B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Brian Skræm Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Klaus Bonde Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2, 8, 9 og 12: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Brian Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Odinsgade 11 Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Havrevangen 19 Kasper Axberg Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Michael Svendsen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten. Maj måned gik jo hen og blev den varmeste maj i mands minde, så selv om vejret i resten af sommermånederne skulle risikere at blive regnfulde og kølige, har vi allerede nu haft bedre sommervejr end hele sidste år, men det er allerede gjort til skamme, da juli måned også har budt på mange solskinsdage. Så alt i alt kan vi vist være rigtig godt tilfredse med ferievejret i år. Løsningen i konkurrencen var denne gang Allan Jespersen, som jo er den ene part af boligselskabet Østparkens VVS/blikkenslager afdeling. Gæt med i dette nummer og vær med i konkurrencen om de mange fine præmier, se bag i bladet. Jeg ønsker hermed Østparkens beboere, bestyrelser, personale samt vore sponsorer en rigtig god eftersommer/efterår og på gensyn i Kontakten 3 i december. Redaktøren I dette nummer af Kontakten kan du læse: Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Indlæg fra driftsafdelingen: Affaldsproblematik. Allan Jespersen fortæller: Min vej til jobbet som blikkenslager i Østparken. Goddag til Tina Simonsen: Velkommen til vores nye kontorassistent. Farvel til Flemming Gregersen: Afskedsreception for den nu pensionerede driftsleder. Goddag til Jan Kristensen: Velkommen til den nye driftsleder. Farvel til Hans Jørgensen: Afskedsreception for vores forhenværende elektriker. Farvel til Peter Hermann Svendsen: Flyveren har valgt nye græsgange. Ny flyver: Velkommen til Henrik fra afd. 4, som har fået jobbet som flyver efter eget ønske. Kurt s Køkken: Kurt er tilbage på chefposten. Indlæg under afd s aktivitetsudvalg: Galleri Østparken: Nyt fra galleriet Strikkeklubben: Ny sæson starter Østparkens faste personale præsenteres: Administrationen Håndværkerne Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem forestiller billedet? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. I næste nummer af Kontakten præsenteres: En af vore fastansatte vil fortælle om sig selv. 3

4 Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 1, 2008: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er personen? Gæt hvem den pågældende på billedet er og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. Husk at løsningen nu også kan sendes via internettet. Følg linket information og Kontakten. Her er et menupunkt, som hedder konkurrence. En liste over dette blads (Kontakten 2, 2008) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. november Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken 3-4 uger efter deadline. Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Mail: Sjællandsgade - Aalborg 4

5 Mogens Blicher Hansen Jan Kristensen Jytte Faitanini Gitte Nielsen Karina Andreasen Tina Reeves Lotte Hupfeld Tina Skov Andersen 5

6 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Brian Skræm Sommeren er ved at være slut, og vi håber, at alle har nydt det varme forår, den lidt våde start på sommeren, men her til sidst har der jo været et strålende vejr. Siden sidst er der sket en del ændringer i administrationen. Flemming Gregersen, vores driftsleder, er gået på efterløn og stoppede hos os med udgangen af maj. I den anledning blev der også 15. maj afholdt en reception på restaurant Skydepavillonen. Vi vil godt her fra organisationsbestyrelsen takke for det samarbejde, vi har haft igennem tiderne og ønske ham et rigtig godt otium, Flemming har været ansat her i ikke mindre end 18 år. I stedet som ny driftsleder har vi fået Jan Frisør de Rosche v/ Susanne de Rosche Konvalvej 26 - Aalborg Telefon Kristensen, der kommer fra en lignende stilling fra Lejerbo. Så Jan er jo lige til at putte ind i stillingen uden større oplæring, da han jo kender alt i forvejen, og egentlig blot lige skal lære nogle nye afdelinger og nye afdelingsbestyrelser at kende. Jan er allerede ved at falde godt til og kommer med en del ideer til nye tiltag. Derudover er der ansat en ny på kontoret, Tina Simonsen og håndværkerafdelingen har fået en ny elektriker Kaj Henrik Madsen, som også har autorisation. Kaj er ansat i stedet for Hans Jørgensen som også har valgt at gå på efterløn. Herudover er der også sket ændringer ude i de enkelte afdelinger med nye ejendomsfunktionærer. Se mere herom under afdelingerne. Så et stort velkommen til de nye ansatte. I organisationsbestyrelsen har Sussi Mikkelsen fra afdeling 4 valgt at trække sig. I stedet kommer Iver Eriksen, der var suppleant. Samarbejde med Limfjorden: Hen over foråret er der arbejdet meget på dette. Repræsentantskaberne for begge selskaber gav jo som bekendt enstemmigt grønt lys for at arbejde videre med det på møderne i marts. Nu har vi fået udarbejdet vore visioner og målsætninger, vedtægter for det nye selskab, et stiftelsesdokument og forretningsorden for repræsentantskabet. Så vi er faktisk kommet rigtig langt i vore samarbejdsplaner. Nu her 18. september holdes der i begge selskaber ekstraordinært repræsentantskabsmøder med dette punkt på dagsordenen, og bliver det godkendt, hvad vi naturligvis 6

7 forventer, starter det nye administrationsselskab op med virkning fra 1. januar Den egentlige sammenlægning af administrationerne vil komme lidt senere næste år. Der skal laves nye lokaler og arbejdspladser til alle. Dette er vi også allerede ved at se på og den nye administration får lokaliteter, hvor vi er i dag, altså Vesterbro 23. Der er endnu ikke taget stilling til et nyt navn for det kommende administrationsselskab. Der kommer naturligvis mere information ud til beboerne efter det omtalte repræsentantskabsmøde. Beboerundersøgelser: Her i efteråret vil vi gennemføre en beboerundersøgelse i stil med den der blev lavet for omkring 5 år siden. Vi vil ligesom sidst lave en lodtrækning om nogle købmandskurve for ulejligheden, og håber der vil blive en meget stor svarprocent. Resultatet er jo ikke bedre, end de svar vi alle giver retur. Afgørelse på politianmeldelse: Noget vi har brugt meget tid på det sidste 1½ år er politianmeldelsen af den tidligere formand her i Østparken. Denne sag er nu forhåbentlig snart ved at være slut. Vi er naturligvis kede af, at der er gået så lang tid, inden der skete noget videre, det er lang tid at vente på en afgørelse, og da især for den tidligere formand og hensynet til hans familie. Politiet har også beklaget, at der er kommet til at gå så lang tid inden de kunne tage sagen op, men pga. flere mordsager havde de ikke haft resurser til at gennemføre den før her i foråret. Så alle implicerede i sagen: Den tidligere formand, den daværende afdelingsbestyrelse i afdeling 6, revisoren, ansatte på kontoret og jeg selv har været afhørt af politiet, og de tog sagen op i retten her i Aalborg i maj måned, igen med den samme personkreds som vidner. Resultatet er blevet, at den tidligere formand skal tilbagebetale det manglende beløb på rådighedskontoen i afdeling 6 med renter til boligselskabet, som man nåede frem til på et møde først i januar De yderligere præmisser er der ingen grund til at komme videre ind på her. Med baggrund i dette har afdelingsbestyrelsen i afdeling 6 forespurgt hovedbestyrelsen om bevilling til at lade dispositionsfonden lægge pengene ud til afdelingen, således at afdelingen ikke har haft noget tab. Dette er blevet godkendt. Når vi så får pengene, vil de selvfølgelig blive tilbageført igen. For at noget lignende ikke kan ske igen, er der lavet nogle opstramninger omkring afdelingernes rådighedsbeløb. Nu skal den samlede afdelingsbestyrelse underskrive en kopi af konto 119 to gange årligt, og der skal være udpeget en kasserer, der henter evt. penge. Kassebog skal underskrives af afdelingsbestyrelsen 1 gang om året og fremvises til administrationen. Så vi håber ikke, at vi kommer ud for en lignende sag igen. På hovedbestyrelsens vegne Brian C. Skræm Formand 7

8 Brian Skræm Formand, afdeling 5 Christian Vestergaard Næstformand, afdeling 6 Palle Christensen Afdeling 1 Ann Bylund Andersen Afdeling 3 Henrik Yde Afdeling 3 Leif Nielsen Afdeling 4 Iver Ørksted Eriksen Afdeling 4 Steen Jensen Afdeling 2-9 Per Nielsen Medarbejderrepræsentant 8

9 Præsentation af blikkenslager/ VVS montør Allan Jespersen Blikkenslager Allan Jespersen Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv og min vej til jobbet som blikkenslager i boligselskabet Østparken, hvilket jeg hermed vil gøre: Hej! Jeg hedder Allan Jespersen, og er født den 23. januar 1963 i Klarup, hvor jeg også er opvokset og har gået i skole. Efter 9. klasse startede jeg på Aalborg Tekniske Skole på basisåret og kom efterfølgende i lære hos VVS firmaet Nøddelund. Efter endt læretid aftjente jeg min værnepligt på Flyvestation Aalborg i eskadrille 670 (Nærluftforsvaret). Herefter vendte jeg igen tilbage til Nøddelund i et års tid, og siden hos Ib Andersen, hvor jeg var indtil jeg i 1987 skiftede til Vårst Varme og Sanitet, som jeg senere blev medejer af. På grund af for stort arbejdspres var jeg dog nødsaget til at trække mig ud af partnerskabet for at få mere tid til familien. Så vendte jeg endnu engang tilbage til Nøddelund, hvor jeg var, indtil jeg i år 2000 startede i mit nuværende job i boligselskabet Østparken. Jeg bor sammen med Henriette og børnene Sara og Laura, og har desuden tvillingerne Anja og Camilla fra et tidligere forhold. Tvillingerne har de sidste 8 år boet på Bornholm, men vender nu tilbage til Aalborg for, efter endt studentereksamen, at starte på videregående uddannelser. Det glæder jeg mig naturligvis utrolig meget til. I drengeårene spillede jeg, ligesom de fleste andre drenge, fodbold i RKG, men ellers er mine fritidsinteresser at skrue på knallerter og motorcykler. Min første knallert fik jeg som 12 årig. I dag har jeg/vi to motorcykler, den ene med sidevogn. Så snart vejr og vind tillader det, bliver de ivrigt luftet. Med venlig hilsen Allan Jespersen v / Henrik Pedersen Rughaven 6 - Telefon

10 Affaldsproblematik Driftsleder Jan Kristensen Madrester, kanyler, emballage og meget mere, er det vi i daglig tale kalder dagrenovation. Det ryger ud i skakten og via et rør ned i kælderen, og er så væk, sådan har det altid været. Men affaldet skal jo videre. Her træder ejendomsfunktionærerne til og sørger for at få det bragt hen i nogle skralderum/poserum, hvorfra renovationsfolkene kan hente det. Skaktrøret er fuld af restaffald. Dvs. der er en masse bakterier og mikroorganismer, der lever helt fint der, samt en del lugtgener der fjernes delvist med nogle kemiske rensemidler og duftblokke. I skralderummene, hvor affaldssækkene opbevares i op til en uge, indtil renovationsfolkene fjerner dem, er der ligeledes en masse bakterier og mikroorganismer samt en del lugtgener. Disse fjernes ligeledes delvist med nogle kemiske rensemidler og duftblokke. I dag er der mange mennesker, der får allergi. Den kan stamme dels fra de mikroorganismer, som flyver rundt i for- Sådan ser skaktrummene ud i dagligdagen 10

11 Opkørselsrampe ved skralderum bindelse med flytning af poserne og ikke mindst rengøring af skaktrummene, dels fra de kemiske stoffer, som bruges til bekæmpelse af lugtgenerne. Tænk på fremtiden og indfør moloksystemet, som er meget mere besparende (udgifter til afhentning af dagrenovation, rengøring af skralderum, affaldsrum og skaktrørene, samt indkøb af rengøringsmidler, kemiske duftblokke, vedligeholdelse af liftene til at transportere affaldet op fra skaktrummene bliver nedsat, noget forsvinder helt) og ikke mindst er det mere miljøvenligt, hvor beboerne selv går ned og smider dagrenovationsaffaldet i. Det betyder, at alle gener omkring lugt, bakterier, mikroorganismer og kemiske stoffer bliver fjernet fra kældre og opgange, og ingen skal i berøring med affaldet. Skulle der imidlertid være enkelte beboere, som ikke har mulighed for at komme ned med deres affald, hjælper ejendomsfunktionærerne selvfølgelig med at løse den opgave. For at blande 2 ting sammen har Folketinget besluttet, at alle etageejendomme fra 1. januar 2010, skal have fælles brevkasseanlæg. Det vil med andre ord sige, at postkasserne skal placeres nede på gaden, og når posten al- Opmagasinering af poser i skralderum ligevel skal afhentes, kan affaldet i samme ombæring tages med ned i molokken. Afdeling 5 i Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen har besluttet at få indført moloksystemet, for at være på forkant med fremtidens affaldsløsning og derved samtidig opnå den førnævnte besparelse. Venlig hilsen Jan Kristensen, driftsleder Sådan kan affaldshåndteringen komme til at se ud 11

12 Goddag og farvel I løbet af foråret er der sket en masse nyt på personalefronten Velkommen til driftsleder Jan Kristensen Den ny driftsleder Jan Kristensen fortæller her kort om sin løbebane hidtil: Jeg blev ansat den 1. maj 2008 i boligselskabet Østparken som ny driftsleder efter den gamle driftsleder Flemming Gregersen, der ønskede at nyde sit otium og gå på efterløn. Jeg kommer fra en lignende stilling som driftschef i Boligorganisationen Lejerbo, som er landsdækkende. Jeg har været ansat i Lejerbo i næsten 17 år, hvor arbejdsområdet var Odder, Århus, Randers, Hadsund, Frederikshavn, Pandrup, Møldrup, Ålestrup, Skørping, Brovst, Thisted, Hanstholm, Rougsø, Sejlflod & Aalborg. Før den tid har jeg været i entreprenørbranchen som konduktør/formand i ACE i over 10 år, afdelingsleder i ca. 2 år ved EJU entreprise, entrepriseleder i Jord & Beton det nuværende (JORTON) i ca. 2 år. Min første store opgave i entreprenørbranchen var at holde styr på murerne under opførelse af Medborgerhuset (Hovedbiblioteket). Det lykkes meget godt, huset står der endnu. Jeg er blevet 56 år og har været gift med Jonna over 33 år og har en søn Thomas på 32 år. Jeg bor i et parcelhus i Visse. Jeg er født i Aalborg og min familie flyttede ud til Otte Ruds Gade, da jeg var 10 år. Dvs. jeg er opvokset i Vestbyen og har gået i Poul Paghsgade skole, Ryesgade skole og Vesterkæret skole, og selvfølgelig har jeg også spillet fodbold i Aalborg Freja. Min byggetekniske uddannelse blev taget ved Aalborg Tekniske skole, og min soldatertid er foregået ved artilleriet i Skive. Min fritid går med hus, have, hund, bøger, klassiske koncerter, biograf, teater, aftenskole, fodbold (som tilskuer) og en årlig tur til Malta i foråret. Jeg ser frem til den nye udfordring her i Østparken, og som tidligere nævnt har jeg erfaring med den almene boligsektor. Det er jo den samme lovgivning, der er udgangspunktet for alle almene boligforetagender, og min vigtigste opgave er, at Boligselskabet Østparken fortsat vil være et attraktivt sted at bo. Med venlig hilsen Jan Kristensen 12

13 Farvel til driftsleder Flemming Gregersen Flemming bliver lykønsket af fru Sonja Den 15. maj 2008 blev der holdt afskedsreception for forhenværende driftsleder Flemming Gregersen, som efter en årrække, 18 år i boligselskabet, havde valgt at gå på efterløn. Valget faldt planmæssigt sammen med, at også fru Sonja kunne gå på efterløn, så de nu kan nyde deres otium sammen og få mere tid til deres sommerhus, ferierejser samt ikke mindst deres børnebørn. Receptionen var vel besøgt af både medarbejderne fra boligselskabet og bestyrelsesmedlemmer fra næsten samtlige afdelinger. Hovedformand Brian Skræm var dog forhindret af arbejdsmæssige årsager, så i hans sted måtte forretningsfører Mogens Blicher Hansen give Flemming et par venlige ord med på vejen. Endvidere deltog også mange af boligselskabets forretningspartnere i receptionen, som blev afholdt i Skydepavillonen. Alt godt ønskes for Flemming og fru Sonja i deres otium fra redaktøren. Mogens giver Flemming et par ord med på vejen 13

14 Farvel til elektriker Hans Jørgensen Fredag den 30. maj holdt elektriker Hans Jørgensen afskedsreception i selskabslokalet i Bygholmen. Her ses han i samtale med bl.a. Mogens Blicher Hansen. I baggrunden er der gang i wok en. Hans har passeret de 62 år og har derfor valgt at gå på efterløn efter mange år som selvstændig og en årrække som ansat i boligselskabet Østparken. Hans og fruen ønskes derfor også et godt og langt otium. Redaktøren Farvel til flyver Peter H. Svendsen Peter har valgt at forlade boligselskabet Østparken, da han vil uddanne sig til ejendomstekniker, og derfor har søgt og fået job i et andet boligselskab. Han ønskes alt mulig held og lykke fremover. Redaktøren 14

15 Velkommen til ny kontorassistent Tina Skov Andersen startede ved administrationen i januar måned. Ny flyver Henrik Nielsen Henrik har i 10 år været ansat i afdeling 4, men ville nu gerne prøve noget nyt, og da stillingen som flyver blev ledig, søgte han den og vil nu fremover være at finde i samtlige Østparkens afdelinger, alt efter hvor behovet måtte være. Held og lykke i dit nye job. Endvidere har jeg fra mange beboere i afdeling 4 fået mange positive tilkendegivelser på din person, samt måden du har udført dit arbejde på. Også de ønsker dig held og lykke i dit nye job. Redaktøren 15

16 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen og repræsentantskabet i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1. th Næstformand: Kasserer: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st th. Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Britta Andersen, Bogøgade 14, 2. tv. Bestyrelsesmedlem: Sonja Jensen, Bogøgade 20, 1. th. Suppleanter til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsen: Repræsentanter er opsat efter supplement til repræsentantskab/afdelingsbestyrelse. Louise Memborg, Saltholmsgade 8 Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 stth Jacob Jørgensen, Morsøgade 4 Badeværelsesrenovering Afdelingsformand Palle Christensen Velkommen til sommerudgaven af Kontakten Jeg vil igen prøve at give et overblik over, hvad der er sket, samt hvad der det næste stykke tid kommer til at ske i forhold til afdeling 1. Den største opgave afdelingsbestyrelsen har i øjeblikket er renoveringen af badeværelser. Til prøvelejlighed for badeværelsesrenoveringen har afdelingen fået afsat lejligheden Bogøgade 20, st. tv. Her vil der blive opsat et badeværelse med de dele som, vi vil foreslå jer beboere, bliver standarden på de nye badeværelser. Der vil sidst på sommeren være mulighed for at komme og se det nye badeværelse, inden der skal afholdes ekstraordinært beboermøde vedr. den endelige beslutning om hele renoveringens økonomi samt indhold i badeværelsesrenoveringen. Som jeg ser det nu med de forbehold, der altid skal tages, regner jeg med at fremvisningen på badeværelset bliver engang sidst i august og starten af sep- 16

17 Palle Christensen Flemming Corfixen Kaj Hjorth Britta Andersen Sonja Jensen tember, og det ekstraordinære beboermøde bliver afholdt sidst i september. Allerede nu kan jeg dog fortælle, at vi alligevel kan få etableret gulvvarme med fjernvarme, og derved undgå en radiator på badeværelset. Der er kommet nogle rør på markedet, der tillader, at fjervarmevandet kan transporteres i en mindre rørdimension. Derved skal der ikke være så stor frihøjde i gulvet, som vi hidtil har troet. Da badeværelserne jo i forvejen ikke er så store, er al fripladsareal kærkommen, da rummet derved ikke kommer til at se så kompakt ud, når det er færdigt. Som med al anden opvarmning bliver der selvfølgelig mulighed for at lukke for gulvvarmen, hvis man ikke ønsker varme på badeværelset. Afdelingsbestyrelsen er i disse dage, hvor dette skrives, ved at vurdere, hvilke fliser der skal på vægge samt gulv. Med alle de muligheder, der er på markedet med forskellige fliser i alle størrelser og farver, er det ikke den nemmeste opgave. Der vil altid være mange meninger om, hvad der er pænt, ud fra de øjne der ser på tingene. 17

18 Afdelingsbestyrelsen er dog enig om, at vi skal forsøge at finde en flisesammensætning, der på den ene side er moderne, men også vil være langtidsholdbar med hensyn til, hvordan smag forandrer sig hen over årene. Nogle af de badeværelser vi har i afdelingen, har for eksempel fået lavet nye fliser af de daværende beboere, engang i 80 erne, hvor grønne, brune og blå fliser var det der var oppe i tiden, og det mest moderne man kunne forestille sig dengang. Her i disse år, er det dog som om det ikke lige er vores smag, fordi trenden har ændret sig. Hvis man skal finde noget tilsvarende, der er in og moderne i disse år, er det meget mørke fliser eller sågar sorte fliser, der bliver benyttet i badeværelserne, der bliver lavet. Som jeg ser det pt., tror jeg dog ikke vi vil vælge disse flise farver, netop ud fra at det nok kun er i en periode disse farver er rigtig populære, og da vi ikke skifter fliser ud, så ofte som mange private boligejere måske gør, vil afdelingsbestyrelsen sandsynligvis vælge nogle mere tidsløse farvekombinationer til gulvog vægfliser. Derved kommer dilemmaet, at det muligvis ikke er det mest moderne valg her og nu, men vi håber, at det på den lange bane vil være det langtidsholdbare med hensyn til ovennævnte, hvor mode og smag ændrer sig henover årene. Jeg håber, I kan se og forstå disse dilemmaer, der skal tages højde for med hensyn til de ting af fliser og sanitet, der skal vælges. Derfor holder vi som sagt også åbent badeværelse, så du kan Badeværelse set forfra 18

19 Badeværelse set oppefra komme hen og vurdere og afgive din mening. Hold øje med opslagstavlerne i de enkelte opgange, for det bliver her vi vil fortælle om, hvornår der bliver åbent badeværelse med fremvisning. Som sagt regner jeg med, at det bliver i slutningen af august samt i begyndelsen af september, der bliver mulighed for at se det færdigrenoverede badeværelse. Her vil der også blive mulighed for, at få brochuremateriale på forskellige tilvalgsmuligheder i form af skabe og andet inventar til brug i badeværelser. Disse tilvalg bliver sandsynligvis uddelegeret til egen finansiering, det vil sige, at hver enkelt beboer selv betaler, for det man ønsker at indrette badeværelset med, udover det der er opsat i prøvebadeværelset. Selvfølgelig kan man også vælge at købe sit badeværelsesudstyr andre steder end ved det firma, der udfører badeværelsesrenoveringen, men afdelingsbestyrelsen ønsker at give dette, som et tilbud til dem der ikke selv kan opsætte og har mulighed for selv at indkøbe badeværelses skabe med mere. Jeg regner med, at det bliver sådan, at køber man sit ekstra badeværelsesudstyr via firmaet, der hjælper os, så bliver der to priser, man kan forholde sig til. Den ene pris er, hvor man køber varen og selv opsætter den, den anden pris bliver, hvor man køber varen og firmaet opsætter den. Derved bliver der mulighed for alle at træffe det valg, man selv synes er bedst for en selv. Tilbage er selvfølgelig også den mulighed, at man selv køber sit udstyr ude i byen, og selv opsætter det, det der i dag hedder Gør det selv. Som tingene ser ud her i starten af juli måned er vores forretningsfører ved at udarbejde de aftaler, der skal etableres for at finde det firma, der skal stå for badeværelsesrenoveringen. Hele renoveringen deler vi op i mindre etaper, hvorved der bliver forhandlet fra gang til gang så at sige. Som det ser ud nu, er det sandsynligt, at det bliver det firma, der renoverede badeværelser i afdeling 4, der bliver vores samarbejdspartner, nemlig Nøddelund fra Nørresundby. Alt dette, samt den økonomiske side af sagen, vil der blive givet en mere uddybende orientering om på det ekstraordinære beboermøde, der kommer til at 19

20 finde sted i slutningen af september eller i starten af oktober. Her vil afdelingsbestyrelsen også løfte sløret for, hvilken rækkefølge gaderne vil blive badeværelsesrenoveret i. Dette ekstraordinære beboermøde vil der blive indkaldt til, som vi altid indkalder til beboermøder, nemlig ved indkaldelse til hver enkelt lejlighed via postkassen. Afdelingsbestyrelsen håber, at rigtig mange af jer, vil komme forbi, når vi afholder åbent badeværelse, men i særdeleshed når vi afholder det ekstraordinære beboermøde. Det er her I har mulighed for at sige ja eller nej til de løsningsmuligheder, vi foreligger med hensyn til indhold og materialer samt den økonomiske side af sagen. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager, for i sidste ende er det jer beboere, der bestemmer, hvad vi gør i afdeling 1. Det grønne Der har været nogle problemer med at få nye borde/bænkesæt frem til de grønne arealer. Når bladet læses, skulle disse problemer gerne være overstået, og samtidig er der blevet opsat skraldespande ved alle borde/bænke arealer. Herved skulle muligheden for at nyde vores natur i det grønne være mere til stede. Vedligeholdelsen af de grønne bede og buske, samt vores græsplæner er der også kommet styr på. Afdelingen var ikke helt tilfreds med Nygaard s afslutning på de grønne arealer, da vi syntes at flere buske og træer, var mere eller mindre gået ud. Det kommer til at indebære, at der hen over efteråret vil blive udskiftet flere af buskene og grantræerne vil blive udskiftet med nye buske/træer. Samtidig har afdelingsbestyrelsen i samarbejde med vores varmemester Klaus, entreret med et mindre gartnerfirma, der har hjulpet til med at ordne ukrudt mellem buskene i de bede, der går langs gaderne. Hvad der lige er gået galt med hensyn til den barkflis, der var anlagt mellem buskene, der skulle gøre, at der ikke kom så meget ukrudt, er jeg for tiden ikke i stand til at svare på, men problematikken vil blive vendt med Nygaard, når der skal laves 1 års tilsyn med de grønne arealer. Afdeling 1 har endvidere købt vores egen græsslåmaskine, som vores ejendomsfunktionærer bruger, når græsset trænger til at blive slået. Derved undgår vi at købe os til græsslåning fremover. På sigt bliver det en mere økonomisk rentabel forretning for afdelingen. Debatforum et Jeg vil høre, om der ude blandt jer er en, der har lyst til at hjælpe med redaktørjobbet på vores debatforum på afdeling 1 s hjemmeside. Siden Pernille rejste, har der ikke rigtig været gang i nogle nye emner, der kan debatteres. Derfor håber jeg meget, at der er en af jer, der kan tænke sig at varetage redaktørtjansen fremover. Hvis du ønsker yderligere information om, hvad det rent praktisk går ud på, så mail eller ring til mig. Galleri Østparken Den 4. august afholdt Galleri Østparken 1 års fødselsdag. Der var dækket op med kaffe og kage til de gæster, der mødte frem. Det har været et rigtigt godt år med hensyn til succesen for gal- 20

21 leriet. Der har været gode kunstnere, der har udstillet flotte værker, og der har ikke mindst været rigtig mange besøgende, der har set udstillingerne. Afdelingsbestyrelsen har derfor i samarbejde med galleri-gruppen vedtaget, at åbningstiderne bliver de samme her i år 2, samt at vi prøver at lave nogle nye tiltag, der gerne skal gøre, at besøgende synes, det er lidt mere hyggeligt at være på besøg i galleriet. Vi vil sammen også prøve at reklamere lidt mere for galleriet rundt omkring i Aalborg og omegn, og ikke kun i vores lokalområde og Østparken, som det er sket indtil nu. Ny driftschef Jeg og den øvrige afdelingsbestyrelse vil ønske Jan Kristensen velkommen som ny driftschef her i Østparken. Jan har allerede flere nye tiltag på bedding, som vi i afdelingsbestyrelsen ser frem til at samarbejde om. Det er altid lidt svært i starten at finde sig selv, så at sige, når man som Jan er ny mand på jobbet. Dels er vores afdelinger store, og næsten alle afdelinger har mange bolde i luften i disse år, men jeg synes, at Jan har formået stille og roligt at finde sine ben ved at spørge og aktivt gå med i samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Velkommen til dig, Jan. Glaslukninger Vi har før sommerferien fået udført en del glaslukninger, og her efter ferien starter processen op igen. Som altid ved nye opgaver, har der været en del opstartsproblemer, ikke mindst på leverancen af stålkonstruktioner fra leverandøren i Sverige. Det ser dog ud til at disse udfordringer er faldet på plads, så vi kan få de næste glaslukninger udført i forhold til den udarbejdede tidsplan. Det er firmaet Bruno Jacobsen, der udfører arbejdet med glaslukninger fremover. I starten af det nye år vil der igen blive mulighed for jer, der ønsker det, at tilmelde sig en glaslukning af altanen. Dog som altid kun i gaderne Saltholms- Bornholms- og Morsøgade. Hærværk Hen over foråret var vi i afdeling 1 plaget af flere tilfælde af hærværk. Det var afbrænding af papircontainer, oversvømmelse af kælder, graffiti på mursten, graffiti på vægge i opgange, samt indbrud i kældre. Nogle af tingene fandt vi, i samarbejde med politi og beboerrådgiver, ud af hvem stod bag, og vores varmemester foretog de fornødne ting desangående, men nogle af tingene forblev desværre uopklaret indtil nu. Derfor vil jeg godt appellere til, at vi alle prøver at være opmærksomme på, hvad der sker omkring os. Det er i mine øjne ikke stikkeri/angiveri, at melde det man ser, hvis det er hærværk eller andre ting man oplever. Det er et spørgsmål om at hjælpe fællesskabet; i dette tilfælde os alle sammen her i afdeling 1. Som jeg flere gange har skrevet her i bladet, så er der kun fællesskabet til at betale og udbedre hærværk, der ikke bliver anmeldt, og hvor man ikke finder synderen. Der er flere muligheder for at videregive sine iagttagelser på. Du kan kontakte vores varmemester Klaus, vores beboerrådgiver Karsten, administrationen eller kontakte en fra afdelingsbestyrelsen. Afhængig af hvad der er sket, kan nogle af 21

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 17.00 20.00 Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,,

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25

Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Karamellerne Beboermappe for afdeling 25 Velkommen Hermed skal lyde et stort velkommen fra afdelingsbestyrelsen. Vi har udarbejdet denne lille folder for at gøre dig/jer opmærksom på, at alt, hvad der

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 7 af 16/5-2013 = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1 dato 30.11.2000 1. ordinære bestyrelsesmøde Dato: 30/11/2000 Klokkeslæt: kl. 14:30 Sted: Beboerhuset Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Referat. Nyt fra/om afdelingen

Referat. Nyt fra/om afdelingen Mødedato: tirsdag 5/3 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: Lene Glud Andersen Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Nyt fra/om afdelingen

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster d. 11.08.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.08.13 kl. 18.30 21.30 August 2013 DIRIGENT: BIANCA BALSLEV AD.

Læs mere

Husorden for A/B Ryparken

Husorden for A/B Ryparken Husorden for A/B Ryparken Godkendt på generalforsamling den 27. januar 2011 Indhold Indledning... 2 Godt naboskab... 3 Boligen... 3 Vedligeholdelse... 3 Bad, toilet og køkken... 3 Skader, fejl, mangler

Læs mere