Holbæk Bådelaug Formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Bådelaug Formand"

Transkript

1 Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen Kasserer Torben Storm Hansen Landpladsudvalget Dennis Iversen Klubhusudvalg/ Klubhusudlejning Jens Dybvad Nr. 36 Januar årgang Ang. hjemmesiden Kontakt formanden Klubhusudlejer Preben Pedersen Pladsmand Ebbe Jensen Bodil på havnen. Det taler for sig selv! Hjemmeside: Referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og fælles brugerråd kan altid læses på hjemmesiden. Indsendt af Per Frederiksen Fra Redaktionen. Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne. Erika Nikolajsen Mobil: Torben Præst Mobil: / fastnet Deadline Fredag d. 4. April 2014 Næste nummer udkommer medio April Oplag 95 stk Husk også Julefrokost: Den 25/ Kl (se inde i bladet)

2 Generalforsamling - Holbæk Bådelaug I henhold til vedtægter og havnereglement for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets medlemmer hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Finsings Plads Holbæk Søndag den 2. februar 2014 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Beretning havneudvalg Beretning klubhusudvalget Beretning landpladsudvalget Beretning medieudvalg (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen *) - Afvikling af medlemskab af Dansk Sejlunion. Herunder afvikling af kollektiv ansvarsforsikring via Codan, der erstattes af nye vilkår for forsikring i vedtægterne.. Justering af vilkår for arbejdspligt. 4 Regnskab og budget 5 Fastsættelse af kontingent og afgifter for året Valg til bestyrelsen Per Frederiksen, formand - ønsker at genopstille Torben Præst - ønsker at genopstille a. Valg af bestyrelsessuppleant - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller. 7. Valg af udvalg: a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen - begge genopstiller b. Klubhusudvalg, følgende genopstiller: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, Hardy Larsen, Kaj Lykke, Poul Lynge. Suppleant: Anders Holm c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad opstiller d. Landpladsudvalg: Peter Wulff og Luffe Hjulgaard genopstiller. e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller 8. Valg til revision Claus Schunck - genopstiller John Just - genopstiller Erika Nicolajsen - genopstiller 9. Eventuelt *) Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være i postkassen på havnen, eller sendt til formanden på senest 10 dage før generalforsamlingen. Holbæk den 1. januar Per Frederiksen - formand Orientering fra formanden Til Steen Wintlev og Anni Jensen Som vi tidligere har drøftet, udmelder jeg hermed, på bestyrelsens vegne, Holbæk Bådelaug af Dansk Sejlunion fra udgangen af altså pr. 31. december Dette er ifølge aftale med jer rettidigt, så vi fra og med 2014 ikke længere er medlem af DS. Skulle vores generalforsamling senere hen ønske det anderledes, vender jeg tilbage. God jul og god vind fremover. Med venlig hilsen Per Frederiksen - formand, Holbæk Bådelaug Finsings Plads Holbæk Tlf.: Beretnning Så er sidste arbejdslørdag i 2013 afholdt, og her følger en lille beretning om dagens udfordringer!/05/10-13.kl samledes vi ca. 25 medlemmer i klubhuset, og efter en herlig morgenmad, blev dagens opgaver uddelt af formanden og Dennis. Her skal bl.a. nævnes: Anlæg af fliser til skraldespande v./ slyngelstuens værksted Miljøhus skulle ryddes oprydning v. masteskurtagplader v. værksted generel oprydning, affald, ukrudt renovering af toiletvinduer i klubhus serviceeftersyn af mastekran og så lige fordeling af ca.35m3 flis i alle laugets bede! Vejret var med os, og vi gik til opgaverne med krum hals! Alle opgaver er løst med et flot resultat, og vi kan være stolte af vores havn! Det har kostet blod, sved og tårer at komme så langt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke samtlige medlemmer for deres indsats. (gælder hele året) Klubhusudvalget servicerede som sædvanligt alle tørstige sjæle, og vi havde alle behov for flere pauser. (sveden sprang)! Kl.. ca var den lækreste frokost anrettet i klubhuset, og klubhus udvalget diskede også op med glaseret skinke og grøn-langkål.! Godt gået! En herlig måde at afslutte denne sidste arbejdslørdag på! På gensyn i 2014, Sejlerhilsen Peter Wulff.

3 Holbæk Bådelaug Finsings Plads Holbæk Årets møder og aktiviteter 2/ HHHHHHHHHHHHHH. Generalforsamling 21/ (2. påskedag Bådisætning med Thomas vognmand Holbæk den. Bestyrelsen har modtaget dit ønske om at blive medlem af Holbæk Bådelaug. Vi kan tilbyde dig medlemskab af en dejlig lille havn, med pladser for mindre sejl- og motorbåde. Der er også en del jollepladser, der af mange bliver brugt til jagt og fiskeri. For medlemmer, der fisker, er der hytter og rum til opbevaring af fiskergrej, og for lystsejlere er der rum til opbevaring af udstyr fra bådene. Disse faciliteter tildeles efter anciennitet, efterhånden som de bliver ledige. Der er et lille værksted, der kan bruges til småreparationer, der har med bådene at gøre. I forbindelse med værkstedet er der en lille slyngelstue, hvor man kan drikke en kop øl eller kaffe og hygge sig sammen med andre medlemmer i arbejdstøj. Vores klubhus danner ramme om forskellige arrangementer, og klubhuset kan efter Bådelaugets regler lejes af medlemmer til private arrangementer. Vi har en bedding med vogn, der kan tage de fleste både op for mindre reparationer. Både med havneplads kan få landplads om vinteren. Optagning og søsætning foregår dels med vores beddingsvogn og dels med vognmand med kran, som bestilles kollektivt én gang om foråret og én gang om efteråret. Grunden til at vi kan holde de lave priser, vi har, er, at alt foregår ved frivilligt arbejde. Og derfor spørger vi dig, som kommende nyt medlem, hvad du kan tilbyde at hjælpe Holbæk Bådelaug med. Kan du et håndværk, eller er du god til havearbejde, til rengøring, kan du lave en lækker dessert til 40 personer, eller måske noget helt andet? Der er mange forskellige opgaver at løse. Tænk over det, og lad os høre, hvad du kan byde ind med. Med venlig hilsen Holbæk Bådelaug Køb Salg Bytte Det er muligt at indsætte annonce i Maagen omkring Køb, Salg og Bytte Fortrinsvis sejlerrelateret effekter, men er der plads tager vi også andre effekter Bankforbindelse: Jyske Bank Reg. nr: 5037 Konto: CVR nr: Kontakt: Formand Per Frederiksen Kasserer: Torben Storm-Hansen

4 Godt nytår til alle Kære medlemmer. Jeg og bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Vi nåede meget i det forgangne år, og jeg er sikker på, at hvis vi fortsætter det gode arbejde, så vil 2014 også blive godt. Vores havn forsvandt - heldigvis dukkede den op igen Fredag den 6. december nåede vandstanden i bådelauget 193 centimeter over daglig vande - det er lige så højt som formanden!! Vores havn forsvandt helt bogstaveligt i fjorden i det, der betegnes som den højest målte vandstand i Holbæk nogensinde. Heldigvis ser det ud til, at vi slipper med meget begrænsede skader, og det gav anledning til at mange medlemmer mødtes på havnen og i klubhuset for at holde øje med fænomenet. Dansk Sejlunion og Codan - skal vi afslutte samarbejdet? Samarbejdet med Dansk Sejlunion og især samarbejdet med Codan omkring den kollektive ansvarsforsikring har været mangelfuldt. Vi har i bestyrelsen brugt unødigt meget tid på skriverier og misligholdte aftaler. Medlemskabet af DS er meget dyrt, og det er meget begrænset, hvad vi får for vores penge. Oven i det kommer en del arbejde med medlemskartoteker, registrering osv. som intet har med Bådelauget at gøre. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at begge disse aftaler ophører, og at vi vedtager en politik for ansvarsforsikring, som lægger ansvaret tilbage hos medlemmerne. Havnens fremtid Jeg har mødtes med folkene fra biografen og et par ingeniører fra kommunen angående havnearealet, hvor jernpladsen lå. Vi har drøftet mulighederne for forskønnelse af området med beplantning, bænke, broer, toilet med mere. Kommunen er meget imødekommende over for vores idéer, så vi arbejder videre med det, og I vil høre mere. Arbejdspligt Holbæk Bådelaug bygger på, at vi alle yder en arbejdsindsats for lauget efter bedste evne. Vi betaler ikke nogen for at udføre et arbejde, vi selv kan klare. Til gengæld er vi en meget billig havn, hvor alle kan være med, og arbejdet giver godt sammenhold. Det er et værdigrundlag, der gør, at vi i mere end 30 år har haft en god og pænt vedligeholdt havn. Det skal vi ikke gå på kompromis med, og medlemmerne yder generelt en rigtig god indsats. Der er dog medlemmer, der stiller spørgsmål ved, om vores regler og restriktioner for arbejdspligt er for strenge. Især over for ældre bådejere, som ikke er så arbejdsomme som tidligere. Det er gode spørgsmål. Vi tager både forslag og debat om det på generalforsamlingen, hvor alle synspunkter er velkomne. Er der noget, du vil ændre? Så kom med forslag til generalforsamlingen senest 10 dage før. Det er her, de vigtigste beslutninger bliver taget. Har du ønsker for sæsonen? Ønsker du plads, kabine eller lignende, så brug den slip, der er udgivet sammen med dette nummer af Maagen. Med venlig hilsen og ønsket om en god sæson 2014 til jer alle. Per Frederiksen - formand Klubhuset Jeg har overtaget udlejningen fra Preben, så fremover er jeg klubhusudlejer. Klubhusudlejning : Jens Dybvad Tlf / Udlån af bøger og søkort er nedlagt, da der kun har været enkelte henvendelser. Derfor bliver Arkivar slettet fra mågens bagside. Nyt omkring klubhuset. Hoveddøren er blevet udstyret med en kodelås. Dog kan den nøgle, der hidtil har været brugt, stadig benyttes. Det betyder at gæstesejlere får oplyst koden ved betaling af havnepenge, og medlemmer kan enten bruge koden eller deres nøgle. Koden, der af og til ændres, oplyses af klubhusudlejer Tlf eller efter " mund til mund " metoden blandt medlemmerne. Køkkenudstyret er blevet efterset, og i den forbindelse er komfuret udskiftet, nye pander Indkøbt, gryderne har fået låg der passer, og knivene er blevet slebet. I et af skabene i salen er anbragt noget service og bestik som kan bruges i det daglige. Det er så meningen nu at køkkenet skal være åbent så medlemmer og gæstesejlere kan benytte det. Ved udlejning af klubhus vil køkkenet dog være låst af og forbeholdt lejeren. Julefrokost: Den 25/ Kl afholder vi julefrokost. Der serveres: Forskellige sild And med rødkål Æbleflæsk Skinke med grønlangkål Flæskesteg med rødkål Rullepølse Oste anretning Og selvfølgelig godt brød til Kaffe og te med lidt sødt til. Pris for alt dette: 80 pr. person. Øl, snaps og vand til sædvanlige billige priser. Kom og vær med og lad os få en god eftermiddag. Nordhammer sammenkomst. Klubhusudvalget arrangerer ikke længere sammenkomsten med Nordhammer havns medlemmer, da der har været meget lille tilslutning. Der har dog været nogle medlemmer der gerne vil videreføre arrangementerne. Derfor opfordrer vi dem til at vælge en tovholder, der står for arrangementet. Tovholderen må sørge for reservation af klubhuset, og må være ansvarlig for rengøring på samme måde som ved en udlejning. Vi regner med en udmelding på generalforsamlingen. Rengøring af klubhus. Det er en større opgave at holde klubhuset rent og pænt, så derfor vil vi prøve at dele rengøringen op i mindre opgaver, som de enkelte medlemmer kan påtage sig, og dermed hjælpe med den daglige drift. Der kunne være: Meget grundig rengøring af gulv i sal 2 gange årligt Rengøring af køkkenskabe 1 gang årligt Rengøring af paneler, dørkarme og lamper 1 gang årligt Stolesæder og ryglæn tæppevaskes 1 gang årligt Vinduespudsning har Tommy sat sig på, så nu bliver vinduerne pudset efter behov. Det er jo dejligt, og mon ikke andre opgaver kan løses på samme måde? Tænk over det Har du mod på en opgave så meld det ud på generalforsamlingen, eller ring til Jens på Tlf Mange hilsener fra Jens

5 Holbæk Bådelaug Landpladsen Lejeaftale om brug af Bådelaugets klubhus. Klubhuset kan lejes mandag til torsdag i 6 timer inden for tidsrummet kl og fredag i tidsrummet kl for 500,00 til brug ved møder, kaffebord i forbindelse med begravelse, reception eller lignende. Ved leje af klubhuset i forbindelse med møder, skal lejer være medlem af pågældende forenings bestyrelse. Klubhuset kan lejes til fester, og lejeperioden vil normalt være fra kl på udlejningsdagen til kl den følgende dag, dog aftales lejeperioden med klubhusudlejer i hvert enkelt tilfælde. Prisen herfor er 1.000,00 Der betales altid et depositum på 500,00 til hel eller delvis dækning af ituslået service og manglende rengøring, samt ødelagt inventar. Leje og depositum betales forud ved overtagelse af klubhuset. Depositum afregnes, når klubhusudlejer godkender klubhuset i rengjort tilstand, og alt service og inventar er intakt. Rengøring omfatter: opvask rengøring af stole og borde gulvvask rengøring af køleskab og komfur rengøring af toiletter. Lejer sørger selv for bortskaffelse af affald, der ikke kan være i de udendørs affaldsbeholdere, incl. tomme flasker. Undertegnede ønsker på disse betingelser, at leje klubhuset den. / 20 Navn på lejer: Medl. nr.: Adresse: Tlf. nr.: Underskrift lejer: Klubhusudlejer: Klubhusudlejers kvittering for modtagelse af leje og depositum: leje 1.000,00 HHHHHHHHHHHHHHHH leje 500,00 HHHHHHHHHHHHHHHH Depositum 500,00 HHHHHHHHHHHHH I alt. HHHH. Aflevering: Klubhuset er synet den. / 20 Tilbagebetalt depositum : Modregnet depositum dækker: Lejers kvittering for modtagelse af ovennævnte beløb: Klubhusudlejer for Holbæk Bådelaug: HHHHH Jens Dybvad tlf / Der er mulighed for at leje klubhuset i flere dage for en særlig pris, som aftales med klubhusudlejer. Det er kun medlemmer af Holbæk Bådelaug der kan leje klubhuset til eget brug, eller nærmeste familie, men ikke venners brug. Lejeren skal altid være til stede ved husets brug, og har altid det fulde ansvar for brugen. Der henvises til klubhusets ordensreglement. Det er strengt forbudt at stå på stolene. Bestyrelsen den 11. november 2013 Hej Alle! En kæmpe udfordring for landpladsudvalget, (og Holbæk Bådelaug) er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat, takket være opbakning og stor arbejdsindsats fra ca.15 fremmødte medlemmer lørdag den 28. sept. 2013! Efter morgenmad i "Slyngelstuen kl. ca , gik vi alle i gang med at rydde vores landpladser for buske og træer, læhegn og mirabelle træer! Det var en kæmpe opgave som vi nok havde undervurderet en smule. Vi delte os i 2 hold; Motorsavene og Flishuggerne! Håber at billederne bare illustrerer lidt af dagens strabadser! Klubhusudvalget var talstærkt til stede, og uden dem var det aldrig gået! Vi fik som sædvanligt rigtig god mad og drikkelse, stor tak til bl.a. Jens og Poul. Ved eftermiddagskaffen kl. ca.16 00, kaldte vi det en arbejdsdag! Og resultatet taler sit tydelige sprog! Formanden kom forbi lidt senere på dagen og udtalte: " Det ligner jo en ny havn " Tydeligere kan det ikke siges!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En stor tak til alle, dette arbejde var nok et af de større arrangementer, som landpladsudvalget nogensinde har deltaget i! Peter Wulff

6 Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 11. november 2013 kl Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.ok 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien Totale saldo ,26 Overvejelser om forsikring mod hacking mv. vil beløbe sig til ca. Kr. 700,- pr år. Skift til Jyske bank. De sidste bestyrelsesmedlemmer skal nu, efter forskellige ferier mv., se at få skrevet under. 3) Nyt fra formanden og udvalgene Formanden - Førstehjælpskursus - aflyst grundet manglende tilmelding. - Møde med havnerådet og Kulturbiografen. Planlagt møde med kommunen. Møde m. Niels Bo Det øde anlæg vestog nordvest for os skal ligge brak(?) indtil Niels Bo foreslår beplantning Per foreslog straks et offentligt toilet, hvilket tilsyneladende faldt i god jord. Måske arealet skal benyttes til sommertivoli mv. Biografen vil gerne slå på, at den stort set er den eneste biograf i landet, man kan sejle til!!! Vi vil også gerne have flere gæster i vores havn. Ebbe nævner, at der mangler landpladser til de både, der ligger i havnene. Måske kunne der afsættes plads til dette. Det er muligt at finde kommunens planer for havnen på Kommunens hjemmeside. Nyt møde i sagen den 26/11. Codan. Se nedenstående bilag 1. (Vedhæftet se dette) Landplads Der har været mange positive henvendelser vedr. den seneste oprydning og beskæring her på havnen. En enkelt har været negativ. Forslag om navn på vores sten. Værkstedsbygningen trænger efterhånden til maling. Huset står skævt! Containeren skal nivelleres. Tagplader på husene trænger til udskiftning. Evt. maling eller epoxybehandling af gulv i miljøhus. Klubhus Udlejning: Jens fremlagde forslag til ny lejekontrakt for klubhuset. Vedtaget med enkelte justeringer. Kommer i næste udgave af Maagen. Aftaler omkring rengøring: Lise og Anders er stoppet med hovedrengøring. Dermed er deres friplads inddraget. De fortsætter dog med at bistå Jens med den almindelige rengøring. Udlejning og rengøring hører sammen. Det medfører at Jens fremover står for udlejningen. Vi siger tak til Preben for det arbejde han i tidens løb har udført for Bådelauget. Jens har suppleret køkkenudstyret, men der mangler pander. Jens indkøber to pander. Arrangementer til vinter: Madklub hver 1. torsdag i måneden i vinterens løb. Julefrokost formodentlig i januar. Der kommer opslag. Maagen Ny udlejningskontrakt omtales i næste udgave. Havneudvalg - 4) Emner og punkter til generalforsamlingen - Afvikling af den kollektive ansvarsforsikring. Vedtaget at fremlægge forslaget på generalforsamlingen. forslag til ny forsikringspolitik. Se nedenstående bilag 2. - Afvikling af medlemskab af DS, forlag om udmeldelse fremlægges på generalforsamlingen, da vi har mere bøvl end glæde af medlemskabet. 5) Arbejdspligt - Evaluering af vilkår for arbejdspligt bl.a. på baggrund af henvendelser fra John Skaise Pt. ingen ændringer, det overvejes dog, om vi skal foreslå at ændres til, at man kan betale 500,- i to år inden man mister bådepladsen. Hvilke medlemmer skal vi kontakte eller udskrive ekstra gebyr til? 8 medlemmer kan vist imødese en henvendelse ang. manglende opfyldelse af deres arbejdspligt i 2013, men året er ikke omme endnu. 6) Evt. Bilag 1. Svar fra Codan Hej Per Selv om du tidligere har givet udtryk for, at du ikke længere ønsker kontakt med mig, så håber jeg alligevel, at du kan leve med, at det er mig, som besvarer de spørgsmål, som du gennem nogen tid har stillet Codan. Du har efterfølgende korresponderet med Nina Olsen, som udelukkende beskæftiger sig med bådforsikringer i Codan. Ligeledes har du korresponderet med Kasper Dyg, som er fratrådt sin stilling i Codan for et års tid siden. Fremadrette skal jeg bede dig om at skrive til med de spørgsmål, som du måtte have om alt andet end bådforsikring. Du kan også ringe på tlf Skader kan anmeldes telefonisk på tlf Jeg har fået adgang til en masse mails, som jeg skal forsøge at svare på. Jeg håber, jeg får det hele med - ellers må du sige til - gerne ved at benytte ovennævnte kontaktoplysninger. Den stjålne hjertestarter er omfattet af jeres løsøredækning, hvis der har været tale om indbrud i en bygning eller et lokale i en bygning. Har den været placeret frit tilgængeligt, er der ingen dækning. Vi har ikke hørt fra gæstesejlerens forsikringsselskab omkring den båd, der er skredet. Når og hvis dette måtte ske, vil vores skadeafdeling behandle sagen. Jeres nybyggede fiskehytter kan godt medtages på jeres bygningsforsikring. Hvis du oplyser mig om det samlede areal, skal jeg nok foranledige, at de bliver påført med det samme. Hytterne fremgår dags dato ikke af jeres BBR-ejermeddelelse. Jeg vil foreslå, at du sørger for at få dette forhold bragt i orden. Ved fremtidige ajourføringer af jeres forsikring vil det være BBR, der danner grundlaget for det, vi forsikrer af bygninger. De penge, som I har fået retur, er for arbejdsskadeforsikring. Dette er fra tidspunktet for jeres indmeldelse i Dansk Sejlunion, hvor I deltager i en kollektiv forsikring. Der er ikke - og har ikke været - yderligere dobbeltforsikring. Ansvarsforsikringen gennem Dansk Sejlunion undtager ansvaret for havnedrift, hvilket man jo må sige, at I har. Med venlig hilsen Leif Christensen - Codan Bilag 2 - forslag til ny forsikringspolitik Oplæg til ny forsikringspolitik i Holbæk Bådelaug I havnereglementet står der: 4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Bestyrelsen kan kræve gyldig kvittering for dette. Lauget kan træffe aftale med anerkendt forsikringsselskab om mulighed for kollektiv ansvarsforsikring, der kan tegnes af medlemmerne. Kassereren er ansvarlig for forsikringsarrangementet Forsikringens årsdag er 1. marts og præmien opkræves sammen med kontingentet. For forsikringer, hvor præmien ikke er betalt 15. marts, ophører dækningen, og kassereren underretter laugets havneudvalg herom. Dette foreslås ændret til: 4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Ansvarsforsikringen skal være tegnet i pladsindehaverens navn - også i tilfælde hvor flere personer deler en båd. Bådelaugets bestyrelse, eller en repræsentant udpeget af denne, kan forlange skriftlig dokumentation for et medlems ansvarsforsikring. Opfylder et medlem ikke kravet om ansvarsforsikring, kan bestyrelsen fratage medlemmet sin bådplads periodisk eller permanent. Ved gentagne eller grove overtrædelser kan bestyrelsen vælge eksklusion af medlemmet. Både en permanent fratagelse og eksklusion behandles, og kan af medlemmet ankes, under vilkårene i Bådelaugets paragraf 5. Kommentarer Ovenstående ændring indebærer, at vi afvikler den kollektive ansvarsforsikring. Hvad med både, der benytter trailerrampen?

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB.

LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. LOVE FOR SILKEBORG SEJLKLUB. 1 Klubbens navn er Silkeborg Sejlklub i forkortelse SSK med hjemsted i Silkeborg Kommune, og dens stander er blå med hvidt sejlskib og bogstaverne SSK. Klubbens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Nr. 140 Maj 2007. Som I kan se inde i bladet, får revyfestivalen i Juelsminde deltagelse fra SAG, når amatørscener sætter hinanden stævne i efteråret.

Nr. 140 Maj 2007. Som I kan se inde i bladet, får revyfestivalen i Juelsminde deltagelse fra SAG, når amatørscener sætter hinanden stævne i efteråret. Nr. 140 Maj 2007 Der var mere end tryk på, da forsalget gik i gang til årets revy: premierebilletterne blev revet væk samtlige billetter var solgt på en uge. På alle måder er det jo fantastisk, at så mange

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V

VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST. Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V VEDTÆGTER FOR BÅDELAUGET SYD-WEST Bådlauget Syd West, Bådhavnsgade 49, 2450 København S.V Vedtægter for Bådelauget Syd West Bådelaugets navn og hjemsted: 1. Navn : Bådelauget Syd-West (herefter beskrevet

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere