Byanalyse 2009 Delrapport: Den kendtes analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byanalyse 2009 Delrapport: Den kendtes analyse"

Transkript

1 Delrapport: Den kendtes analyse Byliv, service og kultur Livsstile Bymiljø Byernes omgivelser Byprofiler, image, brands Job- og uddannelsesmuligheder Demografi og flyttemønster Bybrug Den kendtes analyse

2 Det der ikke kan måles I de øvrige delanalyser i Byanalyse 2009 har vi været ude med målepinden og prøvet at sætte tal på tingene. Men det er ikke alt der kan måles. Hver by opleves og føles forskellig og byens identitet, udstråling og signaler varierer. Det påvirker os alle, men er svært at sætte ord på at definere. Men dette udefinerbare er ikke desto mindre meget væsentligt og fortjener opmærksomhed. For at komme lidt længere ind under huden på byerne er Jørn Duus Hansen blevet bedt om at foretage en rejse i Region Syddanmark og se på de otte største byer og på Flensburg med den professionelle livstils- og brandingeksperts øjne. Neden for følger hans personlige fortælling om denne rejse. Som det vil fremgå er det en subjektiv fortælling, og anderledes kan det ikke være når det netop handler om det udefinerbare. Fortællingen er derfor heller ikke udtryk for Region Syddanmarks oplevelse af de syddanske byer. En og anden vil nok undervejs i sin læsning spærre øjnene op og tænke, at det der kan jeg slet ikke genkende det er da for galt! Når og hvis det sker, så er det at refleksionen træder ind den refleksion der kommer af en undren over, at sådan kan man åbenbart også opleve tingene. Fortællingen neden for skal heller ikke stå alene, men ses sammen med de øvrige delanalyser som en mangesidet beskrivelse af de større byer i Region Syddanmark. God læsning og god rejse! 2 Delrapport: Den kendtes analyse

3 HVAD ER EN REGION? Hvem er du og hvor kommer du fra? Som dansker tænker vi i landsdele, egne, byer, områder og steder. Ingen besøger eller bosætter sig i en region eller i en kommune for den sags skyld. Der er tale om administrative enheder, mange gange lidt tilfældigt afgrænsede. De større kommuner tager dog altid afsæt i en by og har byens navn som kendemærke. Regionerne har taget navne efter landsdele, som man måske nok kan identificere, men de bruges ikke i dagligsproget. Ingen siger, at de bor i Midtjylland eller Syddanmark eller på Sjælland. Vi bor i byer (for det meste). Jeg kommer fra Ringkøbing, kan man fortælle. Og kun hvis nogen spørger, hvor den ligger, siger man: I Vestjylland, tæt på Vesterhavet. Ordet Midtjylland ville være fuldstændig misvisende og få de fleste til at tænke på Silkeborg. Skal vi på ferie foregår det omvendt. Vi skal til Sønderjylland, svarer man, og først hvis ens samtalepartner spørger, hvor henne?, kommer der måske et par bynavne, hvis ikke man bare siger grænselandet. Men (Region) Syddanmark? Der skal ingen hen. Alle ville blive forvirrede. Er det Lolland, Ærø, Sydfyn, Marsklandet, Als eller noget helt sjette? Provinsbyen eller købstaden er det afgørende. Det er identifikationen. Også, hvis man bor i landsbyer eller ude på landet. Jeg bor i Christiansfeld, lige midt mellem Kolding og Haderslev, siger man, fordi man ved, at ingen kender denne ellers smukke landsby bort set fra mennesker, der taler samme dialekt som én selv. Så siger man bare, Christiansfeld. Placering Kommune 3 Kolding 18 Middelfart 24 Fredericia 32 Vejle 40 Odense 47 Esbjerg 52 Svendborg 66 Haderslev 89 Sønderborg Figur 1: Årets erhvervskomune Kilde: Børsen Det mørke Jylland For et hovedstadsmenneske er især Storebæltsbroen, men også Lillebæltsbroen, magiske grænser. (Det er de også for alle andre danskere, men vinklingen i dette oplæg er Hovedstad-provins). Fyn og Jylland fremmede lande, medens Sjælland nærmest er det samme som hovedstaden. Vi skal ikke her beskæftige os meget med københavnernes fordomme om Jylland og Fyn, for sådan er det altid med eksotiske steder. Der skabes alle mulige mere eller mindre drilske billeder af de indfødte og deres mærkværdige landsdele. Hvis man skal til Jylland kan Fyn overstås på tre kvarter, det er en slags trædesten på vejen over til det mørke Jylland, som vi siger. Skal man derimod til Fyn, springer Odense og hvis man er fra tiden, hvor man lærte remser i skolen - resten af byerne langs kysten straks ind på hjernebarken i nydelig rækkefølge. Fyn er en perlekæde af byer med små idylliske bindingsværksgårde og mange store Herregårde i midten - tilsat passende blandinger af H.C.Andersen, Carl Nielsen og Johannes Larsen. Punktum. Jyllands trafikale hjerte befinder sig i motorvejskrydset (eller på stationen) i Fredericia. Skal man nord- eller sydpå? Ud af eller ind i Hundredekilometerbyen? Hundredekilometerbyen eksisterer ikke i ret mange danskeres bevidsthed. Den strækker sig fra Kolding i syd til Randers i nord, ca. 100 km. langs motorvejen. Deraf navnet, som er opfundet af sociologen Henrik Dahl se bogen Den usynlige verden. I faglige kredse kaldes den DØM, Den Østjyske Millionby. Medens hovedstaden er en klassisk europæisk by med ét klart, stort centrum, så er Hundredekilometerbyen nærmest amerikansk, a la Los Angeles. Der er mange centrer og mange relativt små byer med deres egen historie, omringet af endeløse forstadskvarterer og ekstreme mængder af industrikvarterer. Alt sammen i ét rod, som var det hele hældt ned fra himlen. Amerikanerne kalder den slags suburbian sprawl, bymæssigt roderi. Kører man ad motorvejen mod nord, mærker man denne nye storby tydeligt. Og som Henrik Dahl udtrykker det, lige meget, hvor man befinder sig i Hundredekilometerbyen, møder man altid en varevogn fra den anden ende af byen. Ser man på sidste års byudvikling, tegner Hundrede-kilometerbyen sig tydeligere og tydeligere. Og udviklingen fortsætter. (Se bl.a. Weekendavisen, ). Der bygges stadig industri langs den østjyske motorvej og dens sidespor. Pendlingen i denne jyske hovedstad er i stadig vækst. Befolkningen stiger. Hundredekilometerbyen suger, ligesom København, megen kraft ud af Jylland (og Vestfyn). Delrapport: Den kendtes analyse 3

4 Helt aktuelt har dagbladet Børsen foretaget en analyse af Årets erhvervskommuner. Det fremgår med ualmindelig stor klarhed, hvad der her menes med Hundredekilometerbyen set i relation til de andre byer, der indgår i dette oplæg (se figur 1). Når Hundredekilometerbyen nævnes her, hænger det sammen med de indledende bemærkninger om regioner. Hundredekilometerbyen har den uforskammethed at befinde sig i hele to regioner (Syddanmark og Midtjylland). Men det er tydeligt, at der ikke er nogen planmæssig samordning mellem de to regioner om denne nye storby. Vi lader bare som om den ikke eksisterer. Men udviklingen raser videre. Byens 17 kommuner tumler rundt i intern konkurrence, for ikke at sige splid. Det risikerer at blive en planmæssig boomerang om ikke så mange år. Kører man derimod mod syd i Fredericia, skal man straks igen tage stilling i Kolding. Drejer man til højre lander man hurtigt i Esbjerg og Sydvestjylland. Kører man lige ud rammer man Flensborg og Europa. Undervejs møder man afkørslerne til Haderslev, Aabenraa og Sønderborg og endnu mere eksotiske byer som Ribe, Christiansfeld, Vojens og Tønder. Men nu er er ikke tale om sammenhængende bydannelser langs motorvejen fra Kolding til Flensborg (eller mod vest til Esbjerg). Man kører nu gennem landskaber, landbrug og landsbyer for at nå til frem til byerne, som alle er ægte og selvstændige og ikke en del af noget større. Motorvejene er også meget mere tomme for randbebyggelser end nordpå og virker i det hele taget anderledes provinsielle (i ordets dejligste betydning). Man er væk fra storbyen og dens moderne liv. Det hele virker mere som i gamle dage, og Ikke engang når man kommer til Flensborg, indtræder følelsen af metropol på noget tidspunkt, selvom Flensborg tydeligvis er Vejle Fr Figur 3. Overblik over Bilka og McDonalds i Danmark. Kilde: Bilka s og McDonalds hjemmesider. i kategori med Odense, Kolding, Vejle og Esbjerg. Det (mit) mentale landkort på denne tur mod og rundt i det sydlige (motorvejs) Danmark ser ud som vist i figur 2. Der er tale om fire (stor)by-klumper og så alt det andet udenfor. Dette kan også illustreres af, hvor nogle af de rigtig hårde drenge i erhvervslivet finder det betimeligt at lokalisere sig. Læg mærke til, at trekantområdet har 2 Bilka er og 6 McDonalds (se figur 3). Udenfor motorvejene Man kommer ikke uden om det. Motorvejene har ligeså dynamiske effekter på landet, som jernbanerne havde i gamle dage. Motorvejsnettet skaber enorme lettelser for transport, pendling og fritidsaktiviteter. Og dermed for bosættelse, erhvervsliv, kulturaktiviteter og turisme. (Hvilket enhver københavner opdager i Hundredekilometerbyen, hvor hans fordomme om tomme jyske motorveje bliver sat på så hård en prøve, at han ikke vil finde sig i kun to spor helt til Århus). Esbjerg Kolding Mi Odense Men alt dette sker kun, hvor der er motorveje så nogenlunde tæt på. Ha Sø Flens borg Figur 2. Det mentale landkort. Kilde: Jørn Duus Sv Udenfor foregår bemærkelsesværdige ting i disse år. Store dele af Nordjylland, Vestjylland, Sønderjylland, Sydfyn og Lolland-Falster mærker udviklingen (eller rettere mangelen på samme) og befinder sig pludselig i udkantsdanmark. Landsbyer sygner hen, stationsbyer har det vanskeligt, visse provinsbyer ligeså. Der mangler kvalificeret arbejdskraft, de unge flytter bort for evigt, gennemsnitsalderen stiger, uddannelsesniveauet falder, de sociale problemer vokser, ejendomspriserne dykker, levestandarden ligeså. Hvilket ikke 4 Delrapport: Den kendtes analyse

5 Region Midtjylland Region Syddanmark De 8 bykommuner Resten af Region Syddanmark Grunduddannelse 29,4% 31,6% 30,5% 33,3% Gymnasial uddannelse 8,0% 6,0% 7,1% 4,1% Erhvervsuddannelse 31,0% 32,3% 31,2% 34,1% Videregående uddannelse 22,4% 20,2% 21,7% 17,8% Figur 4: Højest gennemførte uddannelse 2008 (andel af befolkning over 20 år). Kilde: Danmarks Statistik. betyder, at de, der er blevet tilbage i områderne, ikke holder af at være der. Slet ikke, men det oplever sig i stigende grad som usynlige i deres eget land. Det er det moderne (stor)byliv, der trækker og tiltrækker. Mennesker med trang til storbyens moderne livsstilsformer suges ud af yderområderne. Som derefter præges af en mere og mere traditionel livsstil. Det er globalt overfor lokalt, internationalt overfor nationalt, eksotisk forbrug overfor basalt forbrug, kulturel diversitet overfor forsamlingshus, byliv overfor landliv, mobilitet overfor stilstand, iphone overfor 45-knallert, udvikling overfor afvikling, mangfoldighed overfor mangelfuldhed, netværk overfor naboer og risiko overfor tryghed. På den måde er landet og også Region Syddanmark delt i to dele, hvis man skal tale sort-hvidt. Det moderne byliv overfor det traditionelle landliv. Man kan sagtens leve et traditionelt liv i byen og et moderne liv i yderområderne, men der er bare ikke så mange, der gør det. For Region Syddanmark ser denne verden af livsstil ud som vist vist i figur 5, idet vi øverst viser den skematik, der bruges til beskrivelse af livsstile. Regionens indbyggere er klart overrepræsenteret blandt de traditionelle værdier, Fyn mindre end Jylland, hvilket alene skyldes Odense, der som stærk uddannelsesby har mange unge og mange akademisk uddannede indbyggere. Derudover er indbyggerne i regionen tydeligt mere traditioneltindividorienterede igen med Fyn nærmere gennemsnittet for hele landet. At befinde sig i denne sydøstlige kvadrant Figur 5: Livsstilsformer Kilde: Index Danmark Moderne Fællesskabs orienterede Individ orienterede Traditionelle Danmark Andel af befolkningen i de fire livsstilsformer Region Syddanmark Region Syddanmark Jylland Region Syddanmark Fyn 25% 25% 20% 24% 18% 24% 23% 23% 25% 25% 26% 30% 27% 31% 26% 28% Delrapport: Den kendtes analyse 5

6 Flere ældre (65+), færre yngre (20 29) Færre ældre (65+), flere yngre (20 29) Figur 6: Er der mange yngre eller ældre? Kilde: Danmarks Statistik Færre ældre (65+), færre yngre (20 29) Figur 7: Blå eller rød stue? Index-tallet udtrykker i hvor høj grad byen afviger fra landsgennemsnittet ved sidste Folketingsvalg, som er 110. Kilde: Danmarks Statistik betyder groft sagt, at man går op i værdier som frihed, selvstændighed, nøjsomhed (eller sparsommelighed) og at man skal klare sig selv. Man er ikke så meget for formynderi, kommunale ordrer, mærkelige fremmede skikke og den slags. At være traditionel individorienteret betyder, at man befinder sig langt fra befolkningen i hovedstaden, hvor der er en meget stor overvægt af moderne-fællesskabsorienterede. Et par eksempel, der understreger denne forskel både indenfor regionen og til resten af Danmark. Alder spiller en rolle for livsstilen. Der er flere unge end ældre, som lever moderne og fællesskabsorienteret. Se de større byer. Politik indikerer også noget om livsstil. De borgerlige partier tiltrækker især de individorienterede, rød stue de fællesskabsorienterede. Partier som DF har relativt mange vælgere blandt de traditionelt-individorienterede. (DF står meget stærkt i alle regionens otte byer). SF har især fat i de moderne-fællesskabsorienterede, medens De Konservative. tiltrækker moderne-individorienterede. Socialdemokraterne dækker bredt blandt alle fællesskabsorienterede, medens Venstre tilsvarende er bred blandt alle individorienterede. Ved folketingsvalget 2007 vandt blå stue. Her er tallene for dette oplægs otte danske kommuner, indekseret, så høje tal betyder stor overvægt til blå stue, lave indekstal det modsatte. Der er meget store forskelle i kulturforbruget mellem de moderne-fællesskabsorienterede og de traditionelt-individorienterede. For regionens to områder ser det således ud som vist i figur 8. Det er ret tydeligt, at medens Fyn (med mange modernefællesskabsorienterede) er på eller over gennemsnittet for næsten alle kulturelle aktiviteter, ser det helt modsat ud for Sydjylland. Hvis man her kunne trække Odense ud af tallene for Fyn, ville forskellene blive endnu mere markante. Endelig kan man se på biltætheden. Her spiller to forhold ind. For det første er biltætheden altid høj i landets yderområder (mangel på og lyst til at bruge kollektive transportmidler). For det andet er traditionelt-individorienterede altid meget mere vilde med biler end moderne fællesskabsorienterede, der både af politisk korrekte og praktiske grunde ikke er så positive Maler man med bred pensel, kan man kun betegne Region Syddanmark som en lidt skizofren del af landet. Mod nord i trekantområdet og til dels i Odense og Esbjerg har man fat i det moderne storbyliv med det yderste af neglene. Mod syd (og især vest) leves et langt mere traditionelt udkantsdanmark -liv. Flensborg er ingen undtagelse i dette billede, hvilket vi senere skal vende tilbage til. Man kan (matematisk) lave en beregning, der placerer landsdelene som prikker på livsstilskortet. Igen ser man (figur 10), at Fyn ligger meget tæt på det nationale gennemsnit, altså lige i midten, medens Sydjylland er markant traditioneltindividorienteret. Ingen af delene er udtryk for nogen form for karaktergivning. Blot en konstatering. 6 Delrapport: Den kendtes analyse

7 Moderne Fællesskabsorienteret DANAMRK Individorienteret Fyn 790 Sydjylland 870 Figur 9: Antal personbilerpr husstande. Kilde: Danmarks Statistik 2009 Traditionel Figur 10: Landsdelene på et livsstilskort. Kilde: Index Danmark Mennesker og regioner En og anden kunne tolke ovennævnte konstateringer som om et moderne storbyliv er bedre eller mere attråværdigt end et traditionelt liv i yderdanmark. Sådan er det på ingen måde. Mennesker er ikke bedre, fordi de ustandselig drikke CaffeLatte, kører i el-biler, klæder sig udfordrende, snakker højt, betragter verden som deres egen, har 150 venner på FaceBook, er på nettet 24-7 via en smartphone, er med i utallige projekter, spiser med hjernen, løber hver morgen, middag og aften, ikke kender til blå mandag, kun blå fredag eller holder weekend i Madrid. Mennesker er mennesker. Pointen i livsstilsbetragtninger er ikke at give karakterer eller dømme, men alene at konstatere forskelle. Og der er forskelle mellem danskernes levevis og livsstil. Forskelle, som enhver kommune eller region må tage endog meget alvorligt. Figur 8: Kulturforbrug Kulturforbrug i.f.t. landsgennemsnit Sydjylland Fyn Større Debat, foredrag Akvarium Lokalhistorisk arkiv Cirkus Zoo Historiske bygninger Museum (ikke kunstmuseum) Kunstudstilling Bibliotek Klassisk koncert Lokalhistorisk arkiv Gennemsnitligt Lavere Kilde. Danmarks Statistik Forlystelsespark/Tivoli Rytmisk koncert Zoo Teater Bymiljøer Museum (ikke kunstmuseum) Bibliotek Klassisk koncert Cirkus Biograf Historiske bygninger Kulturlandskaber Fortidsminder Kunstudstilling Kunstmuseum Sportsarrangementer Oplevelsescenter Biograf Forlystelsespark/Tivoli Bymiljøer Teater Rytmisk koncert Kunstmuseum Oplevelsescenter Debat, foredrag Akvarium Kulturlandskaber Fortidsminder Sportsarrangementer Delrapport: Den kendtes analyse 7

8 Hvad betyder det, at Region Syddanmark mangler næsten indbyggere, der er moderne fællesskabsorienterede, men til gengæld har over for meget, der er traditionelt individorienterede? Er der i øvrigt forskel fra by til by? Kan man som kommune eller region gøre noget ved det, hvis man ønsker en anden befolkningssammensætning? Eller skal man gøre en dyd af nødvendigheden? Men vigtigst af alt. Hvem gider leve i et land, hvor alle regioner, kommuner og byer vil det samme og til sidst ender med at være nøjagtig lige gennemsnitlige? Det er forskellene, der gør det værd at se på i et land. Ikke lighederne. IND TIL BYEN Hvad vi ser og ikke ser Ribe er en fantastisk dejlig by, siger de fleste, der har besøgt den. Men de har ikke besøgt byen, kun dens centrum med domkirken, de smalle gader, gamle huse, sluserne og måske Vikingemuseet. De har set 500x500 meter, en meget lille del Ribe, men kan alligevel udtale sig med en vis vægt. Hvor blev rensningsanlægget, parkeringspladserne, erhvervsområderne, genbrugspladsen, stationen, benzintankene, sygehuset, butikscentrene, skolerne, svømmehallen, fodboldbanen, vejene, etagejendommene eller villakvartererne af? De eksisterer ikke. Det er ikke-steder, kunne man sige. De er der bare. Men vi gider ikke tage på udflugt til den slags steder. De er grimme eller i hvert fald ikke noget, mange anerkender. Og så er de jo jo også ens fra by til by. Hvad skal vi dér? Det er jo ligesom hjemme i Espergærde. Slår man op i hvilken som helst turistguide gælder det samme. I Politikens bog om Sønderjylland omtales eksempelvis Haderslev på hele 10 sider. Men kun centrum og mest af alt domkirken, ikke et ord om resten af byen. Sådan er traditionen, og godt for det. Som by kan man lære meget af, hvordan andre ser på én. Tag f.eks. de lidt arrogante franskmænd og deres Michelin Rejseguide (Plan Discover Explore 2008). De har faktisk ikke så lidt rosende til overs for regionen (se figur 11). Men for den, der bor i byen, er det helt anderledes. Naturligvis er bykernen velkendt for enhver, men de bruger den måske ikke særlig meget og i hvert fald stærkt varierende. For dem er centrum bare en del af byen. De står op og kommer hjem til deres villa, rækkehus eller lejlighed. De bringer børn til og fra alverdens aktiviteter, der stort set aldrig foregår i centrum (bortset fra måske danseskolen). De pendler og arbejder måske i et industrikvarter i nabobyen. De køber ind i det store butikscenter ved indfaldsvejen, bruger fritiden på sportspladsen, tager til genbrugspladsen, biblioteket, ud i naturen, ordner have eller sidder bare og glor på naboens hæk eller altan. For dem er byen alt det andet. Man skulle mene, sådan logisk set, at når hovedparten af befolkningen således har et nogenlunde ens liv mellem forstæder, arbejdspladser, centrer og fritidssysler, ja, så kunne de bo i en hvilken by som helst. Disse ikke-steder er jo som sagt ens overalt. Eller er de? Er der alligevel under denne rationelle beskrivelse af byboerens dagligdag noget andet, der tæller? Er byer forskellige, selvom de på 90% af deres areal er helt ens? Er det helt ligegyldigt, hvordan byen er sat sammen? Eller ligger i landskabet? Eller møder den besøgende? Eller opleves og mærkes? Figur 11: Attraktioner i regionen. Kilde: Plan Discover Explore 2008 Ribe By Ribe Domkirke Tønder By Legoland Jelling Koldinghus Trapholt Haderslev By Haderslev Domkirke Sønderborg SlotSlot Fåborg Odense HCA kvarter Egeskov Slot Valdemar Slot Nej, det er ikke ligegyldigt. Byen som personlighed På den ene sider er alle byer altså stort set ens. Ligesom mennesker er det. Alle mennesker har krop, hoved, hjerte, arme, ben, pulsårer, muskler, øjne, ører, stemme og så videre. Altså egenskaber, som kan måles og vejes og beskrives fornuftigt. Der kan være afvigelser, men i store træk er alle mennesker identiske på dette fysiologiske niveau. Det samme med byer. Man har huse, 8 Delrapport: Den kendtes analyse

9 veje, gade, stier, grønne områder, butikker, skoler, børnehaver, erhvervsliv, centre, spisesteder, kultursteder og kystlinjer, som alt sammen kan optælles og tabelleres. Og derefter beskrives i et nøgternt og køligt sprog. Det er den samme slags beskrivelser, man findes i ejendomsmægler-annoncer og på mange kommunale hjemmesider: 1,3 km til skole, 500 m til strand, 100 m2. pool, 800 meter gågade, etc. En form for varedeklarationer, skrevet med småt og i et tørt, men troværdigt sprog. Men mennesker er ikke rationelle. Kun de færreste vender en pakke frosne bønner og læser varedeklarationen, før de beslutter sig for at købe varen. Ingen vælger hus efter afstanden til hospitalet eller den kommunale skatteprocent, de vil se huset, beliggenheden og især det område, huset ligger i. Passer det til dem? Bliver de forført? Bor der mennesker i området, de ikke kan lide eller hvis livsstil er dem direkte imod? Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at egenskaber som skoler, børnehaver, strande, skatteprocenter o.s.v. er ligegyldige, absolut ikke. De er nødvendige, når man skal bedømme et sted, en by eller et område. Men de er bestemt ikke tilstrækkelige. Igen kan man sammenligne med mennesker. Vi ved selvfølgelig, at mennesker fysiologisk set er nogenlunde ens, men så stopper det også. Det er kroppen, ansigtet, påklædningen, stemmelejet, blikket og meget andet hos vore medmennesker, vi tager stilling til og bedømmer. Og som giver os et billede af den person, vi står overfor. På nøjagtig samme måde er byer forskellige af alder, køn, udseende, klæder, udstråling, stil, energi, spændstighed, gæstfrihed, underholdning, smag og meget andet, der ikke kan beskrives klart. Man mærker byen. Ikke nødvendigvis bevidst, men alligevel. Passer den til en? Hvordan er dens personlighed? For byen er, som mennesket, en personlighed. Men ikke nok med det. Som besøgende ser vi også - mere eller mindre ubevidst - på byens indbyggere, dem vi møder undervejs eller måske endda taler med. Er der mange, der ligner en selv? Eller det modsatte? Det spiller en ret afgørende rolle for eksempelvis bosætning i villakvarterer, men også i byer. Moderne mennesker vil helst bo sammen med nogle, der ligner dem selv (se bl.a. Ugebrevet A4, Nr.2). Jeg besøgte for et par år siden en provinsby i det nordvestlige Jylland. Jeg vandrede rundt i mange timer og nød byens udvikling i forhold til dengang i 70 erne, hvor jeg boede der i nogle måneder. Men på ét område var der sket noget mærkbart. Andelen af overvægtige mennesker var eksploderet. Og pludselig var jeg i gang med at tælle grill-barer, pølsevogne, fast food restauranter og så med nye øjne på supermarkedernes bugnende hylder med færdigretter, svinekød, fede saucer og hvidt brød. Hvorefter byen var blevet en ganske anden. Her ville jeg ikke kunne bo, tænkte jeg. Og blev fl ov. Hvem er jeg? Man kan ikke udelukke sig selv og være fuldstændig objektiv, når man besøger, kigger på og prøver at sætte sig ind i en by, man ikke kender voldsomt godt. Der findes mange danskere, for hvem Ribe ikke er et besøg værd, de foretrækker så langt en weekend i Rødby inkl. Lalandia. Der findes en del danskere, som hellere vil skifte erhverv end bosætte sig i Hjørring - for ikke at sige Ringkøbing (Skat) eller Hobro (Tinglysning). Og der eksisterer utallige danskere, for hvem København er det tætteste, man kommer på kinesisk vandtortur. Delrapport: Den kendtes analyse 9

10 Sådan er det. Heldigvis. Vi er ikke enige. Ganske vist er den sidste gruppe ikke i vækst, flere og flere vil til hovedstaden eller Hundredekilometerbyen, men andre byer klarer sig da, selvom der er store forskelle I det følgende er der således tale om en subjektiv bedømmelse af 9 byer. Ganske vist er alle områder af de forskellige byer besøgt, bestemt også det, jeg ovenfor kaldte ikkesteder, men alligevel er man farvet af sin alder, uddannelse, hjemsted, livsstil og smag. Metoden har overalt været den samme. Udefra og ind. Ved at køre ind til byen fra alle indfaldsveje får man et blik for, hvordan byen siger velkommen til den besøgende. Ved at føjte rundt i alle slags boligkvarterer får man et indtryk af byens udvikling fra borgerskabskvarterer med dyre villaer, over 50 er-kvarterernes funktionærvillaer og 70 ernes typehusene, til velfærdskvarter med almene boligblokke. Ved at besøge industrikvarterer opdager man en del om byplanlægning eller mangel på samme. Ved at se på sportsog fritidsområder kan man aflæse en del om bystyrets holdning gennem forskellige tidsperioder. Ved at besøge butikscentre opdager man byens opfattelse af central eller decentral udvikling af detailhandelen. Ved at besøge biblioteker, kulturinstitutioner og museer kan man aflæse en del om byens selvværd. Og endelig mærker man byens sjæl i centrum, om byen er stolt af sin fortid eller bare ser centrum som en af byens ligeværdige dele. Til sidst giver en tur rundt i byens omegn, til landsbyer og landområder, gode billeder af oplandsliv og de særlige beboelser, der foretrækkes af romantikere, kunstnere, heste-elskere, rodehoveder, rigmænd og mange andre spændende eksistenser, der jo også er en del af byen og dens liv. Figur 12: Befolkningsvækst Beskrivelserne af byerne er ikke metodisk, men nærmest causerende. En fast systematik indikerer objektivitet, og det er der som sagt ikke tale om. De ord og billeder, der ses og læses i det følgende, er bestemt ikke evige sandheder, men skal opfattes som input eller rammer for diskussion. En diskussion om, hvad vi er for by og hvem vi måske er by for. Ikke beskrevet rationelt, men visionært, emotionelt og med ord, der kun gælder for lige præcist vores by. Alle byer er personligheder. Men ikke alle byer ved det, har måske glemt det. Eller har måske ikke lige gjort sig anstrengelser for at finde ud af det. Byerne på kryds og tværs Bortset fra Sønderborg kan alle byer betegnes som motorvejs- og jernbanebyer. Det gør dem særlige, fordi det giver dem alle enorme lettelser for varetransport, pendling og kørsel til og fra fritidsfornøjelser. Og det betyder, at samkvemmet mellem byerne er blevet langt mere effektiv. Motorvejene samler. Og, som vi har været inde på, udskiller de randområderne. Kørselsafstandene ser således ud, og det er bemærkelsesværdigt, at der er længere fra Kolding til Sønderborg end til Flensborg. Afstanden mellem de fire byer i trekantsområdet er så lille, at den kun kan sammenlignes med bykørsel. De kørselsafstande, der her er tale om, vil for et hovedstadsmenneske (eller et Hundredekilometerby-menneske) uden videre blive betragtet som passende, hvis man er pendler. Op til en time hver vej er ok, over en time anses for besværligt. Oveni er trafikmængden på regionens motorveje ikke rigtig voldsom (hvis man ser bort fra Odense-Vejle i myldretiden). Det er endda meget let at komme fra by til by i området. Man kan uden videre bo i Haderslev og arbejde i Esbjerg, bo i Kolding og arbejde i Flensborg eller bo i Svendborg og pendle til Odense. 0,2% 2,4% 2,8% 0,9% 0,7% Det betyder noget afgørende, nemlig at de 3 små byer (Haderslev, Sønderborg og Svendborg) måske med fordel kunne se sig selv som bosætningsbyer i stedet for (som alle kommuner i landet) at kæmpe indædt og ofte forgæves om at få nye arbejdspladser til byen. Det er, som vi skal komme ind på, da også disse 3 små byer, der kan byde på meget store herlighedsværdier for deres indbyggeres fritid. 0,5% Kilde: Danmarks Statistik? 0,3% 1,2% De 4 store byer (Odense, Esbjerg, Flensborg og Vejle+Kolding+Fredericia) er derimod helt indlysende lokaliteter, hvor der er stor logik i at etablere virksomheder og institutioner. At den ene af disse fire byer udgør sydspidsen af Hundredekilometerbyen giver den en afgørende førerplads jfr. Børsens analyse. 10 Delrapport: Den kendtes analyse

11 Hvor buler byerne ud? Vejle Odense Esbjerg Kolding Vejle Flensborg* 15 min. Fr Esbjerg 30 min. Kolding Mi 30 min. Odense Odense 25 min. * Subjektivt skøn (JDH) Ha 30 min. 50 min. Sv Svendborg Fredericia Haderslev Sønderborg Sø 65 min. (fra Kolding) Flens borg Figur 13: Køreafstande i tid mellem byerne Figur 14: Det 8 byer på livsformskortet. Kilde: Index Danmark De 4 store kunne betegnes som energibundter. Ikke på samme måde, men alligevel. Esbjerg er off shore m.v. til gavn for hele landet. Kolding m.fl. og Odenses mange virksomheder ligeså, medens Flensborg (lidt flabet sagt) bl.a. lever af at eksportere billige dagligvarer til Danmark. Vi er i produktionsdanmark, kunne man sige, langt fra centraladministrationen, men tæt på det private erhvervsliv, der er forudsætningen for velfærdsstaten. Det er privat erhvervsliv, arbejde, bundlinier, investeringer, management og stordrift ikke lige tydeligt i alle de fire store byer, men klart nok. (Dette sort-hvide udsagn betyder jo ikke, at de 3 små byer er uden erhvervsliv, men her er bare noget andet på spil). De 3 små byer kunne kaldes åndehuller. De er alle usædvanligt smukt beliggende, og der er og kunne skrives sange om og males malerier af de udsigter (og indsigter fra vandet), man oplever her. Selvfølgelig mangler de ikke energi, men byerne giver stor lyst til at falde ned, falde hen, nyde synet eller bare smøle rundt og lade sig indfange af stemningen. Ingen by uden mennesker. Vi var ovenfor inde på, hvordan Region Syddanmark adskiller sig fra resten af landet, livsstilsmæssigt. Vi så, at Fyn et tæt på gennemsnittet for landet, medens Sydjylland buler kraftigt ud blandt traditionelt individorienterede værdier. Men også her er byerne (naturligvis) forskellige. Figur 14 viser, hvor de enkelte byer især adskiller sig fra gennemsnittet, idet vi lige repeterer akserne på figuren: Fællesskabs orienterede Moderne Traditionelle Individ orienterede Man skal lige være opmærksom på, at der er en vis usikkerhed på tallene for især de små byer. Men ellers er forskelle og ligheder til at få øje på. De store byer har alle overvægt af mennesker, der er moderne-individorienterede, hvilket groft set er lig med privat erhvervsliv og funktionærer, karriere og forandringslyst. De små byer har alle betydelige befolkningsgrupper blandt de traditionelt-individorienterede, hvilket igen er privat erhvervsliv, men også prisbevidsthed, en vis trang til uforanderlighed, nogen frygt for alt fremmedartet og en udtalt mistro til eliten (d.v.s. de moderne segmenter). Bortset fra Odense har de andre store byer samt Fredericia og Svendborg et stort islæt af traditionelt-fællesskabsorienterede, som kort sagt har værdier, der kommer tæt på det klassiske socialdemokrati, man kunne sige arbejderkultur i bred forstand. Endelig kan man se, at kun Odense og Svendborg leverer en overvægt af borgere i feltet modernefællesskab, hvor rigtig mange har lange uddannelser, men af en art, der er sjældnere i det private erhvervsliv. Ikke mere om livsstil, men det er ikke nogen hemmelighed, at tallene har ligget i baghovedet under skrivningen af det følgende. Delrapport: Den kendtes analyse 11

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

NYT KØKKEN NYE MULIGHEDER, www.hth.dk

NYT KØKKEN NYE MULIGHEDER, www.hth.dk MAGASINET NYE MULIGHEDER, NYT KØKKEN Trænger dit køkken til en renovering? Så er muligheden der nu! I 2012 har regeringen nemlig fremrykket investeringer der forbedrer almene boliger. Det kan også komme

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger Vækstredegørelse Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst gennem unges fortællinger PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet Det er den generation, der skal

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT

LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT SCENARIER FOR DEN NÆRE FEMERN BÆLT-REGION 2030 Af Uffe Palludan LYS & MØRKE OVER FEMERN BÆLT Scenarier for den nære Femern Bælt-region 2030 af Uffe Palludan Udgivet af: Ministeriet

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Mellem Bagenkop og Harboøre

Mellem Bagenkop og Harboøre Mellem Bagenkop og Harboøre elevfortællinger fra danske udkanter Steen Beck og Aase B. Ebbensgaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet Gymnasiepædagogik Nr. 75. 2009

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

Jeg skal da ikke ha bil indenfor de næste 10 år. Indledning. - om unges forhold til bilisme og mobilitet

Jeg skal da ikke ha bil indenfor de næste 10 år. Indledning. - om unges forhold til bilisme og mobilitet Trafikdage på Aalborg Universitet 00 5. linie, Transport og adfærd Jeg skal da ikke ha bil indenfor de næste 10 år - om unges forhold til bilisme og mobilitet Mette Jensen seniorforsker Afdeling for Systemanalyse

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR:

BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER NR: BILEN OG BYEN 25. SEMINAR NOVEMBER 2008 TREKANTEN - KØBENHAVNS MILJØFORUM DANSK BYPLANLABORATORIUM BYPLANHISTORISKE NOTER 631 NR: Note 63_29-05-09.indd 1 02-06-2009 22:37:16 2 Note 63_29-05-09.indd 2 02-06-2009

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere