Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning"

Transkript

1 Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl Mødet indledes med spisning kl i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende uden afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Mødet påbegyndt kl Velkommen til personalerepræsentant Gunhild Als To menighedsrådsmedlemmer havde ikke modtaget det sidste referat. 1. Meddelelser a. Postliste, vedlagt b. Morgenringning den 5. maj udvides med 15 minutter. Biskoppens opfordring er vedlagt c. Korsanger Josefine er på barselsorlov fra 1. juni til 31. december d. Solveig Hjerrild er ansat som barselsvikar for Josefine. e. Eva opsiger sin stilling fra 1.juni 2. Meddelelser fra personalerepræsentant Sag behandles under punkt 4 3. Vinduesparti Risbjergvej 13 Ved behandling af MØF-lister blev bevilget kr Tilbud på kr indhentet. Præstegårdsudvalgets indstilling er vedlagt. 4. Ansøgning om virksomhedspraktik. Der er modtaget ansøgning fra en person der ønsker at afvikle virksomhedspraktik i Risbjerg Bevilling godkendt af menighedsråd Formanden orienterede kort om ansøgningen Gunhild orienterede om at personalet er positivt stemt, men det

2 kirke. Ansøgning er forelagt personalet. Personalets indstilling forventes klar til MR-mødet 5. Budget 2016 Foreløbige driftsrammer for kirken og kirkegårdene er udmeldt af provstiudvalget. Driftsrammerne er uændrede i forhold til De udmeldte driftsrammer er vedlagt. Ønsker menighedsrådet at ansøge om forøgede driftsrammer i 2016? Derudover foreslås det, at kassereren bemyndiges til at udarbejde foreløbigt budget og aflevere til PU. Egentlig budgetbehandling vil herefter foregå i oktober. 6. Anlægsønsker til 2016 Menighedsrådet skal definere ønsker til anlægsbevillinger. Mulige temaer er: Sideskib Udsmykningsfond Styring varme/ventilation Fjernvarme præsteboliger Tagrygning + understrygning kirketag. m.fl. 7. Sognemedhjælperrapport for børn og unge Rapporten fremlægges til orientering og debat. Sognemedhjælperrapporten med bilag er vedlagt kan give en større arbejdsbelastning, og det må menighedsrådet være åben overfor. Der skal være et møde mellem konsulent, personalet og formand Menighedsrådet ønsker at øge driftsrammerne med 2 % i Menighedsrådet bemyndiger kassereren til at udarbejde foreløbigt budget. Ansøgning hertil Kr. Ansøgning hertil Kr. Projektet kan afvikles i etaper, hertil ansøges Kr. Der ansøges om Kr til gennemførelse af fjernvarmeprojektet. Der skal ansøges om Kr for at gennemføre hele projektet. Gunhild knyttede nogle ord til rapporten, og fortalte nogle højdepunkter fra nogen af de nye aktiviteter. Gunhild kom med sine visioner angående frivillighed. Tre familier fra sognet kommer på et ferieophold til sommer. Stor tilfredshed med rapporten og Gunhilds arbejde. 8. Samarbejdsprojekter i provstiet. Bestyrelsen har udsendt opfordring til at komme med projekter. Opfordringen er videresendt til personale m.fl. Sognemedhjælperne i de nærmeste sogne, holder møde om et evt. projekt. Præsterne arbejder på et projekt.

3 Bestyrelsens skrivelse er vedlagt. 9. Lokal kirkeudvikling Den 22. august holdes opstartsmøde til projektet i Risbjerg kirke. Drøftelse og udpegning af styregruppe til projektet. 10. Frivillighedspolitik Der udarbejdet foreløbige oplæg til frivillighedspolitik for Risbjerg kirke. Det foreløbige oplæg er vedlagt Fremlægges til menighedsrådets drøftelse med henblik på kommentarer til det videre arbejde. Formanden orienterede. Der skal oprettes en styregruppe i Risbjerg med ca. 8 personer, foreløbig er Nete Holm Andersen, Inger Bidstrup, Lisbeth Munk Madsen, Inge Glarø, Sonja Keller har meldt sig. Alle undersøger muligheden for at finde flere der kan være med i styregruppen. Gunhild og Lisbeth orienterede om tankerne bag det forslag der er lagt ud til menighedsrådet. Det udsendte blev debatteret, og nye ideer tages med i det videre arbejde. Folder under udarbejdelse. 11. Status på anlægsarbejder: Forplads Styring af varme/ventilation Møbler/belysning IT- og medieudstyr 12. Medlemskab DSUK Danske Sømands- og Udlandskirker. Risbjerg kirke har ikke hidtil været medlem af DSUK. Omtale af DSUK er vedlagt. Skal vi tegne medlemskab?? 13. Stiftsstævne 30. august 2015 Stiftsudvalget for Ydre Mission inviterer til stiftsstævne i Brøndby Strand kirke. Folder er vedlagt 14. Ansøgning om lån af lokaler Restoration Power Chapel In- Menighedsrådet beså det udførte arbejde. Der skal være et møde den 7. maj kl.13:oo med Susanne Wagner, idet der ikke er overensstemmelse med de sten der er lagt, og det der var menighedsrådets forventning. Færdiggørelse af projektet vil koste ca Kr ekstra. Det blev afvist af menighedsrådet. Projektet er sendt til Stiftet, der har forkastet sagen. Ejnar Larsen vil lave en anden beskrivelse, til opklaring af behovet for en fornyelse. Møbler er ankommet d.d. Der udarbejdes et projekt og pris fra Blue Print. Lisbeth tager sig af et tilbud hos North Star vedr. en projektor. Lisbeth og Inge tager sig af forslag og tilbud på nye edbmaskiner Menighedsrådet besluttede at man indmelder sig i DSUK. Man tilmelder sig selv. Formanden orienterede.

4 ternational har søgt om lån af Risbjerg kirkes lokaler. Ansøgning er vedlagt 15. Sommerudflugt På sidste MR-møde blev det besluttet at flytte sommerudflugten fra menighedsplejen til menighedsrådet. Indbydelser til årets sommerudflugt er udsendt. Budget for udflugten opgjort på prisen pr. deltager og et skøn over antal deltagere vedlægges eller uddeles på mødet. Fremlægges til orientering. 16. Syn af bygninger. Fastlæggelse af dato for syn af kirken i september måned. Præsteboliger skal principielt kun synes hvert andet år. Ansøgning ikke imødekommet. Menighedsrådet tilsluttede sig forslaget, Der indebærer en udgift på ca Kr. Foreløbig dato for syn 11.sep. Ejnar Larsen kontaktes. 17. Orientering fra udvalg og præster Præsterne Kontaktpersonerne Kirkeudvalget Præstegårdsudvalget Børn- og ungeudvalget Hverdagskirken Udsmykningsudvalget Musikudvalget Ad hoc-udvalg Kirkehøjskolen Skoletjenesten Folkekirkens kirkegårde Referat af kirkegårdsbestyrelsesmøde den 19/ ligger til gennemsyn på kirkekontoret. Provstiudvalget Referat af provstiudvalgsmøde den 18/3 og 9/ ligger til 110 konfirmander indskrevet. Halvårskalender undervejs Under lukket møde Arbejder med belysning fortsat. Efterårets koncert tilrettelagt Aflysning af Michael Böss pga. sygdom Nete har salmeworkshop over to torsdage Der er stor byggeaktivitet på kirkegården. Ny præst i kirkegårdsbestyrelse er Lars Gustav Lindhart. Radonundersøgelse gennemføres i efteråret i præsteboligerne gennemsyn på kirkekontoret. 18. Eventuelt På DNK nulstilles alle adgange, for at rydde op Eva Randrup sender afbud til næste møde. Jesper Fosgaard kontaktes af Gurli Kristensen Mødet slut 22:20

5 , den underskrifter

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b.

Solvang Sogn Dato: Blad nr. Formandens initialer: 1. Godkendelse af dagsorden. To henvendelser på leje af lokaler. Behandles under punkt 2b. På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Per Rønager Bøjstrup, Minna Irene Siegumfeldt (gik under punkt 8), Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Nanette Zahrtmann (kom under punkt 2b), Jens Henrik

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 ROSENVÆNGETS SOGN 22. marts 2010 Referat af menighedsrådsmøde i Davids kirke onsdag den 17. marts 2010 kl. 19.30 Møde nr. 7 Astrid Kappel Nielsen Christian Seidelin (afbud) Else Juul Green Esther Søeborg

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 20. januar Formandens initialer: 2014 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jens Henrik Jakobsen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen,

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.

Dok.id. 115503. Helsingør stiftsudvalg vedrørende økonomi. Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15. Dok.id. 115503 Helsingør stiftsudvalg Indkaldelse til stiftsudvalgsmøde: Torsdag den 19. februar 2009 kl. 15.00 Mødet afholdes i stiftsadministrationens lokaler, Hestemøllestræde 3 A i Helsingør. Mødedeltagere:

Læs mere

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener).

Endvidere deltog: Grete Galster, Marion Schwarz, Louise Bang, Mette Holme (referent), Lars Hviid (kirketjener). Jægersborg Sogns menighedsråd Referat af menighedsrådsmødet den 18. februar 2014 Tilstede: Jens Bache (formand), Erik Wiborg (næstformand), Povl Bayer Knudsen (kasserer), Anders Helweg (bygningskyndig),

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal.

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 18. juni 2014 kl. 16 19 i store sal. Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 21.06.2014 Indkaldte: Lis

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 23. oktober 2013 kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke Det fælles kirkekontor Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 26.10.2013

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Tirsdag den 29. november 2011 kl. 19.00 i Sognehuset Til stede: Karen Bjørn Juhl, Børge Juhl, Thomas Kristian Nielsen (medarb. rep.), Sonia Ellinor Pedersen, Mogens Skjøth,

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013

Solvang Sogn Dato: 23. Blad nr. september Formandens initialer: 2013 På mødet deltog Svend Erik Gerberg Simonsen, Minna Irene Siegumfeldt, Jan Friberg, Jakob Riis, Jørn Johansen, Jens Henrik Jakobsen, Denise Mortensen, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Ole Winkler Pedersen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere