B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten. Maj måned gik jo hen og blev den varmeste maj i mands minde, så selv om vejret i resten af sommermånederne skulle risikere at blive regnfulde og kølige, har vi allerede nu haft bedre sommervejr end hele sidste år, men det er allerede gjort til skamme, da juli måned også har budt på mange solskinsdage. Så alt i alt kan vi vist være rigtig godt tilfredse med ferievejret i år. Løsningen i konkurrencen var denne gang Allan Jespersen, som jo er den ene part af boligselskabet Østparkens VVS/blikkenslager afdeling. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Jeg ønsker hermed Østparkens beboere, bestyrelser, personale samt vore sponsorer en rigtig god eftersommer/efterår og på gensyn i Kontakten 3 i december. Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Indlæg fra driftsafdelingen: Affaldsproblematik. Allan Jespersen fortæller: Min vej til jobbet som blikkenslager i Østparken. Goddag til Tina Simonsen: Velkommen til vores nye kontorassistent. Farvel til Flemming Gregersen: Afskedsreception for den nu pensionerede driftsleder. Goddag til Jan Kristensen: Velkommen til den nye driftsleder. Farvel til Hans Jørgensen: Afskedsreception for vores forhenværende elektriker. Farvel til Peter Hermann Svendsen: Flyveren har valgt nye græsgange. Ny flyver: Velkommen til Henrik fra afd. 4, som har fået jobbet som flyver efter eget ønske. Kurt s Køkken: Kurt er tilbage på chefposten. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Nyt fra galleriet Strikkeklubben: Ny sæson starter Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. 3

4 Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2008: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2008) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken 3-4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Sjællandsgade - Aalborg 4

5 Mogens Blicher Hansen Jan Kristensen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld Tina Skov Andersen 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Sommeren er ved at være slut, og vi håber, at alle har nydt det varme forår, den lidt våde start på sommeren, men her til sidst har der jo været et strålende vejr. Siden sidst er der sket en del ændringer i administrationen. Flemming Gregersen, vores driftsleder, er gået på efterløn og stoppede hos os med udgangen af maj. I den anledning blev der også 15. maj afholdt en reception på restaurant Skydepavillonen. Vi vil godt her fra organisationsbestyrelsen takke for det samarbejde, vi har haft igennem tiderne og ønske ham et rigtig godt otium, Flemming har været ansat her i ikke mindre end 18 år. I stedet som ny driftsleder har vi fået Jan Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon Kristensen, der kommer fra en lignende stilling fra Lejerbo. Så Jan er jo lige til at putte ind i stillingen uden større oplæring, da han jo kender alt i forvejen, og egentlig blot lige skal lære nogle nye afdelinger og nye afdelingsbestyrelser at kende. Jan er allerede ved at falde godt til og kommer med en del ideer til nye tiltag. Derudover er der ansat en ny på kontoret, Tina Simonsen og håndværkerafdelingen har fået en ny elektriker Kaj Henrik Madsen, som også har autorisation. Kaj er ansat i stedet for Hans Jørgensen som også har valgt at gå på efterløn. Herudover er der også sket ændringer ude i de enkelte afdelinger med nye ejendomsfunktionærer. Se mere herom under afdelingerne. Så et stort velkommen til de nye ansatte. I organisationsbestyrelsen har Sussi Mikkelsen fra afdeling 4 valgt at trække sig. I stedet kommer Iver Eriksen, der var suppleant. Samarbejde med Limfjorden: Hen over foråret er der arbejdet meget på dette. Repræsentantskaberne for begge selskaber gav jo som bekendt enstemmigt grønt lys for at arbejde videre med det på møderne i marts. Nu har vi fået udarbejdet vore visioner og målsætninger, vedtægter for det nye selskab, et stiftelsesdokument og forretningsorden for repræsentantskabet. Så vi er faktisk kommet rigtig langt i vore samarbejdsplaner. Nu her 18. september holdes der i begge selskaber ekstraordinært repræsentantskabsmøder med dette punkt på dagsordenen, og bliver det godkendt, hvad vi naturligvis 6

7 forventer, starter det nye administrationsselskab op med virkning fra 1. januar Den egentlige sammenlægning af administrationerne vil komme lidt senere næste år. Der skal laves nye lokaler og arbejdspladser til alle. Dette er vi også allerede ved at se på og den nye administration får lokaliteter, hvor vi er i dag, altså Vesterbro 23. Der er endnu ikke taget stilling til et nyt navn for det kommende administrationsselskab. Der kommer naturligvis mere information ud til beboerne efter det omtalte repræsentantskabsmøde. Beboerundersøgelser: Her i efteråret vil vi gennemføre en beboerundersøgelse i stil med den der blev lavet for omkring 5 år siden. Vi vil ligesom sidst lave en lodtrækning om nogle købmandskurve for ulejligheden, og håber der vil blive en meget stor svarprocent. Resultatet er jo ikke bedre, end de svar vi alle giver retur. Afgørelse på politianmeldelse: Noget vi har brugt meget tid på det sidste 1½ år er politianmeldelsen af den tidligere formand her i Østparken. Denne sag er nu forhåbentlig snart ved at være slut. Vi er naturligvis kede af, at der er gået så lang tid, inden der skete noget videre, det er lang tid at vente på en afgørelse, og da især for den tidligere formand og hensynet til hans familie. Politiet har også beklaget, at der er kommet til at gå så lang tid inden de kunne tage sagen op, men pga. flere mordsager havde de ikke haft resurser til at gennemføre den før her i foråret. Så alle implicerede i sagen: Den tidligere formand, den daværende afdelingsbestyrelse i afdeling 6, revisoren, ansatte på kontoret og jeg selv har været afhørt af politiet, og de tog sagen op i retten her i Aalborg i maj måned, igen med den samme personkreds som vidner. Resultatet er blevet, at den tidligere formand skal tilbagebetale det manglende beløb på rådighedskontoen i afdeling 6 med renter til boligselskabet, som man nåede frem til på et møde først i januar De yderligere præmisser er der ingen grund til at komme videre ind på her. Med baggrund i dette har afdelingsbestyrelsen i afdeling 6 forespurgt hovedbestyrelsen om bevilling til at lade dispositionsfonden lægge pengene ud til afdelingen, således at afdelingen ikke har haft noget tab. Dette er blevet godkendt. Når vi så får pengene, vil de selvfølgelig blive tilbageført igen. For at noget lignende ikke kan ske igen, er der lavet nogle opstramninger omkring afdelingernes rådighedsbeløb. Nu skal den samlede afdelingsbestyrelse underskrive en kopi af konto 119 to gange årligt, og der skal være udpeget en kasserer, der henter evt. penge. Kassebog skal underskrives af afdelingsbestyrelsen 1 gang om året og fremvises til administrationen. Så vi håber ikke, at vi kommer ud for en lignende sag igen. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 7

8 Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Steen Jensen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 8

9 Præsentation af blikkenslager/ VVS montør Allan Jespersen Blikkenslager Allan Jespersen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som blikkenslager i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Hej! Jeg hedder Allan Jespersen, og er født den 23. januar 1963 i Klarup, hvor jeg også er opvokset og har gået i skole. Efter 9. klasse startede jeg på Aalborg Tekniske Skole på basisåret og kom efterfølgende i lære hos VVS firmaet Nøddelund. Efter endt læretid aftjente jeg min værnepligt på Flyvestation Aalborg i eskadrille 670 (Nærluftforsvaret). Herefter vendte jeg igen tilbage til Nøddelund i et års tid, og siden hos Ib Andersen, hvor jeg var indtil jeg i 1987 skiftede til Vårst Varme og Sanitet, som jeg senere blev medejer af. På grund af for stort arbejdspres var jeg dog nødsaget til at trække mig ud af partnerskabet for at få mere tid til familien. Så vendte jeg endnu engang tilbage til Nøddelund, hvor jeg var, indtil jeg i år 2000 startede i mit nuværende job i boligselskabet Østparken. Jeg bor sammen med Henriette og børnene Sara og Laura, og har desuden tvillingerne Anja og Camilla fra et tidligere forhold. Tvillingerne har de sidste 8 år boet på Bornholm, men vender nu tilbage til Aalborg for, efter endt studentereksamen, at starte på videregående uddannelser. Det glæder jeg mig naturligvis utrolig meget til. I drengeårene spillede jeg, ligesom de fleste andre drenge, fodbold i RKG, men ellers er mine fritidsinteresser at skrue på knallerter og motorcykler. Min første knallert fik jeg som 12 årig. I dag har jeg/vi to motorcykler, den ene med sidevogn. Så snart vejr og vind tillader det, bliver de ivrigt luftet. Med venlig hilsen Allan Jespersen v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

10 Affaldsproblematik Driftsleder Jan Kristensen Madrester, kanyler, emballage og meget mere, er det vi i daglig tale kalder dagrenovation. Det ryger ud i skakten og via et rør ned i kælderen, og er så væk, sådan har det altid været. Men affaldet skal jo videre. Her træder ejendomsfunktionærerne til og sørger for at få det bragt hen i nogle skralderum/poserum, hvorfra renovationsfolkene kan hente det. Skaktrøret er fuld af restaffald. Dvs. der er en masse bakterier og mikroorganismer, der lever helt fint der, samt en del lugtgener der fjernes delvist med nogle kemiske rensemidler og duftblokke. I skralderummene, hvor affaldssækkene opbevares i op til en uge, indtil renovationsfolkene fjerner dem, er der ligeledes en masse bakterier og mikroorganismer samt en del lugtgener. Disse fjernes ligeledes delvist med nogle kemiske rensemidler og duftblokke. I dag er der mange mennesker, der får allergi. Den kan stamme dels fra de mikroorganismer, som flyver rundt i for- Sådan ser skaktrummene ud i dagligdagen 10

11 Opkørselsrampe ved skralderum bindelse med flytning af poserne og ikke mindst rengøring af skaktrummene, dels fra de kemiske stoffer, som bruges til bekæmpelse af lugtgenerne. Tænk på fremtiden og indfør moloksystemet, som er meget mere besparende (udgifter til afhentning af dagrenovation, rengøring af skralderum, affaldsrum og skaktrørene, samt indkøb af rengøringsmidler, kemiske duftblokke, vedligeholdelse af liftene til at transportere affaldet op fra skaktrummene bliver nedsat, noget forsvinder helt) og ikke mindst er det mere miljøvenligt, hvor beboerne selv går ned og smider dagrenovationsaffaldet i. Det betyder, at alle gener omkring lugt, bakterier, mikroorganismer og kemiske stoffer bliver fjernet fra kældre og opgange, og ingen skal i berøring med affaldet. Skulle der imidlertid være enkelte beboere, som ikke har mulighed for at komme ned med deres affald, hjælper ejendomsfunktionærerne selvfølgelig med at løse den opgave. For at blande 2 ting sammen har Folketinget besluttet, at alle etageejendomme fra 1. januar 2010, skal have fælles brevkasseanlæg. Det vil med andre ord sige, at postkasserne skal placeres nede på gaden, og når posten al- Opmagasinering af poser i skralderum ligevel skal afhentes, kan affaldet i samme ombæring tages med ned i molokken. Afdeling 5 i Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen har besluttet at få indført moloksystemet, for at være på forkant med fremtidens affaldsløsning og derved samtidig opnå den førnævnte besparelse. Venlig hilsen Jan Kristensen, driftsleder Sådan kan affaldshåndteringen komme til at se ud 11

12 Goddag og farvel I løbet af foråret er der sket en masse nyt på personalefronten Velkommen til driftsleder Jan Kristensen Den ny driftsleder Jan Kristensen fortæller her kort om sin løbebane hidtil: Jeg blev ansat den 1. maj 2008 i boligselskabet Østparken som ny driftsleder efter den gamle driftsleder Flemming Gregersen, der ønskede at nyde sit otium og gå på efterløn. Jeg kommer fra en lignende stilling som driftschef i Boligorganisationen Lejerbo, som er landsdækkende. Jeg har været ansat i Lejerbo i næsten 17 år, hvor arbejdsområdet var Odder, Århus, Randers, Hadsund, Frederikshavn, Pandrup, Møldrup, Ålestrup, Skørping, Brovst, Thisted, Hanstholm, Rougsø, Sejlflod & Aalborg. Før den tid har jeg været i entreprenørbranchen som konduktør/formand i ACE i over 10 år, afdelingsleder i ca. 2 år ved EJU entreprise, entrepriseleder i Jord & Beton det nuværende (JORTON) i ca. 2 år. Min første store opgave i entreprenørbranchen var at holde styr på murerne under opførelse af Medborgerhuset (Hovedbiblioteket). Det lykkes meget godt, huset står der endnu. Jeg er blevet 56 år og har været gift med Jonna over 33 år og har en søn Thomas på 32 år. Jeg bor i et parcelhus i Visse. Jeg er født i Aalborg og min familie flyttede ud til Otte Ruds Gade, da jeg var 10 år. Dvs. jeg er opvokset i Vestbyen og har gået i Poul Paghsgade skole, Ryesgade skole og Vesterkæret skole, og selvfølgelig har jeg også spillet fodbold i Aalborg Freja. Min byggetekniske uddannelse blev taget ved Aalborg Tekniske skole, og min soldatertid er foregået ved artilleriet i Skive. Min fritid går med hus, have, hund, bøger, klassiske koncerter, biograf, teater, aftenskole, fodbold (som tilskuer) og en årlig tur til Malta i foråret. Jeg ser frem til den nye udfordring her i Østparken, og som tidligere nævnt har jeg erfaring med den almene boligsektor. Det er jo den samme lovgivning, der er udgangspunktet for alle almene boligforetagender, og min vigtigste opgave er, at Boligselskabet Østparken fortsat vil være et attraktivt sted at bo. Med venlig hilsen Jan Kristensen 12

13 Farvel til driftsleder Flemming Gregersen Flemming bliver lykønsket af fru Sonja Den 15. maj 2008 blev der holdt afskedsreception for forhenværende driftsleder Flemming Gregersen, som efter en årrække, 18 år i boligselskabet, havde valgt at gå på efterløn. Valget faldt planmæssigt sammen med, at også fru Sonja kunne gå på efterløn, så de nu kan nyde deres otium sammen og få mere tid til deres sommerhus, ferierejser samt ikke mindst deres børnebørn. Receptionen var vel besøgt af både medarbejderne fra boligselskabet og bestyrelsesmedlemmer fra næsten samtlige afdelinger. Hovedformand Brian Skræm var dog forhindret af arbejdsmæssige årsager, så i hans sted måtte forretningsfører Mogens Blicher Hansen give Flemming et par venlige ord med på vejen. Endvidere deltog også mange af boligselskabets forretningspartnere i receptionen, som blev afholdt i Skydepavillonen. Alt godt ønskes for Flemming og fru Sonja i deres otium fra redaktøren. Mogens giver Flemming et par ord med på vejen 13

14 Farvel til elektriker Hans Jørgensen Fredag den 30. maj holdt elektriker Hans Jørgensen afskedsreception i selskabslokalet i Bygholmen. Her ses han i samtale med bl.a. Mogens Blicher Hansen. I baggrunden er der gang i wok en. Hans har passeret de 62 år og har derfor valgt at gå på efterløn efter mange år som selvstændig og en årrække som ansat i boligselskabet Østparken. Hans og fruen ønskes derfor også et godt og langt otium. Redaktøren Farvel til flyver Peter H. Svendsen Peter har valgt at forlade boligselskabet Østparken, da han vil uddanne sig til ejendomstekniker, og derfor har søgt og fået job i et andet boligselskab. Han ønskes alt mulig held og lykke fremover. Redaktøren 14

15 Velkommen til ny kontorassistent Tina Skov Andersen startede ved administrationen i januar måned. Ny flyver Henrik Nielsen Henrik har i 10 år været ansat i afdeling 4, men ville nu gerne prøve noget nyt, og da stillingen som flyver blev ledig, søgte han den og vil nu fremover være at finde i samtlige Østparkens afdelinger, alt efter hvor behovet måtte være. Held og lykke i dit nye job. Endvidere har jeg fra mange beboere i afdeling 4 fået mange positive tilkendegivelser på din person, samt måden du har udført dit arbejde på. Også de ønsker dig held og lykke i dit nye job. Redaktøren 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 stth Jacob Jørgensen, Morsøgade 4 Badeværelsesrenovering Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten Jeg vil igen prøve at give et overblik over, hvad der er sket, samt hvad der det næste stykke tid kommer til at ske i forhold til afdeling 1. Den største opgave afdelingsbestyrelsen har i øjeblikket er renoveringen af badeværelser. Til prøvelejlighed for badeværelsesrenoveringen har afdelingen fået afsat lejligheden Bogøgade 20, st. tv. Her vil der blive opsat et badeværelse med de dele som, vi vil foreslå jer beboere, bliver standarden på de nye badeværelser. Der vil sidst på sommeren være mulighed for at komme og se det nye badeværelse, inden der skal afholdes ekstraordinært beboermøde vedr. den endelige beslutning om hele renoveringens økonomi samt indhold i badeværelsesrenoveringen. Som jeg ser det nu med de forbehold, der altid skal tages, regner jeg med at fremvisningen på badeværelset bliver engang sidst i august og starten af sep- 16

17 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen tember, og det ekstraordinære beboermøde bliver afholdt sidst i september. Allerede nu kan jeg dog fortælle, at vi alligevel kan få etableret gulvvarme med fjernvarme, og derved undgå en radiator på badeværelset. Der er kommet nogle rør på markedet, der tillader, at fjervarmevandet kan transporteres i en mindre rørdimension. Derved skal der ikke være så stor frihøjde i gulvet, som vi hidtil har troet. Da badeværelserne jo i forvejen ikke er så store, er al fripladsareal kærkommen, da rummet derved ikke kommer til at se så kompakt ud, når det er færdigt. Som med al anden opvarmning bliver der selvfølgelig mulighed for at lukke for gulvvarmen, hvis man ikke ønsker varme på badeværelset. Afdelingsbestyrelsen er i disse dage, hvor dette skrives, ved at vurdere, hvilke fliser der skal på vægge samt gulv. Med alle de muligheder, der er på markedet med forskellige fliser i alle størrelser og farver, er det ikke den nemmeste opgave. Der vil altid være mange meninger om, hvad der er pænt, ud fra de øjne der ser på tingene. 17

18 Afdelingsbestyrelsen er dog enig om, at vi skal forsøge at finde en flisesammensætning, der på den ene side er moderne, men også vil være langtidsholdbar med hensyn til, hvordan smag forandrer sig hen over årene. Nogle af de badeværelser vi har i afdelingen, har for eksempel fået lavet nye fliser af de daværende beboere, engang i 80 erne, hvor grønne, brune og blå fliser var det der var oppe i tiden, og det mest moderne man kunne forestille sig dengang. Her i disse år, er det dog som om det ikke lige er vores smag, fordi trenden har ændret sig. Hvis man skal finde noget tilsvarende, der er in og moderne i disse år, er det meget mørke fliser eller sågar sorte fliser, der bliver benyttet i badeværelserne, der bliver lavet. Som jeg ser det pt., tror jeg dog ikke vi vil vælge disse flise farver, netop ud fra at det nok kun er i en periode disse farver er rigtig populære, og da vi ikke skifter fliser ud, så ofte som mange private boligejere måske gør, vil afdelingsbestyrelsen sandsynligvis vælge nogle mere tidsløse farvekombinationer til gulvog vægfliser. Derved kommer dilemmaet, at det muligvis ikke er det mest moderne valg her og nu, men vi håber, at det på den lange bane vil være det langtidsholdbare med hensyn til ovennævnte, hvor mode og smag ændrer sig henover årene. Jeg håber, I kan se og forstå disse dilemmaer, der skal tages højde for med hensyn til de ting af fliser og sanitet, der skal vælges. Derfor holder vi som sagt også åbent badeværelse, så du kan Badeværelse set forfra 18

19 Badeværelse set oppefra komme hen og vurdere og afgive din mening. Hold øje med opslagstavlerne i de enkelte opgange, for det bliver her vi vil fortælle om, hvornår der bliver åbent badeværelse med fremvisning. Som sagt regner jeg med, at det bliver i slutningen af august samt i begyndelsen af september, der bliver mulighed for at se det færdigrenoverede badeværelse. Her vil der også blive mulighed for, at få brochuremateriale på forskellige tilvalgsmuligheder i form af skabe og andet inventar til brug i badeværelser. Disse tilvalg bliver sandsynligvis uddelegeret til egen finansiering, det vil sige, at hver enkelt beboer selv betaler, for det man ønsker at indrette badeværelset med, udover det der er opsat i prøvebadeværelset. Selvfølgelig kan man også vælge at købe sit badeværelsesudstyr andre steder end ved det firma, der udfører badeværelsesrenoveringen, men afdelingsbestyrelsen ønsker at give dette, som et tilbud til dem der ikke selv kan opsætte og har mulighed for selv at indkøbe badeværelses skabe med mere. Jeg regner med, at det bliver sådan, at køber man sit ekstra badeværelsesudstyr via firmaet, der hjælper os, så bliver der to priser, man kan forholde sig til. Den ene pris er, hvor man køber varen og selv opsætter den, den anden pris bliver, hvor man køber varen og firmaet opsætter den. Derved bliver der mulighed for alle at træffe det valg, man selv synes er bedst for en selv. Tilbage er selvfølgelig også den mulighed, at man selv køber sit udstyr ude i byen, og selv opsætter det, det der i dag hedder Gør det selv. Som tingene ser ud her i starten af juli måned er vores forretningsfører ved at udarbejde de aftaler, der skal etableres for at finde det firma, der skal stå for badeværelsesrenoveringen. Hele renoveringen deler vi op i mindre etaper, hvorved der bliver forhandlet fra gang til gang så at sige. Som det ser ud nu, er det sandsynligt, at det bliver det firma, der renoverede badeværelser i afdeling 4, der bliver vores samarbejdspartner, nemlig Nøddelund fra Nørresundby. Alt dette, samt den økonomiske side af sagen, vil der blive givet en mere uddybende orientering om på det ekstraordinære beboermøde, der kommer til at 19

20 finde sted i slutningen af september eller i starten af oktober. Her vil afdelingsbestyrelsen også løfte sløret for, hvilken rækkefølge gaderne vil blive badeværelsesrenoveret i. Dette ekstraordinære beboermøde vil der blive indkaldt til, som vi altid indkalder til beboermøder, nemlig ved indkaldelse til hver enkelt lejlighed via postkassen. Afdelingsbestyrelsen håber, at rigtig mange af jer, vil komme forbi, når vi afholder åbent badeværelse, men i særdeleshed når vi afholder det ekstraordinære beboermøde. Det er her I har mulighed for at sige ja eller nej til de løsningsmuligheder, vi foreligger med hensyn til indhold og materialer samt den økonomiske side af sagen. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager, for i sidste ende er det jer beboere, der bestemmer, hvad vi gør i afdeling 1. Det grønne Der har været nogle problemer med at få nye borde/bænkesæt frem til de grønne arealer. Når bladet læses, skulle disse problemer gerne være overstået, og samtidig er der blevet opsat skraldespande ved alle borde/bænke arealer. Herved skulle muligheden for at nyde vores natur i det grønne være mere til stede. Vedligeholdelsen af de grønne bede og buske, samt vores græsplæner er der også kommet styr på. Afdelingen var ikke helt tilfreds med Nygaard s afslutning på de grønne arealer, da vi syntes at flere buske og træer, var mere eller mindre gået ud. Det kommer til at indebære, at der hen over efteråret vil blive udskiftet flere af buskene og grantræerne vil blive udskiftet med nye buske/træer. Samtidig har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med vores varmemester Klaus, entreret med et mindre gartnerfirma, der har hjulpet til med at ordne ukrudt mellem buskene i de bede, der går langs gaderne. Hvad der lige er gået galt med hensyn til den barkflis, der var anlagt mellem buskene, der skulle gøre, at der ikke kom så meget ukrudt, er jeg for tiden ikke i stand til at svare på, men problematikken vil blive vendt med Nygaard, når der skal laves 1 års tilsyn med de grønne arealer. Afdeling 1 har endvidere købt vores egen græsslåmaskine, som vores ejendomsfunktionærer bruger, når græsset trænger til at blive slået. Derved undgår vi at købe os til græsslåning fremover. På sigt bliver det en mere økonomisk rentabel forretning for afdelingen. Debatforum et Jeg vil høre, om der ude blandt jer er en, der har lyst til at hjælpe med redaktørjobbet på vores debatforum på afdeling 1 s hjemmeside. Siden Pernille rejste, har der ikke rigtig været gang i nogle nye emner, der kan debatteres. Derfor håber jeg meget, at der er en af jer, der kan tænke sig at varetage redaktørtjansen fremover. Hvis du ønsker yderligere information om, hvad det rent praktisk går ud på, så mail eller ring til mig. Galleri Østparken Den 4. august afholdt Galleri Østparken 1 års fødselsdag. Der var dækket op med kaffe og kage til de gæster, der mødte frem. Det har været et rigtigt godt år med hensyn til succesen for gal- 20

21 leriet. Der har været gode kunstnere, der har udstillet flotte værker, og der har ikke mindst været rigtig mange besøgende, der har set udstillingerne. Afdelingsbestyrelsen har derfor i samarbejde med galleri-gruppen vedtaget, at åbningstiderne bliver de samme her i år 2, samt at vi prøver at lave nogle nye tiltag, der gerne skal gøre, at besøgende synes, det er lidt mere hyggeligt at være på besøg i galleriet. Vi vil sammen også prøve at reklamere lidt mere for galleriet rundt omkring i Aalborg og omegn, og ikke kun i vores lokalområde og Østparken, som det er sket indtil nu. Ny driftschef Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse vil ønske Jan Kristensen velkommen som ny driftschef her i Østparken. Jan har allerede flere nye tiltag på bedding, som vi i afdelingsbestyrelsen ser frem til at samarbejde om. Det er altid lidt svært i starten at finde sig selv, så at sige, når man som Jan er ny mand på jobbet. Dels er vores afdelinger store, og næsten alle afdelinger har mange bolde i luften i disse år, men jeg synes, at Jan har formået stille og roligt at finde sine ben ved at spørge og aktivt gå med i samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Velkommen til dig, Jan. Glaslukninger Vi har før sommerferien fået udført en del glaslukninger, og her efter ferien starter processen op igen. Som altid ved nye opgaver, har der været en del opstartsproblemer, ikke mindst på leverancen af stålkonstruktioner fra leverandøren i Sverige. Det ser dog ud til at disse udfordringer er faldet på plads, så vi kan få de næste glaslukninger udført i forhold til den udarbejdede tidsplan. Det er firmaet Bruno Jacobsen, der udfører arbejdet med glaslukninger fremover. I starten af det nye år vil der igen blive mulighed for jer, der ønsker det, at tilmelde sig en glaslukning af altanen. Dog som altid kun i gaderne Saltholms- Bornholms- og Morsøgade. Hærværk Hen over foråret var vi i afdeling 1 plaget af flere tilfælde af hærværk. Det var afbrænding af papircontainer, oversvømmelse af kælder, graffiti på mursten, graffiti på vægge i opgange, samt indbrud i kældre. Nogle af tingene fandt vi, i samarbejde med politi og beboerrådgiver, ud af hvem stod bag, og vores varmemester foretog de fornødne ting desangående, men nogle af tingene forblev desværre uopklaret indtil nu. Derfor vil jeg godt appellere til, at vi alle prøver at være opmærksomme på, hvad der sker omkring os. Det er i mine øjne ikke stikkeri/angiveri, at melde det man ser, hvis det er hærværk eller andre ting man oplever. Det er et spørgsmål om at hjælpe fællesskabet; i dette tilfælde os alle sammen her i afdeling 1. Som jeg flere gange har skrevet her i bladet, så er der kun fællesskabet til at betale og udbedre hærværk, der ikke bliver anmeldt, og hvor man ikke finder synderen. Der er flere muligheder for at videregive sine iagttagelser på. Du kan kontakte vores varmemester Klaus, vores beboerrådgiver Karsten, administrationen eller kontakte en fra afdelingsbestyrelsen. Afhængig af hvad der er sket, kan nogle af 21

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt

1. Velkomst og godkendelse af dagsordnen samt referat fra sidste møde. Godkendt 83 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 2. juni 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 18.30 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Iver

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN. Generelt Forslag fra afdelingsbestyrelsen om NY HUSORDEN Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene.

Bestyrelsens beretning Først gennemgås bestyrelsens beretning og efterfølgende gennemgås projektet med altanskurene. Referat af Lejerbos beboermøde d. 12. april 2011 i AKBs beboerhus 52 fremmødte husstande. Referent: Hanne Bine. John T bød velkommen. JohnT spurgte om det var i orden at formanden Ann Berthelsen fra afd.331

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 8 Oktober 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-10-2011 Billede fra sommerfesten 3. september

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf.

Overtrædelser af ovenstående vil medføre, at den enkelte holdes ansvarlig for de af ejerforeningen afholdte omkostninger til oprydning heraf. Husorden Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande ned i skakten.

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1

Husorden. for. Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Husorden for Vedtaget på på afdelingsmødet den: HUSORDEN 1 Formål med husordenen Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

INFORMATIONSBREV JULI 2014

INFORMATIONSBREV JULI 2014 INFORMATIONSBREV JULI 2014 Lidt om hvad der rør sig i afdelingen: Renovering af ventilationsanlæg. Renoveringen af vores ventilationsanlæg fortsætter efter planen. En kort status på dette er at når anlægget

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. Maj 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl , Sportsvej 10, 2600 Glostrup Referat Glostrup Ejendomsselskab Møde den 30. september 2014 Udsendt den 2. oktober 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 30. september 2014, kl. 18.00, Sportsvej

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Husorden. for. Ørbyvang RKE

Husorden. for. Ørbyvang RKE for Ørbyvang RKE E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Salen, Treschowsgade 2 Dato: Den 25. januar 2016, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 51 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere