Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring"

Transkript

1 Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

2 De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser, som fald- og støtskader, væskeskader, lynnedslag, etc. Dækker tab af produktet ved brand og tyveri, ved indbrud i bolig, fast feriebolig eller kontor. Gælder også fastmonteret udstyr i bil Gælder hele døgnet, over hele verden, også under flytning Erstatning gennem et nyt produkt med tilsvarende specifikationer såfremt det skadede produktet ikke kan repareres Du slipper for selvrisiko, uanset om det er en reparation eller produktet erstattes med et nyt. Mobil er undtaget, her er satserne 499,- for iphone og 299,- for alle andre mobiltelefoner. Det er ingen nedskrivning i værdi pga. produktets alder. Andre indbo- og rejseforsikringer kan give en reduktion i erstatningen afhængig af produktets alder 45 dages returret for privatpersoner; som på alle vores andre produkter gælder også for Tryghedsaftalen

3 Tryghedsaftalen er et godt tillæg til andre forsikringsordninger Ved køb af et produkt hos os er du dækket af producenternes garantiordning for det enkelte produkt. Som forbruger er du også beskyttet af købeloven, som giver dig en række rettigheder ved eventuelle fabrikationsfejl på købte produkter. Udover dine lovpligtige forbrugerrettigheder er det dine personlige forsikringer som skal dække uforudsete hændelser i hjemmet og på rejser. Hvad disse forsikringer dækker varierer fra de forskellige udbydere og dit aftalte dækningsniveau, men ofte har standardforsikringer en række betingelser og begrænsninger i forhold til produktskader. Tabellen under viser sammenhængen mellem de forskellige forsikringer og hvilke områder Tryghedsaftalen kan give en god tillægsdækning på. Tryghedsaftale Købeloven Indboforsikring Rejseforsikring Uheld Tyveri Lynnedslag/ overspænding Væskeskade Brand Fabrikationsfejl Fuld dækning Middel dækning Ingen dækning *Bemærk at dækningen på forskellige indbo- og rejseforsikringer varierer. Tabellen giver et billede af normale dækningsbetingelser i markedet.

4 Sådan gør du i tilfælde af skade Såfremt dit produkt skulle få en skade eller gå i stykker må du anmelde skaden. Dette gør du via Min Side, hvor du finder et link til skadeskemaet hos Vardia Forsikring. Såfremt du har brug for hjælp i forbindelse med din skadeanmeldelse kan du tage kontakt til vores kundeservice på telefon Vi har åbent mellem 9-17 på alle hverdage. 1. Dit produkt skades eller går i stykker 2. Gå ind på Min Side og klik på linket til Skadeskema (ekstern side hos Vardia Forsikring) Tips! Husk at finde dit ordrenummer frem før du går videre til skadeskemaet 3. Følg anvisningerne på Skadeskemaet og send ind 4. Vardia Forsikring vurderer skaden og sørger enten for reparation eller erstatnings- produkt med samme specifikationer 5. Dit reparerede produkt eller erstatningsprodukt sendes til dig

5 Om Vardia Forsikring Vardia Forsikring er en fremgangsrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked og tilbyder forsikringer til privatpersoner og virksomheder. Med vores 5 afdelinger i Norge og 3 afdelinger i Sverige, er vi i alt ca. 260 medarbejdere. Ud over vores egne forsikringer, udvikler vi skræddersyede forsikringsløsninger i samarbejde med medlemsorganisationer og kommercielle grupper og selskaber. Vores mål er at skabe en klar merværdi for vores samarbejdspartnere og deres kunder. I Sverige blev vi udnævnt til årets skadeforsikringsselskab under Insurance Awards Læs mer om os på Vardia Forsikring Skadesenter Trygghedsaftalen

6 Hvis du skulle være uenig Vi ønsker at Tryghedsaftalen skal være en ekstra sikkerhed for dig og at din ret til erstatning skal varetages på en god og retmæssig måde. Derfor gør vi opmærksom på, at du som forbruger, er med til at påvirke udfaldet af en forsikringssag gennem at opfylde visse Sikkerhedsforskrifter for at begrænse skadens omfang. Sikkerhedsforskrifterne er tydelige på, at du blandt andet forpligter dig til, ikke at bruge produktet hvor det er udsat for en åbenbar risiko for at blive skadet. Du er også forpligtet til at bruge produktet i henhold til producentens brugsanvisning, i tillæg til at sørge for at produktet opbevares på en forsvarlig måde og er indelåst når du forlader det. For en fuldstændig oversigt over Sikkerhedsforskrifterne, se Forsikringsbeviset som medfølger aftalen. I alle forsikringssager gør forsikringsgiveren en vurdering af erstatningskravet. Såfremt du skulle være uenig i beslutningen har du mulighed for at klage. Du kan indsende din klage på til så vil vi behandle sagen igen. Du har også mulighed for at tage en klage eller en tvist op med et offentligt nævn for forsikringssager: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Box København V Tlf. : ( )

7 Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser Tryghedsaftale, side 1 av 6

8 Tryghedsaftale Forsikringsbevis Hvad er forsikret Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. og som der er betalt forsikringspræmie for. Hvor og når gælder forsikringen Forsikringen gælder fra afsendelsesdato (den dato der er registreret hos forretning/købssted), og gælder i den periode som er angivet på din ordrebekræftelse/faktura/ købskvittering. Tryghedsaftalen er en korttidsforsikring og kan ikke fornyes. Forsikringen gælder i hele verden. Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker Skade som resulterer i en svigtende funktion som opstår på grund af pludselig og uforudset udefra kommende hændelse, som er knyttet til et bestemt skadetidspunkt eller sted og som ikke omfattes af produktgarantien eller sælgerens/producent-ens ansvar for fejl i henhold til købeloven. Ved skade skal produktet indleveres til reparatør efter henvisning fra selskabet. Tab af produktet som følge af brand eller ved tyveri ved indbrud eller ulovlig indtrængning i bolig, feriebolig eller kontor. Forsikringen dækker også tyveri af fastmonteret udstyr i bil ved indbrud. Hvem er forsikret Forsikringen gælder for den rette ejer af det forsikrede produkt. (Forsikringtager/Sikrede) Præmie Præmien fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. Selvrisiko Det henvises til punkt 8 i forsikringsvilkårene. Forsikringssum Forsikringssummen er begrænset til købssummen som fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. Forsikringsvilkår Tryghedsaftale af Frist for anmeldelse af forsikringsbegivenhed Er forsikringsbegivenheden indtrådt, skal den sikrede uden ophold give Vardia meddelelse derom, jf. Forsikringsaftaleloven 21. Dette dog senest 1 år efter indtrædelse af begivenheden. Klagemulighed Såfremt der opstår tvist mellem Forsikrede og Vardia, kan hver af parterne kræve sagen behandlet ved Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards gade 2, Box 360, 1572 København V, telefon (mellem kl og kl ), Fax: Sikkerhedsforeskrifter Det forsikrede produkt skal håndteres med normal agtpågivenhed, således at skade eller funktionssvigt forhindres så meget som mulig. Normal agtpågivenhed indebærer blandt andet at forsikringstager er forpligtet til at følge de retningslinjer som er givet i brugsanvisning/brugermanual eller anden dokumentation som blev udleveret af forretning/købssted ved køb af produktet. Produktet skal fragtes med et egnet transportmiddel og følge de anvisninger som er givet for transport af produktet i brugsanvisningen. Ved transport skal produktet have emballage som er egnet til at forhindre skade. Alle yderdører og alle vinduer som kan åbnes, og befinder sig lavere end fire meter over terræn, skal være forsvarlig låst og haspet når produktet efterlades i bolig, feriebolig eller på kontoret. Ikke i nogen af disse tilfælde må nøglen efterlades i låsen. Ved brud på ovennævnte sikkerhedsforskrifter kan selskabets ansvar falde helt eller delvis bort, jf. Forsikringsaftaleloven 51. Tryghedsaftale, side 2 av 6

9 Forsikringsvilkår Vilkår Tryghedsaftale Hvilket produkt er omfattet af Tryghedsaftalen? Forsikringen kan kun tegnes samtidig med køb af et produkt på vores internetsider og gælder kun for det produkt som fremgår medd forsikring på ordrebekræftelse/faktura/ købskvittering. Forsikringen gælder også for standard tilbehør, som følger med produktet og som indgår i originalpakningen. Forsikringspræmien fremgår af ordrebekræftelse/ faktura/købskvittering. Med standard tilbehør menes udstyr, som er nødvendig for at kunne anvende eller styre/kontrollere produktet fuldt ud (f.eks. fjernkontrol, oplader eller lignende). Forsikringen gælder dog ikke for produkter, som under en begrænset/speciel periode, følger med i det forsikrede produktets originalpakning i forbindelse med kampange eller andet tilbud. 2. Hvem gælder Tryghedsaftalen for Tryghedsaftalen følger produktet og gælder for den oprindelige køber af produktet, eller for en anden person som senere har ervervet det forsikrede produktet på lovlig vis. 3. Hvor gælder Tryghedsaftalen? Tryghedsaftalen gælder i hele verden. Skaden reguleres og erstattes i det land produktet er købt. 4. Hvornår gælder Tryghedsaftalen? Forsikringen gælder fra afsendelsesdato (fra den dato den er registreret) og er gyldig i den periode som fremgår af din ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. 5. Tryghedsaftalen dækker Tryghedsaftalen omfatter nedenstående skadehændelser på forsikret produkt, med de undtagelser som er anført i punkt 6 nedenfor: 5.1 Skade som resulterer i en svigtende funktion som opstår efter en pludselig uforudset ydre hændelse, som er knyttet til et bestemt skadetidspunkt eller sted og som ikke omfattes af produktgarantien eller sælgerens/producentens ansvar for fejl i henhold til købeloven. Ved sådanne skader skal produktet indleveres til reparatør efter henvisning fra selskabet. 5.2 Tab af produktet som følge af brand eller ved tyveri ved indbrud eller ulovlig indtrængning i bolig, feriebolig eller kontor. Forsikringen dækker også tyveri af fastmonteret udstyr i bil ved indbrud. 6. Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 6.1 Skade som ikke påvirker varens brugbarhed, for eksempel ridser, rust, mug og revner. Skade som består i eller kommer af slitage, brug, aldersforandring, forandring I farve, form eller belægning. 6.2 Forbrugsvarer som for eksempel batterier, el.pærer, film, skrivehovder eller blækpatroner. 6.3 Følgeskader udover det som anført i punkt 5. For eksempel at gulveet beskadiges når TV-et falder på gulvet. 6.4 Udgifter til demontering og/eller montering af udstyr i forbindelse med skaden. 6.5 Skade på programmer og spil, samt skade forårsaget af datavirus eller fejl I programmer eller svigtende funktion som følge af en lignende fejl. 6.6 Skade på plasma- og LCD-skærmer, der medfører at billedepunkter forsvinder (pixelfejl),og/ eller at billedet er «brændt fast». 6.7 Tab af data som er lagret information på harddisk, intern hukommelse på kort eller tilsvarende. 6.8 Tab af produkt forårsaget af andet end brand, tyveri ved indbrud i bolig eller ulovlig indtrængning i, feriebolig eller kontor. 6.9 Kunden skal betale meromkostninger som er forbundet med at forsikrede uden rimelig grund anvender et andet værksted end det selskabet anbefaler. 7. Definitioner Med bolig menes der beboelse i fast permanent bygning hvor du er registreret i folkeregisteret og har bopæl. Med feriebolig menes fast permanent bygning. Med feriebolig menes ikke hotel, pensionat, bungalow eller lignende boligformer med korte lejeforhold. Med kontor menes kontorlignende arbejdsplads i fast permanent bygning hvor du har dit ordinære arbejde. Med kontor menes ikke steder hvor offentligheden har adgang, som for eksempel offentlige steder som forretninger, biblioteker, udstillingslokaler, og heller ikke omklædningsrum, klasserum, kantiner osv. Med fast permanent bygning menes hus eller sommerhus på permanent, fast fundament. For eksempel omfattes ikke nogen form for bil, campingvogn, hytte, skur, eller nogen form for båd, pram eller tømmerflåde. 8. Selvrisiko Det er ingen selvrisiko uanset om produktet repareres eller byttes. Undtaget er mobiltelefoner hvor selvrisiko for iphones er 499 kr, som gælder både når mobilen repareres og erstattes. For øvrige mobiltelefoner udgør selvrisiko 299 kr. og kun når mobilen erstattes med ny telefon. 9. Sikkerhedsforeskrifter Det forsikrede produkt skal håndteres med normal agtpågivenhed, således at skade eller funktionssvikt forhindres så Tryghedsaftale, side 3 av 6

10 meget som mulig. Normal agtpågivenhed indebærer blandt andet at forsikringstager er forpligtet til at følge de retningslinjer som er givet i brugsanvisning/brugermanual eller anden dokumentation som blev udleveret af forretning/ købssted ved køb af produktet. Produktet skal fragtes med et egnet transportmiddel og følge de anvisninger som er givet for transport af produktet i brugsanvisningen. Ved transport skal produktet have emballage som er egnet til at forhindre skade. Alle yderdører og alle vinduer som kan åbnes, og befinder sig lavere end fire meter over terræn, skal være forsvarlig låst og haspet når produktet efterlades i bolig, feriebolig eller på kontoret. Ikke i nogen af disse tilfælde må nøglen efterlades i låsen. Ved brud på ovennævnte sikkerhedsforskrifter kan selskabets ansvar falde helt eller delvis bort, jf. FAL 51. Nedsættelse eller bortfald af erstatning Er en sikkerhedsforeskrift brudt, reduceres erstatningen som regel med et særskilt fradrag. Hvor stort fradraget bliver, bedømmes i hvert enkelt tilfælde. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (nedsat med 100 %). 10. Grov uagtsomhed og forsæt Det forsikrede produkt skal behandles og opbevares med normal agtpågivenhed, således at skade så meget som muligt forhindres. Eksempelvis må produktet ikke bruges i områder, hvor risikoen for skade er åbenbar. For skade fremkaldt ved grov uagtsomhet eller forsæt gælder FAL Erstatningsbestemmelser Ved erstatningsberettiget skade betales erstatning for reparationsomkostninger, dog højst op til produktets genanskaffelsesværdi på skadetidspunktet. Kan der ikke udføres reparation på produktet, betales ommuligt erstatning i form af et produkt af samme model og mærke eller, hvis ikke et sådan produkt kan fremskaffes, et produk med tilnærmelsesvis samme specifikationer som det skadede produkt. Selskabet afgør hvornår produktet skal repareres eller erstattes med et nyt produkt, samt hvilket produkt kunden skal have i stedet. Ved erstatning af nyt produkt ophører forsikringsperioden og kan kan tegne ny forsikring på erstatningsproduktet. Forsikringen løber videre på reparerede produkter, dog maksimalt løbetiden ud, som er bekræftet på ordrebekræftelse-/faktura/købskvittering. Erstatning foretages i samme land som produktet er købt. Det foretages ikke fradrag for værdireduktion på grund af alder og anvendelse. Det udbetales ikke kontanterstatning. Hjemmeservice indenfor 50 km fra serviceværkstedet betragtes som rimelig omkostning, hvis det på grund af produktets størrelse eller vægt vurderes at være urimeligt at forsikringstageren selv skal transportere varen til serviceværkstedet. Det betragtes som rimeligt med hjemmeservice, hvis produktet vejer mere end 20 kg eller hvis et TV har en skærmstørrelse på mere end 32 tommer. Forsikringsselskabet afgør i hvilke tilfælde hjemmeservice accepteres. Kontakt derfor alltid forsikringsselskabet, så vi kan afgøre om du har ret til hjemme- service og udpege et hensigtsmæssigt servicefirma. 12. Forsikringens varighed Forsikringen gælder fra afsendelsesdato, se punkt 4, og ophører uden varsel ved udløbet af den aftalte forsikringsperiode. Den aftalte forsikringsperiode fremgår af din ordrebekræftelse/faktura/købskvittering. Udskiftes den købte varer ophører forsikringen pr. udskiftningsdatoen. Overskydende præmie refunderes ikke. Ønsker du en ny forsikring for den nye varer skal der købes en forsikring for denne. Du har som forsikringstager altid ret til at opsige forsikringen ved udløb af et forsikringsår. Et forsikringsår løber fra afsendelsesdatoen og ét år frem. Opsiges forsikringen inden udløb af aftalen, så betaler vi den overskyndende præmie retur til dig, jf. FAL Forsikringen kan altid opsiges i løbet af de første 45 dage, regnet fra afsendelsesdatoen, med fuld returret af den indbetalte præmie. Ønsker du at opsige forsikringen i løbet af de første 45 dage skal det altid ske i den internetbutik hvor du købte den. Desuden kan forsikringen opsiges hvis forsikringsbehovet bortfalder, f.eks hvis forsikringen overtages af et andet selskab eller der foreligger andre særlige omstendigheter. Ved sådan en opsigelse skal du kontakte vores kundecenteret på telefon Såfremt du ønsker, at fortryde købet af forsikringen skal dette ske inden for 14 dage efter afsendelsesdatoen, jf. FAL 34j. 13. Præmiebetaling Præmien skal betales forud og ved køb af produkt. 14. Ved skade Skade skal anmeldes uden unødig ophold. Skaden skal registreres på vores skadeanmeldelsesblanket på Har du behov for hjælp, kan du kontakte kundecenteret på telefon mellom 9-17 på hverdage. Skadet produkt skal indleveres til købested eller reparatør med undagelse af tab som følge af brand og tyveri. Forsikringstageren skal betale for alle ekstra omkostninger som opstår som en følge af at han/hun uden rimelig grund anvender et andet værksted end det selskabet anbefaler. For så vidt angår begrænsninger og forældelse, se punkt 15 nedenfor. Ved indbrud eller ulovlig indtrænging må tyveriet anmeldes til politiet på det sted, hvor skaden har fundet sted. Anmeldelsen skal vedlægges skadeanmeldelsen. Tryghedsaftale, side 4 av 6

11 15. Generelle bestemmelser Hvis det er tegnet en anden forsikring som dækker den samme risiko, kan forsikrede vælge, hvilken forsikring han eller hun vil bruge, indtil forsikrede har fået den erstatningen som han eller hun har krav på i alt. Hvis forsikrede ved skadeopgørelsen bevidst afgiver urigtige eller ufuldstændige oplysninger som forsikrede ved eller må indse kan føre til at forsikrede får udbetalt en erstatning som han eller hun ikke har krav på, mister forsikrede ethvert erstatningskrav mod selskabet efter denne og andre forsikringsaftaler i anledning samme hændelse. Se FAL Har forsikrede forsætlig fremkaldt forsikringsbegivenheden, er selskabet ikke ansvarlig. Har forsikrede groft uagtsomt fremkaldt forsikringsbegivenheden, kan selskabets ansvar nedsættes eller helt bortfalde. Se FAL Forsikrede kan identificeres med handlinger og undladelser fra forsikredes ægtefælle som bor sammen med forsikrede, eller fra personer som forsikrede lever sammen med i et fast etableret forhold. Identifikation indebærer at handlinger og undladelser fra andre vil få samme virkning for forsikredes rettigheder som om de var foretaget af forsikrede selv. Forsikrede skal i forbindelse med skadeanmeldelsen give selskabet alle oplysninger af betydning for sagens behandling, sammen med en udførlig beskrivelse af hvad som har forårsaget skaden. Det betales ikke erstatning for skader som er opstået i forbindelse med eller har omfang som kan knyttes til atomkerneprocesser, krig, krigslignende hændelser, borgerkrig, revolution, terrorhandlinger, optøjer eller oprør, konfiskering eller beslaglæggelse, eller skader på forsikrede genstande som skyldes myndighedernes indgriben. Selskabet er ikke ansvarlig for tab som skyldes at skadebehandlingen bliver forsinket på grund af hændelser som er nævnt i forrige afsnit, eller på grund af arbejdskonflikter. I det omfang selskabet har betalt erstatning i form af reparationsomkostninger eller gennem et erstatningsprodukt, overtager selskabet forsikredes ret til at kræve erstatning fra den som er ansvarlig for skaden. Hvis forsikrede efter at skaden er indtruffet, afstår fra sin ret til erstatning fra en anden ifølge kontrakt, garanti eller lignende, eller fra sin ret til at kræve erstatning, blive selskabets erstatningspligt tilsvarende reduceret. Udbetalt forsikringserstatning må betales tilbage til selskabet. Retten til erstatning bortfalder hvis kravet ikke er anmeldt inden 1 et år efter at forsikrede har fået kendskab om de forhold som begrunder kravet. Forsikredes krav mod selskabet forældes efter 2 år. Fristen begynder at løbe ved udløbet af det kalenderår forsikringstageren fik eller burde have skaffet sig nødvendig kundskab om det forhold som begrunder kravet. Kravet forældes imidlertid senest 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor forsikringsbegivenheden indtraf. Se FAL Afslår selskabet et krav om erstatning helt eller delvis, mister forsikrede retten til erstatning, hvis ikke en sag er anlagt eller en nævnsbehandling er krævet inden 6 måneder efter at forsikrede fik skriftlig underretning om afslaget. For information kan Vardia eller Ankenævnet for Forsikring kontaktes. Du kan også altid påklage vores afgørelser ved en ordinær domstol. For formidling af denne forsikring modtager forretning/ købssted provision fra Vardia Insurance Group AS, Organisasjonsnummer Forsikringen administreres af Vardia Forsikring AS, Postboks 185, 8401 Sortland, Organisasjonsnummer , som er et fuldt ejet datterselskab af Vardia Insurance Group AS. Forsikringene gælder for forsikrede som privatperson eller som virksomhed. 16. Persondataloven Persondatalovens formål er, at beskytte personer mod, at deres personlige integritet krænkes gennem registrering af personoplysninger. Personoplysninger som du opgiver til os, registreres og behandles af Vardia således, at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til aftalen med dig som kunde. Vi benytter også personoplysningerne som grundlag for markedsføring, analyser, forretnings- og metodeudvikling samt risikohåndtering og statistik. Personoplysninger kan blive udleveret til andre forsikringsselskaber vi samarbejder med og andre selskaber internt i koncernen. Vi sælger ikke personoplysninger til selskaber. Oplysninger kan blive udleveret til myndigheder hvor dette kan kræves med hjemmel i lov. Behandling af personoplysningene kommer til at foregå under aftalens gyldighedsperiode og under eventuel udbetalingsperiode. Nogen af aftalens grundlægende oplysninger kan komme til at blive behandlet også efter aftaleperiodens ophør. Ved enhver behandling af personoplysninger vil der blive udvist stor forsigtighed for at beskytte den enkeltes integritet. Ved henvendelse direkte til Vardia vil du kunne få indsigt i hvilke oplysninger Vardia har om dig. Vær opmærksom på at det af hensyn til integritet ikke er muligt for Vardia at søge eller sammenkøre personoplysninger. 17. Skaderegistrering Vardia har ret til at registrere alle skader som anmeldes i forbindelse med denne forsikring i forsikringsselskabenes centrale skaderegister, FOSS. Registeret anvendes kun i forbindelse med skadebehandling. 18. Forsikringsaftaleloven (FAL) For denne forsikring gælder Lov om forsikringsaftaler af Tryghedsaftale, side 5 av 6

12 5/10/2006 (FAL). Forsikringsaftalen er underlagt dansk lovgivning. Hvis vi ikke har opfyldt vore forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen, kan den person aftalen omfatter, anmode om rettelse ved skriftlig forklaring af sin sag og anmodning om vor udtalelse. Du har også mulighed for at få klager og tvister som gælder forsikringen, vurderet af Ankenævnet for Forsikring. Klager vedrørende forsikringsopgørelser kan rettes til Vardia Forsikring AS på Tryghedsaftale, side 6 av 6

Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser

Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser Tryghedsaftale, side 1 av 6 Tryghedsaftale Forsikringsbevis Hvad er forsikret Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering.

Læs mere

Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser

Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser Tryghedsaftale Forsikringsbetingelser Tryghedsaftale, side 1 av 6 Tryghedsaftale Forsikringsbevis Hvad er forsikret Forsikringen omfatter det eller de produkter (varer), som fremgår af ordrebekræftelse/faktura/købskvittering.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Tryghedsaftale. dækker uheld på dine elektroniske produkter

Tryghedsaftale. dækker uheld på dine elektroniske produkter Tryghedsaftale dækker uheld på dine elektroniske produkter 1 2 Hvorfor Tryghedsaftale? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke på er, at det kan gå i stykker, ophøre med at fungere

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Tryghedsaftale. dækker uheld på dine elektroniske produkter. vi tilbyder dig ekstra tryghed

Tryghedsaftale. dækker uheld på dine elektroniske produkter. vi tilbyder dig ekstra tryghed Tryghedsaftale dækker uheld på dine elektroniske produkter vi tilbyder dig ekstra tryghed Hvorfor Tryghedsaftale? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke på er, at det kan gå

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

3. Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder, uanset hvor i verden produktet befinder sig ved forsikringsbegivenhedens indtræden.

3. Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder, uanset hvor i verden produktet befinder sig ved forsikringsbegivenhedens indtræden. Forsikringsbetingelser DKHC 2008: 1.4 Vilkårene, Tryghedsaftale gældende fra 01.11.2008. 1. Forsikret vare Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af produkter i Elgigantens forretninger og gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Dækker uheld på dine elektroniske produkter

Dækker uheld på dine elektroniske produkter HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed

tryghedsaftale Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt og det sidste, du ønsker at tænke på, er, at det kan gå i stykker, ophøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter.

Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse for dine produkter. 1 INDHOLD 1. HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING 3 2. HVAD OG HVORDAN DÆKKER HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING? 3 3. HVORFOR VÆLGE HAPPY CARE TRYGHEDSFORSIKRING?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret

Securator PowerCare Forsikring Basis. Fortrydelsesret Securator PowerCare Forsikring Basis Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret

Securator POWER Care Forsikring. Fortrydelsesret Securator POWER Care Forsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Securator udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Q8 LowRisQ Motorcykel

Q8 LowRisQ Motorcykel Q8 LowRisQ Motorcykel Forsikringsbetingelser 1. Sikrede motorcykel 1.1 Sikrede motorcykel er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede motorcykel skal være indregistreret i

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Bil Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere