INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE"

Transkript

1 INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

2 INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse af en række kommunale aktiviteter og de muligheder, der er for at inddrage BedreBolig som en del af dem. Når kommunen står overfor udvikling og planlægning af indsats målrettet boligejere for at energirenovere deres boliger, så er det godt at kende til alle de tilgængelige tilbud til boligejere, som kommunen kan indtænke i deres indsats. Derfor vil vi gerne inspirere til, hvordan BedreBolig-ordningen kan være et værktøj i den samlede indsats målrettet boligejere. Og hvordan BedreBolig kan medvirke til at inspirere boligejere til at komme i gang med energirenovering. Flere kommuner har allerede gennemført forskellige indsatser, de integrerer BedreBolig i deres allerede igangværende indsats, med mulighed for øget resultat i form af flere energirenoveringer. I beskrivelsen findes eksempler fra en række kommunerne. Eksemplerne er beskrevet, og der er givet forslag til, hvordan kan integreres med BedreBolig. De gennemførte aktiviteter målretter sig den første del af BedreBolig-ordningens tilbud, nemlig rådgivning og plan, dvs. screening af behov for energirenovering, valg af løsning og budget til banken. Indholdet i BedreBolig-rådgivning og BedreBolig-plan er således: BedreBolig-rådgivning: BedreBolig-rådgiveren tager en dialog med boligejeren i eget hus om, hvad boligejerens drøm er med huset og hvilke tiltag, der er relevante. BedreBolig-rådgivning kræver ikke noget efterfølgende skriftligt materiale. Rådgiveren skal følge guides til dialogen, og kan selv vurdere, om der er behov for en indsatsliste eller andet skriftligt materiale. BedreBolig plan: BedreBolig-rådgiveren følger rådgivningen op med en BedreBoligplan. Planen udarbejdes i web-værktøjet og præsenterer løsninger med beskrivelse, besparelse og økonomi. Planen er et godt udgangspunkt for optagelse af lån til gennemførelsen. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Fælles udbud i lokalområde med ens bebyggelser 4 Furesø: Sammen om Energimodernisering No cure No pay kommunen betaler, hvis der renoveres 5 Haderslev: GoEnergi Gratis energigennemgange og en ny forretningsmodel 6 Bornholm: BedreBolig Bornholm Erhvervsnetværk og Byfornyelses - tilskudsordning 7 Roskilde: Grøn Puls Sammen om (omkostningerne til) fælles BedreBolig-rådgiver 8 Morsø kommune Udbredelse via erhvervsnetværk (og samarbejde med nabokommuner) 9 Kommunen der har få ressourcer/faxe Brug af lokalt Task Force til udbredelse af BedreBolig 10 Odense kommune Bred informationsindsats til borgerne om BedreBolig 11 BedreBolig front-runner kommuner BedreBolig i landsbyer udenfor kollektiv forsyning 12 Landsbyaktiviter, Esbjerg og Frederikshavn 3

4 FÆLLES UDBUD I LOKALOMRÅDE MED ENS BEBYGGELSER Hvor: Furesø Navn: Sammen om energimodernisering Kommunens aktivitet Furesø har gennemført en indsats med ensartede bebyggelser med det formål at mange boligejere kan gå sammen om energirenovering. Målet er at sikre god rådgivning samt at få rabat på håndværkerarbejdet, fordi håndværkere får mange og ens opgaver i samme nærområde. Modellen er at en gruppe boligejere går sammen og finder en rådgiver. Han gennemgår udvalgte huse, og udarbejder ud fra det en liste over relevante indsatser i hustypen. Boligejerne tager nu beslutning, om de vil indhente fælles tilbud fra en entreprenør. Ønsker man det, skriver rådgiveren et udbudsmateriale, ligesom han hjælper boligejerne med at udvælge de bedste tilbud. Rådgiveren deltager også i en opgaveoverdragelse til entreprenøren for det enkelte hus. Der er beskrevet en variant af konceptet som Sammen om BedreBolig. Konceptet adskiller sig fra pilotprojektet ved, at alle boligejere tilbydes en BedreBolig-plan. Det vil dog være muligt at aftale med rådgiveren, at han kun laver BedreBolig-planer i et udvalg af husene, mens resten får BedreBolig-rådgivning dvs. gennemgang og dialog i huset, men ingen efterfølgende plan. Rådgiveren tager så informationerne med i den samlede vurdering af indsatser i alle husene. Den sidste model er under afprøvning. Konceptet har god mening, fordi man får dybere rådgivning ind over mange boliger. Det er imidlertid svært at overbevise så mange om at renovere på samme tid. Der skal genereres nogle gode cases, som viser, at der er penge at spare, og at processen kører let. Dette afprøves i øjeblikket i Ballerup og Furesø. 4

5 NO CURE NO PAY KOMMUNEN BETALER, HVIS DER RENOVERES Hvor: Haderslev Projektnavn: GoEnergi Kommunens aktivitet Haderslev Kommune arbejder under overskriften Go Energi med et koncept, hvor man ønsker at fremme energirenovering gennem energitjek og derefter opfølgning af den enkelte husstand. Kommunen betaler en aktør, som aflønnes efter antal dokumenterede energirenoveringer. Aktøren står for rekruttering af boligejere, gennemgange af husene, opfølgning på om de gør noget og afrapportering. Kommunen kan supplere dette arbejde med kommunikationsinitiativer. Aktøren er ikke BedreBolig-rådgiver, og der tilbydes ikke BedreBolig-planer eller rådgivning. Den plan, boligejeren modtager, er en kort indsatsplan for huset. Aktøren laver en screening af potentialet med en udvælgelse af lokalområder, hvor energiforbruget vurderes at være højt. I disse områder udsendes materiale til boligejerne med mulighed for at bruge en elektronisk energiberegner. De husstande, der bruger beregneren, og som viser sig at have et højt potentiale, tilbydes en gennemgang af deres hus. Ordningen vælger således ud i målgruppen, hvorfor det ikke er alle, der får et tilbud om en gennemgang. BedreBolig kan tilbydes gennem andre kanaler end Go Energi, primært gennem pressen og en række aktører med kommune og finansieringsinstitutioner som udgangspunkt. BedreBolig kan være et parallelt koncept til Go Energi, idet BedreBolig tilbydes alle borgere. BedreBolig kan desuden tilbydes boligejere, der har brug for en anerkendt rapport til ansøgning om lån. BedreBolig kan levere dette. For at denne mulighed skal komme i spil, skal BedreBolig tilbydes som en mulighed i Go Energi projektet. De fleste vil nok foretrække Go Energi gennemgangen, da den, i modsætning til BedreBolig, er gratis for boligejeren. Endelig kan BedreBolig-rådgivning være en del af Go Energi energigennemgangene, hvis aktøren uddanner sine rådgivere som BedreBolig-rådgivere. Go Energi og HusetsEnergi (ScanEnergi) svarer stort set til hinanden, hvorfor samme model for samkøring med BedreBolig kan bruges. Begge koncepter arbejder med, at kommunen betaler gennemgangen, dvs. boligejeren får en gratis energigennemgang. Hermed fremmer man ikke bevidstheden hos borgerne om, at rådgivning koster penge, men at de er godt givet ud. 5

6 GRATIS ENERGIGENNEMGANGE OG EN NY FORRETNINGSMODEL Hvor: Bornholm Navn: BedreBolig Bornholm Partnerskabets aktivitet Bornholm Regionskommune og Business Center Bornholm har gennemført et koncept med korte energivejledninger hos 600 boligejere. Desuden er ca. 60 boliger gennemgået grundigere tilsvarende BedreBolig. Begge gennemgange har givet gode resultater. Evalueringen viser, at 50 % gennemfører energirenovering. De korte energivejledninger resulterede i en investering hos hver anden boligejer på kr., og de grundigere gennemgange resulterede i en investering på kr. hos hver anden boligejer. Gennemgangene er tilbudt gratis. Boligejerne er rekruttereret via presse og udsendte invitationer. De korte energivejledninger består af en dialogbaseret gennemgang af huset sammen med boligejeren. På vej ud af døren udskrives en indsatsliste til boligejeren. Boligejeren henvises til en liste over håndværkere, der er kvalificerede til at gennemføre energirenoveringer. Herefter agerer boligejeren selv. Der er nu etableret et en interessefinansieret ordning BedreBolig Bornholm, som sikrer, at der også fremadrettet kan tilbydes gratis energivejledning. Forretningsmodellen består i, at alle parter får omsætning ud af det. Partnerne er kommunen, banker, Østkraft og håndværkerne. Kommunen får ca kr. ind via skat pr kr. investeret, idet der skabes 1,85 jobs pr 1. mill. Kr. investeret, svarende til investeringen fra 20 tjek. Håndværkerne bliver udførende. Forsyningen får adgang til flere kwh besparelser. Bankerne får øget långivning. Ved at dele udgiften til energivejledningerne mellem parterne får alle business ud af ordningen. Indtil videre har 31 lokale virksomheder og et forsyningsselskab bidraget økonomisk, så ordningen kan fortsætte. Bornholmske banker anvender ordningens materialer, og Bornholms Regionskommune, der er tovholder for ordningen, arbejder for at kunne bidrage økonomisk til ordningen fra BedreBolig kan synliggøres gennem de samme kanaler, som energivejledningerne hidtil er tilbudt igennem. BedreBoligs tilgang via en række aktører passer godt med konceptet, lige som konceptet tilbydes alle interesserede. BedreBolig-planen tilbydes som en del af konceptet til de boligejere, der selv vil betale merprisen, fordi de har brug for planen til banken. De korte tjek kan udføres af BedreBolig-rådgivere som BedreBolig-rådgivning, dog uden plan, idet man i stedet laver en indsatsliste. Evalueringen viser, at boligejerne reagerer på den korte gennemgang. Den grundigere BedreBolig- plan genererer en lidt større energirenovering, men er også væsentlig dyrere at tilbyde. BedreBolig-rådgivning med en indsatsliste giver derfor god mening som den korte gennemgang. 6

7 ERHVERVSNETVÆRK OG BYFORNYELSES - TILSKUDSORDNING Hvor: Roskilde Navn: Grøn Puls Partnerskabets aktiviteter Roskilde Kommune er sammen med erhvervsforum Roskilde, det lokale forsyningsselskab og lige om lidt også Boligselskabet Sjælland tilsammen partnerskabet Grøn Puls. Grøn Puls samarbejder blandt andet om udbredelsen af BedreBolig i Roskilde. Grøn Puls er et erhvervsnetværk med håndværkere, rådgivere, energivejledere, BedreBolig-rådgivere og energimærkekonsulenter. Grøn Puls har arbejdet med at fremme energirenovering af private boliger ved at tilbyde gratis energitjek af private boliger. Tjekkene udføres af netværkets håndværkere mod en betaling fra Roskilde Forsyning eller erhvervsforum Roskilde på ca kr. Senest afprøves en egenbetaling fra borgerne på 200 kr. En del håndværkere har efterfølgende efterspurgt yderligere indsats, og der er afsat midler i 2015 rettet mod at fortsætte denne del af indsatsen. Grøn Puls har opfordret netværksdeltagerne til at uddanne sig til BedreBolig-rådgivere. 10 tog mod opfordringen, heraf gennemførte fem. Kun to har søgt om godkendelse. Heraf er den ene håndværker. Grøn Puls har gennemført flere aktiviteter som messer og informationsmøder, hvor håndværkerne har deltaget, for herigennem at kunne informere boligejere og selv få opgaver fra disse. Roskilde Kommune har ansøgt om midler fra MBBL s byfornyelsesmidler til gennemførelse af energirenoveringer af private boliger. Kommunen skal doble ministeriets midler op. Boligejeren kan modtage 25 % tilskud til energirenovering dog max kr. Renoveringerne skal tage udgangspunkt i rentable indsatser foreslået i et energimærke. Ovenstående er opstartet med BedreBolig-gennemgang af 4 boliger, som både har fået en BedreBolig-plan og en energimærkning. BedreBolig er allerede godt inddraget i aktiviteterne. Der er uddannet BedreBoligrådgivere, som er synliggjort via diverse events, og der er brugt BedreBolig-planer i byfornyelses-projektet. Skal BedreBolig integreres omkostningseffektivt i aktiviteter omkring byfornyelsesmidlerne, skal der gives mulighed for, at energibesparede tiltag i BedreBolig-planer på linje med energimærkerne kan være udgangspunkt for at give tilskud. Byfornyelsesprojektet har den udfordring, at de støttede aktiviteter skal tage udgangspunkt i et energimærke. Det betyder, at BedreBolig-planen et stykke hen ad vejen bliver dobbelt konfekt. Løsningen på dette kan være den overordnede, at ministerierne tillader, at man tager udgangspunkt i BedreBolig-planer. På den korte bane kan en anden løsning være, at projektet tilbyder BedreBolig- planer (eller BedreBolig-rådgivning) til boligejere, der allerede har et energimærke, for herved at aktivere energimærket gennem en dialog om boligejerens ønsker. 7

8 SAMMEN OM (OMKOSTNINGERNE TIL) FÆLLES BEDREBOLIG-RÅDGIVER Hvor: Morsø Navn: BedreBolig Kommunernes aktiviteter Morsø Kommune har i samarbejde med en rådgiver gennemført 600 energitjek af private boliger. De fleste tjek var gratis, men i en periode har rådgiveren også tilbudt tjek til kr. og med hjælp til at indhente et kwh tilskud fra et forsyningsselskab efter gennemført energirenovering. Rådgiveren vurderer en succesrate (boligejere der har energirenoveret efter energitjek) for de gratis energitjek på 30 %, mens den er højere for de brugerbetalte. Kommune har efterfølgende taget udgangspunkt i BedreBolig. Man opfordrede lokale håndværkere og rådgivere til at tage BedreBolig uddannelsen. Det gjorde 6 stk, 5 håndværkere og den føromtalte rådgiver. Herefter har kommunen indkaldt til et aktørmøde for rådgivere, håndværkere, banker, forsyningsselskaber og ejendomsmæglere. Aktørerne satte sig selv sammen efter aktørmødet, hvor man dannede et netværk mellem håndværkerne, rådgiveren, 3 banker og et forsyningsselskab. Aftalen er, at man fælles promoverer BedreBolig, og at man betaler BedreBolig-planer for boligejere, der efterfølgende køber opgaver hos håndværkerne tilsluttet netværket. Den ene rådgiver udarbejder alle BedreBolig-planer. Håndværkere, banker og forsyningsselskab betaler i fællesskab BedreBolig-planerne. Rådgiveren i projektet er en ildsjæl, som gennem sit engagement har drevet netværket frem til en fælles aftale. 8

9 UDBREDELSE VIA ERHVERVSNETVÆRK (OG SAMARBEJDE MED NABOKOMMUNER) Hvor: Faxe Navn: BedreBolig og For enden af vejen Kommunernes aktiviteter Faxe kommune har gennem flere år samarbejdet med Stevns, Køge, Solrød og Greve kommuner om en indsats for energirenovering af private boliger. Der er gennemført aktiviteter i forhold til fremme af håndværker efteruddannelse og aktørmøder om BedreBolig. Faxe har selv afholdt For enden af vejen arrangementer, samt givet boligejerne tilbud om Energitjek til halv pris (1.500 kr.). Faxe har et privat drevet erhvervsnetværk: Business Faxe, som man prøver at inddrage i samarbejdet hvor det er relevant. Faxe har afholdt indledende aktørmøder om BedreBolig i samarbejde med nabo kommunerne. Desuden er den sidste del af de gennemførte Energitjek til halv pris gennemført som BedreBolig planer efter initiativ fra den valgte rådgiver. Business Faxe har afholdt et netværksmøde for håndværkere om BedreBolig. Det er håbet, at Business Faxe vil tage flere initiativer i forhold til BedreBolig. Skal aktiviteterne køre videre, skal kommunen og Business Faxe arbejde målrettet sammen. Initiativerne indtil nu bunder i det fælles kommunesamarbejde og de aktiviteter der har kunnet gennemføres med hjælp fra Rejseholdet. 9

10 BRUG AF LOKALT TASK FORCE TIL UDBREDELSE AF BEDREBOLIG Hvor: Odense Navn: BedreBolig i Odense Lokal task force på tværs af aktører Odense kommune har gennem de seneste 3 år gennemført flere aktiviteter målrettet den private boligejer med henblik på energioptimering. Kommunen har gennemført efteruddannelse af håndværksmestre vedrørende energirådgivning og salg. Med udgangspunkt i dialogen med håndværksmestre er der iværksat aktiviteter målrettet de private boligejere. BedreBolig er blevet integreret i disse aktiviteter. Flere håndværksmestre har valgt at blive BedreBolig-rådgivere. Og aktiviteter rettet mod den private boligejer tager nu udgangspunkt i BedreBolig. Man har brugt en række aktiviteter tilsvarende de andre front-runner kommuner (se næste side), men har samtidig etableret en fælles Task Force for alle interessenter i området. Etablering af Task Force Odense startede arbejdet med at afholde et aktørmøde for alle relevante aktører: Banker/realkredit, forsyningsselskaber, ejendomsmæglere, håndværkere og BedreBolig rådgivere. Man havde fra starten en dagsorden om at etablere en Task Force, hvis aktørerne var interesserede. Det var de. Kommunen har derfor ageret facilitator for indkaldelse til møder i den fortsatte Task Force. I Task Forcen har aktørerne besluttet, hvilke aktiviteter man ville sætte i gang sammen f.eks. bemanding af udstillingsstand i Tarup Centeret og flere andre udstillinger samt afholdelse af oplæg for fx grundejerforeninger mv. Task Forcen har også inspireret hinanden til at gennemføre aktiviteter, ligesom den giver mulighed for at lave aftaler på tværs af aktørgrupper f.eks. mellem håndværker og BedreBolig rådgiver eller bank og rådgiver. Fx har man tilbudt gratis BedreBoligplaner til flere bankmedarbejdere, hvor omkostningen er afholdt af kommunen og BedreBolig-rådgiveren i fællesskab. Det har givet bankmedarbejderne langt større forståelse for værdien af en BedreBojlig-plan. Der har været afholdt workshop for unge boligejere, for at afdække ideer til, hvordan man når disse mv. Det er kommunens erfaring, at Task Forcen har haft stor betydning for implementeringen af BedreBolig, og at en forudsætning for dette har været, at kommunen har ageret tovholder samtidig med, at der i Task Forcen har været nogle aktive deltagere med henblik på gensidig inspiration og en fælles arbejdsindsats. 10

11 BRED INFORMATIONSINDSATS TIL BORGERNE OM BEDREBOLIG Hvor: Fredensborg, Høje-Taastrup, Esbjerg, Skanderborg og Næstved Navn: BedreBolig Kommunernes aktiviteter En række kommuner har valgt at gennemføre en række koordinerede aktiviteter, som alle har Bedre Bolig som omdrejningspunkt. Aktiviteterne har bl.a. været: BedreBolig-rådgivere: Kommunerne har udbredt muligheden for at uddanne sig som BedreBolig- rådgiver primært gennem møder afholdt for rådgivere og håndværkere. I dag findes ca. 250 uddannede BedreBolig-rådgivere fordelt over hele landet. Der BedreBolig-rådgivere i næsten alle kommuner. Der er således ikke aktuelt behov for, at kommunerne iværksætter aktiviteter mhp at få uddannet flere BedreBolig-rådgivere. Andre aktører: Der er tilsvarende gennemført informationsmøder på tværs af brancherne: Forsyningsselskaber, bank/realkredit, ejendomsmæglere og rådgivere. Formålet med disse møder har været at oplyse aktørerne om BedreBolig og gøre dem interesserede i at udbrede konceptet med udgangspunkt i deres egen interesse i at boligejerne energirenoverer. Flere steder er der fulgt op med møder for udvalgte aktørgrupper, eller med præsentation helt ude ved bankfilialerne. Synliggørelse af energirenovering og BedreBolig: Kommunerne har gennemført en række aktiviteter overfor boligejerne, alene og i samarbejde med interesserede aktører. Det gælder For enden af vejen arrangementer i landsbyer og grundejerforeninger, informationsmøder ofte med deltagelse af små stande med BedreBolig rådgivere og andre aktører, messer m.m. Pressen er brugt flittigt med pressemeddelelser for de mange aktiviteter. Flere kommuner har også haft gode cases i pressen. Esbjerg har samtidig lavet små case videoer. Tilskud til BedreBolig-planer: Nogle kommuner har givet tilskud til boligejere, der har fået udarbejdet en BedreBolig-plan. Tilskuddet har været administreret fra kommunerne, så det kan ydes uafhængigt af hvilken BedreBolig-rådgiver der bruges. Tilskuddene har ligget i størrelsesordenen kr. Nogle kommuner har tilbudt yderligere kr. ved dokumentation af at boligejeren har gennemført forslagene fra BedreBolig-planen efterfølgende. Tilskudsordningerne har ikke været kombineret med indsatser fra andre aktører. Succesraten for genererede BedreBolig-planer er lav. Denne erfaring skal dog kobles med erfaringer i bl.a. Næstved, Ringkøbing, Bornholm, Sønderborg og Morsø, hvor man har gennemført mange energirådgivninger, og altså haft større rekrutteringssucces. Det skyldes formentlig, at man enten har haft en BedreBolig-rådgiver, som har været meget aktiv fsva implementering, opfølgning og salg eller, at kommunen har fungeret som aktiv tovholder og inspirator. En forudsætning for succes er BedreBolig-rådgivernes evne og vilje til at sælge ordningen. De bærer en stor del af de velfungerende samarbejder. At styrke BedreBolig-rådgivernes salgskompetencer og engagement kan være et væsentligt fokusområde for en fremtidig kommunal indsats. 11

12 BEDREBOLIG I LANDSBYER UDENFOR KOLLEKTIV FORSYNING Hvor: Esbjerg og Frederikshavn Navn: BedreBolig Aktiviteter i Esbjerg kommune har markedsført BedreBolig-ordningen i to landsbyer i Der er gennemført informationsaften for olie- og gasfyrsejere, borgermøder, åbent hus arrangementer hos private boligejere og deltaget på energimesser og energidage med udstilling og foredrag. BedreBolig-rådgiverne har i begge landsbyindsatser deltaget ved møder mv., præsenteret ordningen og fortalt, hvad man som boligejer får ud af en BedreBoligplan. Ligesom der er uddelt materiale om tilskudsmuligheder og liste over BedreBoligrådgivere i kommunen. På de fleste arrangementer har BedreBolig-rådgiveren haft en stand sammen med kommunens repræsentant. Til en af energimesserne er der gennemført en konkurrence, hvor man kunne vinde en gratis BedreBolig-plan. Forud for arrangementerne er der udsendt information med omtale af BedreBolig-ordningen. Aktiviteter i Frederikshavn Kommune har gennemført aktiviteter i foreløbigt tre landsbyer. Der er gennemført borgermøder med deltagelse af håndværkere og BedreBolig-rådgivere, som har fortalt om BedreBolig-ordningen, og hvad boligejerne får ud af at bruge en BedreB olig-rådgiver. På møderne var der mulighed for dialog mellem boligejere, BedreBolig-rådgivere og håndværkere. Desuden har der deltaget pengeinstitutter og lokalpolitikere i møderne. Et formål har udover salg af BedreBoligplaner været at styrke relationer og netværk. Der er samarbejdet med lokale idrætsforeninger og borgerforeninger omkring omdeling af materiale og afholdelse af borgermøderne. Ud af 50 fremmødt på borgermøde er der udarbejdet 15 BedreBolig-planer. Frederikshavn Kommune planlægger yderligere tiltag i Med fokus på alliancer mellem pengeinstitutter, BedreBolig-rådgivere, forsyningsselskaber, håndværkere og ejendomsmæglere, herunder fokus på at tilføre pengeinstitutternes medarbejdere større viden om energirenoveringens begreber inkl. BedreBolig. Desuden forsøges en målrettet baseret isoleringskampagne rettet mod boligejere, et samspil mellem en internetbaseret bank og lokale isolationsvirksomheder, der tilbyder isolationslån til 0,-kr. i rente. I efteråret 2015 planlægges kampagne målrettet kommunens 3 større byer. Landsbyindsatsen giver mulighed for at koncentrere sig om fx områder udenfor kollektiv forsyning, hvor varmeforsyningen er et fælles interesseområde. Erfaringen er, at netværksdannelse og dialog mellem og med de forskellige aktørgrupper på møderne er meget væsentlig. At dialogen mellem boligejer, BedreBolig-rådgiver og håndværkere kan ske direkte på møderne åbner mulighed for straks på mødet at beslutte sig for, om man vil have lavet en BedreBolig-plan. Desuden giver samarbejdet med lokale foreninger fx idrætsforeninger - om omdeling af materiale og afholdelse af møde stor velvilje hos områdets borgere. 12

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

november 2015 Drejebog for åbent hus

november 2015 Drejebog for åbent hus november 2015 Drejebog for åbent hus 1 Forord Denne drejebog er udarbejdet CLEAN Grøn erhvervsvækst på bestilling af Region Syddanmark. Drejebogen er udarbejdet med baggrund i opdrag fra Region Syddanmark

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune

Morsø Kommune. Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune Morsø Kommune Niels Pedersen Klima og energikoordinator Morsø Kommune En fælles indsats inddragelse af interessenter Morsø Kommune Før bedre Bolig på Mors Inddragelse af interessenter i Morsø Kommune.

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ELFORSK WORKSHOP ENERGIRÅDGIVER, HVILKE VIRKEMIDLER SKAL DU BRUGE? KOLDING 16 NOVEMBER PROFESSOR KIRSTEN GRAM- HANSSEN Hvad jeg vil sige

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Energiforbedringer i eksisterende bygninger

Energiforbedringer i eksisterende bygninger Energiforbedringer i eksisterende bygninger Elselskabernes indsats - Muligheder og barrierer Bygge- og Anlægssektorens miljøklub Fyn 24. Maj 2007 Konsulent Dorte Lindholm Dansk Energi Indhold Energispareaftalen

Læs mere

BedreBolig-ordningen i forhold til andre energispareaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune

BedreBolig-ordningen i forhold til andre energispareaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune BedreBolig-ordningen i forhold til andre energispareaktiviteter i Høje-Taastrup Kommune Steen Olesen Rejseholdet for BedreBolig (Energistyrelsen) & Klimakonsulent (Høje-Taastrup Kommune) En kommunes fokus

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Sammen om BedreBolig

Sammen om BedreBolig Sammen om BedreBolig Janus Hendrichsen EnergiTjenesten København Energimærkekonsulent, BedreBolig-rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger, institutioner, mm. jh@energitjenesten.dk www.energitjenesten.dk

Læs mere

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger

Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Energirenovering som løftestang for vækst og modernisering af de danske boliger Erfaringer fra CLEAN Grøn Erhvervsvækst Projektchef Lotte Lindgaard Andersen BedreBolig konference 23. nov. 2015 AGENDA 1.

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

SEKS CASES FRA DANSKE KOMMUNER

SEKS CASES FRA DANSKE KOMMUNER SEKS CASES FRA DANSKE KOMMUNER 1 KONTAKT Tommy Olsen, Fagkonsulent, Gate 21 tommy.olsen@gate21.dk Signe Poulsen, Projektleder, Gate 21 signe.poulsen@gate21.dk BedreBolig/Energistyrelsen info@bedrebolig.dk

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 18. januar 2013 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde, egon.gaarde@gmail.com Hans Bertelsen,

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013

Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Center for Teknik & Miljø, oktober 2013 Status for klima- og energihandleplan i Faxe Kommune 2010-2013 Byrådet vedtog 23. august 2012 en klima- og energihandleplan for Faxe Kommune 2010-2020. Handleplanen

Læs mere

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse. Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse Steen Olesen, klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune CASE: Energieffektivisering i Kommunale bygninger og enfamiliehuse

Læs mere

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Mødested Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 26.02.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber,

Læs mere

Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune. Steen Olesen, klimakonsulent

Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune. Steen Olesen, klimakonsulent Erfaringer med borgerinddragelse i Høje-Taastrup Kommune Steen Olesen, klimakonsulent Høje-Taastrup Kommune Klimakommune med forpligtelse til at reducere CO 2 - udledning Klimaplan 2009-2013 (realiseret

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Sammen om BedreBolig. Individuel energirenovering i fællesskab. Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Individuel energirenovering i fællesskab Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0. Sammen om BedreBolig Hos en BedreBoligrådgiver kan man købe kvalificeret rådgivning

Læs mere

Referat fra 1. møde den 4. december 2013

Referat fra 1. møde den 4. december 2013 BedreBolig Opstartsmøde for de 9 første kommuner 04. december2013 J.nr. Ref.XNE Side 1 Referat fra 1. møde den 4. december 2013 Formål med mødet: Præsentation, drøftelse og igangsættelse af projekt til

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

HELHEDSORIENTERET OG TOTALØKONOMISK ENERGIVEJLEDNING BASERET PÅ DIALOG ER NØGLEN TIL ENERGIRENOVERINGER VED PRIVATE BOLIGER

HELHEDSORIENTERET OG TOTALØKONOMISK ENERGIVEJLEDNING BASERET PÅ DIALOG ER NØGLEN TIL ENERGIRENOVERINGER VED PRIVATE BOLIGER HELHEDSORIENTERET OG TOTALØKONOMISK ENERGIVEJLEDNING BASERET PÅ DIALOG ER NØGLEN TIL ENERGIRENOVERINGER VED PRIVATE BOLIGER Omfattende demonstrationsprojekt dokumenterer, at helhedsorienteret og totaløkonomisk

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. april

Opsamling på konferencen den 4. april Kære alle Oven på den gode dag i Vejle den 4. april med både konference og repræsentantskabsmøde vil jeg her i nyhedsbrevet forsøge at samle op på de overordnede aktiviteter i Uddannelsesbenchmark, hvor

Læs mere

Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer

Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Steen Olesen, klimakonsulent. Gate21 26.03.2014 Pilotudrulning Erfaringer og Udfordringer Nr. 1 Det skal være enkelt og rentabelt at energimodernisere, men sådan

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Organisation/

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: 15-09-2014 Sted: Afd. i Sønderborg Referent: Michael Hecky Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagere Helle G. Lauridsen, Sabine Thiesen, Henrik Pazdecki, Finn B. Jacobsen, Jan Kleemann, Michael Hecky, Claus Brodersen, Dieter Jessen, Jakob Ørebro. 1 Bemærkninger

Læs mere

Rådgivning en genvej til energirenovering

Rådgivning en genvej til energirenovering Rådgivning en genvej til energirenovering Nyborg Strand 23.11.2015: BedreBolig og effektiv energirenovering Steen Olesen, klimakonsulent, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs klima og energiarbejde

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET

LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET LANDSBYENS ENERGI - HALKÆR OG HOLTET Projektbeskrivelse I Aalborg Kommune er Landsbyens Energi et pilotprojekt, hvor beboerne i to landsbyer uden for kollektiv forsyning, Halkær og Holtet, tilbydes en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Grøn Puls - status pr. oktober 2016

Grøn Puls - status pr. oktober 2016 Sekretariatet for By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Grøn Puls - status pr. oktober 2016 25. oktober

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri

Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri Effekt af energivejledninger resultater fra Grønt Byggeri Udarbejdet af LB Analyse for Grønt Byggeri Marts 2015 Indhold 1 Indledning... 3 2 Energivejledningerne i Grønt Byggeri... 6 3 Analyse af effekten

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice

Opfølgningsredegørelse på kvalitetskontrakt for Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetskontrakt Haderslev Kommune Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 15. marts Sagsident: 10/130 Sagsbehandler: Teis

Læs mere

Frivillighed, fællesskab og samskabelse

Frivillighed, fællesskab og samskabelse Frivillighed, og samskabelse Politik for den indsats Forord Vision Den indsats i Kommune er et vigtigt bidrag i den samlede indsats, fordi den har afgørende betydning for den enkelte borgers oplevelse

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort

Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag. Giv racismen det røde kort 43547_Rødtkort2010.indd 1 2/3/10 3:04 PM Arena Spartacus Et tilbud etableret af Player Social Responsibility, Spillerforeningens socialt ansvarlige tiltag Giv racismen det røde kort 2 Projektets baggrund

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret.

Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Parcelforeningen TOFTHOLM Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i kulturhuset Skovlunde Syd-centeret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år

Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år 23. juli 2012 Ro om ejendomsværdibeskatningen men boligejernes gevinst er blevet udhulet de senere år Politisk set er der givet håndslag på, at ejendomsværdiskatten fastholdes i forhold til gældende lovgivning

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/12 16-01-2012

Læs mere

Frivillignyt, uge 14, 2016

Frivillignyt, uge 14, 2016 Frivillignyt, uge 14, 2016 Ladywalk MOTION. Som nævnt i Impuls nr. 1 foregår årets Ladywalk den 30. maj kl. 18.30 i byerne Agger, Frederikshavn, Haderslev, København (Amager), Nakskov, Odense, Rønne, Skælskør,

Læs mere

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4

Referat. Assens Kunstråd. Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00. Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Referat Forum Assens Kunstråd Tid Tirsdag 11. september kl. 15.00-17.00 Sted Assens Rådhus, mødelokale 4 Deltager Jørgen Svenstrup, Elisabeth Rask, Anne Bjørn, Oluf Lund, Peter Tybjerg, Peter Nielsen,

Læs mere

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014

TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 TEKNIQ-råd Sjælland Handlingsplan 2014 Handlingsplanen tager udgangspunkt i de to primære opgaver for TEKNIQ-rådene: Politisk interessevaretagelse og synlighed via pressekontakt til lokale og regionale

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Kort projektbeskrivelse:

Kort projektbeskrivelse: Kort projektbeskrivelse: 10.- klassecentret i Holbæk Kommune har udarbejdet et digitalt uddannelsesparathedsvurderingsredskab, uddannelsesparat.dk. Redskabet ønskes nu afprøvet på alle kommunens udskolingsskoler,

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet 7. marts 2016 Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet'

Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' Tale ved SFI s konference 'På kanten af boligmarkedet' 17. november 2011 At have en bolig i et godt og trygt miljø vil jeg tro er en selvfølge for de fleste af os, der er her i dag. Men det er det ikke

Læs mere

Vivaldi. Furesø LBR 2013. Rapport 3. Kvartal

Vivaldi. Furesø LBR 2013. Rapport 3. Kvartal Vivaldi Furesø LBR 2013 Rapport 3. Kvartal Generelt Projektet forløber generelt som planlagt med den forventede progression indenfor alle projektets aktivitetsområder, dog med en forskel mellem virksomhedernes

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015

Trafiksikkerhedsråd. 26. Februar 2015 Trafiksikkerhedsråd 26. Februar 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra mødet d. 27. november 2014 3. Opfølgning a) Trafiksikkerhedsplan - Status b) Trafikplan Skærbæk

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012

RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 RAPPORT OM MILJØ- OG SAMFUNDSANSVAR 2012 INDHOLD CSR XL-BYG CF Gruppen - året der gik... 3 XL-BYG CF Gruppen - vi passer på miljø og klima... 4 XL-BYG CF Gruppen - vi har omtanke for og tager hensyn til

Læs mere

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg

Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

P&U, Søren Start primo 2015 - ultimo 2015

P&U, Søren Start primo 2015 - ultimo 2015 Sekretariatet for By, Kultur og Miljø Sagsnr. 258452 Brevid. 2145917 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk NOTAT: Klimaplan - status pr. september 2015 10. september 2015 Handling Ansvarlig

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere