Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold"

Transkript

1 Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7 Rotation...8 Justering af billedet...8 Multimedieklip...8 Hent multimedie klip...8 Oversigt over multimedieklip på din PC...10 Multimedieklip på internettet...11 Multimedieklip på Office Online...12 Billeder fra internettet...13 Autofigurer...15 Billedkollage...17 Billedtekst

2 Introduktion Skriver man en lejlighedssang eller laver en beskrivelse af en rejse, så vil det være hensigtsmæssigt, hvis man kan dekorere med indlagte billeder og tegninger. I det følgende vil jeg beskrive nogle af de muligheder, der findes i tekstbehandlingsprogrammet Word 2007 for at tilpasse billeder, så de fremtræder pænt og nydeligt i Word-dokumenter. Indsætte billeder Billederne skal være digitaliserede for at kunne anvendes i en computer. Drejer det sig om gammeldags billeder som dias eller papirbilleder, så må de først skannes, hvorved de digitaliseres. NB! I vort multimedieværksted kan du, for et beskedent, beløb få hjælp til dette. Indsættelse af billeder sker i Word 2007 ved at klikke på Indsæt, hvor Billede vælges. Der fremkommer et vindue, der som standard åbner mappen Billeder. Hvis det ønskede billede ikke findes her, så kan det findes ved at lede her. Her gives adgang til stifinder, hvor mappen og billedet kan findes. Når billedet er fundet, så markeres det, og det indsættes ved at klikke her: 2

3 Formater billedet Som standard vil et indsat billede optræde, som var det et bogstav. Prøv f. eks. at skrive dit navn og indsæt et billede. Karl Johan Jørgensen Billedet er formateret til at stå på linje med tekst. Det opfattes altså af systemet, som om det er et bogstav. Hvis du markerer dit navn, vil du se at markeringen bliver lige så stor, som billedet er højt. Billedet er altså blot et forstørret bogstav. Det kan flyttes efter samme princip som almindelig tekst. Et klik på billedet vil vise en ramme om billedet med cirkler i hjørner og firkanter på siderne. I Word 2007 kan man ikke umiddelbart se, hvordan billedet er formateret Ønsker man f. eks. at tekster skal kunne stå ud for billedets midte, så må formatet ændres. 3

4 Layout Det ændres således: Dobbeltklik på billedet, så det er markeret, og formater vises øverst på skærmen. Her vælges Tekstombrydning. Her optræder flere hunde, der hver repræsenterer et format. Som tidligere omtalt vil billedet optræde som et bogstav, når På linje med tekst er aktiv. Den gule ramme viser, hvad der er valgt. Vælges Firkantet, vil teksten kunne skrives overalt omkring billedet. Tæt har samme virkning på fotografier. Omtales senere under Multimedieklip. Bag tekst. Her vil teksten kunne skrives henover billedet. Billedet ligger altså bag teksten. Foran tekst. Billedet dækker for teksten. I de allerfleste tilfælde, vil man vælge den hund, der formaterer billedet Firkantet. Når musen flyttes ind på billedet, tager markøren form som et kompas med 4 pile, der antyder, at billedet kan flyttes i alle retninger på papiret. Det er dette format, som jeg stort set altid anvender. Beskære billedet Billedet kan beskæres. Værktøjerne finder du her: Når der klikkes på Beskær, så skiftes cirkler og firkanter ud, som vist her. Med musen kan man så via de sorte markeringer beskære billedet. 4

5 Ønskes en nøjagtig beskæring, så må man ind her. Klik på den lille knap i Størrelse. Der kan beskæres fra Venstre, Højre, Top og Bund. Angiv blot det antal centimeter, der skal fjernes, og klik på Luk-knappen. Størrelse Billedet har sjældent den ønskede størrelse fra starten. Det kan let ændres. Med musen ændres det ved at pege nøjagtigt på en af de åbne cirkler. Når musemarkøren tager form som to modsatrettede pile, holdes venstre musetast nede og størrelsen kan let ændres. Vær opmærksom på, at billedet deformeres, hvis firkanterne på billedets side anvendes. Ønskes størrelsen angivet meget nøjagtigt, så er fremgangsmåden denne: Her i eksemplet er højden 5,41 cm og bredden 8 cm. Når et af disse mål ændres, så ændres det andet mål automatisk, så billedet ikke deformeres. Værdierne kan ændres via de små pile, eller man kan klikke i feltet og skrive det ønskede mål. Afslut med Entertasten på tastaturet. Et klik her: giver de samme muligheder. 5

6 Streger/ramme Der kan tegnes ramme om billedet. Under Billedkant kan der vælges farve, tykkelse og type/stiplet Når musen holdes stille over et valg, så vises det på det markerede billede. Her er vist et eksempel med blå ramme.. Billedeffekter Her gives en lang række muligheder for at manipulere med billedet. Prøv dig frem, når musen holdes stiller over et valg, så ses effekten på skærmen. Her er vist et par eksempler. Der er rigtig mange muligheder. 6

7 Skygge Der kan indlægges skygge på billedet. Som i dette eksempel. Der findes en lang række forprogrammerede indstillinger, Men der gives også mulighed for selv at tilrette effekten. Under Skyggeindstillinger fremkaldes en række værktøjer. Her kan vælges farve, størrelse vinkel, afstand m. m. 7

8 Rotation Uanset hvordan billedet er formateret, vil det kunne roteres ved at gribe fat i den lille grønne cirkel med musen.. Musen får form som en næsten sluttet cirkel med en pil. Når musen flyttes, roteres billedet. En mere nøjagtig rotation kan foretages under fanebladet Størrelse Se side 5. Justering af billedet Her kan billedets lysstyrke ændres. Det gælder også kontrast. Omfarv giver muligheder for at ændre farverne. Billedet kan komprimeres. Skift billede giver mulighed for at indsætte et andet billede. Nulstil billede vil fjerne alle ændringer. Multimedieklip På de foregående sider er beskrevet nogle af de værktøjer, som Word har indbygget til at forskønne og ændre på billeder. De samme værktøjer er aktive, når man arbejder med multimedieklip. Et multimedieklip er ikke et fotografi, det er et tegnet billede. Der findes sikkert en lang stribe af multimedieklip på din computer. Hvis du ikke lige kan finde et, der passer, så er der en uudtømmelig stak på internettet. Hent multimedie klip Klik på Multimedieklip. 8

9 Nu fremtræder en ny Opgaverude i højre side af skærmen. I søgefeltet skriver du det emne, du gerne vil have tegninger om. Her er valgt jul Klik så på Søg-knappen. De klip, hvor søgeordet jul er tilknyttet, vise nu. Klik på det, man gerne vil bruge, og vups, er det indsat i dokumentet på det sted, hvor skrivemarkøren befinder sig. Det er formateret På linje med tekst; men det kan jo let ændres, se tidligere beskrivelse. Hvis man formaterer det ind til billedet, hvor billede, der jo evt. side 4. På side 6 er det godt være her. Tæt, så vil teksten smyge sig der plads i modsætning til et holder teksten helt udenfor. Se beskrevet, at Fyldfarve ikke er aktuelt ved fotografier. Det kan Marker det indsatte multimedieklip. Når der klikkes her, fremkaldes et vindue med mange indstillingsmuligheder. Her er valgt Fyld og Gradueringsfyld, det giver nedenstående resultat med passende valg af Type m. m. Gå bare på opdagelse her, der er mange muligheder. 9

10 Oversigt over multimedieklip på din PC Nederst i opgaveruden findes disse tre valg. Organiser multimedieklip giver mulighed for at se, hvilke multimedieklip, der er på din PC. Når der klikkes her, åbnes et nyt vindue, der giver adgang til din samling af fotografier og multimedieklip. Det er en form for begrænset stifinder. Her kan man så godt komme på arbejde for at finde egnede multimedieklip. Min erfaring siger, at det er klogt at søge i Office-samlinger, der er multimedieklip, der er fulgt med installeringen af Office-pakken. Til hvert billede er der knyttet en stribe nøgleord. De bruges, når der søges. På side 9 var søgeordet jul, alle clips, der har dette nøgleord tilknyttet, vil da fremkaldes. Når musen flyttes ind på et markeret billede, vises de tilknyttede nøgleord. Et klik på den blå knap, giver disse valg. Skal billedet indsættes, så vælg Kopier, det er ikke altid, at Sæt ind fungerer. 10

11 En kopi indsættes i Udklipsholderen I Word 2007 klikker du med højremusetast på dit dokument. Vælg så Sæt ind, og billedet indsættes, hvor skrivemarkøren befinder sig. Multimedieklip på internettet Internettet indeholder helt uanede mængder af billeder, som man blot kan kopiere og bruge. De må ikke bruges kommercielt, kun til personligt brug. Da vi lige nu er ved multimedieklip, så ser vi på det først. Den nemmeste måde at hente multimedieklip på internettet er denne: Åbn Websamlinger og derpå Microsoft Office Online. Du er nu på internettet. Der kan søges i en lang række Emner, hvor der er et uoverskueligt antal billeder. Fremgangsmåden for at indsætte billeder er den samme som tidligere beskrevet, brug Kopier, det virker. Nederst i venstre hjørne har alle disse billeder indlagt en lille globus. Den indikerer at billedet er fra internettet. I nogle tilfælde følger denne globus med. Kan man ikke leve med det, så kan billedet hentes ind i Paint, hvor globussen kan fjernes. Se evt. vejledning til Paint på vor hjemmeside. Man kan dog også benytte Multimedieklip på Office Online, som beskrives herunder. 11

12 Multimedieklip på Office Online Nederst på Opgaveruden for Multimedieklip finder du disse valg. Et klik på Multimedieklip på Office Online vil føre dig ud på internettet, hvor du kan finde næsten alt, hvad hjertet begærer. Du bliver automatisk ført ind i Hvis du i Søgefeltet skriver jul så får du mere den 100 sider, der hver indeholder 12 billeder, der på en eller anden måde kan tilknyttes jul Find nu det billede, du gerne vil hente. Under hvert billede vises 3 små knapper. Der skal installeres særlige programmer for at hente en direkte kopi. Det gennemgås ikke her. Vil du have nærmere oplysninger om billedet, så klik på forstørrelsesglasset. Når du sætter et flueben i den lille firkant, så placeres det i Udvælgelseskurven. Vælger du flere billeder, så placeres de også her. Klikker du i Vis kurv, så ser du de valgte billeder i separat vindue. Klik på Hent 1 element. Et nyt vindue fremkommer, her klikker du på Det er muligt, at du først skal installere et hjælpeprogram; men det gives der vejledning til på skærmen. Måske kommer der også en gul linje i øverste halvdel af skærmen med forskellige oplysninger, den klikker du blot på. Hvis alt går godt, vil du få overført det valgte billede på din harddisk under Organiser multimedieklip, som tidligere beskrevet 12

13 Her finder du de hentede billeder i Downloaded Clips, hvor de kan kopieres ind i dit dokument. Billeder fra internettet Nu skal du se, hvor nemt det er at hente billeder direkte fra internettet. Start Google- søgemaskine: I søgefeltet skriver du dit søgeord, her jul Klik så på Billeder, og på Min søgning gav, så dem bliver jeg ikke færdig med at gennemsøge, før det bliver jul. Når et billede er fundet, skal det tages hjem. Hvis du klikker på det med venstre musetast, så vises den hjemmeside, hvor billedet er fundet. Du er jo nok mest interesseret i at hente billedet, og det gøres let og elegant ved at klikke på det med musens højretast. 13

14 Det giver en række valg, hvor Gem billedet som eller Kopier vil være interessante. Jeg bruger som regel Kopier, hvor en kopi lægges i Udklips holderen. Så åbner du dit Worddokument. Klik med højremusetast på dokumentet, og vælg Sæt ind. Der en lille hage ved de billeder, der er hentet på denne måde. Der følger oplysninger med om, hvor billedets oprindelsessted er. Det er sjældent, at det er særligt interessant, så det bør fjernes. Det gøres dog let med musens højretast. Klik på billedet højre musetast og Fjern Hyperlink Så slipper du for firkanten med billedets adresse.. 14

15 Autofigurer Autofigurer er billeder, der tegnet med enkelte streger, f. eks. sådan I båndet Indsæt aktiveres Figurer De er opdelt i forskellige grupper. Klik blot på den ønskede figur. Fremgangsmåden er ganske enkel. Når en figur er valgt, og musen føres ind på A4-arket, så får markøren form som et kryds/sigtekorn. Med venstre musetast kan figuren tegnes op. Den er som standard formateret, så den kan flyttes vilkårligt på arket. Stregfarve, fyldfarve, størrelse m. m. kan ændres. Når figuren er tegnet op, vises automatisk et bånd med tilhørende værktøjer til autofigurer. Kommer dette bånd ikke automatisk, så dobbeltklik på figuren. Indsæt figurer. Her kan vælges en ny figur. Figurtypografi. Figuren kan udfyldes på en lang række forskellige måder, farver, effekter, billede, m. m. Skyggeeffekter. Der kan lægges skygge på figuren. 3D-effekter kan få figuren til at fremtræde rumlig. Arranger giver en række muligheder for placering. Størrelse. Her kan figurens størrelse angives helt nøjagtigt. Her er vist to eksempler, hvor udfyldningen er et billede, og der er lagt skygge på den ene, og den sidste har fået en rumlig effekt. 15

16 En detaljeret gennemgang af de enkelte værktøjer, vil blive alt for omfattende; men da brugen af dem er umiddelbart indlysende, overlades det til dig selv at gå på opdagelse. Her er et par andre eksempler Når der klikkes med højre musetast, gives disse valg: Et klik på Formater autofigur, vil fremkalde et vindue, hvor der kan foretages forskellige indstillinger. Farver og streger, Størrelse og Layout vil være aktuelle. Prøv f. eks. at lave en rumlig pil. 16

17 Billedkollage Vil man lave en billedkollage over en familiebegivenhed, en rejse eller andet, så lader det sig også gøre. Billederne skal selvfølgelig formateres Firkantet og tilpasses i størrelse. Som det ses her i eksemplet dækker billedet med løven delvis næsehornet. Det bør ændres, så næsehornet ses i fuld størrelse. Forestil dig, at billederne er lavet på ark af gennemsigtig plastik. Det ark, hvor næsehornet er, ligger altså bag ved arket med løven. 17

18 Når billedet med næsehornet er markeret, er det muligt at ændre på rækkefølgen i dybden af plastikarkene. Det skal placeres forrest Det værktøj gemmer sig her: Billedtekst Der findes forskellige metoder til at indsætte tekster til billeder. Billedet skal naturligvis være markeret! Under Reference på menulinjen vælges Indsæt billedtekst. Ruin Når der klikkes med højre musetast på billedet, så fremkommer denne menu: Klik på Indsæt billedtekst. I det lille vindue kan man foretage forskellige indstillinger vedr. tekst og placering. Hvis billedet er formateret På linje med tekst, skrives navnet på en selvstændig linje. Navnet kan evt. ændres, hvis det ønskes. 18

19 Ruin Er billedet formateret Firkantet, så skrives navnet i en tekstboks. Ruin Rammen kan evt. fjernes ved at formatere tekstboksen. Læs evt. mere om det i vejledninger om tekstbokse på vor hjemmeside. Ruin Det er også muligt via tekstbokse at sætte teksten ind på billedet, som eksemplet viser. Mere om det i vejledningen om tekstbokse på 19

20 Man kan jo også udpege og beskrive elementer i et billede Kasper Thomas 27. december 2009 Karl Johan Jørgensen 20

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side 11 4. Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere