10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER 10 11. STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) 11"

Transkript

1 N O T A T Bilag 1 til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører diagnostiske undersøgelser til brug for praktiserende læger og speciallæger samt behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske lidelser 1. OMFATTEDE LEVERANDØRER 4 2. DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER OG BEHANDLINGER 4 3. KONTROL SAMT AMBULANTE YDELSER 5 4. BEHANDLINGER OG AMBULANTE YDELSER 5 5. GENEREL ANÆSTESI VED AMBULANT BEHANDLING (GÆLDER IKKE FOR BEHANDLINGER NÆVNT I DETTE BILAG) 6 6. IMPLANTATER/PROTESER 6 7. SYNOVECTOMI 7 8. FEDMEOPERATIONER (REGIONSFUNKTION) 7 9. FORSØGSORDNING VEDRØRENDE HÅNDTERING AF KIRURGISKE KOMPLIKATIONER EFTER FEDMEOPERATION KNÆ- OG HOFTEALLOPLASTIKOPERATIONER STIVGØRENDE RYGOPERATION (REGIONSFUNKTION) INDSÆTTELSE AF DISKUSPROTESE (HØJT SPECIALISERET FUNKTION) 12

2 13. KORSBÅNDSOPERATIONER 12 Side LASERBEHANDLING AF HUD FJERNELSE AF NEGL KARPALTUNNEL REKONSTRUKTION AF TROMMEHINDE MED TYMPANOPLASTIK REKONSTRUKTION AF TROMMEHINDE VARICER (OPERATIV BEHANDLING) BROKOPERATIONER I LYSKEN RESEKTION ELLER EXCISION AF FASCIE I HÅNDLED ELLER HÅND (DUPUYTREN OPERATION) FOTODOKUMENTATION I FORBINDELSE MED PLASTIKKIRURGI REKONSTRUKTION AF BRYST BRYSTKIRURGI OFTALMOLOGI (FOR TUNGE ØJENLÅG OGSÅ SPECIALET PLASTIKKIRURGI) FORLØBSTAKST 1: OPERATION FOR TUNGE ØJENLÅG FORLØBSTAKSTER VEDR. REFRAKTIONSKIRURGI (FORLØBSTAKSTER 2,4,5,7) FORLØBSTAKST 3: OPERATION FOR GRÅ STÆR OFTAMOLOGISKE FORLØB OPERATION FOR STRITØRER 24

3 31. BLOKADER OG INJEKTIONER 24 Side RØNTGENUNDERSØGELSER, ULTRALYD OG SCANNINGER EVENTRECORDER ENDOSKOPISKE UNDERSØGELSER AF MAVE-TARMREGION ARTROSKOPI I KNÆLED SØVNAPNØ FORLØB FOR ALBUE, SKULDER OG KNÆ FORLÆNGET KONTROLPERIODE (KUN BPKS MEDLEMMER, DER HAR DE RELEVANTE KODER) FORLÆNGET KONTROLPERIODE I FORBINDELSE MED KONSERVATIV BEHANDLING PTCA (BALLONUDVIDELSE AF KRANSPULSÅRE) INKL. 1 BALLONKATETER OG INDLÆGGELSE OP TIL 5 DØGN DC-KONVERTERING (CARDIOVERSIO DC SYNCHRONISATA) BFFA NÆSETAMPONADER FJERNELSE AF OSTEOSYNTESEMATERIALE ICD-BEHANDLING (HØJT SPECIALISERET FUNKTION) OPSTART AF MEDICINSK BEHANDLING FOR INFLAMMATORISKE LEDSYGDOMME ELLER POLYMYALGIA REUMATIKA (RE2B) HOVEDPINE NE21-RF OG NE22-RF DERMATOLOGISK BEHANDLING MED BOTULINUMTOKSIN MOD SVÆR SVEDTENDENS 38

4 I dette bilag anvendes betegnelsen diagnostisk undersøgelse, hvor der menes en diagnostisk undersøgelse til brug for udredning hos almen praktiserende læge eller praktiserende speciallæge jf. Sundhedslovens 82 a Side 4 1. Omfattede leverandører Dette bilag gælder for private leverandører, hvor den virksomhedsansvarlige læge ikke har et ydernummer. Det vil sige leverandører, der ikke er omfattet af overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. De konkrete behandlinger i dette bilag gælder kun for leverandører, som på eller og indberetningsplatformen har aftaler om de konkrete behandlingskoder. Det fremgår i dette bilag, hvis der er aftalt en takst, hvor behandling og konsultationer honoreres efter særlige vilkår. 2. Diagnostiske undersøgelser og behandlinger De diagnostiske undersøgelser og behandlinger, der er omfattet af kontrakten, fremgår af eller hvoraf nogle også fremgår af dette bilag. Dette bilags diagnostiske undersøgelser og behandlinger er kun gældende for den enkelte leverandør, for så vidt de også fremgår af leverandørens koder på eller Alle diagnostiske undersøgelser og behandlinger i bilaget er at betragte som forløbstakster, medmindre andet fremgår af bilaget eller eller En forløbstakst omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv., anæstesi, udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår af dette bilag eller eller samt genoptræning under indlæggelsen. Derudover gælder de generelle vilkår fra kontrakten. De øvrige diagnostiske undersøgelser og behandlinger og takster i bilaget, som ikke er forløbstakster, omfatter alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, under indlæggelsen og ambulant behandling samt anæstesi og genoptræning under indlæggelsen samt udgifter til proteser, implantater mv., med mindre andet fremgår af dette bilag eller eller Endvidere er nødvendig medicin i relation til behandling, herunder under indlæggelse, samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug herudover, omfattet af kontrakten.

5 3. Kontrol samt ambulante ydelser Side 5 Det fremgår af eller samt indberetningsplatformen, om der for den enkelte behandling er aftalt en takst for et samlet forløb eller alene for behandlingen. Hvis der er henvist til et samlet forløb, omfatter det hele forløbet, og der kan ikke opkræves yderligere. Er patienten henvist til udredning og behandling hos leverandøren, kan der ikke honoreres for AAF-koder mellem udrednings afslutning og behandlingens opstart. Hvis der kun er henvist til en behandling, hvor der alene er aftalt en takst for behandlingen, kan leverandøren særskilt honoreres for forundersøgelse, konsultation(er) og kontrol(er). Røntgenundersøgelser, scanninger m.v. kan efter aftale med regionen honoreres særskilt. I det omfang leverandøren foretager en forundersøgelse af patienten inden indgrebet, afregnes denne med AAF21 kr såfremt forundersøgelsen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet, samt at der ikke er tale om en behandling, der afregnes som samlet forløb. Forundersøgelser skal registreres såvel i Landspatientregisteret, som i patientjournalen. Som udgangspunkt vil der være behandlinger af mindre karakter, hvor det er åbenbart, at patienten er færdig udredt, og der ikke er behov for forundersøgelse. Leverandøren skal til enhver tid kunne godtgøre behovet for et førstegangsbesøg. Såfremt der udføres andre undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag som forundersøgelsen eller kontrollen, kan der kun opkræves for den dyreste behandling. Enkelte tilfælde kan undtages, men kun efter særskilt skriftlig aftale med henvisende enhed, eller såfremt det er specificeret andet sted i dette bilag. I det omfang leverandøren udfører yderligere nødvendige konsultationer (yderligere kontroller), afregnes sådanne konsultationer kr. 676, såfremt konsultationen ikke finder sted samme dag som selve behandlingen/indgrebet. Der kan ikke tages særskilt betaling for kontrolundersøgelser, som udføres samme dag som selve indgrebet. Der kan kun udføres kontrolundersøgelser indtil 4 måneder efter behandlingen. Undtaget fra dette er operation for abdomen pendens (KQBJ30) samt operationer hvor danske referenceprogrammer samt nationale database registreringer kræver opfølgning i mere end 4 måneder (f.eks. ledbåndsrekonstruktion i knæleddet, KNGE*, hvor national database registrering kræver opfølgning efter 1 år). 4. Behandlinger og ambulante ydelser Det fremgår af eller samt indberetningsplatformen, hvilke ambulante behandlinger, der kan tillægges en tillægstakst. Disse behandlinger er markeret med proceduretakst kr.

6 Såfremt der udføres flere undersøgelser/behandlinger/indgreb samme dag, kan der kun opkræves for den dyreste behandling medmindre andet fremgår af dette bilag. Enkelt tilfælde kan undtages efter aftale med henvisende enhed, eller såfremt det er specificeret i dette bilag. Såfremt der er tale om behandlinger inden for to forskellige områder (eksempelvis knæ og skulder) på to forskellige henvisninger, så kan der opkræves betaling for to besøg på samme dag. Side 6 5. Generel anæstesi ved ambulant behandling (gælder ikke for behandlinger nævnt i dette bilag) Ambulant behandling, hvor der vurderes behov for generel anæstesi, defineres takstmæssigt som en behandling, hvor der opkræves konsultationshonorar i forbindelse med indgrebet, det vil sige de behandlinger, der på eller er markeret med x kr kr. Generel anæstesi honoreres med kr, såfremt det fremgår af henvisningsblanketten, at det skal benyttes, eller der foreligger en anden skriftlig aftale med den henvisende enhed. For de takster, der ikke er markeret med x kr , er anæstesi indeholdt i taksten, med mindre andet fremgår af bilaget. Generel anæstesi defineres som al anæstesibehandling, hvor anæstesilæge varetager narkosen (inkl. rygmarvsbedøvelse og axillarisblok). Det er en forudsætning, at det fremgår af henvisningsblanketten, at der skal benyttes generel anæstesi, eller at der foreligger anden skriftlig aftale med henvisende enhed herom. 6. Implantater/proteser For alle implantater/proteser mv. gælder det, at der anvendes det implantat/protese mv., som ud fra en faglig vurdering er bedst egnet til den pågældende patient. I forhold til de implantater/proteser mv., som regionerne refunderer ud over den aftalte takst, er leverandøren forpligtet til altid at søge at opnå de bedst mulige priser ved indkøb af implantater/proteser mv., som anvendes i forbindelse med behandling af patienten i henhold til denne kontrakt. Regionen kan til enhver tid indlede en dialog med den private leverandør vedrørende valg af, og omkostninger ved, et implantat eller en protese. Ligger omkostningen for et implantat eller en protese væsentligt over regionernes egen omkostning (5-10 %), tillagt moms, kan regionen udbede sig ydereligere dokumentation på baggrunden for dette. På de specifikke områder, hvor leverandøren refunderes af patientens hjemregion for udgiften til de anvendte implantater/proteser mv. uden refusionsgrænse, gælder det, at refusionen svarer til leverandørens indkøbspris for dette inkl. moms og fratrukket evt. rabatter.

7 Endvidere betragtes alle ovenstående implantater/proteser mv. som særydelser og registres som SYD01 (ambulant særydelse: Behandlingshjælpemidler for mere end 600 kr.). Side 7 Cement til cementerede proteser refunderes også særskilt, for de behandlinger hvor der er aftalt særskilt refusion af implantat/protese. Der skal ved afregningen for behandlingen medsendes kopi af faktura for implantater/proteser. Derudover skal implantatets/protesens kode indsættes i patientens journal. Behandlinger hvor der er aftalt særskilt refusion af implantater/proteser til kostpris fremgår af dette bilag. 7. Synovectomi For synovectomi honoreres der kun for dette, hvor det specifikt fremgår af henvisningen, at der skal ske behandling for synovectomi, eller at der på anden måde er givet skriftlig accept af dette fra henvisende enhed. 8. Fedmeoperationer (regionsfunktion) Fedmeoperationer foregår i henhold til det nationale referenceprogram og honoreres i henhold til nedenstående. Leverandøren beskriver, hvordan forløbene konkret er tilrettelagt og fremsender denne efter anmodning fra regionerne og/eller Danske Regioner. Der er aftalt tre forskellige forløbstakster i forbindelse med fedmekirurgisk behandling. Taksten varierer således afhængigt af hvor stor en del af forløbet, der foregår i regi af leverandøren. Forløbstakst 1 anvendes i de tilfælde, hvor patienten kun får foretaget den medicinske forundersøgelse og forbehandling hos leverandøren. Der findes en selvstændig takst for forundersøgelsen, som anvendes, hvis patientens forløb afsluttes efter forundersøgelsen. Forløbstakst 2 anvendes i de tilfælde, hvor patienten får foretaget det operative indgreb samt det efterfølgende kontrolforløb hos leverandøren. I dette forløb findes en selvstændig takst for operationen, som anvendes, hvis patienten ønsker, at efterbehandling og kontrol skal foregå på en offentlig afdeling. Forløbstakst 3 dækker det fulde fedmekirurgiske forløb fra forundersøgelse til og med kontrol og opfølgning. Denne forløbstakst anvendes, hvis patienten får foretaget hele det fedmekirurgiske forløb hos leverandøren. Honoreringen for et fuldt fedmekirurgisk forløb er delt i to. Efter operationen honoreres den medicinske forundersøgelse, forbehandling og operation. Den sidste del af honoreringen (efterbehandling og kontrol) falder, når forløbet er endeligt afsluttet. Ved fakturering

8 af den sidste del af beløbet, skal der i fakturaen medsendes en samlet oversigt, hvoraf det fremgår, hvad der tidligere er faktureret, og hvad der mangler at blive faktureret. Det samlede beløb for faktureringen kan ikke overstige for gastric banding og kr. for gastric bypass. Side 8 Behandlingskode Tekst Takst (kr.) Forløbstakst 1 XY21 1) Forundersøgelse kr. XY22 Forbehandling for fedmekirurgi kr. I alt hele den medicinske behandling kr. Forløbstakst 2 KJDF10, Laparoskopisk gastric bypass kr. 11 KJDF20, Laporoskopisk gastric banding XY23 Efterbehandlings- og kontrolforløb kr. I alt gastric banding kr. I alt gastric bypass kr. XY24 XY24 Forløbstakst 3 Gastric banding: Fuldt fedmekirurgiskforløb inkl. forundersøgelse, forbehandling, operation, efterbehandling og kontrol Gastric bypass: Fuldt fedmekirurgiskforløb inkl. forundersøgelse, forbehandling, operation, efterbehandling og kontrol kr kr. 9. Forsøgsordning vedrørende håndtering af kirurgiske komplikationer efter fedmeoperation Som forsøgsordning etableres der mulighed for, at en privat leverandør der er godkendt til at foretage fedmeoperationer får mulighed for, at varetage eventuelle udvalgte kirurgiske komplikationer efter fedmeoperation. Nedenstående forhold skal dog være opfyldt, før at en behandling af en komplikation kan lade sig gøre. Komplikationen skal være kirurgisk og fremgå af nedenstående. Patienten vælger selv, hvorvidt denne ønsker at få varetaget en eventuel komplikation hos den private leverandør eller på et offentligt sygehus. Komplikationen skal være opstået inden for maksimalt 30 dage efter selve operationen hos den private leverandør.

9 Regionen kan på egen hånd lave aftale med den private leverandør om håndtering af en komplikation efter 30 dage. Behandling af en komplikation kan kun ske, hvis det af den behandlingsansvarlige læge vurderes fagligt forsvarligt. Komplikationer der kræver intensiv behandling eller anden specialiseret behandling, kan ikke varetages af den private leverandør og skal uden forsinkelse sendes til et offentligt hospital. Patienten kan selv eller via. den regionale visitation, kontakte den private leverandør med henblik på at få behandlet komplikationen. Den private leverandør skal dog til enhver tid orientere den regionale visitation, når de har modtaget patienten samt redegøre for, hvilken komplikation patienten har, herunder komplikationens procedurekode. Side 9 Af tabel 1 fremgår de kirurgiske komplikationer der i sjældne tilfælde kan opstå under indlæggelsen og dermed ikke giver en ekstra takst. De kirurgiske komplikationer der er dækket af forsøgsordningen og som der kan opkræves betaling for fremgår af tabel 2. Tabel 1: Koder for kirurgiske komplikationer opstået under indlæggelse Komplikation Takst Tekst SKS kode Primær blødning - Varetages under primær indlæggelse og er derfor indeholdt i nuværende takst for fedmeforløb. KJWE01 Primær perforation, anastomose brist Sekundær anastomose brist Anastomose forsnævring - Varetages under primær indlæggelse og er derfor indeholdt i nuværende takst for fedmeforløb. KJWF01 Tabel 2: Koder for kirurgiske komplikationer opstået efter udskrivelse Komplikation Takst Tekst SKS kode kr. Defineret som anastomosebrist efter udskrivningen KJWF01 + (DRG2601) KJWF00 her- Internt nie kr. (DRG2603) kr. (DRG1009) Opstår tidligt i forløbet, ofte inden for de første uger efter operationen. Ofte behov for gastroskopi og dilation. Opstår sent i forløbet. Der vil ofte være behov for laporaskopisk operation. KJCA55/KJ AH01 + KJWW98 KJAH01+ KJWW97 Afregning for behandling af komplikation hos en fedmeopereret patient opstået efter udskrivelse Den private leverandør afregnes til 50 procent af den til enhver tid gældende DRG-takst for den procedurekode behandlingen af patientens komplikation henhører til.

10 Alle taksterne omfatter alle nødvendige præoperative, peroperative og postoperative undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebet, herunder også sårskift, fjernelse af sutur, relevante bandager mv. anæstesi, udgifter til implantater, overvågning mv. Side 10 Registrering Når den private leverandør skal registrere en komplikation, skal der til den operative kode tilføjes en kode for reoperation, disse koder fremgår af tabel 2 og er KJWF00, KJWW98 og KJWW97. De tre forskellige koder anvendes i forbindelse med de koder, de står sammen med i tabel 2. Eksempelvis skal et internt hernie registreres som KJAH01 + KJWW97. På sygehusvalg.dk er komplikationer i forbindelse med en fedmeoperation registreret som XY26 (sekundær anastomose brist), XY27 (anastomose forsnævring) og XY28 (Internt hernie). 10. Knæ- og hoftealloplastikoperationer Knæ- og hoftealloplastikoperationer (primær indsættelse) honoreres i henhold til nedenstående. Primær ledprotese implantation i hofteled Primær ledprotese implantation i knæled KNFB01, 02, 11, 12, 20, 30, 40, 59 KNGB01, 02, 04, 11, 12, 14, 20, 30, 40, kr kr. Leverandøren refunderes derudover særskilt for protese/implantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i taksten. Særskilt refusion for implantat gælder kun for ovennævnte koder. De procedurekoder for knæ- og hoftealloplastikoperationer, der ikke er nævnt i ovenstående, honoreres i henhold til taksten på eller samt indberetningsplatformen, og implantater/proteser refunderes ikke særskilt for disse. Honorering for flere operationer pr. dag Hvis det lægefagligt set og under hensyntagen til patienten vurderes, at der kan foretages dobbeltsidig operation vedr. knæalloplastik på samme dag, honoreres leverandøren for begge operationer. Første knæalloplastik honoreres til ovennævnte takst, og den anden knæalloplastik honoreres til 50 pct. af taksen. Derudover honoreres proteseprisen for begge operationer. Det er kun de koder for knæalloplastik, der er nævnt i ovenstående, hvor der kan honoreres for dobbeltsidig operation samme dag.

11 Det er dog en forudsætning, at der foreligger henvisning til, at patienten skal have udført knæalloplastikker i begge knæ, eller at der foreligger anden skriftlig aftale med henvisende enhed. Side 11 Refusionsgrænse af protesepris for knæ- og hoftealloplastikoperationer For knæ- og hoftealloplastikoperationer er der fastsat en grænse for refusionens størrelse for knæ- og hofteproteser. Leverandøren får dermed refunderet implantater til kostpris, dog kan refusionen ikke overstige refusionsgrænserne. Refusionsgrænserne udgør: Knæprotese (cementeret): Kr plus moms ( kr.) Knæprotese (ucementeret): Kr plus moms ( kr.) Hofteprotese (cementeret): Kr plus moms ( kr.) Hofteprotese (ucementeret): Kr plus moms ( kr.) Revisionsoperationer for knæ- og hoftealloplastikoperationer For revisionsoperationer af knæ- og hoftealloplastikoperationer godtgøres leverandøren særskilt for proteseimplantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i taksten. Godtgørelsen for særskilt implantat gælder kun for nedenstående koder. Revisionsoperationer for knæalloplastikoperationer KNGC01, 11, 20, 21, 22, 24, 30, 31, 32, 34, 40, 41, 42 Revisionsoperationer for hoftealloplastikoperationer KNFC01, 02, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 40, 41, 42 Der er ingen refusionsgrænser på implantat/protesepris når det gælder revisionsalloplastikker. 11. Stivgørende rygoperation (regionsfunktion) Taksten er ikke en forløbstakst, og der afregnes derfor særskilt for forundersøgelse og evt. kontrol/kontroller. Stivgørende rygoperationer (KNAG) samt KABC21 honoreres i henhold til nedenstående Stivgørende rygoperation med fiksation KNAG41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 70, kr. + implantatpris 71, 72, 73, 74, 75, 76 Stivgørende rygoperation KNAG kr. +

12 KABC21 Stivgørende rygoperation uden fiksation 36, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, KNAG30, 31, 32, 33, 34, 35, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 Stivgørende rygoperation KNAG00A, 01A, 02A, 03A, 04A, 05A, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 implantatpris kr kr. Side 12 Leverandøren refunderes særskilt for protese/implantat, hvis dette er anført ovenfor, mens yderligere utensilier er inkluderet i taksten. Særskilt refusion for implantat gælder kun for ovennævnte koder. 12. Indsættelse af diskusprotese (højt specialiseret funktion) Taksten er ikke en forløbstakst og der afregnes derfor særskilt for forundersøgelse og evt. kontrol/kontroller. Indsættelse af diskusprotese (KNAB90, 91, 92, 93, 94) honoreres med kr Indsættelse af diskusprotese (KNAB95, 96) honoreres med kr Leverandøren godtgøres derudover særskilt for protese/implantat, mens yderligere utensilier er inkluderet i taksten. Godtgørelsen for særskilt implantat gælder kun for ovennævnte koder. 13. Korsbåndsoperationer For nedenstående korsbåndsoperationer gælder taksterne i nedenstående tabel, og disse fremgår også af eller og indberetningsplatformen. Taksten er ikke en forløbstakst, og der afregnes derfor særskilt for forundersøgelse og evt. kontrol/kontroller. Korsbåndsoperation 1 KNGE21 KNGE22 KNGE26 KNGE31 KNGE32 KNGE34 KNGE35 KNGE36 KNGE42B KNGE43C KNGE44C KNGE44D Større korsbåndsoperationer KNGE45H Det gælder dog, at såfremt det fremgår af henvisningen, at patienten skal have foretaget en af følgende behandlinger: KNGE45B, KNGE45C, KNGE45D, KNGE45E kombineret

13 med en af følgende behandlinger: KNGE43C, KNGE43D, KNGE44C, så honoreres disse to behandlinger samlet med kr. Side Laserbehandling af hud Der er indeholdt fire laserbehandlinger i denne behandling. Laser- og fotokoagulation af hud KQAA40, KQBA40, KQCA40, KQDA kr. Hvis patienten har behov for yderligere behandling efter fire behandlinger, honoreres disse med kr pr. gang. Det er en forudsætning for at udføre yderligere laserbehandling, at der foreligger en skriftlig aftale med henvisende enhed. 15. Fjernelse af negl Fjernelse af negl KQDH kr. Hertil kommer et tillæg på ved indlæggelse. 16. Karpaltunnel Karpaltunnel KACC kr Rekonstruktion af trommehinde med tympanoplastik Rekonstruktion af trommehinde med tympanoplastik (ambulant) Rekonstruktion af trommehinde med tympanoplastik (stationær) KDCD00 KDCD kr kr. 18. Rekonstruktion af trommehinde Rekonstruktion af trommehinde KDCD kr. 19. Varicer (operativ behandling) Operation for varicer KPHB10, 11, 12, 13A, 14A, KPHC22, KPHD10A, 10B, 10E 11, 11A, 12A, 12B, 12E, 15 honoreres med kr Varicekoder, der ikke er nævnt her, honoreres som udgangspunkt også som et forløb.

14 For operation af recidiv varicer honoreres kr Operation af recidiv varicer er en regionsfunktion. Side 14 Taksterne gælder uanset hvilken anæstesiform, der benyttes. Honorering for flere operationer pr. dag Hvis der udføres dobbeltsidet operation eller operation på begge ben i forbindelse med samme indgreb på en af ovennævnte koder, vil 2. indgreb blive honoreret med 50 pct. af den aftalte takst. Det er en forudsætning, at patienten er henvist til operationer på begge ben, eller at der foreligger anden skriftlig aftale med henvisende enhed. Det er endvidere under forudsætning af, at det sker under hensyntagen til en lægefaglig vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssig for patienten 20. Brokoperationer i lysken Taksten er ikke en forløbstakst, og der afregnes derfor særskilt for forundersøgelse og evt. kontrol/kontroller. Honorering for flere operationer pr. dag Hvis der udføres operation på begge sider i forbindelse med samme indgreb på en af nedenstående koder, kan der ske honorering for begge operationer, hvor 2. indgreb bliver honoreret med 50 pct. af den takst, der fremgår af eller samt indberetningsplatformen. Det er en forudsætning, at der foreligger henvisning til operation på begge sider, for at der kan ske honorering herfor, eller at der foreligger anden skriftlig aftale herom med den henvisende enhed. Det er endvidere under forudsætning af, at det sker under hensyntagen til en lægefaglig vurdering af, hvad der er mest hensigtsmæssig for patienten. Operationskode KJAB00, 10, 11, 20, 30, 40, 96 KJAC10, 11, 30, 40, 96 Operationsnavn Brokoperationer 21. Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupuytren operation) Resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd (dupytren operation KNDM19) honoreres som forløb, der indbefatter førstegangsbesøg, selve operationen samt op til to kontroller. Ved behov for flere kontroller er dette inkluderet i taksten Forløbet honoreres med 9.296for almindelige operationer, uanset antallet af fingre, der opereres på, og uanset om behandlingen sker ambulant eller ved indlæggelse. Nålebehandlingen honoreres dog kun med kr.

15 For operation af recidiv med resektion eller excision af fascie i håndled eller hånd honoreres med kr. Operation af recidiv med resektion eller excision af fascie er en regionsfunktion. Side Fotodokumentation i forbindelse med plastikkirurgi Forud for plastikkirurgisk operation skal der i alle tilfælde foretages fotodokumentation. Der skal ligeledes i alle tilfælde foretages postoperativ fotodokumentation i forbindelse med afsluttende kontrol og i relevante tilfælde eksempelvis i tilfælde af komplikationer under det postoperative forløb. Fotodokumentationen skal indgå som del af patientens journal. 23. Rekonstruktion af bryst Rekonstruktion af mammae honoreres med kr for et samlet forløb. Rekonstruktion af mammae med implantat (KHAE) kr. Valg af behandlingsform bør i det enkelte tilfælde bero på en faglig medicinsk vurdering. Operationsmetode fastlægges inden forløbet i samråd med den henvisende enhed ved henvisende læge. Den nævnte takst er for rekonstruktion af et enkelt bryst og inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebene og under indlæggelser, herunder forundersøgelser, kontrol, evt. korrektion af modsidigt bryst, evt. indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning under indlæggelse, rekonstruktion af areola og brystvorte m. transpl. el. lap (KHAE20), mammiltatovering (KHAE25) samt udgifter til proteser, implantater mv. Behandlinger af senkomplikationer, der opstår efter patienten er afsluttet fra leverandøren, er ikke dækket af anførte takst. Honorering for flere indgreb samme dag Hvis det lægefagligt set og under hensyntagen til patienten vurderes, at der kan foretages operation på begge bryster på samme dag, honoreres andet forløb til 50 pct. af taksten, såfremt begge indgreb foretages samme dag. Det er dog en forudsætning, at der foreligger henvisning til, at patienten skal have udført brystrekonstruktion på begge bryster, eller at der foreligger anden skriftlig aftale med henvisende enhed.

16 24. Brystkirurgi Forstørrelse af bryst med protese (KHAD10) honoreres for ét bryst med kr. og for begge bryster med kr.. Hertil kommer muligheden for at viderefakturere implantater op til kr. Kopi af faktura for implantater vedlægges den endelige faktura. Side 16 Brystkirurgi (KHAD30, 35, 40 og 50) honoreres med kr for et samlet forløb. Denne takst er for operation af et enkelt bryst og inkluderer alle nødvendige undersøgelser og behandlinger i forbindelse med indgrebene og under indlæggelser, herunder forundersøgelser, kontrol, evt. korrektion af modsidigt bryst, evt. indlæggelse, evt. omkostninger som følge af komplikationer opstået under indgrebene, som ikke kræver akut indlæggelse på et offentligt sygehus, genoptræning under indlæggelse, Behandlinger af senkomplikationer, der opstår efter patienten er afsluttet fra leverandøren, er ikke dækket af anførte takst. Honorering for flere indgreb samme dag Hvis det lægefagligt set og under hensyntagen til patienten, vurderes, at der kan foretages brystoperation på begge bryster på samme dag, honoreres andet forløb til 50 pct. af taksten, såfremt begge indgreb foretages samme dag (dette er dog med undtagelse af koden KHAD10, jf. ovenfor). Det er dog en forudsætning, at der foreligger henvisning til, at patienten skal have udført operation på begge bryster, eller at der foreligger anden skriftlig aftale med henvisende enhed. 25. Oftalmologi (for tunge øjenlåg også specialet plastikkirurgi) Alle behandlinger inden for oftamologi defineret ved følgende SKS-koder: KC* er omfattet af forløbstakst. Dette betyder, at taksten omfatter opstart af behandling, selve behandlingen samt alle efterfølgende kontroller. Forløbene indeholder: Operationer inkl. linser, øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. Kontroller efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Da taksten er en forløbstakst, kan der ikke honoreres for ekstra konsultationer, medmindre andet er anført nedenfor. Er der henvist til operationer på begge øjne, kan disse udføres samme dag, hvis det lægefagligt vurderes korrekt. Taksten for andet øje er 90 % af taksten, hvad enten de opereres samme dag eller en anden dag.

17 Hvis der ved henvisningen ikke er anført indikation for operation på andet øje, men der under patientforløbet ved operation for første øje findes indikation for operation på andet øje, kan operation på andet øje kun udføres efter godkendelse fra den henvisende enhed. Forløbene er fordelt på nedenstående takster Side 17 Forløbstakst Kr. ét øje Kr. begge øjne 1 (Operation for tunge øjenlåg) (Operation for grå stær) Forløbstakst 1: Operation for tunge øjenlåg Taksten for KCBB** fastsættes ved første operation til kr Ved visitation og operation for overskydende hud på øvre øjenlåg skal Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer udmeldt den 1. maj 2012 eller senere reviderede versioner følges. Ved sygehusbehandling af patienter med overskydende hud på øvre øjenlåg er det en forudsætning, at både afstands- og symptomkriterierne er opfyldt, for at der er tale om en funktionel indikation. Er dette ikke tilfældet, betragtes tilstanden som kosmetisk og er dermed ikke omfattet af det udvidede frie sygehusvalg. Ved sygehusbehandling forstås endvidere, at der er mulighed for at operere i fuld bedøvelse. Dette forudsætter bl.a. tilknytning af speciallæge i anæstesiologi samt mulighed for overvåget opvågning. Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal i henhold til kontrakten følges, hvorfor Sundhedsstyrelsens anbefaling om at der tages før- og efter-billeder skal efterfølges. Disse billeder bør vedlægges journalen. 27. Forløbstakster vedr. refraktionskirurgi (forløbstakster 2,4,5,7) Laseroperation for nærsynethed og/eller bygningsfejl Patienten skal have et formuleret problem, der umulig- eller vanskeliggør anvendelse af briller eller kontaktlinser. Patienten skal være udredt til hornhinde-laserbehandling (KCGD*). Hornhinde-laserbehandling er ambulant og kan kun foretages på patienter, der er fyldt 20 år og har: nærsynethed (mere end 6 dioptrier på begge øjne) og/eller bygningsfejl (mere end 3 dioptrier på et eller begge øjne) anisometrop (forskel i brydningsstyrke på begge øjne) over 3 dioptrier

18 Er der ved henvisningen ikke lavet en forundersøgelse med specialapparatur til vurdering af, om patienten overhovedet kan behandles, kan dette foretages og honoreres særskilt som AAF22 ambulant besøg til 676 kr. Honoraret er det samme, uanset om der foretages linseopmåling på ét eller begge øjne. (En større andel bliver ikke opereret, eftersom behandling ikke er teknisk mulig, eller fordi patienten har urealistisk høje forventninger eller ikke har nogen gener ved brug af briller eller kontaktlinser.) Såfremt det vurderes, at der ikke findes indikation eller mulighed for operation, honoreres forundersøgelsen med kr Side 18 En laseroperation (KCGD*) omfatter hele patientforløbet, og følgende er omfattet i operationsforløbet: Operation for nærsynethed og/eller bygningsfejl med excimer laser og/eller mikrokeratom/femtosekund laser inkl. øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. 2 kontrolundersøgelser efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Et laseroperationsforløb for nærsynethed og/eller bygningsfejl honoreres med kr for et samlet forløb (anvendelse af excimer laser; KCGD10). kr for et samlet forløb (anvendelse af excimer laser og mikrokeratom; KCGD20A). kr for et samlet forløb (anvendelse af excimer laser og/eller femtosekund laser; KCGD20B). kr for et samlet forløb KCGD40. Behandling honoreres kun såfremt der foreligger nærsynethed større end 6 dioptrier på begge øjne og/eller bygningsfejl på 3 dioptrier på eet eller begge øjne eller anisometropi over 3 dioptrier. Linseoperation for nærsynethed eller langsynethed og eventuel bygningsfejl (takst 4) Patienten skal have et formuleret problem, der umulig- eller vanskeliggør anvendelse af briller eller kontaktlinser. En linseoperation (KCJA*) er ambulant behandling, og kan endvidere kun foretages af patienter, der er fyldt 20 år og har: Nærsynethed eller langsynethed større end 6 dioptrier på begge øjne. Er der ved henvisningen ikke lavet en forundersøgelse med specialapparatur til vurdering af, om patienten overhovedet kan behandles, kan dette foretages, og honoreres særskilt som AAF22 ambulant besøg til 676 kr. Honoraret er det samme, uanset om der foretages linseopmåling på ét eller begge øjne. (En større andel bliver ikke opereret, eftersom behandling ikke er teknisk mulig, eller fordi patienten har urealistisk høje forventninger, eller

19 ikke har nogen gener ved brug af briller eller kontaktlinser.) Såfremt der ved forundersøgelsen ikke findes indikation eller mulighed for operation, honoreres forundersøgelsen med kr Side 19 En linseoperation (KCJA*) omfatter hele patientforløbet, hvor følgende er omfattet: Operation for nærsynethed eller langsynethed og eventuel bygningsfejl inkl. linse, øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. 2 kontrolundersøgelser efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Et linseoperationsforløb for nærsynethed, langsynethed og eventuel bygningsfejl honoreres med kr for et samlet forløb. Behandling honoreres kun, såfremt der foreligger nærsynethed eller langsynethed større end 6 dioptrier på begge øjne. 28. Forløbstakst 3: Operation for grå stær En grå stær operation er defineret ved følgende koder: KCJC*, KCJD*, KCJE*, KCJG*, KCJW*. Følgende er, udover det i bilaget beskrevne vedrørende forløbstakster, omfattet i et grå stær forløb: Operation for grå stær med phacoapparatur, inkl. linse, øvrige materialer, medicin og lignende i forbindelse med indgrebet. Kontroller efter operation, hvorefter der fremsendes udskrivningsbrev til henvisende afdeling og øjenlæge. Operation for grå stær honoreres med kr Er der ved henvisningen ikke lavet en linseopmåling, kan denne foretages samme dag eller en anden dag. Linseopmålingen honoreres særskilt som AAF22 ambulant besøg til 676 kr. uanset om det er på ét eller to øjne. Vurderes det, at patienten har corneal astigmatisme (bygningsfejl i hornlinsen) på 1,5 dioptri eller mere, og det vurderes relevant med en torisk linse, kan ekstraomkostningerne ved denne type linse fremfor en almindelig linse refunderes. Der kan maksimalt refunderes kr. inkl. moms, det vil sige forskellen mellem en almindelig linse til 600 kr. og en torisk linse op til kr. Linsen registreres i Landspatientregisteret med KZAA00 og beskrives i journalen, og fakturaen for linsen vedlægges fakturaen til regionen. 29. Oftamologiske forløb Øvrige koder for oftamologiske forløb fordeler sig som følger: Forløbstakst Lokal anæstesi Generel anæstesi 2 KCBA00, 10

20 KCBC00, 10 KCBE00 KCBF00, 10 KCBG00, 10 KCBH00 KCBJ00 KCBK10 KCBL00 KCCC00 KCCD00 KCFA00, 10, 20 KCFB00, 10 KCGC10 KCGE10, 15, 30, 40 KCGG10 KCHB00, 10, 15 KCHC00, 05, 20, 30 KCHD00 KCHE00, 05, 20 KCHF05, 10, 15, 20 KCJB10 KCKC00, 10, 15, 20, 50 KCKD05 KCKE10, 20, 40, 50 KCWA00 KCWB00 KCWC00 KCWD00 KCWE00 KCWW99 KCGD00 KCJB00, 20, 30 KCJF00, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55 KCKD60 4 KCBD00 KCBE10, 20, 30, 40, 99 KCBF20, 30, 99 KCBG20 KCBH10, 50 KCBJ20, 30, 40, 50, 99 KCBK00 KCBW99 KCCA00, 10, 20, 30, 40 Side 20

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag.

Patienter, som er omfattet af bestemmelserne i 87 i Sundhedsloven kan blive behandlet på leverandøren i henhold til nærværende bilag. [nedenstående emner medtages i bilaget, hvis privatsygehuset har kontrakt om dette.] HUSK: Hvis der er tale om smertebehandling, skal kontraktsygehuset have et særlig bilag. Bilag 1-2009 Behandlinger som

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15

Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Fortegnelse over fakturaoverslag på en række operationer, Aarhus Dyrehospital: Pointværdi: 268 kr excl moms Dato: 01.01.15 Dette er vejledende overslag. Ved alle behandlinger/operationer kan der udarbejdes

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

på grund af hurtigere behandling

på grund af hurtigere behandling på grund af hurtigere behandling Resume Analysen identificerer de 10 hyppigst udførte operationer på privathospitaler i 2009 betalt af sundhedsforsikringer som delvis fjernelse af menisk, delvis fjernelse

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) 1.9.2014 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ

Patientvejledning. HemiCAP. Miniprotese i knæ Patientvejledning HemiCAP Miniprotese i knæ Beskadigelse af brusken i knæet sker typisk i forbindelse med udøvelse af sport eller ved ekstreme fysiske belastninger af knæet under arbejde. Oftest opstår

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation

Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Forreste korsbåndsoperation Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Forundersøgelsen Du har nu været til forundersøgelse hos speciallægen, og det er konstateret, at dit forreste

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi

Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Anbefalinger vedrørende refraktionskirurgi Dansk Oftalmologisk Selskab Dansk Oftalmologisk Selskab nedsatte 11. oktober 2007 et udvalg med følgende opgaver: 1. At beskrive afgrænsningen af refraktionskirurgi

Læs mere

Med samtidig brystløft, tillæg

Med samtidig brystløft, tillæg Priser for Michael Munksdorf Priserne kan variere efter patientens ønsker og kompleksitet. Ønsker patienten indlæggelse natten over tillægges kr. 3000,- pr. døgn med mindre dette er indeholdt i prisen

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation

Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Page 1 of 5 Klage over, at der ikke blev informeret om andre operationsmetoder end Clowards operation Resumé: 0869225 Relevante love Offentliggørelsesdato: 20. jul 2008 Lov om klage- og Faggruppe: Læger

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation

Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation Om smertebehandling med rygmarvsstimulation Juni 2015 Tværfagligt Smertecenter Rigshospitalet. Smertebehandling med rygmarvsstimulation 2 Målgruppe Denne information er primært rettet til dig som patient

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL)

Patientvejledning. Rekonstruktion af. Forreste korsbånd (ACL) Patientvejledning Rekonstruktion af Forreste korsbånd (ACL) Denne patientvejledning handler om den operation, du skal have foretaget. Vi anbefaler, at du også læser folderen Generel vejledning i forbindelse

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION

INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION INFORMATION OM HOFTEATROSKOPISK OPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Du får udleveret denne pjece, fordi vi gerne vil give dig en grundig

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER

PRIVATHOSPITALERNE ER 19 PCT. BILLIGERE END DE MEST EFFEKTIVE OFFENTLIGE HOSPITALER De Vestdanske Friklinikker Vejle-Give og Middelfart sygehuse Regionshospitalet Randers/Grenå Fredericia og Kolding Sygehuse Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Horsens/Brædstrup/Odder Sydvestjysk

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes.

Øjnene. i fokus. Se skarpt uden briller eller kontaktlinser. Danmark Tyskland Kina. Vi glæder os til at høre fra dig. 7027 4553 www.euroeyes. Aalborg Aarhus Herning Esbjerg København Øjnene i fokus Danmark Tyskland Kina Se skarpt uden briller eller kontaktlinser Vi glæder os til at høre fra dig 7027 4553 www.euroeyes.dk www.euroeyes.dk Velkommen

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Pia Georg Jensen Behandlingssted:

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Rolf Holving Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Nørby Behandlingssted:

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese

Patientvejledning. Slidgigt i fingrene. Stivgørende operation eller ledprotese Patientvejledning Slidgigt i fingrene Stivgørende operation eller ledprotese Slidgigt i fingrene er meget almindeligt. Oftest er det tommelens rodled, der påvirkes, men også fingrenes yderled og mellemled

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Per Møller Behandlingssted:

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT

BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT BRYSTLØFT MED/UDEN IMPLANTAT www.facebook.com/opaaarhus 08.10.2014 Version 1 Komplikationer og bivirkninger Du skal være opmærksom på, at følgende komplikationer og bivirkninger muligvis kan forekomme.

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn

Se skarpt på både kort og lang afstand. Korrektion af alderssyn Se skarpt på både kort og lang afstand Korrektion af alderssyn 2 Alderssyn Presbyopi Alderssyn (Presbyopi) gør sig som regel gældende omkring 40-50-års-alderen. Bogstaver fremstår utydelige og bliver svære

Læs mere

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION

BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PATIENTINFORMATION BRYSTFORSTØRRENDE OPERATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - KONTAKT@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Patientvejledning. Rekonstruktion af udvendig sideledbånd. Skade på ledbånd i knæ

Patientvejledning. Rekonstruktion af udvendig sideledbånd. Skade på ledbånd i knæ Patientvejledning Rekonstruktion af udvendig sideledbånd Skade på ledbånd i knæ Skader på det ydre sideledbånd i knæet kan ske ved en større vridskade med stor kraft fx kropstacklinger, fald fra højde

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE

DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE DEN NÆRVÆRENDE SAMTALE TEMADAG UNIVERSITY COLLEGE AALBORG Mandag d. 26. oktober 2009 Hvorfor et Patientklagenævn? Disciplinerende funktion Styrke kvalitet i Sundhedsvæsenet Hvorfor klage? Være med til

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led)

Patientvejledning. Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) Patientvejledning Slidgigt i skulder højdeled (kravebensled) Slidgigt mellem kraveben og skulderblad (AC-led) På toppen af skulderen sidder kravebensleddet, som er et lille led, der forbinder kravebenet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn)

Patientvejledning. Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Patientvejledning Ledskred i skulder højdeled - (AC-led) Ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (weaver-dunn) Skader på de ledbånd, der forbinder kravebenet med skulderbladet, opstår oftest ved fald

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Se skarpt. på både kort og lang afstand

Se skarpt. på både kort og lang afstand Se skarpt på både kort og lang afstand Indholdsfortegnelse Et klart overblik Alderssyn presbyopi...4 Årsager...5 Behandlingsmuligheder...7 Multifokallinsen...8 Brillen i øjet...10 LenSx linsebehandling

Læs mere

Patientvejledning. Kuskehånd. Dupuytrens kontraktur

Patientvejledning. Kuskehånd. Dupuytrens kontraktur Patientvejledning Kuskehånd Dupuytrens kontraktur Kuskefingre er en skrumpning og fortykkelse af håndfladens sene plade, der ledsages af en tydelig knudedannelse i håndfladens og fingrenes senelag. Det

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere