Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter."

Transkript

1 Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. 1

2 INDHOLD 1. HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING 3 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 3 3. HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 4 4. HVIS FEJL ELLER SKADE OPSTÅR 8 5. YDERLIGERE INFORMATION FORSIKRINGSBETINGELSER 11 Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold til lov om forsikringsformidling (lov nr. 767 af 5. august 2005), 34, og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt (bekendtgørelse nr af 14. november 2005), 4, skal gives til forsikringstageren forinden forsikringsaftalen indgås. Forsikringsvilkårene ( det med småt ) finder du på side 11. Du kan også finde forsikringsvikårene og andre informationer på 2VERSION 1.1

3 en Happy CARE Tryghedsforsikring, opnår du derfor en ekstra tryghed mod funktionsfejl og skader, som kan ramme dit nye produkt. Det eneste, det kræver, er, at du tegner forsikringen og betaler præmien, før produktet leveres. Men husk: Hvis du ombestemmer dig, har du 30 dages fuld fortrydelsesret på forsikringen. 1. HAPPY CARE TRYGHEDS- FORSIKRING INTRODUKTION Du har netop købt et nyt produkt hos Elgiganten, og det sidste, du ønsker at tænke på, er, at det kan gå i stykker, ophøre med at fungere korrekt eller gå tabt ved f.eks. uheld eller tyveri. Det er imidlertid en risiko, som er værd at overveje, før du eventuelt pludselig står i situationen. Elgiganten lever naturligvis op til sit ansvar efter købeloven for eventuelle mangler ved produktet. For enkelte produkter yder producenten endvidere garanti i en vis periode. Du har måske også en familieforsikring eller rejseforsikring, som dækker visse typer skader og tyveri. Men købeloven, en eventuel garanti fra producenten og forsikringerne dækker ikke alle de tilfælde af funktionsfejl og skader, som man kan komme ud for i praksis. Happy CARE Tryghedsforsikring supplerer den beskyttelse mod funktionsfejl, du har i kraft af købeloven og reklamationsretten. Happy CARE Tryghedsforsikring dækker endvidere i en række tilfælde skader, hvor din rejse- eller familieforsikring ikke dækker. Hvis du tegner 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 2.1. Hvad dækker Happy CARE? Happy CARE supplerer din beskyttelse efter købeloven og reklamationsretten, således at du er dækket mod, at produktet ophører med at fungere normalt i forsikringens løbetid, uanset om dette skyldes: Fejl, som var til stede, da produktet blev leveret (mangler). Her dækker Happy CARE, hvor Elgiganten ikke dækker i henhold til købeloven. Pludselige og uforudsete indre årsager (i det følgende benævnt svigt). Her dækker Happy CARE, hvor reklamationsretten ikke dækker. Pludselige og udefra kommende påvirkninger (skader). Endvidere dækker forsikringen tab af produktet ved indbrudstyveri fra eget hjem, dit sommerhus eller kontor Hvordan dækker Happy CARE? Forsikringsdækningen ydes på følgende måde: Såfremt reparation af produktet kan finde sted, udføres reparation. Hvis reparation ikke kan finde sted, 3

4 herunder hvis produktet er gået tabt ved indbrudstyveri, leveres et nyt produkt (erstatningsprodukt) af samme eller tilsvarende mærke og model. Der udbetales således ikke kontanterstatninger. Hvis produktet kan repareres, betaler du ingen selvrisiko. Hvis produktet skal erstattes, beregnes der selvrisiko, som afhænger af købsprisen for produktet. Der betales dog ingen selvrisiko for hvidevarer, som erstattes. Forsikringen følger produktet, uanset hvem der ejer det, eller hvor i verden det befinder sig, når eventuelle funktionsfejl eller skader indtræder. Forsikringen ophører, hvis produktet erstattes. Ønsker du dækning af erstatningsproduktet, skal der tegnes en ny forsikring Hvad dækker Happy CARE ikke? Happy CARE dækker blandt andet ikke: Skader der forsætligt forårsages på produktet af den, der kræver dækning. Svigt eller skader som opstår i forbindelse med misbrug eller erhvervsmæssig brug af produktet. Bortkomst af produktet, herunder at det forlægges. Svigt som følge af normal nedslidning og/eller ælde af produktet, herunder korrossion. Kosmetiske skader, for eksempel ridser eller buler, som ikke har betydning for produktets funktionalitet. Skader, der skyldes computervirus eller softwarefejl eller manglende funktion på grund af en sådan fejl, samt eventuelle følgeskader i i denne forbindelse. Mangel eller svigt i plasma eller LCD skærme bestående i, at billedelementer forsvinder eller billedet brænder sig fast. Ødelagte forbrugsartikler, f.eks. ødelagte blækpatroner, batterier, pærer eller film til kamera. Produktskader og følgeskader. Produktskader er skader, som produktet forvolder på personer eller andre produkter. Sådanne skader kan under visse omstændigheder kræves dækket af Elgiganten og/eller producenten. Følgeskader er f.eks. tab af data, indtægtstab eller lignende. Dog ydes dækning af indhold i visse hvidevarer med op til kr. inden for 12 måneder fra købsdatoen, jf. forsikringsvilkårenes punkt HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDS- FORSIKRING? 3.1. Supplement til rettigheder efter købeloven og reklamationsretten Efter købeloven har du krav mod Elgiganten på afhjælpning, et nyt produkt eller hæve købet og få dine penge retur i tilfælde af funktionsfejl, som skyldes mangler, det vil sige fejl, der var til stede allerede ved leveringen af produktet. Kravet skal gøres gældende over for Elgiganten inden rimelig tid og senest 2 år fra leveringen. Endvidere skal du være i stand til at bevise, at funktionsfejlen skyldes fejl, som var til stede ved leveringen. Dette gælder dog ikke, hvis fejlen viser sig indenfor 6 måneder efter leveringen. Her skal Elgiganten bevise, at der ikke forelå fejl ved leveringen. 4

5 Happy CAREs værdi Happy CARE giver dig yderligere sikkerhed i den periode, hvori forsikringen løber (normalt 3-5 år fra leveringen af produktet). Happy CARE dækker de funktionsfejl, der skyldes mangler, og som ikke kan kræves dækket af reklamationen i følge købeloven. Det drejer sig navnlig om funktionsfejl, der først viser sig mere end 2 år efter leveringen af produktet. Happy CARE dækker funktionsfejl, der skyldes svigt, og som ikke kan kræves dækket af Elgiganten under reklamationsretten. Happy CARE dækker endvidere funktionsfejl, der skyldes skader, det vil sige pludselige og udefrakommende påvirkninger. Der kan være tale om skader, som du eller din familie påfører produktet ved hændelige uheld, for eksempel ved at produktet tabes på gulvet. Der kan også være tale om skader, som tredjemand forårsager. Såfremt fejlen eller tabet er dækket af anden forsikring, dækker Happy CARE dog ikke. Happy CARE dækker tab af produktet ved indbrudstyveri fra eget hjem, dit sommerhus og kontor. Såfremt tabet er dækket af anden forsikring, dækker Happy CARE dog ikke. Happy CARE dækker svigt forårsaget af slitage, bortset fra normal nedslidning og forhold dækket efter købeloven og/ reklamationsretten Supplement til familieog rejseforsikringer m.v. Hvilke fordele, Happy CARE indebærer i forhold til din eventuelle familie- og/eller rejseforsikring, afhænger af vilkårene for disse forsikringer, som kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. En sammenligning med typiske vilkår for familiens basisforsikring II viser navnlig følgende: Forsikringsdækning er i basisforsikringen betinget af, at der er tale om skade, det vil sige ødelæggelse eller funktionsfejl som følge af pludselige og udefrakommende påvirkninger. Funktionsfejl uden ydre årsag (mangel eller svigt) dækkes ikke. Happy CARE dækker både mangler og svigt. Yderligere er forsikringsdækning af skader i basisforsikringen betinget af, at der er tale om nærmere bestemte skadesårsager såsom lynnedslag, eksplosion, tilsodning, oversvømmelse m.v. Hvis skadesårsagen er en anden, er dækning udelukket. Happy CARE dækker derimod i tilfælde af skader uanset skadesårsag (dog ikke misbrug, eller skader, der tilføjes produktet forsætligt af den der kræver dækning). I basisforsikringen sondres der mellem, om skader sker i ens helårsbolig eller andre steder, for eksempel i sommerhus, på kontoret eller under rejser. I de sidstnævnte tilfælde kan dækning være udelukket. Happy CARE dækker uanset stedet, hvor skaden eller fejlen indtræder. Vedrørende indbrudstyveri er der i basisforsikringen en række undtagelser fra dækning. For eksompel dækkes ikke genstande, som er stjålet fra ubeboede ejendomme, sommerhuse eller lofts- og kælderum. Happy CARE dækker ind- 5

6 brudstyveri fra eget hjem, dit sommerhus eller kontor, uanset om stedet er beboet eller ikke. Happy CARE dækker ikke røveri, tyveri uden for aflåst bygning, fra biler, campingvogne, telte m.v. eller hærværk. Normalt har en basisforsikring en bedre dækning på dette område. I basisforsikringen forekommer ofte særlige afskrivningsregler, som indebærer, at værdien af et produkt kun erstattes med en vis procentsats af nyværdien. Alternativt kan der foretages et skønsmæssigt fradrag i erstatningen som følge af alder og brug. Som eksempel kan nævnes nedskrivning af værdien på almindelige elektriske apparater (f.eks. husholdningsmaskiner) til 65 % af genanskaffelsesprisen efter 4 år eller særlige elektriske apparater (f.eks. fax eller computer) til 30 % efter 4 år. Med Happy CARE får du enten repareret dit produkt eller leveret et nyt tilsvarende, og du undgår derved risikoen for at skulle betale delvist for genanskaffelse som følge af afskrivninger eller fradrag for alder og brug. Hvis du har aftalt selvrisiko under din basis- eller rejseforsikring, vil selvriskoen oftest blive beregnet med et fast beløb pr. skade, som ikke nødvendigvis står i rimeligt forhold til værdien af den beskadigede genstand. I Happy CARE er selvrisikoen på forhånd afstemt til produktets anskaffelsespris, og hvis der er tale om hvidevarer, eller hvis produktet kan repareres, skal der slet ikke betales selvrisiko. I basisforsikringen kan det have betydning, om den beskadigede genstand er almindeligt privat indbo eller særligt privat indbo, idet forsikringssummen kan være begrænset til et maksimalt beløb pr. skade på særligt privat indbo. Happy CARE dækker reparation eller ombytning af produktet i forsikringsperioden og sondrer dermed ikke mellem almindeligt og særligt indbo. Det kræver i sidste ende en konkret sammenligning at fastslå, hvor meget Happy CARE forbedrer din beskyttelse i forhold til dækningen under din familie- og/eller rejseforsikring. Du kan i denne forbindelse benytte denne tjek-liste: 1. Har du tegnet en familie- eller rejseforsikring? 2. Hvilken selvrisiko har du på din familie- eller rejseforsikring? 3. Dækker din familie- eller rejseforsikring alle private indbogenstande? 4. Hvor dækker din familieforsikring? Dækker den når du er på rejse, i sommerhus, i båden eller andet? 5. Dækker din familie- eller rejseforsikring hændeligt uheld? 6. Hvilken værdinedskrivning er der på din familieforsikring/rejseforsikring? 7. Er der begrænsning i dækningen af særlige private indbogenstande som mobil, edb, audiovisuelt udstyr? 8. Indeholder din familieforsikring en udvidet el-skade dækning? 9. Dækker din familieforsikring under flytning udført af andre end dig selv mod betaling? 10. Er der andre begrænsninger i familieforsikringen, f.eks. ved storm-, vand-, og svideskader? 11. Tilbyder forsikringsselskabet reparation hjemme hos dig selv af større genstande, hvis du bor mindre end 50 km væk? 6

7 Hvor en skade dækkes under anden forsikring, herunder en familie eller rejseforsikring, dækker Happy CARE ikke Eksempler på fordele ved Happy CARE forsikring Mangel eller svigt: En dvd-afspiller, som kan afspille DVD, MP3, DivX, kan 2 1/2 år efter købet pludselig kun afspille ét af formaterne. Funktionsfejlen skyldes muligvis en svag lodning på fabrikken og dermed en mangel, men da der ikke kan reklameres inden for 2 år fra leveringen, er der ikke noget ansvar for Elgiganten efter købeloven. Allerede fordi der ikke er tale om en pludselig udefra kommende påvirkning (skade) dækker familieforsikringen ikke. Happy CARE dækker reparation eller ombytning af produktet Mangel, slitage: Programvælgeren på din vaskemaskine holder op med at virke 4 år efter levering. Maskinen har været anvendt til normal, privat brug, og årsagen til den manglende funktion er, at programvælgeren har en ringere slidstyrke, end man med rette kunne forvente (mangel). Der er ikke ansvar for Elgiganten efter købeloven, da der ikke kan reklameres inden for 2 år fra leveringen. Allerede fordi, der ikke er tale om en pludselig og udefrakommende påvirkning, er der ikke normalvis dækning under familieforsikringen. Happy CARE dækker reparationen. 3. Du taber dit videokamera i sandet på stranden, og kameraet bliver skadet af sandet. Da der er tale om pludselige udefra kommende påvirkninger (skader), er der ikke i nogen af tilfældene ansvar for Elgiganten efter købeloven. Familieforsikringen dækker normalvis heller ikke, da de pågældende skadestyper ikke er nævnt i forsikringen. Happy CARE dækker Fugtskader: 1. Mobiltelefonen ligger i lommen under regnvejr. Telefonen bliver fugtskadet. 2. Et nyt navigationsanlæg bliver beskadiget af kondens i din bil. Ingen af disse skader er dækket efter købeloven (medmindre modstandsdygtigheden over for vand er så ringe, at den udgør en mangel). Familieforsikringen dækker normalvis kun fugtskader, som skyldes pludselig udstrømning af væsker, oversvømmelse og lignende, samt udsivning fra skjulte rør. Happy CARE dækker skaden Skade ved hændelige uheld: 1. Dit barn falder over ledningen til din bærbare PC. PC en vælter på gulvet og går i stykker. 2. Du spilder ved et uheld kaffe i tastaturet på din bærbare PC, og tastaturet bliver skadet. 7

8 Dækningsoversigt År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Mangel eller svigt Happy CARE * * Købeloven/reklamationsretten ** ** Familieforsikring Slitage Bortset fra normal nedslidning og ælde Happy CARE Købeloven/reklamationsretten Familieforsikring Hændeligt uheld Happy CARE Købeloven/reklamationsretten Familieforsikring *** *** *** *** *** Fugtskader Happy CARE Købeloven/reklamationsretten Familieforsikring Dækkes Dækkes ikke * Dækker hvor Elgiganten ikke dækker efter købeloven eller under reklamationsretten. ** Dækker kun mangler. *** Dækker kun nærmere bestemte skadesårsager såsom brand, lynnedslag, eksplosion, tilsodning og oversvømmelse. 4. HVIS FEJL ELLER SKADE OPSTÅR Hvis du får problemer med funktionen af dit produkt, bør du gå frem på følgende måde Reklamationssager Er dit produkt holdt op med at virke korrekt, uden at dette skyldes en pludselig udefra kommende påvirkning (skade), så kan der være tale om et forhold, som dækkes af Elgiganten efter købeloven eller reklamationsretten (mangel eller svigt). Kontakt derfor i første omgang Elgiganten, hvis der endnu ikke er forløbet 2 år fra leveringen. Viser det sig, at fejlen ikke dækkes af Elgiganten efter købeloven (for eksempel fordi reklamationsperioden på 2 år er udløbet), bør du herefter gå frem som anført i afsnittet om forsikringssager nedenfor. Har du nogen generelle spørgsmål om reklamation eller om forsikringen 8

9 kontakt da Elgigantens kundecenter på telefon eller via Forsikringssager Anmeldelse Hvis produktet er holdt op med at virke korrekt på grund af en pludselig og udefra kommende hændelse (skade; hvis du for eksempel har tabt produktet på gulvet), reklamationsperioden på 2 år er udløbet, eller sagen er blevet afvist af Elgiganten, så henvend dig til vort skadecenter. Dette gælder også, hvis produktet er blevet stjålet ved indbrud i eget hjem, dit sommerhus eller kontor. Happy CARE Skadecenter Telefon: Åbningstider: Mandag - fredag 09:00-19:00, Lørdag: 10:00-15:00 Du kan desuden læse mere eller anmelde en skade på: Vi gør vort bedste for at yde en enkel og hurtig service i alle skadesager. Du bør give fuldstændige oplysninger allerede ved første kontakt - så går det hurtigere. Du bør have følgende parat, når du ringer: Købskvittering og forsikringsbevis for dit beskadigede produkt med kontantnotanummer/fakturanummer og oplysninger om, hvor og hvornår produktet er købt. Det beskadigede produkt - vi kan have spørgsmål om model eller serienummer Reparation eller erstatningsprodukt Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at bringe produktet til reparation eller ombytning. Vi dækker dog rimelige og nødvendige omkostninger til forsendelse. I visse tilfælde kan vi i stedet lade reparationen foretage på din bopæl (hjemmeservice). Vi bestræber os på at reparere dit produkt bedst og hurtigst muligt. Hvis vi ikke kan reparere dit produkt, erstatter vi det med et identisk eller lignende produkt. Du får som udgangspunkt et produkt af samme model og mærke. Hvis det ikke er muligt at få fat i et sådant produkt, får du et lignende produkt med specifikationer, der i så stor udstrækning som muligt svarer til specifikationerne på dit gamle produkt. Forsikringen følger produktet. Det vil sige, at hvis du får et erstatningsprodukt, skal du tegne en forsikring på ny, hvis du fortsat ønsker at være dækket Selvrisiko Du skal kun betale selvrisiko i de tilfælde, hvor vi ikke kan reparere dit produkt, og det derfor skal ombyttes. Hvis vi er i stand til at reparere produktet, betaler du altså ingen selvrisiko. Ved hårde hvidevarer er der ingen selvrisiko, hverken ved reparation eller ombytning. Selvrisikoens størrelse afhænger af, hvilken pris du oprindeligt har betalt for dit produkt, og beregnes efter nedenstående skala: Produktets pris iht. kvittering Selvrisiko kr. 0 kr kr. 195 kr kr. 295 kr. >8.000 kr. 495 kr. Mobiltelefon, alle priser 295 kr. 9

10 5. YDERLIGERE INFORMATION 5.1. Forsikringsgiver Happy CARE Tryghedsforsikring udbydes af: Moderna Försäkringar Sak AB Box 7830 SE Stockholm Virksomhedsnr: Forsikringsaftalens løbetid (forsikringstiden) Din Happy CARE Tryghedsforsikring er gældende til og med den dato, der er angivet på dit forsikringsbevis. Efter denne dato er forsikringen ikke længere gældende. Løbetiden kan være fra 2 til 5 år fra købet af produktet. For mobiltelefoner kan løbetiden dog kun være 6 eller 12 måneder fra købsdatoen, med mulighed for forlængelse Fortrydelsesret og opsigelse af forsikringsaftalen Du har 30 dages fortrydelsesret vedrørende forsikringen. Inden for denne frist, kan du altså få forsikringspræmien retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke er anmeldt skader eller ydet dækning under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Du udnytter fortrydelsesretten ved at henvende dig til butikken, hvor du tegnede forsikringen, inden udløbet af fristen. Efter udløbet af fortrydelsesretten har du mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Ved opsigelse modtager du alene en forholdsmæssig del af forsikringspræmien retur svarende til den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden. Derudover vil du blive opkrævet et gebyr til dækning af vore omkostninger ved udstedelsen og opsigelsen af forsikringen. For mere information om opsigelse og gebyr, besøg Klager Hvis du ikke er tilfreds med vor beslutning i forbindelse med en skade, er en telefonsamtale eller et brev til vor taksator ofte tilstrækkeligt til at løse problemet. Mener du, at vi ikke har opfyldt vore forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og loven, kan du klage over vor afgørelse til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Du har også mulighed for at rejse sag mod os ved de almindelige domstole Provision Elgiganten modtager provision fra Moderna Försäkringar Sak AB for salget af Happy CARE forsikringer. Provisionen varierer efter produkttypen. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger herom, kan du kontakte en sælger eller Elgigantens kundecenter på tlf

11 6. FORSIKRINGSBETINGELSER DK 2006:1 1. Forsikret vare Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af varer i Elgigantens forretninger og gælder kun for den vare, der på forsikringsbeviset (købskvitteringen for forsikringen) er angivet som forsikret. Forsikringsperioden fremgår af forsikringsbeviset (købskvitteringen for forsikringen). 2. Den forsikrede Forsikringen dækker den oprindelige køber og ejer af varen. Er varen videreoverdraget, dækker forsikringen den, som senere på lovlig vis har erhvervet varen eller bærer risikoen for den. 3. Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder, uanset hvor i verden produktet befinder sig ved forsikringsbegivenhedens indtræden. 4. Hvilke begivenheder forsikringen dækker Forsikringen dækker i forsikringsperioden, med de undtagelser som angives i punkt 5, svigtende funktion på grund af pludselig og uforudset indre sammenbrud (svigt), som ikke dækkes af en leverandørgaranti eller falder ind under sælgers ansvar ifølge købeloven (mangler), samt svigtende funktion på grund af en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse (skade). Yderligere dækkes i forsikringsperioden svigt som følge af slitage, bortset fra normal nedslidning. Endvidere dækkes indbrudstyveri i forbindelse med indbrud i eget hjem, dit sommerhus eller kontor i forsikringsperioden. 5. Undtagelser Der ydes ikke dækning for: Forbrugsvarer såsom batterier, elpærer, film, skrivehoveder og blækpatroner. Tilbehør såsom kabler, batteriladere, håndfri enheder og monteringsanordninger, medmindre der er tale om tilbehør, der er købt i samme originalemballage som varen. Udgifter til løbende vedligeholdelse, justeringer, ændringer eller service samt skader, der er forbundet med sådanne tiltag. Skader og svigt, herunder svigt på enkeltdele, der består i - eller er en følge af - normal ælde, herunder korrosion. Ændringer i farve eller form, ændringer i belægning eller andre kosmetiske skader, som ikke påvirker varens funktion, f.eks. ridser i hylsteret. Skader, der er forårsaget af den forsikrede vare på personer og/eller andre produkter (produktskader) eller tab af data, rene økonomiske tab og lignende som følge af manglende funktion (følgeskader). Dog ydes dækning for skader på indhold i køleskabe og frysere samt vaskemaskiner og tørretumblere, som skyldes fejl i det forsikrede produkt, og som indtræffer inden for tolv måneder fra købsdatoen. Det maksimale erstatningsbeløb er kr. Den forsikredes udgifter til demontering af produktet og eventuelt tilsluttet udstyr eller installationer, og/eller geninstallation af produktet i forbindelse med en skade. Skader, der skyldes computervirus eller softwarefejl eller manglende funktion på grund af en sådan fejl, samt eventuelle følgeskader i i denne forbindelse. 11

12 Skader på plasma- og LCD-skærme, der medfører, at billedelementer forsvinder, og som er uden for leverandørens retningslinier, eller skader hvor billedet brænder fast. Funktionsfejl og skader, som opstår i forbindelse med misbrug af produktet, jf. pkt. 7. eller ved erhvervsmæssig anvendelse. Bortkomst af produktet, herunder at det forlægges. 6. Selvrisiko Hårde hvidevarer: Der er ikke selvrisiko for hårde hvidevarer, hverken ved reparation eller eventuel ombytning. Der betales kun selvrisiko, når der udleveres en erstatningsvare og ikke ved reparation. Selvrisikoens størrelse afhænger af, hvilken pris du har betalt for dit produkt, og beregnes som følger: Ved ombytning af et beskadiget produkt med en salgspris på under kr. betales ingen selvrisiko. Ved ombytning af et beskadiget produkt med en salgspris på mellem kr. og kr. er selvrisikoen 195 kr. Ved ombytning af et beskadiget produkt med en salgspris på mellem kr. og kr. er selvrisikoen 295 kr. Ved ombytning af et beskadiget produkt med en salgspris på over kr. er selvrisikoen 495 kr. Ved ombytning af mobiltelefon er selvrisikoen 295 kr. uanset salgsprisen. 7. Krav om agtpågivenhed Det er en betingelse for forsikringsdækning, at den forsikrede vare behandles med normal agtpågivenhed og på en sådan måde, at skader i videst mulige omfang forhindres. Varen må for eksempel ikke anvendes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skader. De medfølgende installationsanvisninger, brugsanvisninger og lignende skal følges. Hvis kravet om agtpågivenhed ikke er opfyldt, kan forsikringsdækning bortfalde eller nedsættes efter principperne i forsikringsaftalelovens 18 og Hvorledes forsikringen dækker Der ydes dækning i form af reparation eller udskiftning af en del af varen eller ombytning af hele varen med en erstatningsvare af samme model og mærke, eller - hvis en sådan ikke kan fås - med den mest ligeværdige vare, mod fremvisning af det skadede produkt. Forsikringsgiver forbeholder sig ret til at afgøre, om en vare skal repareres eller ombyttes med en erstatningsvare. Der ydes ikke kontanterstatning. Rimelige transportomkostninger i forbindelse med nødvendig forsendelse af varen dækkes tillige. Reparation på den forsikredes bopæl (hjemmeservice) inden for 50 km fra butikken, hvor varen er købt, dækkes under forsikringen, hvis det på grund af varens størrelse eller installering m.v. er meget bekosteligt eller urimeligt, at forsikringstager skal transportere varen til reparation. Forsikringsgiver afgør i tilfælde af tvivl endeligt, i hvilke tilfælde hjemmeservice skal accepteres. Forsikringsgiver skal derfor altid kontaktes inden bestilling af hjemmeservice. 9. Forsikringstiden, fortrydelsesret og opsigelse Forsikringstiden (løbetiden) fremgår af forsikringsbeviset og beregnes med udgangspunkt i den oprindelige købsdato. Forsikring for mobiltelefoner kan fornyes, hvis præmien for den nye forsikringsperiode 12

13 betales uden forsinkelse i henhold til den udsendte præmiemeddelelse. Ved ombytning ophører forsikringen med at gælde, da erstatning ydes i form af et erstatningsprodukt. Ingen del af præmien tilbagebetales, og forsikringen overføres ikke til det nye produkt. Forsikringstager har 30 dages fortrydelsesret vedrørende forsikringen. Fortrydes inden for denne frist, modtager forsikringstager den fulde forsikringspræmie retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke er anmeldt skader eller ydet dækning under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Udnyttelse af fortrydelsesretten sker ved henvendelse til butikken, hvor forsikringen er tegnet, inden udløbet af fristen. Efter udløbet af fortrydelsesretten har den forsikrede mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Ved opsigelse modtager den forsikrede alene en forholdsmæssig del af forsikringspræmien retur svarende til den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden. Ved opsigelse skal den forsikrede betale et gebyr. For mere information om opsigelse og gebyr, besøg 10. Præmiebetaling Præmien skal betales forud og senest ved levering af varen. 11. Ved skade Hvis en skade opstår, kontaktes dit Happy CARE Skadecenter på www. happycare.dk eller tlf Skadesanmeldelsen skal indgives uden forsinkelse, efter at den forsikrede har fået kendskab til skaden. Se pkt. 12 vedrørende konsekvenserne af mangelfuld eller forsinket anmeldelse. Indbrud skal politianmeldes på det sted, hvor indbruddet er sket, og politianmeldelsen skal vedlægges skadesanmeldelsen. 12. Almindelige betingelser Er en begivenhed dækket af flere forsikringsselskaber, er hvert forsikringsselskab forpligtet til at udbetale erstatning på samme vis, som havde det været eneste forsikringsgiver. Den forsikrede har dog ikke ret til højere erstatning fra forsikringsselskaberne end den samlede værdi af skaden. Happy CARE Tryghedsforsikring dækker subsidiært i forhold til andre forsikringer. Såfremt den, der kræver dækning, forsætligt har forvoldt skaden på produktet, bortfalder retten til dækning. Endvidere kan dækningen nedsættes eller bortfalde, hvis den, der kræver dækning, har afgivet svigagtige oplysninger eller fortiet eller skjult noget af betydning for vurderingen af risikoen eller dækningsforpligtelsen eller har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til punkt 7 og 11 ovenfor. Der ydes ikke dækning for skader, hvis oprindelse eller omfang har forbindelse med atomkerneprocesser, krige, krigslignende hændelser, borgerkrige, revolutioner, terrorhandlinger, optøjer eller oprør, konfiskation eller beslaglæggelse, eller for skader på den forsikrede vare på grund af myndighedernes indgriben. Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tab som følge af en forsinkelse af skadesopgørelsen på grund af hændelser som angivet i foregående afsnit eller på grund af arbejdsmarkedskonflikter. For så vidt som forsikringsgiver har betalt erstatning, overtager forsikringsgiver den forsikredes ret til at kræve erstatning 13

14 af den, som er ansvarlig for skaden. Hvis den forsikrede, efter at skaden er sket, afstår fra sin ret til erstatning fra den ansvarlige i henhold til kontrakt, garanti eller lignende eller fra regresret, begrænses forsikringsgivers dækningspligt i tilsvarende udstrækning. Endvidere kan den forsikrede gøres erstatningsansvarlig for værdien af allerede ydet dækning. Den forsikrede mister sin ret, hvis han ikke fremsætter sit krav mod forsikringsgiver uden ugrundet ophold og i alle tilfælde inden for seks (6) måneder fra det tidspunkt, hvor han har fået kendskab til skaden. Hvis dækningspligt ikke anerkendes, vil den forsikrede miste sin ret ved forældelse, hvis han ikke indgiver klage til Ankenævnet for Forsikring eller anlægger sag ved en domstol inden for 2 år fra udløbet af det kalenderår, hvor han fik kendskab til, at kravet kunne gøres gældende, og under alle omstændigheder inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kravet tidligst kunne gøres gældende, jf. forsikringsaftalelovens 29. Forsikringsaftaleloven m.v. Forsikringsaftalen er undergivet dansk ret, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven, i det omfang de ikke i foranstående vilkår lovligt er fravegede. Hvis forsikringsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og dansk ret, kan den forsikrede begære berigtigelse ved at redegøre for sin sag i et brev til forsikringsgiver og anmode om forsikringsgivers udtalelse. 13. Diverse oplysninger: Brochuren vedrørende forsikringen udgør sammen med nærværende forsikringsbetingelser den information om forsikringens indhold, som i henhold til lov om forsikringsformidling (lov nr. 767 af 5. august 2005), 34, og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt (bekendtgørelse nr af 14. november 2005), 4, skal gives til forsikringstageren inden forsikringsaftalen indgås. Forsikringsbeviset med kvittering og de vilkår, som er indeholdt i dette dokument, udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringens tegning. Denne forsikring indskrænker ikke den forsikredes rettigheder i henhold til købelovens bestemmelser om mangler og eventuelle særlige garantier afgivet af producenten eller butikken. Klager over forsikringsgivers afgørelser kan indgives til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V. Elgiganten modtager provision for formidling af forsikringen. Provisionens størrelse skal oplyses på forlangende. Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar Sak AB Box Stockholm Sverige Virksomhedsnr: Registrering og brug af personoplysninger. Personoplysninger er f.eks. oplysninger om produkt, købsdato, købspris, navn, adresse osv., som registreres I forbindelse med tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af forsikringsbegiveheder, f.eks. skadesdato, skadesårsag, reperationsudgift/erstatningsprodukt osv. 14

15 Registrering og behandling af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med den svenske persondatalov Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som er baseret på EF-direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Den svenske lov rummer en beskyttelse af personoplysninger og rettigheder for registrerede personer, som svarer til indholdet af den danske lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Dataansvarlig. Forsikringsgiver er dataansvarlig og kan kontaktes skriftligt eller telefonisk som følger: Moderna Försäkringar Sak AB Box 7830 SE Stockholm Telefon: Fax: +46 (0) Indsamling og registrering. Registrering af personoplysninger sker hos El-giganten, hos Happy Care Skadescenter og/eller andre samarbejdspartnere, f.eks. reparatører/transportører og viderebefordres til Forsikringsgiver som lægger til og håndterer personregisteret. Personoplysninger stammer således normalt fra forsikringstager eller fra et andet selskab, som vi samarbejder med, og fremkommer i forbindelse med forsikringstegning eller reklamation/skadesanmeldelse. Personoplysninger registreres, behandles og opdateres løbende i forsikringsaftalens løbetid. Formål med registrering og behandling. Registrering sker til brug administration af forsikringen, og udveksles med vore samarbejdspartnere for at aftalens forpligtelser kan varetages. Generelle personoplysninger anvendes endvidere som grundlag for blandt andet markeds- og kundeanalyser, forretnings og metodeudvikling, statistik og risikohåndtering, samt markedsføring og optimering af vor service i øvrigt. Regler om indsigt, berigtigelse m.v. Forsikrede er berettiget til at få indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til Personupfgiftsloven ved at kontakte Moderna Försäkringar. Endvidere kan forsikrede gøre indsigelse mod bestemte behandlin-ger/brug af oplysninger, herunder anmode om ikke af modtage markedsføringsmateriale eller anmode om blokering mod vidergivelse, korrektion og/eller sletning af oplysninger. Klage og tilsyn. Hvis en registreret person er uenig med den dataansvarlige kan sagen indbringes for det svenske datatilsyn: Datainspektionen P.O. Boks 8114 SE Stockholm Tlf.: +46 (0) Fax : +46 (0)

16 Ved skade, ring Åbningstider: hverdage 09:00-19:00, lørdage 10:00-15:00 Du kan desuden læse mere eller anmelde en skade på: 16