SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission"

Transkript

1 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN NOGEN SOM HELST ANDEN JURISDIKTION, HVOR OFENTLIGGØRELSE, VIDERESENDELSE ELLER DISTRIBUTION ER ULOVLIG SSBV-Rovsing A/S offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en kapitaludvidelse, som omfatter en fuldt garan teret emission med et bruttoprovenu på op til ca. DKK 26,1 mio. med fortegningsret for eksisterende aktionærer til favørkurs samt en emission på DKK 22,35 mio. rettet mod Satellite Holdings BV ved gældskonvertering. Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S ( SSBV-Rovsing ) offentliggør i dag et prospekt for et udbud og optagelse til handel og officiel notering af op til i alt stk. nye aktier samt optagelse til handel og officiel notering af stk. eksisterende aktier udstedt i forbindelse med en gældskonvertering i oktober Udbuddet består af op til i alt stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 i SSBV-Rovsing til favørkurs med fortegningsret i forholdet 1:2 for SSBV-Rovsings eksisterende aktionærer ( Fortegningsaktierne ) og en rettet emission af stk. nye aktier (de Nye Konverteringsaktier ) a nom. DKK 0,05, der udbydes til favørkurs til Satellite Holdings BV ( SSBV ) ved en gældskonvertering af DKK (samlet Udbuddet ). Fortegningsaktierne udbydes til DKK 0,20 pr. Fortegningsaktie ( Fortegningskursen ). De Nye Konverteringsaktier tegnes ved SSBVs konvertering af et lån på EUR 3,0 mio. (svarende til DKK 22,35 mio.) til en kurs på ca. DKK 0,34 pr. Ny Konverteringsaktie, svarende til kursen på de Udstedte Konverteringsaktier justeret for favørkurselementet i Fortegningskursen. Den [31]. januar 2013 kl (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP Securities ) som aktionær i SSBV-Rovsing blive tildelt to (2) tegningsretter ( Tegningsretter ) for hver eksisterende aktie. For hver Tegningsret er ejeren berettiget til at tegne et (1) stk. Fortegningsaktie mod betaling af DKK 0,20 pr. Fortegningsaktie. Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra [29]. januar 2013 til [11]. februar Tegningsperioden for Fortegningsaktierne løber fra [1]. februar 2013 til [14]. februar 2013 kl (dansk tid). SSBV-Rovsing A/S Dyregårdsvej 2 P.O. Box 30 DK-2740 Skovlunde Tlf. (+45) Fax (+45) CVR

2 Side 2 af 6 Tegning af de Nye Konverteringsaktier er betinget af opnåelse af et bruttoprovenu fra Udbuddet af Fortegningsaktier på minimum DKK 10 mio. ( SSBV Minimumsprovenuet ). Såfremt SSBV Minimumsprovenuet opnås, har SSBV forpligtet sig til at tegne de Nye Konverteringsaktier svarende nom. DKK ,55 ved konvertering af et ansvarligt lån på i alt EUR 3 mio. (DKK 22,35 mio.) ydet til Selskabet i forbindelse med closing af SSBV Transaktionen i december Efter gennemførelse af Udbuddet og SSBVs tegning af de Nye Konverteringsaktier, forventes SSBV at blive den største aktionær i Selskabet med en ejerandel på 25,3% af aktiekapitalen og stemmerne ved fuldtegning af Udbuddet. De Udbudte Aktier vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter gennemførelse af Udbuddet, hvilket forventes at ske senest den [21]. februar 2013, og de midlertidige ISIN-koder vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, hvilket forventes at ske senest den [22]. februar Indtil denne sammenlægning er gennemført kan de Udbudte Aktier under de midlertidige ISIN-koder ikke handles på NASDAQ OMX. Provenu Ved tegning af alle Fortegningsaktierne udgør bruttoprovenuet i alt ca. DKK 26,1 mio. Nettoprovenuet (bruttoprovenuet fratrukket omkostninger i forbindelse med Udbuddet) ved tegning af alle Fortegningsaktierne forventes at udgøre ca. DKK 23,3 mio. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu SSBV-Rovsing har på baggrund af tidligere års negative resultater samt den netop gennemførte transaktion med SSBV behov for at få styrket sit kapitalgrundlag. SSBV har efter den indgåede overdragelsesaftale i forbindelse med SSBV transaktionen mulighed for at annullere transaktionen, såfremt SSBV-Rovsing ikke har styrket sit kapitalgrundlag med minimum DKK 10 mio. senest 31. marts 2013, hvilket søges opfyldt gennem Udbuddet. Efter købet af DSTE produktlinjen fra SSBV forventer Selskabet over de kommende år en kraftig vækst i såvel omsætning som indtjening. Samtidig udvides forretningsstrategien til at omfatte salg på det globale marked og ikke som hidtil kun det europæiske institutionelle marked. Selskabet ønsker derfor at etablere et kapitalberedskab, som sikrer, at SSBV-Rovsing kan gennemføre dets strategi og ekspansion samt blive betragtet som en solid og troværdig leverandør på det globale marked. Nettoprovenuet fra Udbuddet på op til DKK 23,3 mio. vil blive anvendt således: DKK 3 mio. vil blive brugt til indfrielse af Selskabets midlertidige driftskredit i Jyske Bank Det resterende provenu vil indgå som en del af Selskabets kapitalberedskab til finansiering af den løbende drift. Forhånds- og garantitilsagn

3 Side 3 af 6 Udbuddet er garanteret. Selskabets større aktionærer ( Større Aktionærer ) bestående af Søren A. Rasmussen ApS og Christian Rovsing A/S, har indgået bindende forhåndstilsagn, med forbehold for visse betingelser, om udnyttelse af Tegningsretter svarende til tegning af i alt stk. Fortegningsaktier svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 6,8 mio. Herudover har Selskabet modtaget bindende forhåndstilsagn fra en række investorer om tegning af i alt stk. Fortegningsaktier (ca. DKK 10 mio.) ved udnyttelse af Tegningsretter, der overdrages vederlagsfrit fra de Større Aktionærer (forhåndstegnerne benævnes samlet Investorgruppen ), svarende til et samlet bruttoprovenu fra de Større Aktionærer og Investorgruppen på ca. DKK 16,8 mio. I det omfang de udbudte Fortegningsaktier og Resterende Aktier ikke tegnes for et samlet bruttoprovenu på DKK 26 mio. af (i) de Eksisterende Aktionærer eller andre investorer ved udnyttelse af Tegningsretter eller (ii) gennem forhåndstilsagn fra øvrige investorer, har en række garanter ( Garanterne ) på visse betingelser forpligtet sig over for Selskabet til at tegne for i alt DKK 12 mio., svarende til 60 mio. stk. Resterende Aktier til Tegningskursen. Endelig har Selskabets direktør afgivet garanti for tegning af den resterende del af Udbuddet af Fortegningsaktier, der ligger ud over Garanternes tegning, dvs. med et beløb op til DKK ,80. Der er således opnået forhånds- og garantitilsagn, svarende til en fuldtegning af Udbuddet af Fortegningsaktier med et bruttoprovenu på ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsings aktiekapital Umiddelbart forud for Udbuddet udgjorde Selskabets aktiekapital nom. DKK ,60, bestående af stk. aktier a nom. DKK 0,05. De Eksisterende Aktier (bortset fra de aktier, der blev udstedt til SSBV-Rovsings hovedaktionærer i forbindelse med en gældskonvertering i oktober 2012) er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) under ISIN-koden DK Udbudsbetingelser Udbuddet består af op til i alt stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 i SSBV-Rovsing til favørkurs med fortegningsret i forholdet 1:2 for SSBV-Rovsings eksisterende aktionærer og en rettet emission af stk. nye aktier a nom. DKK 0,05, der udbydes til favørkurs til SSBV ved en gældskonvertering af DKK Tegningskurs Fortegningsaktierne udbydes til DKK 0,20 pr. aktie à nom. DKK 0,05. De Nye Konverteringsaktier udbydes til DKK 0,34 (afrundet) pr. Aktie a nom. DKK 0,05. Tegningsretter Den [31]. januar 2013 kl (dansk tid) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S som aktionær i SSBV-Rovsing blive tildelt to (2) tegningsretter for hver eksisterende aktie. For hver en (1) tegningsret er ejeren berettiget til at tegne en (1) stk. Fortegningsaktie mod betaling af

4 Side 4 af 6 DKK 0,20 pr. Fortegningsaktie. Aktier, som handles efter [28]. januar 2013, vil blive handlet eksklusiv tegningsretter. Handelsperioden for tegningsretterne løber fra [29]. januar 2013 til [11]. februar 2013 kl (dansk tid), begge dage inklusive. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne forventes godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX under den midlertidige ISIN-kode DKDK Såfremt en indehaver af Tegningsretter ikke ønsker at udnytte sine Tegningsretter til at tegne Fortegningsaktier, kan Tegningsretterne sælges i løbet af handelsperioden for Tegningsretterne. Tegningsperiode Tegningsperioden for de Fortegningsaktierne løber fra [1]. februar 2013 til [14]. februar 2013 kl (dansk tid), begge dage inklusive. I det omfang, at der ved udløbet af tegningsperioden er Fortegningsaktier, der ikke er tegnet af eksisterende aktionærer eller øvrige investorer ved udnyttelse af tildelte eller erhvervede Tegningsretter ( Resterende Aktier ), kan bestyrelsen allokere disse aktier til DKK 0,20 pr. Resterende Aktie til investorer, der har afgivet forhåndstilsagn om tegning af Resterende Aktier. Allokering af eventuelle Resterende Aktier forventes at ske den [18]. februar De Nye Konverteringsaktier forventes tegnet den [18]. februar Fortegningsaktierne vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DKDK , mens de Nye Konverteringsaktier vil blive udstedt i den permanente ISIN-kode for Selskabets Eksisterende Aktier. Fortegningsaktierne vil ikke blive særskilt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX under den midlertidige ISIN-kode. Tegningsforhold Fortegningsaktierne udbydes med fortegningsret for SSBV-Rovsings eksisterende aktionærer i forholdet 1:2. Tegningsmetode Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 0,20 pr. Fortegningsaktie, der tegnes. Betaling for Fortegningsaktierne sker i danske kroner på datoen for tegning, dog senest den [14]. februar 2013 kl (dansk tid), mod registrering af de Udbudte Aktier på investors konto i VP Securities i den midlertidige ISIN kode DKDK Indehavere af tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler i henhold til det pågældende instituts eller den pågældende formidlers regler. Fristen for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og fristen kan være tidligere end den sidste dag i tegningsperioden.

5 Side 5 af 6 Når en indehaver har udnyttet sine tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder Offentliggørelse af prospektet: [25]. januar 2013 Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive tegningsretter: [28]. januar 2013 Første dag for handel med de Udstedte Konverteringsaktier [29]. januar 2013 Første dag for handel med eksisterende aktier eksklusive tegningsretter: Handelsperioden for tegningsretter begynder: Tildelingstidspunkt for tegningsretter: Tegningsperioden for Fortegningsaktierne begynder: Handelsperioden for tegningsretter slutter: Tegningsperioden for Fortegningsaktierne slutter: [29]. januar 2013 [29]. januar 2013 kl dansk tid [31]. januar 2013, kl dansk tid via VP Securities computersystem [1]. februar 2013 (dagen efter tildelingstidspunktet) [11]. februar 2013 kl dansk tid [14]. februar 2013 kl dansk tid Tegning af Nye Konverteringsaktier: [18]. februar 2013 Allokering af Resterende Aktier [18]. februar 2013 Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet [18]. februar 2013 Betaling for de Resterende Aktier: [21]. februar 2013 Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen: [21]. februar 2013 Første dag for handel med Udbudte Aktier på NASDAQ OMX og sammenlægning af ISIN koder: [22]. februar 2013 Prospekt Prospektet kan hentes på SSBV-Rovsings hjemmeside: under Investor Relations/Årsregnskaber og Regnskabsmeddelelser/Børsprospekt Vigtig meddelelse

6 Side 6 af 6 Denne meddelelse udgør hverken et tilbud eller en opfordring til at købe eller tegne værdipapirer i SSBV-Rovsing. SSBV-Rovsing foretager alene et offentligt udbud af værdipapirer i Danmark samt privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner, dog ikke i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor udbud eller salg ikke ville være tilladt i henhold til gældende ret i den pågældende jurisdiktion. Det offentlige udbud vil udelukkende blive foretaget på grundlag af det offentliggjorte prospekt. Et prospekt udarbejdet i overensstemmelse med gældende danske regler er offentliggjort og er tilgængeligt, som beskrevet andetsteds i denne meddelelse. Enhver beslutning om at købe eller tegne værdipapirer i SSBV-Rovsing i forbindelse med udbuddet sker udelukkende på baggrund af oplysningerne i prospektet og eventuelle tillæg hertil. Udstedelse, udnyttelse og salg af værdipapirer i forbindelse med udbuddet er i nogle jurisdiktioner omfattet af visse juridiske og regulatoriske begrænsninger. SSBV-Rovsing, dennes rådgivere og/eller repræsentanter påtager sig intet ansvar for en persons manglende overholdelse af disse begrænsninger. Denne meddelelse må ikke offentliggøres, videresendes, distribueres eller på anden måde gøres tilgængelig i USA, Canada, Australien eller Japan anden nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, hvor en sådan offentliggørelse, videresendelse eller distribution ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Om SSBV-Rovsing SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services primært til rumfartsindustrien. Selskabets hovedaktiviteter er: Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger opbygget af standardprodukter til test af satellitter. Disse produkter og løsninger anvendes til elektrisk- og funktionel test af satellitter, satellit delsystemer samt moduler, der indbygges i satellitter. Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software. Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer (f. eks. kritisk software udviklet af tredjepart til satellitter og rumtransportsystemer). Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter. Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol, softwareudvikling samt software validering. Yderligere oplysninger Søren A. Rasmussen, adm. direktør Telefon (+45)

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Investér bæredygtigt i udviklingslande

Investér bæredygtigt i udviklingslande Investér bæredygtigt i udviklingslande Vil du være med til at give mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande adgang til finansiering på fair vilkår? Køb aktier i Merkur Udviklingslån A/S Om

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere