130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé Aalborg Tlf ~ Fax ~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "130523_01DK. Monier A/S - Kong Christians Allé 53-9000 Aalborg Tlf. 96 31 61 00 ~ Fax 96 31 61 01 ~ www.monier.dk"

Transkript

1 Monier A/S - Kong Christians Allé Aalborg Tlf ~ Fax ~ _01DK

2 Monteringsvejledning Tegl- og betontagsten

3

4 Indholdsfortegnelse 6 26 Før du starter 4 Sundhed og sikkerhed 5 Grundlæggende krav 5 Planlægning af varemodtagelse 6 Modtagekontrol 7 Vedligeholdelse 7 Advarselstekst 7 Forberedende montering 8 Klargøring af tagfladen 9 Montering af undertag 10 Montering af lægter 10 Montering af ventileret fuglegitter 17 Montering af sikkerhedsprodukter 17 Tætning 17 Oplægning af tagsten 18 Oplægning af tagsten 19 Skæring ved grater og skotrender 20 Fastgørelse af tagsten 21 Montering af rygning og grat 22 Montering af tagtilbehør 24 Aftrækshætter og aftrækskanaler 25 Inddækninger 25 Sikkerhedsprodukter 26 Ventilationsstudse 26 Tagvinduer (B&C Danflock) 26 B&C Danflock 28 Kvalitetssikring 31

5 4. Før du starter Disse oplægningsinstruktioner er en vejledning til oplægning af tagsten og tilbehør fra Monier. Der findes separate instruktioner for oplægning af undertaget. Sørg for at læse oplægningsinstruktionerne, før du begynder at oplægge tagsten og tilbehør.

6 Taget er en vigtig del af bygningens beskyttelse mod ødelæggende vejrforhold. Derfor er det vigtigt, at oplægningen af tagsten og tilbehør udføres håndværksmæssigt korrekt af personer med fagmæssig erfaring eller lignende kompetence. Disse oplægningsinstruktioner skal betragtes som en vejledning i gældende regler, bestemmelser og anbefalinger til byggebranchen baseret på de relevante bestemmelser i Bygningsreglementet Bagest i denne monteringsanvisning findes en tjekliste, som kan være en hjælp i forbindelse med oplægningen. Ved anvendelse af materialer, der ikke er leveret af Monier, gælder den pågældende leverandørs instruktioner. Monier accepterer ikke noget ansvar for skader, der måtte opstå i forbindelse med arbejdet. Monier forbeholder sig ret til øjeblikkelige opdateringer med hensyn til nye produkter eller andre forudsætninger. Gældende monteringsinstruktioner finder du på Sundhed og sikkerhed Sundheds- og sikkerhedsaspekterne skal altid tages i betragtning under arbejde på et tag. Derfor vil Monier henlede opmærksomheden på følgende fem områder: ansvar faldulykker skæring af tagsten ergonomi miljø Ansvar I projekter med to eller flere bygmestre og mere end ti ansatte er det bygherren, som er ansvarlig for en sundheds- og sikkerhedsplan. Planen skal kort beskrive risici og andre særlige sikkerheds- og sundhedsbetingelser i fælles interesseområder for det specifikke projekt. I de tilfælde, hvor sundheds- og sikkerhedsplanen ikke er bygherrens ansvar, skal der udarbejdes en skriftlig beskrivelse af de særlige sikkerhedsbetingelser, når arbejdet udføres mere end 5 meter over jorden. Denne beskrivelse kan være firmaets APV, tilpasset til det aktuelle projekt. Faldulykker Ved arbejde i højden over 2 meter skal der bruges godkendt sikkerhedsudstyr. Det anvendte sikkerhedsudstyr skal være CE-mærket og typegodkendt. tilfælde, hvor der benyttes en sikkerhedsline, er det vigtigt, at alle fastgørelsespunkterne er sikre. Skæring af tagsten Alle tagsten skal skæres på jorden eller på stilladset ved at bruge en stationær vandskæremaskine. Pas på, at stenstøvet ikke lægger sig på andre tagsten, da det vil være vanskeligt at fjerne. Alt affaldsmateriale skal opsamles på ét sted. Affald fra skårne tagsten udgør ikke en miljøfare, og det kan bruges som opfyldningsmateriale eller bortskaffes på passende måde på den nærmeste renovationsstation. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Moniers Leverandørbrugsanvisning. Ergonomi Overbelastningsskader og rygproblemer forekommer hyppigt i byggesektoren. Tunge løft kan reduceres, og ergonomien kan forbedres, hvis arbejdet på taget planlægges i forvejen. Monier kan tilbyde en levering på taget, dvs. at vi løfter tagstenene op til taget, hvis det er nødvendigt. Se for løft-på-tag bestillingsskema. Miljø Tomme paller kan returneres til Monier, enten direkte eller via forhandler. Grundlæggende krav Tagets vigtigste funktion er at beskytte de underliggende dele af bygningen mod de skadelige virkninger af vejret, som f.eks. indtrængen af vind, regn og sne. Det bør bemærkes, at risikoen for indtrængen af fugt forøges i forbindelse med blæsende og vådt vejr, lave taghældninger og overgange i tagdækningen. min. KDN VH Turmalin Hollander Nortegl Dantegl NOVA Dantegl Gammel Dansk Dantegl Økonomi Dantegl Håndstrøgne Minster 17,5 85 B&C Danflock B&C Dobbelt S max. 5. For at mindske risikoen for faldulykker skal der sikres herfor. Sikringen kan være et stillads og/eller en skærm med en højde af mindst 1,0 meter over tagfoden. I de Tabel: Taghældning

7 Tagets hældning er afgørende for valget af de tagsten, der kan benyttes. Kontroller, at taghældningen er lig med eller større end minimumsværdien for, hvad der er muligt for de tagsten, som du har valgt. Se tabellen Taghældning. Udgangspunktet i vejledningen er et tag, der er klar til montering af lægter direkte på klemlister, eller på spær (B&C Danflock). Anbefalinger for aflæsning på jorden. Brug passende løftemateriel til at løfte tagstenene op på taget. Pallerne må ikke løftes ved hjælp af stropper, da det kan knække tagstenene; se illustrationen. 6. Tag kun med spærfag. Anbefalinger for løft-på-tag. Ved levering med løft-på-tag er det vigtig, at underlaget til kranen er stabilt og let tilgængeligt. Tagkonstruktionen skal være klar og forberedt med lægter, når leveringen sker. Chaufføren vil løfte pallerne og holde dem på plads, mens tagstenene/bundterne fordeles på taget. Tag med massivt træ på spærfag. Det anbefales at udskifte lægter og undertag, når der lægges nyt tag. Ved oplægning af B&C Danflock kan lægterne dog genanvendes, hvis de ikke afmonteres, er uden skader og har brugbar lægtegang. For at gøre oplægningen af tagstenene mere effektiv kan de placeres i flere partier hen over taget. Det vil gøre arbejdet på taget nemmere, hurtigere og sikrere; se illustrationen. Monier påtager sig intet ansvar, hvis de grundlæggende krav ikke er opfyldt. Planlægning af varemodtagelse Ved aflæsning på jorden er det vigtigt, at oplagringspladsen er jævn med masser af plads til alle pallerne. Paller med tagsten skal stå på en jævn overflade; se illustrationen. Monier kompenserer ikke for eventuelle skader, som måtte opstå på grund af paller, der står på en ujævn overflade. Eksempel på tagstensfordeling Færden på taget: Der anvendes let og skridsikkert fodtøj, og hvis tagsten betrædes, skal dette foregå umiddelbart neden for tagstensoverlæg og midt på tagstenen, for at modvirke trædeskader på tagstenene.

8 Modtagekontrol Udfør altid en modtagekontrol af varerne. Derved har du lejlighed til hurtigt at kontrollere, at der er leveret den rigtige mængde og farve af hvert produkt sammen med de rigtige specialtagsten og tilbehør, som f.eks. rygningstætning, fuglegitter, fastgørelsesprodukter og sikkerhedsprodukter. Notér eventuelle afvigelser og transportskader på følgesedlen. Emballerede varer skal pakkes ud og inspiceres senest 8 dage efter leveringen. Advarselstekst Ved skæring af tagsten skal støvudvikling begrænses - enten ved vådskæring eller procesudsug. Eventuelle klager skal adresseres til forhandleren. Dette skal gøres, før tagstenene oplægges på taget, eftersom Monier anser oplagte tagsten for at være godkendt og fri for synlige defekter. Betontagsten fremstilles med reference til EN 490, og tegltagsten til EN Der kan forekomme mindre mærker på grund af håndteringen af tagstenene, f.eks. cementstøv og mærker efter ler- eller betonrester. Glaserede tegltagsten kan også have mindre revner i glaseringen på grund af forskellen i temperaturudvidelseskoefficienten mellem tegl og glasur. Instruktioner for sundhed og sikkerhed Mange byggematerialer, som f.eks. tagsten, er fremstillet af natursten, og dette materiale indeholder en vis mængde silikakrystaller. Mekanisk bearbejdning, som f.eks. skæring og boring, kan frigøre små mængder af stenstøv. Eksponering for stenstøv i længere perioder kan forårsage lungesygdomme, som f.eks. silikose, og øge risikoen for lungekræft. Tag følgende sikkerhedsforanstaltninger: 7. Kalkudfældning, mærker efter ler- og betonrester og skrabemærker har ikke nogen indflydelse på tagstenens tekniske egenskaber og er derfor ikke reklamationsberettigede. Under fremstilling af blådæmpede Dantegl vingetagsten, kan der opstå sølvagtige nuancer. Fænomenet vil aftage og være forsvundet inden for ca. 2 år, hvorefter tagfladen vil fremstå harmonisk blådæmpet og med en smuk og levende overflade. Derfor er dette ikke reklamationsberettiget. Brug en godkendt ansigtsmaske, når du skærer eller borer i tagstenene. Tagsten skal generelt vådbores og vådskæres. Når der bruges maskiner til at skære og bore i tagsten, skal der altid benyttes høreværn, beskyttelsesbriller og ansigtsmaske. I øvrigt henvises til Moniers salgs- og leveringsbetingelser. Vedligeholdelse For at taget skal holde så længe som muligt, er det en god idé at kontrollere taget en til to gange årligt. Høreværn Tagrende og nedløb efterses og renses. Skotrende efterses og renses. Tagbelægning, inddækninger og tagtilbehør efterses for skader. Ventilationsspalter efterses og renses. Undertag efterses for skader, hvis muligt fra evt. tagrum. Beskyttelsesbriller Godkendt ansigtsmaske

9 Undertag s. 10 Topplanke s. 15 Skotrende s. 15 Lægter s. 10 Grat s. 15 Mansardtage s. 14 Tagfod s. 14 Gavl s Sikkerhedsprodukter s. 17 Forberedende montering Det er afgørende, at taget er forberedt så godt som muligt, før tagstenene oplægges. Dette afsnit gennemgår de forskellige forberedelser, som Monier anbefaler at udføre.

10 Klargøring af tagfladen Før oplægning af tagsten sikres det via kontrolmål, at tagfladerne er i vinkel. Vindskedesten Når der bruges vindskedesten, skal der være en spalte mellem vindskedesten og konstruktion på mm. Dette spaltekrav er der taget højde for i opstregningsmålet. K B 5 3 K K Ops V db db Ops H 4 K Kontrolmål for vinkelrethed For at sikre at tagstenenes breddemodul passer til tagfladens bredde, skal breddemodulet planlægges sammen med gavlafslutningen. Gavlafslutningen er typisk vindskedesten eller dobbeltvinget med f.eks. hakkebrætløsning. Gavl med vindskedesten Til hvert tagstensprofil findes et datablad. På databladet er oplyst tagstenens breddemodul. Desuden er der oplyst, hvor på lægterne den 1. streg fra hhv. højre og venstre skal afsættes. Dette mål kaldes for Ops H hhv. Ops V (Ops = opstregningsmål). Vindskedesten 9. Tagstenens breddemodul kaldes db (dækbredde). Nedenfor gives en beregningsformel til at kontrollere, om bredden på vindskedesten/dobbeltvingede samt bredden på tagstenene går op i tagets bredde; B. Dobbeltvingede tagsten Når der bruges dobbeltvingede tagsten på gavlenden, skal tagstenen rage ca. 30 mm ud over gavlende for tegl og 15 mm ud over gavlende for beton. Dette udhængskrav er der taget højde for i opstregningsmålet. n db + Ops V + Ops H = B Hvor n er antallet af kolonner med normalsten, db er dækbredden på en normalsten, Ops V er opstregningsmål af vindskedesten venstre, Ops H er opstregningsmål af vinskedesten højre. B Ops V db db Ops H Såfremt tagfladens beregnede bredde ikke passer til den faktiske tagbredde, er der mulighed for at: Se datablad for sidefleksibilitet (en prøveoplægning kan vise, at tagstenen faktisk har en større sidefleksibilitet end hvad databladet angiver). Se sortiment for tilpasningssten (f.eks. Hollander 2/3 sten, B&C ½ tagsten). Tilpasse udhængsbredden. Gavl med dobbeltvinget tagsten Dobbeltvingede vingetagsten

11 Gavl med B&C Danflock Mellem B&C Danflock tagstenene og gavlens overside sikres tagrummet mod fygesne og slagregn ved at ilægge f.eks. mineraluld. Montering af lægter Af hensyn til konstruktionens styrke og stivhed skal der anvendes styrkesorterede, T1-mærkede lægter. For konstruktioner med spærafstande op til 1000 mm c-c mål skal der anvendes min. 38 x 73 mm lægter. For øvrige spærafstande samt tolerancer generelt, se Træ 65 Taglægter. Genanvendelse af taglægter Ved reparation og renovering af tage kan taglægter, i henhold til Brancheaftale om taglægter, genbruges, hvis de ikke omlægges og samtidig vurderes at være i god stand. Bemærk dog, at Arbejdstilsynet vil stille krav om ekstra sikkerhed mod gennemtrædning og fald, fordi lægterne ikke overholder brancheaftalens krav til styrke. 10. B&C Danflock vindskedesten Afstandslister: Monteres oven på spær og undertag for at sikre ventilation af rummet mellem tagsten og undertag, samt fastholdelse af undertag. Afstandslister skal være min. 25 x 50 mm og trykimprægnerede eller tilsvarende. B&C Danflock dobbeltvingede tagsten Montering af undertag Undertag er en vigtig del af konstruktionen i et hus. Undertaget sikrer den underliggende konstruktion mod indtrængen af sne og regn. Installér undertaget i henhold til oplægningsvejledning for undertag. Eftersom undertaget fastgøres ved hjælp af afstandslister, er det en god ide at gennemlæse afsnittet om Montering af afstandslister, før du starter. 1 2 Visse procedurer i monteringen af tagfod og skotrende skal udføres, før undertaget monteres, se afsnittet Montering af skotrende og Montering af tagfod. B&C Danflock tagsten modvirker indtrængen af slagregn og fygesne, og derfor kræves der ikke undertag til B&C Danflock. Lægter: 1. Afstandsliste, 2. Lægte.

12 A C-mål HL LA LA LA LA LA 2 1 Beregning af optimal afstand, når lægteafstanden er fleksibel. Lægter: 1. Nederste lægte, 2. Øverste lægte. Beregning af lægteafstand Nedenfor gives fremgangsmåde for placering af lægter. Øverste lægte På tagstenens datablad gives den øverste lægtes placering i forhold til kippen. Målet er afhængig af tagets hældning. Hjørneafskæring Dantegl Ved Dantegl vingetagsten gælder, at nedenstående krav til hjørneafskæringsafstande, skal være opfyldt. Desuden gælder, at jo større lægteafstand, des mindre dækbredde - og omvendt - for derved at imødekomme tabellens krav. 11. Nederste lægte Nederste lægte bør placeres i forhold til tagrenden. Lægten placeres således, at tagstenen rager mm (ca. 1/3 af tagrendens bredde) ud i tagrenden. Som hjælp hertil kan hængelængden benyttes (se datablad). Hængelængden (HL) er målet fra overkant lægte til forkant tagsten. Lægtegangen på de øvrige lægter beregnes på følgende måde: x mm Først beregnes et antal rækker ved max. lægteafstand (se max. lægteafstand på databladet) n = A / LAmax hvor n er antallet af rækker (afrundes opad til nærmeste heltal), hvor A er afstanden fra overkant øverste lægte til overkant nederste lægte. Det kontrolleres, at den deraf givne lægteafstand ligger i lægteintervallet : LA Faktisk = A / n Afrundet Tagstenens variable lægteafstand betyder ikke altid, at antallet af tagsten går op i tagets længde. For at undgå at øverste række tagsten skal tildannes, kan udhænget evt. tilpasses. Dantegl tillader op til x mm hjørnemellemrum. Andel af tagsten i <5 % 10 % 70 % 10 % >5 tagfladen Åbning ved >15 skrå hjørne- mm* mm mm mm mm afskæringer (x) *) Nogen tildannelse af leverede tagsten, op til 5 %. Tabel: Hjørneafskæringsafstande

13 Tagsten hældning Afstand C-mål db Ops V / Ops H HL 12. KDN VH >35 30 Vindskedesten 190/230 Dobbeltvingede 190/225 Turmalin >45 35 Vindskedesten 1/1 174/256 Vindskedesten 1/2 54/136 Dobbeltvingede 250/208 Turmalin (Sort og Mørk Grå) >45 35 Vindskedesten 1/1 172/254 Vindskedesten 1/2 53/135 Dobbeltvingede 249/207 Hollander Vindskedesten 175/245 Dobbeltvingede 230/230 Hollander (Natur Rød) Vindskedesten 175/245 Dobbeltvingede 230/230 Nortegl Vindskedesten /175 Dobbeltvingede 261/250

14 Tagsten hældning Afstand C-mål db Ops V / Ops H HL Dantegl NOVA Vindskedesten 185/225 Dobbeltvingede 223/255 Dantegl Gl. Dansk Dobbeltvingede 196/206 Dantegl Gl. Dansk (Gul) Dobbeltvingede 196/206 Dantegl Økonomi Dobbeltvingede 196/206 Dantegl Håndstrøgne JP Dobbeltvingede 176/200 Minster 17, Vindskedesten 1/1 260/290 Vindskedesten 1/2 110/140 Dobbeltvingede 300/300 B&C Dobbelt S Vindskedesten 11 cm /290 Vindskedesten 9 cm /290 Dobbeltvingede 285/315 B&C Danflock Vindskedesten 11 cm /290 Dobbeltvingede 285/ Tabel: Oplægning af tagsten Tabel er vejledende, se gældende datablad på

15 Lægteinddeling ved brug af pultsten Øverste lægte placeres helt i kip. Afstanden mellem overkant første lægte og overkant øverste lægte udmåles og tillægges 15 mm, hvorefter lægteafstanden på tagfladen findes. Afstanden mellem øverste og næstøverste lægte reduceres med 15 mm, og den resterende del af tagfladen lægtes efter den beregnede lægteafstand Montering af afstandslister Afstandslister monteres over hvert spær. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til Moniers monteringsanvisning for undertag. Montering af tagfod Montér fodblikket under undertaget. Montér derefter først den nederste lægte. Placeringen afhænger af hænge-længden af den anvendte tagsten; se tabellen Oplægning af tagsten. Tagstenen skal række så langt ud, at regnvandet kan løbe direkte ned i tagrenden, normalt mm ud i tagrenden. For en detaljeret beskrivelse, herunder tagrumsventilation, henvises til Moniers monteringsanvisning for undertag. Montering af tagfod med B&C Danflock ved udhæng: 1. Fodblik, 2. Fugleklods, 3. Lægte. Ved B&C Danflock skal tagfoden tætnes med fugleklodser. Tagrumsventilation skabes via udhæng. Ved gesims skabes tagrumsventilation via fodplade med ventilationsspalte og snefangsrør. Montering af lægter Anvend lægteafstande fra tidligere beregning. Valg af sømdimensioner mv. se Træ 65. Monier anbefaler at tagfoden monteres på følgende måde: Montering af lægter på mansardtage Det er vigtigt, at den øverste tagsten hviler på den nederste tagsten i overgangen mellem tagfladerne. Den øverste lægte på manzarden monteres således, at hældningen på den nederste tagsten på den ovenforliggende tagflade er lig med hældningen på de øvrige tagsten på den ovenforliggende tagflade. Se illustrationen. Ved manzard med gesims se Montering af tagfod: 1. Fodblik, 2. Butylbånd, 3. Ventileret fuglegitter, 4. Lægte, 5. Afstandsliste, 6. Undertag Montering af lægter på mansardtage. 6 Montering af tagfod med B&C Danflock ved gesims: 1. Fodblik, 2. Fugleklods, 3. Underlag for fodplade, 4. Fodplade, 5. Lægte, 6. Snefangsrør.

16 Montering af topplanke Tykkelsen af topplanken skal være mindst 38 mm. Monier anbefaler, at topplanken monteres på følgende måde: Montering af skotrende Monier anbefaler, at skotrenden monteres i henhold til Moniers monteringsanvisning for Divoroll / Veltitech undertag. Skotrenden skal være planforsænket, når der anvendes undertag. Illustrationen er ikke fyldestgørende. 2 1 Montering af topplanken. Justér højden af topplanken, således at rygningsstenene hviler på både det højeste punkt på tagstenene og på topplanken Ved plane tagsten som f.eks. Minster & Turmalin, skal der være min. 10 mm luftspalte mellem tagsten og rygningsstenene, for at opnå ventilation af rummet mellem tagsten og undertag. Når der anvendes Nortegl topsten, kræver dette, at den øverste lægte er 25 mm højere end de øvrige lægter. 5 Montering af skotrende 1. Skotrendeinddækning i alu eller zink 2. Undertag 3. Undertag under skotrendeinddækning 4. Tagkrydsfiner 5. Kelspær Ved B&C Danflock skal rygningen udføres med Metalroll, ventileret rygningsbånd. Rygninger og grater lagt i mørtel Vingetagsten med murede rygninger og grater, se Tegl 36 for udførelse, mørtelvalg mv. Rygninger og grater lagt i mørtel

17 Skotrende B&C Danflock Fremgangsmåden med at nedfælde krydsfiner på forede lægtestykker, således at krydsfineroverside er i samme plan som spæroverside, er helt overflødig ved en Danflock skotrende. Her monteres blot 2 passende planker oven på spærene. Sammen med en kantlægte på hver side af plankerne udgør disse skotrendens bund, hvorpå skotrendeprofilet monteres. Imellem skotrendeprofilet og Danflock tagstenene er det vigtigt at montere en pølse B&C STRIPS (ca. 3 cm tilbage fra forkant på de skårne tagsten) for derved at lukke for slagregn og fygesne. Kinasvaj - B&C DANFLOCK Lægterne skal såvel ved nybyggeri som ved renovering udgøre et plant underlag for B&C Danflock tagstenene. Hvor der forekommer et svaj i tagfladen, ved opskalk eller lignende, er det nødvendigt at etablere et undertag eller foretage en understrygning vandret og lodret i fuldt omfang med B&C Fugemasse. 16. Skotrende ved B&C Danflock Konstruktion med B&C Danflock, 1. Kantlægte 2. Underlag for skotrende 3. B&C Strips 4. Skotrende

18 Montering af ventileret fuglegitter Ventileret fuglegitter fastgøres igennem undertaget og butylbåndet på fodpladen, før tagstenene oplægges. Monier anbefaler, at fuglegitteret monteres på følgende måde. Den vandrette placering af ventileret fuglegitter skal være således, at ventilationsarealet er min. 200 cm 2 pr. lbm. Ved anvendelse af B&C kan der anvendes alm. fuglegitter. Ved B&C Danflock skal der anvendes fugleklodser. Fuglegitteret fastgøres således, at stritterne vender udad; se illustrationen. Montering af sikkerhedsprodukter Tagtrin, stigeforankringer og andre sne- og tagsikkerhedsanordninger skal monteres, i takt med at tagstenene monteres. Bemærk, at det kan være nødvendigt at tildanne tagstenene. Følg de anvisninger, som følger med hvert produkt, og læs mere om tagsikkerhed i afsnittet Montering af tagtilbehør. Ved tildanning af B&C Danflock tagsten, hvor der monteres sikkerhedsprodukter, skal der tætnes med Tilefix. Tætning Et tag, som er tætnet mod vind, regn og fygesne, er en betingelse for god energistyring og beskytter samtidig den underliggende konstruktion mod fugtskader. Derfor er det vigtigt, at alle gennemføringer, kanter og overgange tætnes. Kontrollér følgende: 17. Er undertaget intakt dvs. fri for huller og andre synlige skader? Er undertagsopstrammere monteret korrekt? Korrekt fuglegitter/fugleklodser? B&C, alm. fuglegitter B&C Danflock, fugleklodser Øvrige tagsten, ventileret fuglegitter Ved plane tagsten kan stritterne bortskæres Er gennemføringer udført iht. anvisning? Er der anvendt 25 mm afstandslister - trykimprægnerede eller tilsvarende? Er skotrende monteret iht. anvisning? Installér hvert produkt i henhold til dets særskilte instruktioner. For yderligere oplysninger henvises til Moniers monteringsanvisning for undertag. Ved B&C Danflock skal alle gennemføringer, kanter og overgange være tætte. Montering af fuglegitter.

19 Specialsten s. 19 Tagsten s. 19, 21 Gratsten s. 22 Tætning s. 22 Rygningssten s. 22 Vindskedesten s. 19 Skæring af tagsten s Oplægning af tagsten Når alt forberedende arbejde er udført, kan tagstenene monteres. Dette afsnit behandler oplægning, fastgørelse og skæring af tagsten.

20 Oplægning af tagsten Når tagfladen er opstreget, start da med at lægge tagsten fra nederste højre hjørne. Den første sten, der lægges, kan være en tagsten eller en vindskedesten afhængig af den gavlløsning, der er valgt; se afsnittet Montering af gavl. Husk at kontrollere, at tagfladen er rektangulær. Når det er nødvendigt, skal sikkerhedsanordninger og tilbehørsprodukter til aftrækskanaler monteres på udvalgte steder, efterhånden som tagstenene lægges; se afsnittet Montering af tagtilbehør. Ved oplægning af Danflock tagsten skal der altid benyttes topsten i den øverste række, for at sikre vedhæftning af Metalroll rygningsbånd. Udlæg tagstenene som vist på illustrationen Eksempel på udlægning af tagsten. De resterende tagsten monteres gerne diagonalt. Når de 3 øverste rækker tagsten er monteret, kan rygningen færdigmonteres. Se afsnit Montering af rygninger og grater. Fortsæt på denne måde, indtil taget er dækket med tagsten. Fastgør tagstenene, efterhånden som de bliver lagt: se Fastgørelse af tagsten. Brug et retholt eller en kridtstreg for hver 3. tagsten for at opnå lige rækker Eksempel på udlægning af tagsten: 1. Læg den første række, 2. Læg den første kolonne, 3. Læg de tre øverste rækker, 4. Læg de resterende, gerne diagonalt

21 Skæring ved grater og skotrender Tagstenene skal tildannes/skæres ved grater og skotrender. Ved skotrender bør der tages hensyn til: Harmonisk forhold mellem bredde og dybde. At man skal kunne færdes i skotrenden for renholdelse. Ved B&C kan der med fordel ilægges halve tagsten for dermed at undgå små tagstensstumper. 3 1 Ved grater skal snittet placeres ca. 20 mm fra gratplanken. For at undgå unødvendigt små tagstensstykker kan der benyttes halve tagsten (B&C og B&C Danflock) i henhold til principperne vist i illustrationen nedenfor. 2 3 Små trekantstykker klæbes til nabostenen. For at lette arbejdet kan Monier, til Dantegl, levere sammenlimede tagsten til brug ved skæringer Læg så mange hele tagsten som muligt uden at lade dem overlappe skotrenden eller gratplanken. 1 De skårne tagsten monteres Forskyd skærelinjen 2 breddemoduler. 2 Glaserede tagsten kan være følsomme over for slag. Brug reparationsmaling til at reparere synlige skårne kanter og andre skader. Ved skæring af tagsten er det vigtigt at rengøre tagstenene for skærestøv umiddelbart efter skæringen. Mekanisk tildannelse af tagstenens bagside kan være nødvendig for at tagstenene falder tæt sammen. Se desuden Moniers Leverandørbrugsanvisning for håndtering af tagsten.

22 Fastgørelse af tagsten Tagsten skal fastgøres for at holde dem på plads. Taget vil bedre kunne modstå vejrliget. Til hvert tagstensprofil findes der et specifikt sortiment af fastgørelsesprodukter. Til Monier tagsten skal der anvendes Monier fastgørelsesprodukter. På monier.dk findes der altid opdaterede, tekniske datablade for det enkelte tagstensprofil, hvoraf det fremgår, hvilke fastgørelsesprodukter, der skal anvendes. Fastgørelse med bindere Når der bruges bindere, skal de fastgøres til tagstenen og derefter til lægten. Bindere kan bruges til at fastgøre flere tagsten på én gang. Der findes forskellige typer af bindere, se illustrationerne. Minimumskrav for fastgørelse er følgende: Normalsten fastgøres diagonalt som vist nedenfor. På særligt udsatte steder - etageejendomme, konstruktioner med åbent udhæng, bebyggelser i åbent landskab eller i kystnære områder o.l. - anbefales en yderligere sikring af alle tagsten. Alle tagsten i randzoner skal fastgøres, dvs. tagfod, gavle, skotrende, grater, rygninger og større gennembrydninger. Falstagsten, randzoner: I højre kolonne (gavl) og til venstre for større gennembrydninger skal der anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive foruden sidefalsbinder. I venstre kolonne (gavl) og til højre for større gennembrydninger skal der anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive. I øverste og næstnederste række tagsten skal der anvendes sidefalsbinder. Fastgørelse med stormclips. 21. Vingetagsten (Dantegl Gl. Dansk), randzoner: Alle randzoner bindes med JP-binder. Hvor dette ikke er muligt, f.eks. over en større gennembrydning, anvendes tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive. Alle tagsten på tage med en hældning > 60 grader skal bindes og desuden fastgøres med tagkrog/klemme/rustfri skrue med tætningsskive. Fastgørelse af skårne tagsten: Hvor nakker er fjernet, skal fastgørelse ske med rustfri skrue med tætningsskive. Fastgørelse med en sidefalsbinder, som fastgøres til tagstenens sidefals. Fastgørelse af tagsten. Fastgørelse med en JP-binder, som fastgøres under tagstenen.

23 Fastgørelse med tagstenskroge En anden måde at fastgøre tagsten på er ved at bruge en tagstenskrog. Tagstenskroge må kun anvendes som supplement, i begrænset omfang. Der findes to hovedtyper af tagstenskroge - én, som sømmes på, og en anden, som clipses på. Tagstenskroge findes desuden i flere forskellige udgaver inden for hver hovedtype, og de ser forskellige ud afhængigt af den valgte tagsten, men de fastgøres stadig i henhold til de samme principper. Se illustrationerne. Montering af rygning og grat Inden montering af rygning og grat kontrolleres højden på topplanken, se afsnit Montering af topplanke. Derefter monteres grat- og rygningsbånd og derefter rygnings- eller gratstenene. Tætning af rygning og grat Rygning og grat skal tætnes for at holde rygningen tæt, men stadig sikre ventilation. Monier anbefaler følgende tætningsprodukter: Figaroll PLUS, Metalroll OG DRYROLL Figaroll Plus, Dryroll og Metalroll er universelle produkter til tætning af rygning og grat. De er nemme at forme og har fremragende ventilationsegenskaber, samtidig med at de holder tætte. Rygningsbåndet hæftes på topplanken. Produkterne monteres med brug af trykrulle på en ren og tør overflade. 22. Ved B&C Danflock skal der anvendes Metalroll på rygninger og grater. For at sikre vedhæftning af Metalroll skal der anvendes topsten ved rygning. Fastgørelse med en tagstenskrog, som sømmes på. Tætning af rygning med Figaroll Plus, Dryroll og Metalroll. Fastgørelse med en tagstensklemme, som fastgøres til midten af tagstenen. Ved B&C Danflock skal altid anvendes RFS sidefalsbindere og RFS nakkeklemmer.

24 Fastgørelse af rygning og grat Alle rygnings- og gratsten skal fastgøres. Den bedst egnede metode til fastgørelse afhænger af den valgte tagsten; se produktdatablad for den pågældende tagsten. Den viste fastgørelsesmetode er rygningsbeslag. Fugning B&C Fugemasse: Fugemassen er klar til brug, når massens temperatur er Den må ikke fortyndes og må ikke komme i forbindelse med nogen form for opløsningsmiddel. Fugemassen må kun anvendes på tørre sten. Evt. snavs på tagsten skal fjernes. Fugemassen må ikke anvendes, hvor den påvirkes af direkte sollys. Ved glas- og akrylsten anvendes B&C Rygningskit i nederste vandrette fuge. Understrygning bør kun foretages på taghældninger ned til 20. Ved hældninger derunder anvendes undertag. Fastgørelse af rygnings- og gratsten med rygningsbeslag. Oplægning af rygnings- og gratsten Læg den første rygningssten med den brede ende modsat den mest fremherskende vindretning. Brug rygningsbeslag, som passer til den type rygning, der benyttes. Fortsæt derpå med at lægge og fastgøre rygningsstenene. Skær rygningsstenene til en passende størrelse, hvis en hel sten ikke passer. Fugerne fyldes helt op under tryk til en bredde, der går ned på tagstenenes bagkant (se illustrationen). Foruden vandret skal hver lodrette samling fuges mindst 3-5 cm op (i fuldt omfang, hvor det foreskrives). Fugemassen påføres med hånd- eller trykluftsprøjte, påmonteret specialdyse (ca. 250 mm lang og ø mm). Det anbefales at anvende trykluftsprøjte. Værktøj kan efter arbejdets udførelse renses og rengøres med mineralsk olie. 23. Materialeforbrug: Ved understrygning af B&C betontagsten: Ca. 1 l/m 2 ved max. angivne lægteafstand. Formindskes lægteafstanden med 1 cm, øges forbruget med ca. 0,25 l/m 2. Rygningsoverlæg bør vende væk fra den fremherskende vindretning. Ved tildannelse af rygningssten skal de skæres i den smalle ende. Gratstenene skal lægges fra bunden og opad, idet den første sten er en gratstartsten. Fortsæt bagefter med at lægge gratstenene, idet der anvendes samme princip som for rygningssten. Anvendelse af B&C Understrygningsfugemasse. Afslut med en valmklokke /grenrygning dér hvor rygning og grat mødes. Minster & Turmalin Eftersom Minster og Turmalin rygningssten kun har en begrænset ventilationsevne, skal ventilationsspalten mellem rygningssten og tagsten være mellem 10 og 20 mm.

25 Aftrækshætter og aftrækskanaler s. 25 Inddækninger s. 25 Sikkerhedsprodukter s. 26 Snesikring s Montering af tagtilbehør De fleste tilbehørsprodukter monteres i takt med oplægning af tagstenene. Andre tilbehørsprodukter monteres efterfølgende. Dette afsnit omhandler de produkter, som Monier anbefaler monteres på taget.

26 Aftrækshætter og aftrækskanaler Gennem taget går der ventilationskanaler, og her opstår nogle af tagets svageste punkter. Gennemføringerne skal slutte tæt mod både undertaget og tagstenene. Ved naturlig ventilation, montér aftrækshætter så tæt på rygningen som muligt. Følg de særskilte monteringsanvisninger for hvert produkt. For at sikre flexaftræk mod belastninger fra snelast kan der oven for flexaftræk, hvis disse er monteret mere end 1,5 meter fra rygning, etableres snesikring. Inddækning af en skorsten med WAKAFLEX Monteret aftrækshætte. Ved B&C Danflock skal det sikres, at samlinger er tætte. Fugning ved taghætter foretages således: Øverste vandrette overlæg samt venstre sideoverlæg fuges i fuldt omfang med B&C Mastic eller Tilefix. Nederste vandrette overlæg og højre sideoverlæg tætnes med B&C Rygningskit. Inddækning ved mur med WAKAFLEX. 1. Inddækningsprofil 2. WAKAFLEX Inddækninger Det er vigtigt at have tætte overgange mellem tagstenene og f.eks. skorstene og kviste for at beskytte undertaget og den underliggende tagkonstruktion mod fugt. Til tætning af overgange anvendes WAKAFLEX. WAKAFLEX er et miljøvenligt og stærkt materiale, som nemt kan formes efter underlaget, og som er nemt at montere ved hjælp af en saks og en trykrulle. Skorstensinddækninger monteres ved brug af Moniers skorstensinddækningspakke, som består af WAKAFLEX, dæklister, tætningsmasse og værktøj. Se særskilt vejledning for skorstensinddækning.

27 Sikkerhedsprodukter For at modvirke sneskred fra taget og for at sikre eventuel færdsel på taget anbefaler Monier, at der monteres følgende sikkerhedsanordninger. Tagtrin For nem og sikker adgang til f.eks. skorstene monteres der tagtrin på taget. Trinene monteres samtidig med tagstenene og fastgøres rundt om den ovenforliggende lægte; se illustrationen. Følg de særskilte monteringsanvisninger for tagtrin. Tagsten skal tildannes, så der bliver en udsparring for bøjlen på stigetrinet. Ved B&C Danflock tætnes tillige med B&C Mastic/Tilefix. Ventilationsstudse Hvis der er monteret ventilationsstudse i undertaget, og der anvendes falstagsten (tegl), skal der monteres en tudtagsten i umiddelbar nærhed af hver ventilationsstuds. Er ventilationsstudsen monteret lige under den øverste række tagsten, bortfalder kravet, når der benyttes ventileret rygningsbånd (Figaroll Plus, Dryroll eller Metalroll). Tagvinduer (B&C Danflock) Når der indgår ovenlysvinduer i tagfladen, skal det sikres, at der opnås den fornødne tæthed omkring disse. Det kan derfor være nødvendigt at tildanne de medfølgende inddækninger, ved at klippe skumklodsen ud for tagstensoverlæg. Tagstenene skal tildannes for at falde tæt sammen i falsene. Skulle der alligevel opstå åbninger mellem enkelte tagsten, kan disse tætnes med B&C Mastic eller Tilefix. 26. Montering af tagtrin. Snesikring For at forhindre sne i at falde ned fra taget, kan der monteres snesikring. Bemærk venligst, at bygningsejeren er ansvarlig for personskader, der kan opstå på grund af nedfaldende sne og is fra taget. Snebøjler monteres sideløbende med oplægningen af tagsten og fastgøres til lægter. Følg særskilt monteringsanvisning for snesikring. Montering af snesikring.

28 27.

29 B&C Danflock B&C Danflock er en unik, dansk tagløsning, der lægges uden undertag. Systemfugen ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd. Systemfugen tillader taget at ånde samtidig med at nylonfibrene modvirker indtrængen af slagregn og fygesne. Da B&C Danflock lægges uden undertag skal den tætning, der opnås ved brug af undertag, istedet etableres i tagstenslaget. Nedenfor opremses eksempler på de områder, som skal vises særlig opmærksomhed med henblik på slagregns- og fygesnestætning. Detaljerne vil efterlade en tagkonstruktion, som er sikret mod indtrængen af slagregn- og fygesne i et teknisk skadeligt omfang. De detaljer, der er bestemmende for regn- og snetætheden af Danflock-systemet er: 28. Inddækninger. Ved flunke og mure monteres Wakaflex. Wakaflex afsluttes på den lodrette bygningsdel enten bag dennes betagfod Der skal anvendes fugleklodser. Ved gesims skal der anvendes snefangsrør under fodpladen. Se afsnittet Montering af tagfod. Ved knæk i tagfladen, f.eks. ved kinasvej, skal der understryges. Se afsnittet Kinasvaj. Udhæng Mellem tagsten og underliggende konstruktion tætnes med mineraluld eller tilsvarende. Gennemføringer Taghætter og faldstammer skal tætnes i fuldt omfang. Se afsnittet Aftrækshætter og aftrækskanaler. Rygning og grat Der skal anvendes Metalroll, og i den øverste række monteres topsten. Metalroll skal monteres så vandansamlinger undgås. Se afsnittet Montering af rygning og grat. Ved sammenlimning af tagsten, som anvendes ved skotrender og grater, skal tagstenene fuldlimes i hele tagstenens længde. Gavl Gesims/murværk Vindskede: Lægter føres frem til forkant af formur. Mellem murkrone og tagsten tætnes med mineraluld eller tilsvarende. Skotrenden Skotrenden udføres som opbygget (ikke planforsænket). Der skal imellem skotrendeopkant og tagsten tætnes med B&C Strips. Stripsene skal udlægges tilbagetrukket, så der dannes en vandnæse på min. 30 mm. Stripsene skal have en højde på mindst 6 cm. Herefter presses tagstenene ned i stripsene for at sikre klæbning og tæthed. Overskydende strips skal bortskæres, og overfladen glittes. Se afsnittet Skotrende Danflock. Tagtrin og snesikring Tildannede tagsten, hvor der f.eks. monteres stigetrin eller lignende, skal tætnes i overlægget. Se afsnittet Sikkerhedsprodukter. Det kan ikke anbefales at anvende dobbeltvingde Danflock tagsten i forbindelse med mørtlede gavlafslutninger.

30 29. klædning, eller bag inddækningsprofil. Se afsnittet Inddækninger. Når Wakaflex afsluttes, f.eks bag en skorsten, føres Wakaflex op under den ovenforliggende tagstens vandrette overlæg. De ovenforliggende tagstens lodrette overlæg skal fuges. Ovenlysvindue Skumkilerne, som er formonteret på inddækninger, skal klippes ud for tagstensoverlæggene. Se afsnittet Tagvinduer. Yderligere detailtegninger vedr. B&C Danflock findes på

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog

Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog Den nemmeste vej til nyt tag Produktkatalog 2 INDHOLD 07 66 46 38 Monier Den nemmeste vej til nyt tag 4 Smukke, holdbare og naturlige materialer 5 Den geniale renoveringsløsning 6 Renovér dit tag 7 Monier

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

INDHOLD. Monier. Betontagsten. Tilbehør. Tegltagsten. B&C Dobbelt-S 30 B&C Danflock 32 B&C Polar 34 B&C Protector 36 Minster 38

INDHOLD. Monier. Betontagsten. Tilbehør. Tegltagsten. B&C Dobbelt-S 30 B&C Danflock 32 B&C Polar 34 B&C Protector 36 Minster 38 VÅRA TAK VITTINGE 2 INDHOLD 07 55 30 24 Monier Den nemmeste vej til nyt tag 4 Global styrke med en svaghed for det lokale 6 Smukke, holdbare og naturlige materialer 8 Stilguide 10 Renovering med B&C Danflock

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning

Monteringsvejledning udgave 2 2012/1. HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini. Teknisk katalog. og monteringsvejledning HBC Bølgeplader - Profil 9S, Profil 6S og Profil 6 mini Monteringsvejledning udgave 2 2012/1 Teknisk katalog og monteringsvejledning Monteringsvejledning for HBC Bølgeplader Profil 6S, Profil 9S og Profil

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED!

PROTEX Ståltage RUSTIK. Den lette tagløsning NYHED! PROTEX Ståltage RUSTIK Den lette tagløsning NYHED! Et stærkt tag En fremsynet løsning Med PROTEX Ståltage RUSTIK tilbyder vi et af markedets mest gennemtænkte og holdbare tag - og det giver producenten

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005

Tagrummet. Når du skal ventilere 0-03-11.2005 0-03-11.2005 Når du skal ventilere Tagrummet Taghætter Inline ventilation Ventilationselementer til rygning Bølgeklodser og fuglegitter til tagfod Rygnings- og gratbånd Effektiv ventilation holder taget

Læs mere

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning

MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning monteringsvejledning MONTERING Mekanisk fastgjort Tagdækning Til renovering og nye tage Indholdsfortegnelse Forord side 3 Generelt side 4 2-lags løsning side 5 Undgå folder side 7 1-lags løsning side 8

Læs mere

MONTERING DETAILTEGNINGER

MONTERING DETAILTEGNINGER MONTERINGSVEJLEDNING MONTERING DETAILTEGNINGER Skitser og uddybende beskrivelser Indholdsfortegnelse Dampbremse Side 3 Inddækning Side 4 Snitteknik, udvendigt hjørne Side 5 Snitteknik, indvendigt hjørne

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE

ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE monier præsenterer ET STYKKE DANSK BYGNINGSHISTORIE DANTEGL FRA VOLSTRUP TEGLVÆRK ANNO 1882 Sni Sni O Uden nakke Uden nakke Uden nakke Uden nakke et naturligt produkt, der blot bliver smukkere med årene

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION Benders det naturlige valg www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN 12 gode grunde til at vælge Benders 1. BREDT PRODUKTSORTIMENT 2. 30 ÅRS PRODUKTGARANTI 3. ISO 14001 CERTIFICERET

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser

IV - Særlige betingelser SÆRLIGE BETINGELSER. a) Særbeskrivelser IV - Særlige betingelser IV. SÆRLIGE BETINGELSER a) Særbeskrivelser Omstående særbeskrivelse er opdelt efter 20-punkt skemaet, som bl.a. benyttes af Københavns Kommune. Nummerering af de enkelte delarbejder

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk BIRGER LUND A S Rådgivende ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre Tlf. 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk Besigtigelsesnotat Rødovre 2012-09-25 Sag nr. A288 ea Vedr.: Emne: A/B Svanevej 25-27 og

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Fri udsigt til himlen

Fri udsigt til himlen SLVRNSND TAG OVR TRRASSN: Fri udsigt til himlen De klare plader over terrassen bliver ikke grimme med tiden. Tværtimod renser de sig selv, fordi vand fra husets tag render ned over dem, samtidig med at

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ.

PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. PROJEKT: NYT TAG OG EFTERISOLERING, BØRNEHAVEN RUMLEPOTTEN, SKOLEVÆNGET 49, 8305 SAMSØ. Projekt: Projektet omfatter udskiftning af eternit tagpladerne på Børnehavens bygninger. Miljøhensyn: Arbejdet skal

Læs mere

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården

Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården 1 Besigtigelsesnotat vedr. fugt i gavle på Egegården Indehold: Indhold Forord... 2 Sammenfattende konklusion... 2 Registrering af eksisterende forhold... 3 Eksisterende tegning og projekt... 7 Beskrivelse

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Undertag Produkt- og montagevejledning

Undertag Produkt- og montagevejledning Knut Ivar Edvardsen Sertifiseringsleder Undertag Produkt- og montagevejledning EU-Not ifie d Body No. 1071 PROD 007 SERTIFIKAT - FABRIKKPRODUKSJONSKONTROLL 1071 CPD 1046 Norges byggforskningsinstitutt

Læs mere

Bond Den lette tagløsning

Bond Den lette tagløsning Bond Den lette tagløsning den lette tagløsning Bond QUARTZ INDHOLD Metrotile introduktion 4-5 Generel information 6-8 Metrotile en stærk løsning 6 Godt for Miljøet 6 Økonomi 6 Bond et tag der kan trække

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184

15 års garanti. HYDROTEC DANMARK A/S HAMMELVEJ 269 HOULBJERG 8870 LANGÅ, CVR nr. 35672184 15 års garanti HydroTec tilbyder 15 års garantiordning, som dækker såvel produktet, udførelse og følgeskader. Det kræver at bygningsejeren beder entreprenøren anmode om garantien, med dokumenteret indkøb

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer.

1.1.3. Tegltag a. Afrømning af eksisterende tegltag, herunder nedtagning af eksisterende jerntagvinduer. Arbejdsbeskrivelse eksempel 1. Murerarbejdet Oversigt over arbejdets omfang: Nedbankning af puds på indvendige skille- og skunkvægge Nedtagning og genopmuring af flunker på begge frontkviste (herunder

Læs mere

Dansk Profilteknik A/S

Dansk Profilteknik A/S Dansk Profilteknik A/S JVM Ståltag En stålsikker løsning... NYHED! August 2010 DP-Exclusive! En stålsikker løsning... DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP PRESTIGE // DP SINUS VARIANT DP EXCLUSIVE DP PRESTIGE

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere