Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland"

Transkript

1 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SAMMENFATNING BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD AF FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT BYGGE OG ANLÆGSSEKTOREN I NORDJYLLAND INDUSTRIEN I NORDJYLLAND HOTEL OG RESTAURATIONSBRANCHEN I NORDJYLLAND DEN OFFENTLIGE SEKTOR I NORDJYLLAND OVERSIGT OVER OMRÅDER, HVOR DESK RESEARCHEN PEGER PÅ MANGEL HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN? OMRÅDER, HVOR DESK RESEARCHEN IKKE PEGER PÅ MANGEL KONKLUSION UDDYBENDE ANALYSE BEFOLKNING, BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSSTYRKE FALDER I NORDJYLLAND FREMSKRIVNINGER MED POSITIVE TENDENSER I NORDJYLLAND, DER MANGLER FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT NU OG FREMOVER I NORDJYLLAND BYGGE OG ANLÆG: VÆKST, EFTERSPØRGSEL OG MANGEL INDUSTRIEN: MANGEL PÅ VISSE TYPER KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT HOTEL OG RESTAURATION: MANGEL PÅ FAGLÆRTE KOKKE OG TJENERE DEN OFFENTLIGE SEKTOR: IKKE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT SAMLET SET UDVIKLINGEN PÅ ØVRIGE OMRÅDER HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN FRA DECEMBER 2015 OM REKRUTTERINGSSITUATIONEN INDEN FOR DE FORSKELLIGE OMRÅDER? UDVIKLINGEN PÅ LANDSPLAN BYGGE OG ANLÆG INDUSTRIEN PRIVAT SERVICE DEN OFFENTLIGE SEKTOR METODEAFSNIT KILDER

3 1. Indledning Arbejdsmarkedskontor Midt Nord i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt mploy om at udarbejde en arbejdsmarkedsanalyse for RAR Nordjyllands område. Analysen skal dels anvendes som en del af vidensgrundlaget for Rådets drøftelser af den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Region Nordjylland. Dels skal den danne grundlag for Rådets prioritering af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje 2016, som har til formål at understøtte, at flere ledige får korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Analysen belyser den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Region Nordjylland med fokus på de fagområder, der har eller vil opleve stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Analysen belyser desuden, hvorvidt der er fagområder, hvor der er eller vil opstå mangel på arbejdskraft. Analysens resultater fokuserer på områder, hvor der umiddelbart inden for et halvt år er et behov for at opkvalificere ledige via korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, fordi der forventes mangel på arbejdskraft. Analysen belyser derudover udviklingen på 2 3 års sigt, og resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel på lidt længere sigt. Analyserne er udført som desk research analyser i perioden november 2015 og er udelukkende et produkt af den viden, der allerede eksisterer på området, fx fra vækststrategier, prognoser og fremskrivninger, landsdækkende, regionale, lokale analyser og lignende. Materialet er indhentet af mploy via litteratursøgning og gennem høring hos en lang række interessenter, som fx lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer, kommuner mv. Fokus i høringen har været indhentning af materiale, der kan bidrage til prioriteringen af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje Mploy har således ikke produceret eller indsamlet nye data i forbindelse med udarbejdelse af denne arbejdsmarkedsanalyse. Det skal derfor også understreges, at nærværende analyse rummer de mangler og begrænsninger, der generelt er i forbindelse med en vidensafdækning af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til kildernes forskellighed. Mploy har systematiseret og analyseret materialet og gengivet enkelte kilders resultater og formuleringer uden at foretage fortolkninger. Analysen understøtter og supplerer opgørelserne i arbejdsmarkedsbalancen for Region Nordjylland. Rapporten indeholder en kort opsamling af resultaterne for Nordjylland i kapitel 2. Den travle læser kan således nøjes med at læse disse sider. Kapitel 3 indeholder en uddybende analyse af det kildemateriale, som mploy har haft til rådighed, og resultaterne sammenholdes med de nyeste opgørelser fra arbejdsmarkedsbalancen. Kapitel 4 ridser udvalgte landsdækkende tendenser op og beskriver de regionale forskelle, hvor det er relevant. I kapitel 5 gennemgås den anvendte metode, og kapitel 6 indeholder en referenceliste med de kilder, analyserne i denne rapport er baseret på. 3

4 2. Sammenfatning Efter nogle barske kriseår ser det ud til, at væksten igen har bidt sig fast i dansk økonomi. Beskæftigelsen er steget over hele landet, og de fleste virksomheder og erhvervsorganisationer forventer, at efterspørgslen efter arbejdskraft vil stige i de kommende år. Sådan er det også i Nordjylland. De kommende år forventes især øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Det gælder især i bygge og anlægsbranchen, men også i industrien, hotel og restaurationsbranchen samt inden for velfærdsområdet og den maritime sektor vil efterspørgslen efter faglærte stige. På længere sigt viser fremskrivninger, at der vil være et underskud på mere end faglærte i Nordjylland, i forhold til det virksomhederne efterspørger. Der forventes også et underskud på godt 900 personer med en kort videregående uddannelse. Langt hovedparten af virksomhederne har i dag ikke problemer med at rekruttere den arbejdskraft, de skal bruge. På nogle områder kan det dog allerede nu være svært at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Det viser mploys undersøgelser i denne analyse. Analyser og prognoser peger på, at Nordjylland står over for en generel fremgang i bygge og anlægssektoren. Det skyldes blandt andet en række offentlige infrastrukturprojekter, som afvikles i disse år, fx Aalborg Letbane og udvidelsen af Aalborg Universitet. Det øger efterspørgslen efter arbejdskraft med kompetencer inden for bygge og anlæg. I kombination med et faldende udbud af især faglærte inden for bygge og anlægsområdet, betyder det, at der er risiko for rekrutteringsudfordringer i branchen i de kommende år. Inden for det næste halve år forventes især øget efterspørgsel efter struktører, murere, VVS ere, elektrikere og chauffører i bygge og anlægsbranchen. Der efterspørges også ufaglærte. Samtidig forventes mangel på VVS ere, elektrikere, chauffører, tømrere, og civilingeniører. Inden for 2 3 år forventes virksomheder forsat at mangle medarbejdere med nogle af disse kompetencer. Det gælder VVS ere, elektrikere og tømrere. Derudover forventes også mangel på murere og smede, mens efterspørgslen efter struktører forsat er høj. På landsplan har beskæftigelsen i industrien været nedadgående i mange år, men de seneste par år er virksomhederne langsomt begyndt at ansætte flere. Især kommuner i Jylland har oplevet de positive tendenser i industrien og disse forventes forstærket i de kommende år med en stigende beskæftigelse til følge. I Nordjylland forventes der inden for det næste halve år mangel på smede, svejsere, industriteknikere, maskinarbejdere, elektronikfagteknikere, mekanikere, automatikteknikere og værktøjsmagere inden for industrien. I Nordjylland er det maritime erhverv stort og området forventes at vækste i de kommende år. Der bliver brug for mere og især højtuddannet arbejdskraft. Der forventes øget efterspørgsel efter elektrikere, smede, maskinmestre og ingeniører (især med søerfaring), maskinarbejdere samt personer med en kombination af praktiske og teoretiske kompetencer. 4

5 Inden for offshore forventer virksomheder i hele landet, at beskæftigelsen i branchen vil vokse markant i de næste år. Især industrivirksomheder inden for offshore forventes at øge deres medarbejderantal. Næsten halvdelen af virksomhederne i branchen mener, at det fremover bliver svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til offshore arbejdspladser, herunder inden for industrien. Meget tyder på, at den offentlige sektor ikke kommer til at opleve samme positive beskæftigelsesudvikling som flere af de andre brancher. Efterspøgslen efter arbejdskraft stiger, men udbuddet forventes at stige endnu mere. Samlet set forventes derfor ikke mangel på arbejdskraft med faglærte kvalifikationer til den offentlige sektor, dog med undtagelser af en forventning om mangel på bioanalytikere inden for 2 3 års sigt. Udflytningen af statslige arbejdspladser forventes ikke at betyde væsentlige forskydninger i efterspørgslen efter arbejdskraft i Nordjylland. Inden for hotel og restaurationsbranchen er efterspørgslen efter arbejdskraft øget. Mere end 90 pct. af de nordjyske virksomheder i branchen vurderer, at der er mangel på arbejdskraft inden for området. Der er især mangel på faglærte kokke og tjenere samt i mindre grad ufaglært køkkenpersonale. Det gælder inden for det næste halve år men også på 2 3 års sigt. Samtidig stiger efterspørgslen også efter faglærte kokke og tjenere både inden for det næste halve år og på 2 3 års sigt. De områder, som ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for det næste halve år, jf. herover, stemmer i vid udstrækning overens med opgørelserne i arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland. Tendenserne herover peger således i samme retning som virksomhedernes aktuelle rekrutteringsudfordringer. Der er nogle områder, hvor der ud fra det indsamlede kildemateriale fra mploys desk research, ikke kan identificeres øget efterspørgsel efter eller mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om handel og transport, privat service samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der aktuelt kun er mangel eller paradoksproblemer inden for ganske få stillingsbetegnelser. De væsentligste pointer i denne analyserapport sammenfattes kort herunder og sammenlignes med konkrete opgørelser fra den nyeste arbejdsmarkedsbalance for Nordjylland (fra december 2015). En oversigt over de konkrete områder, der ifølge mploys desk research, oplever øget efterspørgsel og/eller mangel, er angivet til slut i sammenfatningen. Der er også inkluderet en oversigt over opgørelserne fra den nyeste arbejdsmarkedsbalance (december 2015). 5

6 2.1. Beskæftigelse, demografi og konjunkturudvikling i Nordjylland Befolkning, beskæftigelse og arbejdsstyrke falder i Nordjylland Fra 2008 til 2014 er befolkningen i Nordjylland faldet med godt personer i den arbejdsdygtige alder år. Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 78 pct. i 2008 til 74 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret mærkbart i perioden, idet der er forsvundet godt jobs, hvoraf langt de fleste er ufaglærte jobs. Der bliver færre unge og flere ældre i Nordjylland Den demografiske udvikling viser, at der bliver færre unge og flere ældre i Nordjylland. Det skyldes især stigende levealder og faldende fødselstal. Udviklingen forstærkes samtidig af, at mange unge især nyuddannede flytter ud af regionen. Samlet set betyder udviklingen, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Forventning om bedre konjunkturer i STARs fremskrivninger af udviklingen i Nordjylland indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. I 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede og et fald i antal ledige, antal personer uden for arbejdsstyrken samt et mindre fald i befolkningstallet Efterspørgsel, rekruttering og udbud af faglært arbejdskraft Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft forventes at stige fremover De kommende år forventes der især øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse i Nordjylland. Det gælder især i bygge og anlægsbranchen, men også i industrien, hotel og restaurationsbranchen samt inden for velfærdsområdet og den maritime sektor vil efterspørgslen efter faglærte stige. En række områder har eller forventes at få rekrutteringsproblemer Inden for visse områder, især i bygge og anlægsbranchen, men også i industrien samt hotelog restaurationsbranchen, er der allerede i dag rekrutteringsudfordringer. I alt har virksomhederne rekrutteret forgæves 156 gange inden for bygge og anlægsbranchen, 116 gange inden for industrien og 88 gange i hotel og restaurationsbranchen i foråret Virksomheder inden for finansiering og forsikring oplever også, at det er svært at finde medarbejdere. På længere sigt forventes mangel på faglært arbejdskraft I de kommende år forventes det, at der vil være et underskud af faglært arbejdskraft, som stiger og udgør i alt godt personer i Det skyldes blandt andet, at mens efterspørgslen på faglært arbejdskraft i Nordjylland forventes at stige fremover, forventes udbuddet at være stabilt. 1 (168) 6

7 Desuden forventes et underskud af arbejdskraft med kort videregående uddannelse på knap 900 personer i Bygge og anlægssektoren i Nordjylland Vækst, øget efterspørgsel og mangel på faglært arbejdskraft i bygge og anlægssektoren Analyser og prognoser peger på, at Nordjylland står over for en generel fremgang i bygge og anlægssektoren, som øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Sammen med et faldende udbud af især faglærte inden for bygge og anlægsområdet betyder det, at der er risiko for rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft inden for flere fagområder i branchen i de kommende år. Inden for det næste halve år forventes mangel på VVS ere, elektrikere, chauffører, tømrere og civilingeniører. Det viser mploys analyse af det indsamlede materiale, jf. tabel 1. Inden for de næste 2 3 år forventes mangel på murere, VVS ere, elektrikere, smede, tømrere og bygningsmalere. Større offentlige infrastrukturprojekter øger efterspørgslen efter arbejdskraft Den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bygge og anlægsbranchen i Nordjylland skyldes blandt andet en række store offentlige infrastrukturprojekter, der enten allerede er i gang eller påbegyndes snarligt. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelt rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen i Nordjylland viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer inden for mange af de områder i bygge og anlægssektoren, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år. Det drejer sig om jord og betonarbejdere, murere, elektrikere og overmontører, smede og kleinsmede, tømrere, bygningssnedkere, bygningsmalere samt en række ingeniørtyper (maskiningeniør, bygningsingeniør, elektroingeniør, IT ingeniør), jf. tabel Industrien i Nordjylland Spirende vækst i industrien og forventninger om stigende beskæftigelse På landsplan har beskæftigelsen i industrien været nedadgående de sidste mange år, men de seneste par år er virksomhederne langsomt begyndt at ansætte flere. Især kommuner i Jylland har oplevet de positive tendenser i industrien og disse forventes forstærket i de kommende år med en stigende beskæftigelse til følge. Dette medfører også en risiko for mangel på arbejdskraft inden for industrien. Nogle virksomheder har allerede nu svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Allerede nu er der tegn på, at industrivirksomhederne inden for nogle områder har problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft. Knap 40 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien siger i en undersøgelse fra april 2015, at deres virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er en stigning i forhold til året før, hvor 30 pct. oplevede samme udfordring. 7

8 Inden for et halvt år forventes der mangel på smede, svejsere, industriteknikere, maskinarbejdere, elektronikfagteknikere, mekanikere, automatikteknikere og værktøjsmagere. Det viser mploys desk research, jf. tabel 1. Materialet i mploys desk research tyder ikke umiddelbart på øget efterspørgsel eller mangel inden for industrien på 2 3 års sigt. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelt rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer for mange af de områder i industrien, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år. Det drejer sig om smede og kleinsmede, svejsere, industriteknikere og maskinarbejdere, elektronikfagtekniker, mekaniker, automatiktekniker og værktøjsmagere, jf. tabel 2. Vækst og øget efterspørgsel efter arbejdskraft i den maritime sektor Analyser og prognoser tyder på, at der fremadrettet vil være vækst i den maritime branche i Nordjylland. Branchen er under omstilling og har en række gode vækstpotentialer, og der forventes fremover at blive brug for mere især bedre uddannet arbejdskraft. Der forventes øget efterspørgsel efter elektrikere, smede, maskinmestre og ingeniører, jf. tabel 1. I en landsdækkende undersøgelse angiver 92 pct. af virksomhederne, at de i højere grad forventer at efterspørge maskinmestre fremover, mens 80 pct. angiver, at de forventer at efterspørge flere elektrikere. Offshorebranchen i vækst Inden for offshorebranchen forventer virksomhederne på landsplan også, at beskæftigelsen i branchen vil vokse markant frem mod Især industrivirksomheder i branchen vil øge deres medarbejderantal. Samtidig mener 45 pct. af virksomhederne i branchen, at det fremover bliver svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. De faldende oliepriser kan dog sætte en dæmper på vækst inden for branchen. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelt rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland viser, at der aktuelt er rekrutteringsproblemer for mange af de områder, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år. Det drejer sig om elektrikere og el installatører, smede og kleinsmede, maskinmestre og maskiningeniører, elektronikingeniører og IT ingeniører, jf. tabel Hotel og restaurationsbranchen i Nordjylland Mere end 90 pct. af virksomhederne siger, at der er mangel på arbejdskraft Inden for hotel og restaurationsbranchen er efterspørgsel efter arbejdskraft øget. I alt vurderer 90 pct. af de nordjyske virksomheder i branchen, at der er mangel på arbejdskraft inden for området, og at tendensen fortsætter i de kommende år. Der er især mangel på faglærte kokke og tjenere samt i mindre grad elever og ufaglært køkkenpersonale. Det gælder inden for det næste halve år men også på 2 3 års sigt. Samtidig stiger efterspørgslen også efter faglærte kokke og tjenere både inden for det næste halve år og på 2 3 års sigt., jf. tabel 1. 8

9 Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelt mangel på kokke og paradoksproblemer for tjenere Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer for kokke, mens der for tjenere er paradoksproblemer 2, jf. tabel 2. Det kan skyldes, at virksomhederne primært efterspørger faglærte tjenere, mens der er en del ledige tjenere uden en faglært tjeneruddannelse Den offentlige sektor i Nordjylland Generelt forventes ingen mangel på faglært arbejdskraft i den offentlige sektor Meget tyder på, at den offentlige sektor ikke kommer til at opleve samme positive beskæftigelsesudvikling som flere af de andre brancher. Efterspøgslen efter arbejdskraft stiger, men udbuddet forventes at stige endnu mere. Samlet set forventes derfor ikke mangel på arbejdskraft med faglærte kvalifikationer, dog med undtagelser af bioanalytikere og social og sundhedshjælpere inden for 2 3 års sigt. Det viser mploys desk research, jf. tabel 1. Aktuelt er der gode beskæftigelsesmuligheder for de to medarbejdertyper Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Nordjylland viser, at der aktuelt er gode beskæftigelsesmuligheder for både bioanalytikere og social og sundhedshjælpere, som ifølge det indsamlede materiale vil opleve mangel på arbejdskraft fra omkring 2016 og frem, jf. tabel 2. 2 Paradoksproblemet refererer til stillinger, hvor virksomheder oplever rekrutteringsproblemer, og hvor der samtidig er mange ledige med de efterspurgte kvalifikationer. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode. 9

10 2.7. Oversigt over områder, hvor desk researchen peger på mangel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. indeholder en oversigt over de områder, hvor der ifølge mploys desk research er øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 år. Oversigten indeholder således alle resultater fra mploys desk research for Nordjylland. Tabel 1: Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft i Nordjylland Bygge og anlæg Industrien Maritime sektor Inden for et halvt år Inden for 2 3 år Øget efterspørgsel Mangel/ underskud Øget efterspørgsel Mangel/ underskud Ikke faglærte Struktører Murere VVS ere Elektrikere Chauffører Smede Tømrere Snedkere Civilingeniører Bygningsmalere Andre faglærte Smede Svejsere Industriteknikere Maskinarbejdere Elektronikfagteknikere Automatikteknikere Værktøjsmagere Elektrikere Smede Maskinmestre Ingeniører Hotel og restauration Faglærte kokke Faglærte tjenere Offentlig sektor Bioanalytikere Social og sundhedshjælpere Kilde: Mploy desk research, november Anm.: Oversigt over områder der ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 år. Omfanget af mangel og/eller øget efterspørgsel inden for de enkelte områder kan ikke aflæses i oversigten. 10

11 2.8. Hvad siger arbejdsmarkedsbalancen? Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. sammenholder resultaterne af mploys desk research med de resultater, der fremgår af den nyeste version af arbejdsmarkedsbalancen fra december Tabellen viser således Arbejdsmarkedsbalancens status for de stillingsbetegnelser, hvor der ifølge desk researchen vil komme øget efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år eller på 2 3 års sigt. For de områder, hvor der ifølge mploys desk research er øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 år, er de relevante stillingsbetegnelser fra Arbejdsmarkedsbalancen blevet udvalgt. Hvis der fx forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på chauffører inden for bygge og anlæg, er stillingsbetegnelserne for de typiske chauffører inden for bygge og anlæg blevet udvalgt. Tabel 2: Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel (mploys desk research) sammenholdt med den aktuelle rekrutteringssituation (Arbejdsmarkedsbalancen, dec. 2015) Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel (mploys desk research) Stillingsbetegnelse i arbejdsmarkedsbalancen Mangel på arbejdskraft Arbejdsmarkedsbalancens betegnelser Paradoksproblemer Anlægsstruktør Brolægger Struktører Kloakrørlægger Bygningsstruktør Rørlægger Jord og betonarbejder Murere Murer Murerarbejdsmand VVS installatør VVS ere VVS tekniker Blikkenslager Elektriker Elektrikere Overmontør El installatør Chauffør (fragt, tankvogn, Chauffører specialtransport) Chauffør (person og budtransport) Smede Smed Klejnsmed Tømrere Tømrer Bygningssnedker Industrisnedker Modelsnedker Snedkere Møbelsnedker Industriel møbelsnedker Maskinsnedker Ingeniører Maskiningeniør (kun ingeniører med mangel/paradoksproblemer Bygningsingeniør er Elektroingeniør inkluderet) IT ingeniør Bygningsmalere Bygningsmaler Svejsere Svejser Industriteknikere og maskinarbejdere Industritekniker Beskæftigelsesmuligheder Gode Mindre gode Elektronikfagteknikere Elektronikfagtekniker 11

12 Mekanikere Mekaniker Automatikteknikere Automatiktekniker Værktøjsmagere Værktøjsmager Maskinmestre Maskinmester Faglærte kokke Kok Faglærte tjenere Tjener Bioanalytikere Bioanalytiker Social og sundhedshjælpere Social og sundhedshjælpere Kilde: Mploy desk research, november 2015 og opgørelser i Arbejdsmarkedsbalancen, december Anm.: Mangel på arejdskraft angiver stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Paradoksproblemer angiver stillinger med stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed. Gode jobmuligheder anigver stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning. Mindre gode jobmuligheder angiver stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning Områder, hvor desk researchen ikke peger på mangel Der er nogle områder, hvor der ud fra det indsamlede kildemateriale fra mploys desk research ikke kan identificeres øget efterspørgsel efter eller mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om handel og transport, privat service samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Forventet fremgang inden for handel og transport Inden for handel og transport forventes beskæftigelsen ifølge STARs fremskrivninger at stige med 1,5 pct. i de kommende år. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale, som peger i samme retning. Det er derfor ikke muligt at identificere hvilke typer af kvalifikationer inden for området, der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på eller i hvor stort omfang. Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015 viser, at der aktuelt er mangel eller paradoksproblemer inden for nogle stillingsbetegnelser. Disse er bilsynsassistenter, køkkenchefer, taxichauffører, salgskonsulenter, læger, tandlæger, farmaceuter, optikere, gardinmontører, rengøringsassistenter og ejendomsfunktionærer. Forventet vækst inden for privat service (ekskl. handel og transport, hotel og restauration) Inden for privat service eksklusiv handel og transport samt hotel og restauration forventes beskæftigelsen ifølge STARs fremskrivninger at stige med 1,7 pct. i de kommende år. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale, som peger i samme retning. Det er derfor ikke muligt at identificere hvilke typer af kvalifikationer inden for området, der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på eller i hvor stort omfang. Inden for privat service ekskl. handel og transport samt hotel og restauration viser Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015, at der aktuelt er mangel på læger, tandlæger, farmaceuter, optikere og gardinmontører, mens der er paradoksproblemer for rengøringsassistenter og ejendomsfunktionærer. Yderligere tilbagegang i landbrug, skovbrug og fiskeri I de kommende år forventes beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ifølge STARs fremskrivninger at fortsætte med at falde. 12

13 Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig materiale inden for området. Det er derfor ikke muligt at identificere, om der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel, i hvor stort omfang, eller hvilke typer af arbejdskraft, som evt. efterspørges. Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015 viser, at aktuelt er mangel eller paradoksproblemer inden for nogle ganske få stillingsbetegnelser. Disse er staldmestre, driftsledere og landbrugsmedhjælpere Konklusion De områder, som ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for det næste halve år, stemmer i vid udstrækning overens med opgørelserne i arbejdsmarkedsbalancen for Region Nordjylland. Tendenserne peger således i samme retning som det, virksomhederne aktuelt oplever, når de skal rekruttere arbejdskraft: inden for visse stillingsbetegnelser i bygge og anlæg, industrien samt hotel og restauration er det svært at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. Desuden peger desk researchen på mangel inden for en række fagområder, der ikke fremgår som mangelområder på arbejdsmarkedsbalancen. Det drejer sig om VVS ere, chaufførere, faglærte tjenere og maskinmestre. Endelig er der nogle områder, hvor der på baggrund af desk researchen ikke kan identificeres mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om privat service, herunder handel og transport, samt landbrug, skovbrug og fiskeri. 13

14 3. Uddybende analyse Dette afsnit indeholder en uddybende analyse af det kildemateriale, mploy har haft til rådighed. Først undersøges den generelle udvikling i Nordjylland og derefter gennemgås de enkelte områder, hvor der ifølge desk researchen forventes øget efterspørsel eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år eller på 2 3 års sigt. Til sidst sammenholdes resultaterne med de nyeste opgørelser fra Arbejdsmarkedsbalancen fra december Der forventes generelt bedre konjunkturer og en øget efterspørgsel på arbejdsmarkedet i de kommende år. Nogle områder vil opleve større efterspørgsel end andre og måske endda mangel på arbejdskraft. De kommende år forventes der primært øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse i Nordjylland. Det gælder især i bygge og anlægsbranchen, men også i industrien, hotel og restaurationsbranchen samt inden for velfærdsområdet og den maritime sektor vil efterspørgslen efter faglærte stige. Øget efterspørgsel efter arbejdskraft kan imødekommes, hvis virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for og med de rette kvalifikationer. I Nordjylland viser analysen i nærværende kapitel, at der allerede er, eller forventes at blive, rekrutteringsproblemer inden for visse områder i bygge og anlægssektoren, industrien samt hotel og restaurationsbranchen. Resultaterne i dette kapitel bygger på en afdækning af det kildemateriale, der er angivet i referencelisten i kapitel 6. Materialet er indsamlet af mploy via litteratursøgning og en høring målrettet materiale der kan bidrage til prioriteringen af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje Udvalgte steder henvises der til konkrete kilder Befolkning, beskæftigelse og arbejdsstyrke falder i Nordjylland Fra 2008 til 2014 er befolkningen i Nordjylland faldet med godt personer i den arbejdsdygtige alder (16 64 år). Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 78 pct. i 2008 til 74 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret mærkbart i perioden, idet der er forsvundet godt jobs, hvoraf langt de fleste er ufaglærte jobs. 14

15 Boks 1. Pointer om arbejdsmarkedet i Nordjylland Befolkningen udgør ultimo 2014 knap i den arbejdsdygtige alder mellem 16 og 64 år. Arbejdsstyrken udgør svarende til 74 pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Omkring nordjyder er i beskæftigelse ultimo De seneste år er befolkningen (16 64 årige) i Nordjylland faldet støt. Samlet set er antallet af nordjyder ca. 1,7 pct. lavere end i Beskæftigelsen er blevet reduceret med godt jobs hen over krisen ( ). Godt flere personer mellem 16 og 64 år er i samme periode kommet uden for arbejdsstyrken fx på førtidspension, sygedagpenge eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Omkring 33 pct. af befolkningen mellem 20 og 64 år er ufaglærte. Ca. 40 pct. er faglærte, mens godt en fjerdedel har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I arbejdsstyrken i Nordjylland er knap en fjerdedel ufaglærte, 46 pct. er faglærte og 31 pct. har en videregående uddannelse. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsestallene i denne boks er opgjort som antallet af arbejdspladser i Nordjylland. Opgørelser fra 2014 og frem er STAR fremskrivninger baseret på RAS statistikken. Den demografiske udvikling viser, at der bliver færre unge og flere ældre i Nordjylland. Det skyldes især stigende levealder og faldende fødselstal. Udviklingen forstærkes samtidig af, at mange unge især nyuddannede flytter ud af regionen. Samlet set betyder udviklingen, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. 3 Beskæftigelsen i Nordjylland er endnu ikke begyndt at stige efter det kraftige fald i årene På det private arbejdsmarked er der dog positive tendenser, især inden for industri og privat service er beskæftigelsen i Nordjylland begyndt at vokse. Omvendt opleves der forsat tilbagegang inden for bygge og anlæg, information og kommunikation samt finansiering og forsikring Fremskrivninger med positive tendenser i Nordjylland, Figur 3.1: Faktisk og forventet udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed (16 64 år) ,0% Figur 3.2: Forventet ændring i antal ledige, beskæftigede og udenfor arbejdsstyrken fra ultimo 2014 til 2016 (16 64 år) ,0% Antal personer Arbejdsstyrke Beskæftigede Ledighedsprocent Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo ,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Arbejdsstyrken er beregnet som antallet af beskæftigede plus antallet af ledige. Ledighedsprocent RAR-område Nordjylland -820 Beskæftigede Ledige Udenfor arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsestallene i denne figur angiver antallet af beskæftigede med bopæl i Nordjylland og afviger derfor fra tallene i figur 3.3, der angiver antallet af arbejdspladser i Nordjylland. 3 (51) 15

16 STARs fremskrivninger af udviklingen i Nordjylland indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. I 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede (2.610 personer) og et fald i antal ledige ( 530 personer), antal uden for arbejdsstyrken ( personer) samt i befolkningstallet ( 820 personer), jf. figur 3.2. Ledigheden forventes ultimo 2016 at ligge på omkring 5 pct. På nogle områder forventes en øget efterspørgsel efter arbejdskraft og risiko for rekrutteringsproblemer/mangel på arbejdskraft, fordi de kvalifikationer der efterspørges, ikke matcher de lediges. Sektorfordelte fremskrivninger fra STAR viser, at det i løbet af 2015 og 2016 primært er inden for den private sektor, industrien og bygge og anlægsbranchen, at de nordjyske virksomheder forventes at ansætte flere medarbejdere, jf. figur 3.3. Figur 3.3: Forventet ændring i beskæftigelsen i Nordjylland fra 2014 til 2016, fordelt på sektor Antal Landbrug mm Industri Bygge og anlæg Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Tal for 2014 er fremskrevet pba. registerdata fra Lønmodtagerstatistikken, Danmarks Statistik. Tal for 2015 og 2016 er tekniske fremskrivninger af en regions udvikling i andele af beskæftigelsen på landsplan i 5 sektorer. Tallene i denne figur er baseret på beskæftigelsen opgjort som antal arbejdspladser i Nordjylland og afviger derfor fra tallene i figur 3.2., der angiver antallet af beskæftigede med bopæl i Nordjylland. Privat service Offentlig service 0 Uoplyst I alt 3.3. Der mangler faglært arbejdskraft nu og fremover i Nordjylland For at sikre vækst i Nordjylland er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rette kompetencer til at dække virksomhedernes efterspørgsel. Det gælder både på kort og på længere sigt. Prognoser viser, at nordjyderne bliver bedre uddannet i fremtiden. Flere tager en ungdomsuddannelse og videregående uddannelse eller opkvalificerer kompetencer. 4 På trods af dette er der behov for at sætte yderligere tiltag og aktiviteter i gang. Næsten en fjerdedel af den nordjyske arbejdsstyrke er ufaglært, og efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft falder også fremover. I 2014 er der et stort overskud af både ufaglært og faglært arbejdskraft i Nordjylland, svarende til mere end personer af hver type. Det viser en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Nordjylland, jf. boks (51) 5 Udbud og efterspørgsel i boks 2 er fremskrevet baseret på SamK Line modellen. Fremskrivninger viser den forventede udvikling, såfremt indsatser, strukturelle forhold mv. holdes konstante over de kommende år. Dvs. en alt andet lige fremskrivning. Der er eksempelvis ikke taget højde for, hvilken effekt de kommende offentlige infrastrukturprojekter kan have på efterspørgslen efter arbejdskraft. 16

17 Overskuddet af faglært arbejdskraft forventes at vende, og i 2020 vil der være et underskud af faglært arbejdskraft på godt personer. Det skyldes blandt andet, at mens efterspørgslen på faglært arbejdskraft vil stige fremover, forventes udbuddet at være stabilt. 6 Boks 2. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Nordjylland Fremover forventes desuden et underskud af arbejdskraft med korte videregående uddannelser på knap 900 personer. Allerede i dag er der tegn på, at de nordjyske virksomheder har problemer med at finde den ønskede arbejdskraft. Rekrutteringsanalysen fra STAR viser, at de nordjyske virksomheder har søgt forgæves efter medarbejdere til omkring 950 stillinger i foråret Det er især virksomheder inden for finansiering og forsikring samt bygge og anlæg, der har oplevet problemer med at besætte ledige stillinger. 7 Det øvrige kildemateriale, som mploy har afdækket i dette projekt, indeholder overordnet de samme tendenser, som afbilledet i boks 2. Stort set alle kilder fremhæver, at der generelt er brug for flere faglærte og inden for flere brancher. Men der forventes også øget efterspørgsel efter visse typer af specialister og højtuddannede. 8 Nogle kilder viser et større behov end angivet i boks 2. Det drejer sig primært om kilder, som beskriver behovet for arbejdskraft som følge af de større offentlige infrastrukturprojekter i Region Sjælland. 5 Kilde: Uddannelsesanalyse 2015, Region Sjælland (175). Anm.: Fremskrivningerne er foretaget pba. SamK Line og er baseret på arbejdstyrken og antallet af beskæftigede med bopæl i Region Nordjylland. Plus i figuren angiver overskud af arbejdskraft og minus angiver underskud Nordjylland har en række områder med særligt store potentialer for vækst. Disse er: fødevarer, turisme, maritime erhverv, energi, sundhed samt informations og kommunikationsteknologi. Områderne er beskrevet i den regionale vækst og udviklingsstrategi fra Region Nordjylland, dog uden at det konkretisere hvad evt. vækst vil betyde for beskæftigelsen, jf. boks 3. Det er vigtigt at virksomhederne inden for disse områder kan tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer hvis vækstpotentialerne skal indfries. 6 (52) 7 (168) 8 (49) 17

18 Boks 3: Den regionale vækststrategi i Nordjylland Nordjylland har en række erhvervsområder med særligt store potentialer for vækst. Der er tale om områder, som historisk har specialiseret sig og skabt unikke positioner sammenlignet med andre dele af erhvervslivet. Det drejer sig om områderne: Fødevarer Turisme Maritime erhverv Energi Sundhed Informations og kommunikationsteknologi Disse erhvervsområder udgør omkring 35 pct. af beskæftigelsen og 40 pct. af økonomien i de private erhverv i Nordjylland. Skal de nordjyske virksomheder udnytte deres vækstpotentiale optimalt, er det nødvendigt med et generelt løft i kompetenceniveauet for at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som matcher virksomhedernes behov. Kilde: (51) 3.4. Bygge og anlæg: Vækst, efterspørgsel og mangel Boks 4. Pointer om bygge og anlægssektoren i Nordjylland Der er i Nordjylland godt personer, der er beskæftiget i bygge og anlægsbranchen. Beskæftigelsen inden for branchen er faldet kraftigt med 23 pct. fra 2008 til Det seneste år fra 2013 til 2014 er beskæftigelsen faldet med 2,4 pct. Omkring 72 pct. af de beskæftigede inden for bygge og anlæg i Nordjylland er faglærte, mens 17 pct. er ufaglærte, og 11 pct. har en videregående uddannelse. Fremskrivninger viser, beskæftigelsen i de næste par år forventes at stige med knap 500 personer, svarende til ca. 3 pct. ift. det nuværende niveau. Den stigende beskæftigelse skyldes blandt andet en række store offentlige infrastrukturprojekter. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som antallet af arbejdspladser inden for branchen i Nordjylland. Analyser og prognoser peger på, at Nordjylland står over for en generel fremgang i bygge og anlægssektoren, som øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Det indebærer en risiko for rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft inden for flere fagområder i branchen i de kommende år. Blandt andet forventes mangel på erhvervsuddannede chauffører, civilingeniører, tømrere, elektrikere og VVS ere inden for det næste halve år. Det viser en analyse og prognose fra COWI, jf. boks 5. I løbet af de næste 2 3 år forventes der desuden at blive mangel på bygningsmalere, smede og murere. Boks 5. Forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft de kommende år Tømrere Elektrikere VVS ere Erhvervsuddannede chauffører Civilingeniører Bygningsmalere Smede Murere Kilde: (15) Anm.: Der forventes mangel på arbejdskraft i de år, der er farvet mørke. 18

19 Manglen på chauffører understøttes af VEU Center Nord og Aalborg/Himmerland, der i sit høringssvar påpeger, at de oplever stor efterspørgsel på uddannede chauffører både på landsplan og i Region Nordjylland. Godt halvdelen af virksomhederne inden for bygge og anlægsbranchen i Hjørring Kommune forventer at øge antallet af medarbejdere i det kommende år. Det viser en undersøgelse blandt 330 virksomheder i kommunen fra Virksomhederne forventer primært at ansætte flere faglærte håndværkere i form af tømrere, murere, elektrikere mv. Virksomhederne inden for byggeriet i Hjørring forventer desuden flest udfordringer med at ansætte klejnsmede og elektrikere. 9 Center for Regional og Turismeforskning fremskriver også efterspørgsel efter arbejdskraft frem mod Analysen viser, at der forventes at mangle omkring personer med erhvervsfaglige uddannelser inden for bygge og anlægsbranchen i Nordjylland. 10 Boks 6. Mangel på arbejdskraft i installationsbranchen I en spørgeskemaundersøgelse blandt nordjyske virksomheder i installationsbranchen gennemført i april 2015 af TEKNIQ angiver 41 pct., at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft inden for det seneste år. Derudover angiver 60 pct., at det bliver sværere at rekruttere arbejdskraft i de kommende to år. I alt har 14 pct. af virksomhederne inden for det seneste år søgt forgæves efter arbejdskraft mod 2 pct. i 2010, mens 8 pct. helt har undladt at søge efter arbejdskraft i forventning om, at det ikke var muligt at finde den. Samtidig er der de seneste år sket et fald i ledigheden for faglærte elektrikere og VVS ere. Det skyldes både, at efterspørgslen er stigende, samt at ledige elektrikere og VVS ere kan have fået job i andre brancher eller har forladt arbejdsmarkedet. Samlet set betyder udviklingen, at der er risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft i form af elinstallatører og VVS installatører. Kilde: (10) Større offentlige infrastrukturprojekter i Nordjylland: Hvilken betydning har det for efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge og anlægssektoren? I Nordjylland er der en række store offentlige infrastrukturprojekter, der enten allerede er i gang eller påbegyndes snarligt, jf. boks 7. En analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter viser, at de nævnte projekter i Nordjylland vil medføre en forhøjet efterspørgsel efter arbejdskraft til bygge og anlægssektoren i 2016, 2017 og Boks 7. Igangværende og kommende store offentlige infrastrukturprojekter i Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital ( ) Aalborg Letbane (indtil 2021) Udvidelse af Aalborg Universitet ( ) Kilde: (18) Af boks 8 nedenfor fremgår det hvilke kompetencer, de nævnte infrastrukturprojekter vil medføre øget efterspørgsel efter. Prognoserne er foretaget af COWI i (86) 10 (15) 11 (18) 19

20 Boks 8. Øget efterspørgsel på arbejdskraft på grund af større offentlige infrastrukturprojekter i Nordjylland Ifølge en analyse fra COWI (opdateringen af Leo Larsen rapporten) vil infrastrukturprojekterne i 2016, 2017 og 2018 medføre øget efterspørgsel efter følgende medarbejdertyper: Ikke faglærte og struktører Murere Vvs ere Elektrikere Chauffører Andre faglærte inden for byggeriet Tømrere og snedkere Ikke øget efterspørgsel Bygningsmalere Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Smede Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Kilde: (18) Større offentlige infrastrukturprojekter på tværs af regioner: Hvilken betydning har det for efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge og anlægssektoren? Udover de offentlige infrastrukturprojekter i Region Nordjylland er der også større projekter på tværs af regionerne, som kan påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft inden for regionen. Et af disse tværregionale projekter er Togfonden DK. CRT og COWI har analyseret arbejdskraftbehovet i forbindelse med projektet, og der forventes i hele projektperioden fra 2014 til 2027 at være risiko for rekrutteringsproblemer eller decideret mangel inden for en række faggrupper på landsplan. For faglærte forventes der inden for et halvt år at mangle både struktører, VVS ere, elektrikere og chauffører. Derudover forventes rekrutteringsproblemer i forhold til tømrere, snedkere og smede, jf. boks Boks 9 angiver den forventede mangel på landsplan for de kommende år, men projektet vil påvirke regionerne forskelligt. Boks 9. Forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft de kommende år på landsplan Struktører Murere Tømrere og snedkere VVS ere Bygningsmalere Elektrikere Chauffører Smede Andre faglærte Teknikere Civilingeniører Relevante KVU, MVU og LVU Kilde: (21) Anm.: Der forventes mangel på arbejdskraft i de år, der er farvet helt mørke og rekrutteringsproblemer i de år, der er skraverede. Den direkte beskæftigelseseffekt for hele projektperioden forventes at fordele sig på følgende måde: 12 (21) 20

21 Hovedstaden: årsværk Sjælland: 422 årsværk Syddanmark: årsværk Midtjylland: årsværk Nordjylland: 831 årsværk Projektet vil derfor påvirke beskæftigelsen mest i Region Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden, mens det har mindre effekt på efterspørgslen efter arbejdskraft i Region Nordjylland og Sjælland. To andre større tværregionale offentlige projekter er havvindmølleparker og signalprogrammet. De to projekter vil på landsplan øge efterspørgslen efter en række faglærte særligt struktører og elektrikere, jf. boks 10. Boks 10. Øget efterspørgsel på arbejdskraft på grund af havvindmølleparker og signalprogrammet for jernbanenettet på landsplan Ifølge en analyse fra COWI (opdateringen af Leo Larsen rapporten) vil havvindmølleparkerne og signalprogrammet i 2016, 2017 og 2018 medføre øget efterspørgsel efter følgende medarbejdertyper: Ikke faglærte og struktører Elektrikere Chauffører Smede mv Teknikere Bygningskonstruktører, diplomingeniører Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU Kilde: (18) Arbejdskraftefterspørgslen i forbindelse med de to projekter vil variere i de forskellige regioner også ift. tidshorisonten. Havvindmølleparkerne omfatter Horns Rev i Nordsøen, Kriegers Flak øst for Møn og et antal kystnære havvindmølleparker. Anlægsperioden er for Horns Rev, mens Kriegers Flak er udsat i to år, så anlægsperioden er Signalprogrammet dækker over en udskiftning af signalsystemet på hele jernbanenettet i Danmark og påvirker dermed alle regioner installationsarbejdet forventes færdigt i

22 3.5. Industrien: Mangel på visse typer kvalificeret arbejdskraft Boks 11. Pointer om industrisektoren i Nordjylland Omkring personer er beskæftiget i industrien i Nordjylland. Beskæftigelsen inden for sektoren er faldet med 20 pct. fra 2008 til Det seneste år fra 2013 til 2014 er beskæftigelsen steget med 0,7 pct. Omkring 54 pct. af de beskæftigede inden for industrien i Nordjylland er faglærte, mens 29 pct. er ufaglærte, og 17 pct. har en videregående uddannelse Fremskrivninger viser, at beskæftigelsen fra 2014 til 2016 forventes at stige med godt 500 personer i løbet af de næste par år, svarende til ca. 1,3 pct. ift. det nuværende niveau. I løbet af det seneste år (2.kvt kvt.2015) har alle nordjyske kommuner oplevet fremgang i beskæftigelsen inden for industrien (bortset fra Hjørring og Jammerbugt Kommuner). 13 Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som antallet af arbejdspladser inden for sektoren i Nordjylland. Opgørelser fra 2014 og frem er STAR fremskrivninger baseret på RAS statistikken. På landsplan har beskæftigelsen i industrien været nedadgående de sidste mange år, men de seneste par år er virksomhederne inden for industrien langsomt begyndt at ansætte flere. Det viser det kildemateriale mploy har indhentet til dette projekt. Især kommuner i Jylland har oplevet de positive tendenser i industrien og disse forventes forstærket de kommende år med en stigende beskæftigelse til følge. Vækst og beskæftigelse medfører også en risiko for mangel på arbejdskraft inden for industrien. Allerede nu er der tegn på, at industrivirksomhederne inden for nogle områder har problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft. En spørgeskemaundersøgelse gennemført i april 2015 blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 39 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter i Nordjylland angiver, at deres virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, jf. figur Det er en stigning i forhold til året før, hvor 30 pct. oplevede samme udfordring. De nordjyske virksomheder i industrien, der har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, oplever især mangel på faglærte medarbejdere. Mere end 50 pct. af respondenterne i undersøgelsen siger, at de mangler smede og næsten 50 pct. manglersvejsere, jf. figur 3.5. Der er også virksomheder, der mangler industriteknikere, maskinarbejdere og elektronikfagteknikere Derudover har nogle virksomheder oplevet mangel på mekanikere, automatikteknikere, værktøjsmagere og andre faglærte. Den høje andel af virksomheder i Nordjylland, der efterspørger smede og svejsere, afspejler blandt andet, at der er mange nordjyske virksomheder, der arbejder inden for jern og metalvareindustrien eller med produktion af maskine. Desuden er der en stor gruppe af virksomheder i den maritime sektor, der arbejder med fx bygning, reparation eller ombygning af skibe, som efterspørger mange af de samme uddannelser og kompetencer som industrien. 13 (31) 14 (30) 22

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse

Arbejdsmarkedsanalyse December 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I ØSTJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Vestjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING PÅ BORNHOLM...4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD OG

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland September 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

December. 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Sydjylland

December. 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Sydjylland December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Sydjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

2. Den danske jobkrise

2. Den danske jobkrise 2. Den danske jobkrise 2.1 Sammenfatning 65 2.2 Den private sektor i jobkrise 66 2.3 Krisen har ramt brancherne forskelligt 72 2.4 Krisen har ramt Danmark skævt 75 Bilag 2.1 Regional beskæftigelse 80 2.2

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ANALYSERAPPORT 2011. Februar 2011 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND

ANALYSERAPPORT 2011. Februar 2011 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND ANALYSERAPPORT 2011 Februar 2011 BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESRÅDET NORDJYLLAND ANALYSERAPPORT 2011 Beskæftigelsesrådet Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Februar 2011 Layout:

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere