MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009"

Transkript

1 Ejendomme Finansiering Formuepleje SVANEN MARKEDSRAPPORT BERLIN Tyskland 2009 MARTS 2009

2 SVANEN markedsrapport Berlin 2009 Snart 20 år efter murens fald er byen Berlin og dens økonomi stærkere end nogensinde. Trods finanskrisens indtog i 2008 fortsætter den positive udvikling i erhvervslivet i Berlin også i De seneste års strukturelle ændringer i økonomien med større fokus på tertiære erhverv har ikke bare rustet Berlin til fremtiden men også sikret en modstandsdygtighed i nedgangstider. En stor satsning på forskning og innovation har medført en stor tilstrømning af viden og fremtidens industrier til byen, hvilket både på kort og lang sigt er en styrkelse af økonomien og derved byen Berlin. Attraktiviteten af Berlin er stadigt stigende hvilket afspejles i både den stigende tilflytning og antallet af turister der hvert år vælger at komme til byen. Med lave kvadratmeterpriser, en stadig faldende arbejdsløshed og et kulturliv uden sidestykke forstår man hvorfor. Berlin er kendt for sit kulturliv som tydeligt kommer til udtryk i dens mangfoldighed og åbenhed og af mange bliver beskrevet som en Weltdorf hvilket på fin vis afspejler den nuværende globale landsby, hvor mennesket på en gang lever både lokalt og globalt. Der er ikke helt uden grund at Berlins borgmester beskriver byen i følgende roser: "Berlin er en attraktiv, spændende og dynamisk metropol med en glødende fremtid" Lidt fakta om Berlin 3,4 mio. indbyggere i Berlin, hvilket er mere end Hamburg og München til sammen. Areal 892 km 2 hvilket er dobbelt så stort som region hovedstaden i Danmark (455,6 km 2 ) Berlin er Tysklands hovedstad og derved politisk magtcentrum Mere end 150 Ambassader og konsulater BNP 87,519 mio. svarende til 37,5 % af den samlede danske BNP Med næsten 8 mio. turister og 17,78 mio. overnatninger i 2008, er Berlin en af Europas mest besøgte rejsemål Faldende arbejdsløshed ( ), 14,4 % Marts 2009) Positiv befolkningstilvandring for fjerde år i træk Stort velfungerende og veludbygget kollektiv transportnetværk bestående af S-, & U-Bahn samt sporvogne og buslinjer I 2009 kåret til Europas 9. mest attraktive by at foretage ejendomsinvesteringer i af PriceWaterhouseCoopers Højeste investeringsvolume i Tyskland i 2008 (2,3 mia. ) Europas kulturhovedstad med flere verdenskendte institutioner Over 170 museer og 380 gallerier Værtsby for den internationale filmfestival Berlinalen Tysklands største uddannelses- og forskningsby med 4 universiteter og mere end studerende Har åbnet verdens 15. største videnskab og teknologipark med mere end 400 forskningsvirksomheder Har Europas største og mest moderne hovedbanegård og åbner i 2011 en helt ny lufthavn kun 20 min fra centrum med en årlig kapacitet på 25 mio. rejsende. Hovedsæde for flere store virksomheder bl.a. Deutsche Bahn, Osram, Axel Springer samt tysk eller europæisk hovedsæde for Microsoft, Coca Cola, Sony, Vattenfall og Universal Music.

3 Bruttonationalprodukt Berlin oplevede i 2008 en stigning i BNP på 3,16 % hvilket er en meget flot performance set i lyset af en stærkt ramt produktionsindustri ultimo Denne industri har dog allerede i januar 2009 vist en flot fremgang i både omsætning og beskæftigelse. Usikkerheden om udviklingen i bruttonationalproduktet for 2009 er stor og ingen tør på nuværende tidspunkt spå om fremtiden. Dog er den overvejende trend et svagt faldende BNP i Nærmere bestemt forudsiger Investitions-bank Berlin et fald i BNP på op til 2 %. Når det er sagt viser tegn fra primo 2009 at de store service og forskningsindustrier er uanfægtet af krisen og kombineret med en stor offentlig sektor menes Berlin at være godt rustet. Strukturændringerne i erhvervslivet har igennem det seneste årti flyttet hundredtusindvis af arbejdspladser fra de stærkt konjunkturfølsomme produktionsindustrier til service, forskning og udviklingsindustrier. Denne transformation har vist sig vital for Berlin og har eftertrykkeligt sat en tyk streg under den fortsat stigende betydning Berlin har i Tyskland og omverdenen. Berlin har i en lang årrække haft et efterslæb i forhold til byer som Hamborg og München på det økonomiske plan. Dog har udviklingen siden 2004 været gunstig for Berlin med en procentuel stigning i BNP per indbygger i samme niveau som de førnævnte byer. Det indikerer ikke bare et nyt kapitel for Berlin, men også en økonomi der udvikler sig i samme takt som de førende byer i Tyskland.

4 Befolkningstilvæksten i Berlin I takt med en stigende BNP er befolkningstilvæksten i Berlin også stigende hvilket endda skal ses i lyset af en faldende naturlig befolkningsudvikling. Berlin har pr. 30. september registrerede indbyggere hvilket gør Berlin til den anden største by i Europa næst efter London og man skal helt tilbage til årene 1996//1997 for at finde et tilsvarende indbyggertal i Berlin. Berlin er kendt for sin multietnicitet og havde ultimo 2008 mere end registrerede indbyggere fra 186 forskellige nationer. Befolkningsudviklingen har igennem mange år været præget af fraflytning af tyskere og tilflytning af udlændinge, herunder specielt ufaglærte. Denne udvikling er dog vendt nu med en positiv vandringssaldo og en proportionalt set stærkt faldende andel af ufaglærte udlændinge som tilflyttere. Det betyder at den vidensflugt af specielt veluddannede tyskere Berlin har oplevet siden murens fald langt om længe er vendt og Berlin nu igen oplever tilvandring af tyskere. Denne tilvandring er heller ikke som tidligere præget hovedsagligt af tilflyttere fra de omkringliggende områder men nu i stigende grad influeret af en tilstrømning af intellektuel arbejdskraft fra hele Tyskland.

5 Erhvervsstruktur Erhvervsstrukturen i Berlin har i mange år været præget af sekundære erhverv hvor fremstilling og produktion af biler, kemikalier og tobaksvarer har vægtet tungt. Siden murens fald og tilbageflytningen af det tyske parlament har byens erhvervsstruktur gradvist flyttet sig mere mod tertiære erhverv såsom tjenesteydelser og finansielle ydelser. Denne udvikling forventes yderligere forstærket de kommende år. Ved en fortsat forværring af det økonomiske klima forventes erhvervsstrukturen i Berlin gradvist ændret i takt med en skrumpende produktionsindustri. Den samlede arbejdsløshed udviklede sig positivt igennem hele 2008 hvilket specielt kan tilskrives videns og teknologisektoren, byggesektoren samt hotel og restaurationsbranchen. Dog er der en vis usikkerhed relateret til prognoserne for arbejdsløsheden i 2009 da en økonomisk stagnation eller mulig nedgang ofte har en forsinket indvirkning herpå. Dog viser de første tal fra 1. kvartal 2009 en faldende arbejdsløshed der dog delvist forklares af sæsonarbejde. Hotel og restaurationsbranchen oplevede i 2008 endnu et fremragende resultat med fortsat høje vækstrater. Berlin oplevede for femte år i træk en tangering af tidligere rekorder med 4,2 % flere besøgende end i Denne udvikling forventes yderligere forstærket i 2009 i takt med meget stærke tal fra januar måned 2009 med en fremgang på 4,0 % flere besøgende og 7,2 % flere overnatninger end januar måned Denne udvikling forklares med en øget fokus på billige indlandsrejser hvilket også tydeligt illustreres i en fremgang af tyske turister på 5,9 % med 8,4 % flere overnatninger i januar måned. Ejendomsmarkedet Gennemsnitlig udbudspris pr. m2 (median) 4 Q Q Q München ,55% Frankfurt/Main ,80% Hamborg ,89% Köln ,10% Berlin ,93%

6 Berlin er først og fremmest en by for lejere. Kulturelt er berlinerne præget af lav incitament til ejerskab hvilket skyldes byens historik og de tilgængelige finansieringsmuligheder. Med en ejerandel omkring de 15 % ligger Berlin også væsentligt under snittet for Tyskland med 41,6 %. Denne karakteristika gør udviklingen i lejepriser vital for boligmarkedet i Berlin. Lejepriserne har i de senere år oplevet en stigende tendens set over en bred kam. men er dog i takt med den økonomiske udvikling modereret. Den største trussel mod boligmarkedet er stigende problemer i de ufaglærte industrier hvilket på sigt kan betyde en faldende købekraft til fare for boligmarkedet. Denne udvikling forventes dog at ramme hårdest i de i forvejen udsatte områder i øst og syd Berlin da en stigende arbejdsløshed og faldende udlejningsprocenter vil medføre en forskydelse i negativ retning på udbud/efterspørgselskurven og derved faldende lejepriser. Lejepriserne i attraktive områder såsom Mitte og Friedrichshain fortsætter deres optur dog med en indikation af en faldende stigningsrate i takt med en svagere udlejningshastighed. Et lyspunkt i disse områder er et kraftigt fald i nybyggeri der på sigt resulterer i et mindre udbud og derved højere lejepriser Næst efter en faldende gennemsnitsindkomst er der i Berlin stor usikkerhed relateret til udbudssiden. Berlin har siden 2005 oplevet store ejendomsinvesteringer fra hovedsagligt udenlandske institutionelle investorer. Udviklingen på de finansielle markeder har betydet en stigende usikkerhed relateret til rentabiliteten af disse ejendomme og der er derfor sat spørgsmålstegn ved udviklingen på udbudssiden i Dog forventes flere indenlandske institutionelle investorer at foretage store investeringer i tyske ejendomme over en kommende årrække grundet større fokus på stabile og inflationssikre investeringer. Denne udvikling kan have en afbødende eller direkte positiv effekt på ejendomsmarkedet, også i Berlin. PriceWaterhouseCoopers offentliggjorde en rapport primo 2009 der kårede Berlin til den 9. mest attraktive by i Europa at foretager ejendomsinvesteringer i. Kåring baseres på baggrund af mange faktorer herunder udviklingen i alle former for ejendomme. Hvis man kigger på boligejendomme isoleret set vil Berlin befinde sig i top 5 med en købsanbefalingsprocent på 33 %. Investeringsvolumen i Berlin udgjorde i ,3 mia. hvilket er en nedgang på 67 % set i forhold til 2007 med en volumen på 6,7 mia.. Trods nedgangen er Berlin stadig den by i Tyskland med den højeste investeringsaktivitet med Hamborg, München og Frankfurt på de efterfølgende pladser. Historisk set er 2008 også det 4. højeste rangerende år hvilket illustrerer at trods nedgangen er der stadig masser af aktivitet i Berlin. Som allerede aktiv investor eller potentiel kommende investor er Berlin stadigvæk attraktiv. Uafhængig af den økonomiske udvikling i verdensøkonomien er Berlin fremtidens by med et fortsat stort potentiale. For den langsigtede investor med en velbeliggende ejendom og en fornuftig drift er afkastudsigterne meget favorable.

7 Gennemsnitlig kvadratmeterpris for ejerlejligheder i Berlin i 2008 Ovenstående data er hentet fra empirica prisdatabank der grafisk illustrerer de geografiske forskelle i prisniveauet i Berlin. Data er hentet på baggrund af udbudte ejerlejligheder og middelværdien for 4. kvartal 2008 er Områder som Mitte, Potsdamer Platz, dele af Prenzlauer Berg og Charlottenburg viser et niveau over pr m 2. De resterende dele af Prenzlauer Berg og Chalottenburg samt Friedrichshain viser et niveau mellem og pr m 2. Lejepriser Berlin Husleje i EUR pr. m2 Berlin Trend God 5,00-9,00 5,00-9,00 6,00-10,00 6,50-10,00 Opadgående Gennemsnitlig 3,70-6,90 3,70-6,90 4,00-8,00 4,50-8,00 Opadgående Basis 3,00-6,00 3,00-6,00 3,00-6,00 4,00-5,50 Uændret Lejepriser i Tyskland Gennemsnitlig udbudsleje pr. m2 (median) 4 Q Q Q München 10,98 11,17 11,58 5,46% Frankfurt/Main 9,38 9,86 10,00 6,61% Hamborg 7,66 8,02 8,25 7,70% Köln 8,11 8,06 8,03-0,99% Berlin 5,52 5,55 5,63 1,99%

8 Bydelsoversigt Berlin, befolkningsudvikling Q Q Q Q Q Q Q3 Mitte ,67% Friedrichshain- Kreuzberg ,31% Pankow ,23% Charlottenburg- Wilmersdorf ,67% Spandau ,29% Steglitz-Zehlendorf ,97% Tempelhof- Schoneberg ,15% Neukolln ,07% Treptow-Kopenick ,34% Marzahn-Hellersdorf ,43% Lichtenberg ,52% Reinickendorf ,01% Total ,73% Data er udfærdiget på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale marts 2009 og eftertryk er tilladt med kildeangivelse SVANEN Gruppen, Gødvad Bakke 4, 8600 Silkeborg, Tlf

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen

NR. 1/2011 - ÅRGANG 1. To nye toptrimmede. ejendomme. i porteføljen NR. 1/2011 - ÅRGANG 1 To nye toptrimmede ejendomme i porteføljen Aktionærinformation FRA EgnsINVEST EjD., Tyskland A/S Forår i Berlin Du sidder med det første nummer af BERL!N, EgnsINVEST Ejd., Tyskland

Læs mere

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN

KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN KUN TOPPEN AF BERLIN INVESTER I EJENDOMME MED ABSOLUT BEDSTE BELIGGENHED I EN AF EUROPAS NYE METROPOLER - BERLIN G R I F F I N B E R L I N H I G H E N D A / S 2 Griffin Berlin High End A/S Griffin Berlin

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150

ÅRSRAPPORT 2014. Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30. Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORT Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S CVR. NR. 30 55 77 51 CMYK: 60-30-5-30 Webfarve: 116-132-150 ÅRSRAPPORTENS FOTOS Motiverne i årsrapporten viser broer i Berlin. Alle fotos er egen produktion.

Læs mere

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015

Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 Forecast Turismen i Danmark 2015-2018 Marts 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Forecast. Turismen i Danmark 2015-2018 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2015 ISBN: 978-87-93227-08-8 Adresse: Islands Brygge

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN

PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN PLANLÆGNING FOR ERHVERVSUDVIKLING I KØBENHAVN Økonomiforvaltningen 2014 Indledning og udgangspunkt 1. Indledning og udgangspunkt 1.1 Baggrund Københavns Kommune har som mange andre storbyer oplevet en

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst

Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst NR. 2/2012 - ÅRGANG 2 Prenzl berg - atmosfære, boheme og kunst Aktionærinformation FRA EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S Renoveringsbølgen ruller INDHOLD 2 Lederen 3 Fra New York til Berlin 6 Prenzl berg

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investment Research General Market Conditions 28. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere