B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten. Maj måned gik jo hen og blev den varmeste maj i mands minde, så selv om vejret i resten af sommermånederne skulle risikere at blive regnfulde og kølige, har vi allerede nu haft bedre sommervejr end hele sidste år, men det er allerede gjort til skamme, da juli måned også har budt på mange solskinsdage. Så alt i alt kan vi vist være rigtig godt tilfredse med ferievejret i år. Løsningen i konkurrencen var denne gang Allan Jespersen, som jo er den ene part af boligselskabet Østparkens VVS/blikkenslager afdeling. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Jeg ønsker hermed Østparkens beboere, bestyrelser, personale samt vore sponsorer en rigtig god eftersommer/efterår og på gensyn i Kontakten 3 i december. Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Indlæg fra driftsafdelingen: Affaldsproblematik. Allan Jespersen fortæller: Min vej til jobbet som blikkenslager i Østparken. Goddag til Tina Simonsen: Velkommen til vores nye kontorassistent. Farvel til Flemming Gregersen: Afskedsreception for den nu pensionerede driftsleder. Goddag til Jan Kristensen: Velkommen til den nye driftsleder. Farvel til Hans Jørgensen: Afskedsreception for vores forhenværende elektriker. Farvel til Peter Hermann Svendsen: Flyveren har valgt nye græsgange. Ny flyver: Velkommen til Henrik fra afd. 4, som har fået jobbet som flyver efter eget ønske. Kurt s Køkken: Kurt er tilbage på chefposten. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Nyt fra galleriet Strikkeklubben: Ny sæson starter Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. 3

4 Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2008: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2008) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken 3-4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Sjællandsgade - Aalborg 4

5 Mogens Blicher Hansen Jan Kristensen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld Tina Skov Andersen 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Sommeren er ved at være slut, og vi håber, at alle har nydt det varme forår, den lidt våde start på sommeren, men her til sidst har der jo været et strålende vejr. Siden sidst er der sket en del ændringer i administrationen. Flemming Gregersen, vores driftsleder, er gået på efterløn og stoppede hos os med udgangen af maj. I den anledning blev der også 15. maj afholdt en reception på restaurant Skydepavillonen. Vi vil godt her fra organisationsbestyrelsen takke for det samarbejde, vi har haft igennem tiderne og ønske ham et rigtig godt otium, Flemming har været ansat her i ikke mindre end 18 år. I stedet som ny driftsleder har vi fået Jan Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon Kristensen, der kommer fra en lignende stilling fra Lejerbo. Så Jan er jo lige til at putte ind i stillingen uden større oplæring, da han jo kender alt i forvejen, og egentlig blot lige skal lære nogle nye afdelinger og nye afdelingsbestyrelser at kende. Jan er allerede ved at falde godt til og kommer med en del ideer til nye tiltag. Derudover er der ansat en ny på kontoret, Tina Simonsen og håndværkerafdelingen har fået en ny elektriker Kaj Henrik Madsen, som også har autorisation. Kaj er ansat i stedet for Hans Jørgensen som også har valgt at gå på efterløn. Herudover er der også sket ændringer ude i de enkelte afdelinger med nye ejendomsfunktionærer. Se mere herom under afdelingerne. Så et stort velkommen til de nye ansatte. I organisationsbestyrelsen har Sussi Mikkelsen fra afdeling 4 valgt at trække sig. I stedet kommer Iver Eriksen, der var suppleant. Samarbejde med Limfjorden: Hen over foråret er der arbejdet meget på dette. Repræsentantskaberne for begge selskaber gav jo som bekendt enstemmigt grønt lys for at arbejde videre med det på møderne i marts. Nu har vi fået udarbejdet vore visioner og målsætninger, vedtægter for det nye selskab, et stiftelsesdokument og forretningsorden for repræsentantskabet. Så vi er faktisk kommet rigtig langt i vore samarbejdsplaner. Nu her 18. september holdes der i begge selskaber ekstraordinært repræsentantskabsmøder med dette punkt på dagsordenen, og bliver det godkendt, hvad vi naturligvis 6

7 forventer, starter det nye administrationsselskab op med virkning fra 1. januar Den egentlige sammenlægning af administrationerne vil komme lidt senere næste år. Der skal laves nye lokaler og arbejdspladser til alle. Dette er vi også allerede ved at se på og den nye administration får lokaliteter, hvor vi er i dag, altså Vesterbro 23. Der er endnu ikke taget stilling til et nyt navn for det kommende administrationsselskab. Der kommer naturligvis mere information ud til beboerne efter det omtalte repræsentantskabsmøde. Beboerundersøgelser: Her i efteråret vil vi gennemføre en beboerundersøgelse i stil med den der blev lavet for omkring 5 år siden. Vi vil ligesom sidst lave en lodtrækning om nogle købmandskurve for ulejligheden, og håber der vil blive en meget stor svarprocent. Resultatet er jo ikke bedre, end de svar vi alle giver retur. Afgørelse på politianmeldelse: Noget vi har brugt meget tid på det sidste 1½ år er politianmeldelsen af den tidligere formand her i Østparken. Denne sag er nu forhåbentlig snart ved at være slut. Vi er naturligvis kede af, at der er gået så lang tid, inden der skete noget videre, det er lang tid at vente på en afgørelse, og da især for den tidligere formand og hensynet til hans familie. Politiet har også beklaget, at der er kommet til at gå så lang tid inden de kunne tage sagen op, men pga. flere mordsager havde de ikke haft resurser til at gennemføre den før her i foråret. Så alle implicerede i sagen: Den tidligere formand, den daværende afdelingsbestyrelse i afdeling 6, revisoren, ansatte på kontoret og jeg selv har været afhørt af politiet, og de tog sagen op i retten her i Aalborg i maj måned, igen med den samme personkreds som vidner. Resultatet er blevet, at den tidligere formand skal tilbagebetale det manglende beløb på rådighedskontoen i afdeling 6 med renter til boligselskabet, som man nåede frem til på et møde først i januar De yderligere præmisser er der ingen grund til at komme videre ind på her. Med baggrund i dette har afdelingsbestyrelsen i afdeling 6 forespurgt hovedbestyrelsen om bevilling til at lade dispositionsfonden lægge pengene ud til afdelingen, således at afdelingen ikke har haft noget tab. Dette er blevet godkendt. Når vi så får pengene, vil de selvfølgelig blive tilbageført igen. For at noget lignende ikke kan ske igen, er der lavet nogle opstramninger omkring afdelingernes rådighedsbeløb. Nu skal den samlede afdelingsbestyrelse underskrive en kopi af konto 119 to gange årligt, og der skal være udpeget en kasserer, der henter evt. penge. Kassebog skal underskrives af afdelingsbestyrelsen 1 gang om året og fremvises til administrationen. Så vi håber ikke, at vi kommer ud for en lignende sag igen. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 7

8 Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Steen Jensen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 8

9 Præsentation af blikkenslager/ VVS montør Allan Jespersen Blikkenslager Allan Jespersen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som blikkenslager i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Hej! Jeg hedder Allan Jespersen, og er født den 23. januar 1963 i Klarup, hvor jeg også er opvokset og har gået i skole. Efter 9. klasse startede jeg på Aalborg Tekniske Skole på basisåret og kom efterfølgende i lære hos VVS firmaet Nøddelund. Efter endt læretid aftjente jeg min værnepligt på Flyvestation Aalborg i eskadrille 670 (Nærluftforsvaret). Herefter vendte jeg igen tilbage til Nøddelund i et års tid, og siden hos Ib Andersen, hvor jeg var indtil jeg i 1987 skiftede til Vårst Varme og Sanitet, som jeg senere blev medejer af. På grund af for stort arbejdspres var jeg dog nødsaget til at trække mig ud af partnerskabet for at få mere tid til familien. Så vendte jeg endnu engang tilbage til Nøddelund, hvor jeg var, indtil jeg i år 2000 startede i mit nuværende job i boligselskabet Østparken. Jeg bor sammen med Henriette og børnene Sara og Laura, og har desuden tvillingerne Anja og Camilla fra et tidligere forhold. Tvillingerne har de sidste 8 år boet på Bornholm, men vender nu tilbage til Aalborg for, efter endt studentereksamen, at starte på videregående uddannelser. Det glæder jeg mig naturligvis utrolig meget til. I drengeårene spillede jeg, ligesom de fleste andre drenge, fodbold i RKG, men ellers er mine fritidsinteresser at skrue på knallerter og motorcykler. Min første knallert fik jeg som 12 årig. I dag har jeg/vi to motorcykler, den ene med sidevogn. Så snart vejr og vind tillader det, bliver de ivrigt luftet. Med venlig hilsen Allan Jespersen v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

10 Affaldsproblematik Driftsleder Jan Kristensen Madrester, kanyler, emballage og meget mere, er det vi i daglig tale kalder dagrenovation. Det ryger ud i skakten og via et rør ned i kælderen, og er så væk, sådan har det altid været. Men affaldet skal jo videre. Her træder ejendomsfunktionærerne til og sørger for at få det bragt hen i nogle skralderum/poserum, hvorfra renovationsfolkene kan hente det. Skaktrøret er fuld af restaffald. Dvs. der er en masse bakterier og mikroorganismer, der lever helt fint der, samt en del lugtgener der fjernes delvist med nogle kemiske rensemidler og duftblokke. I skralderummene, hvor affaldssækkene opbevares i op til en uge, indtil renovationsfolkene fjerner dem, er der ligeledes en masse bakterier og mikroorganismer samt en del lugtgener. Disse fjernes ligeledes delvist med nogle kemiske rensemidler og duftblokke. I dag er der mange mennesker, der får allergi. Den kan stamme dels fra de mikroorganismer, som flyver rundt i for- Sådan ser skaktrummene ud i dagligdagen 10

11 Opkørselsrampe ved skralderum bindelse med flytning af poserne og ikke mindst rengøring af skaktrummene, dels fra de kemiske stoffer, som bruges til bekæmpelse af lugtgenerne. Tænk på fremtiden og indfør moloksystemet, som er meget mere besparende (udgifter til afhentning af dagrenovation, rengøring af skralderum, affaldsrum og skaktrørene, samt indkøb af rengøringsmidler, kemiske duftblokke, vedligeholdelse af liftene til at transportere affaldet op fra skaktrummene bliver nedsat, noget forsvinder helt) og ikke mindst er det mere miljøvenligt, hvor beboerne selv går ned og smider dagrenovationsaffaldet i. Det betyder, at alle gener omkring lugt, bakterier, mikroorganismer og kemiske stoffer bliver fjernet fra kældre og opgange, og ingen skal i berøring med affaldet. Skulle der imidlertid være enkelte beboere, som ikke har mulighed for at komme ned med deres affald, hjælper ejendomsfunktionærerne selvfølgelig med at løse den opgave. For at blande 2 ting sammen har Folketinget besluttet, at alle etageejendomme fra 1. januar 2010, skal have fælles brevkasseanlæg. Det vil med andre ord sige, at postkasserne skal placeres nede på gaden, og når posten al- Opmagasinering af poser i skralderum ligevel skal afhentes, kan affaldet i samme ombæring tages med ned i molokken. Afdeling 5 i Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen har besluttet at få indført moloksystemet, for at være på forkant med fremtidens affaldsløsning og derved samtidig opnå den førnævnte besparelse. Venlig hilsen Jan Kristensen, driftsleder Sådan kan affaldshåndteringen komme til at se ud 11

12 Goddag og farvel I løbet af foråret er der sket en masse nyt på personalefronten Velkommen til driftsleder Jan Kristensen Den ny driftsleder Jan Kristensen fortæller her kort om sin løbebane hidtil: Jeg blev ansat den 1. maj 2008 i boligselskabet Østparken som ny driftsleder efter den gamle driftsleder Flemming Gregersen, der ønskede at nyde sit otium og gå på efterløn. Jeg kommer fra en lignende stilling som driftschef i Boligorganisationen Lejerbo, som er landsdækkende. Jeg har været ansat i Lejerbo i næsten 17 år, hvor arbejdsområdet var Odder, Århus, Randers, Hadsund, Frederikshavn, Pandrup, Møldrup, Ålestrup, Skørping, Brovst, Thisted, Hanstholm, Rougsø, Sejlflod & Aalborg. Før den tid har jeg været i entreprenørbranchen som konduktør/formand i ACE i over 10 år, afdelingsleder i ca. 2 år ved EJU entreprise, entrepriseleder i Jord & Beton det nuværende (JORTON) i ca. 2 år. Min første store opgave i entreprenørbranchen var at holde styr på murerne under opførelse af Medborgerhuset (Hovedbiblioteket). Det lykkes meget godt, huset står der endnu. Jeg er blevet 56 år og har været gift med Jonna over 33 år og har en søn Thomas på 32 år. Jeg bor i et parcelhus i Visse. Jeg er født i Aalborg og min familie flyttede ud til Otte Ruds Gade, da jeg var 10 år. Dvs. jeg er opvokset i Vestbyen og har gået i Poul Paghsgade skole, Ryesgade skole og Vesterkæret skole, og selvfølgelig har jeg også spillet fodbold i Aalborg Freja. Min byggetekniske uddannelse blev taget ved Aalborg Tekniske skole, og min soldatertid er foregået ved artilleriet i Skive. Min fritid går med hus, have, hund, bøger, klassiske koncerter, biograf, teater, aftenskole, fodbold (som tilskuer) og en årlig tur til Malta i foråret. Jeg ser frem til den nye udfordring her i Østparken, og som tidligere nævnt har jeg erfaring med den almene boligsektor. Det er jo den samme lovgivning, der er udgangspunktet for alle almene boligforetagender, og min vigtigste opgave er, at Boligselskabet Østparken fortsat vil være et attraktivt sted at bo. Med venlig hilsen Jan Kristensen 12

13 Farvel til driftsleder Flemming Gregersen Flemming bliver lykønsket af fru Sonja Den 15. maj 2008 blev der holdt afskedsreception for forhenværende driftsleder Flemming Gregersen, som efter en årrække, 18 år i boligselskabet, havde valgt at gå på efterløn. Valget faldt planmæssigt sammen med, at også fru Sonja kunne gå på efterløn, så de nu kan nyde deres otium sammen og få mere tid til deres sommerhus, ferierejser samt ikke mindst deres børnebørn. Receptionen var vel besøgt af både medarbejderne fra boligselskabet og bestyrelsesmedlemmer fra næsten samtlige afdelinger. Hovedformand Brian Skræm var dog forhindret af arbejdsmæssige årsager, så i hans sted måtte forretningsfører Mogens Blicher Hansen give Flemming et par venlige ord med på vejen. Endvidere deltog også mange af boligselskabets forretningspartnere i receptionen, som blev afholdt i Skydepavillonen. Alt godt ønskes for Flemming og fru Sonja i deres otium fra redaktøren. Mogens giver Flemming et par ord med på vejen 13

14 Farvel til elektriker Hans Jørgensen Fredag den 30. maj holdt elektriker Hans Jørgensen afskedsreception i selskabslokalet i Bygholmen. Her ses han i samtale med bl.a. Mogens Blicher Hansen. I baggrunden er der gang i wok en. Hans har passeret de 62 år og har derfor valgt at gå på efterløn efter mange år som selvstændig og en årrække som ansat i boligselskabet Østparken. Hans og fruen ønskes derfor også et godt og langt otium. Redaktøren Farvel til flyver Peter H. Svendsen Peter har valgt at forlade boligselskabet Østparken, da han vil uddanne sig til ejendomstekniker, og derfor har søgt og fået job i et andet boligselskab. Han ønskes alt mulig held og lykke fremover. Redaktøren 14

15 Velkommen til ny kontorassistent Tina Skov Andersen startede ved administrationen i januar måned. Ny flyver Henrik Nielsen Henrik har i 10 år været ansat i afdeling 4, men ville nu gerne prøve noget nyt, og da stillingen som flyver blev ledig, søgte han den og vil nu fremover være at finde i samtlige Østparkens afdelinger, alt efter hvor behovet måtte være. Held og lykke i dit nye job. Endvidere har jeg fra mange beboere i afdeling 4 fået mange positive tilkendegivelser på din person, samt måden du har udført dit arbejde på. Også de ønsker dig held og lykke i dit nye job. Redaktøren 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 stth Jacob Jørgensen, Morsøgade 4 Badeværelsesrenovering Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten Jeg vil igen prøve at give et overblik over, hvad der er sket, samt hvad der det næste stykke tid kommer til at ske i forhold til afdeling 1. Den største opgave afdelingsbestyrelsen har i øjeblikket er renoveringen af badeværelser. Til prøvelejlighed for badeværelsesrenoveringen har afdelingen fået afsat lejligheden Bogøgade 20, st. tv. Her vil der blive opsat et badeværelse med de dele som, vi vil foreslå jer beboere, bliver standarden på de nye badeværelser. Der vil sidst på sommeren være mulighed for at komme og se det nye badeværelse, inden der skal afholdes ekstraordinært beboermøde vedr. den endelige beslutning om hele renoveringens økonomi samt indhold i badeværelsesrenoveringen. Som jeg ser det nu med de forbehold, der altid skal tages, regner jeg med at fremvisningen på badeværelset bliver engang sidst i august og starten af sep- 16

17 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen tember, og det ekstraordinære beboermøde bliver afholdt sidst i september. Allerede nu kan jeg dog fortælle, at vi alligevel kan få etableret gulvvarme med fjernvarme, og derved undgå en radiator på badeværelset. Der er kommet nogle rør på markedet, der tillader, at fjervarmevandet kan transporteres i en mindre rørdimension. Derved skal der ikke være så stor frihøjde i gulvet, som vi hidtil har troet. Da badeværelserne jo i forvejen ikke er så store, er al fripladsareal kærkommen, da rummet derved ikke kommer til at se så kompakt ud, når det er færdigt. Som med al anden opvarmning bliver der selvfølgelig mulighed for at lukke for gulvvarmen, hvis man ikke ønsker varme på badeværelset. Afdelingsbestyrelsen er i disse dage, hvor dette skrives, ved at vurdere, hvilke fliser der skal på vægge samt gulv. Med alle de muligheder, der er på markedet med forskellige fliser i alle størrelser og farver, er det ikke den nemmeste opgave. Der vil altid være mange meninger om, hvad der er pænt, ud fra de øjne der ser på tingene. 17

18 Afdelingsbestyrelsen er dog enig om, at vi skal forsøge at finde en flisesammensætning, der på den ene side er moderne, men også vil være langtidsholdbar med hensyn til, hvordan smag forandrer sig hen over årene. Nogle af de badeværelser vi har i afdelingen, har for eksempel fået lavet nye fliser af de daværende beboere, engang i 80 erne, hvor grønne, brune og blå fliser var det der var oppe i tiden, og det mest moderne man kunne forestille sig dengang. Her i disse år, er det dog som om det ikke lige er vores smag, fordi trenden har ændret sig. Hvis man skal finde noget tilsvarende, der er in og moderne i disse år, er det meget mørke fliser eller sågar sorte fliser, der bliver benyttet i badeværelserne, der bliver lavet. Som jeg ser det pt., tror jeg dog ikke vi vil vælge disse flise farver, netop ud fra at det nok kun er i en periode disse farver er rigtig populære, og da vi ikke skifter fliser ud, så ofte som mange private boligejere måske gør, vil afdelingsbestyrelsen sandsynligvis vælge nogle mere tidsløse farvekombinationer til gulvog vægfliser. Derved kommer dilemmaet, at det muligvis ikke er det mest moderne valg her og nu, men vi håber, at det på den lange bane vil være det langtidsholdbare med hensyn til ovennævnte, hvor mode og smag ændrer sig henover årene. Jeg håber, I kan se og forstå disse dilemmaer, der skal tages højde for med hensyn til de ting af fliser og sanitet, der skal vælges. Derfor holder vi som sagt også åbent badeværelse, så du kan Badeværelse set forfra 18

19 Badeværelse set oppefra komme hen og vurdere og afgive din mening. Hold øje med opslagstavlerne i de enkelte opgange, for det bliver her vi vil fortælle om, hvornår der bliver åbent badeværelse med fremvisning. Som sagt regner jeg med, at det bliver i slutningen af august samt i begyndelsen af september, der bliver mulighed for at se det færdigrenoverede badeværelse. Her vil der også blive mulighed for, at få brochuremateriale på forskellige tilvalgsmuligheder i form af skabe og andet inventar til brug i badeværelser. Disse tilvalg bliver sandsynligvis uddelegeret til egen finansiering, det vil sige, at hver enkelt beboer selv betaler, for det man ønsker at indrette badeværelset med, udover det der er opsat i prøvebadeværelset. Selvfølgelig kan man også vælge at købe sit badeværelsesudstyr andre steder end ved det firma, der udfører badeværelsesrenoveringen, men afdelingsbestyrelsen ønsker at give dette, som et tilbud til dem der ikke selv kan opsætte og har mulighed for selv at indkøbe badeværelses skabe med mere. Jeg regner med, at det bliver sådan, at køber man sit ekstra badeværelsesudstyr via firmaet, der hjælper os, så bliver der to priser, man kan forholde sig til. Den ene pris er, hvor man køber varen og selv opsætter den, den anden pris bliver, hvor man køber varen og firmaet opsætter den. Derved bliver der mulighed for alle at træffe det valg, man selv synes er bedst for en selv. Tilbage er selvfølgelig også den mulighed, at man selv køber sit udstyr ude i byen, og selv opsætter det, det der i dag hedder Gør det selv. Som tingene ser ud her i starten af juli måned er vores forretningsfører ved at udarbejde de aftaler, der skal etableres for at finde det firma, der skal stå for badeværelsesrenoveringen. Hele renoveringen deler vi op i mindre etaper, hvorved der bliver forhandlet fra gang til gang så at sige. Som det ser ud nu, er det sandsynligt, at det bliver det firma, der renoverede badeværelser i afdeling 4, der bliver vores samarbejdspartner, nemlig Nøddelund fra Nørresundby. Alt dette, samt den økonomiske side af sagen, vil der blive givet en mere uddybende orientering om på det ekstraordinære beboermøde, der kommer til at 19

20 finde sted i slutningen af september eller i starten af oktober. Her vil afdelingsbestyrelsen også løfte sløret for, hvilken rækkefølge gaderne vil blive badeværelsesrenoveret i. Dette ekstraordinære beboermøde vil der blive indkaldt til, som vi altid indkalder til beboermøder, nemlig ved indkaldelse til hver enkelt lejlighed via postkassen. Afdelingsbestyrelsen håber, at rigtig mange af jer, vil komme forbi, når vi afholder åbent badeværelse, men i særdeleshed når vi afholder det ekstraordinære beboermøde. Det er her I har mulighed for at sige ja eller nej til de løsningsmuligheder, vi foreligger med hensyn til indhold og materialer samt den økonomiske side af sagen. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager, for i sidste ende er det jer beboere, der bestemmer, hvad vi gør i afdeling 1. Det grønne Der har været nogle problemer med at få nye borde/bænkesæt frem til de grønne arealer. Når bladet læses, skulle disse problemer gerne være overstået, og samtidig er der blevet opsat skraldespande ved alle borde/bænke arealer. Herved skulle muligheden for at nyde vores natur i det grønne være mere til stede. Vedligeholdelsen af de grønne bede og buske, samt vores græsplæner er der også kommet styr på. Afdelingen var ikke helt tilfreds med Nygaard s afslutning på de grønne arealer, da vi syntes at flere buske og træer, var mere eller mindre gået ud. Det kommer til at indebære, at der hen over efteråret vil blive udskiftet flere af buskene og grantræerne vil blive udskiftet med nye buske/træer. Samtidig har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med vores varmemester Klaus, entreret med et mindre gartnerfirma, der har hjulpet til med at ordne ukrudt mellem buskene i de bede, der går langs gaderne. Hvad der lige er gået galt med hensyn til den barkflis, der var anlagt mellem buskene, der skulle gøre, at der ikke kom så meget ukrudt, er jeg for tiden ikke i stand til at svare på, men problematikken vil blive vendt med Nygaard, når der skal laves 1 års tilsyn med de grønne arealer. Afdeling 1 har endvidere købt vores egen græsslåmaskine, som vores ejendomsfunktionærer bruger, når græsset trænger til at blive slået. Derved undgår vi at købe os til græsslåning fremover. På sigt bliver det en mere økonomisk rentabel forretning for afdelingen. Debatforum et Jeg vil høre, om der ude blandt jer er en, der har lyst til at hjælpe med redaktørjobbet på vores debatforum på afdeling 1 s hjemmeside. Siden Pernille rejste, har der ikke rigtig været gang i nogle nye emner, der kan debatteres. Derfor håber jeg meget, at der er en af jer, der kan tænke sig at varetage redaktørtjansen fremover. Hvis du ønsker yderligere information om, hvad det rent praktisk går ud på, så mail eller ring til mig. Galleri Østparken Den 4. august afholdt Galleri Østparken 1 års fødselsdag. Der var dækket op med kaffe og kage til de gæster, der mødte frem. Det har været et rigtigt godt år med hensyn til succesen for gal- 20

21 leriet. Der har været gode kunstnere, der har udstillet flotte værker, og der har ikke mindst været rigtig mange besøgende, der har set udstillingerne. Afdelingsbestyrelsen har derfor i samarbejde med galleri-gruppen vedtaget, at åbningstiderne bliver de samme her i år 2, samt at vi prøver at lave nogle nye tiltag, der gerne skal gøre, at besøgende synes, det er lidt mere hyggeligt at være på besøg i galleriet. Vi vil sammen også prøve at reklamere lidt mere for galleriet rundt omkring i Aalborg og omegn, og ikke kun i vores lokalområde og Østparken, som det er sket indtil nu. Ny driftschef Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse vil ønske Jan Kristensen velkommen som ny driftschef her i Østparken. Jan har allerede flere nye tiltag på bedding, som vi i afdelingsbestyrelsen ser frem til at samarbejde om. Det er altid lidt svært i starten at finde sig selv, så at sige, når man som Jan er ny mand på jobbet. Dels er vores afdelinger store, og næsten alle afdelinger har mange bolde i luften i disse år, men jeg synes, at Jan har formået stille og roligt at finde sine ben ved at spørge og aktivt gå med i samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Velkommen til dig, Jan. Glaslukninger Vi har før sommerferien fået udført en del glaslukninger, og her efter ferien starter processen op igen. Som altid ved nye opgaver, har der været en del opstartsproblemer, ikke mindst på leverancen af stålkonstruktioner fra leverandøren i Sverige. Det ser dog ud til at disse udfordringer er faldet på plads, så vi kan få de næste glaslukninger udført i forhold til den udarbejdede tidsplan. Det er firmaet Bruno Jacobsen, der udfører arbejdet med glaslukninger fremover. I starten af det nye år vil der igen blive mulighed for jer, der ønsker det, at tilmelde sig en glaslukning af altanen. Dog som altid kun i gaderne Saltholms- Bornholms- og Morsøgade. Hærværk Hen over foråret var vi i afdeling 1 plaget af flere tilfælde af hærværk. Det var afbrænding af papircontainer, oversvømmelse af kælder, graffiti på mursten, graffiti på vægge i opgange, samt indbrud i kældre. Nogle af tingene fandt vi, i samarbejde med politi og beboerrådgiver, ud af hvem stod bag, og vores varmemester foretog de fornødne ting desangående, men nogle af tingene forblev desværre uopklaret indtil nu. Derfor vil jeg godt appellere til, at vi alle prøver at være opmærksomme på, hvad der sker omkring os. Det er i mine øjne ikke stikkeri/angiveri, at melde det man ser, hvis det er hærværk eller andre ting man oplever. Det er et spørgsmål om at hjælpe fællesskabet; i dette tilfælde os alle sammen her i afdeling 1. Som jeg flere gange har skrevet her i bladet, så er der kun fællesskabet til at betale og udbedre hærværk, der ikke bliver anmeldt, og hvor man ikke finder synderen. Der er flere muligheder for at videregive sine iagttagelser på. Du kan kontakte vores varmemester Klaus, vores beboerrådgiver Karsten, administrationen eller kontakte en fra afdelingsbestyrelsen. Afhængig af hvad der er sket, kan nogle af 21

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 26. August 2011 Der var mange der trodsede de lidt dystre vejrudsigter og mødte frem til boligselskabets årlige Sankt Hans arrangement ved Kulturhuset. På billedet skinner solen,

Læs mere

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby.

Husrum. TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. Nr. 4 Oktober 2008 Husrum TEMA: Husrum har i dette nummer valgt at fokusere på det sociale ansvar vi har overfor hinanden som naboer i en storby. 4 Ekstra m 2 i det fri Efter renoveringerne byder gårdene

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere