Klinisk Sygepleje. Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Jytte Højgaard i samtale med en patient, M ambulatoriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Sygepleje. Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital. Sygeplejerske Jytte Højgaard i samtale med en patient, M ambulatoriet"

Transkript

1 Klinisk Sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Sygeplejerske Jytte Højgaard i samtale med en patient, M ambulatoriet Årsrapport 2007

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sygeplejeledelsen... 4 Personale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje... 4 Plejepersonalets sammensætning i afdeling M relateret til kompetenceniveau et til fem... 5 Uddannelsesaktivitet... 6 Prægraduat... 6 Postgraduat... 6 Uddannelse af social- og sundhedsassistentelever... 7 Forskningsarbejde... 8 Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding... 8 We got eyes for you... 8 Udviklingsarbejde... 8 Sygepleje til indlagte patienter med osteoporose med fokus på lejring og lindring af smerter... 8 Projekt fod inspektion strømperne af... 8 Holdundervisning for bariatriske patienter henvist til kirurgi... 9 EBP-netværk Med patientens øjne undervisnings DVD Undervisende opgaver Publikationer Artikler Resume af forskningsartikler Boganmeldelser Abstracts og poster præsentationer Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding A Group-based Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment A Randomised Trial NO Association between Knowledge on Osteoporosis and Adherence with Treatment A Cross-Sectional Questionnaire Study A Group-based Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment A Randomised Trial Arrangør af internationale og nationale videnskabelige møder Arrangør af andre møder Foredrag Andre foredrag Deltagelse i konferencer, kurser, temadage, møder Andre Kurser Bedømmelsesarbejde Udvalgsarbejde Deltagelse i øvrige udvalg Tillidshverv Fondsmidler... 21

3 3 Indledning I 2007 har sygeplejen været præget af udskiftning i sygeplejeledelsen. På trods af at vi har befundet os i en omstillingsproces, har vi udarbejdet en strategisk analyse af sygeplejen i afdeling M. Analysen tager afsæt i Suzie Kim s fire domæner: Patientdomænet, praksisdomænet, patient-sygeplejerskedomænet og omgivelsesdomænet. Målet var at udarbejde en handleplan inden for de nævnte domæner samt at prioritere indsatsområder i sygeplejen Af indsatsområder kan nævnes: Implementering og audit af tværgående retningsliner, udarbejdelse af håndbog i endokrinologisk sygepleje og etablering af en anoreksi enhed på patienthotellet har været et travlt år med mange udfordringer både på drift og det kliniske sygeplejefaglige område. Det har stillet store krav til personalet, der har ydet en stor arbejdsindsats. På trods af en høj belægningsprocent og et stort patientflow har personalet udøvet omsorgsfuld og kvalificeret sygepleje. Et nyt forskningsprojekt i klinisk sygepleje så også dagens lys i Projektet omhandler bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding. Projektet er nærmere beskrevet i rapporten. Sygeplejepersonalet har udvist høj fagidentitet og bidrager til, at afdeling M fortsat er en afdeling hvor faget sygepleje er i front. Vi kan glæde os over at flere sygeplejersker er efterspurgte undervisere både på andre afdelinger, andre sygehuse, i kommuner, og på uddannelsesinstitutioner. Ligeledes har flere sygeplejersker deltaget i såvel nationale som internationale konferencer og har således repræsenteret afdeling M s sygeplejefaglige profil. En stor tak til alle. Charlotte Mose

4 Oversygeplejerske 4 Sygeplejeledelsen Charlotte Mose Hansen, oversygeplejerske, diplom i ledelse Jytte Højgaard, konstitueret afdelingssygeplejerske, diplomstuderende Hanne Thygesen, konstitueret stedfortræder for afdelingssygeplejerske Kirsten Hansen, konstitueret afdelingssygeplejerske Mette Olesen, konstitueret stedfortræder for afdelingssygeplejerske Anne Holm Nyland, udviklingssygeplejerske, Cand. Cur., SD Orlov: Helle Vagner, afdelingssygeplejerske Personale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje I den kliniske praksis er der formaliserede samarbejdsrelationer med Universitetscenter for sårheling, pædiatrisk afdeling H, obstetrisk afdeling D, kirurgisk afdeling A, Patienthotellet, amtsdiabetessygeplejerske og primærsektor. I uddannelsesmæssige sammenhænge samarbejder plejepersonalet med klinisk uddannelsesenhed, OUH, CVU-Lillebælt 1 samt Social- og Sundhedsassistentskolen, Odense. I forsknings- og udviklingsmæssige sammenhænge samarbejder afdelingen med kolleger i oversygeplejerskerådet samt i de af rådet nedsatte arbejdsgrupper. Der er ligeledes samarbejdsflader med de øvrige udviklingssygeplejersker på OUH og Enheden for Sygeplejeforskning. Interne samarbejdspartnere er afdelingens læger, sekretærer, diætister, bioanalytikere, fodterapeut, ergo - og fysioterapeuter. 1 Hedder i dag University College Lillebælt (UCL)

5 5 Plejepersonalets sammensætning i afdeling M relateret til kompetenceniveau et til fem Afdeling M søger at ansætte sygeplejersker med kompetencer inden for alle 5 kompetence niveauer 2. I afsnit M1 er der flere nyansatte sygeplejersker svarende til niveau 1-2, en del sygeplejersker har været i afdeling M i 3-5 år og enkelte har været i afdeling M i mere end 10 år svarende til niveau 3-4. En sygeplejerske er under uddannelse på master niveau og andre er i gang med en diplomuddannelse. I ambulatoriet er kompetencesammensætningen mere homogen. Således er de ansatte sygeplejersker her meget erfarne sygeplejersker og flere har uddannelse på diplomniveau, andre er under uddannelse på master- og kandidat niveau. I ambulatoriet er sygeplejerskerne indplaceret på niveau 3-4. Helle Dixen og Inge Rasmussen i medicinstuen på M1 2 Der henvises til afdeling M s beskrivelse af 5 kompetence niveauer inden for klinisk sygepleje. Rapporten udkom i De beskrevne niveauer er inspireret af Patricia Benners 5 kompetence niveauer fra novice til ekspert

6 Uddannelsesaktivitet 6 Prægraduat Semester Antal sygeplejestuderende Tabel 1: Oversigt over den prægraduate uddannelsesaktivitet i afdeling M 2007 Postgraduat Diplomuddannelse-CVSU Modul Jytte Højgaard Sidse Lomborg Nielsen Inge Kamp 1 x x x 2 x x 3 x x 4 x x 5 x 6 x Tabel 2: Oversigt over den postgraduate uddannelsesaktivitet på diplomniveau, afdeling M 2007 X = gennemførte moduler X = ansøgte moduler til påbegyndelse 2008 Diabetes og patientologi Diplomuddannelse, CVSU Charlotte Birthe Hansen x Jytte Højgaard x Tabel 3: Oversigt over den postgraduate uddannelsesaktivitet relateret til specialespecifikt diplomniveau, afdeling M 2007 x= gennemført modul Master Publich Quality Management (MPQM) Modul Helle Vagner 1 x 2 x 3 x 4 x Tabel 4: Oversigt over den postgraduate uddannelsesaktivitet på master niveau i ledelse, afdeling M 2007 X = gennemførte moduler X = bevilligede moduler

7 7 Master i klinisk sygepleje Modul Heidi Brandt 1 x 2 x 3 4 Tabel 5: Oversigt over den postgraduate uddannelsesaktivitet på master niveau klinisk sygepleje, afdeling M 2007 X = ansøgte moduler til påbegyndelse 2008 Cand. scient. san. Semestre Mette Rothmann 1 x 2 x 3 4 Tabel 6: Oversigt over den postgraduate uddannelsesaktivitet på kandidatniveau, afdeling M 2007 X = gennemførte semestre X = bevilligede semestre Ph.d. stipendiat P.h.d. studerende Optaget og indskrevet december 2006 Dorthe Nielsen x Tabel 7: Oversigt over den postgraduate uddannelsesaktivitet på Ph.d niveau, afdeling M 2006 X = indskrevet på SDU Uddannelse af social- og sundhedsassistentelever Praktik Antal elever Tabel 8: oversigt over uddannelsesaktivitet for social- og sundhedsassistent elever i afdeling M 2007

8 8 Forskningsarbejde Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding Projektet udføres af sygeplejerske Lene Borgen Esmann og sygeplejerske Carina Rebsdorf. Projektet er påbegyndt november Vejledere er: Udviklingssygeplejerske Anne Holm Nyland og overlæge René Støvring. Enhed for Sygeplejeforskning har bidraget med vejledning i starten af projektfasen og sygeplejerske, ph.d. studerende Dorthe Nielsen har vejledt ift. interviewguide We ve got eyes for you Projektet udføres af sygeplejerskerne Mette Rothmann, Lone Hammelsvang og Lillian Petersen. Vejledere er udviklingssygeplejerske Anne Holm Nyland og overlæge Jan Erik Henriksen. Projektet er påbegyndt i 2005 og er i follow-up fasen. Der er gennemført fokusgruppe interview med interventionsgruppen og kontrolgruppen. Data fra de to fokusgruppeinterview analyseres med afsæt i Steinar Kvales analyse metode for kvalitative data. Udviklingsarbejde Sygepleje til indlagte patienter med osteoporose med fokus på lejring og lindring af smerter Litteraturstudiet er udført af sygeplejerske Sidse Lomborg Nielsen og udviklingssygeplejerske Anne Holm Nyland. Sygeplejerske, ph.d. studerende Dorthe Nielsen har vejledt ad hoc i forhold til litteraturstudiet. På baggrund af resultater fra litteraturstudiet udarbejdes en klinisk vejledning for sygepleje til indlagte patienter med osteoporose. Projekt fod inspektion strømperne af Projektet er udført af sygeplejerske Anette Guldborg og fodterapeut og sygeplejerske Marianne Lundgreen. Hypotese: Mange nyhenviste diabetespatienter har problemer med fødderne uden selv at vide det.

9 9 Formål: At afdække omfang af fodproblemer hos nyhenviste diabetespatienter, der forud for første sygeplejekonsultation har angivet ikke at have problemer med fødderne. Metode: 30 nyhenviste diabetespatienter er undersøgt ift. problem-fødder over en seks ugers periode Resultat: 24 af de undersøgte patienter n=30 havde problemer ift. fejlstilling, hudproblemer, negleproblemer. En patient er fundet med fodsår Implikationer for praksis: Alle nyhenviste patienter får nu undersøgt fødderne selv om de på forhånd har angivet, at der ikke er problemer. Den kliniske retningsline er ændret ift. undersøgelsens resultat. Holdundervisning for bariatriske patienter henvist til kirurgi Projektet udføres af sygeplejerske Lene Esmann, sygeplejerske Carina Rebsdorf, diætist Stine Fredens og overlæge René Klinkby Støving. Fra november 2007 kunne afdeling M tilbyde holdundervisning til patienter henvist til gastric banding som forberedelse til operationen. Undervisningen erstatter et besøg v. diætist, og det præoperative besøg v. sygeplejerske. Undervisningen foregår på Patienthotellet 1. torsdag i måneden, kl Formål: At give de bariatriske patienter mulighed for netværksdannelse At støtte deltagerne i viden, holdninger og færdigheder, med henblik på mestring af hverdagslivet med gastric banding. Mål: At deltagerne har viden om og kan handle korrekt på symptomer samt eventuelle komplikationer post-operativt. At deltagerne har viden om og kan handle efter diætistens anvisninger. At deltagerne opnår viden om operation, risici samt det post-operative forløb i Bariatrisk Klinik. At deltagerne får drøftet deres forventninger og holdninger til livet med en gastric banding. Metode: Gruppeundervisning med 8 deltagere samt pårørende.

10 10 Dialog og videndeling. Anvendelse af arbejdsark med udgangspunkt i konfluent pædagogik. Undervisere vil være repræsentanter fra det tværfaglige team i Bariatrisk klinik. Indhold: Forventninger til et liv med gastric banding Forberedelse til operation samt opfølgning i Bariatrisk Klinik. Komplikationer og risici. Forholdsregler og anbefalinger omkring kost. Monitorering af vægt, hofte/taljemål og BT. Undervisningen vil foregå på patienthotellet og der vil blive serveret kaffe/te. Deltagerne medbringer selv madpakke. Forud for undervisningen, tilsendes patienten et brev med relevante oplysninger. EBP-netværk Formål med netværket er: At ressourcepersonerne opnår spidskompetence inden for tænkning og metode bag evidensbaseret praksis (EBP) At skabe mulighed for øget fokus på implementering af EBP i afdeling M At ressourcepersonerne indgår i den kontinuerlige implementeringsproces og varetager EBP konferencer i eget afsnit EBP-netværket består af ressourcepersoner, hvis opgave er at sikre forsat implementering af evidensbaseret praksis i afdeling M. Netværket består af 3 sygeplejersker fra M1, 2 sygeplejersker fra M ambulatoriet samt udviklingssygeplejersken.

11 11 I 2007 har der været afholdt seks netværksmøder. Til hvert møde har der været fastlagt dagsorden med gennemgang af en læst artikel. Ligeledes er der informeret om nye tiltag som Nationalt Center for Kliniske Retningsliner ved Aarhus Universitet. I løbet af året har tre medlemmer af netværket været på 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-based practice i Wien, og tre medlemmer har været på en nordisk temadag om Evidens etikk og kunnskap i pleie- og omssorgsfeltet afholdt i København. Med patientens øjne undervisnings DVD I samarbejde med Patienthotellet har afdeling M forsat promoveret dvd filmen Med patientens øjne med tilhørende undervisnings CD rom. I 2007 er der solgt 13 eksemplarer til andre afdelinger, biblioteker og undervisningsinstitutioner. Statsminister Anders Fogh Rasmussen besøgte Patienthotellet i november 2007, hvor han fik overrakt en dvd film og cd rom. I et brev dateret 12. december skriver statsministeren bl.a.: Jeg er særligt fascineret af en patients henholdsvise gode dag og dårlige dag på hospitalet. Det er ganske små nuancer hos personalet, der kan gøre hele forskellen...jeg tillader mig at videregive dvd en til sundhedsordfører Birgitte Josefsen, så materialet kan blive brugt aktivt i folketingsgruppens videre arbejde med kvalitetsreformen. Der har været efterspørgsel på dvd filmen fra engelsktalende kolleger i bl.a. Australien. Den videre plan for arbejdet går derfor i retning af bearbejdning af filmen med indlæggelse af engelske undertekster samt oversættelse af det tilhørende undervisningsmateriale. Dette vi ske i Undervisende opgaver Hanne Thygesen Undervisning af farmaceuter i emnet Type 2 diabetes

12 12 Lone Hammelsvang Undervisning i diabetisk retinopati Heidi Nissen Undervisning på døgninstitution Østruplund (primære målgruppe var pædagoger): Generelt om diabetes, september 2007 Alice Jørgensen Underviser på tværfagligt, nationalt kursus i praktisk insulinpumpebehandling Kursusleder på længerevarende efteruddannelse for diabetessygeplejersker Dorthe Nielsen Temadag for sundhedsprofessionelle i Odense Kommune; Nyeste viden inden for Osteoporose og Kost, kalk og D-vitaminer. Medarrangør og oplægsholder sept Vollsmose Sundhedscenter; Formidling af nyeste viden inden for Osteoporose og Vitamin D mangel for tyrkiske borgere. 29. maj 2007 Vollsmose Sundhedscenter; Formidling af nyeste viden inden for Osteoporose og Vitamin D mangel for borgere fra Somalia. 22. maj 2007 Vollsmose Sundhedscenter; Formidling af nyeste viden inden for Osteoporose og Vitamin D mangel for arabisk talende borgere. 07. maj 2007 Osteoporose og forebyggelse Foreningen Kost og Motion Vejle-Allested. 27. mar.2007 Osteoporose og forebyggelse FOF, Odense. 13. mar Kvalitative forskningsmetoder Efteruddannelsen for diabetes sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd. 09. mar.2007 The nurses Role in a Danish University hospital Besøg af minister og diplomater fra Afrikanske lande samt østen, ved Danida Fellowship. 03. Jan Anden undervisning Cand.med. studerende på 2. semester, Syddansk Universitet Kvalitative forskningsmetoder med udgangspunkt i eget studie. (3x2 hold timer) sep Osteoporose, Farmaceut kemistuderende, BX 12 Syddansk Universitet. 12. apr. 2007

13 13 Mette Olesen Undervisning af medicinstuderende på 8. og 9. semester i basale og praktiske procedurer relateret til blodglukosemåling, insulin og subcutane injektioner, intramuskulære injektioner og urinopsamling CVSU diplomstudie, diabetesmodul: Diabetes og akutte sygdomme Lene Esmann Undervisning af sygeplejersker afdeling B. Emne: Generelt om diabetes Anette Guldborg Undervisning for sygeplejersker i lægepraksis og hjemmeplejen: Diabetiske fødder og fodsår. Januar 2007 Undervisning på intern uddannelse i sår, afd. Z OUH: Sygepleje til patienter med diabetes, maj 2007 Undervisning for fodterapeuter i Region Syddanmark: Diabetiske fødder og fodsår, september 2007 Publikationer Artikler Nyland AH, Kirketerp G. Evidensbaseret praksis i praksis. Sygeplejersken 2007;9:52-5 Nielsen D. Nielsen W, Ryg J, Nissen N, Brixen K. Multidisciplinary Group based Patient Education increases Patient s Knowledge on Osteoporosis. A randomized controlled Trial. Scandinavian Journal of Public Health. In press. Nielsen D. working group on patient education in osteoporosis faces up to the care gab. Falls & Fractures September 2007 Issue: 3 Nielsen D, Grønhøj B, Nissen N. Patientundervisning I en international og tværfaglig sammenhæng. Apropos2007; Resume af forskningsartikler Anne Holm Nyland Clinical wisdom among proficient nurses. Nursing Ethics 2007;14(3). Resume af forskningsartikel, Tidsskrift for Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker, december 2007

14 Boganmeldelser 14 Jørgensen A, Esmann L. Anmeldelse af Diabetes: Red.: Jannik Hilsted m.fl., Munksgaard Danmark, Udgave: 1; København 2007 Abstracts og poster præsentationer Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding Esmann L, Højgaard J, Rebsdorf C, Nyland AH, Hansen CM, Støving R. Endokrinologisk afdeling M, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark temadag om Metabolisme i Region Syddanmark, oktober 2007 Formål: At undersøge bariatriske kvinders forventninger til vægttab i forbindelse med gastric banding i hvor høj grad indfries forventningerne i det postoperative forløb? I begrebet forventninger ligger fænomener som håb, tvivl, succes, fortvivlelse, tillid og livslyst. Materiale: 6 (8??) bariatriske kvinder i alderen år henvist til adipositasklinikken inkluderes successivt. BMI skal være >40 eller BMI >35 med forekomst af følgesygdom (diabetes, hypertension, osteoartrose eller søvnapnø syndrom). Informanterne inkluderes ved første sygeplejekonsultation i adipositasklinikken Metode: Undersøgelsen udføres med afsæt i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme. Data indsamles via et kvalitativt forskningsinterview understøttet af en semistruktureret interviewguide. Informanterne interviewes i en præ-operativ samtale samt postoperativt efter 1 år. Forventede resultater: Undersøgelsen forventes at give et indblik bariatriske kvinders forventninger og oplevelse af succes i forbindelse med gastric banding. Analyse af interviews forventes at afdække væsentlige aspekter, der kan kvalificere indholdet i sygeplejekonsultationerne ift. empowerment og motivering ved livsstilsændring Formål: At undersøge bariatriske kvinders forventninger til vægttab i forbindelse med gastric banding i hvor høj grad indfries forventningerne i det postoperative forløb? I begrebet forventninger ligger håb, succes, tvivl, fortvivlelse, tillid og livslyst

15 15 Materiale: 6 bariatriske kvinder i alderen år henvist til adipositasklinikken inkluderes successivt. BMI skal være >40 eller BMI >35 med forekomst af følgesygdom (diabetes, hypertension, osteoartrose eller søvnapnø syndrom). Metode: Undersøgelsen udføres med afsæt i en fænomenologisk-hermeneutisk forståelsesramme. Kvalitative data indsamles via en semistruktureret interviewguide. Informanterne interviewes i en præoperativ samtale samt postoperativt efter 1 år. Forventede resultater: Analyse af interviews forventes at afdække væsentlige aspekter, der kan kvalificere indholdet i sygeplejekonsultationerne og synliggøre viden om plejeog omsorgsbehov hos patienter i hverdagslivet med bariatrisk kirurgi. A Group-based Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment A Randomised Trial. Nielsen D. American Society for Bone and Mineral ASBMR, Hawaii, USA sep Poster NO Association between Knowledge on Osteoporosis and Adherence with Treatment A Cross-Sectional Questionnaire Study Nielsen D. European Calcified Tissue Society ECTS, København maj 2007 Poster A Group-based Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment A Randomised Trial Nielsen D. National Osteoporosis Society NOS november Foredrag Arrangør af internationale og nationale videnskabelige møder Dorthe Nielsen Arrangør og chairman i forbindelse med first annual meting about patient education and adherence to treatment. American Society for Bone and Mineral ASBMR, Hawaii, USA19. sep. 2007

16 16 Medarrangør og chairman i forbindelse med Allied Health i forbindelse med European Calcified Tissue Society ECTS, København. 5. maj 2007 Medarrangør og chairman ved 1.European Working Group on Patient Education I forbindelse med European Calcified Tissue Society ECTS. 4. maj 2007 Opstarter nationalt tværfagligt netværk omkring osteoporose og andre knoglerelaterede sygdomme, Under Dansk Knogle Medicinsk Selskab. Oktober 2007 Anne Holm Nyland Medarrangør af international konference med planlagt afholdelse i Planlægning af konferencen er et samarbejde mellem Fagligt Selskab for undervisende sygeplejersker, Fagligt Selskab for sygeplejefaglige vejledere og Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Medarrangør af landskonference for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker: Hellige køer i Sygepleje planlagt afholdelse oktober 2008 Arrangør af andre møder Anne Holm Nyland Medarrangør af temadag vedr. retorik og mundtlig formidling Få tungen på gled Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker. Skejby Sygehus marts 2007 Medarrangør af fire enslydende temadage på OUH om kompetenceudvikling Foredrag Lene Esmann Bariatriske kvinders forventninger til livet med en gastric banding. Endokrinologisk Forskningsenhed, temadag, Odense december 2007

17 17 Mette Rothmann We ve got eyes for you - præsentation af fokusgruppe interview. Endokrinologisk Forskningsenhed, temadag, Odense december 2007 Nurse-specialist in the Management of Patients with osteoporosis and their Treatment with PTH. 7. November, Odense Anette Guldborg Oprettelse af et sygeplejeambulatorim for patienter med hypofyselidelser og sygepleje til patienter med hypofyselidelser. Novo Nordisk Væksthormon Symposium, maj 2007 Andre foredrag Anette Guldborg Afholdelse af workshop sygepleje til patienter med hypofyselidelser. Landskursus for diabetessygeplejersker, november 2007 Heidi Nissen Afholdelse af workshop for insulinpumpebehandling. Landskursus for diabetessygeplejersker, november 2007 Deltagelse i konferencer, kurser, temadage, møder Sygeplejersker i endokrinologisk afdeling M har i 2007 deltaget i følgende konferencer, kurser, temadage, møder mm: Udvidet kursus i insulinpumpebehandling, Hvidover december 2007 Novo Nordisk møde: om forandring, november 2007 Pfizers Endokrinologisk Platform, november 2007 Evidens etikk og kunnskap i pleie- og omssorgsfeltet, København 9. november Landskonference for diabetessygeplejersker, FSDS november Den gode arbejdsplads, DSR kursus oktober 2007 Tværfaglig temadag om osteoporose, Odense Kommune september 2007

18 18 Dasys: Den nationale konference om sygeplejedokumentation, Århus 26.9 FEND, Amsterdam September Udvidet kursus i litteratursøgning. Forsknings- og MTV afdelingen, OUH 6th International Research and Development Conference: Knowledge in Nursing and Nursing Education. Århus th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence-based practice. Wienna juli Diabetiske fodsår i Region Syddanmark, Agerskov 14. juni 2007 Novo Nordisk Væksthormon Symposium, maj 2007 ECTS 34th European Symposium on Calcified Tissues, maj 2007, København European working group on patient education in osteoporosis, 4. maj, København DSR Fyns Amtskreds Fagdag, maj 2007 Symposium PTH, Eli Lilly, Middelfart, april 2007 Hospitalskonferencen februar 2007 Grundkursus i insulin pumpebehandling februar 2007 Moduler i afdeling M interne postgraduate kursus i endokrinologisk sygepleje og behandling Andre Kurser Elin Petersen Mindfullness v/ Psykolog Robert Frank, Social- og sundhedsassistent skolen Charlotte Mose Kvalitativ forskningsmetode og analyse, Enheden for sygeplejeforskning, Syddansk Universitet , Anne Holm Nyland Kvalitativ forskningsmetode og analyse, Enheden for sygeplejeforskning, Syddansk Universitet ,

19 19 Bedømmelsesarbejde Anne Holm Nyland Censor på 3 opgaver modul 2, Master i Klinisk Sygepleje Vejleder og eksaminator på 7 modulopgaver samt 2 diplom afgangsprojekter, CVU- Lillebælt Hanne Thygesen Opponent på afsluttende opgaver på længerevarende kursus for diabetessygeplejersker Heidi Nissen Opponent på afsluttende opgaver på længerevarende kursus for diabetessygeplejersker Dorthe Nielsen Eksaminator i forbindelse med efteruddannelse for diabetes sygeplejersker DSR. 10. maj 2007 Udvalgsarbejde Hanne Thygesen Deltaget i udarbejdelsen af diabetesmodulet i regi af CVSU/EVU. Diplom modulet er afviklet første gang i efteråret 2007 Lene Larsen Deltager i særlig interessegruppe for Type 2 diabetes i regi af Fagligt Selskab for diabetessygeplejersker Heidi Nissen Deltager i særlig interesse gruppe for insulinpumpebehandling i regi af Fagligt Selskab for diabetessygeplejersker Deltager i samarbejde med CVU- Lillebælt om tilrettelæggelse af et diplommodul: Rehabilitering af patienter med diabetes

20 20 Deltagelse i øvrige udvalg Dorthe Nielsen Deltager i udvalget vedr. Endokrinologisk Forskningsenhed Heidi Nissen Deltager i EBP netværk for sygeplejersker i afdeling M Deltager i arbejdsgruppe med pædiatrisk afdeling H i relation til overflytning af unge med diabetes fra afdeling H til afdeling M Lene Esmann Deltager i EBP netværk for sygeplejersker i afdeling M Berit Kokholm Nielsen Deltager i EBP netværk for sygeplejersker i afdeling M Sidse Lomborg Nielsen Deltager i EBP netværk for sygeplejersker i afdeling M Louise Gjervig Lehn Deltager i EBP netværk for sygeplejersker i afdeling M Anne Holm Nyland Deltager i udvalget vedr. Endokrinologisk Forskningsenhed Medansvarlig for patientsikkerhedsudvalget i afdeling M Ansvarlig for afholdelse af EBP-netværksmøder Tillidshverv Lone Hammelsvang Sikkerhedsrepræsentant

21 21 Dorthe Nielsen Næstformand i Osteoporoseforeningen Alice Jørgensen Bestyrelsesmedlem og sekretær i Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker Charlotte Mose Hansen Deltaget i arbejdsgruppe vedr. arbejdsgangsanalyse for udskrivelse af patienter Astrid Larsen Tillidsrepræsentant, DSR Anne Holm Nyland Bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker Medlem af Strategiudvalget for Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker indtil Fondsmidler Dorthe Nielsen Prisbelønning Allied Health Award. For indsendt abstract. 300 Engelske Pund. National Osteoporosis Society NOS november 2007 Travel grants, $ 400, 00. ASBMR American Society for Bone and Mineral. A Groupbased Patient-Education Program Increases Knowledge of Osteoporosis and Adherence to Pharmacological Treatment A Randomised Trial september 2007 Finansiering af uddannelsen Modtaget Kr fra Augustinus Fonden Modtaget Kr fra Sygekassernes Helsefond Modtaget Kr Fra Osteoporoseforeningen Modtaget Kr Fra Dansk Sygeplejeråd (rejselegat) Modtaget Kr fra Osteoporoseforeningen kreds Fyn

22 22 Modtaget Kr fra Novo Nordisk Fonden Modtaget Kr fra Dansk Sygeplejeråd Anne Holm Nyland Modtaget kr ,00 fra Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker Sygeplejeledelsen juli 2008 Rapporten er udarbejdet af udviklingssygeplejerske Anne Holm Nyland Kontakt: Tlf Sygeplejerske Lillian Petersen i færd med at indtaste data i øjenscreeningsklinikken i M ambulatoriet Sygeplejerske Anette Christensen, telefonkonsultation i M ambulatoriet

Årsberetning 2010 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

Årsberetning 2010 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Årsberetning 2010 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Foto: Sille Kidmose, sygeplejerske M1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Klinisk sygepleje i Endokrinologisk afdeling M...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017

Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Strategi for klinisk sygeplejepraksis i Endokrinologisk afdeling M 2012-2017 Endokrinologisk afdeling M, OUH vil være blandt de fremmeste afdelinger inden for klinisk udvikling og forskning i sygepleje.

Læs mere

Årsberetning. Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

Årsberetning. Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Årsberetning 2011 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 STRATEGIEN UDSPRINGER AF VISIONEN:... 5 SYGEPLEJELEDELSEN I AFDELING M...

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18. Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen 2014-18 Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik, Rigshospitalet 2 Indhold Indledning... 5 Forudsætninger... 6 Målet med udviklings- og forskningsstrategien...

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole

Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Betydningen af at være deltager på en Osteoporose skole Odense Universitets Hospital Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Ph.d. Gruppe baserede programmer Meget få studier (kvalitative såvel som kvantitative)

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Vision for sygeplejen. Forord og indledning

Vision for sygeplejen. Forord og indledning 1 Indholdsfortegnelse Vision for sygeplejen...2 Forord og indledning...2 Sygeplejeledelsen...3 Plejepersonale og samarbejdspartnere i klinisk sygepleje...3 Evidensbaseret praksis i praksis...4 Udviklingsarbejde/projektbeskrivelser...5

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Praktiksteds- beskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever på. Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Afdeling 261 Medicinsk og Kirurgisk Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse: Præsentation af afdelingen Typisk patientforløb

Læs mere

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH

Kompetence- og kvalifikationsmodel. - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Kompetence- og kvalifikationsmodel - for Social- og sundhedsassistenter ansat i FAM, OUH Oversygeplejerske Charlotte Mose FAM, OUH Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modellens opbygning 4

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft

Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft Hjemmebehandling med kemoterapi til patienter med knoglemarvskræft - En konkret forsøgsordning med behandling i eget hjem På billedet ses de udekørende sygeplejersker Heidi Bøgelund Brødsgaard, Susanne

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED)

MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) Fagligt Selskab for Børnesygeplejersker afholder LANDSKURSUS den 6. og 7 april 2011. MYTER OG FORDOMME FACTS fra spæd til teenager (FORSIDE BILLED) SIDE 2 Landskursus 2011 Onsdag den 6. april og torsdag

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Diabetes og dine fødder Sådan passer du dine fødder, når du har diabetes

Diabetes og dine fødder Sådan passer du dine fødder, når du har diabetes Diabetes og dine fødder Sådan passer du dine fødder, når du har diabetes Fyns Diabetesudvalg Hvorfor er det vigtigt at passe sine fødder, når man har diabetes? Diabetes øger i væsentlig grad risikoen

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Nefrologisk Ambulatorium 244 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Telefon 79 18 22 58 E-mail Udannelseskonsulent Klinisk vejleder

Læs mere

3. Kommunikationsstrategi 2013

3. Kommunikationsstrategi 2013 1 Referat fra 20. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Tirsdag d. 10. december, 2013 kl. 11.00 15.00 Sted Mødeleder Referent Tove Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro.

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje. Århus Universitetshospital,

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Læringskatalog. Kompetenceprofiler niveau 1-3 Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læringskatalog. Kompetenceprofiler niveau 1-3 Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Kompetenceprofiler niveau 1-3 Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus niveau 1 Introduktion til Vejle Sygehus Afsnittes introduktionsprogram Introduktionsprogram for nyansatte i Onkologisk Afdeling Hjertestopkursus

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

Nyhedsbrev november 2008

Nyhedsbrev november 2008 Nyhedsbrev november 2008 Europæisk forskningsprojekt om CLL. Tak til de medlemmer der deltog. LYLE fik sidst på sommeren en henvendelse gennem Kræftens Bekæmpelse fra Susanne Durhuus, cand. Mag., konsulent

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering

Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering Ortopædkirurgisk afdeling /ambulatorium Oplæg på modul 13 i Næstved om rehabiliteringsprojektet. Tirsdag den 4. september (9.25 11.05) Udviklingsprojekt i forhold til rehabilitering V/projektsygeplejersker

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Årsberetning 2012 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital

Årsberetning 2012 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital Årsberetning 2012 Klinisk sygepleje Endokrinologisk afdeling M Odense Universitetshospital EBP-Net, Journal Club i afdeling M 2012 Anne-Dorthe Lewinsky, Heidi Nissen og Karen Frandsen er alle kliniske

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop.

Foreløbigt program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia. Programmet vil løbende blive opdateret på www.cpop. Foreløbigt program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Foreløbigt program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning

Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Indberetning af evaluering af klinisk undervisning Periode: juni 2011 juni 2013. Det kliniske uddannelsessteds navn: Kerteminde Kommune. Leder: Charlotte Gjørup Ege. Uddannelsesansvarlig for sygeplejestuderende:

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Screening for hjerte-kar-sygdomme

Screening for hjerte-kar-sygdomme Screening for hjerte-kar-sygdomme Praktisk anvendelse af Danbio CVR visit på Gigthospitalet i Gråsten Sygeplejerske Joan Clausen Amb./Dagenhed 31. august 2012 Disposition Indledning formål Opstart på screeningerne

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1

Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Program for anæstesisygepleje symposium, 12. november 2015 Rigshospitalet, Auditorium 1 Kl. 08.00-09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.05 Velkomst v/ Anæstesisygeplejerske og uddannelsesleder Britta

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk afdeling 261 og 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 261: 7918 2156 Afd. 262: 7918 2151

Læs mere

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11

Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Tværsektoriel læring - Sygeplejestuderende på tværs af sektorer i modul 11 Udarbejdet af Annette Fuhlendorff Ottzen, Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Baggrund: Der er tale om et tværsektorielt udviklingsprojekt

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Formandens beretning FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER

Formandens beretning FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER Formandens beretning 1.7.2014 30.6.2015 FAGLIGT SELSKAB FOR DIABETESSYGEPLEJERSKER 1 Generalforsamling fredag den 6. november 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af: Formand/ webredaktør: Mette

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Øjenafsnittet i Næstved

Øjenafsnittet i Næstved Øjenafsnittet i Næstved - Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Næstved sygehus Sygehus syd Ringstedgade 61 4700 Næstved Region Sjælland Indledning: Øjenafsnittet modtager studerende på 11 og 12 modul

Læs mere

Referat Det sygeplejefaglige Råd. Dagsorden. Tid: Fredag den 17. april kl. 9.30 12.00. Mødelokale: Anæstesiologisk Afdeling, mødelokale B, Herning

Referat Det sygeplejefaglige Råd. Dagsorden. Tid: Fredag den 17. april kl. 9.30 12.00. Mødelokale: Anæstesiologisk Afdeling, mødelokale B, Herning Hospitalsenheden Vest Det Sygeplejefaglige Råd Referat Det sygeplejefaglige Råd Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 0000 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tid: Fredag den 17. april kl. 9.30 12.00.

Læs mere

Udvikling få viden til at virke!!!

Udvikling få viden til at virke!!! Udvikling få viden til at virke. Britta Hørdam, sygeplejerske, Cand.cur., ph.d.. Udvikling få viden til at virke!!! Stundom helbrede Ofte lindre.. Altid trøste Formål med sygepleje nu og fremover! Præsentation.

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn

Når overvægt er normalt. Konsekvenser for mor og barn Når overvægt er normalt Konsekvenser for mor og barn Ved jordemoder og lektor Ellen Aagaard Nøhr Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITY Gynzone Symposium April 2013 1 Oversigt:! Udvikling i overvægt/fedme

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje.

Det Regionale Specialuddannelsesråd i Region Syddanmark vedr. Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. Afdeling: HR Personaleudvikling Udarbejdet af IMK Journal nr.: DRS-Anæstesi E-mail:inge-marie.kristensen@regionsyddanmark.dk Dato: 9. december 2011 Telefon: 7663 1781 Mødereferat for møde nr. 51 i Det

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Betydningen af undervisning i professionslokaler

Betydningen af undervisning i professionslokaler Betydningen af undervisning i professionslokaler Tværprofessionelt samarbejde mellem Bioanalytikeruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus HASI_marts 2013_(c) 1 Deltagere i projektet Sygeplejerskeuddannelsen:

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010 Nyhedsbrevet indeholder Hjerte-CT i drift Projekt Attraktiv Arbejdsplads-avis Post-operative opringninger Fastelavn i børnehøjde Dialogaftale

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere