Referat af møde i Forretningsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden 79. Godkendelse af referat fra seneste møde 80. Økonomirapportering (LUKKET) 81. Økonomisk støtte til klinisk sexolog eller diætist 82. Nyrenyt og kredsblade 83. Merchandise og finansiering 84. Tegningsret 85. Forretningsorden for Forretningsudvalget 86. Hovedbestyrelsens valg af medlemmer til stående udvalg 87. Standardvedtægter for kredse 88. Deltagere på Folkemødet Forslag til nye tiltag 90. Årets Solfanger, Æresmedlem, Årets Hospital og indstiftelse af pris til fagprofessionelle 91. Tema om frivillighed i Hovedbestyrelsen 92. Orientering om kampagneplan for lotteriet Orientering om tips- og lottomidler 94. Orientering om Danske Handicaporganisationers budget Orientering om regionaludvalg Nordjylland 96. Orientering om arbejdsgrundlag for Dansk Center for Organdonation 97. Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag 1: Forslag til budgetreduktioner som bliver tilsendt i særskilt mail (LUKKET) Bilag 2: Mail fra advokat Søren Kroer ang. tegningsret Bilag 3: Rapport fra serviceøkonom-studerende Bilag 4: Lotteriplan 2015 Bilag 5: Redegørelse fra forhandlingsgruppen om tips- og lottomidler Bilag 6: Det økonomiske grundlag under det frivillige Danmark Bilag 7: Udkast til budget DH 2015 Bilag 8: Bemærkninger til DH budget

2 Bilag 9: Budgetkommentarer DH Godkendelse af dagsorden Beslutning. Godkendt. 79. Godkendelse af referat fra seneste møde Se referatet her: moede_oktober_2014.pdf Beslutning. Godkendt. 80. Økonomirapportering (LUKKET) Sagsfremstilling Balance pr viser et underskud på kr. mod budgetteret underskud på kr. for hele året. Der resterer december måned og eventuelle posteringer efter nytår, som vedrører Følgende giver anledning til bekymring: Forårslotteriet solgte kun lodder: Mindreindtægt: kr. Efterårslotteriet blev annulleret. Mindreindtægt: kr. Tips- og lotto: Mindreindtægt: kr. Kredsblade: Merudgift: kr. Vedr. Forårsårslotteri har Kampagneudvalget vedtaget en række initiativer. Vedr. tips- og lotto er Danske Handicaporganisationer anmodet om at foretage en korrektion for 2014, men faldende omsætning generelt i Danske Spil medfører også faldende tilskud. Vedr. kredsblade forventes udgiften i alt at udgøre kr. Der er indgået arvesager, i alt kr., men da det er en forudsætning ikke at budgettere med disse, må situationen betragtes som alvorlig. Forslag til budgetreduktioner sendes i særskilt mail (lukket bilag). 2

3 Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Indstilling Sekretariatet indstiller, - at forårslotteriet ydes maksimal opmærksomhed i at der på baggrund af ovenstående meddeles korrektioner til budget 2015, således at det budgetterede underskud reduceres fra kr. til kr. - at forslag til budgetreduktioner offentliggøres sammen med referat af dette møde. - at korrektionerne iværksættes snarest. Beslutning. Der iværksættes initiativer til reduktion af regnskab 2015: Annoncering: Reduktion kr. Reduktion til 4 årlige udgivelser af medlemsblad: Reduktion kr. Ny udfører på tryk af kredsblad: Reduktion kr. Bøger mv. i sekretariat: Reduktion kr. Støtte til egenbetaling for sexolog og diætist: Øgning kr. Ny kontrakt vedr. kopi: Reduktion kr. Mindre afkast af egenkapital: kr. Mødevirksomhed vedr. regionaludvalg: Reduktion kr. Bornholmerordning fastholdes. Folkemøde: Yderligere budget kr. Overskud fra feriehus i Nørlev: Merindtægt kr. Forsikring af feriehus i Nørlev: Reduktion kr. Rengøring i sekretariat: Reduktion kr. It-drift: Reduktion kr. Kursus for personale. Reduktion kr. Stilling diætist: Reduktion kr. Stilling medlemssekretær. Reduktion kr kr. i overslagsårene. Stilling assistent: Reduktion kr kr. i overslagsårene. Pension Rejse-og lotteriassistent: Øgning kr. Reduktion i alt kr kr. i overslagsårene Indstillingen forelægges Hovedbestyrelsen i næste samling. 81. Økonomisk støtte til klinisk sexolog eller diætist Sagsfremstilling Nyreforeningen har igennem en lang årrække ydet økonomisk støtte til egenbetaling til maks. 12 samtaler hos en klinisk psykolog til medlemmer, som har behov for professionel psykologbehandling og som ikke selv har økonomiske midler til at betale for psykologbehandling. 3

4 I lighed med denne ordning ønsker Nyreforeningen at udvide ordningen til også at omfatte økonomisk støtte til terapeutiske samtaler hos praktiserende sexolog og til udarbejdelse af individuelle kostplaner hos klinisk diætist. Sexolog En del nyresyge har seksuelle problemer som følge af deres nyresygdom og har behov for sexologisk vejledning. Det er vanskeligt at få en henvisning til en af regionernes seksuelle klinikker, og der er i praksis op til 2-3 års ventetid på et forløb på en offentlig sexologisk klinik. Det kan derfor være nødvendigt at søge hjælp hos en privatpraktiserende sexolog, der har erfaring med kronisk syge. Det koster omkring 800 kr. for 1 times samtale og for par ca kr. for 1,5 times samtale. Nyreforeningen vil dække ca. 400 kr. pr. samtale til nyresyge medlemmer, der har en stram økonomi. Klinisk diætist Ud over den kostvejledning, der gives nyresyge på nefrologiske afdelinger af kliniske diætister, kan det være nødvendigt for nogle nyresyge at få udarbejdet en individuel kostplan. Det gælder især overvægtige dialysepatienter, der ikke vil kunne komme på venteliste til en nyretransplantation, før de har tabt sig. Hospitalernes diætister har ikke ressourcer til at udarbejde individuelle kostplaner. Derfor vil det være et godt tilbud, at Nyreforeningen kan tilbyde udarbejdelse af kostplan og vejledning hos en privatpraktiserende diætist til nyresyge med en stram økonomi. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Sekretariatet indstiller, at - der årligt ydes kr. til samtaler hos praktiserende sexolog og ligeledes kr. til udarbejdelse af individuelle kostplaner. - ordningerne evalueres om et år, da det er vanskeligt at vurdere behovet for disse tilbud. Beslutning. Godkendt. Der opslås stilling som frivillig diætist i foreningen. 82. Nyrenyt og kredsblade Sagsfremstilling De fleste kredse (12 kredse) har i 2014 fået trykt deres kredsblad hos samme trykkeri, som trykker Nyrenyt. Det har været muligt at få trykt kredsblad en gang om måneden hele året. Det er sekretariatets indtryk, at ordningen har fungeret, og at kredsene har fået planlagt deadlines for kredsblade og arrangementer, så det passer sammen. Problemet er, at udgifterne har været noget større end, der var budget til. Nyreforeningen har i 2014 brugt mere end kr. på trykning af 4

5 kredsblade. I budgettet var der afsat kr. Derudover har kredsene sammenlagt brugt ca kr. (januar-oktober 2014) på porto i forbindelse med udsendelse af kredsblade. Der er forskellige muligheder for at spare penge på tryk af kredsblade. Det dyreste ved en trykkeproces er selve opstarten af hver opgave, så hvis der trykkes flere blade samtidig, kan der spares på udgifterne. Udgiften afhænger desuden af, hvor mange sider de enkelte blade er på. Trykkeriet sætter bladene op på plader, hvor der er plads til 32 sider, dvs. at skal der trykkes et antal kredsblade, der kan deles med to, og er bladene på 16 sider, så er det billigst. Kredsbladene varierer typisk fra 8 til 24 sider. Nyrenyt er i mange år udkommet hver anden måned. I år har der ikke været annoncer i bladet, og det er derfor blevet 4 sider mindre. Nogle udgivelser har derfor været på helt ned til 20 sider. Der er besparelser at hente ved at udgive Nyrenyt færre gange om året og sætte sideantallet i hver udgivelse op. Eksempelvis koster et blad på 20 sider kr., mens et blad på 32 sider koster kr. Færre udgivelser vil give mere plads til fordybelse, og det vil blive lettere at få plads til relevant indhold for samtlige medlemsgrupper i hvert blad. Sekretariatet har udarbejdet tre forslag til besparelser og optimering af Nyrenyt og kredsblade: 1. Kredsbladene trykkes i sekretariatet. Der indkøbes en anden printer, og der laves en ny aftale, som gør, at trykningen kan ske på sekretariatet. Kredsbladene må maks. fylde 16 sider. Udgifterne pr. år er ca kr. Dertil kommer porto for udsendelse af bladene til hver enkelt kreds på ca kr. Kredsene vil fortsat have udgifter til porto for udsendelse af kredsblade. Bladet kan trykkes med min. 1 uges varsel. Første år vil der desuden være ekstra udgifter til indkøb/leje af en anden printer. 2. Kredsbladene trykkes fortsat hos trykkeriet, men sendes ud sammen med Nyrenyt. Kredsbladene må maks. fylde 16 sider, og der er deadline fire gange om året. Kredsen betaler fortsat for udsendelse af kredsbladet, men betalingen går til landsforeningen som kompensation for de ekstra udgifter til porto og administration af Nyrenyt + kredsblad. På grund af ekstra administration og højere porto er der ikke meget at spare på dette forslag. 3. Kredsbladene integreres i Nyrenyt, så hver kreds får to sider i hvert nummer. Der udarbejdes et forslag til, hvordan kreds-siderne kan se ud, som præsenteres på Hovedbestyrelsesmødet i februar Der vil være deadline for tekst og billeder til bladet fire gange om året. Kredsen sparer porto for udsendelse af kredsblade samt arbejdet med at frankere og sende bladene. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen 5

6 Indstilling Sekretariatet indstiller, at - Nyrenyt udkommer 4 gange årligt; marts, juni, september og december. - Forslag 3 godkendes, så kredsbladene integreres i Nyrenyt, således at hver kreds får 2 sider i hvert nummer og der udarbejdes et forslag til layout til Hovedbestyrelsesmøde i februar Beslutning. Sekretariatet forestår trykning af kredsblade (der kan vælges mellem forskellige udførere). Kredsblade trykkes indtil 4 gange årligt og med maks. antal sider 16. Kredsbladene lægges samtidig på hjemmesiden. 83. Merchandise og finansiering Sagsfremstilling På møde i Kampagneudvalget i november blev det besluttet at gennemføre besparelser på sælgermaterialet i lotteriet. Det betyder, at kuglepenne, badges og balloner udgår af lotteriet. Såfremt kredsene i forbindelse med Nyrernes dag skal kunne bestille disse artikler med logo, skal det ske indenfor budgettet til Nyrernes dag. I en række kredse er der tradition for at markere Nyrernes dag med uddeling af frøposer. I 2014 blev der delt frøposer ud i 9 kredse. I andre kredse har man de seneste år tændt lys for donor. Lysene har tidligere været sponsorerede, men det er ikke givet, at de kan blive det fremover. Frøposer, klistermærker til frøposerne eller lys er altså fast inventar i de fleste kredse på Nyrernes dag. Det samme er artikler med foreningens logo på. Samtidig er det meget forskelligt, hvad de enkelte kredse har brug for. For at rumme det hele i budgettet til Nyrernes dag har Kampagneudvalget udarbejdet et forslag til, hvordan hver enkelt kreds kan få det materiale, som kredsen har brug for på Nyrernes dag. Forslag: Der vil være mulighed for at bruge og bestille 6 udvalgte artikler til brug for Nyrernes dag. Det drejer sig om frøposer, klistermærker til frøposer, lys, kuglepenne, balloner og bolsjer. Bevillingen på kr. til afholdelse af Nyrernes dag fordeles på den måde, at kredsene efter ansøgning kan bestille varer for et beløb på indtil kr. pr. kreds. Porto for udsendelse af materialer skal også indeholdes i dette beløb. Ønskes der yderligere artikler/materiale udover det godkendte beløb, skal kredsen selv afholde udgiften hertil. 6

7 Bestillingsliste sendes ud først på året, og der bestilles kun det materiale, som kredsene har brug for. Økonomi I 2015 er der afsat kr. til Nyrernes dag. I 2014 gik kr. til indkøb af frøposer og klistermærker. Prisen på de 6 udvalgte artikler: Frøposer: 3 kr. pr. stk. Klistermærker til frøposer: 12 kr. pr. ark med 8 klistermærker Lys: 25 kr. pr. stk. Kuglepenne: 5 kr. pr. stk. Balloner: 1,5 kr. pr. stk. Bolsjer: 100 kr. pr. 500 g. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Kampagneudvalget indstiller, at: - Forslaget godkendes. - Forretningsudvalget beslutter, om merchandise skal være tilgængeligt udover Nyrernes dag, og i så fald hvor pengene til det skal findes. Beslutning. Godkendt. 84. Tegningsret Sagsfremstilling Forretningsudvalget vedtog i møde den 22./23. august 2014, at bemyndige direktøren til på vegne af Forretningsudvalget generelt at tegne foreningen. Der er efterfølgende opstået tvivl om, hvorvidt det er muligt for Forretningsudvalget at delegere kompetence. Sekretariatet har derfor forespurgt et eksternt advokatfirma, hvorvidt det på denne baggrund er muligt for Forretningsudvalget at delegere kompetence. Og det er det. Udtalelse fra Kroer og Pramming advokater er vedlagt i bilag 2. 7

8 Der kan således ske delegation af kompetence. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at der kan opstå tvivl herom. Direktørens kompetence reguleres af vedtægtens 13: Foreningens direktør er ansvarlig for Landsforeningens administrative drift. Direktørens kompetence fremgår af dennes stillingsbeskrivelse. Hensigten med delegationen var udelukkende at reducere arbejdsgange, der ikke angik den administrative drift (rundsending af kontrakter, aftaler og lignende til alle ni medlemmer af Forretningsudvalget). Med henblik på at forenkle og fjerne enhver tvivl foreslås det, at der ikke foretages delegation, men i stedet foretages en ændring i vedtægterne således at kompetencen fastlægges her. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Indstilling Sekretariatet indstiller, - at beslutning den 22./23 om delegation til direktøren tilbagekaldes. - at foreningens vedtægt 10 stk. 8 ændres til følgende: Formanden og et Forretningsudvalgsmedlem/eller direktør tegner foreningen overfor andre myndigheder, organisationer og lignende. Beslutning. Beslutning den 22./23. Om delegation til direktøren tilbagekaldt. Forslag til vedtægtsændring anbefalet. 85. Forretningsorden for Forretningsudvalget Sagsfremstilling Jf. foreningens vedtægter 10 stk. 14 fastsætter Forretningsudvalget selv sin forretningsorden. Udvalgets forretningsorden er ikke ajourført i forhold til seneste organisatoriske ændringer mm. Sekretariatet har derfor udarbejdet følgende forslag: Forretningsorden Forretningsudvalgets sammensætning, ansvarsområde mm. fremgår af foreningens vedtægter Kapitel 7. Dagsorden 8

9 Udvalgets medlemmer kan bede sager optaget på dagsorden. De fremsendes til formanden senest 14 dage inden mødets afholdelse. Såfremt sager fremsendes senere end 10 hverdage før mødets afholdelse optages de på dagsordenen som fremsendt og uden indstilling. Formanden udsender dagsorden senest 5 hverdage før mødets afholdelse. Dagsorden opdeles i åbne sager og i lukkede sager. Sagerne formuleres efter følgende disposition: Overskrift Sagsfremstilling. Kort præsentation af sagen. Økonomi. Sagens betydning for budget og/eller regnskab. Sagen afgøres af. Det oplyses hvem der kan træffe afgørelse. Indstilling. Sekretariatet afgiver indstilling. Beslutning. Mødet Mødet ledes af formanden. Formanden kan uddelegere mødeledelsen. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. Referat/offentliggørelse Referat af åbne sager godkendes af formanden og gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside. Hovedbestyrelsens medlemmer orienteres ved advis. Efter offentliggørelse kan udvalgets medlemmer få noteret dissens, hvis de anmoder om det inden for 14 dage. Referat af lukkede sager udsendes til udvalgets medlemmer. Mødeplan Udvalget mødes ca. hver 2. måned. Mødeplan vedtages løbende for et halvt til et helt år frem. Juli måned er mødefri. Formand eller mindst tre medlemmer af udvalget kan, under forudsætning af at dagsorden bliver udsendt 5 hverdage forinden, indkalde til ekstraordinært møde. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Sekretariatet indstiller, at: - Forretningsordenen godkendes. - Forretningsordenen gøres tilgængelig på hjemmesiden. Beslutning. Godkendt med følgende ændringer: 9

10 Formanden udsender dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse. Sekretariatet afgiver indstilling ændres til: Der afgives indstilling. Ordet dissens erstattes af ordet synspunkter. Udvalget mødes ca. hver 2. måned erstattes af: Udvalget mødes minimum 4 gange årligt. Der planlægges 6 møder. 86. Hovedbestyrelsens valg af medlemmer til stående udvalg Sagsfremstilling Det fremgår af foreningens vedtægter 8 stk. 8, Hovedbestyrelsen vælger medlemmer til alle stående udvalg i sit møde i efteråret. Principielt gælder valg således for et år ad gangen. Der er dog praksis for, at udvalgsmedlemmer yder en flerårig (ofte mangeårig) indsats gennem udvalgsarbejde. Det er derfor blevet drøftet, om en præcisering af vedtægterne kunne understøtte kontinuiteten og dermed skabe tryghed både i og om foreningens arbejde. Såfremt udvalgsmedlemmer vælges for en to-årig periode vil de fleste af foreningens opgaver kunne varetages uden kontinuitetsbrud, f.eks. når nøglepersoner udskiftes med nye medlemmer. Indførelse af en to-årig valgperiode vil måske bevirke, at kun et lille antal medlemmer er på valg i ordningens 2. år. Det må dog forventes, at medlemmer vil udtræde af udvalgene løbende således at der vil ske en løbende udskiftning af medlemmerne. Sekretariatet vurderer, at det vil kræve lidt bogholderi at håndtere udskiftning af udvalgsmedlemmer som følge af indførelse af valgperiode. Sagen afgøres af Generalforsamlingen Indstilling Sekretariatet indstiller, at stk. 8 tilføjes følgende: Valget af medlem til et stående udvalg er personligt og gælder for 2 år. Det stående udvalg kan i tilfælde af varigt forfald vælge at erstatte et udtrådt medlem med et andet. Det nye medlem skal accepteres af udvalget med simpelt flertal. Valg af nyt medlem gælder indtil først kommende møde i Hovedbestyrelsen. Beslutning. Anbefales. 87. Standardvedtægter for kredse 10

11 Sagsfremstilling Nyreforeningen har 16 kredse. Disse er selvstændige og reguleres ved egne vedtægter. Kredsenes øverste myndighed er generalforsamlingerne. Kredsene er samtidig del af Landsforeningen og en del af deres virksomhed reguleres af Landsforeningens vedtægter, herunder blandt andet at kredsenes vedtægter godkendes af Landsforeningens Forretningsudvalg, valg til Hovedbestyrelse, at kredsenes regnskaber indsendes til sekretariatet og revideres af foreningens revisor, at kredsenes dispositioner vedr. fast ejendom og arv godkendes af Forretningsudvalget. Med henblik på at sikre opdaterede og sammenhængende vedtægter samt minimere foreningens samlede tidsforbrug på vedtægtsændringer, har Forretningsudvalget anmodet om udarbejdelse af en standardvedtægt. Det bemærkes, at enkelte kredse har lidt historisk orienterede vedtægter. Flere vedtægter er ikke i overensstemmelse med Landsforeningens formål, herunder at være en forening for mennesker med urologiske sygdomme. Der er tre pragmatiske muligheder: 1. Landsforeningens vedtægter kan udvides med paragraffer for regulering af kredsenes virksomhed. 2. Landsforeningen kan godkende en standardvedtægt, som gælder for alle kredse. a. Denne kan indeholde alle forhold vedr. kredsenes aktivitet. b. Denne kan indeholde specifikke forhold for kredsene og herudover referere til Landsforeningens vedtægter. 3. Status quo kan opretholdes således, at der udfærdiges en standardvedtægt, kredsene kan benytte, hvis de ønsker. Sekretariatet har udarbejdet følgende forslag til standardvedtægt: STANDARDVEDTÆGT FOR LOKALKREDS I NYREFORENINGEN Navn 1 Lokalkredsens navn 2 Lokalkredsens hjemsted er Kommune. Formål 11

12 3 Lokalkredsens formål er enslydende med landsforeningens - at varetage nyresyges, organdonorers og pårørendes interesser. Medlemskab 4 Lokalkredsen er en del af Landsforeningen Nyreforeningen. Stk. 2. Medlemskab af Lokalkredsen er samtidig medlemskab af Landsforeningen. Medlemmer af Landsforeningen optages i lokalkredsen, hvis de ønsker det. Stk. 3 Landsforeningens vedtægter gælder for Lokalkredsens aktiviteter. Generalforsamling 5 Lokalkredsens aktiviteter reguleres af generalforsamlingen. Stk. 2 Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år senest den 15. februar. Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Medlemmer med fælles adresse kan modtage èn indkaldelse. Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Stk. 5 Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: - Valg af dirigent. Der vælges to stemmetællere, såfremt der gennemføres en afstemning. - Valg af referent. - Bestyrelsens beretning. - Revideret regnskab til godkendelse. - Bestyrelsens forslag til budget. - Indkomne forslag. - Valg i lige år: Formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, et medlem af Hovedbestyrelsen, 1. suppleant til Hovedbestyrelsen, ekstra medlem til Hovedbestyrelsen hvis kredsen har flere end 500 medlemmer, et medlem til regionaludvalget. - Valg i ulige år: En kasserer, et bestyrelsesmedlem, en suppleant for bestyrelsesmedlem, et medlem til Hovedbestyrelsen, 2. Suppleant til Hovedbestyrelsen, et medlem til regionaludvalget. - Eventuelt. 12

13 Stk. 6 Personlige medlemmer kan modtage valg. Alle valg gælder for 2 år. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret. Formanden skal være bosiddende i kredsen. Stk. 7 Afstemning foregår ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal det imødekommes. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 8 Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 9. Ud over de i denne omhandlede forhold afgør dirigenten alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afvikling. Ekstraordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen ønsker det, såfremt der foreligger skriftlig begæring fra 1/3 af kredsens medlemmer, eller såfremt Landsforeningens Forretningsudvalg beslutter det. Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter begæring herom. Der gælder i øvrigt samme regler som for ordinær generalforsamling. Tegning 7 Kredsen tegnes af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Stk. 2 Kredsen kan ikke forpligte Landsforeningen. Stk. 2 Kredsens dispositioner vedrørende fast ejendom og arv skal godkendes af Landsforeningens Forretningsudvalg. Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Regnskab 8 Regnskabet indsendes til Landsforeningen. Stk. 2 Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 3 Landsforeningens revisor forestår revision af regnskabet. 13

14 Ændringer 9 Ændringer i denne vedtægt kan kun ske på ordinær generalforsamling. Stk. 2 Landsforeningens forretningsudvalg skal godkende vedtægten. Stk. 3. Såfremt kredsen ikke afholder generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne overgår kredsens aktiver til deponi i Landsforeningen. Aktiverne kan kun disponeres efter beslutning i Hovedbestyrelsen. Efter afholdt generalforsamling tilbageføres aktiverne til kredsen. Tilgængelighed Stk. 10 Senest godkendte vedtægter skal være at læse på Landsforeningens hjemmeside. * Det understregede er gentagelse fra Landsforeningens vedtægt. I forhold til ovenstående forslag er der følgende uoverensstemmelser mellem kredsenes nuværende vedtægter: 1. Stemmeret ved fuldmagt. 2. Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder. 3. Formand/bestyrelsesmedlemmers tilknytning til nefrologisk afdeling. 4. Medlemmers frie valg af kreds. 5. Bestyrelsesmedlem med tilknytning til Danske Handicaporganisationer. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Indstilling Sekretariatet indstiller, at: - Standardvedtægten godkendes og tilbydes kredsene som et forslag. - Alle kredse anmodes om at behandle og opdatere deres vedtægter på førstkommende generalforsamling. Beslutning. Anbefales med følgende ændringer: 2 Lokalkredsens hjemsted er formandens adresse. 4 stk. 2 tilføjes Og i den kreds de ønsker. 5 stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 5 stk. 5: Medlemmer til Hovedbestyrelse og Regionaludvalg vælges ikke på generalforsamlingen, men i forbindelse med bestyrelsens konstituering. 14

15 5 stk. 6: Formanden skal være tilknyttet nefrologisk eller urologisk afdeling som patient eller pårørende. 88. Deltagere på Folkemødet 2015 Sagsfremstilling Der er afsat kr. til foreningens deltagelse på Folkemødet. Det betyder, at det er muligt at sende 8 personer til Bornholm forudsat at der reserveres et sommerhus til 4 personer. Derudover stiller kreds Bornholm med to frivillige, som gerne vil hjælpe med at bemande standen. De annoncerer efter flere i deres kredsblad. Nefrologerne står for de daglige events i standen, og derfor skal deltagerne fra Nyreforeningen primært stå i standen og tale med interesserede folk, dele materiale ud på pladsen og hjælpe til med evt. andre praktiske ting. Foreningens nye ungdomsudvalg vil gerne inddrages i arrangementer som f.eks. Folkemødet, og derfor kunne det være en mulighed at invitere nogle af dem med og i højere grad involvere dem i foreningens aktiviteter. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Kampagneudvalget indstiller, at Ungdomsudvalget vælger to deltagere, Kampagneudvalget vælger to deltagere, Forretningsudvalget vælger to deltagere og sekretariatet vælger to deltagere til Folkemødet Udvalget understreger, at tilmelding til at deltage i Folkemødet er bindende. Beslutning. Kampagneudvalget har valgt Bent Nielsen og Malene Madsen. Forretningsudvalget har valgt Jan og Helen Rishave. 89. Forslag til nye tiltag Sagsfremstilling Sekretariatet har i nogle måneder haft en serviceøkonom-studerende i praktik. Han har bl.a. ringet ud til nye medlemmer og udmeldte medlemmer. Han har på den baggrund skrevet en rapport (se bilag 3), hvor han foreslår ændringer i Nyreforeningen baseret på sine observationer og interviews. Opringningerne blev generelt modtaget positivt. 15

16 Baseret på samtalerne med nye og tidligere medlemmer, konkluderes det i rapporten at medlemmerne ikke har nogen forventninger til Nyreforeningen, og at medlemmerne ikke ved, hvordan de skal bruge Nyreforeningen. De overordnede konklusioner er bl.a., at Nyreforeningen ikke er synlig nok, at Nyreforeningens brand/image ikke fremstår særlig stærkt og at visioner, mission og værdier ikke er tydelige. Derudover nævnes det, at der mangler ensretning mellem kredse og landsforening. Det foreslås, at der i højere grad formuleres en fælles strategi og klare målsætninger, som alle arbejder ud fra. Forslag til konkrete tiltag i rapporten: Digital tilmelding til kurser, rejser, møder mv. Små videoer Rejser til andre grupper, f.eks. unge Elektronisk velkomstpakke Målrettede velkomstpakker Nyhedsbrev til støttemedlemmer Velkomstopringning til alle nye medlemmer Opringninger til alle der ikke har betalt kontingent handle hurtigere end i dag Dvalemedlemskab et medlemskab til pårørende hvor den syge er død, men som fortsat gerne vil støtte foreningen, dog uden at modtage Nyrenyt, nyhedsmail og anden information fra foreningen Medlemmer skal betale kontingent via Betalingsservice, og Nyreforeningen skal hjælpe dem, så der mistes færre medlemmer pga. manglende betaling Gaver/påskyndelser til hårdtramte børn/familier Lodsedler i webshop Sponsorerede likes-kampagner på Facebook Være til stede ved kulturnat og lignende og lave happenings Målrette hjemmesiden til forskellige målgrupper Søgemaskineoptimere hjemmesiden, så siden dukker op i relevante søgninger på nettet Fortælle hvad medlemmernes penge bliver brugt til Gøre lotteriet digitalt Samarbejde med firmaer og opnå sponsorater mm. Nogle af forslagene eksisterer allerede eller er undervejs. Det er f.eks. muligt at købe lodsedler via webshoppen, og det vil der fremover blive gjort opmærksom på i højere grad. En ny hjemmeside er under udarbejdning, og den er i langt højere grad målrettet de forskellige grupper af medlemmer, der er fokus på søgemaskineoptimering i arbejdet med siden og det vil være muligt 16

17 at tilmelde sig kurser digitalt. Der er desuden 6 små videoer under udarbejdelse i projektet med Sanofi og Effector. Sagen afgøres af Forretningsudvalget Indstilling Sekretariatet indstiller, at der arbejdes med at realisere følgende: Elektronisk velkomstpakke (man kan vælge at få velkomstpakken som brev eller ) Målrettede velkomstpakker (der skrives forskellige velkomstbreve til forskellige medlemstyper) Velkomstopringning til alle nye medlemmer (hvor vi fortæller, hvordan de kan bruge Nyreforeningen) Opringninger til alle der ikke har betalt kontingent (der skal handles med det samme, så vi ikke mister medlemmer) Dvalemedlemskab (tilbydes pårørende til en afdød nyresyg, når de ringer for at melde sig ud) Overføre medlemmer til betaling via Betalingsservice (når medlemmer melder sig ind eller når vi ellers er i kontakt med dem, skal de tilbydes hjælp til at overføre betaling af kontingent til Betalingsservice) Beslutning. Godkendt. Der fremstilles sag vedr. dvalemedlemskab i næste møde. 90. Årets Solfanger, Æresmedlem, Årets Hospital og indstiftelse af pris til fagprofessionelle Sagsfremstilling Foreningen har pt. tre priser 1. Årets solfanger Årets solfanger er en pris/anerkendelse, der skal gives til en person, som i særlig grad har bidraget til glæde og livskvalitet blandt nyrepatienter. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold. Prismodtageren kan eksempelvis være en patient som altid fortæller vittigheder under dialysen, som får de andre patienter til at grine. Det kan være en læge eller en sygeplejerske, som skaber en god stemning blandt patienterne. Det kan være et medlem af Nyreforeningen, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til Årets solfanger. Med indstillingen skal der følge en skriftlig begrundelse. 17

18 Årets solfanger er hidtil tildelt: - Lis Frandsen, Koordinator for medlemsgruppe i København & Omegnskredsen - Helle Hansen, Sygeplejerske, dialyseafdelingen i Nykøbing F. - Svend Eisenhardt, dialysepatient i Grønland Årets solfanger uddeles årligt i forbindelse med Landsmøde. 2. Æresmedlem Hovedbestyrelsen kan jf. vedtægternes 6 stk. 5 udnævne en person til æresmedlem, hvis vedkommende har gjort en ekstraordinær indsats for foreningen. Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent. Det er ikke præciseret, hvori den ekstraordinære indsats består. På nuværende tidspunkt er følgende æresmedlemmer: Stig Hedegaard Kristensen, formand for Nyreforeningen Klaus Ølgaard, Professor, overlæge, dr.med. Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet Søren Madsen, pensioneret overlæge fra Nyremedicinsk afdeling C, Aarhus Universitetshospital Hans Erik Hansen, pensioneret overlæge fra Aarhus Universitetshospital Willy Jagd Jensen, formand for Nyreforeningen Bent Nielsen, overlæge, Hvidovre Hospital Jørn Hess Thaysen, professor dr.med., Rigshopitalet Ole Fjeldborg, overlæge, Aarhus Transplantationscenter 3. Årets hospital i Danmark Foreningen uddeler en pris til det hospital i Danmark, der året forinden har forbedret sine resultater for planlagt dialyse mest. Prisen uddeles årligt i forbindelse med Dialysekonferencen. Ny pris Det er bragt i forslag, at foreningen stifter en pris, Nyreprisen, som gives til fagprofessionelle (læger, diætister, sygeplejerske, terapeuter, psykologer eller lignende), som har gjort en ekstraordinær indsats for nyre- og eller urologiske patienter i Danmark. Modtagere af prisen er ikke nødvendigvis medlemmer af Nyreforeningen, men har gjort en ekstraordinær indsats for SAGEN. Nyreprisen uddeles kun i ekstraordinære situationer og ikke årligt. Med prisen følger en begrundelse. Indstilling Sekretariatet indstiller, 18

19 - at Årets solfanger fastholdes, men målrettes patienter. - at æresmedlemskab opnås gennem en mangeårig indsats o af medlemmer, o med medlemmer og o for medlemmer - at æresmedlemskab kun tildeles i ekstraordinære tilfælde - at Årets hospital fastholdes. - at der indstiftes en ny pris benævnt Nyreprisen. o at Nyreprisen tildeles fagprofessionelle, der har ydet en helt ekstraordinær indsats for nefrologiske og/eller urologiske patienter i Danmark. o at Nyreprisen kun tildeles i ekstraordinære tilfælde - at Forretningsudvalget træffer afgørelse således, at vedtægterne 6 stk. 5 affattes: Forretningsudvalget kan udnævne Årets solfanger, Æresmedlemskab og Nyreprisen. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Sagen afgøres af Hovedbestyrelsen Beslutning. Godkendt. 91. Tema om frivillighed i Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget har tidligere vedtaget, at der på næste møde i Hovedbestyrelsen skal være tema om frivillighed. Næste møde i Hovedbestyrelsen er lørdag den 28. februar. Forretningsudvalget bedes drøfte programmet for dagen. 92. Orientering om kampagneplan for lotteriet 2015 Salget af lodsedler til Nyreforeningens årlige forårslotteri har været faldende gennem de senere år. Mens indtægterne er faldet, er en del udgifter steget. Den faldende omsætning kombineret med stigende udgifter ses tydeligt på bundlinjen. Kampagneudvalget har på møde i november vedtaget en ny kampagneplan for lotteriet. Kampagneplanen har til formål dels at vende det faldende salg, dels i overensstemmelse med budgettet for 2015 at gennemføre besparelser på lotteriet på kr. 19

20 Følgende besparelser er vedtaget: DM i lodseddelsalg besparelse ca kr. (opnås ved overgang fra brev til ved udsendelse af hvervemateriale). Materiale til sælgerne - besparelse ca kr. (kuglepenne, balloner og badges udgår af sortimentet). Omlægning af små gevinster - besparelse ca kr. (antal gevinster fastholdes, men ved ændringer af aftaler forventes besparelser). Lotteriweekend - skønnet besparelse op mod kr. (det officielle program for lotteriweekenden afvikles på én dag frem for to. Der vil fortsat være mulighed for socialt samvær, erfaringsudveksling og overnatning. Besparelsen forventes til dels at ske som følge af nedjustering af sats for kørselsgodtgørelse). Se hele lotteriplanen i bilag Orientering om tips- og lottomidler En forhandlingsgruppe har med deltagelse af Danske Handicaporganisationer (DH) søgt at sikre, at der i finansloven for 2015 afsættes et beløb til styrkelse af tipsmidlerne for Det er ikke lykkedes. Til gengæld synes der i det politiske system at være forståelse for, at midlerne på sigt skal sikres på et andet grundlag end det nuværende (midlerne kommer fra monopolspillene i Danske Spil og fra Klasselotteriet). Det arbejder DH videre med. I bilag 5 er en redegørelse fra generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) på forhandlingsgruppens vegne. I bilag 6 er et notat, der bruges i det politiske arbejde på området. I forhandlingsgruppen indgår ud over DUF og DH desuden DGI og DIF. DH holder sine medlemmer orienterede om de videre forhandlinger med regering, ministre og partier. Det er vigtigt at tilføje, at den nuværende model indebærer, at en nedgang i afkast fra Danske Spil dækkes med halvdelen af en statslig garanti. Så nedgangen slår altså kun halvt igennem. 94. Orientering om Danske Handicaporganisationers budget 2015 Nyreforeningen har modtaget udkast til budget 2015 for Danske Handicaporganisationer (DH). Udkastet er behandlet af DH s forretningsudvalg den 23. oktober. Se bilag 7, 8 og 9. 20

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for Hovedbestyrelsesmøde

Referat for Hovedbestyrelsesmøde Referat for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar 2015 Tid: Kl. 10 16 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Navneopråb 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde

Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dagsorden for Hovedbestyrelsesmøde Dato: 26. april 2015 Tid: Kl. 9.00-12.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 9-10: Oplæg om nyresten ved professor Palle Osther. Dagsorden

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde

Referat af Hovedbestyrelsesmøde Referat af Hovedbestyrelsesmøde Dato: 26. april 2015 Tid: Kl. 9.00-12.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 9-10: Oplæg om nyresten ved professor Palle Osther. Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune

Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Vedtægter for Brugerråd i aktivitetshuse Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen December 2016 1 1 - Formål Vedtægterne er gældende for Brugerråd på brugerstyrede aktivitetscentre og aktivitetshuse

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER GREEN NETWORK

VEDTÆGTER GREEN NETWORK VEDTÆGTER GREEN NETWORK I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Green Network". 2. Hjemsted Green Networks hjemsted er Lysholt Allé 10, 7100 Vejle. 3. Formål Green Networks formål er at

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget

Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dagsorden til møde i Forretningsudvalget Dato: Den 15. oktober 2015 Tid: Kl. 16 Sted: Provstebakken 13, 5200 Odense V Dagsorden 46. Godkendelse af dagsorden 47. Udlejning af Grønbæk og Nørlev ferieboliger

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen RUCbar

Vedtægter for foreningen RUCbar Vedtægter for foreningen RUCbar 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er RUCbar Stk. 2. Foreningen har hjemsted ved Roskilde Universitet i Roskilde Kommune. Stk. 3. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond

Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond Referat af møde i bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond Dato: Fredag den 12. februar 2016 kl. 14 (bemærk tidspunkt) Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Stilling Idrætsforening.

Vedtægter for Stilling Idrætsforening. Vedtægter for Stilling Idrætsforening. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er STILLING IDRÆTSFORENING. Aktiviteter i foreningen drives tillige under navnet SIF. Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Danske Tursejlere

Vedtægter for Danske Tursejlere Vedtægter for Danske Tursejlere 1. Navn og hjemsted: Stk. 1. Foreningens navn er Danske Tursejlere. Stk. 2. Danmarks Tursejlerforening blev stiftet den 23. december 1992, som en landsforening for danske

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere