STUDERENDES BAGGRUNDSLÆSNING TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDERENDES BAGGRUNDSLÆSNING TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER"

Transkript

1 STUDERENDES BAGGRUNDSLÆSNING TIL EKSPERIMENT A: NATURLIGE NANOMATERIALER Vi er omgivet af utallige naturlige nanomaterialer og i dette eksperiment vil de studerende lære, at to ordinære materialer, gelatine og mælk, minsandten er sådanne. Egenskaberne af disse materialer er direkte forbundet til deres molekylære supra-organisation, deriblandt deres nanostrukturer. I dette eksperiment vil du: 1. Fremstille gelatine og undersøge den med en laserpointer for at bekræfte dens kolloidale karakter. 2. Bekræfte at mælk er en kolloid og behandle den med syre for at inducere aggregation. Dette eksperiment vil give dig et praktisk bevis for linket mellem struktur og funktion og hvorledes manipulationen af den molekylære organisation af et materiale, som f.eks. mælk, leder til materialer med forskellige farver, lugt og smag! BAGGRUNDSINFORMATION Naturlige nanomaterialer Mange materialer der tilhører den naturlige verden (dyr- og mineralriget) har egenskaber som er et resultat af naturlige nanostrukturer. Interaktionen af lys, vand og andre materialer med disse nanostrukturer giver de naturlige materialer bemærkelsesværdige egenskaber som vi kan se med vores øjne. Disse nanostrukturer opstår fra den supramolekylære organisation af disse materialer: ti til hundreder af molekyler der er arrangeret i forskellige former på nanoskala. Vi har hundreder af eksempler på nanovidenskab lige foran vores øjne hver dag, fra gekkoen som kravler ned af en væg, tilsyneladende mod tyngdekraften, til farvestrålende sommerfugle til ildfluer som lyser op i natten. Figur 1. Eksempler på naturlige nanomaterialer. Fra øverste venstre hjørne og uret rundt: en sommerfugl, foden af en gekko, mælk, Tropæolum blade. (figurophav: Øverste venstre, Wiki commons, Creative Commons Attribute ShareAlike 3; Øverste højre: A. Dhinojwala, University of Akron, NISE network, genprintet under NISE network krav; nederste, venstre: Wiki commons, Creative Commons Attribute ShareAlike 3; nederste højre: inano, University of Aarhus, Creative Commons Page 1 of 7

2 I naturen støder vi på nogle enestående løsninger på komplekse problemer i form af smarte nanostrukturer, der giver specifikke funktioner på problemet. I dette eksperiment vil du kigge på de naturlige nanomaterialer: gelatine og mælk. Begge er typer af kolloider. En kolloide er en type af kemisk mikstur hvor en substans er opslemmet (dispersed) jævnt i en anden, men hvor partiklerne af den opløste substans kun er svævende (suspended) i miksturen og ikke opløst i den (modsat en opløsning). Dette sker fordi partiklerne i en kolloid er større end i opløsningen. Generelt talt er en kolloid sammensat af partikler i størrelsen nm. De er små nok til at være opløst jævnt og bibeholde et homogent udseende, men store nok til at sprede lys. Partiklerne i en kolloid kan være så godt opløst at det ser ud som om man har en opløsning (f.eks. transparent). En simple made at teste om en mikstur er en opløsning eller en kolloid er at lyse med en laser stråle gennem miksturen: Lyset vil kun blive spredt af kolloiden. ADVARSEL: lys aldrig en laser stråle mod øjnene eller kig lige ind i lyse med en laser stråle gennem miksturen strålen! I dette eksperiment vil du opdage, at uden disse nanostrukturer vil almindelige materialer som mælk miste dets udseende og funktion. Gelatine Gelatine er et smagsløst fast stof, afledt af kollagen fra af dyrs hud og ben. Det bruges som et geleringsstof i fødevarer (kager osv.), i lægemidler (f.eks. gelatine kapsler), i kosmetikprodukter og til fotografering. Gelatine er et protein produceret ved partiel hydrolyse af kollagen, fundet i knoglerne, forbindende væv, organer og tarme på nogle pattedyr så som grise. Gelatine fra fisk er dog også begyndt at være en almindelig kilde til stoffet. Gelatine findes ofte som et pulver. Når det blandes med vand danner det en opløsning med høj viskositet og danner en gel når det afkøles, kaldet en kolloid-gel. Gelatine gel smelter til en væske når det opvarmes og størkner igen når den afkøles. Derfor er gelens eksistens afgrænset af et specifikt temperaturinterval. HVORDAN ER DET NANO? Nyere studier med Atomart Kraft Mikroskop (Atomic Force Microscope, AFM) har vist at gelatine bestemt er skabt af utallige nanostrukturer som har forskellige former afhængigt af gelatinetypen der analyseres. For eksempel har AFM analyse af gelatine, fra Havkat (Ictalurus punctatus) hud vist tilstedeværelsen af ringformede porer med gennemsnitslig diameter på Page 2 of 7

3 118nm og sferiske nano-aggregater med diameter omkring 260nm. Hypotensen er, at disse strukturer dannes ved gennemtrængning af vand igennem kollagen molekylerne under hydrolysen. Tilstedeværelsen af disse nanostrukturer beviser, at gelatine er en kolloide og forklarer dets opførsel ift. lysspredning på gelatine. Figur 2. AFM billeder af gelatine, ekstraheret fra en havkat, viser tilstedeværelsen af sferiske nanostrukturer. (figur ophavsret: trykket med tilladelse fra Wiley-Blackwell Publishing Ltd fra Yang et al., Journal of Food Science (2006), 72(8), side c430-c440, ophavsret (2006) Wiley- Blackwell Publishing.Ltd.). Mælk Komælk indeholder et utal af biomolekyler, så som lipider og proteiner, som er opslæmmet (dispersed) i vand. Mængden af proteinerne er mellem 2,5 og 3,5 % afhængig af dyreracen, hvor 80 % er kasein (casein) (resten er valle eller serum proteiner). Fire proteiner udgør kaseingruppen og består af: α s1 - kasein, α s2 -kasein, β-kasein and k-kasein. Kaseinerne er karakteriseret ved, at de er fosfoproteiner (phosphoroproteins) der udfældes ved ph 4,6 (isoelektriske punkt, I p.), hvor valle proteinerne forbliver opløselige. En anden egenskab af kaseiner er, at deres eksistens som kaseinmiceller er fra nm i størrelse. Miceller indeholder kaseinen kombineret med calcium, fosfat og små mængder af citrat. Som sådan er mælk en kolloid (en mikstur af nanopartikler jævnt fordelt, men kun fordelt i væskemediet). Forekomsten af disse miceller (sammen med andre biomolekylær som lipider) giver den hvide farve mælk har pga. lysets spredning i mælken. FRA STRUKTUR TIL FUNKTION Den præcise molekylære selv-samling af proteiner og mineraler i mælk er fundamental for at udnytte dets naturlige funktion til transport af kalcium fra moderen til afkom. Utallige studier har vist at denne organisering resulterer i nanostrukturer, der har præcise funktioner (kasein miceller). I den næste sektion vil vi beskrive hvorledes denne organisation er bestemt af elektrostatiske interaktioner, men også hydrofobiske interaktioner mellem proteinerne, der konstituerer mælk, og nogle mineraler der er associeret med proteinerne. Uden denne fine organisation ville kalcium ikke være fanget i mælkemicellerne og den biologiske funktion ikke være aktiv. Page 3 of 7

4 MÆLKEBEHANDLING Behandling af mælk ved forskellige behandlinger er brugt i udstræk grad i mejeriindustrien. For eksempel: Yoghurt er et fermenteret mælkeprodukt skabt ved den kontrollerede vækst af specifikke mikroorganismer, hovedsageligt bakterier som konverterer lactose (mælkesukker) til mælkesyre (lactic acid). Ved at sænke ph af mælk ændres dets konsistens og smag. I ostefremstilling bruges enzymer til at inducere aggregationen og udfældningen af kaseiner. Som det diskuteres i næste sektion, i alle mælke behandlingsmetoder, ændres den molekylære organisation af kasein, hvilket leder til fortykkelsen, udfældningen og andre effekter. Udseendet, smagen og andre makro -egenskaber af mælk er dybt forankret i dens supramolekylære (nano) struktur. I dette eksperiment vil de studerende bruge eddike (en syrekilde) og varme til at ændre egenskaberne af mælk. KASEINER Kaseiner er en af den type proteiner der findes I mælk. Kasein i mælk (som har en ph nær neutral, omkring 6,7) er negativt ladet (I p er 4,6). Alle kaseiner, pånær k-kasein, besidder egenskaben at binde til Ca 2+ som hovedsageligt sker gennem deres fosfat-rester. Bindingen af Ca 2+ er fundamental for mælk for at kunne udføre sin opgave, det er, at transportere kalcium (og andre næringsstoffer) fra moderen til afkommet. Hver kasein er dannet af en forskellig peptid-sekvens og har derfor en anderledes sekundærog tertiær-struktur. KASEIN MICELLER: STRUKTUR OG FUNKTION Kaseiner I mælk menes at eksistere som kasein miceller i størrelsesordenen nm i dimension. Micellerne indeholder kaseinerne kombineret med calcium, fosfat og små mængder af citrat. Strukturen af kasein micellerne (ligesom kasein selv) er stadigvæk til debat og undersøges stadig. Siden alt kasein indeholder en hydrofob region og en polær region er det troet, at hydrofobe interaktioner såvel som elektrostatiske interaktioner spiller en rolle for selv-associeringen af kaseiner til at danne kasein miceller. Kasein miceller adskiller sig fra polymererne af de enkelte kaseiner i et signifikant aspekt: de indeholder uorganisk calciumfosfat, hvilket eksisterer som små mikrokrystalinske inklusioner benævnt kalcium nanoklynger. Kendsgerningen at stabiliteten af kasein miceller ikke kun er pga. elektrostatisk interaktioner er før blevet demonstreret af at kasein miceller kan disassocieres ved tilsætning af urea, som er en forbindelse der ikke sprænger calciumfosfat-forbindelserne. To typer af bindinger mellem kasein I kasein miceller er hævded: Page 4 of 7

5 - Den første binding er hydrofobisk, hvor to eller flere hydrofobiske regioner fra forskellige molekyler (α-kaseiner and β-kaseiner) danner en forbundet klynge. Disse er indikeret som en rektangulær kasse på figur 3. - Den anden binding af hydrofile ladede regioner indeholder fosfoserin-klynger som binder til kolloidale kalcium fosfat nanoklynger (indikeret som CCP i figur 3). K-kaseinerne har ikke fosfoserin gruppen at binde til kalcium nanoklyngerne og deres er deres association kun mulig gennem hydrofobe interaktioner. Derudover kan micellen ikke gro yderligere hinsides K-kaseinerne, som derfor også fungerer som et yderste lag I micellen. Rollen af K-kasinerner er at stabilisere kasein micellen, forhindre overdreven vækst og aggregation af micellerne, hvilket ville lede til udfældning af disse. KASEIN MICELLER DISSOCIATION OG AGGREGATION Som beskrevet ovenfor er det troet at kasein miceller har en Figue 3. Dobbelt bindings model af kasein micellen, med a, b og k-kasein afbilledet som set. Genprinted fra: Horne D.S., Inter. Dairy Journal (1998), 8 (3), , med tilladelse fra Elsevier. kompliceret struktur, der er et samspil af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Vedligeholdelsen af den micellare integritet er en balancegerning og adskillige metoder eksisterer til at forstyrre denne balance. Disse metoder er vidt udbredt i mejeriindustrien til at fremstille ost og fermenterede produkter som yoghurt. - forøgelse af ph (til omkring 8) leder til kasein micelle dissociation, og effekten er at opvarmet mælk bliver endnu mere gennemskinnelig. Årsagen til dette er, at forøgelsen af ph fra den naturlige neutralitet konverterer fosfoseryl grupperne fra enkelt til dobbelt ladede enheder, som ikke længere har evnen til at binde til calcium fosfat nanoklyngerne. Den øgede negative ladning af micellerne inducerer en elektrostatisk repulsion og micellerne disassocierer. - sænkning af ph til det isoelektriske punkt (4,6) inducerer dissociation af kasein micellerne. Dette skyldes at calcium micellerne kun kan eksisterer pga. tilstedeværelsen af calcium fosfat; opløsning af dette forårsager nødvendigvis ændringen i stabiliteten af micellen. Konsekvensen af at sænke ph er titrationen af fosfoseryl- og carboxyl-grupper i proteinerne. Uden deres negative ladning binder disse grupper ikke til de kolloide kalcium fosfat nanoklynger, så disse frigives fra micellerne. Det bør noteres at dette ikke nødvendigvis får kasein til at dissociere fra micellerne og lede til udfældning. Ved Page 5 of 7

6 temperaturer under 25 C er dissociationen forøget, men ellers forbliver kaseinen i micellerne. Denne effekt vil blive testet i dette forsøg ved at tilsætte eddike (en syrekilde) til kold mælk. Forklaringen lægger i at stabiliteten af kasein micellerne ikke kun er forbundet til de elektrostatiske interaktioner, men også de hydrofobe interaktioner. Sidstnævnte er ekstremt temperaturafhængige: hydrofobe er stærkere ved højere temperature. Derfor vedligeholder de hydrofobe interaktioner stabiliteten af kasein micellerne i kold mælk sågar når ph er blevet sænket til det isoelektriske punkt. På den anden side, hvis forsyringen sker efter mælken er blevet varmet (omkring 60 C), er micellerne dissocieret (calcium fosfaten er frigivet fra micellerne) og de vil aggregere pga. de forøgede elektrostatiske kræfter og forøgede hydrofobe interaktioner. Dette vil blive testet i denne øvelse ved at tilsætte eddike til varm og kold mælk. - Angreb af chymosin leder til micelle nedfældning og formationen af en ostemasse. Denne proces er brugt i fremstillingen af ost. Chymosin er et enzym som er den aktive del af osteløbe, udtrækket af en kalvs mave, brugt i ostefremstilling. Chymosin angriber specifikt en enkeltbinding i k-kaseinet. Som nævnt før er tilstedeværelsen af k-kaseiner fundamental for den gennemsnitslige stabilitet af kasein micellen. Derfor vil en forstyrrelse af dette få micellen til at destabilisere sig, aggregere og endeligt danne en ostemasse. - Den kontrollerede addition af mælkesyre bakterier (bakterier som producerer mælkesyre, så som Lactobillus, Lactococcus og Leuconostoc) under specifikke procesbetingelser leder til fermenterede mælkeprodukter så som yoghurt. Denne proces varierer fra den simple forsyrelse, da mælken er varmebehandlet og hvedeproteinerne også inkorporeres. Koagulationen er induceret af forsyrelsen, men leder ikke til formationen af en ostemasse, men til et produkt som er mere tyktflydende end mælk. HVAD KAN DETTE EKSPERIMENT LÆRE OS OM NANOETKNOLOGI? I denne øvelse vil du lære to fundamentale koncepter: - Struktur betyder fysiske egenskaber (farve, lugt, mv.): materialer i den rigtige naturlige verden, som mælk, fremstår som de gør pga. de fine nanostrukturer de besidder. Mælk er hvid fordi det indeholder kolloidale nanopartikler (miceller). Hvis vi ændrer strukturen af disse miceller, ændrer vi makro egenskaber af mælken så som farven og lugten. - Struktur betyder funktion: Naturlige materialer har meget specifikke funktioner, som er dikteret af den fine supra-organisation af deres molekyler (nanostrukturer). Hvis vi ændrer disse, kan vi opnå et materiale med en ny funktion. I osteproduktionen vil ændringen af kasein micellerne igennem specifikke processer (f.eks. chymosin behandling eller mælkesyre bakteriefermentering) leder til forskellige Page 6 of 7

7 produkter (ost, yoghurt osv.) Dette er præcist konceptet i nanoteknologien: At skabe nye materialer med nye funktioner fra manipulationen af deres molekylære organisation. Page 7 of 7

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer

KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer KEMI Vigtig baggrundsviden for biologer af Niels Roholt Århus Akademi 1994 For at forstå, hvordan en levende organisme fungerer, må man vide noget om sammensætningen af stofferne i protoplasma og de ændringer,

Læs mere

May the force be with you

May the force be with you May the force be with you Esben Thormann, Department of Chemistry, Surface Chemistry, Royal Institute of Technology, Stockholm. Adam C. Simonsen og Ole G. Mouritsen, MEMPHYS-Center for Biomembran fysik,

Læs mere

Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost

Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost Specialeprojekt i Levnedsmiddelmikrobiologi af Kenneth Højgaard B0963 Mikrobiologiske og kemiske forandringer i rødkitost Fremstillet af rå- og pasteuriseret mælk Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

Læs mere

En spids vinkel på sygdomme og medicin

En spids vinkel på sygdomme og medicin 24 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN En spids vinkel på sygdomme og medicin Næsten al medicin virker ved, at et medicinsk molekyle vekselvirker med et molekyle i kroppen, der direkte eller

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2

www.alkapod.dk Ændre på fem minutter almindeligt postevand til alkalisk ioniseret vand. Dansk manual V1.2 Alkalisk vand er en fordel for vores helbred, ph 7.1 10+ Neutralt vand er neutralt for vores helbred, ph 7 Syreholdigt vand/væske er nedbrydende for vores helbred, ph 3 6,9 Ændre på fem minutter almindeligt

Læs mere

Se nanomaterialer blive til

Se nanomaterialer blive til 26 Se nanomaterialer blive til - in situ krystallografi Med en vifte af teknikker, der anvender røntgen- og neutronstråling, er det muligt reelt at observere, hvordan nanopartikler fødes og vokser på tværs

Læs mere

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005

NYVIDEN. Livet er fedt. Af professor Ole G. Mouritsen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 NYVIDEN S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T SÆRNUMMER OKTOBER 2005 Livet er fedt Af professor Ole G. Mouritsen Særnummer af NYVIDEN. Redaktion: Informationschef Bo Kristiansen (ansvh.), Kent Kristensen

Læs mere

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid!

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid! Det ioniserede alkaline vand 6. udgave af ingeniør, videnskabsmand og opfinder, Sang Whang. Oversat og kommenteret af: Poul-Erik Nielsen, Sc.D. Vi har øje for din sundhed GRATIS UDGAVE! Videnskabelig afhandling

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Læsemateriale. Spis med sanserne

Læsemateriale. Spis med sanserne BroKom Forskningskommunikation som brobygning og kompetenceudvikling for unge mennesker i Region Midtjylland Undervisningsmaterialet er udviklet af ph.d.-studerende Line Holler Mielby, Institut for Fødevarekvalitet,

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym)

En model af et enzym (http://da.wikipedia.org/wiki/enzym) Fatzymes Vi er to elever fra Langhøjskolen, der har valgt emnet vendepunkter og forandringer med udgangspunkt i enzymer og med overskriften Fatzymes. Inspirationen er kommet fra at vi i klassen har lært

Læs mere

80 Nanoteknologiske Horisonter

80 Nanoteknologiske Horisonter 80 Nanoteknologiske Horisonter KAPITEL 6 Kemi Små mønstre med stor virkning Mogens Havsteen Jakobsen, Peter Bøggild, Institut for Mikro- og Nanoteknologi En af naturens snedigste tricks er nanomønstre

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND

NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND NATURVIDENSKAB FOR ALLE N A N O V A N D NANOTEKNOLOGI OMKRING VAND 3. ÅRGANG NR. 1 / 2009 Hvad er jesustallet? Hvad er lotuseffekten? Hvordan virker GORE TEX? Kan Spiderman blive virkelighed? Hvad er en

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Membranen sladrer om membranpumpers funktion

Membranen sladrer om membranpumpers funktion Emneord: Biofysik og membranpumper Membranen sladrer om membranpumpers funktion Na + /K + -pumpen findes i alle cellemembraner fra dyr og holder styr på fordelingen af natrium og kalium på hver side af

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

Fremstilling af chokoladestykke med hyben og porse

Fremstilling af chokoladestykke med hyben og porse Fremstilling af chokoladestykke med hyben og porse Production of a piece of chocolate with rosehips and bog myrtle Lærke Mikkelsen, LMB07035 Bachelorprojekt (15 ECTS) Vejledere: Karsten Olsen og Christian

Læs mere

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet.

HYDROGRAFI Havets fysiske og kemiske forhold kaldes hydrografi. Hydrografien spiller en stor rolle for den biologiske produktion i havet. 5 Når to havområder er forskellige, er det fordi de fysiske forhold er forskellige. Forholdene i omgivelserne er meget vigtige for, de planter og dyr, der lever her. Det kan være temperatur-, ilt- eller

Læs mere

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water

Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Fotodegradering af TBT i vand Photodegradation of TBT in Water Amalie Normann Gustafsson Camilla Groth Hansen Lene L. Rothe Martin Paysen Mette Stentoft Mikkel Krogsgaard Niss Vejleder: Uffe Sæbye Laborant:

Læs mere

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer

Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Januar 2012 Tværfaglig rapport om mikrobiologi og mikroorganismer Af: Anna Worning, Ulrik Nielsen og Christoffer Petersen Roskilde Tekniske Gymnasium 2012 Indholdsfortegnelse Tværfaglig rapport om mikrobiologi

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi

KULTUR & SAMFUND KROP & SUNDHED. kemi. matematik. fysik. biologi KULTUR & SAMFUND KROP & kemi fysik matematik biologi 1 INDHOLD KAP 1 Hvad er alkohol? 04 KAP 2 Alkohol og kroppen 08 KAP 3 Alkohol, promille og procenter 11 KAP 4 Kræft og alkohol 15 OPGAVER KAP 1 Hvad

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig

30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig 30 næringsstoffer der sænker kolesterolspejl medicin overflødig Man skal så vidt muligt sørge for, at ens kolesterolspejl ikke kommer over 240 mg/dl for at begrænse risikoen for hjertesygdomme. Ligeledes

Læs mere