Systemeksport af fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systemeksport af fjernvarme"

Transkript

1 Grøn Energi Systemeksport af fjernvarme Februar 2015

2 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Risici og muligheder for systemeksport Nye udfordringer og muligheder i Europa 5 3 Vi skal satse på systemeksport 6 4 Konsortiemodeller ved systemeksport Konsortier; Projektudvikling Konsortier; Projektgennemførelse Konsortier; Fjernvarmedrift Finansiering 9 5 Opsamling 10 Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Grøn Energis sammensætning i arbejdet for eksport af fjernvarmesystemer

3 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 3 1 Indledning Fjernvarmesektoren investerer i aktiviteter som for eksempel fjernvarmerør, kraftvarme, overskudsvarme fra elforsyning og industri, solvarme og varmepumper. Fjernvarmen er kendetegnet ved dels at være non-profit, dels at forbrugere og ejere typisk har samme interesser, enten gennem andelsforeninger eller via kommunale selskaber. Fjernvarmen er også kendetegnet ved stordriftsfordele og grøn energiudnyttelse og kan således overordnet set karakteriseres som effektiv forsyning med konkurrencedygtige varmepriser. Fjernvarmen leverer til godt 63 procent af alle danske husstande. Fjernvarmeprisen som landsgennemsnit var for et familiehus på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år i 2014 på godt kr./år 2. Tilsvarende var prisen for opvarmning med fyringsolie næsten kr./år og opvarmning med naturgas kostede som landsgennemsnit kr./år for et standardhus. Langt størstedelen af fjernvarmens udgifter ligger på brændselsindkøb, moms og afgifter. Kun cirka 5 procent vedrører administration, se figur 1, hvoraf omkring det ene procentpoint går til den statslige pålagte energispareforpligtelse. Figur % af fjernvarmens omkostninger er bundet i produktion og distributionsnet 1 Der er stor spredning i varmepriserne. 137 værker (typisk små naturgasfyrede værker) havde i 2014 varmepriser, der var højere end opvarmning med naturgas. Fire værker havde varmepriser, der var højere end opvarmning med olie. 2 Kilde: Dansk Fjernvarmes årlige prisstatistik, 2014.

4 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 4 Netop de lave og konkurrencedygtige priser i fjernvarmen giver ikke bare fjernvarmekunderne billig varme, men betyder også, at de danske eksportvirksomheder har en stærk hjemmebase, som giver mulighed for eksport af fjernvarmekomponenter og systemer. Fjernvarmens udvikling og prisforhold er i høj grad bestemt af politiske tiltag. Hvis der ændres på den nuværende regulering, og konsekvensen bliver højere varmepriser for forbrugere af fjernvarme, vil det svække fjernvarmens udbredelse og evne til at indgå i synergi med el-, affalds- og gassektorerne. Det kan føre til nedgang i fjernvarmeudviklingen, dårlig omtale internationalt og risikere at skade danske eksportsektorers mulighed for vækst i udlandet. De mange års opbygning og ekspertise inden for fjernvarme har betydet, at danske fjernvarmekompetencer er attraktive i udlandet. Således nyder en række store, kendte virksomheder som Danfoss, Logstor, Kamstrup, Grundfos, B&W Vølund og ABB godt af den velfungerende danske fjernvarmesektor. Ligeledes gælder de store rådgivervirksomheder blandt andre COWI, Rambøll og Grontmij. Den danske fjernvarmesektors evne til at udvikle helhedsløsninger har gjort Danmark til en showcase for udenlandske delegationer. Udsigterne for dansk eksport af fjernvarme er positive. Den danske fjernvarmesektor har dog indtil nu og kun i ganske få tilfælde haft evnen til at sammensætte et dansk konsortium, der kan levere hele værdikæden fra projekt til leverance af fjernvarmesystemet. Den væsentligste årsag hertil er, at det til trods for, at der findes projektideer i EU, Kina og Østeuropa, så har de toneangivende virksomheder tøvet med at påtage sig den opgave, der ligger i at få udviklet projektideer til konkrete bankable projekter, der kan føre til danske leverancer eller systemeksport. I dag omsætter den danske fjernvarmebranche for 33,6 milliarder kroner, hvoraf 5 milliarder kroner er til eksport. Fjernvarmeværkernes andel udgør over 22 milliarder kroner. Der er store forventninger til vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi samt rådgivning, der forventes at runde 10 milliarder kroner i Fjernvarmesektoren beskæftiger alene ansatte. I 2013 var der direkte beskæftigede i branchen. En fortsat stærk fjernvarmesektor med fokus på grøn omstilling og vækst samt konkurrencedygtige varmepriser synes derfor at være et godt afsæt for danske virksomheders muligheder for at skabe eksport og flere danske arbejdspladser. 3 Kilde: Fjernvarmeindustrien (DBDH og FIF Marketing)

5 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 5 2 Risici og muligheder for systemeksport Høje varmepriser, som oftest kan føres tilbage på politisk bestemte forhold risikerer at svække fjernvarmeudviklingen og skade den danske eksportsektors mulighed for vækst i udlandet. Brancheorganisationerne, DBDH, DI-Energiindustrien og Grøn Energi samt Energistyrelsen har noteret en spirende efterspørgsel på fjernvarmesystemer. Den danske fjernvarmebranche står dog over for en umiddelbar udfordring. Traditionelt set har leverandører af teknologi og know-how til fjernvarmebranchen kunnet agere og levere ud fra specifikke produktudbud. Det nye er, at der skal leveres efter funktionsudbud, hvor udenlandske kommuner med videre efterspørger ejerskab, funktion, regulering og drift af den komplette leverance. Den danske fjernvarmeindustri har indtil nu og kun i ganske få tilfælde sammensat et dansk eksportkonsortium. I en række andre europæiske lande tilbyder multinationale selskaber som E.On, Dalkia/Veolia og Cofely kommercielle systemløsninger til lokale fjernvarmeområder i europæiske byer. Kommunale danske selskaber kan sammen med rådgiverne være med til at bygge bro mellem danske eksportvirksomheder og lokale byområder i EU. Kommunale varmeselskaber kan allerede i dag involvere sig i systemeksport og har allerede bidraget til kapacitetsopbygning i udenlandske fjernvarmeselskaber ved udlån af medarbejdere og deltagelse i delegationer. 2.1 Nye udfordringer og muligheder i Europa Nye drivers kan betyde udvidelse af markederne for fjernvarme i Europa. Tyskland har blandt andet brug for løsninger til at balancere deres meget ufleksible elproduktion, mens UK har brug for en løsning på deres fuel poverty problemer. Energistyrelsen og Udenrigsministeriets eksportråd har prioriteret Tyskland og UK som indsatslande. De to lande har vist stor interesse for samarbejde med danske myndigheder og virksomheder, og der er måske en mulighed for at påvirke energipolitikken med udgangspunkt i den danske energimodel, hvor fjernvarme har spillet en væsentlig rolle. Især anvendelsen af overskudsvarme fra el-produktion kunne forbedre landenes energieffektivitet.

6 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 6 3 Vi skal satse på systemeksport Grøn Energi har i en medlemsdrevet arbejdsgruppe (se bilag 1) arbejdet med modeller for systemeksport. Arbejdsgruppen har kortlagt, hvordan en model for systemeksport kan skrues sammen, og hvilke danske leverandører, der specifikt kan bidrage. Hovedopgaven er, at kapitalisere den world-class viden, som findes i Danmark inden for fjernvarmesystemer fra planlægning, anlæg og drift, inkl. driftsoptimering. gøre kagen større hvilket betyder at udvikle og gennemføre flere eksportprojekter samtidigt med, at det eksisterende komponentsalg fortætter. finde den internationale danske fjernvarmeentreprenør, der skal fungere som drivkraft. Nedenstående figur 2 giver et billede på typisk fordeling af de totale projektomkostninger. Figur 2. Leverandører til eksportprojekt (% af omkostninger).

7 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 7 4 Konsortiemodeller ved systemeksport Hver fase i et projekt fra første ide til anlæg, idriftsættelse og finansiering har forskellige karakteristika og risici. Byggeklodser for det samlede forløb er vist i figur 4. Et enkelt systemeksport-projekt kan bestå af samtlige fire byggeklodser eller af den blå byggeklods alene eller sammen med en eller flere af de andre. Byggeklodserne Figur 3. Byggeklodser ved systemeksport. Nedenfor er de forskellige hovedaktører/spillere i et fjernvarmeprojekt og deres drivers beskrevet. De danske spillere Leverandørerne Fjernvarmeselskaberne Rådgiverene Entreprenørerne Pensionskasserne Primær rolle /driver i systemeksport Øge salget og udbrede fjernvarme, så kagen bliver større. Opfylde kundernes behov om leverance. Mulighed for nye forretningsområder. Øge salget af rådgivning. Tage Turn-key risiko og sikre afkast. Lokalkendskab. Investerer langsigtet med stabilt afkast.

8 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer Konsortier; Projektudvikling Projektudvikling af nye fjernvarmeprojekter foregår i dag ikke systematisk inden for fjernvarmesektoren. Det er overladt til den lokale, udenlandske fjernvarmeaktør at stå for udbygning og planlægning af systemer. Dette betyder, at det er svært at få udbredt fjernvarme de steder, hvor der ikke i forvejen er tradition for det, og løsningerne, som ikke er kendt af de lokale fjernvarmeaktører, kommer ikke i spil. Et projektudviklingsforløb er langt. Det begynder som regel helt overordnet med, at der udvikles ideer baseret på visioner og mål for energiforsyningen. Ideer screenes og måske kommer en række konkrete projekter på bordet, som så igen gennemgår en analyse, før et endeligt projekt kan forberedes til beslutning. Fra første ide til investeringsbeslutning kan der typisk gå tre til fem år. Figur 5 viser et forslag til, hvordan den danske fjernvarme branche kan gå sammen. Figur 4. Konsortium for projektudvikling. 4.2 Konsortier; Projektgennemførelse Nedenstående model, hvor en eller flere af de danske leverandører går sammen med en dansk og måske lokal entreprenør. Figur 5. Konsortium for Turn-Key.

9 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer Konsortier; Fjernvarmedrift At stå for driften af et fjernvarmesystem kræver enten, at man er ejer af fjernvarmesystemet/selskabet eller, at man indgår driftsaftale. I begge tilfælde skal man være til stede lokalt. De danske kommunale og andelsejede fjernvarmeselskaber er de danske aktører, der har størst erfaring med fjernvarme drift. Nedenstående model til konsortium for fjernvarmedrift er et bud på, hvorledes opgaven kunne løses. Figur 6. Konsortium for fjernvarmedrift. Modellen foreslår, at de største fjernvarmeselskaber i Danmark laver et nye fælles selskab, som de hver kun har en lille ejerandel af. Dermed begrænses deres risiko. 4.4 Finansiering Finansiering af fjernvarmesystemer er det største problem i Østeuropa, Rusland og Kina, da de selskaber, der gerne vil bygge systemerne, ikke altid er kreditværdige. Dermed kan projekterne ikke altid blive bankable, og det kan være en fordel for eller et krav til en turn-key leverandør at have finansiering med i pakken. Et finansierings-set-up afhænger af det konkrete projekt og af de præferencer og krav, der kommer sammen med pengene. En mulighed er at lave en finansieringsmodel sammen med danske pensionskasser. Da pensionskasser normalt vil være interesserede i afkast over en periode typisk år og normalt vil overlade turn-key risikoen og en eventuel profit i denne fase til en entreprenør er en af de kritiske forudsætninger for, at ovenstående setup er muligt, at man kan finde bankable projekter, hvor drift over en længere periode er en del af projektet.

10 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 10 5 Opsamling Fjernvarmeranchen kan få fordel af at stifte et fælles projektudviklingsselskab, hvor alle bidrager til at få konkrete projekter udviklet. Et sådan set-up kan implementeres forholdsvis nemt og med begrænset risiko. Hvis de rigtige bankable projekter kan udvikles, er en Fjernvarme Fond som finansieringsinstrument også relativt enkelt at sætte op. Modellen er kendt inden for blandt andet vindenergi og biomasse. Det kræver en del mere, hvis en ny entreprenør og driftsselskab skal på banen. Her skal flere parter være villige til at se på nye forretningsmodeller og også være villige til at løbe en større risiko. Udfordringen med alle modellerne er, at der er relativt mange parter involveret og mangel på en international dansk fjernvarmeentreprenør som naturlig leder. Alt i alt er konklusionen dog, at det er muligt, om end krævende, at etablere konkret konsortiedannelse for systemeksport af fjernvarme for hele værdikæden. Udfordringen er især, der mangler en entreprenør, der er villig til at stå i spidsen. det er ikke en udfordring at finde mulige projektideer i såvel Tyskland, UK, Kina og Østeuropa, men en dansk virksomhed skal påtage sig den opgave, der ligger i at få udviklet disse ideer til konkrete bankable projekter, der en dag kan føre til danske leverancer eller systemeksport.

11 Systemeksport af fjernvarme Plan for danske virksomheders muligheder for at eksportere fjernvarmesystemer 11 Bilag 1 - Grøn Energis sammensætning i arbejdet for eksport af fjernvarmesystemer Grøn Energi besluttede i sommeren 2014 at nedsætte en arbejdsgruppe for systemeksport af fjernvarme og valgte med oprettelse af arbejdsgruppen at sætte fokus på systemeksport for dermed at medvirke til at styrke den danske fjernvarmebranches eksport af energiteknologi. Arbejdsgruppens formål var at udarbejde forslag til sammensætning af relevante, danske virksomheder i et konsortium, der skal kunne varetage alle led i værdikæden, herunder håndtering af myndigheder og politikere, rådgivning og design, planlægning og anlæg af fjernvarmesystemer, og drift og vedligehold af systemet, samt eventuelt være ejer af systemet og sørge for finansieringen. Medlemmerne i arbejdsgruppen for systemeksport er: Danfoss District Heating Grundfos Kamstrup LOGSTOR DBDH Fjernvarme Fyn Grøn Energi DI Energibranchen Casper Waad Svane Nielsen Christian Friis Schaarup Knud Bonde Jørgen Ægidius Lars Gullev Jan Strømvig Jesper Koch Hans Peter Slente/Morten Duedahl Birgitte Brinch Madsen er tilknyttet som konsulent for Grøn Energi. Arbejdet for systemeksport har været fulgt og styret af Grøn Energis bestyrelse, som er: Grøn Energis Bestyrelse Formand Anders Eldrup Danfoss Lars Tveen Aalborg Universitet Henrik Lund DBDH Lars Gullev Dansk Fjernvarme Lars Therkildsen DI-Energibranchen Troels Ranis Grundfos Mads Prebensen LOGSTOR Jørgen Ægidius Kamstrup Knud Bonde Grøn Energis sekretariat Grøn Energi Jesper Koch Dansk Fjernvarme Kim Mortensen

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE

FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE FORSYNINGSSEKTORENS ERHVERVSPOTENTIALE HOVEDRESULTATER OG FORSLAGSKATALOG FRA AXCELFUTURES ADVISORY BOARD FEBRUAR 2015 Axcelfuture har ønsket at stille skarpt på erhvervspotentialet i forsyningssektoren,

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed

Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed Den almene sektors bidrag til klimamål og tilgængelighed BL - Danmarks Almene Boliger 28 oktober 2014 Forfattere: Martin Bo Hansen, Senior Economist Anders Kjøller-Hansen, Economist Helge Sigurd Næss-Schmidt,

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere