Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:"

Transkript

1 BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet bedt om at udarbejde et revideret forslag til konkret placering af de bygninger på Christiania, der i forbindelse med de kommende planer skal flyttes straks, samt af bygninger, der skal flyttes i løbet af de næste ti år. Både Slots- og Ejendomsstyrelsen og Christiania har oplyst Kulturarvsstyrelsen om, at Christiania skal udpege mindst syv boliger til flytning inden for et år. På et møde i Kulturarvsstyrelsen den 7. juni 2011 fremlagde Knud Foldschack og Maja Hansen Christianias forslag til hvilke huse, der skal flyttes straks, samt til den fremtidige placering af disse. TELEFON FAX CVR EAN DRIFT EAN TILSKUD Kulturarvsstyrelsen har taget udgangspunkt i Christianias forslag om hvilke syv beboelseshuse, der skal flyttes inden for et år. Ligeledes har styrelsen i videst mulige omfang forsøgt at efterkomme Christianias ønsker, hvad angår den fremtidige placering af disse huse. Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: 1. Bebyggelsen søges koncentreret i områder, hvor der i forvejen er bebyggelse på fortidsmindet. Herved søges ændringerne gennemført med mindst mulig tab af fortidsmindets autenticitet. 2. Bebyggelse på bastionerne søges i videst muligt omfang flyttet til de allerede bebyggede, sydlige kurtiner med henblik på en bedre formidling af fortidsmindet. Det har på den baggrund været muligt at tilgodese Christianias ønsker vedr. placering af boliger fuldt ud i fire ud af de syv tilfælde og delvist i de tre resterende. REF: DVC DIREKTE

2 Eftersom Christiania ikke har udarbejdet et konkret forslag til placering af huse, der skal flyttes indenfor 10 år, har Kulturarvsstyrelsen udpeget et antal felter, indenfor hvilke de aktuelle bygninger kan placeres. Der kan for så vidt ikke forventes udlagt yderligere felter. For så vidt angår skure, toiletter m.m., der er knyttet til et eller flere beboelseshuse, der er udpeget til flytning indenfor 10 år, anbefaler vi, at beslutningen for disse træffes samtidig med beslutningen for tilhørende beboelseshusene. Bygninger, der skal flyttes inden for et år I Christianias udspil er der udpeget syv konkrete boliger samt en række småbygninger, der skal flyttes inde for et år (jf. nedenfor). Christiania har udpeget følgende bygninger til flytning: 4. redan Bygning 44 (bolig) Beboeren vil gerne flytte til anden placering enten nord eller syd for redanen (sammen med Bygning 46). Styrelsen vurderer, at Christianias ønske kan imødekommes ved, at bygningen flyttes til byggefelt VIII eller IX. Bygning 46 (bolig) Beboeren vil gerne flytte til anden placering enten nord eller syd for redanen (sammen med Bygning 44). Styrelsen vurderer, at Christianias ønske kan imødekommes ved, at bygningen flyttes til byggefelt VIII eller IX. Ulriks Bastion Bygning 112 (skur) Skuret kan evt. rykkes til den tilhørende bolig, bygning 114 for at samle bygningsmassen. Bygning 114 skal fjernes inden for 10 år. Styrelsen ser en flytning af skuret op ad Bygning 114 som en acceptabel løsning, indtil hovedhuset senere flyttes helt. Alternativt kan skuret forblive på nuværende placering, indtil Bygning 114 flyttes. SIDE 2

3 Sophie Hedevigs Bastion/Mælkebøtten Bygning 146 (skur) Hører til bygning 150/152 (beboelse), der skal forblive på bastionen. Christiania foreslår, at skuret flyttes til blivende placering op til bygning 150/152. Styrelsen vurderer, at skuret skal flyttes til anden placering inden for et af det udpegede byggefelter. Alternativt kan accepteres, at de flyttes helt op ad Bygning 150/152, i givet fald da med reduceret arealet, for ikke at gøre bygningsmassen på voldkronen for massiv. Bygning 148 (skur) Hører til bygning 150 (beboelse), der skal forblive på bastionen. Christiania foreslår, at skuret flyttes til blivende placering op til bygning 150/152. Styrelsen vurderer, at skuret skal flyttes til anden placering inden for et af det udpegede byggefelter. Alternativt kan accepteres, at de flyttes helt op ad Bygning 150/152, i givet fald da med reduceret arealet, for ikke at gøre bygningsmassen på voldkronen for massiv. Bygning 156 (bolig) Beboer vil gerne flytte til enveloppen ved vandet syd for 4. redan. Styrelsen vurderer, at Christianias ønske delvist kan imødekommes ved, at bygningen flyttes til byggefelt IX, syd for 4. redan eller alternativt til felt II, nord for 5. redan. Bygning 158 (bolig) Beboer vil gerne flytte til vandet ved Nordområdet (kurtinerne omkring Vilhelms Bastion). Styrelsen anbefaler, at ikke-bebyggede arealer langs kurtinernes bredzone nord for Vilhelms Bastion friholdes, og at der arbejdes videre mod en løsning, hvor bygningen flyttes til et af byggefelterne X, XI eller XII, der ligger ved vandet, eller alternativt III eller IV, der ligger i Nordområdet. Vilhelms Bastion/Nordområdet Bygning 248 (bolig) Beboer vil gerne flytte til kurtinens østbred syd for bastionen. Styrelsen vurderer, at Christianias ønske kan imødekommes ved at bygningen flyttes til byggefelt X eller XI, der ligger ved vandet. SIDE 3

4 Bygning 250 (bolig) Beboer vil gerne flytte til kurtinens østbred syd for bastionen. Styrelsen vurderer, at Christianias ønske kan imødekommes ved at bygningen flyttes til byggefelt X eller XI, der ligger ved vandet. Bygning 252 (bolig) Beboer vil gerne flytte til kurtinens østbred nord for bastionen. Da styrelsen ønsker at friholde ikke-bebyggede arealer langs kurtinernes bredzone nord for Vilhelms Bastion foreslår styrelsen, at bygningen flyttes til kurtinen syd for Vilhelms Bastion til et af byggefelterne X eller XI, der ligger ved vandet, eller alternativt III eller IV, der ligger i Nordområdet. Carls Bastion/Blå Karamel Bygning 318 (skur) Hører til bygning 322 (beboelse), der skal forblive på bastionen. Christiania har intet forslag til alternativ placering. Da bastionerne ønskes friholdt for bebyggelse, anbefaler styrelsen, at der fortsat arbejdes frem mod en alternativ placering i et af de udpegede byggefelter. Bygning 320 (skur) Hører til bygning 322 (beboelse), der skal forblive på bastionen. Christiania har intet forslag til alternativ placering. Med udgangspunkt i styrelsens ønsker om at friholde bastionerne, anbefaler styrelsen, at der fortsat arbejdes frem mod en alternativ placering i et af de udpegede byggefelter. Bygning 330 (muldtoilet) Toilettet er fælles for en række af bastionens beboelser. Christiania foreslår, at bygningerne bevares foreløbigt. Styrelsen kan tilslutte sig Christianias vurdering i at lade toiletterne forblive for så vidt en nedlæggelse vil medføre behov for opførelse af (flere?) nye toiletter i området. Toiletterne bør dog flyttes, i forbindelse med at bygningerne 324, 326, 328, 344, 348 og 354 som planlagt er fjernet inden for 10 år. Bygning 346 (muldtoilet) SIDE 4

5 Toilettet er fælles for en række af bastionens beboelser. Christiania foreslår, at bygningerne bevares foreløbigt. Styrelsen kan tilslutte sig Christianias vurdering i at lade toiletterne forblive for så vidt en nedlæggelse vil medføre behov for opførelse af (flere?) nye toiletter i området. Toiletterne bør dog flyttes, i forbindelse med at bygningerne 324, 326, 328, 344, 348 og 354 som planlagt er fjernet inden for 10 år. Frederiks Bastion/Bjørnekloen Bygning 372 (toilet/bad) Bygningen fjernes straks (genopføres ikke). Styrelsen tager dette ad notam. Bygning 384 (skur) Bygningen fjernes straks (genopføres ikke). Styrelsen tager dette ad notam. Bygninger, der skal flyttes inden for 10 år Christiania har som nævnt ikke forholdt sig konkret til de huse, som skal flyttes inden for 10 år. Kulturarvsstyrelsen har derfor heller ikke taget stilling til en konkret placering af disse bygninger. I stedet har styrelsen til dette formål udpeget en række byggefelter, hvis volumen vurderes at kunne rumme de kommende flyttede boliger (jf. kortbilag). Det vedlagte kortbilag er en revideret udgave af de områder, Kulturarvsstyrelsen vurderer, kan benyttes til flyttede selvbyggerhuse. Det skal bemærkes, at felterne er afsat skitsemæssigt. På enveloppen har styrelsen udpeget fire byggefelter: Felt I Beliggenhed: Syd for 1. redan, umiddelbart syd for voldgennembrud og til første eksisterende bebyggelse. Kapacitet: 2-3 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. Felt II Beliggenhed: Nord for 5. redan mellem eksisterende bebyggelse Kapacitet: 3 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. SIDE 5

6 Felt VIII Beliggenhed: Mellem 3. og 4. redan i forbindelse med eksisterende bebyggelse Kapacitet: 2 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. Felt IX Beliggenhed: Umiddelbart syd for 4. redan i bebygget område. Kapacitet: 1-2 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. På bastioner og kurtiner (den indre fæstning) er følgende fem felter udpeget: Felt III (= Byggefelt N) Beliggenhed: Mellem Carls Bastion og Vilhelms Bastion Kapacitet: 4 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. Felt IV Beliggenhed: Nordlige hjørne af Vilhelms Bastion, ved Refshalevej Kapacitet: 1 beboelseshus eller flere mindre funktionshuse. Felt V (= Byggefelt L) Beliggenhed: Nordsiden af Sophie Hedevigs Bastion Kapacitet: Evt. 1-2 beboelseshus el. et par mindre funktionshuse (ved besigtigelse vurderes feltet dog allerede at være fuldt udbygget, en enkelt have og en bådplads kan evt. inddrages til bebyggelse). Felt VI (=Byggefelt K) Beliggenhed: Mellem Sophie Hedevigs Bastion og Ulriks Bastion Kapacitet: 1 beboelseshus el. et par mindre funktionshuse Felt VII (Byggefelt I) Beliggenhed: I Ulriks Bastion Kapacitet: 3-4 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. Felt X Beliggenhed: Umiddelbart syd for Vilhelms Bastion i bebygget område Kapacitet: 1 beboelseshus eller flere mindre funktionshuse. Felt XI Beliggenhed: Mellem Vilhelms og Sophie Hedevigs Bastion Kapacitet: 3 beboelseshuse eller flere mindre funktionshuse. Felt XII Beliggenhed: Mellem Sophie Hedevigs Bastion og Ulriks Bastion SIDE 6

7 Kapacitet: 2-3 beboelseshuse el. flere mindre funktionshuse Alle de her nævnte byggefelter er beliggende på det fredede fortidsminde. Hertil kommer mulighed for at flytte et antal af de aktuelle beboelser til de udpegede byggefelter på Christiania udenfor selve fortidsmindet. Styrelsen vil tillige acceptere, at en til to boliger flyttes til den kraftigt bebyggede indre del af Carls Bastion omkring stenhuset østligt i bastionen (Bygning 336A/B). Tilsvarende vil ubebyggede dele på det indre af Sophie Hedevigs Bastion evt. vil kunne inddrages til flyttede boliger. Yderligere tre bygninger har været diskuteret, nemlig: Carls Bastion/Blå Karamel Bygning 352 (bunker med tilbygning) Der var enighed mellem Christiania og styrelsen om, at denne bygning og i særdeleshed tilbygningen ikke giver noget godt indtryk i området. Det bør overvejes at fjerne træbygningen og renovere bunkeren og arealet omkring. Frederiks Bastion/Bjørnekloen Bygning 366A/B (stenhus, beboelse) Christiania gav udtryk for, at denne bygning, der i planmaterialet er angivet til flytning, er værdifuld både som symbol og til at opretholde de fredelige og sikre forhold på den nordlige del af voldstien. Selv om huset en stenbygning fra 1911 ligger på bastionens yderside, er det styrelsens vurdering, at indgrebet i fortidsmindet ved en flytning til en nærliggende kurtine vil være større, end ved at lade bygningen blive stående. Den sekundære overbygning bør dog fjernes/renoveres. Bygning 370 (beboelse) Christiania ønsker denne bygning bibeholdt på linje med bygningerne i bastionens indre. Disse bygninger skal fjernes inden for 30 år. Styrelsen anbefaler fortsat, at bygningen som minimum bør flyttes inden for en 10- årig horisont. SIDE 7

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016

Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Bilag indsigelser til kommuneplan 2005-2016 Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. nr. Afsender

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund

Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelsesskema lokalplan 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 2013-9 Sommerhusområdet Hesseløje/Fruerlund Sag nr. 01.02.05-P16-11-11 Høringsperiode: 15.10.2013

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland

Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelsesskema lokalplan 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2012-7 Sommerhusområdet Horne Sommerland Høringsperiode: 22. januar til 18. marts 2013. 30.

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. februar 2011 Sag 158/2009 (1. afdeling) Fællesskabet Fristaden Christiania og Anita Andersen m.fl. (i alt 686 personer og virksomheder, der er angivet på liste A,

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K

Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Advokaterne Foldschack & Forchhammer Line Barfod Skindergade 23Postboks 2257 1019 København K Kystdirektoratet J.nr. 13/00805-186 Ref. Hans Erik Cutoi-Toft 26-06-2014 Afslag på ansøgning om tilladelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as

SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING. 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as SLETTENHUS RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING RENOVERING, OMBYGNING OG NYBYGNING SLETTENHUS 1 6. 0 8. 2 o 1 1 Slettenhus P/S Ai-gruppen as Indholdsfortegnelse Historik og baggrund side 3 Lokalplan side

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere