Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring"

Transkript

1 Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

2 De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser, som fald- og støtskader, væskeskader, lynnedslag, etc. Dækker tab af produktet ved brand og tyveri, ved indbrud i bolig, fast feriebolig eller kontor. Gælder også fastmonteret udstyr i bil Gælder hele døgnet, over hele verden, også under flytning Erstatning gennem et nyt produkt med tilsvarende specifikationer såfremt det skadede produktet ikke kan repareres Du slipper for selvrisiko, uanset om det er en reparation eller produktet erstattes med et nyt. Mobil er undtaget, her er satserne 499,- for iphone og 299,- for alle andre mobiltelefoner. Det er ingen nedskrivning i værdi pga. produktets alder. Andre indbo- og rejseforsikringer kan give en reduktion i erstatningen afhængig af produktets alder 45 dages returret for privatpersoner; som på alle vores andre produkter gælder også for Tryghedsaftalen

3 Tryghedsaftalen er et godt tillæg til andre forsikringsordninger Ved køb af et produkt hos os er du dækket af producenternes garantiordning for det enkelte produkt. Som forbruger er du også beskyttet af købeloven, som giver dig en række rettigheder ved eventuelle fabrikationsfejl på købte produkter. Udover dine lovpligtige forbrugerrettigheder er det dine personlige forsikringer som skal dække uforudsete hændelser i hjemmet og på rejser. Hvad disse forsikringer dækker varierer fra de forskellige udbydere og dit aftalte dækningsniveau, men ofte har standardforsikringer en række betingelser og begrænsninger i forhold til produktskader. Tabellen under viser sammenhængen mellem de forskellige forsikringer og hvilke områder Tryghedsaftalen kan give en god tillægsdækning på. Tryghedsaftale Købeloven Indboforsikring Rejseforsikring Uheld Tyveri Lynnedslag/ overspænding Væskeskade Brand Fabrikationsfejl Fuld dækning Middel dækning Ingen dækning *Bemærk at dækningen på forskellige indbo- og rejseforsikringer varierer. Tabellen giver et billede af normale dækningsbetingelser i markedet.

4 Sådan gør du i tilfælde af skade Såfremt dit produkt skulle få en skade eller gå i stykker må du anmelde skaden. Dette gør du via Min Side, hvor du finder et link til skadeskemaet hos Vardia Forsikring. Såfremt du har brug for hjælp i forbindelse med din skadeanmeldelse kan du tage kontakt til vores kundeservice på telefon Vi har åbent mellem 9-17 på alle hverdage. 1. Dit produkt skades eller går i stykker 2. Gå ind på Min Side og klik på linket til Skadeskema (ekstern side hos Vardia Forsikring) Tips! Husk at finde dit ordrenummer frem før du går videre til skadeskemaet 3. Følg anvisningerne på Skadeskemaet og send ind 4. Vardia Forsikring vurderer skaden og sørger enten for reparation eller erstatnings- produkt med samme specifikationer 5. Dit reparerede produkt eller erstatningsprodukt sendes til dig

5 Om Vardia Forsikring Vardia Forsikring er en fremgangsrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked og tilbyder forsikringer til privatpersoner og virksomheder. Med vores 5 afdelinger i Norge og 3 afdelinger i Sverige, er vi i alt ca. 260 medarbejdere. Ud over vores egne forsikringer, udvikler vi skræddersyede forsikringsløsninger i samarbejde med medlemsorganisationer og kommercielle grupper og selskaber. Vores mål er at skabe en klar merværdi for vores samarbejdspartnere og deres kunder. I Sverige blev vi udnævnt til årets skadeforsikringsselskab under Insurance Awards Læs mer om os på Vardia Forsikring Skadesenter Trygghedsaftalen

6 Hvis du skulle være uenig Vi ønsker at Tryghedsaftalen skal være en ekstra sikkerhed for dig og at din ret til erstatning skal varetages på en god og retmæssig måde. Derfor gør vi opmærksom på, at du som forbruger, er med til at påvirke udfaldet af en forsikringssag gennem at opfylde visse Sikkerhedsforskrifter for at begrænse skadens omfang. Sikkerhedsforskrifterne er tydelige på, at du blandt andet forpligter dig til, ikke at bruge produktet hvor det er udsat for en åbenbar risiko for at blive skadet. Du er også forpligtet til at bruge produktet i henhold til producentens brugsanvisning, i tillæg til at sørge for at produktet opbevares på en forsvarlig måde og er indelåst når du forlader det. For en fuldstændig oversigt over Sikkerhedsforskrifterne, se Forsikringsbeviset som medfølger aftalen. I alle forsikringssager gør forsikringsgiveren en vurdering af erstatningskravet. Såfremt du skulle være uenig i beslutningen har du mulighed for at klage. Du kan indsende din klage på til så vil vi behandle sagen igen. Du har også mulighed for at tage en klage eller en tvist op med et offentligt nævn for forsikringssager: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Box København V Tlf. : ( )

7 Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser Tryghedsaftale, side 1 av 6

8 Tryghedsaftale Forsikringsbevis Hvad er forsikret Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. og som der er betalt forsikringspræmie for. Hvor og når gælder forsikringen Forsikringen gælder fra afsendelsesdato (den dato der er registreret hos forretning/købssted), og gælder i den periode som er angivet på din ordrebekræftelse/faktura/ købskvittering. Tryghedsaftalen er en korttidsforsikring og kan ikke fornyes. Forsikringen gælder i hele verden. Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker Skade som resulterer i en svigtende funktion som opstår på grund af pludselig og uforudset udefra kommende hændelse, som er knyttet til et bestemt skadetidspunkt eller sted og som ikke omfattes af produktgarantien eller sælgerens/producent-ens ansvar for fejl i henhold til købeloven. Ved skade skal produktet indleveres til reparatør efter henvisning fra selskabet. Tab af produktet som følge af brand eller ved tyveri ved indbrud eller ulovlig indtrængning i bolig, feriebolig eller kontor. Forsikringen dækker også tyveri af fastmonteret udstyr i bil ved indbrud. Hvem er forsikret Forsikringen gælder for den rette ejer af det forsikrede produkt. (Forsikringtager/Sikrede) Præmie Præmien fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. Selvrisiko Det henvises til punkt 8 i forsikringsvilkårene. Forsikringssum Forsikringssummen er begrænset til købssummen som fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. Forsikringsvilkår Tryghedsaftale af Frist for anmeldelse af forsikringsbegivenhed Er forsikringsbegivenheden indtrådt, skal den sikrede uden ophold give Vardia meddelelse derom, jf. Forsikringsaftaleloven 21. Dette dog senest 1 år efter indtrædelse af begivenheden. Klagemulighed Såfremt der opstår tvist mellem Forsikrede og Vardia, kan hver af parterne kræve sagen behandlet ved Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards gade 2, Box 360, 1572 København V, telefon (mellem kl og kl ), Fax: Sikkerhedsforeskrifter Det forsikrede produkt skal håndteres med normal agtpågivenhed, således at skade eller funktionssvigt forhindres så meget som mulig. Normal agtpågivenhed indebærer blandt andet at forsikringstager er forpligtet til at følge de retningslinjer som er givet i brugsanvisning/brugermanual eller anden dokumentation som blev udleveret af forretning/købssted ved køb af produktet. Produktet skal fragtes med et egnet transportmiddel og følge de anvisninger som er givet for transport af produktet i brugsanvisningen. Ved transport skal produktet have emballage som er egnet til at forhindre skade. Alle yderdører og alle vinduer som kan åbnes, og befinder sig lavere end fire meter over terræn, skal være forsvarlig låst og haspet når produktet efterlades i bolig, feriebolig eller på kontoret. Ikke i nogen af disse tilfælde må nøglen efterlades i låsen. Ved brud på ovennævnte sikkerhedsforskrifter kan selskabets ansvar falde helt eller delvis bort, jf. Forsikringsaftaleloven 51. Tryghedsaftale, side 2 av 6

9 Forsikringsvilkår Vilkår Tryghedsaftale Hvilket produkt er omfattet af Tryghedsaftalen? Forsikringen kan kun tegnes samtidig med køb af et produkt på vores internetsider og gælder kun for det produkt som fremgår medd forsikring på ordrebekræftelse/faktura/ købskvittering. Forsikringen gælder også for standard tilbehør, som følger med produktet og som indgår i originalpakningen. Forsikringspræmien fremgår af ordrebekræftelse/ faktura/købskvittering. Med standard tilbehør menes udstyr, som er nødvendig for at kunne anvende eller styre/kontrollere produktet fuldt ud (f.eks. fjernkontrol, oplader eller lignende). Forsikringen gælder dog ikke for produkter, som under en begrænset/speciel periode, følger med i det forsikrede produktets originalpakning i forbindelse med kampange eller andet tilbud. 2. Hvem gælder Tryghedsaftalen for Tryghedsaftalen følger produktet og gælder for den oprindelige køber af produktet, eller for en anden person som senere har ervervet det forsikrede produktet på lovlig vis. 3. Hvor gælder Tryghedsaftalen? Tryghedsaftalen gælder i hele verden. Skaden reguleres og erstattes i det land produktet er købt. 4. Hvornår gælder Tryghedsaftalen? Forsikringen gælder fra afsendelsesdato (fra den dato den er registreret) og er gyldig i den periode som fremgår af din ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. 5. Tryghedsaftalen dækker Tryghedsaftalen omfatter nedenstående skadehændelser på forsikret produkt, med de undtagelser som er anført i punkt 6 nedenfor: 5.1 Skade som resulterer i en svigtende funktion som opstår efter en pludselig uforudset ydre hændelse, som er knyttet til et bestemt skadetidspunkt eller sted og som ikke omfattes af produktgarantien eller sælgerens/producentens ansvar for fejl i henhold til købeloven. Ved sådanne skader skal produktet indleveres til reparatør efter henvisning fra selskabet. 5.2 Tab af produktet som følge af brand eller ved tyveri ved indbrud eller ulovlig indtrængning i bolig, feriebolig eller kontor. Forsikringen dækker også tyveri af fastmonteret udstyr i bil ved indbrud. 6. Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 6.1 Skade som ikke påvirker varens brugbarhed, for eksempel ridser, rust, mug og revner. Skade som består i eller kommer af slitage, brug, aldersforandring, forandring I farve, form eller belægning. 6.2 Forbrugsvarer som for eksempel batterier, el.pærer, film, skrivehovder eller blækpatroner. 6.3 Følgeskader udover det som anført i punkt 5. For eksempel at gulveet beskadiges når TV-et falder på gulvet. 6.4 Udgifter til demontering og/eller montering af udstyr i forbindelse med skaden. 6.5 Skade på programmer og spil, samt skade forårsaget af datavirus eller fejl I programmer eller svigtende funktion som følge af en lignende fejl. 6.6 Skade på plasma- og LCD-skærmer, der medfører at billedepunkter forsvinder (pixelfejl),og/ eller at billedet er «brændt fast». 6.7 Tab af data som er lagret information på harddisk, intern hukommelse på kort eller tilsvarende. 6.8 Tab af produkt forårsaget af andet end brand, tyveri ved indbrud i bolig eller ulovlig indtrængning i, feriebolig eller kontor. 6.9 Kunden skal betale meromkostninger som er forbundet med at forsikrede uden rimelig grund anvender et andet værksted end det selskabet anbefaler. 7. Definitioner Med bolig menes der beboelse i fast permanent bygning hvor du er registreret i folkeregisteret og har bopæl. Med feriebolig menes fast permanent bygning. Med feriebolig menes ikke hotel, pensionat, bungalow eller lignende boligformer med korte lejeforhold. Med kontor menes kontorlignende arbejdsplads i fast permanent bygning hvor du har dit ordinære arbejde. Med kontor menes ikke steder hvor offentligheden har adgang, som for eksempel offentlige steder som forretninger, biblioteker, udstillingslokaler, og heller ikke omklædningsrum, klasserum, kantiner osv. Med fast permanent bygning menes hus eller sommerhus på permanent, fast fundament. For eksempel omfattes ikke nogen form for bil, campingvogn, hytte, skur, eller nogen form for båd, pram eller tømmerflåde. 8. Selvrisiko Det er ingen selvrisiko uanset om produktet repareres eller byttes. Undtaget er mobiltelefoner hvor selvrisiko for iphones er 499 kr, som gælder både når mobilen repareres og erstattes. For øvrige mobiltelefoner udgør selvrisiko 299 kr. og kun når mobilen erstattes med ny telefon. 9. Sikkerhedsforeskrifter Det forsikrede produkt skal håndteres med normal agtpågivenhed, således at skade eller funktionssvikt forhindres så Tryghedsaftale, side 3 av 6

10 meget som mulig. Normal agtpågivenhed indebærer blandt andet at forsikringstager er forpligtet til at følge de retningslinjer som er givet i brugsanvisning/brugermanual eller anden dokumentation som blev udleveret af forretning/ købssted ved køb af produktet. Produktet skal fragtes med et egnet transportmiddel og følge de anvisninger som er givet for transport af produktet i brugsanvisningen. Ved transport skal produktet have emballage som er egnet til at forhindre skade. Alle yderdører og alle vinduer som kan åbnes, og befinder sig lavere end fire meter over terræn, skal være forsvarlig låst og haspet når produktet efterlades i bolig, feriebolig eller på kontoret. Ikke i nogen af disse tilfælde må nøglen efterlades i låsen. Ved brud på ovennævnte sikkerhedsforskrifter kan selskabets ansvar falde helt eller delvis bort, jf. FAL 51. Nedsættelse eller bortfald af erstatning Er en sikkerhedsforeskrift brudt, reduceres erstatningen som regel med et særskilt fradrag. Hvor stort fradraget bliver, bedømmes i hvert enkelt tilfælde. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (nedsat med 100 %). 10. Grov uagtsomhed og forsæt Det forsikrede produkt skal behandles og opbevares med normal agtpågivenhed, således at skade så meget som muligt forhindres. Eksempelvis må produktet ikke bruges i områder, hvor risikoen for skade er åbenbar. For skade fremkaldt ved grov uagtsomhet eller forsæt gælder FAL Erstatningsbestemmelser Ved erstatningsberettiget skade betales erstatning for reparationsomkostninger, dog højst op til produktets genanskaffelsesværdi på skadetidspunktet. Kan der ikke udføres reparation på produktet, betales ommuligt erstatning i form af et produkt af samme model og mærke eller, hvis ikke et sådan produkt kan fremskaffes, et produk med tilnærmelsesvis samme specifikationer som det skadede produkt. Selskabet afgør hvornår produktet skal repareres eller erstattes med et nyt produkt, samt hvilket produkt kunden skal have i stedet. Ved erstatning af nyt produkt ophører forsikringsperioden og kan kan tegne ny forsikring på erstatningsproduktet. Forsikringen løber videre på reparerede produkter, dog maksimalt løbetiden ud, som er bekræftet på ordrebekræftelse-/faktura/købskvittering. Erstatning foretages i samme land som produktet er købt. Det foretages ikke fradrag for værdireduktion på grund af alder og anvendelse. Det udbetales ikke kontanterstatning. Hjemmeservice indenfor 50 km fra serviceværkstedet betragtes som rimelig omkostning, hvis det på grund af produktets størrelse eller vægt vurderes at være urimeligt at forsikringstageren selv skal transportere varen til serviceværkstedet. Det betragtes som rimeligt med hjemmeservice, hvis produktet vejer mere end 20 kg eller hvis et TV har en skærmstørrelse på mere end 32 tommer. Forsikringsselskabet afgør i hvilke tilfælde hjemmeservice accepteres. Kontakt derfor alltid forsikringsselskabet, så vi kan afgøre om du har ret til hjemme- service og udpege et hensigtsmæssigt servicefirma. 12. Forsikringens varighed Forsikringen gælder fra afsendelsesdato, se punkt 4, og ophører uden varsel ved udløbet af den aftalte forsikringsperiode. Den aftalte forsikringsperiode fremgår af din ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. Udskiftes den købte varer ophører forsikringen pr. udskiftningsdatoen. Overskydende præmie refunderes ikke. Ønsker du en ny forsikring for den nye varer skal der købes en forsikring for denne. Du har som forsikringstager altid ret til at opsige forsikringen ved udløb af et forsikringsår. Et forsikringsår løber fra afsendelsesdatoen og ét år frem. Opsiges forsikringen inden udløb af aftalen, så betaler vi den overskyndende præmie retur til dig, jf. FAL Forsikringen kan altid opsiges i løbet af de første 45 dage, regnet fra afsendelsesdatoen, med fuld returret af den indbetalte præmie. Ønsker du at opsige forsikringen i løbet af de første 45 dage skal det altid ske i den internetbutik hvor du købte den. Desuden kan forsikringen opsiges hvis forsikringsbehovet bortfalder, f.eks hvis forsikringen overtages af et andet selskab eller der foreligger andre særlige omstendigheter. Ved sådan en opsigelse skal du kontakte vores kundecenteret på telefon Såfremt du ønsker, at fortryde købet af forsikringen skal dette ske inden for 14 dage efter afsendelsesdatoen, jf. FAL 34j. 13. Præmiebetaling Præmien skal betales forud og ved køb af produkt. 14. Ved skade Skade skal anmeldes uden unødig ophold. Skaden skal registreres på vores skadeanmeldelsesblanket på Har du behov for hjælp, kan du kontakte kundecenteret på telefon mellom 9-17 på hverdage. Skadet produkt skal indleveres til købested eller reparatør med undagelse af tab som følge af brand og tyveri. Forsikringstageren skal betale for alle ekstra omkostninger som opstår som en følge af at han/hun uden rimelig grund anvender et andet værksted end det selskabet anbefaler. For så vidt angår begrænsninger og forældelse, se punkt 15 nedenfor. Ved indbrud eller ulovlig indtrænging må tyveriet anmeldes til politiet på det sted, hvor skaden har fundet sted. Anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen. Tryghedsaftale, side 4 av 6

11 15. Generelle bestemmelser Hvis det er tegnet en anden forsikring som dækker den samme risiko, kan forsikrede vælge, hvilken forsikring han eller hun vil bruge, indtil forsikrede har fået den erstatningen som han eller hun har krav på i alt. Hvis forsikrede ved skadeopgørelsen bevidst afgiver urigtige eller ufuldstændige oplysninger som forsikrede ved eller må indse kan føre til at forsikrede får udbetalt en erstatning som han eller hun ikke har krav på, mister forsikrede ethvert erstatningskrav mod selskabet efter denne og andre forsikringsaftaler i anledning samme hændelse. Se FAL Har forsikrede forsætlig fremkaldt forsikringsbegivenheden, er selskabet ikke ansvarlig. Har forsikrede groft uagtsomt fremkaldt forsikringsbegivenheden, kan selskabets ansvar nedsættes eller helt bortfalde. Se FAL Forsikrede kan identificeres med handlinger og undladelser fra forsikredes ægtefælle som bor sammen med forsikrede, eller fra personer som forsikrede lever sammen med i et fast etableret forhold. Identifikation indebærer at handlinger og undladelser fra andre vil få samme virkning for forsikredes rettigheder som om de var foretaget af forsikrede selv. Forsikrede skal i forbindelse med skadeanmeldelsen give selskabet alle oplysninger af betydning for sagens behandling, sammen med en udførlig beskrivelse af hvad som har forårsaget skaden. Det betales ikke erstatning for skader som er opstået i forbindelse med eller har omfang som kan knyttes til atomkerneprocesser, krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, terrorhandlinger, optøjer eller oprør, konfiskering eller beslaglæggelse, eller skader på forsikrede genstande som skyldes myndighedernes indgriben. Selskabet er ikke ansvarlig for tab som skyldes at skadebehandlingen bliver forsinket på grund af hændelser som er nævnt i forrige afsnit, eller på grund af arbejdskonflikter. I det omfang selskabet har betalt erstatning i form af reparationsomkostninger eller gennem et erstatningsprodukt, overtager selskabet forsikredes ret til at kræve erstatning fra den som er ansvarlig for skaden. Hvis forsikrede efter at skaden er indtruffet, afstår fra sin ret til erstatning fra en anden ifølge kontrakt, garanti eller lignende, eller fra sin ret til at kræve erstatning, blive selskabets erstatningspligt tilsvarende reduceret. Udbetalt forsikringserstatning må betales tilbage til selskabet. Retten til erstatning bortfalder hvis kravet ikke er anmeldt inden 1 et år efter at forsikrede har fået kendskab om de forhold som begrunder kravet. Forsikredes krav mod selskabet forældes efter 2 år. Fristen begynder at løbe ved udløbet af det kalenderår forsikringstageren fik eller burde have skaffet sig nødvendig kundskab om det forhold som begrunder kravet. Kravet forældes imidlertid senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor forsikringsbegivenheden indtraf. Se FAL Afslår selskabet et krav om erstatning helt eller delvis, mister forsikrede retten til erstatning, hvis ikke en sag er anlagt eller en nævnsbehandling er krævet inden 6 måneder efter at forsikrede fik skriftlig underretning om afslaget. For information kan Vardia eller Ankenævnet for Forsikring kontaktes. Du kan også altid påklage vores afgørelser ved en ordinær domstol. For formidling af denne forsikring modtager forretning/ købssted provision fra Vardia Insurance Group AS, Organisasjonsnummer Forsikringen administreres af Vardia Forsikring AS, Postboks 185, 8401 Sortland, Organisasjonsnummer , som er et fuldt ejet datterselskab af Vardia Insurance Group AS. Forsikringene gælder for forsikrede som privatperson eller som virksomhed. 16. Persondataloven Persondatalovens formål er, at beskytte personer mod, at deres personlige integritet krænkes gennem registrering af personoplysninger. Personoplysninger som du opgiver til os, registreres og behandles af Vardia således, at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til aftalen med dig som kunde. Vi benytter også personoplysningerne som grundlag for markedsføring, analyser, forretnings- og metodeudvikling samt risikohåndtering og statistik. Personoplysninger kan blive udleveret til andre forsikringsselskaber vi samarbejder med og andre selskaber internt i koncernen. Vi sælger ikke personoplysninger til selskaber. Oplysninger kan blive udleveret til myndigheder hvor dette kan kræves med hjemmel i lov. Behandling af personoplysningene kommer til at foregå under aftalens gyldighedsperiode og under eventuel udbetalingsperiode. Nogen af aftalens grundlægende oplysninger kan komme til at blive behandlet også efter aftaleperiodens ophør. Ved enhver behandling af personoplysninger vil der blive udvist stor forsigtighed for at beskytte den enkeltes integritet. Ved henvendelse direkte til Vardia vil du kunne få indsigt i hvilke oplysninger Vardia har om dig. Vær opmærksom på at det af hensyn til integritet ikke er muligt for Vardia at søge eller sammenkøre personoplysninger. 17. Skaderegistrering Vardia har ret til at registrere alle skader som anmeldes i forbindelse med denne forsikring i forsikringsselskabenes centrale skaderegister, FOSS. Registeret anvendes kun i forbindelse med skadebehandling. 18. Forsikringsaftaleloven (FAL) For denne forsikring gælder Lov om forsikringsaftaler af Tryghedsaftale, side 5 av 6

12 5/10/2006 (FAL). Forsikringsaftalen er underlagt dansk lovgivning. Hvis vi ikke har opfyldt vore forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen, kan den person aftalen omfatter, anmode om rettelse ved skriftlig forklaring af sin sag og anmodning om vor udtalelse. Du har også mulighed for at få klager og tvister som gælder forsikringen, vurderet af Ankenævnet for Forsikring. Klager vedrørende forsikringsopgørelser kan rettes til Vardia Forsikring AS på Tryghedsaftale, side 6 av 6

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere