Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015"

Transkript

1 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune

2 K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4 2013K4 2014K4

3 A r b e j d s p l a d s e r f o r d e l t e f t e r b r a n c h e, A a r h u s K o m m u n e o g

4

5 5,3 4,8 Okt Okt. 2014

6 U d v i k l i n g i V æ r d i s k a b e l s e o p g j o r t e f t e r v æ k s t o m r å d e ( = )

7

8 Detailhandelen fra 2009 til 2013 Dagligvareforbruget +16 % til DKK 8,9 mia. Udvalgsvarer +2,5 % til DKK 7,7, mia.

9 efterspørgsel efter boliger

10 B e f o l k n i n g s t i l v æ k s t i Ø s t j y l l a n d Favrskov Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus Østjylland

11 A a r h u s t a b e r s t a d i g d e å r i g e n e g a t i v n e t t o t a l

12 F o r e t r u k n e n æ s t e b o l i g f o r m

13 E j e n d o m s m æ g l e r e C e n t r u m» Stor efterspørgsel og behov for 2 3 værelseslejligheder også i randen rundt om Ringgaden - Byg - Byg - Byg» Opgradering den eksisterende boligmasse den trænger voldsomt» Større lejligheder både alm. og luksus til familier og seniorer fra forstæderne» Boligmæssig fortætning» Det attraktive uderum altan, terrasse etc.

14 Å r s a g e r t i l F r a f l y t n i n g

15 efterspørgsel efter erhverv

16

17 Detail Størrelse Geografi

18 Produktion Størrelse Geografi

19 Undervisning - via AARHUS N Størrelse Geografi

20 D et sker i Aarhus i 2015: B y u d v i k l i n g s o m r å d e r

21 K y s t v e j s s t r æ k n i n g e n E k s i s t e r e n d e b y g g e p l a d s e r U r b a n M e d i a S p a c e - p r o j e k t e t DOKK1 Medio 2015 PUMPEANLÆGGET April 2015 Åen April 2015 HAVNEPLADSERNE December 2015 undtagen hvor letbanen etableres

22 K y s t v e j s s t r æ k n i n g e n E k s i s t e r e n d e b y g g e p l a d s e r B e l æ g n i n g Juli 2015 er belægningsarbejder på hele strækningen fra Dokk1 til Nørreport færdige» BELÆGNINGSARBEJDERNE omfatter kørebaner, kantstene og flisebelægninger

23 K y s t v e j s s t r æ k n i n g e n K o m m e n d e b y g g e p l a d s e r L e t b a n e n Første etape af Letbanens anlægsarbejde på Kystvejsstrækningen omkring Dokk1s område er afsluttet:» Broen over Aarhus Å står færdig og sporet fra Aarhus H til Skolebakken St. er forberedt til Letbanens skinner, master, kørestrøm, perroner mm.» Siden lørdag 18. oktober har Aarhus Nærbane atter kunnet køre på en uafbrudt strækning fra Aarhus H mod Grenaa Anlægsselskabet gennemfører:» forberedende anlægsarbejde fra Skolebakken St. til Nørreport og Østbanetorvet.» etablering af letbanesystem skinner, master, kørestrøm, perroner mm på hele strækningen fra Mindet til Nørreport og Østbanetorvet.

24 K y s t v e j s s t r æ k n i n g e n Trafikale konsekvenser af to spor på Kystvejen Trafikale konsekvenser af neddroslingen fra fire til to spor på Kystvejsstrækningen pr. 13. august 2012 Nørreport-krydset Før: ( ) Efter: (23 %) Spanien Før: ( ) Efter: (19 %) Dronning Margrethes Vej Før: ( ) Efter: (12 %)

25 M i d t b y e n Mindet Mindet åbnes delvist til Sydhavnsgade men lukkes for gennemkørende trafik.» Denne løsning giver mulighed for, at trafikken til Dokk1 og havnepladsen kan ske fra både Sydhavnsgade og Europaplads.» Trafikanter fra Marselis Boulevard der skal til Dokk1 kan i stedet for Strandvejen benytte Sydhavnsgade og dermed aflastes Strandvejen. Jægergårdsgade» Vi har midlertidigt åbnet vejforbindelsen mellem Jægergårdsgade og Sydhavnsgade på grund af de omkringliggende byggerier i området.» For at neddrosle den havnerelaterede trafik på kystvejsstrækningen har vi etableret en række svingretninger på Jægergårdsgade:» Trafikken kan nu svinge til venstre fra Jægergårdsgade mod Mellemarmen og Filmbyen. Det er også muligt at svinge til højre fra Sydhavnsgade mod Jægergårdsgade. Der er lukket for alle andre svingbevægelser.

26 K y s t v e j s s t r æ k n i n g e n H o v e d a d g a n g s v e j e n e t i l by- o g e r h v e r v s h a v n e n Hovedadgangsvejene for trafikken til by- og erhvervshavn er i dag delt, og Ringsystemet og indfaldsvejene bliver forbedret for at skabe bedre adgang til Midtbyen.» Trafikken til Aarhus Havn bliver i dag ledt ad Åhavevej og i fremtiden via den planlagte tunnel under Marselis Boulevard.» Trafikken til Aarhus Ø, den nye havnebydel, bliver i dag ledt ad Bernhard Jensens Boulevard og Hjortholmsvej.

27 P l a n c h e f r a G ø s t a

28

29 DOWNTOWN

30 V I R K S O M H E D E N S O M B Y O G B Y E N S O M V I R K S O M H E D CASE: MALMØ PARADIGMESKIFTE VIRKSOMHEDERNE FLYTTER FRA INDUSTRIOMRÅDER TIL CITY Fra at virksomhederne placerer sig i havne- og industriområder, blander størstedelen sig i dag med private boliger i city eller tilsvarende områder med stærk urban karakter. De tidligere så fasttømrede pladser i bystrukturen for virksomheder og bymiljø er opløst og har skabt en ny form for bystruktur Det er selve urbanitetens mangfoldige udtryk, bykvalitet, byliv, de nye livsformer, den urbane stemning og åbenhed, der fungerer som en ny drivkraft for moderne erhvervsudvikling. Det 4. stadsrum i teori og praksis De innovative og urbane virksomheders vækst afhænger af tætte eksterne samarbejder og medarbejder-netværk Kravene til virksomhederne om innovation, profitabilitet og om at være en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker kvalificeret arbejdskraft, får virksomhederne til at flytte til city.

31 A A RHUS Ø» Ca beboere» Ca arbejdspladser» Samlet bebyggelse ca etagekvadratmeter» Området dækker samlet ca. 1 kvadratkilometer

32 BASSIN 7

33 BASSIN 7 Bylivsaktiviteter Ca etm² Ca etm² Ca etm² Ca etm² Ca etm² Ca etm² Ca etm²

34 U D S I G T S T Å RN» Indvielse 1. maj 2015

35 S E J L S P O R T S C E N T R E R E T» A.P. Møller Fondens bevilling på 36 mio. kroner til fuldførelse af et internationalt sejlsportscenter på Aarhus Ø skaber sejlsportsrammer i verdensklasse for Europæisk Kulturhovedstad i 2017 og ISAF VM i 2018» Sailing Aarhus står bag visionen om sejlsportscenteret.» Arkitektfirmaet Entasis, Praksis Arkitekter, Henry Jensen A/S og Schønherr A/S står bag vinderprojektet.» Aarhus Internationale Sejlsportscenter vil blive opført på Aarhus Ø på det nordvestlige hjørne over for Træskibshavnen.» Fremadrettet proces: Fundraising, projektering og lokalplanudarbejdelse

36 Z-HUSET» Parkeringskælder i to dæk færdiggjort» Byggeriet fortsætter ultimo 2014» 1. spadestik august 2008» Ca etagekvm. bolig og erhverv» Bygherrer: Marselis Ejendomme og Søgaard Ejendomme» ARKITEKT: DORTE MANDRUP ARKITEKTER/SAHL

37 P A K H U S E N E c a m 2 e r h v e r v o g b o l i g» Består af i alt 5 pakhuse» 1. etape på ca m2 - fordelt på etagemeter erhverv i to af husene og etagemeter erhverv og etagemeter bolig i det tredje hus - forventes igangsat primo 2015» Aart arkitekter» Bygherre: Anpartsselskabet Ø2

38 BYUDVIKLING I LISBJERG L o k a l v e j / S t i k v e j

39

40

41

42 GODSBANEN AARHUS K

43 Ca etagemeter boliger

44 Samlet ca etagemeter Udbud: rækkehuse/karré

45 Samlet ca etagemeter Rækkehuse og karréer Udbud: Forår 2015

46 D e t s k e r i A arhus i 2015: G e n e r e l u d v i k l i n g i b y e n

47 Forventet befolkningstilvækst

48 V i d e n a k s e n Fødevarer (Agro Food Park) Sundhed (Skejby bio-/med- & welfaretech) ICT (Katrinebjerg) Cleantech (Navitas ) Mode og Design

49

50

51

52

53

54 A a r h u s s y d

55 f r e d e r i k s g a d e

56

57

58

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter Business Aarhus Byggeboom i Aarhus Overblik over byens mange investeringer og projekter > Aarhus gennemlever i de kommende år et byggeboom, i et omfang, der ikke tidligere er set i byens historie. Byggeboomet

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S

ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S ÅRSRAPPORT 2014 AARHUS LETBANE I/S Indhold Ledelsespåtegning 2 De uafhængige revisorers erklæringer 3 5 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal 6 Forord: Danmarks første letbane er godt på vej 9 Aktiviteter

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET

GEVINSTER VED INVESTERINGER I BYLIV OG BYKVALITET PARTER MILJØMINISTERIET KØBENHAVNS UNIVERSITET REGION HOVEDSTADEN KØBENHAVNS KOMMUNE RINGBY KOMMUNERNE AARHUS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SKANDERBORG KOMMUNE BY & HAVN KILDEBJERG RY A/S KOLOFON Tekst

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Vision for Bryghusprojektet

Vision for Bryghusprojektet Bryghus projektet Vision for Bryghusprojektet Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S

BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S BETALER SIG BYLIV DER NATURSTYRELSEN BY & HAVN AARHUS KOMMUNE KILDEBJERG RY A/S Byliv der betaler sig / gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Byliv der betaler sig er gennemført i

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

Letbane i Århus-området

Letbane i Århus-området Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området etape 1 Rapport: Letbane i Århus-området etape 1, VVM-redegørelse og miljørapport Landskabsæstetiske

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder

Copenhagen City. Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder Copenhagen Science City Tæt på viden og forskning / Midt i en af verdens bedste byer / Unikke rammer og muligheder for virksomheder 2013 // fakta Copenhagen Science City er attraktiv for virksomheder og

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere