Holbæk Bådelaug Formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Bådelaug Formand"

Transkript

1 Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen Kasserer Torben Storm Hansen Landpladsudvalget Dennis Iversen Klubhusudvalg/ Klubhusudlejning Jens Dybvad Nr. 36 Januar årgang Ang. hjemmesiden Kontakt formanden Klubhusudlejer Preben Pedersen Pladsmand Ebbe Jensen Bodil på havnen. Det taler for sig selv! Hjemmeside: Referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og fælles brugerråd kan altid læses på hjemmesiden. Indsendt af Per Frederiksen Fra Redaktionen. Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne. Erika Nikolajsen Mobil: Torben Præst Mobil: / fastnet Deadline Fredag d. 4. April 2014 Næste nummer udkommer medio April Oplag 95 stk Husk også Julefrokost: Den 25/ Kl (se inde i bladet)

2 Generalforsamling - Holbæk Bådelaug I henhold til vedtægter og havnereglement for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets medlemmer hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Finsings Plads Holbæk Søndag den 2. februar 2014 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Beretning havneudvalg Beretning klubhusudvalget Beretning landpladsudvalget Beretning medieudvalg (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen *) - Afvikling af medlemskab af Dansk Sejlunion. Herunder afvikling af kollektiv ansvarsforsikring via Codan, der erstattes af nye vilkår for forsikring i vedtægterne.. Justering af vilkår for arbejdspligt. 4 Regnskab og budget 5 Fastsættelse af kontingent og afgifter for året Valg til bestyrelsen Per Frederiksen, formand - ønsker at genopstille Torben Præst - ønsker at genopstille a. Valg af bestyrelsessuppleant - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller. 7. Valg af udvalg: a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen - begge genopstiller b. Klubhusudvalg, følgende genopstiller: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, Hardy Larsen, Kaj Lykke, Poul Lynge. Suppleant: Anders Holm c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad opstiller d. Landpladsudvalg: Peter Wulff og Luffe Hjulgaard genopstiller. e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller 8. Valg til revision Claus Schunck - genopstiller John Just - genopstiller Erika Nicolajsen - genopstiller 9. Eventuelt *) Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være i postkassen på havnen, eller sendt til formanden på senest 10 dage før generalforsamlingen. Holbæk den 1. januar Per Frederiksen - formand Orientering fra formanden Til Steen Wintlev og Anni Jensen Som vi tidligere har drøftet, udmelder jeg hermed, på bestyrelsens vegne, Holbæk Bådelaug af Dansk Sejlunion fra udgangen af altså pr. 31. december Dette er ifølge aftale med jer rettidigt, så vi fra og med 2014 ikke længere er medlem af DS. Skulle vores generalforsamling senere hen ønske det anderledes, vender jeg tilbage. God jul og god vind fremover. Med venlig hilsen Per Frederiksen - formand, Holbæk Bådelaug Finsings Plads Holbæk Tlf.: Beretnning Så er sidste arbejdslørdag i 2013 afholdt, og her følger en lille beretning om dagens udfordringer!/05/10-13.kl samledes vi ca. 25 medlemmer i klubhuset, og efter en herlig morgenmad, blev dagens opgaver uddelt af formanden og Dennis. Her skal bl.a. nævnes: Anlæg af fliser til skraldespande v./ slyngelstuens værksted Miljøhus skulle ryddes oprydning v. masteskurtagplader v. værksted generel oprydning, affald, ukrudt renovering af toiletvinduer i klubhus serviceeftersyn af mastekran og så lige fordeling af ca.35m3 flis i alle laugets bede! Vejret var med os, og vi gik til opgaverne med krum hals! Alle opgaver er løst med et flot resultat, og vi kan være stolte af vores havn! Det har kostet blod, sved og tårer at komme så langt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke samtlige medlemmer for deres indsats. (gælder hele året) Klubhusudvalget servicerede som sædvanligt alle tørstige sjæle, og vi havde alle behov for flere pauser. (sveden sprang)! Kl.. ca var den lækreste frokost anrettet i klubhuset, og klubhus udvalget diskede også op med glaseret skinke og grøn-langkål.! Godt gået! En herlig måde at afslutte denne sidste arbejdslørdag på! På gensyn i 2014, Sejlerhilsen Peter Wulff.

3 Holbæk Bådelaug Finsings Plads Holbæk Årets møder og aktiviteter 2/ HHHHHHHHHHHHHH. Generalforsamling 21/ (2. påskedag Bådisætning med Thomas vognmand Holbæk den. Bestyrelsen har modtaget dit ønske om at blive medlem af Holbæk Bådelaug. Vi kan tilbyde dig medlemskab af en dejlig lille havn, med pladser for mindre sejl- og motorbåde. Der er også en del jollepladser, der af mange bliver brugt til jagt og fiskeri. For medlemmer, der fisker, er der hytter og rum til opbevaring af fiskergrej, og for lystsejlere er der rum til opbevaring af udstyr fra bådene. Disse faciliteter tildeles efter anciennitet, efterhånden som de bliver ledige. Der er et lille værksted, der kan bruges til småreparationer, der har med bådene at gøre. I forbindelse med værkstedet er der en lille slyngelstue, hvor man kan drikke en kop øl eller kaffe og hygge sig sammen med andre medlemmer i arbejdstøj. Vores klubhus danner ramme om forskellige arrangementer, og klubhuset kan efter Bådelaugets regler lejes af medlemmer til private arrangementer. Vi har en bedding med vogn, der kan tage de fleste både op for mindre reparationer. Både med havneplads kan få landplads om vinteren. Optagning og søsætning foregår dels med vores beddingsvogn og dels med vognmand med kran, som bestilles kollektivt én gang om foråret og én gang om efteråret. Grunden til at vi kan holde de lave priser, vi har, er, at alt foregår ved frivilligt arbejde. Og derfor spørger vi dig, som kommende nyt medlem, hvad du kan tilbyde at hjælpe Holbæk Bådelaug med. Kan du et håndværk, eller er du god til havearbejde, til rengøring, kan du lave en lækker dessert til 40 personer, eller måske noget helt andet? Der er mange forskellige opgaver at løse. Tænk over det, og lad os høre, hvad du kan byde ind med. Med venlig hilsen Holbæk Bådelaug Køb Salg Bytte Det er muligt at indsætte annonce i Maagen omkring Køb, Salg og Bytte Fortrinsvis sejlerrelateret effekter, men er der plads tager vi også andre effekter Bankforbindelse: Jyske Bank Reg. nr: 5037 Konto: CVR nr: Kontakt: Formand Per Frederiksen Kasserer: Torben Storm-Hansen

4 Godt nytår til alle Kære medlemmer. Jeg og bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Vi nåede meget i det forgangne år, og jeg er sikker på, at hvis vi fortsætter det gode arbejde, så vil 2014 også blive godt. Vores havn forsvandt - heldigvis dukkede den op igen Fredag den 6. december nåede vandstanden i bådelauget 193 centimeter over daglig vande - det er lige så højt som formanden!! Vores havn forsvandt helt bogstaveligt i fjorden i det, der betegnes som den højest målte vandstand i Holbæk nogensinde. Heldigvis ser det ud til, at vi slipper med meget begrænsede skader, og det gav anledning til at mange medlemmer mødtes på havnen og i klubhuset for at holde øje med fænomenet. Dansk Sejlunion og Codan - skal vi afslutte samarbejdet? Samarbejdet med Dansk Sejlunion og især samarbejdet med Codan omkring den kollektive ansvarsforsikring har været mangelfuldt. Vi har i bestyrelsen brugt unødigt meget tid på skriverier og misligholdte aftaler. Medlemskabet af DS er meget dyrt, og det er meget begrænset, hvad vi får for vores penge. Oven i det kommer en del arbejde med medlemskartoteker, registrering osv. som intet har med Bådelauget at gøre. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at begge disse aftaler ophører, og at vi vedtager en politik for ansvarsforsikring, som lægger ansvaret tilbage hos medlemmerne. Havnens fremtid Jeg har mødtes med folkene fra biografen og et par ingeniører fra kommunen angående havnearealet, hvor jernpladsen lå. Vi har drøftet mulighederne for forskønnelse af området med beplantning, bænke, broer, toilet med mere. Kommunen er meget imødekommende over for vores idéer, så vi arbejder videre med det, og I vil høre mere. Arbejdspligt Holbæk Bådelaug bygger på, at vi alle yder en arbejdsindsats for lauget efter bedste evne. Vi betaler ikke nogen for at udføre et arbejde, vi selv kan klare. Til gengæld er vi en meget billig havn, hvor alle kan være med, og arbejdet giver godt sammenhold. Det er et værdigrundlag, der gør, at vi i mere end 30 år har haft en god og pænt vedligeholdt havn. Det skal vi ikke gå på kompromis med, og medlemmerne yder generelt en rigtig god indsats. Der er dog medlemmer, der stiller spørgsmål ved, om vores regler og restriktioner for arbejdspligt er for strenge. Især over for ældre bådejere, som ikke er så arbejdsomme som tidligere. Det er gode spørgsmål. Vi tager både forslag og debat om det på generalforsamlingen, hvor alle synspunkter er velkomne. Er der noget, du vil ændre? Så kom med forslag til generalforsamlingen senest 10 dage før. Det er her, de vigtigste beslutninger bliver taget. Har du ønsker for sæsonen? Ønsker du plads, kabine eller lignende, så brug den slip, der er udgivet sammen med dette nummer af Maagen. Med venlig hilsen og ønsket om en god sæson 2014 til jer alle. Per Frederiksen - formand Klubhuset Jeg har overtaget udlejningen fra Preben, så fremover er jeg klubhusudlejer. Klubhusudlejning : Jens Dybvad Tlf / Udlån af bøger og søkort er nedlagt, da der kun har været enkelte henvendelser. Derfor bliver Arkivar slettet fra mågens bagside. Nyt omkring klubhuset. Hoveddøren er blevet udstyret med en kodelås. Dog kan den nøgle, der hidtil har været brugt, stadig benyttes. Det betyder at gæstesejlere får oplyst koden ved betaling af havnepenge, og medlemmer kan enten bruge koden eller deres nøgle. Koden, der af og til ændres, oplyses af klubhusudlejer Tlf eller efter " mund til mund " metoden blandt medlemmerne. Køkkenudstyret er blevet efterset, og i den forbindelse er komfuret udskiftet, nye pander Indkøbt, gryderne har fået låg der passer, og knivene er blevet slebet. I et af skabene i salen er anbragt noget service og bestik som kan bruges i det daglige. Det er så meningen nu at køkkenet skal være åbent så medlemmer og gæstesejlere kan benytte det. Ved udlejning af klubhus vil køkkenet dog være låst af og forbeholdt lejeren. Julefrokost: Den 25/ Kl afholder vi julefrokost. Der serveres: Forskellige sild And med rødkål Æbleflæsk Skinke med grønlangkål Flæskesteg med rødkål Rullepølse Oste anretning Og selvfølgelig godt brød til Kaffe og te med lidt sødt til. Pris for alt dette: 80 pr. person. Øl, snaps og vand til sædvanlige billige priser. Kom og vær med og lad os få en god eftermiddag. Nordhammer sammenkomst. Klubhusudvalget arrangerer ikke længere sammenkomsten med Nordhammer havns medlemmer, da der har været meget lille tilslutning. Der har dog været nogle medlemmer der gerne vil videreføre arrangementerne. Derfor opfordrer vi dem til at vælge en tovholder, der står for arrangementet. Tovholderen må sørge for reservation af klubhuset, og må være ansvarlig for rengøring på samme måde som ved en udlejning. Vi regner med en udmelding på generalforsamlingen. Rengøring af klubhus. Det er en større opgave at holde klubhuset rent og pænt, så derfor vil vi prøve at dele rengøringen op i mindre opgaver, som de enkelte medlemmer kan påtage sig, og dermed hjælpe med den daglige drift. Der kunne være: Meget grundig rengøring af gulv i sal 2 gange årligt Rengøring af køkkenskabe 1 gang årligt Rengøring af paneler, dørkarme og lamper 1 gang årligt Stolesæder og ryglæn tæppevaskes 1 gang årligt Vinduespudsning har Tommy sat sig på, så nu bliver vinduerne pudset efter behov. Det er jo dejligt, og mon ikke andre opgaver kan løses på samme måde? Tænk over det Har du mod på en opgave så meld det ud på generalforsamlingen, eller ring til Jens på Tlf Mange hilsener fra Jens

5 Holbæk Bådelaug Landpladsen Lejeaftale om brug af Bådelaugets klubhus. Klubhuset kan lejes mandag til torsdag i 6 timer inden for tidsrummet kl og fredag i tidsrummet kl for 500,00 til brug ved møder, kaffebord i forbindelse med begravelse, reception eller lignende. Ved leje af klubhuset i forbindelse med møder, skal lejer være medlem af pågældende forenings bestyrelse. Klubhuset kan lejes til fester, og lejeperioden vil normalt være fra kl på udlejningsdagen til kl den følgende dag, dog aftales lejeperioden med klubhusudlejer i hvert enkelt tilfælde. Prisen herfor er 1.000,00 Der betales altid et depositum på 500,00 til hel eller delvis dækning af ituslået service og manglende rengøring, samt ødelagt inventar. Leje og depositum betales forud ved overtagelse af klubhuset. Depositum afregnes, når klubhusudlejer godkender klubhuset i rengjort tilstand, og alt service og inventar er intakt. Rengøring omfatter: opvask rengøring af stole og borde gulvvask rengøring af køleskab og komfur rengøring af toiletter. Lejer sørger selv for bortskaffelse af affald, der ikke kan være i de udendørs affaldsbeholdere, incl. tomme flasker. Undertegnede ønsker på disse betingelser, at leje klubhuset den. / 20 Navn på lejer: Medl. nr.: Adresse: Tlf. nr.: Underskrift lejer: Klubhusudlejer: Klubhusudlejers kvittering for modtagelse af leje og depositum: leje 1.000,00 HHHHHHHHHHHHHHHH leje 500,00 HHHHHHHHHHHHHHHH Depositum 500,00 HHHHHHHHHHHHH I alt. HHHH. Aflevering: Klubhuset er synet den. / 20 Tilbagebetalt depositum : Modregnet depositum dækker: Lejers kvittering for modtagelse af ovennævnte beløb: Klubhusudlejer for Holbæk Bådelaug: HHHHH Jens Dybvad tlf / Der er mulighed for at leje klubhuset i flere dage for en særlig pris, som aftales med klubhusudlejer. Det er kun medlemmer af Holbæk Bådelaug der kan leje klubhuset til eget brug, eller nærmeste familie, men ikke venners brug. Lejeren skal altid være til stede ved husets brug, og har altid det fulde ansvar for brugen. Der henvises til klubhusets ordensreglement. Det er strengt forbudt at stå på stolene. Bestyrelsen den 11. november 2013 Hej Alle! En kæmpe udfordring for landpladsudvalget, (og Holbæk Bådelaug) er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat, takket være opbakning og stor arbejdsindsats fra ca.15 fremmødte medlemmer lørdag den 28. sept. 2013! Efter morgenmad i "Slyngelstuen kl. ca , gik vi alle i gang med at rydde vores landpladser for buske og træer, læhegn og mirabelle træer! Det var en kæmpe opgave som vi nok havde undervurderet en smule. Vi delte os i 2 hold; Motorsavene og Flishuggerne! Håber at billederne bare illustrerer lidt af dagens strabadser! Klubhusudvalget var talstærkt til stede, og uden dem var det aldrig gået! Vi fik som sædvanligt rigtig god mad og drikkelse, stor tak til bl.a. Jens og Poul. Ved eftermiddagskaffen kl. ca.16 00, kaldte vi det en arbejdsdag! Og resultatet taler sit tydelige sprog! Formanden kom forbi lidt senere på dagen og udtalte: " Det ligner jo en ny havn " Tydeligere kan det ikke siges!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En stor tak til alle, dette arbejde var nok et af de større arrangementer, som landpladsudvalget nogensinde har deltaget i! Peter Wulff

6 Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 11. november 2013 kl Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.ok 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien Totale saldo ,26 Overvejelser om forsikring mod hacking mv. vil beløbe sig til ca. Kr. 700,- pr år. Skift til Jyske bank. De sidste bestyrelsesmedlemmer skal nu, efter forskellige ferier mv., se at få skrevet under. 3) Nyt fra formanden og udvalgene Formanden - Førstehjælpskursus - aflyst grundet manglende tilmelding. - Møde med havnerådet og Kulturbiografen. Planlagt møde med kommunen. Møde m. Niels Bo Det øde anlæg vestog nordvest for os skal ligge brak(?) indtil Niels Bo foreslår beplantning Per foreslog straks et offentligt toilet, hvilket tilsyneladende faldt i god jord. Måske arealet skal benyttes til sommertivoli mv. Biografen vil gerne slå på, at den stort set er den eneste biograf i landet, man kan sejle til!!! Vi vil også gerne have flere gæster i vores havn. Ebbe nævner, at der mangler landpladser til de både, der ligger i havnene. Måske kunne der afsættes plads til dette. Det er muligt at finde kommunens planer for havnen på Kommunens hjemmeside. Nyt møde i sagen den 26/11. Codan. Se nedenstående bilag 1. (Vedhæftet se dette) Landplads Der har været mange positive henvendelser vedr. den seneste oprydning og beskæring her på havnen. En enkelt har været negativ. Forslag om navn på vores sten. Værkstedsbygningen trænger efterhånden til maling. Huset står skævt! Containeren skal nivelleres. Tagplader på husene trænger til udskiftning. Evt. maling eller epoxybehandling af gulv i miljøhus. Klubhus Udlejning: Jens fremlagde forslag til ny lejekontrakt for klubhuset. Vedtaget med enkelte justeringer. Kommer i næste udgave af Maagen. Aftaler omkring rengøring: Lise og Anders er stoppet med hovedrengøring. Dermed er deres friplads inddraget. De fortsætter dog med at bistå Jens med den almindelige rengøring. Udlejning og rengøring hører sammen. Det medfører at Jens fremover står for udlejningen. Vi siger tak til Preben for det arbejde han i tidens løb har udført for Bådelauget. Jens har suppleret køkkenudstyret, men der mangler pander. Jens indkøber to pander. Arrangementer til vinter: Madklub hver 1. torsdag i måneden i vinterens løb. Julefrokost formodentlig i januar. Der kommer opslag. Maagen Ny udlejningskontrakt omtales i næste udgave. Havneudvalg - 4) Emner og punkter til generalforsamlingen - Afvikling af den kollektive ansvarsforsikring. Vedtaget at fremlægge forslaget på generalforsamlingen. forslag til ny forsikringspolitik. Se nedenstående bilag 2. - Afvikling af medlemskab af DS, forlag om udmeldelse fremlægges på generalforsamlingen, da vi har mere bøvl end glæde af medlemskabet. 5) Arbejdspligt - Evaluering af vilkår for arbejdspligt bl.a. på baggrund af henvendelser fra John Skaise Pt. ingen ændringer, det overvejes dog, om vi skal foreslå at ændres til, at man kan betale 500,- i to år inden man mister bådepladsen. Hvilke medlemmer skal vi kontakte eller udskrive ekstra gebyr til? 8 medlemmer kan vist imødese en henvendelse ang. manglende opfyldelse af deres arbejdspligt i 2013, men året er ikke omme endnu. 6) Evt. Bilag 1. Svar fra Codan Hej Per Selv om du tidligere har givet udtryk for, at du ikke længere ønsker kontakt med mig, så håber jeg alligevel, at du kan leve med, at det er mig, som besvarer de spørgsmål, som du gennem nogen tid har stillet Codan. Du har efterfølgende korresponderet med Nina Olsen, som udelukkende beskæftiger sig med bådforsikringer i Codan. Ligeledes har du korresponderet med Kasper Dyg, som er fratrådt sin stilling i Codan for et års tid siden. Fremadrette skal jeg bede dig om at skrive til med de spørgsmål, som du måtte have om alt andet end bådforsikring. Du kan også ringe på tlf Skader kan anmeldes telefonisk på tlf Jeg har fået adgang til en masse mails, som jeg skal forsøge at svare på. Jeg håber, jeg får det hele med - ellers må du sige til - gerne ved at benytte ovennævnte kontaktoplysninger. Den stjålne hjertestarter er omfattet af jeres løsøredækning, hvis der har været tale om indbrud i en bygning eller et lokale i en bygning. Har den været placeret frit tilgængeligt, er der ingen dækning. Vi har ikke hørt fra gæstesejlerens forsikringsselskab omkring den båd, der er skredet. Når og hvis dette måtte ske, vil vores skadeafdeling behandle sagen. Jeres nybyggede fiskehytter kan godt medtages på jeres bygningsforsikring. Hvis du oplyser mig om det samlede areal, skal jeg nok foranledige, at de bliver påført med det samme. Hytterne fremgår dags dato ikke af jeres BBR-ejermeddelelse. Jeg vil foreslå, at du sørger for at få dette forhold bragt i orden. Ved fremtidige ajourføringer af jeres forsikring vil det være BBR, der danner grundlaget for det, vi forsikrer af bygninger. De penge, som I har fået retur, er for arbejdsskadeforsikring. Dette er fra tidspunktet for jeres indmeldelse i Dansk Sejlunion, hvor I deltager i en kollektiv forsikring. Der er ikke - og har ikke været - yderligere dobbeltforsikring. Ansvarsforsikringen gennem Dansk Sejlunion undtager ansvaret for havnedrift, hvilket man jo må sige, at I har. Med venlig hilsen Leif Christensen - Codan Bilag 2 - forslag til ny forsikringspolitik Oplæg til ny forsikringspolitik i Holbæk Bådelaug I havnereglementet står der: 4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Bestyrelsen kan kræve gyldig kvittering for dette. Lauget kan træffe aftale med anerkendt forsikringsselskab om mulighed for kollektiv ansvarsforsikring, der kan tegnes af medlemmerne. Kassereren er ansvarlig for forsikringsarrangementet Forsikringens årsdag er 1. marts og præmien opkræves sammen med kontingentet. For forsikringer, hvor præmien ikke er betalt 15. marts, ophører dækningen, og kassereren underretter laugets havneudvalg herom. Dette foreslås ændret til: 4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Ansvarsforsikringen skal være tegnet i pladsindehaverens navn - også i tilfælde hvor flere personer deler en båd. Bådelaugets bestyrelse, eller en repræsentant udpeget af denne, kan forlange skriftlig dokumentation for et medlems ansvarsforsikring. Opfylder et medlem ikke kravet om ansvarsforsikring, kan bestyrelsen fratage medlemmet sin bådplads periodisk eller permanent. Ved gentagne eller grove overtrædelser kan bestyrelsen vælge eksklusion af medlemmet. Både en permanent fratagelse og eksklusion behandles, og kan af medlemmet ankes, under vilkårene i Bådelaugets paragraf 5. Kommentarer Ovenstående ændring indebærer, at vi afvikler den kollektive ansvarsforsikring. Hvad med både, der benytter trailerrampen?

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere