Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Struer, den 15. januar 2003 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2002/03 Halvårsregnskabet er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor periodens resultat, primobalance og sammenligningstal er korrigeret i overensstemmelse hermed, jævnfør bilag 1. Omsætningen steg med 61 millioner DKK til millioner DKK, svarende til en vækst på 3 procent i forhold til første halvår 2001/02. Det ordinære resultat før skat blev på 136 millioner DKK mod 99 millioner DKK i første halvår sidste år, svarende til en forbedring på 37 millioner DKK eller 37 procent. Omsætningen i regnskabsårets andet kvartal udgjorde millioner DKK, mens den året før udgjorde millioner DKK, svarende til en omsætningstilbagegang på 31 millioner DKK. Det ordinære resultat før skat viste derimod en forbedring på 27 millioner DKK, idet resultatet for andet kvartal blev på 145 millioner DKK mod 118 millioner DKK året før. En stram balancestyring har medført, at koncernens cash flow blev forbedret med 127 millioner DKK. Meget positiv udvikling på en række vigtige markeder, blandt andet Storbritannien, Spanien, Italien og de skandinaviske markeder. Tyskland og Holland udviklede sig i regnskabsårets andet kvartal utilfredsstillende. Det amerikanske marked er som helhed fortsat problematisk. Vi ser dog en begyndende positiv udvikling i en række butikker. Produktlanceringerne følger planen. BeoVision 5 er lanceret i USA, den nye version af BeoSound 3200 med harddisk og telefonen BeoCom 4 lanceres i dette kvartal, og i maj lanceres en banebrydende akustisk nyhed. Starten på tredje kvartal har ikke givet anledning til at ændre forventningerne til regnskabsåret 2002/03 om en moderat omsætningsvækst og et resultat før skat på mellem 280 og 295 millioner DKK. Jørgen Worning Formand for bestyrelsen Torben Ballegaard Sørensen Administrerende direktør 1/13

2 Hovedtal Bang & Olufsen a/s koncernen (ikke revideret) (mio. DKK) 1/6-30/ / /02 Nettoomsætning 2.058, ,7 Resultat af primær drift 138,2 108,1 Finansielle poster (2,6) (8,9) Resultat af ordinær drift før skat 135,6 99,2 Skat af ordinært resultat (54,0) (47,4) Periodens resultat efter skat 81,6 51,8 Heraf minoritetsandel 2,0 6,2 Bang & Olufsen a/s andel af periodens resultat 83,6 58,0 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. Selskabsskat er beregnet som den andel af regnskabsårets forventede skatteudgift, der påhviler resultatet for de anførte 6 måneder. Balance oplysninger 30/ /11-01 Egenkapital 1.448, ,1 Aktiver 2.705, ,4 Aktiver, ekskl. likvide midler 2.544, ,9 Udvikling i egenkapital Egenkapital pr. 1. juni 1.406, ,3 Udbetalt udbytte (46,9) (46,9) Udbytte egne aktier 3,1 3,1 Kapitalforhøjelse anvendt til medarbejderaktier 1,6 1,3 Valutakursregulering af investering i datterselskaber (0,2) (6,7) Overført resultat 83,6 58,0 Egenkapital pr. 30. november 1.448, ,1 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 2/13

3 Kommentarer til udviklingen i første halvår Bang & Olufsen a/s Omsætningen i Bang & Olufsen a/s blev i halvåret på millioner DKK mod millioner DKK i halvåret 2001/02. En vækst på 61 millioner DKK eller 3 procent. Omsætningen er dermed noget lavere end forventet og dækker over en stor spredning på markeder og forretningsområder. Omsætningen er negativt påvirket af kursudviklingen på primært USD og GBP med 26 millioner DKK i forhold til sidste år. Koncernen har som planlagt gennemført en række initiativer med det formål at sikre en højere lønsomhed, hvorfor resultatet af den primære drift blev på 138 millioner DKK mod 108 millioner DKK i samme periode sidste år, altså en forbedring på 30 millioner DKK eller 28 procent. Det ordinære resultat før skat blev på 136 millioner DKK mod 99 millioner DKK i samme halvår sidste år, svarende til en forbedring på 37 millioner DKK eller 37 procent. Indtjeningsforbedringen skyldes en forbedret bruttoavance som følge af en effektivisering af produktionen, gennemførsel af prisforhøjelser på en række produkter samt en stram styring af omkostningsniveauet generelt i koncernen. Resultatet efter skat blev på 82 millioner DKK mod 52 millioner DKK i samme halvår sidste år, altså en forbedring på 30 millioner DKK eller 58 procent. Både resultatet af den primære drift samt det ordinære resultat før skat er påvirket positivt med 16 millioner DKK som konsekvens af overgangen til den nye årsregnskabslov, idet koncernen har aktiveret og afskrevet udviklingsomkostninger, jævnfør bilag 1. Via stram balancestyring er halvåret blevet afviklet uden det traditionelle store negative cash flow. Koncernens cash flow blev i første halvår således negativt med kun10 millioner DKK, hvor det i første halvår sidste år var negativt med 137 millioner DKK en forbedring på 127 millioner DKK. Brand-understøttet forretning Den samlede omsætning i koncernens brand-understøttede forretning blev i halvåret på millioner DKK mod millioner DKK i samme halvår sidste år, svarende til en vækst på 62 millioner DKK eller 3 procent. Det ordinære resultat før skat i koncernens brand-understøttede forretning blev på 148 millioner DKK mod 106 millioner DKK i samme halvår sidste år, svarende til en forbedring på 42 millioner DKK eller 40 procent. Af den brand-understøttede forretning udgjorde Telecom-aktiviteterne en omsætning på 154 millioner DKK mod 135 millioner DKK i samme halvår sidste år, svarende til en vækst på 19 millioner DKK eller 14 procent, hvilket 3/13

4 er tilfredsstillende og viser resultatet af de senere års koncentrerede forbedringstiltag. Det er fortsat de trådløse telefoner, BeoCom 2 og BeoCom 6000, der bidrager positivt til omsætningen. Udviklingen på markederne Storbritannien har i halvåret vist en omsætningsfremgang på 51 millioner DKK eller 24 procent i lokal valuta. Storbritannien er dermed koncernens største marked; en position opnået gennem flere års målrettet indsats for at skabe en solid og sund distribution samt i de senere år en positiv forbrugsudvikling inden for langvarige forbrugsgoder. Spanien / Portugal viste i halvåret en omsætningsfremgang på 28 millioner DKK eller 30 procent i lokal valuta. Også her må den gunstige udvikling tilskrives et vedholdende arbejde med opbygning af distributionen. Det italienske og det franske marked viste begge omsætningsfremgang henholdsvis 22 millioner DKK eller 25 procent og 2 millioner DKK eller 3 procent i lokal valuta. Det danske marked viste i halvåret en omsætningsfremgang på 26 millioner DKK eller 13 procent, mens det norske og det svenske marked gik frem med henholdsvis 4 millioner DKK eller 6 procent og 3 millioner DKK eller 3 procent i lokal valuta. Samlet må udviklingen på de skandinaviske markeder siges at være tilfredsstillende. Det tyske marked har i halvåret vist en skuffende omsætningstilbagegang på 60 millioner DKK eller 19 procent i lokal valuta. Det er især de mindre multibrand butikker, som udviser et fald. Som beskrevet i regnskabsmeddelelsen for året 2001/02 står vi i Tyskland over for betydelige strukturelle udviklingsbehov i vores distribution. Vi vil intensivere denne strukturudvikling. Det schweiziske og det østrigske marked har fastholdt omsætningsniveauet, og begge markeder viste i halvåret en omsætningsfremgang på henholdsvis 5 millioner DKK eller 3 procent og 2 millioner DKK eller 8 procent. Det hollandske marked tegner sig for en tilbagegang på 25 millioner DKK eller 17 procent i lokal valuta som følge af svag efterspørgsel i periodens sidste to måneder. Omsætningen på det amerikanske marked målt i USD er uforandret i forhold til året før. Dette er nået selvom flere af B1 butikkerne er lukket. De Bang & Olufsen ejede B1 butikker, som er åbnet før 31. maj 2001, realiserede i halvåret en omsætningsvækst på 13 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Driftstabet i USA i første halvår blev på 22 millioner DKK mod sammenligneligt 28 millioner DKK i samme periode sidste år. Hertil kommer tab og hensættelser til debitorer og afvikling af butikker som følge af igangværende strukturændringer på 23 millioner DKK mod 3 millioner DKK sidste år. Det amerikanske marked har været og er vanskeligt, og den forventede forbedring af den samlede drift har været marginal. 4/13

5 Bang & Olufsen ejer og driver i dag 24 butikker på det amerikanske marked mod 30 butikker med udgangen af første halvår sidste år. Arbejdet med at understøtte distributionen på det amerikanske marked pågår fortsat. De fleste asiatiske markeder viste i regnskabsårets første halvår en pæn omsætningsfremgang. Således tegner de asiatiske markeder sig for en omsætningsvækst på 6 millioner DKK eller 6 procent. Tallet dækker dog over et fald i Japan og Singapore, mens de øvrige asiatiske markeder har vist en flot fremgang. Expansion Markets, der omfatter Rusland, Mellemøsten, Sydamerika, Afrika og de østeuropæiske markeder, tegnede sig i første halvår for en omsætningsfremgang på 18 millioner DKK eller 38 procent. Produktlanceringer I regnskabsårets første halvår færdiglancerede Bang & Olufsen som planlagt BeoVision 5, Bang & Olufsens nye plasma-fjernsyn, i Europa og Fjernøsten. Ligeledes færdiglanceredes BeoSound 2, Bang & Olufsens nye bærbare afspiller af digital musik, i løbet af halvåret. I halvåret lancerede Bang & Olufsen endvidere et nyt opdateret tv inden for den klassiske BeoVision MX familie BeoVision MX 8000, der blandt andet indeholder mulighed for moderne digital surround sound. Distributionsudvikling Ved udgangen af halvåret er der 638 B1 butikker mod 602 B1 butikker i samme halvår sidste år. Der er netto åbnet 20 B1 butikker og 34 shop in shop butikker i første halvår. Omsætningsandelen i B1 butikkerne er nu på 66 procent mod 56 procent i samme halvår sidste år. På verdensplan har Bang & Olufsen 694 shop in shop butikker det vil sige butikker, der også forhandler produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen, men har dedikeret et område af deres butik til Bang & Olufsens produkter. Shop in shop butikkerne tegner sig for 23 procent af omsætningen. Der forhandles endvidere Bang & Olufsen produkter fra 541 øvrige butikker, som tegner sig for 11 procent af omsætningen. 5/13

6 Brand-uafhængig forretning Bang & Olufsen Medicom a/s Bang & Olufsen Medicom omsatte i halvåret for 120 millioner DKK mod 126 millioner DKK i samme halvår sidste år, svarende til et fald på 6 millioner DKK eller 5 procent. Som beskrevet i regnskabsmeddelelsen for første kvartal oplever Bang & Olufsen Medicom i øjeblikket en faldende ordreindgang på såvel produktions- som på udviklingsområdet. Selskabet forventer derfor ikke i regnskabsåret at kunne nå en omsætning og en indtjening på niveau med sidste år, men derimod at resultatet i indeværende regnskabsår vil ligge lavere end sidste år. Bang & Olufsen Medicom har som følge heraf tilpasset såvel organisation som kapacitet til den lavere ordreindgang. Udviklingen af nye projekter sker som planlagt, og det forventes, at væsentlige igangværende projekter inden for administration af oral medicin vil nå de afsluttende udviklingsfaser med efterfølgende testlanceringer i samarbejde med en eller flere medicinalvirksomheder. Bang & Olufsen ICEpower a/s Bang & Olufsen ICEpower havde i halvåret en omsætning på 13 millioner DKK mod 5 millioner DKK samme periode sidste år; en vækst på 8 millioner DKK. Pga. de fortsatte investeringer i teknologi- og produktudvikling udviser ICEpower dog stadig et underskud i halvåret på 8 millioner DKK (mod 10 millioner DKK samme halvår sidste år). Omsætningsvæksten er et udtryk for ICEpowers begyndende etablering på markedet for digital forstærkerteknologi. 6/13

7 Forventninger til regnskabsåret Produktlanceringer I december lancerede Bang & Olufsen som planlagt BeoVision 5 på det amerikanske marked. Endvidere lanceres i marts en helt ny version af den klassiske BeoSound Ouverture, BeoSound 3200, nu med indbygget CD memory i form af harddisk teknologi til oplagring af mange timers musik direkte i produktet. I januar lanceres en ny trådløs telefon, BeoCom 4. Der er tale om et stand alone produkt, der vil appellere til mange brugssituationer og passe ind i mange forskellige miljøer. Telefonen er baseret på enkelhed funktionalitetsmæssigt såvel som designmæssigt. I slutningen af regnskabsåret forventer Bang & Olufsen at lancere et væsentligt akustisk produkt, der vil være banebrydende teknologisk såvel som designmæssigt og sætte nye standarder for den absolut højeste ende af audiomarkedet. Et tilsvarende banebrydende audio center produkt forventes lanceret i efteråret Årets resultat I delårsrapporten for 1. kvartal 2002/03 udtrykte vi vore forventninger til indeværende regnskabsår således: Vi har på baggrund af det realiserede resultat i første kvartal samt udviklingen i september måned ikke fundet anledning til at ændre vores forventninger. Årets resultat vil som følge af overgangen til den nye årsregnskabslov blive påvirket positivt med et beløb i størrelsesordenen 30 millioner DKK. Forventningerne til helåret er herefter millioner DKK før skat. Om end det er lykkedes at forbedre driften af en række butikker på det amerikanske marked, vil fremgangen i det regnskabsmæssige resultat på dette marked været mindre end forventet ved regnskabsårets start. I løbet af de seneste 12 måneder har koncernen arbejdet målrettet med at styrke indtjeningsevne, balance og cash flow for at imødegå den høje usikkerhed, der hersker i øjeblikket. Vi fastholder derfor fortsat, at vi trods en noget svagere omsætningsvækst end planlagt, vil kunne realisere det forventede indtjeningsniveau på millioner DKK før skat. 7/13

8 Bilag 1 Ændret regnskabspraksis Som følge af ikrafttræden af den nye Årsregnskabslov af 7. juni 2001 samt ændringer og opdateringer af en række danske regnskabsvejledninger er der foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis pr. 1. juni Alle sammenligningstal er tilpasset de foretagne ændringer i anvendt regnskabspraksis. Periodens resultat er som følge af praksisændringerne påvirket positivt med 15,7 millioner DKK. Den tilsvarende ændring vedrørende 1. halvår sidste år udgør 1,1 millioner DKK. Egenkapitalen er som følge af ændringerne forøget med 163 millioner DKK pr. 1. juni 2002 og 161 millioner DKK pr. 1. juni Periodens resultat sammensætter sig således: (mio. DKK) Resultat af primær drift: 1/6-30/ /6-30/11 01 Resultat af primær drift før ændring af regnskabspraksis 122,5 107,0 Udviklingsomkostninger som aktiveres i halvåret 54,5 40,6 Afskrivning, udviklingsomkostninger (38,8) (39,5) Samlet ændring 15,7 1,1 Resultat af primær drift efter ændring af regnskabspraksis 138,2 108,1 Resultat af ordinær drift: Resultat af ordinær drift før skat og før ændring af regnskabspraksis 119,9 98,1 Ændring som følge af ny regnskabspraksis, jf. ovenfor 15,7 1,1 Resultat af ordinær drift før skat efter ændring af regnskabspraksis 135,6 99,2 Skat af ordinært resultat (54,0) (47,4) Periodens resultat efter skat 81,6 51,8 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 8/13

9 Egenkapitalen sammensætter sig således: 1/6 02 1/6 01 Egenkapital primo 1.244, ,9 Ændring af egenkapital primo: Aktiverede udviklingsomkostninger 165,6 163,5 Regulering, udskudt skat (49,7) (49,0) Korrektion vedr. udbytte 46,9 46,9 Korrigeret egenkapital primo 1.406, ,3 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. Følgende områder er omfattet af ændringerne i anvendt regnskabspraksis: Koncerngoodwill Hidtidig praksis Koncerngoodwill opgøres på købstidspunktet som forskellen mellem anskaffelsessummen og den erhvervede virksomheds indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Koncerngoodwill afskrives direkte over egenkapitalen. Ny praksis Koncerngoodwill opgøres på købstidspunktet som forskellen mellem anskaffelsessummen og den erhvervede virksomheds indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis. Koncerngoodwill og goodwill erhvervet fra og med 1. juni 2002 indregnes i balancen og afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid, der fastsættes på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder, dog maksimalt 20 år. Udviklingsomkostninger Hidtidig praksis Produktudviklingsomkostninger omkostningsføres i det år, hvori de afholdes og omfatter de omkostninger, der kan henføres til koncernens udviklingsafdelinger, herunder omkostninger til gager, lønninger, materialer, tjenesteydelser og afskrivninger på inventar og anlæg, der benyttes til udviklingsaktiviteter. Ny praksis Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og som vurderes at kunne markedsføres i form af nye produkter på et fremtidigt potentielt marked, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Udviklingsomkostninger indregnes til kostpris under immaterielle anlægsaktiver og afskrives over den forventede brugstid, når kriterierne herfor er opfyldt. Udviklingsomkostninger, som ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostning i resultatopgørelsen på afholdelsestidspunktet. Udviklingsprojekter omfatter gager, lønninger, materialer, tjenesteydelser og afskrivninger på inventar og anlæg, der direkte og indirekte kan henføres til koncernens udviklingsaktiviteter. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. 9/13

10 Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostningerne lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-6 år. Udbytte Udbytte for regnskabsåret Hidtidig praksis Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse i regnskabet. Ny praksis Udbytte indregnes som en forpligtelse i regnskabet på det tidspunkt, hvor det vedtages på generalforsamlingen. Foreslået udbytte optages ikke som en forpligtelse, men vises som en særskilt post under egenkapitalen. Tilgodehavende udbytte Hidtidig regnskabspraksis Tilgodehavende udbytte indregnes under omsætningsaktiver i balancen, når forslag herom foreligger. Ny praksis Tilgodehavende udbytte indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor det vedtages på generalforsamlingen. Prioritetsgæld Prioritetsgæld optages til amortiseret kostpris. Overgangen til den nye årsregnskabslov har ingen væsentlige konsekvenser for koncernen. Afledte finansielle instrumenter og sikringsaktiviteter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender og anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser indregnes på egenkapitalen under overført resultat. Indtægter og omkostninger vedrørende sådanne sikringstransaktioner overføres fra egenkapitalen ved realisation af det sikrede. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer løbende til dagsværdi i resultatopgørelsen. Overgangen til den nye årsregnskabslov har ingen væsentlige konsekvenser for koncernen. Leasing Koncernen har alene operationelle leasingkontrakter. Leje- og leasingydelser omkostningsføres i det år, hvor de afholdes. 10/13

11 Bilag 2 Hoved- og nøgletal - Bang & Olufsen a/s 1. halvår Koncern (mio. DKK) 1998/ / / / /03 Resultat Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat af ordinær drift før skat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat (50) Periodens resultat efter skat Periodens resultat efter skat og minoritetsandele Balance Balancesum ultimo Aktiekapital Egenkapital ultimo Minoritetsinteresser Periodens cash flow (544) (163) (197) (137) (10) Nøgletal Overskudsgrad, % Afkastningsgrad, % Forrentning af egenkapital, % Likviditetsgrad 1,6 1,7 1,8 1,8 2,0 Selvfinansieringsgrad, % Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK Børskurs pr. 30. november Børskurs / Indre værdi 5,1 2,8 3,9 1,8 1,5 Parentes angiver negative beløb. Nøgletallene defineres således: Overskudsgrad: Afkastningsgrad: Forrentning af egenkapital: Likviditetsgrad: Selvfinansieringsgrad: Resultat af primær drift*100 Nettoomsætning Resultat af primær drift*100 Gennemsnitlig operative aktiver Ordinært resultat efter skat*100 Gennemsnitlig egenkapital Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Egenkapital ultimo*100 Passiver ultimo Indre værdi pr. nom. 10 DKK aktie, DKK: Egenkapital ultimo Antal aktier ultimo 11/13

12 Bilag 3 Halvårsregnskab Perioden 1/ til 30/ (mio. DKK) Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet kerneforretning B&O B&O Andet/ B&O a/s Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Omsætning 1.928,1 120,9 13,4 (4,3) 2.058,1 Resultat af primær drift 149,0 (2,3) (8,5) 138,2 Resultat af ordinær drift før skat 148,4 (4,4) (8,4) 135,6 Halvårsregnskab Perioden 1/ til 30/ (mio. DKK) Brand- Brand-uafhængig forretning understøttet kerneforretning B&O B&O Andet/ B&O a/s Bang & Olufsen Medicom a/s ICEpower a/s elimineringer koncernen Omsætning 1.865,8 125,7 5,4 (0,2) 1.996,7 Resultat af primær drift 113,2 5,0 (10,1) 108,1 Resultat af ordinær drift før skat 106,1 3,3 (10,2) 99,2 Parentes angiver negative beløb eller beløb, der skal fratrækkes. 12/13

13 Bilag 4 Omsætning og distribution, Bang & Olufsen AudioVisual a/s Omsætningen fordelt på markeder Koncern (mio. DKK) Omsætning Vækst 1. halvår 2002/03 lokal valuta Storbritannien % Tyskland 256 (19%) Danmark % USA 167 (1%) Schweiz 141 3% Holland 127 (17%) Spanien/Portugal % Italien % Frankrig 96 3% Asiatiske markeder, ekskl. Japan 80 23% Expansion Markets 67 38% Sverige 53 3% Belgien 47 7% Norge 36 6% Østrig 34 8% Japan 25 (18%) Øvrige 21 Parentes angiver negativt fortegn Udvikling i antal butikker for Bang & Olufsen AudioVisual a/s Antal butikker Ændring i perioden Omsætningsfordeling Butikssegment pr. 30/ / /11-02 pr. segment B % Shop in shop % Øvrige 541 (100) 11% I alt (46) 100% Parentes angiver negativt fortegn. Definitioner af butikssegmenter: B1 Shop in shop Butikker, der udelukkende forhandler Bang & Olufsen produkter. Butikker med dedikeret salgsområde til Bang & Olufsen produkter. 13/13

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002 Halvårsrapport for perioden 1. juni 2001 30. november 2001 Meddelelse nr. 01.04 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. januar 2002 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2001/2002

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2002 for. Bang & Olufsen a/s. Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2002 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002-31. august 2002 for Bang & Olufsen a/s Kvartalsregnskabet er udarbejdet efter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003

Delårsrapport for perioden 1. juni februar 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. april 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 2002 28. februar 2003 Delårsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov, hvorfor

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 13. april 2005 Delårsrapport for perioden 1. juni 2004-28. februar 2005 for Bang & Olufsen a/s Omsætningsfremgang i tredje kvartal, hvor

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 Meddelelse nr Struer, den 10. oktober 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. oktober 2003 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2003 for Bang & Olufsen a/s Som udtrykt i forventningerne til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002 Delårsmeddelelse for perioden 1. Juni 2001-28. Februar 2002 Meddelelse nr. 01.06 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 17. April 2002 Delårsmeddelelse for 3. kvartal 2001/2002

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 24. januar 2001 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2000/2001 Omsætningen voksede til 1.866 mio. DKK eller 4 procent i forhold til første halvår

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s

Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 15. august 2003 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2002/03 for Bang & Olufsen a/s Årsrapporten er udarbejdet efter den nye årsregnskabslov,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05

Bang & Olufsen a/s. Årsrapport 2004/05 Bang & Olufsen a/s Årsrapport 004/05 Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Udviklingsomkostninger Distribution og marketingomk. Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift Resultat

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 12. januar 2005 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2007 Struer, den 8. oktober 2007 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev 926 millioner DKK mod 876 millioner DKK sidste år, svarende til en

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 30. november 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2009/10 på 1.234 millioner DKK mod 1.533 millioner DKK

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30.

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 Meddelelse nr Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. Struer, 9. januar 2008 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2007 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning voksede i halvåret med 97 millioner DKK til 2.166 millioner DKK, en stigning

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2003 29. februar 2004 Meddelelse nr. 03.11. Struer, den 20. april 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2003 29. februar 2004 Meddelelse nr. 03.11. Struer, den 20. april 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 20. april 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 2003 29. februar 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i perioden på

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007

Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for året 2006/07 Meddelelse nr. 07.03. Struer, den 13. august 2007 Struer, den 13. august 2007 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2006/07 for Bang & Olufsen a/s Koncernens resultat før skat blev på 524 millioner DKK mod 431 millioner DKK sidste år. Det er en fremgang

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første halvdel af regnskabsåret 2008/09 på 1.533 millioner DKK mod 2.166 millioner DKK i

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 Meddelelse nr. 06.07. Struer, den 10. januar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 10. januar 2007 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Regnskabsmeddelelse for året 2003/04 Meddelelse nr. 04.03. Struer, den 16. august 2004

Bang & Olufsen a/s Regnskabsmeddelelse for året 2003/04 Meddelelse nr. 04.03. Struer, den 16. august 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 16. august 2004 Regnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2003/04 for Bang & Olufsen a/s Resultatet af den ordinære drift før skat blev på

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2008-28. februar 2009 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i regnskabsårets første tre kvartaler på 2.173 millioner DKK mod 3.207 millioner DKK i

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2001 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 22. oktober 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets første kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006

Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 Meddelelse nr. 06.05. Struer, den 6. oktober 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 6. oktober 2006 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2006 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s

Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Årsregnskabsmeddelelse for 2009/10 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i regnskabsåret 2009/10 blev på 2.762 millioner DKK mod 2.790 millioner DKK sidste år. Omsætningen i fjerde kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 2009-28. februar 2010 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2009/10 blev på 1.982 millioner DKK mod 2.173 millioner

Læs mere

CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS

CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS CODA BYG & VVS & ALT TIL BAD ApS Årsrapport 26. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2013 Tino Segebrecht Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s

Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K København, den 11. januar 2006 Halvårsrapport for perioden 1. juni 30. november 2005 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Struer, den 18. april 2001

Struer, den 18. april 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 18. april 2001 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-28. februar 2001 for Bang & Olufsen a/s Omsætningen i regnskabsårets tre første

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Køb Guld ApS. Årsrapport

Køb Guld ApS. Årsrapport Vester Farimagsgade 6, 5. 1606 København V CVR-nr.: 26 99 53 96 Årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2013-30. juni 2014 10. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere