november 2015 Drejebog for åbent hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "november 2015 Drejebog for åbent hus"

Transkript

1 november 2015 Drejebog for åbent hus 1

2 Forord Denne drejebog er udarbejdet CLEAN Grøn erhvervsvækst på bestilling af Region Syddanmark. Drejebogen er udarbejdet med baggrund i opdrag fra Region Syddanmark og som led i at styrke EPSD-projektets unikke vinkel med en samtidig indsats for at fremme energiinvesteringer i den private boligmasse Formålet med drejebogen er, at lette arbejdet i forbindelse med afholdelse af åbent hus arrangementer mindre energi events ved at bygge videre på erfaringer allerede opnået i Grøn erhvervsvækst projektet. Drejebogen er en rediger bar. Idéen med denne udgave er at læser skal have mulighed for nemt, at tilføje sine egne noter samt klippe indholdet ud som er relevant for læseren. Drejebogen indeholder tjek og huske lister som skal hjælpe læseren med, at gennemføre en energimesse så nemt og smertefri som muligt. Forfatteren på denne drejebog er projektleder Casper Mikkelsen, CLEAN Grøn erhvervsvækst. Kommunikations og presseplanen er udarbejdet af kommunikationskonsulent Rikke Schak Toustrup-Jensen, CLEAN Grøn erhvervsvækst. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Forberedelse... 5 Planlægning af event... 9 Eksempel på program Kommunikation og PR Eksempel på annonce Gennemførsel af eventen og praktiske forhold Opfølgning på eventen Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

4 Indledning Mindre energi-events er kendetegnet ved, at de er geografisk mere lokale end større energievents og afholdelsen er lokal forankret. Eventen kan enten afholdes på neutral grund i et forsamlingshus eller som et åbent hus arrangement hvor en eller flere lokale borgere åbner deres boliger for, at vise hvilke muligheder der er for at energirenovere et privat hjem. For at denne model har den størst mulige effekt er det vigtigt, at der er lokale kræfter, der bakker op omkring eventen og sørger for, at brede budskabet omkring energieventen i lokalområdet. 4

5 Forberedelse Som forberedelse af denne type af arrangement bør kommunen have tæt kontakt med en lokal borgerforening. For at sikre at eventen har opbakning lokale skal en lokal borgerforening eller grundejerforening involveres i planlægningen af arrangementet. Foreningens vigtigste opgave er, at sikre at der kommer deltagere til arrangementet samt pege på eventuelle boliger, der skal gennemgås af en energikonsulent eller BedreBolig rådgiver på dagen. En illustration af modellen for et åbent hus arrangement kan illustreres ved hjælp af nedenstående model som også viser fordele og ulemper ved typen af arrangementet. Modellen skitserer samarbejdet mellem en kommune og en uafhængig institution som kan være fx CLEAN Grøn erhvervsvækst (CGE), et erhvervskontor eller en sammenslutning af håndværksvirksomheder. 5

6 6

7 I forbindelse med udvælgelse af, hvor arrangementet skal afholdes forslås det, at kommunen kontakter relevante lokale foreninger og beder dem udfylde en skabelon til en kort motiveret ansøgning. Se længere nede. Ansøgningen skal sikre, at foreningen har gjort sig tanker omkring, hvordan arrangementet skal kommunikeres ud i lokalområdet og sikre opbakning. Hermed sikres der større commitment til arrangementet. Nedenstående findes et eksempel på en sådan template. 7

8 En overskrift på en mail til lokalgrupper om afholdelse af event kunne være: Vil I sætte fokus på energirenovering og nedbringelse af energiforbruget i jeres lokalområde? CLEAN Grøn Erhvervsvækst afholder i efteråret 2015 og vinteren 2016 en række arrangementer, som sætter energirenovering på dagsordenen. Til CLEAN Grøn erhvervsvækst energiaften har borgerne i jeres lokalområde mulighed for, at komme og høre om hvad man kan gøre for, at energirenovere sin bolig, hvordan man kan søge tilskud, hvordan man finansierer en energirenovering samt hvad det koster og hvad der kan spares. Arrangementet afholdes en hverdagsaften fra kl , hvor CLEAN Grøn erhvervsvæksts energikonsulent vil fortælle om mulighederne. Inden da har op til 6 boliger i lokalområdet mulighed for, at få en gratis energivejledning. Gennemgangen af boligerne vil blive brugt som eksempler til aftenen som inspiration til hvordan man kan gribe en energirenovering af sin bolig an. En skabelon til en motiveret ansøgning, som lokalforeningen skal udfylde findes som bilag 1: 8

9 Planlægning af event Når åbent-hus eventen skal arrangeres er det vigtigt, at der indgås en dialog med de engagerede lokalforeninger omkring indhold på dagen. Det er vigtigt, at forholdene for området undersøges grundigt inden programmet planlægges. Herunder følgende emner. - Hvilke typer af boliger findes der primært i området? - Hvilken/hvilke opvarmningsform(er) bruges der primært i området? - Er der planer etablering af eksempelvis fjernvarme i området? Hvis ja hvornår og hvilke områder? - Hvad er den gennemsnitlige indkomst i området? - Er der mulighed for at få realkreditinstitut finansiering i området? Hvor høje er friværdierne? - Hvor attraktivt er området for tilflytning? - Hvad er den typiske sammensætning af beboerne i området? - Har indbyggerne særlige ønsker til området? Fx anlæg af kollektiv forsyning Baseret ud fra ovenstående spørgsmål kan programmet tilrettes, så det er skræddersyet til området. Det nytter ikke noget, at oplægsholder snakker om fjernvarme som opvarmningsform hvis det ikke er i området og der ikke er planer om fremtidige anlæg. Desuden spiller muligheden for at få realkreditinstitut finansiering en stor rolle i forhold til hvor store investeringer beboerne i området har mulighed for at foretage i deres boliger. I forbindelse med planlægningen er det også vigtigt at undersøge om beboerne har særlige ønsker til området. Det kunne være, at de ønsker at undersøge mulighederne for anlæg af en form for kollektiv forsyning. Ved at tilrette programmet til det enkelte området er der større chance for, at indbyggerne finder det relevant, deltager i eventen og efterfølgende tager aktion i retning af gennemførelse af energirenovering og energieffektivisering i hjemmet. I dialogen med borgerforeningen skal det også vælges, om eventen skal holdes på neutral grund som fx et forsamlingshus, et idrætsanlæg eller lignende eller om arrangementet skal holdes som et åbent hus arrangement hos en lokal beboer. Holdes arrangementet som et åbent hus arrangement er det vigtigt, at der bliver lavet klare aftaler med vedkommende, der lægger hus til. Hvor mange kan maksimalt deltage i arrangementet, hvilke dele af huset de besøgende er velkomne til at besøge, og hvilke dele af huset de ikke ønsker besøgende i. Det anbefales også at honorere de boligejere som lægger hus til med et par flasker god rødvin eller tilbud om en gratis energirapport. Kan der vælges en bolig, som har gennemgået en større energirenovering for nylig vil dette være at foretrække til et åbent hus, da de besøgende herved har mulighed for, at komme og se hvad en energirenovering helt konkret kan betyde for en bolig i form af mere komfort og minimering af trækgener, udvidelse af den anvendelige areal i boligen etc. Det anbefales også, at boligejeren holder et oplæg omkring deres erfaringer med den energirenoverede bolig samt deler ud af deres erfaringer omkring energirenoveringsprocessen. Det er CLEAN Grøn erhvervsvæksts bedste erfaring at holde arrangementet en tirsdag, onsdag eller torsdag i tidsrummet kl For arrangementer planlagt i weekenden kan det være meget svært at tiltrække det ønskede besøgsantal. Det er også vigtigt at tjekke, om der den valgte dag foregår en større lokale eller 9

10 national begivenhed. Eksempelvis kan en landskamp i foldbold, håndbold eller lignende betyde, at mange potentielle boligejere bliver væk fra arrangementet. En anbefaling er også at engagere lokale kræfter til at bage kage og lave kaffe og the, således at der kan tilbydes forfriskninger undervejs i programmet. Har kommunen eller de lokale håndværkere tilknyttet en fagperson, der kan lave energitjek af boliger kan det betyde en større udbredelse af arrangementet, såfremt der bliver foretaget energitjek i lokale boliger på dagen for arrangementet. Disse tjek skal være mindre energitjek, hvor energikonsulenten gennemgår en bolig på minutter og blot giver boligejeren en mundtlig overlevering af relevante problemstillinger. Boligerne kan senere anvendes som de konkrete cases på aftenen. Hermed opstår der et vist genkendelseselement på aftenen og de fremmødte kan bedre relatere sig til det fremlagte. Såfremt det er muligt anbefales det at der gennemgås en række forskellige boligtyper på dagen, således at casene på aftenen dækker over de, for området, repræsentative boligtyper. Eksempel på program Neden for findes et eksempel på et program for et mini-event, der er afholdt i et forsamlingshus i en landsby ved Kolding. Inden afholdelse af arrangementet modtog 6 lokale boliger et energitjek og 3 boliger blev udvalgt til at blive brugt som cases til aftenens arrangement. Arrangementet blev holdt i et lokalt forsamlingshus, men kunne lige så godt være afholdt som et åbent-hus arrangement hos en lokal borger. Ved arrangementet havde Kolding kommune interesse i, at informere omkring et andet energiprojekt som vil blive rullet ud i området. Et mindre energievent er desuden en god platform for kommunen, at kommunikere ud til beboerne omkring lokale forhold. Det kan også være sig forhold i lokalplanen. Eksempel på program findes som bilag 2 Kommunikation og PR Eksempel på simpel kommunikationsplan ved mindre events: Event: Tovholder: Tidshorisont: Baggrund: Overordnede budskab: Titel på event Navn og kontaktoplysninger på tovholder og evt. medansvarlige Eventets start og slut. Her menes fasen fra arbejdsgruppe/markedsføring går i gang og til markedsføring/evaluering er afsluttet. Angiv også dato for afholdelse, hvis eventet er datosat. Beskrivelse af baggrund for eventet. Hvad er projektets overordnede budskab? (er der tale om holdninger, imagebærende budskaber, faglig viden, 10

11 Formål/mål for kommunikationen: Arbejdsopgaver: Analyse og prioritering af interessenterne: Valg af målgrupper: Kommunikationskanaler: Succeskriterier: Budget: Feedback/tjekliste: Andet: beskrivelse af koncept/værktøj/metode?) Hvad vil vi opnå med eventet? (f.eks. en bestemt kendskabsgrad til arrangøren? holdnings/adfærdsændring i målgruppen, en bestemt ageren (køb/beslutning el. lign.) er sigtet synlighed/medlemsrekruttering/kunder/strategisk branding eller andet? Generel beskrivelse af arbejdsopgaver. Specifikke kommunikationsopgaver, f.eks. pressemeddelelse og pressekontakt. Hvilke interessenter er der til eventet? og hvad er deres interesse i det? Hvilke interessenter skal involveres direkte i eventet? Er der interessenter, der skal have en fremhævet rolle? Hvem er den primære målgruppe for eventet? Hvem er den sekundære målgruppe? Hvor stor betydning har de? Hvilke kommunikationskanaler er det relevant at bruge til dette event? Enten som form af medieomtale (presse) eller tilkøbt annoncering. - Medier (dagblade/fagblade/andre) - Sociale medier - Web (hjemmeside, interessenters hjemmesider) Skal kunne evalueres og/eller måles. Skal være realistiske og afspejle målene. Hvad vil vi gerne at en bestemt kendskabsgrad/adfærdændring o.lign konkret skal munde ud i? - Tid - Pris - Ressourcer. Beskriv forventet budget på f.eks. markedsføringsmateriale/annoncering/rejseudgifter/ekstern konsulenthjælp. Hvilke ressourcer forventer vi at bruge? (mandetimer) Hvordan vil vi indsamle/modtage feedback på selve eventet og på kommunikationsindsatsen omkring eventet? Hvem sørger for at indsamle og bearbejde feedback til brug i tjeklisten til et evt. næste event? Skal der beskrives en plan B for kommunikationen, f.eks. ved afbud hos oplægsholdere, dårligt vejr, få tilmeldinger, andre benspænd? Eksempel på annonce Eksempel på en annonce bragt i lokal medier og Jyllands Posten for en mindre arrangement afholdt på Byggecentrum i marts 2013 findes som bilag 3. Gennemførsel af eventen og praktiske forhold Til deltagelse på mini-eventen eller til det åbne hus arrangement er det CLEAN Grøn erhvervsvæksts erfaring, at det giver god mening at invitere en eller to lokale håndværkere. Hermed kan boligejerne 11

12 allerede på dagen få konkrete råd og vejledning fra an fagmand og allerede på dagen indgå aftaler. Såfremt håndværkeren har mod på det giver det også god effekt, hvis vedkommende holder et kort oplæg om en bolig i området, som er renoveret for nylig. På dagen er det vigtigt at de forskellige roller er klar og ansvarsområderne er fordelt. Dette kan med fordel ske ud fra en tjekliste. Eksempel på en tjekliste findes som bilag 4. 12

13 Opfølgning på eventen Efter eventen er det vigtigt at følge op på deltagerne. Erfaringen fra CLEAN Grøn erhvervsvækst viser, at der opnås den største effekt, når der følges op efter arrangementet. Dette skyldes, at flere boligejere efter et event kan sidde med enkelte spørgsmål om, hvordan man kommer i gang og opfølgning kan være det sidste skub i retning af at de igangsætter en energirenovering af deres bolig. Opfølgning er også vigtig for at måle effekten af eventen. Ved at måle på hvor mange der boligejere der igangsætter en energirenovering samt hvilken type af renovering er det muligt, at vurdere om eventen har haft den forventede effekt, og det gør det muligt at justere indholdet på næste event, såfremt svarene viser at det er påkrævet. For at kunne foretage opfølgningen er det vigtigt, at alle deltagernes kontakt oplysninger bliver noteret i løbet af eventen. CLEAN Grøn erhvervsvækst har erfaring med at foretage opfølgning ud fra følgende metoder. Opfølgning gennem personligt telefonopkald Opfølgningen med den største effekt er gennem personlig teleopkald. Dette er dog også den mest ressource krævende opfølgningsmetode og kræver, at kommunen eller en anden uafhængig instans har mulighed for at foretage opkaldene. Det er vigtigt at opkaldene foretages af en energifaglig person, som kan svare på eventuelle spørgsmål i løbet af samtalen. Det anbefales, at opkaldene fortages indenfor 1-2 uger efter afholdelse af arrangementet. Man kunne også spørge om, det vil iorden at følge op på samtale om et halvt år, hvor boligejeren så i mellemtiden har mulighed for at få gennemført energirenovering. Opfølgning gennem - Opfølgningen gennem masse foretages ved, at der udarbejdes et elektronisk spørgeskema, som rundsendes til alle de besøgende. Spørgeskemaet har til formål at belyse deltagernes villighed til at igangsætte energirenoveringer, måle på om deltagerne fandt arrangementet relevant samt den samlede effekt af arrangementet. Det anbefales, at opkaldene fortages indenfor 1-2 uger efter afholdelse af arrangementet. Et eksempel, der kan bruges som paradigme til opfølgning gennem findes som bilag 5. 13

14 Man kunne også i et sådant spørgeskema spørge om, det vil i orden at følge op på samtale om et halvt år, hvor boligejeren så i mellemtiden har mulighed for at få gennemført energirenovering. Det anbefales at udsende spørgeskemaet ved hjælp af eksempelvis relationwise.com eller surveymonkey.com, som gør det nemt og smart at udsende spørgeskemaer og lave den efterfølgende opfølgning. Herudover er det vigtigt at følge op på deltagere der har konkrete spørgsmål før de kan komme i gang. Har arrangøren ikke den rette person med den energifaglige viden kan denne opfølgning med fordel gennemføres af en lokal energihåndværker, energikonsulent eller BedreBolig rådgiver. CLEAN Grøn Erhvervsvækst erfaring med opfølgning er, at opfølgningen er mindst lige så vigtig som et velafholdt program da det ofte er det sidste puf boligejerne skal have for, at igangsætte en renovering af deres bolig. Herudover oplever boligejerne det som en god service at der bliver fulgt op over for dem og de dermed får mulighed for, at få svar på eventuelle spørgsmål. 14

15 Bilag 1 Beskriv boligområdet / landsbyen hvor I ønsker arrangementet afholdt. Hvilke typer boliger findes der i områder? Hvor mange mennesker bor der i området? Hvilke renoveringsønsker har indbyggerne typisk? etc. Beskriv hvordan I vil sikre fremmøde til arrangementet: 15

16 Kontaktinformationer til boligejere der har interesse i at få en gratis energivejledning i tidsrummet på dagen. Skal også indeholde en kort beskrivelse af hustype, opvarmningsform og byggeår 16

17 Kontaktinformationer til lokalforening: 17

18 Bilag 2 18

19 Bilag 3 Bilag 4 Opgave: Ansvarlig: Deadline: 19

20 Planlægning af energitjek hos lokale boliger Booking af forsamlingshus / idrætsanlæg / indgå aftale med boligejer omkring åbent hus arrangement Formidling af budskabet omkring eventen i lokalområdet Omtale af arrangementet på relevante kommunale websider Aftale med lokal / lokale håndværkere om oplæg på dagen Aftale med oplægsholdere Eventuelle vingaver til oplægsholdere Kaffe, the og kage til aftenen Tjek at IT-udstyr virker, dobbelttjek altid at projektoren virker samen med computeren Opstilling og nedtagning af stole og borde før og efter arrangementet Aftale om hvem der byder velkommen på eventen Evt. print af fakta ark og andet materiale der er relevant at dele ud på dagen Omtale og pressemeddelelse før og efter arrangementet 20

21 Evt. invitation til lokale journalister Indsamling af kontakt oplysninger for deltagerne til opfølgning Opfølgning på arrangementet Bilag 5 Kære boligejer, Tak for din deltagelse på arrangementet xxx d. 16/ Som opfølgning på din deltagelse vil vi gerne have lov til at stille dig 6 spørgsmål. Det tager kun 5 min og er en stor hjælp for os. XXX 1) Hvad er den generelle vurdering af arrangementet? (1-5 hvor 5 er bedst) 2) Hvor stort et udbytte fik du af arrangementet? (1-5 hvor 5 er bedst) 3) Hvad var særlig godt på dagen? 4) Hvad var mindre godt på dagen? 5) Påtænker du at igangsætte en renovering af din bolig? a. Hvis ja -> hvilken renovering af din bolig påtænker du at igangsætte? Hvornår påtænker du at igangsætte renoveringen? b. Hvis nej -> Hvad skal der til for at du vil overveje at igangsætte en renovering af din bolig? Har du konkrete spørgsmål som afholder dig fra at igangsætte en renovering af din bolig? 6) Har du nogle spørgsmål som du ikke fik svar på som vi kan hjælpe dig med? Tak for hjælpen. Med venlig hilsen 21

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

november 2015 Drejebog for Energimesser

november 2015 Drejebog for Energimesser november 2015 Drejebog for Energimesser 1 Drejebog for energimesse Forord Denne drejebog er udarbejdet CLEAN Grøn erhvervsvækst på bestilling af Region Syddanmark. Drejebogen er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Erfaringer fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst Projektchef Lotte Lindgaard Andersen BedreBolig konference 23. nov. 2015 AGENDA 1.

Læs mere

Projektskema egne projekter

Projektskema egne projekter Projektskema egne projekter Titel BRANDING AF LOKALUDVALGET OP TIL OPSTILLINGSMØDE 2014 Kort beskrivelse af Efter afholdelsen af kommunalvalget den 19. november 2013, skal der etableres nye lokaludvalg

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder:

Dette er et værktøj for dig, som vil: Dette værktøj indeholder: Herunder et arbejdspapir, der indeholder: 360 evaluering af din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som vil: have feedback på dine kommunikationsevner forbedre din kommunikation afstemme forventninger med dine medarbejdere omkring din måde

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos:

Vigersted Lokalråd. Stiftet den 15. april 2012. Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Lokalråd Stiftet den 15. april 2012 Referat af konstituerende rådsmøde afholdt onsdag den 3. februar kl. 19:30 hos: Telefon: 20 83 60 90 Mail: ph@carlhansens.dk Hjemmeside: www.vigersted.net Bankkonto:

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG

SF Ungdom GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG GUIDE TIL DET GODE SKOLEBESØG INDEN I TAGER AF STED, SÅ HUSK: Undersøg, hvornår der er pause op uddannelsesstedet, og hvornår I kan regne med, at der er mange mennesker at tale med. Ring evt. til skolen

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Sydjylland

aktiviteter forår 2016 Sydjylland aktiviteter forår 2016 Sydjylland Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2014 INFO Side 1 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og betaling

Læs mere

Maj Drejebog for digitalt kort

Maj Drejebog for digitalt kort Maj 2016 Drejebog for digitalt kort 1 Forord Denne drejebog er udarbejdet ProjectZero på bestilling af Region Syddanmark. Drejebogen er udarbejdet med baggrund i opdrag fra Region Syddanmark og som led

Læs mere

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen

NemSkabelon. Kommunikation på den nemme måde. Guide til portalen NemSkabelon Kommunikation på den nemme måde Guide til portalen Indhold 3 Introduktion 4 Den fælles designguide 5 Hvorfor kommunikere til borgerne? 6 Hvad kan I kommunikere til borgerne? 11 Websitet Nemskabelon:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Vitus Jordan meldte sit kandidatur til formandsposten. Vitus blev enstemmigt valgt som formand for Medborgerskabsrådet.

Vitus Jordan meldte sit kandidatur til formandsposten. Vitus blev enstemmigt valgt som formand for Medborgerskabsrådet. Referat Forvaltning: Byrådssekretariatet Møde vedr.: Referat af møde i Medborgerskabsrådet den 28. oktober 2015 Mødested: Det Gamle Rådhus Mødedato: 28-10-2015 Sendes til: Medborgerskabsrådet Deltagere

Læs mere

Invitation til Forårsmarked, Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011

Invitation til Forårsmarked, Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Invitation til Forårsmarked, Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Gdr. Finn Trane, Bøtø Ringvej 4, 4873 Marielyst Væggerløse Tlf.40419514 E-mail:trane@marienet.dk www.marielystkartoffelbod.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse

Undervisningsvejledning 0.-2. klasse Undervisningsvejledning 0.-2. klasse I forbindelse med den årlige trivselsdag har jeres skole tilmeldt sig Call me og Red Barnets kampagne Min skole Min ven. Det betyder, at hver klasse på skolen skal

Læs mere

BEDRE FAVRSKOV. Konkurrence for foreninger og fællesskaber, der fremmer energiforbedringer i kommunen. Aktivitetskatalog BEDRE FAVRSKOV

BEDRE FAVRSKOV. Konkurrence for foreninger og fællesskaber, der fremmer energiforbedringer i kommunen. Aktivitetskatalog BEDRE FAVRSKOV De l o g ta g e væ i B r m E DR Vi E ed i ko FAV 1 0 sæ t.0 n ku R S K t 20 0 0 k e r h e rre OV.00 r., nce n 0 k 15. ho ld n. r. p 000 svi Se s hvo åh øjk kr. o rda g an fol n i d t. en n de r. e Konkurrence

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Frivillighåndbog Pressehåndtering

Frivillighåndbog Pressehåndtering Frivillighåndbog Pressehåndtering Indhold Medierne... 3 Hvad må jeg udtale mig til medierne om?... 3 Hvornår og hvordan går jeg selv til medierne?... 3 Hvad skal jeg huske, når jeg skal interviewes?...

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 2014 1 Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje 214 Husk at læse retningslinjerne til Oplysningspuljen grundigt igennem inden I udfylder ansøgningsskemaet. Se dem her: cisu.dk/oplysningspulje. Ansøgningen

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Rapport fra Klasserumskulturudvalget:

Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Sankt Annæ Gymnasium September 2010 Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Baggrunden: Klasserumskulturudvalget blev nedsat som et ad hoc udvalg i skoleåret 2009/10 i forlængelse af en pædagogisk dag i

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG Rekruttering VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG JOBOPSLAG FRIVILLIGE Med et jobopslag gør I det tydeligt, at I søger bestyrelsesmedlemmer/frivillige. HVORFOR Formålet med denne øvelse er at udarbejde en slags jobopslag

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011

Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Invitation til Torvemarked og Julemarked på Marielyst Falster 2011 Gdr. Finn Trane, Bøtø Ringvej 4, 4873 Marielyst Væggerløse Tlf.40419514 E-mail:trane@marienet.dk www.marielystkartoffelbod.dk Marielyst

Læs mere

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011

22. december 2011. Sagsbehandler: John Jensen. Referat af møde i Lokalrådet i Holbæk den 15.december 2011 22. december 2011 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail:

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

Medieguide til lokalgrupper

Medieguide til lokalgrupper Medieguide til lokalgrupper Fortællingen om SOS Børnebyerne lever stærkest blandt jer frivillige. På de næste sider finder I tips og tricks til, hvordan I kan få lokalgruppens historier i de lokale medier.

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015

Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Referat, 3F Ungdomsudvalg d. 15.-17. Maj 2015 Deltagere: Toke, Daniel, Dennis O., Simona, Rasmus, Rikke, Dennis G., Amanda, Louise, Nikolaj, Kim, Bjørn, Tobias, Morten F., Morten E., Pernille, Lars og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

Startboligordningen. Idékatalog. Februar 2016

Startboligordningen. Idékatalog. Februar 2016 Startboligordningen Idékatalog Februar 2016 Indhold 1 Et idékatalog... 3 2 Den gode samarbejdsmodel... 4 3 Visitationsprocessen... 6 4 Aktiviteter med de unge... 8 5 Samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv...

Læs mere

Velkommen til Lillebror Lotteriet

Velkommen til Lillebror Lotteriet Velkommen til Lillebror Lotteriet Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteriet - siden 1926 Velkommen til vores Fif og Fakta katalog, hvor vi har samlet en masse inspiration til at komme godt i gang med salget

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning

REFERAT. Arbejdsmøde for gårdlaug. Torsdag den 12/11 2015 Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning REFERAT Arbejdsmøde for gårdlaug Klokken 17.00 19.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 1 - Brorsonsvej 13-35 Vidji Ingrid Lange Benthe Jørgensen Peter Madsen - afbud 2 -

Læs mere

Skriv en ansøgning og et cv til et konkret stillingsopslag

Skriv en ansøgning og et cv til et konkret stillingsopslag Skriv en ansøgning og et cv til et konkret stillingsopslag Kar råd riere giv nin g Mål og krav Det at skrive et cv og en ansøgning kan for nogle være en stor udfordring dels får du mange forskellige råd

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold FØR DU GÅR I GANG Hvad skal arven efter eventen være? Hvorfor vil I afholde en sportevent? Hvordan bringer I eventen sikkert i hus? Hvor skal eventen afholdes? Lever venue op til de internationale krav?

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

SUPERLET FORFATTERBESØG I 10 TRIN

SUPERLET FORFATTERBESØG I 10 TRIN SUPERLET FORFATTERBESØG I 10 TRIN TRIN 1. BOOK TID I KALENDEREN I GOD TID Afsæt en måned i din planlægning til et 4ugers forfatterforløb, der skal kulminere med et besøg af en forfatter. Mange vælger at

Læs mere

Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer?

Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer? Nyt fælles sundhedstelt på Folkemødet 2016 er det noget for jer? Folkemødet udtaler: Til Folkemødet 2016 vil vi igen gerne slå et slag for partnerskaber og tværgående samarbejder ud fra holdningen om,

Læs mere