For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr."

Transkript

1 Nye aktier ii Nye aktier Brøndbyernes I.F. Fodbold Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S A/S For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag udbyder Brøndby IF nye aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 og 146,9 mio. kr. For at styrke Brøndby IF s likviditets og kapitalgrundlag Brøndby IF nye Samtidig ophæves udbyder Brøndby IF s aktieklasser således, at alle aktier efter gennemførelsen af aktieudbuddet har samme aktier for 2 kr. per stk. for i alt mellem 60 rettigheder, herunder stemmeret. og 146,9 mio. kr. De nye aktier kan tegnes ved udnyttelse af eller ved at Samtidig ophæves Brøndby IF s aktieafgive ordre på køb af eventuelle resterende aktier. klasser således, at alle aktier efter gennemførelsen af emissionen samme stemtegningsperioden løber fra har den 12. april 2013 til den 25. april meret

2 Brøndby IF og fremtiden Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (i det følgende Brøndby IF) blev stiftet i 1978 af Brøndbyernes Idrætsforening i forbindelse med indførelse af professionel fodbold i Danmark og blev i 1987 noteret på Københavns Fondsbørs, det nuværende NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Brøndby IF er en virksomhed i sports- og underholdningsbranchen, hvis væsentligste aktiviteter består af udøvelse af professionel fodbold samt hertil knyttede aktiviteter. Brøndby IF har på prospektdatoen 58 kontraktansatte spillere fordelt på Superligaholdet, U19-, U17- og U15-holdene. Brøndby IF har tre primære indtægtsområder: professionel fodbold, catering og konferencer samt udlejning af erhvervslejemål, der i 2012 tilsammen udgjorde Brøndby IF s samlede omsætning på 129,9 mio. kr. For at stille Brøndby IF bedst muligt i relation til de nuværende og fremtidig udfordringer, har ledelsen udarbejdet en kapitalplan (se afsnittet Baggrund for aktieudbuddet ) samt besluttet en række tiltag, der tilsammen skal sikre en mere nutidig governance- og organisationsstruktur, som skal være med til at understøtte en fremtidig sportslig og økonomisk succes. Ophævelse af aktieklasser Et af de væsentlige tiltag er ophævelsen af selskabets A- og B-aktieklasser. Ophævelsen af aktieklasserne er betinget af gennemførelsen af aktieudbuddet og registreres derfor først samtidig med, at aktieudbuddet gennemføres. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen har tilkendegivet, at den efter gennemførelsen af aktieudbuddet vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest den 30. juni 2013, med henblik på valg af en ny bestyrelse. Fremover skal bestyrelsen bestå af tre til seks generalforsamlingsvalgte personer med følgende kompetencer: Forståelse for at deltage i bestyrelsen og have ansvar for en børsnoteret virksomhed Økonomi Ledelse af en kompleks organisation og forretningsudvikling Forståelse for business to consumer - og business to business -markedsføring Sportsinteresse i bred forstand Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Derudover får Brøndbyernes Idrætsforening efter gennemførelsen af aktieudbuddet ret til at udpege 1 til 2 medlemmer til selskabets bestyrelse for et år ad gangen med mulighed for genudpegning, så længe selskabet har brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings licens under DBU til at drive professionel fodbold. Brøndbyernes Idrætsforening kan dog ikke udpege formanden for selskabet. Advisory Board Brøndby IF har besluttet at etablere et Advisory Board bestående af repræsentanter for dansk og international fodbold i bred forstand og erhvervslivet m.fl. Advisory Board forventes at ville skulle bestå af 8 12 medlemmer, som vil mødes med Brøndby IF s bestyrelse tre gange om året for gennem udveksling af råd og ideer at inspirere bestyrelsens arbejde med Brøndby IF s fodboldmæssige og strategiske udvikling. Advisory Board er alene et rådgivende og ikke et besluttende organ. Medlemmerne udpeges af Brøndby IF s bestyrelse for tre år ad gangen. Det skal ved udpegningen påses, at der i Advisory Board er repræsentation af personer med kendskab til det danske og internationale fodboldmarked i bred forstand og af personer, der repræsenterer væsentlige sponsorinteresser. Tillige skal erhvervslivet og Brøndbyernes Idrætsforening være repræsenteret. Organisatorisk tilpasning med placering af sportsligt ansvar hos sportschefen Brøndby IF organiseres fremover således, at det er sportschefen, der med reference til den administrerende direktør har ansvaret for den sportslige del af forretningen. Sportschefen handler inden for rammerne af det budget, som bestyrelsen beslutter, efter indstilling fra direktionen. Det endelige ansvar for spillertruppen, spillerhandler, spillet og kampene ligger derfor fremover hos sportschefen. Bestyrelsens og direktionens opgaver bliver således at styre virksomhedens strategiske udvikling, fastlægge politikkerne samt overvåge økonomien og i øvrigt at varetage de beføjelser, som lovgivning og god selskabsledelse tilsiger.

3

4 Vision Brøndby IF s vision er følgende: Brøndby Brøndby IF IF skal skal være være den den bedste bedste fodboldklub fodboldklub i i Danmark Danmark Brøndby Brøndby IF IF skal skal have have den den mest solide økonomi i dansk dansk fodbold fodbold Brøndby IF skal have den den største opbakning i i befolk- befolkningen Brøndby IF IF skal skal have have det bedste det bedste talentarbejde talentarbejde i i Danmark Mission Brøndby IF s mission er er følgende: Gennem positive fodboldoplevelser samt sportslige og økonomiske resultater skaber vi vi værdi for vores aktionærer, samarbejdspartnere, tilskuere, fans og medierne samt for dem, der føler et et tilhørsforhold til til Brøndby IF, IF, og for os os selv. Brøndby IF IF vil vil fastholde fastholde og og udvikle udvikle et socialt et socialt ansvarligt ansvarligt im- image og og styrke styrke Brøndby Brøndby IF s IF s positive positive branding. branding. Sportslig målsætning Overordnet set vil vil Brøndby IF IF i i de kommende år år fokusere på at at øge antallet af af point per anvendt krone. Det er er ledelsens vurdering, at at det, såfremt såfremt udbuddet aktieudbuddet gennemføres, gennemføres, er det reali- er realistisk at være at være tilbage tilbage i top i top 3 i sæsonen 3 i sæsonen 2014/ /15. Brøndby IF s målsætning for sæsonen 2012/13 er at undgå at rykke ned i Nordic Bet Ligaen. Målsætningen for for sæso- sæsonen 2013/14 er er at at sikre en en placering i i top 6, mens det fra sæsonen 2014/15 er målsætningen, at at opnå en en placering i top i top Ledelsen er indstillet på, at målsætningen muligvis ikke nås i et enkelt år. Det er ledelsens vurdering, at den sportslige målsætning er Det baseret ledelsens på en realistisk vurdering, afvejning at den sportslige af ambition målsætning og realisme. er baseret Skulle indeværende på en realistisk sæson afvejning mod ledelsens af ambition forventning og realisme. resultere indeværende i, at Brøndby IF sæson rykker mod ned ledelsens i Nordic Bet forventning Ligaen, er det re- Skulle sultere ledelsens i, at vurdering, Brøndby IF at rykker en placering ned i Nordic i top Bet 3 ikke Ligaen, vil kunne er det ledelsens opnås før vurdering, i sæsonen at 2016/17. en placering i top 3 ikke vil kunne opnås før i sæsonen 2016/17. Økonomisk målsætning Økonomisk Det er Brøndby målsætning IF s målsætning, at øge selskabets indtjening, er dels Brøndby ved IF s at forbedre målsætning de at sportslige øge selskabets resultater indtjening, og dels Det dels ved ved at øge at forbedre fokus på de tiltag, sportslige der skal resultater øge selskabets og dels ved operationelle fokus effektivitet. på tiltag, der Det skal er således øge selskabets ledelsens operationelle målsætning, ef- at at øge fektivitet. Brøndby IF Det fra er og således med regnskabsåret ledelsens målsætning, 2014 skal at kunne Brøndby udvise fra et og positivt med regnskabsåret resultat. Selskabets 2014 skal overordnede kunne udvise økonomiske et posi- IF tivt målsætning resultat. er Selskabets at værdi overordnede for aktionærerne. økonomiske målsætning er at skabe værdi for aktionærerne. Strategi Strategi Overordnet strategi Overordnet Brøndby IF har strategi opbygget en række kompetenceområder Brøndby omkring IF drift har af opbygget en professionel en række fodboldklub kompetenceområder i Danmark omkring og udvikling drift og af drift en professionel af stadion til fodboldklub og andre i Danmark arrangementer. udvikling Brøndby og drift IF har af stadion gennem til tiderne fodbold haft og andre væsentlig ar- samt rangementer. sportslig succes, Brøndby der sammen IF har gennem med ovennævnte tiderne haft kompetencer har ført succes, til opbygning der sammen af et med landsdækkende ovennævnte brand, kompeten- som væsentlig sportslig cer blevet har ført kendt til opbygning for fodbold, af et talentudvikling landsdækkende samt brand, et socialt som er og blevet lokalt kendt medansvar. for fodbold, talentudvikling samt et socialt og lokalt medansvar. Brøndby IF s sportslige resultater opnået siden 2000 År Sæson Superligaen DBU Pokalen Champions League UEFA Europa League /00 Nr. 2 Semifinale 3. kval.runde, Boavista UEFA, 1. runde, Wronki /01 Nr. 2 Kvartfinale 3. kval.runde, Hamburg UEFA, 1. runde, Osijek /02 Nr runde UEFA, 3. runde, Parma /03 Nr. 2 Pokalvinder 3. kval.runde, Rosenborg UEFA, 1. runde, Levski Sofia /04 Nr. 2 Semifinale UEFA 3. runde, Barcelona /05 Nr. 1 Pokalvinder 2. kval.runde, Ventspils /06 Nr. 2 Semifinale 3. kval.runde, Ajax UEFA Gr.spil, 4. plads /07 Nr runde UEFA, 1. runde, Frankfurt /08 Nr. 8 Pokalvinder UEFA, 1. runde, Rosenborg BK /09 Nr. 3 Semifinale UEFA, Play-off, Hertha Berlin /10 Nr runde UEFA, Play-off, Sporting Lissabon /11 Nr runde 3. kval.runde, Ried /12 Nr runde /13 Nr.10* Semifinale* *Stilling per Prospektdatoen prospektdatoen

5 Brøndby IF ønsker at styrke sit sportslige brand med henblik på at optimere provenuet fra tilskuere, salg af merchandise, catering, sponsorater, TV-aftaler og turneringsindtægter. Ledelsen ønsker derudover at optimere udnyttelsen af Brøndby IF s brand og faciliteter ved at afholde aktiviteter, som ikke er relateret til kampdage. Dette kan være ved afholdelse af møder, konferencer, koncerter og andre underholdningsarrangementer. Ledelsen ønsker, at selskabets aktiviteter skal drives med fokus på økonomisk ansvarlighed. Herved forstås, at selskabet rettidigt vil søge at tilpasse omkostningsniveauet til det forventede indtjeningsniveau, og at selskabet løbende skal have et kapitalberedskab, der er tilstrækkeligt til at håndtere eventuelle ekstraordinære omkostninger. Sportslig strategi Brøndby IF har fastlagt en ny strategi, hvor der er øget fokus på at sikre en rød tråd mellem selskabets talentudvikling og det spilkoncept, man ønsker at benytte for Superligaholdet. Ved rød tråd forstås sammenhængen mellem Superligaholdet og talentafdelingen, både i forhold til spilkoncept og kultur. Den røde tråd skal sikre klare arbejdsbeskrivelser for hver position på banen og en præcis beskrivelse af spillerprofilen til hver enkelt position. Det bliver derfor lettere for talenttrænere at udvikle spillere til Superligaholdet, og det vil gøre overgangen til Superligaholdet lettere for unge spillere. Dette skal medvirke til, at Brøndby IF s talentudvikling i højere grad end de seneste år kan udvikle spillere, der kan markere sig ekstraordinært på Superligaholdet. Som et led i talentudviklingen vil Brøndby IF styrke fokus på rekruttering af unge talenter, blandt andet ved at udvide det geografiske område, hvorfra der rekrutteres, samt ved at arbejde mere systematisk med rekrutteringsaktiviteterne. Konkret betyder det, at Brøndby IF ikke kun vil fokusere på at tiltrække unge danske spillere, men også vil fokusere på at tiltrække spillere fra Østersø-regionen samt i et vist omfang fra resten af verden.

6 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning 179,9 151,4 129,9 Personaleomkostninger 101,9 90,8 105,4 Eksterne omkostninger 62,3 64,2 90,2 Af- og nedskrivninger 19,8 19,5 193,1 Resultat før transfer og finansielle poster -4,1-23,1-258,8 Resultat af transferaktiviteter -22,5-5,8-2,6 Resultat af primær drift (EBIT) -26,6-29,0-261,4 Finansielle poster -8,3-5,9-5,3 Resultat før skat -34,9-34,8-266,6 Skat af årets resultat 2,7-0,1 0,0 Årets resultat -32,2-34,9-266,6 Balance Immaterielle aktiver 27,8 18,1 7,7 Materielle aktiver 405,0 387,2 199,3 Andre langfristede aktiver 0,1 0,0 0,0 Kortfristede aktiver 132,8 96,6 59,2 Aktiver i alt 565,6 501,9 266,2 Aktiekapital 113,0 113,0 113,0 Egenkapital 366,1 327,7 59,9 Langfristede gældsforpligtelser 95,6 81,1 71,6 Kortfristede gæidsforpligtelser 103,9 70,6 112,7 Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 0,0 22,6 21,9 Passiver i alt 565,6 501,9 266,2 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 9,1 17,2 26,6 Pengestrømme til investering, netto 14,2 8,0-5,0 - heraf investeringer i materielle aniægsaktiver -2,2-1,5-5,3 Pengestrømme fra finansiering -24,2-24,9-15,9 Pengestrømme ialt -0,9 0,3 5,7 Nøgletal * Udbytte per aktie 0,0 0,0 0,0 Børskurs per B-aktie ultimo 24,5 13,0 12,4 Overskudsgrad (EBIT-margin) -16,9 % -19,9 % -205,3 % Likviditetsgrad 128 % 110 % 44 % Egenkapitalsandel (soliditet) 64,7 % 65,3 % 22,5 % Egenkapitalsforrentning (ROE) -9 % -11 % -138 % Gennemsnitlige antal ansatte

7 Baggrund for aktieudbuddet Baseret på situationen ultimo 2012 var det ledelsens vurdering, at Brøndby IF ikke uden tilførsel af yderligere kapital ville kunne fortsætte den videre drift. Derfor udarbejdede ledelsen en kapitalplan, som skulle styrke Brøndby IF s kapital og likviditetsmæssige situation på kort og på lang sigt. Kapitalplanen består af nedenstående elementer. Aftale med væsentlige kreditorer om henstand og forbedrede betalingsvilkår Salg af den resterende del af Gildhøj Centret per 1. marts 2013 Optagelse af nye lån for 6 mio. kr. Aftale med hovedbankforbindelsen om frigivelse af betaling og henstand med afdrag Gennemførelse af et udbud af aktier på minimum 60 mio. kr. Med undtagelse af aktieudbuddet er alle kapitalplanens elementer gennemført. Baseret på disse aftaler, de lagte budgetter samt en gennemførelse af aktieudbuddet med et provenu på minimum 60 mio. kr. vurderer ledelsen, at selskabet har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften som minimum i 12 måneder, baseret bl.a. på en forventning om, at Brøndby IF forbliver i Superligaen, og at ledelsen skønner, at selskabet i perioden vil blive forpligtet til at betale et mindre beløb vedrørende Feriepengesagen. Såfremt der den 30. april 2013 fortsat er risiko for, at Brøndby IF rykker ned efter 2012/13-sæsonen, og dermed ikke vil skulle spille i Superligaen i sæsonen 2013/14, vil bestyrelsen kun gennemføre aktieudbuddet, såfremt det vurderes, at Brøndby IF efterfølgende vil besidde tilstrækkelig kapital til at understøtte selskabets daglige drift, som minimum i 12 måneder. Anvendelse af provenu Såfremt Brøndby IF modtager et provenu fra aktieudbuddet på minimum 60 mio. kr., vil dette efter fradrag af emissionsomkostninger blive anvendt til nedbringelse af Brøndby IF s rentebærende gæld med 21 mio. kr. og betaling af 20 mio. kr. til kreditorer, hvoraf 16 mio. kr. vedrører forfalden gæld, hvorpå der er givet henstand. Af den resterende del af nettoprovenuet vil en del blive benyttet til at understøtte driften i måneder med negativt cashflow, mens resten vil indgå i Brøndby IF s kapitalberedskab og således medvirke til at udgøre fundamentet for selskabets fortsatte drift. Såfremt provenuet fra aktieudbuddet bliver større, vil dette styrke Brøndby IF s kapitalberedskab yderligere og eventuelt kunne bidrage til at accelerere udviklingen af Brøndby IF, f.eks. ved selektive køb af spillere, såfremt det vurderes at skabe værdi for selskabets aktionærer.

8 Sådan forløber kapitaludvidelsen aktieudbuddet Tegning af nye aktier i Brøndby IF skal ske med Brøndby IF s prospekt som beslutningsgrundlag. For en gennemgang af alle gældende betingelser og vilkår samt yderligere information om aktieudbuddet henvises henvises til prospektet, til prospektet, der kan der kan hentes hentes på på eller eller rekvireres via via Procedure for udnyttelse af og handel Procedure for udnyttelse af og handel med med Eksisterende aktionærer får den 11. april 2013 tildelt 13 Eksisterende aktionærer får den 11. april 2013 tildelt 13 pr. aktie, de ejer. Ejere af har pr. aktie de ejer. Ejere af har følgende muligheder: tre muligheder: 1. Hver Køb af tegningsret én ny aktie der til ejes 2 kr. kan for hver udnyttes tegningsret til køb af der én ejes ny aktie a nominelt 1 kr. til 2 kr. 2. Tegne yderligere aktier ved at købe yderligere 2. Tegne yderligere i handelsperioden aktier ved at for købe og udnytte yderligere 3. Sælge de, der ikke ønskes benyttet til 3. Sælge de, der ikke ønskes benyttet til at at tegne nye aktier tegne nye aktier Personer der ikke ejer aktier i Brøndby IF kan tegne nye aktier ved at købe og udnytte disse til at tegne nye aktier til a 2 nominelt kr. per stk. 1 kr. til 2 kr. per stk. Tegningsretterne optages til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Derudover og kan har erhverves såvel aktionærer og udnyttes i Brøndby ved henvendelse IF som andre til eget personer mulighed Tegningsretterne for, at afgive ordre handles på i køb perioden af resterende 9. april pengeinstitut. til 22. april Derudover har såvel aktionærer i Brøndby IF som andre personer til mulighed 2 kr. per for stk., at såfremt afgive ordrer emissionen på køb ikke af tegnes resterende fuldt aktier ud aktier ved a udnyttelse nominelt 1 af kr.. til 2 kr. per stk., Sidstnævnte såfremt aktieudbuddet giver ikke deres tegnes bank fuldt besked ud ved f.eks. udnyttelse ved at udfylde af. tegnings- kræver, at blanketten Sidstnævnte indeholdt kræver, at i prospektet. de giver deres bank besked, f.eks. ved at udfylde tegningsblanketten indeholdt i prospektet. Der Brøndby kan ikke IF forventer fra Brøndby den IF s 30. side april gives 2013 nogen at meddele sikkerhed resultatet personer af aktiebuddet, der ønsker herunder at tegne i aktier hvilket uden omfang, investorer, for, vil der kunne har afgivet tildeles ordre resterende på resterende aktier. aktier, Sikkerhed tildeles for aktier. at modtage kan ikke nye fra aktier Brøndby i Brøndby IF s side IF kan gives kun nogen gives til sikkerhed aktionærer for, og at Der investorer, personer der der ønsker erhverver at tegne og udnytter aktier uden,, og kun vil i kunne tilfælde tildeles af at udbuddet resterende gennemføres. aktier. Sikkerhed for at modtage nye aktier i Brøndby IF kan kun gives til aktionærer og investorer, der af erhverver, og udnytter der ønsker, at tegne og nye kun ak-tier, tilfælde skal af gøre at aktieudbuddet dette gennem gennemføres. deres kontoførende institut i Indehavere henhold til det pågældende instituts regler. Tidspunktet for, hvornår Indehavere der af skal, ske meddelelse der om ønsker udnyttelse, at tegne kan nye være aktier, skal end gøre den dette sidste gennem dag i Tegningsperioden. deres kontoførende institut i tidligere henhold til det pågældende instituts regler. Tidspunktet for, Efter hvornår betaling der skal af ske udbudskursen meddelelse på om 2 udnyttelse, kr. per aktie kan og være udnyttelse tidligere af end den sidste dag i løbet i tegningsperioden, af tegningsperioden der er vil den 25. april TIDSPLAN 8. april april april april april 2013 Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. (forudsat handel med sædvanlig valør på tre handelsdage) Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. (forudsat handel med sædvanlig valør på tre handelsdage) Optagelse af til handel Tildelingstidspunkt for Tegningsperioden starter

9 Efter betaling af udbudskursen på 2 kr. per aktie a nominelt 1 kr. og udnyttelse af i løbet af tegningsperioden vil de udbudte aktier ved udgangen af en bankdag blive tildelt via VP. Levering af resterende aktier vil ske mod betaling, forventeligt den 3. maj Optagelse til handel udbudte og officiel aktier notering ved udgangen af de nye aktier af en bankdag under den blive eksisterende tildelt via VP. ISIN-kode Levering på af NASDAQ resterende OMX aktier Copenhagen vil ske mod A/S betaling forventes forventeligt at finde sted den den maj maj Optagelse til handel og officiel notering af de nye aktier under den eksisterende ISIN-kode på Hvis NASDAQ aktieudbuddet OMX Copenhagen ikke gennemføres, forventes f.eks. at finde fordi sted minimumsprovenuet den 7. maj på 60 mio.kr. ikke bliver opnået, vil udnyttelse af, som allerede måtte være sket, Tegningsretter, automatisk blive som annulleret, ikke udnyttes og tegningsbeløbet i tegningsperioden, for mister de tegnede deres aktier gyldighed blive refunderet og værdi, til og de indehaveren sidst registrerede af sådanne ejere af aktierne. Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden slutter den 25. april 2013, kl dansk tid. Aktionærer, der er udnytter ikke berettiget tildelte til kompensation. fuldt Tegningsperioden ud til tegning af slutter nye aktier, den 25. vil april ikke 2013 blive dansk udvandet tid. i forbindelse med aktieudbuddet. Undlader en eksisterende aktionær Aktionærer, helt eller delvist der udnytter at udnytte tildelte tildelte, fuldt vil ud den til tegning eksisterende af nye aktionærs aktier, vil ejerandel ikke blive kunne udvandet blive i forbindelse udvandet med med op udbuddet. til 93 % Undlader som følge en af eksisterende aktieudbuddet. aktionær helt eller delvist at udnytte tildelte, vil den eksisterende aktionærs ejerandel kunne blive udvandet med op til 93 % som følge af udbuddet. 22. april april april maj maj maj 2013 Handelsperioden med slutter Tegningsperioden slutter Allokering af resterende aktier og offentliggørelse af resultatet af udbuddet Afregning Registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen Første handelsdag for nye aktier

10 Risikofaktorer Eksisterende og eventuelle nye investorer i Brøndby IF bør være opmærksom på, at en investering i de nye aktier indebærer en høj risiko. Nedenstående risikofaktorer, der beskrives nærmere i prospektet, kan have negativ indflydelse på værdien af selskabet og dermed på kursdannelsen på aktierne. De beskrevne risici er ikke de eneste risici, Brøndby IF står overfor. De skal tages som udtryk for de risikofaktorer, der af ledelsen betragtes som særligt væsentlige og relevante for Brøndby IF. Såfremt nogle af nedenstående risikofaktorer bliver en realitet, vil det kunne få en væsentlig negativ indflydelse på Brøndby IF s drift, forventninger og økonomiske situation. I yderste konsekvens kan en udmøntning af en eller flere risikofaktorer føre til, at Brøndby IF erklæres konkurs, og at investorerne vil tabe deres investering. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge. Risici forbundet med Brøndby IF s aktuelle situation Såfremt aktieudbuddet gennemføres med et provenu på minimum 60 mio. kr. vurderer ledelsen, at selskabet har tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften, som minimum i 12 måneder baseret bl.a. på en forventning om, at Brøndby IF forbliver i Superligaen, og at ledelsen skønner, at selskabet i perioden vil blive forpligtet til at betale et mindre beløb vedrørende Feriepengesagen. Hvis aktieudbuddet ikke gennemføres med et provenu på minimum 60 mio. kr., er det ledelsens vurdering, at selskabets likviditets- og kapitalmæssige situation ikke er tilstrækkelig til fortsat drift. Såfremt Brøndby IF efter sæsonen 2012/13 rykker ned i Nordic Bet Ligaen, vil Brøndby IF have behov for yderligere 25 mio. kr. for at kunne understøtte den fortsatte drift, som minimum i 12 måneder En eventuel nedrykning til Nordic Bet Ligaen efter sæsonen 2012/13 vil, såfremt Brøndby IF ikke er i stand til at rykke op i Superligaen efter en sæson i Nordic Bet Ligaen, have betydelig negativ indflydelse på Brøndby IF, og afhængig af det opnåede provenu ved aktieudbuddet samt mulighed for eventuelle efterfølgende kapitaltilførsler vil det kunne medføre, at selskabet ikke har tilstrækkelig kapital til at sikre fortsat drift og vil dermed i værste fald kunne føre til, at selskabet går konkurs. Eventuelt salg af aktiver som følge af selskabets situation kan medføre, at Brøndby IF vil lide et regnskabsmæssigt tab. Risici forbundet med de markeder, hvor Brøndby IF har sin aktivitet Fortsat økonomisk afmatning Negativ indvirkning af ændringer af Danmarks og EU s love og regler samt FIFA s, UEFA s og DBU s love og regler Negativ indvirkning af ændringer af skatte-, moms- og afgiftslovgivning Negativ indvirkning af katastrofer og andre ulykker Risici forbundet med forretningsaktiviteterne Brøndby IF er udsat for risici knyttet til Superligaholdets sportslige resultater Brøndby IF er afhængig af fortsat at kunne udvikle og fastholde talenter Brøndby IF er afhængig af fortsat at fastholde og udvikle gode relationer med Sponsorpartnere Brøndby IF er påvirket af fremtidige TV-aftalers udformning, herunder internettets betydning for fremtidens distribution af fodboldkampe Brøndby IF er afhængig af attraktiviteten af Brøndby Stadion i relation til andre arrangementer end fodbold Brøndby IF er afhængig af at kunne handle spillerrettigheder Brugsret til Brøndbyernes Idrætsforenings spillelicens er altafgørende for, at Brøndby IF kan drive professionel fodbold Brøndby IF er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, herunder spillere og trænere Brøndby IF er udsat for ændringer i overenskomster og strejker eller andre arbejdsretlige konflikter Brøndby IF er og kan blive påvirket af skader på spillere Brøndby IF er afhængig af lovgivningen vedrørende salg af alkoholiske drikke Brøndby IF er afhængig af sine fans Brøndby IF er afhængig af samarbejdet med de frivillige trænere og ledere i Brøndbyernes Idrætsforening samt andre foreninger i lokalområdet

11 Negativ medieomtale kan skade Brøndby IF s virksomhed Brøndby IF kan skades gennem matchfixing eller brug af doping Brøndby IF er udsat for risici i forbindelse med IT Brøndby IF er eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveauet Brøndby IF er eksponeret over for tab på debitorer eller andre modparter Brøndby IF kan blive påvirket af rets- og voldgiftssager eller andre afgørelser i nationale eller internationale fagretlige eller sportsretlige organer eller instanser, herunder Feriepengesagen Brøndby IF er eksponeret over for risici vedrørende afhændede eller nedlukkede aktiviteter eller selskaber. Brøndby IF kan blive udsat for risici i forbindelse med ophævelse af aktieklasserne Likviditeten i aktierne kan være begrænset, hvilket kan påvirke aktiernes kurs og investorernes mulighed for at sælge deres aktier Der kan ske store udsving i kursen på aktierne, og investorer, der køber aktier, kan risikere væsentlige tab Der er risiko for, at aktieudbuddet ikke gennemføres Udsteder vil måske udstede yderligere aktier i fremtiden, hvilket potentielt kan få negativ indvirkning på udsteders aktiekurs Efter tegningsperiodens udløb, bortfalder retten til tegning af nye aktier, og uudnyttede er derefter ugyldige og uden værdi, uden at indehaveren vil være berettiget til kompensation Aktionærer, som ikke udnytter deres, vil blive udvandet, og udvandingen kan være væsentlig Der er yderligere risici for investorer bosiddende uden for Danmark, herunder valutarisiko, samt risiko for, at muligvis ikke kan erhverves og/eller udnyttes af aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark

12 SUPRA SOCIETATEM NEMO Har du spørgsmål Har du spørgsmål kan du kontakte Brøndby IF eller dit eget kontoførende institut Vigtig information Denne informationsbrochure erstatter ikke Brøndby IF s prospekt som beslutningsgrundlag for deltagelse i aktieudbuddet og er og ikke er en ikke anbefaling en anbefaling om at tegne om at aktier. tegne Informationsbrochuren beskriver beskriver kortfattet kortfattet Brøndby Brøndby IF s fortegningsemission IF s fortegningsemission og er kun og henvendt er alene til henvendt aktionærer til aktier. Informationsbrochuren aktionærer, hvis aktiebeholdning hvis aktiebeholdning er registreret er i registreret Danmark. i Danmark. For en gennemgang af alle gældende betingelser og vilkår vikår samt yderligere information om aktieudbuddet henvises henvises til prospektet, til prospektet, der kan der hentes kan hentes på: på: eller rekvireres eller rekvireres via via Brøndbyernes IF IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby Tlf.: Tlf: xxxxxx

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 83 93 34 10)

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 83 93 34 10) ] Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 83 93 34 10) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S af op til 18.549.618 stk. nye aktier a nom.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017

Spørgsmål og svar. Fortegningsretsemission. Holbæk, november 2017 Spørgsmål og svar Fortegningsretsemission Holbæk, november 2017 Oversigt Om baggrunden for emissionen og hvad den betyder Hvad indebærer kapitaludvidelsen i korte træk? Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

SALG AF NYE AKTIER I BRØNDBY IF

SALG AF NYE AKTIER I BRØNDBY IF SALG AF NYE AKTIER I BRØNDBY IF Udbuddet giver Brøndby IF mulighed for at blive gældfri samt forbedre faciliteter til glæde for fans og sponsorer. For at styrke Brøndby IF s likviditet og kapitalgrundlag,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Periodens resultat før transfers og finansielle poster udgør 4,3 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 3,1 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Periodens resultat før transfers og finansielle poster udgør 4,3 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 3,1 mio. kr. i 1. kvartal 2007. Delårsrapport side 1 af 10 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 9. maj 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 for perioden 1. januar 2008 31. marts 2008

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. (et dansk aktieselskab, CVR-nr )

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 83 93 34 10) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 255.057.255 stk. nye aktier a nom. 0,50

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010.

Klik her for tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling den 11. januar 2010. Dagsorden og forslag EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i DFDS A/S CVR-nr. 14 19 47 11 Bestyrelsen for DFDS A/S ( DFDS ) indkalder til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes Mandag

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat.

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE NR 12/2003 Brøndby IF har overskud i 1. halvår 2003 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. august 2003. Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar marts 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar marts 2011 Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. maj 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende:

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende: Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/20 Aalborg den 29. august 2003 Aalborg Boldspilklub A/S udvider aktiekapitalen Bestyrelsen for AaB A/S ( AaB ) har på sit møde den 21. august 2003 besluttet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

VISION OG KERNEVÆRDI

VISION OG KERNEVÆRDI VISION OG KERNEVÆRDI Brøndby IF - det handler om os alle sammen For Brøndby IF handler det om fodbold. Om at inkludere og bringe folk sammen på tværs af kulturelle bånd og geografi. Om fællesskabet, der

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere