Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1."

Transkript

1 Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. Voquant, MobileCTI, Voquant, MobileIVR, MobileStatus og BluePosition er registreret varemærker registreret og ejet af TDC A/S. TDC A/S, Danmark Forbehold for ændringer uden forudgående varsel.

2 Side 2 af VELKOMMEN Installation Denne vejledning Introduktion til Voquant Programforudsætninger Ophavsret Brugerlicens Begrænset garanti Support Anvendt syntaks INSTALLATION KONFIGURATION AF VOQUANT Konfiguration af Generelle Indstillinger Konfiguration af Telefon Indstillinger Telefonbog Telefonbesked Internet Licensnummer og nøgle Kalender TELEFONBOG Ekstern telefonbog... 22

3 Side 3 af Velkommen Tillykke med dit nye program Voquant, der er et pc omstillingsbord for TDC Scale og TDC One. Voquant er udviklet med henblik på at gøre det muligt for telefonreceptionisten at foretage nem, hurtig og effektiv telefonomstilling kombineret med kundevenlig service, ved at tilbyde telefonreceptionisten State of the art telefonifaciliteter, kombineret med hurtigt overblik over medarbejdernes tilgængelighed, i en nem og overskuelig brugergrænseflade Installation Denne vejledning er en beskrivelse af installationsprocessen og konfigurationsmulighederne af Voquant programmet. Der henvises derudover til følgende BluePosition vejledning: - Voquant Brugervejledning : VOQ-UG-DK-111, eller senere Denne vejledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at vejlede brugeren eller administratoren i installation og konfiguration af Voquant. Denne version af brugervejledningen er udarbejdet til version 1.0 af Voquant. Man kan aflæse versionsnummeret af Voquant under opstart af programmet, og i menu punktet Om i Voquant menuen Introduktion til Voquant Voquant er udviklet med henblik på at gøre telefonomstillings-processen så nem og effektiv og kundevenlig som overhovedet mulig. Navnet Voquant stammer fra latin Vocant som betyder ringe. Voquant benytter BluePosition Mediation Server til kommunikation med operatørens netværk. Voquant indeholder en lang række funktioner der er med til at gøre telefonomstillingsprocessen effektiv og kundevenlig. De primære funktioner fremgår af nedenstående liste. Telefonifunktioner: - Foretag opkald - Besvar kald - Afslut kald - Afvis kald - Parker kald - Skift mellem parkeret og aktivt kald - Omstilling af telefonopkald (præsenteret) - Omstilling af telefonopkald (blind / uden præsentation) - Tilbagetrækning af omstillet opkald Opringningsfunktioner: - Opringning fra Voquant - Opringning via QuickDial knapper - Opringning via den centrale telefonbog i Voquant - Opringning med Copy2Dial

4 Side 4 af 22 Intelligent A-nummer præsentation: - Automatisk opslag i firmatelefonbog - Automatisk opslag på Krak / Eniro nummer database Beskedfunktioner: - Automatisk generering af telefonbesked - Afsendelse af telefonbesked som Tilgængelighedsinformation: - Tilgængelighedsinformation fra kalendersystem - Tilgængelighedsinformation fra TDC Scale og TDC One - Mobilstatus information fra TDC FlexConnect statusvisning Andre faciliteter: - Flerfirmafunktion 1.4. Programforudsætninger Voquant har følgende forudsætninger for at fungere optimalt. - Voquant er udviklet til brug på en pc med Microsoft Windows XP, Windows Vista eller Windows 7. - Voquant forudsætter kommunikation med TDC Scale og TDC One via BluePosition Mediation Server og BluePosition Status Server. - Microsoft Office XP, 2003, 2007 eller Kontakt BluePosition såfremt der benyttes Lotus Notes/Domino kalender. - Kalenderadgang til alle medarbejderes kalender fra den pc hvor Voquant er installeret, eller en BluePosition kalender integrationsserver Ophavsret Dette program og tilhørende brugervejledninger, manualer m.v. er ophavsretligt beskyttede. Ingen del af programmet eller tilhørende publikationer må gengives, eller i nogen form eller på nogen måde overføres elektronisk, mekanisk, eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra BluePosition ApS Brugerlicens Dette program er omfattet af en brugerlicens. Brugerlicensen giver ret til at installere og benytte programmet på én pc. Brugerlicensen giver IKKE ret til at programmet må være installeret samtidig på flere pc er, og programmet må under INGEN omstændigheder benyttes samtidig på flere pc er. Der henvises i øvrigt til software licensaftalerne: - Voquant Software licensaftale: VOQ-SLA-DK-18, eller senere. - Voquant Krak Abonnements betingelser: MCTI-KAB-DK-18, eller senere Begrænset garanti ADVARSEL: BluePosition ApS giver ingen garanti af nogen art for dette materiale, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier vedrørende salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. BluePosition ApS er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument, det leverede materiale, herunder softwareprogrammet, eller for tilfældig beskadigelse eller for følgeskader i forbindelse med leveringen eller anvendelsen af dette materiale eller software program. Der henvises i øvrigt til software licensaftalerne: - Voquant Software licensaftale: MPBX-SLA-DK-18, eller senere.

5 Side 5 af 22 - Voquant Krak Abonnements betingelser: MPBX-KAB-DK-18, eller senere Support Spørgsmål vedrørende installation og betjening af dette program skal foretages til din forhandler, eller en af BluePositions support partnere. Se for yderligere oplysninger Anvendt syntaks I denne manual er der anvendt bl.a. følgende syntaks: Tekst i kantet parentes som f.eks. [Besvar] henviser til programknap eller tastaturtast med den pågældende tekst. Tekst i citationstegn som f.eks. Kald noter / Besked henviser til dialog, status eller input boks med det pågældende navn.

6 Side 6 af Installation Voquant programmet installeres på pc en ved at starte programmet Setup-Voquantx.y.z.exe, som er hentet fra internettet eller leveret på CD-ROM. Når installationsprogrammet starter bliver du spurgt hvilket sprog der skal installeres på derefter startes installationsguiden. Figur 1 Voquant Setup skærmbillede Tryk [Næste >] for at fortsætte installationen. Figur 2 Voquant Software licensaftale Gennemlæs Software licensaftalen grundigt og vælg kun Jeg har læst, forstået og accepterer licensbetingelserne ovenfor og [Næste >] for at fortsætte installationen, såfremt du er indforstået i licensaftalen.

7 Side 7 af 22 Figur 3 Voquant Program placering Voquant installations programmet foreslår pr. default at Voquant programmet placeres i folderen C:\Program Files\Voquant. En anden destinations folder kan vælges ved at finde placeringen i mappelisten øverst i vinduet. Figur 4 Start menu folder Det er muligt at placere genvejene til Voquant i en anden folder en standard-folderen Voquant. Hvis dette ønskes, skal du rette navnet i vinduet. Tryk [Næste] for at fortsætte installationen.

8 Side 8 af 22 Figur 5 Klar til at installere Derefter er installationsprogrammet klar til at installere Voquant. Tryk på [Næste] for at fortsætte installationen. Figur 6 Installation af Voquant programfiler Installationsprogrammet installerer herefter programmet og kopierer de relevante filer til installationsbiblioteket.

9 Side 9 af 22 Figur 7 Afslutning af installationsprocessen Det anbefales at Kør Voquant nu udføres automatisk. Tryk [Afslut] for at afslutte installationen og påbegynde konfigurationen af Voquant programmet. Voquant vil nu starte. Første gang programmet startes skal du indsætte licensen. Figur 8 Indsæt licens Licensen modtager du fra BluePosition eller din forhandler. Skriv Firmanavn og Licensnøgle præcis som de er modtaget på mail og tryk [Gem]. Herefter starter Voquant og viser Indstillinger vinduet som du kan bruge til at konfigurere Voquant.

10 Side 10 af Konfiguration af Voquant Voquant programmet konfigureres ved at starte Voquant programmet og efterfølgende vælge menupunktet Voquant og undermenupunktet Indstillinger. Konfigurationsprogrammet indeholder seks faneblade. Fanebladene gennemgås i de følgende afsnit Konfiguration af Generelle Indstillinger I fanebladet Generelt defineres indstillinger for en række generelle Voquant faciliteter. Figur 9 Konfiguration af Voquant Generelle Indstillinger Start automatisk Kør Voquant ved Windows opstart: Angiver om Voquant skal starte automatisk under opstart af Windows. Note: Hvis Microsoft Outlook kalender-integrationen anvendes bør Outlook startes FØR Voquant, hvorfor denne funktion kun bør vælges såfremt Microsoft Outlook er defineret til at starte automatisk FØR Voquant. Dette er ikke nødvendigt såfremt der benyttes en kalenderintegrationsserver eller Lotus Domino kalenderintegration, eller kalender integrationen er slået helt fra Mine Dokumenter Gem Kald log i Mine Dokumenter : Denne funktion gemmer en kald log (liste over ind og udgående kald) i Mine Dokumenter i en underfolder med navnet Voquant. Funktionen Vis kald log virker ikke såfremt denne facilitet er slået fra.

11 Side 11 af Andre Indstillinger Brug Copy2Dial (tm): Copy2Dial er en unik facilitet i Voquant, der gør det nemt at ringe telefonnumre op. Brugeren behøver blot at markerer et telefonnummer, i et hvilken som helt program, vælge Kopier (højre klik med mus, eller [Ctrl]+C), hvorefter Voquant vil foreslå at der kan ringes op til nummeret. Copy2Dial funktionen kan slås fra eller til, og minimumsantallet af cifre før Copy2Dial aktiveres kan angives. Dette antal cifre er også det der anvendes af Voquant til at vurdere om et tastet nummer er gyldigt eller ej. Ringetone filnavn: Denne funktion giver mulighed for at lade pc en afspille ringetone ved indgående opkald, således at telefon receptionisten ikke behøver at skifte ringetone profil på mobiltelefonen, afhængig af om receptionisten er tilsluttet omstillingsbordet eller er mobil internt i organisationen. I folderen C:\Windows\Media ligger der flere ringetoner, herunder ringin.wav. Fokuser Voquant ved indkommende samtale: Denne funktion giver mulighed for at vælge om Voquant automatisk skal poppe op, og gå i fokus ved indkommende telefon samtale. Fravælges funktionen vil Voquant indikere en indgående samtale ved at blinke i Windows Taskbar en, samtidig med at telefonen ringer. Aktiver nummerfelt når telefonen besvares: Hvis dette er valgt placeres cursoren i nummerfeltet når telefonen bliver besvaret, lagt på mm. Aktiver søgefelt når telefonen besvares: Hvis dette er valgt placeres cursoren i søgefeltet når telefonen bliver besvaret, lagt på mm. Søgemetode: Voquant søgefunktionen virker ved at skjule kontakter fra telefonbogen som ikke matcher det i søgefeltet indtastede. Søgningen kan startes på tre måder: 1. Ved indtastning 2. Efter indtastning 3. Tryk på Enter tast Normalindstillingen er Ved indtastning så søgningen foretages med det samme du skriver i søgefeltet. Hvis Voquant telefonbogen indeholder mange kontakter, eller din computer ikke er så hurtig, kan den kontinuerlige søgning belaste computeren. I det tilfælde kan det være en fordel at vælge Efter indtastning så søgningen først starter et kort øjeblik efter indtastning i søgefeltet, eller Tryk på Enter tast så søgningen først foretages når du trykker Enter på tastaturet mens cursoren er i søgefeltet. Bemærk at den sidste valgmulighed ændrer på Enter tastens funktion når cursoren er i søgefeltet.

12 Side 12 af Konfiguration af Telefon Indstillinger Fanebladet Telefon Indstillinger indeholder konfigurationsvalg for kommunikationen med mobiltelefonen. Figur 10 Konfiguration af Voquant Telefon Indstillinger TDC Scale/One Indstillinger Voquant fungerer som fjernbetjening af brugerens telefon. Derfor skal Voquant logge på TDC Scale som brugeren selv. Kommunikationen med Scale/One foregår via BluePosition Mediation Server der også skal installeres i firmaet. PBX Mediation Server: Navn eller IP adresse på den server der har fået BluePosition Mediation Server installeret. Scale brugernavn: Brugerens eget Scale/One brugernavn (normalt noget i stil med Det er samme brugernavn som brugeren benytter til Scale Systemweb på https://scalelogin.tdc.dk. Scale password: Brugerens eget Scale/One adgangskode. Det er samme adgangskode brugeren benytter til Scale Systemweb på https://scalelogin.tdc.dk. Besvar udgående kald automatisk: Såfremt den telefon der er tilsluttet kan fjernstyres til at besvare samtaler, bør der sættes hak her. Funktionen kan anvendes på f.eks. LG-Nortel 6812D, men f.eks. ikke på mobiltelefoner.

13 Side 13 af 22 Eget telefonnummer: Brugerens eget telefonnummer. Tastes som +45nummer Standard omstillingsmetode Hvis det ønskes at lave Præsenteret omstilling som standard vælges dette. Ellers vælges Benyt blind omstilling. Præsenteret omstilling giver mulighed for at tale med modtageren af en omstillet samtale inden omstillingen gennemføres. Blind omstilling betyder at modtageren blot får det omstillede kald direkte og ikke taler med den person der foretager omstillingen. Bemærk at man på TDC Scale/One får præsenteret opkalderens telefonnummer når der er foretaget en blind omstilling, og ikke ser at det er en anden person der har omstillet samtale Telefonbog I fanebladet Telefonbog konfigureres telefonbogen og lokal landekode. Figur 11 Konfiguration af Telefonbog Telefonbog Den interne telefonbog i Voquant indeholder telefon oplysninger omkring alle medarbejdere og eventuelle service telefoner. Den interne telefonbog vises i Voquant, kombineret med en status angivelse af medarbejderens tilgængelighed. Gem telefonbogen i:

14 Side 14 af 22 I dette felt kan placeringen af telefonbogen vælges. Tryk på knappen... for at åbne fil browseren for at fastlægge placeringen. Voquant understøtter at telefonbogen kan være placeret på et netværks drev og een telefon bog kan dermed deles af flere Voquant brugere. Se næste afsnit for yderligere informationer omkring redigering af telefonbogen. Såfremt der benyttes BluePosition CCDB Client Service til synkronisering af central telefonbog, kan indholdet af telefonbogen ikke redigeres fra Voquant. Det skal i stedet gøres på BluePosition CCDB serveren Redigering af telefonbogen Redigering af telefonbogen foretages i panelet vist nedenfor. Figur 12 Redigering af Voquant telefonbog Telefonbogen kan oprettes og redigeres manuelt, eller data kan indhentes fra virksomhedens Microsoft Active Directory brugerdatabase. Hvis er benyttes BluePosition CCDB Client Service kan telefonbogen også opdateres centralt. I det tilfælde vil det ikke være muligt at redigere indholdet af telefonbogen i Rediger telefonbog vinduet Import fra Active Directory Telefonbogen importeres fra Microsoft Active Directory brugerdatabasen ved at trykke på knappen [Hent fra AD]. Alle brugere der i Active Directory er defineret med enten et fastnetnummer, lokalnummer eller mobiltelefonnummer importeres. Se dokumentet BluePosition Active Directory Integration (AD-INT-110) for yderligere detaljer om Active Directory integrationen. Kontakterne kan efterfølgende redigeres og der kan tilføjes QuickDial knapper til de mest anvendte lokalnumre Manuel oprettelse og redigering Tilføj ny kontakt ved at trykke på knappen [Ny]. Slet valgt kontakt ved at trykke på knappen [Slet valgt] Når redigeringen er afsluttet vælg [Ok], eller [Fortryd].

15 Side 15 af 22 Telefonbogen har kolonner for hhv. Navn, Titel, Afdeling, Lokation, Telefonnummer, Andet nummer, Kalender, Quick Dial placering, og Quick Dial navn: Navn: Navnet på medarbejderen. Titel: Medarbejderens titel. Lokation: Medarbejderens arbejdssted. Afdeling: Medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold. NB: Brugeren af Voquant har mulighed for at gruppere medarbejdere ud fra afdeling og lokation, hvorfor disse oplysninger kan være relevant. Telefon: Telefonnummer til medarbejderens primære telefon. Andet nummer: Såfremt medarbejderen har flere telefoner kan et alternativt nummer angives under Andet nummer. Kalender: Om medarbejderens kalender skal importeres af Voquant. adresse til medarbejderen. Benyttes af Voquant til at sende telefonbeskeder per , samt til at indhente kalender information for den pågældende medarbejder. QuickDial: Voquant har indbygget 3 x 8 Quick Dial knapper i toolbaren (værktøjslinien), således at der kan foretages hurtig opringning og omstilling til i alt 24 udvalgte medarbejdere. De første 8 knapper vises i Voquant toolbaren, de efter følgende 8 knapper vises når der trykkes på [Shift], og de sidste 8 knapper vises når der trykkes på [Ctrl]. QuickDial navn: Det navn der skal vises på Quick Dial knappen. Navnet bør ikke være på mere end 8 karakterer Flerfirma præsentation Under Flerfirma præsentation angives de numre som Voquant betjener, hvilket bl.a. benyttes til at indhente kølængde information fra BluePosition Status Server. Flerfirma præsentation er en avanceret facilitet i Voquant der giver mulighed for i tekst at vise for telefon receptionisten hvilken udvidet søgegruppe der er tilringet, således at receptionisten kan præsentere firmaet korrekt.

16 Side 16 af 22 Figur 13 Redigering af egne numre Eget telefonnummer: I Eget telefonnummer angives telefonnummeret på den telefon der benyttes sammen med Voquant. Det vil i normale scenarier altid være det samme som det nummer der er angivet i Telefon Indstillinger fanebladet. Funktionen Eget telefonnummer anvendes i forbindelse med avancerede konfigurationer i kombination med BluePosition produkterne: MobileStatus Server, MobileCallCenter og MobileIVR, samt i andre specifikke konfigurationer. Hvis et telefonnummer er angivet under Eget telefonnummer er det muligt at benytte menupunktet Status i Voquant, hvorved brugeren kan sætte sin egen status. Voquant vil endvidere automatisk sende ledig/optaget status til Status serveren hvorved denne kan ses af andre brugere af Voquant eller MobileStatus Viewer. Der kan opsættes en eller flere udvidede søgegrupper det er disse der benyttes til at håndtere flerfirma-præsentationen. Hvis et indkommende kald kommer via en bestemt udvidet søgegruppe, vises detaljerne om denne i Voquant. Bemærk at din brugerprofil skal være sat op som medlem af den udvidede søgegruppe i TDC Scale/One opsætningen inden du kan benytte Voquant til at melde dig ind og ud. Firma: Firma- eller afdelings-navn for det pågældende nummer / søgegruppe. Dette vil blive vist når der modtages en samtale fra denne udvidede søgegruppe. Nummer: Telefonnummer for den pågældende udvidede søgegruppe. Scale brugernavn: Profil-navnet på den udvidede søgegruppe. Note: Dette felt skal udfyldes såfremt der benyttes flerfirma funktionalitet. Farve: Hvilken farve Voquant skal vise firmanavnet med. Autoskift: Markeres hvis Voquant skal ændre status aktiv eller passiv i denne udvidede søgegruppe når brugerne vælger det i hovedvinduet Landekode I dette panel vælges lokal landekode.

17 Side 17 af 22 Lokation: Vælg lokal landekode. Benyt Danmark +45 hvis Voquant benyttes i Danmark Telefonbesked I fanebladet Telefonbesked konfigureres skabeloner til telefonbeskeder afsendt med Voquant. Indholdet af skabelonerne indsættes automatisk i besked-teksten. Figur 14 Telefonbesked Mit navn (signatur): Skriv det navn du ønsker automatisk skal være angivet på afsendte telefonbeskeder. Navnet vil automatisk blive påført beskeden, brugeren har dog mulighed for at redigere navnet før afsendelse af beskeden. Tekst ved telefonbesked: Denne tekst bliver benyttet som forslag til telefonbesked. En telefonbesked inkluderer automatisk opkaldsdetaljer (navn og nummer) fra sidste eller igangværende telefon samtale. Indholdet af beskeden kan redigeres før afsendelse. Teksten består af almindelig tekst samt optil 3 felter der henter data fra sidste eller igangværende telefon samtale. De 3 felter skal angives som [navn], [telefon] og [signatur] inklusiv de kantede parenteser. Eksempel: Telefonbesked fra [signatur]: Venligst ring til [navn] på [telefon]. Vedr.

18 Side 18 af 22 Teksten i citattegn skal skrives ind i tekstboksen Internet I fanebladet Internet konfigureres adgang til Krak telefonnummer database og IP adresse til BluePositions MobileStatus Server hvis en sådan er installeret. Figur 15 Konfiguration af internet indstillinger Status server Voquant indhenter automatisk telefon tilgængelighedsinformation fra mobiloperatørens netværk via BluePosition Status Server. I inputboksen Status server angives IP adresse eller navn på den server der har installeret BluePosition MobileStatus Server softwaren. Dette er normalt den server som også har fået installeret BluePosition Mediation Server softwaren. Tryk [Test] for at kontrollere at Voquant kan kontakte MobileStatus Server på den angivne adresse. Send egen telefonstatus til MobileStatus Server: Hvis dit firma ikke modtager mobilstatus fra mobiloperatøren kan Voquant sende sin egen aktuelle status til MobileStatus Server. Dette bør ikke anvendes såfremt dit firma modtager mobilstatus fra mobiloperatøren. Sæt automatisk Vil ikke forstyrres efter afsluttet samtale Såfremt denne funktion tilvælges vil Voquant automatisk sætte Forstyr ikke indikation i MobileStatus Server når samtalen afsluttes.

19 Side 19 af 22 Denne funktion benyttes typisk af CallCenter medarbejdere der har behov for et antal minutters pause efter at en samtale er afsluttet således at en kundehenvendelse kan indrapporteres og afsluttes korrrekt før næste samtale Note: Denne funktion forudsætter at Eget telefonnummer under menupunktet Flerfirma præsentation er angivet korrekt. Sæt status ukendt når forbindelsen til telefonen afbrydes eller Voquant afsluttes: Hvis denne facilitet er tilvalgt, vil Voquant fortælle MobileStatus Server at dit telefonnummer har ukendt status når programmet afsluttes, eller når forbindelsen til telefonen afbrydes. Dette bør kun benyttes såfremt dit firma ikke modtager mobilstatus fra mobiloperatøren. Hent originalt A-nummer ved omstillede samtaler: Når denne funktion er slået til, kan Voquant i samarbejde med MobileStatus Server få overført den oprindelige opkalders telefonnummer når du modtager en omstillet samtale. Denne funktion kræver en ekstra licens på MobileStatus Server Licensnummer og nøgle Licenspanelet benyttes til at indsætte licensnøgle. Medmindre du har modtaget en ny licens, er der ikke nogen årsag til at benytte dette panel. Figur 16 Panel for angivelse af licensnøgle I Licensnøgle-panelet skal du angive den licensnøgle som du modtager på . Tast Firmanavn og Licensnøgle præcis som modtaget. Licensnøglen er en lang række karakterer, og det er derfor mest hensigtsmæssigt at kopiere dem elektronisk fra din og indsætte i input boksen.

20 Side 20 af 22 Tryk [Gem] når du har kopieret licensnøglen ind i input boksen, så bliver licensen kontrolleret og gemt Kalender Voquant har indbygget kalenderintegrationsmulighed. Metoden og typen af kalender system angives i panelet nedenfor. Figur 17 Kalenderintegration Kalendertype Afhængigt af firmaets kalendersystem vælges her en kalendertype. Ingen kalender integration: Voquant benytter ikke kalender integration, og du kan ikke se andre kontakters kalender i Voquant. Brug direkte Outlook integration: Voquant spørger Outlook om kalenderinformationer for alle kontakter i kontaktlisten. Dette er det samme som når du i Outlook beder om at åbne en anden brugers kalender. Det kræver at du har lov til at se den anden persons kalender. Ved mere end 50 personer i kontaktlisten anbefales det at benytte næste valgmulighed. Hente kalenderinformationer fra database: Voquant benytter en kalenderdatabase til at læse alle kontakters kalenderaftaler. Kalenderaftalerne i databasen sættes ind via BluePosition CCDB kalenderintegrationsserveren, som tilkøbes separat. Denne metode anbefales ved mere end 50 personer i kontaktlisten. Brug Lotus Notes/Domino busytime integration:

21 Side 21 af 22 Voquant bruger en Lotus Domino webservice til at spørge på kalenderdata. Kontakt BluePosition for assistance til at konfigurere webservicen Avancerede indstillinger De avancerede indstillinger kan benyttes til at finjustere kalenderlæsningen. Overordnet kalender opdateringsinterval: Definerer intervallet mellem at Voquant henter kalender for alle kontaktpersoner. Voquant henter automatisk kalenderen oftere for den personer der er markeret i telefonbogen. Pause mellem hver person: Den tid Voquant vil vente mellem hver kalender hentes. Opdater ikke kalender når en ny person markeres: Normalt vil Voquant hente de allernyeste kalenderinformationer på en medarbejder så snart der er valgt en ny person i telefonbogen. Såfremt det opleves at Outlook bliver langsom, eller at Voquant fryser midlertidigt når man klikker på personer i telefonbogen anbefales det at slå denne funktion fra ved at sætte hak her. Antal dage vist i kalenderen: Hvis der benyttes en BluePosition CCDB kalendersynkroniseringsserver, er det muligt for Voquant at vise mere end én dag ad gangen i kalenderen i hovedvinduet. Antallet af dage kan ændres her. Det maksimale antal dage er 7. Skriftstørrelse i kalenderen: Hvis man ønsker en lidt større skrifttype i kalendervisningen i hovedvinduet kan man vælge Stor her. Det vil gøre al teksten i kalendervisningen lidt større, men det bevirker at der kan være færre informationer synlige.

22 Side 22 af Telefonbog Voquant har to typer af telefonbøger. Den intern telefonbog (Intern Telefonbog.csv) der typisk defineres via Voquant konfigurationen, og eksterne telefonbøger (.tlf). Der kan være mere end én ekstern telefonbog, deres filnavn skal blot slutte med.tlf. Ved indgående opkald til Voquant foretages automatisk opslag i den interne og de eksterne telefonbøger, samt i Kraks nummerdatabase, således at telefonreceptionisten nemt kan se identiteten på opkalder, og eventuelt præsentere opkaldet for den person som opkaldet stilles om til Ekstern telefonbog Den eksterne telefonbog består typisk af et udtræk fra virksomhedens kundedatabase. Ved indgående opkald til Voquant foretages automatisk opslag i telefonbogen, samt i Kraks nummerdatabase, således at telefonreceptionisten nemt kan se identiteten på opkalder, og eventuelt præsentere opkaldet for den person som opkaldet omstilles til. Telefonbogen er kommasepareret fil f.eks. kaldet Ekstern Telefonbog.tlf der skal være placeret i samme folder som Intern Telefonbog.csv. Placeringen af folderen kan konfigureres. Standardfolderen er: My Documents\Voquant. Filen indlæses automatisk af Voquant under opstart af programmet. Filen skal indeholde nedenstående felter. Det anbefales at filen åbnes og redigeres i f.eks. Notepad eller anden teksteditor der ikke ændrer på formateringen af filen. Format for Ekstern Telefonbog.tlf : Navn;Firma;Beskrivelse;Mobil;Andet nummer Support;BluePosition;BluePosition supportafdeling; ;; Hvert felt i filen skal være separeret af et ; (semikolon) Et eventuelt blankt felt skal være angivet i filen. I eksemplet nedenfor er der ikke angivet noget kontaktnavn for firmaet BluePosition, og heller ikke noget andet nummer. Navn;Firma;Beskrivelse;Mobil;Andet nummer ;BluePosition;BluePosition supportafdeling; ;; Firmafeltet må ikke være blankt. Der kan være flere eksterne telefonbøger. De dukker i Voquant op som faneblade, hvor fanebladet er navngivet efter filnavnet på den pågældende eksterne telefonbog. Det vil sige en fil kaldet Kunder.tlf vil blive vist i fanebladet Kunder, og Ekstern telefonbog.tlf vil blive vist som Ekstern telefonbog. De eksterne telefonbøger skal være placeret samme sted som den interne telefonbog. Hvis stien til denne er blevet ændret, skal evt. eksterne telefonbøger også kopieres til den anden sti.

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning

MobilePBX Installations og konfigurations vejledning MobilePBX Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobilePBX Mobile Private Branch Exchange Version 2.2 oktober 2011 www.blueposition.com Alle firma og produkt

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

LiveCall Brugervejledning version 1.1

LiveCall Brugervejledning version 1.1 LiveCall Brugervejledning version 1.1 Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til LiveCall... 2 2. Det virtuelle omstillingsbord... 2 2.1. Info om indkommende kald... 3 2.2. Kollegaoverblikket... 3 2.3. Kollegadetaljerne...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS

SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS SMS fra Microsoft Outlook Brugermanual SMS Forfatter: Bjarne Madsen Rev.: 2.2.0 Antal sider:42 Dato: 06-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 ANVEND OUTLOOK2SMS TIL SMS...3 1.1 Åben SMS vinduet...3 1.2 Opret din

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc.

Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Communicator effektiviserer virksomhedens aktuelle telekommunikation i ét vindue på din pc. Version 281114 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Om programmet... 3 Om manualen... 3 For at

Læs mere

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc

PC OMSTILLING. PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc PC OMSTILLING PC Omstilling effektiviserer virksomhedens telekommunikation i ét vindue på din pc Indhold Introduktion... 3 For at komme i gang... 3 Opsætning... 4 Indstillinger... 4 Importer kontaktpersoner...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

MailSMS Brugervejledning

MailSMS Brugervejledning Generelt: MailSMS Brugervejledning Denne vejledning beskriver installation og anvendelse af programmet DanaLogic MailSMS. Indhold: 1. Programmets virkemåde og anvendelsesområder 2. SMS-gateway hos Wannafind

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Vejledning til forskellige mail programmer

Vejledning til forskellige mail programmer Vejledning til forskellige mail programmer Opdateret d. 4/1-2012 /PI Opsætning af Outlook Express 5.x / 6.x 1. Start Outlook Express - Hvis Windows prøver at ringe op skal du klikke på [Annuller] 2. I

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Brugervejledning. VEr

Brugervejledning. VEr Brugervejledning VEr Version 1.4.3 Dansk Juli 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man bruger Connect Client. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere