg om vindmøller. Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx Debatoplæg om vindmøller Indkaldelse af idéer og forslag Debatperiode: xxxxxxxxx 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 5 Danmark satser på vindenergi 5 Krav til opstilling af store vindmøller 6 Vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg. Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Romvigvej nær Vildbjerg Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger BILAG 2 Opsummering af bemærkningerne og deres indhold Der er indkommet i alt 11 bemærkninger fra følgende: 1.

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Vindmølleplan. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Titel: Vindmølleplan for Middelfart Kommune, Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet af: Middelfart Kommune, bistået af Statens Vindmøllesekretariat

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008

Tillæg til analysen for. Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillæg til analysen for Placeringsmuligheder for store vindmøller i Ringsted Kommune 2008 Tillægget er udarbejdet september 2012 Baggrund På baggrund af energiaftalen, der blev indgået den 22. marts 2012

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Vindmøller ved Hallendrup 24. November 2014 v/ vindmøllerådgivere Henrik Damgren og Kristian Sejersbøl Favrskov Kommune Favrskov Kommune har udlagt et nyt område til møller ved Hallendrup 2-6 møller 100-150

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12-001 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller Tønder Kommune TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Kommuneplantillæg nr. 12-001 er udarbejdet af

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved. Østrup

Vindmøller ved. Østrup Velkommen Vindmøller ved Østrup Hvem er vi? Jammerbugt Kommune Jens Chr. Golding, Udvalgsformand Lise Overby Nørgård, Planlægger Kathrine B. Mørk og Karsten T. Jørgensen, Referenter Jysk Vindenergi (opstiller)

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land

Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Teknisk anlæg, Tykskovvej, Det åbne land Kommuneplantillæg nr. 40 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m.

Planlægning. Planlægning. November 2011. Januar 2013. Tillæg nr. 29. Til Kommuneplan 2009 FORSLAG. Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. Planlægning Januar 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 29 Til Kommuneplan 2009 FORSLAG Plan for opførelse af små vindmøller - under 25 m. 2 Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 5 Retningslinjer...

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021

Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Temaplan for vindmøller i Langeland kommune Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Infrastruktur og Udviklingsafdelingen

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Lyngdrup

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Lyngdrup #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 13. juni 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Lyngdrup Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer

Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer Vindmøller i den tidligere Gårdbo Sø, vest for Ålbæk Scoping/forventede hovedproblemer SCOPING NOTAT Forventede hovedproblemer i VVM/Miljøundersøgelse for vindmølleprojekt i den tidligere Gårdbo Sø, vest

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse:

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen matr.nr. 36 Sønden Åen, Tim som følge af opstilling af vindmøller ved Tim i henhold til lokalplan nr. 281 for Ringkøbing-Skjern Kommune sagsnr.

Læs mere

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse Oplæg til debat i perioden 17. juni 16. august 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Billund Lufthavn

Læs mere

Vindmøller ved Pårupvej vest for Assing. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Pårupvej vest for Assing. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Pårupvej vest for Assing Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Bilag 2 Forvaltningens kommentarer til indkomne bemærkninger fra offentlig høring 1 Der er indkommet

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller

Kommuneplantillæg nr. 15. til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune. Temaplan for vindmøller Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009-2021 Hedensted Kommune Temaplan for vindmøller November 2012 Indhold Kolofon Temaplan for vindmøller, Kommuneplantillæg nr.15 til Kommunenplan 2009-21. Hedensted

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Vindmøllepark Skovengen

Vindmøllepark Skovengen Præsentation af projekt v/ Jacob Jellesen Landinspektør, LE34 1 Præsentation af projektet: Mølleprojektet Værditabsordning Køberetsordning Ekstra tiltag for naboer Spørgsmål er velkomne undervejs 2 Præsentation

Læs mere

Høringsperioden går fra 27. august 2013 til 24. september 2013.

Høringsperioden går fra 27. august 2013 til 24. september 2013. Vindmøller Kærhuse Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Kærhuse mellem Lørsted og Holmsø. Det nye vindmølleområde vil bestå af 4 vindmøller

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren

Vindmøller måske en ny indtjeningsgren Vindmøller måske en ny indtjeningsgren 12. december 2012 v/ vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Orientering om vindmøller Klimaplan Love og rammevilkår for vindmøller Driftsøkonomi i vindmøller Eksempel

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013

Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning. 11.september 2013 Svend Bodholt Nielsen Resenborgvej 20 7400 Herning 11.september 2013 Anmeldelse af etablering af gyllebeholder - Resenborgvej 20, 7400 Herning Ikast-Brande Kommune har den 13. august 2013 modtaget en anmeldelse

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune

Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2001 for Lemvig Kommune og nr. 9 til Kommuneplan 2002 for Thyborøn-Harboøre Kommune Temaplan for vindmøller i Lemvig Kommune Juli 2008 Indhold Indledning 3 Baggrund

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2

Vindmøller ved Stakroge. Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Vindmøller ved Stakroge Forvaltningens kommentarer til de indkomne bemærkninger BILAG 2 Notat omkring de indkomne bemærkninger til debatoplæg for Vindmølleområdet T22 ved Stakroge. Der er indkommet i alt

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014

BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk. 15. august 2014 BALLEGAARD EJENDOMSUDVIKLING A/S Nørregade 14 2 7100 Vejle E-mail: bj@ballegaard-gruppen.dk 15. august 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til opdeling af et enfamiliehus til to lejligheder (med to lejemål)

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller

Vindmølleordninger. Dato - Dok.nr. Titel. Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Vindmølleordninger 1 Økonomiske ordninger der eksisterer i forbindelse med opsætning af vindmøller Ordningernes formål er at øge den lokale forankring og accept af nye vindmøller. Vindmølleordningerne

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere