Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Regnskabsaflæggelse for brug af tilskud fra Elite 2650 puljen år 2012 fra Hvidovre Ishockey Klub Fordeling af midlerne fra puljen "Elite 2650" år Honorering af Hvidovre Kunstråd Ansøgning om tilskud til sommerstævne - FC Hvidovre Ansøgning om tilskud til Hvidovrekorets 50 års jubilæum Ansøgning om tilskud til renovering af teaterbus - Teater Vestvolden Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer - Beboerrådgivningen Avedøre Stationsby Syd Ansøgning om tilskud til Hvidovre Bymidte Festival Risbjerggårds Venner Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i 3-mands floorball Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/52786 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at godkende dagsordenen 2

4 2. Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/52794 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage meddelelser til efterretning SAGSFREMSTILLING Referat af brugerrådsmøde Avedøre Stadion 5. marts 2013 Referat af brugerrådsmøde Hvidovre Stadion 12. marts 2013 BILAG: 1 Åben Referat fra brugerråd på Avedøre Stadion 5. marts /13 2 Åben Referat brugerråd Hvidovre Stadion 12. marts /13 3

5 3. Regnskabsaflæggelse for brug af tilskud fra Elite 2650 puljen år 2012 fra Hvidovre Ishockey Klub J.nr.: G01 Sagsnr.: 11/58468 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til HvIKs regnskabsaflæggelse for brug af tilskud fra Elite 2650 puljen i 2012 SAGSFREMSTILLING Hvidovre Ishockey Klub (HvIK) modtog i 2012 et tilskud på kr. fra Elite 2650 puljen. Pengene blev bevilget til dækning af udgifter som Ungdomsholdene og Dameholdet havde. HvIK har aflagt regnskab med dertil hørende bilag/kvitteringer for i alt kr. Af dette beløb er de kr. gået til udgifter der er relateret til HvIK s 1. divisions hold (som ikke var indbefattet i bevillingen) og det resterende beløb på kr. er blevet brugt på ungdomsholdene og dameholdet. Det betyder således, at kr. ud af det bevilgede tilskud på kr., ikke er blevet brugt på de rette og bevilgede hold. Forvaltningen har efter gennemgangen af regnskabet rettet henvendelse til HvIK for at få en forklaring på brugen af tilskuddet. HvIK begrunder brugen af tilskuddet til 1. divisionsholdet med, at de fravalgte deres U18 hold til turneringen i Skåne og i stedet tilmeldte dem til 1. division, da det ville give de bedste sportslige resultater. De begrunder endvidere beslutningen med, at deres 1. divisions hold primært bestod af spillere fra U18 og U20 holdene, så det er de samme spillere der er tale om. BILAG: 1 Åben Afrapportering, årsrapport 2012/2013 og regnskab med bilag for Elite 2650 år 2012 fra Hvidovre Ishockey Klub 2 Åben Svar fra HvIK vedr. forklaring på brug af tilskud fra Elite 2650 år / /13 4

6 4. Fordeling af midlerne fra puljen "Elite 2650" år 2013 J.nr.: G01 Sagsnr.: 12/49336 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af Elite 2650 midlerne for år 2013 SAGSFREMSTILLING Kultur- og Fritidsafdelingen har modtaget 12 ansøgninger til puljen Elite 2650 for Ansøgningerne andrager et samlet beløb på kr. Elite 2650 puljen for 2013 er på i alt kr. inkl. moms. Arbejdsgruppen bestod af 2 repræsentanter fra (formand og et medlem) og 2 repræsentanter fra Idrætsrådet Hvidovre (formand og et medlem). Arbejdsgruppen har i 2013, fordelt Elite 2650 midlerne efter gældende kriterier/retningslinjer (jævnfør bilag), samt taget hensyn til foreningernes placeringer i diverse forbund og sportslige resultater. Foreningerne har i deres ansøgninger ligeledes forholdt sig til de gældende kriterier/retningslinjer. Arbejdsgruppens opnåede enighed og har indstillet at fordele kr. Arbejdsgruppens indstilling til fordeling af puljen for Elite 2650 fremgår af det vedhæftede bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Elite 2650 puljen for 2013 er på i alt kr. inkl. moms. Arbejdsgruppens forslag til fordeling udgør i alt kr. inkl. moms. BILAG: 1 Åben Ansøgningsvejledning, kriterieliste, ansøgningsskema m.v /13 2 Åben Oversigt "Elite 2650" år /12 5

7 5. Honorering af Hvidovre Kunstråd J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/60513 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at ændre beslutningen om, at medlemmer af Hvidovre Kunstråd skal modtage differentieret mødehonorar, og i stedet lade samtlige medlemmer modtage BKFs vejledende mindstepris for mødehonorar. SAGSFREMSTILLING På mødet i den 5. marts 2013 blev det besluttet at udsætte sagen omkring honorering af Hvidovre Kunstråd til næstfølgende møde den 9. april. Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i mellemtiden afholdt møde med formanden for Hvidovre Kunstråd, hvorfor sagen nu genfremstilles med en række yderligere detaljer. Formanden gav udtryk for, at kunstrådets medlemmer fastholder kravet om ens honorering til rådets medlemmer jf. sagen af 5. marts. I kølvandet på sagen om honorering af Hvidovre Kunstråd og andre kommuners kunstråd har Statens Kunstråds Billedkunstudvalg indskærpet deres kriterier for kommunale billedkunstråd, og henstiller til, at Kommunale billedkunstråd, hvor de rådsmedlemmer, der er professionelt arbejdende billedkunstnere eller kunstkyndige, (som) minimum honoreres for mødedeltagelse i overensstemmelse med BKFs vejledende mindstepriser for mødehonorar. Præciseringen betyder netop, at det ikke blot er professionelle billedkunstnere, der er berettiget til BKFs mindstesats, men også kunstfaglige og kunstkyndige med lokale kompetencer, der i årrækker har beskæftiget sig med kunst- og kulturlivet i kommunen. Statens Kunstråd sætter krav til, at medlemmerne honoreres efter deres faglighed, og konsekvenserne ved at bibeholde et differentieret honorar er derfor, at Statens Kunstråds Billedkunstudvalg såvel som andre relevante fonde ikke længere vil støtte Hvidovre Kunstråds projekter. Billedkunstudvalget støttede således Hvidovre Kunstråd med kr i 2012; et essentielt tilskud i forhold til rådets beståen, honorering og projektafvikling. behandlede på deres møde den 5. februar et forslag om ændring af vedtægterne for Hvidovre Kunstråd. Vedtægtsændringen omhandlede kunstrådets diætregler. besluttede at vedtage et ændringsforslag, som lød Hvidovre Kunstråds medlemmer honoreres efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets diætregler, undtaget herfor er medlemmer af Billedkunstneres Forbund, som honoreres efter 6

8 forbundets vejledende mindstepriser for mødehonorar. Medlemmerne i Hvidovre Kunstråd har givet udtryk for, at de ikke kan tilslutte sig udvalgets ændringsforslag om, at kun medlemmer af BKF honoreres efter forbundets vejledende mindstepriser for mødehonorar. Der er en enstemmig holdning blandt medlemmerne, at alle skal honoreres ens, fordi alle medlemmer yder den samme indsats i kunstrådets projekter. Det er netop kunstrådets sammensætning af professionelle billedkunstnere, kunstfaglige og engagerede ildsjæle, der er styrken ved rådet, fordi de supplerer hinanden med en bred vifte af erfaring og viden. Konsekvenserne ved at bibeholde et differentieret honorar er desuden, at Statens Kunstråds Billedkunstudvalg såvel som andre relevante fonde - ikke længere vil støtte Hvidovre Kunstråds projekter. Dette vil resultere i en mangel på essentielle støttemidler, der er nødvendige for at afvikle rådets planlagte aktiviteter. Statens Kunstråd og Kulturstyrelsen går som udgangspunkt ud fra, at medlemmer af kommunale billedkunstråd honoreres efter BKFs mindstesats. Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte diætbeløb for møder pr. 1. januar 2011 er: 385 kr. for møder á 0-4 timer = 2695 kr. for 7 medlemmer 770 kr. for møder over 4 timer = 5390 kr. for 7 medlemmer BKFs vejledende mindstepriser for mødehonorar pr er: 800 kr. for møder á 0-4 timer = 5600 kr. for 7 medlemmer 1600 kr. for møder over 4 timer = kr. for 7 medlemmer Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler, at samtlige medlemmer af Hvidovre Kunstråd honoreres efter BKFs vejledende mindstepris for mødehonorar på baggrund af de støtteog tilskudsmuligheder, rådet herved vil kunne opnå. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Statens Kunstråds Billedkunstudvalg støttede Hvidovre Kunstråd med kr. i 2012; tilskuddet skulle bl.a. sikre rådets beståen, honorering og projektafvikling. Forudsætningen for at oppebære tilskud fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg er, at rådets medlemmer som minimum honoreres i henhold til BKFs vejledende mindstepriser for mødehonorar. 7

9 6. Ansøgning om tilskud til sommerstævne - FC Hvidovre J.nr.: A00 Sagsnr.: 13/6909 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til ansøgning fra FC Hvidovre om tilskud til deres sommerstævne. SAGSFREMSTILLING FC Hvidovre afholder et stort sommerstævne den 20. juli Stævnet er en del af en tradition, som klubben har vedligeholdt de seneste 25 år. Stævnet består af en 7-mands turnering om dagen, hvor det forventes at ca. 30 hold vil deltage. Stævnet vil blive afsluttet med et asfaltbal. I forbindelse med stævnet har klubben en række udgifter, som de søger om tilskud til. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om et tilskud på kr. Tilskuddet skal bruges på Musik Toiletvogne Tryk af plakater og programmer kr kr kr. Foreningen har fremsendt et overslag over forventede udgifter. Udgifterne er inklusiv de ansøgte poster. Musik Koda Præmier Dommere Annonce Toiletvogne Plakater/programmer Telte Øl og vand Pølser Menu Udgifter i alt kr. 950 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 8

10 Foreningen forventer, at der vil være følgende indtægter. De gør dog opmærksom på, at indtægterne er afhængige af vejret. Sponsorer Holdtilmelding Bar Pølsesalg Menu Indtægter i alt kr kr kr kr kr kr. Som det ses af det fremsendte budget balancerer udgifter og indtægter. Foreningen oplyser, at et evt. overskud fra sommerfesten vil blive brugt på foreningens unge medlemmer. Foreningen har 32 medlemmer under 25 år. Der resterer følgende beløb på s puljer Profileringspuljen Rådighedspuljen Puljen til kulturelle aktiviteter kr kr kr. BILAG: 1 Åben Tilskud til Sommerstævne Ansøgning toiletvogne 39874/13 2 Åben Tilskud til Sommerstævne Ansøgning plakater 39873/13 3 Åben Tilskud til Sommerstævne Ansøgning musik 39871/13 9

11 7. Ansøgning om tilskud til Hvidovrekorets 50 års jubilæum J.nr.: Ø40 Sagsnr.: 12/42599 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til ansøgning om tilskud til Hvidovrekorets 50 års jubilæum. SAGSFREMSTILLING Hvidovrekoret er en godkendt folkeoplysende aftenskole, som blev stiftet i Det er et amatørkor med ca. 30 medlemmer. Hvidovrekoret holder til på Plejehjemmet Strandmarkshave. En lørdag i september/oktober 2013 (datoen er ikke fastlagt endnu) skal de fejre 50 års jubilæum og søger derfor om tilskud til dette på i alt kr. til musikere og reception. Hvidovrekoret financierer selv et aftenarrangement, som er en middag for korets medlemmer dette beløber sig ligeledes til ca kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om tilskud på kr. Tilskuddet skal bruges til. Musikere Reception kr kr. Der resterer følgende beløb på s puljer. Profileringspuljen Rådighedspuljen Puljen til kulturelle aktiviteter kr kr kr. 10

12 8. Ansøgning om tilskud til renovering af teaterbus - Teater Vestvolden J.nr.: Ø40 Sagsnr.: 13/12766 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til ansøgning fra Teater Vestvolden om tilskud til renovering af teaterbus SAGSFREMSTILLING Teater Vestvolden har købt en brugt teaterbus. Teaterbussen er tiltænkt en rolle som en af Teater Vestvoldens flagskibe. Teaterbussen skal køre rundt med eventyrlige historier, først og fremmest i Hvidovre kommune, men også i andre byer. Forhåbningen er dermed at bussen ikke kun bliver ambassadør for teatret, men også for Hvidovre kommune. Bussen giver mulighed for at præsentere en unik teateroplevelse for de mindste og til institutioner, der måske ellers har problemer med at koordinere transport til og fra teatret. Der er plads til ca. 35 børn i alderen 1 ½ til 8 år og 13 voksne. Teaterbussen er som tidligere nævnt brugt, og trænger til en grundig renovering indvendigt og udvendigt. Teater Vestvolden søger om tilskud til denne renovering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om tilskud på kr. Tilskuddet skal bruges til Gennemgang og klargøring af EL kr. Maling og reparation af stole kr. Maling og reparation af trappe kr. Udskiftning af logo på førerhus kr. Udskiftning af logo bag på kassen kr. Computer + afviklingssystem kr. Der resterer følgende beløb på s puljer Profileringspuljen Rådighedspuljen Puljen til kulturelle aktiviteter kr kr kr. 11

13 BILAG: 1 Åben Teaterbussen - ansøgning om tilskud til renovering 73450/13 2 Åben Ansøgning til kultur og fritids udvalget - budget for renovering af 73447/13 bus 12

14 9. Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer - Beboerrådgivningen Avedøre Stationsby Syd J.nr.: Ø40 Sagsnr.: 13/12381 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til ansøgning fra beboerrådgiveren i Avedøre Stationsby Syd om tilskud til kulturelle arrangementer SAGSFREMSTILLING Beboerrådgiveren fra Avedøre Stationsby Syd har fremsendt ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer for boligafdelingens beboere. Beboerrådgiveren arrangerer løbende kulturelle arrangementer for boligafdelingens beboere. Disse aktiviteter omfatter bl.a. foredrag og udflugter. Formålet med de kulturelle arrangementer er bl.a. at introducere boligafdelingens beboere for aktiviteter, så de bliver motiverede for også at opsøge kulturelle tilbud udenfor stationsbyen Beboerrådgivningen har et samarbejde med Avedøre Bibliotek, BuQetten og Sundhedscenteret om en række af dets aktiviteter. Beboerrådgivningens kulturelle aktiviteter har tidligere været finansieret af forskellige fonds- og puljemidler. Det har ikke været muligt at opnå denne støtte i år. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om tilskud på kr. Tilskuddet skal bruges til 7-8 kulturelle arrangementer i løbet af 2013, som beskrevet i ansøgningen. Der resterer følgende beløb på s puljer: Profileringspuljen Rådighedspuljen Puljen til kulturelle aktiviteter kr kr kr. BILAG: 1 Åben Ansøgning - beboerrådgivningen Avedøre Stationsby Syd 71143/13 13

15 10. Ansøgning om tilskud til Hvidovre Bymidte Festival Risbjerggårds Venner J.nr.: Ø40 Sagsnr.: 13/13049 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til ansøgning fra Risbjerggårds Venner om tilskud til afholdelse af Hvidovre Bymidte Festival 2013 SAGSFREMSTILLING Risbjerggårds Venner har i år sendt ansøgninger til, Musikrådet og Kulturrådet vedr. økonomisk støtte til afholdelse af Hvidovre Bymidte Festival Da Musikrådet og Kulturrådet ikke yder tilskud til arrangementer, er de tre ansøgninger efterfølgende blevet stilet til. Risbjerggårds Venner har de seneste år arrangeret Hvidovre Bymidte Festival. Foreningen planlægger at arrangere en festival igen i år. Festivalen er planlagt til den 24. august. Temaet for årets festival vil være Børn, unge og familier i Hvidovres lokalområder. På festivalen optræder en række lokale kunstnere. De fleste optræder gratis, eller for meget beskedne honorarer. De foregående års festivaler har haft et eller flere hovednavne, som har modtaget et større honorar for deres medvirken. Festivalen oppebæres af et stort frivilligt arbejde og der tjenes ligeledes penge på at sælge drikkevarer. Fortjenesten på barsalget er dog meget vejrafhængigt. Foreningen har en række udgiftsposter, som omfatter udgifter til transport af instrumenter, leje af borde og lydudstyr, Koda-afgift, etablering af el, som skal betales. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om tilskud på kr. Tilskuddet skal bl.a. bruges på honorar til musikalsk hovednavn, transportudgifter samt lydudstyr. Foreningen har fremsendt et udgiftsbudget, som er vedlagt sagen. Der resterer følgende beløb på s puljer. Profileringspuljen Rådighedspuljen Puljen til kulturelle aktiviteter kr kr kr. 14

16 BILAG: 1 Åben Brev til KFU - BYMIDTEFESTIVAL 2013 Samlet ansøgning Kultur /13 og fritidsudvalget. 2 Åben Ansøgning Kultur- og fritidsudvalget 75098/13 3 Åben Ansøgning Kulturrådet 75100/13 4 Åben Ansøgning Musikrådet 75103/13 5 Åben Budget Hvidovre Bymidte Festival /13 15

17 11. Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i 3-mands floorball J.nr.: Ø40 Sagsnr.: 13/13975 Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Attack Floorball om tilskud til afholdelse af DM i 3-mands floorball SAGSFREMSTILLING Hvidovre Attack Floorball har søgt om og er blevet udpeget til at afholde DM i 3-mands floorball. Stævnet er planlagt til den 13. april 2013 og skal afholdes i Avedøre Idrætscenter. Det forventes, at der deltager ca personer. Klubben ønsker, at stævnet skal være det første af en række stævner, som kan være med til at profilere Hvidovre som den førende floorball by i Østdanmark. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om tilskud på kr. Tilskuddet skal bruges til: Honorar til dommere Præmier T-shirts til hjælpere Forplejning til hjælpere Stævneprogrammer I alt kr kr kr kr kr kr. Foreningen er blevet bedt om at fremsende budget for stævnet. Budgettet vil blive medbragt til mødet. Der resterer følgende beløb på s puljer: Profileringspuljen Rådighedspuljen Puljen til kulturelle aktiviteter kr kr kr. BILAG: 1 Åben Ansøgning om tilskud til 3-mands DM 81012/13 16

18 12. Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 12/

19 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat fra brugerråd på Avedøre Stadion 5. marts 2013 (66234/13) 2. Referat brugerråd Hvidovre Stadion 12. marts 2013 (65830/13) 3. Regnskabsaflæggelse for brug af tilskud fra Elite 2650 puljen år 2012 fra Hvidovre Ishockey Klub 1. Afrapportering, årsrapport 2012/2013 og regnskab med bilag for Elite 2650 år 2012 fra Hvidovre Ishockey Klub (68986/13) 2. Svar fra HvIK vedr. forklaring på brug af tilskud fra Elite 2650 år 2012 (68996/13) 4. Fordeling af midlerne fra puljen "Elite 2650" år Ansøgningsvejledning, kriterieliste, ansøgningsskema m.v. (77648/13) 2. Oversigt "Elite 2650" år 2013 (312112/12) 6. Ansøgning om tilskud til sommerstævne - FC Hvidovre 1. Tilskud til Sommerstævne Ansøgning toiletvogne (39874/13) 2. Tilskud til Sommerstævne Ansøgning plakater (39873/13) 3. Tilskud til Sommerstævne Ansøgning musik (39871/13) 8. Ansøgning om tilskud til renovering af teaterbus - Teater Vestvolden 1. Teaterbussen - ansøgning om tilskud til renovering (73450/13) 2. Ansøgning til kultur og fritids udvalget - budget for renovering af bus (73447/13) 9. Ansøgning om tilskud til kulturelle arrangementer - Beboerrådgivningen Avedøre Stationsby Syd 1. Ansøgning - beboerrådgivningen Avedøre Stationsby Syd (71143/13) 10. Ansøgning om tilskud til Hvidovre Bymidte Festival Risbjerggårds Venner 1. Brev til KFU - BYMIDTEFESTIVAL 2013 Samlet ansøgning Kultur- og fritidsudvalget.doc (75275/13) 2. Ansøgning Kultur- og fritidsudvalget (75098/13) 3. Ansøgning Kulturrådet (75100/13) 4. Ansøgning Musikrådet (75103/13) 5. Budget Hvidovre Bymidte Festival 2013 (79885/13) 11. Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM i 3-mands floorball 1. Ansøgning om tilskud til 3-mands DM (81012/13) 18

20 Underskriftsside Ømer Kuscu Kenneth F. Christensen Arne Bech Ivan Fogtmann Nina Thøgersen 19

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 03. september 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007 Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 3 Møde i Kulturpaletten... 3 Pkt.nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 07. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:15 Mødelokale: Hvidovre Avedøre Idrætscenter Medlemmer: Carsten Jelund, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Ømer

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 19:40 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Avedøre Bibliotek Bødkerporten 6A. Gå ind af hovedindgangen fra Hovedstien.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag:

Denne sag omhandler 2 grupper af ansøgninger, som behandles samlet i denne sag: Nye lokaleudgifter 2016 Sagsnr.: 14/38760 Sagsansvarlig: Lene Grønbæk SAGSFREMSTILLING Reglerne om lokaletilskud til frivilligt, folkelysende foreningsarbejde fremgår dels af folkeoplysningsloven, dels

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 18:00-19:10. Sct. Bendtsgade 1 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: - 19:10 Mødested: Harhoffværelset Sct. Bendtsgade 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Mogens Larsen (ML) - Næstformand Birthe Nielsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. februar 2014 Mødetidspunkt: 17:15 Møde afsluttet: 19:03 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. december 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. december 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. december 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Forslag til revideret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016

Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Ansøgning om tilskud til VM og EM udtagelses- Voltigestævne 27-29. maj 2016 Forenings information: Foreningens navn: Hvidovre- Avedøre Rideklub Formand Natasha Rosenskjold - n-rosenskjold@hotmail.com Mobil:

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 05. oktober 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, Mødelokale 205 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 18:30 Fraværende: Johan Kristensen 05. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2014

Arbejdsmarkedsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Reprisen Øverødvej 12. Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Reprisen Øverødvej 12 Mødedato Onsdag den 03. februar 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet indledes med besigtigelse af Reprisen.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d.

hvortil litteraturforeninger ikke kan modtage tilskud til efter denne ordning. til porto og annoncering til foredrag d. Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål og udviklingspulje 2009 Ansøgere Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Januar-ansøgningsrunden Multihuset Højgaard søger i august underskudsgarant

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Netto 2019 Kultur- og Fritidsudvalget

Netto 2019 Kultur- og Fritidsudvalget I mio. kr. = reduktion Netto 216 Netto 217 Netto 218 Netto 219 Kultur og Fritidsudvalget Hvidovre Motionscenter 1. forslag 1 Tilpasning af indtægtsbudget,2,2,2,2 2. finansiering mindreforbrug Hvidovre

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. oktober 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17.45 Mødested: Mødelokale 122 Fraværende: Henrik Kudahl, Claus Mørkbak

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget 2014

Kultur- og Fritidsudvalget 2014 Referat Dato: Tirsdag den 04. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 20:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Niels Ulsing, Ømer Kuscu, Arne Bech, Maria Durhuus, Charlotte H. Larsen Bemærkninger:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET

Center Kultur & Fritid Skørpingvej 7 9575 Terndrup REFERAT KULTURRÅDET REFERAT KULTURRÅDET Mødedato: Onsdag d. 7. januar Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Sted: Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping Deltagere: Helle Jørgensen Bjarne Hansen Vibeke Sunde Michael Sasserson Lone

Læs mere

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College VIA- DSR, VIA University College 1 Vedtægter - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College Navn og grundlag 1 Rådets navn er De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.20 hos Erik, Svaneparken 327. Anja kom senere. Godkendt.

Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.20 hos Erik, Svaneparken 327. Anja kom senere. Godkendt. Bestyrelsesmøde Ikast KFUM Volley Tirsdag den 2. oktober 2012 kl. 19.20 hos Erik, Svaneparken 327. Anja kom senere. Indkaldte: Tove Mogensen, Anja Kjærsgaard, Lisa Gramkow Østergaard, Erik Kreuzfeldt,

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Åbent tillægsreferat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:20 Mødested: Mødelokale 122,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december Afbud fra Arne Bech

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december Afbud fra Arne Bech HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT Afbud fra Arne Bech for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Ansøgning om frigivelse af bevilligede

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Johan Leo, medlem Lis Leth, medlem Marie Jørgensen, medlem Else Pedersen, medlem Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat af organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 På Toftehøjen, Toftehøjvej 20, 4130 Viby Sj., Opholdsstuen. Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik *

2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * Møde i tirsdag den 17. august 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Indsigelse mod Gymnastiksalsfordelingen fra Skovlunde Håndbold & Gymnastik * 3. s konference

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd.

I mødet deltog fra repræsentantskabet: Mogens Mikkelsen afd. 30-17 Laurits Larsen afd. 30-25 Elly Standly afd. 30-25 Knud Holst afd. Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, Mandag den 22. februar 2016 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Marianne Ørsted Bonde Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg

Referat. til Kultur & Fritidsudvalg Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Møde afsluttet: 20:00 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna I Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Peter Lougart, Ole Bested, Flemming Thøgersen (formand),

Læs mere

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Nærdemokratiudvalget 19-10-2015 16:30. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Nærdemokratiudvalget Beslutningsprotokol 19-10-2015 16:30 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. februar 2009

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. februar 2009 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 23. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Møde med HvidovreBibliotekerne... 1 Pkt.nr. 2... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 3... 2 Behandling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19

Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Referat af bestyrelsesmøde i Landsbyrådet onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17 til ca. 19 Tilstede: Karin, Werner, Henrik, Birthe, Anne Marie, Charlotte, Georg og Fravær: Erik, Kirsten, Henrik Lykke, Lene,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG

Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Referat af 24. bestyrelsesmøde på IBG Bøgildvej 2, 7430 Ikast. Sted: Mødelokale (indgang gennem tårn i gården) Tid: 13. december 2011, kl. 15.15 1. Godkendelse af dagsorden 2. Underskrivning af referat

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine

Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Referat for Landsbyudvalgets møde den 22. april 2008 kl. 19:00 i Løgstør Gæstekantine Indholdsfortegnelse 1. Drøftelse af forskellige generelle spørgsmål henhørende under teknisk Forvaltning 3 2. Evaluering

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 1. december 2003 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl. 09.00 på Rådhuset i Sollentuna II. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00. Møde afsluttet: 11:05

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00. Møde afsluttet: 11:05 Referat Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Møde afsluttet: 11:05 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech,

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. juni 2012 kl. 17:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 18.15 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel Eriksen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Budgetforslag 2009 samt overslagsårene 2009 2012... 1 Pkt.nr. 2... 3 Handicaprådets forslag

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere