Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1"

Transkript

1 Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium β-version 2.1 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formalia... 3 Forside... 3 Omfang... 3 Sidenummerering... 3 Sprog... 3 Computerindstillinger... 3 Opgavens Indhold... 4 Indholdsfortegnelse... 4 Afsnit... 4 Engelsk abstract... 4 Indledning... 5 Hovedafsnit... 5 Konklusion... 5 Noter... 5 Citater... 6 Forkortelser... 6 Litteraturliste... 6 Bøger... 6 Artikler fra aviser og tidsskrifter... 7 Internetkilder... 7 Andet materiale (CD,DVD, interview mv.)... 7 Bilag... 7 Opgave eller problemformulering... 7 Taksonomiske niveauer... 8 Beskrivelse... 8 Karakteristik... 8 Referat... 9 Redegørelse... 9 Databehandling... 9 Teorianvendelse... 9 Analyse... 9 Undersøgelse... 9 Sammenligning... 9 Diskussion Vurdering Perspektivering Problemstillinger De tre hovedområder og deres særheder Det naturvidenskabelige område Det humanistiske område Det samfundsvidenskabelige område Informationssøgning Materialekritik Simpel model til materialekritik Opgavetyper Projektrapport Dansk historieopgaven Samfundsfagsrapport Naturvidenskabelig rapport Studieretningsopgave/projekt Synopsis Oversigt over krav til forskellige opgavetyper Indledning Når du skriver opgaver, er det meget vigtigt, at du sørger for dit budskab når læseren. Det er jo det, der er 2

3 formålet med at skrive den. Det lykkes langt bedre, hvis du stiller din besvarelse overskueligt op. Det allervigtigste i den forbindelse er, at der er konsekvens i layout og metode igennem hele opgaven. Det vil sige, at du ikke skal blande forskellige metoder og opsætninger sammen. Dette lille hæfte er tænkt som et sted, som du kan slå op i, når du skal skrive større skriftlige opgaver. Heri gennemgår vi kravene til opbygning og indhold. Hæftet er blevet til i samarbejde med faglærerne og gælder derfor som rettesnor for større skriftlige opgaver på Fjerritslev Gymnasium. Formalia Forside Forsiden skal indeholde følgende oplysninger: Dit navn/jeres navne og klasse/hold Fag og niveau Opgavens titel Vejleder(e)s navn(e) Skole og år Du skal være opmærksom på at ved nogle opgavetyper, vil du få udleveret en forside med fortrykte oplysninger på. Det gælder Studieretningsprojektet i 3g og 3g AT-synopsis. Det er derfor ikke nødvendigt, at du laver din egen forside. Skulle du vælge at gøre det alligevel, skal den indsættes efter den fortrykte side. Den må ikke erstatte den fortrykte. Omfang Kravet til omfanget af opgaven afhænger naturligvis af opgavetypen, men du skal være opmærksom på, at indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, illustrationer, grafer, litteraturliste, abstract (resumé på engelsk) og bilag ikke tæller med. Sidenummerering Alle sider med undtagelse af forside og indholdsfortegnelse skal nummereres. Husk at anføre sidenumre i indholdsfortegnelsen. Sprog Da sproget i opgaven indgår i bedømmelsen, er det selvfølgelig vigtigt, at opgaven er så fejlfri som muligt. Det gælder både stavning og sætningsopbygning. Det er derfor en god idé, at du arbejder meget med den sproglige formulering. I de fleste tilfælde skader det heller ikke, at du bruger hjælpeværktøjerne i dit tekstbehandlingssystem. Det er også en god idé at lade en anden læse opgaven. Husk at målgruppen er en ganske almindelig velorienteret læser med samme faglige baggrund som dig selv. Så lad være med at skrive for banalt eller for indforstået. Computerindstillinger Margen Et pænt tekstformat er at lade ca. 2 cm være blanke øverst og nederst på siden. Hold en venstremargen på mindst ca. 3 cm og en højremargen på omkring 2 cm. Linjeafstand I de fleste tilfælde bør man benytte 1½ linjeafstand. Hertil passer det med anslag pr linje. Det giver en letlæst side, der ser harmonisk ud. Afsnit Begynd nyt afsnit på samme måde gennem hele opgaven. Man kan enten starte helt til venstre og holde fast venstremargen gerne med en tom linje imellem afsnittene, men det bedste er at begynde nyt afsnit nogle enheder inde på linjen. Der er frit valg mellem disse to metoder, men hold dig til den ene. 3

4 Understregninger Undlad overdreven brug af understregninger. Understregning bruges til at fremhæve bestemte ord, men gentagen anvendelse vil svække virkningen. Skrifttyper og størrelse Undlad mange skrifttyper. Det virker let forvirrende, og man bør vælge en eller to typer og holde fast ved dem. Den normale størrelse på teksttype vil være 10 eller 12. For stor skrift er klodset, og man snyder ikke læseren til at tro, at man har skrevet mere af den grund! Vær konsekvent Det er vigtigt at benytte samme tekstformat, altså samme sideopsætning og skrifttyper, gennem hele opgaven. Opgavens indhold Indholdsfortegnelse På den første side efter forsiden skal der være en indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelsen er en oversigt over opgavens forskellige dele og afsnit og kunne f.eks. se sådan ud: Abstract (lige efter forsiden) Indledning Hovedafsnit (med underafsnit og evt. delkonklusioner) Konklusion Noter (nogle fag foretrækker noter og kildehenvisninger i teksten eller/og på sidefoden) Litteratur- og kildefortegnelse Evt. bilag Husk at sidenummer og overskrifter skal svare præcis til sider og overskrifter inde i opgaven. Afsnit En typisk opgave består af: Indledning Hovedafsnit (typisk med flere afsnit) Konklusion Perspektivering (i mange tilfælde) Engelsk abstract Hvis du skriver SRP eller SRO er der krav om, at du skal udarbejde et kort resumé på engelsk et abstract. Hvis besvarelsen ikke indeholder et sådant resumé, er det en væsentlig mangel og trækker ned i bedømmelsen. Det forventes, at resuméet er en koncentreret og relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed, og at det har en sproglig udformning, der ikke er meningsforstyrrende. Det ideelle resumé skal kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på linjer, og det skal anbringes lige efter titelsiden. På engelsk kan en disposition for resuméet se sådan ud: 1. Problem statement 2. Approach 3. Results 4. Conclusions Indledning I indledningen fortæller du læseren, hvad du vil med opgaven. Indledningen har til formål at præsentere opgavens problemstilling(er) og fokus. Hvad handler opgaven om? Du må gerne begrunde dit valg af område, men det er ikke nok at skrive, at der er fordi du synes det er interessant. Det er også vigtigt at skrive om, hvorfor emnet har en generel interesse, altså også for andre end dig selv. 4

5 Indledningen kan også bruges til at præcisere, hvordan opgaven er afgrænset. Hvad du har valgt at tage med, og hvad du har udeladt og hvorfor, hvilken metode du har valgt etc. Har du selv lavet problemformuleringen, skal den indgå her. (f.eks. Dansk-Historieopgaven). For AT-synopsis gælder lidt andre krav. Dem kan du læse om på Har en vejleder udformet problemformuleringen (f.eks. SRP og SRO), er den vedlagt, og du skal derfor starte ved næste trin med at gøre rede for, hvordan du tolker opgaven, og hvordan du vil løse den. Det er også vigtigt at du i resten af opgaven gør det, du skriver i din indledning, du vil gøre. Indledningen skal gerne styre besvarelsen af din opgave. Så det er vigtigt, at du sørger for, der er overensstemmelse imellem planen og det, du gør. Det er især vigtigt, at der er overensstemmelse imellem din indledning og din konklusion. Hovedafsnit Hovedafsnittet indeholder selve behandlingen af problemformuleringen eller opgavetitlen. For det meste består det af flere selvstændige afsnit, der selvfølgelig svarer til, hvad du har fastlagt i indledningen og som er naturlige for de delproblemstillinger, der skal behandles. Normalt vil afsnittene blive sværere og sværere. Det er nemmere at beskrive end at analysere/sammenligne og vurdere. Som hovedregel kan det være en god idé at afslutte hvert afsnit med en delkonklusion. De enkelte delkonklusioner skal samles og sammenfattes til sidst i den endelige konklusion. Konklusion Det er vigtigt, at du husker at konklusionen er en konklusion på hele opgaven. Konklusionen er svar på de spørgsmål, du stillede i indledningen. Derfor er det en god idé at sikre sig, at alle spørgsmålene er besvarede. Konklusionen må ikke blot være en opremsning eller gentagelse af de enkelte delkonklusioner, men en samling og sammenfatning af disse. Illustrationer Illustrationer billeder, diagrammer, figurer, statistikker etc. anvendes til at illustrere eller tydeliggøre din gennemgang. Den skal selvfølgelig indgå i sammenhæng med det, du skriver. Husk den skal forklares og eventuelt fortolkes. Noter Noter er supplerende oplysninger, uddybende bemærkninger, definitioner af fagbegreber eller forklaringer, som falder lidt uden for selve opgaven, men som er af betydning for forståelsen. Noter og litteraturhenvisninger er ikke det samme. En note angives i teksten oftest med et hævet tal eller en parentes, der henviser til fodnoten nederst på siden. Alternativt kan du lave en noteliste, som placeres sidst i opgaven. Husk: Overvej om noten er nødvendig. Generelt tilrådes det at begrænse brugen af noter. Da fagene har forskellige krav til dokumentation, er det en god idé at spørge din vejleder, hvis du er i tvivl. Citater Hvis du vil citere fra en tekst, skal du bruge.. Imellem citationstegnene skriver du nøgtig det, der står i originalteksten. Hvis du udelader et ord eller en sætning, skal du markere det med (.), hvor du har udeladt noget. NB: I de forskellige fag kan der være forskellig praksis for placeringen af oplysninger om, hvilken tekst der citeres fra. Kildehenvisningen/referencen kan være placeret i en parentes efter citatet. En anden mulighed er nederst på siden som fodnoter. Det er vigtigt, at der anføres et passende antal citater i opgaven, så læseren kan følge med i materialegrundlaget for dermed at kunne "kigge i kortene" og vurdere præstationen Men brug af citater kan også overdrives. I stedet for mange citater er det bedre at vælge de centrale og effektfulde citater ud. For variationens skyld kan man også vælge at omskrive en tekstpassage og så tydeligt referere til originalteksten i en litteraturhenvisning. Manglende henvisninger til citeret eller omskrevet litteratur opfattes som snyd. Forkortelser Du bør kun lave forkortelser, hvis det virkelig er en lettelse især for læseren. Du kan enten lave en forkortelsesliste eller angive forkortelsen i parentes efter første gang du nævner teksten/forfatteren. Lav ikke for mange forkortelser. 5

6 Litteraturliste I litteraturlisten skal du opgive alt det materiale, du har anvendt i din opgave og ikke andet. Litteratur er alle skrevne tekster - også brochurer, statistikker, internetsider o. lign. Andet materiale er f.eks. tekster fra internettet, cd-rommer, videoer. Formålet med en litteraturliste er: at dokumentere brugen af forskelligt materiale at lette informationssøgningen Det er en god idé at opstille din litteraturfortegnelse alfabetisk, normalt efter forfatternes efternavne. Forfatternavnet kan også være en organisation eller en offentlig myndighed, f eks. Undervisningsministeriet. Hvis forfatternavnet mangler kan du opstille litteraturfortegnelsen efter titel. Følgende oplysninger skal så vidt muligt fremgå af litteraturlisten: Bøger forfatternavn(e) - efternavn(e) først titel (i kursiv) evt. udgave forlag årstal Artikler fra aviser og tidsskrifter forfatternavn(e) - (efternavn(e) først) "artiklens titel" (angivet i citationstegn) tidsskriftet/avisens navn (i kursiv) dato/nr, årstal og årgang evt. sidetal Internetkilder forfatternavn(e) - (efternavn(e) først) titel (i citationstegn) internetadresse URL dato hvor siden er besøgt NB. Husk at udskrive og gemme et print af internetkilder som dokumentation (men ikke nødvendigvis vedlagt som bilag). Mange hjemmesider ændres løbende, så det dokument, man henviser til, er fjernet, flyttet eller opdateret. En kopi af udskriftet kan kræves udleveret af vejledere og eventuelle censorer. Andet materiale: (CD/DVD, interview mv.) titel udgiver/forfatter årstal evt. sted medietype (DVD, memory stick o. lign.) Bilag I nogle tilfælde kan der være brug for at vedlægge bilag, f eks. statistikker eller oversigter. Disse anbringes sidst i opgaven. Hvis der er flere, skal de nummereres, så det er muligt at henvise til dem i selve teksten. Du bør kun vedlægge bilag, hvis du anvender dem og henviser til dem i opgaven. Det skal dog være muligt at læse og forstå opgaven uden at nærlæse bilagene. Opgave- eller problemformuleringen Der er forskelle mellem fagenes traditioner for, hvordan man formulerer en opgave. Der kan også være forskelle alt 6

7 efter, hvilken type opgave der er tale om, men en opgave/problemformulering er dog typisk udformet som en række spørgsmål, som en hypotese, som en påstand eller som en undren. Lakmusprøven på den gode problemformulering er, at læseren efter at have læst problemformuleringen kan slå op på konklusionen og der læse svaret. Faglærerne vil rådgive dig i den konkrete sammenhæng. Men de fleste opgavetyper vil indeholde krav, som anføres i en række nøgleord i opgave/problemformuleringen. Nøgleordene afspejler typisk en stigende sværhedsgrad (de taksonomiske niveauer). Niveau 2 Sammenligning Analyse Undersøgelse Teorianvendelse Databehandling Niveau 1 Redegørelse Referat Karakteristik Beskrivelse Niveau 3 Fortolkning Vurdering Diskussion Perspektivering Figur 1 De taksonomiske niveauer En opgaveformulering falder oftest i tre dele og starter på det nederste trin. Det bliver gradvist sværere, når man bevæger sig op ad trappen: på niveau 1gengiver du stof. på niveau 2 strukturerer, analyserer og forklarer du sammenhænge. på niveau 3 bedømmer, fortolker og vurderer du det behandlede. Nedenfor kan du læse om vigtige nøgleord i en opgaveformulering. Beskrivelse En beskrivelse giver oplysninger om egenskaber eller kendetegn ved aktuelle genstande eller forhold. Med andre ord præsenterer en beskrivelse facts for læseren på en saglig og neutral måde.. Det betyder også, at en beskrivelse ikke må indeholde vurderinger, men skal danne baggrund for en analyse og vurdering. Karakteristik En karakteristik fremhæver særpræget, dvs. de væsentligste egenskaber, der gør det pågældende forhold eller objekt enestående. Hvor detaljeret du skal være, eller hvilke væsentlige egenskaber du skal lægge vægt på afhænger naturligvis af opgavens formål. En karakteristik adskiller sig fra en beskrivelse ved, at man her ønsker at få fremhævet det særprægede, hvorimod beskrivelsen sigter mod at give en samlet fremstilling. 7

8 Referat Et referat er en forkortet gengivelse af en grundtekst. Den grundtekst, der refereres, styrer gennemgangen. Grundtekstens indhold og synspunkter gengives forkortet og uden vurderinger. Et referat kan være en del af en opgave, hvor forskellige synspunkter skal sammenlignes, eller hvor et litterært værk skal analyseres. Redegørelse En redegørelse er en systematisk og forklarende fremstilling af det pågældende forhold, hvor det til forskel fra et referat er den, der løser opgaven, der styrer og beslutter, hvad der er vigtigt i forhold til opgavens formal. Den bør være neutral eller upartisk, dvs. at egne holdninger ikke må skinne igennem, og den skal være præget af en rimelig grad af balance f.eks. mellem forskellige synspunkter - og nuancering. Redegørelsen bør ligeledes være dækkende, hvilket indebærer, at relevante informationer ikke bevidst må udelades f.eks. gennem fortielser. Databehandling Databehandling er en undersøgelse af sammenhænge mellem forskellige variable eller faktorer. Data er ofte indsamlet via forsøg eller undersøgelser (fx målinger, spørgeskemaer eller interview). Data præsenteres ofte bedst i en tabel. Analyser af data foretages ofte med brug af diagrammer og/eller grafer. Teorianvendelse En teori er en model af virkeligheden. Bliver du i forbindelse med en analyse bedt om at inddrage en bestemt teori, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad en teori er. En teori kan forstås som et landkort. Når du laver et kort over virkeligheden, må du se bort fra en del oplysninger - hvis kortet er lige så stort som virkeligheden, giver det ingen mening. Forenklingen er praktisk, fordi du her kan forholde dig til omfattende og kaotiske helheder. Samtidig er det altid interessant at finde ud af, om teori og virkelighed (empiri) kan hænge sammen. Bliver du bedt om at anvende teori i en opgave til analyse af virkeligheden eller litteraturen, skal du organisere virkeligheden (eller skønlitteraturen) i teoriens "skuffer" / begreber. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må man kritisere teorien eller overveje, om en anden teori er mere velegnet til formålet. Analyse En analyse er en systematisk faglig forklaring af problemstillinger fremlagt enten i en beskrivelse eller i en redegørelse. I begrebet forklaring forudsættes det, at tingene ikke er tilfældige, men et resultat af en række årsager. En analyse indebærer, at du skal forholde sig til en stor og omfattende helhed. Dette er ikke muligt at gore på en gang. En analyse kræver derfor, at du opdeler og behandler en del eller et aspekt ad gangen. Når analyserne er færdige, sammenfattes delkonklusionerne i en samlet konklusion helheden. En analyse vil således typisk være en veksling mellem at tænke i dele og i helheden. Ofte skal en analyse gennemføres med udgangspunkt i en teori eller en model. Undersøgelse Når du foretager en undersøgelse, skal du gå systematisk i gang med at finkæmme et materiale - f.eks. en række tekster, artikler eller tabeller, hvori der står noget om det, du undersøger. Du dykker så at sige ned i materialet de steder, hvor der er informationer, du skal bruge i undersøgelsen. Undersøgelsen bærer derfor klart præg af, at det er den, der undersøger, der styrer ikke materialet. Sammenligning En sammenligning er en påvisning af ligheder og forskelle mellem de ting eller forhold, som du undersøger. Før du kan foretage en sammenligning, skal der foreligge en beskrivelse eller en karakteristik af det, der skal sammenlignes. I en sammenligning skal du ofte lede efter "kriterier", som kan anvendes til at afgrænse "noget" fra "noget andet. Diskussion En diskussion i en opgave betyder, at du skal diskutere med dig selv. Du skal i en diskussion fremføre argumenter, der taler for/imod et givet forhold, en sag eller handling. Det er vigtigt at du i en diskussion fremhæver flere sider af en sag. En diskussion munder som regel ud i en vurdering af forskellige argumenters styrke. Vurdering En vurdering er en bedømmelse af: 8

9 1. hvilke argumenter er de stærkeste? 2. om noget er godt/dårligt eller rigtig/forkert. 3. om det indebærer fordele/ulemper for noget eller nogen 4. hvordan fremtiden ser ud 5. hvordan konsekvenserne af bestemte begivenheder kan blive. En vurdering baseres typisk på en forudgående beskrivelse/redegørelse/karakteristik og sammenligning/analyse/ diskussion. En vurdering er ikke en kærkommen lejlighed til at lufte egne meninger, men en bedømmelse med baggrund i det materiale som fremgår af analysen. Perspektivering En perspektivering rækker ud over opgaveafgrænsningen og inddrager andre sammenhænge. F.eks. kan du sammenligne med: 1. noget lignende. 2. andre tider og steder. 3. andre teorier. 4. andre undersøgelser af relevans for opgaven. Det er ikke altid, der forventes en perspektivering af opgaven. Det vil i de fleste tilfælde fremgå af opgave- eller problemformuleringen. Problemstillinger I nogle skriftlige opgaver (f.eks. AT) skal du også redegøre for en række problemstillinger. Problemstillingerne skal samlet set kunne besvare opgave/ problemformuleringen, eller, sagt på en anden måde, problemstillingerne er en opsplitning af opgave/problemformuleringen i mindre stykker. De tre hovedområder og deres særheder I gymnasiet er fagene inddelt i tre hovedområder: de naturvidenskabelige fag, de humanistiske fag og de samfundsvidenskabelige fag. Fælles for alle de videnskabelige fag er at de i næsten alle tilfælde arbejder med empiri for at lave en teori. Empiri er observationer, data, udsagn, tekster eller andre kilder man forholder sig til. Det der adskiller fagene er hvilken empiri, de arbejder med, og måden de gør det på. Det naturvidenskabelige område Det der især kendetegner det naturvidenskabelige område er, at her beskæftiger man sig med empiri, der kan iagttages direkte eller ved hjælp af apparatur, eksperimenter eller modeller, der baserer sig på indsamlede data. Med baggrund heri forsøger man at generalisere sine iagttagelser og opstille almengyldige, universelle love. I de naturvidenskabelige fag vil arbejdet med forsøg/eksperimenter som oftest kræve en redegørelse for de udførte eksperimenter og en analyse af de opnåede resultater samt en vurdering eller en diskussion heraf. Der kan naturligvis være forskelle fra fag til fag, så du må bede faglærerne om vejledning i de enkelte konkrete sammenhænge. Det humanistiske område Det humanistiske område er mere kompliceret. Det gælder både for det man beskæftiger sig med og måden man arbejder på. De humanistiske fag undersøger alt det, der hører mennesket til og genstandsområdet omfatter: - Historie og hverdagskultur - Litteratur, kunst og æstetik - Bevidsthed og erkendelse - Sprog, medier og kommunikation - Værdier og etik De humanistiske fags empiri består af menneskeskabte genstande og fænomener fra nutid og fortid. Det kan f.eks. være sproglige tekster, kunstgenstande, brugsting, vaner og begivenheder. I modsætning til de naturvidenskabelige fag, er der meget større variation i valg af teori og metode inden for det humanistiske område både mellem og i det enkelte fag, men oftest handler arbejdet i de humanistiske fag om at fortolke enkeltfænomeners betydning. Det hænger sammen med at de humanistiske fag beskæftiger sig med at beskrive, analysere og fortolke de menneskeskabte kulturprodukter. Disse fortolkninger kan normalt ikke prøves af mod en entydig kvantificerbar empiri. 9

10 Placeringen af noter og henvisninger kan være forskellige i de enkelte fag. I sprogfagene er der f.eks tradition for følgende: Hvis det er indlysende hvilken tekst, der citeres fra, er det tilstrækkeligt at skrive sidetal i en parentes efter et citat. I historie skelnes der ikke mellem noter og henvisninger. Disse er altid placeret som nummererede fodnoter eller renferencelister til sidst i opgavebesvarelsen. Det samfundsvidenskabelige område Det samfundsvidenskabelige område beskæftiger sig med det, der udgør de menneskelige samfund i bred forstand. Genstandsområdet omfatter: - økonomi (Produktion og fordeling af ressourcer) - politologi (Politiske strukturer, institutioner, processer og magtforhold) - sociologi (Sociale strukturer og relationer) De samfundsvidenskabelige fag arbejder med deres genstandsområder på mange forskellige niveauer. (F.eks. den globale og nationale økonomi, store internationale organisationer og erhvervsmæssige og folkelige interesseorganisationer o.m.a.) De samfundsvidenskabelige fags empiri er kendetegnet ved at være åben for såvel kvantificerbare tilgange ( i mere naturvidenskabelig forstand) som mere fortolkende tilgange ( i mere humanvidenskabelig forstand). Normalt skelnes der i de samfundsvidenskabelige fag ikke mellem noter og henvisninger. Disse er altid placeret som nummererede fodnoter eller renferencelister til sidst i opgavebesvarelsen. Informationssøgning Formålet med informationssøgning er først og fremmest at skaffe sig et overblik over emnet, herunder også emnets grænseområder og berøringsflader. Det kan betyde, at du efter denne indledende orientering i diverse materialer kan komme ud for, at det vil være nødvendigt at ændre i den foreløbige problemformulering. Det afgørende er imidlertid, at du ikke kan udarbejde en endelig problemformulering uden en orienterende læsning. Måske kan du ikke skaffe det nødvendige materiale og må derfor ændre i problemformuleringen. Gennem orienteringen vil du få afklaret centrale begreber. Endelig bør du løbende foretage en vurdering og udvælgelse af den litteratur, der er relevant for opgavens løsning. Materialekritik De oplysninger, som opgaver baseres på, hentes fra forskelligt materiale f.eks. bøger, personer og massemedier. De skal anføres i litteraturlisten. Det er vigtigt at være kritisk overfor det materiale, du anvender. F.eks. at du anvender den enkelte tekst til det, den er velegnet til. Det svære er at finde ud af, hvad en tekst er velegnet til. Simpel model til materialekritik Man kan komme langt med at anvende følgende tre kriterier til vurdering af materialer: Hvem har udarbejdet / forfattet materialet? Hvad omhandler materialet? Og hvilken interesse har "forfatteren" i emnet? Hvilken type information indeholder materialet? Er der tale om en opgave, hvor det historiske perspektiv er central, skal den historiske metode naturligvis anvendes fuldt ud. Opgavetyper Kravene til layout vil være de samme uanset opgavens karakter. Derimod kan der være forskellige krav til indhold alt efter hvilken type opgave, der er tale om. Projektrapport En projektrapport vil ofte være det skriftlige resultat/produkt af et tværfagligt gruppeorganiseret projektarbejde fx i AT-sammenhæng. Her er det særligt vigtigt, at alle i projektgruppen overholder de samme krav til layout og formalia, så opgaven fremstår ensartet og sammenhængende. Ofte er det gruppen selv, der har lavet en problemformulering. Dansk-historieopgaven En dansk-historieopgave kan enten være tværfaglig eller enkeltfaglig, men er altid individuel. Særligt for historiefaget er anvendelsenaf den kildekritiske metode (den historiske metode). I dansk er en litterær 10

11 tekstanalyse og fortolkning ofte det mest centrale. Vejledere og elev formulerer sammen den endelige opgavetitel. Samfundsfagsrapport En samfundsfagsrapport forholder sig ofte til en problemstilling, der ønskes belyst ved hjælp af forskellige teorier og data, fx statistikker. Opgaven er normalt fastlagt i et opgavesæt. Naturvidenskabelig rapport En naturvidenskabelig rapport er ofte baseret på eksperimentelle undersøgelser, hvor data skal behandles og vurderes. Opgaven er ofte fastlagt af faglæreren. Studieretningsopgave/projekt Studieretningsopgaven er en tværfaglig, individuel opgave, der skal træne studieretningsprojektet i 3. g. I begge opgaver formulerer lærerne/vejlederne opgavetitlen på baggrund af en vejledningsperiode. Synopsis I flere fag og projekter anvendes en synopsis som produkt. En synopsis kan være flere ting alt efter, om synopsen er et skriftligt produkt i sig selv eller et redskab i en arbejdsproces frem mod et andet mål. I gymnasiesammenhæng kan man skelne mellem 2 synopsistyper: 1. En tekst der ikke kan stå alene, men forudsætter, at der er lavet en undersøgelse/en analyse, som synopsen bygger på. Synopsen er en struktureret sammenfatning af denne undersøgelse og et oplæg til en senere uddybning eller formidling fx en AT-eksamen. Problemformuleringen udformes af eleven selv i samarbejde med en vejleder. 2. Elevens talepapir med stikord til støtte for en mundtlig fremlæggelse en udvidet disposition. Vil du vide mere om synopsis, kan du finde det på Oversigt over krav til forskellige opgavetyper 11

12 Projektrapport AT-synopsisSynopsis Studieretningseller som projekt Opgavetype dansk/historie- talepapir Studieretnings- Forside nej Engelsk abstract nej nej nej Indholdsfortegn nej else Indledning Selve nej besvarelsen Delkonklusioner Samlet konklusion Perspektivering () Noter hvis nej nej nødvendigt Kildehenvisning er nej Litteraturliste nej Bilag hvis nødvendigt Sprog Sammenhængende tekst nej Sammenhængende tekst - evt. punktopstillet Stikord - punktopstillet Sammenhængen de tekst 12

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi

Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Inspiration og gode råd vedrørende skrivning af studieretningsprojekt i kemi Indhold Indledning... 2 Opgaveformuleringen... 2 Opgaveformulering og typeord... 4 Vejledningsfasen... 4 Omfang af opgavebesvarelsen

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Store skriftlige opgaver på HF

Store skriftlige opgaver på HF Store skriftlige opgaver på HF Større skriftlig opgave (SSO) mellem 1. december og 15. marts i 2.hf Eksamensprojekt indenfor de sidste 6 uger af undervisningen i 2. hf, typisk uge 17 ( prøveeksamen i 1.hf

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar - marts 2015 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016

VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 VEJLEDNING I AT-EKSAMEN FORÅR 2016 Udarbejdet af Projektgruppen for pædagogisk udvikling (Revideret jan. 2016) 1 Indhold Eksamen i almen studieforberedelse... 3 Almen studieforberedelse (At) - uddrag fra

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2014-2015 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

FORMALIA VED OPGAVER

FORMALIA VED OPGAVER AALBORG KATEDRALSKOLE FORMALIA VED OPGAVER Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3 cm. Højre margen: 2 cm. Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2014 Indhold 1. Placering af opgaverne... 2 2. Dansk- og/eller historieopgaven... 3 3. Studieretningsprojekttræningsopgaven.... 3 4. Studieretningsprojektet...

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Nummerering Alle sider (undtagen forside og indholdsfortegnelse) nummereres, og sidetal listes i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider (undtagen forside og indholdsfortegnelse) nummereres, og sidetal listes i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1½ Venstre margin: 2,5 cm. Højre margen: 2,5 cm. Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første side efter forsiden skal

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Skema for Studieretningsprojekt 2015

Skema for Studieretningsprojekt 2015 Skema for Studieretningsprojekt 2015 Uge 35-36 Skolens ledelse informerer 3g eleverne om formalia i forbindelse med studieretningsprojektet (ca. 25 min. i hver klasse) Uge 35 41 Uge 41 Uge 43 Tirsdag d.

Læs mere

SRP. Studieretningsprojekt

SRP. Studieretningsprojekt SRP Studieretningsprojekt VEJLEDNING TIL SRP 2017-2018 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Projektrapporten HTX. Niels Aarup Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Projektrapportens opbygning... 4 1.1 Indholdsoversigt... 4 2. Lay Out... 5 3.1 Forsiden...

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

projket VEJLEDNING TIL SRP

projket VEJLEDNING TIL SRP studie retnings projket VEJLEDNING TIL SRP 2012-2013 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

HF: Større Skriftlige Opgave

HF: Større Skriftlige Opgave HF: Større Skriftlige Opgave 1 Indholdsfortegnelse Hvad er Den større skriftlige opgave? Hvilke fag kan der skrives opgave i? Forløb Valg af område Tilmelding Opgavetitel Opgaveugen Aflevering Opgavens

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Vejledning til AT-eksamen 2016

Vejledning til AT-eksamen 2016 Sorø Akademis Skole Vejledning til AT-eksamen 2016 Undervisningsministeriets læreplan og vejledning i Almen Studieforberedelse kan findes her: http://www.uvm.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/fagpaa-stx/almen-studieforberedelse-stx

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere