Rødovre Kommune. Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10. Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødovre Kommune. Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10. Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å"

Transkript

1 Rødovre Kommune Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10 Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å Udarbejdet af : Broconsult Tlf Tlf Sags nr. : Revision : 0 Dato : Oktober Udarbejdet : ALE/MR Kontrolleret : PRS Godkendt : PRS

2 SÆREFTERSYN Bro nr. 9 og 10, Rødovre Vejbærende bro, UF af sti og å Bro nr. 9 UF af sti ved Harrestrup Å Bro nr. 10 UF af Harrestrup Å September 2010 Broconsult Tlf Tlf

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Rekvirent Baggrund og formål RESUMÉ Bro nr Bro nr BASISMATERIALE ANGÅENDE BYGVÆRKET Bro nr Bygværksbeskrivelse Konstruktiv beskrivelse Anvendte materialer Trafikale forhold Reparationer og ombygninger Øvrige forhold Bro nr Bygværksbeskrivelse Konstruktiv beskrivelse Anvendte materialer Trafikale forhold Reparationer og ombygninger Øvrige forhold TILSTANDSREGISTRERING Bro nr Henvisning til eftersyn Orienterende besigtigelse Undersøgelsesomfang og hypoteser Resumé af registreringer Bro nr Henvisning til eftersyn Orienterende besigtigelse Undersøgelsesomfang og hypoteser Resumé af registreringer Undersøgelsesmetoder Side 3 af 55

4 5. SKADEÅRSAGS- OG UDBEDRINGSVURDERING Bro nr Vurdering af konstruktionselementer Sammenfatning Bro nr Vurdering af konstruktionselementer Sammenfatning DISPOSITIONSFORSLAG Indledning Udbedringsstrategi Teknisk beskrivelse Tidsplan Trafikale forhold Økonomisk vurdering KONKLUSION OG INDSTILLING Side 4 af 55

5 BILAG BILAG 1: FOTO AF SKADER VED BRO NR BILAG 2: FOTO AF SKADER VED BRO NR BILAG 3: FOTO AF BEHUGNINGER BILAG 4: FOTO AF FUGTISOLERING BILAG 5: GENERALEFTERSYN BRO NR BILAG 6: GENERALEFTERSYN BRO NR Side 5 af 55

6 1. INDLEDNING 1.1 Rekvirent Rødovre Kommune Vej & Trafik Tæbyvej Rødovre Att.: Peter Beck Larsen 1.2 Baggrund og formål Særeftersynet på bro nr. 9 er udmeldt på baggrund af generaleftersyn udført d. 16. oktober Særeftersyn på bro nr. 10 er udført i samme ombæring som bro nr. 9, da disse ligger op ad hinanden og formentlig skal repareres samtidig. Ved generaleftersynene i 2008 blev der konstateret følgende: Bro nr. 9 Tegn på gennemsivninger på endeunderstøtninger og US brodæk, men begrænset besigtigelse, da broen er beklædt med brædder. Kantbjælker er forvitret med grove revner og hvide udfældninger. Rækværket er rustent. Brobelægningen er revnet og hullet. Bro nr. 10 Grove revner med hvide udfældninger på fløje og facade. Få dæklagsskader på US brodæk. Kantbjælker er kraftigt forvitret med grove revner og hvide udfældninger. Rækværk er rustent. Brobelægningen er revnet og hullet. Ved særeftersynet er foretaget følgende prøver og besigtigelser: Behugninger på betonoverflader til fastsættelse af carbonatiseringsdybder. Afgravning af jorddækket på bropladen til visuel besigtigelse af bropladens fugtisolering. Øvrige konstruktionsdele er visuelt besigtigede. Side 6 af 55

7 2. RESUMÉ 2.1 Bro nr. 9 Ved særeftersynet er observeret følgende væsentlige forhold: Endevægge og US af brodækket er beklædt med brædder, hvilket vanskeliggør inspektion og tilstandsvurdering af broens hovedelementer. De 4 endevægshjørner er kraftigt skadet, hvor især det NØ hjørne er hårdt ramt. Betonen er smuldret og flere steder er væggen skredet sammen. Undersiden af brodækket er opfugtet med flere våde plamager med brune og hvide udfældninger, samt enkelte dæklagsskader. Facade- og brystningsmure har flere kraftige dæklagsskader med blotlagt hovedarmering. Kantbjælker er forvitret med store revner. Rækværket er rustent. På grundlag af ovennævnte observationer og udførte undersøgelser er følgende vurderet: Bræddebeklædningen bør fjernes, så inspektion af broens hovedelementer muliggøres. Fugtisoleringen er hel eller delvis nedbrudt, hvilket har resulteret i skader på brodækket. Endevæggene er generelt dårligt udført, betonen er dårligt komprimeret, som har resulteret i store skader på hjørnerne. US af brystningsmurene har store dæklagsskader, med reduktion af armeringstværsnittet og svækkelse af konstruktion. Kantbjælkerne er forvitret og revnet, formentlig pga. af tøsaltning kombineret med frost/tø skader. Rækværket er rustent og for lavt. Der er opstillet en udbedringsstrategi for bygværket. Strategien indebærer at bræddebeklædningen fjernes, hvorved det nøjagtige omfang af skaderne klarlægges. Bræddebeklædningen bør ikke genopsættes når reparationsarbejderne er udført, da dette hindrer at generaleftersynene kan udføres ordentligt og forsvarligt. For at standse skadesudviklingen samt hindre at skadesomfanget øges, indebærer strategien en total omisolering af broen. Alle betonskader udbedres ved behugning, afrensning og korrosionsbeskyttelse af armeringen samt udstøbning af behugningerne. Skaderne på endevæggene behugges til fastklingende beton og genstøbes. Opspringet oprettes med en påstøbning således at opspringet bliver ens igennem hele broen. Alle betonoverflader overfladebehandles for at lukke revner samt for at få en ens og pæn overflade. Side 7 af 55

8 Kantbjælkerne behugges og genstøbes samt alle synlige betonoverflader overfladebehandles, for at få en pæn og ensartet overflade samt for at lukke revner. Rækværket udskiftes med et nyt og tidsvarende. Det må anbefales, at strategien bringes til udførelse indenfor 0-5 år. De samlede udgifter til reparationerne for bro nr. 9 & 10 er vurderet til ca kr. Side 8 af 55

9 2.2 Bro nr. 10 Ved særeftersynet er observeret følgende væsentlige forhold: Undersiden af brodækket er opfugtet med flere våde plamager med brune og hvide udfældninger, samt enkelte dæklagsskader. Facade- og brystningsmure har mange hvide udfældninger. Fløjmurene har mange hvide udfældninger og den øverste del er skruk. Kantbjælker er helt eller delvis nedbrudte pga. forvitring. Rækværket er rustent. På grundlag af ovennævnte observationer og udførte undersøgelser er følgende vurderet: Fugtisoleringen er hel eller delvis nedbrudt, hvilket har resulteret i skader på undersiden af brodækket. Udfældningerne på facade og brystningsmure skyldes formentlig udludning. Fløjmurene er skruk formentlig på grund af udludning samt tøsaltning og frost/tø skader. Kantbjælkerne er forvitret og revnet, formentlig pga tøsaltning kombineret med frost/tø skader. Rækværket er rustent og for lavt. Der er opstillet en udbedringsstrategi for bygværket. Strategien indebærer at en total omisolering af broen i samme ombæring med bro nr. 9, da disse er beliggende op ad hinanden. Omisoleringen er nødvendig for at stanse skadesudviklingen, og det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at udføre arbejderne samtidig med bro nr. 9. Kantbjælker og den øverste del af fløjmurene behugges/nedbrydes til fastklingende beton og genstøbes. Dæklagsskader udbedres ved behugning, afrensning og korrosionsbeskyttelse af armeringen samt genstøbning. Facade-, brystnings- og fløjmure samt kantbjælker overfladebehandles så broen fremstår pæn og får et ensartet udtryk. Rækværket udskiftes med et nyt og tidssvarende. Det må anbefales, at strategien bringes til udførelse indenfor 0-5 år. De samlede udgifter til reparationerne for bro nr. 9 & 10 er vurderet til ca kr. Side 9 af 55

10 3. BASISMATERIALE ANGÅENDE BYGVÆRKET 3.1 Bro nr Bygværksbeskrivelse Opført: Ukendt Bygherre: Rødovre Kommune Rådgivende ingeniør: Ukendt Bygværks bro nr.: 9 Placering: Viemosevej Kommune: Rødovre kommune Funktion: U.F. af sti ved Harrestrup Å Bygværkstype: Lukket bro i jernbeton Brolængde: 5,0 m Brobredde: 42,0 m Areal: 210 m 2 Antal fag: 1 Spændvidde max.: 4,0 m Skæringsvinkel: 50 gon Konstruktiv beskrivelse Broen er udformet som en lukket 1-fags pladebro, med et frit spænd på 4 m. Broen er beliggende i Rødovre Kommune, og er en vejbærende bro som primært bærer Viemosevej. Udover Viemosevej, krydser/skærer følgende veje broen: Viemosebro og Ved Harrestrup Å. Den overførte passage består af 2 vejbaner, med en bane i hver retning. Langs kantbjælkerne både i øst og vest er der fortov, som har forbindelse til stisystemet, som er en del af den underførte passage. Den underførte sti ligger parallelt med Harrestrup Å, og er en kombineret gangog cykelsti. Broen er udført med en bærende overbygning som en pladebro, brodækket er udført i jernbeto, hvor kræfterne fordeles ned i endevæggene og videre ned i de direkte funderede liniefundamenter. Oversiden af bropladen er fugtbeskyttet med en tynd isolering. Endevæggene er udført uarmeret, men det er uvist om disse er beskyttet mod vandindtrængning. Brystningsmure er udført i armeret beton, som er støbt sammen med bropladen. Kantbjælkerne er udført oven på brystnings- og fløjmurene, og rækværket er monteret oven på kantbjælkerne via indstøbte sceptre Anvendte materialer Det har ikke været muligt at fremskaffe eksisterende tegninger, det er derfor uvist, hvilke materialer der er benyttet. Side 10 af 55

11 Fugtisoleringen består af en tynd isolering, det er uvist hvilken type og fabrikat der er anvendt. Belægningen på den overførte passage er opbygget af en asfaltbelægning ved veje og rabatarealer, fortovet er udført med fortovsfliser. Underlaget er udført af stabilgrus og jordfyld i en samlet tykkelse af ca. 1m. Belægningen på den underførte sti består af en SF-flisebelægning Trafikale forhold Årsdøgntrafikken (ÅDT) fra 2006 er fundet til 4013 PE pr dag. på Viemosevej. Det forudsættes at den årlige trafikudvikling i gennemsnit er steget med 3 % pr. år for alle kategorier. Fremskrevet er ÅDT for 2010 således på 4133 PE pr. dag Reparationer og ombygninger Det har ikke været muligt at fremskaffe tegninger eller rapporter som angiver om der har været udført nogen form for reparationsarbejder på broen siden den blev opført. Ved besigtigelsen af bygværket blev der ikke fundet indikationer på, at der har været udført nogen form for større reparationsarbejde på bygværket. Asfalt og fortovsbelægning på den overførte passage, er blevet fornyet i Øvrige forhold Ingen. Side 11 af 55

12 3.2 Bro nr Bygværksbeskrivelse Opført: Ukendt Bygherre: Rødovre Kommune Rådgivende ingeniør: Ukendt Bygværks bro nr.: 10 Placering: Viemosevej Kommune: Rødovre kommune Funktion: U.F. af Harrestrup Å Bygværkstype: Lukket bro i jernbeton Brolængde: 5,6 m Brobredde: 53,4 m Areal: 299 Spændvidde max.: 4,6 m Skæringsvinkel: 50 gon Konstruktiv beskrivelse Broen er udformet som en lukket 1-fags pladebro, med et frit spænd på 4,6 m. Broen er beliggende i Rødovre Kommune, broen er en vejbærende bro som primært bærer Viemosevej. Udover Viemosevej, krydser/skærer følgende veje broen: Viemosebro og Ved Harrestrup Å. Den overførte passage består af 2 vejbaner, med en bane i hver retning. Langs kantbjælkerne både i øst og vest er der fortov, som har forbindelse til stisystemet, som er en del af den underførte passage. Broen er udført med en bærende overbygning som en pladebro, brodækket er udført i jernbeton, hvor kræfterne fordeles ned i endevæggene og videre ned i de direkte funderede liniefundamenter. Oversiden af bropladen er fugtbeskyttet med en tynd isolering, det er uvist om endevæggende er beskyttet mod vandindtrængning. Brystningsmure er udført i armeret beton, som er støbt sammen med bropladen. Kantbjælkerne er udført oven på brystnings- og fløjmurene, og rækværket er monteret oven på kantbjælkerne via indstøbte sceptre Anvendte materialer Det har ikke været muligt at fremskaffe eksisterende tegninger, det er derfor uvist, hvilke materialer der er benyttet. Fugtisoleringen består af en tynd isolering, det er uvist hvilken type og fabrikat der er anvendt. Side 12 af 55

13 Belægningen på den overførte passage er opbygget af en asfaltbelægning til veje og rabatarealer, fortovet er udført af fortovsfliser. Underlaget er udført af stabilgrus og jordfyld i en samlet tykkelse af ca. 1,5m Trafikale forhold Årsdøgntrafikken (ÅDT) fra 2006 er fundet til 4013 PE pr. dag på Viemosevej. Det forudsættes at den årlige trafikudvikling i gennemsnit er steget med 3 % pr. år for alle kategorier. Fremskrevet er ÅDT for 2010 således på 4133 PE pr. dag Reparationer og ombygninger Det har ikke været muligt at fremskaffe tegninger og rapporter omkring eksisterende forhold og reparationer. Der forventes ikke at have været udført nogen større reparationer eller ombygninger af broen siden dens opførelse. Ved besigtigelsen af bygværket blev der ej heller fundet indikationer på, at der har været udført større reparationsarbejder på broen. Asfaltbelægningen er fornyet for ca. et år siden Øvrige forhold Ingen. Side 13 af 55

14 4. TILSTANDSREGISTRERING 4.1 Bro nr Henvisning til eftersyn Sidste generaleftersyn er udført d. 12. august 2008, en dag med sol og ca. 12 o. Tilstandsvurderingen er for hele bygværket bedømt til karakter 3. Der er udmeldt særeftersyn af bygværket pga. at broen er beklædt med brædder på endeunderstøtninger og underside brodæk. Generaleftersynet er vedlagt som bilag Orienterende besigtigelse Siden generaleftersynet blev foretaget i 2008, er der udlagt nyt slidlag hvorved der samtidig blev etableret en ny busholdeplads og busvendebane Undersøgelsesomfang og hypoteser Før særeftersynet er igangsat er der opstillet nogle hypoteser for skadesårsager for de observerede skader i generaleftersynet. Ud fra disse hypoteser er eftersynet planlagt Hypoteser Fløje Der er ikke registret væsentlige skader på fløjene, der er tegn på enkelte gennemsivninger og udfældninger samt mindre revner. Endeunderstøtninger Endevæggene er beklædt med brædder, hvilket har besværliggjort inspektionen af væggene. Der er tegn på gennemsivninger indikeret ved opfugtet bræddebeklædning og enkelte udfældninger. De anførte skader på betonen kan skyldes flere faktorer, carbonatisering, udludning og indtrængning af chlorider fra tøsaltning. Bærende overbygning US af brodækket er ligeledes beklædt med brædder, hvilket har besværliggjort inspektionen af brodækket. Der er tegn på gennemsivninger og udfældninger, da flere af brædderne er opfugtet og har hvide udfældninger. Skaderne tyder på problemer med fugtisoleringen. Fugtisolering Der er tegn på gennemsivninger og udfældninger på undersiden af brodækket, hvilket formentlig tyder på en defekt eller manglende fugtisolering. Side 14 af 55

15 Kantbjælker Kantbjælkerne fremstår forvitret med hvide udfældninger samt flere større revner og afskalninger. Skaderne skyldes formentlig, carbonatisering eller indtrængning af chlorider fra tøsaltning. Rækværk Rækværket fremstår rustent, hvilket formentlig skyldes ælde og manglende vedligeholdelse. Belægning I generaleftersynet er der konstateret revner og huller i belægningen. Skaderne skyldes formentlig slitage. Belægningen på den underførte sti er fliser, hvor der ikke er registreret nogen skader. Andre elementer Facade- og brystningsmure fremstår med revner og få hvide udfældninger, den nederste del af brystningsmurene er beklædt med brædder, som derved ikke har været muligt at inspicere Omfang og håndtering Omfang og metodevalg er bestemt ud fra ovennævnte hypoteser. Særeftersynet er derfor koncentreret om følgende broelementer: Fløje Endeunderstøtninger Bærende overbygning Fugtisolering Kantbjælker Rækværk Belægning Facade- og brystningsmure Den 9. september 2010 udførte Minna Ravn og Allan Enevoldsen, fra Broconsult Rådgivende Ingeniørfirma, teknisk særeftersyn af broen. Vejret var lettere overskyet. Til hjælp ved eftersynet den 9. september stillede Christiansen & Essenbæk A/S 2 mænd til rådighed med bore- og håndværktøj, herudover stillede Rødovre Kommune 2 mand til rådighed med graveredskaber og håndværktøj. Den 9. september blev broen visuelt besigtiget samt placeringen af destruktive undersøgelsesmetoder blev aftalt. Den 9. september blev der udført følgende: 2 behugninger (NØ endevæg), som blev påført indikatorvæsken phenolphthalein for at fastlægge carbonatiseringens dybde i betonen (se fotos bilag 3). Side 15 af 55

16 Udtagning af 1 borekerne, ved det østlige fortov over stien. Ved prøveoptagningen blev fliserne og fyld fjernet lokalt. Herefter blev der udtaget en Ø150 borekerne af brodækket. Efterfølgende blev hullet udfyldt og fyld samt fliser reetableret. Borekernen er udført for at vurdere betonen og afdække tilstanden af fugtisoleringen (se fotos bilag 4). Dæklagsmålinger Resumé af registreringer Særeftersynet med opbrydninger og undersøgelser m.v. viste følgende: Fløje Fløjene er gennemgået visuelt, der blev konstateret enkelte gennemsivninger og mindre hvide udfældninger. De hvide udfældninger er tegn på at der trænger vand ind igennem betonen, hvorved der sker en udludning. Endeunderstøtninger Endeunderstøtningerne er gennemgået visuelt, der er blevet fjernet brædder i nordøstlig ende, midt på sydlig væg og i den nordvestlige ende. Ved den visuelle gennemgang af endeunderstøtningerne er der konstateret enkelte skader, med en større skade i det nordøstlige hjørne. I NØ-hjørnet er betonen meget porøs, og ca. 0,5 m er skredet sammen. Skaden skyldes formentlig dårlig udførelse/ komprimering af betonen. De 2 andre steder hvor bræddebeklædningen blev fjernet er der ikke tegn på større skader, men betonen er generelt dårligt udført (se bilag 1, foto 3-5). Som supplement til den visuelle gennemgang er der udført følgende undersøgelser: Behugninger med påføring af phenolphthalein er udført ved NØ brohjørne og nordlig endeunderstøtning, der er fundet tegn på carbonatisering i ringe grad. Bærende overbygning Brodækket er gennemgået visuelt, der er blevet fjernet brædder 3 steder, i øst, midt og vest. Brodækket har flere fine til grove revner, heriblandt lokale områder med fine revnemønstre, mindre afskalninger og mindre brune rustudfældninger. Ved den østlige ende ses endvidere flere større områder med løst dæklag hvor hovedarmeringen er blotlagt og fremstår korroderet endvidere er der konstateret at dæklaget er meget tynd. Herudover er der registreret flere områder med stenreder. Generelt fremstår brodækket opfugtet flere steder, indikeret ved mørke plamager samt opfugtet brædder med hvide udfældninger (se bilag 1, foto 6-11). Fugtisolering I forbindelse med gennemgangen af den bærende overbygning, er der blevet konstateret flere skader, som tyder på en defekt fugtisolering. For at klarlægge isoleringstypen og tilstanden, er der udtaget 1 prøveboring i øst. Borekernen viste at fugtisoleringen består af en tynd isolering i ca. 1-1,5 mm tykkelse. Side 16 af 55

17 Herudover er der registreret følgende: Den tynde isolering er sprød og har mistet sin elasticitet. Isoleringen har god vedhæftning til bropladen. Kantbjælker Kantbjælkerne er gennemgået visuelt, hvorved der blev konstateret forvitring. På flere af kantbjælkerne er der store afskalninger og kraftige revner og smuldring af cementpastaen. Omkring de indstøbte sceptre ses flere fine til moderate revner. Skaderne kan formentlig henføres til tøsaltning, hvorved kantbjælkerne har været særlig udsat for indtrængning af chlorider samt frost/tø skader. Rækværk Der er foretaget en visuel gennemgang og besigtigelse af rækværket, hvor følgende blev registreret (se bilag 1, 1 og 14): Generelt er rækværket meget overflade rustent, flere steder er der registreret middelsvær korrosion. På flere af scepterfødderne er der registreret svær korrosion (gravrust). Omkring de indstøbte scepterfødder er der flere steder sket vandopsamling omkring fødderne, hvilket har resulteret i frostsprængninger og revnedannelser i kantbjælkerne. Rækværkshøjden er registret til ca. 1 m. Belægning Belægningen på den overførte passage er i meget fin stand, da både den asfalterede del og fortovsbelægningen er blevet udskiftet i forbindelse med en større renovering af vejnettet i Der er derfor ikke konstateret nogen form for skader på belægningen. Belægningen på den underførte passage er generelt i god stand, der er ikke konstateret væsentlige skader, der er dog nogle små lunker og ujævnheder i belægningen (se bilag 1, foto 1 og 14). Andre elementer Facade- og brystningsmure fremstår med flere fine til moderate rener og hvide udfældninger. Undersiden af den østlig brystningsmur er hårdt medtaget og har flere støre afskalninger med blotlagt korroderet armering. Den vestlige side har bræddebeklædningen ikke været fjernet, der må derfor formodes at der kan være tilsvarende skader. Det vurderes at armeringens tværsnitsreduktion som følge af korrosionen flere steder er større end 10 % af det oprindelige tværsnitsareal. På den udvendige side er der fine revner og hvide udfældninger. Skaderne skyldes formentlig udludning. Side 17 af 55

18 4.2 Bro nr Henvisning til eftersyn Sidste generaleftersyn er udført d. 12. august 2008, en dag med sol og ca. 12 o. Tilstandsvurderingen er for hele bygværket bedømt til karakter 2. Generaleftersynet er vedlagt som bilag Orienterende besigtigelse Siden generaleftersynet blev foretaget i 2008, er der udlagt nyt slidlag hvorved der samtidig blev etableret en ny busholdeplads og busvendebane Undersøgelsesomfang og hypoteser Før særeftersynet er igangsat er der opstillet nogle hypoteser for skadesårsag for de observerede skader i generaleftersynet. Ud fra disse hypoteser er eftersynet planlagt Hypoteser Fløje Der er registret flere grove revner med hvide udfældninger. Skaderne kan formentlig henføres til udludning. Det formodes derfor at der ikke er nogen form for membran på indersiden af brystningen til at hindre at vand trænger ind i betonen. Endeunderstøtninger Endevæggene er udført med skrå betonelementer. Der er ikke konstateret væsentlige skader på elementerne. Bærende overbygning Der er konstateret flere dæklagsskader på undersiden af brodækket. Skaderne skyldes formentlig en defekt fugtisolering eller manglende fugtisolering kombineret med fremskreden karbonatisering. Fugtisolering Skaderne på den bærende overbygning indikerer at der ikke er nogen fugtisolering eller fugtisoleringen er defekt. Kantbjælker Kantbjælkerne fremstår meget forvitret med flere hvide udfældninger samt flere større revner og afskalninger. Skaderne skyldes formentlig indtrængning af chlorider fra tøsaltning, frost/tø samt udludning. Rækværk Rækværket fremstår rustent, hvilket formentlig skyldes ælde og manglende vedligeholdelse. Side 18 af 55

19 Belægning I generaleftersynet er der konstateret revner og huller i belægningen. Skaderne skyldes formentlig slitage. Andre elementer Facade- og brystningsmure fremstår med mange revner og kraftige udfældninger Skaderne skyldes formentlig at vand/regnvand er passeret gennem revner i betonen hvorved der er sket en udludning. Det formodes derfor at der ikke er nogen form for membran på indersiden af brystningen til at hindre at vand trænger ind i betonen og opløser cementpastaens calciumhydroxid. Hvis der er en membran, vurderes den at være helt nedbrudt og defekt og opfylder derfor ikke sin funktion Omfang og håndtering Omfang og metodevalg er bestemt ud fra ovennævnte hypoteser. Særeftersynet er derfor koncentreret om følgende broelementer: Fløje Endeunderstøtninger Bærende overbygning Fugtisolering Kantbjælker Rækværk Belægning Facade- og brystningsmure Den 9. september 2010 udførte Minna Ravn og Allan Enevoldsen, fra Broconsult Rådgivende Ingeniørfirma, teknisk særeftersyn af broen. Vejret var lettere overskyet. Til hjælp ved eftersynet den 9. september stillede Christiansen & Essenbæk A/S 2 mænd til rådighed med bore- og håndværktøj, herudover stillede Rødovre Kommune 2 mand til rådighed med graveredskaber og håndværktøj. Den 9. september blev broen visuelt besigtiget samt placeringen af destruktive undersøgelsesmetoder blev aftalt. Den 9. september blev der udført følgende: 1 behugning (NØ brystning), som blev påført indikatorvæsken phenolphthalein for at fastlægge carbonatiseringens dybde i betonen (se fotos bilag 3). Udtagning af 1 borekerne, ved det vestlige fortorv over åen. Ved prøveoptagningen blev fliserne og jord fjernet lokalt. Herefter blev der udtaget en Ø150 borekerne af fugtisoleringen samt brodæk. Efterfølgende blev hullet udfyldt og jord samt fliser reetableret. Udtagning af borkernen er udført for at afdække tilstanden af fugtisoleringen samt betonen(se fotos bilag 4). Dæklagsmålinger Side 19 af 55

20 4.2.4 Resumé af registreringer Særeftersynet med opbrydninger og undersøgelser m.v. viste følgende: Fløje Fløjene er gennemgået visuelt, der blev konstateret mange gennemsivninger og større områder med hvide udfældninger. De hvide udfældninger er tegn på at der trænger vand ind igennem betonen, hvorved der sker en udludning. Herudover er den øverste del helt eller delvis nedbrudt og betonen er registreret som meget porøs. Den øverste del har været særligt udsat for indtrængning af chlorider pga. tøsaltning, hvilket har stor betydning for armeringen. Skaderne kan derfor henføres til flere årsager, men frost/tø kan også være en væsentlig faktor. Se bilag 2, foto 1-2. Dæklaget ved fløjene er generelt omkring 30 mm. Få steder er dæklaget mindre end 25 mm. Endeunderstøtninger Endeunderstøtningerne er gennemgået visuelt, der er blevet konstateret enkelte skader primært små dæklagsskader. Herudover er der registret nogle enkelte hvide udfældninger. Skaderne skyldes formentlig slid og evt. carbonatisering, udfældningerne skyldes udludning (se bilag 2, foto 8-9). Bærende overbygning Brodækket er gennemgået visuelt hvor der blev konstateret flere fine til grove revner. Der blev ligeledes fundet flere afskalninger og dæklagsskader samt flere områder med våde plamager og mindre brune rustudfældninger. Generelt skyldes skaderne en defekt fugtisolering hvorved der trænger vand og evt. chlorider ned i betonen, samt for lille dæklag og evt. carbonatisering af betonen (se bilag 2, foto 10-15). Fugtisolering I forbindelse med gennemgangen af den bærende overbygning, er der blevet konstateret flere skader, som tyder på en defekt fugtisolering. For at klarlægge isoleringstypen og tilstanden, er der udtaget 1 prøveboring i øst. Borekernen viste at fugtisoleringen består af en tynd isolering i ca. 1-1,5 mm tykkelse. Herudover er der registreret følgende: Den tynde isolering er sprød og har mistet sin elasticitet. Isoleringen har god vedhæftning til bropladen. Kantbjælker Kantbjælkerne er gennemgået visuelt, hvorved der blev konstateret at de fleste fremstår meget forvitret og meget nedbrudte. På flere af kantbjælkerne er der store afskalninger og kraftige revner og smuldring af cementpastaen. Omkring de indstøbte sceptre ses flere fine til moderate revner. Skaderne kan formentlig henføres til tøsaltning, hvorved kantbjælkerne har været særlig udsat for frost/tø skader, som disse skader formentlig også skyldes. Se bilag 2, foto 2-3. Rækværk Der er foretaget en visuel gennemgang og besigtigelse af rækværket, hvor følgende blev registreret (se bilag 2, foto 3-4): Side 20 af 55

21 Generelt er rækværket meget rustent, flere steder er der registreret middelsvær korrosion. På flere af scepterfødderne er der registreret svær korrosion (gravrust). Omkring de indstøbte scepterfødder er der flere steder sket vandopsamling omkring fødderne, hvilket har resulteret i frostsprængninger og revnedannelser i kantbjælkerne. Rækværkshøjden er registret til ca. 1 m. Belægning Belægningen på den overførte passage er i meget fin stand, da både den asfalterede del og fortovsbelægningen er blevet udskiftet i Der er ikke konstateret nogen form for skader på belægningen. Andre elementer Facade- og brystningsmure fremstår med flere fine til moderate rener og hvide udfældninger. På de lodrette flader ses udtræk af caliumcarbonat og i undersiden af brystningen ses stalaktitter. Skaderne er primært de samme som blev registret på fløjene, og årsagen er derfor formentlig de samme. Se bilag 2, foto Side 21 af 55

22 4.3 Undersøgelsesmetoder Måling af dæklag Målinger af dæklag er fortaget elektronisk og ikke destruktivt vha. covermeter. Dæklaget udgør den beton der er beliggende mellem armeringen og et betonelements ydersider. Dæklagets funktion er bl.a. at beskytte armeringen mod korrosion med betonens kemiske egenskaber. Bestemmelse af carbonatisering Carbonatisering er en kemisk proces i betonen, hvor luftens kuldioxid optages i betonens porevæske så den neutraliseres. Falder betonens ph-værdi til under ca.9 vil det beskyttende jernoxidlag på den indstøbte armering opløses, når betonen er i et fugtigt miljø med en luftfugtighed på mere end 60%. Da de yderste lag af betonen vil blive mest påvirket af betonens omgivende miljø, vil carbonatiseringsprossen også først forløbe her. Man taler derfor om en carbonatiseringsfront som netop er det område i betonen hvor en sund, stærk og basisk beton (ph-værdi: 12,5-13,5) bliver neutraliseret til (Ph-værdi mindre end 9). Det er interessant at kende denne fronts placering i forhold til armeringen, da armeringens levetid i svær grad afhænger af den omgivende betons beskyttende egenskaber. Carbonatiseringens udbredelse bestemmes ved at der påsprøjtes indikatorvæske (phenolphtalein) på et behugget areal. Når indikatorvæsken afgiver en lilla fare, betyder det at betonen ikke er carbonatiseret. Side 22 af 55

23 5. SKADEÅRSAGS- OG UDBEDRINGSVURDERING 5.1 Bro nr Vurdering af konstruktionselementer Fløje Alle fløje afrenses for udfældninger, evt. skadet beton fjernes ved behugning og genstøbes. For at hindre at der sker nye gennemsivninger, bør der etableres en fugtstandsende membran på indersiden af fløjmurene. Endeunderstøtninger Endevæggene er præget af dårlig komprimeret beton, og hjørnerne er meget porøse og skredet sammen. Skaderne udbedres ved at behugge skadet beton til fastklingende beton. Endevægshjørnerne udbedres ved at fjerne skadet beton samt genopstøbning af hjørnerne. Alle endevægge afsluttes med en påstøbning for at få en pæn og ens overflade. Efterfølgende påføres endevæggene en diffusionstæt membran, membranen etableres for at beskytte mod chloridindtrængninger. Der opsættes ikke nye brædder på endevæggene, da disse vil være en hindring for fremtidige eftersyn. Herudover har kommunen oplyst at bræddebeklædningen kræver meget vedligehold pga. maling, hærværk, ildspåsættelser m.m. Bærende overbygning Den bærende overbygning fremstår opfugtet, samt med større afskalninger, dæklagsskader og mindre brune rustudfældninger. Skaderne på undersiden af brodækket skyldes en defekt fugtisolering og udbedres ved at behugge til fastklingende beton, hvorefter armeringen afrenses og behugningerne reetableres. Som nævnt ses også flere områder med fine revner og brune udfældninger, revnerne kan skyldes frost/tø skader og indtrægning af chlorider. Vand er væsentlig faktor for at skaderne udvikles. Således vil en defekt fugtisolering formentlig også være begrundelsen for disse skader. Der opsættes ikke nye brædder på undersiden, da disse vil være en hindring for fremtidige eftersyn. Fugtisolering Den eksisterende fugtisolering er ældet og udtjent og skal udskiftes. Eksisterende brodæk afrenses og oprettes med et profileringslag med korrekt fald, hvorefter der etableres en type IVa fugtisolering, som beskyttes af et drænasfaltlag og en geotekstil. Kantbjælker Alle kantbjælker er forvitret og har flere fine til grove revner. Kantbjælkerne behugges/nedbrydes og genstøbes. Kantbjælkerne beskyttes mod chlorider med en chloridbremsende membran. Side 23 af 55

24 Revnerne i kantbjælkerne ved scepterindstøbningerne tyder på, at indstøbningerne er utætte, hvorved vand kan løbe ned i betonen og medføre frostsprængninger, eller at der foregår galvanisk korrosion som følge af kontakt mellem sceptrene og armeringen i betonen. For at forhindre fremtidige skader udskiftes rækværket og monteres på fodplader. Rækværk Rækværket er præget af meget overflade rust samt svær korrosion ved scepterfødderne. Herudover er rækværket kun ca. 1 m højt, rækværket bør derfor udskiftes med et tidssvarende. Belægning I forbindelse med udskiftning af fugtisoleringen, er det nødvendigt at fjerne belægningen over brodækket. Asfaltbelægningen nedbrydes og bortskaffes, fortovsfliser optages og lægges i depot. Ny brobelægning udføres som et ensartet gruslag, som lægges ovenpå fugtisoleringen og geotekstilen. Over gruslaget udlægges et lag stabilgrus som afsluttes med en traditionel vejopbygning. Fortov samt vej og midterabat reetableres. Belægningen ved den underførte passage er nogenlunde intakt, der er enkelte lunker som udbedres ved at optage fliserne, oprette underlaget, og herefter lægge fliserne på igen. Omfanget af lunkerne afklares med tilsynet. Andre elementer På facade- og brystningsmurene ses flere dæklagsskader. Skaderne udbedres ved at behugge skaden til klingende beton. Efterfølgende afrenses armeringen og behugningen og behugningen udsættes. Betonafskallinger repareres på samme vis. Idet betonoverfladerne generelt er præget af flere reparationer og revner anbefales det at overfladebehandle alle synlige betonoverflader for at reducere indtrængning af fugt og for at få en pæn overflade Sammenfatning Broen fremstår med flere afskalninger og dæklagsskader, som især skyldes en defekt fugtisolering samt dårlig udført beton. I forbindelse med særeftersynet blev det klarlagt at den eksisterende fugtisolering er nedbrudt og ikke længere opfylder sin funktion. Skaderne på den bærende overbygning forventes derfor at tiltage hvis fugtisoleringen ikke udskiftes. Den defekte fugtisolering har resulteret i, at brodækket er opfugtet, og ved eftersynet er der ligeledes konstateret flere dæklagsskader, revner og brune rustudfældninger. På grund af skadernes omfang på brodækkets underside, er det nødvendigt at behugge og afrense dele af undersiden, hvorefter disse udstøbes. Side 24 af 55

25 Ud over skaderne på brodækket, er endevæggene skadet pga. dårlig komprimeret beton. For at hindre at der sker flere skader på endevæggene behugges og udbedres den beskadigede beton. Opspringet oprettes med en påstøbning således at opspringet bliver ens igennem hele broen. Alle overflader overfladebehandles for at lukke revner og for at få en pæn overflade. Den nederste del påføres en chloridbeskyttende membran. Rækværket er udtjent og udskiftes i forbindelse med reparation af kantbjælkerne. Rækværket udskiftes med et nyt og tidssvarende. Facade- og brystningsmure er ligeledes også præget af dæklagsskader, som behugges og repareres. Alle synlige overflader overfladebehandles for at lukke revner og for at få broen til at fremstå ensartet og istandsat. Side 25 af 55

26 5.2 Bro nr Vurdering af konstruktionselementer Fløje Den øverste del af fløjmurene er meget nedbrudt og fremstår meget porøs. Det er derfor nødvendigt at behugge den øverste del til fastklingende beton, armeringen afrenses og korrosionsbeskyttes og den nedbrudte del af fløjmurene genstøbes. For at hindre at der sker nye gennemsivninger, etableres der en fugtstandsende membran på indersiden af fløjmurene og ydersiden overfladebehandles for at lukke revner. Endeunderstøtninger Dæklagskaderne udbedres ved behugning, afrensning og udstøbning. Bærende overbygning Den bærende overbygning fremstår opfugtet, samt med større afskalninger, dæklagsskader og mindre brune rustudfældninger. Skaderne på undersiden af brodækket skyldes en defekt fugtisolering og udbedres ved at behugge til fastklingende beton, hvorefter armeringen afrenses og reparationsområderne reetableres. Som nævnt ses flere områder med fine revner og brune udfældninger, revnerne kan skyldes frost/tø skader og indtrægning af chlorider. Vand er væsentlig faktor for at skaderne udvikles. Således vil en defekt fugtisolering formentlig også være begrundelsen for disse skader. Fugtisolering Den eksisterende fugtisolering er ældet og udtjent og skal udskiftes. Eksisterende brodæk afrenses og oprettes med et profileringslag med korrekt fald, hvorefter der etableres en type IVa fugtisolering, som beskyttes af et drænasfaltlag og en geotekstil. Kantbjælker Alle kantbjælker er forvitret og har flere fine til grove revner. Kantbjælkerne behugges/nedbrydes og genstøbes. Kantbjælkerne beskyttes mod chlorider med en chloridbremsende membran. Revnerne i kantbjælkerne ved scepterindstøbningerne tyder på, at indstøbningerne er utætte, hvorved vand kan løbe ned i betonen og medføre frostsprængninger, eller at der foregår galvanisk korrosion som følge af kontakt mellem sceptrene og armeringen i betonen. For at forhindre fremtidige skader udskiftes rækværket og monteres på fodplader. Rækværk Rækværket er præget af meget overfladerust samt svær korrosion ved scepterfødderne. Herudover er rækværket kun ca. 1 m højt, rækværket bør derfor udskiftes med et nyt og tidssvarende. Side 26 af 55

27 Belægning I forbindelse med udskiftning af fugtisoleringen, er det nødvendigt at fjerne belægningen over brodækket. Asfaltbelægningen nedbrydes og bortskaffes, fortovsfliser optages og lægges i depot.. Ny brobelægning udføres som et ensartet gruslag, som lægges ovenpå fugtisoleringen og geotekstilen. Over på gruslaget udlægges et lag stabilgrus som afsluttes med en traditionel vejopbygning. Fortov samt vej og midterabat reetableres. Andre elementer På facade- og brystningsmurene ses mange hvide udfældninger, udfældningerne fjernes ved afrensning. Idet betonoverfladerne generelt er præget af flere revner og udfældninger, overfladebehandles overfladerne for at lukke revner og danne en pæn overflade Sammenfatning Broen fremstår med flere afskalninger og dæklagsskader, som især skydes en defekt fugtisolering. I forbindelse med særeftersynet blev det klarlagt at den eksisterende fugtisolering er nedbrudt og ikke længere opfylder sin funktion. Skaderne på den bærende overbygning forventes derfor at tiltage hvis fugtisoleringen ikke udskiftes. Den defekte fugtisolering har resulteret i, at brodækket er opfugtet, og ved eftersynet blev der ligeledes konstateret flere dæklagsskader, revner og brune rustudfældninger. På grund af skadernes omfang på brodækkets underside, er det nødvendigt at behugge og afrense dele af undersiden, hvorefter disse udstøbes. Ud over skaderne på brodækket, er der konstateret enkelte dæklagsskader på endevæggene, skaderne udbedres ved behugning, afrensning og udstøbning. Fløjmurene og kantbjælkerne er helt eller delvis nedbudte. Kantbjælkerne og den øverste del af fløjmurene behugges/nedbrydes og genstøbes. Rækværket er udtjent og udskiftes i forbindelse med reparation af kantbjælkerne. Rækværket udskiftes med et nyt og tidssvarende. Facade-, brystnings- og fløjmurene overfladebehandles for at lukke revner og for at få broen til at fremstå ensartet og istandsat. Side 27 af 55

28 6. DISPOSITIONSFORSLAG 6.1 Indledning I dette afsnit er opstillet en udbedringsstrategi for henholdsvis bro nr. 9 og bro nr Udbedringsstrategi Udbedringsstrategien for de to broer indbefatter en samlet teknisk beskrivelse, et økonomisk overslag samt en vurdering af udførelsesperioden og trafikale forhold Teknisk beskrivelse Renoveringen af de to broer udføres i samme ombæring, så de trafikale gener mindskes samt omkostninger til byggeplads m.m. reduceres. Der udføres en total udskiftning af fugtisoleringen på de to broer. Skaderne på undersiden af brodækkene udbedres ved at behugge de skadede områder, armering afrenses og korrosionsbeskyttes, hvorefter behugningerne genstøbes. I forbindelse med omisoleringen af de to broer, er det nødvendigt at fjerne belægningen over og omkring broen. Belægningen på den overførte passage reetableres efterfølgende. Bro nr. 9 Endevægge behugges til sund beton, og de skadede hjørner genstøbes. For at få en pæn overflade påstøbes der et nyt lag beton. For at hindre indtrængning af chlorider påføres en chloridbeskyttende memran i ca. 0,8 meters højde for at beskytte mod chlorider. Dæklagsskader på facade- og brystningsmure udbedres. Kantbjælker behugges/nedbrydes og genstøbes, rækværket udskiftes i samme ombæring. Alle synlige overflader overfladebehandles. Bro nr. 10 Dæklagsskader udbedres. Kantbjælker behugges/nedbrydes og genstøbes, rækværket udskiftes i samme ombæring. Facade-, brystnings- og fløjmure overfladebehandles. Side 28 af 55

29 6.2.2 Tidsplan Der tages udgangspunkt i at renoveringen af de to broer udføres i 2 etaper. De samlede arbejder med opbrydning, omisolering og reetablering af belægningen vurderes at kunne udføres på 7-8 uger pr. etape. De samlede arbejder for broerne forventes at kunne udføres på uger. Bro nr. 9 Den underførte passage skal lukkes for trafik imens bræddebeklædningen fjernes, og der udføres reparation på brodækkets underside samt endevæggene. Arbejderne forventes at kunne udføres på ca. 3-4 uger. Bro nr. 10 Bro nr. 10 er en underføring af Harrestup Å. Dæklagsskaderne på undersiden af brodækket skal behugges og repareres, hvilket formentlig vil kunne udføres fra stillads med opsamling af materialer, så der sikres at åløbet ikke forurenes under arbejderne. Disse arbejder forventes at kunne udføres på 3-4 uger Trafikale forhold Overført vej I forbindelse med omisolering af broen er det nødvendigt at lukke partielt for den overførte trafik. Ved lukning foreslås det at udføre broen i 2 etaper, hvorved den ene vognbane lukkes, så der bliver et farbart spor. Da vejen kun ca. er 8,5 m er det ikke muligt at lave et spor i hver retning under renoveringen. Det er derfor nødvendigt at lave nogle foranstaltninger som muliggør en sammenfletning af de to vejbaner. Sidevejene Ved Harrestup Å og Viemose Bro forventes lukket under renoveringen. Beboerne ved Viemose Bro kan i forbindelse med lukningen køre af andre veje. Beboerne ved Viemose Bro kan ikke benytte vejen under renoveringen. Ved omlægning efter ovenstående, vil det betyde en mindre ruteforlængelse for beboerne på sidevejene. Der vil kunne opstå mindre kødannelser i forbindelse med renoveringsarbejderne. Underført passage Den underførte passage med lette trafikanter og fodgænger skal lukkes for trafik under reparation af underside brodæk og endevæggene. De lette trafikanter må under renoveringen ledes over vejen. Dette betyder at der skal laves nogle foranstaltninger som sikre de lette trafikanters sikkerhed ved krydsningen af vejen. Se kort over området nedenfor: Side 29 af 55

30 BRO 10 BRO 9 Figur 1 Oversigtskort over området, med placering af bro nr. 9 og 10. Side 30 af 55

31 6.3 Økonomisk vurdering Beskrivelse Fælles bro nr. 9 & 10 Fugtisolering Kantbjælker Rækværk Belægning Beløb Kr Kr Kr Kr. Bro nr. 9 Fløje Endeunderstøtninger Bærende overbygning Facade- og brystningsmure Kr Kr Kr Kr. Bro nr. 10 Fløje Endeunderstøtninger Bærende overbygning Facade- og brystningsmure Kr Kr Kr Kr. Subtotal Kr. Stillads Kr. Trafikforanstaltninger Kr. Kabler og ledninger Kr. Anstilling, byggeplads m.v. ca. 10 % Kr. Sum Kr. Diverse og uforudseelige udgifter ca. 10 % Kr. Rådgiver honorar ca % Kr. Udlæg og supplerende undersøgelser Kr. I alt ekskl. moms Kr. Side 31 af 55

32 7. KONKLUSION OG INDSTILLING Det vurderes at broernes levetid kan forlænges betydeligt, hvis der gøres en indsats for at beskytte broernes elementer mod indtrængende fugt. På baggrund af de observerede skader og udførte undersøgelser, vurderes det at være nødvendigt at omisolere broerne, og udbedre betonskaderne. Yderligere er det vigtigt at sikre at der kan udføres tilfredsstillende eftersyn, dette sikres ved ikke at skjule broens hovedelementer bag afskærmninger m.m. Derudover er det nødvendigt at udskifte rækværket med et nyt og tidsvarende, så sikkerheden kan opretholdes. Indstillingen er, at alle de i rapporten beskrevne arbejder udføres i samme ombæring. Det vurderes at arbejderne bør udføres indenfor 0-5 år, for at skaderne ikke udvikles yderligere. Hvis arbejderne ikke udføres snarrest, foreslås det at fjerne bræddebeklædningen, så skadesomfanget kan holdes under observation. Før reparationsarbejderne udbydes bør beklædningen ligeledes fjernes så det endelige omfang klarlægges. Side 32 af 55

33 BILAG 1: FOTO AF SKADER VED BRO NR. 9 Side 33 af 55

34 Foto nr. 1 Østfacade Foto nr. 2 Store dæklagsskader, US brystning (Ø) Foto nr. 3 Kraftig opfugtning i træplanker (NØ) Foto nr. 4 Meget porøs beton ved NØ hjørne Foto nr. 5 Nærbillede porøs beton Foto nr. 6 US brodæk, hvide udfældninger på brædder Side 34 af 55

35 Foto nr. 7 US brodæk våd, brædder er fjernet Foto nr. 8 US brodæk, hvide udfældninger på brædder Foto nr. 9 US brodæk, rustudfældninger Foto nr. 10 US brodæk, rustudfældninger Foto nr. 11 US brodæk, hvide udfældninger på brædder Foto nr. 12 Hvide udfældninger, NV endevæg/fløj Side 35 af 55

36 Foto nr. 13 Revner m. hvide udfældninger, SV endevæg/fløj Foto nr. 14 Vestfacade Foto nr. 15 Rusten scepter (V) Foto nr. 16 Kraftig revne ved scepter indstøbning Foto nr. 17 Rustent rækværk og forvitret KB Foto nr. 18 Forvitret og revnet KB, hvide udfældninger Side 36 af 55

37 BILAG 2: FOTO AF SKADER VED BRO NR. 10 Side 37 af 55

38 Foto nr. 1 Østfacade Foto nr. 2 Kraftig forvitret kantbjælke (NØ) Foto nr. 3 Indstøbt scepter, store betonafskalninger Foto nr. 4 Rækværk højde: ca. 1 m Foto nr. 5 Stor afskalning brystning (N) Foto nr. 6 Hvid udfældning, US bordæk Side 38 af 55

39 Foto nr. 7 Rusten gevindindstøbning, US brodæk Foto nr. 8 Blotlagt armering i væg (N) Foto nr. 9 Hvid udfældning, skrå endevæg (N) Foto nr. 10 Rustudfældninger US brodæk Foto nr. 11 Blotlagt armering, US brodæk Foto nr. 12 Forskydning, US brodæk Side 39 af 55

40 Foto nr. 13 Våd plamage, US brodæk Foto nr. 14 Blotlagt armering, US brodæk Foto nr. 15 Blotlagt armering, US brodæk Foto nr. 16 Hvide udfældninger, brystning (V) Foto nr. 17 Stalaktitter, brystning (V) Foto nr. 18 Hvide udfældninger, brystning/fløj Side 40 af 55

41 Foto nr. 19 Udfældning, sydlig hjørne af brystning Foto nr. 20 Vestfacade Side 41 af 55

42 BILAG 3: FOTO AF BEHUGNINGER Side 42 af 55

43 BRO NR. 9 Foto nr. 1 Behugning 1: Ved boremelsprøve nr. 1 i stitunnel Foto nr. 2 Behugning 2: Nordøstlig hjørne i stitunnel BRO NR. 10 Foto nr. 3 Behugning 3: Østlig brystning over åløb Side 43 af 55

44 BILAG 4: FOTO AF FUGTISOLERING Side 44 af 55

45 BRO NR. 9 Foto nr. 1 Østlig fortov, afgravning ned til fugtisolering, ca. 153 cm jordfyld inkl. asfalt Foto nr. 2 Østlig fortov, fugtisolering er smurt på BRO NR. 10 Foto nr. 3 Vestlig fortov, afgravning ned til fugtisolering, ca. 92 cm jordfyld inkl. asfalt Foto nr. 4 Vestlig fortov, fugtisolering er smurt på Side 45 af 55

46 BILAG 5: GENERALEFTERSYN BRO NR. 9 Side 46 af 55

47 GENERALEFTERSYN DATABLAD Bro nr. 9 UDARBEJDET AF Broconsult Strækning : Viemosevej Funktion : U.F. af sti ved Harrestrup Å Dato FORRIGE SIDE Administrative data: NÆSTE SIDE Bygværkets navn: - Bygværksid.: - Stationering: - Opført i år : - Ombygget i år: - Nypris (1000kr.) 4000 Driftspligt: Brokonstruktion: Rødovre Kommune Samarbejdspartner: - Betalingsfordelingsprocent 100 Slidlag: Rødovre Kommune Eftersynsansvarlig: Rødovre Kommune Autoværn/rækværker: Rødovre Kommune Projekterende: - Styrelse for krydsende passage: - Bygværksid. hos styrelse for krydsende passage: - Geometriske og statiske : Bygværkstype: Tunnel Geometri 1: Lukket bro Bygværkslængde: 4,0 m Geometri 2: - Bygværksbredde: 42,0 m Materiale 1: Jernbeton Areal 168 m² Materiale 2: - Skæringsvinkel: 50 gon Fundering 1: Direkte Antal fag: 1 Fundering 2: - Spændvidde min: 4,6 m Autoværn: Stål rækværk Spændvidde max: 4,6 m Fugtisolering: - Opmålt min frihøjde: 2,45 m Andet: - Opmålt max frihøjde: 2,47 m Broklasse: - Belastningsforudsætninger: - Skemaets oplysninger vedrører: - Kronologisk oversigt: Dato Aktivitet Bemærkninger Generaleftersyn Hovedindtryk: 3 Næste generaleftersyn Generaleftersyn Hovedindtryk: 3

48 UDARBEJDET AF: Broconsult FORRIGE SIDE GENERALEFTERSYN EFTERSYNBLAD Strækning : Viemosevej Funktion : U.F. af sti ved Harrestrup Å Bro nr. 9 Dato NÆSTE SIDE VEJRET UNDER EFTERSYNET : Sol 12 grader INIT : AVM TILSTANDSKARAKTERISTIK : ELEMENT TILST. KAR. SKADEREGISTRERING PRIS 1000 kr. HELE BYGVÆRKET FLØJE SKRÅNINGER ENDEUNDERSTØTNINGER 3 Tegn på gennemsivninger, men besigtigelse er svært. - MELLEMUNDERSTØTNINGER LEJER BÆRENDE OVERBYGNING 3 Tegn på gennemsivninger (træbeklædning). - FUGTISOLERING KANTBJÆLKER 3 Forvitring og grove revner med hvide udfældninger. - AUTOVÆRN, RÆKVÆRK BROBELÆGNINGER 2 Revnet og hullet. - FUGER ANDRE ELEMENTER ØVRIGE BEMÆRKNINGER : Der bør udføres særeftersyn.

49 UDARBEJDET AF Broconsult FORRIGE SIDE GENERALEFTERSYN FOTOARK Strækning : Viemosevej Funktion : U.F. af sti ved Harrestrup Å Bro nr. 9 Dato NÆSTE SIDE Facade mod nord. Foto nr. 1. Tegn på gennemsivninger. Foto nr. 2.

50 UDARBEJDET AF Broconsult GENERALEFTERSYN FOTOARK Strækning : Viemosevej Funktion : U.F. af sti ved Harrestrup Å Bro nr. 9 Dato FORRIGE SIDE Overført vej set mod nord. Foto nr. 3.

51 BILAG 6: GENERALEFTERSYN BRO NR. 10 Side 51 af 55

52 GENERALEFTERSYN DATABLAD Bro nr. 10 UDARBEJDET AF Broconsult Strækning : Viemosevej Funktion : U.F. af Harrestrup Å Dato FORRIGE SIDE Administrative data: NÆSTE SIDE Bygværkets navn: - Bygværksid.: - Stationering: - Opført i år : - Ombygget i år: - Nypris (1000kr.) 4000 Driftspligt: Brokonstruktion: Rødovre Kommune Samarbejdspartner: - Betalingsfordelingsprocent 100 Slidlag: Rødovre Kommune Eftersynsansvarlig: Rødovre Kommune Autoværn/rækværker: Rødovre Kommune Projekterende: - Styrelse for krydsende passage: - Bygværksid. hos styrelse for krydsende passage: - Geometriske og statiske : Bygværkstype: Vandløbsbro Geometri 1: Lukket bro Bygværkslængde: 5 m Geometri 2: - Bygværksbredde: 42 m Materiale 1: Jernbeton Areal 210 m² Materiale 2: - Skæringsvinkel: 50 gon Fundering 1: Direkte Antal fag: 1 Fundering 2: - Spændvidde min: 4,6 m Autoværn: Stål rækværk Spændvidde max: 4,6 m Fugtisolering: - Opmålt min frihøjde: - m Andet: - Opmålt max frihøjde: - m Broklasse: - Belastningsforudsætninger: - Skemaets oplysninger vedrører: - Kronologisk oversigt: Dato Aktivitet Bemærkninger Generaleftersyn Renovering Hovedindtryk 2 Næste generaleftersyn 2013 Renovering af den indvendige beklædning, pga. brand Generaleftersyn Hovedindtryk: 3

BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

BALLERUP OG FURESØ KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT Bro nr. 48 (Ballerup) Bro nr. 42 (Furesø) Bringevej, UF af Jonstrup Å Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade 11 4000 Roskilde 7400 Herning Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02 77 Dokument

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

FUGTISOLERING AF BETONBROER MED

FUGTISOLERING AF BETONBROER MED REBET 2010 - STOCKHOLM FUGTISOLERING AF BETONBROER MED BITUMENPLADER. DANSKE ERFARINGER MED LEVETIDER OG REPARATION ULRIK SLOTH ANDERSEN (ULSA@RAMBOLL.DK) RAMBØLL DANMARK. BROVEDLIGEHOLD. AGENDA A. Lidt

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

Beton: Udfordringer ved renovering

Beton: Udfordringer ved renovering 1 Beton: Udfordringer ved renovering 4. november 2015 Beton: Udfordringer ved renovering Peter Schjørmann Thorsen, Renovering og Byggeteknik, Byggeri Øst 1 Dagens program Det obligatoriske. Processen:

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016

ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 ISTANDSÆTTELSE AF MØNBROEN TEMADAG BETONREPARATION OG -RENOVERING 2016 DEN 2. FEBRUAR 2016 DAGSORDEN SAMLET INDLÆG 1. Mønbroen og istandsættelsen 2012 2016 i 2 entrepriser samt løsninger og erfaringer

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT

HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE SÆREFTERSYNSRAPPORT Stibroer v. Rungstedvej U.F. af kystbanen Udarbejdet af : Broconsult a/s Sankt Peders Stræde 4A Bredgade 11 4000 Roskilde 7400 Herning Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Fuglsøgårdsvej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk

Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Bilag 6.B Petrografisk analyse af 2 borekerner fra brodæk Dette bilag indeholder en petrografisk analyse på mikroniveau af tyndslib fra overfladen af 2 borekerner mrk. hhv. C og D, udtaget fra overside

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse

Renovering af Egemose Centrets Jernbane. Projektbeskrivelse Renovering af Egemose Centrets Jernbane Projektbeskrivelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om Egemose centret... 3 Jernbanens historie... 3 Renovering af banen... 3 Støbning af sveller...4 Jordarbejde,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st.

Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st. Assens Kommune Sænkning af Tallerupvej i Tommerup st. Skitseprojekt november 2008 Udgivelsesdato : 5. november 2008 Projekt : 21.2973.01 Udarbejdet : René Kaas Larsen Kontrolleret : Gunner Krusborg Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn.

RAMBØLL ved Henning Hammerich foretog 2 korte besigtigelser gennem forløbet i forbindelse med hans arbejde med ny svømmehal i Thyborøn. NOTAT Projekt Afhjælpning af vandskader over varmtvandsbassin og tag over glassal samt mellemgang ud for varmtvandsbassin med tilstødende mellemgang mod syd Kunde Lemvig Idræts- og Kulturcenter Notat nr.

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Bygherre: Opgave: Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal, drift og vedligehold Sted og tid: Rønne den 4. oktober 2013 Fordeling: Udført af: Kim Johansen Thomas Blønd Sørensen

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse

NOTAT Om trafikafvikling og udførelse NOTAT Om trafikafvikling og udførelse, bro over Harrestrup Å Projekt nr.: 01199, bro over Fæstningsgraven Projekt nr.: 01201 1. Generelt om opgaven... 2 2. Tilladt hastighed... 3 3. ÅDT... 3 4. Broklasse...

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn 5 års kontrol 10 års kontrol Indstillet til supplerende eftersyn Supplerende eftersyn

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

REFERAT 1. ÅRS EFTERSYN SAG NR.: 370.04 SAG: P-ANLÆG AXELTORV

REFERAT 1. ÅRS EFTERSYN SAG NR.: 370.04 SAG: P-ANLÆG AXELTORV Tid Torsdag d. 24.11.2011, kl. 10.00 Sted Axeltorv, Næstved Deltagere For Næstved Kommune Kathrine Rose (KARO) Niels Pedersen (NIPE) Jan Rasmussen (JARA) For Hovedentreprenør Jens H. Hansen Aps Jens H.

Læs mere

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh

Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen i selskab med Per Krogh VURDERING AF TILSTAND OG BEVARINGSVÆRDI Jespervej 274, 3480 Fredensborg Rekvirent: Ole Worm Christensen Jespervej 274 3480 Fredensborg Gennemgangen blev fortaget d. 20.08.2015 af bygningsrådgiver Anders

Læs mere

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2

ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Tilstandsvurdering af vestlig dækmole 2 LEMVIG KOMMUNE ÆNDRING AF VESTLIG DÆKMOLE I LEMVIG HAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPDATERET REDEGØRESE FOR EFTERSYN, TILSTANDSVURDERING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

: Jesper Lindehøj Petersen/Kasper Dichmann Christiansen Grontmij Carl Bro. : Fotoark for besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen Notat Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4363 6567 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Hvidovre Kommune Besigtigelse af Bro nr. 167-018, UF af Fæstningskanalen

Læs mere

VEJLEDNING VEJLEDNING OM EFTERSYN AF ÆLDRE BETONALTANER. Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING VEJLEDNING OM EFTERSYN AF ÆLDRE BETONALTANER. Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING VEJLEDNING OM EFTERSYN AF ÆLDRE BETONALTANER Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udgiver

Læs mere

Vurdering af beholder

Vurdering af beholder Beholder beliggenhed Adresse Vurdering af beholder SKEMA 2 Postnummer og postdistrikt Omfattet af eftersyn Normaleftersyn Indstillet til supplerende eftersyn, skema 5 er vedlagt Foretaget: Konklusion (efter

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03..2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER AUTO BILAG-AUTO-6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER 19.02.2007 Projekterende: Masanti A/S - Postboks 344-3952 Ilulissat tlf. 94 38 53 - fax: 94 34 97 Masanti

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Plovmarksvej 16, 2605 Brøndby 17. september 2015 H-15-0366-0124 153-10943 0366 Steen Robert Olsen

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 22 Mødedato 15.05.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Klaus Jørgensen KJO maler, Seehusen A/S Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger

O.F. Møllehøj, Hedehusene. Belægningsanalyse. analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger O.F. Møllehøj, Hedehusene Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling af nye belægningsløsninger Titel: Belægningsanalyse analyse af den eksisterende vejopbygning samt anbefaling

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006

Tagpapbranchens Oplysningsråd. Ventilation i tag. Sag nr.: TOR347R-002. 30. juni 2006 Tagpapbranchens Oplysningsråd Willemoesgade 32-36 Ventilation i tag Sag nr.: TOR347R-002 30. juni 2006 Dr. Neergaards Vej 15 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: e-mail: Hjemmeside: DK-2970 Hørsholm (+45)

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have

15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE. EF Wessels Have 15. AUGUST 2015 BETONUNDERSØGELSE EF Wessels Have Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg

Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Bogense Kommune Visuel inspektion af skader på kystsikringsanlæg Skadesrapport Stormen 1. november 2006 Dato for inspektion: 14. november 2006 Udarbejdet af: Jan Larsen, HEV. Revision: 0 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalisering af løse dæklag på broundersider med termografi. Brovedligehold og materialeteknologi Asger Knudsen, Afdelingsleder

Lokalisering af løse dæklag på broundersider med termografi. Brovedligehold og materialeteknologi Asger Knudsen, Afdelingsleder Brovedligehold og materialeteknologi Asger Knudsen, Afdelingsleder Agenda Problemstilling Hvad er termografi? Udviklingsprojekt 2006/07 Konklusion Fremtidsperspektiver 2 Problemstilling Problemstilling

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

V Vejdirektoratet. .. ~Tran.~rontnlsrertet. BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov

V Vejdirektoratet. .. ~Tran.~rontnlsrertet. BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov DATO 9. marts 2010 DOKUMENT 07/06803-5 SAGSBEHANDLER Jeanne Rosenberg MAIL ros@vd.dk TELEFON 72447130 BITUM Danmark AIS Elsamvej 2 931 O Vodskov ~ V Vejdirektoratet TYPEGODKENDELSE AF FLEXIGUM Med henvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bærum Kommune 1 P-hus i Sandvika, Helgerudgården og Kreditkassen Tilstandsundersøgelse Bilag nr. 4 Foto- Visuelregistrering

Bærum Kommune 1 P-hus i Sandvika, Helgerudgården og Kreditkassen Tilstandsundersøgelse Bilag nr. 4 Foto- Visuelregistrering Bærum Kommune 1 Foto nr.1, 5. etage Helgerudgården. Oversigtsbillede Foto nr. 2, 5. etage Helgerudgården. Oversigtsbillede Foto nr. 3, 5. etage Helgerudgården. Oversigtsbillede Foto nr. 4, 5. etage Helgerudgården.

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere