MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE"

Transkript

1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008

2

3 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker på de nordjyske sygehuse SAMMENFATNING Undersøgelsen viser, at sygehusene i Nordjylland forgæves har forsøgt at rekruttere sundhedspersonale. Det handler om 48 forgæves rekrutteringer inden for 2 måneder. Kvantitativt er der størst problemer med rekrutteringen af sygeplejersker Relativt er rekrutteringsproblemerne størst for radiografer En fremskrivning viser, at der kommer til at mangle yderlige arbejdskraft i de udvalgte sundhedsfaggrupper. Selv en mindre vækst i efterspørgslen vil skabe større mangelproblemer Beskæftigelsesregionen venter også på længere sigt rigtig gode beskæftigelsesmuligheder for de undersøgte faggrupper. Beskæftigelsesregion Nordjylland har i februar/marts 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de nordjyske sygehuse for at afdække, om sygehusene har problemer med at rekruttere medarbejdere inden for nogle af sundhedsfaggrupperne. Undersøgelsen omfatter følgende faggrupper: Bioanalytiker Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Radiograf Sygeplejerske Sygeplejerske, anæstesi Sygeplejerske, operation Ledende bioanalytiker Ledende ergoterapeut Ledende fysioterapeut Ledende jordemoder Ledende radiograf Ledende sygeplejerske BESKÆFTIGELSESREGIONREGION NORDJYLLAND 1

4 FAGGRUPPERNES PLACERING I ARBEJDSMARKEDSBALANCEN Arbejdsmarkedsbalancen angiver beskæftigelsesmulighederne for ca stillingsbetegnelser i regionen. Den opdateres 2 gange årligt og offentliggøres på Beskæftigelsesregionens hjemmeside. I arbejdsmarkedsbalancen opgøres sygeplejerske, operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske som en samlet gruppe og ledende sygeplejersker (afdelingssygeplejerske, chefsygeplejerske, oversygeplejerske) som en samlet gruppe. De vil derfor altid være at finde i samme balancekategori. Tabel 1 viser, hvordan de 11 fagbetegnelser har været placeret i arbejdsmarkedsbalancen i 2007 og Sygeplejersker (sygeplejerske, afdelingssygeplejerske, chefsygeplejerske og operationssygeplejerske) har i arbejdsmarkedsbalancen i 2007 og i 1. halvår 2008 været placeret i kategorier med mangel på arbejdskraft. I 1. halvår 2007 og i 1. halvår 2008 har manglen været så stor, at sygeplejersker er at finde under egentlige flaskehalsproblemer (tværgående, ). Arbejdsmarkedsbalancen har således vist, at der er virksomheder/institutioner, der har angivet, at de forgæves har forsøgt at rekruttere sygeplejersker. TABEL 1. ARBEJDSMARKEDSBALANCEN OG PLACERING AF UDVALGTE SUNDHEDSFAG- GRUPPER Afdelingssygeplejerske Anæstesisygeplejerske Bioanalytiker Chefsygeplejerske Ergoterapeut Fysioterapeut Jordemoder Operationssygeplejerske 1.halvår halvår halvår 2008 Gode beskæftigelsesmuligheder muligheder Gode beskæftigelses Gode beskæftigelses muligheder Mindre gode besk.muligheder Gode beskæftigelsesmuligh eder Mindre gode besk.muligheder Mindre gode besk.muligheder Gode beskæftigelses muligheder Gode beskæftigelses muligheder Gode beskæftigelsesmuligh Gode beskæftigelses eder muligheder Oversygeplejerske Radiograf Sygeplejerske Gode beskæftigelsesmuligh eder Gode beskæftigelsesmuligh eder Bioanalytikere har i alle udgaver af balancen været placeret under gode beskæftigelsesmuligheder, hvilket betyder, at ledigheden har været lav, men at der ikke har været registreret forgæves rekrutteringer. 2 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

5 Radiografer og fysioterapeuter har enten været i kategorien gode beskæftigelsesmuligheder eller i kategorien mangel på arbejdskraft. Det vil sige, at der i nogle perioder har været registreret forgæves rekrutteringer - i andre perioder ikke. Jordemoder har det sidste års tid været placeret i kategorien gode beskæftigelsesmuligheder, og der har således ikke været registeret forgæves rekrutteringer. Ergoterapeuter har i 2007 været i kategorien mindre gode beskæftigelsesmuligheder, men er i 1. halvår vurderet til gode beskæftigelsesmuligheder. Der har ikke været registreret forgæves rekrutteringer på denne faggruppe. Imidlertid er ledigheden særdeles lav for alle faggrupperne - også for de grupper, hvor der hidtil ikke har været registreret mangel på arbejdskraft i balancen. Ledigheden er ekstraordinært lav for bioanalytikere, radiografer og jordemødre. Tabel 2 viser, hvor mange fuldtidsledige der var i de pågældende sundhedsfaggrupper i Danske Sundhedsorganisationers a- kasse (DSA) i januar 2008, hvor langt de fleste i disse sundhedsfag er organiseret. Der er, som det ses, ganske få ledige, og for alle faggrupper er der tale om en ledighedsprocent på 1% eller derunder, hvilket er et niveau, hvor der som regel vil være rekrutteringsproblemer. TABEL 2. FULDTIDSLEDIGE I NORDJYLLAND OG LEDIGHEDSPROCENT I UDVALGTE SUND- HEDSFAGGRUPPER I JANUAR 2008 FAGGRUPPE ANTAL MEDLEMMER GNS.ANTAL LEDIGE PCT.LEDIGE Bioanalytiker ,2 Ergoterapeut ,0 Fysioterapeut ,9 Jordemoder ,9 Radiograf ,0 Sygeplejerske ,1 Kilde: Danske Sundhedsorganisationers a-kasse Samtidig gør arbejdsgiverne, herunder regionerne, og de faglige organisationer opmærksom på, at der også fremover vil være problemer med at rekruttere til sundhedsfaggrupperne. Sygehusene tager forskellige initiativer for at rekruttere arbejdskraft. Senest har man på afdelingen for Klinisk Biokemi på Aalborg Sygehus søsat et projekt, der sigter på at rekruttere og videreuddanne laboranter til bioanalytikere i et meritforløb på halv tid over 3 år. Et andet initiativ handler om at få tyske sygeplejersker til at søge job i Nordjylland. Regionerne har i januar annonceret en prisopgave med titlen Hvordan kan sundhedsvæsenet sikres tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, hvor man efterspørger nye ideer til, hvordan udfordringerne kan håndteres. Beskæftigelsesregionen har ønsket at se nærmere på sygehusenes problemer med at rekruttere for at kunne supplere data til den kommende arbejdsmarkedsbalance. I februar/marts er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige sygehuse i Nordjylland har deltaget, idet langt de fleste i de pågældende faggrupper er beskæftiget på sygehusene. Sygehusene og det regionale jordemodercenter er blevet spurgt, om man i de se- BESKÆFTIGELSESREGIONREGION NORDJYLLAND 3

6 neste 2 måneder forgæves har forsøgt at rekruttere til de pågældende sundhedsfaggrupper. I undersøgelsen er der lagt vægt på at finde frem til de personer, der har den direkte ansættelseskompetence, og som står med problemet, når stillinger ikke kan blive besat. Undersøgelsen dækker altså ikke andre arbejdspladser, hvor man har disse faggrupper ansat, f.eks. ældreplejen, private klinikker m.v. BÅDE SMÅ OG STORE SUNDHEDSFAG MANGLER ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregionen har haft kontakt med Region Nordjyllands HR-afdeling og efterfølgende med samtlige sygehuse i regionen. Undersøgelsen blev gennemført sådan, at sygehuset leverede navne og adresser på de personer, der har kompetencen til at ansætte de nævnte faggrupper på det enkelte sygehus. Derefter blev et elektronisk spørgeskema sendt til de pågældende ledende medarbejdere med reference til sygehusledelsen. Efter ca. en uge blev der sendt en påmindelse ud til de personer, der endnu ikke havde besvaret skemaet. I alt er skemaet sendt ud til 32 ledende medarbejdere. Respondenterne er blevet bedt om at svare på ganske få spørgsmål. De er formuleret på samme måde som de spørgsmål, der stilles i den landsdækkende survey, som ligger til grund for arbejdsmarkedsbalancen. Den samlede svarprocent er på 75%. Sygehus Himmerland har relativt afgivet færrest svar, her er svarprocenten på 40%. Svarene fra Anæstesien og Ortopædkirurgien, som er selvstændige sektorer i Nordjylland, er for overskuelighedens skyld lagt sammen med svarene fra Aalborg Sygehus. TABEL 3. ANTAL SVAR OG SVARPROCENT I UNDERSØGELSEN FORDELT PÅ JORDEMODERCENTER OG SYGEHUSE Institutioner Antal svar Pct. Jordemodercentre i Nordjylland 1 100% Sygehus Himmerland 2 40% Sygehus Thy-Mors 4 67% Sygehus Vendsyssel 8 89% Aalborg Sygehus 8 89% Andet, skriv hvilket: 1. I alt 24 75% Tabel 4 viser, at respondenterne i alt har angivet, at der har været 48 forgæves rekrutteringer i de forløbne 2 måneder fordelt på alle faggrupper. Et par respondenter har dog ikke opgivet, hvor mange forgæves rekrutteringer, der har været tale om. Aalborg Sygehus, som også er langt det største, har oplevet flest forgæves rekrutteringer, mens Sygehus Thy-Mors er den institution, der har oplevet forgæves rekrutteringer på flest forskellige stillingsbetegnelser. Det er muligvis udtryk for, at det generelt er sværere at rekruttere til udkantsområder. Der er registreret flest forgæves rekrutteringer for sygeplejersker, som også er langt den største faggruppe. Mere bemærkelsesværdigt er det, at radiografer, som er den mindste faggruppe, samtidig har næstflest forgæves rekrutteringer. 4 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

7 TABEL 4. HAR SYGEHUSET I DE SENESTE TO MÅNEDER FORGÆVES FORSØGT AT REKRUT- TERE NYE MEDARBEJDERE I FØLGENDE PERSONALEKATEGORIER? FAGGRUPPE Jordemoder centre Sygehus Himmerland Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus og Anæstesien I alt Bioanalytiker 8 8 Ergoterapeut 2 2 Fysioterapeut 2 2 Jordemoder 3 * 3 Radiograf Sygeplejerske Sygeplejerske, anæstesi * 0 Sygeplejerske, operation 2 * 2 Ledende bioanalytiker 0 Ledende ergoterapeut 0 Ledende fysioterapeut 0 Ledende jordemoder 1 1 Ledende radiograf 0 Ledende sygeplejerske 2 2 Forgæves rekrutteringer i alt * Respondenten har ikke angivet antallet af forgæves rekrutteringer Der er registreret forgæves rekrutteringer i alle faggrupper med undtagelse af ledende bioanalytiker, ledende ergoterapeut, ledende fysioterapeut og ledende radiograf. I tabel 5 sammenholdes antallet af forgæves rekrutteringer med den aktuelle arbejdsstyrke 1. TABEL 5. FORGÆVES REKRUTTERINGER SOM ANDEL AF ARBEJDSSTYRKEN FAGGRUPPE Forgæves rekrutteringer Arbejdsstyrke Forgæves rekrutteringer i procent af arbejdsstyrken Bioanalytiker ,4% Ergoterapeut ,2% Fysioterapeut ,3% Jordemoder, herunder ledende ,0% Radiograf ,8% Sygeplejerske, herunder ledende ,1% Kilde: Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Arbejdsstyrken er antallet af medlemmer i DSA i Nordjylland i de udvalgte faggrupper. Relativt ser det ud til, at rekrutteringsproblemerne i Nordjylland er størst for radiograferne, idet de forgæves rekrutteringer udgør 11,8% af arbejdsstyrken. Også for jordemødrene synes rekrutteringssituationen at være vanskelig. Her udgør de forgæves rekrutteringer 5% af arbejdsstyrken. Selv om sygeplejerskerne kvantitativt tegner sig for det største antal forgæves rekrutteringer, udgør de forgæves rekrutteringer dog kun 0,1% af arbejdsstyrken. 1 Arbejdsstyrken er hér valgt som antallet af medlemmer i faggruppen i DSA i januar måned Arbejdsstyrken kan derfor være større, hvis ledige og beskæftigede personer i faggruppen ikke er medlem i denne a-kasse. Ifølge RAS-tallene fra Danmarks Statistik fra 2006 er der f.eks. 78 beskæftigede radiografer. Det er dog ikke givet, at alle arbejder i faget. BESKÆFTIGELSESREGIONREGION NORDJYLLAND 5

8 TABEL 6. HAR SYGEHUSET HAFT UBESATTE JOB I DE SIDSTE TO MÅNEDER, SOM I HAR UNDLADT AT SLÅ OP, FORDI I FORVENTER, AT ARBEJDSKRAFTEN IKKE FINDES? Antal svar Pct. Ja 3 13% Nej 18 75% Ved ikke 1 4% Ubesvaret 2 8% I alt % Af og til undlader arbejdsgivere at offentliggøre job, hvis de på forhånd forventer, at der ikke vil være kvalificerede ansøgere. Den situation kan sløre den reelle mangel. 75% af respondenterne svarer, at de ikke har undladt at opslå de ledige job, mens 13% på forhånd har opgivet at slå jobbet op. Der er altså sandsynligvis også i de valgte sundhedsfaggrupper en mangel, som ikke synliggøres. Af og til besættes stillingerne med en anden faggruppe. For eksempel klares noget af manglen på bioanalytikere ved, at social- og sundhedsassistenter eller andre faggrupper tilføres kvalifikationer, så de kan varetage jobbene helt eller delvist. Sådanne muligheder for substitution er udbredte på det danske arbejdsmarked og er i høj grad med til at sikre fleksibilitet og modvirke flaskehalse. I mange tilfælde vil en virksomhed derfor vurdere, at der ikke længere er tale om et flaskehalsproblem. I forhold til definitionen i opgørelserne i surveyet for arbejdskraftbalancen er det dog sådan, at der er tale om en forgæves rekruttering, hvis en virksomhed må ansatte en medarbejder, der ikke kan varetage alle de ønskede opgaver/funktioner. TABEL 7. HVORDAN FORVENTER SYGEHUSET, AT ANTALLET AF MEDARBEJDERE VIL UD- VIKLE SIG I DET KOMMENDE ÅR INDEN FOR DIT KOMPETENCEOMRÅDE? Antal svar Pct. Flere beskæftigede 13 57% Færre beskæftigede 2 9% Uændret antal beskæftigede 5 22% Ved ikke 3 13% Ubesvaret - 0% I alt % I undersøgelsen er svarpersonerne blevet bedt om at vurdere, hvordan antallet af medarbejdere på det område, hvor de har ansættelseskompetencen, vil udvikle sig i det kommende år. Her svarer 57%, at de forventer flere beskæftigede, mens 22% venter et uændret antal. Kun 9% venter færre beskæftigede. Forventningerne til flere beskæftigede er spredt over alle faggrupper, men er især markant hos de ledere, der ansætter bioanalytikere på Aalborg Sygehus. LAV LEDIGHED, SMÅ ÅRGANGE, KVINDEFAG OG STIGENDE EFTER- SPØRGSEL Den demografiske udvikling taler for, at arbejdsstyrken bliver mindre de kommende år. Det vil formentlig skærpe problemerne med at rekruttere til sundhedsfaggrupperne. Prognosen i 6 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

9 tabel 8 viser, hvor mange med en mellemlang, videregående sundhedsuddannelse der vil være i arbejdsstyrken, og hvor mange der vil være i beskæftigelse i 2015 med samme efterspørgsel som i 2006 og med samme andel i udbuddet af arbejdskraft (arbejdsstyrken). Samlet vil der mangle 344 personer med en mellemlang, videregående sundhedsuddannelse. Underskuddet er spredt på alle faggrupper, men for den største sygeplejerskerne vil der mangle 255. Prognosen skal naturligvis tages med forbehold. Præmisserne er en uændret efterspørgsel efter de pågældende sundhedsfaggrupper, og at de udgør samme andel af udbuddet af arbejdskraft i 2015 som i Mange faktorer er dermed ikke indregnet. Der er ikke taget højde for vækst i sundhedssektoren, fagglidninger, effektiviseringer ved indførelse af ny teknologi, ændret tilgang til uddannelserne, ændringer i tilbagetrækningsmønstre m.m., der kan ændre forudsætningerne for udviklingen i udbud og efterspørgsel. TABEL 8. PROGNOSE FOR ARBEJDSSTYRKE OG BESKÆFTIGEDE MED HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE I SUNDHEDSFAGGRUPPER I NORDJYLLAND I 2015 FAK TISKE TAL 2006 PROGNOSE 2015 HØJEST FU LD FØRTE ARB EJDSSTYRKE BESKÆFTIGELSE ARBEJDSSTYRKE BESKÆFTIGELSE UDDANNELSE Abs. Pct. Abs. Pct. Abs. Forskel Abs. Forskel Sygeplejerske (mvu) ,2% ,1% Radiograf (mvu) 78 0,0% 78 0,0% Terapeut (mvu) ,4% ,4% Sundhed i øvrigt (mvu) 842 0,3% 832 0,3% Sundhed i alt (mvu) ,9% ,9% Uddannelser i alt ,0% ,5% Kilde: og Beskæftigelsesregion Nordjyllands egen prognose for arbejdsstyrken 2015 i "Fremtidens udbud af arbejdskraft i Nordjylland". Bioanalytikere er oppe i årene Tabel 9 viser, hvor mange af de beskæftigede i sundhedsfaggrupperne, der er over 50 år. Den samlede andel er 24,3%. Til sammenligning er ca. 1/3 af alle beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse i Nordjylland over 50 år. Der er imidlertid stor spredning i de enkelte faggrupper. Mest iøjnefaldende for bioanalytikere, hvor 40,5% er over 50 år. Den høje andel over 50 år skærper risikoen for mangel på denne faggruppe de kommende år. Andelen for de øvrige faggrupper ligger under 1/3 med undtagelse af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter med videreuddannelse. Der er ikke taget højde for, om der blandt sundhedsfaggrupperne er en tidligere afgang fra arbejdsmarkedet end for andre grupper. Man kan ikke alene ud fra aldersfordelingen sige, at alder ikke spiller en rolle for radiografernes rekrutteringsproblemer, fordi de i gennemsnit er unge. Det kan også skyldes, at radiografer trækker sig tidligt tilbage, eller at de forlader faget og skifter branche. Umiddelbart ser risikoen for mangel på denne faggruppe ikke ud til at være så markant som for de øvrige. BESKÆFTIGELSESREGIONREGION NORDJYLLAND 7

10 TABEL 9. ANDEL BESKÆFTIGEDE OVER 50 ÅR I NORDJYLLAND I 2006 EFTER HØJESTE FULDFØRTE UDDANNELSE FAGGRUPPE 2006 Andel over 50 år M VU Bioanalytiker ,5% M VU Sygeplejerske ,4% MVU Radiograf 78 11,5% M VU Ergoterapeut ,9% M VU Fysioterapeut ,7% MVU Jordemoder ,0% MVU Sygeplejerske videregående ,8% M VU Ergo- fysioterapeut videreuddannelse 38 89,5% I alt ,3% Kilde: Særkørsel Danmarks Statistik Skæv kønsfordeling I alle de undersøgte sundhedsfaggrupper er der en yderst skæv kønsfordeling. For de beskæftigede med mellemlange, videregående sundhedsuddannelser som helhed er 94,8% kvinder. Faggruppen radiografer har den største andel mænd, knap 30%. Det er velkendt, at vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft som regel forstærkes i fag, hvor der overvejende rekrutteres til uddannelse og job fra det ene køn. Der er i tidens løb gjort mange forsøg på fra vejlednings- og uddannelsesinstitutioner og fra arbejdsgivere for at gøre de mellemlange videregående sundhedsuddannelser attraktive for mænd. Det er endnu ikke lykkedes, og det er givet, at det snævre rekrutteringsgrundlag kan forstærke mangelproblemerne fremover. TABEL 10. BESKÆFTIGEDE I NORDJYLLAND I 2006 EFTER HØJESTE FULDFØRTE UDDAN- NELSE FORDELT PÅ KØN HØJEST FU LD FØRT E UDDANNELSE Kvinder Mænd Køn i alt Andel kvinder 5090 Sundhed (mvu) ,8% Sygeplejerske (mvu) ,2% Radiograf (mvu) ,5% Terapeut (mvu) ,3% Sundhed i øvrigt (mvu) ,3% Kilde: Jobindsats.dk RIGTIG GODE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER FOR SUNDHEDSFAG- GRUPPERNE AKTUELT OG FREMOVER Bioanalytiker Der er aktuelt mangel på bioanalytikere, herunder ledende medarbejdere, og der ventes en forstærket mangel på 1 års sigt. Der er for tiden godt 600 beskæftigede bioanalytikere. Der er aktuelt mangel på bioanalytikere. Nogle steder er stillingerne besat med social- og sundhedsassistenter, der kan tage f.eks. blodprøver, men mangler den kemiske uddannelse for at kunne gennemføre laboratorieanalyser. På sygehusene er der i undersøgelsen meldt om forgæves rekrutteringer på Aalborg Sygehus, hvor bioanalytikerne overvejende er beskæftiget på specialafdelinger, der servicerer hele regionens sundhedsvæsen. Endvidere er bioanalytikerne ofte tilknyttet forskningsafdelinger på Aalborg Sygehus, der er en del af Århus Universitetshospital. Mang- 8 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

11 len på bioanalytikere forstærkes af, at uddannelsen ikke findes i regionen. Nærmeste uddannelsessted er Århus. På 1 års sigt og på længere sigt ventes der at være behov for flere bioanalytikere i takt med, at forskningsaktiviteterne og tilbuddene på specialafdelingerne udvides. Gennemsnitsalderen i denne faggruppe er høj, og regionen venter, at den nuværende tilgang af nyuddannede ikke kan opveje afgangen fra arbejdsmarkedet. Der er således stor risiko for, at udbuddet af bioanalytikere falder yderligere i de kommende år, fordi mange i faget nærmer sig efterløns- og pensionsalderen. Ergoterapeut Der er aktuelt mangel på ergoterapeuter, og regionen venter, at der kan opstå mangelsituationer på 1 års sigt. Undersøgelsen viser, at der aktuelt er mangel på ergoterapeuter. Samtidig er ledigheden lav. Der er tale om et delarbejdsmarked med ca. 500 beskæftigede i Nordjylland. Der uddannes ergoterapeuter i Aalborg, hvilket skønnes at dække behovet i det meste af regionen. De forgæves rekrutteringer er registreret på Sygehus Thy-Mors, der som et yderområde kan have sværere ved at tiltrække denne faggrupper. Fysioterapeut Der er aktuelt mangel på fysioterapeuter, og regionen venter, at der også kan være mangelsituationer på 1 års sigt. Undersøgelsen viser, at der aktuelt er mangel på fysioterapeuter. Samtidig er ledigheden ekstraordinært lav. Der er tale om et delarbejdsmarked med beskæftigede i Nordjylland. Der uddannes fysioterapeuter i Aalborg, hvilket skønnes at dække behovet i det meste af regionen. De forgæves rekrutteringer er registreret på Sygehus Thy-Mors, der som tidligere nævnt kan have sværere ved at tiltrække nogle faggrupper. Jordemoder Der er aktuelt mangel på jordemødre, og regionen venter at mangelsituationer også kan opstå på 1 års sigt. Der er mangel på jordemødre, og ledigheden er ekstraordinært lav. Meldingen fra den regionale jordemoderinstitution, som står for rekrutteringen til jordemodercentrene i hele regionen, er dog, at man som regel kan rekruttere til de ledige stillinger. I den forbindelse er det en stor fordel, at uddannelsen findes i regionen. Der er tale om et lille delarbejdsmarked, ca. 145 beskæftigede, hvor omfanget af rekrutteringsproblemerne vil være begrænsede, selvom de forgæves rekrutteringer i øjeblikket udgør 5% af arbejdsstyrken. Radiograf Der er aktuelt mangel på radiografer, og regionen venter, at mangelsituationer også vil være til stede på 1 års sigt. Der er aktuelt mangel på radiografer, og undersøgelsen viser, at det er for denne faggruppe, at mangelproblemerne udgør den største andel af arbejdsstyrken. Der er relativt mange forgæves rekrutteringer i forhold til arbejdsstyrken. Der er 78 beskæftigede i regionen. Sygeplejerske, Der er aktuelt mangel på sygeplejersker, og regionen venter, at der også vil være mangel på sygeplejersker 1 års sigt. Sygeplejerskerne er som langt den største faggruppe i undersøgelsen også den gruppe, der i absolutte tal oplever flest forgæves rekrutteringer. Det gælder også specialerne anæstesi- BESKÆFTIGELSESREGIONREGION NORDJYLLAND 9

12 og operationssygeplejersker, og det gælder rekrutteringen til ledende stillinger. Relativt er belastningen dog ikke så stor som i de små sundhedsfaggrupper. Meldingen fra regionens HR-funktion er da også, at der ikke er alvorlige problemer med at rekruttere sygeplejersker, men at nogle specialer er mindre attraktive end andre, hvilket kan gøre det sværere at få stillinger besat, at det er vanskeligere at besætte vikariater, og at der kan være problemer med at besætte stillinger i yderområderne. Rigtig gode beskæftigelsesmuligheder for sundhedsfaggrupperne fremover For samtlige faggrupper gælder det, at beskæftigelsesregionen venter rigtig gode beskæftigelsesmuligheder også på længere sigt og formentlig også større vanskeligheder med at rekruttere til disse faggrupper fremover, medmindre der uddannes flere, og medmindre produktiviteten pr. medarbejder øges. Det er ikke usandsynligt, at der vil komme en øget efterspørgsel på sundhedsfaggrupperne. Den demografiske udvikling betyder flere ældre i befolkningen og et større træk på sundhedsydelserne. Udviklingen i behandlingstilbud går i retning af en øget vifte af tilbud, hvilket sandsynligvis vil fordre mere og højt uddannet personale, selv om den teknologiske og medicinske udvikling sammen med nye måder at organisere opgaver og ressourcer på også kan øge produktiviteten. Dertil kommer, at flere med private midler benytter sundhedstilbud i den private sektor, en udvikling der øges i takt med, at virksomheder og borgere tegner private sundhedsforsikringer. Også her vil efterspørgslen på serviceydelser øge efterspørgslen efter faguddannet sundhedspersonale. 10 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

13 BESKÆFTIGELSESREGION REGION Vestre Havnepromenade 9, 3. sal 9000 Aalborg Telefon: Fax: NÆRMERE OPLYSNINGER OM DENNE ANALYSE: Susanne M. Nielsen, fuldmægtig, tlf Kurt Nielsen, fuldmægtig. tlf NYE ARBEJDSMARKEDSANALYSER OM DET REGIONALE ARBEJDSMARKED: Perspektivanalyse af bygge- og anlægssektoren i Danmark Unge i Nordjylland uddannelse og ledighed på arbejdskraft og paradoksproblemer i landbruget

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland

Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Spotanalyse af Butiksområdet i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland December 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på mødet i juni besluttet at udarbejde flere mindre spotanalyser,

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Pixi-udgave. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 Pixi-udgave KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft

Læs mere

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09

Fokus på jobsøgning. Kort nyt: DIGITAL JOBSØGNING MED DSA. DSAjobsøger NYUDDANNET. Én epoke er slut en ny begynder JOBSØGNING 02-03-09 DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 02-03-09 Fokus på jobsøgning De fleste af os vil på et tidspunkt af lyst eller nødvendighed søge et nyt arbejde. Der

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

REKRUTTERING I NORDJYLLAND

REKRUTTERING I NORDJYLLAND REKRUTTERING I NORDJYLLAND Rekrutteringssituationen i Nordjylland i foråret 2009 REKRUTTERING I NORDJYLLAND Forår 2009 SAMMENFATNING Det er blevet lettere at rekruttere medarbejdere i Nordjylland. Virksomhederne

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011

Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden. Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 Det danske arbejdsmarked nu og i fremtiden Preben Etwil, Socialpolitisk Forening LO-Skolen, Helsingør d. 16.8.2011 118.000 mistede jobs fra 2009-2010 Folkeskole: 68.187 (9,8%) Almen gymnasial: 2.882 (1,7%)

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Analyserapport 2010 Februar 2010

Analyserapport 2010  Februar 2010 Analyserapport 2010 Februar 2010 Indholdsfortegnelse 1: Indledning... 3 2: Udfordringer og muligheder på det nordjyske arbejdsmarked... 4 3: Udfordringer, der knytter sig til udviklingen på det nordjyske

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Att.: Kontorchef, overlæge Eva Hammershøy Islands Brygge 67 2300 København S E-mail: efua@sst.dk Fællessekretariatet Esplanaden

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelsessystemet var i perioden fra adgangsreguleringens indførelse i 1977 (for lægestudiet 1976) ganske stramt reguleret. Dette skete, fordi uddannelserne er forholdsvis dyre, på grund af risikoen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af ydelser

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere