8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00"

Transkript

1 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 4. Andre 77.2 Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg, Aarhus Stift, fremsender indbydelse til kursus Kirke med lavt dørtrin og åbne arme for medlemmer af menighedsråd, præster m.fl. Kurset afholdes to dage fra kl. 17,00 21,30 på Diakonhøjskolen Gennem Landsforeningen af Menighedsråds hjemmeside fremsender indbydelse til nye fyraftenskurser for kontaktpersoner, kursus om ledelse m.fl Odder-Skanderborg Distriksforening fremsender indbydelse til kursus i brugen af Den digitale Arbejdsplads. Kurset afholdes 9. september kl i Stilling Sognegård. Bent og Åse deltager Kulturkanonen (bestående af Skanderborg Museum, Kulturhuset, VisitSkanderborg, Bibliotekerne, Kirkerne, Vester Mølle og Skanderborg Kommune) fremsender indbydelse til at deltage med aktiviteter i Kultur-Aften den 19. september. Indmelding af ideer til det fælles program er mandag den 4. august. Efterfølgende er fristen blevet forlænget til 4. august. Jesper Hanneslund har anmeldt et arrangement til Kultur-Aftenen fra Ry Kirke. Indbydelserne ligger på Menighedsrådsforeningens hjemmeside.

2 Provstiudvalget: Møde 2. sep., afsluttende budget.. Bent og Åse deltager. 78. Meddelelser 1. Formanden 2. Kirkeværgen 3. Medarbejderrepræsentanten 4. Kontaktpersonen 5. Præsterne 6. Udvalgene 7. Andre 79. Ny bekendtgørelse Der foreligger ny bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentanter i menighedsrådene. Bekendtgørelsen har virkning fra 1. maj, og afløser tidligere bekendtgørelse af 13. december Henvisning til Nyhedsbrev fra Menighedsrådsforeningen 2. Opfordring til nyformulering af formularer angående gravstedsforlængelse. Stående Udvalg behandler temaet. 3. Ingen bemærkninger 4. Orientering. :Rådet synes det er en god ide, at tirsdag efter meninghedsrådsmødet skal medarbejderne så vidt muligt deltage i tirsdagsmødet, 5. Radonundersøgelsen af præstebolig er tilfredsstillende i forhold til fareniveau. Konfirmandundervisning: Fra Mølleskolen kommer der i efteråret 4 hold a 3 timer 5 gange fra I foråret kommer de 3 hele dage fra Gudenåskolen: 15 gange fra gange i uge 6 fra Orientering fra gudstjenesteudvalg om lægmandsgudstjenester: Fra dagen til vejen Kommunikationsudvalget: Arbejdet med den nye hjemmeside fortsætter. Lena indkalder til nyt møde desangående. Rådet og medarbejderne opfordres til af følge med i udformningen og eventuelt kommentere den. 7. Intet Orientering om det nye indhold. - Taget til efterretning Bekendtgørelsen vedlægges dagsordenen. 80. Høring om udkast til bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, Ingen bemærkninger

3 provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd med flere. Såfremt der er bemærkninger til det fremsendte udkast, bedes de indsendt til Kirkeministeriet inden mandag den 1. september. Udkastet vedlægges dagsordenen. 81. Vedtægt for Det stående udvalg: Kirkeudvalg/Kirke- og kirkegårdsudvalg Stående udvalg har i møde den 26. juni behandlet forslag til ny vedtægt for udvalg. Vedtægten afløser tidligere vedtægt af 11. januar Det skal tilføjes vedtægten, at den afløser vedtægt af Vedtægten vedlægges dagsordenen. 82. Vedtægt for kirkeværgen Stående udvalg har i møde den 26. juni behandlet forslag til ny vedtægt for kirkeværgen. Vedtægten afløser tidligere vedtægt af 11. januar Se kommentar til punkt 81. Vedtægten vedlægges dagsordenen. 83. Jobbeskrivelse for kirkegårdsleder Stående udvalg har i møde den 26. juni behandlet forslag til ny jobbeskrivelse for kirkegårdslederen. Under administration ændres ordet kirkegårdenes til Ry Kirkegård Jobbeskrivelsen vedlægges dagsordenen. 84. Byggeriet - Dåbsværelset I kontorlokalet var oprindeligt planlagt etableret en hems. Hemsen blev under besparelsesrunden sparet væk, men der viser sig nu en økonomisk mulighed for at etablere den. Bent Aavild orienterede. Etablering af hems anbefales. Orglet afskærmes af orgelfirma, men vi piller det selv ned. Bent Aavild beder Menighedsrådet tage stilling til evt. etablering af hemsen. Det er planlagt, at - kirken lukkes i ugerne 39 og 40 og at - de fire store kirkekroner samt alterkalk og bæger renoveres samtidigt.

4 Bent Aavild vil endvidere generelt orientere om status om byggeriet. 85. Fornyelse af graveraftale med Tulstrup Den gældende kontrakt vedrørende samarbejde om graver ved Tulstrup kirke udløber 31. december. Forlængelse af ordningen skal vedtages senest 1. september. Vi forlænger et år, og der afholdes møde med de respektive menighedsråd Efter bestemmelser i menighedsloven skal en sådan kontrakt indberettes og offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside. Efter Menighedsrådets seneste indberetning har stiftet ved skrivelse af 18. juli gjort opmærksom på, at kontrakten indholdsmæssigt bør ændres på nogle områder, og at kontrakten nu skal offentliggøres på Stiftes hjemmeside. Kontrakten bør udformes med indhold som kontrakten med Dover Menighedsråd. Det foreslås, at Tulstrup Menighedsråd indbydes til et møde herom. Skrivelsen ligger i Menighedsforeningens postkasse. 86. Fornyelse af graveraftale med Dover Vedtægten for samarbejde om drift af kirkegårde mv. mellem Dover og Ry Menighedsråd udløber 31. december. Se punkt 85 Samarbejdet skal genforhandles inden 30. september hvert år. Efter bestemmelser i menighedsloven skal en sådan kontrakt indberettes og offentliggøres på Kirkeministeriets hjemmeside. Efter Menighedsrådets seneste indberetning har stiftet ved skrivelse af 18. juli gjort opmærksom på, at kontrakten nu skal offentliggøres på Stiftes hjemmeside. Skrivelsen ligger i Menighedsforeningens

5 postkasse. 87. Genbrugsgravsten Tove Bendixen foreslår, at Menighedsrådet drøfter evt. anvendelse af genbrugsgravsten ved Ry Kirkegård. Forslaget vedtaget Forslaget vedlægges dagsordenen. 88.Fælles studietur Menighedsrådene i Ry Bladet har aftalt gennemførelse af en studietur for medlemmerne og medarbejderne den 4. og 5. oktober til Løgumkloster Højskole. Turen gennemføres på de aftalte præmisser. Tilmelding senere Højskolen er i sommer gået i betalingsstandsning. Kirsten Jørgensen vil på mødet orientere om status for tilrettelæggelse af turen. Der afholdes snarest møde i fællesudvalget. 89. Eventuelt 1) 5. sep. kl tager ca.10 menighedsrådsmedlemmer til udstïllingen Noas Ark i Aarhus Alle medarbejdere er velkomne. Tilmelding til Mette. Logistikken aftales senere. 2) Bemærk Grys anmodning om stauder. 3) Forslag til indhold i Sognemøde: Evt. Foredrag ved Maria Vejrup Jensen 4 ) Medarbejder- trivselsundersøgelse skal laves, Lukkede punkter: - drøftelse af evt. nye aktiviteter - arbejdstilrettelæggelse for medarbejder

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Referat Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet 1.Skanderborg Provsti, MI-udvalget

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg

Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde Referat fra møde torsdag den 28. august 2014 kl. 15.30 18.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 8800 Viborg Afbud fra Christian Bach Iversen Indledning

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Til stede: Bent Engelbrecht, Kaj Ove Højgaard, Svend S. Kjeldsen, Inger Bech, Dorrit Mikkelsen, Birgit Svarre, Kirsten

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Torsdag den 19. september 2013 kl. 19.00 i Skt. Lukas Kirkes Sognehus Sal 1 Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen, Lona Meisnow,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009

KURSUS-KATALOG. for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 KURSUS-KATALOG for de nye menighedsråd i Haderslev Stift i 2009 Haderslev i december 2008 Til nye og gamle menighedsrådsmedlemmer Ved begyndelsen af en ny menighedsrådsperiode kan der for nye medlemmer

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet torsdag den 29. september 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Kresten Drejergaard, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen,

Læs mere