Holbæk Bådelaug Formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Bådelaug Formand"

Transkript

1 Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen Kasserer Torben Storm Hansen Landpladsudvalget Dennis Iversen Klubhusudvalg/ Klubhusudlejning Jens Dybvad Nr. 36 Januar årgang Ang. hjemmesiden Kontakt formanden Klubhusudlejer Preben Pedersen Pladsmand Ebbe Jensen Bodil på havnen. Det taler for sig selv! Hjemmeside: Referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og fælles brugerråd kan altid læses på hjemmesiden. Indsendt af Per Frederiksen Fra Redaktionen. Redaktionen modtager meget gerne indlæg fra medlemmerne. Erika Nikolajsen Mobil: Torben Præst Mobil: / fastnet Deadline Fredag d. 4. April 2014 Næste nummer udkommer medio April Oplag 95 stk Husk også Julefrokost: Den 25/ Kl (se inde i bladet)

2 Generalforsamling - Holbæk Bådelaug I henhold til vedtægter og havnereglement for Holbæk Bådelaug indkaldes laugets medlemmer hermed til ordinær generalforsamling i klubhuset, Finsings Plads Holbæk Søndag den 2. februar 2014 kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Beretning havneudvalg Beretning klubhusudvalget Beretning landpladsudvalget Beretning medieudvalg (Beretningerne sættes samlet under afstemning) 3. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen *) - Afvikling af medlemskab af Dansk Sejlunion. Herunder afvikling af kollektiv ansvarsforsikring via Codan, der erstattes af nye vilkår for forsikring i vedtægterne.. Justering af vilkår for arbejdspligt. 4 Regnskab og budget 5 Fastsættelse af kontingent og afgifter for året Valg til bestyrelsen Per Frederiksen, formand - ønsker at genopstille Torben Præst - ønsker at genopstille a. Valg af bestyrelsessuppleant - Claus Schunck og Kaj Pedersen genopstiller. 7. Valg af udvalg: a. Havneudvalg: Ebbe Jensen og Per Frederiksen - begge genopstiller b. Klubhusudvalg, følgende genopstiller: Jens Dybvad, Per Rasmussen, Preben Pedersen, Hardy Larsen, Kaj Lykke, Poul Lynge. Suppleant: Anders Holm c. Udlejning af klubhus: Jens Dybvad opstiller d. Landpladsudvalg: Peter Wulff og Luffe Hjulgaard genopstiller. e. Medieudvalget: Erika Nicolajsen og Frank Skibby - begge genopstiller 8. Valg til revision Claus Schunck - genopstiller John Just - genopstiller Erika Nicolajsen - genopstiller 9. Eventuelt *) Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenen på generalforsamlingen, skal stilles skriftligt og være i postkassen på havnen, eller sendt til formanden på senest 10 dage før generalforsamlingen. Holbæk den 1. januar Per Frederiksen - formand Orientering fra formanden Til Steen Wintlev og Anni Jensen Som vi tidligere har drøftet, udmelder jeg hermed, på bestyrelsens vegne, Holbæk Bådelaug af Dansk Sejlunion fra udgangen af altså pr. 31. december Dette er ifølge aftale med jer rettidigt, så vi fra og med 2014 ikke længere er medlem af DS. Skulle vores generalforsamling senere hen ønske det anderledes, vender jeg tilbage. God jul og god vind fremover. Med venlig hilsen Per Frederiksen - formand, Holbæk Bådelaug Finsings Plads Holbæk Tlf.: Beretnning Så er sidste arbejdslørdag i 2013 afholdt, og her følger en lille beretning om dagens udfordringer!/05/10-13.kl samledes vi ca. 25 medlemmer i klubhuset, og efter en herlig morgenmad, blev dagens opgaver uddelt af formanden og Dennis. Her skal bl.a. nævnes: Anlæg af fliser til skraldespande v./ slyngelstuens værksted Miljøhus skulle ryddes oprydning v. masteskurtagplader v. værksted generel oprydning, affald, ukrudt renovering af toiletvinduer i klubhus serviceeftersyn af mastekran og så lige fordeling af ca.35m3 flis i alle laugets bede! Vejret var med os, og vi gik til opgaverne med krum hals! Alle opgaver er løst med et flot resultat, og vi kan være stolte af vores havn! Det har kostet blod, sved og tårer at komme så langt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke samtlige medlemmer for deres indsats. (gælder hele året) Klubhusudvalget servicerede som sædvanligt alle tørstige sjæle, og vi havde alle behov for flere pauser. (sveden sprang)! Kl.. ca var den lækreste frokost anrettet i klubhuset, og klubhus udvalget diskede også op med glaseret skinke og grøn-langkål.! Godt gået! En herlig måde at afslutte denne sidste arbejdslørdag på! På gensyn i 2014, Sejlerhilsen Peter Wulff.

3 Holbæk Bådelaug Finsings Plads Holbæk Årets møder og aktiviteter 2/ HHHHHHHHHHHHHH. Generalforsamling 21/ (2. påskedag Bådisætning med Thomas vognmand Holbæk den. Bestyrelsen har modtaget dit ønske om at blive medlem af Holbæk Bådelaug. Vi kan tilbyde dig medlemskab af en dejlig lille havn, med pladser for mindre sejl- og motorbåde. Der er også en del jollepladser, der af mange bliver brugt til jagt og fiskeri. For medlemmer, der fisker, er der hytter og rum til opbevaring af fiskergrej, og for lystsejlere er der rum til opbevaring af udstyr fra bådene. Disse faciliteter tildeles efter anciennitet, efterhånden som de bliver ledige. Der er et lille værksted, der kan bruges til småreparationer, der har med bådene at gøre. I forbindelse med værkstedet er der en lille slyngelstue, hvor man kan drikke en kop øl eller kaffe og hygge sig sammen med andre medlemmer i arbejdstøj. Vores klubhus danner ramme om forskellige arrangementer, og klubhuset kan efter Bådelaugets regler lejes af medlemmer til private arrangementer. Vi har en bedding med vogn, der kan tage de fleste både op for mindre reparationer. Både med havneplads kan få landplads om vinteren. Optagning og søsætning foregår dels med vores beddingsvogn og dels med vognmand med kran, som bestilles kollektivt én gang om foråret og én gang om efteråret. Grunden til at vi kan holde de lave priser, vi har, er, at alt foregår ved frivilligt arbejde. Og derfor spørger vi dig, som kommende nyt medlem, hvad du kan tilbyde at hjælpe Holbæk Bådelaug med. Kan du et håndværk, eller er du god til havearbejde, til rengøring, kan du lave en lækker dessert til 40 personer, eller måske noget helt andet? Der er mange forskellige opgaver at løse. Tænk over det, og lad os høre, hvad du kan byde ind med. Med venlig hilsen Holbæk Bådelaug Køb Salg Bytte Det er muligt at indsætte annonce i Maagen omkring Køb, Salg og Bytte Fortrinsvis sejlerrelateret effekter, men er der plads tager vi også andre effekter Bankforbindelse: Jyske Bank Reg. nr: 5037 Konto: CVR nr: Kontakt: Formand Per Frederiksen Kasserer: Torben Storm-Hansen

4 Godt nytår til alle Kære medlemmer. Jeg og bestyrelsen vil gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Vi nåede meget i det forgangne år, og jeg er sikker på, at hvis vi fortsætter det gode arbejde, så vil 2014 også blive godt. Vores havn forsvandt - heldigvis dukkede den op igen Fredag den 6. december nåede vandstanden i bådelauget 193 centimeter over daglig vande - det er lige så højt som formanden!! Vores havn forsvandt helt bogstaveligt i fjorden i det, der betegnes som den højest målte vandstand i Holbæk nogensinde. Heldigvis ser det ud til, at vi slipper med meget begrænsede skader, og det gav anledning til at mange medlemmer mødtes på havnen og i klubhuset for at holde øje med fænomenet. Dansk Sejlunion og Codan - skal vi afslutte samarbejdet? Samarbejdet med Dansk Sejlunion og især samarbejdet med Codan omkring den kollektive ansvarsforsikring har været mangelfuldt. Vi har i bestyrelsen brugt unødigt meget tid på skriverier og misligholdte aftaler. Medlemskabet af DS er meget dyrt, og det er meget begrænset, hvad vi får for vores penge. Oven i det kommer en del arbejde med medlemskartoteker, registrering osv. som intet har med Bådelauget at gøre. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingen, at begge disse aftaler ophører, og at vi vedtager en politik for ansvarsforsikring, som lægger ansvaret tilbage hos medlemmerne. Havnens fremtid Jeg har mødtes med folkene fra biografen og et par ingeniører fra kommunen angående havnearealet, hvor jernpladsen lå. Vi har drøftet mulighederne for forskønnelse af området med beplantning, bænke, broer, toilet med mere. Kommunen er meget imødekommende over for vores idéer, så vi arbejder videre med det, og I vil høre mere. Arbejdspligt Holbæk Bådelaug bygger på, at vi alle yder en arbejdsindsats for lauget efter bedste evne. Vi betaler ikke nogen for at udføre et arbejde, vi selv kan klare. Til gengæld er vi en meget billig havn, hvor alle kan være med, og arbejdet giver godt sammenhold. Det er et værdigrundlag, der gør, at vi i mere end 30 år har haft en god og pænt vedligeholdt havn. Det skal vi ikke gå på kompromis med, og medlemmerne yder generelt en rigtig god indsats. Der er dog medlemmer, der stiller spørgsmål ved, om vores regler og restriktioner for arbejdspligt er for strenge. Især over for ældre bådejere, som ikke er så arbejdsomme som tidligere. Det er gode spørgsmål. Vi tager både forslag og debat om det på generalforsamlingen, hvor alle synspunkter er velkomne. Er der noget, du vil ændre? Så kom med forslag til generalforsamlingen senest 10 dage før. Det er her, de vigtigste beslutninger bliver taget. Har du ønsker for sæsonen? Ønsker du plads, kabine eller lignende, så brug den slip, der er udgivet sammen med dette nummer af Maagen. Med venlig hilsen og ønsket om en god sæson 2014 til jer alle. Per Frederiksen - formand Klubhuset Jeg har overtaget udlejningen fra Preben, så fremover er jeg klubhusudlejer. Klubhusudlejning : Jens Dybvad Tlf / Udlån af bøger og søkort er nedlagt, da der kun har været enkelte henvendelser. Derfor bliver Arkivar slettet fra mågens bagside. Nyt omkring klubhuset. Hoveddøren er blevet udstyret med en kodelås. Dog kan den nøgle, der hidtil har været brugt, stadig benyttes. Det betyder at gæstesejlere får oplyst koden ved betaling af havnepenge, og medlemmer kan enten bruge koden eller deres nøgle. Koden, der af og til ændres, oplyses af klubhusudlejer Tlf eller efter " mund til mund " metoden blandt medlemmerne. Køkkenudstyret er blevet efterset, og i den forbindelse er komfuret udskiftet, nye pander Indkøbt, gryderne har fået låg der passer, og knivene er blevet slebet. I et af skabene i salen er anbragt noget service og bestik som kan bruges i det daglige. Det er så meningen nu at køkkenet skal være åbent så medlemmer og gæstesejlere kan benytte det. Ved udlejning af klubhus vil køkkenet dog være låst af og forbeholdt lejeren. Julefrokost: Den 25/ Kl afholder vi julefrokost. Der serveres: Forskellige sild And med rødkål Æbleflæsk Skinke med grønlangkål Flæskesteg med rødkål Rullepølse Oste anretning Og selvfølgelig godt brød til Kaffe og te med lidt sødt til. Pris for alt dette: 80 pr. person. Øl, snaps og vand til sædvanlige billige priser. Kom og vær med og lad os få en god eftermiddag. Nordhammer sammenkomst. Klubhusudvalget arrangerer ikke længere sammenkomsten med Nordhammer havns medlemmer, da der har været meget lille tilslutning. Der har dog været nogle medlemmer der gerne vil videreføre arrangementerne. Derfor opfordrer vi dem til at vælge en tovholder, der står for arrangementet. Tovholderen må sørge for reservation af klubhuset, og må være ansvarlig for rengøring på samme måde som ved en udlejning. Vi regner med en udmelding på generalforsamlingen. Rengøring af klubhus. Det er en større opgave at holde klubhuset rent og pænt, så derfor vil vi prøve at dele rengøringen op i mindre opgaver, som de enkelte medlemmer kan påtage sig, og dermed hjælpe med den daglige drift. Der kunne være: Meget grundig rengøring af gulv i sal 2 gange årligt Rengøring af køkkenskabe 1 gang årligt Rengøring af paneler, dørkarme og lamper 1 gang årligt Stolesæder og ryglæn tæppevaskes 1 gang årligt Vinduespudsning har Tommy sat sig på, så nu bliver vinduerne pudset efter behov. Det er jo dejligt, og mon ikke andre opgaver kan løses på samme måde? Tænk over det Har du mod på en opgave så meld det ud på generalforsamlingen, eller ring til Jens på Tlf Mange hilsener fra Jens

5 Holbæk Bådelaug Landpladsen Lejeaftale om brug af Bådelaugets klubhus. Klubhuset kan lejes mandag til torsdag i 6 timer inden for tidsrummet kl og fredag i tidsrummet kl for 500,00 til brug ved møder, kaffebord i forbindelse med begravelse, reception eller lignende. Ved leje af klubhuset i forbindelse med møder, skal lejer være medlem af pågældende forenings bestyrelse. Klubhuset kan lejes til fester, og lejeperioden vil normalt være fra kl på udlejningsdagen til kl den følgende dag, dog aftales lejeperioden med klubhusudlejer i hvert enkelt tilfælde. Prisen herfor er 1.000,00 Der betales altid et depositum på 500,00 til hel eller delvis dækning af ituslået service og manglende rengøring, samt ødelagt inventar. Leje og depositum betales forud ved overtagelse af klubhuset. Depositum afregnes, når klubhusudlejer godkender klubhuset i rengjort tilstand, og alt service og inventar er intakt. Rengøring omfatter: opvask rengøring af stole og borde gulvvask rengøring af køleskab og komfur rengøring af toiletter. Lejer sørger selv for bortskaffelse af affald, der ikke kan være i de udendørs affaldsbeholdere, incl. tomme flasker. Undertegnede ønsker på disse betingelser, at leje klubhuset den. / 20 Navn på lejer: Medl. nr.: Adresse: Tlf. nr.: Underskrift lejer: Klubhusudlejer: Klubhusudlejers kvittering for modtagelse af leje og depositum: leje 1.000,00 HHHHHHHHHHHHHHHH leje 500,00 HHHHHHHHHHHHHHHH Depositum 500,00 HHHHHHHHHHHHH I alt. HHHH. Aflevering: Klubhuset er synet den. / 20 Tilbagebetalt depositum : Modregnet depositum dækker: Lejers kvittering for modtagelse af ovennævnte beløb: Klubhusudlejer for Holbæk Bådelaug: HHHHH Jens Dybvad tlf / Der er mulighed for at leje klubhuset i flere dage for en særlig pris, som aftales med klubhusudlejer. Det er kun medlemmer af Holbæk Bådelaug der kan leje klubhuset til eget brug, eller nærmeste familie, men ikke venners brug. Lejeren skal altid være til stede ved husets brug, og har altid det fulde ansvar for brugen. Der henvises til klubhusets ordensreglement. Det er strengt forbudt at stå på stolene. Bestyrelsen den 11. november 2013 Hej Alle! En kæmpe udfordring for landpladsudvalget, (og Holbæk Bådelaug) er netop afsluttet med et tilfredsstillende resultat, takket være opbakning og stor arbejdsindsats fra ca.15 fremmødte medlemmer lørdag den 28. sept. 2013! Efter morgenmad i "Slyngelstuen kl. ca , gik vi alle i gang med at rydde vores landpladser for buske og træer, læhegn og mirabelle træer! Det var en kæmpe opgave som vi nok havde undervurderet en smule. Vi delte os i 2 hold; Motorsavene og Flishuggerne! Håber at billederne bare illustrerer lidt af dagens strabadser! Klubhusudvalget var talstærkt til stede, og uden dem var det aldrig gået! Vi fik som sædvanligt rigtig god mad og drikkelse, stor tak til bl.a. Jens og Poul. Ved eftermiddagskaffen kl. ca.16 00, kaldte vi det en arbejdsdag! Og resultatet taler sit tydelige sprog! Formanden kom forbi lidt senere på dagen og udtalte: " Det ligner jo en ny havn " Tydeligere kan det ikke siges!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! En stor tak til alle, dette arbejde var nok et af de større arrangementer, som landpladsudvalget nogensinde har deltaget i! Peter Wulff

6 Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 11. november 2013 kl Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat.ok 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien Totale saldo ,26 Overvejelser om forsikring mod hacking mv. vil beløbe sig til ca. Kr. 700,- pr år. Skift til Jyske bank. De sidste bestyrelsesmedlemmer skal nu, efter forskellige ferier mv., se at få skrevet under. 3) Nyt fra formanden og udvalgene Formanden - Førstehjælpskursus - aflyst grundet manglende tilmelding. - Møde med havnerådet og Kulturbiografen. Planlagt møde med kommunen. Møde m. Niels Bo Det øde anlæg vestog nordvest for os skal ligge brak(?) indtil Niels Bo foreslår beplantning Per foreslog straks et offentligt toilet, hvilket tilsyneladende faldt i god jord. Måske arealet skal benyttes til sommertivoli mv. Biografen vil gerne slå på, at den stort set er den eneste biograf i landet, man kan sejle til!!! Vi vil også gerne have flere gæster i vores havn. Ebbe nævner, at der mangler landpladser til de både, der ligger i havnene. Måske kunne der afsættes plads til dette. Det er muligt at finde kommunens planer for havnen på Kommunens hjemmeside. Nyt møde i sagen den 26/11. Codan. Se nedenstående bilag 1. (Vedhæftet se dette) Landplads Der har været mange positive henvendelser vedr. den seneste oprydning og beskæring her på havnen. En enkelt har været negativ. Forslag om navn på vores sten. Værkstedsbygningen trænger efterhånden til maling. Huset står skævt! Containeren skal nivelleres. Tagplader på husene trænger til udskiftning. Evt. maling eller epoxybehandling af gulv i miljøhus. Klubhus Udlejning: Jens fremlagde forslag til ny lejekontrakt for klubhuset. Vedtaget med enkelte justeringer. Kommer i næste udgave af Maagen. Aftaler omkring rengøring: Lise og Anders er stoppet med hovedrengøring. Dermed er deres friplads inddraget. De fortsætter dog med at bistå Jens med den almindelige rengøring. Udlejning og rengøring hører sammen. Det medfører at Jens fremover står for udlejningen. Vi siger tak til Preben for det arbejde han i tidens løb har udført for Bådelauget. Jens har suppleret køkkenudstyret, men der mangler pander. Jens indkøber to pander. Arrangementer til vinter: Madklub hver 1. torsdag i måneden i vinterens løb. Julefrokost formodentlig i januar. Der kommer opslag. Maagen Ny udlejningskontrakt omtales i næste udgave. Havneudvalg - 4) Emner og punkter til generalforsamlingen - Afvikling af den kollektive ansvarsforsikring. Vedtaget at fremlægge forslaget på generalforsamlingen. forslag til ny forsikringspolitik. Se nedenstående bilag 2. - Afvikling af medlemskab af DS, forlag om udmeldelse fremlægges på generalforsamlingen, da vi har mere bøvl end glæde af medlemskabet. 5) Arbejdspligt - Evaluering af vilkår for arbejdspligt bl.a. på baggrund af henvendelser fra John Skaise Pt. ingen ændringer, det overvejes dog, om vi skal foreslå at ændres til, at man kan betale 500,- i to år inden man mister bådepladsen. Hvilke medlemmer skal vi kontakte eller udskrive ekstra gebyr til? 8 medlemmer kan vist imødese en henvendelse ang. manglende opfyldelse af deres arbejdspligt i 2013, men året er ikke omme endnu. 6) Evt. Bilag 1. Svar fra Codan Hej Per Selv om du tidligere har givet udtryk for, at du ikke længere ønsker kontakt med mig, så håber jeg alligevel, at du kan leve med, at det er mig, som besvarer de spørgsmål, som du gennem nogen tid har stillet Codan. Du har efterfølgende korresponderet med Nina Olsen, som udelukkende beskæftiger sig med bådforsikringer i Codan. Ligeledes har du korresponderet med Kasper Dyg, som er fratrådt sin stilling i Codan for et års tid siden. Fremadrette skal jeg bede dig om at skrive til med de spørgsmål, som du måtte have om alt andet end bådforsikring. Du kan også ringe på tlf Skader kan anmeldes telefonisk på tlf Jeg har fået adgang til en masse mails, som jeg skal forsøge at svare på. Jeg håber, jeg får det hele med - ellers må du sige til - gerne ved at benytte ovennævnte kontaktoplysninger. Den stjålne hjertestarter er omfattet af jeres løsøredækning, hvis der har været tale om indbrud i en bygning eller et lokale i en bygning. Har den været placeret frit tilgængeligt, er der ingen dækning. Vi har ikke hørt fra gæstesejlerens forsikringsselskab omkring den båd, der er skredet. Når og hvis dette måtte ske, vil vores skadeafdeling behandle sagen. Jeres nybyggede fiskehytter kan godt medtages på jeres bygningsforsikring. Hvis du oplyser mig om det samlede areal, skal jeg nok foranledige, at de bliver påført med det samme. Hytterne fremgår dags dato ikke af jeres BBR-ejermeddelelse. Jeg vil foreslå, at du sørger for at få dette forhold bragt i orden. Ved fremtidige ajourføringer af jeres forsikring vil det være BBR, der danner grundlaget for det, vi forsikrer af bygninger. De penge, som I har fået retur, er for arbejdsskadeforsikring. Dette er fra tidspunktet for jeres indmeldelse i Dansk Sejlunion, hvor I deltager i en kollektiv forsikring. Der er ikke - og har ikke været - yderligere dobbeltforsikring. Ansvarsforsikringen gennem Dansk Sejlunion undtager ansvaret for havnedrift, hvilket man jo må sige, at I har. Med venlig hilsen Leif Christensen - Codan Bilag 2 - forslag til ny forsikringspolitik Oplæg til ny forsikringspolitik i Holbæk Bådelaug I havnereglementet står der: 4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Bestyrelsen kan kræve gyldig kvittering for dette. Lauget kan træffe aftale med anerkendt forsikringsselskab om mulighed for kollektiv ansvarsforsikring, der kan tegnes af medlemmerne. Kassereren er ansvarlig for forsikringsarrangementet Forsikringens årsdag er 1. marts og præmien opkræves sammen med kontingentet. For forsikringer, hvor præmien ikke er betalt 15. marts, ophører dækningen, og kassereren underretter laugets havneudvalg herom. Dette foreslås ændret til: 4. Både med plads i havnen skal være ansvarsforsikrede. Ansvarsforsikringen skal være tegnet i pladsindehaverens navn - også i tilfælde hvor flere personer deler en båd. Bådelaugets bestyrelse, eller en repræsentant udpeget af denne, kan forlange skriftlig dokumentation for et medlems ansvarsforsikring. Opfylder et medlem ikke kravet om ansvarsforsikring, kan bestyrelsen fratage medlemmet sin bådplads periodisk eller permanent. Ved gentagne eller grove overtrædelser kan bestyrelsen vælge eksklusion af medlemmet. Både en permanent fratagelse og eksklusion behandles, og kan af medlemmet ankes, under vilkårene i Bådelaugets paragraf 5. Kommentarer Ovenstående ændring indebærer, at vi afvikler den kollektive ansvarsforsikring. Hvad med både, der benytter trailerrampen?

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Ændret 25.9.2014 Ændret 07.2.2013 Ændret 10.5.2012 Ændret 01.9.2011 Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED

LOVE FOR HAVEFORENINGEN HERSTED 2014 FOR 1. Navn, hjemsted og mål. 01. Foreningens navn er Haveeningen Hersted. 02. Foreningens mål er ved køb af parcel, matr. nr. 31 c og 31 f, Herstedøster at bevare de på denne udstykkede haveandele

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG.

GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. GREJSDALENS GRUNDEJERFORENING OG ANTENNELAUG. 1 Foreningens navn er: Grejsdalens Grundejerforening og Antennelaug 2 Foreningens formål er: At samle alle grundejere i Grejsdalen, Frederikshøj og Bøgager

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010.

Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Referat af ordinær generalforsamling i Ferieforeningen Vejret d. 22/3 2010. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Kassereren

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Guldborgland Bådelaug - generalforsamling den 19. marts 2015

Guldborgland Bådelaug - generalforsamling den 19. marts 2015 REFERAT: 1. Valg af dirigent a. Torben Jensen foreslået og valgt med applaus. b. Dirigenten konstaterede, at datoen for generalforsamlingen indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne - dog var regnskabet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015

Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Referat fra ordinær generalforsamling lørdag d. 21. marts 2015 Dagsordenen ifølge vedtægterne. Referat under hvert punkt Referenter Inga og Philipp 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen Jørgensen,

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere