MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning"

Transkript

1 MobileStatus Server Installation og konfigurationsvejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileStatus Server Version 2.20 august Alle firma og produktnavne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX, MobileIVR, MobileStatus og BluePosition er registrerede varemærker registreret og ejet af BluePosition ApS. BluePosition ApS, Danmark Forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

2 Side 2 af Velkommen Installation Denne vejledning Introduktion til MobileStatus Program forudsætninger Ophavsret Brugerlicens Begrænset garanti Support Anvendt syntaks Installation Konfiguration af MobileStatus Server MobileStatus Server Service MobileStatus Configuration vinduet Settings Services Status informationer Lokal status informationer Sonofon Statusplan TDC Flexconnect Statusvisning Gateway Ports Phonebook Edit phonebook Import fra Active Directory Manuel oprettelse og redigering ACD Groups Opret og redigerer ACD Groups License Log vindue Appendiks A: Lokal status information Appendiks B: Sonofon Statusplan Appendiks C: TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning Appendiks D: WEB Access til MobileStatus Server Appendiks E: Microsoft Remote Desktop Appendiks F: Microsoft Services indstillinger... 24

3 Side 3 af Velkommen Tillykke med dit nye program MobileStatus Server, der er en gateway mellem mobiloperatørens statusservice og de BluePosition produkter der benytter status information, herunder den gratis medfølgende MobileStatus Viewer, pc omstillingsbordet MobilePBX, og det automatiske omstillingssystem MobileIVR. MobileStatus Server kan endvidere opsamle lokal mobiltelefon statusinformation fra brugere der benytter MobilePBX og/eller MobileCTI, samt fra brugere der benytter Skype eller Microsoft Messenger / Microsoft Live i kombination med MobileStatus Viewer, og stille disse informationer til rådighed for andre brugere der benytter MobilePBX eller MobileStatus Viewer. 1.1 Installation Denne vejledning er en beskrivelse af installationsprocessen og konfigurationsmulighederne af MobileStatus Server programmet. Der henvises derudover til følgende BluePosition vejledninger: MobileStatus Viewer konfigurationsvejledning : MSV-CG-DK-220, eller senere. MobileStatus Viewer brugervejledning : MSV-UG-DK-220, eller senere. BluePosition Sonofon Statusplan IP konfiguration: WP-SPIP-DK-11, eller senere. BluePosition TDC FlexConnect Status IP konfiguration: WP-FCIP-DK-11 eller senere. 1.2 Denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at vejlede brugeren eller administratoren i installation og konfiguration af MobileStatus Server. Denne version af vejledningen er udarbejdet til version 2.20 af MobileStatus Server. Man kan aflæse versionsnummeret af MobileStatus Server i menu punktet Help - About i MobileStatus Server menuen. 1.3 Introduktion til MobileStatus MobileStatus Server er udviklet med henblik på at distribuere mobiloperatørens statusinformation til de BluePosition software applikationer der anvender statusinformation, herunder: MobileStatus Viewer Gratis medfølgende PC applikation der viser den aktuelle telefonstatus for kollegaernes mobiltelefoner. MobilePBX Pc omstillingsbord for mobiltelefoni. Medarbejdertelefonbogen viser den aktuelle telefonstatus af medarbejdernes mobiltelefoner.

4 Side 4 af 24 MobileIVR Automatisk omstillingssystem for mobiltelefoni. Statusinformationen kan benyttes til at definerer dynamiske ringegrupper, indtrækningsgrupper m.v. MobileCTI Computer Telefoni Integrations program for den enkelte medarbejder. Automatisk skjult forbindelse imellem MobileStatus Viewer og MobileCTI. 1.4 Program forudsætninger MobileStatus Server har følgende forudsætninger for at fungere optimalt. 1) MobileStatus Server er udviklet til brug på en pc med Microsoft Windows XP eller Windows 2003 Server. 2) MobileStatus Server forudsætter kommunikation med mobiloperatørens statusservice via en internet forbindelse. 3) MobileStatus Server skal via virksomhedens interne netværk kunne kommunikere via TCP/IP med de BluePosition produkter der benytter status information, herunder MobilePBX, MobileIVR og MobileStatus Viewer. 1.5 Ophavsret Dette program og tilhørende brugervejledninger, manualer m.v. er ophavsretligt beskyttede. Ingen del af programmet eller tilhørende publikationer må gengives, eller i nogen form eller på nogen måde overføres elektronisk, mekanisk, eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra BluePosition ApS. 1.6 Brugerlicens Dette program er omfattet af en serverlicens. Serverlicensen giver ret til at installere og benytte programmet på én pc/server. Serverlicensen giver IKKE ret til at programmet må være installeret samtidig på flere pc er, og programmet må under INGEN omstændigheder benyttes samtidig på flere pc er. Der henvises i øvrigt til software licensaftalen: MobileStatus Server Software licensaftale: MSS-SLA-DK-220, eller senere. 1.7 Begrænset garanti ADVARSEL: BluePosition ApS giver ingen garanti af nogen art for dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier vedrørende salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. BluePosition ApS er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument, det leverede materiale, herunder softwareprogrammet, eller for tilfældig beskadigelse eller for følgeskader i forbindelse med leveringen eller anvendelsen af dette materiale eller software program. Der henvises i øvrigt til software licensaftalen: MobileStatus Server Software licensaftale: MSS-SLA-DK-220, eller senere.

5 Side 5 af Support Spørgsmål vedrørende installation og betjening af dette program skal stiles til din forhandler, eller til en af BluePositions supportpartnere. Se for yderligere oplysninger. 1.9 Anvendt syntaks I denne manual er der anvendt bl.a. følgende syntaks: Tekst i kantet parentes som f.eks. [Besvar] henviser til programknap eller tastaturtast med den pågældende tekst. Tekst i citationstegn som f.eks. Kald noter / Besked henviser til dialog, status eller input boks med det pågældende navn.

6 Side 6 af Installation MobileStatus Server programmet installeres på pc en ved at starte programmet Setup- MobileStatus Server English.exe, som er hentet fra Internettet eller leveret på CD-ROM. Figur 2.1: MobileStatus Server setup skærmbillede. Tryk [Next >] for at fortsætte installationen. Vigtigt: Hvis installationen udføres på en remote server via Microsoft Remote Desktop skal Remote Desktop programmet startes som server konsol. Dette gøres ved at starte Remote Desktop fra Start -> Run: mstsc /console.

7 Side 7 af 24 Figur 2.2: MobileStatus Server software licensftale. Gennemlæs Software licensaftalen grundigt og vælg kun I accept the terms in the License Agreement og [Next >] for at fortsætte installationen, såfremt du er indforstået med licensaftalen. Figur 2.3: MobileStatus Server program placering. MobileStatus installationsprogrammet foreslår pr. default at MobileStatus programmet placeres i folderen C:\Program Files\MobileStatus Server. En anden destinations folder kan vælges ved at trykke på [Browse ] knappen. Tryk herefter [Install] for at fortsætte installationen.

8 Side 8 af 24 Figur 2.4: Installation af MobileStatus Server program filer. Installationsprogrammet installerer herefter programmet og kopierer de relevante filer til installationsbiblioteket. Figur 2.5: Afslutning af installationsprocessen. Det anbefales at Run Configuration Program udføres automatisk. Tryk [Finish] for at afslutte installationen og påbegynde konfigurationen af MobileStatus Server programmet.

9 Side 9 af Konfiguration af MobileStatus Server MobileStatus Server programmet består af to dele, hhv. serveren der afvikles som en Microsoft Windows Service, og konfigurationsprogrammet der er en almindelig Windows applikation. Konfigurationsprogrammet skal afvikles på samme pc som afvikler servicen. 3.1 MobileStatus Server Service MobileStatus Serveren afvikles som en Microsoft Windows Service, der under installationen bliver konfigureret til at starte automatisk. Services kan eventuelt konfigureres med service parametre ved i Windows at åbne Services der er placeret under Administrative tools i Control Panel. Se appendiks F for yderligere informationer. 3.2 MobileStatus Configuration vinduet MobileStatus Serveren konfigureres og kontrolleres via MobileStatus Configuration programmet. Figur 3.2: MobileStatus Configuration programmet. Konfigurationen af MobileStatus Serveren foretages ved at vælge menupunktet Edit Settings.

10 Side 10 af Settings MobileStatus Serverens konfiguration indeholder 5 paneler der skal tages stilling til før konfigurationen er tilendebragt: 1) Services 2) Gateway 3) Porte 4) Phonebook 5) License De fem ovenstående paneler behandles særskilt i de efterfølgende afsnit. 5.0 Services I fanebladet Services defineres hvilke services MobileStatus Serveren understøtter i den pågældende konfiguration. Figur 5.0: MobileStatus Services konfiguration. 5.1 Status informationer MobileStatus Server opsamler automatisk telefonstatus informationer fra flere forskellige kilder samtidigt. Det gælder lokale statusinformationer, Sonofon Statusplan, samt TDC FlexConnect status. 5.1 Lokal status informationer BluePositions MobileStatus Server kan opsamle telefonstatus informationer fra flere forskellige lokale kilder samtidigt herunder MobileCTI, MobilePBX, MobileIVR og MobileStatus Viewer såfremt de enkelte produkter er konfigureret til dette. Derudover kan MobileStatus Server opsamle telefon status informationer fra Skype og Microsoft Messenger / Microsoft Live såfremt MobileStatus Viewer er installeret på samme pc som brugeren der ønskes monitoreret. Se Appendiks A for yderligere information omkring lokal status.

11 Side 11 af Sonofon Statusplan Sonofon Statusplan giver telefonreceptionisterne og kollegaer mulighed for at se en medarbejders tilgængelighed. Sonofon Statusplan viser automatisk om medarbejderen er ledig eller optaget på telefonen. Medarbejdere kan via en menu på telefonen sætte forskellige statusser herunder: Møde, Frokost, Gået for i dag, Syg, m.v. Se Appendiks B for yderligere information omkring Sonofon Statusplan. 5.3 TDC Flexconnect Statusvisning TDC Mobils Flexconnect Statusvisning giver telefonreceptionisterne og deres kollegaer mulighed for at se en medarbejders tilgængelighed før en samtale etableres eller omstilles til medarbejderen. Statusvisning viser automatisk om medarbejderen er ledig eller optaget på telefonen. Se Appendiks C for yderligere information omkring TDC Flexconnect statusvisning.

12 Side 12 af Gateway I fanebladet Gateway defineres hvilke servere MobileStatus Serveren skal accepterer at modtage data fra. Figur 6.0 MobileStatus IP Gateway konfiguration. Authentication: Hvis funktionen Use remote DNS verification enables kan der i authentication panelet angives hvilke servere MobileStatus Serveren skal acceptere at modtage data fra. Serverne bør angives med deres IP adresse, men kan også angives med deres DNS navn. Bemærk at remote DNS verifikation kan forsinke/umuliggøre etablering af forbindelse fra mobiloperatøren. StatusPlan Specific: I input boksen Password kan angives password til Sonofon StatusPlan som default er sonofon med små bogstaver. Hvis intet password angives, foretages der ikke kontrol af password i forbindelse med statusopdateringer fra Sonofon.

13 Side 13 af Ports I fanebladet Ports defineres hvilke IP porte MobileStatus Serveren skal modtage data på. Figur 7.0: MobileStatus IP Port konfiguration. Der kan vælges imellem operatørens default port, eller port 80.

14 Side 14 af Phonebook I fanebladet Phonebook defineres den lokale telefonbog som benyttes for at tilknytte et bruger navn, m.v. for hver af de mobil telefoner som monitoreres af MobileStatus Serveren. Bemærk: Telefonbogen benyttes i forbindelse med MobileStatus Viewer programmet, samt MobileIVR ACD Grupper. Såfremt de to faciliteter ikke planlægges benyttet er det ikke nødvendigt at konfigurere telefonbogen, idet MobilePBX indeholder sin egen telefonbog og fra MobileStatus Server modtager informationer omkring det enkelte nummer. Figur 8.0: MobileStatus Phonebook konfiguration. Boksen Phonebook data file location viser hvor telefonbogsfilen gemmes. Dette er som standard MobileStatus Servers installationssti. 8.1 Edit phonebook Figur 8.1: MobileStatus Phonebook konfiguration. Telefonbogen kan oprettes og redigeres manuelt, eller data kan indhentes fra virksomhedens Microsoft Active Directory brugerdatabase. Alle numre skal angives med +45 som landekode og der bør ikke være mellemrum i de angivne telefonnumre.

15 Side 15 af Import fra Active Directory Telefonbogen importeres fra Microsoft Active Directory brugerdatabasen ved at trykke på knappen [AD import]. Alle brugere der i Active Directory er defineret med et mobiltelefon nummer importeres. Kontakterne kan efterfølgende redigeres, eller der kan tilføjes personer til telefonbogen Manuel oprettelse og redigering Tilføj ny kontakt ved at trykke på knappen [New]. Slet valgt kontakt ved at trykke på knappen [Delete] Når redigeringen er afsluttet vælg [Ok], eller [Cancel]. Telefonbogen har 3 kolonner for hhv. Navn, Afdeling og Mobil nummer: Navn: Navnet på medarbejderen. Afdeling: Medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold. NB: Brugeren af MobileStatus Viewer har mulighed for at sortere medarbejdere jvnf. afdeling, hvorfor denne oplysning kan være relevant. Hvis der ikke angives nogen afdeling, vil MobileStatus Viewer vise medarbejderen under Nye kontakter. Mobil: Telefonnummer til medarbejderens mobiltelefon. 8.2 ACD Groups ACD Advanced Call Distribution grupper benyttes af MobileIVR såfremt denne er konfigureret herfor. Planlægges det ikke at benytte MobileIVR ACD Grupper er det ikke nødvendigt at konfigurere disse Opret og rediger ACD Grupper Tryk på knappen [ACD] i telefonbogen hvorefter nedenstående panel vises.

16 Side 16 af 24 Figur 8.2.1: Edit ACD Groups En ny ACD Gruppe defineres ved at udfylde input boksen New Group med det ønskede navn og herefter vælge [Add]. ACD Gruppen vælges i ACD Group drop-down boksen. Medlemmerne i ACD Gruppen vælges efterfølgende i telefonbogen der vises under dropdown-boksen.

17 Side 17 af License I License fanebladet kan licensnøgle eller ny udvidet licensnøgle med flere bruger/nummer licenser indsættes. Figur 9.0: Licens nøgle Indtil der er indsat en licens vil MobileStatus Server kun acceptere status for et enkelt telefonnummer. Indsæt licensen ved at kopiere den ind i feltet og tryk [Verify] for at kontrollere og gemme den.

18 Side 18 af Log vindue I menu barens Edit menu kan Log Vindue enables, hvorved det er muligt at se realtime kommunikationsloggen mellem MobileStatus Server og operatørens statusservice, samt kommunikationen mellem MobileStatus Server og de tilsluttede klienter. Figur 10.0: MobileStatus Server log vindue.

19 Side 19 af 24 Appendiks A: Lokal statusinformation BluePositions MobileStatus Server kan opsamle telefonstatus informationer fra flere forskellige lokale kilder herunder MobileCTI og MobilePBX. Derudover kan MobileStatus Server opsamle telefonstatus informationer fra Skype og Microsoft Messenger / Microsoft Live såfremt MobileStatus Viewer er installeret på samme pc som brugeren der ønskes monitoreret. Lokale statusinformationer forudsætter blot en lokal netværksforbindelse mellem MobileStatus Server og MobilePBX, MobileCTI og MobileStatus Viewer. Såfremt MobileStatus Server er placeret i DMZ zone eller klienterne skal kunne indhente statusinformationer når disse er tilsluttet via internettet eller VPN forbindelse skal en eventuel firewall være defineret til at tillade kommunikation på TCP port mod MobileStatus Server.

20 Side 20 af 24 Appendiks B: Sonofon Statusplan Sonofon Statusplan giver telefonreceptionisterne og kollegaer mulighed for at se en medarbejders tilgængelighed. Sonofon Statusplan viser automatisk om medarbejderen er ledig eller optaget på telefonen, og medarbejdere kan via en menu på telefonen sætte forskellige statusser herunder: Møde, Frokost, Gået for i dag, Syg, m.v. BluePositions MobileStatus Server placeres i virksomhedens netværk og fungerer som gateway imellem Sonofons statusdata og BluePositions produkter der anvender statusdata, herunder MobilePBX pc omstillingsbordet, og den gratis medfølgende StatusViewer. MobileStatus forudsætter følgende: Sonofon Statusplan forbindelse. Sonofon Statusplan abonnement for de telefoner der skal monitoreres. Officielt IP adresse via firewall (NAT) til MobileStatus Server. Statusplan forudsætter en internet forbindelse imellem Sonofon og BluePositions MobileStatus Server der installeres på virksomhedens interne netværk, enten i en DMZ zone, eller på indersiden af en firewall. Sonofon skal kunne kommunikere med MobileStatus Serveren via internettet hvorfor MobileStatus Serveren skal have en officiel IP adresse, som typisk tilvejebringes ved at benytte NAT funktionen i firewallen således at den interne IP adresse oversættes til en officiel IP adresse. Sonofon sender http og https data på port 8093, hvorfor der skal åbnes i firewallen for trafik på denne port til MobileStatus Serveren Subscriber Busy/Idle information + menu choice Internet Customer Premises Network (LAN) MobilePBX Switchboard MobileStatus Viewer Public IP address Port: 8093 Firewall with NAT translation MobileStatus Server Internal IP address Figur B: MobileStatus Server placeret bag en firewall.

21 Side 21 af 24 Appendiks C: TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning giver telefon receptionisterne og kollegaer mulighed for at se en medarbejders tilgængelighed. TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning viser automatisk om medarbejderen er ledig eller optaget på telefonen. BluePositions MobileStatus Server placeres i virksomhedens netværk og fungerer som gateway imellem TDC Mobils status data og BluePosition s produkter der anvender status data, herunder MobilePBX PC omstillingsbordet, og den gratis medfølgende StatusViewer. MobileStatus forudsætter følgende: TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning forbindelse. TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning for de telefoner der skal monitoreres. Officielt IP adresse via firewall (NAT) til MobileStatus Server. TDC MobilFlex Connect Plus statusvisning forudsætter en internet forbindelse mellem TDC og BluePosition s MobileStatus Server der installeres på virksomhedens interne netværk, enten i en DMZ zone, eller på indersiden af en firewall. TDC Mobil skal kunne kommunikere med MobileStatus Serveren via Internettet hvorfor MobileStatus Serveren skal have en officiel IP adresse, som typisk tilvejebringes ved at benytte NAT funktionen i firewallen således at den interne IP adresse oversættes til en officiel IP adresse. TDC Mobil sender http og https data på port 8193, hvorfor der skal åbnes i firewallen for trafik på denne port til MobileStatus Serveren Subscriber Busy/Idle information Internet Customer Premises Network (LAN) MobilePBX Switchboard MobileStatus Viewer Public IP address Port: 8193 Firewall with NAT translation MobileStatus Server Internal IP address Figur C: MobileStatus Server placeret bag en firewall.

22 Side 22 af 24 Appendiks D: Web Access til MobileStatus Server MobileStatus Server kan endvidere tilgås fra Internettet via en almindelig web browser såfremt firewallen er defineret dertil, dvs. der er åbent for den pågældende source adresse. Følgende syntaks skal benyttes: Adresse:Port/Kommando eksempelvis IP Adresse: IP Adresse er den offentlige IP adresse eller registreret DNS navn Port: Port er det portnummer der benyttes for afsendelse af statusinformationer fra mobiloperatøren. Kommando: Status returnerer aktuel status Dump returnerer et dump af telefonbogen med aktuel status for de enkelte numre

23 Side 23 af 24 Appendiks E: Microsoft Remote Desktop Hvis MobileStatus Server installeres på Windows 2003 server ved brug af fjernadgang til serveren er det vigtigt at fjernadgangen etableres korrekt idet MobileStatus Server ellers vil blive installeret under en brugersession på Windows 2003 serveren og ikke som tiltænkt under konsol sessionen (session 0). Start derfor Microsoft Remote Desktop programmet fra Start Run/kør som følger: mstsc /console Log derefter på Windows 2003 serveren med bruger kontoen Administrator. I Windows Vista benyttes kommandoen mstsc /admin.

24 Side 24 af 24 Appendiks F: Microsoft Services indstillinger Efter installation af MobileStatus Server bør nedenstående parametre for servicen defineres: Start Services panelet Find BluePosition MobileStatus Server Dobbelt klik på BluePosition MobileStatus Server Vælg det tredje faneblad Recovery og sæt indstillingerne som vist nedenfor: Figur: Appendiks F Services - Recovery

MobileStatus Viewer Brugervejledning

MobileStatus Viewer Brugervejledning MobileStatus Viewer Brugervejledning Vejledning til brugerfunktionerne i MobileStatus Viewer Version 2.2 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produktnavne omtalt i dokumentet er varemærker eller

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 6 Line

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

Quick Guide. Version 0.9

Quick Guide. Version 0.9 as MobileCTIvrAgent Quick Guide Version 0.9 Indhold Introduktion... 2 Installation og Start-Up... 2 Brugergrænse flade... 3 Konfiguration... 5 Standard indstillinger... 5 MobileIVR indstillinger... 7 Line

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Totalview...it s all about organizing

Totalview...it s all about organizing Totalview...it s all about organizing Teknisk Beskrivelse Totalview, den komplette løsning til organisering og planlægning af din virksomheds daglige drift. Presence Management, CTI og PC Omstillingsværktøj.

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning MobilePBX Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobilePBX Mobile Private Branch Exchange Version 2.2 oktober 2011 www.blueposition.com Alle firma og produkt

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Voquant Konfigurationsvejledning Version 2.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Voquant Konfigurationsvejledning Version 2. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Voquant Konfigurationsvejledning Version 2.5 juli 2015 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel

Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel Sentinel (Dynamisk IP) til ZyWALL (Statisk IP) VPN Tunnel 1. Opsætning af ZyWALL VPN 2. Opsætning af SSH Sentinel Denne side giver en gennemgang af opsætning af VPN mellem Sentinel software klient v1.4

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration

Contents. ESXi installation og basisk konfiguration Contents ESXi installation og basisk konfiguration... 1 Opsætning af ESXi virtuelle netværk... 7 Vælge netværk som et GuestOS skal tilsluttes... 9 Installation af virtuelle maskiner... 11 Arbejde med Guest

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008

Brugermanual Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Brugermanual Konfigurering af Outlook 2007 profil på Windows XP til opkobling med Outlook 2007 klient via Internet (RPC over HTTP): Apoteket.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2008 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Grundopsætning af router.

Grundopsætning af router. Opsætning af Edgerouter Lite (ERL3), til brug som router 1. Tilslut router med følgende forbindelser. eth0: Lokalt LAN (Din netværk) eth1: Global WAN (Internettet. Det store WWW) eth2: ikke tilsluttet

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007

Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 Manual for installation og brug af Ad-aware version 2007 af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. NB. Du kan aktivere links, ved at klikke på den tynde streg, så bliver du ført

Læs mere

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk

ISA Server 2006 Del 5. Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk ISA Server 2006 Del 5 Jesper Hanno Hansen Jphan@wmdata.dk Agenda Overblik over sessionen Konfigurerer RDP publisering Konfigurerer Exchange Access (OWA, RPC http og EAS) Næste Webcast Overblik over sessionen

Læs mere

BAT Installationsvejledning. Version 1.0

BAT Installationsvejledning. Version 1.0 BAT Installationsvejledning Version 1.0 Oktober 2013 1 BAT Installationsvejledning Indledning Denne vejledning er rettet til den IT ansvarlige på de uddannelsessteder, der skal anvende BAT systemet. Vejledningen

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A Introduktion Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A må ikke udsættes for usædvanligt høje temperaturer. Anbring ikke apparatet

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse

OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL IDE med Eclipse OrCAD Capture TCL er et script sprog til at lave applikationer til OrCAD Capture. Eclipse er et gratis udviklingsmiljø med debug muligheder. Denne guide hjælper med at

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle

Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle Cipherlab CPT8x00 med Ethernet Cradle...1 Konfigurér terminalen...2 Konfigurér Cradlen til netværket....3 Modtageprogrammet...7 Til lokal modtager...7 Til fjern modtager

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Opstart og adgange til Ejersiden

Opstart og adgange til Ejersiden Opstart og adgange til Ejersiden Indhold Internet Explorer og andre browsere til Ejersiden... 1 Login til Ejersiden... 2 Første login til Ejersiden... 2 Ændring af kodeord ved første login... 3 Bestilling

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA

Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallationsvejle dning NPD4758-00 DA Softwareinstallation Bemærk angående USB-tilslutning: Tilslut ikke USB-kablet før du bliver bedt om at gøre det. Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke på

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

FAQ Hjælp til installation af Trader

FAQ Hjælp til installation af Trader FAQ Hjælp til installation af Trader Indhold 1. Jeg kan ikke downloade Trader... 2 Problem 1: Jeg får en besked om blocked pop-up... 2 Problem 2: Programmet blev ikke downloadet... 3 Problem 3: Jeg kan

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk.

IP0027. Brugervejledning ver. 1.1. Side 1 af 5. IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. Side 1 af 5 IP0027 Dansk brugervejledning - tillæg til brugervejledning på CD-rom på engelsk. IP0027 IP telefon med 5 SIP-konti Side 2 af 5 1. Kom godt i gang, konfiguration af IP-adresse m.m. Tilslut

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Quickguide Tele- og webkonference via UC

Quickguide Tele- og webkonference via UC Quickguide Tele- og webkonference via UC Du kan oprette en tele- og webkonference via din UC-klients hjemmeside. En telekonference giver dig mulighed for at tale i telefon med flere personer på én gang.

Læs mere