LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR"

Transkript

1 LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1

2 LILLE HJÆLPER Find hurtigt svar med Lille Hjælper LØNGRISEN Din lærlingeløn skal stige to gange om året. Brug Løngrisen og se, om du får den rigtige løn danskmetal.dk /longrisen Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal. Gem den og tag den frem, når du har brug for et hurtigt svar om dine løn- og arbejdsvilkår. Med Lille Hjælper får du hurtigt et overblik over fordelene i overenskomsten, og hvad lovgivningen betyder for dig både på skole og i læretiden. Elever og lærlinge i private virksomheder er automatisk omfattet af Industriens Overenskomst. Elever og lærlinge i det offent lige er enten dækket af en overenskomst på det statslige, kommunale eller regionale område. Har du ekstra spørgsmål, kan du altid spørge din lærlingetalsmand eller tillidsrepræsentant på virksomheden eller din lokale Metalafdeling. Du kan finde din afdeling her danskmetal.dk /finddinafdeling Du kan altid henvende dig til Dansk Metals Ungdomsteam. Dem finder du på bagsiden af Lille Hjælper. SKRIV IKKE UNDER Skriv aldrig under på en opsigelse af din uddannelses aftale, før du har talt med os. Du kan miste vigtige rettigheder! Kontakt ungdomsteamet eller din Metalafdeling. FÅR DU TILLÆG? Mange lærlinge får slet ikke alle de tillæg, de har ret til. Det kan Dansk Metal hjælpe dig med! Få et løntjek af Dansk Metal på danskmetal.dk /lontjek Du kan også læse mere på danskmetal.dk / ungdom 2 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

3 INDHOLD AKTIV LÆRLING Talsmand Lærlingeklub Frivillig Metal Ungdoms årsmøde ARBEJDSMILJØ Værnefodtøj...30 Arbejdsskade...30 ARBEJDSTIDEN Akkordarbejde Ude- og rejsearbejde Skifteholdsarbejde BARSEL Graviditetsorlov...31 Barselsorlov...31 Fædreorlov...31 Forældreorlov...31 Giv arbejdsgiveren besked...31 EGU Erhvervsgrunduddannelse... 9 FERIE 1. ferieår ferieår og frem...26 Feriepenge...26 Feriefridage...26 Arbejde på en fridag På praktikcenter eller skole Søgnehelligdage I lære i det offentlige FORLÆNGET LÆRETID Uden skyld FRITVALGS LØNKONTO Voksenlærling...28 KONTANTE FORDELE Kontante fordele for dig...5 KURSER Ekstra uddannelse til lærlinge...14 KØREKORT Det betaler arbejdsgiveren...13 LØN Sådan stiger du i sats Løngrisen Løn og tillæg Lønseddel Lærlingeløn i det offentlige METAL A-KASSE Kontanthjælp... 8 METAL HJÆLPER Vi hjælper dig... 4 Hvad koster det... 4 METAL LIGAEN Kom gratis til ishockey...21 OVERARBEJDE Varsling Tillæg for overarbejde OVERENSKOMST Flere rettigheder i lokalaftaler... 6 Nyudlært... 6 Lærling i det offentlige...7 PENSION OG FORSIKRINGER Særlige regler for lærlinge...20 Forsikring...20 Fritidsulykkesforsikring...20 PRAKTIKCENTER Søg om plads Delaftale Klage Konkurs SKOLEHJEM Gratis at bo på skolehjem...17 Er du mor eller far?...17 SYGDOM Lægeattest...29 Arbejdsskade...29 TEKNISK SKOLE Lukket på skolen...15 Vær med til at bestemme...15 Klage over teknisk skole...15 TRANSPORTGODTGØRELSE Godtgørelse for udgifter...12 UDDANNELSESAFTALE Ophævelse af aftalen Prøvetid UDLÆRT HVA SÅ? Metal JobService Metal JobStarter KontraktTjek Efter- og videreuddannelse UNGDOMSTEAMET Kontakt os...36 VOKSENLÆRLING Merit...11 VÆRNEPLIGT Session...34 METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 3

4 DET FÅR DU MED DANSK METAL I Dansk Metal kan vi hjælpe dig, når du har brug for det. Tjek af din uddannelsesaftale Tjek af dine lønsedler Gratis ungdomskurser Gratis vejledning om f x uddannelse, løn og karriere Problemløsning på arbejdspladsen Hjælp til at føre din sag, hvis det bliver nødvendigt Hjælp, hvis du kommer til skade på arbejdet Mulighed for rabatter på forsikrings ordning i Alka Rabat på motorsportsløb Gratis indgang til Speedway League-løb Gratis indgang til ishockey i grundspilskampe i Metal Ligaen og 30 pct. rabat på en billet til slutspilskampe Se mere på danskmetal.dk / medlemsfordele HVAD KOSTER DET? 0 kr. Det er gratis at være medlem af Dansk Metal på grundforløbet. 35 kr./mdr. Når du er i skolepraktik eller på SU. 150 kr./mdr. Når du er på hovedforløbet og har en læreplads. Fritidsulykkesforsikring til 38 kr. (valgfri) Få dit medlemskort direkte på mobilen. Det er gratis, og du får nem adgang til alle de rabatter og fordele, dit medlemskab af Dansk Metal giver dig. Hent LO Plus app en, der hvor du normalt henter apps. 4 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

5 KONTANTE FORDELE! Du får kontante fordele, når du er omfattet af en overenskomst som færdigudlært. På Dansk Metals OK-beregner kan du se, hvor meget overenskomsten giver dig i værdi, når du er færdigudlært og ikke er på lærlingeløn længere. Tast en timeløn, der svarer til en svendeløn, ind på Dansk Metals OK-beregner. Så kan du se, hvad overenskomsten giver dig, når du er udlært. danskmetal.dk /okberegner F X GIVER EN TIMELØN PÅ 186 KRONER KRONER OM ÅRET I KONTANTE FORDELE DANSKMETAL.DK / OKBEREGNER Det kan enten være Industriens Overens komst eller en overenskomst på det statslige, kommunale eller regionale område. * Du er automatisk dækket af den gældende overenskomst på dit område som lærling*. Det giver en masse fordele CAMILLA, DANSK METALS UNGDOMSTEAM METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 5

6 OVERENSKOMST Overenskomster er aftaler mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne om arbejdsforhold, løn og rettigheder. De fleste lærlinge i Dansk Metal er automatisk omfattet af Industriens Overenskomst, overenskomsten med Tekniq eller overenskomsten med Dansk Maskinhandlerforening. Også selv om virksomheden ikke har overenskomst. Overenskomsterne lægger bl.a. rammerne for dit arbejde, din løn og din ferie. FLERE RETTIGHEDER I LOKALAFTALER Overenskomsten gælder som en minimumsaftale, og du må altid gerne forhandle bedre forhold igennem en lokalaftale på din arbejdsplads. Det kan f x være om løn, overarbejde, sikkerhedsudstyr eller andet. Spørg din tillidsrepræsentant eller din lokale Metal afdeling, om der er en lokalaftale på din arbejdsplads. NYUDLÆRT Når du bliver udlært, er du kun omfattet af en overenskomst, hvis din arbejdsplads har en. Se på Dansk Metals OKberegner, hvor meget værdi du får ud af overenskomsten, når du er færdigudlært. Prøv selv på danskmetal.dk / okberegner EKSTRA UDDANNELSE TIL LÆRLINGE Du har mulighed for at tage ekstra uddannelse i din fritid med tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. Det sikrer overenskomsten. Læs mere om ekstra uddannelse på side 14. FOR LIDT I LØN? Hvis du får for lidt i løn, eller din arbejdsgiver ikke overholder andre vilkår, kan Dansk Metal hjælpe. Du skal altid gemme dine lønsedler. Uden dem er det umuligt at dokumentere, hvis din arbejdsgiver ikke har overholdt sine forpligtelser. VIDSTE DU, AT... kun LO-fagforeninger som f x Dansk Metal har forhandlingsret med arbejdsgiverne i Dansk Industri? 6 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

7 LÆRLING I DET OFFENTLIGE Er du som lærling ansat i staten, en kommune eller en region, gælder der særlige regler og lønsatser for dig. Se de opdaterede løn satser på : danskmetal.dk / laerlingidetoffentlige Scan koden eller benyt linket Alle satserne i Lille Hjælper er fra Industriens Overenskomst. Din arbejdsgiver er forpligtet til at overholde satserne. VIDSTE DU, AT... der findes overenskomster på alle områder på det danske arbejdsmarked? På virksomheder uden overenskomster har medarbejderne ikke garanti for lige så gode arbejdsvilkår. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 7

8 METAL A-KASSE Som medlem af en a-kasse optjener du ret til dagpenge fra første ledighedsdag, hvis du ikke har job efter læretiden. H vis du melder dig ind i en a-kasse senest 12 måneder før, du bliver udlært, har du mulighed for at søge om dagpenge fra første ledighedsdag. Meld dig ind senest 12 mdr. før udlæredato = dagpenge allerede fra 1. ledighedsdag efter udlæredato (beregnet på din elevløn) Meld dig ind som nyuddannet senest 14 dage efter din udlæredato = dagpenge efter 4 ugers karensperiode (dimittendsats 82% af højeste dagpengesats) Meld dig ind senere = dagpenge efter 12 måneders optjening Hvis du afbryder dit læreforhold, kan det gå ud over din ret til dagpenge og kontanthjælp. Tal altid med din Metalafdeling, før du afbryder et læreforhold. KONTANTHJÆLP Uden et medlemskab i en a-kasse har du kun mulighed for kontanthjælp eller uddannelseshjælp fra kommu nen, som er meget lavere end dagpenge. Men for at få kontanthjælp må du ikke have værdier for over ca kroner eller eje en bolig. Søg om gratis medlemsskab af Metal A-kasse danskmetal.dk/ gratisakasse FORDELE VED METAL A-KASSE Du er sikret en indtægt, selv om du ikke har job efter uddannelsen. Mulighed for seks ugers jobrettet uddannelse, hvis du bliver ledig. Adgang til Metal JobService. Vi samler hver dag alle relevante jobopslag til dig. GRATIS A-KASSE Du kan søge om gratis medlemskab af Metal A-kasse, mens du er under uddannelse, hvis : du melder dig ind senest 12 måneder før, du bliver udlært. Så undgår du karens på 1 måned efter udlæredato. du ikke har andre indtægter end din lærlingeløn /elevløn. Får du praktikcenterydelse eller SU, må du have en indtægt på op til kroner om året ( pr. 2016). du er mellem 18 og 30 år og under uddannelse. du er over 30 år og indbetaler til efterløn. din uddannelse er mindst 18 måneder lang eller 3 semestre á 6 måneder, eksklusiv merit. Se de opdaterede a-kassekontingenter på danskmetal.dk / kontingent 8 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

9 ERHVERVSGRUND- UDDANNELSE EGU En EGU varer to år og består af mere praktik end teori. Som EGU-elev får du skoleydelse i skoleperioderne og løn, mens du er i praktik. LØN UNDER PRAKTIKKEN år 66,65 kr. 2. år 75,60 kr. SKOLEYDELSE PR. UGE 2016 EGU-elev under 18 år EGU-elev over 18 år 690 kr kr. Se reglerne om ferie på s. 26. PRØVETID Dine første 3 måneder i virksomheden er prøvetid, hvis praktikaftalen varer 6 måneder eller mere. Ved kortere praktikophold skal du aftale længden af prøvetiden med din egu-vejleder, skolen og arbejdsgiveren. I prøvetiden kan både du eller din arbejdsgiver opsige aftalen. Efter prøvetiden kan aftalen kun opsiges, hvis du eller din arbejdsgiver misligholder aftalen væsentligt. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 9

10 UDDANNELSES- AFTALE Når du begynder på en uddannelse, har du skrevet under på en uddannelsesaftale med din arbejdsgiver. VIGTIGT! Skriv aldrig under på noget, som kan påvirke din uddannelse, før du har talt med din lokale Metalafdeling! Du kan hente en uddannelsesaftale på din skole eller i din Metalafdeling. Du skal udfylde den sammen med din arbejdsgiver. OPHÆVELSE AF AFTALEN En uddannelsesaftale kan ophæves enten af dig eller din arbejdsgiver, hvis uddannelsesaftalen bliver misligholdt, eller hvis I underskriver en gensidig ophævelse. Har du først skrevet under, er det ikke sikkert, at Dansk Metal kan hjælpe dig. PRØVETID De første tre måneder af din læretid kan I begge ophæve uddannelsesaftalen uden begrundelse. Skole perioder tæller ikke med i prøvetiden. Din lokale Metalafdeling kan hjælpe dig og din arbejdsgiver med en løsning, hvis der er problemer på arbejdspladsen. Skriv aldrig under på en opsigelse af uddannelsesaftalen, før du har talt med Dansk Metal. Du risikerer at miste vigtige rettigheder i forhold til din uddannelse. VIDSTE DU, AT... det kun er Dansk Metal, der kan forhandle for dig, hvis din uddannelsesaftale bliver opsagt? 10 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

11 VOKSEN- LÆRLING Som voksenlærling skal du være over 25 år og ufaglært eller have en mere end fem år gammel uddannelse. Du har mulighed for voksen lærlingeløn og merit. D u kan starte på en uddannelse som voksenlærling, hvis du er over 25 år og ufaglært, eller hvis din uddannelse er mere end fem år gammel. Som voksenlærling har du mulighed for at få voksenlærlingeløn. Det svarer til mindstelønnen for svende i overenskomsten. For at få voksenlærlingeløn skal du enten : have arbejdet som specialarbejder i virksomheden i mindst et år. have en særlig aftale med arbejdsgiver. Mange voksenlærlinge får dog en løn, der svarer til den gennemsnitlige løn for ufaglærte på arbejdspladsen. Du skal lave aftalen om at blive voksenlærling med din arbejdsgiver. MERIT Hvis du i forvejen har erfaring fra erhvervslivet, kan du få merit og forkorte din uddannelse. Søg om merit hos Det Faglige Udvalg. Din Metalafdeling kan hjælpe dig. danskmetal.dk/finddinafdeling DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE MINDSTELØN ER: ,20 kr./timen ,85 kr./timen ,65 kr./timen METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 11

12 TRANSPORT- GODTGØRELSE Du kan få godtgørelse for udgifter for transport under skoleophold. VIGTIGT! Din arbejdsgiver skal betale dine transportudgifter, hvis han/hun vil have, at du skal gå på en særlig erhvervsskole, hvortil der ikke gives transportgodtgørelse. Du kan få transportgodtgørelse for dine udgifter, hvis den samlede vej til og fra din skole er over 20 km. Når det er muligt, skal du bruge de offentlige transportmidler. Du får altid godtgørelse for den billigst mulige transportmåde. Hvis din arbejdsgiver godkender det, må du gerne bruge dit eget køretøj. Bor du på skolehjem, skal du have dine rejseudgifter dækket hver week end og til jule- og påskeferien. KØRER DU SELV, BETALES: ,99 kr. pr. km ,01 kr. pr. km ,03 kr. pr. km 12 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

13 KØREKORT På nogle uddannelser har du mulighed for at få betalt dit kørekort af arbejdsgiveren. For lærlinge i mekanikerfag er det ofte nødvendigt at have kørekort. Derfor har vi gennem en aftale med Dansk Industri og en aftale med Dansk Maskinhandlerforening sikret, at du kan få dit kørekort betalt af arbejdsgiveren. samt førstehjælpskursus, lægeattest, kravlegård, glatførekursus og gebyr til første teori- og køreprøve. Hvis du er i praktik på et praktikcenter, betaler skolen for kørekortet. Hvis du mister dit kørekort, har mester ret til at ophæve din uddannelsesaftale! CAMILLA, DANSK METALS UNGDOMSTEAM DET BETALER ARBEJDSGIVEREN Ifølge aftalen skal din arbejdsgiver betale for det antal teori- og køre timer, som myndighederne kræver, VIGTIGT! På din uddannelsesaftale skal du udfylde punkt 3 rigtigt, så der ikke opstår tvivl om, hvilken kørekortkategori du har ret til at få betalt af arbejdsgiveren. UDDANNELSE Cykelmekaniker Motorcykelmekaniker (min. 20 år for A stor) Knallertmekaniker Automontør Mekaniker Lastvognsmekaniker Materielmekaniker Entreprenørmaskinmekaniker Landbrugsmaskinmekaniker Personliftmekaniker Landbrugssmed Kranmekaniker Flymekaniker Karosserismed Karosseritekniker KØREKORT Ingen A2 A lille B B B/C B B B B B B Ingen B B METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 13

14 KURSER Du kan tage på Dansk Metals gratis ungdomskurser, og overenskomsten giver dig også mulighed for at tage ekstra faglig uddannelse i din fritid. P å ungdomskurserne kan du blandt andet lære taleteknik, forhandlingsteknik, om at være iværksætter og meget andet. Du bruger en weekend på Metal skolen i Jørlunde sammen med andre lærlinge, og kurserne består både af oplæg, workshops og hyggelige stunder. Faciliteterne på Metalskolen inkluderer blandt andet fitnessrum, svømmehal, poolborde, bibliotek og internet. Du får flere konkrete redskaber og tips til løsninger af problemstillinger på din arbejdsplads. Find Dansk Metals Ungdomskurser og tilmeld dig på danskmetal.dk / ungdomskurser HVEM KAN DELTAGE? Kurserne afholdes på Metalskolen Jørlunde på Sjælland. Alle lærlinge medlemmer i Dansk Metal er velkomne. EKSTRA UDDANNELSE TIL LÆRLINGE Som lærling har du mulighed for at tage ekstra uddannelse i din fritid, ligesom dine udlærte kolleger. Det sikrer overenskomsten dig. Du skal bare have været ansat i samme virksomhed i 6 måneder, inklusiv skoleophold, og virksomheden skal indbetale til ordningen. Det ved din Metalafdeling, om virksomheden gør. Du kan få støtte fra IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond) til deltagerbetaling, materialer og eventuelt transport. Søg om støtte på ikuf.dk GRATIS Det er gratis at deltage på ungdomskurserne. Dansk Metal betaler transport op til taksterne for offentlig transport. Har du ikke mulighed for at lægge ud for rejsen, kan du spørge i din lokale Metalafdeling om et udlæg. 14 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

15 TEKNISK SKOLE Læs her om, hvad du skal være opmærksom på, når du er på skoleophold. Langt de fleste Metaluddannelser består af både skoleophold og praktikophold. Længden af skoleophold og praktikophold varierer, alt efter din uddannelse. Når du er på skoleophold, er du ikke forpligtet til også at arbejde i virksomheden. Så skal du bruge din tid på undervisningen. Du skal møde op til undervisning, og du skal deltage i undervisningen. skolens bestyrelse eller det Lokale Uddannelses Udvalg. Henvend dig til skolen eller din Metal afdeling og få mere at vide. KLAGE OVER TEKNISK SKOLE Vil du klage over uddannelsen på din tekniske skole, skal du gøre det gennem det Lokale Uddannelses Udvalg. LUKKET PÅ SKOLEN Holder skolen lukket ud over hellig dage, og forlænger lukningen skoleperioden, har du pligt til at arbejde i virksomheden de dage, hvor skolen har lukket. Det er dit ansvar at fortælle din arbejdsgiver, at skolen har lukket. VÆR MED TIL AT BESTEMME Du kan også få indflydelse på din skole. Du kan stille op til VIDSTE DU, AT... der er mulighed for transportgodtgørelse, hvis den samlede vej til og fra din skole er over 20 km? Læs mere om transportgodtgørelse på side 12. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 15

16 PRAKTIK- CENTER Praktikcentre er for elever og lærlinge uden praktikplads i en virksomhed. I stedet foregår praktikken i et praktikcenter. VIGTIGT! Du skal selv ansøge om at blive optaget i praktik på et praktikcenter. Det gør du på skolen. Har du ikke en uddannelsesaftale med en virksomhed, er der på de fleste uddannelser skolepraktik. Så foregår din praktik på et praktikcenter, og du kan godt fuldføre din uddannelse. Praktikcenteret har ansvaret for, at du lærer det, du skal. De skal også sende dig i virksomhedspraktik, når det er muligt. Du kan opleve at komme ud til flere forskellige virksomheder i løbet af din praktikperiode. SØG OM PLADS For at søge om en plads på et praktikcenter skal du være egnet ifølge Undervisningsministeriets EMMA-kriterier. Du skal selv ansøge om en plads på praktikpladscenteret. Det gør du på din skole. Hvis du selv er skyld i, at din uddannelsesaftale med en virksomhed blev ophævet, kan du ikke komme i skolepraktik. DELAFTALE Skal du i praktik i en virksomhed, mens du er på praktikcenteret, skal du have en delaftale. Det giver dig ret til almindelig lærlingeløn. Se, hvad den er under Løn på side 18. KLAGE Klag over skolens afgørelse om optagelse eller ophør af praktik på praktikcenter til Metalindustriens Uddannelsesudvalg inden en uge efter, du har fået afgørelsen. Få altid hjælp i din Metalafdeling ved klagesager. KONKURS Går din virksomhed konkurs i din læretid, kan du alligevel gennemføre resten af din uddannelse, hvis din uddannelse har skolepraktik. Kontakt din Metal afdeling. De kan hjælpe dig videre. PRAKTIKCENTERYDELSE: SATS 2016 Elever under 18 år Hjemmeboende elever på 18 år eller derover Udeboende elever på 18 år eller derover 690 kr. pr. uge kr. pr. uge kr. pr. uge Praktikcenterydelse fastsættes i finansloven. Forbehold for ændringer. 16 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

17 SKOLEHJEM Bor du langt fra din skole, er der mulighed for at bo på skolehjem. Det er gratis gennem overenskomsten. VIGTIGT! Det er gratis for dig at bo på skolehjem. Overenskomsten sikrer, at arbejdsgiveren betaler. Har du mere end fem kvarters transporttid mellem skolen og dit hjem, kan du bo på skolehjem. Du skal selv søge om plads på skolehjemmets egen hjemmeside. GRATIS AT BO PÅ SKOLEHJEM Du kan bo gratis på skolehjem, din arbejdsgiver betaler. Det sikrer overenskomsten dig. Din arbejdsgiver kan bestemme, at du skal gå på en anden skole end den nærmeste skole, som er godkendt til din uddannelse. Så skal han /hun betale for transporten. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 17

18 LØN Din løn skal stige to gange om året, når du er lærling. Se satserne her. S atserne for lærlingeløn i Industriens Overenskomst er udtryk for, hvad lærlinge som minimum skal have i løn. Du skal stige i sats én gang om året på din udlæredato. Derudover sikrer overenskomsten også, at lønnen bliver reguleret hvert år 1. marts. SÅDAN STIGER DU I SATS Når du starter på uddannelsen, er du på sats 1. Du skifter til sats 2, når du enten har : bestået grundforløbet og et halvt års virksomhedspraktik eller har afsluttet uddannelsesaftalens 1. år, og skoleophold ikke har været en del af dette år (mesterlære). På denne dato skal din lønsats stige hvert år fremover. Har du merit for tidligere beskæftigelse, starter du på en højere lønsats, alt efter mængden af merit. LØNGRISEN Med løngrisen kan du altid hurtigt og nemt se, om du får den løn, du har ret til. Prøv selv på danskmetal.dk / longrisen LØN OG TILLÆG Satserne i overenskomsten er en mindsteløn. Du eller din tillidsrepræsentant må altid gerne aftale dig frem til en højere løn, tillæg eller bonustillæg. Det hedder en lokalaftale. I en lokalaftale indgår : din dygtighed din indsats i produktionen særlige gener ved arbejdet andet, der er relevant på din arbejdsplads Du har også ret til en årlig lønforhandling via overenskomsten. Du kan enten forhandle selv eller din tillidsrepræsentant kan gøre det. Vi tjekker, at du får det rigtige i løn. Send din lønseddel til UANSET ALDER ER MINDSTEBETALINGEN FOR LÆRLINGE VIGTIGT! Hvis dine udlærte kolleger får et genetillæg, så har du også ret til det tillæg, hvis du udfører det samme arbejde. SATS PERIODE år 64,20 kr. 65,45 kr. 66,65 kr år 72,80 kr. 74,20 kr. 75,60 kr år 78,20 kr. 79,70 kr. 81,20 kr år 90,50 kr. 92,20 kr. 94,00 kr. 5 over 4 år 110,20 kr. 111,85 kr. 113,65 kr. 18 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

19 LØNSEDDEL Gem dine lønsedler som dokumentation for f x manglende indbetaling af løn, skat, pension eller tillæg. LØN Her skal stå antallet af timer, du har arbejdet og satsen. TILLÆG Overarbejdstimer, genetillæg og andre tillæg. Husk, at enhedssatsen skal fremgå tydeligt. SKAT Her skal stå, hvor meget af din løn arbejdsgiveren indbetaler til skat. VIGTIGT! Husk, at din tillidsrepræsentant, Metalafdeling eller Dansk Metals Ungdoms team altid gerne vil give din lønseddel et kig for at sikre, at du får det, du har ret til. FERIE Her skal stå opsparede feriepenge, og hvor mange feriepenge, der bliver trukket i denne måned. FRITVALGSKONTO Arbejdsgiveren skal indbetale en procentdel af din løn til Fritvalgs Lønkonto. PENSION Her skal stå din egen og din arbejdsgivers indbetaling til din pension og pensionsselskabet, hvis du er berettiget til pension. LÆRLINGELØN I DET OFFENTLIGE Som lærling ansat på det statslige, regionale eller kommunale område er dine lønvilkår anderledes. Satserne fastsættes oftere, og du kan finde den nyeste oversigt over satser på hjemmesiden. FInd oversigten på danskmetal.dk / laerlingidetoffentlige METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 19

20 PENSION OG FORSIKRINGER Du er sikret pensionsordning og forsikringer gennem overenskomsten. Men der gælder særlige regler for lærlinge. VIGTIGT! Din arbejdsgiver skal betale forsikring, hvis du ikke er omfattet af arbejdsmarkedspension. A lle lønmodtagere har ret til en arbejdsmarkedspension gennem ansættelsesforholdet, hvis de har overenskomst og opfylder betingelserne. Det betyder, at både lønmodtager og arbejdsgiver indbetaler til pensionen over lønnen hver måned. Typisk betaler din arbejdsgiver to tredje dele, mens du selv betaler en tredjedel. SÆRLIGE REGLER FOR LÆRLINGE Nogle elever og lærlinge har ret til en arbejdsmarkedspension, og der er særlige regler for, hvornår man er omfattet. Du kan få arbejdsmarkedspension, hvis : du begyndte på din uddannelse, efter du fyldte 20 år og har arbejdet i virksomheden i mere end to måneder. du tidligere har været berettiget til arbejdsmarkedspension. en lokalaftale siger, at der skal betales pensionsbidrag til elever og lærlinge. FORSIKRING Elever og lærlinge, der ikke opfylder kravene for at have ret til en arbejdsmarkedspension, skal dog også forsikres. Du har som hovedregel ret til følgende forsikringsydelser, som din arbejdsgiver skal betale : INVALIDEPENSION kroner udbetalt om året. INVALIDESUM kroner i engangsbeløb. FORSIKRING kroner i engangsbeløb ved kritisk sygdom. DØDSFALDSSUM kroner i engangsbeløb. FRITIDSULYKKESFORSIKRING Du kan vælge en fritidsulykkesforsikring for 38 kroner om måneden. Den betales samtidig med dit kontingent. Se kontingentet på side DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

21 METAL LIGAEN Kom gratis til ishockey i Metal Ligaen med medlems kortet. Både du og en ledsager kan komme gratis ind og se ishockey til alle grund spilskampene i Metal Ligaen. Til slutspilskampene er der 30 pct. rabat på billetten til dig. Du skal bare bruge dit medlemskort fra Dansk Metal. Læs, hvordan du får billetter på danskmetal.dk /metalligaen Få dit medlemskort på mobilen med LO Plus app en. #METALLIGAEN Se billeder og følg Metal Ligaen på det officielle hashtag #metalligaen METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 21

22 OVERARBEJDE Er du under 18 år, må du højst arbejde 10 timer om dagen. Se taksterne for overarbejde her. S om lærling må du ikke arbejde mere end dine færdigudlærte kolleger. Er du under 18 år, må du højst arbejde 10 timer om dagen. Er du over 18 år, gælder de alminde lige regler om overarbejde for dig ligesom for dine udlærte kolleger. VARSLING Hvis overarbejdet tager mere end en time, skal det varsles dagen før, og mindst en time før arbejdsdagen slutter. Det sker tit, at arbejdsgiveren ikke varsler overarbejde i tide, eller at overarbejdet alligevel ikke bliver til noget, selv om det blev varslet. EKSEMPEL Her er et eksempel på overarbejdsbetaling for en 1. års elev med en ottetimers arbejdsdag og tre timers overarbejde, som ikke er blevet varslet dagen før : EKSEMPEL BELØB NOTE LØN 8 x 64,20 kr. /t. Alm. timeløn + Tillæg for manglende varsling 95,45 kr. Engangsbeløb + Tillæg (oven i timelønnen) 37, ,20 kr. 1. klokketime + Tillæg (oven i timelønnen) 37, ,20 kr. 2. klokketime + Tillæg (oven i timelønnen) 59, ,20 kr. 3. klokketime = IALT 936,25 kr. VARSLING AF OVERARBEJDE : ,45 kr ,00 kr ,65 kr. 22 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

23 TILLÆG FOR OVERARBEJDE TILLÆGGENE FORHØJES HVERT ÅR 1. MARTS PÅ HVERDAGE : 1. og 2. klokketime efter normal arbejdstid : 37,40 38,00 38,65 3. og 4. klokketime efter normal arbejdstid : 59,80 60,75 61,75 5. klokketime og derefter, indtil den normale arbejdstid begynder : 111,80 113,60 115,50 FORSKUDT ARBEJDSTID : Slutter din forskudte arbejdstid efter kl. 18, men påbegyndes inden kl. 24, betales følgende tillæg : Timer mellem kl : 24,75 25,15 25,60 Timer mellem kl : 40,35 41,00 41,70 Begynder din forskudte arbejdstid kl. 24 eller derefter, betales indtil kl. 06 følgende tillæg : 47,65 48,40 49,25 FØR NORMAL ARBEJDSTID : I tidsrummet kl : 111,80 113,60 115,50 I tidsrummet kl : 37,40 38,00 38,65 PÅ EN FAST FRIDAG, F X LØRDAG : Timer mellem kl : 59,80 60,75 61,75 Timer mellem kl : 111,80 113,60 115,50 I FROKOSTEN : Bliver du bedt om at arbejde over i frokostpausen i mere end en halv time, betales et engangstillæg : 26,50 26,90 27,35 PÅ SØN- OG HELLIGDAGE : Fra det normale starttidspunkt for en arbejdsdag og indtil kl : 74,45 75,65 76,95 Fra kl og til det normale starttidspunkt : 111,80 113,60 115,50 Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse : 111,80 113,60 115,50 Alle beløb er i kroner METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 23

24 ARBEJDSTIDEN Som lærling kan du komme ud for at udføre både akkordarbejde, skifteholdsarbejde og ude- og rejsearbejde. Du har ret til særlige vilkår ved arbejde udover normal arbejdstid og uden for virksomheden. AKKORDARBEJDE Akkordarbejde giver en fast betaling aftalt i forvejen og ikke efter, hvor mange timer arbejdet tager. Akkord arbejde kræver, at du kan arbejde selvstændigt og er derfor ikke en god idé i dit første uddannelsesår. UDBETALING AF AKKORDOVERSKUD Overskuddet for akkorden udbetales efter opgaven og efter samme regler, som gælder for dine udlærte kolleger. Deltager du i svendenes akkorder, skal din arbejdsgiver og svendene lave en aftale lokalt om, hvilken betaling du skal have. Du har ret til at blive hørt, når aftalen skal indgås. UDE- OG REJSEARBEJDE Ude- og rejsearbejde er arbejde, der ikke foregår på din virksomheds faste adresse. Din arbejdsgiver skal betale de udgifter, ude- og rejsearbejdet medfører. Du skal have samme tillæg som dine udlærte kolleger. BETALING FOR REJSETID Rejsetid inden for normal arbejdstid betales med den fastsatte mindsteløn. Rejsetid uden for normal arbejdstid betales med minimum 75 pct. af den fastsatte mindsteløn. TILLÆG PR. TIME VED UDE- OG REJSEARBEJDE: ,85 kr ,95 kr ,05 kr. OVERFLYTNING TIL SKIFTEHOLDSARBEJDE: ,30 kr ,55 kr ,10 kr. 24 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

25 VIGTIGT! Skifteholdsarbejde skal varsles senest fem døgn før. Bliver du sat til skifteholdsarbejde i de fem døgn, har du krav på overarbejdstillæg, som beregnes ud fra din normale arbejdstid. FORSKUD Du har ret til et forskud på udgifterne, som afregnes med arbejdsgiver, når du er tilbage. Gem kvitteringer og anden dokumentation for udgifterne. SKIFTEHOLDSARBEJDE Ved skifteholdsarbejde arbejder du efter samme regler som dine udlærte kolleger og skal have samme tillæg. Du skal være fyldt 18 år for at arbejde på skiftehold. OVERFLYTNINGSTILLÆG Bliver du overflyttet til skiftehold, uden at det er en del af en turnusplan eller pga. en akut hændelse, skal du have udbetalt et overflytningstillæg. TILLÆG PR. TIME VED UDE- OG REJSEARBEJDE: ,85 kr ,95 kr ,05 kr. Fra lørdag kl til og med søndage og helligdage, der ligger på hverdage, samt overenskomstmæssige fridage ,95 kr ,25 kr ,70 kr. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 25

26 FERIE Som lærling er du omfattet af bestemmelserne for ferie i Industriens Overenskomst og Ferieloven. Praktikstart inden 1. juli giver 25 dages ferie i 1. ferieår FEBRUAR JANUAR DECEMBER NOVEMBER MARTS OKTOBER SEPTEMBER APRIL AUGUST JULI Praktikstart fra og med 1. juli giver fem dages ferie i 1. ferieår (dog kun, hvis din virksomhed holder ferielukket på et tidspunkt i perioden 1. oktober til 30. april). MAJ JUNI Antallet af feriedage i dit 1. ferieår afhænger af, hvornår du er startet i praktik på virksomheden eller på praktikcenteret. 1. FERIEÅR Er du startet i praktik efter 1. juli, skal du først optjene ret til at holde ferie i 2. ferie år. Holder din virksomhed ferielukket på et tidspunkt mellem 1. oktober og 30. april, har du dog ret til fem dage. Feriedage fra en tidligere lære plads skal du bruge i dit 1. ferieår i praktikken. 2. FERIEÅR OG FREM Fra 2. ferieår og frem har du ret til 25 feriedage årligt. Du har ret til at holde mindst 15 af feriedagene sammenhængende i perioden 2. maj til 30. september. Har du færre end 15 feriedage tilbage på det tidspunkt, har du ret til at holde dem samlet. FERIEPENGE 12,5 pct. af din årlige løn udbetales som feriepenge. Du får ikke feriepenge af betaling for befordring eller kostpenge. Din arbejdsgiver skal i 1. ferieår betale dig mindstelønnen i de feriedage, hvor du ikke har optjent feriepenge. FERIEFRIDAGE Har du været ansat i virksomheden i ni måneder, giver overenskomsten dig ret til fem ekstra feriefridage med løn (også kaldet den 6. ferieuge). 26 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

27 ARBEJDE PÅ EN FRIDAG Din chef må godt kalde dig på arbejde på din fridag. Så skal du både have : løn (fordi du jo har fri) løn (fordi du møder ind på arbejde) overtidsbetaling (fordi det er overarbejde) Aftal med din arbejdsgiver, at du får fridagen en anden dag i stedet. PÅ PRAKTIKCENTER ELLER SKOLE Er du på skole eller praktikcenter, bestemmer skolen eller praktikcenteret dine mødetider. Du skal altså møde op, hvis din skole har åbent 1. maj, 5. juni eller 24. december. Du får din normale praktikcenterydelse, både hvis skolen holder åbent eller er lukket. Du optjener ikke ferie, når du er på praktikcenter. SØGNEHELLIGDAGE Du får normal løn på søgnehelligdage. Søgnehelligdage er helligdage, som falder på en dag, hvor du normalt skulle have arbejdet. F x Kristi Himmel fartsdag, som falder på en torsdag. Voksenlærlinge får penge fra Fritvalgs Lønkontoen på søgnehelligdage (se side 28.). Scan QR-koden eller klik ind på danskmetal.dk/ laerlingidetoffentlige I LÆRE I DET OFFENTLIGE Er du i lære på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads, har du ikke nødvendigvis fri den 1. maj, 5. juni eller 24. december. Andre regler og lokalaftaler på virksomheden kan spille ind. ELEVER HAR SOM UDGANGSPUNKT FRI MED LØN PÅ FØLGENDE FRIDAGE 1. maj 5. juni (grundlovsdag) 24. december METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 27

28 FRITVALGS LØNKONTO Din arbejdsgiver indbetaler penge på din Fritvalgs Lønkonto. Dem kan du bruge til ekstra løn under ferie eller pension. A rbejdsgiveren indbetaler ifølge Industriens Overenskomst 1,3 pct. (2014), 1,7 pct. (2015) og 2 pct. (2016) af din løn på din Fritvalgs Lønkonto. Brug Fritvalgs Lønkontoen til : at indbetale ekstra til pension, hvis du i forvejen har pension. løn i forbindelse med fritid (ferie, feriefridage, overenskomstmæssige fridage, søgnehelligdage). VOKSENLÆRLING Voksen lærlinge får også den løbende indbetaling på Fritvalgs Lønkontoen og derudover 4 pct. af lønnen i søgnehelligdagsbetaling. Giv din arbejdsgiver besked hvert år inden 1. april. Får du ikke fuld løn på søgnehelligdage, skal arbejdsgiveren indbetale 4 pct. af din ferieberettigede løn til din Fritvalgs Lønkonto. 28 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

29 SYGDOM Du skal altid melde dig syg både når du er i lære og på skole. Ellers risikerer du at miste din sygeløn. B liver du syg, mens du er på lærepladsen, skal du altid melde dig syg hos din arbejdsgiver. Bliver du syg under et skoleophold, skal du melde dig syg både på skolen og til din arbejdsgiver. Du skal altid melde dig syg, inden arbejdstiden eller undervisningen starter. Hvis du ikke melder dig syg i tide, kan du risikere at miste din sygeløn. Din udbetalte sygeløn må ikke være mindre end mindstebetalingssatsen. Udover sygeløn er du også omfattet loven om dagpenge ved sygdom og fødsel. Du skal anmelde din sygdom, og du skal dokumentere den. LÆGEATTEST Vil din arbejdsgiver se en læge attest under din sygdom, så er det arbejdsgiveren selv, der skal betale for lægeattesten. ARBEJDSSKADE Kommer du til skade på arbejdspladsen og må forlade dit arbejde, har du ret til din normale løn i syge perioden. Husk, at aftale fraværet med arbejdsgiveren. Læs mere om arbejdsskade på side 30 VIGTIGT! Din arbejdsgiver kan ophæve din uddannelsesaftale, hvis du flere gange, uden rimelig grund, har udokumenteret fravær. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 29

30 ARBEJDSMILJØ Det skal også være sikkert for lærlinge at arbejde. Lærlinge og elever er dækket under loven om arbejdsmiljø og loven om undervisningsmiljø. Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden har det nødvendige udstyr til at udføre arbejdet sikkert, og at medarbejderne har fået den rigtige oplæring /uddannelse til at bruge udstyret. Det er medarbejdernes eget ansvar at bruge udstyret. VÆRNEFODTØJ Der findes forskellige slags værne fodtøj, du kan få brug for på din arbejdsplads. Overenskomsten sikrer dig tilskud fra arbejdsgiveren til køb af egnet og godkendt værnefodtøj, når : arbejdsforholdene kræver det pga. særlig risiko for fodskader. virksomhedens sikkerhedsorganisation anbefaler det. du som ansat ønsker det. ARBEJDSSKADE Arbejdsskader kan være mere eller mindre omfattende, men de skal altid anmeldes. Er du i tvivl, om du har fået en arbejdsskade, så ring til din Metalafdeling. Har du en uddannelsesaftale, skal din arbejdsgiver anmelde skaden. Ellers kan skolen eller du selv anmelde skaden. Henvend dig til din arbejdsmiljørepræsentant eller din lokale Metalafdeling, som eventuelt kan hjælpe med at køre en arbejdsskadesag og rejse krav om erstatning. Arbejdsskader, som giver fravær mindst én dag udover skades datoen, skal også anmeldes til Arbejds tilsynet enten af din arbejdsgiver eller af skolen. VIDSTE DU, AT... Unge mellem år har størst risiko for at komme ud for en arbejdsulykke, og at det oftest sker i løbet af det første år på virksomheden? Find dem her danskmetal.dk / finddinafdeling TILSKUD TIL VÆRNEFODTØJ: Listepriser pr. 1. marts 2015 Værnetræsko Værnesko Værnetræsko m. ankelstøtte 443,00 kr. 703,00 kr. 824,00 kr. 30 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

31 BARSEL Barselloven giver far og mor ret til 52 ugers orlov tilsammen. Overenskomsten sikrer dig fuld løn i nogle af ugerne. GIV ARBEJDSGIVEREN BESKED Mor skal senest tre måneder før forventet termin, fortælle arbejdsgiveren om forventet termin og orlov. Far skal fortælle arbejdsgiveren om forventet termin senest fire uger før de to ugers fædreorlov. Senest otte uger efter fødslen skal I begge fortælle jeres arbejdsgivere, hvordan I vil fordele de 32 ugers forældreorlov. NI MÅNEDERS ANCIENNITET Du skal have mindst ni måneders anciennitet ved fødselstidspunktet for at have ret til at få udbetalt løn under de forskellige former for orlov. MOR Graviditetsorlov 4 uger FULD LØN TERMIN MOR Barselsorlov 14 uger FULD LØN TIL DELING Forældreorlov 32 uger FULD LØN Fuld løn i 13 uger. 5 uger til mor og 5 uger til far. I vælger selv, hvem af jer der skal holde de sidste 3 uger. FAR Fædreorlov 2 uger FULD LØN METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 31

32 FORLÆNGET LÆRETID Du kan få forlænget din læretid, f x pga. af barsel, sygdom, forsinket skoleundervisning, arbejdsskade eller andre årsager, du ikke har skyld i. Forlænget læretid skal godkendes af Metalindustriens Uddannelsesudvalg, når forlængelsen skyldes : at du skifter uddannelsessted at du bliver syg at du tager orlov i forbindelse med barsel Skyldes den forlængede periode en af de nævnte situationer, fortsætter du på den sats, du var på, da din lære tid blev afbrudt. UDEN SKYLD Hvis du ikke selv har skyld i årsagen til den forlængede læretid, skal du have den mindstebetaling, som gælder for svendene i dit fag. Det kan f x være følgende årsager : Arbejdsskade Forsinket skoleundervisning VIGTIGT! Du kan rejse krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis du får forlænget læretiden på grund af en arbejdsskade. Din Metalafdeling hjælper dig. VIDSTE DU, AT... forlængelse af læretiden skal godkendes hos Metalindustriens Uddannelsesudvalg, hvis forlængelsen skyldes sygdom, skift af uddannelsessted eller orlov ved barsel? 32 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

33 AKTIV LÆRLING Der er mange muligheder for at være aktiv som lærling i Dansk Metal. Når du er aktiv på din virksomhed eller i Dansk Metal som lærling, er det med til at styrke dig selv og din fremtid. Du lærer en masse om regler og vilkår, og så lærer du andre lærlinge at kende. TALSMAND Hvis I er flere end fire lærlinge på din virksomhed, skal I have mulighed for at vælge en talsmand for lærlingene. Talsmanden skal vælges blandt de lærlinge, der har været under uddannelse i virksomhed i mere end ni måneder. Skoleophold tælles ikke med. Talsmanden løser sammen med arbejdsgiveren problemer, der kan opstå på virksomheden under uddannelsen. Tillidsrepræsentanten kan også inddrages, hvis en af parterne ønsker det. LÆRLINGEKLUB Der er mulighed for at oprette en lærlingeklub på virksomheden. En lærlingeklub kan være med til at sikre, at I som lærlinge står stærkere på arbejdspladsen og får nogle gode og alsidige uddannelser under ordnede løn- og arbejdsforhold. En lærlingeklub kan også være et brugbart netværk for jer, som I kan have glæde af også efter læretiden. Din lokale Metalafdeling kan hjælpe med vedtægter og økonomisk støtte til at oprette lærlingeklubben. FRIVILLIG Metal Ungdom laver mange aktiviteter for lærlinge både lokalt og på landsplan. Vi har et stort netværk af lærlinge hele landet over, som hjælper med f x kampagner. Og der er altid plads til flere aktive lærlinge. Vil du være med, så skriv en mail til eller kontakt en af vores ungdomskonsulenter. Find dem på bagsiden af Lille Hjælper. METAL UNGDOMS ÅRSMØDE Hvert år holder Metal Ungdom et årsmøde på Metalskolen i Jørlunde. Her mødes lærlinge-, svende og tillidsrepræsentanter fra hele landet og diskuterer, hvordan Dansk Metals ungdomsarbejde kan styrke lærlinges vilkår på uddannelserne og på virksomhederne. ALLE LÆRLINGE ER VELKOMNE! Tilmeld dig på danskmetal.dk/ungdom METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 33

34 VÆRNEPLIGT Du kan få fri til session og orlov til værnepligt. Du har ret til at få fri til session og bliver betalt mindstelønnen i tidsrummet. Giv virksomheden besked om session, indkaldelse til værnepligt og hjemsendelse. Efter ni måneder i virksomheden inklusive læretiden kan du få orlov til at aftjene værnepligt. VIGTIGT! Du får ikke din lærlingeløn, mens du aftjener værnepligt. Til gengæld får du løn fra Forsvaret. 34 DANSK METAL METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER

35 UDLÆRT HVA SÅ? Som udlært får du adgang til flere fordele med Dansk Metal. KONTRAKTTJEK Send din ansættelses kontrakt til os, så tjekker vi den for fejl og mangler. Du får svar inden for 24 timer. Du får flere rettigheder via overenskomsten, når du er udlært, og får mere anciennitet på arbejdspladsen. Du får f x ret til : opsigelsesvarsel 2 ugers faglig relevant efteruddannelse hvert år 2 ugers efteruddannelse hvert år, som du selv vælger (Industriens Kompetenceudviklingsfond) mulighed for at spare efteruddannelse op tilbud om op til fem ugers efteruddannelse ved opsigelse METAL JOBSERVICE Metal JobService er et unikt tilbud til medlemmer både med og uden job. Her får du overblik over alle relevante job. danskmetal.dk /jobservice METAL JOBSTARTER Du kan booke en Metal JobStarter- samtale i din Metalafdeling, hvis du bliver opsagt. Overenskomsten sikrer dig frihed til samtalen med løn. danskmetal.dk/jobstarter EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Metalafdelingen kan hjælpe dig videre med relevant efterog videreuddannelsestilbud. danskmetal.dk/finddinafdeling Tag din lærekontrakt, dit svendebrev eller dit uddannelsesbevis med i din Metalafdeling. Så hjælper vi dig med at melde dig ind i Metal A-kasse og oprette dig i Metal JobService. DANSK METAL KAN HJÆLPE DIG MED : at tjekke din løn at tjekke din uddannelsesaftale gratis vejledning om f x løn, uddannelse og karriere problemløsning på arbejdspladsen i samarbejde med din arbejdsgiver. METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 35

36 DANSK METALS UNGDOMS TEAM Vi er til for dig og besøger erhvervsskoler i hele Danmark. Ring eller mail direkte til os, hvis du har spørgsmål. SMS METAL TIL 1919 * SÅ RINGER VI TIL DIG *Almindelig sms-takst UD JANUAR 2016 JESPER LESAK-CHRISTIANSEN Nord- og Midtjylland KASPER VINCENT JOHANSEN Syddanmark CAMILLA SKREE-JACOBSEN Sjælland og Bornholm

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

LILLE HJÆLPER. Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev.

LILLE HJÆLPER. Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. LØNGRISEN SE, HVAD DU SKAL HAVE I LØN. DANSKMETAL.DK/ LONGRISEN HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev.

LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. LØNGRISEN SE, HVAD DU SKAL HAVE I LØN. DANSKMETAL.DK/ LONGRISEN LILLE HJÆLPER Find hurtigt

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN LÆRLINGEGUIDE 2014-2017 GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN lærlingeguiden / SIDE 3 Hej lærling V elkommen som lærling i Blik og RørUngdom. Når man er i lære har man ofte mange

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Urafstemning. Information om aftalen

Urafstemning. Information om aftalen Urafstemning Information om aftalen OK 2007 Nye rettigheder til dig Kære medlem Forliget om industriens overenskomster giver dig nye rettigheder, øger trygheden og giver god plads til kontante lønforhøjelser

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR LÆRLINGE 2014

LØNSTATISTIK FOR LÆRLINGE 2014 LØNSTATISTIK FOR LÆRLINGE 2014 Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i

Læs mere

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent Hej lærling! JULI 2015 Hej lærling! Din lokale 3F-afdeling Vi vil gerne hjælpe dig godt igennem din erhvervsuddannelse, og derfor

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL

DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL DANSK METAL MEKANIKER I DANSK METAL Indhold I denne folder kan du se, hvilke fordele du får for dit kontingent. Du kan læse om følgende: Sådan bruges dit kontingent....................... 4 Overenskomst.................................

Læs mere

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017

Betalingssatser i industriens overenskomster pr. 1. marts 2017 Betalingssatser i industriens overenskomster pr. marts 2017 De nye satser træder i kraft fra begyndelsen af den lønningsperiode, hvor den marts 2017 indgår. Hvor andet ikke fremgår betales satsen pr. time.

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening )

HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) HORESTA Arbejdsgiver (Hotel,- Restaurant-, og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening ) Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HORESTA Arbejdsgiver er der en række forhold, man skal være opmærksom på,

Læs mere

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven,

BLF-tema Barsel. I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, Bornholms Lærerforening BLF-tema Barsel I dette temanummer gives en orientering om hvilke muligheder, der ligger i barselsloven, samt om hvordan man skal forholde sig i forhold til sin arbejdsplads, når

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2016 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Dine rettigheder på Amager Bakke

Dine rettigheder på Amager Bakke Dine rettigheder på Amager Bakke Foto: Justin Hummerston Kom godt i gang Under byggeriet af Amager Bakke følger alle virksomheder den danske lovgivning og de danske overenskomstaftaler om løn og sikre

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job

HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job HK Lønforsikring: Behold det meste af din løn, selvom du mister dit job 2013 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring sikrer dig økonomisk, hvis du mister dit job. Den store nedgang i indtjeningen

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere