VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIGTIG! Din stemme er. side 5. side 15. side 23. Hvad vil de politiske partier gøre for os? Vil du med os på Sølund Festival?"

Transkript

1 ulf nyt A 19. årgang Nr. 2 April 2015 Hvad vil de politiske partier gøre for os? side 5 Vil du med os på Sølund Festival? side 15 Din stemme er VIGTIG! Hvordan er det at være frivillig i ULF? side 23 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D

2 Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf ANNONCESALG Rosengrenen ApS Hovedgaden Låsby Tlf kl og hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet! Formand for ULF: Lars Gjermandsen Formand for ULF-Ungdom: Jette Tastesen Ansvarshavende ULF og ULF-Ungdom: Gitte Christensen DEADLINE: Næste nummer udkommer i juni måned. Deadline er den 22. april. Kontaktannoncer: skal sendes til ULF s kontor: Udviklingshæmmedes LandsForbund Dæmningen 58, 7100 Vejle Forsidefoto: Franceska Mortensen Åbningstider for ULF s kontor: Mandag fra kl Tirsdag fra kl Onsdag fra kl Torsdag fra kl Fredag fra kl Telefonen har altid lukket mellem kl I år er der folketingsvalg. Når statsminister Helle Thorning synes, at det skal afholdes. Det er hende, der bestemmer det. Så får du et valgkort med posten, og så er det rigtigt vigtigt, at du går ind og stemmer. Det kan påvirke noget, at også du stemmer. Det kan måske være svært for dig at finde ud af, hvem du skal stemme på. Vi har sagt til politikerne mange gange, at de skal tale på en måde, så vi kan forstå dem, og det bliver vi ved med at sige til dem. Vi har også sagt til dem, at de skal lave valgmateriale, som vi kan forstå. Vi holder politikermøder ude i kredsene, så man kan snakke med Formanden har ordet Af Lars Gjermandsen Det er vigtigt, at du stemmer! ULF mener: Det er kommet frem, at beboere på nogle bosteder betaler alt for meget i handicap transport. Det er ikke i orden! Kommunerne skal have styr på reglerne og ikke kræve over - betaling! de politikere, der stiller op. Vi snakker med politikerne og siger, at de skal tage vores sag alvorligt. Vi vil gerne fortælle jer om folketingsvalget her i ULF-bladet og på vores hjemmeside og på Facebook. Så håber vi, at det bliver nemmere for dig at følge med i, hvad der sker. Læs mere i dette blad om de forskellige partier, man kan stemme på, og hvad de vil gøre for os handicappede. Det er vigtigt, at du går ind og stemmer, når der er valg, og det er kun dig, der kan bestemme, hvem du skal stemme på. Det er der ikke andre, der skal bestemme. Formændene træffes på kontoret: Tirsdag kl ULF NYTs REDAKTION Tlf Mail: Grafisk tilrettelæggelse: Rosengrenen ApS Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Østergade 17 b, 4171 Glumsø Redaktionen består af ULF erne Leif Madsen, Kirsten Bastholm, Lissy Simonsen og Poul Frost samt ULF-kontorets ansatte og redaktør Christian Arffmann. Hvis I har noget, som I vil have med i ULF-bladet, er I velkomne til at sende historier, idéer eller billeder til os på eller på telefon Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at sidde med i redaktionen og være med til at lave bladet, så skal I også bare ringe eller skrive til os. 3

3 Hvem skal man stemme på til FOLKETINGSVALGET? ULF VIL IKKE FORTÆLLE DIG, HVEM DU SKAL STEMME PÅ. DET BESTEMMER DU SELV. MEN VI VIL GERNE FORTÆLLE DIG OM, HVORFOR DU SKAL STEMME, OG HVAD DE FORSKELLIGE PARTIER VIL GØRE FOR OS HANDICAPPEDE. SÅ KAN DU SELV TAGE STILLING OG STEMME PÅ DEM, DU SYNES BEDST OM. 5

4 HVEM SKAL MAN STEMME PÅ TIL FOLKETINGSVALGET? HVAD ER ET FOLKETINGSVALG? I år er der Folketingsvalg. Så skal vi stemme om, hvilke politikere der skal have lov at bestemme i Danmark. Du skal stemme på den politiker du bedst kan lide og er mest enig med. HVEM KAN STEMME? Alle har lov til at stemme. Også mennesker med handicap. Man skal bare være fyldt 18 år. Hvis man har ret til at stemme får man et valgkort med posten før valget. HVORDAN STEMMER MAN? På valgkortet står hvor og hvornår man kan stemme. Det sted man stemmer kaldes valgstedet. Det er for det meste en skole eller en hal tæt på hvor du bor. Når du skal stemme, skal du tage dit valgkort med hen til valgstedet. Vis dit valgkort til en af de personer der sidder ved et bord på valgstedet. Personen ved bordet vil give dig en stemmeseddel Det er et papir med navnene på de partier og politikere du kan stemme på. Du skal tage stemmesedlen med ind i en stemmeboks. Stemmeboksen er et lille rum hvor du kan være alene mens du stemmer. Inde i stemmeboksen skal du sætte 1 kryds på stemmesedlen. Du skal sætte krydset ved siden af den politiker eller det partisom du er enig med. Så går du ud af stemmeboksen og læg ger stemmesedlen i en kasse. Hvis man synes det er svært at stemme kan man tage en hjælper med ind i stemmeboksen. Men det er vigtigt, at du selv bestemmer, hvem du stemmer på. HVAD SKER DER EFTER VALGET? Når valgstedet lukker, bliver alle stemmerne talt. De politikere og partier der har fået flest stemmer, vinder valget og så laver de en regering, så de kan bestemme mest. Man kan se i TV, hvem der vinder. Selv om det parti du har stemt på, ikke vinder, kan de alligevel være med til at bestemme. OG HVAD MENER DE FORSKELLIGE PARTIER SÅ? JA, DET KAN VÆRE SVÆRT AT FINDE UD AF. MEN ULF NYT HAR SPURGT DE FORSKELLIGE PARTIER, HVAD DE VIL GØRE FOR OS HANDI CAPPEDE. I KAN HER LÆSE OM HVERT PARTI, HVAD DE VIL GØRE FOR HANDICAPPEDE OG SÅ STEMME PÅ DEM, SOM HAR DE BEDSTE MENINGER. Liberal Alliance mener, at man skal betale meget mindre i skat, og at der skal være meget mere brugerbetaling. Der skal være meget mindre papirarbejde, og det skal være nemmere at få den hjælp man har brug for. Systemet skal ikke bestemme over borgerne. Den enkeltes ønsker og behov skal være i fokus, og det man kan selv, skal man selv gøre. Liberal Alliance mener, at man skal have et socialt frikort, så man kan arbejde når man har overskuddet til det og sige fra og få ekstra hjælp de dage, hvor man ikke kan magte det. Dansk Folkeparti mener at handicappede skal have en uddannelse og en velegnet bolig. Der skal også være plads til, at handicappede kan arbejde ude på det almindelige arbejdsmarked. Hvis du er handicappet, skal folk ikke have lov til at behandle dig dårligere end folk uden handicap. Hverken på cafeer, restauranter eller i butikker. Hvis du er handicappet, skal det offentlige give dig tilskud, så du ikke skal betale alle dine udgifter selv (for eksempel medicin og hjælpemidler). Familier, hvor forældrene eller børnene er handicappede, skal sikres den nødvendige hjælp og støtte. Yngre handicappede skal have krav på et egnet botilbud blandt jævnaldrende. Man skal også have hjælp og støtte efter man er fyldt 67 år. 7

5 HVEM SKAL MAN STEMME PÅ TIL FOLKETINGSVALGET? Radikale Venstre skriver ikke, hvad de konkrete vil gøre for mennesker med handicap. De mener, at mennesker skal forsørge sig selv og forme deres liv, som de vil, så vidt det er muligt. Uanset hvem man er, og hvor man kommer fra. Hvis du kan, skal du klare dig selv. Radikale Venstre synes, at der er for mange, der er på offentlig forsørgelse. Så der er mange flere, der skal have en uddannelse og have et arbejde og ikke bare leve på forsørgelse. Og så er det vigtigt, at man kommer ud og er med i nogle aktive fællesskaber. Socialdemokraterne mener, at mennesker med handicap skal have de samme muligheder for at bruge alle deres evner og tage ansvar for eget liv. Socialdemokraterne har været med til at sikre, at Danmark har tiltrådt tillægsprotokollen til FN s handicapkonvention. Nu kan mennesker med handicap klage til FN s handicapkomité, hvis deres rettigheder ikke bliver overholdt. Socialdemokraterne kæmper imod forskelsbehandling, og de arbejder for at øge tilgængeligheden i almene boliger, kulturtilbud og offentlig transport. Socialdemokraterne har været med til at sørge for, at forældre, der passer et barn med handicap, får flere penge for tabt arbejdsfortjeneste. Hjælpen er steget fra kr. om måneden til kr. om måneden. De Konservative skriver ikke, hvad de konkrete vil gøre for mennesker med handicap. Det Konservative Folkeparti synes, at det er meget vigtigt, at de, der er mest udsatte i samfundet, får hjælp til at klare sig. Konservative mener, at det er de borgere, der har allermest brug for hjælp, der skal have hjælp. Pengene til hjælp skal være målrettet og ikke bare klattes væk. Hjælpen skal styrke den enkeltes muligheder og tage højde for det enkelte menneskes evner og behov. Handicappede skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere, med respekt for det enkelte menneske. Det fleksible tilbud, den skræddersyede behandling og respekten for det enkelte menneske er en rød tråd i Konservatives socialpolitik. Ingen skal være et nummer i systemet. Men alle skal gøre, hvad de kan, for at hjælpe sig selv. Det er et nyt parti med nye holdninger. De synes, der skal laves om tingene, og at vi skal bruge pengene på en anden måde. De går også ind for at vi bevarer naturen og tænker på miljøet. Alternativet mener, at borgeren skal støttes, men ikke beskyttes. Så man skal ikke pakkes ind i vat. Unge udviklingshæmmede skal have mulighed for at udvikle sig og prøve at stå på egne ben. De går ind for, at handicappede i så vidt muligt omfang kan tage del i uddannelse og arbejde, om det så bare er en enkelt skånetime om ugen. De er klar til at bruge midler til at støtte foreninger og virksomheder, hvor handicappede kan arbejde i støttede stillinger og jobs og være en del af samfundet sammen med os andre. 9

6 HVEM SKAL MAN STEMME PÅ TIL FOLKETINGSVALGET? Venstre er et parti, der mener, at man skal tjene sine egne penge, og at det offentlige skal være meget mindre. Venstre mener, at man skal betale mindre i skat, og at der skal være mere brugerbetaling. De går ind for, at man selv skal have lov til at bestemme, hvad man vil bruge sine penge til, og at man selv skal bestemme, hvilken hjælp man vil have, og om den skal være privat eller fra kommunen. Mennesker med handicap skal kunne leve et godt og aktivt liv med samme muligheder som alle andre. SF arbejder for bedre uddannelsesmuligheder, et rummeligt arbejdsmarked og flere handicapvenlige boliger. Derudover skal der fortsat arbejdes med fuld tilgængelighed og bred adgang til kommunikation og information for borgere med handicap. Kristendemokraterne er et kristent parti, der mener, at det er vigtigt at tænke på de menneskelige værdier og ikke kun på penge. De er stærkt imod abort og mener, at det skal forbydes. Handicappede skal så vidt muligt kunne leve et liv på lige fod med ikke-handicappede. Samfundet skal hjælpe handicappede, så man har lige muligheder. Familier, der ønsker at beholde et handicappet familiemedlem i hjemmet, skal sikres den nødvendige hjælp. Der skal tilbydes aflastning, hvis familien ønsker det. Det er vigtigt, at handicappede kan vælge bolig på lige fod med ikke-handicappede. Derfor skal pleje i eget hjem støttes, hvis det er noget den enkelte ønsker. Kristendemokraterne mener, at man skal have ret til personlig hjælp og støtte, ret til at tage en uddannelse og til at finde et arbejde bagefter. Hvis man har brug for et køretøj, for eksempel en elscooter, så skal man have det, og så skal det ikke være for dyrt for en. Enhedslisten mener at det skal være meget nemmere at få førtidspension, og at man skal sætte kontanthjælpen op. Der skal afsættes flere penge til ledsagelse, så man kan komme på Sølund Festival og komme på ferier. Borgere med handicap skal have ret til mindst 15 timers ledsagelse om måneden. Og man skal også have lov at få ledsagelse på rejser i udlandet. Enhedslisten støtter ULF i, at der ikke skal bygges store boenheder. Man skal selv kunne vælge at bo i et mindre botilbud eller hvor man nu vil bo. Og staten skal ikke hjælpe kommunerne med at bygge de store ghettoer til handicappede. Der skal bruges mange flere penge på offentlig transport, så det er nemt at komme rundt med bus og tog, selvom man ikke har en bil, og selvom man bor uden for byen. Der skal bruges 3 millioner kroner på at lave lettilgængelige materialer om partierne og om politik, så alle kan forstå hvad det handler om. Restauranter og butikker skal ikke have lov at afvise kunder der er handicappede. 11

7 Udviklingshæmmede på kontanthjælp har mange udgifter Lars Gjermandsen, formand for Udviklingshæmmedes Landsforbund Lige for tiden bliver der snakket meget om kontanthjælp til familier. Men der bliver ikke snakket så meget om handicappede, der har familie. Nogle udviklingshæmmede har børn, og de har mange udgifter. Det er udgifter til hjælpemidler, medicin, transport og handicapbolig. Huslejen i handicapboliger er ofte så stor, at den tager rigtig meget af kontanthjælpen. Blandt andet fordi mange af boligerne er nybyggeri. Derudover er det rigtig svært at få pension i dag, så fremover er der mange udviklingshæmmede, der må nøjes med kontanthjælp, hvis de ikke er heldige at finde et arbejde. Vi vil advare mod, at der bliver skåret i kontanthjælpen. Det er et vigtigt sikkerhedsnet for mange udviklingshæmmede, nemlig for dem som ikke kan få bevilget pension og heller ikke har et arbejde. De har stadig mange faste udgifter, og derfor er det vigtigt, at kontanthjælpen ligger på et niveau, så de kan få det til at hænge sammen økonomisk. Diplomoverrækkelse i Fredericia Så er der uddannet 5 bruger vejledere mere i Det jeg kan, gør jeg selv -projektet. Sammen med de 12 igang værende brugervejledere, er de nu klar til at sprede stolt heder. Brugervejlederne hjælper også andre ULF ere i Fredericia med at finde ud af, hvad de gerne vil lære, og hvad de er stolte af at kunne. Her er det Jesper og Kennet, der får overrakt diplomer af formand for Social udvalget i Fredericia Kommune, Henning Due Lorentzen. 13

8 Santorini (Grækenland) den oktober Pris kr ,- for en uge all inclusive Tillæg for eneværelse kr ,- Ophold på 4-stjernet hotel i gå-afstand til stranden. Afgang fra Billund og Kastrup. Forbehold for ændringer, udsolgte pladser, trykfejl, prisstigninger, aflysninger m.m. Skal du med på Sølund Festival? Er der nogle musikglade ULF ere, der vil med til Sølund Musik Festival den juni i Skanderborg? ULF Ferie vil gerne tage med jer til Sølund Musik Festival. Vi samler nogle frivillige fra vores støtteteam, der kan tage med som ledsagere. Kom og hør Kandis, Birthe Kjær, L.O.C, Infernal og mange flere. Skriv til eller ring til hvis du vil med, så sender vi dig flere informationer og oplyser pris for deltagelse. Der er begrænsede pladser, så det er med at være hurtig. Kontakt os senest mandag den 27. april. WELLNESSWEEKEND I KOLDING FREDAG DEN 2.OKTOBER TIL SØNDAG DEN 4. OKTOBER Pris: kr. 3100,- inkl. indgang til Dronning Dorotheas Badstue samt én valgfri behandling. ENTEN: Almindelig rygmassage, ansigt- og hovedbundsmassage eller bodyscrub. Adgang til termiske bade, saltvandsbassin, sauna og Kolding Slotssøbad om lørdagen er inkluderet i prisen. Ophold i ferielejligheder hos Kolding Byferie inkl. 2 x morgenmad og 1 x aftensmad. 15

9 Trivsel og medbestemmelse er vigtig på arbejdspladsen Det er godt at have et arbejde. Det er vigtigt at have noget at stå op til og at have noget at lave. For hvis man bare sidder og keder sig dagen lang, så bliver man trist. Men det er også vigtigt at have et arbejde, man er glad for. Og det er vigtigt, at man bliver behandlet ordentligt på sit arbejde. På de næste sider kan I læse om 3 ULF ere, der fortæller om deres arbejde, og hvad de synes, der er vigtigt, for at de har det godt på deres arbejde. 17

10 man ikke kan overskue eller ikke har lyst til. JETTE LINDEGAARD HANSEN 57 år, København. Arbejder i skånejob på rekrutteringsfirmaet Stepstone. Rydder op, gør rent og arbejder i køkken. Hvad synes du om dit arbejde? Jeg kan rigtig godt lidt mit arbejde. Det er mit ønskejob. De er flinke og har taget godt imod mig på Stepstone og hjælper mig, hvis jeg har brug for hjælp. Michael Pedersen og Svend Erik Sørensen der arbejder på Grønnemoseværkstedet I Svendborg. SVEND ERIK SØRENSEN 60 år, bor i Oure ved Svendborg. Arbejder på Grønnemoseværkstedet i Svendborg. Arbejder som chauffør, men nu arbejder han også med IT og computer. Hvad synes du om dit arbejde? Det er et fint arbejde. Der en del frihed. Jeg kan godt lide at tage på arbejde. Der kan være dage, hvor jeg ikke er så oplagt, men i det hele taget kan jeg godt lide det. Jeg vil helst være på værksted. For så kan jeg selv tilrettelægge det. Værkstedet giver mig tid til at være aktiv i ULF. Det var ikke sikkert, jeg havde fået lov til det ude i det private. Jeg har prøvet at være på det almindelige arbejdsmarked, men nu er jeg glad for at være på værksted. Jeg er der 3 dage om ugen, og det er fint. Så er der tid til at være med i ULF og tage ud og holde foredrag. Har du selv valgt dit arbejde? Ja jeg har selv valgt at være på Grønnemoseværkstedet. Hvad synes du, er det vigtigste på et arbejde, for at du kan have det godt? Det er medbestemmelse og indflydelse. At man ikke bare skal knalde hælene i og sige Javel!. At man har lov til at sige, når der er noget Hvad synes du, er det vigtigste på et arbejde, for at du kan have det godt? At jeg får hjælp, hvis jeg har brug for det. At jeg kan spørge, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, eller hvis der er noget, jeg skal have hjælp til. At der er styr på tingene, og at jeg får min løn til tiden. Har du selv valgt dit arbejde? Ja, det har jeg. Jeg var til et møde med ULF på Københavns Rådhus om arbejde, hvor der også var nogle politikere. Og så kom der en KLAPkonsulent ved navn Mini og fortalte om, hvordan udviklingshæmmede kan få job i virksomhederne. Så kontaktede jeg Mini og sagde, at jeg gerne ville have et job. Så tilbød Mini mig et job på Stepstone, og det prøvede jeg så i 14 dage. Jeg var lidt nervøs den første uge. Men det er gået godt. Jeg er glad for at være her, og de er glade for mig. Så det er dejligt. TRINE MOGENSEN 48 år. Bor i København. Arbejder på universitetet med post, lave kaffe, rydde op, ordne opvaskemaskine. Men hun har lige sagt op. Jette Lindegaard Hansen og Trine Mogensen. Hvad synes du om dit arbejde? Jeg har sagt op på mit arbejde, fordi jeg ikke kunne lide at være der. De var flinke nok. Men der var ikke rigtig noget at lave. Så jeg følte lidt, at jeg spildte min tid. Jeg fik nogle 18

11 forskellige opgaver, men så var der andre, der gjorde det for mig, og så kunne jeg ikke komme til at gøre det. Så skulle jeg bare sidde og glo og lave ingenting. Det vil jeg ikke. For jeg er for aktiv og for kvik til at lave ingenting. Har du selv valgt dit arbejde? Ja, det var Mini fra KLAP-projektet, der tilbød mig det her arbejde. Og så ville jeg gerne prøve det. Nu har jeg sagt op, fordi der ikke var noget at lave der. KLAP-projektet har sagt, at jeg kan prøve at arbejde i en Seven Eleven-kiosk inde ved banegården. Og det vil jeg gerne prøve. Hvad synes du, er det vigtigste på et arbejde, for at du kan have det godt? At jeg bliver inddraget og at de ikke beslutter ting hen over hovedet på mig. På universitetet besluttede de pludselig, at jeg ikke skulle arbejde 12 timer om ugen, men kun 6 timer. Det er jeg meget utilfreds over. Så det er vigtigt, at de spørger mig og at jeg har medbestemmelse. Jeg kan arbejde mange forskellige steder, bare det ikke er beskyttet værksted. Og så er det også vigtigt, at jeg kan klare det med mit syn. For jeg er meget svagtseende. Jette og Trine fortæller, at de sidste år arbejdede på en café i Stormgade i København, hvor der blev solgt varer fra værkstederne. Men de siger, at det var et dårligt sted at arbejde. Vi kunne ikke holde til det psykisk. Vi fik hele tiden møgfald af vores leder. Pas dit arbejde! råbte hun til os og smækkede med døren. Og så fik vi ikke vores løn. Vi ventede et halvt år på at få vores løn. Og de havde slet ikke styr på vores papirer. Det var meget frustrerende. Så vi sagde op og sagde til dem, at vi ikke ville arbejde der mere. Jette og Trine vil gerne give ULF Nyts læsere nogle gode råd om, hvordan man kan trives på sit arbejde. Dem kan I læse i tekstboksen på næste side. ULF s landsformand Lars Gjermandsen på sin arbejdsplads på fabrikken Spekva i Vamdrup. Bernt Vollbrecht på arbejde på Grønnemoseværkstedet i Svendborg. 19

12 Det er vigtigt at man føler sig velkommen på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at folk taler pænt til én på arbejdet. Det vigtigt, at man får nogle udfordringer, og at det ikke bare er det samme og det samme. Til sidst har de også nogle gode råd til dem, som overvejer at prøve at arbejde på det almindelige arbejdsmarked i fleksjob eller skånejob. Spring ud i det. Prøv det. Bare kom i gang. Snak med din sagsbehandler eller hjemmevejleder om det. I vil blive stærkere af at prøve det. Det er godt at komme ud blandt andre. Hvis man kun er sammen med dem fra bofællesskabet eller værkstedet, så kan det godt holde en lidt tilbage. Vi er selv blevet stærkere af at være på et almindeligt arbejdsmarked. Man lærer nye ting og nye mennesker at kende. Og man lærer, at man kan mere, end man tror. Og hvis det går galt, så skal man ikke være ked af det. Hvis man falder af hesten, så er det bare op igen. Find det, du er god til. Og bliv ikke ked af det, hvis du ikke kan klare det hele Hold en pause, hvis du er stresset eller oppe at køre. Så kan du lige falde lidt ned igen. Hvis der er noget, du er utilfreds med så bare ud med ordet. Man skal ikke holde sig tilbage. Er du glad for dit arbejde? Vi har spurgt ULF ere i hele landet om, hvad de synes om deres arbejde. Her er, hvad de svarede: Maiken Mikkelsen, Hjørring Jeg arbejder på NBV-værksted i Hjørring. Lige nu er jeg glad for at være der, men ind imellem tænker jeg på at ville prøve noget andet. Camilla Klinthof, København Jeg vil aldrig stoppe på Medieskolen Juno. Det er det fedeste sted, jeg nogensinde har været. Vivi Susanne Hansen, Greve Jeg arbejder på Landsforeningen LEVs kontor i Høje Taastrup. Jeg har en masse søde kollegaer. Thomas Buxbum, Helsingør Jeg arbejder ikke lige pt, men jeg skal til at finde et arbejde, men jeg ved ikke, hvad jeg skal arbejde med. Lone Andersen, Helsingør Jeg arbejder på værksted. Jeg vil væk fra Helsingør og mit arbejde. John Allan Poulsen, Holbæk Jeg arbejder i kantinen i Holbæk Kommune. Jeg er glad for det arbejde jeg har. Rasmus Svold, Vejen Jeg er pladsmand på Flexvilkår (37 timer) ved Genindvindingsindustri - Vejen & Havnens "Jern/Metal" Kolding. Jeg er tilfreds med mit arbejde, i hvert fald mere, end da jeg startede. Erik Lyngholm Rasmussen, Odder Jeg kører korn og slår græs og vasker stald og meget andet. Jeg arbejder hos Fru Møllers Mølleri, og jeg er meget glad for mit arbejde. Sabine Kludt, Vejen Jeg er glad for mit arbejde i REMA Karina Due, Aarhus Jeg arbejder på et ældrecenter, og det kan jeg godt lide. Lotte Dideriksen, Odder Jeg er glad for mit arbejde på Egmont Højskolen, da jeg laver mange forskellige ting som at pille æg og ordne ost, tørre borde af og ordne vasketøj. Inger Fjordvald, Grindsted Jeg er glad for mit arbejde i Blå Kors. Annemette Terkelsen, Vejle Jeg arbejder hos ULF, og jeg er ovenud glad for mit arbejde. Dejlige kollegaer og højt humør. 21

13 Hvordan er det at være frivillig i? ULF har rigtig mange frivillige, der arbejder gratis for os. Vi er rigtig glade for vores frivillige, der gør en kæmpe indsats i ULF. Vi har snakket med nogle af vores frivillige om, hvordan det er at være frivillig i ULF. Hvad laver du som frivillig i ULF? Jeg er frivillig nede på ULF-kontoret. Så sender jeg breve ud, går med post, hjælper med at pakke og laver en masse andre ting. Hvad synes du om at være frivillig? Det har jeg det godt med. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, når jeg er frivillig. Jeg føler en frihed som frivillig. Det er afslappende. Men jeg synes også, at det er godt at have noget at lave. Jesper Niemann Pedersen 39 år, Egtved Hvad laver du som frivillig i ULF? Jeg er brugervejleder i selvbestemmelse, medbestemmelse og indflydelse. Så tager jeg ud og holder foredrag forskellige steder om, hvordan man kan bestemme i sit eget liv. Hvordan blev du brugervejleder? Igennem mit arbejde på Grønnemoseværkstedet. Det var på et kursus i Jeg syntes, at det lød spændende, da ULF kom og fortalte om det, og så meldte jeg mig. Michael Pedersen 36 år, Svendborg Hvad synes du om at være brugervejleder? Det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Jeg lærer nye folk at kende, folk som måske har de samme problemer. Og så får jeg prøvet grænser af og får set, om jeg tør. Jeg er lidt nervøs, når jeg tager ud og holder foredrag, men det går godt med det. Hvad giver det dig at være brugervejleder? Det giver mig masser af selvtillid. Jeg bliver mere og mere selvhjulpen og lærer meget. Der var mange ting, jeg ikke vidste, at jeg havde rettigheder til, og det ved jeg nu. Jeg kan også mærke, at jeg hjælper andre, når jeg er ude og holde foredrag. Artiklen fortsættes side 25 23

14 HVORDAN ER DET AT VÆRE FRIVILLIG I ULF? Hvad laver du som frivillig i ULF? Jeg er formand i ULF Favrskov kreds. Hvad synes du om det? Jeg synes, det er hyggeligt. Det er rigtig godt at være formand, og det er nogle søde bestyrelsesmedlemmer, jeg arbejder sammen med. De kommer med nogle gode idéer og geniale initiativer, som vi kan arbejde videre med. Hvad giver det dig at være formand i en kreds? Jeg er blevet bedre til at lytte og være mere demokratisk. Det har hjulpet mig rigtigt meget at være med i kredsen. Jeg har udviklet mig meget. Thorbjørn Nielsen 39 år, Hadsten ULF arbejder med... FERIE Vi siger til kommunerne, at alle har ret til at komme på ferie. Så det forventer vi, at de gør noget ved. Vi har meget kontakt med kommunerne, og vi siger til dem, at det er meget vigtigt, at udviklingshæmmede kan komme på ferie. For det har vi ret til. Heldigvis er der flere og flere kommuner, der gerne vil arbejde sammen med ULF Ferie og sende borgere afsted på vores ferier. ULF arbejder med... UDDANNELSE Vi siger til politikerne, at udviklingshæmmede har ret til uddannelse, ligesom alle andre. Hvis politikerne mener, at udviklingshæmmede fremover ikke skal have pension, men ud at arbejde og tjene deres egne penge i stedet for, så kræver det også, at der er ordentlige uddannelser. Så man kan få papir på de ting, man kan. Det siger vi meget klart og tydeligt til politikerne. 25

15 En udviklingshæmmet kvinde er sultet ihjel på et bosted En udviklingshæmmet be boer, der hed Liselotte Blom og var 39 år, er død. Hun boede på bo - stedet Tornhøj i Holbæk Kommune, men hun døde sidste år, fordi hun sultede ihjel. Hun vejede kun 28 kilo til sidst. Hun mistede sin mor i 2011 og så var hun så ked af det, at hun ikke ville spise mere. Der var ikke personale nok til at tage sig af hende, så hun blev bare overladt til sig selv. Og til sidst døde hun. John Allan Poulsen, formand for ULF Holbæk Kreds, synes, at det er under al kritik. Jeg synes nu, at dette er for meget, og jeg forstår ikke, at der ikke var nogen der greb ind inden det var for sent. Det er sådan noget, der bare ikke må ske. Det må bare ikke ske for nogen medborger. John Allan Poulsen opfordrer kommunen til at rette op på problemerne på Tornhøj. Holbæk Kommune burde træde ind nu og kigge på forholdene. Ledelsen burde tage tingene alvorligt. Det er jo ikke første gang, der er problemer med Tornhøj, og at det er i medierne. Bostedet Tornhøj har været i medierne tidligere. En af beboerne har tit ligget i sit eget tis hele natten, og en anden af beboerne er blevet passet af over 50 forskellige, og en tredje beboer der døde, havde rensepinde nede i maven. Så jeg håber da, at Holbæk Kommune snart får rettet op på det her. De kan ikke være det her bekendt, siger John Allan Poulsen. 27

16 KONTAKT ANNONCER KÆRESTE SØGES Mand på 53 år søger en kæreste. Jeg er meget interesseret i musik og har en stor samling LP-plader. Er sød, venlig og ryger. For ikke at få transportproblemer, er det bedst, hvis du kommer fra Horsens, Skanderborg eller Århus. Jeg vil gerne, om du vil sende et billede med, når du skriver til mig. Venlig hilsen Georg Larsen Galgebjergvej 26, Voerladegaard, 8660 Skanderborg HEJ ALLE PIGER Jeg søger en kæreste til hyggeligt samvær. Du skal helst bo i Odder/Århus-området og være mellem 40 og 50 år. Jeg er selv 46 år og en stille og rolig fyr. Ring til mig på telefon , hvis du er interesseret. Venlig hilsen Allan JEG VENTER PÅ DIG Jeg er en mand, som prøver at søge lykken herinde endnu engang. Jeg bor i egen lejlighed, jeg klarer mig selv, har ingen børn, ingen dyr og har ikke noget job lige i øjeblikket. Mine interesser er caféture, hjemlig hygge, biografture og at lave god mad. Men jeg mangler en kvinde at dele tingene med. Jeg søger en kvinde mellem 20 og 40 år. Din alder, udseende, handicap og hvor du er henne i landet betyder ikke noget. Jeg rejser gerne. Bare skriv eller ring til mig på telefonnummer eller Jeg venter på dig. Kærlig hilsen Kent SØGER EN KÆRESTE Jeg hedder Jannick, jeg er 44 år, og jeg bor i en god lejlighed i Taastrup. Jeg har ikke haft en kæreste i længere tid. Jeg søger efter en pigeven på mellem 35 og 40 år, som måske senere kan gå hen og blive en kæreste. Jeg kan lide at fotografere, spille computer, se TV, gå i biffen, og så skal jeg til at starte til fitness. Jeg er IKKE kun interesseret i sex. Jeg vil gerne have et godt forhold i starten. Kan du lide at gå ud at spise, er det en stor fordel. Du skal helst bo inden for Københavns-området. Kontakt mig på telefonnr.: eller mail: hvis du er interesseret. Hilsen Jannick KÆRESTE SØGES Hej, jeg hedder Mogens. Jeg bor på Fyn, og jeg er 35 år. Jeg søger en kvindelig kæreste, der er mellem 30 og 35 år. Kontakt mig på eller på telefonnummer , hvis du er interesseret. Hilsen Mogens LYKKEN SØGES IGEN Hej jeg hedder Thomas Øm. Jeg er 44 år. Jeg bor i Tilst, som ligger ved Aarhus. Den 16. oktober mistede jeg min kæreste igennem mange år. Dette kunne I læse om i sidste ULF-blad. Nu håber jeg at kunne finde lykken igen. Jeg er en aktiv herre. Jeg er om mandagen frivillig på en IT-café. Onsdag og torsdag er jeg på Smil Internetavis. Du skal være mellem 34 og 52 år. Det vil være en fordel, hvis du kommer fra Jylland men er ikke et krav. Skulle jeg have fanget din interesse, så kontakt mig. Venlig hilsen Thomas Øm Tilst Skolevej 15p, 8381 Tilst. Mail: 29

17 KONTAKT ANNONCER HEJ PIGER! Jeg er en stille og rolig fyr på 33 år, som gerne vil have en kæreste. Jeg bor for mig selv og er glad for det. Interesser: Camping, cykling, gør det selv projekter i huset og at tage med på minicruise med DFDS-bådene samt radio og tv. Jeg søger en kvinde mellem 30 og 35 år. Ring eller skriv til mig på telefonnr.: , mobil: eller min Hilsen Kim KÆRESTE SØGES Hej, jeg hedder Michael, jeg er 57 år og bor i Lyngby. Jeg arbejder på værksted og bor i egen lejlighed. Jeg kan godt lide EDB og at gå i klub. Jeg søger en kæreste, der er sød, og som vil kysse og holde i hånd og gengælde mine følelser. Billetmærke 408 HEJ SØDE DAMER Jeg er en fyr på 43 år, som bor i Nordsjælland. Jeg søger en sød dame mellem 39 og 45 år. Du må gerne bo på Sjælland. Jeg er trofast, ærlig, kærlig og har humor. Du skal også helst have humor. I min fritid går jeg til bowling og fitness, og så kan jeg godt lide at komme ud på fisketur, i biografen, på café og at være aktiv i ULF. Hvis du er interesseret, så hører jeg gerne fra dig. Hilsen Torben, telefon MAND SØGER MAND Jeg hedder Daniel, er 31 år, bor i Ordrup og søger en mandekæreste. Det er ikke så vigtigt, hvordan du ser ud, eller hvor gammel du er. Bare du er sød og venlig og bor på Sjælland. Glæder mig til at høre fra dig. Billetmærke 3417 Kontakt ULF s Rådgivning Har du brug for hjælp? Har du problemer? Er der noget, du er i tvivl om? Det kan for eksempel være noget om forældre, personale, penge, bolig, børn, arbejde, rettigheder med videre. Det kan også være spørgsmål om sex og seksualitet. Om alt det, der måske er svært, eller hvis du har haft en ubehagelig oplevelse. Uanset hvad så er der hjælp at hente hos rådgiver Betina B. Du kan spørge ULF s rådgiver, Betina Brahe, om ALT, og både forældre, pædagoger, udviklingshæmmede osv. kan ringe ind. Ring til ULF s rådgivning på eller send en mail på Rådgivningen kan træffes hver mandag mellem kl Du kan også få hjælp ved at chatte med vores rådgiver på vores datingside i samme tidsrum, eller du kan sende et brev til hende på adressen: ULF, Dæmningen 58, 7100 Vejle. Skriv Rådgivning på kuverten. Telefon Hver mandag mellem kl

18 LOKALKREDSE FREDERICIA KREDS Bankospil ULF Fredericia kreds har bankospil tirsdag den 28. april fra kl i Aktivitethuset, Jupitervej 29, 7000 Fredericia. Det koster 10 kr. pr. plade, som man bare betaler den aften. Alle er velkomne til at deltage i bankospil. Der er tilmelding til Søren B. Pedersen på eller senest den 10. april. Politikermøde om folketingsvalget ULF Fredericia kreds har politikermøde tirsdag den 12. maj fra kl i Aktivitethuset, Jupitervej 29, 7000 Fredericia. Alle er velkomne til dette foredrag. Pris: 35 kr. som bedes indsat på reg.nr. 7562, kontonr senest den 4. maj, eller I kan også tage dem med den dag. Der er kaffe og kage under foredraget. Tilmelding til Søren B. Pedersen på eller senest den 4. maj. FREDERIKSBORG KREDS Politikermøde om folketingsvalget ULF Frederiksborg kreds har politikermøde onsdag den 15. april fra kl på Sølagers Værksteder, Sølagervejen 40, 3390 Hundsted. Alle er velkomne til dette foredrag. Pris: 25 kr. som bedes indsat på reg. nr. 7244, kontonr senest den 7. april, eller I kan tage dem med den dag. Der er kaffe og kage under foredraget. Tilmelding til Steen Jensen på senest den 7. april. Bowling med spisning ULF Frederiksborg kreds har bowling søndag den 26. april fra kl i Slotsbowl, Københavnsvej 23, 3400 Hillerød. Alle er velkomne til bowling. Pris: 195 kr. og det er med bowling, spisning og sko. De bedes indsat på reg.nr. 7244, kontonr senest den 13. april, eller I kan tage dem med den dag. Hvis man vil have øl eller sodavand, så skal man huske lommepenge med til det. Tilmelding til Steen Jensen på senest den 13. april. HOLBÆK KREDS Sejllads + tivolitur ULF Holbæk kreds har en sejllads fra Nyhavn lørdag den 6. juni, hvor vi mødes ved Holmens Kirke ved Kronometertrappen over for Børsen. Vi mødes der kl Sejlturen koster 40 kr. Dem tager I bare med den dag. Efter sejlturen går vi ned på Restaurant Skipperkroen og spiser frokost sammen, og det er kl men husk lige lommepenge med til frokost + drikkevarer. Efter frokosten vil vi tage i Tivoli husk lommepenge med til indgang + aftensmad + hvis man skal have turbånd. Tilmelding til John Allan på / eller på senest den 28. maj. HORSENS KREDS Foredrag om sex og kæreste ULF Horsens kreds har et foredrag om sex og kæreste fredag den 17. april fra kl på Café Amalie, Smedegade 9-11, 8700 Horsens. Alle er velkomne til dette foredrag. Pris: 30 kr. som I bare tager med den dag. Der er kaffe og kage under foredraget. Tilmelding til Tina Madsen på senest den 13. april. KØBENHAVN KREDS ULF København kreds har en bod i Fælledparken fredag den 1. maj, hvor de vil stå med noget materiale, som fortæller om ULF. Alle er velkomne i Fælledparken den dag. FAVRSKOV KREDS Foredrag om stoffer ULF Favrskov har et foredrag om stoffer med en politimand tirsdag den 28. april fra kl på Café AG, Hovvej 76, 8370 Hadsten. Alle er velkomne til dette foredrag. Pris: 25 kr. som bedes sat ind på reg.nr 7244 kontonr senest den 16. april, eller I kan også bare tage dem med den dag. Der er kaffe og kage under foredraget. Tilmelding til Thorbjørn Nielsen på telefon senest den 16. april. 33

19 42921 HVEM ER ULF? Udviklingshæmmedes LandsForbund er drevet af og for udviklings hæmmede. Foreningen har mere end 4000 medlemmer, og hovedkontoret i Vejle ledes og drives hoved sageligt af udviklingshæmmede. ULF ARBEJDER BLANDT ANDET PÅ AT: Blive hørt og få indflydelse på sager, der handler om udviklingshæmmede. Informere andre udviklingshæmmede om for eksempel med- og selvbestemmelse. Arrangere kurser og ferieture. Eliminere mobning og diskriminering af udviklingshæmmede. Nedbryde fordomme om udviklingshæmmede. Skabe netværk, venskab og kærlighed mellem udviklings hæmmede, fx gennem dating sitet knuus.dk. VI SIGER TIT: Vi kan mere, end du tror, men vi behøver din hjælp. Vi mener det faktisk. Din hjælp er vigtig for ULF. Sammen kan vi nemlig nå mange mål, som vi for blot få år siden måtte op give, fordi vi blev overset og holdt ude. Udvikling Ligestilling Forskellighed

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Foredrag, kurser og andre tilbud fra:

Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt. Foredrag, kurser og andre tilbud fra: Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 259 Offentligt Foredrag, kurser og andre tilbud fra: & ULF ULF står for udviklingshæmmedes LandsForbund og er en forening for udviklingshæmmede og andre mennesker

Læs mere

TEMA: Det er dejligt at bo sammen. side 11. side 15. side 21. Studerende hjælper ULF. Det bliver sværere at se sit barn

TEMA: Det er dejligt at bo sammen. side 11. side 15. side 21. Studerende hjælper ULF. Det bliver sværere at se sit barn ulf nyt A 19. årgang Nr. 3 Juni 2015 Studerende hjælper ULF side 11 Kom til Kandis koncert med ULF Ferie side 15 Det bliver sværere at se sit barn side 21 TEMA: Det er dejligt at bo sammen M E D L E M

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere

19. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER

19. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER A 19. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2015 nyt TEMA: Vi elsker at komme på ferie! Hilsen til det nye folketing side 5 Kommuner skal hjælpe udviklingshæmmede i job side 21 MEDLEMSBLAD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDES LANDSFORBUND

Læs mere

Store smil på påskekursus

Store smil på påskekursus ulf nyt C 18. årgang Nr. 3 Juni 2014 Store smil på påskekursus M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88 E-mail:

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

I ULF står vi sammen!

I ULF står vi sammen! ulf nyt A 18. årgang Nr. 5 Oktober 2014 I ULF står vi sammen! Bjarne skriver om sit liv på institution i Brejning. side 7 Bernt og Vibeke har vundet en sag mod kommunen. side 25 Hvordan finder man en kæreste?

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012.

I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. - - I vores års-beretning her fortæller vi om, hvad vi har lavet fra år 2011 til sommeren i år 2012. På side 2 starter vi med at fortælle, hvem vi er. På side 5 fortæller vi om de emner, vi arbejder med.

Læs mere

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

16. årgang Nr. 3 Juni 2012. Tema: side 7 MIG OG MIN COMPUTER. ULF skal pdf es til web-brug og mailes til Claus: ulfmedie@ulf.dk

16. årgang Nr. 3 Juni 2012. Tema: side 7 MIG OG MIN COMPUTER. ULF skal pdf es til web-brug og mailes til Claus: ulfmedie@ulf.dk ulf nyt 16. årgang Nr. 3 Juni 2012 Tema: side 7 MIG OG MIN COMPUTER ULF skal pdf es til web-brug og mailes til Claus: ulfmedie@ulf.dk A M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

17. årgang Nr. 3 Juni 2013 JUBILÆUM I BILLEDER. side 18-19

17. årgang Nr. 3 Juni 2013 JUBILÆUM I BILLEDER. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 3 Juni 2013 JUBILÆUM I BILLEDER side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

17. årgang Nr. 6 December 2013. ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd

17. årgang Nr. 6 December 2013. ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd ulf nyt A 17. årgang Nr. 6 December 2013 ULF og ULF Ungdom har fået nye formænd M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle Tlf. 75

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19

17. årgang Nr. 5 Oktober 2013. Gittes skæve tanker og skæve streger. side 18-19 ulf nyt A 17. årgang Nr. 5 Oktober 2013 Gittes skæve tanker og skæve streger side 18-19 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Dæmningen 58, 7100 Vejle

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub

Taarbæk Skoles Fritidscenter. Fritidsklub og Ungdomsklub Taarbæk Skoles Fritidscenter Fritidsklub og Ungdomsklub Hvem er vi? Centerets personale består af 3 uddannede pædagoger, som er: Kristina Hammer Lorentzen Sebastian Andersen Nadja Dellgren Hvor bor vi

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

Pædagogfri Ferie EKSTRA TILBUD 2014

Pædagogfri Ferie EKSTRA TILBUD 2014 Pædagogfri Ferie EKSTRA TLBUD 2014 Solferie til Tyrkiet Lalandia Billund Bustur til Gardasøen J Solferie til Tyrkiet: august 2014 og oktober 2014 K Lalandia i Billund: september 2014 L Bustur til Gardasøen:

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7

ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7 M E D L E M S B L A D F o R U D V I k L I n G S H Æ M M E D E S L A n D S F o R B U n D ulf nyt 15. ÅRgANg NuMMER 6 december 2011 TEMA: Vis mig dit job - side 7 Trivsel lærdom Udvikling Solhjorten er et

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere